Auteur Topic: Is Jezus Christus nu JHWH in het vlees gekomen of?  (gelezen 12923 keer)

itsmetoo

 • Berichten: 1082
 • Itsmetoo
  • Bekijk profiel
Is Jezus Christus nu JHWH in het vlees gekomen of?
« Gepost op: mei 01, 2012, 08:50:05 pm »
Beste forumleden,

Dit is mijn vraag waar ikzelf maar niet echt uitkom.

Voor mij is Jezus Christus Goddelijk en was er al voor het begin van de schepping leert de Schrift.

Maar is Jezus nu JHWH in het vlees gekomen? Heeft GOD Zelf Zijn kruisoffer gebracht als Jezus?
Of is Jezus Christus een geestelijke Zoon van GOD Die door JHWH evenals Zijn engelen is geschapen?

-Want er zijn vele verzen die spreken over het feit dat Jezus Christus en JHWH 1 zijn.

- Want er zijn ook talloze verzen waar Jezus meldt dat Hij niets doet wat Vader wil dat hij doet en niets zegt dat de vader doet dat hij zegt. Als je dit letterlijk neemt (wat ik altijd probeer) dan lijkt het weer of Jezus een "marionet" (ik weet ff geen andere benaming) is van GOD Die exact JHWH Zijn Wil doet.

Uiteindelijk staat het Woord drie-eenheid nergens in de Schrift.

Uiteindelijk vraagt Christus aan Zijn Vader of de beker Hem voorbij mag gaan.
en ook,
Aan het kruis waarom de Vader Hem heeft verlaten.
Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,

elle

 • Moderator
 • Berichten: 7583
 • The way of the leaf
  • Bekijk profiel
Is Jezus Christus nu JHWH in het vlees gekomen of?
« Reactie #1 Gepost op: mei 01, 2012, 09:08:24 pm »
Dit soort vragen zijn te moeilijk voor mij. De Heere, onze God, is één. Toch presenteert Hij zich in het NT als Vader, Zoon en Geest. Waarbij de Zoon mens is geworden en toch God bleef. Met m'n huidige verstand ga ik daar niet bij kunnen.
Om met Paulus te zeggen: Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. Ons resten geloof, hoop en liefde
"Ask not what the Body can do for you. Ask what you can do for the Body."[/]

itsmetoo

 • Berichten: 1082
 • Itsmetoo
  • Bekijk profiel
Is Jezus Christus nu JHWH in het vlees gekomen of?
« Reactie #2 Gepost op: mei 01, 2012, 09:33:07 pm »
@ Elle, oke, ik ben dus niet de enige die het niet begrijpt..... dank daarvoor in het delen van onze verstandelijke beperkingen :-)

Er zijn vele bijbelverzen die spreken over het feit dat Jezus de eerstgeborene is, dat Jezus als kind in de hemel speelde,
Johannes 5
26 Want gelijk de Vader leven heeft in Zichzelf, heeft Hij ook de Zoon gegeven, leven te hebben in Zichzelf.

Spreuken 8 SV
24 Ik was geboren, als de afgronden nog niet waren, als nog geen fonteinen waren, zwaar van water;


Maar ook heel duidelijk dat Jezus GOD is:

Romeinen 9:5
5 Tot hen behoren de vaderen, en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus voortgekomen,  Die God is, boven alles, te prijzen tot in eeuwigheid. Amen!

en

1 Johannes 5:20
20 Maar wij weten dat de Zoon van God gekomen is  en ons het verstand heeft gegeven om de Waarachtige te mogen kennen; en wij zijn in de Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon, Jezus Christus.  Die is de waarachtige God en het eeuwige leven.

Voor mijzelf spreekt mij het idee dat GOD in het vlees gekomen is als Jezus Christus met Zijn Heilig Bloed aan het Kruis de schuld voor onze zonden Zelf weg te nemen en ons derhalve eeuwig leven te willen schenken, wel het meeste aan.

Ook is ooit iemand 'overstag" gegaan met evangeliseren, die mij voor de voeten wierp, "lekker makkelijk van GOD, even Zijn Zoon laten afslachten en het is goed" Toen ik deze persoon meedeelde dat GOD Zelf had plaatsgenomen aan het Kruis vanwege Zijn enorme liefde voor ons mensen, om ons te redden, zag ik in zijn ogen dat meneer geraakt was.

Maar goed het moet wel bijbels onderlegd zijn en verder dan deze 2 bijbelverzen kom ik niet tegenover meerdere die Zijn geboorte in de hemel melden......
Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,

Adinomis

 • Berichten: 1813
  • Bekijk profiel
Is Jezus Christus nu JHWH in het vlees gekomen of?
« Reactie #3 Gepost op: mei 01, 2012, 11:53:52 pm »

quote:

itsmetoo schreef op 01 mei 2012 om 21:33:

Er zijn vele bijbelverzen die spreken over het feit dat Jezus de eerstgeborene is, dat Jezus als kind in de hemel speelde,

Jezus die als kind in de hemel speelde? Je bedoelt waarschijnlijk Spreuken 8:30 dat volgens mij de hartelijke vader/zoon relatie uitbeeldt.
Vers 24 die je uit dit hoofdstuk aanhaalde (maar ook al vanaf vs 22) geeft tegelijk weer dat Hij er voor alles was, nog voor de aarde vorm kreeg. Ook in Joh. 1:10 wordt gezegd dat de wereld door de Zoon is ontstaan. Dat lijkt me niet het werk van een spelend kind, maar wel van een geliefd kind.

Op mijn weblog heb ik eens een parodie geschreven n.a.v. een verhaal over Aristoteles.
Hierdoor heb ik dit mysterie enigszins begrijpelijk willen maken.

Zoals ook in 1 Kon 8:27 is beschreven kan de wereld God niet bevatten. Daarom kwam hij in Jezus naar ons toe. Als je het zo bekijkt krijgt ook de door jou genoemde tekst een plaats in die betekenis.

quote:


Ook is ooit iemand 'overstag" gegaan met evangeliseren, die mij voor de voeten wierp, "lekker makkelijk van GOD, even Zijn Zoon laten afslachten en het is goed" Toen ik deze persoon meedeelde dat GOD Zelf had plaatsgenomen aan het Kruis vanwege Zijn enorme liefde voor ons mensen, om ons te redden, zag ik in zijn ogen dat meneer geraakt was.

Maar goed het moet wel bijbels onderlegd zijn en verder dan deze 2 bijbelverzen kom ik niet tegenover meerdere die Zijn geboorte in de hemel melden......
God is als mens aan het kruis gegaan. Hij heeft zichzelf ontledigd. Fil.2:7-8.

Maar het blijft een mysterie dat we in geloof mogen aanvaarden.
Rom.12:21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

itsmetoo

 • Berichten: 1082
 • Itsmetoo
  • Bekijk profiel
Is Jezus Christus nu JHWH in het vlees gekomen of?
« Reactie #4 Gepost op: mei 02, 2012, 10:13:37 am »

quote:

Adinomis schreef op 01 mei 2012 om 23:53:
[...]

God is als mens aan het kruis gegaan. Hij heeft zichzelf ontledigd. Fil.2:7-8.

Maar het blijft een mysterie dat we in geloof mogen aanvaarden.
Inderdaad toont Fil 2;7-8 het ook heel duidelijk, dank daarvoor !
Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,

Qohelet

 • Berichten: 1736
 • Vanitas vanitatum...
  • Bekijk profiel
Is Jezus Christus nu JHWH in het vlees gekomen of?
« Reactie #5 Gepost op: mei 02, 2012, 04:15:19 pm »
Leden van een liefderijk gezin zijn, in zekere zin, een stukje van elkaar. Kinderen zijn zelfs het "vlees and bloed" van hun ouders. Zowel in hun ontstaan als in hun dagelijks leven zijn ouders en kinderen organisch verbonden.

Hoe veel te meer is dat het geval voor de Zoon, "die aan de boezem van de Vader ligt"! Er is een diepe organische eenheid tussen de Vader en de Zoon. Zo diep, dat de theologen van de eerste eeuwen zich uitspraken over een wezenseenheid, een ὁμοουσία van Vader en Zoon, zelfs al openbaren ze zich met verschillende gezichten (personae, ὑποστάσεις).

Als dit nu zo is dan moet de Zoon evenzeer JHWH zijn als zijn Vader. Dan is hij ook de Éne, volmaakt in heiligheid en majesteit en macht.

Het mens-worden van de Zoon is dus inderdaad JHWH die menselijk vlees en bloed, ja menselijke zwakte en beperktheid aanneemt. Zijn majesteit legt hij af; hij "ontledigt" zichzelf (κένωσις); hij neemt de vorm van een dienstknecht aan, die zijn taak gehoorzaam uitvoert tot hij er bij neervalt; of nee, tot hij er door op een kruis terecht komt.

En dan wordt de Zoon, JHWH zelf, door de Vader verlaten. Voor een paar uren mensentijd is de volmaakte organische relatie gebroken. JHWH zelf offert zijn gezegende wezenseenheid op voor zondaren. Hoe dat precies mogelijk was kunnen we niet achterhalen; wie zal de diepten van God peilen? Maar het is overduidelijk dat JHWH zich Jeshua`, redder, betoonde op een manier die alles behalve goedkoop is.

Er zijn er die zeggen dan Jezus naar zijn menselijke natuur vernederd is en geleden heeft, maar niet naar zijn goddelijke natuur. Volgens mij haalt dat precies de kern weg uit de boodschap van "God verschenen in het vlees" en "ontlediging". Het was niet de recentelijk toegevoegde mensheid van Jezus die door de dood heenging, maar een deel van JHWH Zelf.
als iemand eet en drinkt en het goede geniet bij al zijn zwoegen, dan is dat een gave Gods.


Nunc

 • Berichten: 5825
 • En terstond kraaide een haan.
  • Bekijk profiel
Is Jezus Christus nu JHWH in het vlees gekomen of?
« Reactie #6 Gepost op: mei 02, 2012, 04:35:53 pm »
je zou even in oude discussies op dit forum kunnen kijken (zoek op triniteit / drie-eenheid / JHWH /Jahweh / etc.)

Dit is wat ik voor je kan opduiken: Gods Geest
Hebreeen 1:10-12 en Psalm 102:
8 maar tegen de Zoon zegt Hij:  Uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van Uw koninkrijk is een scepter van het recht.
9 U hebt gerechtigheid lief en haat ongerechtigheid. Daarom heeft Uw God U gezalfd, o God, met vreugdeolie, boven Uw metgezellen.
10 En:  In het begin hebt U, Heere, de aarde gegrondvest, en de hemelen zijn de werken van Uw handen.
11   Die zullen vergaan, maar U blijft altijd. En ze zullen alle verslijten als een gewaad,
12 en als een mantel zult U ze oprollen en ze zullen verwisseld worden; maar U bent Dezelfde en Uw jaren zullen niet ophouden.


Vers 10-12 is een citaat uit Psalm 102, waar het de hele psalm door over Jahweh God gaat. Maar hier in het NT wordt gesteld dat dit over Jezus gaat.

---

Efeze 4:8ev en psalm 68:
7   Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus.
8 Daarom zegt Hij:  Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen.
9   Wat betekent dit ‘toen Hij opvoer’ anders dan dat Hij ook eerst neergedaald is in de diepten, namelijk de aarde?

10 Degene Die neergedaald is, is ook Degene Die opgevaren is ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen.
11   En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars,
12 om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw  van het lichaam van Christus,


Hier citeert Paulus uit Psalm 68, waar het over Jahweh's opvaren naar de hemel gaat. En Paulus stelt dat dit gezegd is ("er staat" in de psalm) omdat degene die opgevaren is dezelfde is als degene die neergedaald is (incarnatie, Fil.2:6-11,etc): Jezus.

---

Johannes 12:38ev en Jesaja 6:
37 Maar hoewel Hij zoveel tekenen in hun bijzijn gedaan had, geloofden zij niet in Hem;
38 opdat het woord van de profeet Jesaja vervuld werd dat hij gesproken heeft:  Heere, wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm van de Heere geopenbaard?
39 Daarom konden zij niet geloven, omdat Jesaja verder gezegd heeft:
40   Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, opdat zij niet met de ogen zouden zien en met het hart inzien en zich bekeren en Ik hen zou genezen.
41   Dit zei Jesaja toen hij Zijn heerlijkheid zag en over Hem sprak.
42   En toch geloofden ook velen van de leiders in Hem, maar vanwege de Farizeeën beleden zij het niet,  opdat zij niet uit de synagoge geworpen zouden worden.
43   Want zij hadden de eer van de mensen meer lief dan de eer van God.
44 Jezus nu riep en zei: Wie in Mij gelooft, gelooft niet in Míj maar in Hem Die Mij gezonden heeft.
45   En wie Mij ziet, ziet Hem Die Mij gezonden heeft.
46   Ik ben een licht, in de wereld gekomen opdat ieder die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijft.


Johannes citeert hier uit het roepingsvisioen van Jesaja (Jes.6):
1 In  het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon, en de zomen van Zijn gewaad vulden de tempel. 2 Serafs stonden boven Hem. Ieder had  zes vleugels: met twee bedekte ieder zijn gezicht, met twee bedekte hij zijn voeten, en met twee vloog hij.
3 De een riep tot de ander: Heilig, heilig, heilig is JHWH van de legermachten; heel de aarde is vol van Zijn heerlijkheid!
4 De deurpinnen in de drempels schudden door de stem van hem die riep, en het huis vulde zich met rook.
5 Toen zei ik: Wee mij, want ik verga! Ik ben immers een man met onreine lippen en woon te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de Koning, JHWH van de legermachten, gezien.

6 Maar een van de serafs vloog naar mij toe, en hij had een gloeiende kool in zijn hand, die hij met een tang van het altaar had genomen. 7 Daarmee raakte hij mijn mond aan en zei: Zie, deze  heeft uw lippen aangeraakt.
Zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend.

8 Daarna hoorde ik de stem van de Heere. Hij zei: Wie zal Ik zenden? Wie zal er voor Ons gaan? Toen zei ik: Zie, hier ben ik, zend mij.
9 Toen zei Hij: Ga en zeg tegen dit volk:  Luister voortdurend, maar u zult het niet begrijpen. Zie voortdurend, maar u zult het niet opmerken. 10 Maak het hart van dit volk vet, en stop hun oren toe, en sluit hun ogen;  anders zullen zij met hun ogen zien, en met hun oren horen, en met hun hart begrijpen en zich bekeren, en zal Hij hen genezen.


Vraag aan Jesaja wie hij zag, en hij zegt: ik zag Jahweh (Jes.6: 1, 3, 5)
Vraag aan Johannes wie Jesaja zag, en hij zegt: Jezus (Joh.12:41)

---

Marcus 1:1-3  en Jesaja 40:
1 Het begin van het Evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God.
2 Het is zoals er geschreven staat in de profeten:  Zie, Ik zend Mijn engel voor Uw aangezicht, die voor U uit Uw weg gereed zal maken,
3 en: De stem van een die roept in de woestijn: Maak de weg van de Heere gereed, maak Zijn paden recht.

4   Johannes kwam in de woestijn en doopte en predikte een doop van bekering tot vergeving van zonden.
5   En heel het Judese land en de inwoners van Jeruzalem liepen naar hem uit; en zij werden allen door hem gedoopt in de rivier de Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden.


Marcus (idem voor Matteus, Lucas, Johannes) stellen dat Johannes de doper de bode was die voor Jezus uit ging. Dat doen ze a.h.v. een citaatu uit Jesaja (en eentje uit Maleachi, daarover hieronder meer).

3   Een stem van iemand die roept in de woestijn: Bereid de weg van JHWH, maak recht in de wildernis  (Jes.40:3)

Volgens Jesaja kwam de bode voor Jahweh, volgens de evangelisten kwam de bode voor Jezus.

Matteus 11 en Maleachi 3:
Jezus zegt dit overigens zelf ook met verwijzing naar Maleachi 3:1:

7   Toen dezen weggingen, begon Jezus tegen de menigte te zeggen over Johannes: Waar bent u in de woestijn naar gaan kijken? Naar een riet dat door de wind heen en weer bewogen wordt?
8 Maar waar bent u dan naar gaan kijken? Naar iemand in kostbare kleding gekleed? Zie, zij die kostbare kleding dragen, zijn in de huizen van de koningen.
9 Maar waar bent u dan naar gaan kijken? Naar een profeet? Ja, Ik zeg u, zelfs naar veel meer dan een profeet.
10 Want hij is het over wie geschreven staat:  Zie, Ik zend Mijn engel voor Uw aangezicht, die voor U uit Uw weg gereed zal maken.
11 Voorwaar, Ik zeg u: Onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper; maar wie de minste is in het Koninkrijk der hemelen, is groter dan hij.
(Matteus 11)

1 Zie,  Ik zend Mijn engel, die voor Mij de weg bereiden zal. Plotseling zal naar Zijn tempel komen
die Heere Die u aan het zoeken bent, de Engel van het verbond, in Wie u uw vreugde vindt.
Zie, Hij komt, zegt de HEERE van de legermachten.
(Maleachi 3).

vergelijk:
- Zie,  Ik [JHWH] zend Mijn [JHWH] engel [Johannes], die voor Mij [JHWH] de weg bereiden zal. (Maleachi 3)
-  Zie, Ik [JHWH] zend Mijn [JHWH] engel [Johannes] voor Uw [Jezus] aangezicht, die voor U [Jezus] uit Uw [Jezus] weg gereed zal maken. (Jezus, Mat.11)

Van veraf (Maleachi) zie je JHWH, van dichtbij (Jezus, Mat.11) zie je dat er 'interne structuur' is. JHWH (de Vader) zendt voor JHWH (Jezus, de Zoon) een bode uit.

Nunc

 • Berichten: 5825
 • En terstond kraaide een haan.
  • Bekijk profiel
Is Jezus Christus nu JHWH in het vlees gekomen of?
« Reactie #7 Gepost op: mei 02, 2012, 04:56:45 pm »

quote:

itsmetoo schreef op 01 mei 2012 om 20:50:
Beste forumleden,

Dit is mijn vraag waar ikzelf maar niet echt uitkom.

je bent niet de enige. Is taaie materie

quote:

Voor mij is Jezus Christus Goddelijk en was er al voor het begin van de schepping leert de Schrift.


klopt

Maar is Jezus nu JHWH in het vlees gekomen? Heeft GOD Zelf Zijn kruisoffer gebracht als Jezus?
[/quote]

klopt 'bijna'. Het is subtieler. Jezus is (net als de Vader en Geest) JHWH (drie-een-heid). JHWH zou je de naam van de triniteit kunnen noemen. Maar het was alleen Jezus die aan het kruis hing.


Of is Jezus Christus een geestelijke Zoon van GOD Die door JHWH evenals Zijn engelen is geschapen?

quote:

-Want er zijn vele verzen die spreken over het feit dat Jezus Christus en JHWH 1 zijn.


inderdaad. Of beter: dat Jezus en de Vader beide JHWH zijn.


quote:

- Want er zijn ook talloze verzen waar Jezus meldt dat Hij niets doet wat Vader wil dat hij doet en niets zegt dat de vader doet dat hij zegt. Als je dit letterlijk neemt (wat ik altijd probeer) dan lijkt het weer of Jezus een "marionet" (ik weet ff geen andere benaming) is van GOD Die exact JHWH Zijn Wil doet.
Een concreet voorbeeld is Johannes 5.

14 Later kwam Jezus hem tegen in de tempel en toen zei hij tegen hem: ‘U bent nu gezond; zondig daarom niet meer, anders zal u iets ergers overkomen.’ 15 De man ging aan de Joden vertellen dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. 16 Het was omdat Jezus zulke dingen deed op sabbat, dat de Joden tegen hem optraden. 17 Maar Jezus zei: ‘Mijn Vader werkt aan één stuk door, en daarom doe ik dat ook.’ 18 Vanaf dat moment probeerden de Joden hem te doden, omdat hij niet alleen de sabbat ondermijnde, maar bovendien God zijn eigen Vader noemde, en zichzelf zo aan God gelijkstelde.

19 Jezus reageerde hierop met de volgende woorden: ‘Waarachtig, ik verzeker u: de Zoon kan niets uit zichzelf doen, hij kan alleen doen wat hij de Vader ziet doen; en wat de Vader doet, dat doet de Zoon op dezelfde manier. 20 De Vader heeft de Zoon immers lief en laat hem alles zien wat hij doet. Hij zal hem nog grotere dingen laten zien, u zult verbaasd staan! 21

Want zoals de Vader doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie hij wil. 22 De Vader zelf velt over niemand een oordeel, maar hij heeft het oordeel geheel aan de Zoon toevertrouwd. 23 Dan zal iedereen de Zoon eer betuigen zoals men de Vader eert. Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet die hem gezonden heeft.[/b]
24 Waarachtig, ik verzeker u: wie luistert naar wat ik zeg en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven; over hem wordt geen oordeel uitgesproken, hij is van de dood overgegaan naar het leven. 25 Ik verzeker u: er komt een tijd, en het is nu al zover, dat de doden de stem van Gods Zoon zullen horen en dat wie hem horen, zullen leven. 26 Zoals de Vader leven heeft in zichzelf, zo heeft ook de Zoon leven in zichzelf; dat heeft de Vader hem gegeven.

27 En omdat hij de Mensenzoon is, heeft hij hem ook gezag gegeven om het oordeel te vellen. 28 Wees hierover niet verwonderd, er komt een moment waarop alle doden zijn stem zullen horen 29 en uit hun graf zullen komen: wie het goede gedaan heeft staat op om te leven, wie het slechte gedaan heeft staat op om veroordeeld te worden.

30 Ik kan niets doen uit mijzelf: ik oordeel naar wat ik hoor, en mijn oordeel is rechtvaardig omdat ik mij niet richt op wat ik zelf wil, maar op de wil van hem die mij gezonden heeft. 31 Als ik nu over mezelf zou getuigen, dan was mijn verklaring niet betrouwbaar, 32 maar iemand anders getuigt over mij, en ik weet dat zijn verklaring over mij betrouwbaar is. 33 U hebt boden naar Johannes gestuurd en hij heeft een betrouwbaar getuigenis afgelegd. 34 Niet dat ik het getuigenis van een mens nodig heb, maar ik zeg dit om u te redden. 35 Johannes was een lamp die helder brandde, en u hebt zich een tijd in zijn licht verheugd. 36 Maar ik heb een belangrijker getuigenis dan Johannes: het werk dat de Vader mij gegeven heeft om te volbrengen. Wat ik doe getuigt ervan dat de Vader mij heeft gezonden. 37 De Vader die mij gezonden heeft, heeft dus zelf een getuigenis over mij afgelegd. Maar u hebt zijn stem nooit gehoord en zijn gestalte nooit gezien, 38 en u hebt zijn woord niet blijvend in u opgenomen, want aan degene die hij gezonden heeft, schenkt u geen geloof.


Als je alleen de onderstreepte teksten eruit licht, lijkt Jezus net een slaafse profeet. Als je alleen de vetgedrukte teksten eruit licht, lijkt Jezus de Vader/de enige God.

Maar, Jezus zei beide.

Dus: Jezus is op e.o.a. manier gelijk aan de enige ware God:
- Hij werkt, net als Zijn Vader (een verwijzing naar de schepping, namelijk hoe God na het scheppingswerk doorgaat met het onderhouden/ondersteunen v/d wereld. Jezus doet dit in feite, zie ook  Hebr.1:1-12). De Joden begrepen deze opmerking (5:18 en zochten al naar stenen)
- Hij kan alles doen wat de Vader doet (en op dezelfde manier).
- Hij heeft alles gezien dat de Vader doet.
- Hij maakt levend wie Hij wil.
- Hij oordeelt in plaats van de Vader (niet 'in opdracht van', maar 'in plaats van': uitbesteed)
- ieder zal Hem eren zoals ze de Vader eren

Maar: Jezus is op e.o.a. manier 'ondergeschikt' aan de Vader:
- Hij zegt dat Hij niks uit zichzelf kan doen
- Het oordeel is Hem gegeven
- doet de wil van de Vader die Hem gezonden heeft

Ik krijg het idee, dat deze twee kanten expres zo tegenover elkaar staan. Jezus laat zien dat Hij niet in 1hoktje te stoppen is. Ja, Hij is te vergelijken met de Vader, maar nee: Hij staat wel in een soort relatie tot de Vader (een uitvoerende rol: gezonden, de wil doen...) en is niet in plaats van de Vader. Jezus maakt twee dingen duidelijk:
1). Hij is 'gelijk aan' de Vader, Hij is God
2.) Hij is niet de Vader

Als Jezus alleen de verheven dingen had gezegd, hadden de toehoorders de indruk kunnen krijgen dat Jezus de Vader was. Als Jezus alleen de 'lage'  dingen had gezegd, hadden de toehoorders nooit kunnen weten dat Jezus JHWH was.

quote:

Uiteindelijk staat het Woord drie-eenheid nergens in de Schrift.


nee. Het is simpelweg een lekker kort woord voor iets waar je als je het iedere keer weer helemaal moet uitleggen, meerdere pagina's A4 voor nodig hebt.


quote:


Uiteindelijk vraagt Christus aan Zijn Vader of de beker Hem voorbij mag gaan.
en ook,
Aan het kruis waarom de Vader Hem heeft verlaten.
Ja. Daaraan zie je ook, dat Jezus niet 'de Vader in het vlees' is, maar een te onderscheiden 'iets', een Persoon die anders is dan de Vader.

itsmetoo

 • Berichten: 1082
 • Itsmetoo
  • Bekijk profiel
Is Jezus Christus nu JHWH in het vlees gekomen of?
« Reactie #8 Gepost op: mei 02, 2012, 07:04:17 pm »

quote:

Maar, Jezus zei beide.

Dus: Jezus is op e.o.a. manier gelijk aan de enige ware God:
- Hij werkt, net als Zijn Vader (een verwijzing naar de schepping, namelijk hoe God na het scheppingswerk doorgaat met het onderhouden/ondersteunen v/d wereld. Jezus doet dit in feite, zie ook Hebr.1:1-12). De Joden begrepen deze opmerking (5:18 en zochten al naar stenen)
- Hij kan alles doen wat de Vader doet (en op dezelfde manier).
- Hij heeft alles gezien dat de Vader doet.
- Hij maakt levend wie Hij wil.
- Hij oordeelt in plaats van de Vader (niet 'in opdracht van', maar 'in plaats van': uitbesteed)
- ieder zal Hem eren zoals ze de Vader eren

Maar: Jezus is op e.o.a. manier 'ondergeschikt' aan de Vader:
- Hij zegt dat Hij niks uit zichzelf kan doen
- Het oordeel is Hem gegeven
- doet de wil van de Vader die Hem gezonden heeft

Ik krijg het idee, dat deze twee kanten expres zo tegenover elkaar staan. Jezus laat zien dat Hij niet in 1hoktje te stoppen is. Ja, Hij is te vergelijken met de Vader, maar nee: Hij staat wel in een soort relatie tot de Vader (een uitvoerende rol: gezonden, de wil doen...) en is niet in plaats van de Vader. Jezus maakt twee dingen duidelijk:
1). Hij is 'gelijk aan' de Vader, Hij is God
2.) Hij is niet de Vader


Zelf denk ik nu dan dat Jezus niet kon zeggen Ik ben GOD, want dan hadden ze Hem ter plekke geprobeerd te stenigen en had Hij OF gestenigd geworden ipv gekruisigd, of Hij had Zich met een wonder moeten uithelpen.

Nu zegt Jezus dus eigenlijk, Ik zeg niet zonder dat JHWH het zegt. Ik doe niets zonder dat JHWH wil dat ik het doe. Met andere woorden, Ik doe en zeg niets anders dan de Vader wil omdat ik de Vader ben..... dat zou een verklaring kunnen zijn waarom Jezus dat zo zegt.
Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Is Jezus Christus nu JHWH in het vlees gekomen of?
« Reactie #9 Gepost op: mei 03, 2012, 05:38:17 pm »
Dit is gereformeerd leven, dus zal ik daar niet van afwijken.
Maar wat ik vast wel kan zeggen over het begrip éénheid, is dat ik de éénheid tussen de Vader en de Zoon vergelijkbaar zie als die tussen een man en een vrouw in het huwlijk voor God. Want voor God is een gehuwd paar ook één wezen en niet langer twee.

Daarbij gebruikt God het beeld van een huwlijk ook voor Jezus en de gemeente. Wij als bruid van Jezus zijn deel van Zijn Lichaam. Dus weer één lichaam.

Zelf denk ik ook aan de Farao en Jozuf. De Farao gaf Jozuf al de macht en zo gaf God zijn Zoon al de macht.
Een nieuwe start is een nieuw begin

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Is Jezus Christus nu JHWH in het vlees gekomen of?
« Reactie #10 Gepost op: mei 03, 2012, 05:46:51 pm »
Jezus stierf aan het kruis na de woorden "Mijn God, Mijn God, waarom hebt U mij velaten?" en de woorden "Aan U beveel Ik Mijn Geest. Het is volbracht"

In de relatie met de Vader is Jezus God en toch stierf God zelf niet aan het kruis, omdat Hij immers zijn Zoon uit de dood op moet wekken. Net als dat God te gelijk dat Jezus de dodenrijk binnentrad ook de mensen op aarde in leven moest houden en begeleiden.

Als God zelf sterft, dan is er niets meer. God kan niet sterven, behalve dan in relatie met Zijn Zoon.
Een nieuwe start is een nieuw begin

itsmetoo

 • Berichten: 1082
 • Itsmetoo
  • Bekijk profiel
Is Jezus Christus nu JHWH in het vlees gekomen of?
« Reactie #11 Gepost op: mei 03, 2012, 06:57:26 pm »
@  Gaitema,

De verzen die je aanlevert, lijken inderdaad te conflicteren met deze, waar toch duidelijk als GOD over Jezus Christus wordt gesproken,

Romeinen 9:5
5 Tot hen behoren de vaderen, en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus voortgekomen,  Die God is, boven alles, te prijzen tot in eeuwigheid. Amen!

1 Johannes 5:20
20 Maar wij weten dat de Zoon van God gekomen is  en ons het verstand heeft gegeven om de Waarachtige te mogen kennen; en wij zijn in de Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon, Jezus Christus.  Die is de waarachtige God en het eeuwige leven.

2 Petrus 1:1
1 Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij, door de gerechtigheid van onze God en Zaligmaker, Jezus Christus:

Jesaja 9:5
5 Want een Kind is ons geboren,
een Zoon is  ons gegeven,
en de heerschappij rust
op Zijn schouder.
En men noemt Zijn Naam
Wonderlijk,  Raadsman,
Sterke God,
Eeuwige Vader,
Vredevorst.

Titus 2:13
13   terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus.

De vergelijking van man en vrouw vind ik wat vaag, als begrijp ik wat je bedoeld. Misschien meer als een lichaam, dat bestaat uit een Hoofd, Romp en Ledematen, met elk hun eigen taak, maar het blijft 1 lichaam......
Daar bepaalt uiteindelijk ook het hoofd wat de andere 2 lichaamsdelen gaan doen.

Maar ja, hoe JHWH dan Zichzelf kan verlaten als Jezus Christus aan het kruis is weer moeilijk voor te stellen.
Uiteindelijk heeft JHWH Zich ook op aarde getoond bij Abraham, Jacob, Mozes. Dan neem ik aan dat Hij terwijl dat gebeurde ook nog op Zijn Troon zit, toch?
Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Is Jezus Christus nu JHWH in het vlees gekomen of?
« Reactie #12 Gepost op: mei 06, 2012, 02:07:51 am »
Tja, ik heb er een beeld van wat niet gereformeerd is en niet breed gedeeld wordt.
Ik kan je hier niet veel over zeggen. Bovendien zie ik een geloof als iets persoonlijks.
Een nieuwe start is een nieuw begin

Puritan

 • Berichten: 37
  • Bekijk profiel
Is Jezus Christus nu JHWH in het vlees gekomen of?
« Reactie #13 Gepost op: mei 13, 2012, 10:06:22 pm »

quote:

itsmetoo schreef op 01 mei 2012 om 20:50:Voor mij is Jezus Christus Goddelijk en was er al voor het begin van de schepping leert de Schrift.

quote:

Uiteindelijk staat het Woord drie-eenheid nergens in de Schrift.


Hoi Itsmetoo,

Je schreef zo'n mooie reactie op mijn vraag over Arminianisme versus Calvinisme (lees: dank). Ik hoop dat ik nu kan bijdragen aan jouw worsteling.

Jezus = God

Ik pak voor mijn overtuiging dat Jezus God is altijd terug op drie teksten. Allereerst Genesis 1. God spreekt en het is er. En dan in Johannes 1, dit Scheppingswoord dat vlees wordt in Jezus. Zonder dit Woord is niets geworden dat geworden is. En tot slot Kolossenzen 1. Gods woorden zijn als een levend getuigenis, een beeld van God, een beeld van de Onzichtbare, door wie en voor wie alles geschapen is.

Nog een vondst die ik erg bijzonder vindt. Pilatus laat boven het hoofd van Jezus dat bordje spijkeren met die tekst: "Jezus van Nazereth, Koning van de Joden." In de Hebreeuwse versie, deze stond er naast Latijn en Aramees ook op, vormen de eerste letters van de woorden, JHWH (uiteraard van rechts naar links). Ik vind dat bijzonder!

Aansluitend bij het bovenstaande. In Genesis 15 gaat God zelf door de doormidden gesneden dieren heen. Abraham wordt in slaap gebracht. In zo'n verbondssluiting in de tijd ging de mindere Vorst (vazal) door de dieren en zei: "het moge met mij gebeuren als met deze dieren, als ik het verbond met u schendt." Het is voor mij veelbetekenend dat God vervolgens door die dieren gaat nadat hij Abraham in slaap brengt. In dit verhaal voel je dat het God is. God betaald voor de schending van het verbond met Hem.

Ik denk dat Jezus, God geopenbaard in het vlees was en mijn gedachten over de drie-eenheid hieronder onderstrepen dit punt nog sterker.

Drie-eenheid

En voor de drie-eenheid gebruik ik twee teksten. Eerst Johannes 14:18 en 20
 
(...)namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.(...) Op die dag zult u inzien dat Ik in Mijn Vader ben, en u in Mij, en Ik in u.

De Heilige Geest komt en zal in ons zijn. Jezus zal in de Vader zijn, wij in Jezus en Jezus in ons. Een goddelijk mysterie. Maar voor mij iets wat dicht bij de drie-eenheid komt die de kerk leert.  

En de andere tekst is Romeinen 8:9-10

Maar u bent niet in het vlees, maar in de Geest, wanneer althans de Geest van God in u woont. Maar als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is niet van Hem. Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid.

Eerst de Geest als los zelfstandig naamwoord, dan als de Geest van God en dan de Geest van Christus en vervolgens nog Christus in ons.

Ik hoop dat je er wat aan hebt.

Groet,

Puritan
Zojuist besloten, ik ben een Theofiel met een Theofobie. En ik ben er zo gelukkig mee.

itsmetoo

 • Berichten: 1082
 • Itsmetoo
  • Bekijk profiel
Is Jezus Christus nu JHWH in het vlees gekomen of?
« Reactie #14 Gepost op: mei 14, 2012, 05:45:48 pm »

quote:

Puritan schreef op 13 mei 2012 om 22:06:
[...]

Hoi Itsmetoo,

Je schreef zo'n mooie reactie op mijn vraag over Arminianisme versus Calvinisme (lees: dank). Ik hoop dat ik nu kan bijdragen aan jouw worsteling.

Jezus = God

En voor de drie-eenheid gebruik ik twee teksten. Eerst Johannes 14:18 en 20
 
(...)namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.(...) Op die dag zult u inzien dat Ik in Mijn Vader ben, en u in Mij, en Ik in u.

De Heilige Geest komt en zal in ons zijn. Jezus zal in de Vader zijn, wij in Jezus en Jezus in ons. Een goddelijk mysterie. Maar voor mij iets wat dicht bij de drie-eenheid komt die de kerk leert.  

Vreemd ! Deze vers ken ik inderdaad, maar toch had ik het zo nog niet gezien :-)
Vooral dat Ik in u, dat uiteraard de Heilige Geest is.

quote:

En de andere tekst is Romeinen 8:9-10

Maar u bent niet in het vlees, maar in de Geest, wanneer althans de Geest van God in u woont. Maar als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is niet van Hem. Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid.

Eerst de Geest als los zelfstandig naamwoord, dan als de Geest van God en dan de Geest van Christus en vervolgens nog Christus in ons.

Ja ook deze had ik zo nog niet bezien  |:(
Dat het in 1 vers spreekt over Geest GOD, en Geest van Christus Die is de Heilige Geest !

quote:

Ik hoop dat je er wat aan hebt.
Ja dus, dank je,
Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Is Jezus Christus nu JHWH in het vlees gekomen of?
« Reactie #15 Gepost op: mei 14, 2012, 11:48:55 pm »
Nou kan je dat ook aan de messiaanse joden en de armeens apostolische christenen doorgeven, die het niet zo belijden :)
Het blijft een Roomse construktie.
Een nieuwe start is een nieuw begin

itsmetoo

 • Berichten: 1082
 • Itsmetoo
  • Bekijk profiel
Is Jezus Christus nu JHWH in het vlees gekomen of?
« Reactie #16 Gepost op: mei 15, 2012, 12:31:10 am »

quote:

gaitema schreef op 14 mei 2012 om 23:48:
Nou kan je dat ook aan de messiaanse joden en de armeens apostolische christenen doorgeven, die het niet zo belijden :)
Het blijft een Roomse construktie.
Het Roomse kijk ik niet naar, maar als ik alle bijbelverzen die daarover gaan bij elkaar neem dan slaat de weegschaal toch echt door naar dat JHWH als Jezus in het vlees is gekomen om Zijn Kruisoffer te brengen voor de mensen. Maar feit blijft dat Hij tegelijkertijd als Vader ook op de troon zat in de Hemel.
Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Is Jezus Christus nu JHWH in het vlees gekomen of?
« Reactie #17 Gepost op: mei 15, 2012, 06:35:27 am »
Daar kan ik niet op in gaan met mijn overtuiging: omdat dit gereformeerd leven is.
Toch geloof ik dat gereformeerden in Jezus en zijn Vader toch twee personen zien. Al zijn ze dan één God.
"Mijn God, Mijn God, waarom heeft U mij verlaten?", "Vader, laat deze beker aan mij voorbij gaan" en "Vader, vergeef het ze. Ze weten niet wat ze doen." lijken me geen toneelstukjes waarin Hij tegen zichzelf praat. Hij praat echt tegen Iemand anders.
« Laatst bewerkt op: mei 15, 2012, 08:05:48 am door gaitema »
Een nieuwe start is een nieuw begin

itsmetoo

 • Berichten: 1082
 • Itsmetoo
  • Bekijk profiel
Is Jezus Christus nu JHWH in het vlees gekomen of?
« Reactie #18 Gepost op: mei 15, 2012, 10:16:47 am »

quote:

gaitema schreef op 15 mei 2012 om 06:35:
Daar kan ik niet op in gaan met mijn overtuiging: omdat dit gereformeerd leven is.
Toch geloof ik dat gereformeerden in Jezus en zijn Vader toch twee personen zien. Al zijn ze dan één God.
"Mijn God, Mijn God, waarom heeft U mij verlaten?", "Vader, laat deze beker aan mij voorbij gaan" en "Vader, vergeef het ze. Ze weten niet wat ze doen." lijken me geen toneelstukjes waarin Hij tegen zichzelf praat. Hij praat echt tegen Iemand anders.

Wat ik mij nu afvraag eigenlijk is dit.
Ik lees nu al voor de derde maal dat men de kerkleer centraal stelt en niet de Schrift? Is dat werkelijk zo? Is dat dan omdat men alle kerkgangers zo "gehersenspoeld" heeft, of omdat deze kerkgangers verplicht zijn binnen zo'n stroming dat te geloven?

Het gaat toch om wat de Schrift meldt en niet om welke doctrine of dogma de kerk ervan maakt?
Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Is Jezus Christus nu JHWH in het vlees gekomen of?
« Reactie #19 Gepost op: mei 15, 2012, 12:48:54 pm »
itsmetoo:
dat geef ik voor de derde maal aan, omdat je dit onderwerp in "Gereformeerd Leven" hebt geplaatst. In Gereformeerd Leven is het de regel dat er volgens de gereformeerde leer de discussie gevoerd wordt. Als ik een punt heb waarin ik van de gereformeerde leer afwijk, evenzo dat wanneer jij zo'n punt hebt, dan kan je door de moderator gewezen worden op het feit dat je niet aan de regels van "Gereformeerd Leven" houdt. Als je dit onderwerp in "Levensbeschouwing" plaatst, dan kan je alle kanten op met de discussie. Omdat de gereformeerde leer geen voorwaarde is.
« Laatst bewerkt op: mei 15, 2012, 12:55:15 pm door gaitema »
Een nieuwe start is een nieuw begin

itsmetoo

 • Berichten: 1082
 • Itsmetoo
  • Bekijk profiel
Is Jezus Christus nu JHWH in het vlees gekomen of?
« Reactie #20 Gepost op: mei 15, 2012, 02:42:00 pm »

quote:

gaitema schreef op 15 mei 2012 om 12:48:
itsmetoo:
dat geef ik voor de derde maal aan, omdat je dit onderwerp in "Gereformeerd Leven" hebt geplaatst. In Gereformeerd Leven is het de regel dat er volgens de gereformeerde leer de discussie gevoerd wordt. Als ik een punt heb waarin ik van de gereformeerde leer afwijk, evenzo dat wanneer jij zo'n punt hebt, dan kan je door de moderator gewezen worden op het feit dat je niet aan de regels van "Gereformeerd Leven" houdt. Als je dit onderwerp in "Levensbeschouwing" plaatst, dan kan je alle kanten op met de discussie. Omdat de gereformeerde leer geen voorwaarde is.
Dank voor je uitleg, nu begrijp ik pas wat je ermee bedoeld, zo exact had ik dat nog niet gezien, waarschijnlijk omdat het voor mij een bijzaak is. Ik klik gewoon op actieve discussies en had eigenlijk geen idee van het feit dat er hoofd rubrieken zijn..... 8)7
« Laatst bewerkt op: mei 15, 2012, 02:43:25 pm door itsmetoo »
Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Is Jezus Christus nu JHWH in het vlees gekomen of?
« Reactie #21 Gepost op: mei 15, 2012, 11:19:53 pm »
Wel, al doende leert men :)
Een nieuwe start is een nieuw begin

Puritan

 • Berichten: 37
  • Bekijk profiel
Is Jezus Christus nu JHWH in het vlees gekomen of?
« Reactie #22 Gepost op: mei 17, 2012, 08:30:04 am »
O.a. t.a.v. Itsmetoo.

John MacArthur* schrijft in zijn boek "Het Evangelie van Jezus" dat Jezus, God geopenbaard in het vlees is. Ik denk dat het belangrijk is om het zo te zeggen, omdat als je zegt dat Hij God is, of JHWH, of de Schepper, zonder verdere toelichting, je dan automatisch ook op vragen komt als: "Hoe kan Hij dan tegelijkertijd met Zijn Vader praten." God heeft ervoor gekozen om op een menselijke manier, uit een mensenlichaam en in een mens geboren te worden. Volgens Filippenzen heeft Jezus vrijwillig Zijn Godgelijkheid afgelegd en is daarmee afgedaald naar ons mens-zijn en daarmee is Hij ons als een voorbeeld. Jezus praat dus met de Vader via gebed, omdat wij als mensen ook op die manier moeten communiceren met God. Ietwat oneerbiedig zou ik het willen vergelijken met die oude film van Superman, waar Superman zijn krachten zelfverkozen aflegt omdat hij gelijk wil zijn aan Lois. Hij legde vrijwillig zijn superkrachten af en moest het gaan doen, zoals wij.

De klassieke drie-eenheidsleer (geen Roomse constructie, want Rome als enige kerkzetel bestond nog niet ten tijde van Nicea en Constantinopel - 4de eeuw) probeert in menselijke termen iets te omschrijven wat niet te omschrijven is. Iets te begrijpen wat niet te begrijpen is. En precies zo, probeer ik nu ook iets te omschrijven wat niet te omschrijven is. Alle pogingen samen geven een glimp waarover wij spreken, de almachtige, alomtegenwoordige, maar toch zo persoonlijke Schepper van hemel en aarde die als Goede Herder in Jezus op zoek is gegaan naar het verlorene.

De geloofsuitspraak: Jezus is God geopenbaard in het vlees, komt vind ik ook heel dicht bij het statement dat de Hebreeën-schrijver neerzet in Hebreeën 1.  

"Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, Die Hij Erfgenaam gemaakt heeft van alles, door Wie Hij ook de wereld gemaakt heeft." - Hebreeën 1:1-2 - HSV

Ik hoop dat dit bijdraagt.

Puritan

* Deze schrijver, theoloog, predikant is een five points calvinist, dus behoorlijk gereformeerd (lees: past prima in de rubriek 'Gereformeerd Leven')
« Laatst bewerkt op: mei 17, 2012, 08:35:18 am door Puritan »
Zojuist besloten, ik ben een Theofiel met een Theofobie. En ik ben er zo gelukkig mee.

itsmetoo

 • Berichten: 1082
 • Itsmetoo
  • Bekijk profiel
Is Jezus Christus nu JHWH in het vlees gekomen of?
« Reactie #23 Gepost op: mei 17, 2012, 12:07:51 pm »

quote:

Puritan schreef op 17 mei 2012 om 08:30:
O.a. t.a.v. Itsmetoo.

John MacArthur* schrijft in zijn boek "Het Evangelie van Jezus" dat Jezus, God geopenbaard in het vlees is. Ik denk dat het belangrijk is om het zo te zeggen, omdat als je zegt dat Hij God is, of JHWH, of de Schepper, zonder verdere toelichting, je dan automatisch ook op vragen komt als: "Hoe kan Hij dan tegelijkertijd met Zijn Vader praten." God heeft ervoor gekozen om op een menselijke manier, uit een mensenlichaam en in een mens geboren te worden. Volgens Filippenzen heeft Jezus vrijwillig Zijn Godgelijkheid afgelegd en is daarmee afgedaald naar ons mens-zijn en daarmee is Hij ons als een voorbeeld. Jezus praat dus met de Vader via gebed, omdat wij als mensen ook op die manier moeten communiceren met God. Ietwat oneerbiedig zou ik het willen vergelijken met die oude film van Superman, waar Superman zijn krachten zelfverkozen aflegt omdat hij gelijk wil zijn aan Lois. Hij legde vrijwillig zijn superkrachten af en moest het gaan doen, zoals wij.

De klassieke drie-eenheidsleer (geen Roomse constructie, want Rome als enige kerkzetel bestond nog niet ten tijde van Nicea en Constantinopel - 4de eeuw) probeert in menselijke termen iets te omschrijven wat niet te omschrijven is. Iets te begrijpen wat niet te begrijpen is. En precies zo, probeer ik nu ook iets te omschrijven wat niet te omschrijven is. Alle pogingen samen geven een glimp waarover wij spreken, de almachtige, alomtegenwoordige, maar toch zo persoonlijke Schepper van hemel en aarde die als Goede Herder in Jezus op zoek is gegaan naar het verlorene.

De geloofsuitspraak: Jezus is God geopenbaard in het vlees, komt vind ik ook heel dicht bij het statement dat de Hebreeën-schrijver neerzet in Hebreeën 1.  

"Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, Die Hij Erfgenaam gemaakt heeft van alles, door Wie Hij ook de wereld gemaakt heeft." - Hebreeën 1:1-2 - HSV

Ik hoop dat dit bijdraagt.

Puritan

* Deze schrijver, theoloog, predikant is een five points calvinist, dus behoorlijk gereformeerd (lees: past prima in de rubriek 'Gereformeerd Leven')
Dank, ja het versterkt wel het zicht zoals ik die het meeste heb heirover. Inderdaad die vers in Filippenzen 2 waar staat dat GOD Zijn
6  Die, hoewel Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn,
7  maar Zichzelf ontledigd heeft  door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden.
8  En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood.


Zoals JHWH Zich in het OT uiteindelijk ook heeft geprofileerd op verschillende wijzen: als brandende braamstruik Die niet verbrandde, als Man die worstelde met Jacob, als Mens bij Abraham, als wolk bij Mozes enz.
Maar elders legt JHWH Zijn hand op het aangezicht van Mozes wanneer Hij voorbij trekt, zodat Mozes alleen de Achterzijde van JHWH kan zien......

Want uiteindelijk zegt de Schrift dat JHWH veel te groot is om echt op aarde te komen:
1 Koningen 8
27   Maar zou God werkelijk op de aarde wonen? Zie, de hemel, ja, de allerhoogste hemel, kan U niet bevatten, hoeveel te min dit huis dat ik gebouwd heb!
Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Is Jezus Christus nu JHWH in het vlees gekomen of?
« Reactie #24 Gepost op: mei 17, 2012, 01:57:32 pm »
Eigenlijk geven jullie hiermee eerlijk toe het allemaal niet te begrijpen. Het blijft een raadsel waarom Jezus tot God bad. Bloed gezweet had en God vroeg de beker aan zich voorbij te laten gaan. Aan het kruis uitriep: "Mijn God, Mijn God, waarom heeft U mij verlaten?"

Ik zelf heb als tiener die de leer van de drie-eenheid nooit goed voorgeschoteld heb gekregen zelf de Bijbel hierover zitten lezen en stelde toen het vermoeden op dat Jezus God was door de Heilige Geest. God schiep met de Heilige Geest door Jezus heen ons en zo alleen kon Jezus God zijn. Als Jezus de Heilige Geest verloor door satan te volgen (verzoeking in de woestijn), dan zou Hij de éénheid met God verliezen. Alles wat God door Hem heen werkte, zou God vanwege duisternis die Jezus zou toegelaten hebben, terug halen.
Een nieuwe start is een nieuw begin

itsmetoo

 • Berichten: 1082
 • Itsmetoo
  • Bekijk profiel
Is Jezus Christus nu JHWH in het vlees gekomen of?
« Reactie #25 Gepost op: mei 17, 2012, 04:08:13 pm »

quote:

gaitema schreef op 17 mei 2012 om 13:57:
Eigenlijk geven jullie hiermee eerlijk toe het allemaal niet te begrijpen.

Klopt, ik zou voor gen van beide uitleggingen mijn handen in het vuur durven steken. Maar heb wel een uitlegging nu, die ikzelf het beste plaatsen kan bij alle bijbelverzen, waarvan de meesten toch voor mij letterlijk aangeven dat Jezus JHWH is in het vlees gekomen om Zelf voor ons te sterven aan het kruis en daarmee onze schuld van alle zonden Zelf weg te nemen.

De hele kruisiging wordt er voor mij ook krachtiger door. Alle verwijten die men GOD soms naar Zijn Hoofd slingert dat Hij maar een beetje op Zijn Troon zou zitten oordelen, zijn daarmee van de kaart geveegd en teniet gedaan. Want Hij heeft Zelf bloed gezweet, angsten doorstaan, helse pijn geleden voor onze redding !

Dat ik dan inderdaad niet helemaal begrijp waarom Hij tot Zich Zelf bad, vroeg om toestemming, beklaagde verlaten te zijn enz, is dan te wijten aan ons beperkte inzicht en begrip. Zoals de wetenschap tot op de dag van vandaag de ziel van de mens nog nooit heeft kunnen aantonen en bewijzen, terwijl het ons eigenlijke ik is, waar alles om draait. Immers ons lichaam is van geen nut schrift de Schrift.
Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,

itsmetoo

 • Berichten: 1082
 • Itsmetoo
  • Bekijk profiel
Is Jezus Christus nu JHWH in het vlees gekomen of?
« Reactie #26 Gepost op: mei 17, 2012, 07:34:35 pm »
Toch heb ik weer 2 bijbelverzen gevonden die toch echt over Jezus Christus als GOD preken:
Titus 2:13
13   terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus.

Johannes 20:28
26 En na acht dagen waren Zijn discipelen weer binnen en Thomas was bij hen. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren, en Hij stond in hun midden en zei: Vrede zij u.
27 Daarna zei Hij tegen Thomas: Kom hier met uw vinger en bekijk Mijn handen,  en kom hier met uw hand en steek die in Mijn zij; en wees niet ongelovig, maar gelovig.
28 En Thomas antwoordde en zei tegen Hem: Mijn Heere en mijn God!
29 Jezus zei tegen hem: Omdat u Mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd;  zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en tochzullen geloven
Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Is Jezus Christus nu JHWH in het vlees gekomen of?
« Reactie #27 Gepost op: mei 17, 2012, 11:25:32 pm »
Ja nou, ik vind het goed hoor.
We hebben allemaal wel onze visie erop gegeven en ik vertrouw erop dat God de openbarende is :)
Een nieuwe start is een nieuw begin

itsmetoo

 • Berichten: 1082
 • Itsmetoo
  • Bekijk profiel
Is Jezus Christus nu JHWH in het vlees gekomen of?
« Reactie #28 Gepost op: mei 18, 2012, 12:35:33 pm »
Nog 2 duidelijke bijbelverzen ontvangen op mijn gebed om openbaring !

Titus 2:13
13   terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus.

Johannes 20:28
27 Daarna zei Hij tegen Thomas: Kom hier met uw vinger en bekijk Mijn handen,  en kom hier met uw hand en steek die in Mijn zij; en wees niet ongelovig, maar gelovig.
28 En Thomas antwoordde en zei tegen Hem: Mijn Heere en mijn God!

Jezus weersprak dit niet, nee Hij zei:
29 Jezus zei tegen hem: Omdat u Mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd;  zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en tochzullen geloven.
Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Is Jezus Christus nu JHWH in het vlees gekomen of?
« Reactie #29 Gepost op: mei 18, 2012, 01:05:23 pm »
Tja, dat is nu typisch zo iets wat ik bedoel met bidden en bijbel open slaan. Je leest ook regelmatig geweldige dingen die over het thema gaan, omdat er nogal wat van te vinden is. Het kan dan door God gegeven zijn of je hebt het zo gevonden. Kan allemaal.
Maar omdat je het als van boven gegeven ziet, dan wil ik het wel beamen voor je:
Ja Jezus is God :)
Dat heb ik ook niet ontkent.
« Laatst bewerkt op: mei 18, 2012, 01:05:47 pm door gaitema »
Een nieuwe start is een nieuw begin

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Is Jezus Christus nu JHWH in het vlees gekomen of?
« Reactie #30 Gepost op: mei 18, 2012, 01:13:52 pm »
Goed, laat ik vers per vers eens reageren :)
Dat is wel een mooie toerusting voor vandaag. Zo heb ik de bijbel toch weer mooi meermalen gelezen vandaag :D

Titus 2:13
 13 terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus.

Ja, wat zal ik zeggen. Het is zo. Jezus is één met zijn Vader, dus onze God door de Heilige Geest die in Hem leeft. Het geheim is het volmaakt sterven aan jezelf en volmaakt zijn in God. Jezus leeft geen moment voor zichzelf. Voor de volle honderd procent is God altijd in Hem aan het werk. Jezus is het Huis van de Vader. Zijn hart is Zijn Tempel.
Waar onze harten nog dikwels vervuild is, daar is geen spoortje vuil in Jezus te vinden. Wanneer je het hart van Jezus bezoekt, dan kom je bij God zelf aan Huis.
 
Johannes 20:28
 27 Daarna zei Hij tegen Thomas: Kom hier met uw vinger en bekijk Mijn handen, en kom hier met uw hand en steek die in Mijn zij; en wees niet ongelovig, maar gelovig.
 28 En Thomas antwoordde en zei tegen Hem: Mijn Heere en mijn God!

Thomas herkende in Jezus God. Logisch: want God is in Jezus en Jezus is in God.
Wie Jezus hoort spreken en ziet leven, die ziet God door Jezus heen spreken en door Jezus heen leven. Echter meer dan door de profeten. Jezus is één met Hem. Daar wij als mensen niet kunnen voorstellen dat 2 toch één kan zijn, daar is bij God Eén, terwijl je toch twee dacht te zien. :)
Mensen zijn zo verdeeld, dat ze niet snappen dat God intern niet verdeeld is. Hij is één en valt niet op te delen.

Warrig hé? :)
 
Jezus weersprak dit niet, nee Hij zei:
 29 Jezus zei tegen hem: Omdat u Mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd; zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en tochzullen geloven.

Dank je :)
« Laatst bewerkt op: mei 18, 2012, 01:14:47 pm door gaitema »
Een nieuwe start is een nieuw begin

itsmetoo

 • Berichten: 1082
 • Itsmetoo
  • Bekijk profiel
Is Jezus Christus nu JHWH in het vlees gekomen of?
« Reactie #31 Gepost op: mei 18, 2012, 02:11:47 pm »

quote:

gaitema schreef op 18 mei 2012 om 13:05:
Tja, dat is nu typisch zo iets wat ik bedoel met bidden en bijbel open slaan. Je leest ook regelmatig geweldige dingen die over het thema gaan, omdat er nogal wat van te vinden is. Het kan dan door God gegeven zijn of je hebt het zo gevonden. Kan allemaal.
Maar omdat je het als van boven gegeven ziet, dan wil ik het wel beamen voor je:
Ja Jezus is God :)
Dat heb ik ook niet ontkent.


Het gaat anders:
Ik heb sinds het bestaan van de iPhone gevraagd aan de HEER of Hij met mij wil communiceren middels een applicatie op de iPhone. Een bijbel programma die een willekeurige bijbelvers geeft bij schudden van de telefoon. Die noem ik daarom schud-bijbel.
Als ik om antwoorden vraag en openbaringen dan voel ik soms de "aandrang" om de Schrift te schudden. Soms is het niets, althans kan ik het niet plaatsen, maar heel vaak komt er een bijbel-vers die exact daarover gaat waarvoor ik heb gebeden.

Zoals recent dus deze beide verzen komen, juist nu het zo ter sprake komt op het forum.

Ik sla die ook allemaal op voor mezelf. Voorbeelden te over waar ook bij mijn vrouw de haren van overeind gaan staan. Echt rake antwoorden, die ik vaak op een andere manier ook bekrachtigd krijg. Soms als het echt belangrijk is vraag ik om een bevestiging. Meestal komt er later nog een vergelijkbare tekst tevoorschijn of soms dezelfde. Dezelfde is nu net iets wat deze applicatie noot doet, want de bedoeling is dat het steeds willekeurige bijbelverzen geeft.

Ook hier is het een kwestie van wel of niet geloven.
je kan het ontkennen en naast je neerleggen en daarmee een communicatie-lijn afkappen, of het accepteren al toetsend aan de Schrift.

Voor hier is het te veel en te lang om de vele voorbeelden te geven die er zijn geweest. Maar mocht je belangstelling hebben kan ik er elders wel eens wat over meedelen.
« Laatst bewerkt op: mei 18, 2012, 02:13:44 pm door itsmetoo »
Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Is Jezus Christus nu JHWH in het vlees gekomen of?
« Reactie #32 Gepost op: mei 19, 2012, 10:33:11 am »
Zal het zo zeggen: ik heb dat ook wel eens dat God via bijbelteksten echt antwoord geeft, maar ik wil Hem niet voor mijn karretje spannen. Het zou makkelijk zijn als ik bij alles wat ik heb de bijbel raadpleeg om antwoorden en dat altijd maar ontvang. Wist je dat in de New Age mensen ook bij heel veel gebeurtenissen op een dag waar ze beslissingen over moeten nemen, een lot werpen? Door kaarten te leggen enzo. Zodat het besluit daaruit op te maken is?
Ik wil het daarom aan God overlaten hoe Hij mij helpt in het leven. God communiseerd op vele manieren.
Ik zocht een leider voor de club en had een lijstje opgesteld van mogelijke leiders. Ik bad wie het worden moest. Kwam er toen één voorbij reclamefolders bezorgen. Ik direct naar buiten en het haar vragen. Ze wilde er wel over na denken en was heel gemotiveerd. Nu is ze leider. Daardoor ging ik wel te laat weg voor mijn werk. Ik zat daar mee. Was te vliegerig op de weg, waardoor ik te kort op een invoegende vrachtwagen kwam, waardoor ik tegen de vangrail reed. Hij vergoede een deel van het bedrag en kende nog een beunhaas waardoor het goedkoop kon. Eigenlijk werd na de reparatie mijn auto er nog mooier op ook en ik had een goede reden om te laat op mijn werk te komen. Wie zal het je immers kwalijk nemen dat je te laat bent, omdat je auto tegen de vangrail is geklapt?  Al gaat het hier op een vreemde manier, ik kreeg nog hulp vanuit het werk ook.
Ik vond het erg boeiend allemaal :)

Ik zocht ook werk zonder dat ik diploma's heb. In deze tijd heb ik het gevonden en zit er goed in dit bedrijf. Ik heb net een contactverlenging gekregen.

Tienerwerk
Ik vroeg me af of een stukje wat ik las, aan de tieners op de tienerclub doorgegeven moest worden. Een stukje over een genezingswonder van ernstige brandwonden bij een 13 of 14jarig meisje uit India. Die brandwonden liep ze op door Hindoeëxtremisten die haar gezicht haast in een openhaard hield, omdat ze haar geloof in Jezus niet wilde opzeggen. Mijn moeder kwam op bezoek. Ik liet haar het stukje lezen zonder over de tienerclub te hebben en ze reageerde er direct op: "moet je aan de tieners op de tienerclub laten zien!" Zo had ik antwoord van God gekregen en ben ik er mee naar de club gegaan. De tieners waren er helemaal door geboeid. Er stonden twee foto's van haar in het blad. Voor en na die tijd. Die foto's bleven ze maar naar turen.
Ik kon met moeite het blad terug krijgen :)
Trouwens ook hier weer. In het stukje werd er helemaal niet over gebeden gesproken. Maar haar moeder en nog een paar vrouwen bij haar getuigden hoe Jezus haar genezen had van haar brandwonden, omdat ze haar geloof niet opgegeven had toen haar dat werd aangedaan. De ernstige wonden met hele ernstige grote blaren trokken gewoon weg. Geen litteken dat er aan herinderd. Onvoorstelbaar.

God spreekt door  boeken, zoals de Bijbel
Bijbelteksten geeft Hij zo ook wel. Maar ik laat het aan God over hoe Hij antwoord en of Hij antwoord. Het is aan Hem.
Zo lag ik veel wakker van een meid die ik opeens weer na jaren zag en me stijl voorbij keek. Iemand die de kerk eens bezocht, omdat ze in de buurt was. Vroeger was ik er voorbij gelopen hoewel ze de aandacht trok en ik haar ook wel leuk over vond komen, maar in een tijd dat ik zelf er door heen zat en mezelf een loser voelde. Een hele mooie meid, maar ik ken haar niet, wat het nog moeilijker voor me maakte. Ik schatte haar te hoog gegrepen voor me in, omdat ik bijvoorbeeld zelf op het speciaal onderwijs heb gezeten en met een achterstand van een paar jaar op de leeftijdgenoten pas later tot bloei kwam en de MBO bezocht, die ik trouwens niet kon afmaken. Ik faalde tijdens mijn stage. God dank faalde ik, want anders had ik een wereldse identiteit op waarde geschat. Een onbewuste arrogantie en eigenroem begon er in te sluipen. Want dat had ik toch maar mooi gedaan hé?
Ik begon te geloven dat ik namelijk als MBOer een middelbare burger was.  Die identiteit verloor ik als een donderslag bij heldere hemel. Opdat God ver weg was voor me, voelde ik me toen compleet leeg, een loser en zelfs door God haast vergeten. Ik had toen het gevoel tegen een muur te bidden en er alleen voor te staan. God was voor mij in China. Daar was Hij aan het werk.

Ik las echter tijdens het wakker liggen over haar 's nachts dit jaar in een christelijke boek van broeder evangelist Yun uit China (oprichter van de huiskerkbeweging) over hoe je een tijd nodig hebt om in een ei als vogel volwassen te worden. Wanneer je het ei te vroeg zelf los maakt, dan gaat de kuiken dood. Zo is dat ook met mensen, stelde hij. Soms maak je dingen mee, omdat je nog in dat ei zit.
Ik snapte hierdoor dat ik er toen niet klaar voor was en daarom haar liet lopen. Echter las ik ook in de bijbel over wolken in de gemeente die overdrijven, maar geen regen geven. Die puur reageren vanuit instinktieve inpulsen en meer met het uiterlijk bezig zijn, dan met het innerlijk. Ik snapte hierdoor dat dit zo'n wolk kon zijn geweest in mijn leven.
Ik kon mijn slaap weer vatten en het los laten. Dit was in de kerstvakantie.
Ik kreeg door welke intimidatiespelletje satan hier in gespeeld heeft.

Een eerdere spelletje van hem was jaren eerder. Ook uit een kerk herkende ik een mooie meid in de disco. Maar ik ergerde me over haar. Ze ging met de ene na de andere kerel op pad. Soms omhelste ze pal voor mijn neus elkaar, zonder dat ze het zo door had. Dan had ze het opeens door en voelde zich schuldig voor mij. Ik draaide me dan maar om en haalde bier voor mijn vrienden. Meerdere keren probeerde ze tussen die vriendjes door mijn aandacht ook te vragen. Versprijd over ongeveer 2 jaar dat ze daar liep heeft ze het wel eens geprobeerd. Maar ik twijfelde over haar. Als loser ging ik zo eens naar huis met tranen in mijn ogen. Compleet verward pakte ik thuis een tv-gids van de EO. Las er toen een artikel over een evangeliste onder wikkaheksen enzo. De evangeliste sprak in dat stukje de voor mij rake woorden: "door angst, ontmoediging en intimidatie, slaagt satan er vaak in om overwinnaars van God, te laten geloven dat ze verliezers zijn."
Later las ik in de bijbel in Genesis 6 over beroemdheden die hun oog lieten vallen op mooie vrouwen en op basis van hun schoonheid zich tot vrouw namen wie ze maar verkozen. God besloot daarop zijn Heilige Geest uit de mensen terug te trekken, nu ze zo vleselijk waren gebleken.

Ik schrok en ben me er van bewust, dat ik in mijn vertwijfeling, verwarring en besluiteloosheid een groot gevaar voor mijn geestelijk leven aan me voorbij heb laten trekken. Ongemerkt was ik daardoor geen loser, maar juist een overwinnaar van God gebleken.
Dat is echt genade. Anders kan ik het niet zeggen, want ik doolde in het donker en wist niet wat ik deed.
« Laatst bewerkt op: mei 19, 2012, 11:42:12 am door gaitema »
Een nieuwe start is een nieuw begin

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Is Jezus Christus nu JHWH in het vlees gekomen of?
« Reactie #33 Gepost op: mei 19, 2012, 11:16:59 am »
ps. je denkt misschien: wat een stijfkop! :)
Maar ergens word ik hier wel door bemoedigd. Mijn vertrouwen op God wordt wel gevoed zo.

We moeten ook niet gaan neuzelen rondom de relatie tussen God en zijn Zoon. Ze zijn één en Jezus is God. Klaar!
We zijn als mensen die er toch naar kijken, zoals een kat bij ons op de poef voor de tv zat te kijken waar die mensen in de film nu bleven.  :P
We kunnen er toch met onze kop niet bij.
Aanbid gewoon de God Jezus en de God in Jezus  :ja:
« Laatst bewerkt op: mei 19, 2012, 11:19:04 am door gaitema »
Een nieuwe start is een nieuw begin

itsmetoo

 • Berichten: 1082
 • Itsmetoo
  • Bekijk profiel
Is Jezus Christus nu JHWH in het vlees gekomen of?
« Reactie #34 Gepost op: mei 19, 2012, 11:27:55 am »

quote:

gaitema schreef op 19 mei 2012 om 10:33:
Zal het zo zeggen: ik heb dat ook wel eens dat God via bijbelteksten echt antwoord geeft, maar ik wil Hem niet voor mijn karretje spannen. Het zou makkelijk zijn als ik bij alles wat ik heb de bijbel raadpleeg om antwoorden en dat altijd maar ontvang.

Niemand kan de HEER voor het eigen karretje spannen, dan ontvang je geen antwoorden als Hij het niet wil. Zo simpel is dat. Het moet ook altijd weer samengaan met intensief gebed. Waarbij de antwoorden heus een week later komen kunnen. De HEER wil immers niets liever dan Zijn kinderen leiden en dat zijn kinderen alles met Hem delen voor beslissingen te nemen. Maar er zijn ook andere methodes, dat klopt, ook bij mij.

quote:

Wist je dat in de New Age mensen ook bij heel veel gebeurtenissen op een dag waar ze beslissingen over moeten nemen, een lot werpen? Door kaarten te leggen enzo. Zodat het besluit daaruit op te maken is?

Ja dat weet ik, maar dit gaat niet in samenspraak met het gebed tot JHWH, de GOD van Israel, Abraham, Isaac en Jacob in Naam van Jezus Christus. De satan aapt immers alles na.

quote:

Ik wil het daarom aan God overlaten hoe Hij mij helpt in het leven. God communiseerd op vele manieren.
Ik zocht een leider voor de club en had een lijstje opgesteld van mogelijke leiders. Ik bad wie het worden moest. Kwam er toen één voorbij reclamefolders bezorgen. Ik direct naar buiten en het haar vragen. Ze wilde er wel over na denken en was heel gemotiveerd. Nu is ze leider.

Dergelijke wijzen herken ik en is OOK een methode van de HEER. Zoals ik al eens eerder schreef laat de HERE ook soms niets weten en opent en sluit gewoon de deuren war Hij die nodig acht. Het is dus niet alleen maar via de schud-bijbel, maar OOK op andere manieren. Familiy-7 TV en zelfs internet.

quote:

Daardoor ging ik wel te laat weg voor mijn werk. Ik zat daar mee. Was te vliegerig op de weg, waardoor ik te kort op een invoegende vrachtwagen kwam, waardoor ik tegen de vangrail reed. Hij vergoede een deel van het bedrag en kende nog een beunhaas waardoor het goedkoop kon. Eigenlijk werd na de reparatie mijn auto er nog mooier op ook en ik had een goede reden om te laat op mijn werk te komen. Al gaat het hier op een vreemde manier.

Begrijp ik het juist dat de HEER je hier als het ware financieel zegende en zo de auto kon laten herstellen?

quote:

Ik zoek werk zonder dat ik diploma's heb. In deze tijd heb ik het gevonden en zit er goed. Net een contactverlenging gekregen.

Dat is mooi voorbeeld hoe de HEER zegent, net als bij mijn broer  :-)
Sinds hij geloofd (nu zo'n 3 jaar gelden, heb er samen met mijn moeder hard voor gebeden, of de HEER hem wilde aanraken) is zijn leven meer gezegend.
Mijn broer had problemen op zijn werk, men probeerde hem eruit te werken omdat hij niet de juiste papieren had. Ik adviseerde mijn broer om het geheel in de handen van de HEER te leggen (na de eigen ervaring die ik had en worstelde om niet de oude fouten in mijn leven weer te maken). Mijn broer is veel minder agressief van aard dan ik en dus negeerde hij de personen en bleef gewoon bidden. Ook voor degenen die hem zo misselijk behandeleden en probeerden hem eruit te werken.

Mijn broer werd dus vals beschuldigd, maar bleef kalm en legde zijn baas alles rustig uit, maar zonder kwaad te spreken over zijn collega's en direct leidinggevenden. Ook toen de directie daarna viste deed hij het niet. Dit had veel indruk gemaakt op de directie.

Uiteindelijk werd er elders een vestiging geopend en zocht men iemand voor een leidinggevende functie. Doordat men NU mijn broer kende bij de directie (anders zou dat nooit zijn geweest) dacht men aan mijn broer en lieten hem weer opdraven. Mijn broer dacht toen dat ie alsnog de zak zou krijgen, maar in plaats daarvan werd hem gevraagd of hij geen belangstelling had voor deze nieuwe functie. Toen hij tegenwierp geen diploma's te hebben daarvoor, negeerde men dat en vroeg of hij het zou willen proberen. De gedrevenheid zat bij directie zeg maar.
Nu doet hij het sinds een jaar en het gaat super. Eerst was hij wel wat bang ervoor, maar ik zei tegen hem dat als de HEER je zo zegent, Hij je ook zegent met de talenten die nodig zijn om het te kunnen. Ook zo leidt de HEER inderdaad ! _O_

Zelf zo ook eens iemand aangenomen voor onze IT afdeling:
Betrokkene had geen diploma's maar was handig met computers en kon programmeren in Unix. Hij was erg gemotiveerd en toen ineens op het moment dat ik in zijn cv kijk en het woord kerk zie, hoor ik het hem ook zeggen "kerk".

Snel vraag ik in een schiet gebedje aan de HEER of dit van Hem is, of Hij mij iets wil duidelijk maken. Daarover nog aan het nadenken bidt ik na 15 minuten weer snel tot de HEER en zeg "Als dit kerk van u is, geeft u mij dan svp een bevestiging, laat hem nogmaals kerk... op dat moment zegt de sollicitant weer kerk. Ik vraag nog ff tot verbazing van de PZ man naast me door over de kerk, hoor welke enz.
Na het gesprek heb ik de voorganger gebeld en gevraagd of hij deze persoon ook kende. Ja dat was het geval, de gemeente had zelfs die zondag gebeden voor hem en zijn komende sollicitatie gesprek. Ik kon dus antwoorden, nu de gebeden zijn verhoord pastor, hij heeft de functie. Ik wist gewoon dat het de Wil van de HEER was en dat het goed zat. De PZ man naast me begreep "mijn keuze" niet, er waren meerdere kandidaten met betere diploma's wat hem betreft.

quote:

Ik vroeg me af of een stukje wat ik las aan de tieners op de tienerclub doorgegeven moest worden. Een stukje over een gebedsgenezingswonder van ernstige brandwonden bij een 13 of 14jarig meisje uit India. Die brandwonden liep ze op door Hindoeëxtremisten die haar gezicht haast in een openhaard hield, omdat ze haar geloof in Jezus niet wilde opzeggen. Mijn moeder kwam op bezoek. Ik liet haar het stukje lezen zonder over de tienerclub te hebben en ze reageerde er direct op: "moet je aan de tieners op de tienerclub laten zien!" Zo had ik antwoord van God gekregen en ben ik er mee naar de club gegaan. De tieners waren er helemaal door geboeid. Er stonden twee foto's van haar in het blad. Voor en na die tijd. Die foto's bleven ze maar naar turen.
Ik kon met moeite het blad terug krijgen :)

Ja mooi, mijn vriendin is vaak het klankbord voor mij. Zij voelt vaak antwoorden over zaken waarvoor ik bid zonder dat zij het weet. Ze komt dan met een bijbelvers of gewoon iets waarvan ze zegt, ik voel dat ik dit of dat moet zeggen. Ze weet niet waarom, maar als het dan gezegd is, is duidelijk dat het een antwoord is van de HEER. Uiteraard is de HEER niet afhankelijk van 1 medium of manier.

quote:

Bijbelteksten geeft Hij zo ook wel. Maar ik laat het aan God over hoe Hij antwoord en of Hij antwoord. Het is aan Hem.

Uiteraard is de HEER niet afhankelijk van 1 medium of manier. Daarom schud ik ook niet gelijk na gebed, pas als ik die aandrang sterk voel, waardoor er dan ook veelal een rake tekst komt. Daar gaat soms best wel tijd overheen.

quote:

Zo lag ik veel wakker van een meid die ik opeens weer na jaren zag en me stijl voorbij keek. Iemand die de kerk eens bezocht, omdat ze in de buurt was. Vroeger was ik er voorbij gelopen, in een tijd dat ik zelf er door heen zat. een hele mooie meid, maar ik ken haar niet.
Toen las ik in een christelijke boek van broeder evangelist Yun uit China (oprichter van de huiskerkbeweging) over hoe je een tijd nodig hebt om in een ei als vogel volwassen te worden. Wanneer je het ei te vroeg zelf los maakt, dan gaat de kuiken dood. Zo is dat ook met mensen, stelde hij. Soms maak je dingen mee, omdat je nog in dat ei zit.
Ik snapte hierdoor dat ik er toen niet klaar voor was en daarom haar liet lopen. Echter las ik ook in de bijbel over wolken in de gemeente die overdrijven. Die puur reageren vanuit instinktieve inpulsen en meer met het uiterlijk bezig zijn, dan met het innerlijk. Ik snapte hierdoor dat dit zo'n wolk kon zijn geweest in mijn leven.
Ik kon mij slaap weer vatten en het los laten.
Ik kreeg ik door welke intimidatiespelletje satan hier in gespeeld heeft.
Ja het zou kunnen dat deze mooie meid je van de kerk of HEER had weggetrokken anders en dat je daarvoor behoed bent. Meestal zit satan in de mooie hoek zeg maar. Niet altijd zoals mijn eigen vrouw bewijst, maar dat was eerst voor we tot geloof kwamen ook niet zo.
« Laatst bewerkt op: mei 19, 2012, 12:05:07 pm door itsmetoo »
Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Is Jezus Christus nu JHWH in het vlees gekomen of?
« Reactie #35 Gepost op: mei 19, 2012, 12:47:09 pm »

quote:

itsmetoo schreef op 19 mei 2012 om 11:27:

Niemand kan de HEER voor het eigen karretje spannen, dan ontvang je geen antwoorden als Hij het niet wil. Zo simpel is dat. Het moet ook altijd weer samengaan met intensief gebed. Waarbij de antwoorden heus een week later komen kunnen. De HEER wil immers niets liever dan Zijn kinderen leiden en dat zijn kinderen alles met Hem delen voor beslissingen te nemen. Maar er zijn ook andere methodes, dat klopt, ook bij mij.


Dit maakt het voor mij helderder. Dank je :)
Zo kan ik het wel beamen.

quote:


Ja dat weet ik, maar dit gaat niet in samenspraak met het gebed tot JHWH, de GOD van Israel, Abraham, Isaac en Jacob in Naam van Jezus Christus. De satan aapt immers alles na.

Zelfs binnen het christendom. Zoals je al benoemde met wat voorbeelden.
Daar heb je gelijk in.

quote:

Dergelijke wijzen herken ik en is OOK een methode van de HEER. Zoals ik al eens eerder schreef laat de HERE ook soms niets weten en opent en sluit gewoon de deuren war Hij die nodig acht. Het is dus niet alleen maar via de schud-bijbel, maar OOK op andere manieren. Familiy-7 TV en zelfs internet.

Okido.


[...]

quote:


Begrijp ik het juist dat de HEER je hier als het ware financieel zegende en zo de auto kon laten herstellen?

Voor een deel moest ik het ook zelf vergoeden, maar het was zo wel een stuk betaalbaarder ja :) Dat zie ik wel als zo'n geluk, waar God vast en zeker de hand in heeft gehad. Dat net die vrachtwagenchauffeur dan weer de eigenaar was van dat bedrijf en het voor een klein deel wilde vergoeden en een goedekope beunhaas kende, wat het nog goedkoper maakte.

quote:


Nu doet hij het sinds een jaar en het gaat super. Eerst was hij wel wat bang ervoor, maar ik zei tegen hem dat als de HEER je zo zegent, Hij je ook zegent met de talenten die nodig zijn om het te kunnen. Ook zo leidt de HEER inderdaad ! _O_

Super voorbeeld :)
Al heeft centen geen waarde voor God, Hij wil je wel te gemoed komen in het leven, omdat Hij ieders welzijn wel wil bevorderen.  Te gelijk is het ook weer een beproeving. Kan je net als Job verantwoord omgaan met je geld en God blijven dienen? Of wordt dit een waterstroom waarmee de duivel je probeerd weg te spoelen? De hoer van Babilon is stinkend rijk en zij is gevallen. Daarom moeten we altijd het voorbeeld hierin van Jona blijven volgen en wakker blijven.
Maar het gaat om het voorbeeld: Jezus voorziet :)
Zijn karakervoorbeeld is ook fantastisch. Hoe God karakters zo kneed dat het vruchten afwerpt. Ik ben zelf ook wat van het aggressieve soms, dus voormij ook een levensles.

quote:

Na het gesprek heb ik de voorganger gebeld en gevraagd of hij deze persoon ook kende. Ja dat was het geval, de gemeente had zelfs die zondag gebeden voor hem en zijn komende sollicitatie gesprek. Ik kon dus antwoorden, nu de gebeden zijn verhoord pastor, hij heeft de functie. Ik wist gewoon dat het de Wil van de HEER was en dat het goed zat. De PZ man naast me begreep "mijn keuze" niet, er waren meerdere kandidaten met betere diploma's wat hem betreft.

Geweldig!   :*)
Schitterende getuigenis.


[...]

quote:Ja mooi, mijn vriendin is vaak het klankbord voor mij. Zij voelt vaak antwoorden over zaken waarvoor ik bid zonder dat zij het weet. Ze komt dan met een bijbelvers of gewoon iets waarvan ze zegt, ik voel dat ik dit of dat moet zeggen. Ze weet niet waarom, maar als het dan gezegd is, is duidelijk dat het een antwoord is van de HEER. Uiteraard is de HEER niet afhankelijk van 1 medium of manier.

Doet me denken aan mijn broertje. Ik schreef wel eens tekstjes uit de bijbel op kleine papiertjes. Ik lag boven in de stapelbed en hij onder. Hij bas zo een keer om iets en toen fladderde langs de bedrand zo'n papiertje naar zijn bed. Hij las het en kreeg zo het antwoord op zijn gebed. Dat vertelde hij me later. zo vond ik ook eens een tekst terug in een tas op Flevo toen ik weer iemand voorbij had laten gaan. Een tekst van Samuël: "ga niet de weg achter iets aan dat je niet bevrijd of je niets opleverd, omdat het niets is."
Zo kan ik wel even doorgaan, maar het spreekt voor zich :)


[...]

quote:Uiteraard is de HEER niet afhankelijk van 1 medium of manier. Daarom schud ik ook niet gelijk na gebed, pas als ik die aandrang sterk voel, waardoor er dan ook veelal een rake tekst komt. Daar gaat soms best wel tijd overheen.

Zo begrijp ik het. Ik heb het dus kennelijk toch ergens net zo, al bid ik belabberd eigenlijk. Het verwonderd me hoe God belabberde gebeden verhoord en bij mij zelfs reageerd op lauter gedachtes die in me opkomen.
Ik geloof dat bidden gewoon je gedachten delen is.


[...]

quote:Ja het zou kunnen dat deze mooie meid je van de kerk of HEER had weggetrokken anders en dat je daarvoor behoed bent. Meestal zit satan in de mooie hoek zeg maar. Niet altijd zoals mijn eigen vrouw bewijst, maar dat was eerst voor we tot geloof kwamen ook niet zo.
Ja, dat is me wel heel duidelijk geworden. Ik kan wel zeggen dat je me helpt in een thema in mijn leven waar ik tegenover God vragen over had. God zegt hiermee eigenlijk: "ge hebt het goed gezien manneke :) "
Een nieuwe start is een nieuw begin

itsmetoo

 • Berichten: 1082
 • Itsmetoo
  • Bekijk profiel
Is Jezus Christus nu JHWH in het vlees gekomen of?
« Reactie #36 Gepost op: mei 19, 2012, 06:42:29 pm »

quote:

gaitema schreef op 19 mei 2012 om 12:47:
Voor een deel moest ik het ook zelf vergoeden, maar het was zo wel een stuk betaalbaarder ja :) Dat zie ik wel als zo'n geluk, waar God vast en zeker de hand in heeft gehad. Dat net die vrachtwagenchauffeur dan weer de eigenaar was van dat bedrijf en het voor een klein deel wilde vergoeden en een goedekope beunhaas kende, wat het nog goedkoper maakte.

Ik ben er absoluut van overtuigd dat de HEER op dergelijke wijze Zijn Helpende Hand uitstrekt naar Zijn kinderen. geld is onbelangrijk voor Hem, maar Hij wee wel dat we niet zonder kunnen en zal in datgene voorzen opdat we normaal kunnen leven.

Zelf zie ik het als ik geld opzij leg om Joden terug te halen naar het Beloofde land, uit Rusland en Ukraine, Afrika en India. In plaats van 10% naar de kerk kan ik zo 10% aan GOD geven en meehelpen Zijn Wil om het huis van israel thuis te brengen.

Zie http://christenenvoorisra...cten/breng-de-joden-thuis
Ezechiel 36
24 Ik zal u uit de heidenvolken halen en u uit alle landen bijeenbrengen. Dan zal Ik u naar uw land brengen.

en

Jesaja 43
5   Wees niet bevreesd, want Ik ben met u.
Vanwaar de zon opkomt, zal Ik uw nageslacht halen
en vanwaar zij ondergaat zal Ik u bijeenbrengen.
6 Ik zal zeggen tegen het noorden: Geef!
En tegen het zuiden: Weerhoud niet!
Breng Mijn zonen van ver,
en Mijn dochters van het einde der aarde.


en

Jeremia 16
15 maar: Zo waar de HEERE leeft, Die de Israëlieten uit het land in het noorden en uit al de landen waarheen Hij hen verdreven had, geleid heeft. Ik zal hen terugbrengen in hun land, dat Ik hun vaderen gegeven heb.
Meestal lukt het om maandelijks een Jood terug te laten keren naar het beloofde land en als je daar dan voor gaat, bijvoorbeeld om ook Joden uit Afrika of India terug te laten keren wat duurder is, dan merk ik dat ik financieel nog meer gezegend word om dat te doen lukken.

quote:

Super voorbeeld :)
Al heeft centen geen waarde voor God, Hij wil je wel te gemoed komen in het leven, omdat Hij ieders welzijn wel wil bevorderen.  Te gelijk is het ook weer een beproeving. Kan je net als Job verantwoord omgaan met je geld en God blijven dienen? Of wordt dit een waterstroom waarmee de duivel je probeerd weg te spoelen?

Rijk zijn is niets mis mee, maar je vele geld egoïstisch besteden en niet delen en er niet het goede mee doen, dat is wel verkeerd.

quote:

Maar het gaat om het voorbeeld: Jezus voorziet :)
Zijn karakervoorbeeld is ook fantastisch. Hoe God karakters zo kneed dat het vruchten afwerpt. Ik ben zelf ook wat van het aggressieve soms, dus voor mij ook een levensles.

Mozes was immers ook geen lieverdje, Hij sloeg een Egyptenaar dood die een Israëliet mishandelende. Er is mijns inziens een groot verschil tussen agressief zijn van aard of doortrapt zijn en gemeen zijn.
Zo zal ik in een opwelling best nog eens losse handjes kunnen hebben als ik onrecht zie gebeuren. Maar dat is mijns inzien minder ernstig en gluiperig dan lieden die trucjes uitdenken om efficiënter te kunnen werken ten kosten van gewone mensen met gewone banen, om zelf een bonus op te strijken. Persoonlijk zal je mij dat nooit zien doen. Ik denk namelijk dat de HEER je zoiets echt op je eigen leven laat terugkeren in welke vorm dan ook.

quote:

Doet me denken aan mijn broertje. Ik schreef wel eens tekstjes uit de bijbel op kleine papiertjes. Ik lag boven in de stapelbed en hij onder. Hij bas zo een keer om iets en toen fladderde langs de bedrand zo'n papiertje naar zijn bed. Hij las het en kreeg zo het antwoord op zijn gebed. Dat vertelde hij me later. zo vond ik ook eens een tekst terug in een tas op Flevo toen ik weer iemand voorbij had laten gaan. Een tekst van Samuël: "ga niet de weg achter iets aan dat je niet bevrijd of je niets opleverd, omdat het niets is."
Zo kan ik wel even doorgaan, maar het spreekt voor zich :)
Ja mooi, dat is inderdaad de Liedende en Sturende Hand van de HEER in het Leven van Zijn kinderen. Dat zijn van die momenten (vind ik) dat je de waarheid voelt in de Belofte van de HEER, dat als Hij met u is, wie zal tegen u zijn !

quote:

Zo begrijp ik het. Ik heb het dus kennelijk toch ergens net zo, al bid ik belabberd eigenlijk. Het verwonderd me hoe God belabberde gebeden verhoord en bij mij zelfs reageerd op lauter gedachtes die in me opkomen.
Ik geloof dat bidden gewoon je gedachten delen is.
Bidden is heel persoonlijk en super krachtig. Het is inderdaad je gedachten delen met Hem, bij alles wat in je leven gebeurd. Het gaat niet om de vorm. Belabberd bidden kan denk ik niet, als het maar oprecht is, uit het hart en niet alleen maar bevragen voor jezelf, denk ik. Ik bid op de heen en terug reis van en na mijn werk in de auto, ongeveer een uur. Of de tijd dat ik anders zou reizen als ik thuiswerk. Een deel veel vaste gebedspunten voor anderen, zieken, Israël, de regering, ons land, gevangen Christenen in communistische en islamitische landen, maar ook voor die Joodse ontvoerde militair Gilad Shalit heb ik heel lang gebeden. Wat mij wel opvalt is dat sinds ik nu een aantal jaren mijn gebed begin met het aanroepen van de HEER als JHWH, GOD van irae, Abraham, Isaac en Jacob het allemaal wat krachtiger is geworden. Als of ik duidelijker specificeer tot Wie ik mijn gebed richt ! De satan kan niet op die zetel gaan zitten en wel op die van een afgod. Ook probeer ik in elk gebed Jezus Christus te danken voor Zijn Kruisoffer dat Hij voor ons zo geleden heeft. Want uiteindelijk kunnen we Hem daarvoor niet voldoende danken !

quote:

Ja, dat is me wel heel duidelijk geworden. Ik kan wel zeggen dat je me helpt in een thema in mijn leven waar ik tegenover God vragen over had. God zegt hiermee eigenlijk: "ge hebt het goed gezien manneke :) "
Geweldig toch? Dat de HEER zelfs op deze wijze met Zijn en door Zijn kinderen communiceert? Wat dat betreft zijn we maar enorm gezegend dat we Zijn Kinderen mogen zijn, van de Enige Levende GOD van Israël, JHWH ! Prijs Hem in Jezus Naam !
Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Is Jezus Christus nu JHWH in het vlees gekomen of?
« Reactie #37 Gepost op: mei 19, 2012, 07:52:19 pm »
Interessant. Ik kan hierin meegaan.

Ik heb weer stof tot nadenken.
Een nieuwe start is een nieuw begin

Trajecto

 • Berichten: 4990
 • Nulla aetas ad discendum sera
  • Bekijk profiel
Is Jezus Christus nu JHWH in het vlees gekomen of?
« Reactie #38 Gepost op: mei 19, 2012, 11:31:26 pm »

quote:

itsmetoo schreef op 18 mei 2012 om 14:11:
[...]

Het gaat anders:
Ik heb sinds het bestaan van de iPhone gevraagd aan de HEER of Hij met mij wil communiceren middels een applicatie op de iPhone. (...)

B) Mag ik dit nogal vreemd vinden?

Het is zo dat het lot laten beslissen niet onbekend was in de Bijbel. Zo werd bijvoorbeeld door het lot te werpen bepaald wie er, in de plaats van Judas, apostel zou worden. En dat wat jij doet lijkt daar wellicht wat op.
Het lijkt ook op waarzeggerij e.d. en het verbaast me hier in de categorie Gereformeerd leven dit verhaal van jou tegen te komen.
Ik denk dat we met zulke dingen toch wel voorzichtig moeten zijn.

Ik weet niet waar je het idee aan ontleent dat God je hier een antwoord zou geven; ik geloof wel dat zulksoortige dingen als jij doet soms frappante resultaten kunnen geven, maar ik geloof ook dat je er voorzichtig mee moet zijn. Als er, als je je met zoiets bezig houdt, al antwoorden komen die toepasselijk lijken te zijn, weet je toch niet echt of deze een positieve of een negatieve oorsprong hebben. Ik wil niet iets opleggen maar ikzelf sta er huiverig tegenover; maar wie ben ik om een ander iets uit het hoofd te praten als hij er baat bij heeft, of meent te hebben...(?)

itsmetoo

 • Berichten: 1082
 • Itsmetoo
  • Bekijk profiel
Is Jezus Christus nu JHWH in het vlees gekomen of?
« Reactie #39 Gepost op: mei 20, 2012, 12:12:21 am »

quote:

Trajecto schreef op 19 mei 2012 om 23:31:
[...]

B) Mag ik dit nogal vreemd vinden?

Dat mag, is een vrij land.

quote:

Het is zo dat het lot laten beslissen niet onbekend was in de Bijbel. Zo werd bijvoorbeeld door het lot te werpen bepaald wie er, in de plaats van Judas, apostel zou worden. En dat wat jij doet lijkt daar wellicht wat op.

Het gaat in samenwerking met intensief gebed, nooit zo maar. Het zijn antwoorden op vragen die ik in gebed deel. Zoals antwoorden ook via anderen, internet, Familiy-7 e.d. kunnen komen. Als ik het niet helemaal vertrouw of duidelijk vind dan vraag ik in gebed via een andere manier bevestiging.

Het heeft dus niets met waarzeggerij te maken, want ik vraag niets over de toekomst. Ik vraag antwoorden op zaken waarmee ik te maken heb. Ik vraag niet om te tonen wat er een bepaald moment zal gebeuren. Daar zal ook geen antwoord op komen denk ik. Maar wij christenen hebben een Levende GOD en geen (oneerbiedig gezegd) dode afgod Die wij mogen aanbidden. Ik heb wel veel voorbeelden opgeslagen van de antwoorden die ik ontvangen heb. Dat is ook niet wekelijks een paar of zo. Maar bij belangrijke zaken ontvang ik zo van de HEER soms mijn antwoorden. Voor Hem Die de hemel en de aarde geschapen heeft is dat immers een koud kunstje.

quote:

Ik denk dat we met zulke dingen toch wel voorzichtig moeten zijn.

Het kwam ter sprake over hoe de HEER ons leidt in het leven, niet meer en niet minder. Zoiets kan je ook niet zelf beslissen dat moet je doen in samenwerking met gebed door bijvoorbeeld te vragen aan de HEER of Hij zo wil communiceren.

Ik ben er achter gekomen doordat ik eerst gewoon dat gebruikte om een tekst te krijgen om uit te diepen, omdat het Woord van GOD mijn hobby is. Zo begonnen langzamerhand de antwoorden op deze manier heel specifiek te komen op vragen over het Woord en later ook dus andere zaken. Uiteraard leg ik een tekst ter zijde als ik deze niet plaatsen kan. Dan beschouw ik dat als niet geantwoord door de HEER. Niet elke ontvangen tekst wordt door mij klakkeloos als antwoord van de HEER aangenomen. Alleen die echt de spijker op zijn kop slaan. Zoals de beide teksten die ik kreeg waardoor dit alles ter sprake is gekomen.

quote:

Ik weet niet waar je het idee aan ontleent dat God je hier een antwoord zou geven; ik geloof wel dat zulksoortige dingen als jij doet soms frappante resultaten kunnen geven, maar ik geloof ook dat je er voorzichtig mee moet zijn. Als er, als je je met zoiets bezig houdt, al antwoorden komen die toepasselijk lijken te zijn, weet je toch niet echt of deze een positieve of een negatieve oorsprong hebben. Ik wil niet iets opleggen maar ikzelf sta er huiverig tegenover; maar wie ben ik om een ander iets uit het hoofd te praten als hij er baat bij heeft, of meent te hebben...(?)

Het is net als met gaven van de Heilige Geest, die moeten we als christenen ook niet negeren omdat we misbruik door de boze vrezen. Daarmee "ontnemen" we de HEER Zijn Werkwijze. Maar we dienen wel alles te toetsen aan Zijn Woord, daarvoor is de Schrift er immers. De Heilige Geest zal immers nooit de Schrift tegenspreken.

Mocht er TOCH een keer misbruik door de boze worden gemaakt, dan vertrouw ik op de HEER dat Hij die verkeerde deur ook weer sluiten zal en de juiste deur openen. Daarom ook bid ik twee maal per dag een half uur waarin ik alles met de HEEr deel en Hem dank enz.

Maar inderdaad is voorzichtigheid altijd geboden, ik zou niet zomaar ook die applicatie kopen en gaan toepassen, het is iets dat je in gebed kunt vragen. Als de HEER weet dat iemand er serieus mee omgaat zal Hij er voor kunnen kiezen om zo te antwoorden. Dat is aan Hem en niet aan ons. Mijn verhaal was dan ook niet als "reclame" bedoeld of zo.

Maar het is ook jammer als we onze hoofden in het zand steken uit angst voor misbruik van de boze, is mijn mening. Zolang we alles maar toetsen en blijven toetsen aan de Schrift. We hebben als Zijn kinderen niet voor niets deze referentie ontvangen. In dit geval zijn de teksten afkomstig uit de Schrift, dus dat scheelt.
Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,

Riemer Lap

 • was: okidoki
 • Berichten: 8804
 • @ werkt altijd.
  • Bekijk profiel
Is Jezus Christus nu JHWH in het vlees gekomen of?
« Reactie #40 Gepost op: mei 20, 2012, 12:32:39 am »

quote:

itsmetoo schreef op 20 mei 2012 om 00:12:

Het gaat in samenwerking met intensief gebed, nooit zo maar. Het zijn antwoorden op vragen die ik in gebed deel. Zoals antwoorden ook via anderen, internet, Familiy-7 e.d. kunnen komen. Als ik het niet helemaal vertrouw of duidelijk vind dan vraag ik in gebed via een andere manier bevestiging.
Er staat in je letterlijke bijbel iets te lezen daarover:
Deuteronomium 6:16 én Mattheus 4:7.
Waar ligt de grens tussen bidden en verzoeken?
Wanneer ben je tevreden met het antwoord van God?

quote:

Het heeft dus niets met waarzeggerij te maken, want ik vraag niets over de toekomst. Ik vraag antwoorden op zaken waarmee ik te maken heb. Ik vraag niet om te tonen wat er een bepaald moment zal gebeuren. Daar zal ook geen antwoord op komen denk ik. Maar wij christenen hebben een Levende GOD en geen (oneerbiedig gezegd) dode afgod Die wij mogen aanbidden. Ik heb wel veel voorbeelden opgeslagen van de antwoorden die ik ontvangen heb. Dat is ook niet wekelijks een paar of zo. Maar bij belangrijke zaken ontvang ik zo van de HEER soms mijn antwoorden. Voor Hem Die de hemel en de aarde geschapen heeft is dat immers een koud kunstje.
Prima, maar hoe weet jij zo zeker dat het van God komt? Elders beweer je namelijk dat God geen hulpverleners wil immers? Ik neem een zijweg maar wel een belangrijke meen ik.
Je stelt van alles "in naam van God", roept daar teksten bij (waarbij opvalt dat enige hermeneutiek je echt vreemd is) en baseert daar wat op.
Godfried Bomans schreef daar ooit een verhaal over....

quote:[...]

Het kwam ter sprake over hoe de HEER ons leidt in het leven, niet meer en niet minder. Zoiets kan je ook niet zelf beslissen dat moet je doen in samenwerking met gebed door bijvoorbeeld te vragen aan de HEER of Hij zo wil communiceren.
Ik werk nooit samen met gebed. Het gebed is mijn manier om God te benaderen, net zoals mijn leven dat is.
Samenwerken met gebed zou betekenen dat het gebed een zelfstandigheid is en dat is het niet toch?

quote:

Ik ben er achter gekomen doordat ik eerst gewoon dat gebruikte om een tekst te krijgen om uit te diepen, omdat het Woord van GOD mijn hobby is.
Hobby? Praat je zo over het Heilige Woord van de Ene? Alsof het een verzameling postzegels is? Volgens mij bedoel je wat anders :)
Citaat
Zo begonnen langzamerhand de antwoorden op deze manier heel specifiek te komen op vragen over het Woord en later ook dus andere zaken. Uiteraard leg ik een tekst ter zijde als ik deze niet plaatsen kan. Dan beschouw ik dat als niet geantwoord door de HEER. [/qoute] heel goed mogelijk dat juist je eigen handelen door een tekst terzijde te leggen de Geest tegenwerkt.
Welke maatstaf hanteer je om te bepalen of een tekst "past" of "niet past"?
In alles lijk jij te kiezen namelijk.
Wederom: lees Godfried Bomans even.

quote:

Niet elke ontvangen tekst wordt door mij klakkeloos als antwoord van de HEER aangenomen.
Waarmee jij dus bepaalt wat de Heer tegen je zegt?
Zo zeg je het namelijk wel steeds.

quote:[...]

Het is net als met gaven van de Heilige Geest, die moeten we als christenen ook niet negeren omdat we misbruik door de boze vrezen. Daarmee "ontnemen" we de HEER Zijn Werkwijze. Maar we dienen wel alles te toetsen aan Zijn Woord, daarvoor is de Schrift er immers. De Heilige Geest zal immers nooit de Schrift tegenspreken.

Mocht er TOCH een keer misbruik door de boze worden gemaakt, dan vertrouw ik op de HEER dat Hij die verkeerde deur ook weer sluiten zal en de juiste deur openen. Daarom ook bid ik twee maal per dag een half uur waarin ik alles met de HEEr deel en Hem dank enz.
Vindt je het heel erg vervelend dat je manier waarop je over je gebed spreekt mij doet denken aan Mattheus 6:6?

quote:

Maar inderdaad is voorzichtigheid altijd geboden, ik zou niet zomaar ook die applicatie kopen en gaan toepassen, het is iets dat je in gebed kunt vragen. Als de HEER weet dat iemand er serieus mee omgaat zal Hij er voor kunnen kiezen om zo te antwoorden. Dat is aan Hem en niet aan ons. Mijn verhaal was dan ook niet als "reclame" bedoeld of zo.
Toch kom je wel reclameachtig over: Ismetoo weet wat God wil en praat dagelijks met hem. Mijn gevoel is dat je juist daardoor je menselijke verplichting negeert. Je legt alles bij God terwijl de mens ook een eigen taak heeft.

quote:

Maar het is ook jammer als we onze hoofden in het zand steken uit angst voor misbruik van de boze, is mijn mening. Zolang we alles maar toetsen en blijven toetsen aan de Schrift. We hebben als Zijn kinderen niet voor niets deze referentie ontvangen. In dit geval zijn de teksten afkomstig uit de Schrift, dus dat scheelt.
Elders riep je dat dominees een "uitvinding van mensen" zijn, beweerde je dat hulpverleners niet van God gegeven zijn, was de uitleg van de Schrift niet van beland en zweerde je bij natuurmiddelen, desnoods van Boeddhistische aard (!!!). Enig idee waarom ik allemaal vragen aan je stel?
Mail me maar als je wat wilt weten

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Is Jezus Christus nu JHWH in het vlees gekomen of?
« Reactie #41 Gepost op: mei 20, 2012, 12:51:39 am »
.
« Laatst bewerkt op: mei 20, 2012, 12:55:04 am door gaitema »
Een nieuwe start is een nieuw begin

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Is Jezus Christus nu JHWH in het vlees gekomen of?
« Reactie #42 Gepost op: mei 20, 2012, 12:51:42 am »
Even tussendoor. Als we leren van een bepaalde bijbeltekst als antwoorden op vragen waar we mee zitten, dan kunnen we dat lijkt me wel als een antwoord van God beschouwen. Al lees je de tien geboden en leer je daarvan, dan heb je van God geleerd. Wat hij zegt herken ik wel. Ik streed met de vraag waar het bij God om draait. Immers als je geloofd dat Jezus voor je gestorven is, ben je dan klaar? Nee, je moet ook goed leven, maar omdat we dat niet kunnen hebben we toch de kruisdood van Jezus nodig?
Ik raakte helemaal in de knoop in mijn gedachten er over. Ik bad er niet bewust voor, maar een week later ongeveer las ik voor het eerst in de bijbel het gedeelte over het lammen en bokkenoordeel. Die kende ik nog niet. Toen zag ik dat goed leven hand in hand gaat met Jezus volgen. Wat je voor een broeder doet, dat doe je voor Jezus.  Ik heb dat dus van God geleerd, kan ik stellen.
Zo begrijp ik ook zijn uitleg. Je zit met dergelijke vragen en vindt daar antwoorden op door bijbellezen en op andere manieren. Dat beschouw je dan als Gods antwoord. En volgens mij werkt God ook zo, immers wordt alles wat je onderneemt in je leven door God geleid. God heeft het van te voren in zijn plan gelegd dat je dit zou gaan doen. Hij is de regisseur van je leven. Hij schreef je leven als het ware van te voren uit en je ging dat gewoon doen. Daardoor is alles wat je doet niet enkel van je zelf, maar ook iets wat je kan door God.
Een bijzonder idee, maar niets kan je ondernemen zonder Hem.
« Laatst bewerkt op: mei 20, 2012, 12:54:18 am door gaitema »
Een nieuwe start is een nieuw begin

Riemer Lap

 • was: okidoki
 • Berichten: 8804
 • @ werkt altijd.
  • Bekijk profiel
Is Jezus Christus nu JHWH in het vlees gekomen of?
« Reactie #43 Gepost op: mei 20, 2012, 01:01:41 am »

quote:

gaitema schreef op 20 mei 2012 om 00:51:
Even tussendoor. Als we leren van een bepaalde bijbeltekst als antwoorden op vragen waar we mee zitten, dan kunnen we dat lijkt me wel als een antwoord van God beschouwen. Al lees je de tien geboden en leer je daarvan, dan heb je van God geleerd. Wat hij zegt herken ik wel. Ik streed met de vraag waar het bij God om draait. Immers als je geloofd dat Jezus voor je gestorven is, ben je dan klaar? Nee, je moet ook goed leven, maar omdat we dat niet kunnen hebben we toch de kruisdood van Jezus nodig?
Ik raakte helemaal in de knoop in mijn gedachten er over. Ik bad er niet bewust voor, maar een week later ongeveer las ik voor het eerst in de bijbel het gedeelte over het lammen en bokkenoordeel. Die kende ik nog niet. Toen zag ik dat goed leven hand in hand gaat met Jezus volgen. Wat je voor een broeder doet, dat doe je voor Jezus.  Ik heb dat dus van God geleerd, kan ik stellen.
Snap ik en kan ik volgen :)

quote:

Zo begrijp ik ook zijn uitleg. Je zit met dergelijke vragen en vindt daar antwoorden op door bijbellezen en op andere manieren. Dat beschouw je dan als Gods antwoord.
Yep. vooral zonder te toetsen als het kan en dan zeggen dat het Gods mening is.
Sorry, maar als je wanhopig bent en je gooit de bijbel open en er volgt een zelfmoordtekst, doe je dat dan ook? HET IS WEL HET WOORD WAT TOT JE KOMT!

quote:

En volgens mij werkt God ook zo, immers wordt alles wat je onderneemt in je leven door God geleid. God heeft het van te voren in zijn plan gelegd dat je dit zou gaan doen. Hij is de regisseur van je leven. Hij schreef je leven als het ware van te voren uit en je ging dat gewoon doen. Daardoor is alles wat je doet niet enkel van je zelf, maar ook iets wat je kan door God.
Een bijzonder idee, maar niets kan je ondernemen zonder Hem.
Volgens mij werkt God helemaal niet zo. (ergo: Zijn wegen zijn ondoorgrondelijke)
Je komt het nergens in de Bijbel tegen en het is volgens mij een onheilige omgang met het Woord van Hem.
Dat er teksten zijn die je aanspreken neem ik voor lief: ik heb ook teksten waar ik veel kracht uit put.
Mail me maar als je wat wilt weten

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Is Jezus Christus nu JHWH in het vlees gekomen of?
« Reactie #44 Gepost op: mei 20, 2012, 01:26:16 am »

quote:

Riemer Lap schreef op 20 mei 2012 om 01:01:

 Yep. vooral zonder te toetsen als het kan en dan zeggen dat het Gods mening is.
Sorry, maar als je wanhopig bent en je gooit de bijbel open en er volgt een zelfmoordtekst, doe je dat dan ook? HET IS WEL HET WOORD WAT TOT JE KOMT!

Zo leek hij het te beweren, maar door het gesprek wat ik met hem vandaag had weet ik dat het zo bij hem niet is. Hij slaat de bijbel open en leest dingen waar hij soms wel wat aan heeft en dan weer niet. Soms zijn het antwoorden op gebeden van er net voor, maar heel vaak ook van een tijd langer geleden. Je bid iets en leest een week later iets wat een antwoord geeft op die vraag.
Zo werkt God naar mijn idee wel. Hij geeft altijd antwoord op gebeden waar Hij een antwoord op wil geven en geregeld is dat door mensen heen en door de bijbel.
Denk daar maar over na. "Bid en het zal je gegeven worden"staat in de bijbel. Hoe doet God dat?
Nou, vaak door de bijbel heen, door andere  boeken, door mensen heen of door iets wonderbaarlijks als een droom of zo. Op de één of andere manier heeft God dan daar wel wat mee te maken gehad, al leek het puur je eigen handeling, omdat je gewoon de bijbel aan het lezen was. Zo ondoorgrondelijk werkt God dus ook wel weer, toch?


quote:


Volgens mij werkt God helemaal niet zo. (ergo: Zijn wegen zijn ondoorgrondelijke)
Je komt het nergens in de Bijbel tegen en het is volgens mij een onheilige omgang met het Woord van Hem.
Dat er teksten zijn die je aanspreken neem ik voor lief: ik heb ook teksten waar ik veel kracht uit put.

Kracht komt toch van de Heilige Geest met de kracht van Gods Liefde en Zijn Luister? Ook hierin ben je dan verweven met God.
Het is dubbel. Het lijkt je eigen handeling, maar God was ook hierin altijd weer met zijn liefde je een stap voor.
Volgens mij is dit wel gereformeerd denken eigenlijk.
Maar het is een zaak je verstand (en geweten) erbij te gebruiken. Zo kan je met je verstand bepalen welke teksten uit de bijbel je antwoorden kunnen geven op vragen. Die antwoorden op vragen stel je dan met je verstand vast als je door God gegeven.
Een nieuwe start is een nieuw begin

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Is Jezus Christus nu JHWH in het vlees gekomen of?
« Reactie #45 Gepost op: mei 20, 2012, 01:40:48 am »
Een leuk voorbeeld trouwens, dat het ook andersom kan zijn.
Mijn jongste zusje las een boek als tip van een klasgenoot. Een boek over de bijnadoodervaring van een vrouw uit de VS en conclusies daarover van een arts in de VS. Ik heb daarop ook het boek gelezen. Eenmaal uit kwam ik er met een collega er over "toevallig"in gesprek, waaruit bleek dat hij ook zich in bijnadoodervaringen verdiept, het christelijk geloof en figuren als Jomanda waardoor hij zich in de war liet brengen. Door het lezen van dat boek en mijn kennis over het occulte achter Jomanda kon ik er met hem heel goed over in gesprek gaan. Vandaar uit gaf ik hem nog meer te lezen. Zoals dat zelfde boek, een boekje van de evangelisatiestichting Naar House, wat EO-artikelen en een boek van een evangelist uit China. Hij verslond het allemaal en we spraken er over verder.
Toen hij geen contractverlenging kreeg, vroeg hij mij of ik voor hem wilde bidden. Hij kon moeilijk werk vinden, omdat hij door een overspannen periode te hebben gehad wat traag functioneerde en over kwam. Later hoorde ik dat hij elders aan de bak is gekomen.

Ik kreeg hierin heel sterk de indruk dat God mij op hem had voorbereid, hoewel ik gewoon dacht uit interesse wat gelezen te hebben en me niet bewust was van de werking van de Heilige Geest er door heen om me ergens op voor te bereiden.
Het boekje van Naar House had ik hem ook cadeau gegeven. Ooit had een medewerker van Naar House me dat boekje immers gegeven onder de voorwaarde dat ik het aan iemand anders zou doorgeven. Nou meende ik dat ik er nooit van af zou komen, maar dat gebeurde dus toch wel uiteindelijk :)
Hierdoor kon hij veel lezen over de geestelijke werkelijkheid. Over het onderscheid van geesten wat uitvoerig er in behandeld werd.
Een nieuwe start is een nieuw begin

itsmetoo

 • Berichten: 1082
 • Itsmetoo
  • Bekijk profiel
Is Jezus Christus nu JHWH in het vlees gekomen of?
« Reactie #46 Gepost op: mei 20, 2012, 01:58:07 am »

quote:

Riemer Lap schreef op 20 mei 2012 om 00:32:
[...]
 Er staat in je letterlijke bijbel iets te lezen daarover:
Deuteronomium 6:16 én Mattheus 4:7.
Waar ligt de grens tussen bidden en verzoeken?
Wanneer ben je tevreden met het antwoord van God?

Ook zonder antwoord ben ik tevreden. Ook zonder genezing ben ik tevreden. Want ik probeer mij altijd bij Zijn Wil neer te leggen. Zijn Wil geschiede en niet ons willetje. Elders heb ik daar ook voorbeelden van gegeven. Dus ik verzoek als vraag om openbaring om meestal bijbel aangelegenheden en soms op levens zaken. Ik ben niet aan het verzoeken om zaken af te dwingen. Dat kan ook niet want dan zal er geen antwoord komen, de HEER laat Zich immers niet dwingen !

Als Zijn kind studeert in de Schrift uit hobby, omdat hij er plezier aan beleeft, dan blijkt dat de HEER daar graag aan meewerkt, is mijn ervaring.

[...]
 

quote:

Prima, maar hoe weet jij zo zeker dat het van God komt? Elders beweer je namelijk dat God geen hulpverleners wil immers? Ik neem een zijweg maar wel een belangrijke meen ik..

Omdat het middels het Woord van GOD is en aan de soort van antwoorden en omdat het veelal ook nog eens op andere wijzen wordt bevestigd als ik in gebed vraag om bevestiging om dwaling te voorkomen?

Kijk, als iemand bij me komt en zegt een profetie heeft van de HEER en hij zegt vervolgens dat ik een nieuwe auto krijg, dan trek ik zoiets uiteraard in sterke twijfel. Maar komt iemand bij mij met een bijbelvers wat een antwoord is op iets dat ik in gebed heb gevraagd en waarvan die persoon niets weet, dan neem ik het in overweging.

quote:

Ik werk nooit samen met gebed. Het gebed is mijn manier om God te benaderen, net zoals mijn leven dat is.
Samenwerken met gebed zou betekenen dat het gebed een zelfstandigheid is en dat is het niet toch?

Ik bedoel dat iemand niet uit zichzelf ermee moet beginnen, maar dat het wijs is om dat in gebed te vragen of de HEER op die manier wil communiceren.

[...]

quote:

Hobby? Praat je zo over het Heilige Woord van de Ene? Alsof het een verzameling postzegels is? Volgens mij bedoel je wat anders :)

Schijnheiligheid troef ! Wat een schijn-vroomheid ! bah ! Walgelijk !
ja, voor mij is het Woord van GOD een hobby, ik heb er plezier in om Zijn Woord te lezen en te studeren. Voor mij is het woord hobby dus een compliment !

Geen moeten, geen werk, geen geld mee proberen te verdienen, niet voor eigen gewin, maar puur omdat ik het heerlijk vindt om met GOD Zijn Woord bezig te zijn. En iets dat ik graag doe is voor mij een hobby.

quote:

Zo begonnen langzamerhand de antwoorden op deze manier heel specifiek te komen op vragen over het Woord en later ook dus andere zaken. Uiteraard leg ik een tekst ter zijde als ik deze niet plaatsen kan. Dan beschouw ik dat als niet geantwoord door de HEER. [/qoute] heel goed mogelijk dat juist je eigen handelen door een tekst terzijde te leggen de Geest tegenwerkt.
Welke maatstaf hanteer je om te bepalen of een tekst "past" of "niet past"?
In alles lijk jij te kiezen namelijk.

Dat voel je beste Riemer ! De HEER laat je dat voelen. Zoals je soms ook voelt bij sommige teksten waar je oog opvalt bij het lezen van de Schrift, dat het van de HEER afkomstig is als een antwoord op vragen, of als aanwijzing.

Zolang we alles maar aan de Schrift toetsen, daar hebben we de Schrift o.a. voor, is er niets aan de hand. Als de HEER ziet dat je hem oprecht zoekt en op Hem vertrouwd, wat een peulen schil is het dan voor Hem, Die de hemel en aarde geschapen heeft, om je te steunen en helpen. Om de tegenstander niet de kans te geven dit kapot te maken.

Dacht Mozes bij de brandende braamstruik soms: oeps, das vreemd, zou satan dat doen? het is vast van satan. De struik zegt wel dat Hij JHWH is, maar ik geloof er niets van. Nee, Mozes deed dat niet.

De eerste vele antwoorden via de "schud-bijbel" kwamen op vagen aangaande het studeren van de Schrift en de vragen die ik de HEER in gebed over alles stel, als ik het niet begrijp. Want Wie kent de Schrift immers beter dan Hijzelf? De HEER denkt echt niet van daar komt die itsmetoo weer te zeuren met zijn bijbelvragen.

En zo wel, even hypothetisch, dan zal de HEER geen antwoorden geven en zou ik meestal bijbelverzen ontvangen die ik niet plaatsen kan en waarvan ik niet het bevestigend gevoel ontvang era.

We kunnen de HEER zoeken in Zijn Woord en in het leven, of ons hele leven vrezen dat de tegenstander ons zal misleiden.
We kunnen vertrouwen op de HEER dat Hij ons helpt en beschermt wanneer we Hem zoeken, of ons hele leven bang zijn dat satan ons ermee zal misleiden.

Daarom hebben we de Schrift gekregen om dat te toetsen !
Daarom hebben we geloof ontvangen om op Hem te vertrouwen. Immers de Heilige Geest Die ins ons woont is vele malen sterker dan de boze zegt de Schrift.

1 Johannes 4
4 Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen, want Hij Die in u is, is groter dan hij die in de wereld is.

quote:

Waarmee jij dus bepaalt wat de Heer tegen je zegt?
Zo zeg je het namelijk wel steeds.
Als ik de tekst niet kan plaatsen als antwoord op een vraag, dan beschouw ik dat als niet van de HEER, omdat ik er (komt ie weer) er op vertrouw dat de HEER weet welke teksten ik wel zal begrijpen en welke niet. Dus als Hij mij een tekst stuurt zal ik deze kunnen plaatsen en herkennen als antwoord.

Toen ik langdurig in het nauw gedreven werd op het werk weer mijn oude ik boven liet komen en de meest verantwoordelijke persoon iets wilde aandoen, ook al bad ik veel en vaak om hulp voor rust te mogen ontvangen. Toen ik die avond niet meer wilde bidden omdat ik me schuldig voelde over wat ik die avond erop zou gaan doen. Plannen lagen klaar, alles was uitgestippeld. Ik voelde de hele dag ervoor al een apart gevoel, alsof iets me weerhield, maar ik wilde niet luisteren. Ik duwde vermoedelijk de Heilige Geest ter zijde, omdat ik niet meer wilde voelen wat ik voelde en mijn eigen plan trekken.

Ik voelde die ochtend een drang om te bidden, maar ik wilde niet want ik schaamde mij diep hoe slecht ik toch nog was, hoeveel oude ik er nog in mij zat. Uiteindelijk hield ik het niet meer vol en bad tot Jezus alleen, alsof voor dat moment JHWH strenger zou zijn dan Jezus. En ik Vroeg Jezus in gebed om hulp omdat ik anders de echt de fout in zou gaan. Ik legde ook gewoon uit dat ik niet tot GOD durfde bidden nu in zo'n diepe zonde. Ik vroeg of de HEER mij soms aan het testen was om mij de mis te zien gaan? Al dat soort zaken.

Na dat gebed voelde ik de drang om te schudden met de schud-bijbel.
Ik kreeg deze tekst:
Jacobus 1:
12 Zalig is de man, die verzoeking verdraagt; want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft dengenen, die Hem liefhebben.
13 Niemand, als hij verzocht wordt, zegge: Ik word van God verzocht; want God kan niet verzocht worden met het kwade, en Hij Zelf verzoekt niemand.
14 Maar een iegelijk wordt verzocht, als hij van zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt.


Op dat moment brak ik en kon alleen maar danken voor zulke liefdevolle antwoorden en begrip, ondanks mijn diep zondige voornemens en daarvoor vergeving vragen. Ik heb er uiteraard van afgezien en binnen 2 weken was de betrokken persoon weg gepromoveerd, waar hij mij niet meer tot last kon zijn.

Nu, zou de satan dergelijke berichten sturen? Zeker weten van niet, die had mij bijna zover dat ik die collega zwaar zou hebben mishandeld, zoals ik vroeger ook zou hebben gedaan.


quote:

Vind je het heel erg vervelend dat je manier waarop je over je gebed spreekt mij doet denken aan Mattheus 6:6?

Nou ja klopt toch? Ik bid ook in auto, of op mijn kantoorkamer en benoem gewoon alles en draai net om de pot heen. ook als ik boos ben of teleurgesteld zeg ik dat tegen de HEER in gebed. Hij weet immers toch alles al.

Als ik op mijn werk midden in de hal zou gaan staan bidden hardop zodat een ieder het ziet, dan zou deze vers pas van toepassing zijn. Maar dat doe ik dus niet.

[...]

quote:

Toch kom je wel reclameachtig over: Ismetoo weet wat God wil en praat dagelijks met hem. Mijn gevoel is dat je juist daardoor je menselijke verplichting negeert. Je legt alles bij God terwijl de mens ook een eigen taak heeft.
Jezus Christus heeft alles volbracht, daar hoeven wij mensen niets meer aan toe te voegen. Ik leg dus niet alles bij hem neer, ik leg in vertrouwen alles in Zijn handen
Marcus 9
23 En Jezus zei tegen hem: Als u kunt geloven,  alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft.

Het is niet om zelf in de schijnwerpers te staan, dan zou ik wel een boek schrijven of zo. En met mijn naam op internet. Nee het komt ter sprake hier en dus deel ik mijn eigen visie en ervaringen, zonder er maar enig voordeel van te hebben.

quote:

Elders riep je dat dominees een "uitvinding van mensen" zijn, beweerde je dat hulpverleners niet van God gegeven zijn, was de uitleg van de Schrift niet van beland en zweerde je bij natuurmiddelen, desnoods van Boeddhistische aard (!!!). Enig idee waarom ik allemaal vragen aan je stel?

Ja ik wijk af van de doctrine die jij volgt, dat begrijp ik best.
Voor mij is er geen verschil tussen hulp zoeken bij een seculier farmaceutische geld graaiende industrie voor chemische pillen dan pillen van natuurproducten van een boeddhist. Ik heb het hier niet over Reiki en andersoortige rituelen, voor de duidelijkheid !
Dominees, pastoren, belijdenis, Heilig avondmaal pas na belijdenis, kinderdoop, het staat allemaal niet in de Schrift nee, het zijn menselijke theorieën doctrines.
Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,

itsmetoo

 • Berichten: 1082
 • Itsmetoo
  • Bekijk profiel
Is Jezus Christus nu JHWH in het vlees gekomen of?
« Reactie #47 Gepost op: mei 20, 2012, 02:10:12 am »

quote:

gaitema schreef op 20 mei 2012 om 01:40:
Een leuk voorbeeld trouwens, dat het ook andersom kan zijn.
Mijn jongste zusje las een boek als tip van een klasgenoot. Een boek over de bijnadoodervaring van een vrouw uit de VS en conclusies daarover van een arts in de VS. Ik heb daarop ook het boek gelezen. Eenmaal uit kwam ik er met een collega er over "toevallig"in gesprek, waaruit bleek dat hij ook zich in bijnadoodervaringen verdiept, het christelijk geloof en figuren als Jomanda waardoor hij zich in de war liet brengen. Door het lezen van dat boek en mijn kennis over het occulte achter Jomanda kon ik er met hem heel goed over in gesprek gaan. Vandaar uit gaf ik hem nog meer te lezen. Zoals dat zelfde boek, een boekje van de evangelisatiestichting Naar House, wat EO-artikelen en een boek van een evangelist uit China. Hij verslond het allemaal en we spraken er over verder.
Toen hij geen contractverlenging kreeg, vroeg hij mij of ik voor hem wilde bidden. Hij kon moeilijk werk vinden, omdat hij door een overspannen periode te hebben gehad wat traag functioneerde en over kwam. Later hoorde ik dat hij elders aan de bak is gekomen.

Ik kreeg hierin heel sterk de indruk dat God mij op hem had voorbereid, hoewel ik gewoon dacht uit interesse wat gelezen te hebben en me niet bewust was van de werking van de Heilige Geest er door heen om me ergens op voor te bereiden.
Het boekje van Naar House had ik hem ook cadeau gegeven. Ooit had een medewerker van Naar House me dat boekje immers gegeven onder de voorwaarde dat ik het aan iemand anders zou doorgeven. Nou meende ik dat ik er nooit van af zou komen, maar dat gebeurde dus toch wel uiteindelijk :)
Hierdoor kon hij veel lezen over de geestelijke werkelijkheid. Over het onderscheid van geesten wat uitvoerig er in behandeld werd.


Precies !
Wie dit soort Leiding van GOD ontkent en negeert, negeert GOD, mijns inziens.
Daar ontstaan mensen van die de theorie brengen dat GOD geen wonderen meer zou doen na de apostelen en zo. Dat Jezus ons christenen alleen maar redt van de hel met Zijn Kruisoffer, maar meer ook niet !
Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,

itsmetoo

 • Berichten: 1082
 • Itsmetoo
  • Bekijk profiel
Is Jezus Christus nu JHWH in het vlees gekomen of?
« Reactie #48 Gepost op: mei 20, 2012, 02:20:38 am »

quote:

Riemer Lap schreef op 20 mei 2012 om 01:01:
Yep. vooral zonder te toetsen als het kan en dan zeggen dat het Gods mening is.
Sorry, maar als je wanhopig bent en je gooit de bijbel open en er volgt een zelfmoordtekst, doe je dat dan ook? HET IS WEL HET WOORD WAT TOT JE KOMT!

Wat ben jij vreselijk zwart wit, mijn advies is om de Schrift eens zo zwart wit te nemen als je de rest doet.
Je zelfmoord voorbeeld riekt weer naar overdreven enthousiasme voor je werk.
Zelfmoord is niet iets van de HEER, dus als ik al zo'n tekst in de Schrift zou vinden zoals over Judas, dan zou ik in de contact lezen dat dit een verkeerde daad was.

Als ik een tekst van doodslag had gekregen, bijvoorbeeld Mozes in Exodus, dan weet ik dat het nooit de bedoeling is van HEER om iemand dood te slaan en dus zal ik zo'n tekst negeren.

Maar krijg ik die tekst als ik met een ongelovig iemand spreek over Jezus die ooit iemand heeft doodgeslagen, dan kan ik inzien dat het als voorbeeld kan dienen, dat iemand doodgeslagen hebben geen exit betekent bij de HEER !

Misschien is het gebruik van een schud-bijbel geen goed idee voor de labiele patiënten van jou, zeker niet als ze de Schrift verder niet kennen.

quote:

Volgens mij werkt God helemaal niet zo. (ergo: Zijn wegen zijn ondoorgrondelijke)
Je komt het nergens in de Bijbel tegen en het is volgens mij een onheilige omgang met het Woord van Hem.
Dat er teksten zijn die je aanspreken neem ik voor lief: ik heb ook teksten waar ik veel kracht uit put.

En waar baseer jij dit dan op? Of is dat jou persoonlijke idee en ervaring?
Als de wegen van de HEER ondoorgrondelijk zijn, waarom dan niet antwoord geven op de vele beschreven manieren? Ondoorgrondelijk betekent niet grillig immers !
Jij past hier het woord ondoorgrondelijk toe als grillig, wat niet juist is.
Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,

Riemer Lap

 • was: okidoki
 • Berichten: 8804
 • @ werkt altijd.
  • Bekijk profiel
Is Jezus Christus nu JHWH in het vlees gekomen of?
« Reactie #49 Gepost op: mei 20, 2012, 01:03:58 pm »
@Ismetoo: ik stel voor dat we een aparte draad openen over de wijze van lezen van de bijbel.
Het is hier te off-topic namelijk.

Kun je daar mee leven en zo ja, doe je dan ook actief mee?
Mail me maar als je wat wilt weten