Auteur Topic: God versus Jezus nav vraag  (gelezen 13214 keer)

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Gepost op: mei 09, 2012, 05:42:50 pm »
@ Gaitema,
 
De verzen die je aanlevert, lijken inderdaad te conflicteren met deze, waar toch duidelijk als GOD over Jezus Christus wordt gesproken,
 
Romeinen 9:5
 5 Tot hen behoren de vaderen, en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus voortgekomen, Die God is, boven alles, te prijzen tot in eeuwigheid. Amen!
 
1 Johannes 5:20
 20 Maar wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het verstand heeft gegeven om de Waarachtige te mogen kennen; en wij zijn in de Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon, Jezus Christus. Die is de waarachtige God en het eeuwige leven.
 
2 Petrus 1:1
 1 Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij, door de gerechtigheid van onze God en Zaligmaker, Jezus Christus:
 
Jesaja 9:5
 5 Want een Kind is ons geboren,
 een Zoon is ons gegeven,
 en de heerschappij rust
 op Zijn schouder.
 En men noemt Zijn Naam
 Wonderlijk, Raadsman,
 Sterke God,
 Eeuwige Vader,
 Vredevorst.
 
Titus 2:13
 13 terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus.
 
De vergelijking van man en vrouw vind ik wat vaag, als begrijp ik wat je bedoeld. Misschien meer als een lichaam, dat bestaat uit een Hoofd, Romp en Ledematen, met elk hun eigen taak, maar het blijft 1 lichaam......
 Daar bepaalt uiteindelijk ook het hoofd wat de andere 2 lichaamsdelen gaan doen.

Maar ja, hoe JHWH dan Zichzelf kan verlaten als Jezus Christus aan het kruis is weer moeilijk voor te stellen.
Uiteindelijk heeft JHWH Zich ook op aarde getoond bij Abraham, Jacob, Mozes. Dan neem ik aan dat Hij terwijl dat gebeurde ook nog op Zijn Troon zit, toch?

--------------------------------------------------------------------------------


Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,
Een nieuwe start is een nieuw begin

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #1 Gepost op: mei 09, 2012, 05:52:52 pm »
Hoe God de mensen maakte weten we niet. Wat we wel weten is dat Hij ze Zijn kinderen noemt. In een Psalm van David zelfs "goden", zonen van de allerhoogste God. Elders "half goden".

Het is helder dat God die ons maakte ons de hoogste titel heeft gegeven die je maar van God kunt krijgen. Hij geeft ons dus als titel "zijn evenbeeld"!
Echter is er maar één onder heel zijn creactie die dat evenbeeld echt heeft vastgehouden, zonder het te verlaten. Jezus Christus, zijn enige Zoon die is zoals Hij Hem daadwerkelijk waar bedoeld heeft.

Geen mens onder de zon heeft dit vast gehouden. Geen mens is door eigen kracht waardig zich door Zijn God, zelf God te laten noemen en zich voor dezelfde God uit te geven in navolging van wat Hij door Hem heen heeft gezegd, over wie Hij is. De gene die boven alle engelen en heel Gods schepping staat. De Gene die Hij gebruikt heeft om heel Zijn schepping te scheppen. Wat dan ook de leer tot stand heeft gebracht dat Jezus niet geschapen, maar geboren uit God zou zijn. Bij nadere uitleg van een theologe heb ik er van geleerd dat daarmee gesteld werd dat Jezus als schepper niet zelf zijn eigen schepping kan zijn.
Hoe dan ook, Jezus is alles wie Hij is door God. God zijn God, die Zijn Vader is heeft Hem ook tot stant laten komen, zonder dat we weten hoe Hij dat deed en misschien was Hij er in of bij de Vader geweest. Maar Hij getuigd zelf dat Zijn God Hem God noemt. Dat Hij en De Vader onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en de Ene zijn. God de Vader als de Liefde. Jezus de Zoon als de wijsheid in wie de Liefde volledig woont (straalt  volmaakt vol licht, sterker dan de engelen uitstralen) en de Heilige Geest is de kracht van God die in ons woont en waardoor we zijn wie we zijn.

Welke woorden je er ook aan geeft. Jezus is uit God en is de Zoon van God. Het beeld van God en de belichaming in wie God ons bezocht heeft en door wie Hij ons geschapen heeft.

Genesis: "God schiep"
Johannes 1: "Het Woord van God schiep"

Groeten,

Gaitema :)
« Laatst bewerkt op: mei 09, 2012, 06:34:22 pm door gaitema »
Een nieuwe start is een nieuw begin

Adinomis

 • Berichten: 1813
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #2 Gepost op: mei 10, 2012, 09:54:57 pm »

quote:

gaitema schreef op 09 mei 2012 om 17:52:

Wat dan ook de leer tot stand heeft gebracht dat Jezus niet geschapen, maar geboren uit God zou zijn. Bij nadere uitleg van een theologe heb ik er van geleerd dat daarmee gesteld werd dat Jezus als schepper niet zelf zijn eigen schepping kan zijn.
Hoe dan ook, Jezus is alles wie Hij is door God. God zijn God, die Zijn Vader is heeft Hem ook tot stand laten komen, zonder dat we weten hoe Hij dat deed en misschien was Hij er in of bij de Vader geweest.Genesis: "God schiep"
Johannes 1: "Het Woord van God schiep"
Joh.17:5 Vader, verhef mij nu tot uw majesteit, tot de grootheid die ik bij u had voordat de wereld bestond.
Rom.12:21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

itsmetoo

 • Berichten: 1082
 • Itsmetoo
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #3 Gepost op: mei 12, 2012, 03:26:40 pm »
M.b.t. de bijbelverzen welke spreken over Jezus Christus als Eerstgeborene heb ik eens gelezen dat het betekent, De Eerste geboren. Dat brengt dan wel weer alles in het perspectief. Zelf vind ik dat het wel aansluit bij DIE bijbelverzen waar duidelijk verwezen wordt dat Jezus Dezelfde als GOD is.
Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #4 Gepost op: mei 13, 2012, 02:14:12 pm »
Kortom, het blijft altijd iets wat je bezig houdt. Hij is die zelfde God en toch zoals in Joh. 17:5 spreekt hij tegen Zijn Vader als Iemand die het Hem geven moet. Die Vader geeft weer alles en verheft Hem toch eigen majesteit. Dat verlangt een vader hoe dan ook van zijn kinderen, dat het gelijkwaardig wordt. God noemt Jezus daarom ook God. Het is te gelijk de zelfde God. Dus er is sprake van een onbreekbare eenheid tussen Vader en Zoon. Het is in mijn ogen niet enkel zoals een man en een vrouw elkaar de hand vast pakt en dat God dan zegt: "jullie zijn voortaan niet meer twee, maar één." Bij de Vader en de Zoon gaat het wel verder: ze zijn echt met elkaar versmolten tot één God. Ik geloof dat die samensmelting door de opstanding uit de dood kwam. Daarin is die hele éénheid volbracht. Daarvoor kon Jezus nog door de duivel verzocht worden in de woestijn, maar dat is voorbij.
« Laatst bewerkt op: mei 13, 2012, 02:15:42 pm door gaitema »
Een nieuwe start is een nieuw begin

itsmetoo

 • Berichten: 1082
 • Itsmetoo
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #5 Gepost op: mei 13, 2012, 03:04:12 pm »

quote:

Ik geloof dat die samensmelting door de opstanding uit de dood kwam


Maar Jezus is immers afgedaald voordat hij in het vlees kwam. Was Hij toen dan nog niet echt 1 met GOD? Dat is ook weer moeilijk/

Micha 5 zegt et vind ik heel duidelijk !
1 En u,  Bethlehem-Efratha,
al bent u klein onder de duizenden van Juda,
uit u zal Mij voortkomen
Die een Heerser zal zijn in Israël.
Zijn oorsprongen zijn van oudsher,
van eeuwige dagen af.


Dus uit Israël zal Ik voortkomen zegt JHWH hier eigenlijk, die zijn oorsprong er altijd was in eeuwigheid.

Verder zijn het juist afgoderij religies als de islam en valse sekten als de Jehova Getuigen, die JUIST te vuur en te zwaard bestrijden en ontkennen dat JHWH als Jezus in het vlees gekomen is. Voor mij geeft dat te denken.
Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #6 Gepost op: mei 13, 2012, 05:00:23 pm »
Je moet niet afgaan op wat ik zeg hoor. Gewoon af gaan op wat je zelf in Hem ziet. Jezus is onze schepper, dus onze God en toch weer niet uit zichzelf, maar door Zijn Vader.  Ik zie echter een bepaalde verschil tussen voor Hij naar de aarde kwam, als iemand die bij de Vader was. Op de aarde, als belichaming waarin de Vader naar ons toe gekomen is. En na zijn opstanding. Hij is nu het Licht aan het einde van de tunnel als je erdoor naar de hemel gaat. Hij straalt als een engel, maar dan volmaakt. Voor de kruisdood probeerde satan Hem van God af te leiden, maar dat lukte niet. Jezus streed aan het kruis onder de woorden "Mijn God, Mijn God, waarom heeft U mij verlaten?"
« Laatst bewerkt op: mei 13, 2012, 05:01:03 pm door gaitema »
Een nieuwe start is een nieuw begin

itsmetoo

 • Berichten: 1082
 • Itsmetoo
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #7 Gepost op: mei 13, 2012, 05:27:52 pm »

quote:

gaitema schreef op 13 mei 2012 om 17:00:
Jezus streed aan het kruis onder de woorden "Mijn God, Mijn God, waarom heeft U mij verlaten?"


Ja dat blijft inderdaad vreemd, net als het feit dat Jezus naar de Vader bad, zeker vlak voor Zijn arrestatie, waarin Hij de Vader vraagt of de beker die Hij moet leegdrinken niet aan Hem voorbij mag gaan. Dat zou Hij als GOD dan gewoon zelf kunnen bepalen.

Wat ik wel geloof is dat Jezus al Zijn Goddelijkheid "afgelegd" heeft gedurende dat moment tot aan Zijn sterven. Wellicht is het toch doordat wij mensen GOD niet kunnen bevatten. Juist daarom verbiedt Hij ons ook om er een beeld van te maken, omdat we Hem daarmee altijd tekort zouden doen.

Net zo als de mens het heelal niet kan doorgronden, kunnen we ook GOD niet doorgronden, denk ik. Laat ik het daar maar op houden.
Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #8 Gepost op: mei 13, 2012, 07:22:46 pm »
Dat is dan net wat ik denk: dat Jezus zonder zijn Vader geen God is. Jezus stierf zelfs als God aan het kruis en toch ook weer niet: want als God sterft, Hoe kan God dan God uit de dood opwekken? En wat maakt het nou dat je een Vader hebt en een Zoon? Simpel: Jezus is de Zoon van God. Alleen anders dan een mensen zoon van een mensen vader. Dit gaat over God en God is een Geest. Jezus een Mens met een menselijke geest die ook Goddelijk is door een verwevenheid met de Vader.
Misschien zou je wel kunnen zeggen dat het Goddelijke van Jezus' Geest al wel versmolten is met de Geest van de Vader toen Hij op aarde was en ervoor in de hemel was. Net als zeg maar water van de Moezel en de Rijn samen komen in de Rijn. Hoewel de Rijn trouwens een smerige rivier is zou je denk ik kunnen zeggen dat de Geest van Jezus samen komt met de Geest van God de Vader tot één gezamelijke vermengde rivier: één God.

Zonder de hoofdrivier de Vader (Rijn) is de smallere rivier Jezus (moezel) niet samen te brengen als één God (Rijn op het punt waar de moezel er in samen stroomt)

Jezus op aarde is dan de mengeling van de Moezel en de Rijn tot één Rijn.

Rijn=Rein in dit geval, dus best wel zuiver Licht :)
« Laatst bewerkt op: mei 13, 2012, 07:24:59 pm door gaitema »
Een nieuwe start is een nieuw begin

Nunc

 • Berichten: 5825
 • En terstond kraaide een haan.
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #9 Gepost op: mei 14, 2012, 02:23:07 pm »

quote:

gaitema schreef op 09 mei 2012 om 17:52:
Hoe God de mensen maakte weten we niet. Wat we wel weten is dat Hij ze Zijn kinderen noemt. In een Psalm van David zelfs "goden", zonen van de allerhoogste God. Elders "half goden".

Het is helder dat God die ons maakte ons de hoogste titel heeft gegeven die je maar van God kunt krijgen. Hij geeft ons dus als titel "zijn evenbeeld"!


alleen met flink wat wishful thinking kun je zoiets zeggen. De titel 'elohiem' ('goden') is ook gewoon 'machtigen'. Het kan dus heel goed zijn dat de psalmen waar die term op mensen toegepast wordt, over 'machtige mensen' (bv. de rechters) gaat. En in ps.82 ('zonen v/d allerhoogste') is de adressering uitermate spottend. Ja, God heeft hen 'zonen v/d allerhoogste' en 'goden' genoemd, maar ze zullen gewoon sterven als ieder ander, en boeten voor hun grote zonden.


quote:

Echter is er maar één onder heel zijn creactie die dat evenbeeld echt heeft vastgehouden, zonder het te verlaten. Jezus Christus, zijn enige Zoon die is zoals Hij Hem daadwerkelijk waar bedoeld heeft.
Jezus is geen schepsel. Staat gewoon in o.a. Hebr.1:10-12


8 Maar tegen de Zoon zegt hij:
‘God, uw troon houdt stand tot in alle eeuwigheid,
en de scepter van het recht is de scepter van uw koningschap.
9 Gerechtigheid hebt u liefgehad en onrecht gehaat;
daarom, God, heeft uw God u gezalfd
met vreugdeolie, als geen van uw gelijken.’
10 En ook:
‘In het begin hebt u, Heer, de aarde gegrondvest,
en de hemel is het werk van uw handen.
11 Zij zullen vergaan, maar u houdt stand,

ze zullen als een gewaad verslijten,
12 als een mantel zult u ze oprollen,
als een gewaad zullen ze worden verwisseld;
maar u blijft dezelfde, en uw jaren zullen geen einde nemen.
(Hebr. 1)

Jezus wordt hier beschreven met woorden uit Ps.102 die over de ongeschapen Schepper JHWH gaan. Hij is zonder einde, Hij zal nooit vergaan, Hij is schepper van alles. Jezus is "de Eerste en de Laatste" (Opb.1:17, 22:13) net als Zijn Vader (Jes.44:6, 48:12), etc.

quote:

(...)  De gene die boven alle engelen en heel Gods schepping staat. De Gene die Hij gebruikt heeft om heel Zijn schepping te scheppen. Wat dan ook de leer tot stand heeft gebracht dat Jezus niet geschapen, maar geboren uit God zou zijn. Bij nadere uitleg van een theologe heb ik er van geleerd dat daarmee gesteld werd dat Jezus als schepper niet zelf zijn eigen schepping kan zijn. (...)
Voortgebracht door/geboren uit de Vader. Maar aangezien Jezus ook gewoon eeuwig is, geen begin en einde heeft, etc, was Hij er altijd. Het 'geboren worden' is dus niet iets waarbij het ene moment de Vader nog alleen was, en even later waren ze met  twee.

itsmetoo

 • Berichten: 1082
 • Itsmetoo
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #10 Gepost op: mei 14, 2012, 05:15:27 pm »

quote:

Nunc schreef op 14 mei 2012 om 14:23:
Voortgebracht door/geboren uit de Vader. Maar aangezien Jezus ook gewoon eeuwig is, geen begin en einde heeft, etc, was Hij er altijd. Het 'geboren worden' is dus niet iets waarbij het ene moment de Vader nog alleen was, en even later waren ze met  twee.


Heel mooi omschreven dit !
Dat is precies de kern. Alleen de bijbel-verzen die spreken over Eerstgeboren Zoon lijken die richting op te wijzen tenzij het is: Eerste geboren, dan past het wel. Maar dat zou dan weer betekenen dat de Heilige Geest nergens heeft ingegrepen met het vertalen van zo'n belangrijke zin en dat geloof ik nu ook weer niet.

Dat Jezus dan bidt tot Zijn Vader kan ook zijn omdat Hij ons op aarde het voorbeeld gaf hoe het moest. De ultieme referentie, om overal JHWH in te betrekken. Jezus deed en zei uiteindelijk niets uit Zich Zelf maar alles wat en hoe JHWH het wilde.
Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #11 Gepost op: mei 14, 2012, 11:03:35 pm »

quote:

itsmetoo schreef op 14 mei 2012 om 17:15:
[...]


Heel mooi omschreven dit !
Dat is precies de kern. Alleen de bijbel-verzen die spreken over Eerstgeboren Zoon lijken die richting op te wijzen tenzij het is: Eerste geboren, dan past het wel. Maar dat zou dan weer betekenen dat de Heilige Geest nergens heeft ingegrepen met het vertalen van zo'n belangrijke zin en dat geloof ik nu ook weer niet.

Dat Jezus dan bidt tot Zijn Vader kan ook zijn omdat Hij ons op aarde het voorbeeld gaf hoe het moest. De ultieme referentie, om overal JHWH in te betrekken. Jezus deed en zei uiteindelijk niets uit Zich Zelf maar alles wat en hoe JHWH het wilde.

Eerst geborene was ook de reden waarom ik aannam dat Jezus een begin had. Alleen bedacht ik me net dat Jezus uit de orde van Melchizedek is. Die heeft ook geen begin en eind. Dus alleeh mennekes, jullie winnen op dit punt.
Nu nog één vraag. Hoe zit het dan met het gegeven dat God alles aan de voeten van Jezus onderwerpen zal en wanneer alles aan de voeten van Jezus onderworpen is (als elke knie zal buigen), dat Jezus zich dan zal onderwerpen aan de Vader, waarop God in Jezus zal zijn, Jezus in ons en wij in Hem zullen zijn?
« Laatst bewerkt op: mei 14, 2012, 11:04:25 pm door gaitema »
Een nieuwe start is een nieuw begin

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #12 Gepost op: mei 14, 2012, 11:22:46 pm »

quote:

Nunc schreef op 14 mei 2012 om 14:23:

alleen met flink wat wishful thinking kun je zoiets zeggen. De titel 'elohiem' ('goden') is ook gewoon 'machtigen'. Het kan dus heel goed zijn dat de psalmen waar die term op mensen toegepast wordt, over 'machtige mensen' (bv. de rechters) gaat. En in ps.82 ('zonen v/d allerhoogste') is de adressering uitermate spottend. Ja, God heeft hen 'zonen v/d allerhoogste' en 'goden' genoemd, maar ze zullen gewoon sterven als ieder ander, en boeten voor hun grote zonden.
Ik zeg niet dat we Goden zijn, maar goden genoemd, zoals de bijbel het beschrijft. Slechts als titels dus. Spottend of niet spottend, het ging me puur om de bijbelvertalingen waar de vertalers voor gekozen hadden.
Hoe dan ook, Hij noemt zich onze Vader als 7 en wij zijn kinderen als 666. Net niet helemaal aan God gelijk, maar wel God gelijkend.

quote:


Jezus is geen schepsel. Staat gewoon in o.a. Hebr.1:10-12


8 Maar tegen de Zoon zegt hij:
‘God, uw troon houdt stand tot in alle eeuwigheid,
en de scepter van het recht is de scepter van uw koningschap.
9 Gerechtigheid hebt u liefgehad en onrecht gehaat;
daarom, God, heeft uw God u gezalfd
met vreugdeolie, als geen van uw gelijken.’
10 En ook:
‘In het begin hebt u, Heer, de aarde gegrondvest,
en de hemel is het werk van uw handen.
11 Zij zullen vergaan, maar u houdt stand,

ze zullen als een gewaad verslijten,
12 als een mantel zult u ze oprollen,
als een gewaad zullen ze worden verwisseld;
maar u blijft dezelfde, en uw jaren zullen geen einde nemen.
(Hebr. 1)

Jezus wordt hier beschreven met woorden uit Ps.102 die over de ongeschapen Schepper JHWH gaan. Hij is zonder einde, Hij zal nooit vergaan, Hij is schepper van alles. Jezus is "de Eerste en de Laatste" (Opb.1:17, 22:13) net als Zijn Vader (Jes.44:6, 48:12), etc.


Nou ging ik prat op "eerst geborene", maar ik bedenk me nu ook behalve deze gegevens dat Jezus ook uit de orde van Melchizedek komt. Dus je lijkt een punt te hebben.

Hoe dan ook weet ik dat Jezus onze Schepper is.
Wel weer de grote vraag bij Hebr. 1: 10-12
"Wie zijn nou toch die gelijken van Jezus?"
Ik denk toch dat God daar de mensen en de engelen mee bedoelt, al heeft Jezus hen geschapen als hun God. Jezus blijft de Mens. De aan ons gelijk geworden als Jood op de aarde tot ons gekomen. Al is Hij onze God en schepper.
Hij is echter onze gelijke nu niet meer, sinds de opstanding uit de dood, als je het mij vraagt. Ik zie Hem wel nu als versmolten met God de Vader. Niet meer zoals Mens te ontmoeten, zoals Hij te ontmoeten was als Mens op aarde.
Ik zie hem nu voor me als de meest volmaakte engelengedaante vervuld met de Vader en te gelijk als de Geest Gods die overal is. Aangezien Jezus op meerdere plaatsen te gelijk kan zijn en aan mensen kan verschijnen, zoals in dromen van Moslims om ze te bekeren.

quote:

Voortgebracht door/geboren uit de Vader. Maar aangezien Jezus ook gewoon eeuwig is, geen begin en einde heeft, etc, was Hij er altijd. Het 'geboren worden' is dus niet iets waarbij het ene moment de Vader nog alleen was, en even later waren ze met  twee.


Je lijkt gelijk te hebben, maar ik durf dat niet klakkeloos zo te zeggen. Ik zal door de tijd heen via de bijbel hier wel helderheid over hebben, maar je lijkt wel gelijk te hebben.

Is dat nieuw trouwens, dat ik je gelijk geef? :)
« Laatst bewerkt op: mei 14, 2012, 11:27:03 pm door gaitema »
Een nieuwe start is een nieuw begin

Elieja

 • Berichten: 10
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #13 Gepost op: mei 16, 2012, 08:53:25 am »

quote:

itsmetoo schreef op 13 mei 2012 om 15:04:
[...]

Micha 5 zegt et vind ik heel duidelijk !
1 En u,  Bethlehem-Efratha,
al bent u klein onder de duizenden van Juda,
uit u zal Mij voortkomen


Bs'd

Dat is een ongelukkige vertaling.  Wat er staat is: "Uit u zal VOOR Mij voortkomen, ...".

Je kan dat hier nakijken, klik op MIcha 5:   http://www.scripture4all....erlinear/Hebrew_Index.htm

De NBV, en de WV95, en de Naardense vertaling vertalen dat beter.

Je kan ook in engelse vertalingen kijken, daar is er geen één die suggereert dat God zelf uit Bethlehem zal voortkomen.

quote:

Die een Heerser zal zijn in Israël.
Zijn oorsprongen zijn van oudsher,
van eeuwige dagen af.


Dus uit Israël zal Ik voortkomen zegt JHWH hier eigenlijk, die zijn oorsprong er altijd was in eeuwigheid.


Micha 5:1;
Staten Vertaling: "Uit u zal Mij voortkomen, Die een Heerser zal zijn in Israel, en Wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid."

Lutherse vertaling: "uit u zal Mij voortkomen die in Israel Heer zal zijn, wiens uitgang van het begin en van eeuwigheid af geweest is."

Leidse vertaling: "uit u zal mij voortkomen een die bestemd is ten heerscher in Israel, en wiens herkomst is van den voortijd, van overoude dagen."

NBG '51 "En wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid."

Zijn oorsprong is van de eeuwigheid. Moet wel God zijn, toch?

De Nieuwe Wereld Vertaling zegt: "wiens oorsprong is van oude tijden, uit onbepaalde tijd."  Dit hoeft dus niet God te zijn. Wie heeft er gelijk?

Dezelfde hebreeuwse uitdrukking, “jamee olaam”, is gebruikt in Micha 7:14. Zie hier ons quartet:

SV: “laat ze weiden in Basan en Gilead, als in de dagen van ouds.”

Leidse: “laat hen in Basan en Gilead weiden als van ouds af.”

Lutherse: “laat hen in Bazan en Gilead grazen, gelijk van ouds.”

NBG: “Laat hen weiden in Basan en Gilead, als in de dagen van ouds.”

Weg zijn de “dagen der eeuwigheid”, vervangen door “dagen van ouds”. Dat moet ook wel, want iederen snapt dat in de “dagen der eeuwigheid” niets geweid werd in Gilead en Basan.


Dezelfde uitdrukking “jamee olaam” wordt ook gebruikt in Jesaja 63:11, zie hier:

NBG '51  "Hij zelf streed tegen hen. Maar Hij dacht aan de dagen van ouds, aan Mozes, aan zijn volk."

SV: "Nochtans dacht Hij aan de dagen van ouds, aan Mozes [en] Zijn volk;

Lutherse: “Maar zijn volk gedacht dan weder aan den verleden tijd, aan Mozes:”

Leidse: “Toen herdacht zijn volk den voortijd:”


En WEG zijn de “dagen der eeuwigheid”!

Ook hier wordt de uitdrukking: "jamee olaam" gebruikt. Maar hier geen "dagen der eeuwigheid" te vinden. Dat kan ook niet, want Mozes leefde niet in de "dagen der eeuwigheid".


Amos 9:11, ook hier wordt de uitdrukking “jamee olaam” gebruikt:

NBG '51 "Te dien dage zal Ik de vervallen hut van David weder oprichten, Ik zal haar scheuren dichten en wat daarvan is ingestort, overeind zetten; Ik zal haar herbouwen als in de dagen van ouds,"

SV: “Te dien dage zal Ik de vervallen hut van David weder oprichten, en Ik zal haar reten vertuinen, en wat aan haar is afgebroken, weder oprichten, en zal ze bouwen, als [in] de dagen van ouds;”

Lutherse: “en zal haar bouwen zoals zij eertijds geweest is.”

Leidse: “haar opbouwen, als in den ouden tijd;”

Ook hier wordt de uitdrukking: "jamee olaam" gebruikt. Maar hier geen "dagen der eeuwigheid" te vinden. Dat kan ook niet, want de "hut van David" was niet in de "dagen der eeuwigheid".


Maleachi 3:4;

NBG '51: "Dan zal het offer van Juda en van Jeruzalem de HERE aangenaam zijn als in de dagen van ouds en als in vroegere jaren"

SV: “Dan zal het spijsoffer van Juda en Jeruzalem den HEERE zoet wezen, als in de oude dagen, en als in de vorige jaren.”

Lutherse: “En den Heer zal het spijsoffer van Juda en Jeruzalem behagen, als tevoren en in vroegere jaren,”

Leidse: “Zo zullen aan den Heer de gaven van Juda en Jeruzalem aangenaam zijn, als in den ouden tijd en in vroeger jaren.”


Ook hier wordt de uitdrukking: "jamee olaam" gebruikt. Maar ook hier "dagen van ouds" of iets vergelijkbaars, en geen "dagen der eeuwigheid". Dat kan ook niet, want in de "dagen der eeuwigheid" werden er door Juda en Jeruzalem geen offers gebracht.


We zien dus dat de uitdrukking "jamee olaam" altijd vertaald wordt als "dagen van ouds" of iets dergelijks.
Wel, met uitzondering dan van Micha 5:1, waar men graag wil dat de messias van eeuwigheid moet zijn, en men daarom maar zegt “dagen der eeuwigheid”, maar dat staat er dus niet.

quote:

Verder zijn het juist afgoderij religies als de islam en valse sekten als de Jehova Getuigen, die JUIST te vuur en te zwaard bestrijden en ontkennen dat JHWH als Jezus in het vlees gekomen is. Voor mij geeft dat te denken.
Wat is jouw definitie van afgoderij?   Mijn defintie is dat als iemand iets of iemand anders dan de enig ware God J-H-W-H aanbidt, dat hij of zij dan bezig is met afgodendienst.

De moslims aanbidden Allah, dat is een arabische vorm van het woord Eloah, wat (meestal) God betekent.

Dus zij aanbidden gewoon God.  Ik geloof niet dat de koran door God geïnspireerd is, maar afgoderij is het niet, omdat ze alleen God aanbidden.

Hetzelfde geldt voor de J-e-h-o-v-a getuigen, die aanbidden alleen de ware God, en zijn dus ook geen afgodendienaren.

Eliyahu

Hendrik-NG

 • Berichten: 3757
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #14 Gepost op: mei 16, 2012, 09:21:04 am »

quote:

Elieja schreef op 16 mei 2012 om 08:53:
[...]
We zien dus dat de uitdrukking "jamee olaam" altijd vertaald wordt als "dagen van ouds" of iets dergelijks.
Wel, met uitzondering dan van Micha 5:1, waar men graag wil dat de messias van eeuwigheid moet zijn, en men daarom maar zegt “dagen der eeuwigheid”, maar dat staat er dus niet.

Eliyahu

Hoi Eliyahu,

En b.v. Psalm 93 dan, waar van God gezegd wordt dat Hij "mee'olaam" is? Betekent die uitdrukking ook dat van God hetzelfde gezegd kan worden als van die weiden in Basan en Gilead? Dat God een begin heeft "in oude tijden"???

Wel leert die Psalm dat zijn troon ooit gegrondvest werd "in dagen van ouds"... Maar God Zelf is "mee'olaam"... Eeuwig, zonder begin en einde...
'De roeping van de mens is mens te zijn!'