Auteur Topic: God versus Jezus nav vraag  (gelezen 16930 keer)

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Gepost op: mei 09, 2012, 05:42:50 pm »
@ Gaitema,
 
De verzen die je aanlevert, lijken inderdaad te conflicteren met deze, waar toch duidelijk als GOD over Jezus Christus wordt gesproken,
 
Romeinen 9:5
 5 Tot hen behoren de vaderen, en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus voortgekomen, Die God is, boven alles, te prijzen tot in eeuwigheid. Amen!
 
1 Johannes 5:20
 20 Maar wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het verstand heeft gegeven om de Waarachtige te mogen kennen; en wij zijn in de Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon, Jezus Christus. Die is de waarachtige God en het eeuwige leven.
 
2 Petrus 1:1
 1 Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij, door de gerechtigheid van onze God en Zaligmaker, Jezus Christus:
 
Jesaja 9:5
 5 Want een Kind is ons geboren,
 een Zoon is ons gegeven,
 en de heerschappij rust
 op Zijn schouder.
 En men noemt Zijn Naam
 Wonderlijk, Raadsman,
 Sterke God,
 Eeuwige Vader,
 Vredevorst.
 
Titus 2:13
 13 terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus.
 
De vergelijking van man en vrouw vind ik wat vaag, als begrijp ik wat je bedoeld. Misschien meer als een lichaam, dat bestaat uit een Hoofd, Romp en Ledematen, met elk hun eigen taak, maar het blijft 1 lichaam......
 Daar bepaalt uiteindelijk ook het hoofd wat de andere 2 lichaamsdelen gaan doen.

Maar ja, hoe JHWH dan Zichzelf kan verlaten als Jezus Christus aan het kruis is weer moeilijk voor te stellen.
Uiteindelijk heeft JHWH Zich ook op aarde getoond bij Abraham, Jacob, Mozes. Dan neem ik aan dat Hij terwijl dat gebeurde ook nog op Zijn Troon zit, toch?

--------------------------------------------------------------------------------


Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,
Een nieuwe start is een nieuw begin

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #1 Gepost op: mei 09, 2012, 05:52:52 pm »
Hoe God de mensen maakte weten we niet. Wat we wel weten is dat Hij ze Zijn kinderen noemt. In een Psalm van David zelfs "goden", zonen van de allerhoogste God. Elders "half goden".

Het is helder dat God die ons maakte ons de hoogste titel heeft gegeven die je maar van God kunt krijgen. Hij geeft ons dus als titel "zijn evenbeeld"!
Echter is er maar één onder heel zijn creactie die dat evenbeeld echt heeft vastgehouden, zonder het te verlaten. Jezus Christus, zijn enige Zoon die is zoals Hij Hem daadwerkelijk waar bedoeld heeft.

Geen mens onder de zon heeft dit vast gehouden. Geen mens is door eigen kracht waardig zich door Zijn God, zelf God te laten noemen en zich voor dezelfde God uit te geven in navolging van wat Hij door Hem heen heeft gezegd, over wie Hij is. De gene die boven alle engelen en heel Gods schepping staat. De Gene die Hij gebruikt heeft om heel Zijn schepping te scheppen. Wat dan ook de leer tot stand heeft gebracht dat Jezus niet geschapen, maar geboren uit God zou zijn. Bij nadere uitleg van een theologe heb ik er van geleerd dat daarmee gesteld werd dat Jezus als schepper niet zelf zijn eigen schepping kan zijn.
Hoe dan ook, Jezus is alles wie Hij is door God. God zijn God, die Zijn Vader is heeft Hem ook tot stant laten komen, zonder dat we weten hoe Hij dat deed en misschien was Hij er in of bij de Vader geweest. Maar Hij getuigd zelf dat Zijn God Hem God noemt. Dat Hij en De Vader onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en de Ene zijn. God de Vader als de Liefde. Jezus de Zoon als de wijsheid in wie de Liefde volledig woont (straalt  volmaakt vol licht, sterker dan de engelen uitstralen) en de Heilige Geest is de kracht van God die in ons woont en waardoor we zijn wie we zijn.

Welke woorden je er ook aan geeft. Jezus is uit God en is de Zoon van God. Het beeld van God en de belichaming in wie God ons bezocht heeft en door wie Hij ons geschapen heeft.

Genesis: "God schiep"
Johannes 1: "Het Woord van God schiep"

Groeten,

Gaitema :)
« Laatst bewerkt op: mei 09, 2012, 06:34:22 pm door gaitema »
Een nieuwe start is een nieuw begin

Adinomis

 • Berichten: 1813
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #2 Gepost op: mei 10, 2012, 09:54:57 pm »

quote:

gaitema schreef op 09 mei 2012 om 17:52:

Wat dan ook de leer tot stand heeft gebracht dat Jezus niet geschapen, maar geboren uit God zou zijn. Bij nadere uitleg van een theologe heb ik er van geleerd dat daarmee gesteld werd dat Jezus als schepper niet zelf zijn eigen schepping kan zijn.
Hoe dan ook, Jezus is alles wie Hij is door God. God zijn God, die Zijn Vader is heeft Hem ook tot stand laten komen, zonder dat we weten hoe Hij dat deed en misschien was Hij er in of bij de Vader geweest.Genesis: "God schiep"
Johannes 1: "Het Woord van God schiep"
Joh.17:5 Vader, verhef mij nu tot uw majesteit, tot de grootheid die ik bij u had voordat de wereld bestond.
Rom.12:21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

itsmetoo

 • Berichten: 1082
 • Itsmetoo
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #3 Gepost op: mei 12, 2012, 03:26:40 pm »
M.b.t. de bijbelverzen welke spreken over Jezus Christus als Eerstgeborene heb ik eens gelezen dat het betekent, De Eerste geboren. Dat brengt dan wel weer alles in het perspectief. Zelf vind ik dat het wel aansluit bij DIE bijbelverzen waar duidelijk verwezen wordt dat Jezus Dezelfde als GOD is.
Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #4 Gepost op: mei 13, 2012, 02:14:12 pm »
Kortom, het blijft altijd iets wat je bezig houdt. Hij is die zelfde God en toch zoals in Joh. 17:5 spreekt hij tegen Zijn Vader als Iemand die het Hem geven moet. Die Vader geeft weer alles en verheft Hem toch eigen majesteit. Dat verlangt een vader hoe dan ook van zijn kinderen, dat het gelijkwaardig wordt. God noemt Jezus daarom ook God. Het is te gelijk de zelfde God. Dus er is sprake van een onbreekbare eenheid tussen Vader en Zoon. Het is in mijn ogen niet enkel zoals een man en een vrouw elkaar de hand vast pakt en dat God dan zegt: "jullie zijn voortaan niet meer twee, maar één." Bij de Vader en de Zoon gaat het wel verder: ze zijn echt met elkaar versmolten tot één God. Ik geloof dat die samensmelting door de opstanding uit de dood kwam. Daarin is die hele éénheid volbracht. Daarvoor kon Jezus nog door de duivel verzocht worden in de woestijn, maar dat is voorbij.
« Laatst bewerkt op: mei 13, 2012, 02:15:42 pm door gaitema »
Een nieuwe start is een nieuw begin

itsmetoo

 • Berichten: 1082
 • Itsmetoo
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #5 Gepost op: mei 13, 2012, 03:04:12 pm »

quote:

Ik geloof dat die samensmelting door de opstanding uit de dood kwam


Maar Jezus is immers afgedaald voordat hij in het vlees kwam. Was Hij toen dan nog niet echt 1 met GOD? Dat is ook weer moeilijk/

Micha 5 zegt et vind ik heel duidelijk !
1 En u,  Bethlehem-Efratha,
al bent u klein onder de duizenden van Juda,
uit u zal Mij voortkomen
Die een Heerser zal zijn in Israël.
Zijn oorsprongen zijn van oudsher,
van eeuwige dagen af.


Dus uit Israël zal Ik voortkomen zegt JHWH hier eigenlijk, die zijn oorsprong er altijd was in eeuwigheid.

Verder zijn het juist afgoderij religies als de islam en valse sekten als de Jehova Getuigen, die JUIST te vuur en te zwaard bestrijden en ontkennen dat JHWH als Jezus in het vlees gekomen is. Voor mij geeft dat te denken.
Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #6 Gepost op: mei 13, 2012, 05:00:23 pm »
Je moet niet afgaan op wat ik zeg hoor. Gewoon af gaan op wat je zelf in Hem ziet. Jezus is onze schepper, dus onze God en toch weer niet uit zichzelf, maar door Zijn Vader.  Ik zie echter een bepaalde verschil tussen voor Hij naar de aarde kwam, als iemand die bij de Vader was. Op de aarde, als belichaming waarin de Vader naar ons toe gekomen is. En na zijn opstanding. Hij is nu het Licht aan het einde van de tunnel als je erdoor naar de hemel gaat. Hij straalt als een engel, maar dan volmaakt. Voor de kruisdood probeerde satan Hem van God af te leiden, maar dat lukte niet. Jezus streed aan het kruis onder de woorden "Mijn God, Mijn God, waarom heeft U mij verlaten?"
« Laatst bewerkt op: mei 13, 2012, 05:01:03 pm door gaitema »
Een nieuwe start is een nieuw begin

itsmetoo

 • Berichten: 1082
 • Itsmetoo
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #7 Gepost op: mei 13, 2012, 05:27:52 pm »

quote:

gaitema schreef op 13 mei 2012 om 17:00:
Jezus streed aan het kruis onder de woorden "Mijn God, Mijn God, waarom heeft U mij verlaten?"


Ja dat blijft inderdaad vreemd, net als het feit dat Jezus naar de Vader bad, zeker vlak voor Zijn arrestatie, waarin Hij de Vader vraagt of de beker die Hij moet leegdrinken niet aan Hem voorbij mag gaan. Dat zou Hij als GOD dan gewoon zelf kunnen bepalen.

Wat ik wel geloof is dat Jezus al Zijn Goddelijkheid "afgelegd" heeft gedurende dat moment tot aan Zijn sterven. Wellicht is het toch doordat wij mensen GOD niet kunnen bevatten. Juist daarom verbiedt Hij ons ook om er een beeld van te maken, omdat we Hem daarmee altijd tekort zouden doen.

Net zo als de mens het heelal niet kan doorgronden, kunnen we ook GOD niet doorgronden, denk ik. Laat ik het daar maar op houden.
Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #8 Gepost op: mei 13, 2012, 07:22:46 pm »
Dat is dan net wat ik denk: dat Jezus zonder zijn Vader geen God is. Jezus stierf zelfs als God aan het kruis en toch ook weer niet: want als God sterft, Hoe kan God dan God uit de dood opwekken? En wat maakt het nou dat je een Vader hebt en een Zoon? Simpel: Jezus is de Zoon van God. Alleen anders dan een mensen zoon van een mensen vader. Dit gaat over God en God is een Geest. Jezus een Mens met een menselijke geest die ook Goddelijk is door een verwevenheid met de Vader.
Misschien zou je wel kunnen zeggen dat het Goddelijke van Jezus' Geest al wel versmolten is met de Geest van de Vader toen Hij op aarde was en ervoor in de hemel was. Net als zeg maar water van de Moezel en de Rijn samen komen in de Rijn. Hoewel de Rijn trouwens een smerige rivier is zou je denk ik kunnen zeggen dat de Geest van Jezus samen komt met de Geest van God de Vader tot één gezamelijke vermengde rivier: één God.

Zonder de hoofdrivier de Vader (Rijn) is de smallere rivier Jezus (moezel) niet samen te brengen als één God (Rijn op het punt waar de moezel er in samen stroomt)

Jezus op aarde is dan de mengeling van de Moezel en de Rijn tot één Rijn.

Rijn=Rein in dit geval, dus best wel zuiver Licht :)
« Laatst bewerkt op: mei 13, 2012, 07:24:59 pm door gaitema »
Een nieuwe start is een nieuw begin

Nunc

 • Berichten: 5825
 • En terstond kraaide een haan.
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #9 Gepost op: mei 14, 2012, 02:23:07 pm »

quote:

gaitema schreef op 09 mei 2012 om 17:52:
Hoe God de mensen maakte weten we niet. Wat we wel weten is dat Hij ze Zijn kinderen noemt. In een Psalm van David zelfs "goden", zonen van de allerhoogste God. Elders "half goden".

Het is helder dat God die ons maakte ons de hoogste titel heeft gegeven die je maar van God kunt krijgen. Hij geeft ons dus als titel "zijn evenbeeld"!


alleen met flink wat wishful thinking kun je zoiets zeggen. De titel 'elohiem' ('goden') is ook gewoon 'machtigen'. Het kan dus heel goed zijn dat de psalmen waar die term op mensen toegepast wordt, over 'machtige mensen' (bv. de rechters) gaat. En in ps.82 ('zonen v/d allerhoogste') is de adressering uitermate spottend. Ja, God heeft hen 'zonen v/d allerhoogste' en 'goden' genoemd, maar ze zullen gewoon sterven als ieder ander, en boeten voor hun grote zonden.


quote:

Echter is er maar één onder heel zijn creactie die dat evenbeeld echt heeft vastgehouden, zonder het te verlaten. Jezus Christus, zijn enige Zoon die is zoals Hij Hem daadwerkelijk waar bedoeld heeft.
Jezus is geen schepsel. Staat gewoon in o.a. Hebr.1:10-12


8 Maar tegen de Zoon zegt hij:
‘God, uw troon houdt stand tot in alle eeuwigheid,
en de scepter van het recht is de scepter van uw koningschap.
9 Gerechtigheid hebt u liefgehad en onrecht gehaat;
daarom, God, heeft uw God u gezalfd
met vreugdeolie, als geen van uw gelijken.’
10 En ook:
‘In het begin hebt u, Heer, de aarde gegrondvest,
en de hemel is het werk van uw handen.
11 Zij zullen vergaan, maar u houdt stand,

ze zullen als een gewaad verslijten,
12 als een mantel zult u ze oprollen,
als een gewaad zullen ze worden verwisseld;
maar u blijft dezelfde, en uw jaren zullen geen einde nemen.
(Hebr. 1)

Jezus wordt hier beschreven met woorden uit Ps.102 die over de ongeschapen Schepper JHWH gaan. Hij is zonder einde, Hij zal nooit vergaan, Hij is schepper van alles. Jezus is "de Eerste en de Laatste" (Opb.1:17, 22:13) net als Zijn Vader (Jes.44:6, 48:12), etc.

quote:

(...)  De gene die boven alle engelen en heel Gods schepping staat. De Gene die Hij gebruikt heeft om heel Zijn schepping te scheppen. Wat dan ook de leer tot stand heeft gebracht dat Jezus niet geschapen, maar geboren uit God zou zijn. Bij nadere uitleg van een theologe heb ik er van geleerd dat daarmee gesteld werd dat Jezus als schepper niet zelf zijn eigen schepping kan zijn. (...)
Voortgebracht door/geboren uit de Vader. Maar aangezien Jezus ook gewoon eeuwig is, geen begin en einde heeft, etc, was Hij er altijd. Het 'geboren worden' is dus niet iets waarbij het ene moment de Vader nog alleen was, en even later waren ze met  twee.

itsmetoo

 • Berichten: 1082
 • Itsmetoo
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #10 Gepost op: mei 14, 2012, 05:15:27 pm »

quote:

Nunc schreef op 14 mei 2012 om 14:23:
Voortgebracht door/geboren uit de Vader. Maar aangezien Jezus ook gewoon eeuwig is, geen begin en einde heeft, etc, was Hij er altijd. Het 'geboren worden' is dus niet iets waarbij het ene moment de Vader nog alleen was, en even later waren ze met  twee.


Heel mooi omschreven dit !
Dat is precies de kern. Alleen de bijbel-verzen die spreken over Eerstgeboren Zoon lijken die richting op te wijzen tenzij het is: Eerste geboren, dan past het wel. Maar dat zou dan weer betekenen dat de Heilige Geest nergens heeft ingegrepen met het vertalen van zo'n belangrijke zin en dat geloof ik nu ook weer niet.

Dat Jezus dan bidt tot Zijn Vader kan ook zijn omdat Hij ons op aarde het voorbeeld gaf hoe het moest. De ultieme referentie, om overal JHWH in te betrekken. Jezus deed en zei uiteindelijk niets uit Zich Zelf maar alles wat en hoe JHWH het wilde.
Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #11 Gepost op: mei 14, 2012, 11:03:35 pm »

quote:

itsmetoo schreef op 14 mei 2012 om 17:15:
[...]


Heel mooi omschreven dit !
Dat is precies de kern. Alleen de bijbel-verzen die spreken over Eerstgeboren Zoon lijken die richting op te wijzen tenzij het is: Eerste geboren, dan past het wel. Maar dat zou dan weer betekenen dat de Heilige Geest nergens heeft ingegrepen met het vertalen van zo'n belangrijke zin en dat geloof ik nu ook weer niet.

Dat Jezus dan bidt tot Zijn Vader kan ook zijn omdat Hij ons op aarde het voorbeeld gaf hoe het moest. De ultieme referentie, om overal JHWH in te betrekken. Jezus deed en zei uiteindelijk niets uit Zich Zelf maar alles wat en hoe JHWH het wilde.

Eerst geborene was ook de reden waarom ik aannam dat Jezus een begin had. Alleen bedacht ik me net dat Jezus uit de orde van Melchizedek is. Die heeft ook geen begin en eind. Dus alleeh mennekes, jullie winnen op dit punt.
Nu nog één vraag. Hoe zit het dan met het gegeven dat God alles aan de voeten van Jezus onderwerpen zal en wanneer alles aan de voeten van Jezus onderworpen is (als elke knie zal buigen), dat Jezus zich dan zal onderwerpen aan de Vader, waarop God in Jezus zal zijn, Jezus in ons en wij in Hem zullen zijn?
« Laatst bewerkt op: mei 14, 2012, 11:04:25 pm door gaitema »
Een nieuwe start is een nieuw begin

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #12 Gepost op: mei 14, 2012, 11:22:46 pm »

quote:

Nunc schreef op 14 mei 2012 om 14:23:

alleen met flink wat wishful thinking kun je zoiets zeggen. De titel 'elohiem' ('goden') is ook gewoon 'machtigen'. Het kan dus heel goed zijn dat de psalmen waar die term op mensen toegepast wordt, over 'machtige mensen' (bv. de rechters) gaat. En in ps.82 ('zonen v/d allerhoogste') is de adressering uitermate spottend. Ja, God heeft hen 'zonen v/d allerhoogste' en 'goden' genoemd, maar ze zullen gewoon sterven als ieder ander, en boeten voor hun grote zonden.
Ik zeg niet dat we Goden zijn, maar goden genoemd, zoals de bijbel het beschrijft. Slechts als titels dus. Spottend of niet spottend, het ging me puur om de bijbelvertalingen waar de vertalers voor gekozen hadden.
Hoe dan ook, Hij noemt zich onze Vader als 7 en wij zijn kinderen als 666. Net niet helemaal aan God gelijk, maar wel God gelijkend.

quote:


Jezus is geen schepsel. Staat gewoon in o.a. Hebr.1:10-12


8 Maar tegen de Zoon zegt hij:
‘God, uw troon houdt stand tot in alle eeuwigheid,
en de scepter van het recht is de scepter van uw koningschap.
9 Gerechtigheid hebt u liefgehad en onrecht gehaat;
daarom, God, heeft uw God u gezalfd
met vreugdeolie, als geen van uw gelijken.’
10 En ook:
‘In het begin hebt u, Heer, de aarde gegrondvest,
en de hemel is het werk van uw handen.
11 Zij zullen vergaan, maar u houdt stand,

ze zullen als een gewaad verslijten,
12 als een mantel zult u ze oprollen,
als een gewaad zullen ze worden verwisseld;
maar u blijft dezelfde, en uw jaren zullen geen einde nemen.
(Hebr. 1)

Jezus wordt hier beschreven met woorden uit Ps.102 die over de ongeschapen Schepper JHWH gaan. Hij is zonder einde, Hij zal nooit vergaan, Hij is schepper van alles. Jezus is "de Eerste en de Laatste" (Opb.1:17, 22:13) net als Zijn Vader (Jes.44:6, 48:12), etc.


Nou ging ik prat op "eerst geborene", maar ik bedenk me nu ook behalve deze gegevens dat Jezus ook uit de orde van Melchizedek komt. Dus je lijkt een punt te hebben.

Hoe dan ook weet ik dat Jezus onze Schepper is.
Wel weer de grote vraag bij Hebr. 1: 10-12
"Wie zijn nou toch die gelijken van Jezus?"
Ik denk toch dat God daar de mensen en de engelen mee bedoelt, al heeft Jezus hen geschapen als hun God. Jezus blijft de Mens. De aan ons gelijk geworden als Jood op de aarde tot ons gekomen. Al is Hij onze God en schepper.
Hij is echter onze gelijke nu niet meer, sinds de opstanding uit de dood, als je het mij vraagt. Ik zie Hem wel nu als versmolten met God de Vader. Niet meer zoals Mens te ontmoeten, zoals Hij te ontmoeten was als Mens op aarde.
Ik zie hem nu voor me als de meest volmaakte engelengedaante vervuld met de Vader en te gelijk als de Geest Gods die overal is. Aangezien Jezus op meerdere plaatsen te gelijk kan zijn en aan mensen kan verschijnen, zoals in dromen van Moslims om ze te bekeren.

quote:

Voortgebracht door/geboren uit de Vader. Maar aangezien Jezus ook gewoon eeuwig is, geen begin en einde heeft, etc, was Hij er altijd. Het 'geboren worden' is dus niet iets waarbij het ene moment de Vader nog alleen was, en even later waren ze met  twee.


Je lijkt gelijk te hebben, maar ik durf dat niet klakkeloos zo te zeggen. Ik zal door de tijd heen via de bijbel hier wel helderheid over hebben, maar je lijkt wel gelijk te hebben.

Is dat nieuw trouwens, dat ik je gelijk geef? :)
« Laatst bewerkt op: mei 14, 2012, 11:27:03 pm door gaitema »
Een nieuwe start is een nieuw begin

Elieja

 • Berichten: 10
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #13 Gepost op: mei 16, 2012, 08:53:25 am »

quote:

itsmetoo schreef op 13 mei 2012 om 15:04:
[...]

Micha 5 zegt et vind ik heel duidelijk !
1 En u,  Bethlehem-Efratha,
al bent u klein onder de duizenden van Juda,
uit u zal Mij voortkomen


Bs'd

Dat is een ongelukkige vertaling.  Wat er staat is: "Uit u zal VOOR Mij voortkomen, ...".

Je kan dat hier nakijken, klik op MIcha 5:   http://www.scripture4all....erlinear/Hebrew_Index.htm

De NBV, en de WV95, en de Naardense vertaling vertalen dat beter.

Je kan ook in engelse vertalingen kijken, daar is er geen één die suggereert dat God zelf uit Bethlehem zal voortkomen.

quote:

Die een Heerser zal zijn in Israël.
Zijn oorsprongen zijn van oudsher,
van eeuwige dagen af.


Dus uit Israël zal Ik voortkomen zegt JHWH hier eigenlijk, die zijn oorsprong er altijd was in eeuwigheid.


Micha 5:1;
Staten Vertaling: "Uit u zal Mij voortkomen, Die een Heerser zal zijn in Israel, en Wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid."

Lutherse vertaling: "uit u zal Mij voortkomen die in Israel Heer zal zijn, wiens uitgang van het begin en van eeuwigheid af geweest is."

Leidse vertaling: "uit u zal mij voortkomen een die bestemd is ten heerscher in Israel, en wiens herkomst is van den voortijd, van overoude dagen."

NBG '51 "En wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid."

Zijn oorsprong is van de eeuwigheid. Moet wel God zijn, toch?

De Nieuwe Wereld Vertaling zegt: "wiens oorsprong is van oude tijden, uit onbepaalde tijd."  Dit hoeft dus niet God te zijn. Wie heeft er gelijk?

Dezelfde hebreeuwse uitdrukking, “jamee olaam”, is gebruikt in Micha 7:14. Zie hier ons quartet:

SV: “laat ze weiden in Basan en Gilead, als in de dagen van ouds.”

Leidse: “laat hen in Basan en Gilead weiden als van ouds af.”

Lutherse: “laat hen in Bazan en Gilead grazen, gelijk van ouds.”

NBG: “Laat hen weiden in Basan en Gilead, als in de dagen van ouds.”

Weg zijn de “dagen der eeuwigheid”, vervangen door “dagen van ouds”. Dat moet ook wel, want iederen snapt dat in de “dagen der eeuwigheid” niets geweid werd in Gilead en Basan.


Dezelfde uitdrukking “jamee olaam” wordt ook gebruikt in Jesaja 63:11, zie hier:

NBG '51  "Hij zelf streed tegen hen. Maar Hij dacht aan de dagen van ouds, aan Mozes, aan zijn volk."

SV: "Nochtans dacht Hij aan de dagen van ouds, aan Mozes [en] Zijn volk;

Lutherse: “Maar zijn volk gedacht dan weder aan den verleden tijd, aan Mozes:”

Leidse: “Toen herdacht zijn volk den voortijd:”


En WEG zijn de “dagen der eeuwigheid”!

Ook hier wordt de uitdrukking: "jamee olaam" gebruikt. Maar hier geen "dagen der eeuwigheid" te vinden. Dat kan ook niet, want Mozes leefde niet in de "dagen der eeuwigheid".


Amos 9:11, ook hier wordt de uitdrukking “jamee olaam” gebruikt:

NBG '51 "Te dien dage zal Ik de vervallen hut van David weder oprichten, Ik zal haar scheuren dichten en wat daarvan is ingestort, overeind zetten; Ik zal haar herbouwen als in de dagen van ouds,"

SV: “Te dien dage zal Ik de vervallen hut van David weder oprichten, en Ik zal haar reten vertuinen, en wat aan haar is afgebroken, weder oprichten, en zal ze bouwen, als [in] de dagen van ouds;”

Lutherse: “en zal haar bouwen zoals zij eertijds geweest is.”

Leidse: “haar opbouwen, als in den ouden tijd;”

Ook hier wordt de uitdrukking: "jamee olaam" gebruikt. Maar hier geen "dagen der eeuwigheid" te vinden. Dat kan ook niet, want de "hut van David" was niet in de "dagen der eeuwigheid".


Maleachi 3:4;

NBG '51: "Dan zal het offer van Juda en van Jeruzalem de HERE aangenaam zijn als in de dagen van ouds en als in vroegere jaren"

SV: “Dan zal het spijsoffer van Juda en Jeruzalem den HEERE zoet wezen, als in de oude dagen, en als in de vorige jaren.”

Lutherse: “En den Heer zal het spijsoffer van Juda en Jeruzalem behagen, als tevoren en in vroegere jaren,”

Leidse: “Zo zullen aan den Heer de gaven van Juda en Jeruzalem aangenaam zijn, als in den ouden tijd en in vroeger jaren.”


Ook hier wordt de uitdrukking: "jamee olaam" gebruikt. Maar ook hier "dagen van ouds" of iets vergelijkbaars, en geen "dagen der eeuwigheid". Dat kan ook niet, want in de "dagen der eeuwigheid" werden er door Juda en Jeruzalem geen offers gebracht.


We zien dus dat de uitdrukking "jamee olaam" altijd vertaald wordt als "dagen van ouds" of iets dergelijks.
Wel, met uitzondering dan van Micha 5:1, waar men graag wil dat de messias van eeuwigheid moet zijn, en men daarom maar zegt “dagen der eeuwigheid”, maar dat staat er dus niet.

quote:

Verder zijn het juist afgoderij religies als de islam en valse sekten als de Jehova Getuigen, die JUIST te vuur en te zwaard bestrijden en ontkennen dat JHWH als Jezus in het vlees gekomen is. Voor mij geeft dat te denken.
Wat is jouw definitie van afgoderij?   Mijn defintie is dat als iemand iets of iemand anders dan de enig ware God J-H-W-H aanbidt, dat hij of zij dan bezig is met afgodendienst.

De moslims aanbidden Allah, dat is een arabische vorm van het woord Eloah, wat (meestal) God betekent.

Dus zij aanbidden gewoon God.  Ik geloof niet dat de koran door God geïnspireerd is, maar afgoderij is het niet, omdat ze alleen God aanbidden.

Hetzelfde geldt voor de J-e-h-o-v-a getuigen, die aanbidden alleen de ware God, en zijn dus ook geen afgodendienaren.

Eliyahu

Hendrik-NG

 • Berichten: 3757
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #14 Gepost op: mei 16, 2012, 09:21:04 am »

quote:

Elieja schreef op 16 mei 2012 om 08:53:
[...]
We zien dus dat de uitdrukking "jamee olaam" altijd vertaald wordt als "dagen van ouds" of iets dergelijks.
Wel, met uitzondering dan van Micha 5:1, waar men graag wil dat de messias van eeuwigheid moet zijn, en men daarom maar zegt “dagen der eeuwigheid”, maar dat staat er dus niet.

Eliyahu

Hoi Eliyahu,

En b.v. Psalm 93 dan, waar van God gezegd wordt dat Hij "mee'olaam" is? Betekent die uitdrukking ook dat van God hetzelfde gezegd kan worden als van die weiden in Basan en Gilead? Dat God een begin heeft "in oude tijden"???

Wel leert die Psalm dat zijn troon ooit gegrondvest werd "in dagen van ouds"... Maar God Zelf is "mee'olaam"... Eeuwig, zonder begin en einde...
'De roeping van de mens is mens te zijn!'

Hendrik-NG

 • Berichten: 3757
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #15 Gepost op: mei 16, 2012, 09:28:06 am »

quote:

Elieja schreef op 16 mei 2012 om 08:53:
[...]

De moslims aanbidden Allah, dat is een arabische vorm van het woord Eloah, wat (meestal) God betekent.

Dus zij aanbidden gewoon God. Ik geloof niet dat de koran door God geïnspireerd is, maar afgoderij is het niet, omdat ze alleen God aanbidden.

Hetzelfde geldt voor de J-e-h-o-v-a getuigen, die aanbidden alleen de ware God, en zijn dus ook geen afgodendienaren.
Voor jou is de aanname dus genoeg dat men met "Allah" één en dezelfde Enige voor ogen heeft? Omdat zowel Islam als Jodendom monotheistisch zijn, aanbidden BEIDE religies dus dezelfde God?

Dan is het maar een hele kleine stap om het getuigenis van een christen te accepteren dat deze ook monotheistisch is en OOK de enige en waarachtige God aanbidt, die Zichzelf openbaart in Vader, Zoon en Geest... Want de christen aanbidt niet "drie", maar Eén!!


NB: het WTG is polytheistisch, zover ik kan nagaan... Want ze erkennen meerdere "elohiem"... Men leert dat er meerdere goden bestaan, maar slechts één Allerhoogste God. En men leert dat Christus een god is die onder Jehova ressorteert.
« Laatst bewerkt op: mei 16, 2012, 09:30:50 am door Hendrik-NG »
'De roeping van de mens is mens te zijn!'

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #16 Gepost op: mei 16, 2012, 11:13:27 am »

quote:

Nunc schreef op 14 mei 2012 om 14:23:

Jezus wordt hier beschreven met woorden uit Ps.102 die over de ongeschapen Schepper JHWH gaan. Hij is zonder einde, Hij zal nooit vergaan, Hij is schepper van alles. Jezus is "de Eerste en de Laatste" (Opb.1:17, 22:13) net als Zijn Vader (Jes.44:6, 48:12), etc.


Nunc,

ik heb het allemaal nog eens goed gelezen en je hebt gelijk. God zegt dat Hij de eerste en de laatste is en Jezus zegt dat van zichzelf ook en stelt zich volledig hierin gelijk aan God. Jezus moet dan ook hierin net als Zijn Vader voor altijd al met Hem één moeten zijn geweest.

Dus, ik trek de zelfde conclusie nu.
Een nieuwe start is een nieuw begin

Elieja

 • Berichten: 10
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #17 Gepost op: mei 16, 2012, 02:36:25 pm »

quote:

Hendrik-NG schreef op 16 mei 2012 om 09:21:
[...]

Hoi Eliyahu,

En b.v. Psalm 93 dan, waar van God gezegd wordt dat Hij "mee'olaam" is? Betekent die uitdrukking ook dat van God hetzelfde gezegd kan worden als van die weiden in Basan en Gilead? Dat God een begin heeft "in oude tijden"???

Wel leert die Psalm dat zijn troon ooit gegrondvest werd "in dagen van ouds"... Maar God Zelf is "mee'olaam"... Eeuwig, zonder begin en einde...


Bs'd

Het woordje "olaam" betekent "lange, onbepaalde tijd".

Het wordt soms toegepast op een mensenleven, als er staat dat een slaaf zijn meester "voor eeuwig" zal dienen.
Maar dat stopt dus met zijn dood.

God is van eeuwigheid, in die zin dat God buiten de tijd staat.  De tijd is een schepping van God, waar God zelf niet aan onderworpen is.


Eliyahu

Elieja

 • Berichten: 10
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #18 Gepost op: mei 16, 2012, 02:41:11 pm »

quote:

Hendrik-NG schreef op 16 mei 2012 om 09:28:
[...]

Voor jou is de aanname dus genoeg dat men met "Allah" één en dezelfde Enige voor ogen heeft?


Bs'd

Hallo,

Ja.  Zij geloven in de God van Abraham.  

quote:

Omdat zowel Islam als Jodendom monotheistisch zijn, aanbidden BEIDE religies dus dezelfde God?


Niet alleen omdat ze allebei monotheïstisch zijn, maar omdat ze allebei de God van Abraham, de schepper van de hemel en aarde aanbidden.

quote:

Dan is het maar een hele kleine stap om het getuigenis van een christen te accepteren dat deze ook monotheistisch is en OOK de enige en waarachtige God aanbidt, die Zichzelf openbaart in Vader, Zoon en Geest... Want de christen aanbidt niet "drie", maar Eén!!


Geloof jij dat Vader, zoon, en HG, drie verschillende verschijningsvormen zijn van de ene God?

quote:

NB: het WTG is polytheistisch, zover ik kan nagaan... Want ze erkennen meerdere "elohiem"... Men leert dat er meerdere goden bestaan, maar slechts één Allerhoogste God. En men leert dat Christus een god is die onder Jehova ressorteert.
Klopt niks van.  Ze geloven maar in één God, J-H-V-H, en JC is bij hen geen god, maar een schepsel, net als de engelen, en ze erkennen ook geen andere goden.


Eliyahu

Hendrik-NG

 • Berichten: 3757
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #19 Gepost op: mei 16, 2012, 03:28:42 pm »

quote:

Elieja schreef op 16 mei 2012 om 14:41:
[...]
Klopt niks van.  Ze geloven maar in één God, J-H-V-H, en JC is bij hen geen god, maar een schepsel, net als de engelen, en ze erkennen ook geen andere goden.

Eliyahu

Lees maar na op hun eigen website... Het duurt even voordat ze het erkennen, maar uiteindelijk komt de aap uit de mouw (onder aan de pagina):

bron

quote:

DOES saying that Jesus Christ is "a god" conflict with the Bible's teaching that there is only one God? No, for at times the Bible employs that term to refer to mighty creatures. Psalm 8:5 reads: "You also proceeded to make him [man] a little less than godlike ones [Hebrew, ´elo·him']," that is, angels. In Jesus' defense against the charge of the Jews, that he claimed to be God, he noted that "the Law uses the word gods of those to whom the word of God was addressed," that is, human judges. (John 10:34, 35, JB; Psalm 82:1-6) Even Satan is called "the god of this system of things" at 2 Corinthians 4:4.

Since the Bible calls humans, angels, even Satan, "gods," or powerful ones, the superior Jesus in heaven can properly be called "a god"
 
Jesus has a position far higher than angels, imperfect men, or Satan. Since these are referred to as "gods," mighty ones, surely Jesus can be and is "a god." Because of his unique position in relation to Jehovah, Jesus is a "Mighty God."—John 1:1; Isaiah 9:6.

But does not "Mighty God" with its capital letters indicate that Jesus is in some way equal to Jehovah God? Not at all. Isaiah merely prophesied this to be one of four names that Jesus would be called, and in the English language such names are capitalized. Still, even though Jesus was called "Mighty," there can be only one who is "Almighty." To call Jehovah God "Almighty" would have little significance unless there existed others who were also called gods but who occupied a lesser or inferior position.
Ze kunnen de woorden "a god" nog zo vaak tussen aanhalingstekens zetten, men leert dat Jezus Christus een god is.... Een Machtige God.

En die laatste opmerking is helemaal veelzeggend: "Jehova God Almachtig noemen heeft weinig betekenis als er geen goden zouden bestaan die een lagere rang innemen"...


En daar tegenover stelt de Kerk: er is geen God dan God alleen... Die Zichzelf laat kennen als Vader, Zoon en Geest...
« Laatst bewerkt op: mei 16, 2012, 03:30:30 pm door Hendrik-NG »
'De roeping van de mens is mens te zijn!'

Hendrik-NG

 • Berichten: 3757
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #20 Gepost op: mei 16, 2012, 03:33:02 pm »

quote:

Elieja schreef op 16 mei 2012 om 14:41:
[...]
Niet alleen omdat ze allebei monotheïstisch zijn, maar omdat ze allebei de God van Abraham, de schepper van de hemel en aarde aanbidden.
Dat ben/doe ik ook... Ik aanbid de God van Abraham, Isaak en Jakob, de Schepper van de hemel en aarde en ik ben een monotheist...


Voor jou blijkbaar voldoende basis voor wederzijdse (h)erkenning...  ;)
« Laatst bewerkt op: mei 16, 2012, 03:33:52 pm door Hendrik-NG »
'De roeping van de mens is mens te zijn!'

itsmetoo

 • Berichten: 1082
 • Itsmetoo
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #21 Gepost op: mei 16, 2012, 04:15:03 pm »

quote:

Elieja schreef op 16 mei 2012 om 14:41:
[...]
Bs'd

Hallo,
Ja.  Zij geloven in de God van Abraham.  

Volgens mij aanbidden de islamieten afgod allah en niet de GOD van Abraham.
Daarbij worden de feiten in de koran ineens verdraaid (zoals heel veel gebeurd in de koran). Ineens zegt allah, dat de bloedlijn niet doorgaat van Abraham op Isaac zoals de Schrift leert, maar op Ismael. Hiermee schuift afgod allah het Woord van JHWH aan de kant. De keuze van JHWH voor Isaac wordt geloochend en verdraaid.

[...]

quote:

Niet alleen omdat ze allebei monotheïstisch zijn, maar omdat ze allebei de God van Abraham, de Schepper van de hemel en aarde aanbidden.

Maar JHWH zegt heel duidelijk in Zijn Woord dat Hij de GOD van Abraham, Isaac en Jacob is en niet alleen de GOD van Abraham.
Om vervalsing te ontdekken dient men op zoek te gaan naar de verschillen en NIET naar de overeenkomsten.

Als je serieus de koran leest dan kan je niet anders concluderen dat allah een anti-GOD is, en dat de koran een anti-Schrift is, vele zaken worden benoemd in de koran om ze vervolgens te ontkennen of te verdraaien.
Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,

Elieja

 • Berichten: 10
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #22 Gepost op: mei 17, 2012, 07:31:51 am »

quote:

itsmetoo schreef op 16 mei 2012 om 16:15:
[...]

Volgens mij aanbidden de islamieten afgod allah en niet de GOD van Abraham.
Daarbij worden de feiten in de koran ineens verdraaid (zoals heel veel gebeurd in de koran). Ineens zegt allah, dat de bloedlijn niet doorgaat van Abraham op Isaac zoals de Schrift leert, maar op Ismael. Hiermee schuift afgod allah het Woord van JHWH aan de kant. De keuze van JHWH voor Isaac wordt geloochend en verdraaid.

[...]

[...]

Maar JHWH zegt heel duidelijk in Zijn Woord dat Hij de GOD van Abraham, Isaac en Jacob is en niet alleen de GOD van Abraham.
Om vervalsing te ontdekken dient men op zoek te gaan naar de verschillen en NIET naar de overeenkomsten.

Als je serieus de koran leest dan kan je niet anders concluderen dat allah een anti-GOD is, en dat de koran een anti-Schrift is, vele zaken worden benoemd in de koran om ze vervolgens te ontkennen of te verdraaien.


Bs'd

Dat de koran een vervalsing is was me wel duidelijk, maar omdat ze alleen de ware God aanbidden, zijn ze toch geen afgodendienaren.


Eliyahu

Elieja

 • Berichten: 10
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #23 Gepost op: mei 17, 2012, 07:37:45 am »

quote:

Hendrik-NG schreef op 16 mei 2012 om 15:33:
[...]

Dat ben/doe ik ook... Ik aanbid de God van Abraham, Isaak en Jakob, de Schepper van de hemel en aarde en ik ben een monotheist...Bs'd

Maar als je aan de andere kant een hele goddelijke familie aanbidt, dan ben je geen monotheïst meer.

De God van Abraham Izak en Jacob is ÉÉN:

"Hoor Israel, J-H-W-H is onze God, J-H-W-H is ÉÉN!"   Deut 6:4

De christelijke God is niet één, maar drie.   Dat maakt hem dan toch tot een andere God.


Eliyahu

elle

 • Moderator
 • Berichten: 7583
 • The way of the leaf
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #24 Gepost op: mei 17, 2012, 08:38:11 am »
Hey, Eliyahu! U hier weer!
Na al die jaren wil u er nog steeds niet aan dat ook christenen slechts in 1 God geloven, cf deut 6:4. Bijzonder, sinds u nogal wat fora afgaat.

Luister naar wat ik je leer, en word wijs, negeer mijn lessen niet. Wie antwoordt zonder eerst te luisteren, handelt dwaas en maakt zichzelf belachelijk. Een wijze vermaning voor een luisterend oor is als een gouden ring, een sieraad van het zuiverste goud.
"Ask not what the Body can do for you. Ask what you can do for the Body."[/]

itsmetoo

 • Berichten: 1082
 • Itsmetoo
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #25 Gepost op: mei 17, 2012, 12:17:04 pm »

quote:

Elieja schreef op 17 mei 2012 om 07:37:
[...]


Bs'd

Maar als je aan de andere kant een hele goddelijke familie aanbidt, dan ben je geen monotheïst meer.

De God van Abraham Izak en Jacob is ÉÉN:

De christelijke God is niet één, maar drie.   Dat maakt hem dan toch tot een andere God.

Eliyahu


Christenen aanbidden immers ook Dezelfde GOD, de GOD van Abraham Izak en Jacob is ÉÉN. Alleen manifesteert JHWH Zich op 3 manieren, zoals Hij zich eveneens manifesteerde als brandende braamstruik Die niet verbrandde, als Man Die met Jacob worstelde, Die als Mens met Abraham sprak, Die Zijn Hand legde op het aangezicht van Mozes toe Hij voorbij trok, opdat Mozes alleen JHWH Zijn Achterzijde kon zien.

Zo ook manifesteert JHWH Zich als GOD.
Voor geboren Joden met een Joodse moeder is het minder erg om niet in Christus te geloven, opdat JHWH in Ezechiel 37 beloofd om alle doden van heel Israël te laten opstaan uit de dood en hen alsnog te laten inzien dat Jezus de in het vlees gekomen JHWH is en alsnog de Heilige geest ontvangen.

Maar als ik me juist herinner, bent u een ex christen die van Messiaanse Christendom bent overgestapt naar Jodendom, zonder dat u Joods bloed heeft....
Dat maakt de situatie veel ernstiger volgens de Schrift, want alleen het nageslacht ban Abraham, Isaac en Jacob worden door JHWH beschouwd als Joden en zullen de Genade aan het eind ontvangen.
Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #26 Gepost op: mei 17, 2012, 01:26:03 pm »

quote:

Hendrik-NG schreef op 16 mei 2012 om 15:33:
[...]

Dat ben/doe ik ook... Ik aanbid de God van Abraham, Isaak en Jakob, de Schepper van de hemel en aarde en ik ben een monotheist...


Voor jou blijkbaar voldoende basis voor wederzijdse (h)erkenning...  ;)
Allah heeft niet de zelfde karakter als onze God, dus volgens mij speelt Allah een toneelstukje  :P
Een nieuwe start is een nieuw begin

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #27 Gepost op: mei 17, 2012, 01:34:10 pm »

quote:

itsmetoo schreef op 17 mei 2012 om 12:17:
[...]


Christenen aanbidden immers ook Dezelfde GOD, de GOD van Abraham Izak en Jacob is ÉÉN. Alleen manifesteert JHWH Zich op 3 manieren, zoals Hij zich eveneens manifesteerde als brandende braamstruik Die niet verbrandde, als Man Die met Jacob worstelde, Die als Mens met Abraham sprak, Die Zijn Hand legde op het aangezicht van Mozes toe Hij voorbij trok, opdat Mozes alleen JHWH Zijn Achterzijde kon zien.

Zo ook manifesteert JHWH Zich als GOD.
Voor geboren Joden met een Joodse moeder is het minder erg om niet in Christus te geloven, opdat JHWH in Ezechiel 37 beloofd om alle doden van heel Israël te laten opstaan uit de dood en hen alsnog te laten inzien dat Jezus de in het vlees gekomen JHWH is en alsnog de Heilige geest ontvangen.

Maar als ik me juist herinner, bent u een ex christen die van Messiaanse Christendom bent overgestapt naar Jodendom, zonder dat u Joods bloed heeft....
Dat maakt de situatie veel ernstiger volgens de Schrift, want alleen het nageslacht ban Abraham, Isaac en Jacob worden door JHWH beschouwd als Joden en zullen de Genade aan het eind ontvangen.


Dat noem ik nu onrechtvaardig denken. Sinds wanneer is God rassistisch ingesteld? Hij stelde immers zelf dat Hij niet mensen aanneemt op basis van wat ze zijn, maar op basis van wat er in het diepst verborgen in hun harten omgaat (Romeinen 2: 6-16). Jezus zei dat niet allen met een joods voorgeslacht echt joden zijn, maar enkel zij die uit God geboren zijn. Als Jezus het wilde, dan had Hij van stenen nog joden kunnen maken.
Verder heb ik begrepen van een jood met een joods voorgeslacht immers dat een iedere heiden die zich tot het jodendom bekeerd, ook als joden worden aangenomen. Er gelden enkel andere regels voor deze mensen. Dat heeft met andere zaken te maken, als gezondheid (heidenen droegen vroeger veel ziektes door onreine levenswijze) en om het hen niet te zwaar te maken (het is nogal een overgang van niet-jood tot jood).

Daarbij: door angstaanjagerij wordt niemand een christen met een hechte relatie tot God. Angst staat immers een relatie met God juist in de weg.
Ik heb liever dat een christen een Jood wordt, dan dat hij een moslim wordt. Zelfs nog liever dat die een Moslim wordt, dan dat die totaal atheïstisch wordt.
« Laatst bewerkt op: mei 17, 2012, 01:44:08 pm door gaitema »
Een nieuwe start is een nieuw begin

itsmetoo

 • Berichten: 1082
 • Itsmetoo
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #28 Gepost op: mei 17, 2012, 04:37:02 pm »
Citaat
gaitema schreef op 17 mei 2012 om 13:34:
[...]
Dat noem ik nu onrechtvaardig denken. Sinds wanneer is God rassistisch ingesteld?
Racistisch is een woord van de mens, niet van GOD.
JHWH heeft nu eenmaal Zelf Zijn keuzen gemaakt zoals Hij wilde. En ja, daarin legt Hij een voorkeur aan de dag voor afstammelingen van Abraham via Isaac en via Jacob. Omdat DAAR Jezus Christus uit voor moet gaan komen. Het is gewoon zoals in de Schrift te lezen is. JHWH stelt niemand achter, maar heeft wel Zijn voorkeur voor mensen.

JHWH heeft zo Zijn voorkeur voor mensen, kijk maar:
Maleachi 1
2 Ik heb u liefgehad, zegt de HEERE,
maar u zegt: Waarin hebt U ons liefgehad?
Was Ezau niet de broer van Jakob?
spreekt de HEERE.
Toch heb Ik Jakob liefgehad,
3 en Ezau heb Ik gehaat.

Ik heb zijn bergen gemaakt tot een woestenij,
en zijn erfelijk bezit prijsgegeven aan de jakhalzen van de woestijn.


geen foutje, want in Romeinen 9 wordt er naar terug verwezen:
13 Zoals geschreven staat:  Jakob heb Ik liefgehad en Ezau heb Ik gehaat.
14 Wat zullen wij dan zeggen?  Is er onrechtvaardigheid bij God? Volstrekt niet!
15 Want Hij zegt tegen Mozes:  Ik zal Mij ontfermen over wie Ik Mij ontferm en zal barmhartig zijn voor wie Ik barmhartig ben.
16 Zo hangt het dan niet af van hem die wil, ook niet van hem die hardloopt, maar van God Die Zich ontfermt.


GOD heeft Zijn Verbond gesloten vanaf Abraham, via Isaac naar Jacob.
Psalmen 105
6 nakomelingen van Abraham, Zijn dienaar,
kinderen van Jakob, Zijn uitverkorenen.
9 aan het verbond dat Hij met Abraham gesloten heeft,
en Zijn eed aan Izak.
10   Voor Jakob heeft Hij het vastgesteld als een verordening,
 voor Israël als een eeuwig verbond
,


Genisis 21
10 Toen zei zij tegen Abraham:  Jaag deze slavin en haar zoon weg, want de zoon van deze slavin zal niet met mijn zoon, met Izak, erven.
12 Maar God zei tegen Abraham: Laat deze zaak met betrekking tot de jongen en uw slavin niet kwalijk zijn in uw ogen. Bij alles wat Sara u zegt, luister naar haar stem,  want alleen het nageslacht van Izak zal uw nageslacht genoemd worden.


Galaten 4
28   Wij nu, broeders, zijn kinderen van de belofte, net zoals Izak.
verderop
31 Daarom, broeders, wij zijn geen kinderen van de slavin, maar van de vrije.

Romeinen 9
6 Ik zeg dit niet  alsof het Woord van God vervallen is,  want niet allen die uit Israël voortgekomen zijn, zijn Israël.
7   Ook niet omdat zij Abrahams nageslacht zijn, zijn zij allen kinderen.  Maar: Alleen dat van Izak zal uw nageslacht genoemd worden.
8 Dat is: niet de kinderen van het vlees zijn kinderen van God, maar de kinderen van de belofte worden als nageslacht gerekend.
9 Want dit is het woord van de belofte:  Rond deze tijd zal Ik komen, en dan zal Sara een zoon hebben.
10 En dit niet alleen,  maar zo was het ook met Rebekka, die zwanger was van één man, namelijk Izak, onze vader.

quote:

Hij stelde immers zelf dat Hij niet mensen aanneemt op basis van wat ze zijn, maar op basis van wat er in het diepst verborgen in hun harten omgaat (Romeinen 2: 6-16). Jezus zei dat niet allen met een joods voorgeslacht echt joden zijn, maar enkel zij die uit God geboren zijn. Als Jezus het wilde, dan had Hij van stenen nog joden kunnen maken.

Daarom zijn christenen dankzij Jezus Christus OOK mede-erfgenamen met de Joden. We zijn door Christus mede geënt op de Olijfboom.

quote:

Verder heb ik begrepen van een jood met een joods voorgeslacht immers dat een iedere heiden die zich tot het jodendom bekeerd, ook als joden worden aangenomen.

Dat kan ik in ieder geval niet vinden in de bijbel, als je het wel weet hoor ik het graag waar. Christen worden is een vrije keuze van de mens door voor Jezus te kiezen en Zijn Uitgestoken hand aan te nemen. Maar een Jood is de Keuze van GOD, die iemand als Jood uit een joodse moeder geboren laat worden.

quote:

Daarbij: door angstaanjagerij wordt niemand een christen met een hechte relatie tot God. Angst staat immers een relatie met God juist in de weg.

Klopt, maar wijzen op wat er in de Schrift staat is wel onze taak, ook al noemt de moderne maatschappij dat hard, discriminatie of wat dan ook.

quote:

Ik heb liever dat een christen een Jood wordt, dan dat hij een moslim wordt. Zelfs nog liever dat die een Moslim wordt, dan dat die totaal atheïstisch wordt.

Als Zionistisch Christen ben ik dat geheel met je eens.
Als een christen een islamiet wordt, verlaagt deze zich tot afgoderij en gaat satan aanbidden. Zo iemand zou zich daarmee zichzelf tot het nageslacht van de slavin en de afstammelingen van Ismael maken.
Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #29 Gepost op: mei 18, 2012, 08:32:06 am »
Dat zou je de joden moeten navragen. Maar het blijkt dat heidenen door de waterdoop ook joods kunnen worden, is me door een jood verteld. Hij wees erop dat Johannes de Doper dat deed. Ik ben geen kenner. Het zal wel.
Maar je negeerd hiermee de bijbeltekst die ik aanhaalde, die je letterlijk tegenspreekt. Ik zal het daarom nog eens herhalen, ook omdat hij door sommige christenen niet begrepen wordt, heb ik gemerkt.

Romeinen 2: 6-16

6 God beloont ieder mens naar zijn daden. 7 Aan wie het goede doet en daarin volhardt, aan wie glorie, eer en onsterfelijkheid zoekt, schenkt hij het eeuwige leven. 8 Maar wie handelt uit geldingsdrang, de waarheid niet eerbiedigt en zich laat leiden door onrecht, straft hij met zijn toorn en woede. 9 Iedereen die het slechte doet wacht leed en ellende, de Joden in de eerste plaats, maar ook de andere volken. 10 Iedereen die het goede doet wacht glorie, eer en vrede, de Joden in de eerste plaats, maar ook de andere volken. 11 God maakt geen onderscheid.
 12 Allen die gezondigd hebben zonder de wet te kennen, zullen ook zonder de wet verloren gaan; en allen die gezondigd hebben terwijl ze de wet wel kennen, zullen door de wet worden veroordeeld. 13 Niet wie de wet slechts aanhoort zal voor God rechtvaardig zijn, maar wie de wet naleeft. 14 Wanneer namelijk heidenen, die de wet niet hebben, de wet van nature naleven, dan zijn ze zichzelf tot wet, ook al hebben ze hem niet. 15 Ze bewijzen door hun daden dat wat de wet eist in hun hart geschreven staat; en hun geweten bevestigt dit, omdat ze zichzelf met hun gedachten beschuldigen of vrijpleiten. 16 Dit alles zal blijken op de dag waarop, volgens het evangelie dat ik verkondig, God door Christus Jezus oordeelt over wat er in de mens verborgen is.

uit: NBV-vertaling

Romeinen 2: 6-16
 

6 die een ieder vergelden zal naar zijn werken: 7 hun, die, in het goeddoen volhardende, heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoeken, het eeuwige leven; 8 maar hun, die zichzelf zoeken, der waarheid ongehoorzaam en der ongerechtigheid gehoorzaam zijn, wacht toorn en gramschap. 9 Verdrukking en benauwdheid (zal komen) over ieder levend mens, die het kwade bewerkt, eerst de Jood en ook de Griek; 10 maar heerlijkheid, eer en vrede over ieder, die het goede werkt, eerst de Jood en ook de Griek. 11 Want er is geen aanzien des persoons bij God.
 De wet baat de Joden niet

12 Want allen, die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan; en allen, die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden; 13 want niet de hoorders der wet zijn rechtvaardig bij God, maar de daders der wet zullen gerechtvaardigd worden. 14 Wanneer toch heidenen, die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet gebiedt, dan zijn dezen, ofschoon zonder wet, zichzelf tot wet; 15 immers, zij tonen, dat het werk der wet in hun harten geschreven is, terwijl hun geweten medegetuigt en hun gedachten elkander onderling aanklagen of ook verontschuldigen, 16 ten dage, dat God het in de mensen verborgene oordeelt volgens mijn evangelie, door Christus Jezus.

Uit: NBG-vertaling 1951


Het heeft dus totaal helemaal niets met je achtergrond te maken.
Dat zou wel degelijk rassisme zijn, als dat wel zo zou zijn. Ik geloof in een rechtvaardige God, niet in een onrechtvaardige God. Anders kan ik net zo goed Moslim worden, want dan maakt onze God zich net zo laag als hun god.
Maar ik ben een christen, omdat Hij een rechtvaardige God is. Daarom volg ik Hem, opdat ik daardoor zelf rechtvaardig zal worden. Maar door een onrechtvaardige god zou ik onrechtvaardig worden. Iemand veroordelen tot de hel, puur vanwege zijn ras is rassisme.

Echter is God helder in Romeinen 2: 6-16
 
God oordeeld puur door Jezus Christus heen op wat je doet vanuit je hart. Of je de wet nu kent of niet.
« Laatst bewerkt op: mei 18, 2012, 08:35:22 am door gaitema »
Een nieuwe start is een nieuw begin

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #30 Gepost op: mei 18, 2012, 10:04:48 am »
Aan de hartsgesteldheid weet je wie er in woont.
Een nieuwe start is een nieuw begin

itsmetoo

 • Berichten: 1082
 • Itsmetoo
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #31 Gepost op: mei 18, 2012, 12:13:46 pm »

quote:

gaitema schreef op 18 mei 2012 om 08:32:
Dat zou je de joden moeten navragen. Maar het blijkt dat heidenen door de waterdoop ook joods kunnen worden, is me door een jood verteld. Hij wees erop dat Johannes de Doper dat deed. Ik ben geen kenner. Het zal wel.
Maar je negeerd hiermee de bijbeltekst die ik aanhaalde, die je letterlijk tegenspreekt. Ik zal het daarom nog eens herhalen, ook omdat hij door sommige christenen niet begrepen wordt, heb ik gemerkt.

Romeinen 2: 6-16

6 God beloont ieder mens naar zijn daden. 7 Aan wie het goede doet en daarin volhardt, aan wie glorie, eer en onsterfelijkheid zoekt, schenkt hij het eeuwige leven. 8 Maar wie handelt uit geldingsdrang, de waarheid niet eerbiedigt en zich laat leiden door onrecht, straft hij met zijn toorn en woede. 9 Iedereen die het slechte doet wacht leed en ellende, de Joden in de eerste plaats, maar ook de andere volken. 10 Iedereen die het goede doet wacht glorie, eer en vrede, de Joden in de eerste plaats, maar ook de andere volken. 11 God maakt geen onderscheid.
 12 Allen die gezondigd hebben zonder de wet te kennen, zullen ook zonder de wet verloren gaan; en allen die gezondigd hebben terwijl ze de wet wel kennen, zullen door de wet worden veroordeeld. 13 Niet wie de wet slechts aanhoort zal voor God rechtvaardig zijn, maar wie de wet naleeft. 14 Wanneer namelijk heidenen, die de wet niet hebben, de wet van nature naleven, dan zijn ze zichzelf tot wet, ook al hebben ze hem niet. 15 Ze bewijzen door hun daden dat wat de wet eist in hun hart geschreven staat; en hun geweten bevestigt dit, omdat ze zichzelf met hun gedachten beschuldigen of vrijpleiten. 16 Dit alles zal blijken op de dag waarop, volgens het evangelie dat ik verkondig, God door Christus Jezus oordeelt over wat er in de mens verborgen is.
Dit stuk legt alleen uit aan de Joden, dat de Wet kennen niet tot redding zal leiden, maar dat uiteindelijke goede daden tot individuele Genade kan leiden. Hier wordt uitgelegd dat een Jood die Vroom de Wet kent maar niet naleeft in zijn daden, een groter probleem heeft dan een heiden die de Wet niet kent maar wel netjes leeft. Hier wordt gewezen op het feit dat een ongelovige heiden die wel naastenliefde toont in zijn daden met recht een Jood kan verwijten die niet de Wet houdt, maar deze alleen kent in theorie. Om Feijenoord (was het meen ik) er maar weer even bij te halen, geen woorden maar daden.

Let wel, dit gaat allemaal buiten de Genade van Jezus Christus kruisoffer om, want dat is collectieve Genade.
De Joodse wet is alleen geldig voor de Joden en niet voor de heidenen. Uit Romeinen 2 haal ik nergens dat de heidenen dus Jood kunnen worden, dat staat er niet.
Er staat dat de JHWH geen onderscheid zal maken naar persoon, Jood of Griek. Dus een Jood die bewust zondig leeft, ook al kent deze de Joodse Wet zal op basis van zijn werken in het eindoordeel worden worden geoordeeld. Zo ook de ongelovige zal worden beoordeeld op basis van werken. Dus of een Jood nu goede daden doet omdat deze de Joodse wet volgt, of een ongelovige omdat het goede in zijn hart zit, beiden worden naar hun werken geoordeeld in het eindoordeel.

Maar de Joden in de bloedlijn Abraham, Isaac en Jacob die wel JHWH vrezen, hem kennen en hun best doen, zullen bij de Wederkomst van Jezus Christus als Koning der Joden (als de ware christenen al zijn opgenomen bij de opname) om Israël te bevrijden uit de grote verdrukking en de oudtestamentische profetieën gaan vervullen waaronder Ezechiel 37. De Joden zullen opgewekt worden uit de dood en de Heilige Geest ontvangen en Jezus als Messias erkennen. Hierna zal het 1000 jarig vredesrijk aanvangen.

quote:

Het heeft dus totaal helemaal niets met je achtergrond te maken.
Dat zou wel degelijk rassisme zijn, als dat wel zo zou zijn. Ik geloof in een rechtvaardige God, niet in een onrechtvaardige God.
Anders kan ik net zo goed Moslim worden, want dan maakt onze God zich net zo laag als hun god

Ik laat deze beslissing aan de HEER over, daar ik Hem net oordelen kan en mag. Ik volg de Schrift en concludeer dan dat hij wel degelijk de Joden een voorkeursbehandeling geeft, Zijn Uitverkoren Volk, Zijn oogappel.
Zoals de Schrift ook meldt in
Romeinen 9:
13 Zoals geschreven staat:  Jakob heb Ik liefgehad en Ezau heb Ik gehaat.
14 Wat zullen wij dan zeggen?  Is er onrechtvaardigheid bij God? Volstrekt niet!
15 Want Hij zegt tegen Mozes:  Ik zal Mij ontfermen over wie Ik Mij ontferm en zal barmhartig zijn voor wie Ik barmhartig ben.
16 Zo hangt het dan niet af van hem die wil, ook niet van hem die hardloopt, maar van God Die Zich ontfermt.

De reden waarom JHWH koos voor Abel en niet voor Kaïn, waarom Hij koos voor Josef en niet voor zijn broers, waarom Hij koos Isaac en niet voor Ismael, waarom Hij koos voor Jacob en niet voor Esau, waarom Hij koos voor Israël en niet voor een ander volk, weten we niet. We moeten maar vertrouwen op de HEER dat het Rechtvaardig is, ook al lijkt het in onze ogen vreemd of soms zelfs onrechtvaardig.

quote:

Maar ik ben een christen, omdat Hij een rechtvaardige God is. Daarom volg ik Hem, opdat ik daardoor zelf rechtvaardig zal worden. Maar door een onrechtvaardige god zou ik onrechtvaardig worden. Iemand veroordelen tot de hel, puur vanwege zijn ras is racisme.

Ieder ras kan door Christus gered worden en daar is geen racisme aan. De Joodse wet bestaat nog simpelweg omdat JHWH Zijn Woord en beloften Eeuwig zijn. Dat verbond sloot hij met het volk Israël en niet met een ander volk. Dat verbond kan een niet-Jood zich dan ook niet toe-eigenen.
 

quote:

God oordeeld puur door Jezus Christus heen op wat je doet vanuit je hart. Of je de wet nu kent of niet.

Daar schrijf je het al !
Door Jezus Christus heen is er geen onderscheid in de volken, maar het eerste verbond tussen de JHWH en de Joden is exclusief voor de Joden en kan niet worden toegeëigend door niet-Joden. Het is JHWH Die bepaald wie er als Jood geboren wordt, dat is geen keuze van de mens maar van GOD.
Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #32 Gepost op: mei 19, 2012, 08:03:08 pm »
Waar het bij mij op aan komt is dit: als een jood de wet naleeft en in de wederkomst Jezus herkend als de messias, dan kan een joods gelovige uit de heidenen dat ook. Dat heeft puur er mee te maken dat Jezus zich aan hen openbaard. Jezus zal zich niet openbaren vanwege een ras, maar omdat die mensen Hem zullen aannemen.
Ik zie in de joden gewoon een bepaalde taak die er voor hen weggelegd was, om een voorbeeldvolk te zijn. Zij waren daar geknipt voor gebleken.

Ik zou niet weten waarom enkel joden Jezus zou herkennen als de messias bij Zijn wederkomst en waarom de heidenen die het joodse geloof hebben aangenomen dat dan niet zouden kunnen.
Ik ken de intenties niet van de christenen die joods gelovig worden, maar denk wel dat die christenen dat niet zouden zijn geworden, wanneer ze Jezus echt hadden leren kennen. In wezen waren het dus gewoon heidenen met christelijke titels en gewoontes. Ik heb liever dat zulke mensen overtuigd joods gelovig worden. Ze worden Noachieden en Proselieten genoemd heb ik begrepen. Dat is meer dan een heiden met christelijke titels en gewoontes.
« Laatst bewerkt op: mei 19, 2012, 08:06:16 pm door gaitema »
Een nieuwe start is een nieuw begin

Elieja

 • Berichten: 10
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #33 Gepost op: mei 19, 2012, 08:07:23 pm »

quote:

elle schreef op 17 mei 2012 om 08:38:
Hey, Eliyahu! U hier weer!
Na al die jaren wil u er nog steeds niet aan dat ook christenen slechts in 1 God geloven, cf deut 6:4.


Bs'd

Dat komt omdat ik tot twee kan tellen.    En daarom weet ik dat een God de Vader en een god de zoon twee goden is.

Het probleem met christenen is dat als het op religie aankomt, dat ze ineens niet meer tot twee kunnen tellen, en denken dat 1 + 1 + 1 = 1.

Maar iedereen die met goed gevolg de lagere school doorlopen heeft, die weet dat dat onzin is.


Eliyahu

Elieja

 • Berichten: 10
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #34 Gepost op: mei 19, 2012, 08:28:12 pm »

quote:

itsmetoo schreef op 17 mei 2012 om 12:17:
[...]


Christenen aanbidden immers ook Dezelfde GOD, de GOD van Abraham Izak en Jacob is ÉÉN. Alleen manifesteert JHWH Zich op 3 manieren, zoals Hij zich eveneens manifesteerde als brandende braamstruik Die niet verbrandde, als Man Die met Jacob worstelde, Die als Mens met Abraham sprak, Die Zijn Hand legde op het aangezicht van Mozes toe Hij voorbij trok, opdat Mozes alleen JHWH Zijn Achterzijde kon zien.


Bs'd

In het begin van het christendom, ergens in de derde eeuw, stond er een bijbelgeleerde op, zijn naam was Sabelius, die leerde dat de christelijke God de vader, god de zoon, en god de heilige geest, drie verschillende manifestaties (openbaringen) waren van 1 god, net zoals water, ijs, en stoom, drie verschillende manifestaties zijn van 1 element; H20.

Als dank voor dit briljante inzicht werd hij als ketter gebrandmerkt en de kerk uitgeschopt. Men begreep toen al dat dit een onmogelijkheid is.

Als iemand zegt dat JC dezelfde is als J-H-W-H, dan zit je dus met het feit dat God zijn eigen zoon is, en tegelijkertijd zijn eigen vader.

Dan zit je met het feit dat als JC tot zijn vader bidt, dat God dan tot zichzelf bidt.

Lukas 22:41-42; "…, en bad deze woorden: … doch niet mijn wil, maar de uwe geschiede!" Dus hier had God een andere wil dan zichzelf?

Zelfs in de hemel is JC ondergeschikt aan de Vader volgens 1 Korintiers 15:28, Matteus 20:23, Filippenzen 2:9.
God ondergeschikt aan zichzelf?

Toen JC aan het kruis hing riep hij uit: "Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?" Matteus 27:46.
Verliet God zichzelf?

“zo zoekt hetgeen boven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods;” Colossenzen 3:1
God zit aan zijn eigen rechterhand?

God is doodgegaan aan het kruis, geslacht door zijn eigen schepselen?
In dat geval: Wie heeft hem uit de dood opgewekt?

De vroege christenen begrepen al dat deze theorie niet kan.

quote:


Voor geboren Joden met een Joodse moeder is het minder erg om niet in Christus te geloven, opdat JHWH in Ezechiel 37 beloofd om alle doden van heel Israël te laten opstaan uit de dood en hen alsnog te laten inzien dat Jezus de in het vlees gekomen JHWH is en alsnog de Heilige geest ontvangen.

Maar als ik me juist herinner, bent u een ex christen die van Messiaanse Christendom bent overgestapt naar Jodendom, zonder dat u Joods bloed heeft....
Dat maakt de situatie veel ernstiger volgens de Schrift, want alleen het nageslacht ban Abraham, Isaac en Jacob worden door JHWH beschouwd als Joden en zullen de Genade aan het eind ontvangen.


Je hebt het nou vast over het NT, en daar geloof ik niet in.


Eliyahu

itsmetoo

 • Berichten: 1082
 • Itsmetoo
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #35 Gepost op: mei 19, 2012, 08:50:22 pm »

quote:

gaitema schreef op 19 mei 2012 om 20:03:
Waar het bij mij op aan komt is dit: als een jood de wet naleeft en in de wederkomst Jezus herkend als de messias, dan kan een joods gelovige uit de heidenen dat ook. Dat heeft puur er mee te maken dat Jezus zich aan hen openbaard. Jezus zal zich niet openbaren vanwege een ras, maar omdat die mensen Hem zullen aannemen.
Hier ben je mijns inziens zelf aan het denken en dat is niet geheel wat de Schrift toont o.a. in Ezechiel 37

Daar zegt JHWH duidelijk dat Hij alle dode beenderen uit heel Israël (alle gestorven Joden) zal opwekken uit de dood en hen leven zal inblazen, zoals ooit bij Adam.
Hij zal heel Israël de Heilige Geest geven opdat heel Israël zal zien dat Jezus Christus de Messias is die Israël verlost heeft van de grote verdrukking ! Het is dus niet de Joden die het doen, het is JHWH Zelf Die het doet, omwille van Zijn Grote Naam.
5 Zo zegt de Heere HEERE tegen deze beenderen: Zie, Ik ga geest in u brengen en u zult tot leven komen.
10 Ik profeteerde zoals Hij mij geboden had. Toen kwam de geest in hen en zij kwamen tot leven. Zij gingen op hun voeten staan, een zeer, zeer groot leger.
12 Profeteer daarom, en zeg tegen hen: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zal uw graven openen en Ik zal u uit uw graven doen oprijzen, Mijn volk, en Ik zal u brengen in het land van Israël.
13 Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben, als Ik uw graven open en als Ik u uit uw graven doe oprijzen, Mijn volk.
14 Ik zal Mijn Geest in u geven, u zult tot leven komen en Ik zal u in uw land zetten. Dan zult u weten dat Ík, de HEERE, dit gesproken en gedaan heb, spreekt de HEERE.

quote:

Ik zou niet weten waarom enkel joden Jezus zou herkennen als de messias bij Zijn wederkomst en waarom de heidenen die het joodse geloof hebben aangenomen dat dan niet zouden kunnen.

Omdat de ware christenen dan al zijn opgenomen bij de opname door Jezus Christenen. Er zijn bij Jezus Zijn Wederkomst alleen nog maar Joden, ongelovigen (waaronder naam-christenen en "christenen" van de valse kerk (hoer van Babylon)
De wederkomst van Jezus als Koning der Joden en dus Koning der koningen is om Israël te bevrijden uit de grote verdrukking. Jezus zal dan de dode beenderen opwekken en tot leven brengen zoals Ezechiel 37 meldt, maar ook alle andere oudtestamentische profetieën in vervulling brengen. Profetieën van Jesaja, Jeremia, Ezechiel, Joel, Hosea enz, waar Jezus Christus de vijanden van Israël zal vernietigen. Ze staan met nam en toenaam genoemd, met hun oude namen.
Egypte, Jordanië, Syrie, Libanon, Irak, Iran, Turkije. Ze staan allemaal op het lijstje die JHWH/Jezus zal gaan vernietigen als vergelding voor wat zij Israël aan hebben gedaan.

Bij Jezus Wederkomst komt de eerste opstanding, Openbaringen 20
4 En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten,  en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag  de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, die het beest en  zijn beeld niet hadden aangebeden, die  het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand.  En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang.
5 Maar de overigen van de doden werden niet weer levend, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding.

merk op!
de zielen van hen die onthoofd waren:
om het getuigenis van Jezus en
--> Naam christenen die op het laatst TOCH inzien dat het ze fout zaten bij de hoer van Babylon en niet het beest hebben aanbeden en dat met hun eigen leven hebben betaald.
om het Woord van God
--> De Joden dus die in de grote verdrukking zullen omkomen.

De rest van de mensen zal worden vernietigd, de satan opgesloten en het 1000 jarig vredesrijk zal aanvangen op aarde, vanuit Jeruzalem geregeerd door Jezus Christus. Waar het lammetje bij de leeuw slaapt en het kind speelt met de adder.

Romeinen 11 legt het prachtig uit !
25 Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis (opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog), dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen,  totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan.
--> Paulus legt uit om te voorkomen dat christenen trots zouden worden, dat JHWH een verharding op Israël heeft gelegd om het evangelie niet aan te nemen, in beginsel hadden de Joden anders NOOIT Jezus Christus geofferd, zoals het heilsplan was.

26 En zo zal heel Israël zalig worden,  zoals geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob.
--> Israel wordt dus zalig wanneer alle mensen waarvan JHWH weet dat ze Christus zullen aannemen, dat hebben gedaan, als de laatste bekeerd is. Als Jezus terug komt naar Jeruzalem, zal Hij alle goddeloosheid van de Joden wegnemen.

quote:

Zalig = niet geoordeeld worden.
Romeinen 4:7-8
7   Welzalig zijn zij van wie de ongerechtigheden vergeven, en van wie de zonden bedekt zijn                                  
8 welzalig is de man aan wie de Heere de zonde niet toerekent
.
27 En dit is het verbond van Mij met hen, wanneer Ik hun zonden zal wegnemen.
--> JHWH beloofd de zonden van de Joden in de eindtijd weg te halen !

28 Zij zijn weliswaar wat het Evangelie betreft vijanden vanwege u, maar wat de verkiezing betreft geliefden vanwege de vaderen.
--> Joden dienen evangelie niet, maar worden door JHWH geliefd omwille van hun voor vaderen, waarmee JHWH Zijn eerste verbond heeft gesloten.

29 Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk.
--> JHWH Zijn Genade is enorm en onbevattelijk.

30 Zoals ook u immers voorheen God ongehoorzaam was, maar nu ontferming verkregen hebt door hun ongehoorzaamheid,
--> Christenen zijn ook ongehoorzaam en zondig, we zondigen immers omdat we zondig zijn, we zijn niet zondig doordat we zondigen. Door de ongehoorzaamheid van de Joden kon JHWH Jezus door hen laten kruisigen om ons te redden !

31 zo zijn ook zij nu ongehoorzaam geworden, opdat ook zij door de ontferming die u bewezen is, ontferming zouden verkrijgen.
--> De Joden moesten ongehoorzaam zijn, maar ontvangen uiteindelijk dezelfde ontferming die wij als christenen hebben mogen ontvangen.

32   Want God heeft hen allen in ongehoorzaamheid opgesloten om Zich over allen te ontfermen.
--> Behoefd geen betoog meer denk ik zo.


quote:

Ik ken de intenties niet van de christenen die joods gelovig worden, maar denk wel dat die christenen dat niet zouden zijn geworden, wanneer ze Jezus echt hadden leren kennen. In wezen waren het dus gewoon heidenen met christelijke titels en gewoontes. Ik heb liever dat zulke mensen overtuigd joods gelovig worden. Ze worden Noachieden en Proselieten genoemd heb ik begrepen. Dat is meer dan een heiden met christelijke titels en gewoontes.
Ik denk ook dat dit om zo te zeggen naam-christenen waren en niet echt Jezus hebben gekend. Maar GOD geeft duidelijk aan in de Schrift wie de Joden zijn, wie Zijn uitverkoren geslacht is, bloedlijn van Abraham op Isaac op Jacob. Daar horen geen heidenen bij die Jood worden.
« Laatst bewerkt op: mei 19, 2012, 08:53:33 pm door itsmetoo »
Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,

itsmetoo

 • Berichten: 1082
 • Itsmetoo
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #36 Gepost op: mei 19, 2012, 08:54:38 pm »

quote:

Elieja schreef op 19 mei 2012 om 20:28:
[...

Bs'd

In het begin van het christendom, ergens in de derde eeuw, stond er een bijbelgeleerde op, zijn naam was Sabelius, die leerde dat de christelijke God de vader, god de zoon, en god de heilige geest, drie verschillende manifestaties (openbaringen) waren van 1 god, net zoals water, ijs, en stoom, drie verschillende manifestaties zijn van 1 element; H20.

Als dank voor dit briljante inzicht werd hij als ketter gebrandmerkt en de kerk uitgeschopt. Men begreep toen al dat dit een onmogelijkheid is.

Als iemand zegt dat JC dezelfde is als J-H-W-H, dan zit je dus met het feit dat God zijn eigen zoon is, en tegelijkertijd zijn eigen vader.

Dan zit je met het feit dat als JC tot zijn vader bidt, dat God dan tot zichzelf bidt.

Lukas 22:41-42; "…, en bad deze woorden: … doch niet mijn wil, maar de uwe geschiede!" Dus hier had God een andere wil dan zichzelf?

Zelfs in de hemel is JC ondergeschikt aan de Vader volgens 1 Korintiers 15:28, Matteus 20:23, Filippenzen 2:9.
God ondergeschikt aan zichzelf?

Toen JC aan het kruis hing riep hij uit: "Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?" Matteus 27:46.
Verliet God zichzelf?

“zo zoekt hetgeen boven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods;” Colossenzen 3:1
God zit aan zijn eigen rechterhand?

God is doodgegaan aan het kruis, geslacht door zijn eigen schepselen?
In dat geval: Wie heeft hem uit de dood opgewekt?

De vroege christenen begrepen al dat deze theorie niet kan.


[...]


Je hebt het nou vast over het NT, en daar geloof ik niet in.


Eliyahu
Lees toch eens dit! Ten minste als je niet een Jood bent uit een Joodse moeder, maar 'slechts" het Joodse geloof hebt aangenomen.
Romeinen 11 legt het prachtig uit !
25 Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis (opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog), dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen,  totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan.
--> Paulus legt uit om te voorkomen dat christenen trots zouden worden, dat JHWH een verharding op Israël heeft gelegd om het evangelie niet aan te nemen, in beginsel hadden de Joden anders NOOIT Jezus Christus geofferd, zoals het heilsplan was.

26 En zo zal heel Israël zalig worden,  zoals geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob.
--> Israel wordt dus zalig wanneer alle mensen waarvan JHWH weet dat ze Christus zullen aannemen, dat hebben gedaan, als de laatste bekeerd is. Als Jezus terug komt naar Jeruzalem, zal Hij alle goddeloosheid van de Joden wegnemen.

quote:

Zalig = niet geoordeeld worden.
Romeinen 4:7-8
7   Welzalig zijn zij van wie de ongerechtigheden vergeven, en van wie de zonden bedekt zijn                                  
8 welzalig is de man aan wie de Heere de zonde niet toerekent
.
27 En dit is het verbond van Mij met hen, wanneer Ik hun zonden zal wegnemen.
--> JHWH beloofd de zonden van de Joden in de eindtijd weg te halen !

28 Zij zijn weliswaar wat het Evangelie betreft vijanden vanwege u, maar wat de verkiezing betreft geliefden vanwege de vaderen.
--> Joden dienen evangelie niet, maar worden door JHWH geliefd omwille van hun voor vaderen, waarmee JHWH Zijn eerste verbond heeft gesloten.

29 Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk.
--> JHWH Zijn Genade is enorm en onbevattelijk.

30 Zoals ook u immers voorheen God ongehoorzaam was, maar nu ontferming verkregen hebt door hun ongehoorzaamheid,
--> Christenen zijn ook ongehoorzaam en zondig, we zondigen immers omdat we zondig zijn, we zijn niet zondig doordat we zondigen. Door de ongehoorzaamheid van de Joden kon JHWH Jezus door hen laten kruisigen om ons te redden !

31 zo zijn ook zij nu ongehoorzaam geworden, opdat ook zij door de ontferming die u bewezen is, ontferming zouden verkrijgen.
--> De Joden moesten ongehoorzaam zijn, maar ontvangen uiteindelijk dezelfde ontferming die wij als christenen hebben mogen ontvangen.

32   Want God heeft hen allen in ongehoorzaamheid opgesloten om Zich over allen te ontfermen.
--> Behoefd geen betoog meer denk ik zo.
Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #37 Gepost op: mei 20, 2012, 01:58:19 am »
Itsmetoo:
Die teksten slaan inderdaad op Israël, maar ook met Israël heeft Hij iets wonderbaarlijks laten zien door het huis Israël in de Babilonische ballingschap te voeren. Je had op een gegeven moment twee rijken. Juda en Israël. Doordat Israël zondiger was dan Juda, voerde God hen weg en noemde hen niet meer langer Zijn Volk, maar liet hen opgaan in de heidenen. Echter met een belofte wat getoond werd met twee stukken hout wat het huis Juda en het huis Israël voorstelde. Hij zou ze weer samen brengen. Het huis Israël wat opgegaan is onder de heidenen zou Hij nu met een nieuwe naam aanspreken, namelijk: Zijn kinderen!
Het grote geheim laat God hier zien. Hij vergaard door de menging van het huis Israël met de heidenen, vanuit hen een nieuw volk die Hij "Zijn kinderen" noemt.

God kan dus vanuit iedere heiden een kind van het huis Israël vergaren.
Spreek maar eens met joden. Vaak hebben ze een mengelmoes aan voorvaderen. Ik sprak er laatst iemand die frans bloed had. Ik heb ook frans bloed in me. De ene jood heeft meer een europees uiterlijk, een andere een arabisch uiterlijk en weer een ander een afrikaans uiterlijk. Dat is onder de joden al zo, laat staan onder het huis Israël.
De belofte aan zijn volk heeft God bewust laten mengen met andere volken, opdat een ieder Zijn kind kan worden en medeërfgenamen van het huis Israël kan zijn.

Als het land Israël in de oorlog met de antichrist de slag wint (terwijl wij weggevoerd zijn), zullen er proselieten aan de Israëlische zijde strijden. Hoewel de antichrist met zijn leger ten ondergaan, spaart God zijn volk met een ieder die zich bij hen gevoegd heeft. Ze zullen zo gezamelijk Jezus zien komen als de Messias.

Dit is wat ik begrijp van de werkelijke reden, waarom God het huis Israël op liet gaan in de heidenen en wat God bedoeld met: "ik zal mij een volk vergaren"

Alles wat God doet heeft zo zijn rechtvaardige verklaring, maar niet elke verklaring kennen we.
« Laatst bewerkt op: mei 20, 2012, 02:04:38 am door gaitema »
Een nieuwe start is een nieuw begin

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #38 Gepost op: mei 20, 2012, 02:10:36 am »
ps: ik ben het trouwens wel met de eerste christenen eens die zeiden dat de theorie van Sabelius niet kan. Echter zijn nu de rollen omgekeerd. Je wordt als een afvallige gezien door veel christenen, als je dat beweerd. In de leer van de drie eenheid zoals die opgesteld is staat immers een nare dwangmatige regel, waarin beweerd wordt dat een ieder die de leer van de drie-eenheid niet belijd ook niet behouden zal blijven. Gelukkig gaan de meeste christenen net weer niet zooo ver er in.
Ik vind zelf dat een ieder trouwens gewoon moet geloven, wat die echt geloofd.
Dus ik heb geen bezwaren tegen persoonlijke overtuigingen :)
Echter ligt behoud niet in een bepaalde visie die je onderstreept, maar in Jezus Christus die het je geeft.
« Laatst bewerkt op: mei 20, 2012, 02:13:58 am door gaitema »
Een nieuwe start is een nieuw begin

itsmetoo

 • Berichten: 1082
 • Itsmetoo
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #39 Gepost op: mei 20, 2012, 02:34:10 am »

quote:

gaitema schreef op 20 mei 2012 om 01:58:
Itsmetoo:
Die teksten slaan inderdaad op Israël, maar ook met Israël heeft Hij iets wonderbaarlijks laten zien door het huis Israël in de Babilonische ballingschap te voeren. Je had op een gegeven moment twee rijken. Juda en Israël. Doordat Israël zondiger was dan Juda, voerde God hen weg en noemde hen niet meer langer Zijn Volk, maar liet hen opgaan in de heidenen. Echter met een belofte wat getoond werd met twee stukken hout wat het huis Juda en het huis Israël voorstelde. Hij zou ze weer samen brengen. Het huis Israël wat opgegaan is onder de heidenen zou Hij nu met een nieuwe naam aanspreken, namelijk: Zijn kinderen!
Het grote geheim laat God hier zien. Hij vergaard door de menging van het huis Israël met de heidenen, vanuit hen een nieuw volk die Hij "Zijn kinderen" noemt.

God kan dus vanuit iedere heiden een kind van het huis Israël vergaren.
Spreek maar eens met joden. Vaak hebben ze een mengelmoes aan voorvaderen. Ik sprak er laatst iemand die frans bloed had. Ik heb ook frans bloed in me. De ene jood heeft meer een europees uiterlijk, een andere een arabisch uiterlijk en weer een ander een afrikaans uiterlijk. Dat is onder de joden al zo, laat staan onder het huis Israël.
De belofte aan zijn volk heeft God bewust laten mengen met andere volken, opdat een ieder Zijn kind kan worden en medeërfgenamen van het huis Israël kan zijn.

Als het land Israël in de oorlog met de antichrist de slag wint (terwijl wij weggevoerd zijn), zullen er proselieten aan de Israëlische zijde strijden. Hoewel de antichrist met zijn leger ten ondergaan, spaart God zijn volk met een ieder die zich bij hen gevoegd heeft. Ze zullen zo gezamelijk Jezus zien komen als de Messias.

Dit is wat ik begrijp van de werkelijke reden, waarom God het huis Israël op liet gaan in de heidenen en wat God bedoeld met: "ik zal mij een volk vergaren"

Alles wat God doet heeft zo zijn rechtvaardige verklaring, maar niet elke verklaring kennen we.


Voor mij is het teveel vergeestelijken eigenlijk.
Er wordt duidelijk over Judea en Samaria gesproken en over Israël !
Dit heeft nog niet plaats gevonden, er heeft nog geen massale opstanding van dode Joden, dat moet dus nog plaatsvinden.
Dat de Joden uit Frankrijk en waar ook ter wereld komen, maakt niet uit, ze zijn verspreid en wederom vergaard zoals geprofeteerd. Maar als ze maar van de Bloedlijn van Abraham, Isaac en Jacob zijn. Immers JHWH doet dit alles omwille van Zijn Naam, niet ter ere van Israël zelf.

Ezechiël 36:
22 Zeg daarom tegen het huis van Israël: Zo zegt de Heere HEERE: Ik doe het niet om u, huis van Israël, maar om Mijn heilige Naam, die u ontheiligd hebt onder de heidenvolken waarheen u gegaan bent.
23 Ik zal Mijn grote Naam heiligen, die onder de heidenvolken ontheiligd is, die u in hun midden ontheiligd hebt. Dan zullen de heidenvolken weten dat Ik de HEERE ben, spreekt de Heere HEERE, als Ik in u voor hun ogen geheiligd word.
24 Ik zal u uit de heidenvolken halen en u uit alle landen bijeenbrengen. Dan zal Ik u naar uw land brengen.

--> Dit is momenteel dus in volle gang, duizenden Joden maken de Aliya terug naar het Beloofde land !

Ook in Openbaringen 7 word duidelijk gesproken over de 12 stammen van Israël die verzegeld en gespaard worden in de grote Verdrukking in Israël 144.000 bloedlijnen, 12.000 van elke stam. Deze moeten dus allemaal eerst in het Beloofde land terug zijn voordat dit kan beginnen. Heel recent is de stam Dan in India gevonden.
1 Hierna zag ik vier engelen staan op de vier hoeken van de aarde. Zij hielden de vier winden van de aarde tegen, opdat er geen wind zou waaien op de aarde, of op de zee of tegen enige boom.
2 En ik zag een andere engel opkomen van waar de zon opgaat, met het zegel van de levende God. En hij riep met luide stem tegen de vier engelen aan wie het gegeven was de aarde en de zee schade toe te brengen,
3 en zei:  Breng geen schade toe aan de aarde, en ook niet aan de zee en de bomen, totdat wij de dienaren van onze God  aan hun voorhoofd verzegeld hebben.
4 En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren:  honderdvierenveertigduizend waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten.
5 Uit de stam Juda waren er twaalfduizend verzegeld, uit de stam Ruben waren er twaalfduizend verzegeld, uit de stam Gad waren er twaalfduizend verzegeld,
6 uit de stam Aser waren er twaalfduizend verzegeld, uit de stam Naftali waren er twaalfduizend verzegeld, uit de stam Manasse waren er twaalfduizend verzegeld,
7 uit de stam Simeon waren er twaalfduizend verzegeld, uit de stam Levi waren er twaalfduizend verzegeld, uit de stam Issaschar waren er twaalfduizend verzegeld,
8 uit de stam Zebulon waren er twaalfduizend verzegeld, uit de stam Jozef waren er twaalfduizend verzegeld, en uit de stam Benjamin waren er twaalfduizend verzegeld.
« Laatst bewerkt op: mei 20, 2012, 02:34:40 am door itsmetoo »
Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,

Elieja

 • Berichten: 10
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #40 Gepost op: mei 20, 2012, 05:20:51 am »

quote:

Ik denk ook dat dit om zo te zeggen naam-christenen waren en niet echt Jezus hebben gekend. Maar GOD geeft duidelijk aan in de Schrift wie de Joden zijn, wie Zijn uitverkoren geslacht is, bloedlijn van Abraham op Isaac op Jacob. Daar horen geen heidenen bij die Jood worden.


Bs'd

Dit is wat de Torah zegt:   "43 De HERE zeide tot Mozes en Aäron: Dit is de inzetting van het Pascha: geen enkele vreemdeling mag ervan eten. 44 Iedere slaaf, die door iemand voor geld is gekocht, mag er eerst van eten, wanneer gij hem besneden hebt. 45 Een bijwoner en een dagloner mogen er niet van eten. 46 In één huis zal het gegeten worden; gij zult van het vlees niets uit het huis naar buiten brengen; geen been zult gij ervan breken. 47 De gehele vergadering van Israël zal dit vieren. 48 Maar wanneer een vreemdeling bij u vertoeft en de HERE het Pascha wil vieren, dan zal ieder van het mannelijk geslacht, die bij hem behoort, besneden worden; eerst dan mag hij naderen om het te vieren; hij zal gelden als in het land geboren."
Ex 12


Eliyahu

Elieja

 • Berichten: 10
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #41 Gepost op: mei 20, 2012, 05:23:27 am »

quote:

itsmetoo schreef op 19 mei 2012 om 20:54:
[...]


Lees toch eens dit! Ten minste als je niet een Jood bent uit een Joodse moeder, maar 'slechts" het Joodse geloof hebt aangenomen.
Romeinen 11 legt het prachtig uit !


Bs'd

Leg me eerst eens uit waarom ik ook maar iets zou geloven van wat Paulus zegt.

Zijn boodschap gaat niet alleen lijnrecht in tegen de Torah en de hebreeuwse profeten, maar ook tegen wat JC zegt.


Eliyahu

Elieja

 • Berichten: 10
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #42 Gepost op: mei 20, 2012, 05:30:43 am »

quote:

gaitema schreef op 20 mei 2012 om 02:10:
ps: ik ben het trouwens wel met de eerste christenen eens die zeiden dat de theorie van Sabelius niet kan. Echter zijn nu de rollen omgekeerd. Je wordt als een afvallige gezien door veel christenen, als je dat beweerd. In de leer van de drie eenheid zoals die opgesteld is staat immers een nare dwangmatige regel, waarin beweerd wordt dat een ieder die de leer van de drie-eenheid niet belijd ook niet behouden zal blijven. Gelukkig gaan de meeste christenen net weer niet zooo ver er in.
Ik vind zelf dat een ieder trouwens gewoon moet geloven, wat die echt geloofd.
Dus ik heb geen bezwaren tegen persoonlijke overtuigingen :)
Echter ligt behoud niet in een bepaalde visie die je onderstreept, maar in Jezus Christus die het je geeft.


Bs'd

Ik heb gewoon laten zien dat de leer van Sabilius, zoals dat ook op dit prikbord verkondigd wordt, logisch gezien ondhoudbaar is.

Net overigens, zoals de drie-eenheidsleer.

Dat is inderdaad een onlogische, geforceerde noodoplossing om onder het feit uit te komen dat het christendom twee goden heeft.

Wat de bijbel leert, (ook het NT) is dat er maar ÉÉN God is die ÉÉN is.  

Het OT leert dat dat J-H-W-H is.   En een ieder die iets of iemand anders aanbidt  dan de enig ware God J-H-W-H die is bezig met AFGODENDIENST!!!


Eliyahu

itsmetoo

 • Berichten: 1082
 • Itsmetoo
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #43 Gepost op: mei 20, 2012, 11:25:44 am »

quote:

Elieja schreef op 20 mei 2012 om 05:20:
[...]


Bs'd

Dit is wat de Torah zegt:   "43 De HERE zeide tot Mozes en Aäron: Dit is de inzetting van het Pascha: geen enkele vreemdeling mag ervan eten. 44 Iedere slaaf, die door iemand voor geld is gekocht, mag er eerst van eten, wanneer gij hem besneden hebt. 45 Een bijwoner en een dagloner mogen er niet van eten. 46 In één huis zal het gegeten worden; gij zult van het vlees niets uit het huis naar buiten brengen; geen been zult gij ervan breken. 47 De gehele vergadering van Israël zal dit vieren. 48 Maar wanneer een vreemdeling bij u vertoeft en de HERE het Pascha wil vieren, dan zal ieder van het mannelijk geslacht, die bij hem behoort, besneden worden; eerst dan mag hij naderen om het te vieren; hij zal gelden als in het land geboren." Ex 12
Eliyahu
Dank voor deze vers te delen Eliyahu, boeiende vers namelijk, die ik eens rustig in mij moet laten inwerken. Want in de context van het geheel spreekt het stuk over slaven (o.a.) vers 44. Voor mij is dat van belang omdat de slaven status bij JHWH toch altijd een bijzondere was. JHWH heeft niets tegen slavernij, wel tegen op foute wijze slaven behandelen. Slaven hadden bijna dezelfde rechten als hun meesters. Maar ik moet eerst eens in die slaven materie induiken. Ik kan dus nu nog niet voor mezelf concluderen Eliyahu of de vers die je aandraagt beperkt wordt voor slaven (niet vrije keuze van de slaaf namelijk) waardoor een slaaf verplicht wordt deel uit te maken van de familie van de meester.

Ik zal het eens bespreken met mijn Joodse vrienden die ik heb, waarvan ik ook geleerd had dat een Jood alleen Jood is door zijn geboorte. Er zijn namelijk synagogen waar mensen die geen Joodse moeder hebben dus niet geaccepteerd worden als "echte" Jood.
Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #44 Gepost op: mei 20, 2012, 01:23:36 pm »

quote:

Elieja schreef op 20 mei 2012 om 05:20:
[...]


Bs'd

Dit is wat de Torah zegt:   "43 De HERE zeide tot Mozes en Aäron: Dit is de inzetting van het Pascha: geen enkele vreemdeling mag ervan eten. 44 Iedere slaaf, die door iemand voor geld is gekocht, mag er eerst van eten, wanneer gij hem besneden hebt. 45 Een bijwoner en een dagloner mogen er niet van eten. 46 In één huis zal het gegeten worden; gij zult van het vlees niets uit het huis naar buiten brengen; geen been zult gij ervan breken. 47 De gehele vergadering van Israël zal dit vieren. 48 Maar wanneer een vreemdeling bij u vertoeft en de HERE het Pascha wil vieren, dan zal ieder van het mannelijk geslacht, die bij hem behoort, besneden worden; eerst dan mag hij naderen om het te vieren; hij zal gelden als in het land geboren."
Ex 12


Dank je voor je hulp. Dat lijkt me ook niet meer dan logisch, dat God zo is.
Itsmetoo: dit bedoel ik dus. Vraag het mensen met een geloofsovertuiging dat joods is en ze weten het je te vertellen. Als heiden kan je dus erbij gaan horen.
De vervulling van dode beenderen die opstaan is er inderdaad nog niet geweest, maar dat heb ik ook niet tegengesproken.


Eliyahu
« Laatst bewerkt op: mei 20, 2012, 01:24:01 pm door gaitema »
Een nieuwe start is een nieuw begin

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #45 Gepost op: mei 20, 2012, 01:25:54 pm »

quote:

itsmetoo schreef op 20 mei 2012 om 11:25:
[...]


Dank voor deze vers te delen Eliyahu, boeiende vers namelijk, die ik eens rustig in mij moet laten inwerken. Want in de context van het geheel spreekt het stuk over slaven (o.a.) vers 44. Voor mij is dat van belang omdat de slaven status bij JHWH toch altijd een bijzondere was. JHWH heeft niets tegen slavernij, wel tegen op foute wijze slaven behandelen. Slaven hadden bijna dezelfde rechten als hun meesters. Maar ik moet eerst eens in die slaven materie induiken. Ik kan dus nu nog niet voor mezelf concluderen Eliyahu of de vers die je aandraagt beperkt wordt voor slaven (niet vrije keuze van de slaaf namelijk) waardoor een slaaf verplicht wordt deel uit te maken van de familie van de meester.

Ik zal het eens bespreken met mijn Joodse vrienden die ik heb, waarvan ik ook geleerd had dat een Jood alleen Jood is door zijn geboorte. Er zijn namelijk synagogen waar mensen die geen Joodse moeder hebben dus niet geaccepteerd worden als "echte" Jood.


Je denkt te moeilijk. Het enige wat je hoeft te doen is logisch na denken.
Het is allemaal heel simpel en begrijpelijk. God maakt geen onderscheid tussen de mensen. Wie Hem dienen wil, die dient Hem en wie dat niet wil die dient Hem niet.
« Laatst bewerkt op: mei 20, 2012, 01:26:24 pm door gaitema »
Een nieuwe start is een nieuw begin

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #46 Gepost op: mei 20, 2012, 01:29:25 pm »

quote:

Elieja schreef op 20 mei 2012 om 05:30:
[...]


Bs'd

Ik heb gewoon laten zien dat de leer van Sabilius, zoals dat ook op dit prikbord verkondigd wordt, logisch gezien ondhoudbaar is.

Net overigens, zoals de drie-eenheidsleer.

Dat is inderdaad een onlogische, geforceerde noodoplossing om onder het feit uit te komen dat het christendom twee goden heeft.

Wat de bijbel leert, (ook het NT) is dat er maar ÉÉN God is die ÉÉN is.  

Het OT leert dat dat J-H-W-H is.   En een ieder die iets of iemand anders aanbidt  dan de enig ware God J-H-W-H die is bezig met AFGODENDIENST!!!


Eliyahu


Dat is dan logischerwijs de joodse visie en ook begrijpelijk. Ik zie het toch anders. Dat heb ik proberen te verklaren, maar dat is niet helemaal begrepen geloof ik. Een verder op in gaan zou een herhaling van zetten betekenen.
Dus dat zal ik je besparen.
Een nieuwe start is een nieuw begin

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #47 Gepost op: mei 20, 2012, 01:33:40 pm »

quote:

Elieja schreef op 20 mei 2012 om 05:23:
[...]


Bs'd

Leg me eerst eens uit waarom ik ook maar iets zou geloven van wat Paulus zegt.

Zijn boodschap gaat niet alleen lijnrecht in tegen de Torah en de hebreeuwse profeten, maar ook tegen wat JC zegt.


Eliyahu


Ik denk eerder dat de meeste mensen de woorden van Paulus verdraaien en dat het daardoor lijkt alsof het Jezus tegen spreekt.
Het lijkt alsof Paulus zegt dat je alles maar mag doen, maar Hij zegt eigenlijk dat wie door God geleid wordt automatisch geen zonde kan doen, dus dat je gericht zou moeten zijn op de relatie met de Heilige Geest en niet zelf moet gaan proberen uit eigen kracht de wet te vervullen.
Eigenlijk weer het verschil tussen het God dienen met de lippen, terwijl het hart verre van hem is (met een hart van steen) ten opzichte van een hart van vlees waarin God zelf de wetten in je harten schrijft wat God aan zijn volk beloofd heeft.
« Laatst bewerkt op: mei 20, 2012, 01:34:10 pm door gaitema »
Een nieuwe start is een nieuw begin

itsmetoo

 • Berichten: 1082
 • Itsmetoo
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #48 Gepost op: mei 20, 2012, 01:42:48 pm »

quote:

gaitema schreef op 20 mei 2012 om 13:25:
[...]
Je denkt te moeilijk. Het enige wat je hoeft te doen is logisch na denken.
Het is allemaal heel simpel en begrijpelijk. God maakt geen onderscheid tussen de mensen. Wie Hem dienen wil, die dient Hem en wie dat niet wil die dient Hem niet.


Uit andere bijbelverzen die ik heb getoond blijkt dat JHWH dus wel onderscheid maakt en met Israël een speciale weg bewandeld. Uiteindelijk heeft JHWH altijd alleen maar belangstelling gehad voor het Volk Israël en niet in de heidenen totdat Jezus het Kruisoffer had gebracht. Ongetwijfeld waren er voor Jezus Zijn kruisoffer ook al goede heidenen, maar TOCH vielen die buiten de boot.

Discriminatie en voortrekken is iets wat de mensen bedacht hebben. Extreem doorgetrokken zou je dan ook kunnen stellen dat de HEER discrimineert als Hij christenen wel redt en ongelovigen niet, alleen maar omdat ze Zijn Kruisoffer aannemen. Ook al begrijpen wij mensen niet hoe en waarom, TOCH zal het Rechtvaardig zijn dat de HEER Israël speciaal behandelt.

Ook staat in de schrift dat niet allen in Israël, die uit alleen Abraham zijn, zijn uit Israël zijn voor JHWH. De vers die Eliyahu nu aandraagt kende ik uiteraard niet. Op het eerste gezicht lijkt dit te bijten met de andere bijbelverzen. Dat zal niet zo zijn, het zal mijn eigen tekortkoming aan kennis of inzicht zijn. Dus ik ga erover bidden en vragen om een openbaring van de Waarheid. Want OF ik lees de inmiddels aangedragen bijbelverzen verkeerd, of de vers van Eliyahu wordt verkeerd gelezen. Ook zal ik het eens bespreken met Joodse vrienden van mij, hoe die tegen deze bijbelvers aankijken.
Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #49 Gepost op: mei 20, 2012, 01:53:45 pm »
Dat laatste lijkt me wijs, want ik snap wel wat hij schrijft en zie geen tegenspraak die jij wel ziet. Jezus zei immers zelf ook dat niet elke jood een echte jood is en ook van joden heb ik uitgelegd gekregen dat een heiden zich wel bij de joden kan voegen. Hij zei immers nog tegen Nicodemus dat het er om draait of je uit God geboren bent en niet door de wellusten van één man gewekt bent.

Dan is er nog twee  mooie teksten die ik net las, het eerste tussen Jezus en Marta over Lazarus:
Johannes 11: 24-26
 
24 Marta zeide tot Hem: Ik weet, dat hij zal opstaan bij de opstanding ten jongsten dage. 25 Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, 26 en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven; gelooft gij dat?
 
Uit: NBG-vertaling 1951
 © 1951 Nederlands Bijbelgenootschap

2 Samuël 14:14
 
14 Want wij moeten zeker sterven, en worden als water, op de aarde uitgegoten, dat niet verzameld wordt. God neemt echter het leven niet weg, maar zoekt wegen dat een verstotene niet van Hem verstoten blijve.
 
Uit: NBG-vertaling 1951
 © 1951 Nederlands Bijbelgenootschap
Een nieuwe start is een nieuw begin