Auteur Topic: God versus Jezus nav vraag  (gelezen 16931 keer)

itsmetoo

 • Berichten: 1082
 • Itsmetoo
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #100 Gepost op: mei 25, 2012, 12:51:54 pm »

quote:

Peter68 schreef op 25 mei 2012 om 08:59:
[...]
De profetie geldt dus voor de Joden die in het OT leefden concludeer ik hieruit. Hoe zit het dan met de Joden uit het NT en die nu leven?


Waaruit concludeer je dat dan?
Het Woord en de Beloften van GOD Zijn Eeuwig immers?
Alle dode beenderen van heel israel in een Eeuwige Belofte van JHWH zijn dan toch alle dode beenderen van heel israel, ook al kunnen wij dat niet bevatten, het staat er en dus zal het zo geschieden.

Er zijn toch in dat hoofdstuk ook verzen die juist verwijzen naar hen in de grote verdrukking? Dus dat zijn de doden die nog moeten sterven, misschien (waarschijnlijk zelfs) nog niet eens geboren zijn nu.
Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,

Peter68

 • Berichten: 477
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #101 Gepost op: mei 25, 2012, 01:19:24 pm »

quote:

itsmetoo schreef op 25 mei 2012 om 00:57:
[...]


De Geest van Genade zal Israël na de opstanding ontvangen staat er toch, ze zullen daardoor weten dat Jezus de Messias is, de HEER zal heel Israël Zelf reinigen van hun zonden. Jezus zal dus ook de Joden redden aan het eind.

niemand komt tot de vader dan door mij,
Dat geld voor de genade tijd waarin we nu leven.
Als ware christenen sterven fysiek blijft onze ziel leven en gaat naar Christus. Dat is dus bij ongelovigen en Joden niet. De Joden echter zullen opstaan uit de dood bij Jezus Zijn Wederkomst.

Ware Christenen zijn dan al bij de HEER, en die nog fysiek leven zullen worden opgenomen met de Opname door Jezus.

Na Jezus Zijn Wederkomst zullen dus de Christenen en Joden allen een verheerlijkt lichaam krijgen, zoals ook Jezus had na Zijn opstanding uit de dood.
In dat verheerlijkt lichaam zullen we leven in het 1000 jarig vredesrijk, de satan zal zijn opgesloten. Christus zal regeren vanuit Jeruzalem.
Dat concludeer ik uit deze bijdrage van je.

itsmetoo

 • Berichten: 1082
 • Itsmetoo
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #102 Gepost op: mei 25, 2012, 01:53:41 pm »

quote:

Peter68 schreef op 25 mei 2012 om 13:19:
[...]
Dat concludeer ik uit deze bijdrage van je.


Nee dus, zie mijn voorgaande antwoord.
Waar lees je dan eigenlijk dat ik schrijf dat alleen de Joden uit het OT gered zouden worden? Ik haal het namelijk niet uit mijn eigen bijdrage,

Het Woord en de Beloften van GOD Zijn Eeuwig immers?

Alle dode beenderen van heel israel in een Eeuwige Belofte van JHWH zijn dan toch alle dode beenderen van heel israel, ook al kunnen wij dat niet bevatten, het staat er en dus zal het zo geschieden.

Er zijn toch in dat hoofdstuk ook verzen die juist verwijzen naar hen in de grote verdrukking? Dus dat zijn de doden die nog moeten sterven, misschien (waarschijnlijk zelfs) nog niet eens geboren zijn nu.
« Laatst bewerkt op: mei 25, 2012, 01:55:04 pm door itsmetoo »
Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,

Peter68

 • Berichten: 477
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #103 Gepost op: mei 25, 2012, 02:16:23 pm »
Ik denk dat de verdrukking slaat op de ballingschap waarin Israël toen was weggevoerd en de uitzichtloze situatie waarin ze verkeerden. Het beeld wat dan bij Ezechiel binnenkomt verwijst dan ook naar het terugkeren van ballingen naar het beloofde land, en dat vindt plaats in het oude testament. Ik weet niet of je deze tekst dan zomaar op alle Joden van alle tijden kunt toepassen daarvoor is mijn kennis te beperkt.
Het lijkt mij gewoon onwaarschijnlijk dat alle Joden worden gered door God (hoewel God dat uiteraard zou kunnen en daar geen uitleg over verschuldigd is aan mij) Niemand komt tot de Vader dan door mij zegt Jezus, en dat lijkt te conflicteren met jouw interpretatie. De Joden uit het oude testament hebben Jezus nooit gekend dus voor hen zou dit best kunnen gelden, maar of het voor alle Joden geldt.....

Peter68

 • Berichten: 477
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #104 Gepost op: mei 25, 2012, 02:17:52 pm »

quote:

itsmetoo schreef op 25 mei 2012 om 13:53:
[...]


Nee dus, zie mijn voorgaande antwoord.
Waar lees je dan eigenlijk dat ik schrijf dat alleen de Joden uit het OT gered zouden worden? Ik haal het namelijk niet uit mijn eigen bijdrage,

Je spreekt alleen over Joden die opstaan en zegt niets over de Joden die geleefd hebben van het NT tot en met nu.

itsmetoo

 • Berichten: 1082
 • Itsmetoo
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #105 Gepost op: mei 25, 2012, 02:29:22 pm »

quote:

Peter68 schreef op 25 mei 2012 om 14:16:
Ik denk dat de verdrukking slaat op de ballingschap waarin Israël toen was weggevoerd en de uitzichtloze situatie waarin ze verkeerden. Het beeld wat dan bij Ezechiel binnenkomt verwijst dan ook naar het terugkeren van ballingen naar het beloofde land, en dat vindt plaats in het oude testament. Ik weet niet of je deze tekst dan zomaar op alle Joden van alle tijden kunt toepassen daarvoor is mijn kennis te beperkt. [/quote
Kijk alle 3 de evangelieen er maar op na peter:

Maar leest u eens Matteus 24

De grote verdrukking
15   Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarvan gesproken is door  de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats – laat hij die het leest, daarop letten! –
--> Er is maar 1 plaats heilig op aarde in GOD Zijn ogen en dat is Jeruzalem.
16 laten dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen.
--? Judea, duidelijk in Israël en nergens anders !
17 Wie op het dak is, moet niet naar beneden gaan om iets uit zijn huis te halen,
18 en wie op de akker is, moet niet terugkeren naar wat hij achterliet om zijn kleren te halen.
19 Maar wee de zwangeren en de zogenden in die dagen!
20 En bid dat uw vlucht niet zal plaatsvinden in de winter en ook niet  op een sabbat.

--> De enigen die werkelijk Sabbat vieren zijn de Joden !
21   Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal.
22 En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden.

--> Duidelijk dat er gesproken wordt over ingekorte dagen tijdens de grote verdrukking in Israël !

Over de grote verdrukking in Marcus 13
14   Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarover door de profeet  Daniël gesproken is, zult zien staan waar het niet behoort –  laat hij die het leest, daarop letten! – laten dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen.
--> Wederom Judea, dat in israel lag en ligt !
15 En wie op het dak is, moet niet naar beneden gaan in het huis om iets uit zijn huis te halen,
16 en wie op de akker is, moet niet terugkeren naar wat hij achterliet, om zijn bovenkleed te halen.
17 Maar wee de zwangere en de zogende vrouwen in die dagen!
18 En bid dat uw vlucht niet zal plaatsvinden in de winter.
19 Want die dagen zullen dagen van zo'n verdrukking zijn als er niet geweest is vanaf het begin van de schepping, die God geschapen heeft, tot nu toe, en er ook nooit meer zijn zal.
20 En als de Heere die dagen niet ingekort had, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen, die Hij heeft uitverkoren, heeft Hij die dagen ingekort.

--> Wederom de uitspraak over het inkorten van de periode van grote verdrukking !
21   En als dan iemand tegen u zal zeggen: Zie, hier is de Christus; of zie, Hij is daar; geloof het niet.
22   Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen tekenen en wonderen doen om – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen te misleiden.

--> Met alle respect ken, o.a. uw JG sekte wordt hier ook besproken ! Weeh u !
23 Maar past u op; zie, Ik heb u alles van tevoren gezegd!

De grote verdrukking in Lucas 21
20   Wanneer u zult zien dat Jeruzalem door legers omringd wordt, weet dan dat zijn verwoesting nabij is.
--> Duidelijk, bij de grote verdrukking zullen de legers van de wereld Jeruzalem omringen. Jeruzalem ligt in Israël, toch?
21 Laten dan wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen en wie in het midden van Jeruzalem zijn, daaruit wegtrekken en wie op de velden zijn, er niet in gaan.
22 Want dit zijn dagen van wraak,  opdat al wat geschreven staat, vervuld wordt.

--> Alle profetieën uit het oude testament zullen dan worden vervuld, waar uiteindelijk GOD Genade schenkt aan de Joden en hen redt !
23 Maar wee de zwangeren en de zogenden in die dagen, want er zal grote nood zijn in het land en toorn over dit volk.
24 En zij zullen vallen door de scherpte van het zwaard en in gevangenschap weggevoerd worden onder alle heidenen. En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden,  totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn.

--> Wederom Jeruzalem, de wereldlegers zullen Jeruzalem aanvallen !

Merk op dat deze 3 profetieën door Jezus Zelfs worden voorafgegaan door de vernietiging van Jeruzalem en worden opgevolgd door de Wederkomst van Jezus Christus, die als Koning der Joden terugkomt om de Israël te redden en al haar vijanden te vernietigen ! De gebeurtenissen worden dus door Jezus in 1 adem genoemd.
Het lijkt mij gewoon onwaarschijnlijk dat alle Joden worden gered door God (hoewel God dat uiteraard zou kunnen en daar geen uitleg over verschuldigd is aan mij) [/quote]
Het is ook extreem, maar het staat er gewoon en de Schrift is leidend, niet wat wij mensen denken. Ook de heroprichting van het Beloofde Land geloofde niemand weer in totdat de HEER het wonder in 1948 deed geschieden.

Aan de andere kant is het een Voorbeeld van Zijn Trouw aan Zijn Eeuwige Beloften. Hiermee maakt de HEER Zich Groot !

quote:

Niemand komt tot de Vader dan door mij zegt Jezus, en dat lijkt te conflicteren met jouw interpretatie. De Joden uit het oude testament hebben Jezus nooit gekend dus voor hen zou dit best kunnen gelden, maar of het voor alle Joden geldt.....

Daarom gaan de Joden na hun fysieke sterven ook niet naar Jezus toe in de hemel, maar worden pas bij Zijn Wederkomst opgewekt uit de dood. Dus dat Niemand tot de Vader komt dan door Jezus is voor de Genadetijd.
Als de HEER het anders zou doen, zou Hij Zijn Eeuwige beloften breken en dat doet de HEER nooit ! Aan het eind zorgt de HEER er Zelf voor dat alle opgestane Joden uit Ezechiel 37 en de nog levende Joden uit Openbaringen 7, die gespaard zijn in de grote verdrukking, de Here Jezus (h)erkennen.
Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,

Peter68

 • Berichten: 477
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #106 Gepost op: mei 25, 2012, 03:16:57 pm »
Ik ga me er eens in verdiepen, maar eerst een lang weekend op de wadden. Saluut

itsmetoo

 • Berichten: 1082
 • Itsmetoo
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #107 Gepost op: mei 25, 2012, 03:29:19 pm »

quote:

Peter68 schreef op 25 mei 2012 om 15:16:
Ik ga me er eens in verdiepen, maar eerst een lang weekend op de wadden. Saluut
Heel veel plezier gewenst daar ! geniet ervan, het weer kan haast niet beter  :*)
Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,

Peter68

 • Berichten: 477
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #108 Gepost op: mei 25, 2012, 03:35:31 pm »
Dank

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #109 Gepost op: mei 26, 2012, 03:00:26 pm »
Nou kan deze discussie vele kanten op beredeneerd worden. Die beloften van de dode botten die tot leven komen staat er. Wie die dode botten nu zijn kan ook verschillend uitgelegd worden. Ik heb uitgelegd gekregen dat de ware joden die voor Jezus' kruiziging waren gestorven zijn, met het evangelie berijkt werden, toen Jezus drie dagen in het dodenrijk was. Hij bevrijdde hen van de dood en gingen vanaf toen naar de hemel.  Immers kan Jezus doden tot leven wekken wanneer Hij maar wil.

Dat bleek ook toen vele doden uit hun graven op stonden, toen Jezus stierf aan het kruis. Daaruit bleek dat vanaf zijn sterven door Hem doden tot leven werden gewekt. Dat waren dus joden die dood waren en tot leven kwamen, met dat het voorhangsel scheurde.

Centraal in dit alles staat deze tekst:
Johannes 8:12


Jezus getuigt over zichzelf
12 Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’

Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Ik had in gedachten eens te kijken wat 2 johannes 8: 12 was, maar biblija gaf aan dat het niet bestond en liet me Johannes 8:12 zien.
Dat vond ik wel een mooie vers voor vandaag :)
« Laatst bewerkt op: mei 26, 2012, 03:05:18 pm door gaitema »
Een nieuwe start is een nieuw begin

itsmetoo

 • Berichten: 1082
 • Itsmetoo
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #110 Gepost op: mei 26, 2012, 03:26:46 pm »

quote:

gaitema schreef op 26 mei 2012 om 15:00:
Nou kan deze discussie vele kanten op beredeneerd worden. Die beloften van de dode botten die tot leven komen staat er. Wie die dode botten nu zijn kan ook verschillend uitgelegd worden. Ik heb uitgelegd gekregen dat de ware joden die voor Jezus' kruiziging waren gestorven zijn, met het evangelie berijkt werden, toen Jezus drie dagen in het dodenrijk was. Hij bevrijdde hen van de dood en gingen vanaf toen naar de hemel.  Immers kan Jezus doden tot leven wekken wanneer Hij maar wil.

We moeten de Schrift uit uitleggen, we zouden moeten lezen wat er staat, zonder zaken te vergeestelijken of toe te voegen, is mijn mening.
Waaruit blijkt uit de Belofte van Ezechiel 37 volgens jou dan dat het hier alleen zou gaan over de ware joden die voor Jezus' kruiziging waren gestorven zijn, met het evangelie berijkt werden, toen Jezus drie dagen in het dodenrijk was?
Dat bleek ook toen vele doden uit hun graven op stonden, toen Jezus stierf aan het kruis. Daaruit bleek dat vanaf zijn sterven door Hem doden tot leven werden gewekt. Dat waren dus joden die dood waren en tot leven kwamen, met dat het voorhangsel scheurde.

Zelf heb ik wel dit waarom het niet alleen die Joden zouden zijn van voor Jezus opstanding:
12 Profeteer daarom, en zeg tegen hen: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zal uw graven openen en Ik zal u uit uw graven doen oprijzen, Mijn volk, en Ik zal u brengen in het land van Israël.

De opgestane Joden na Jezus Zijn opstanding uit de dood waren al in Israël, dus die hoefde de HEER niet in Israël te brengen, immers?

Verderop gaat Ezechiel 37 heel specifiek over de hereniging van het Beloofde land van Juda (westbank) en Israel. Direct na Jezus Zijn opstanding is hier absoluut nog geen sprake van geweest, eerder zijn de vele OT-profetieën van de verstrooiing van het Volk van GOD in vervulling gegaan.

quote:

Centraal in dit alles staat deze tekst:
Johannes 8:12
Jezus getuigt over zichzelf
12 Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’

Ik zie hier het verband zo niet, dit is een mooie belofte voor al Zijn volgelingen, absoluut, maar de relatie met Ezechiel zie ik zo niet. Hoe bedoel je dat?

quote:

Ik had in gedachten eens te kijken wat 2 johannes 8: 12 was, maar biblija gaf aan dat het niet bestond en liet me Johannes 8:12 zien.
Dat vond ik wel een mooie vers voor vandaag :)
d:)b
Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #111 Gepost op: mei 28, 2012, 11:55:23 am »
Itsmetoo: eerst nog even mijn complimenten over je houding op het laatst over genezing. Ik zie zelden christenen die eerlijk ook toegeven wel eens er naast te zitten. Wat de zonden betreft: het is goed om toe te geven dat je ze hebt, maar vergeet niet dat Jezus de geneesheer je reinigd van al je zonden en je geest opvoed tot volwassenheid. Hij geneest je geest dus.
Een nieuwe start is een nieuw begin

itsmetoo

 • Berichten: 1082
 • Itsmetoo
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #112 Gepost op: mei 28, 2012, 12:35:56 pm »
Gaitema: Dank je, maar ja, wie kan de Schrift nu weerspreken? Ik zal dat nooit doen.
Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #113 Gepost op: mei 28, 2012, 01:31:04 pm »

quote:

itsmetoo schreef op 26 mei 2012 om 15:26:
[...]

We moeten de Schrift uit uitleggen, we zouden moeten lezen wat er staat, zonder zaken te vergeestelijken of toe te voegen, is mijn mening.
Waaruit blijkt uit de Belofte van Ezechiel 37 volgens jou dan dat het hier alleen zou gaan over de ware joden die voor Jezus' kruiziging waren gestorven zijn, met het evangelie berijkt werden, toen Jezus drie dagen in het dodenrijk was?
Bij mij gaan er vaak woorden van de bijbel wel door mijn gedachten, maar weet ik ze moeilijk in het dikke boek te vinden. Dat maakt het voor me soms een tijd slopende werk om teksten terug te vinden. Doorgaans gebruik ik dan ook de teksten die ik bij het lezen dan maar tegen kom en er ongeveer ook er op neer komen. In het vertrouwen dat God ook die teksten kan gebruiken.
Zo ben ik nu ook maar voor je opzoek gegaan, met resultaat  ;)

Maar eerst even een antwoord van me zelf voor ik de bijbel er bij haal. Als ik lees dat inwoners van Sodom en Gemorra zullen oordelen over die generatie waar Jezus tegen sprak, dan neem ik dat letterlijk en zie ik daarmee een veroordeling tot de dood weer. Daarbij is me geleerd en heb ik ook ergens ooit gelezen in de bijbel, meen ik, dat God het oordeel altijd aan satan en aan de mensen overlaat. God oordeeld hoe dan ook niet, maar laat de mensen elkaar aanklagen, waarop God als rechter er een rechtspraak over doet. God laat het vuur van de hel ook niet ontstaan, dat doet de duivel, de demonen en de geesten die er in zijn elkaar aan. Het is het gevolg van een geestelijk verduisterde geest die niet in staat is iets goeds teweeg te brengen. Wat de demonen betreft dan. De inwoners van Sodom en Gemorra mogen over die joden oordelen, omdat ze rechtvaardiger zijn gebleken dan die joden. Dat haal ik uit dat verhaal. De inwoners van Sodom en Gemorra zijn er met elkaar beter er van af dan de Joden van de generatie waar Jezus over spreekt.
De openbare aanklager is satan en hij vindt punten ter veroordeling op iedereen, die enkel te niet gedaan kan worden door het offer van Jezus Christus ter vergeving van zonden en de prijs die Jezus met zijn terechtstelling ervoor betaald heeft. Zo zal God ons ook gebruiken om te oordelen over anderen en over engelen.
Dit ga ik allemaal niet opzoeken.
Ik zoek dat van de joden op.

Nu ben ik weer aan het bladeren gekomen en tref ik onder het bladeren deze tekst, heel bijzonder :) :

Romeinen 9: 17-33
 
17 Zo zegt hij volgens de Schrift tegen de farao: ‘Ik heb u alleen maar aangesteld om u mijn macht te tonen en om iedereen op aarde te laten weten wie ik ben.’ 18 Dus God is barmhartig voor wie hij wil en maakt halsstarrig wie hij wil.
 19 Maar nu zult u vragen: ‘Waarom roept God ons dan nog ter verantwoording? Niemand gaat toch in tegen zijn wil?’ 20 Wie bent u eigenlijk dat u, een mens, iets tegen God zou inbrengen? Vraagt het aardewerk soms aan de pottenbakker: ‘Waarom hebt u me gemaakt zoals ik eruitzie?’ 21 Heeft de pottenbakker niet de vrijheid om van dezelfde klomp klei zowel een kostbare vaas als een alledaagse pot te maken? 22 God heeft degenen die het voorwerp van zijn toorn zijn en die hij heeft bestemd voor de ondergang, met veel geduld verdragen omdat hij zijn toorn ook wil tonen en zijn macht kenbaar wil maken. 23 En omdat hij zijn overweldigende majesteit wil tonen, heeft hij degenen die het voorwerp zijn van zijn barmhartigheid ertoe voorbestemd om in zijn majesteit te delen. 24 Hen heeft hij ook geroepen: ons, die niet alleen uit het Joodse volk afkomstig zijn, maar uit alle volken, 25 zoals ook bij Hosea staat geschreven: Wat mijn volk niet was, zal ik mijn volk noemen; wie mijn geliefde niet was, zal ik mijn geliefde noemen. 26 En waar tegen hen gezegd is: “Jullie zijn mijn volk niet,” zullen ze kinderen van de levende God worden genoemd.’ 27 En Jesaja roept over Israël uit: [/u]‘Al zou het volk van Israël zo talrijk zijn als zandkorrels aan de zee, slechts een klein deel zal worden gered. 28 Want de Heer zal zijn woord op aarde gestand doen, onvoorwaardelijk en onverkort.’ 29 En zoals Jesaja al heeft gezegd: ‘Had de Heer van de hemelse machten ons geen nageslacht gelaten, het zou ons zijn vergaan als Sodom en Gomorra.’

Onbegrip bij Israël

30 Wat kunnen we hieruit nu opmaken? Hoewel ze er niet naar hebben gestreefd, zijn heidenen als rechtvaardigen aangenomen, op grond van hun geloof. 31 Maar Israël, dat ernaar streefde door de wet rechtvaardig te worden, heeft dat niet bereikt. 32 Wat is daarvan de oorzaak? Ze handelden alsof het van hun daden afhing, en niet van geloof. Ze zijn over de steen gestruikeld 33 waarover geschreven staat: ‘In Sion leg ik een steen neer waarover men struikelt, een rotsblok waaraan men zich stoot. Maar wie in hem gelooft, komt niet bedrogen uit.’

Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling
 © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Dus slechts een klein deel van de joden worden gered. De rest gaat verloren en zijn een voorwerp van Gods toorn gebleken, terwijl er gelovige heidenen zijn die  tot Zijn volk zijn gaan behoren.

quote:


Dat bleek ook toen vele doden uit hun graven op stonden, toen Jezus stierf aan het kruis. Daaruit bleek dat vanaf zijn sterven door Hem doden tot leven werden gewekt. Dat waren dus joden die dood waren en tot leven kwamen, met dat het voorhangsel scheurde.

Zelf heb ik wel dit waarom het niet alleen die Joden zouden zijn van voor Jezus opstanding:
12 Profeteer daarom, en zeg tegen hen: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zal uw graven openen en Ik zal u uit uw graven doen oprijzen, Mijn volk, en Ik zal u brengen in het land van Israël.

De opgestane Joden na Jezus Zijn opstanding uit de dood waren al in Israël, dus die hoefde de HEER niet in Israël te brengen, immers?

Verderop gaat Ezechiel 37 heel specifiek over de hereniging van het Beloofde land van Juda (westbank) en Israel. Direct na Jezus Zijn opstanding is hier absoluut nog geen sprake van geweest, eerder zijn de vele OT-profetieën van de verstrooiing van het Volk van GOD in vervulling gegaan.

Ik zie hier het verband zo niet, dit is een mooie belofte voor al Zijn volgelingen, absoluut, maar de relatie met Ezechiel zie ik zo niet. Hoe bedoel je dat?


Wat ik geloof, is dat we als christenen ons net zo blind staren op de teksten als de joden dat deden die Jezus met palmtakken "hossanna!" toe riepen en Hem binnen haalden als een Koning die de Romeinen zou verdrijven en Israël zo zal herenigen. Maar wat gebeurde er eigenlijk met deze Koning van Israël?
 
Johannes 19: 1-11

1 Toen liet Pilatus Jezus geselen. 2 De soldaten vlochten een kroon van doorntakken, zetten die op zijn hoofd en deden hem een purperen mantel aan. 3 Ze liepen naar hem toe en zeiden: ‘Leve de koning van de Joden!’, en ze sloegen hem in het gezicht. 4 Pilatus liep weer naar buiten en zei: ‘Ik zal hem hier buiten aan u tonen om u duidelijk te maken dat ik geen enkel bewijs van zijn schuld heb gevonden.’ 5 Daarop kwam Jezus naar buiten, met de doornenkroon op en de purperen mantel aan. ‘Hier is hij, de mens,’ zei Pilatus. 6 Maar toen de hogepriesters en de gerechtsdienaars hem zagen begonnen ze te schreeuwen: ‘Kruisig hem, kruisig hem!’ Toen zei Pilatus: ‘Neem hem dan maar mee en kruisig hem zelf, want ik zie niet waaraan hij schuldig is.’ 7 De Joden zeiden: ‘Wij hebben een wet die zegt dat hij moet sterven, omdat hij zich de Zoon van God heeft genoemd.’ 8 Toen Pilatus dat hoorde werd hij erg bang. 9 Hij ging het pretorium weer in en vroeg aan Jezus: ‘Waar komt u vandaan?’ Maar Jezus gaf geen antwoord. 10 ‘Waarom zegt u niets tegen mij?’ vroeg Pilatus. ‘Weet u dan niet dat ik de macht heb om u vrij te laten of u te kruisigen?’ 11 Jezus antwoordde: ‘De enige macht die u over mij hebt, is u van boven gegeven. Daarom draagt degene die mij aan u uitgeleverd heeft de meeste schuld.’

Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling
 

Door een typfout kwam deze er even tussendoor :) :

Matteüs 17: 11-12

11 Hij antwoordde: ‘Elia zou inderdaad komen en alles herstellen. 12 Maar ik zeg jullie dat Elia al gekomen is, ze hebben hem alleen niet herkend, en ze hebben met hem gedaan wat ze wilden. Zo zal ook de Mensenzoon door hun toedoen moeten lijden.’

Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling
 © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Deze moest ik hebben:

Matteüs 27: 11-12
 
11 Toen Jezus voor de prefect stond, stelde deze hem de vraag: ‘Bent u de koning van de Joden?’ Jezus zei: ‘U zegt het.’ 12 Maar op de beschuldigingen die de hogepriesters en oudsten tegen hem inbrachten, antwoordde hij niet één keer.
(zie ook Marcus 15: 2-6)

Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling
 © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

(precies 10 hoofdstukken verder dus op de vers nauwkeurig af :) )

Marcus 14: 61-62
 
61 Maar hij bleef zwijgen en antwoordde niet. Toen vroeg de hogepriester hem: ‘Bent u de messias, de Zoon van de Gezegende?’ 62 Jezus zei: ‘Dat ben ik, en u zult de Mensenzoon aan de rechterhand van de Machtige zien zitten en hem zien komen op de wolken van de hemel.’

Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling
 © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Lucas 22: 66-71

Het verhoor

66 Toen het dag werd, kwam de raad van oudsten van het volk bijeen, hogepriesters zowel als schriftgeleerden, en ze leidden hem voor in hun raadszitting. 67 Ze zeiden: ‘Als u de messias bent, zeg het ons dan.’ Maar Jezus antwoordde: ‘Als ik het u zeg, gelooft u mij toch niet. 68 En als ik een vraag stel, antwoordt u toch niet. 69 Maar vanaf nu zal de Mensenzoon gezeten zijn aan de rechterhand van de Almachtige.’ 70 Toen zeiden allen: ‘U bent dus de Zoon van God?’ Hij antwoordde: ‘U zegt dat ik het ben.’ 71 Ze zeiden: ‘Waarvoor hebben we nog getuigenverklaringen nodig? We hebben het immers zelf uit zijn eigen mond gehoord!’

Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling
 © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap


Johannes 18,36

Jezus antwoordde: ‘Mijn koningschap hoort niet bij deze wereld. Als mijn koningschap bij deze wereld hoorde, zouden mijn dienaren wel gevochten hebben om te voorkomen dat ik aan de Joden werd uitgeleverd. Maar mijn koninkrijk is niet van hier.’


Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling
 © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap


Voor mij is het helder: Jezus is de Koning van Israël, maar zijn Koninschap behoord niet bij deze wereld. Vandaar ook de doden die opstonden uit de graven. Ieder die Hem hoort zal opstaan uit de dood en tot zijn Koninkrijk behoren.

De Boodschap van Openbaringen is dan ook: trek weg uit Babilon, de grote gevallen stad! Ga opweg naar het nieuw Jeruzalem!

Israël hier op aarde gebruikt God wel, net zoals Hij altijd gedaan heeft, maar Jezus is niet de koning van het aardse rijk, maar van Gods Koninkrijk. Het is dus weer een doorverwijzing naar boven. Jezus zal met Elia wel weerkomen, maar weer om de ware Joden wakker te schudden en dan zullen zij levend worden.
Echter de opstanding van de doden uit hun graven is begonnen met het sterven van Jezus op Golgota.

Jezus zei het zelf:
Johannes 11: 24-26


24 Marta zeide tot Hem: Ik weet, dat hij zal opstaan bij de opstanding ten jongsten dage. 25 Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, 26 en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven; gelooft gij dat?
 
Uit: NBG-vertaling 1951
(ps. in de nieuwe vertaling staat het verkeerd  }:| )
Een nieuwe start is een nieuw begin

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #114 Gepost op: mei 28, 2012, 01:35:51 pm »

quote:

itsmetoo schreef op 28 mei 2012 om 12:35:
Gaitema: Dank je, maar ja, wie kan de Schrift nu weerspreken? Ik zal dat nooit doen.

Zeg nooit nooit.  :P  Petrus zei ook al tegen Jezus: ik zal je niet verloochenen, maar toen de haan kraaide had hij dat al drie keer gedaan. Later vroeg Jezus hem drie keer of hij Hem lief had. Hij bevestigde dat met een gevoel van zwakte tegenover Jezus, omdat hij Hem verloochend had. Toch zei Jezus: hoed mijn schapen.
Hieraan zie je dat Jezus hem aanstelde, ondanks zijn gemaakte fouten. :)
Jezus wil dat we dat ook beseffen. Dat we van onszelf zwak zijn en puur van Zijn Liefde afhankelijk. Hij is onze dokter  O-)
Een nieuwe start is een nieuw begin

itsmetoo

 • Berichten: 1082
 • Itsmetoo
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #115 Gepost op: mei 28, 2012, 01:56:05 pm »

quote:

gaitema schreef op 28 mei 2012 om 13:35:
[...]

Zeg nooit nooit.  :P  Petrus zei ook al tegen Jezus: ik zal je niet verloochenen, maar toen de haan kraaide had hij dat al drie keer gedaan. Later vroeg Jezus hem drie keer of hij Hem lief had. Hij bevestigde dat met een gevoel van zwakte tegenover Jezus, omdat hij Hem verloochend had. Toch zei Jezus: hoed mijn schapen.
Hieraan zie je dat Jezus hem aanstelde, ondanks zijn gemaakte fouten. :)
Jezus wil dat we dat ook beseffen. Dat we van onszelf zwak zijn en puur van Zijn Liefde afhankelijk. Hij is onze dokter  O-)


Hij is onze dokter :-) Klopt !
Je hebt helemaal gelijk over nooit, maar in principe als iemand mij wijst in de SV op een vers uit de Schrift, dan zal ik dat niet ontkennen, omdat de Schrift voor mij de Waarheid spreekt.

Eens dat wij Zijn Liefde iet kunnen verdienen, je voorbeeld van Petrus toont Zijn Genade en begrip voor onze zwakheden. Uiteindelijk zouden we helaas maar waar allemaal hetzelfde doen.

Stel je maar eens dit voor:
NL is geïslamiseerd, christendom is verboden gelijk in islamitische landen, Sharia wetgeving is leidend.
Wij hier me alle forumleden komen heimelijk bij elkaar om de HEER te eren.
Dan komt de islamitische politie binnenvallen.
Er zijn 2 opties:
-1. Nu islamiet worden en roepen: Er is geen GOD dan alleen allah en zijn profeet mohammed.
 of

-2 Executie door onthoofding, zoals de Sharia voorschrijft.

Ik moet nog zien (mezelf included) wat we met zijn allen zouden doen.
Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #116 Gepost op: mei 28, 2012, 02:31:16 pm »
Ik hoop dat ik dan zoiets zeg als: "nu kan ik je wel zeggen dat Allah de ene is en Mohammed zijn profeet is om jou een plezier te doen, maar ik zal dan tegen je liegen. Ik geloof dat er één God is en dat Jezus Zijn Zoon is."

We zijn weer ontopic :)

Ik hoop dat je aan mijn reacties met vele Bijbelteksten wat heb gehad. Het is lastige materie. De Bijbel lijkt soms dubbelzinnig, maar alles sluit op elkaar aan. De ware joden zijn de genen die Jezus als de Messias zullen aannemen. Het is als een struik dat gesnoeid moet worden. Als je alle takken die er van af gesnoeid zijn door de jaren heen op een hoop moest gooien, dan is dat er meer dan wat er nog aan de struik bij elkaar groeit en bloeit. Toch wordt het eerste een composthoop en blijft de struik schitterend bloeien.
Te gelijk lijkt zo'n struik in de winter dood (de dode botten), maar gaat het na het snoeien bloeien (opstaan uit de dood, door God gereinigd van alle zonden)

Dan kan er natuurlijk ook nog geënt worden.
« Laatst bewerkt op: mei 28, 2012, 02:35:46 pm door gaitema »
Een nieuwe start is een nieuw begin

itsmetoo

 • Berichten: 1082
 • Itsmetoo
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #117 Gepost op: mei 28, 2012, 02:55:08 pm »

quote:

gaitema schreef op 28 mei 2012 om 14:31:

Ik hoop dat je aan mijn reacties met vele Bijbelteksten wat heb gehad. Het is lastige materie.
Ik moet er nog even op mijn gemak induiken en nalezen,
Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,

itsmetoo

 • Berichten: 1082
 • Itsmetoo
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #118 Gepost op: mei 28, 2012, 04:11:57 pm »
Citaat
gaitema schreef op 28 mei 2012 om 13:31:
[...]
Bij mij gaan er vaak woorden van de bijbel wel door mijn gedachten, maar weet ik ze moeilijk in het dikke boek te vinden. Dat maakt het voor me soms een tijd slopende werk om teksten terug te vinden. Doorgaans gebruik ik dan ook de teksten die ik bij het lezen dan maar tegen kom en er ongeveer ook er op neer komen. In het vertrouwen dat God ook die teksten kan gebruiken.
Zo ben ik nu ook maar voor je opzoek gegaan, met resultaat  ;)
[/quote[
Zie je email

quote:

Maar eerst even een antwoord van me zelf voor ik de bijbel er bij haal. Als ik lees dat inwoners van Sodom en Gemorra zullen oordelen over die generatie waar Jezus tegen sprak, dan neem ik dat letterlijk en zie ik daarmee een veroordeling tot de dood weer. Daarbij is me geleerd en heb ik ook ergens ooit gelezen in de bijbel, meen ik, dat God het oordeel altijd aan satan en aan de mensen overlaat. God oordeeld hoe dan ook niet, maar laat de mensen elkaar aanklagen, waarop God als rechter er een rechtspraak over doet. God laat het vuur van de hel ook niet ontstaan, dat doet de duivel, de demonen en de geesten die er in zijn elkaar aan. Het is het gevolg van een geestelijk verduisterde geest die niet in staat is iets goeds teweeg te brengen. Wat de demonen betreft dan. De inwoners van Sodom en Gemorra mogen over die joden oordelen, omdat ze rechtvaardiger zijn gebleken dan die joden. Dat haal ik uit dat verhaal. De inwoners van Sodom en Gemorra zijn er met elkaar beter er van af dan de Joden van de generatie waar Jezus over spreekt.
De openbare aanklager is satan en hij vindt punten ter veroordeling op iedereen, die enkel te niet gedaan kan worden door het offer van Jezus Christus ter vergeving van zonden en de prijs die Jezus met zijn terechtstelling ervoor betaald heeft. Zo zal God ons ook gebruiken om te oordelen over anderen en over engelen.

Uit de Schrift haal ik het zo:
De satan is degene die aanklaagt inderdaad, dag en nacht.
Openbaringen 12
10 En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van Zijn Christus, want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen.

Ieder mens is zondig en dus heeft satan een lijstje vol over ons.
Wanneer we Jezus Christus niet in ons leven hebben, dan kan JHWH niet anders doen dan de aanklachten van satan tegen ons, aannemen, als Rechtvaardige Rechter. Het zal dan ook satan zijn die bij JHWH claimt, dat als Hij satan gaat vernietigen en in de hel te werpen, Hij ook alle zondaar mee moet vernietigen, zondig is immers zondig. Dit is een van de weinige waarheden die satan kan claimt.

Alleen door het kruisoffer van Jezus Christus kan JHWH in alle oprechtheid teruggeven, dat Hij Zelf de schuld van de zonden heeft weggewassen met Zijn Heilig Bloed en dus Jezus Zijn Schaapjes geen oordeel zullen ondergaan omdat Hijzelf dit oordeel al voor ons is onderga als Jezus Christus.

Op zich lijkt het dat we het hier wel over eens zijn.

quote:

Nu ben ik weer aan het bladeren gekomen en tref ik onder het bladeren deze tekst, heel bijzonder :) :

Romeinen 9: 17-33
 
17 Zo zegt hij volgens de Schrift tegen de farao: ‘Ik heb u alleen maar aangesteld om u mijn macht te tonen en om iedereen op aarde te laten weten wie ik ben.’ 18 Dus God is barmhartig voor wie hij wil en maakt halsstarrig wie hij wil.
 19 Maar nu zult u vragen: ‘Waarom roept God ons dan nog ter verantwoording? Niemand gaat toch in tegen zijn wil?’ 20 Wie bent u eigenlijk dat u, een mens, iets tegen God zou inbrengen? Vraagt het aardewerk soms aan de pottenbakker: ‘Waarom hebt u me gemaakt zoals ik eruitzie?’ 21 Heeft de pottenbakker niet de vrijheid om van dezelfde klomp klei zowel een kostbare vaas als een alledaagse pot te maken? 22 God heeft degenen die het voorwerp van zijn toorn zijn en die hij heeft bestemd voor de ondergang, met veel geduld verdragen omdat hij zijn toorn ook wil tonen en zijn macht kenbaar wil maken. 23 En omdat hij zijn overweldigende majesteit wil tonen, heeft hij degenen die het voorwerp zijn van zijn barmhartigheid ertoe voorbestemd om in zijn majesteit te delen. 24 Hen heeft hij ook geroepen: ons, die niet alleen uit het Joodse volk afkomstig zijn, maar uit alle volken, 25 zoals ook bij Hosea staat geschreven: Wat mijn volk niet was, zal ik mijn volk noemen; wie mijn geliefde niet was, zal ik mijn geliefde noemen. 26 En waar tegen hen gezegd is: “Jullie zijn mijn volk niet,” zullen ze kinderen van de levende God worden genoemd.’ 27 En Jesaja roept over Israël uit: [/u]‘Al zou het volk van Israël zo talrijk zijn als zandkorrels aan de zee, slechts een klein deel zal worden gered. 28 Want de Heer zal zijn woord op aarde gestand doen, onvoorwaardelijk en onverkort.’ 29 En zoals Jesaja al heeft gezegd: ‘Had de Heer van de hemelse machten ons geen nageslacht gelaten, het zou ons zijn vergaan als Sodom en Gomorra.’


Onbegrip bij Israël

30 Wat kunnen we hieruit nu opmaken? Hoewel ze er niet naar hebben gestreefd, zijn heidenen als rechtvaardigen aangenomen, op grond van hun geloof. 31 Maar Israël, dat ernaar streefde door de wet rechtvaardig te worden, heeft dat niet bereikt. 32 Wat is daarvan de oorzaak? Ze handelden alsof het van hun daden afhing, en niet van geloof. Ze zijn over de steen gestruikeld 33 waarover geschreven staat: ‘In Sion leg ik een steen neer waarover men struikelt, een rotsblok waaraan men zich stoot. Maar wie in hem gelooft, komt niet bedrogen uit.’


Dus slechts een klein deel van de joden worden gered. De rest gaat verloren en zijn een voorwerp van Gods toorn gebleken, terwijl er gelovige heidenen zijn die  tot Zijn volk zijn gaan behoren.
Als ik dit meeneem, dan ga ik nog een paar verzen verder terug:
6 Ik zeg dit niet  alsof het Woord van God vervallen is,  want niet allen die uit Israël voortgekomen zijn, zijn Israël.
7   Ook niet omdat zij Abrahams nageslacht zijn, zijn zij allen kinderen.  Maar: Alleen dat van Izak zal uw nageslacht genoemd worden.
8 Dat is: niet de kinderen van het vlees zijn kinderen van God,  maar de kinderen van de belofte worden als nageslacht gerekend.
9 Want dit is het woord van de belofte:  Rond deze tijd zal Ik komen, en dan zal Sara een zoon hebben.
10 En dit niet alleen,  maar zo was het ook met Rebekka, die zwanger was van één man, namelijk Izak, onze vader.
11 Want toen de kinderen nog niet geboren waren, en niets goeds of kwaads gedaan hadden – opdat het voornemen van God, dat overeenkomstig de verkiezing is, stand zou houden, niet uit de werken, maar uit Hem Die roept –
12 werd tot haar gezegd:  De meerdere zal de mindere dienen.
13 Zoals geschreven staat:  Jakob heb Ik liefgehad en Ezau heb Ik gehaat.
14 Wat zullen wij dan zeggen?  Is er onrechtvaardigheid bij God? Volstrekt niet!


Dan is dat kleine deel dat overblijft en gelouterd wordt en is (tweede wereld oorlog) het deel dat dus van de bloedlijn is van Abraham, Isaac en Jacob. Dan zou het heel Israël uit Ezechiel 37 dus slaan op alleen deze bloedlijn, waar die zich ook ter wereld bevinden of hebben bevonden.

Hier is mijns inziens het woordje niet alleen van belang.
Niet alleen meer het volk van Israël is van belang, nu ook de heidenen.
24 Hen heeft Hij ook geroepen, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen.

Dit zou dus kunnen slaan op de bloedlijn Abraham, Isaac en Jacob. Alleen JHWH weet hoe groot of kien dat zal zijn. Het overblijfsel van Israël.
27 En Jesaja roept over Israël uit:  Al zou het getal van de Israëlieten zijn als het zand van de zee, slechts het overblijfsel zal behouden worden.

quote:

Wat ik geloof, is dat we als christenen ons net zo blind staren op de teksten als de joden dat deden die Jezus met palmtakken "hossanna!" toe riepen en Hem binnen haalden als een Koning die de Romeinen zou verdrijven en Israël zo zal herenigen. Maar wat gebeurde er eigenlijk met deze Koning van Israël?

Mijns inzien maken de christen juist dezelfde fout als de Joden destijds door verzen te plaatsen waar ze (nog) niet thuishoren. De vele verzen van Profetieën van het herstel van Israël, sloegen helemaal nog niet op de tijd van Jezus Christus op aarde, maar zijn bedoeld voor Zijn Wederkomst. Dan komt Hij immers terug als Koning der Joden en Koning der Koningen om alle vijanden van Israël te verslaan en hen te redden van de grote verdrukking. De Joodse Messias-rol. Die rol van Messias waarvan men meende in Israël dat Jezus die kwam vervullen, gaat Hij pas vervullen bij Zijn Wederkomst. Anders had de HEER alleen het volk Israël kunnen redden van verdoeming en nu grote delen van de wereld eveneens.

Hier wordt aan Jezus voor zijn  opvaart gevraagd of Jezus in hun tijd het Koninkrijk Israël zal herstellen. Jezus ontkent niet door te zegen, dat het hemels Israël is of zo, nee Hij geeft alleen maar aan dat de tijd van de gebeurtenis van het koninkrijk Israël niet hen toekomt om te weten ! Dus Jezus Christus gaat het koninkrijk van Israël herstellen, alleen wanneer is onbekend.
Handelingen 1
6 Zij dan die samengekomen waren, vroegen Hem:  Heere, zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen?
7 En Hij zei tegen hen:  Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft,

quote:

Matteüs 17: 11-12
11 Hij antwoordde: ‘Elia zou inderdaad komen en alles herstellen. 12 Maar ik zeg jullie dat Elia al gekomen is, ze hebben hem alleen niet herkend, en ze hebben met hem gedaan wat ze wilden. Zo zal ook de Mensenzoon door hun toedoen moeten lijden.’

Hier meldt Jezus dus dat Zijn lijden noodzakelijk door hun toedoen, om de heidenen OOK te kunnen redden

quote:

Deze moest ik hebben:

Matteüs 27: 11-12
 
11 Toen Jezus voor de prefect stond, stelde deze hem de vraag: ‘Bent u de koning van de Joden?’ Jezus zei: ‘U zegt het.’ 12 Maar op de beschuldigingen die de hogepriesters en oudsten tegen hem inbrachten, antwoordde hij niet één keer.
(zie ook Marcus 15: 2-6)
Jezus geeft dus toe dat Hij de Koning der Joden is. Daarom ook zorgde GOD ervoor dat het boven het kruis werd gespijkerd, ook al wilden de Farizeeën en Sadduceeën het wijzigen. De HEER liet Pilatus voet bij stuk houden.
Johannes 19
21 De hogepriesters van de Joden zeiden tegen Pilatus: ‘U moet niet “koning van de Joden” schrijven, maar “Deze man heeft beweerd: Ik ben de koning van de Joden”.’

quote:

(precies 10 hoofdstukken verder dus op de vers nauwkeurig af :) )
Apart

Zie ook hoe Jezus aangeeft dat zijn volgelingen niet moeten proberen israel te bekeren, want Hij weet dat ze door JHWH verblind zijn. Hij geeft zelfs aan dat we als "slaaf" niet beter moeten denken te zijn dan de Meester Zelf. Hij heeft het evangelie niet aan de Joden gebracht, dus christenen ook niet. Joden dienden alleen te erkennen dat Hij de Koning der Joden was.
Matteüs 10
23   Wanneer ze u in de ene stad vervolgen, vlucht dan naar de andere, want voorwaar, Ik zeg u: U zult uw rondgang door de steden van Israël niet geëindigd hebben, voordat de Zoon des mensen gekomen is.
24   De discipel staat niet boven de meester en de slaaf niet boven zijn heer.
Voor mij is het helder: Jezus is de Koning van Israël, maar zijn Koninschap behoord niet bij deze wereld. Vandaar ook de doden die opstonden uit de graven. Ieder die Hem hoort zal opstaan uit de dood en tot zijn Koninkrijk behoren.


Romeinen 11
8 zoals geschreven staat:  God heeft hun een geest van diepe slaap gegeven,  ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot op de dag van heden.

11 Ik zeg dan: Zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat zij vallen zouden? Volstrekt niet! Door hun val echter is de zaligheidtot de heidenen gekomen om hen tot jaloersheid te verwekken.
12 Als dan hun val voor de wereld rijkdom betekent en het feit dat zij achteropkomen rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid!

quote:

De Boodschap van Openbaringen is dan ook: trek weg uit Babilon, de grote gevallen stad! Ga opweg naar het nieuw Jeruzalem!

Israël hier op aarde gebruikt God wel, net zoals Hij altijd gedaan heeft, maar Jezus is niet de koning van het aardse rijk, maar van Gods Koninkrijk. Het is dus weer een doorverwijzing naar boven. Jezus zal met Elia wel weerkomen, maar weer om de ware Joden wakker te schudden en dan zullen zij levend worden.
Echter de opstanding van de doden uit hun graven is begonnen met het sterven van Jezus op Golgota.

Het 1000 jarig vredesrijk na Jezus Zijn Wederkomst is anders echt hier op aarde in het fysieke Jeruzalem te Israël.

Openbaringen 11
1 En  mij werd een meetlat gegeven, die op een staf leek. En de engel was erbij komen staan en zei: Sta op en meet de tempel van God, het altaar en hen die daarin aanbidden.
2 Maar laat de buitenste voorhof van de tempel erbuiten en meet die niet, want die is aan de heidenen gegeven. En zij zullen de heilige stad vertrappen,  tweeënveertig maanden lang.
3 En Ik zal Mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen, in rouwkleding gekleed, twaalfhonderdzestig dagen lang profeteren.

--> Dit is echt fysiek, immers in het hemelse Koninkrijk leven geen heidenen. die de tempel zullen vertrappen voor 42 maanden lang, 3,5 jaar dus.

quote:

Jezus zei het zelf:
Johannes 11: 24-26
 
24 Marta zeide tot Hem: Ik weet, dat hij zal opstaan bij de opstanding ten jongsten dage. 25 Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, 26 en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven; gelooft gij dat?
De vertaling is hier wat vaag voor mij.
24 Martha zei tegen Hem: Ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag.
Martha heeft het over de massale opstanding, zoals veel christenen tegenwoordig ook nog steeds verkeerd zien. Een grote wederkomst, opstanding en berechting, terwijl dat niet het geval is.
Jezus corrigeert haar ook, zeggende:
25 Jezus zei tegen haar:  Ik ben de Opstanding en het Leven;  wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven,
26   en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat?


Dus de Genade van Christus is dat we niet zullen sterven geestelijk zoals de ongelovigen en de Joden, met dat verschil dat de ware Joden uit de bloedlijn Abraham, Isaac en Jacob Genade zullen ontvangen bij Zijn wederkomst als Koning der Joden en Messias.
Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,

Riemer Lap

 • was: okidoki
 • Berichten: 8804
 • @ werkt altijd.
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #119 Gepost op: mei 29, 2012, 12:16:10 am »

quote:

Peter68 schreef op 25 mei 2012 om 14:16:
Ik denk dat de verdrukking slaat op de ballingschap waarin Israël toen was weggevoerd en de uitzichtloze situatie waarin ze verkeerden. Het beeld wat dan bij Ezechiel binnenkomt verwijst dan ook naar het terugkeren van ballingen naar het beloofde land, en dat vindt plaats in het oude testament. Ik weet niet of je deze tekst dan zomaar op alle Joden van alle tijden kunt toepassen daarvoor is mijn kennis te beperkt.
Het lijkt mij gewoon onwaarschijnlijk dat alle Joden worden gered door God (hoewel God dat uiteraard zou kunnen en daar geen uitleg over verschuldigd is aan mij) Niemand komt tot de Vader dan door mij zegt Jezus, en dat lijkt te conflicteren met jouw interpretatie. De Joden uit het oude testament hebben Jezus nooit gekend dus voor hen zou dit best kunnen gelden, maar of het voor alle Joden geldt.....

Plaats de profetie op een tijdlijn en zie in welke tijde de profetie is gedaan. Op basis van de historie kun je de vervulling ontdekken.
Pas hermeneutiek toe en ziedaar...

Verder zeg ik niets omdat alles wat ik zeg door één persoon verdraaid wordt.
Mail me maar als je wat wilt weten

itsmetoo

 • Berichten: 1082
 • Itsmetoo
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #120 Gepost op: mei 29, 2012, 12:05:56 pm »

quote:

Peter68 schreef op 25 mei 2012 om 14:16:
Ik denk dat de verdrukking slaat op de ballingschap waarin Israël toen was weggevoerd en de uitzichtloze situatie waarin ze verkeerden. Het beeld wat dan bij Ezechiel binnenkomt verwijst dan ook naar het terugkeren van ballingen naar het beloofde land, en dat vindt plaats in het oude testament. Ik weet niet of je deze tekst dan zomaar op alle Joden van alle tijden kunt toepassen daarvoor is mijn kennis te beperkt.

Alle 3 de profetieën door Jezus Christus in 3 van de evangelies hebben dezelfde opbouw, Peter:
- Matteus 24, Marcus 13 en Lucas 21
De lijn die alle 3 volgen zijn overduidelijk:
- Vernietiging van Jeruzalem
- De Grote Verdrukking
- Zijn Wederkomst.
Het feit dat Jezus dit in 1 adem verteld is voor mij veelzeggend,

Daarbij wordt aangegeven dat de verdrukking zo ernstig zal zijn als nog nooit geweest is. Nu, de Nazi' s hebben in 40-45 ernstiger huisgehouden dan in de tijd van de vernieling van de Joodse Tempel. Dus het zal NOG ernstiger worden tijdens de Grote Verdrukking in de eindtijd. Jezus Zijn wederkomst waarover Hij erna verteld is mijns inziens dus ook om de Israël te redden van deze grote verdrukking.
Ook dat van de valse profeten die indien mogelijk de uitverkorenen verleiden is in die tijd nog niet geschied.

De profetieën van JHWH komen uit, niet een beetje, maar op alle punten. Indien dit niet het geval is, heeft het nog niet plaatsgevonden. JHWH doet immers niet aan half werk.....
Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,

Peter68

 • Berichten: 477
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #121 Gepost op: mei 30, 2012, 12:47:57 pm »
Ben er eens dieper ingedoken maar kom er niet uit, en eerlijk gezegd denk ik dat het niet van belang is of ik er wel of niet uitkom.
 Als de Heer wil dat alle Joden worden gered dan zal dat gebeuren.
Maar om vervolgens de conclusie te trekken dat de EU gestraft wordt met een crisis omdat we niet (voldoende) pro-Israël zijn vindt ik een hele lastige.
« Laatst bewerkt op: mei 30, 2012, 12:48:57 pm door Peter68 »

itsmetoo

 • Berichten: 1082
 • Itsmetoo
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #122 Gepost op: mei 30, 2012, 03:42:06 pm »

quote:

Peter68 schreef op 30 mei 2012 om 12:47:
Ben er eens dieper ingedoken maar kom er niet uit, en eerlijk gezegd denk ik dat het niet van belang is of ik er wel of niet uitkom.
 Als de Heer wil dat alle Joden worden gered dan zal dat gebeuren.
Maar om vervolgens de conclusie te trekken dat de EU gestraft wordt met een crisis omdat we niet (voldoende) pro-Israël zijn vindt ik een hele lastige.


Waar kom je niet uit? Kan ik je helpen?
Het is ook een lastige, maar laat het bezinken, kijk goed in het nieuws (met name over Israël) Check voor jezelf met welke landen het goed gaat en welke niet en hoe deze tegenover Israël staan.

Neem zelfs de politieke wind in oogschouw, wie heeft een linkse regering en is daarmee (bijna altijd) anti-israel en wie heeft een rechtse regering en is daarmee (bijna altijd) pro-israel. Hou in ons eigen landje de verkiezingen maar in de gaten, wat betreft een linkse of rechtse regering.
« Laatst bewerkt op: mei 30, 2012, 03:42:38 pm door itsmetoo »
Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,

Paul2

 • Berichten: 336
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #123 Gepost op: mei 30, 2012, 04:10:06 pm »

quote:

itsmetoo schreef op 30 mei 2012 om 15:42:
[...]


Waar kom je niet uit? Kan ik je helpen?
Het is ook een lastige, maar laat het bezinken, kijk goed in het nieuws (met name over Israël) Check voor jezelf met welke landen het goed gaat en welke niet en hoe deze tegenover Israël staan.

Neem zelfs de politieke wind in oogschouw, wie heeft een linkse regering en is daarmee (bijna altijd) anti-israel en wie heeft een rechtse regering en is daarmee (bijna altijd) pro-israel. Hou in ons eigen landje de verkiezingen maar in de gaten, wat betreft een linkse of rechtse regering.


Hallo Itsmetoo,

Toch blijft het lastig om dan een conclusie te trekken, want zelfs als je een sterke correlatie aantreft tussen verschijnselen in deze wereld (zeg maar voorspelbare, vaste combinaties) dan weet je nog steeds niet welke nou oorzaak is en welke het gevolg, of misschien hebben verschillende verschijnselen een gemeenschappelijke oorzaak? Hier schuilt het gevaar van inlegkunde.

Even iets anders: wat mij in de Nederlandse media opvalt, is dat over Israël opvallend vaak iets juist niet vermeld wordt. Dit is een voorbeeld: Israël wordt vrijwel dagelijks beschoten met mortiergranaten en raketten, maar dat haalt de Nederlandse kranten en het acht uur journaal niet. Wordt er een keer teruggeschoten, dan haalt dat wél alle voorpagina's.
Of iets anders: soms besluit de Israëlische overheid om nederzettingen in Judea en Samaria te sluiten. Dat haalt bijna nooit de kranten, terwijl de eerste de beste 'heipaal' in een reeds bestaande nederzetting breed uit wordt gemeten in de pers.  

Deze scheve verslaggeving in de media geeft in ons land misschien een scheef beeld van Israël en het Midden-Oosten, en het vergt zelfstudie en dus ook belangstelling om door te hebben dat de beeldvorming in de media over een bepaald onderwerp niet altijd helemaal pluis is. Ik denk dat veel mensen gewoon het hun voorgeschotelde beeld aannemen.
« Laatst bewerkt op: mei 30, 2012, 04:34:45 pm door Paul2 »
maar misschien zit ik er wel naast

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #124 Gepost op: mei 30, 2012, 04:56:46 pm »

quote:

itsmetoo schreef op 28 mei 2012 om 14:55:
[...]

Ik moet er nog even op mijn gemak induiken en nalezen,
Dat komt bij mij ook nog. Ik ben vandaag weer druk :)
Een nieuwe start is een nieuw begin

itsmetoo

 • Berichten: 1082
 • Itsmetoo
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #125 Gepost op: mei 30, 2012, 05:32:43 pm »

quote:

Paul2 schreef op 30 mei 2012 om 16:10:
[...]
Hallo Itsmetoo,

Toch blijft het lastig om dan een conclusie te trekken, want zelfs als je een sterke correlatie aantreft tussen verschijnselen in deze wereld (zeg maar voorspelbare, vaste combinaties) dan weet je nog steeds niet welke nou oorzaak is en welke het gevolg, of misschien hebben verschillende verschijnselen een gemeenschappelijke oorzaak? Hier schuilt het gevaar van inlegkunde.

Je kunt ook niet over 1 nacht ijs gaan daarmee. Dat klopt.
Maar we zien in de Schrift in het OT dat de HEER nu niet bepaald zachtzinnig omging met vijanden van Israël, Die Hij als Zijn vijanden beschouwde.

In vele oudtestamentische profetieën, waarvan er velen zijn uitgekomen, wil je het zien, staan vele voorbeelden van de waarschuwingen van de HEER aangaande de vijanden van Israël. Sterker nog, ze staan met naam en toenaam genoemd.

Wel denk ik dat de HEER eigenlijk bij Zijn wonderen altijd ruimte laat voor ontkenning. Of dat nu de her-oprichting is van Israël, Zijn Beschermende hand bij de 3 laffe aanvallen van het Beloofde land door de omringende moslim landen, of genezingen. Altijd heeft iemand die er voor kiest een reden om het wonder van de HEER af te wijzen en het als toeval te plaatsen.

Wie het wil zien, ziet dat de HEER Israël recent zegent met olie en gas, juist nu de stabiliteit van de omringende islamitische landen wegvalt en men met levering van brandstof aan Israël wil stoppen. Wie wil zegt dat Israël al langer wist van deze bronnen maar ze nu pas aanboort, nu het spannend wordt. Ik zie dat als een beproeving van het geloof.

Uiteindelijk zullen ook wonderen van de HEER een mens niet beter laten leven. Dat toont het OT wel aan, waar men met eigen ogen deelgenoot was van vele wonderen van JHWH, maar toch niet in staat was om zonder zonde te leven.

quote:

Even iets anders: wat mij in de Nederlandse media opvalt, is dat over Israël opvallend vaak iets juist niet vermeld wordt. Dit is een voorbeeld: Israël wordt vrijwel dagelijks beschoten met mortiergranaten en raketten, maar dat haalt de Nederlandse kranten en het acht uur journaal niet. Wordt er een keer teruggeschoten, dan haalt dat wél alle voorpagina's.
Of iets anders: soms besluit de Israëlische overheid om nederzettingen in Judea en Samaria te sluiten. Dat haalt bijna nooit de kranten, terwijl de eerste de beste 'heipaal' in een reeds bestaande nederzetting breed uit wordt gemeten in de pers.

Klopt als een bus !  :)
Daarom bleef het in de pers en politiek oorverdovend stil toen Turkije genocide op de Koerden pleegde begin dit jaar uit wraak, niet ter verdediging.
Daarom wordt een grenswacht die een "palestijn" terugschopt of slaat, uitgebreid gemeld in de media.
Dit verraad ook dat het een geestelijke oorlog is daar, niet alleen een fysieke.
Daarom kijk ik ook naar bronnen buiten de standaard links georiënteerde media zoals o.a. http://israeltoday.nl/, die vanuit bijbels perspectief het nieuws brengen.

quote:

Deze scheve verslaggeving in de media geeft in ons land misschien een scheef beeld van Israël en het Midden-Oosten, en het vergt zelfstudie en dus ook belangstelling om door te hebben dat de beeldvorming in de media over een bepaald onderwerp niet altijd helemaal pluis is. Ik denk dat veel mensen gewoon het hun voorgeschotelde beeld aannemen.
Het is bewezen dat wanneer men en leugen maar blijft herhalen, zoals de term bezette gebieden ipv heroverde gebieden of op zijn minst betwiste gebieden, men die term gaat herhalen en overnemen. De nieuwe generaties weten veelal echt niet meer hoe het zit en nemen zomaar aan dat Israël die gebieden heeft afgepikt van de "palestijnen", die niet eens bestaan of bestaan hebben. Maar ook ik hier schrijf noodgedwongen 'palestijen" (tussen haakjes) om duidelijk te maken over wie ik het heb.
Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,

Peter68

 • Berichten: 477
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #126 Gepost op: mei 30, 2012, 11:21:16 pm »

quote:

itsmetoo schreef op 30 mei 2012 om 15:42:
[...]


Waar kom je niet uit? Kan ik je helpen?
Het is ook een lastige, maar laat het bezinken, kijk goed in het nieuws (met name over Israël) Check voor jezelf met welke landen het goed gaat en welke niet en hoe deze tegenover Israël staan.

Neem zelfs de politieke wind in oogschouw, wie heeft een linkse regering en is daarmee (bijna altijd) anti-israel en wie heeft een rechtse regering en is daarmee (bijna altijd) pro-israel. Hou in ons eigen landje de verkiezingen maar in de gaten, wat betreft een linkse of rechtse regering.
Ik heb momenteel andere zaken aan mijn hoofd en heb geen tijd en ruimte om me er nu in te verdiepen. Wellicht dat ik dat op een later tijdstip nog eens doe want ik vind het wel interessante materie.

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #127 Gepost op: juni 01, 2012, 05:05:59 pm »

quote:

Peter68 schreef op 30 mei 2012 om 12:47:
Ben er eens dieper ingedoken maar kom er niet uit, en eerlijk gezegd denk ik dat het niet van belang is of ik er wel of niet uitkom.
 Als de Heer wil dat alle Joden worden gered dan zal dat gebeuren.
Maar om vervolgens de conclusie te trekken dat de EU gestraft wordt met een crisis omdat we niet (voldoende) pro-Israël zijn vindt ik een hele lastige.

Nee, dat gebeurd omdat de Mammon geëerd wordt. In Openbaringen staat niet voor niets: "gevallen, gevallen is Babilon! De grote stad"

Denk aan de torenbouw van Babel.

Wat Israël betreft gaf Itsmetoo het volgende mooi weer:
6 Ik zeg dit niet alsof het Woord van God vervallen is, want niet allen die uit Israël voortgekomen zijn, zijn Israël.
 7 Ook niet omdat zij Abrahams nageslacht zijn, zijn zij allen kinderen. Maar: Alleen dat van Izak zal uw nageslacht genoemd worden.
 8 Dat is: niet de kinderen van het vlees zijn kinderen van God, maar de kinderen van de belofte worden als nageslacht gerekend.
 9 Want dit is het woord van de belofte: Rond deze tijd zal Ik komen, en dan zal Sara een zoon hebben.
 10 En dit niet alleen, maar zo was het ook met Rebekka, die zwanger was van één man, namelijk Izak, onze vader.
 11 Want toen de kinderen nog niet geboren waren, en niets goeds of kwaads gedaan hadden – opdat het voornemen van God, dat overeenkomstig de verkiezing is, stand zou houden, niet uit de werken, maar uit Hem Die roept –
 12 werd tot haar gezegd: De meerdere zal de mindere dienen.
 13 Zoals geschreven staat: Jakob heb Ik liefgehad en Ezau heb Ik gehaat.
 14 Wat zullen wij dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Volstrekt niet!
 


Dus toch niet alle joden, maar wie God ziet als de bloedlijn van Isaäk.
« Laatst bewerkt op: juni 01, 2012, 06:01:10 pm door gaitema »
Een nieuwe start is een nieuw begin

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #128 Gepost op: juni 01, 2012, 05:48:41 pm »

quote:

Itsmetoo
Zie je email

Is niet aangekomen, vrees ik.


quote:

Hier wordt aan Jezus voor zijn  opvaart gevraagd of Jezus in hun tijd het Koninkrijk Israël zal herstellen. Jezus ontkent niet door te zegen, dat het hemels Israël is of zo, nee Hij geeft alleen maar aan dat de tijd van de gebeurtenis van het koninkrijk Israël niet hen toekomt om te weten ! Dus Jezus Christus gaat het koninkrijk van Israël herstellen, alleen wanneer is onbekend.
Handelingen 1
6 Zij dan die samengekomen waren, vroegen Hem:  Heere, zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen?
7 En Hij zei tegen hen:  Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft,

Met heel de inhoud over de bloedlijn van Isaäk ben ik het met je eens. Zo is het wel goed verhelderd en misverstanden verdwenen er over :)


quote:Hier meldt Jezus dus dat Zijn lijden noodzakelijk door hun toedoen, om de heidenen OOK te kunnen redden

Mee eens.


quote:


Zie ook hoe Jezus aangeeft dat zijn volgelingen niet moeten proberen israel te bekeren, want Hij weet dat ze door JHWH verblind zijn. Hij geeft zelfs aan dat we als "slaaf" niet beter moeten denken te zijn dan de Meester Zelf. Hij heeft het evangelie niet aan de Joden gebracht, dus christenen ook niet. Joden dienden alleen te erkennen dat Hij de Koning der Joden was.
Matteüs 10
23   Wanneer ze u in de ene stad vervolgen, vlucht dan naar de andere, want voorwaar, Ik zeg u: U zult uw rondgang door de steden van Israël niet geëindigd hebben, voordat de Zoon des mensen gekomen is.
24   De discipel staat niet boven de meester en de slaaf niet boven zijn heer.
Voor mij is het helder: Jezus is de Koning van Israël, maar zijn Koninschap behoord niet bij deze wereld. Vandaar ook de doden die opstonden uit de graven. Ieder die Hem hoort zal opstaan uit de dood en tot zijn Koninkrijk behoren.


Romeinen 11
8 zoals geschreven staat:  God heeft hun een geest van diepe slaap gegeven,  ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot op de dag van heden.

11 Ik zeg dan: Zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat zij vallen zouden? Volstrekt niet! Door hun val echter is de zaligheidtot de heidenen gekomen om hen tot jaloersheid te verwekken.
12 Als dan hun val voor de wereld rijkdom betekent en het feit dat zij achteropkomen rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid!

Zeker mee eens. God doet het bewust zo.

quote:


Het 1000 jarig vredesrijk na Jezus Zijn Wederkomst is anders echt hier op aarde in het fysieke Jeruzalem te Israël.

Openbaringen 11
1 En  mij werd een meetlat gegeven, die op een staf leek. En de engel was erbij komen staan en zei: Sta op en meet de tempel van God, het altaar en hen die daarin aanbidden.
2 Maar laat de buitenste voorhof van de tempel erbuiten en meet die niet, want die is aan de heidenen gegeven. En zij zullen de heilige stad vertrappen,  tweeënveertig maanden lang.
3 En Ik zal Mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen, in rouwkleding gekleed, twaalfhonderdzestig dagen lang profeteren.

--> Dit is echt fysiek, immers in het hemelse Koninkrijk leven geen heidenen. die de tempel zullen vertrappen voor 42 maanden lang, 3,5 jaar dus.

Ja, hier nog wel. Ik denk meer aan het moment van de grote rampen over de aarde. En derde vergaat door branden. Een derde door natuurrampen etc.. Het 1000 jarige rijk dat komt is een vernieuwen van dat wat verwoest is. De heidenen zijn er in omgekomen en de joden die dus Jezus hebben aangenomen, zijn bij Jezus.
Dan komt het waar we het over hebben. De grote sabbath die beloofd is aan de joden, dat zal gaan aanbreken (de sabbat is een verwijzing ernaar) is het duizend jarige rijk. Dan zal inderdaad harten van steen die de dode letter lezen omgevormd worden in harten van vlees, waarin God zelf zijn wetten zal schrijven.
Maar er zit in de bijbel zoals wel vaker een dubbele laag in.
We hebben namelijk ook pinksteren. Met pinksteren gebeurd het zelfde. De Heilige Geest heeft de zelfde functie. Door dat Jezus in je leeft zal ook je heidense hart van steen een christelijke hart van vlees worden waarin God zijn wetten schrijft. Door Jezus' kruiziging staan er doden in vertrouwen op Jezus, met Hem op uit de dood. Dan worden doodsbeenderen van heidenen en joden die zich bekeren tot Jezus ook levend. Vandaar mijn verwijzing naar de doden die met de kruiziging van Jezus opstaan uit de dood. Het gebeurd er letterlijk, dat doden er levend worden. Maar dat is het begin. Het echte werk gebeurd pas in het 1000 jarig vredesrijk. Met pinksteren proeven wij er al van, maar we leven nog als ballingen en staan nog aan het begin van een lange weg die we gaan moeten, in geestelijke groei. Daar doelde ik op. Wie in Jezus geloofd, behoord al tot de genen die uit de dood zijn opgestaan en zijn gaan leven. Die hoort al bij Gods koninkrijk en in hun harten is de Sabbath die komen zou alvast aangebroken, al is de wereld om ons heen nog niet zo ver en hebben we daar onder te lijden, net als Jezus er onder leed. Ook al hebben we onze zwakke momenten, waarin we nog zondigen.

Nog iets. 1 dag is gelijk aan 1000 jaar staat er in de bijbel. Dat slaat op de sabbath in verband met het duizendjarige vredesrijk. Pas als het duizendjarige vredesrijk is aangebroken, zal God rusten van zijn werken. God heeft namelijk nog niet gerust van zijn werken, vanwege de zondeval. De sabbath als rustdag is een heenverwijzing naar de grote sabbath dat komt en wat voor de volgelingen van Jezus alvast in hun harten begonnen is. Het paradijs waar Adam en Eva in wandelden was al een weerglans van die Sabbath die komen zou, net als pinksteren dat is. Hierin rust God al welliswaar uit van bepaald scheppingswerken in een bepaalde genoegdoening, maar God rust pas echt uit als het rijk van vrede echt is aangebroken. Wanneer de schaap weer naast de leeuw kan liggen, zonder opgegeten te worden. Als de oorlogsmaterieel wordt omgesmeden tot nuttig werktuigen. Dan pas is het echt Sabbath.


quote:De vertaling is hier wat vaag voor mij.
24 Martha zei tegen Hem: Ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag.
Martha heeft het over de massale opstanding, zoals veel christenen tegenwoordig ook nog steeds verkeerd zien. Een grote wederkomst, opstanding en berechting, terwijl dat niet het geval is.
Jezus corrigeert haar ook, zeggende:
25 Jezus zei tegen haar:  Ik ben de Opstanding en het Leven;  wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven,
26   en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat?


Dus de Genade van Christus is dat we niet zullen sterven geestelijk zoals de ongelovigen en de Joden, met dat verschil dat de ware Joden uit de bloedlijn Abraham, Isaac en Jacob Genade zullen ontvangen bij Zijn wederkomst als Koning der Joden en Messias.

 Ja, mee eens.

Nog iets over Openbaringen, in verband met de genen die gedood worden om de naam van Christus en met hem zullen regeren in het duizendjarige vredesrijk. Het wordt altijd verwezen naar de toekomst, maar ook hierin is het dubbel. Openbaringen is geschreven aan de christenen van klein-Azië en zij werden door Rome vervolgd en gedood om de naam van Jezus. Johannes schreef in de eerste plaats aan hen, om ze te bemoedigen en ze de belofte mee te geven, dat ze met Jezus zullen regeren in het duizendjarige vredesrijk. De dubbele laag erin is dat het ook schrijft over de tijd van de anti-christ waarvan keizer Nero een voorafschaduwing is. Maar in de eerste plaats is de brief bestemd voor de christenen van klein Azië die vermoord werden vanwege hun geloof in Jezus.
« Laatst bewerkt op: juni 01, 2012, 05:56:51 pm door gaitema »
Een nieuwe start is een nieuw begin

itsmetoo

 • Berichten: 1082
 • Itsmetoo
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #129 Gepost op: juni 01, 2012, 06:48:24 pm »

quote:

gaitema schreef op 01 juni 2012 om 17:48:
Ja, hier nog wel. Ik denk meer aan het moment van de grote rampen over de aarde. En derde vergaat door branden. Een derde door natuurrampen etc.. Het 1000 jarige rijk dat komt is een vernieuwen van dat wat verwoest is. De heidenen zijn er in omgekomen en de joden die dus Jezus hebben aangenomen, zijn bij Jezus.

Volgens mij moeten hier 2 dingen goed van elkaar gescheiden worden.
namelijk dat de ongelovige mensen, afgodendienaren en misleide christenen  die bij de hoer van Babylon horen en de valse profeet volgen allen tezamen Israël zullen aanvallen en verdrukken waardoor de grote verdrukking komt.

(Dit zal gebeuren nadat de ware volgelingen van Jezus opgenomen zijn in de opake. De boze heeft dan het alleenrecht even op aarde)

Maar er zal ook een wraak komen van de HEER over alle ongelovige mensen, afgodendienaren en misleide christenen  die bij de hoer van Babylon horen en de valse profeet volgen. Volgens mij is daar waar jij het nu over hebt met dat 1/3 van de wereld zal vergaan.

In het duizend jarig vredesrijk komen de profetieën uit het OT uit, waarin het lam bij de leeuw ligt en het kno speelt met de adder.
Jesaja 11
6 En de wolf zal met het lam verkeren, en de luipaard bij den geitenbok nederliggen; en het kalf, en de jonge leeuw, en het mestvee te zamen, en een klein jongske zal ze drijven.
7 De koe en de berin zullen te zamen weiden, haar jongen zullente zamen nederliggen, en de leeuw zal stro eten, gelijk de os.
8 En een zoogkind zal zich vermaken over het hol van een adder; en een gespeend kind zal zijn hand uitsteken in den kuil van den basilisk.
9 Men zal nergens leed doen noch verderven op den gansen berg Mijner heiligheid; want de aarde zal vol van kennis des HEEREN zijn, gelijk de wateren den bodem der zee bedekken.

quote:

Dan komt het waar we het over hebben. De grote sabbath die beloofd is aan de joden, dat zal gaan aanbreken (de sabbat is een verwijzing ernaar) is het duizend jarige rijk. Dan zal inderdaad harten van steen die de dode letter lezen omgevormd worden in harten van vlees, waarin God zelf zijn wetten zal schrijven.

De HEER laat alle doden in/uit Israël opstaan uit de dood en stort Zijn Geest uit over Israël, opent hun ogen en hart en zij zullen alsnog de HEER als Messias (h)erkennen.

Zover zitten we nu geloof ik op dezelfde lijn, toch?

quote:

Maar er zit in de bijbel zoals wel vaker een dubbele laag in.
We hebben namelijk ook pinksteren. Met pinksteren gebeurd het zelfde. De Heilige Geest heeft de zelfde functie. Door dat Jezus in je leeft zal ook je heidense hart van steen een christelijke hart van vlees worden waarin God zijn wetten schrijft. Door Jezus' kruiziging staan er doden in vertrouwen op Jezus, met Hem op uit de dood. Dan worden doodsbeenderen van heidenen en joden die zich bekeren tot Jezus ook levend. Vandaar mijn verwijzing naar de doden die met de kruiziging van Jezus opstaan uit de dood. Het gebeurd er letterlijk, dat doden er levend worden. Maar dat is het begin. Het echte werk gebeurd pas in het 1000 jarig vredesrijk.

Inderdaad, want bij de opstanding van Jezus uit de dood staat niet heel Israël ook op uit de dood, maar 'slechts" een enkeling.

quote:

Met pinksteren proeven wij er al van, maar we leven nog als ballingen en staan nog aan het begin van een lange weg die we gaan moeten, in geestelijke groei. Daar doelde ik op. Wie in Jezus geloofd, behoord al tot de genen die uit de dood zijn opgestaan en zijn gaan leven.
Zoals je ook al aangaf inderdaad in Johannes 11
25 Jezus zei tegen haar:  Ik ben de Opstanding en het Leven;  wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven,
26   en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat
?

quote:

Die hoort al bij Gods koninkrijk en in hun harten is de Sabbath die komen zou alvast aangebroken, al is de wereld om ons heen nog niet zo ver en hebben we daar onder te lijden, net als Jezus er onder leed. Ook al hebben we onze zwakke momenten, waarin we nog zondigen.

Bedoel je dit nog niet zo ver zoals het er staat?
Bedoel je dat de wereld nog wel eens zover komen gaat?
Of bedoel je eigenlijk gewoon dat we wereld niet in het koninkrijk is?

quote:

Nog iets. 1 dag is gelijk aan 1000 jaar staat er in de bijbel. Dat slaat op de sabbath in verband met het duizendjarige vredesrijk. Pas als het duizendjarige vredesrijk is aangebroken, zal God rusten van zijn werken. God heeft namelijk nog niet gerust van zijn werken, vanwege de zondeval. De sabbath als rustdag is een heenverwijzing naar de grote sabbath dat komt en wat voor de volgelingen van Jezus alvast in hun harten begonnen is. Het paradijs waar Adam en Eva in wandelden was al een weerglans van die Sabbath die komen zou, net als pinksteren dat is.

De levensboom uit Genesis komt niet voor niets weer terug in Openbaringen 22. Dan pas heeft de HEER alles weer hersteld naar zoals het was voor de zondeval in het paradijs. Dan is de cirkel weer rond en kan de HEER weer genieten van de Schepping.

quote:

Hierin rust God al welliswaar uit van bepaald scheppingswerken in een bepaalde genoegdoening, maar God rust pas echt uit als het rijk van vrede echt is aangebroken. Wanneer de schaap weer naast de leeuw kan liggen, zonder opgegeten te worden. Als de oorlogsmaterieel wordt omgesmeden tot nuttig werktuigen. Dan pas is het echt Sabbath.
Leuk, dit had ik nog niet gelezen, maat had dezelfde bijbelverzen gebruikt.  :)
Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #130 Gepost op: juni 01, 2012, 10:14:11 pm »
We zijn het volledig eens geloof ik :)

Ik bedoelde met de wereld die nog niet zo ver is, dat we nog niet in het duizendjarige vredesrijk zitten, maar in een wereld waarover satan als een god regeerd. Bewust met kleine letter. Hij mag denken wat die wil en de kracht van God ontvangen hebben om te misbruiken wat die wil, hij blijft de minste van heel Gods schepping. Van zo hoog, zo diep gevallen. Hoe diep we ook zijn gevallen, hij nog dieper.
« Laatst bewerkt op: juni 01, 2012, 10:15:02 pm door gaitema »
Een nieuwe start is een nieuw begin

itsmetoo

 • Berichten: 1082
 • Itsmetoo
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #131 Gepost op: juni 01, 2012, 10:40:39 pm »

quote:

gaitema schreef op 01 juni 2012 om 22:14:
We zijn het volledig eens geloof ik :)

Ik bedoelde met de wereld die nog niet zo ver is, dat we nog niet in het duizendjarige vredesrijk zitten, maar in een wereld waarover satan als een god regeerd. Bewust met kleine letter. Hij mag denken wat die wil en de kracht van God ontvangen hebben om te misbruiken wat die wil, hij blijft de minste van heel Gods schepping. Van zo hoog, zo diep gevallen. Hoe diep we ook zijn gevallen, hij nog dieper.
Mooi geschreven, al denk ik dat satan niet zomaar de vrije hand krijgt van de HEER. Maar als GOD de satan vernietigt dan zou Hij ook de mens al mee moeten vernietigen. Dat is DE hoofdreden waarom satan ons dag en nacht verleidt tot zonde tegen de geboden van GOD. Om daarmee ons vervolgens dag en nacht aan te klagen bij GOD, zodat de satan os kan opeisen. Wanneer de HEER de satan namelijk al zou willen vernietigen en deze beroept zicht terecht op het feit dat de mens net zo zondig is, dan kan GOD in Zijn Rechtvaardigheid niet satan straffen en ons mensen niet. Ik zou bijna schrijven, helaas is GOD ook rechtvaardig tegen Zijn aartsvijand. Dus de HEER zal de satan pas vernietigen als Hij weet dat alle zielen Die Hij redden wil, gered heeft.
Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #132 Gepost op: juni 02, 2012, 04:42:21 am »
Ik geloof eigenlijk dat God de satan niet zal vernietigen, omdat hij eens aan Jezus gelijkend was. Dat is Hij niet vergeten. Satan is niets meer, omdat hij alles heeft los gelaten. De eerste verloren zoon onder de verloren zonen en dochters.
Een nieuwe start is een nieuw begin

itsmetoo

 • Berichten: 1082
 • Itsmetoo
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #133 Gepost op: juni 02, 2012, 12:40:28 pm »

quote:

gaitema schreef op 02 juni 2012 om 04:42:
Ik geloof eigenlijk dat God de satan niet zal vernietigen, omdat hij eens aan Jezus gelijkend was. Dat is Hij niet vergeten. Satan is niets meer, omdat hij alles heeft los gelaten. De eerste verloren zoon onder de verloren zonen en dochters.
De Schrift meldt van wel:
Openbaringen 20:
10 En de duivel, die hen misleidde,  werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook  het beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht  gepijnigd worden in alle eeuwigheid.
Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #134 Gepost op: juni 02, 2012, 01:30:56 pm »
Ja, dus hij verdwijnt niet. Hij blijft bestaan. Dus satan wordt niet vernietigd. Wel gestraft.

Dan is het nog de vraag wat "alle eeuwigheid" inhoud. Ik las net de Naardense bijbel en daar staat dit: "...,en zij zullen gekweld worden dag en nacht tot in de eeuwen der eeuwen."

De bronvertaling is iets als "aeoon tôn aeonon" (grieks) is me onderwezen door een pinksterbroeder met wie ik een briefwisseling had. Een man van ruim in de 80 jaar waar ik via de eo correspondentie mee kreeg. "aeoon tôn aeonon" is lastig te vertalen. Een aeoon is het beste te vertalen als een Era. Een tijdperk van honderden jaren, maar met een begin en een eind. "aeoon tôn aeonon" is daar het meervoud van. Je zou kunnen zeggen: "honderden maal honderden jaren".

Ze zullen dus knarzetanden, wel honderden maal honderden jaren. Dat is vertaald tot eeuwen der eeuwen.
Een nieuwe start is een nieuw begin

itsmetoo

 • Berichten: 1082
 • Itsmetoo
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #135 Gepost op: juni 02, 2012, 01:49:43 pm »

quote:

gaitema schreef op 02 juni 2012 om 13:30:
Ja, dus hij verdwijnt niet. Hij blijft bestaan. Dus satan wordt niet vernietigd. Wel gestraft.

Dan is het nog de vraag wat "alle eeuwigheid" inhoud. Ik las net de Naardense bijbel en daar staat dit: "...,en zij zullen gekweld worden dag en nacht tot in de eeuwen der eeuwen."

De bronvertaling is iets als "aeoon tôn aeonon" (grieks) is me onderwezen door een pinksterbroeder met wie ik een briefwisseling had. Een man van ruim in de 80 jaar waar ik via de eo correspondentie mee kreeg. "aeoon tôn aeonon" is lastig te vertalen. Een aeoon is het beste te vertalen als een Era. Een tijdperk van honderden jaren, maar met een begin en een eind. "aeoon tôn aeonon" is daar het meervoud van. Je zou kunnen zeggen: "honderden maal honderden jaren".

Ze zullen dus knarzetanden, wel honderden maal honderden jaren. Dat is vertaald tot eeuwen der eeuwen.


Met vernietigen bedoelde ik niet verswijnen, zou inderdaad kunnen.
Een ziel is onsterfelijk en kan niet verdwijnen, vandaar dat de satan en de zielen die hem helpen in de poel vuurpoel zullen branden tot in eeuwigheid. Dat noemde ik dan vernietiging.

Maar dat is dan achteraf bezien niet een term die de geheel lading dekt. Dus ook dat zijn we eens  :ja:
Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #136 Gepost op: juni 02, 2012, 05:28:48 pm »
Ja :)
Een nieuwe start is een nieuw begin