Auteur Topic: God versus Jezus nav vraag  (gelezen 13421 keer)

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #30 Gepost op: mei 18, 2012, 10:04:48 am »
Aan de hartsgesteldheid weet je wie er in woont.
Een nieuwe start is een nieuw begin

itsmetoo

 • Berichten: 1082
 • Itsmetoo
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #31 Gepost op: mei 18, 2012, 12:13:46 pm »

quote:

gaitema schreef op 18 mei 2012 om 08:32:
Dat zou je de joden moeten navragen. Maar het blijkt dat heidenen door de waterdoop ook joods kunnen worden, is me door een jood verteld. Hij wees erop dat Johannes de Doper dat deed. Ik ben geen kenner. Het zal wel.
Maar je negeerd hiermee de bijbeltekst die ik aanhaalde, die je letterlijk tegenspreekt. Ik zal het daarom nog eens herhalen, ook omdat hij door sommige christenen niet begrepen wordt, heb ik gemerkt.

Romeinen 2: 6-16

6 God beloont ieder mens naar zijn daden. 7 Aan wie het goede doet en daarin volhardt, aan wie glorie, eer en onsterfelijkheid zoekt, schenkt hij het eeuwige leven. 8 Maar wie handelt uit geldingsdrang, de waarheid niet eerbiedigt en zich laat leiden door onrecht, straft hij met zijn toorn en woede. 9 Iedereen die het slechte doet wacht leed en ellende, de Joden in de eerste plaats, maar ook de andere volken. 10 Iedereen die het goede doet wacht glorie, eer en vrede, de Joden in de eerste plaats, maar ook de andere volken. 11 God maakt geen onderscheid.
 12 Allen die gezondigd hebben zonder de wet te kennen, zullen ook zonder de wet verloren gaan; en allen die gezondigd hebben terwijl ze de wet wel kennen, zullen door de wet worden veroordeeld. 13 Niet wie de wet slechts aanhoort zal voor God rechtvaardig zijn, maar wie de wet naleeft. 14 Wanneer namelijk heidenen, die de wet niet hebben, de wet van nature naleven, dan zijn ze zichzelf tot wet, ook al hebben ze hem niet. 15 Ze bewijzen door hun daden dat wat de wet eist in hun hart geschreven staat; en hun geweten bevestigt dit, omdat ze zichzelf met hun gedachten beschuldigen of vrijpleiten. 16 Dit alles zal blijken op de dag waarop, volgens het evangelie dat ik verkondig, God door Christus Jezus oordeelt over wat er in de mens verborgen is.
Dit stuk legt alleen uit aan de Joden, dat de Wet kennen niet tot redding zal leiden, maar dat uiteindelijke goede daden tot individuele Genade kan leiden. Hier wordt uitgelegd dat een Jood die Vroom de Wet kent maar niet naleeft in zijn daden, een groter probleem heeft dan een heiden die de Wet niet kent maar wel netjes leeft. Hier wordt gewezen op het feit dat een ongelovige heiden die wel naastenliefde toont in zijn daden met recht een Jood kan verwijten die niet de Wet houdt, maar deze alleen kent in theorie. Om Feijenoord (was het meen ik) er maar weer even bij te halen, geen woorden maar daden.

Let wel, dit gaat allemaal buiten de Genade van Jezus Christus kruisoffer om, want dat is collectieve Genade.
De Joodse wet is alleen geldig voor de Joden en niet voor de heidenen. Uit Romeinen 2 haal ik nergens dat de heidenen dus Jood kunnen worden, dat staat er niet.
Er staat dat de JHWH geen onderscheid zal maken naar persoon, Jood of Griek. Dus een Jood die bewust zondig leeft, ook al kent deze de Joodse Wet zal op basis van zijn werken in het eindoordeel worden worden geoordeeld. Zo ook de ongelovige zal worden beoordeeld op basis van werken. Dus of een Jood nu goede daden doet omdat deze de Joodse wet volgt, of een ongelovige omdat het goede in zijn hart zit, beiden worden naar hun werken geoordeeld in het eindoordeel.

Maar de Joden in de bloedlijn Abraham, Isaac en Jacob die wel JHWH vrezen, hem kennen en hun best doen, zullen bij de Wederkomst van Jezus Christus als Koning der Joden (als de ware christenen al zijn opgenomen bij de opname) om Israël te bevrijden uit de grote verdrukking en de oudtestamentische profetieën gaan vervullen waaronder Ezechiel 37. De Joden zullen opgewekt worden uit de dood en de Heilige Geest ontvangen en Jezus als Messias erkennen. Hierna zal het 1000 jarig vredesrijk aanvangen.

quote:

Het heeft dus totaal helemaal niets met je achtergrond te maken.
Dat zou wel degelijk rassisme zijn, als dat wel zo zou zijn. Ik geloof in een rechtvaardige God, niet in een onrechtvaardige God.
Anders kan ik net zo goed Moslim worden, want dan maakt onze God zich net zo laag als hun god

Ik laat deze beslissing aan de HEER over, daar ik Hem net oordelen kan en mag. Ik volg de Schrift en concludeer dan dat hij wel degelijk de Joden een voorkeursbehandeling geeft, Zijn Uitverkoren Volk, Zijn oogappel.
Zoals de Schrift ook meldt in
Romeinen 9:
13 Zoals geschreven staat:  Jakob heb Ik liefgehad en Ezau heb Ik gehaat.
14 Wat zullen wij dan zeggen?  Is er onrechtvaardigheid bij God? Volstrekt niet!
15 Want Hij zegt tegen Mozes:  Ik zal Mij ontfermen over wie Ik Mij ontferm en zal barmhartig zijn voor wie Ik barmhartig ben.
16 Zo hangt het dan niet af van hem die wil, ook niet van hem die hardloopt, maar van God Die Zich ontfermt.

De reden waarom JHWH koos voor Abel en niet voor Kaïn, waarom Hij koos voor Josef en niet voor zijn broers, waarom Hij koos Isaac en niet voor Ismael, waarom Hij koos voor Jacob en niet voor Esau, waarom Hij koos voor Israël en niet voor een ander volk, weten we niet. We moeten maar vertrouwen op de HEER dat het Rechtvaardig is, ook al lijkt het in onze ogen vreemd of soms zelfs onrechtvaardig.

quote:

Maar ik ben een christen, omdat Hij een rechtvaardige God is. Daarom volg ik Hem, opdat ik daardoor zelf rechtvaardig zal worden. Maar door een onrechtvaardige god zou ik onrechtvaardig worden. Iemand veroordelen tot de hel, puur vanwege zijn ras is racisme.

Ieder ras kan door Christus gered worden en daar is geen racisme aan. De Joodse wet bestaat nog simpelweg omdat JHWH Zijn Woord en beloften Eeuwig zijn. Dat verbond sloot hij met het volk Israël en niet met een ander volk. Dat verbond kan een niet-Jood zich dan ook niet toe-eigenen.
 

quote:

God oordeeld puur door Jezus Christus heen op wat je doet vanuit je hart. Of je de wet nu kent of niet.

Daar schrijf je het al !
Door Jezus Christus heen is er geen onderscheid in de volken, maar het eerste verbond tussen de JHWH en de Joden is exclusief voor de Joden en kan niet worden toegeëigend door niet-Joden. Het is JHWH Die bepaald wie er als Jood geboren wordt, dat is geen keuze van de mens maar van GOD.
Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #32 Gepost op: mei 19, 2012, 08:03:08 pm »
Waar het bij mij op aan komt is dit: als een jood de wet naleeft en in de wederkomst Jezus herkend als de messias, dan kan een joods gelovige uit de heidenen dat ook. Dat heeft puur er mee te maken dat Jezus zich aan hen openbaard. Jezus zal zich niet openbaren vanwege een ras, maar omdat die mensen Hem zullen aannemen.
Ik zie in de joden gewoon een bepaalde taak die er voor hen weggelegd was, om een voorbeeldvolk te zijn. Zij waren daar geknipt voor gebleken.

Ik zou niet weten waarom enkel joden Jezus zou herkennen als de messias bij Zijn wederkomst en waarom de heidenen die het joodse geloof hebben aangenomen dat dan niet zouden kunnen.
Ik ken de intenties niet van de christenen die joods gelovig worden, maar denk wel dat die christenen dat niet zouden zijn geworden, wanneer ze Jezus echt hadden leren kennen. In wezen waren het dus gewoon heidenen met christelijke titels en gewoontes. Ik heb liever dat zulke mensen overtuigd joods gelovig worden. Ze worden Noachieden en Proselieten genoemd heb ik begrepen. Dat is meer dan een heiden met christelijke titels en gewoontes.
« Laatst bewerkt op: mei 19, 2012, 08:06:16 pm door gaitema »
Een nieuwe start is een nieuw begin

Elieja

 • Berichten: 10
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #33 Gepost op: mei 19, 2012, 08:07:23 pm »

quote:

elle schreef op 17 mei 2012 om 08:38:
Hey, Eliyahu! U hier weer!
Na al die jaren wil u er nog steeds niet aan dat ook christenen slechts in 1 God geloven, cf deut 6:4.


Bs'd

Dat komt omdat ik tot twee kan tellen.    En daarom weet ik dat een God de Vader en een god de zoon twee goden is.

Het probleem met christenen is dat als het op religie aankomt, dat ze ineens niet meer tot twee kunnen tellen, en denken dat 1 + 1 + 1 = 1.

Maar iedereen die met goed gevolg de lagere school doorlopen heeft, die weet dat dat onzin is.


Eliyahu

Elieja

 • Berichten: 10
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #34 Gepost op: mei 19, 2012, 08:28:12 pm »

quote:

itsmetoo schreef op 17 mei 2012 om 12:17:
[...]


Christenen aanbidden immers ook Dezelfde GOD, de GOD van Abraham Izak en Jacob is ÉÉN. Alleen manifesteert JHWH Zich op 3 manieren, zoals Hij zich eveneens manifesteerde als brandende braamstruik Die niet verbrandde, als Man Die met Jacob worstelde, Die als Mens met Abraham sprak, Die Zijn Hand legde op het aangezicht van Mozes toe Hij voorbij trok, opdat Mozes alleen JHWH Zijn Achterzijde kon zien.


Bs'd

In het begin van het christendom, ergens in de derde eeuw, stond er een bijbelgeleerde op, zijn naam was Sabelius, die leerde dat de christelijke God de vader, god de zoon, en god de heilige geest, drie verschillende manifestaties (openbaringen) waren van 1 god, net zoals water, ijs, en stoom, drie verschillende manifestaties zijn van 1 element; H20.

Als dank voor dit briljante inzicht werd hij als ketter gebrandmerkt en de kerk uitgeschopt. Men begreep toen al dat dit een onmogelijkheid is.

Als iemand zegt dat JC dezelfde is als J-H-W-H, dan zit je dus met het feit dat God zijn eigen zoon is, en tegelijkertijd zijn eigen vader.

Dan zit je met het feit dat als JC tot zijn vader bidt, dat God dan tot zichzelf bidt.

Lukas 22:41-42; "…, en bad deze woorden: … doch niet mijn wil, maar de uwe geschiede!" Dus hier had God een andere wil dan zichzelf?

Zelfs in de hemel is JC ondergeschikt aan de Vader volgens 1 Korintiers 15:28, Matteus 20:23, Filippenzen 2:9.
God ondergeschikt aan zichzelf?

Toen JC aan het kruis hing riep hij uit: "Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?" Matteus 27:46.
Verliet God zichzelf?

“zo zoekt hetgeen boven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods;” Colossenzen 3:1
God zit aan zijn eigen rechterhand?

God is doodgegaan aan het kruis, geslacht door zijn eigen schepselen?
In dat geval: Wie heeft hem uit de dood opgewekt?

De vroege christenen begrepen al dat deze theorie niet kan.

quote:


Voor geboren Joden met een Joodse moeder is het minder erg om niet in Christus te geloven, opdat JHWH in Ezechiel 37 beloofd om alle doden van heel Israël te laten opstaan uit de dood en hen alsnog te laten inzien dat Jezus de in het vlees gekomen JHWH is en alsnog de Heilige geest ontvangen.

Maar als ik me juist herinner, bent u een ex christen die van Messiaanse Christendom bent overgestapt naar Jodendom, zonder dat u Joods bloed heeft....
Dat maakt de situatie veel ernstiger volgens de Schrift, want alleen het nageslacht ban Abraham, Isaac en Jacob worden door JHWH beschouwd als Joden en zullen de Genade aan het eind ontvangen.


Je hebt het nou vast over het NT, en daar geloof ik niet in.


Eliyahu

itsmetoo

 • Berichten: 1082
 • Itsmetoo
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #35 Gepost op: mei 19, 2012, 08:50:22 pm »

quote:

gaitema schreef op 19 mei 2012 om 20:03:
Waar het bij mij op aan komt is dit: als een jood de wet naleeft en in de wederkomst Jezus herkend als de messias, dan kan een joods gelovige uit de heidenen dat ook. Dat heeft puur er mee te maken dat Jezus zich aan hen openbaard. Jezus zal zich niet openbaren vanwege een ras, maar omdat die mensen Hem zullen aannemen.
Hier ben je mijns inziens zelf aan het denken en dat is niet geheel wat de Schrift toont o.a. in Ezechiel 37

Daar zegt JHWH duidelijk dat Hij alle dode beenderen uit heel Israël (alle gestorven Joden) zal opwekken uit de dood en hen leven zal inblazen, zoals ooit bij Adam.
Hij zal heel Israël de Heilige Geest geven opdat heel Israël zal zien dat Jezus Christus de Messias is die Israël verlost heeft van de grote verdrukking ! Het is dus niet de Joden die het doen, het is JHWH Zelf Die het doet, omwille van Zijn Grote Naam.
5 Zo zegt de Heere HEERE tegen deze beenderen: Zie, Ik ga geest in u brengen en u zult tot leven komen.
10 Ik profeteerde zoals Hij mij geboden had. Toen kwam de geest in hen en zij kwamen tot leven. Zij gingen op hun voeten staan, een zeer, zeer groot leger.
12 Profeteer daarom, en zeg tegen hen: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zal uw graven openen en Ik zal u uit uw graven doen oprijzen, Mijn volk, en Ik zal u brengen in het land van Israël.
13 Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben, als Ik uw graven open en als Ik u uit uw graven doe oprijzen, Mijn volk.
14 Ik zal Mijn Geest in u geven, u zult tot leven komen en Ik zal u in uw land zetten. Dan zult u weten dat Ík, de HEERE, dit gesproken en gedaan heb, spreekt de HEERE.

quote:

Ik zou niet weten waarom enkel joden Jezus zou herkennen als de messias bij Zijn wederkomst en waarom de heidenen die het joodse geloof hebben aangenomen dat dan niet zouden kunnen.

Omdat de ware christenen dan al zijn opgenomen bij de opname door Jezus Christenen. Er zijn bij Jezus Zijn Wederkomst alleen nog maar Joden, ongelovigen (waaronder naam-christenen en "christenen" van de valse kerk (hoer van Babylon)
De wederkomst van Jezus als Koning der Joden en dus Koning der koningen is om Israël te bevrijden uit de grote verdrukking. Jezus zal dan de dode beenderen opwekken en tot leven brengen zoals Ezechiel 37 meldt, maar ook alle andere oudtestamentische profetieën in vervulling brengen. Profetieën van Jesaja, Jeremia, Ezechiel, Joel, Hosea enz, waar Jezus Christus de vijanden van Israël zal vernietigen. Ze staan met nam en toenaam genoemd, met hun oude namen.
Egypte, Jordanië, Syrie, Libanon, Irak, Iran, Turkije. Ze staan allemaal op het lijstje die JHWH/Jezus zal gaan vernietigen als vergelding voor wat zij Israël aan hebben gedaan.

Bij Jezus Wederkomst komt de eerste opstanding, Openbaringen 20
4 En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten,  en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag  de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, die het beest en  zijn beeld niet hadden aangebeden, die  het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand.  En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang.
5 Maar de overigen van de doden werden niet weer levend, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding.

merk op!
de zielen van hen die onthoofd waren:
om het getuigenis van Jezus en
--> Naam christenen die op het laatst TOCH inzien dat het ze fout zaten bij de hoer van Babylon en niet het beest hebben aanbeden en dat met hun eigen leven hebben betaald.
om het Woord van God
--> De Joden dus die in de grote verdrukking zullen omkomen.

De rest van de mensen zal worden vernietigd, de satan opgesloten en het 1000 jarig vredesrijk zal aanvangen op aarde, vanuit Jeruzalem geregeerd door Jezus Christus. Waar het lammetje bij de leeuw slaapt en het kind speelt met de adder.

Romeinen 11 legt het prachtig uit !
25 Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis (opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog), dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen,  totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan.
--> Paulus legt uit om te voorkomen dat christenen trots zouden worden, dat JHWH een verharding op Israël heeft gelegd om het evangelie niet aan te nemen, in beginsel hadden de Joden anders NOOIT Jezus Christus geofferd, zoals het heilsplan was.

26 En zo zal heel Israël zalig worden,  zoals geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob.
--> Israel wordt dus zalig wanneer alle mensen waarvan JHWH weet dat ze Christus zullen aannemen, dat hebben gedaan, als de laatste bekeerd is. Als Jezus terug komt naar Jeruzalem, zal Hij alle goddeloosheid van de Joden wegnemen.

quote:

Zalig = niet geoordeeld worden.
Romeinen 4:7-8
7   Welzalig zijn zij van wie de ongerechtigheden vergeven, en van wie de zonden bedekt zijn                                  
8 welzalig is de man aan wie de Heere de zonde niet toerekent
.
27 En dit is het verbond van Mij met hen, wanneer Ik hun zonden zal wegnemen.
--> JHWH beloofd de zonden van de Joden in de eindtijd weg te halen !

28 Zij zijn weliswaar wat het Evangelie betreft vijanden vanwege u, maar wat de verkiezing betreft geliefden vanwege de vaderen.
--> Joden dienen evangelie niet, maar worden door JHWH geliefd omwille van hun voor vaderen, waarmee JHWH Zijn eerste verbond heeft gesloten.

29 Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk.
--> JHWH Zijn Genade is enorm en onbevattelijk.

30 Zoals ook u immers voorheen God ongehoorzaam was, maar nu ontferming verkregen hebt door hun ongehoorzaamheid,
--> Christenen zijn ook ongehoorzaam en zondig, we zondigen immers omdat we zondig zijn, we zijn niet zondig doordat we zondigen. Door de ongehoorzaamheid van de Joden kon JHWH Jezus door hen laten kruisigen om ons te redden !

31 zo zijn ook zij nu ongehoorzaam geworden, opdat ook zij door de ontferming die u bewezen is, ontferming zouden verkrijgen.
--> De Joden moesten ongehoorzaam zijn, maar ontvangen uiteindelijk dezelfde ontferming die wij als christenen hebben mogen ontvangen.

32   Want God heeft hen allen in ongehoorzaamheid opgesloten om Zich over allen te ontfermen.
--> Behoefd geen betoog meer denk ik zo.


quote:

Ik ken de intenties niet van de christenen die joods gelovig worden, maar denk wel dat die christenen dat niet zouden zijn geworden, wanneer ze Jezus echt hadden leren kennen. In wezen waren het dus gewoon heidenen met christelijke titels en gewoontes. Ik heb liever dat zulke mensen overtuigd joods gelovig worden. Ze worden Noachieden en Proselieten genoemd heb ik begrepen. Dat is meer dan een heiden met christelijke titels en gewoontes.
Ik denk ook dat dit om zo te zeggen naam-christenen waren en niet echt Jezus hebben gekend. Maar GOD geeft duidelijk aan in de Schrift wie de Joden zijn, wie Zijn uitverkoren geslacht is, bloedlijn van Abraham op Isaac op Jacob. Daar horen geen heidenen bij die Jood worden.
« Laatst bewerkt op: mei 19, 2012, 08:53:33 pm door itsmetoo »
Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,

itsmetoo

 • Berichten: 1082
 • Itsmetoo
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #36 Gepost op: mei 19, 2012, 08:54:38 pm »

quote:

Elieja schreef op 19 mei 2012 om 20:28:
[...

Bs'd

In het begin van het christendom, ergens in de derde eeuw, stond er een bijbelgeleerde op, zijn naam was Sabelius, die leerde dat de christelijke God de vader, god de zoon, en god de heilige geest, drie verschillende manifestaties (openbaringen) waren van 1 god, net zoals water, ijs, en stoom, drie verschillende manifestaties zijn van 1 element; H20.

Als dank voor dit briljante inzicht werd hij als ketter gebrandmerkt en de kerk uitgeschopt. Men begreep toen al dat dit een onmogelijkheid is.

Als iemand zegt dat JC dezelfde is als J-H-W-H, dan zit je dus met het feit dat God zijn eigen zoon is, en tegelijkertijd zijn eigen vader.

Dan zit je met het feit dat als JC tot zijn vader bidt, dat God dan tot zichzelf bidt.

Lukas 22:41-42; "…, en bad deze woorden: … doch niet mijn wil, maar de uwe geschiede!" Dus hier had God een andere wil dan zichzelf?

Zelfs in de hemel is JC ondergeschikt aan de Vader volgens 1 Korintiers 15:28, Matteus 20:23, Filippenzen 2:9.
God ondergeschikt aan zichzelf?

Toen JC aan het kruis hing riep hij uit: "Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?" Matteus 27:46.
Verliet God zichzelf?

“zo zoekt hetgeen boven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods;” Colossenzen 3:1
God zit aan zijn eigen rechterhand?

God is doodgegaan aan het kruis, geslacht door zijn eigen schepselen?
In dat geval: Wie heeft hem uit de dood opgewekt?

De vroege christenen begrepen al dat deze theorie niet kan.


[...]


Je hebt het nou vast over het NT, en daar geloof ik niet in.


Eliyahu
Lees toch eens dit! Ten minste als je niet een Jood bent uit een Joodse moeder, maar 'slechts" het Joodse geloof hebt aangenomen.
Romeinen 11 legt het prachtig uit !
25 Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis (opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog), dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen,  totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan.
--> Paulus legt uit om te voorkomen dat christenen trots zouden worden, dat JHWH een verharding op Israël heeft gelegd om het evangelie niet aan te nemen, in beginsel hadden de Joden anders NOOIT Jezus Christus geofferd, zoals het heilsplan was.

26 En zo zal heel Israël zalig worden,  zoals geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob.
--> Israel wordt dus zalig wanneer alle mensen waarvan JHWH weet dat ze Christus zullen aannemen, dat hebben gedaan, als de laatste bekeerd is. Als Jezus terug komt naar Jeruzalem, zal Hij alle goddeloosheid van de Joden wegnemen.

quote:

Zalig = niet geoordeeld worden.
Romeinen 4:7-8
7   Welzalig zijn zij van wie de ongerechtigheden vergeven, en van wie de zonden bedekt zijn                                  
8 welzalig is de man aan wie de Heere de zonde niet toerekent
.
27 En dit is het verbond van Mij met hen, wanneer Ik hun zonden zal wegnemen.
--> JHWH beloofd de zonden van de Joden in de eindtijd weg te halen !

28 Zij zijn weliswaar wat het Evangelie betreft vijanden vanwege u, maar wat de verkiezing betreft geliefden vanwege de vaderen.
--> Joden dienen evangelie niet, maar worden door JHWH geliefd omwille van hun voor vaderen, waarmee JHWH Zijn eerste verbond heeft gesloten.

29 Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk.
--> JHWH Zijn Genade is enorm en onbevattelijk.

30 Zoals ook u immers voorheen God ongehoorzaam was, maar nu ontferming verkregen hebt door hun ongehoorzaamheid,
--> Christenen zijn ook ongehoorzaam en zondig, we zondigen immers omdat we zondig zijn, we zijn niet zondig doordat we zondigen. Door de ongehoorzaamheid van de Joden kon JHWH Jezus door hen laten kruisigen om ons te redden !

31 zo zijn ook zij nu ongehoorzaam geworden, opdat ook zij door de ontferming die u bewezen is, ontferming zouden verkrijgen.
--> De Joden moesten ongehoorzaam zijn, maar ontvangen uiteindelijk dezelfde ontferming die wij als christenen hebben mogen ontvangen.

32   Want God heeft hen allen in ongehoorzaamheid opgesloten om Zich over allen te ontfermen.
--> Behoefd geen betoog meer denk ik zo.
Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #37 Gepost op: mei 20, 2012, 01:58:19 am »
Itsmetoo:
Die teksten slaan inderdaad op Israël, maar ook met Israël heeft Hij iets wonderbaarlijks laten zien door het huis Israël in de Babilonische ballingschap te voeren. Je had op een gegeven moment twee rijken. Juda en Israël. Doordat Israël zondiger was dan Juda, voerde God hen weg en noemde hen niet meer langer Zijn Volk, maar liet hen opgaan in de heidenen. Echter met een belofte wat getoond werd met twee stukken hout wat het huis Juda en het huis Israël voorstelde. Hij zou ze weer samen brengen. Het huis Israël wat opgegaan is onder de heidenen zou Hij nu met een nieuwe naam aanspreken, namelijk: Zijn kinderen!
Het grote geheim laat God hier zien. Hij vergaard door de menging van het huis Israël met de heidenen, vanuit hen een nieuw volk die Hij "Zijn kinderen" noemt.

God kan dus vanuit iedere heiden een kind van het huis Israël vergaren.
Spreek maar eens met joden. Vaak hebben ze een mengelmoes aan voorvaderen. Ik sprak er laatst iemand die frans bloed had. Ik heb ook frans bloed in me. De ene jood heeft meer een europees uiterlijk, een andere een arabisch uiterlijk en weer een ander een afrikaans uiterlijk. Dat is onder de joden al zo, laat staan onder het huis Israël.
De belofte aan zijn volk heeft God bewust laten mengen met andere volken, opdat een ieder Zijn kind kan worden en medeërfgenamen van het huis Israël kan zijn.

Als het land Israël in de oorlog met de antichrist de slag wint (terwijl wij weggevoerd zijn), zullen er proselieten aan de Israëlische zijde strijden. Hoewel de antichrist met zijn leger ten ondergaan, spaart God zijn volk met een ieder die zich bij hen gevoegd heeft. Ze zullen zo gezamelijk Jezus zien komen als de Messias.

Dit is wat ik begrijp van de werkelijke reden, waarom God het huis Israël op liet gaan in de heidenen en wat God bedoeld met: "ik zal mij een volk vergaren"

Alles wat God doet heeft zo zijn rechtvaardige verklaring, maar niet elke verklaring kennen we.
« Laatst bewerkt op: mei 20, 2012, 02:04:38 am door gaitema »
Een nieuwe start is een nieuw begin

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #38 Gepost op: mei 20, 2012, 02:10:36 am »
ps: ik ben het trouwens wel met de eerste christenen eens die zeiden dat de theorie van Sabelius niet kan. Echter zijn nu de rollen omgekeerd. Je wordt als een afvallige gezien door veel christenen, als je dat beweerd. In de leer van de drie eenheid zoals die opgesteld is staat immers een nare dwangmatige regel, waarin beweerd wordt dat een ieder die de leer van de drie-eenheid niet belijd ook niet behouden zal blijven. Gelukkig gaan de meeste christenen net weer niet zooo ver er in.
Ik vind zelf dat een ieder trouwens gewoon moet geloven, wat die echt geloofd.
Dus ik heb geen bezwaren tegen persoonlijke overtuigingen :)
Echter ligt behoud niet in een bepaalde visie die je onderstreept, maar in Jezus Christus die het je geeft.
« Laatst bewerkt op: mei 20, 2012, 02:13:58 am door gaitema »
Een nieuwe start is een nieuw begin

itsmetoo

 • Berichten: 1082
 • Itsmetoo
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #39 Gepost op: mei 20, 2012, 02:34:10 am »

quote:

gaitema schreef op 20 mei 2012 om 01:58:
Itsmetoo:
Die teksten slaan inderdaad op Israël, maar ook met Israël heeft Hij iets wonderbaarlijks laten zien door het huis Israël in de Babilonische ballingschap te voeren. Je had op een gegeven moment twee rijken. Juda en Israël. Doordat Israël zondiger was dan Juda, voerde God hen weg en noemde hen niet meer langer Zijn Volk, maar liet hen opgaan in de heidenen. Echter met een belofte wat getoond werd met twee stukken hout wat het huis Juda en het huis Israël voorstelde. Hij zou ze weer samen brengen. Het huis Israël wat opgegaan is onder de heidenen zou Hij nu met een nieuwe naam aanspreken, namelijk: Zijn kinderen!
Het grote geheim laat God hier zien. Hij vergaard door de menging van het huis Israël met de heidenen, vanuit hen een nieuw volk die Hij "Zijn kinderen" noemt.

God kan dus vanuit iedere heiden een kind van het huis Israël vergaren.
Spreek maar eens met joden. Vaak hebben ze een mengelmoes aan voorvaderen. Ik sprak er laatst iemand die frans bloed had. Ik heb ook frans bloed in me. De ene jood heeft meer een europees uiterlijk, een andere een arabisch uiterlijk en weer een ander een afrikaans uiterlijk. Dat is onder de joden al zo, laat staan onder het huis Israël.
De belofte aan zijn volk heeft God bewust laten mengen met andere volken, opdat een ieder Zijn kind kan worden en medeërfgenamen van het huis Israël kan zijn.

Als het land Israël in de oorlog met de antichrist de slag wint (terwijl wij weggevoerd zijn), zullen er proselieten aan de Israëlische zijde strijden. Hoewel de antichrist met zijn leger ten ondergaan, spaart God zijn volk met een ieder die zich bij hen gevoegd heeft. Ze zullen zo gezamelijk Jezus zien komen als de Messias.

Dit is wat ik begrijp van de werkelijke reden, waarom God het huis Israël op liet gaan in de heidenen en wat God bedoeld met: "ik zal mij een volk vergaren"

Alles wat God doet heeft zo zijn rechtvaardige verklaring, maar niet elke verklaring kennen we.


Voor mij is het teveel vergeestelijken eigenlijk.
Er wordt duidelijk over Judea en Samaria gesproken en over Israël !
Dit heeft nog niet plaats gevonden, er heeft nog geen massale opstanding van dode Joden, dat moet dus nog plaatsvinden.
Dat de Joden uit Frankrijk en waar ook ter wereld komen, maakt niet uit, ze zijn verspreid en wederom vergaard zoals geprofeteerd. Maar als ze maar van de Bloedlijn van Abraham, Isaac en Jacob zijn. Immers JHWH doet dit alles omwille van Zijn Naam, niet ter ere van Israël zelf.

Ezechiël 36:
22 Zeg daarom tegen het huis van Israël: Zo zegt de Heere HEERE: Ik doe het niet om u, huis van Israël, maar om Mijn heilige Naam, die u ontheiligd hebt onder de heidenvolken waarheen u gegaan bent.
23 Ik zal Mijn grote Naam heiligen, die onder de heidenvolken ontheiligd is, die u in hun midden ontheiligd hebt. Dan zullen de heidenvolken weten dat Ik de HEERE ben, spreekt de Heere HEERE, als Ik in u voor hun ogen geheiligd word.
24 Ik zal u uit de heidenvolken halen en u uit alle landen bijeenbrengen. Dan zal Ik u naar uw land brengen.

--> Dit is momenteel dus in volle gang, duizenden Joden maken de Aliya terug naar het Beloofde land !

Ook in Openbaringen 7 word duidelijk gesproken over de 12 stammen van Israël die verzegeld en gespaard worden in de grote Verdrukking in Israël 144.000 bloedlijnen, 12.000 van elke stam. Deze moeten dus allemaal eerst in het Beloofde land terug zijn voordat dit kan beginnen. Heel recent is de stam Dan in India gevonden.
1 Hierna zag ik vier engelen staan op de vier hoeken van de aarde. Zij hielden de vier winden van de aarde tegen, opdat er geen wind zou waaien op de aarde, of op de zee of tegen enige boom.
2 En ik zag een andere engel opkomen van waar de zon opgaat, met het zegel van de levende God. En hij riep met luide stem tegen de vier engelen aan wie het gegeven was de aarde en de zee schade toe te brengen,
3 en zei:  Breng geen schade toe aan de aarde, en ook niet aan de zee en de bomen, totdat wij de dienaren van onze God  aan hun voorhoofd verzegeld hebben.
4 En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren:  honderdvierenveertigduizend waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten.
5 Uit de stam Juda waren er twaalfduizend verzegeld, uit de stam Ruben waren er twaalfduizend verzegeld, uit de stam Gad waren er twaalfduizend verzegeld,
6 uit de stam Aser waren er twaalfduizend verzegeld, uit de stam Naftali waren er twaalfduizend verzegeld, uit de stam Manasse waren er twaalfduizend verzegeld,
7 uit de stam Simeon waren er twaalfduizend verzegeld, uit de stam Levi waren er twaalfduizend verzegeld, uit de stam Issaschar waren er twaalfduizend verzegeld,
8 uit de stam Zebulon waren er twaalfduizend verzegeld, uit de stam Jozef waren er twaalfduizend verzegeld, en uit de stam Benjamin waren er twaalfduizend verzegeld.
« Laatst bewerkt op: mei 20, 2012, 02:34:40 am door itsmetoo »
Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,

Elieja

 • Berichten: 10
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #40 Gepost op: mei 20, 2012, 05:20:51 am »

quote:

Ik denk ook dat dit om zo te zeggen naam-christenen waren en niet echt Jezus hebben gekend. Maar GOD geeft duidelijk aan in de Schrift wie de Joden zijn, wie Zijn uitverkoren geslacht is, bloedlijn van Abraham op Isaac op Jacob. Daar horen geen heidenen bij die Jood worden.


Bs'd

Dit is wat de Torah zegt:   "43 De HERE zeide tot Mozes en Aäron: Dit is de inzetting van het Pascha: geen enkele vreemdeling mag ervan eten. 44 Iedere slaaf, die door iemand voor geld is gekocht, mag er eerst van eten, wanneer gij hem besneden hebt. 45 Een bijwoner en een dagloner mogen er niet van eten. 46 In één huis zal het gegeten worden; gij zult van het vlees niets uit het huis naar buiten brengen; geen been zult gij ervan breken. 47 De gehele vergadering van Israël zal dit vieren. 48 Maar wanneer een vreemdeling bij u vertoeft en de HERE het Pascha wil vieren, dan zal ieder van het mannelijk geslacht, die bij hem behoort, besneden worden; eerst dan mag hij naderen om het te vieren; hij zal gelden als in het land geboren."
Ex 12


Eliyahu

Elieja

 • Berichten: 10
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #41 Gepost op: mei 20, 2012, 05:23:27 am »

quote:

itsmetoo schreef op 19 mei 2012 om 20:54:
[...]


Lees toch eens dit! Ten minste als je niet een Jood bent uit een Joodse moeder, maar 'slechts" het Joodse geloof hebt aangenomen.
Romeinen 11 legt het prachtig uit !


Bs'd

Leg me eerst eens uit waarom ik ook maar iets zou geloven van wat Paulus zegt.

Zijn boodschap gaat niet alleen lijnrecht in tegen de Torah en de hebreeuwse profeten, maar ook tegen wat JC zegt.


Eliyahu

Elieja

 • Berichten: 10
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #42 Gepost op: mei 20, 2012, 05:30:43 am »

quote:

gaitema schreef op 20 mei 2012 om 02:10:
ps: ik ben het trouwens wel met de eerste christenen eens die zeiden dat de theorie van Sabelius niet kan. Echter zijn nu de rollen omgekeerd. Je wordt als een afvallige gezien door veel christenen, als je dat beweerd. In de leer van de drie eenheid zoals die opgesteld is staat immers een nare dwangmatige regel, waarin beweerd wordt dat een ieder die de leer van de drie-eenheid niet belijd ook niet behouden zal blijven. Gelukkig gaan de meeste christenen net weer niet zooo ver er in.
Ik vind zelf dat een ieder trouwens gewoon moet geloven, wat die echt geloofd.
Dus ik heb geen bezwaren tegen persoonlijke overtuigingen :)
Echter ligt behoud niet in een bepaalde visie die je onderstreept, maar in Jezus Christus die het je geeft.


Bs'd

Ik heb gewoon laten zien dat de leer van Sabilius, zoals dat ook op dit prikbord verkondigd wordt, logisch gezien ondhoudbaar is.

Net overigens, zoals de drie-eenheidsleer.

Dat is inderdaad een onlogische, geforceerde noodoplossing om onder het feit uit te komen dat het christendom twee goden heeft.

Wat de bijbel leert, (ook het NT) is dat er maar ÉÉN God is die ÉÉN is.  

Het OT leert dat dat J-H-W-H is.   En een ieder die iets of iemand anders aanbidt  dan de enig ware God J-H-W-H die is bezig met AFGODENDIENST!!!


Eliyahu

itsmetoo

 • Berichten: 1082
 • Itsmetoo
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #43 Gepost op: mei 20, 2012, 11:25:44 am »

quote:

Elieja schreef op 20 mei 2012 om 05:20:
[...]


Bs'd

Dit is wat de Torah zegt:   "43 De HERE zeide tot Mozes en Aäron: Dit is de inzetting van het Pascha: geen enkele vreemdeling mag ervan eten. 44 Iedere slaaf, die door iemand voor geld is gekocht, mag er eerst van eten, wanneer gij hem besneden hebt. 45 Een bijwoner en een dagloner mogen er niet van eten. 46 In één huis zal het gegeten worden; gij zult van het vlees niets uit het huis naar buiten brengen; geen been zult gij ervan breken. 47 De gehele vergadering van Israël zal dit vieren. 48 Maar wanneer een vreemdeling bij u vertoeft en de HERE het Pascha wil vieren, dan zal ieder van het mannelijk geslacht, die bij hem behoort, besneden worden; eerst dan mag hij naderen om het te vieren; hij zal gelden als in het land geboren." Ex 12
Eliyahu
Dank voor deze vers te delen Eliyahu, boeiende vers namelijk, die ik eens rustig in mij moet laten inwerken. Want in de context van het geheel spreekt het stuk over slaven (o.a.) vers 44. Voor mij is dat van belang omdat de slaven status bij JHWH toch altijd een bijzondere was. JHWH heeft niets tegen slavernij, wel tegen op foute wijze slaven behandelen. Slaven hadden bijna dezelfde rechten als hun meesters. Maar ik moet eerst eens in die slaven materie induiken. Ik kan dus nu nog niet voor mezelf concluderen Eliyahu of de vers die je aandraagt beperkt wordt voor slaven (niet vrije keuze van de slaaf namelijk) waardoor een slaaf verplicht wordt deel uit te maken van de familie van de meester.

Ik zal het eens bespreken met mijn Joodse vrienden die ik heb, waarvan ik ook geleerd had dat een Jood alleen Jood is door zijn geboorte. Er zijn namelijk synagogen waar mensen die geen Joodse moeder hebben dus niet geaccepteerd worden als "echte" Jood.
Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #44 Gepost op: mei 20, 2012, 01:23:36 pm »

quote:

Elieja schreef op 20 mei 2012 om 05:20:
[...]


Bs'd

Dit is wat de Torah zegt:   "43 De HERE zeide tot Mozes en Aäron: Dit is de inzetting van het Pascha: geen enkele vreemdeling mag ervan eten. 44 Iedere slaaf, die door iemand voor geld is gekocht, mag er eerst van eten, wanneer gij hem besneden hebt. 45 Een bijwoner en een dagloner mogen er niet van eten. 46 In één huis zal het gegeten worden; gij zult van het vlees niets uit het huis naar buiten brengen; geen been zult gij ervan breken. 47 De gehele vergadering van Israël zal dit vieren. 48 Maar wanneer een vreemdeling bij u vertoeft en de HERE het Pascha wil vieren, dan zal ieder van het mannelijk geslacht, die bij hem behoort, besneden worden; eerst dan mag hij naderen om het te vieren; hij zal gelden als in het land geboren."
Ex 12


Dank je voor je hulp. Dat lijkt me ook niet meer dan logisch, dat God zo is.
Itsmetoo: dit bedoel ik dus. Vraag het mensen met een geloofsovertuiging dat joods is en ze weten het je te vertellen. Als heiden kan je dus erbij gaan horen.
De vervulling van dode beenderen die opstaan is er inderdaad nog niet geweest, maar dat heb ik ook niet tegengesproken.


Eliyahu
« Laatst bewerkt op: mei 20, 2012, 01:24:01 pm door gaitema »
Een nieuwe start is een nieuw begin