Auteur Topic: God versus Jezus nav vraag  (gelezen 11525 keer)

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #60 Gepost op: mei 21, 2012, 06:21:19 pm »

quote:

Graag gedaan broer!
Een nieuwe start is een nieuw begin

itsmetoo

 • Berichten: 1082
 • Itsmetoo
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #61 Gepost op: mei 21, 2012, 06:41:25 pm »

quote:

gaitema schreef op 21 mei 2012 om 18:20:
[...]
Dat bedoel ik, maar dan wel de echte joden. Volgens Jezus zijn niet alle joden echte joden. Een deel is namelijk addergebroed. Volgens mij beweerd Paulus ook ergens dat niet alle joden echte joden zijn.
Klopt, de Joden die niet afstammen van de bloedlijn Abraham, Isaac en Jacob vallen niet onder het volk Israël en zijn dus geen echte Joden. Je bedoeld denk ik
Romeinen 9
6 Ik zeg dit niet  alsof het Woord van God vervallen is,  want niet allen die uit Israël voortgekomen zijn, zijn Israël.
7   Ook niet omdat zij Abrahams nageslacht zijn, zijn zij allen kinderen.  Maar: Alleen dat van Izak zal uw nageslacht genoemd worden.
8 Dat is: niet de kinderen van het vlees zijn kinderen van God, maar de kinderen van de belofte worden als nageslacht gerekend.
9 Want dit is het woord van de belofte:  Rond deze tijd zal Ik komen, en dan zal Sara een zoon hebben.
10 En dit niet alleen,  maar zo was het ook met Rebekka, die zwanger was van één man, namelijk Izak, onze vader.


Hier word overduidelijk gesteld dat een afstammeling zijn van Abraham de Joden of islamieten niet tot kinderen van GOD maakt. Alleen de kinderen uit de Belofte, namelijk via Isaac zijn dat is het nageslacht dat JHWH zal gaan redden bij Jezus Zijn Wederkomst.
[...]

quote:

Het is wel een belofte, maar Jezus zelf zegt wel degelijk dat de meeste joden gewoon verloren gaan. Kennelijk zijn die genen die verloren gaan niet de echte joden in Jezus'ogen, maar daar kom ik zo op terug.

Klopt en alleen JHWH/Jezus weet hoeveel Joden er werkelijk van het nageslacht zijn van Abraham, Isaac en Jacob. De nadreun zullen dus verloren gaan omdat JHWH geen Belofte met hun voorvaderen heeft waaraan Hij Zich houdt als trouwe GOD.


quote:

Zo komt het vaak op me over als ik de evangelische theoriën hoor, dat ze allemaal gered zouden worden.
De profetieën spreken duidelijk over heel Israël, niet de helft of een kwart, nee heel Israël als het om deze redding en genade gaat. En de definitie van Israël is hierboven verklaart.

quote:

Ik kom steeds meer er achter dat ik de evangelische theoriën niet helemaal volg.
Omdat je dan met andere bijbelteksten vast loopt.  Ik kan sterk merken dat je onderwezen bent in evangelische kringen in wat je schrijft.

Ik heb dit zelf zo uit de Schrift gehaald, weet niet of het evangelisch is of juist niet.
Met welke bijbelverzen loop je vast dan eigenlijk, heb je voorbeelden?

In mijn visie namelijk zouden alle oudtestamentische profetieën hierover niet uitgekomen zijn en niet uitkomen, als ik het zou nemen als jij uitlegt  B)

quote:

Deze lezing is inderdaad wat evangelischen geven en het is voor mij nu een completere overzicht en bevestigd voor mij hierin juist weer dat ik het niet helemaal onderschrijf. Maar dat zou het nu te complex maken om er dieper op in te gaan, echter vind ik dat hierin de gereformeerde uitleg op Openbaringen en Jezus wederkomst in het algemeen weer wat dichter bij de waarheid zit.

Laten we deze dan even parkeren, want ik ken geen van beide leren eigenlijk. Alleen die van de Schrift  (zoals ik het lees in ieder geval)

De rest in andere reacties om het allemaal niet al te lang te maken,
Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,

itsmetoo

 • Berichten: 1082
 • Itsmetoo
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #62 Gepost op: mei 21, 2012, 07:04:10 pm »

quote:

gaitema schreef op 21 mei 2012 om 18:20:
Lucas 11: 27-32
 
 27 Terwijl hij dit zei, verhief een vrouw uit de menigte haar stem en riep tegen hem: ‘Gelukkig de schoot die u gedragen heeft en de borsten waaraan u gedronken hebt!’ 28 Maar hij zei: ‘Gelukkiger zijn zij die naar het woord van God luisteren en ernaar leven.’

Dank je, deze vers kan ik goed in een andere discussie waar de Maria verering ter sprake kwam, gebruiken.  :-)

quote:

29 Toen er steeds meer mensen toestroomden, zei hij: ‘Dit is een verdorven generatie! Ze verlangt een teken, maar zal geen ander teken krijgen dan dat van Jona. 30 Zoals Jona een teken was voor de inwoners van Nineve, zo zal de Mensenzoon een teken voor deze generatie zijn. 31 Op de dag van het oordeel zal de koningin van het Zuiden samen met de mensen van deze generatie opstaan en hen veroordelen, want zij was van het uiteinde van de aarde gekomen om te luisteren naar de wijsheid van Salomo, en hier zien jullie iemand die meer is dan Salomo! 32 Op de dag van het oordeel zullen de Ninevieten samen met deze generatie opstaan en haar veroordelen; want zij hadden zich bekeerd na de prediking van Jona, en hier zien jullie iemand die meer is dan Jona!
Zoals een aantal forumleden mij ook "veroordeelden" voor satans rituelen, zo kan dat hier ook bedoeld zijn. Het is de generatie uit Nineve die de Joden veroordeeld. Jezus zegt niet dat hij deze generatie zal veroordelen. Jezus wil hiermee heel duidelijk maken dat degenen uit Nineve het beter deden dan deze generatie.
Maar dat was ook zo gepland, ze zijn opzettelijk verblind voor het evangelie leert de Schrift op meerdere plaatsen, omwille van het heil van de heidenen om door Christen gered te kunnen worden. Het zou immers ook vreemd zijn om Zijn uitverkoren Volk opzettelijk te verblinden voor het evangelie en ze vervolgens er voor te straffen.

quote:

Hierin geeft Jezus letterlijk aan dat deze generatie joden veroordeeld zullen worden. Verderop schrijf je dat ze niet veroordeeld zullen worden door God of Jezus, maar veroordeeld worden ze dus wel. Daar gaat het mij om.

Zoals boven omschreven, niet door JHWH/Jezus inderdaad, maar door de generatie uit Nineve. Die terecht zouden kunnen zeggen wij hebben ons wel bekeerd. Maar de Beloften van uiteindelijke Genade in de oude profetieën blijven volgens mij staan want GOD Zijn Woord is Eeuwig net als Zijn beloften dat zijn.

Immers Kajafas, het "brein" achter de kruisiging profeteert onwetend GOD Zijn Boodschap.
Johannes 11
49 Maar een van hen, Kajafas, die de hogepriester van dat jaar was, zei tegen hen: U weet niets,
50 en u overweegt niet  dat het nuttig voor ons is dat één mens sterft voor het volk, en niet heel het volk verloren gaat.
51 Dit zei hij echter niet uit zichzelf, maar als hogepriester van dat jaar profeteerde hij dat Jezus sterven zou voor het volk,


Hier staat dus dat Jezus Zijn Kruisoffer ook voor deze generatie Joden was, die Hem kruisigden, conform heilsplan van Hem. Het was uiteindelijk een Offer. Dus net zo min dat de Joden schuld hadden aan de dood van bokjes die voorheen geofferd werden, hebben zij hier schuld aan het Offer van Jezus. Het was de Wil van JHWH/Jezus Die geschiedde, niet de wil van de Joden. dat vergeten heel veel christenen geloof ik. Er is geen handeling verricht of woord gezegd buiten de Wil van JHWH/ Jezus om!
Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,

itsmetoo

 • Berichten: 1082
 • Itsmetoo
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #63 Gepost op: mei 21, 2012, 08:26:33 pm »
Citaat
gaitema schreef op 21 mei 2012 om 18:20:

quote:

Het gaat nog dieper als je het mij vraagt. Je wordt inderdaad door Jezus' tussenkomst als Vredestichter tussen God en de mensen door zijn kruisdood op Golgota (Jezus zei: zalig zijn de vredestichters, ze zullen zonen van God genoemd worden) wedergeboren en in navolging van de Zoon van God (Vredevorst) kinderen van God (vredestichters door evangelisatie). Wat gebeurd hier nu eigenlijk? Je komt in contact met de Bron van je bestaan. Dacht je eerder nog dat je door je vader en je moeder verwekt wordt, blijken ze nu opeens je zussen en broers te zijn. Mijn moeder zei toen ik klein was een keer tegen me: "we zijn niet je echter ouders. We hebben je van God gekregen. Alleen Hij is je Vader. We zijn je broer en zus en mogen voor je zorgen van Hem."

Dat is heel mooi gezegd !  _O_
Zelf leg ik het uit dat we alleen maar alles in leen krijgen van de HEER, niets is van ons, onze ouders niet, onze kinderen niet, maar ook ons eigen lichaam niet. Beetje dezelfde strekking.

quote:

Dan zie je pas echt wat God bedoelt met "Mijn kinderen en mijn volk."

Snap je? Wie is er nu een echte Jood? Niet die uit de wellusten van één man geboren zijn, maar zij die uit God geboren zijn. God gaf immers Abraham de volgende belofte: dat zijn nakomelingen de hele wereld zullen bevolken. De tien verloren stammen van Israël zijn letterlijk de hele wereld over gegaan en hebben zich onder hen gemengd.

Dit is juist in zoverre, wat betreft het evangelie en het Kruisoffer van Jezus Christus. JHWH komt hiermee Zijn belofte aan Abraham na. maar die is van een andere strekking als die tussen JHWH en Isaac, Jacob.

quote:

Er zijn zo ook theoriën dat ze bij ons in Noord Europa en Noord Amerika zitten. Namen als Danmark en Scandannavië, maar ook Isaäks zonen, verbasterd van Isaksons tot Saksen verraden daar hun oorsprong in. Maar ook de wapens van de landen.
Het gaat daarom ook om de bloedlijn van Abraham, Isaac en Jacob , niet alleen om de Geografie.

quote:

Is dit belangrijk? Echter enkel als je het mij vraagt hierin: dat God hiermee laat zien waar het Hem echt om gaat. We zijn uit Hem geboren en niet uit de wellusten van één man. Word wakker in het licht van Jezus! Word weer opnieuw uit je Echte Vader geboren! Verloren zonen en dochters, kom weer thuis!
Een heel emotionele oproep van een Vader die smacht naar de thuiskomst van Zijn kinderen. Het gaat Hem echt aan het hart dat het niet goed met zijn verdwaalde schapen gaat. Daarom zond Hij Zijn Zoon Jezus uit, om het verlorene weer thuis te brengen.

In et Licht van de kruisiging van Jezus Christus en de genade Die Hij brengt, klopt dit voor de heidenen die Christen worden. Maar dat staat ook los van de beloften die JHWH heeft gedaan aan Zijn uitverkoren Volk Israël, de bloedlijn Abraham, Isaac en Jacob. pas aan het eind zal JHWH deze samenbrengen tot een. De Genade van Christus en de Beloften aan Zijn Volk Israël.

quote:

O vele zal ik kunnen vinden, maar je mag weten: ik zie het als een belofte in de eerste plaats aan Israël, maar door de rol van het huis Israël dat in de heidenen opgegaan is zoals vanille vla en chocoladevla ook tot één vla gemengd kan worden, is dat onder de mogelijkheid om als verloren zonen aangemerkt te worden die naar huis zullen terugkeren, ook op ons van toepassing gekomen.

Niet als de bloedlijn doorbroken is, maar zolang de moeder Joods is en afstamt van Abraham , Isaac en Jacob wel. Israel is als volk niet voor niets apart gezet.
Niet voor niets heeft JHWH voorspelt dat hij Israël zal verstrooien, maar ook weer terugbrengen in het beloofde land Israël !

Jeremia 30
11 Want Ik ben met u, spreekt de HEERE, om u te verlossen,
want Ik maak een vernietigend einde aan alle heidenvolken
waarheen Ik u verspreid heb,
 maar aan u zal Ik geen vernietigend einde maken.
Ik zal u bestraffen met  mate,
maar u beslist niet voor onschuldig houden.


Jeremia 31:
10 Hoor het woord van de HEERE, heidenvolken, verkondig het in de kustlanden van ver weg, en zeg:
Hij Die Israël verstrooid heeft, zal het weer bijeenbrengen en het hoeden, zoals een herder zijn kudde hoedt.

quote:

Zoals het zo schitterend staat in Jesaja 49, 1:
"Eilanden, hoor mij aan, verre volken, luister aandachtig.
Al in de schoot van mijn moeder heeft de HEER mij geroepen, nog voor ze mij baarde noemde Hij mijn naam."

Abba :) Vader, U alleen. U behoor ik toe!
In de SV staat het zo!
1 Hoort naar Mij, gij eilanden! en luistert toe, gij volken van verre! De HEERE heeft Mij geroepen van den buik af, van Mijner moeders ingewand af heeft Hij Mijn Naam gemeld.
Waarmee het dus een profetie is voor Jezus Zijn komst,

quote:

Moeten die Joden wel echt in de komende messias geloven. De meeste joden in Israël zijn niet eens godsdienstig meer. Ik zie deze belofte van redding puur voor de echte messiasverwachters die zich volharden in hun messiasverwachting en hun geloof niet in de scularisatie opgeven. In Jezus' tijd was iedere jood nog gelovig,
Zie hier over de groei van besef over JHWH in Israël.
http://www.cip.nl/nieuwsbericht_detail.asp?id=26954
Net als in het verleden zal Israël JHWH gaan zoeken in hun komende benauwde tijd van de grote verdrukking. Nu al gebeurd dat door de isolatie van Israël in de wereld. Israël heeft helaas nog maar weinig echte vrienden en bondgenoten.

Wie had voor de 2e wereld oorlog zelfs maar durven uitspreken dat JHWH het Beloofde land Israël weer op de kaart zou zetten? Hiermee heeft de HEER toch getoond welke ongelofelijke Macht Hij heeft? Als Hij het Wil (en Hij wil het zegt de Schrift) zal de opwekking komen in Israël massaal bekeren. Want de opwekking van de kerk waar sommige christenen voor bidden (goed bedoeld), komt niet in de kerk, maar in Israël. Daarvoor zouden christenen moeten bidden. De kerk is voorzeg in de Schrift, zal afvallen en afglijden. Dat is het plan van de HEER, dat is Zijn Wil en zo zal het geschieden.

Citaat
Net als voor de tweede wereldoorlog 3/4 van de Nederlanders nog christelijk geloofden. Echter zie je nu net als hier in Nederland, dat de grootste groep er niets meer van wil weten. Opeens keerden ze hun God de rug toe. Jezus zag dat deze geest van afkeer er al in zat. Hij zag dat hun geloof vooral de buitenkant was en niet vanuit hun harten was. Hun harten waren al verre van God.
Citaat

Dit ziet de HEER nu binnen vele kerken, je beschrijft hier de afval.

quote:

Daarom worden ze veroordeeld. Echter had je ook oprechte joden, maar die door een bedekking niet zagen dat Jezus de messias was, net als Saulus dus was. Naar hen gaat die belofte van de openbaring wie de echte Messias is uit. Dat zijn de echte joden.

De profetieën spreken duidelijk over een enorme genade waarmee de HEER Zich Zelf en Zijn Naam Groot zal maken.

Maar ik denk waar het verschil in onstaat.

Een waar christen zal niet sterven maar eeuwig leven. Deze zal bij de HEER in de hemel komen wanneer zijn fysieke lichaam sterft. Eens?

De Joden (ook met juiste bloedlijn) zullen nog niet deze Genade van Christus ontvangen. Zij zullen dus elders in het dodenrijk verblijven TOTDAT Jezus Christus wederkomt als Messias en koning der Joden om Israël te bevrijden uit de grote verdrukking en al de OT profetieën te vervullen ! Waaronder Ezechiel 37. Dan pas zal JHWH Zijn Genade schenken aan heel Israël nadat Hij heel Israël uit de dood heeft opgewekt en de Heilige Geest over hen laat komen. Daar zal hij hun bedekking verwijderen inderdaad.

Over de gelovige en aan JHWH trouwe Joden zegt de Here Jezus Zelf dat zij al in het paradijs zijn.
Lukas 13
28   Daar zal gejammer zijn en tandengeknars,  wanneer u Abraham, Izak en Jakob en alle profeten in het Koninkrijk van God zult zien, maar u buitengeworpen.
Dus aan JHWH trouwe Joden zullen OOK in het paradijs komen, niet op basis van collectieve genade als de Christenen, maar op basis van individuele Genade geschonken door de HEER.

quote:

Kenmerk van de verloren zoon is eigenlijk dat die wel weet waar die vandaan komt, maar Hem bewust de rug heeft toegekeerd om van het leven te kunnen genieten. Die houding zit in alle mensen. Iedereen is afkering van het evangelie en voelt zich aangetrokken door de wereld. Een deel daarvan zal zich bekeren.

Niet voor niets zijn er meer "oudere" gelovigen dan jonge lui daardoor.


quote:

Ik zie hier wel de joodse gelovigen weer die volhouden. Dat is momenteel geloof ik ongeveer 30 procent van de Israëlieten. Geseculasiseerde joden hebben niets met hun God en werken Hem ook tegen.
Zie http://www.cip.nl/nieuwsbericht_detail.asp?id=26954
Maar het gaat erom dat alle doden uit heel Israël uit de dood zullen worden opgewekt en de Geest van geloof ontvangen en Genade toch ook ontvangen. Daarin toont JHWH hoe trouw Hij is. Hij is het Die redt, niet wij.

quote:

Maar er is meer. In het duizendjarige vredesrijk zal iedereen in Jezus gaan geloven, totdat satan weer uit de ketenen komt.

In het 1000 jarig rijk zullen volgens de Schrift zijn:
-De uit de dood opgestane Joden uit heel Israël. (zeg maar uit Ezechiel 37)
-Degenen die onthoofd zijn in de grote verdrukking omwille van de getuigenis van Jezus Christus. Dus waarschijnlijk mensen die Jezus wel kennen, de bijbel wel iets, maar niet echt geloof hebben en die op het laatst in de eindtijd TOCH inzien verkeerd te zitten en daarom wiggelen het beest te dienen om dat vervolgens met hun eigen fysieke dood te "betalen".
-Degenen die onthoofd zijn in de grote verdrukking omwille van het Woord van GOD. Dat zijn de Joden in Israël die nog leven en omkomen tijdens de grote verdrukking. Immers alleen de 12.000 van de 12 stammen, dus 144.000 bloedlijnen zullen niet sneuvelen.
- De 144.000 bloedlijnen zullen er dus ook bij zijn.

Dus ieder in het 1000 jarig vredesrijk zal geloven en de HEER dienen.
Al de andere gesneuvelden en doden zullen niet eerder opstaan dan na het 1000 jarig vredesrijk, leer de Schrift.
Openbaringen 20
5 Maar de overigen van de doden werden niet weer levend, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding.

quote:

Eigenlijk geloof ik dat in het duizendjarige vredesrijk pas echt goed de harten van steen weer van vlees zullen worden. Ook de christelijke harten zijn nog niet zo sterk verlicht als de harten zullen zijn in het duizendjarig vredesrijk. We strijden nog te veel tegen de zonden.
Volgens mij moeten wij zelf niet strijden tegen de zonde, wij moeten toch de Heilige Heest de volle ruimte geven, opdat Hij ons kan steunen en kracht geven bij het niet doen van de zonde? Op eigen kracht verliezen we de strijd tegen de zonde. Maar de Heilige Geest Die in ons woont is vele malen sterker dan de boze.
1 Johannes 4
4 Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen, want Hij Die in u is, is groter dan hij die in de wereld is.
Probleem is alleen dat wij mensen de Heilige Geest negeren en tegenwerken. Helaas hebben we een vrije wil, die de Heilige Geest respecteert.


quote:

Het zou letterlijk uit de tekst opgemaakt zo kunnen zijn dat zelfs de seculiere niet gelovige Israëlieten weer het joodse geloof zullen aannemen in die eindstrijd tegen de anti-christ zeg maar.
Toch denk ik nog steeds: het volk van God heeft veel doden gekend in de oorlogen en de 40 jaar door de woestijn. Volgens mij heeft God hiermee ook steeds weer een restant willen laten overhouden met wie Hij echt een plan had.

Wat betreft GOD Zijn Plan klopt dat ook denk ik, maar met als einddoel om allen Zijn Genade te schenken, als je de OT profetieën erop na slaat.


quote:

Dat klopt weer niet. Ook joden zijn gemengt met het zaad van de wereld. Daarom kwam ik ook met het voorbeeld dat de ene jood er Europees uit zijn, de andere Arabisch en weer anderen zelfs Afrikaans.

De bloedlijn daarom gaat het, waar die Joden zich fysiek bevinden doet niet ter zake dan. Alleen de HEER weet wie er van deze bloedlijn zijn, wij mensen kunnen dat ook niet altijd meer achterhalen. Het heeft dus niets met Afrika of Europa of welk werelddeel te maken. Als de moeder maar joods is in die lijn van Abraham, Isaac en Jacob. Want daar heeft JHWH Zij Belofte aan gedaan Die Hij wil en zal nakomen. Zo snel een Joods man met een niet Joodse vrouw trouwt, zet deze zijn nakroost buiten deze belofte. Daar komt het op neer.

quote:

Ik zie wel de beloften, maar altijd met het oog op de zegen voor de hele wereld. We zijn niet geboren uit de wellusten van één man, maar uit God geboren. Je Aardse vader en moeder zijn niet je echte vader en moeder. Ze zijn slechts als hoeders door God over je aangesteld. Je bent dus ook geen echte Nederlander.
Ik ben geen echte Twentenaar en Riemer geen Echte Fries.

Het gaat niet om geografie maar om de bloedlijn waar de Belofte van JHWH aan de voorvaderen nog steeds op rust omdat Zijn beloften Eeuwig zijn.


quote:

Maar God geeft ze wel taken. Zo geloof ik wel dat er een joodse volk zal strijden tegen de anti-christ en die volk op dat moment zal door Jezus bezocht en geholpen worden de strijd te winnen. Die joden zullen de ware joden blijken te zijn. De generatie waar Jezus tegen sprak, zijn inmiddels helaas gestorven. Net als velen die omkwamen in de 40 jaren in de woestijn.

maar die zullen nu als dode beenderen tot leven worden gewekt en alsnog de HEER aannemen. Over DIE doden gaat Ezechiel 37.

quote:

Echter geloof ik dat God ook met de doden een plan heeft in het duizendjarig vredesrijk en erna. Het zijn weer nieuwe tijden met nieuwe kansen :)
Wat dat betreft doorgronden we nog enorm veel niet van Gods plan als je het mij vraagt.

Mee eens, na het duizend jarig koninkrijk als de satan weer wordt losgelaten zullen ook alle andere doden opstaan. De schrift meldt niet of dat in een keer gebeurd of in etappes of hoe. Maar het vermeldt wel dat de doden die niet opstaan bij de eerste opstanding, dood blijven TOTDAT het 1000 jarig vredesrijk voorbij is. Dus dan zullen ze ook tot leven komen of weer geboren worden. Dat is immers ook de enige manier hoe degenen van hen die ongelovig blijven en weer de satan volgen, een tweede dood zullen sterven en daarmee pas ECHT in de hel worden geworpen tezamen met satan.

Openbaringen 20
13 En de zee gaf de doden die in haar waren. Ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken.
14 En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood.
15 En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen.
Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,

itsmetoo

 • Berichten: 1082
 • Itsmetoo
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #64 Gepost op: mei 21, 2012, 09:57:24 pm »
Zie ook deze Beloften van JHWH aan Israël.
JHWH geeft hier immers ook aan dat Hij het allemaal zal doen !

Deuteronomium 30
Beloften van verlossing
1 Het zal gebeuren, wanneer al deze dingen, de zegen en de vervloeking die ik u voorgehouden heb, over u komen, dat u het weer ter harte zult nemen onder alle volken waarheen de HEERE, uw God, u verdreven heeft.
2 En u zult zich bekeren tot de HEERE, uw God, en Zijn stem gehoorzaam zijn, u en uw kinderen, met heel uw hart en met heel uw ziel, overeenkomstig alles wat ik u heden gebied.
3 Dan zal de HEERE, uw God, een omkeer brengen in  uw gevangenschap en Zich over u ontfermen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken waarheen de HEERE, uw God, u verspreid had.
4   Al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, toch zal de HEERE, uw God, u vandaar bijeenbrengen en u vandaar weghalen.
5 En de HEERE, uw God, zal u naar het land brengen dat uw vaderen in bezit hadden, en u zult het weer in bezit nemen; en Hij zal u goeddoen en u talrijker maken dan uw vaderen.
6 De HEERE, uw God,  zal uw hart en het hart van uw nageslacht besnijden, om de HEERE, uw God, lief te hebben met heel uw hart en met heel uw ziel, zodat u leven zult.
7 De HEERE, uw God, zal al deze vervloekingen op uw vijanden leggen en op hen die u haten en die u vervolgd hebben.
8 En ú zult zich bekeren, de stem van de HEERE gehoorzaam zijn en al Zijn geboden, die ik u heden gebied, houden.


Romeinen 9
4   Zij zijn immers Israëlieten; voor hen geldt de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid  en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften.
Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #65 Gepost op: mei 22, 2012, 02:39:00 pm »
Ik kom waarscheinlijk vandaag niet echt aan reageren toe, maar ik kom er op terug :)
Een nieuwe start is een nieuw begin

Riemer Lap

 • was: okidoki
 • Berichten: 8804
 • @ werkt altijd.
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #66 Gepost op: mei 22, 2012, 02:51:41 pm »

quote:

gaitema schreef op 22 mei 2012 om 14:39:
Ik kom waarscheinlijk vandaag niet echt aan reageren toe, maar ik kom er op terug :)
Jij zit natuurlijk lekker te genieten van het mooie weer
« Laatst bewerkt op: mei 22, 2012, 02:54:32 pm door Riemer Lap »
Mail me maar als je wat wilt weten

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #67 Gepost op: mei 22, 2012, 10:14:13 pm »
Dat ook ja :)
Een nieuwe start is een nieuw begin

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #68 Gepost op: mei 22, 2012, 11:19:03 pm »

quote:

itsmetoo schreef op 21 mei 2012 om 20:26:

Het gaat daarom ook om de bloedlijn van Abraham, Isaac en Jacob , niet alleen om de Geografie.

De theoriën beweren dat in Noord West Europa afstammelingen van het huis Israël leven. Sterker nog: jij en ik maken een grote kans volgens die theorie er één te zijn als je van Germaanse kom af zou zijn. De onderbouwingen van die theorie heb ik gelezen en het is zeer interessant te noemen. Ik heb echt zo iets van: "het zou kunnen."
Juist daarover ben ik door gaan denken en heb ik de zo vele theoriën wat van meegekregen over waar allemaal wel niet stammen te vinden zouden zijn.
In het boekje wat ik over de tien stammen las, viel me een profetie van God op. Ergens in de profeten doet God de profetie over het huis Israël over hun trek in babilonische ballingschap dat het niet meer Zijn volk zal worden genoemd, maar dat ze op gaan in de heidenen. Echter Hij zei ook dat Hij ze later weer bij een nieuwe naam zal noemen. Hij zal ze "zijn kinderen" noemen.
Daarin zie ik letterlijk dat God zegt: nu het huis Israël in de heidenen opgegaan is, zeg ik tegen alle heidenen: "geloof in Jezus en je wordt Mijn kinderen. Je wordt mijn nieuwe volk." Vervolgens brengt God Zijn kinderen met de joden samen en maakt er één volk van.
Het huis Israël is namelijk niet Joods. Juda is Joods. Israël niet.
Zo kom ik aan die gedachte. Door me in de theoriën te verdiepen.

quote:

In et Licht van de kruisiging van Jezus Christus en de genade Die Hij brengt, klopt dit voor de heidenen die Christen worden. Maar dat staat ook los van de beloften die JHWH heeft gedaan aan Zijn uitverkoren Volk Israël, de bloedlijn Abraham, Isaac en Jacob. pas aan het eind zal JHWH deze samenbrengen tot een. De Genade van Christus en de Beloften aan Zijn Volk Israël.

God zal ieder zijn belofte wel geven. Hij profeteerde zo ook over Egypte en over Griekenland. In de kern komt het er altijd op neer dat je Jezus nodig hebt :)


quote:


Niet als de bloedlijn doorbroken is, maar zolang de moeder Joods is en afstamt van Abraham , Isaac en Jacob wel. Israel is als volk niet voor niets apart gezet.
Niet voor niets heeft JHWH voorspelt dat hij Israël zal verstrooien, maar ook weer terugbrengen in het beloofde land Israël !


Ja okee. Dat weet ik. Maar dan nog: als je door beredeneerd kom je altijd bij Jezus uit. Zonder Jezus geen redding. Of je nu jood bent of niet.
Ik geloof daarom ook dat een joode gelovige die Jezus als de Messias zal herkennen een profetievervulling is en te gelijk dat het een heiden die het geloof van de joden zal aannemen ook net zo Jezus als de messias zal kunnen herkennen. Jij sloot die mogelijkheid uit. Maar naar mijn weten kan Jezus zich openbaren, wanneer Hij maar wil. Moslims zien Hem in dromen. Ik sluit zo dit ook niet uit. Het is aan God.

 

quote:

Want de opwekking van de kerk waar sommige christenen voor bidden (goed bedoeld), komt niet in de kerk, maar in Israël. Daarvoor zouden christenen moeten bidden. De kerk is voorzeg in de Schrift, zal afvallen en afglijden. Dat is het plan van de HEER, dat is Zijn Wil en zo zal het geschieden.


Het komt op mij over alsof je de moed hebt opgegeven en geloofd dat er voor Nederland niet meer gebeden hoeft te worden en dat er geen bekeerlingen meer zullen komen. Ik geloof dat we in de opwekking leven, maar dat de mensen die nog een opwekking verwachten de huidige opwekking niet zien.
Vanavond hd ik een vergadering van de jeugddienstcommissie. De dominee die het wonder van de man in het blad schreef (die genas van kanker door gebed) was er bij. Ik vroeg hem of het bij ons in de gemeente gebeurd is. Hij bevestigde dat. De genezing heeft in onze gemeente plaats gevonden en het is niet te eerste. Er zijn meer mensen in onze gemeente geweest die zo genezen zijn, maar niemand durft er voor uit te komen. Er is ook iemand van onze gemeente bij Jan Zijlstra genezen. De moeilijkheid in dit geval is dat de man die van kanker genas een vrouw heeft die ook ziek was, maar niet genas.

De dominee denkt er nog over na een keer een kerkdienst te houden waarin hij dit precenteerd. Waarin ook verteld gaat worden van wonderen die in onze gemeente plaats hebben gevonden, maar hij denkt er nog over na vanwege de emotionele geladenheid bij mensen die mensen niet zagen genezen. Toch denkt hij dat het goed is het wel te doen.

Mijn oren hebben aan mijn hoofd geklapperd kan ik je zeggen. De opwekking is inderdaad momenteel gaande, maar wie er niet op focust en nog een opwekking verwacht, die mist hem.

quote:Dit ziet de HEER nu binnen vele kerken, je beschrijft hier de afval.

Ik heb er altijd op tegen als mensen alleen maar zo focussen op Israël. Bid gewoon voor Nederland en Israël en bid voor de rest van de wereld.
Bid voor die ene schaap die dolende is.

quote:


Over de gelovige en aan JHWH trouwe Joden zegt de Here Jezus Zelf dat zij al in het paradijs zijn.
Lukas 13
28   Daar zal gejammer zijn en tandengeknars,  wanneer u Abraham, Izak en Jakob en alle profeten in het Koninkrijk van God zult zien, maar u buitengeworpen.
Dus aan JHWH trouwe Joden zullen OOK in het paradijs komen, niet op basis van collectieve genade als de Christenen, maar op basis van individuele Genade geschonken door de HEER.


Hmm, deze visie had ik nog niet gehoord. Maar ik zie hier enkel de profeten die door de Heilige Geest vervuld zijn. Over de joden maakte Paulus zich nog bedroeft, omdat ze nog niet verlost zijn. Ook de joden hebben het offer van Jezus nodig. Dus ik vind dit te ver doortrokken.

quote:


Niet voor niets zijn er meer "oudere" gelovigen dan jonge lui daardoor.

Dan leg je de schuld bij de ouderen. Maar zei hebben het geluk gehad dat ze vroeger niet de disco bezochten, geen tv hadden, geen internet hadden etc.. door deze nieuwigheden is de wereld in ieders huiskamer gekomen en is het verval ingetreden. Wie de tijden van vroeger nog kende, die weet nog hoe het toen was. Toch is er ook een deel van waar. Mijn moeder vertelde me dat ze nog wist als kind dat buren bij elkaar dagelijks over de vloer kwamen. Dat vond ze erg gezellig, maar met de opkomst van de welvaard was het over. Iedereen kreeg de kolder in de kop. Iedereen moest dit en dat hebben. Een auto en een nieuwe keuken. Die saamhorigheid maakte plaats voor afgunst.
Dus je hebt ook wel gelijk, maar dat is niet het enige. Ze hebben die verleidingen in hun jeugd nog niet zo sterk gehad als de jeugd nu. Ik vraag me zelfs af of ik wel christelijk zou zijn als ik nu geboren werd en over zo veel jaren zo oud als ik nu. De kans zou een stuk kleiner zijn. Ik ben immers als kind in een rijke christelijk leven geboren. Ik zat op een jeugdkringen beweging met 80 jongeren die in zeven bijbelkringen samen kwamen. Nu is in deze beweging nog één kring met 5 tieners die binnenkort daarmee zullen stoppen. Al worden er nieuwe activiteiten opgezet op de kinderen van het hele dorp via een sportweek en een getuigenis van een ex-europees kampioen boksen Joop Gottmers met goede hoop.
Wij geven de hoop niet op. Bidden momenteel vooral voor de kinderen en de tieners in ons dorp.

quote:


In het 1000 jarig rijk zullen volgens de Schrift zijn:
-De uit de dood opgestane Joden uit heel Israël. (zeg maar uit Ezechiel 37)
-Degenen die onthoofd zijn in de grote verdrukking omwille van de getuigenis van Jezus Christus. Dus waarschijnlijk mensen die Jezus wel kennen, de bijbel wel iets, maar niet echt geloof hebben en die op het laatst in de eindtijd TOCH inzien verkeerd te zitten en daarom wiggelen het beest te dienen om dat vervolgens met hun eigen fysieke dood te "betalen".
-Degenen die onthoofd zijn in de grote verdrukking omwille van het Woord van GOD. Dat zijn de Joden in Israël die nog leven en omkomen tijdens de grote verdrukking. Immers alleen de 12.000 van de 12 stammen, dus 144.000 bloedlijnen zullen niet sneuvelen.
- De 144.000 bloedlijnen zullen er dus ook bij zijn.

Dus ieder in het 1000 jarig vredesrijk zal geloven en de HEER dienen.
Al de andere gesneuvelden en doden zullen niet eerder opstaan dan na het 1000 jarig vredesrijk, leer de Schrift.
Openbaringen 20
5 Maar de overigen van de doden werden niet weer levend, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding.

Ik las dit nog even na, maar ik lees weer niet het zelfde. Van Israël heb je me met andere teksten al aangegeven, dus dat geloof ik wel. Maar ik lees het volgende:
"6 Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstandig. Over hen heeft de tweede dood geen macht.."

Ik lees de genen die omkwamen niet als uitsluitend die groep. Nee, hij zag gewoon in de visioen die mensen voor zich en hoe ze de hoogste plaats in genade toebedeeld kregen in het 1000 jarige rijk.  Nergens lees ik dat de rest van de christenen er niet bij zijn. De rest van de doden waar het over gaat, daar lees ik de doden in het dodenrijk in. De genen die omkwamen omdat ze zonder Jezus gestorven zijn. Wij zijn als christenen namelijk niet dood als we in de hemel zijn en bevinden ons niet in het dodenrijk als we in de hemel zijn.
Ik geloof dat we als christenen daar ook in het 1000 jarige rijk zijn. Dat rijk zal niet op deze aarde zijn, want die is volgens het oude testament vergaan. Openbaringen beloofd dat dit een nieuwe arade zal zijn. De oude is voorbij gegaan. Bestaat niet meer.


quote:Volgens mij moeten wij zelf niet strijden tegen de zonde, wij moeten toch de Heilige Heest de volle ruimte geven, opdat Hij ons kan steunen en kracht geven bij het niet doen van de zonde? Op eigen kracht verliezen we de strijd tegen de zonde. Maar de Heilige Geest Die in ons woont is vele malen sterker dan de boze.
1 Johannes 4
4 Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen, want Hij Die in u is, is groter dan hij die in de wereld is.
Probleem is alleen dat wij mensen de Heilige Geest negeren en tegenwerken. Helaas hebben we een vrije wil, die de Heilige Geest respecteert.

Dat zeg ik ook, maar dan in andere woorden :)


Hier laat ik het bij voor vandaag :)F
« Laatst bewerkt op: mei 22, 2012, 11:25:43 pm door gaitema »
Een nieuwe start is een nieuw begin

itsmetoo

 • Berichten: 1082
 • Itsmetoo
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #69 Gepost op: mei 23, 2012, 12:22:09 am »

quote:

gaitema schreef op 22 mei 2012 om 23:19:
[...]
De theoriën beweren dat in Noord West Europa afstammelingen van het huis Israël leven. Sterker nog: jij en ik maken een grote kans volgens die theorie er één te zijn als je van Germaanse kom af zou zijn. De onderbouwingen van die theorie heb ik gelezen en het is zeer interessant te noemen. Ik heb echt zo iets van: "het zou kunnen."
De bloedlijn ja, die kan over de hele wereld zitten en zit ook over de hele lijn. Vele Joden maken nu de Aliya terug naar het Beloofde Land Israël ! Precies zoals JHWH heeft voorspeld.
1 Het zal gebeuren, wanneer al deze dingen, de zegen en de vervloeking die ik u voorgehouden heb, over u komen, dat u het weer ter harte zult nemen onder alle volken waarheen de HEERE, uw God, u verdreven heeft.
--> is geschied
2 En u zult zich bekeren tot de HEERE, uw God, en Zijn stem gehoorzaam zijn, u en uw kinderen, met heel uw hart en met heel uw ziel, overeenkomstig alles wat ik u heden gebied.
--> is nog niet geschied
3 Dan zal de HEERE, uw God, een omkeer brengen in  uw gevangenschap en Zich over u ontfermen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken waarheen de HEERE, uw God, u verspreid had.
--> is aan het geschieden
5 En de HEERE, uw God, zal u naar het land brengen dat uw vaderen in bezit hadden, en u zult het weer in bezit nemen; en Hij zal u goeddoen en u talrijker maken dan uw vaderen.
--> is geschied in 1948 !
6 De HEERE, uw God,  zal uw hart en het hart van uw nageslacht besnijden, om de HEERE, uw God, lief te hebben met heel uw hart en met heel uw ziel, zodat u leven zult.
--> Is nog niet geschied
7 De HEERE, uw God, zal al deze vervloekingen op uw vijanden leggen en op hen die u haten en die u vervolgd hebben.
--> Is nog niet geschied, vele profetieën hierover staan in OT de profetieën, welke Jezus Christus bij Zijn Wederkomst nog allemaal zal gaan vervullen.
8 En ú zult zich bekeren, de stem van de HEERE gehoorzaam zijn en al Zijn geboden, die ik u heden gebied, houden.
--> is nog niet geschied, gaat nog geschieden.

quote:

Juist daarover ben ik door gaan denken en heb ik de zo vele theoriën wat van meegekregen over waar allemaal wel niet stammen te vinden zouden zijn.
JHWH weet het precies.

quote:

In het boekje wat ik over de tien stammen las, viel me een profetie van God op. Ergens in de profeten doet God de profetie over het huis Israël over hun trek in babilonische ballingschap dat het niet meer Zijn volk zal worden genoemd, maar dat ze op gaan in de heidenen. Echter Hij zei ook dat Hij ze later weer bij een nieuwe naam zal noemen. Hij zal ze "zijn kinderen" noemen.
Hij zal ze weer Zijn kinderen noemen.
Jesaja 43
5   Wees niet bevreesd, want Ik ben met u.
Vanwaar de zon opkomt, zal Ik uw nageslacht halen
en vanwaar zij ondergaat zal Ik u bijeenbrengen.

6 Ik zal zeggen tegen het noorden: Geef!
En tegen het zuiden: Weerhoud niet!
Breng Mijn zonen van ver,

en Mijn dochters van het einde der aarde.
7 Ieder die genoemd is naar Mijn Naam,
die heb Ik tot Mijn eer geschapen, die heb Ik geformeerd, ja, die heb Ik gemaakt.


Ezechiel 11
16 Zeg daarom: Zo zegt de Heere HEERE: Hoewel Ik hen ver weggedreven heb onder de heidenvolken en hoewel Ik hen in de landen verspreid heb, toch zal Ik voor hen een heiligdom zijn, hoekort ook, in de landen waarin zij gekomen zijn.
17 Zeg daarom: Zo zegt de Heere HEERE: Ik zal u verzamelen uit de volken, en Ik zal u bijeenbrengen uit de landen waarover uoveral verspreid bent, en Ik zal u het land van Israël geven.
--> Zie verspreid over de wereld maar verzameld in het land Israël.
19 Ik zal hun  één hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit hun vlees wegdoen en hun een hart van vlees geven,
20 zodat zij in Mijn verordeningen gaan en Mijn bepalingen in acht nemen en die houden
. Dan zullen zij Mij een  volk zijn, en zal Ík hun een God zijn.

--> De HEER geeft hen een hart vol geloof dan ! De HEER zal het doen !

quote:

Daarin zie ik letterlijk dat God zegt: nu het huis Israël in de heidenen opgegaan is, zeg ik tegen alle heidenen: "geloof in Jezus en je wordt Mijn kinderen. Je wordt mijn nieuwe volk." Vervolgens brengt God Zijn kinderen met de joden samen en maakt er één volk van.
Dit is echt vervangingsleer. De bovenstaande vers toont aan dat de HEER de Joden die Hij verspreid heeft zal terugbrengen naar het Beloofde land Israël ! Israel, daarmee bedoeld de HEER niet de kerk.

Ezechiël 34
25 Ik zal een verbond van vrede met ze sluiten en de wilde dieren uit het land wegdoen. Ze zullen onbezorgd wonen in de woestijn en slapen in de wouden.
26 Ik zal hun en het gebied rond Mijn heuvel een zegen geven, en Ik zal de regen op zijn tijd doen neerdalen. Regens van zegen zullen er zijn.
28 Ze zullen niet meer tot een prooi zijn voor de heidenvolken, en de wilde dieren van de aarde zullen ze niet meer verslinden, maar ze zullen onbezorgd wonen en niemand zal ze schrik aanjagen.
29 Ik zal een Plant van naam voor ze doen opkomen. Dan zullen ze niet langer weggenomen worden door honger in het land, en de smaad van de heidenvolken zullen ze niet langer dragen.
30 Dan zullen ze weten dat Ik, de HEERE, hun God, met ze ben, en dat ze Mijn volk zijn, het huis van Israël, spreekt de Heere HEERE.


Sefanja 3
15 De HEERE heeft uw oordelen weggenomen,
Hij heeft uw vijand weggevaagd.
De Koning van Israël, de HEERE, is in uw midden:
u zult geen kwaad meer zien.


Jeremia 30:11
11 Want Ik ben met u, spreekt de HEERE, om u te verlossen,
want Ik maak een vernietigend einde aan alle heidenvolken
waarheen Ik u verspreid heb,

maar aan u zal Ik geen vernietigend einde maken.
Ik zal u bestraffen met  mate,

maar u beslist niet voor onschuldig houden.

quote:

Het huis Israël is namelijk niet Joods. Juda is Joods. Israël niet.
Israel en de kerk zijn echt 2 totaal verschillende dingen en wegen, het is echt je reinste vervangingsleer je statement

quote:

God zal ieder zijn belofte wel geven. Hij profeteerde zo ook over Egypte en over Griekenland. In de kern komt het er altijd op neer dat je Jezus nodig hebt :)

Profetieën over dergelijke landen om Israël heen zijn altijd dat Jezus deze landen gaat vernietigen na Zijn Wederkomst als Hij Israël uit de grote verdrukking heeft gehaald. Als je wilt kan ik je vele voorbeelden geven. De grote verdrukking vindt immers ook plaats in Israël, het zijn de Joden die verdrukt worden door de ongelovigen en de misleide christenen die achter de hoer van Babylon aanhollen.

Straks verder
Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,

Riemer Lap

 • was: okidoki
 • Berichten: 8804
 • @ werkt altijd.
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #70 Gepost op: mei 23, 2012, 12:40:36 am »
-
« Laatst bewerkt op: mei 23, 2012, 08:17:56 am door Riemer Lap »
Mail me maar als je wat wilt weten

itsmetoo

 • Berichten: 1082
 • Itsmetoo
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #71 Gepost op: mei 23, 2012, 01:16:29 am »

quote:

gaitema schreef op 22 mei 2012 om 23:19:
Ja okee. Dat weet ik. Maar dan nog: als je door beredeneerd kom je altijd bij Jezus uit. Zonder Jezus geen redding. Of je nu jood bent of niet.

Klopt, het is Jezus Dprofeieenie in Ezechiel 37 alle doden uit israel uit de dood opwekken zal. En in Ezechiel 37 Israël en Juda (westbank) zal herenigen. Het is Jezus Die al die hiervoor genoemde profetieën zal vervullen, waardoor heel Israël de HEER zal aannemen. ! Zo staat het in de Schrift.

[/quote]Ik geloof daarom ook dat een joode gelovige die Jezus als de Messias zal herkennen een profetievervulling is en te gelijk dat het een heiden die het geloof van de joden zal aannemen ook net zo Jezus als de messias zal kunnen herkennen. [/quote]
De heidenen hebben deze mogelijkheid leert de Schrift in de Genadetijd, waarin we nu leven, tot de opname door Jezus Christus. Daarna begint de heftige grote verdrukking van Israël immers. De Genade van het Kruis is dan voorbij. Daarom leert de Schrift ook dat de Opname pas zal komen als het getal van de christenen vol is. Als de laatste heiden zich heet bekeerd tot Jezus. Dan zullen zo leert de Schrift in Openbaringen 20 bij de eerste opstanding de doden worden geoordeeld. Dat zijn dus geen ware christenen want die leven Eeuwig dankzij Jezus. Het zijn dus heidenen en die het beest niet dienen en Israël niet willen aanvallen en verdrukken en dit betalen met hun eigen leven.

En Joden die omkomen in de grote verdrukking. De Genade is dan weg, want de eerste opstanding in Openbaringen 20 spreekt over
4 En ik zag tronen, en zij zaten op dezelve; en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen dergenen, die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus, en om het Woord Gods, en die het beest, en deszelfs beeld niet aangebeden hadden, en die hetmerkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand; en zij leefden en heersten als koningen met Christus, de duizend jaren.
5 Maar de overigen der doden werden niet weder levend, totdat de duizend jaren geëindigd waren. Deze is de eerste opstanding.


[quoteJij sloot die mogelijkheid uit. Maar naar mijn weten kan Jezus zich openbaren, wanneer Hij maar wil. Moslims zien Hem in dromen. Ik sluit zo dit ook niet uit. Het is aan God. [/quote]
Ik sluit het niet uit, de Schrift sluit het uit. Na de Genadetijd in ieder geval.

 

quote:

Het komt op mij over alsof je de moed hebt opgegeven en geloofd dat er voor Nederland niet meer gebeden hoeft te worden en dat er geen bekeerlingen meer zullen komen. Ik geloof dat we in de opwekking leven, maar dat de mensen die nog een opwekking verwachten de huidige opwekking niet zien.

bekeren en evangeliseren is onze kerntaak en zou onze kernbezigheid moeten zijn. betekenend, de straat op en niet wegkruipen in kerkgebouwen, uiteindelijk is het de HEER Die iemand aanraakt of niet. Wij kunnen alleen maar Zijn Tool zijn die het Woord brengen, meer niet. Ik geeft dus niets op.

Maar de Schrift voorzegt duidelijk een afval in de Gemeente en die is nu al aan het plaatsvinden. We zien dat ook aan de wereldse zaken om ons heen.
De opwekking zal dus plaats gaan vinden uiteindelijk in Israel, het Beloofde Land.
De laatste jaren is het aantal gelovigen, joods en Messiaans aanzienlijk gestegen.

quote:

Vanavond hd ik een vergadering van de jeugddienstcommissie. De dominee die het wonder van de man in het blad schreef (die genas van kanker door gebed) was er bij. Ik vroeg hem of het bij ons in de gemeente gebeurd is. Hij bevestigde dat. De genezing heeft in onze gemeente plaats gevonden en het is niet te eerste. Er zijn meer mensen in onze gemeente geweest die zo genezen zijn, maar niemand durft er voor uit te komen.

geweldig ! Maar waarom er niet vooruitkomen? Waarom de HEER niet alle Eer geven? Ik dank hem liever 10 keer voor iets dat Hij niet gedaan heeft dan 1 keer niet voor iets dat Hij wel gedaan heeft. Snap je? Waarom zo moeilijk daarover doen?

quote:

Er is ook iemand van onze gemeente bij Jan Zijlstra genezen. De moeilijkheid in dit geval is dat de man die van kanker genas een vrouw heeft die ook ziek was, maar niet genas.

Tsja, de HEER beslist..... Hij zal er Zijn redenen voor hebben.

quote:

De dominee denkt er nog over na een keer een kerkdienst te houden waarin hij dit precenteerd. Waarin ook verteld gaat worden van wonderen die in onze gemeente plaats hebben gevonden, maar hij denkt er nog over na vanwege de emotionele geladenheid bij mensen die mensen niet zagen genezen. Toch denkt hij dat het goed is het wel te doen.

Lijkt mij een goede stap.
Want dan zouden we ook niet blij mogen zijn en plezier hebben omdat er wellicht mensen zijn die alle reden hebben om dat niet te zijn.

quote:

Mijn oren hebben aan mijn hoofd geklapperd kan ik je zeggen. De opwekking is inderdaad momenteel gaande, maar wie er niet op focust en nog een opwekking verwacht, die mist hem.

Zolang de kerk Israël onze oude broeder in de kou laat staan, denk ik niet dat de opwekking er komt. Ik hoop het hoor, maar verwacht dat niet. Die opwekking is voor Israël bedoeld.

quote:

Ik heb er altijd op tegen als mensen alleen maar zo focussen op Israël. Bid gewoon voor Nederland en Israël en bid voor de rest van de wereld.
Bid voor die ene schaap die dolende is.

Het is onze opdracht van de HEER om voor Israël te bidden.

Psalm 122:6
6 Bid om vrede voor Jeruzalem, laat het goed gaan met hen die u liefhebben.


Ezechiel 13:5
5 U bent niet in de bressen geklommen, en voor het huis van Israël wierp u geen muur op om op de dag van de HEERE staande te blijven in de strijd.


Ook dienen wij het Volk Israël te troosten, want zijzelf kunnen het net doen. Wie anders dan de christenen moeten dat doen?
Jesaja 40
1 Troost, troost Mijn volk,
zal uw God zeggen,
2 spreek naar het hart van Jeruzalem
en roep haar toe
dat haar strijd vervuld is,
dat haar ongerechtigheid verzoend is,
dat zij uit de hand van de HEERE het dubbele ontvangen heeft
voor al haar zonden.


Uiteraard bid ik ook voor dolende, gevangen christenen in communistische en islamitische landen, zieken, een regering die Israël blijft steunen zodat het niet tegen GOD Zijn Wil ingaat, ook abortus afschaf, euthanasie afschaft, homo huwelijk afschaft, zondagse winkel opening afschaft enz. Maar uiteraard voor Israël, de Joden overal ter wereld dat ze terug mogen naar het beloofde land, de Knesset, de Israëlische militairen, bescherming tegen de islamieten en terroristen enz.
Uiteraard dank ik ook voor alles wat de HEER doet of gedaan heeft. Bijvoorbeeld de SGP met 2 zeteltjes een hele dikke vinger in de pap laten hebben de afgelopen periode.

quote:

Hmm, deze visie had ik nog niet gehoord. Maar ik zie hier enkel de profeten die door de Heilige Geest vervuld zijn. Over de joden maakte Paulus zich nog bedroeft, omdat ze nog niet verlost zijn. Ook de joden hebben het offer van Jezus nodig. Dus ik vind dit te ver doortrokken.
Het had voor Jezus geen zin om een voorbeeld te geven van een Jood in de hemel die onbekend is, juist deze voor Joden bekenden, brengen de boodschap over en die is dat er voor Jezus tijd al Joden in de hemel kwamen door trouw geloof in JHWH, waardoor ze individuele genade ontvingen. Het geld gewoon voor alle Joden die trouw in JHWH geloven, want Hij zegt niet dat het nu niet meer mogelijk is. Nee Hij motiveert de Joodse toehoorders juist.
« Laatst bewerkt op: mei 23, 2012, 08:22:37 pm door itsmetoo »
Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,

itsmetoo

 • Berichten: 1082
 • Itsmetoo
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #72 Gepost op: mei 23, 2012, 01:28:59 am »

quote:

Dan leg je de schuld bij de ouderen. Maar zei hebben het geluk gehad dat ze vroeger niet de disco bezochten, geen tv hadden, geen internet hadden etc..

Ik geef niemand de schuld, ik constateer gewoon. Zelf ben ik immers ook pas op latere leeftijd bekeerd.
Het verval in de wereld, de satan dringt zich steeds dieper in onze levens. Doordat er minder ware christenen zijn, is de Heilige Geest minder present en krijgt de satan meer macht.

quote:

door deze nieuwigheden is de wereld in ieders huiskamer gekomen en is het verval ingetreden. Wie de tijden van vroeger nog kende, die weet nog hoe het toen was. Toch is er ook een deel van waar.

Mee eens.

quote:

Mijn moeder vertelde me dat ze nog wist als kind dat buren bij elkaar dagelijks over de vloer kwamen. Dat vond ze erg gezellig, maar met de opkomst van de welvaard was het over. Iedereen kreeg de kolder in de kop. Iedereen moest dit en dat hebben. Een auto en een nieuwe keuken. Die saamhorigheid maakte plaats voor afgunst.

De maatschappij ziet ons ook als consument, onze taak voor de wereld hier is consumeren. Men denkt er gelukkiger van te worden maar wordt steeds gelukkiger. En doordat de EU zich zo anti-israel opstelt zal de HEER de EU meer en meer straffen, eerst met economische sancties en erna wellicht harder.

quote:

Dus je hebt ook wel gelijk, maar dat is niet het enige. Ze hebben die verleidingen in hun jeugd nog niet zo sterk gehad als de jeugd nu. Ik vraag me zelfs af of ik wel christelijk zou zijn als ik nu geboren werd en over zo veel jaren zo oud als ik nu. De kans zou een stuk kleiner zijn. Ik ben immers als kind in een rijke christelijk leven geboren. Ik zat op een jeugdkringen beweging met 80 jongeren die in zeven bijbelkringen samen kwamen. Nu is in deze beweging nog één kring met 5 tieners die binnenkort daarmee zullen stoppen. Al worden er nieuwe activiteiten opgezet op de kinderen van het hele dorp via een sportweek en een getuigenis van een ex-europees kampioen boksen Joop Gottmers met goede hoop.
Wij geven de hoop niet op. Bidden momenteel vooral voor de kinderen en de tieners in ons dorp.

Goede zaak, maar het staat zo in de Schrift, dus die ontwikkeling kunnen we niet tegenhouden. Wel kunnen we ons blijven inzetten om elke ziel binnen te houden of binnen te krijgen.

Als een "kerk" genootschap nu nog enorm groet in aantal, dan wees maar beducht. Kijk maar naar die afgoderij van de jehova getuigen, die groeien als kool. De oecumenische kerk straks zal ook als kool gaan groeien, helaas. Maar de hoer van Babylon is geprofeteerd en dat zal ook geschieden.

beaam je de opname zoals die in de schrift staat beschreven? Of is het goed om daar samen dieper op in te gaan?
« Laatst bewerkt op: mei 23, 2012, 08:24:10 pm door itsmetoo »
Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,

Peter68

 • Berichten: 477
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #73 Gepost op: mei 23, 2012, 11:00:14 am »

quote:

En doordat de EU zich zo anti-israel opstelt zal de HEER de EU meer en meer straffen, eerst met economische sancties en erna wellicht harder.
Waar baseer je dit op?

itsmetoo

 • Berichten: 1082
 • Itsmetoo
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #74 Gepost op: mei 23, 2012, 12:38:54 pm »

quote:

Peter68 schreef op 23 mei 2012 om 11:00:
[...]
Waar baseer je dit op?


Lees de vele profetieën in OT en Openbaringen, eigenlijk de eindtijd profetieën en kijk om je heen in de wereld naar wat er gebeurd.

Kijk wat EU steunt en JHWH afkeurt:
-Kijk hoe JHWH ingreep bij het terroristische Flottielje naar Gaza.
-Kijk naar de islamitische opstanden in MO, die door de EU worden gesteund.
-Kijk naar de officiële brief die de EU wilde opstellen tegen Israël, waar gelukkig NL weigerde te tekenen en het dus niet zo is opgeteld.
-Kijk naar de gas leverantie die Egypte nu stil wil leggen, net nu JHWH heeft voorzien in enorme hoeveelheden gas en olie in Israël. Zelfs goud ontdekt recent.
-Kijk hoe de EU moord en brand roept als het beloofde land Israël zich moet verdedigen tegen islamitische terroristen, bij bijvoorbeeld een muur ter protectie te bouwen.
- Kijk hoe de EU zwijgt als het graf als Turkije pure genocide pleegt dit haar op de Koerden als wraak op hun niet terroristische, maar Guerrilla aanval.
-Kijk hoe de EU heimelijk een pact heeft gesloten met islamitische oliestaten.
enz.
Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,