Auteur Topic: God versus Jezus nav vraag  (gelezen 13026 keer)

Riemer Lap

 • was: okidoki
 • Berichten: 8804
 • @ werkt altijd.
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #90 Gepost op: mei 25, 2012, 12:06:30 am »

quote:

Peter68 schreef op 24 mei 2012 om 23:55:
Het onderste plaatje zegt me niks, wat is het precies?
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zwarte_Steen_(Mekka)
Mail me maar als je wat wilt weten

itsmetoo

 • Berichten: 1082
 • Itsmetoo
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #91 Gepost op: mei 25, 2012, 12:09:16 am »
Onderste plaatje is dit:

Deze zwarte steen ligt in die kubus en dat is wat elke islamiet in Mekka MOET komen aanbidden.

De Zwarte Steen (Arabisch: الحجر الأسود al-Hajar-ul-Aswad) is een steen in de zuidoostelijke hoek (de zogenaamde Jemenitische hoek) van de Ka'aba in de Al-Masjid al-Harammoskee in Mekka waarbij binnen de islam een bepaald soort cultus past. De Zwarte Steen bepaalt de qibla, de gebedsrichting. De steen is circa 30 centimeter groot in doorsnee en is gevat in een zilveren band. De Zwarte Steen is mogelijk een meteoriet die gevormd werd tijdens een metorietinslag in Wabar in de Rub al Khali waar meer soortgelijke voorwerpen zijn gevonden en werd mogelijk reeds vereerd in de voorislamitische periode.
Tijdens de hadj maken pelgrims zeven keer een omgang rondom de Ka'aba tegen de klok in. De Zwarte Steen is van iedere omgang het begin- en eindpunt. Zij zullen proberen de steen aan te raken of te kussen. Soms is fysiek contact onmogelijk. Dan is het voldoende als men naar de Zwarte Steen wijst als men er parallel mee staat. Men behoort dan Allahu akbar te zeggen, zoals Mohammed ook plachte te doen toen hij tijdens de omgang op een dromedaris zat en naar de steen wees. Het aanraken van de steen heeft geen zegenende werking, omdat dit strijdig is met het toekennen van goddelijke krachten aan voorwerpen of mensen buiten God (tawhid). De Steen staat symbool voor een en hetzelfde punt dat door de eeuwen heen door gelovigen en profeten is aangeraakt en steeds terug werd geplaatst in de Ka'aba die enkele malen verwoest en verbouwd werd. Men mag niet drukken of duwen om bij de Zwarte Steen te komen.

Het aanraken van de Zwarte Steen is volgens een Hadith zeer goed. Mohammed laat daarin weten dat op de Dag des oordeels de Zwarte Steen door God wordt opgeheven. De steen zal twee ogen hebben en een tong en hij zal getuigen voor allen die de steen hebben aangeraakt. De steen zou volgens een Hadith ook zonden wegnemen. Niet alle moslims erkennen dit. Omar ibn al-Chattab verzuchtte eens dat hij wist dat de steen geen gaven had, maar hij had Mohammed de steen ook zien kussen. Daarom kuste hij de Zwarte Steen eveneens.

Er zijn twee belangrijke overleveringen over de herkomst van de Zwarte Steen. Toen Adam de Ka'aba bouwde, viel deze steen uit de hemel, waarna Adam de steen voor de bouw van de Ka'aba gebruikte.

Een andere overlevering laat de engel Gabriël de Zwarte Steen aan Abraham geven, waarop Abraham en zijn zoon Ismaël de steen gebruikten voor de (her)bouw van de Ka'aba.

Volgens beide overleveringen komt de Zwarte Steen uit de hemel. Eerst was de steen wit van kleur, zelfs witter dan wit, maar door de zonden van de mensen is de steen zwart geworden.
Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,

Peter68

 • Berichten: 477
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #92 Gepost op: mei 25, 2012, 12:13:30 am »
okay helder, dank!

Zou je je licht ook eens over deze vraag willen laten schijnen?

Als ik het goed heb dan geloven de meeste Joden niet in Christus als messias, op grond waarvan zullen ze dan worden gered?

Riemer Lap

 • was: okidoki
 • Berichten: 8804
 • @ werkt altijd.
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #93 Gepost op: mei 25, 2012, 12:20:31 am »

quote:

De zwarte steen is net zoiets als een schudbijbel: je schijnt niet zonder te kunnen.....
Mail me maar als je wat wilt weten

itsmetoo

 • Berichten: 1082
 • Itsmetoo
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #94 Gepost op: mei 25, 2012, 12:34:34 am »

quote:

Peter68 schreef op 24 mei 2012 om 23:55:
Als ik het goed heb dan geloven de meeste Joden niet in Christus als messias, op grond waarvan zullen ze dan worden gered?


Door alle profetieën in het oude testament waarin de HEER Zijn genade beloften doet aan het Volk Israël.
De meest duidelijke is Ezechiel 37:
Het visioen van de beenderen
1 De hand van de HEERE was op mij, en de HEERE bracht mij in de geest naar buiten en zette mij neer, midden in een vallei. Die lag vol beenderen.
2 Hij deed mij er aan alle kanten omheen gaan. En zie, er lagen er zeer veel op de grond van de vallei, en zie, ze waren zeer dor.
3 Hij zei tegen mij: Mensenkind, zullen deze beenderen tot leven komen? En ik zei: Heere HEERE, Ú weet het!
4 Toen zei Hij tegen mij: Profeteer tegen deze beenderen en zeg tegen hen: Dorre beenderen, hoor het woord van de HEERE.


5 Zo zegt de Heere HEERE tegen deze beenderen: Zie, Ik ga geest in u brengen en u zult tot leven komen.
--> De HEER zal de doden in israel tot leven brengen !
6 Ik zal pezen op u leggen, vlees op u doen komen, een huid over u heen trekken, en geest in u geven, zodat u tot leven komt. Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben.
--> Weer de doden in Israël tot leven brengen, maar OOK dat Israël DAN zal weten dat de HEER HEER is! Zij zullen de Messias (h)erkennen.
7 Toen profeteerde ik zoals mij geboden was, en er ontstond een geluid zodra ik profeteerde, en zie, een gedruis! De beenderen kwamen bij elkaar, elk been bij het bijbehorende been.
8 En ik zag, en zie, er kwamen pezen op, er kwam vlees op en Hij trok er een huid overheen, maar er was geen geest in hen.

9 Hij zei tegen mij: Profeteer tegen de geest, profeteer, mensenkind! Zeg tegen de geest: Zo zegt de Heere HEERE: Geest, kom uit de vier windstreken en blaas in deze gedoden, zodat zij tot leven komen.
--> De HEER zal ook de gedode Joden in Israël (door grote verdrukking) tot leven brengen.
10 Ik profeteerde zoals Hij mij geboden had. Toen kwam de geest in hen en zij kwamen tot leven. Zij gingen op hun voeten staan, een zeer, zeer groot leger.
--> Alle doden komen tot leven.
11 Toen zei Hij tegen mij: Mensenkind, deze beenderen zijn heel het huis van Israël. Zie, ze zeggen: Onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vergaan, wij zijn afgesneden!
--> Extra aanwijzing dat de doden van HEEL ISRAEL zijn!
12 Profeteer daarom, en zeg tegen hen: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zal uw graven openen en Ik zal u uit uw graven doen oprijzen, Mijn volk, en Ik zal u brengen in het land van Israël.
--> Alle graven van de Joden worden geopend en de HEER zal hen doen opstaan uit de dood. Als ze niet in israel zijn gestorven, zullen ze toch daar opstaan.
13 Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben, als Ik uw graven open en als Ik u uit uw graven doe oprijzen, Mijn volk.
--> De aanwijzing dat at HEEL ISRAEL zal weten dat de HEERE HEER is en de Messias (h)erkennen. Nogmaals Zijn Volk, Volk van GOD.
14 Ik zal Mijn Geest in u geven, u zult tot leven komen en Ik zal u in uw land zetten. Dan zult u weten dat Ík, de HEERE, dit gesproken en gedaan heb, spreekt de HEERE.
--> Nogmaals de belofte dat de HEER heel Israël tot leven brengt en uit de dood doet opstaan in Israël en zich herinneren DEZE profetie !

Het vervolg handelt uiterst gedetailleerd over HOE de HEER Israël herenigen zal. Merk op dat Judea/Juda het tegenwoordige westbank is, waar satan zijn volk de "palestijen" proberen het Beloofde Land in te pikken, zoals ook geprofeteerd is.

19 Spreek dan tot hen: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zal het stuk hout van Jozef nemen, dat zich in de hand van Efraïm bevindt, en van de stammen van Israël, zijn metgezellen, en Ik zal het bij het stuk hout van Juda voegen, en Ik zal ze tot één stuk hout maken. Ze zullen in Mijn hand één worden.

22 Ik zal hen tot één volk maken in het land, op de bergen van Israël. Zij zullen allen  één Koning als koning hebben. Zij zullen niet langer als twee volken zijn, en niet langer nog in twee koninkrijken verdeeld zijn.
23 Dan zullen zij zich niet meer verontreinigen met hun stinkgoden en met hun afschuwelijke afgoden en met al hun overtredingen. Ik zal hen verlossen in al hun woongebieden, waar zij gezondigd hebben, en Ik zal hen reinigen. Dan zullen zij een volk voor Mij zijn en Ík zal een God voor hen zijn.

--> De HEER zal heel Israël Zelf reinigen van hun zonden !

25 Zij zullen wonen in het land dat Ik aan Mijn knecht, aan Jakob, gegeven heb, waarin uw vaderen gewoond hebben. Zij zullen daarin wonen, zij met hun kinderen en hun kleinkinderen, tot in eeuwigheid, en Mijn Knecht David zal tot in eeuwigheid hun Vorst zijn.
26 Ik zal met hen een  verbond van vrede sluiten. Het zal een eeuwig verbond met hen zijn, Ik zal hun een plaats geven en hen talrijk maken, en Ik zal Mijn  heiligdom in hun midden zetten tot in eeuwigheid.
--> Een nieuw verbond tussen Israël en de HEER, Zijn Heiligdom zal weer in Israël staan.
27 Mijn tabernakel zal bij hen zijn, Ik zal een  God voor hen zijn en zíj zullen een volk voor Mij zijn.
28 Dan zullen de heidenvolken weten dat Ik de HEERE ben, Die Israël heiligt, wanneer Mijn heiligdom voor eeuwig in hun midden zal zijn.

Weer de Belofte dat de HEER Zijn Heiligdom in Israël zal plaatsen, maar nu voor eeuwig ! De HEER Die Israël Zelf heiligen zal. [/i]

Wat een Liefdevolle en Trouwe GOD dienen wij en de Joden toch? Zijn Woord en Beloften zijn Eeuwig !
« Laatst bewerkt op: mei 25, 2012, 01:41:08 am door itsmetoo »
Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,

Peter68

 • Berichten: 477
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #95 Gepost op: mei 25, 2012, 12:50:23 am »
De profetieën zijn duidelijk, ik ken ze. Maar de vraag was de volgende:

Als ik het goed heb dan geloven de meeste Joden niet in Christus als messias, op grond waarvan zullen ze dan worden gered?

De profetieën staan in het OT. In het NT is Jezus gekomen en Hij heeft gezegd: niemand komt tot de vader dan door mij. Dan is mijn vraag: als ze niet in Jezus geloven en hem niet aannemen als Redder, hou kunnen ze dan behouden worden?
Gelden de profetieën dan alleen voor het Israël uit het OT?

Riemer Lap

 • was: okidoki
 • Berichten: 8804
 • @ werkt altijd.
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #96 Gepost op: mei 25, 2012, 12:55:34 am »

quote:

Peter68 schreef op 25 mei 2012 om 00:50:
De profetieën zijn duidelijk, ik ken ze. Maar de vraag was de volgende:

Als ik het goed heb dan geloven de meeste Joden niet in Christus als messias, op grond waarvan zullen ze dan worden gered?

De profetieën staan in het OT. In het NT is Jezus gekomen en Hij heeft gezegd: niemand komt tot de vader dan door mij. Dan is mijn vraag: als ze niet in Jezus geloven en hem niet aannemen als Redder, hou kunnen ze dan behouden worden?
Gelden de profetieën dan alleen voor het Israël uit het OT?
Je hebt je vraag al voor de 3e keer gesteld. Ismetoo houdt van heldere vragen:bewijs


Je vraag is ws te helder of niet helder....
Ik kies voor "helder" trouwens :)
Mail me maar als je wat wilt weten

itsmetoo

 • Berichten: 1082
 • Itsmetoo
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #97 Gepost op: mei 25, 2012, 12:57:29 am »

quote:

Peter68 schreef op 25 mei 2012 om 00:50:
De profetieën zijn duidelijk, ik ken ze. Maar de vraag was de volgende:

Als ik het goed heb dan geloven de meeste Joden niet in Christus als messias, op grond waarvan zullen ze dan worden gered?

De profetieën staan in het OT. In het NT is Jezus gekomen en Hij heeft gezegd: niemand komt tot de vader dan door mij. Dan is mijn vraag: als ze niet in Jezus geloven en hem niet aannemen als Redder, hou kunnen ze dan behouden worden?
Gelden de profetieën dan alleen voor het Israël uit het OT?


De Geest van Genade zal Israël na de opstanding ontvangen staat er toch, ze zullen daardoor weten dat Jezus de Messias is, de HEER zal heel Israël Zelf reinigen van hun zonden. Jezus zal dus ook de Joden redden aan het eind.

niemand komt tot de vader dan door mij,
Dat geld voor de genade tijd waarin we nu leven.
Als ware christenen sterven fysiek blijft onze ziel leven en gaat naar Christus. Dat is dus bij ongelovigen en Joden niet. De Joden echter zullen opstaan uit de dood bij Jezus Zijn Wederkomst.

Ware Christenen zijn dan al bij de HEER, en die nog fysiek leven zullen worden opgenomen met de Opname door Jezus.

Na Jezus Zijn Wederkomst zullen dus de Christenen en Joden allen een verheerlijkt lichaam krijgen, zoals ook Jezus had na Zijn opstanding uit de dood.
In dat verheerlijkt lichaam zullen we leven in het 1000 jarig vredesrijk, de satan zal zijn opgesloten. Christus zal regeren vanuit Jeruzalem.
Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,

Riemer Lap

 • was: okidoki
 • Berichten: 8804
 • @ werkt altijd.
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #98 Gepost op: mei 25, 2012, 12:58:46 am »

quote:

itsmetoo schreef op 25 mei 2012 om 00:57:
[...]


De Geest van Genade zal Israël na de opstanding ontvangen staat er toch, ze zullen daardoor weten dat Jezus de Messias is, de HEER zal heel Israël Zelf reinigen van hun zonden. Jezus zal dus ook de Joden redden aan het eind.

niemand komt tot de vader dan door mij,
Dat geld voor de genade tijd waarin we nu leven.
Als ware christenen sterven fysiek blijft onze ziel leven en gaat naar Christus. Dat is dus bij ongelovigen en Joden niet. De Joden echter zullen opstaan uit de dood bij Jezus Zijn Wederkomst.

Ware Christenen zijn dan al bij de HEER, en die nog fysiek leven zullen worden opgenomen met de Opname door Jezus.

Na Jezus Zijn Wederkomst zullen dus de Christenen en Joden allen een verheerlijkt lichaam krijgen, zoals ook Jezus had na Zijn opstanding uit de dood.
In dat verheerlijkt lichaam zullen we leven in het 1000 jarig vredesrijk, de satan zal zijn opgesloten. Christus zal regeren vanuit Jeruzalem.
Je wilt beweren dat een Jood niet tot de verdoemenis (vergeef met het woord!) kan gaan?
Mail me maar als je wat wilt weten

Peter68

 • Berichten: 477
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #99 Gepost op: mei 25, 2012, 08:59:08 am »

quote:

itsmetoo schreef op 25 mei 2012 om 00:57:
[...]


De Geest van Genade zal Israël na de opstanding ontvangen staat er toch, ze zullen daardoor weten dat Jezus de Messias is, de HEER zal heel Israël Zelf reinigen van hun zonden. Jezus zal dus ook de Joden redden aan het eind.

niemand komt tot de vader dan door mij,
Dat geld voor de genade tijd waarin we nu leven.
Als ware christenen sterven fysiek blijft onze ziel leven en gaat naar Christus. Dat is dus bij ongelovigen en Joden niet. De Joden echter zullen opstaan uit de dood bij Jezus Zijn Wederkomst.

Ware Christenen zijn dan al bij de HEER, en die nog fysiek leven zullen worden opgenomen met de Opname door Jezus.

Na Jezus Zijn Wederkomst zullen dus de Christenen en Joden allen een verheerlijkt lichaam krijgen, zoals ook Jezus had na Zijn opstanding uit de dood.
In dat verheerlijkt lichaam zullen we leven in het 1000 jarig vredesrijk, de satan zal zijn opgesloten. Christus zal regeren vanuit Jeruzalem.
De profetie geldt dus voor de Joden die in het OT leefden concludeer ik hieruit. Hoe zit het dan met de Joden uit het NT en die nu leven?

itsmetoo

 • Berichten: 1082
 • Itsmetoo
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #100 Gepost op: mei 25, 2012, 12:51:54 pm »

quote:

Peter68 schreef op 25 mei 2012 om 08:59:
[...]
De profetie geldt dus voor de Joden die in het OT leefden concludeer ik hieruit. Hoe zit het dan met de Joden uit het NT en die nu leven?


Waaruit concludeer je dat dan?
Het Woord en de Beloften van GOD Zijn Eeuwig immers?
Alle dode beenderen van heel israel in een Eeuwige Belofte van JHWH zijn dan toch alle dode beenderen van heel israel, ook al kunnen wij dat niet bevatten, het staat er en dus zal het zo geschieden.

Er zijn toch in dat hoofdstuk ook verzen die juist verwijzen naar hen in de grote verdrukking? Dus dat zijn de doden die nog moeten sterven, misschien (waarschijnlijk zelfs) nog niet eens geboren zijn nu.
Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,

Peter68

 • Berichten: 477
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #101 Gepost op: mei 25, 2012, 01:19:24 pm »

quote:

itsmetoo schreef op 25 mei 2012 om 00:57:
[...]


De Geest van Genade zal Israël na de opstanding ontvangen staat er toch, ze zullen daardoor weten dat Jezus de Messias is, de HEER zal heel Israël Zelf reinigen van hun zonden. Jezus zal dus ook de Joden redden aan het eind.

niemand komt tot de vader dan door mij,
Dat geld voor de genade tijd waarin we nu leven.
Als ware christenen sterven fysiek blijft onze ziel leven en gaat naar Christus. Dat is dus bij ongelovigen en Joden niet. De Joden echter zullen opstaan uit de dood bij Jezus Zijn Wederkomst.

Ware Christenen zijn dan al bij de HEER, en die nog fysiek leven zullen worden opgenomen met de Opname door Jezus.

Na Jezus Zijn Wederkomst zullen dus de Christenen en Joden allen een verheerlijkt lichaam krijgen, zoals ook Jezus had na Zijn opstanding uit de dood.
In dat verheerlijkt lichaam zullen we leven in het 1000 jarig vredesrijk, de satan zal zijn opgesloten. Christus zal regeren vanuit Jeruzalem.
Dat concludeer ik uit deze bijdrage van je.

itsmetoo

 • Berichten: 1082
 • Itsmetoo
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #102 Gepost op: mei 25, 2012, 01:53:41 pm »

quote:

Peter68 schreef op 25 mei 2012 om 13:19:
[...]
Dat concludeer ik uit deze bijdrage van je.


Nee dus, zie mijn voorgaande antwoord.
Waar lees je dan eigenlijk dat ik schrijf dat alleen de Joden uit het OT gered zouden worden? Ik haal het namelijk niet uit mijn eigen bijdrage,

Het Woord en de Beloften van GOD Zijn Eeuwig immers?

Alle dode beenderen van heel israel in een Eeuwige Belofte van JHWH zijn dan toch alle dode beenderen van heel israel, ook al kunnen wij dat niet bevatten, het staat er en dus zal het zo geschieden.

Er zijn toch in dat hoofdstuk ook verzen die juist verwijzen naar hen in de grote verdrukking? Dus dat zijn de doden die nog moeten sterven, misschien (waarschijnlijk zelfs) nog niet eens geboren zijn nu.
« Laatst bewerkt op: mei 25, 2012, 01:55:04 pm door itsmetoo »
Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,

Peter68

 • Berichten: 477
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #103 Gepost op: mei 25, 2012, 02:16:23 pm »
Ik denk dat de verdrukking slaat op de ballingschap waarin Israël toen was weggevoerd en de uitzichtloze situatie waarin ze verkeerden. Het beeld wat dan bij Ezechiel binnenkomt verwijst dan ook naar het terugkeren van ballingen naar het beloofde land, en dat vindt plaats in het oude testament. Ik weet niet of je deze tekst dan zomaar op alle Joden van alle tijden kunt toepassen daarvoor is mijn kennis te beperkt.
Het lijkt mij gewoon onwaarschijnlijk dat alle Joden worden gered door God (hoewel God dat uiteraard zou kunnen en daar geen uitleg over verschuldigd is aan mij) Niemand komt tot de Vader dan door mij zegt Jezus, en dat lijkt te conflicteren met jouw interpretatie. De Joden uit het oude testament hebben Jezus nooit gekend dus voor hen zou dit best kunnen gelden, maar of het voor alle Joden geldt.....

Peter68

 • Berichten: 477
  • Bekijk profiel
God versus Jezus nav vraag
« Reactie #104 Gepost op: mei 25, 2012, 02:17:52 pm »

quote:

itsmetoo schreef op 25 mei 2012 om 13:53:
[...]


Nee dus, zie mijn voorgaande antwoord.
Waar lees je dan eigenlijk dat ik schrijf dat alleen de Joden uit het OT gered zouden worden? Ik haal het namelijk niet uit mijn eigen bijdrage,

Je spreekt alleen over Joden die opstaan en zegt niets over de Joden die geleefd hebben van het NT tot en met nu.