Auteur Topic: Kain en Abel Genesis 4  (gelezen 14436 keer)

Paul2

 • Berichten: 336
  • Bekijk profiel
Kain en Abel Genesis 4
« Reactie #30 Gepost op: juni 12, 2012, 12:08:19 am »

quote:

itsmetoo schreef op 11 juni 2012 om 16:59:
Wanneer JHWH net zo dichtbij ons zou wonen (zonder kruisoffer van Jezus als Bescherming) dan zou dat inderdaad moeten geschieden. Het volk Israël bevond zich op dat moment zo dicht bij de Heiligheid van JHWH, dat dergelijke strenge regels noodzakelijk waren. Het was de Wil van JHWH immers, net zoals Hij soms wilde om alles wat leefde uit te roeien tot kinderen en beesten toe, om te voorkomen dat Israël de afgoderij zou overnemen.

Niet voor niets stond in de 10 geboden als meest belangrijke gebod dat ze geen andere GOD mochten dienen dan JHWH, dat stond ver boven het verbod om een medemens te vermoorden.

Voor mensen als jou ben ik bang.

Ik word bang van mensen die bereid zijn moord goed te praten met een theologisch excuus. Het maakt helemaal niets uit of zulke personen zich achter de bijbel, de koran of welke andere heilige tekst dan ook verschuilen.

Bid jij voorafgaand aan het bijbellezen? Zoniet, wat houdt je tegen?
« Laatst bewerkt op: juni 12, 2012, 12:14:15 am door Paul2 »
maar misschien zit ik er wel naast

itsmetoo

 • Berichten: 1082
 • Itsmetoo
  • Bekijk profiel
Kain en Abel Genesis 4
« Reactie #31 Gepost op: juni 12, 2012, 12:14:49 am »

quote:

Paul2 schreef op 12 juni 2012 om 00:08:
[...]

Voor mensen als jou ben ik bang.

Vroeger had ik je begrepen, nu is dat onnodig   O-)

quote:

Ga eens een keer bidden voor het bijbellezen, vraag de Heilige Geest van God om jouw hart te openen voor Zijn Woord. Begin daar eens een keer mee, het is nooit te laat daarvoor.
Ik denk dat ik nog nooit anders gedaan heb dan eerst te bidden voor aan bijbelstudies, of bijbel-lezen te beginnen. Welke christen doet het anders zou ik zeggen? Door jou weet ik nu dat zelfs katholieken dat doen?
« Laatst bewerkt op: juni 12, 2012, 12:23:35 am door itsmetoo »
Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,

itsmetoo

 • Berichten: 1082
 • Itsmetoo
  • Bekijk profiel
Kain en Abel Genesis 4
« Reactie #32 Gepost op: juni 12, 2012, 12:21:20 am »
Citaat
Paul2 schreef op 12 juni 2012 om 00:08:
[...]

quote:

Ik word bang van mensen die bereid zijn moord goed te praten met een theologisch excuus. Het maakt helemaal niets uit of zulke personen zich achter de bijbel, de koran of welke andere heilige tekst dan ook verschuilen.

Het is schijnheilig om zoals nagenoeg in alle kerken gebeurd deze verzen te negeren. JHWH heeft opdracht gegeven tot massamoord en heeft Zelf hele volken vermoord die zich als vijanden van Israël opstelden. En dat zal JHWH weer doen ook.

Het is schijnheilig, zoals nagenoeg in alle kerken gebeurd, om te verzwijgen dat Jezus wanneer Hij als Koning der Joden terugkomt om Israël te bevrijden uit de Grote Verdrukking, Hij alle profetieën uit het OT zal vervullen die nog niet zijn vervuld. Dus ook al die profetieën waarin de vernietiging van islamitische landen als Egypte, Libanon, Syrië, Jordanië, Turkije, Irak en Iran, wordt beschreven.
Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,

Baptizo

 • Berichten: 111
  • Bekijk profiel
Kain en Abel Genesis 4
« Reactie #33 Gepost op: juni 12, 2012, 11:33:53 am »
Beste Itsmetoo,

Sta me toe om een verbetering aan te brengen in wat je zegt. Mocht je het oppervlakkig lezen dan zul je vast denken dat het weer een misleidend woordenspel is. Toch zijn woorden en hun betekenis van cruciaal belang voor een juist begrip. In de rechtspraak zijn geheel andere woorden van toepassing afhankelijk van de situatie. Zo is er een verschil tussen moord en doodslag of dood door schuld. Er zijn ook nog diverse gradaties daaronder maar dat weet ik verder niet. Het gaat ons natuurlijk om de Bijbelse termen, de Bijbelse rechtspraak.

Daarom het volgende: is in de Bijbel moord hetzelfde als doodslag? Neen! Zeker niet. Niet in het Nederlandse recht en ook niet in Gods wetsboek.

Als God zegt: die en die moeten dood, dan is het gerechtvaardigd doden. Als iemand echter op eigen autoriteit besluit om een medemens te doden dan is het moord.

Op moord staat de doodstraf.
Op doden volgens Gods wil staat goedkeuring, immers men doet Gods wil.
Is dit laatste nu een vrijbrief om maar te gaan doden? Nee, het gaat in de Bijbel om situaties waarin er een regering en volk is die Gods wil doen.

God moord niet, want moord is onwettig doden. Gods wil is wet, Zijn woord is wet. Daarom kan God alleen maar doden en in het geval van Israel was het zo dat zij gerechtvaardigd doden naar goddelijk besluit. Simpel eigenlijk, maar je moet wel eerst het verschil zien hierin. Dat zul je wel met me eens zijn toch?

Het zullen vooral mensen met een verkeerd Godsbeeld zijn die moeite hebben met een God die opdracht geeft om te doden tot op de laatste man en vrouw en kind.
Dat geeft natuurlijk aan dat zij de redenen van God niet kunnen begrijpen en te snel oordelen over zaken waarin zij geen inzicht hebben. Zij zouden beter een nederige houding als van een kind aannemen en God om inzicht bidden.

(Zie hierover Num. 35)

Hendrik-NG

 • Berichten: 3757
  • Bekijk profiel
Kain en Abel Genesis 4
« Reactie #34 Gepost op: juni 12, 2012, 12:04:39 pm »

quote:

itsmetoo schreef op 12 juni 2012 om 00:21:
Citaat
Paul2 schreef op 12 juni 2012 om 00:08:
[...]

Het is schijnheilig om zoals nagenoeg in alle kerken gebeurd deze verzen te negeren. JHWH heeft opdracht gegeven tot massamoord en heeft Zelf hele volken vermoord die zich als vijanden van Israël opstelden. En dat zal JHWH weer doen ook.

Het is schijnheilig, zoals nagenoeg in alle kerken gebeurd, om te verzwijgen dat Jezus wanneer Hij als Koning der Joden terugkomt om Israël te bevrijden uit de Grote Verdrukking, Hij alle profetieën uit het OT zal vervullen die nog niet zijn vervuld. Dus ook al die profetieën waarin de vernietiging van islamitische landen als Egypte, Libanon, Syrië, Jordanië, Turkije, Irak en Iran, wordt beschreven.
Ook hier geldt dat de bijbel kan spreken in "beeldspraak".

Zoals Paulus spreekt over ons 'gedood zijn aan het kruis', zo zou het OT wel eens kunnen spreken over het 'gedood zijn van de god-vijandige volken'.

Paulus:
Rom 6:3 Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn? 4 Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. 5 Want indien wij met Hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding; 6 Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen.

Ofwel: God heeft ons gedood... Ons god-vijandige "ik" vernietigd...


En wat leert Jesaja ons over de Messias?:
Jes 11:2 En op Hem zal de Geest des HEEREN rusten, de Geest der wijsheid en des verstands, de Geest des raads en der sterkte, de Geest der kennis en der vreze des HEEREN. 3 En Zijn rieken zal zijn in de vreze des HEEREN; en Hij zal naar het gezicht Zijner ogen niet richten; Hij zal ook naar het gehoor Zijner oren niet bestraffen. 4 Maar Hij zal de armen met gerechtigheid richten, en de zachtmoedigen des lands met rechtmatigheid bestraffen; doch Hij zal de aarde slaan met de roede Zijns monds, en met den adem Zijner lippen zal Hij den goddeloze doden.

Die Messias doodt inderdaad de goddelozen. Maar Hij doodt ze "met de adem Zijner lippen", Hij slaat ze "met de roede Zijns monds"...

Hier spreekt Jesaja "beeldtaal": de argumenten van die Messias zullen uiteindelijk zo doorslaggevend blijken, dat al die "god-vijandige ikken" vernietigd zullen zijn. Als het ware meegekruisigd, gestorven, begraven...

En waarom ik dat denk? Die Messias "doodt" met zijn mond, en niet met het zwaard... Hij zal "monddood" maken. Niet met terreur, maar met (dat kan dan niet anders...) doorslaggevende argumenten...!!
Belooft God ons via Jesaja...
'De roeping van de mens is mens te zijn!'

Paul2

 • Berichten: 336
  • Bekijk profiel
Kain en Abel Genesis 4
« Reactie #35 Gepost op: juni 12, 2012, 12:18:18 pm »

quote:

itsmetoo schreef op 12 juni 2012 om 00:21:
Citaat
Paul2 schreef op 12 juni 2012 om 00:08:
[...]

[...]

Het is schijnheilig om zoals nagenoeg in alle kerken gebeurd deze verzen te negeren. JHWH heeft opdracht gegeven tot massamoord en heeft Zelf hele volken vermoord die zich als vijanden van Israël opstelden. En dat zal JHWH weer doen ook.

Het is schijnheilig, zoals nagenoeg in alle kerken gebeurd, om te verzwijgen dat Jezus wanneer Hij als Koning der Joden terugkomt om Israël te bevrijden uit de Grote Verdrukking, Hij alle profetieën uit het OT zal vervullen die nog niet zijn vervuld. Dus ook al die profetieën waarin de vernietiging van islamitische landen als Egypte, Libanon, Syrië, Jordanië, Turkije, Irak en Iran, wordt beschreven.

Persoonlijk geloof ik dat er duurzame vrede komt, dus dat Israël vanaf een bepaald moment verder onbedreigd door het leven zal gaan en dat de islam de laatste restjes middeleeuwen achter zich zal laten.
 
De precieze duiding van visioenen is tricky business. Kijk eens naar de enorme variatie in uitleggingen van bijbelse visioenen. Iedere uitlegger zal je vertellen dat hij of zij gelijk heeft en de andersdenkenden niet. Ik durf mijn vingers er niet aan te branden, en traditionele kerken beperken zich hierin tot de grote lijn: Jezus wint. We mogen, mede op grond van deze visioenen in de zin van beloften, er op vertrouwen dát Jezus uiteindelijk overwint. Maar aan iedere nadere vorm van toekomstvoorspelling, dus met allemaal details, zou ik mij niet durven wagen.

Ik denk niet dat kerken zozeer selectief bepaalde bijbelpassages schijnheilig negeren. Het feit dát je deze passages heden ten dage nog in de SV kunt vinden, of in om het even welke uitgave, is mede aan de kerken te danken, de kerken die ter meerdere eer en glorie van God Zijn Woord hebben bewaard en beschermd en altijd weggegeven om niet (zelfs aan analfabeten via de wekelijkse voorleesservice!).

Wat hier het verschil maakt, is onze visie op de verhouding tussen het Goddelijk en het menselijk 'auteurschap' van de bijbel. Waren de schrijvers van bijbelteksten niets meer dan levende printers, of waren zij door God ingeschakelde mensen?  

Wat ook een verschil uitmaakt is of we oog hebben voor ontwikkelingen binnen de bijbel zelf, ontwikkelingen in geloof en gelovig denken. Ruth en Iona geven ons een veel dieper inzicht in de manier hoe God tegen volkeren aankijkt, dan de verhalen waarin God als strijdende stamgod tevoorschijn komt. In die laatste verhalen draait het mijns inziens juist daarom weer om hele andere zaken. Er is een mooie ontwikkeling zichtbaar in het Oude Testament in het gelovig denken over God, van God als nationale God, tot de universele God waar alle volkeren eer en hulde aan zullen brengen: de God van het hele universum. Een willekeurige  oudtestamentische tekst heeft een plekje ergens in die ontwikkelingslijn, maar wij als lezers in 2012 kunnen die hele lijn overzien.

Ik zou een tekst uit de 'nationale stamgodsfase' van het bijbels denken willen lezen in het licht van Jezus als Koning van het heelal. Ik zie geen reden om het 'nationale stamgodsdenken', een denkwijze die een eigen plaats heeft in een hele concrete fase in het verleden, toe te passen op het boek Openbaringen.

Verder ben ik zelf ook bereid om dingen te geloven met de bijbel ongeopend in de kast. Ik geloof bijvoorbeeld dat God goede bedoelingen heeft, dat God niet verdelgt-tenzij maar juist redt-tenzij, dat God onvoorstelbaar vindingrijk is en dingen op aarde ontwikkelingen ten goede laat doormaken, dat Hij alles ten goede zal keren.
Dit 'extra' geloof ga ik niet eens proberen bijbels te onderbouwen, of kerkelijk of hoe dan ook. Misschien botst het wel met deze of gene bijbelvers of een artikel uit de catechismus? Tsja.
maar misschien zit ik er wel naast

Baptizo

 • Berichten: 111
  • Bekijk profiel
Kain en Abel Genesis 4
« Reactie #36 Gepost op: juni 12, 2012, 05:18:19 pm »

quote:

Paul2 schreef op 12 juni 2012 om 12:18:
Verder ben ik zelf ook bereid om dingen te geloven met de bijbel ongeopend in de kast. Ik geloof bijvoorbeeld dat God goede bedoelingen heeft, dat God niet verdelgt-tenzij maar juist redt-tenzij, dat God onvoorstelbaar vindingrijk is en dingen op aarde ontwikkelingen ten goede laat doormaken, dat Hij alles ten goede zal keren.
Dit 'extra' geloof ga ik niet eens proberen bijbels te onderbouwen, of kerkelijk of hoe dan ook. Misschien botst het wel met deze of gene bijbelvers of een artikel uit de catechismus? Tsja.


Hier kunnen we inderdaad massa's Bijbelteksten op los laten. Zoals deze:

"1 Ik bezweer u, ten overstaan van God en de Heere Jezus Christus, Die levenden en doden zal oordelen bij Zijn verschijning en in Zijn Koninkrijk:
2 predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderricht.
3 Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten.
4 Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. "
(2 Tim.4)

En dat geld ook voor de fantasieën van Hendrik. God veranderd niet, lees
eens al die verhalen in de Bijbel die gaan over oorlog, dat was geen beeldspraak. Wel moeten we natuurlijk enorm oppassen om het op de situatie van vandaag de dag toe te passen als het gaat om precies aangeven wie op welke manier gestraft gaat worden.
« Laatst bewerkt op: juni 12, 2012, 05:36:03 pm door Baptizo »

itsmetoo

 • Berichten: 1082
 • Itsmetoo
  • Bekijk profiel
Kain en Abel Genesis 4
« Reactie #37 Gepost op: juni 12, 2012, 05:53:03 pm »

quote:

Baptizo schreef op 12 juni 2012 om 11:33:
Beste Itsmetoo,

Sta me toe om een verbetering aan te brengen in wat je zegt. Mocht je het oppervlakkig lezen dan zul je vast denken dat het weer een misleidend woordenspel is. Toch zijn woorden en hun betekenis van cruciaal belang voor een juist begrip. In de rechtspraak zijn geheel andere woorden van toepassing afhankelijk van de situatie. Zo is er een verschil tussen moord en doodslag of dood door schuld. Er zijn ook nog diverse gradaties daaronder maar dat weet ik verder niet. Het gaat ons natuurlijk om de Bijbelse termen, de Bijbelse rechtspraak.

Daarom het volgende: is in de Bijbel moord hetzelfde als doodslag? Neen! Zeker niet. Niet in het Nederlandse recht en ook niet in Gods wetsboek.

Als God zegt: die en die moeten dood, dan is het gerechtvaardigd doden. Als iemand echter op eigen autoriteit besluit om een medemens te doden dan is het moord.

Op moord staat de doodstraf.
Op doden volgens Gods wil staat goedkeuring, immers men doet Gods wil.
Is dit laatste nu een vrijbrief om maar te gaan doden? Nee, het gaat in de Bijbel om situaties waarin er een regering en volk is die Gods wil doen.

God moord niet, want moord is onwettig doden. Gods wil is wet, Zijn woord is wet. Daarom kan God alleen maar doden en in het geval van Israel was het zo dat zij gerechtvaardigd doden naar goddelijk besluit. Simpel eigenlijk, maar je moet wel eerst het verschil zien hierin. Dat zul je wel met me eens zijn toch?

Het zullen vooral mensen met een verkeerd Godsbeeld zijn die moeite hebben met een God die opdracht geeft om te doden tot op de laatste man en vrouw en kind.
Dat geeft natuurlijk aan dat zij de redenen van God niet kunnen begrijpen en te snel oordelen over zaken waarin zij geen inzicht hebben. Zij zouden beter een nederige houding als van een kind aannemen en God om inzicht bidden.

(Zie hierover Num. 35)
Dit ben ik wel weer met je eens, :P
Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,

itsmetoo

 • Berichten: 1082
 • Itsmetoo
  • Bekijk profiel
Kain en Abel Genesis 4
« Reactie #38 Gepost op: juni 12, 2012, 06:03:33 pm »

quote:

Hendrik-NG schreef op 12 juni 2012 om 12:04:
[...]

Ook hier geldt dat de bijbel kan spreken in "beeldspraak".

Zoals Paulus spreekt over ons 'gedood zijn aan het kruis', zo zou het OT wel eens kunnen spreken over het 'gedood zijn van de god-vijandige volken'.

Paulus:
Rom 6:3 Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn? 4 Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. 5 Want indien wij met Hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding; 6 Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen.

Dat hier dood middels doop wordt bedoeld heeft de tekst zelf aan. Dat is het mooie van de Schrift.

quote:

En wat leert Jesaja ons over de Messias?:
Jes 11:2 En op Hem zal de Geest des HEEREN rusten, de Geest der wijsheid en des verstands, de Geest des raads en der sterkte, de Geest der kennis en der vreze des HEEREN. 3 En Zijn rieken zal zijn in de vreze des HEEREN; en Hij zal naar het gezicht Zijner ogen niet richten; Hij zal ook naar het gehoor Zijner oren niet bestraffen. 4 Maar Hij zal de armen met gerechtigheid richten, en de zachtmoedigen des lands met rechtmatigheid bestraffen; doch Hij zal de aarde slaan met de roede Zijns monds, en met den adem Zijner lippen zal Hij den goddeloze doden.

Die Messias doodt inderdaad de goddelozen. Maar Hij doodt ze "met de adem Zijner lippen", Hij slaat ze "met de roede Zijns monds"...

Hier spreekt Jesaja "beeldtaal": de argumenten van die Messias zullen uiteindelijk zo doorslaggevend blijken, dat al die "god-vijandige ikken" vernietigd zullen zijn. Als het ware meegekruisigd, gestorven, begraven...

Er zijn nog vele andere verzen te vinden in het OT, waarin de profetieën spreken over het vernietigen van de vijanden van het volk Israël en wel bij name genoemd. Dat is even slikken voor veel christenen, maar na Zijn Wederkomst als Koning der Joden zal het er niet zachtzinnig aan toegaan, dat blijkt immers duidelijk uit de schrift in de vele verzen daarover. Jezus heeft Zich als ene Lam laten slachten maar zal als de Leeuw van Juda terugkomen. Hoe Hij vernietigd weet niemand, maar de gebruikte uitdrukkingen zijn niet misselijk immers.

quote:

En waarom ik dat denk? Die Messias "doodt" met zijn mond, en niet met het zwaard... Hij zal "monddood" maken. Niet met terreur, maar met (dat kan dan niet anders...) doorslaggevende argumenten...!!
Belooft God ons via Jesaja...

Het tweesnijdend zwaard uit de Mond van Christus, heeft met Zijn Mond, dus het Woord te maken. Ook het (Geestelijk) zwaard verwijst mijns inziens daarna. Maar uit de vele profetieën in het OT en ook uit Openbaringen blijkt wel dat de HEER bij Zijn Wederkomst geen zoete koekjes komt bakken......

Hoeft ook niet, immers de ware christenen zullen zijn opgenomen bij de opname, de wereld heeft het Beloofde land Israël getracht te vernietigen. Dat zou ook gaan lukken als de HEER niet ingrijpt. Wie dan niet voor de HEER is en dus voor Israël, zal tegen de HEER zijn en worden vernietigd.

Dat betekent niet dat wij ons ermee moeten bemoeien, alleen bidden is afdoende, de HEER zal Zelf actie ondernemen.

Romeinen 12
19 Wreekt uzelven niet, beminden, maar geeft den toorn plaats; want er is geschreven: Mij komt de wraak toe; Ik zal het vergelden, zegt de Heere.
« Laatst bewerkt op: juni 12, 2012, 06:08:21 pm door itsmetoo »
Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,

itsmetoo

 • Berichten: 1082
 • Itsmetoo
  • Bekijk profiel
Kain en Abel Genesis 4
« Reactie #39 Gepost op: juni 12, 2012, 06:37:00 pm »

quote:

Paul2 schreef op 12 juni 2012 om 12:18:
[...]

Persoonlijk geloof ik dat er duurzame vrede komt, dus dat Israël vanaf een bepaald moment verder onbedreigd door het leven zal gaan en dat de islam de laatste restjes middeleeuwen achter zich zal laten.
 
De precieze duiding van visioenen is tricky business. Kijk eens naar de enorme variatie in uitleggingen van bijbelse visioenen. Iedere uitlegger zal je vertellen dat hij of zij gelijk heeft en de andersdenkenden niet.

Als we nu eens gewoon beginnen te lezen zoals het er staat, ook al komt de boodschap dan hard over.

Joel 3
19 Egypte zal worden tot een woestenij,
Edom zal worden tot een woeste wildernis

vanwege het geweld tegen de Judeeërs:
in hun land hebben zij onschuldig bloed vergoten.


Ezechiël 36
5 daarom, zo zegt de Heere HEERE: Voorwaar, in het vuur van Mijn na-ijver heb Ik gesproken tot het overblijfsel van de heidenvolken en tot heel Edom, die zichzelf Mijn land tot erfelijk bezit hebben gegeven met de blijdschap van heel hun hart, met leedvermaak, zodat zijn weidegrond tot buit zou zijn.
6 Profeteer daarom over het land van Israël, en zeg tegen de bergen en tegen de heuvels, tegen de waterstromen en tegen de dalen: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, in Mijn na-ijver en in Mijn grimmigheid heb Ik gesproken, omdat u de  smaad van de heidenvolken gedragen hebt.
7 Daarom, zo zegt de Heere HEERE: Ík heb gezworen:Voorwaar, de heidenvolken die rondom u zijn, zullen zelf hun schande dragen!


Jesaja 63
2 Waarom is dat  rood aan Uw gewaad,
en is Uw kleding als die van iemand die de wijnpers treedt?
3 Ik heb de pers alleen getreden;
er was niemand uit de volken met Mij.

Ik heb hen vertreden in Mijn toorn,
hen vertrapt in Mijn grimmigheid.
Hun bloed is op Mijn kleding gespat,
heel Mijn gewaad heb Ik besmet.

4 Want  de dag van de wraak was in Mijn hart,
het jaar van Mijn verlosten was gekomen.
6 Ik heb de volken vertrapt in Mijn toorn,
Ik heb hen dronken gemaakt in Mijn grimmigheid,
Ik heb hun bloed ter aarde doen neerdalen.


Ezechiel 35
3 Zeg ertegen: Zo zegt de Heere HEERE:
Zie, Ik zál u, Seïrgebergte!   {(Seirgebergte = Syrië)}
Ik zal Mijn hand tegen u uitstrekken
en van u een verlaten woestenij maken.
4 Van uw steden zal Ik een puinhoop maken,
en zelf zult u een woestenij worden.

Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben.

5 Omdat u een eeuwige  vijandschap hebt en u de Israëlieten deed neerstorten door het geweld van het zwaard in de tijd van hun ondergang, in de tijd van de uiterste ongerechtigheid,
6 daarom, zo waar Ik leef, spreekt de Heere HEERE: Voorzeker, Ik zal u tot bloed maken en bloed zal u achtervolgen. Omdat u het bloedvergieten niet hebt gehaat, zal bloed u achtervolgen.
7 Ik zal het Seïrgebergte tot een verlaten woestenij maken en Ik zal eruit uitroeien wie erdoorheen trekt of wie er terugkeert.
9 Ik zal u maken tot eeuwige woestenijen,
uw steden zullen niet meer bewoond worden.

Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben.
10 Omdat u zegt: Die beide volken en die beide landen zullen mij toebehoren,  wij zullen ze in bezit nemen, al zou de HEERE daar zijn,
11 daarom, zo waar Ik leef, spreekt de Heere HEERE: Ik zal handelen overeenkomstig uw toorn en overeenkomstig uw afgunst, waarmee u uit uw haat jegens hen bent opgetreden. Ik zal Mij onder hen bekendmaken, wanneer Ik u oordelen zal.
12 Dan zult u weten dat Ik, de HEERE, al uw beledigingen gehoord heb, die u tegen de bergen van Israël gesproken hebt: Ze zijn verwoest, ons tot voedsel gegeven.
13 U hebt u tegen Mij grootgemaakt met uw mond, en uw woorden tegen Mij overvloedig gemaakt. Ik heb ze Zelf gehoord.
14 Zo zegt de Heere HEERE: Tot blijdschap van heel de aarde zal Ik u tot een woestenij maken.
15 Overeenkomstig uw blijdschap over het erfelijk bezit van het huis van Israël, omdat het verwoest is, zo zal Ik bij u doen. U, Seïrgebergte en heel Edom, zult geheel en al een woestenij worden! Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben.


Ezechiel 32
15. Als Ik van het land Egypte een woestenij maak,
en het land woest zal worden, ontdaan van al wat het bevat,
als Ik allen die erin wonen, getroffen heb,
dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben.


Ezechiel 25
12 Zo zegt de Heere HEERE: Omdat Edom uit enkel wraakzucht gehandeld heeft tegen het huis van Juda en zij een zware schuld op zich hebben geladen door zich op hen te wreken,
13 daarom, zo zegt de Heere HEERE, zal Ik Mijn hand tegen Edom uitstrekken. Ik zal mens en dier daaruit uitroeien en het toteen puinhoop maken, van Teman af. Tot aan Dedan toe zullen zij door het zwaard vallen.  (Teman tot Dedan = Saudi Arabie tot Jemen, Mekka)
14 Ik zal Mijn wraak op Edom leggen door de hand van Mijn volk Israël. Zij zullen tegen Edom handelen overeenkomstig Mijn toorn en overeenkomstig Mijn grimmigheid. Dan zullen zij Mijn wraak kennen, spreekt de Heere HEERE.
15 Zo zegt de Heere HEERE: Omdat de Filistijnen in wraakzucht handelden en met hartgrondig leedvermaak wraak namen door verderf te zaaien, gedreven door een eeuwige vijandschap,
16 daarom, zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik ga Mijn hand uitstrekken tegen de Filistijnen en zal de Kretenzers uitroeien, en wie overblijft aan de zeekust ombrengen.
17 Ik zal geduchte wraak op hen oefenen, met grimmige straffen. Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben, wanneer Ik Mijn wraak op hen leg.


Gewoon klipklare taal en slechts een kleine greep uit de vele profetieën.

I

quote:

k durf mijn vingers er niet aan te branden, en traditionele kerken beperken zich hierin tot de grote lijn: Jezus wint. We mogen, mede op grond van deze visioenen in de zin van beloften, er op vertrouwen dát Jezus uiteindelijk overwint. Maar aan iedere nadere vorm van toekomstvoorspelling, dus met allemaal details, zou ik mij niet durven wagen.
Waarom deze profetieën ontkennen? Als Jezus zelf zegt met nadruk aangaande de oude profeten:
Matteus 5
18 Want, voorwaar, Ik zeg u:  Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is.
Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,

Baptizo

 • Berichten: 111
  • Bekijk profiel
Kain en Abel Genesis 4
« Reactie #40 Gepost op: juni 12, 2012, 08:15:38 pm »

quote:

itsmetoo schreef op 12 juni 2012 om 17:53:
[...]

Dit ben ik wel weer met je eens, :P
En je zult het ooit ook eens met me zijn over wat ik bedoel aangaande Israel en de Joden. Je weet het alleen nu nog niet.

itsmetoo

 • Berichten: 1082
 • Itsmetoo
  • Bekijk profiel
Kain en Abel Genesis 4
« Reactie #41 Gepost op: juni 12, 2012, 08:38:40 pm »

quote:

Baptizo schreef op 12 juni 2012 om 20:15:
[...]


En je zult het ooit ook eens met me zijn over wat ik bedoel aangaande Israel en de Joden. Je weet het alleen nu nog niet.
Dat laat ik dan aan de HEER over. Voor alsnog strookt veel van wat je zegt voor mij niet met wat de Schrift meldt. Maar waar het dat wel doet, zal ik dat ook melden. Ik keer me wellicht soms fel tegen een boodschap, maar niet tegen de persoon erachter. Zoals ik toevallig ook net in een nader topic gebruikte, getriggerd door de voorzet van een ander:

2 Timoteüs 2
23   En verwerp de dwaze en onverstandige strijdvragen, in het besef dat zij conflicten voortbrengen.
24 Een dienstknecht van de Heere moet geen ruzie maken, maar vriendelijk zijn voor allen,  bekwaam om te onderwijzen, eniemand die de kwaden kan verdragen.
25   Hij moet met zachtmoedigheid hen onderwijzen die zich verzetten. Misschien geeft God hun eens bekering, zodat zij tot erkenning van de waarheid komen
26 en zij weer mogen ontwaken uit de strik van de duivel, door wie zij levend gevangen waren om zijn wil te doen.
Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,

Baptizo

 • Berichten: 111
  • Bekijk profiel
Kain en Abel Genesis 4
« Reactie #42 Gepost op: juni 13, 2012, 11:04:23 am »

quote:

itsmetoo schreef op 12 juni 2012 om 20:38:
[...]
25   Hij moet met zachtmoedigheid hen onderwijzen die zich verzetten. Misschien geeft God hun eens bekering, zodat zij tot erkenning van de waarheid komen
26 en zij weer mogen ontwaken uit de strik van de duivel, door wie zij levend gevangen waren om zijn wil te doen.[/i]


Laten wij allebei bidden dat als we ergens in misleid zijn God ons bekering gunt ok?
Dat is een gebed wat ik trouwens al regelmatig bid en er is me al best veel zelfmisleiding geopenbaard.

itsmetoo

 • Berichten: 1082
 • Itsmetoo
  • Bekijk profiel
Kain en Abel Genesis 4
« Reactie #43 Gepost op: juni 13, 2012, 11:09:33 am »

quote:

Baptizo schreef op 13 juni 2012 om 11:04:
Laten wij allebei bidden dat als we ergens in misleid zijn God ons bekering gunt ok?
Dat is een gebed wat ik trouwens al regelmatig bid en er is me al best veel zelfmisleiding geopenbaard.
Goed om te lezen dat we beiden voor hetzelfde bidden en ervaren  :)
Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,

Adinomis

 • Berichten: 1813
  • Bekijk profiel
Kain en Abel Genesis 4
« Reactie #44 Gepost op: juni 13, 2012, 12:18:39 pm »
itsmetoo schreef op 13 juni 2012 om 11:09:

naar aanleiding van wat Baptizo schreef:

quote:

naar aanleiding van wat Baptizo schreef op 13 juni 2012 om 11:04:
 Laten wij allebei bidden dat als we ergens in misleid zijn God ons bekering gunt ok?
 Dat is een gebed wat ik trouwens al regelmatig bid en er is me al best veel zelfmisleiding geopenbaard.
Itsemetoo antwoordde:

quote:

Goed om te lezen dat we beiden voor hetzelfde bidden en ervaren


Ik wil me graag aansluiten bij dit advies. We staan allemaal bloot aan dwalingen.
We hebben de leiding van de Here zo hard nodig.

quote:


Psalm 19:13 Wie zou al zijn afdwalingen opmerken?
Reinig mij van verborgen afdwalingen.

en

Psalm 139:
23   Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart,
beproef mij en ken mijn gedachten.
24 Zie of er bij mij een schadelijke weg is
en leid mij op de eeuwige weg.

Rom.12:21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.