Auteur Topic: Bibliomantie  (gelezen 2796 keer)

pyro

  • Berichten: 779
    • Bekijk profiel
Bibliomantie
« Gepost op: mei 21, 2012, 10:22:50 pm »

quote:

 
    quote pyro:
    In de spreuken 27:6 lezen we: "Oprecht gemeend zijn de wonden door een vriend geslagen, maar overvloedig zijn de kussen van een vijand."

antwoord itsmetoo:
In Romeinen 10 staat:
15 En hoe zullen zij prediken, indien zij niet gezonden worden? Gelijk geschreven is: Hoe liefelijk zijn de voeten dergenen, die vrede verkondigen, dergenen, die het goede verkondigen!

    quote pyro:
    Een orakel geeft 'antwoord' naar de aard van wat een orakel is, zoals dat overal ter wereld in de meest uiteenlopende culturen wordt toegepast. Het verandert niet opeens van aard door bijbelteksten te gebruiken en rotsvast vertrouwen dat het van God komt.

antwoord itsmetoo:
Marcus 9
38 En Johannes antwoordde Hem: Meester, wij hebben iemand gezien die demonen uitdreef in Uw Naam, iemand die ons niet volgt; en wij hebben het hem verboden, omdat hij ons niet volgt.
39 Maar Jezus zei: Verbied het hem niet, want er is niemand die een kracht doen zal in Mijn Naam en kort daarna kwaad van Mij zal kunnen spreken.
40 Want wie niet tegen ons is, die is voor ons.


Je redenatie lijkt te zijn, dat als de boodschap juist is, de boodschapper wel van God moet zijn. Dit is echter niet altijd het geval.
Bijvoorbeeld, een onreine geest 'verkondigde' naar waarheid dat Jezus de heilige Gods was, maar moest stil zwijgen en uitvaren (marcus 1:23 e.v.). Een helderziende geest 'getuigde' naar waarheid van Paulus en de apostelen: "Deze mensen zijn dienstknechten van de allerhoogste God, die u de weg tot behoudenis boodschappen." maar werd door Paulus uitgedreven in de naam van Jezus. (handelingen 16:16 e.v.)

Onreine geesten en helderziende geesten kunnen wel 'rake' dingen zeggen, maar daar moeten wij niet naar luisteren. Het komt hun niet toe God te openbaren, het evangelie te verkondigen. Alleen de Heilige Geest mag dit doen!
Marcus 9 en Romeinen 10 gaat dan ook over mensen die door de Heilige Geest getuigen.
Een onderscheid van cruciaal belang.
« Laatst bewerkt op: mei 21, 2012, 10:32:17 pm door pyro »

itsmetoo

  • Berichten: 1082
  • Itsmetoo
    • Bekijk profiel
Bibliomantie
« Reactie #1 Gepost op: mei 21, 2012, 11:08:11 pm »

quote:

pyro schreef op 21 mei 2012 om 22:22:
[...]
Onreine geesten en helderziende geesten kunnen wel 'rake' dingen zeggen, maar daar moeten wij niet naar luisteren. Het komt hun niet toe God te openbaren, het evangelie te verkondigen. Alleen de Heilige Geest mag dit doen!
Marcus 9 en Romeinen 10 gaat dan ook over mensen die door de Heilige Geest getuigen.
Een onderscheid van cruciaal belang.
De Heilige Geest kan ook via andere middelen de kennis tot degene in wie Hij woning heeft, laten komen. Dus daarin kan het verschil niet zijn. Hoevelen roepen niet dat de Heilige Geest iets heeft openbaart, want na toetsing met de Schrift blijkt te bijten en dus niet van de Heilige Geest afkomstig is. Personen zijn zelf absoluut overtuigd dat ze het hebben gevoeld of gehoord of anderzijds. Maat na toetsing geven ze gelukkig toe, dat het niet strookt met de Schrift en negeren de boodschap.

Zoals een kerkgenootschap waar de huiskring leider ineens aangaf dat de Heilige Geest hem had openbaart dat Jezus Christus alle mensen redt, ongeacht of ze geloven of niet, alleen zouden die mensen dat niet weten zelf. Nu met de Schrift kan dan gelukkig worden aangetoond dat deze boodschap onjuist is en worden genegeerd. Op zich een zeer fraaie boodschap die ook liefdevol klinkt enz, maar niet conform de Schrift en dus een valse boodschap.

De toetsing moet dus zijn middels de Schrift en niet over welke manier deze tot je komt, die keuze is aan de HEER. Daarbij werd er zelfs in gebed met stenen gedobbeld om de HEER te laten bepalen wie van de 2 apostel zou moeten worden.

Handelingen 1

Matthias tot apostel gekozen in de plaats van Judas

15 En in die dagen stond Petrus op te midden van de discipelen – er was namelijk een menigte bijeen van ongeveer honderdtwintig personen – en sprak:
16 Mannenbroeders, dit Schriftwoord moest vervuld worden  dat de Heilige Geest bij monde van David van tevoren gesproken heeft over Judas,  die gids geweest is voor hen die Jezus gevangennamen;
17   want hij werd bij ons gerekend en had aan deze bediening deel gekregen.
18 Deze nu heeft met het loon van de ongerechtigheid een stuk grond verkregen,  en nadat hij voorovergevallen was, barstte hij in het midden open en kwamen al zijn ingewanden naar buiten.
19 En het is bekend geworden bij allen die in Jeruzalem wonen, zodat dat stuk grond in hun eigen taal  Akeldama genoemd wordt, dat wil zeggen: bloedakker.
20 Want er staat geschreven in het boek van de Psalmen:  Laat zijn woonplaats woest worden en laat er niemand zijn die daarin woont.  En: Laat een ander zijn ambt als opziener nemen.
21   Het is dus nodig dat een van de mannen die met ons omgegaan zijn gedurende heel de tijd dat de Heere Jezus onder ons in- en uitging,
22 te beginnen met de doop van Johannes tot op de dag waarop Hij  van ons opgenomen werd, met ons getuige wordt van Zijn opstanding.
23   En zij stelden er twee voor: Jozef, die Barsabas heette, die ook Justus genoemd werd, en Matthias.
24 En zij baden en zeiden: U Heere,  Kenner van het hart van allen, wijs van deze twee er een aan, die U uitgekozen hebt
25 om deel te krijgen aan deze bediening, namelijk aan het apostelschap, waarvan Judas afgeweken is om naar zijn eigen plaats te gaan.
26 En zij wierpen hun loten en het lot viel op Matthias; en hij werd met instemming van allen aan de elf apostelen toegevoegd.
« Laatst bewerkt op: mei 21, 2012, 11:39:57 pm door itsmetoo »
Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,

pyro

  • Berichten: 779
    • Bekijk profiel
Bibliomantie
« Reactie #2 Gepost op: mei 24, 2012, 09:29:41 am »

quote:

itsmetoo schreef op 21 mei 2012 om 23:08:
[...]
De Heilige Geest kan ook via andere middelen de kennis tot degene in wie Hij woning heeft, laten komen. Dus daarin kan het verschil niet zijn. Hoevelen roepen niet dat de Heilige Geest iets heeft openbaart, want na toetsing met de Schrift blijkt te bijten en dus niet van de Heilige Geest afkomstig is. Personen zijn zelf absoluut overtuigd dat ze het hebben gevoeld of gehoord of anderzijds. Maat na toetsing geven ze gelukkig toe, dat het niet strookt met de Schrift en negeren de boodschap.

Zoals een kerkgenootschap waar de huiskring leider ineens aangaf dat de Heilige Geest hem had openbaart dat Jezus Christus alle mensen redt, ongeacht of ze geloven of niet, alleen zouden die mensen dat niet weten zelf. Nu met de Schrift kan dan gelukkig worden aangetoond dat deze boodschap onjuist is en worden genegeerd. Op zich een zeer fraaie boodschap die ook liefdevol klinkt enz, maar niet conform de Schrift en dus een valse boodschap.

De toetsing moet dus zijn middels de Schrift en niet over welke manier deze tot je komt, die keuze is aan de HEER.


Het is zeker nodig een boodschap te toetsen aan de Schrift, maar er is meer nodig.
Dat heb ik toegelicht met het voorbeeld van een onreine geest en een helderziende geest, die kennis 'getuigden' waar niets op aan te merken valt. Desondanks, als een onreine geest 'openbaart' dat Jezus de heilige Gods is, is de manier waarop de kennis tot ons komt niet van God. Want zulke geesten wordt in de naam van God het zwijgen opgelegd en uitgedreven.
Toetsing aan de Schrift is dus niet de enige manier om de geesten te onderscheiden.

quote:


Daarbij werd er zelfs in gebed met stenen gedobbeld om de HEER te laten bepalen wie van de 2 apostel zou moeten worden.

Handelingen 1

Matthias tot apostel gekozen in de plaats van Judas

15 En in die dagen stond Petrus op te midden van de discipelen – er was namelijk een menigte bijeen van ongeveer honderdtwintig personen – en sprak:
16 Mannenbroeders, dit Schriftwoord moest vervuld worden  dat de Heilige Geest bij monde van David van tevoren gesproken heeft over Judas,  die gids geweest is voor hen die Jezus gevangennamen;
17   want hij werd bij ons gerekend en had aan deze bediening deel gekregen.
18 Deze nu heeft met het loon van de ongerechtigheid een stuk grond verkregen,  en nadat hij voorovergevallen was, barstte hij in het midden open en kwamen al zijn ingewanden naar buiten.
19 En het is bekend geworden bij allen die in Jeruzalem wonen, zodat dat stuk grond in hun eigen taal  Akeldama genoemd wordt, dat wil zeggen: bloedakker.
20 Want er staat geschreven in het boek van de Psalmen:  Laat zijn woonplaats woest worden en laat er niemand zijn die daarin woont.  En: Laat een ander zijn ambt als opziener nemen.
21   Het is dus nodig dat een van de mannen die met ons omgegaan zijn gedurende heel de tijd dat de Heere Jezus onder ons in- en uitging,
22 te beginnen met de doop van Johannes tot op de dag waarop Hij  van ons opgenomen werd, met ons getuige wordt van Zijn opstanding.
23   En zij stelden er twee voor: Jozef, die Barsabas heette, die ook Justus genoemd werd, en Matthias.
24 En zij baden en zeiden: U Heere,  Kenner van het hart van allen, wijs van deze twee er een aan, die U uitgekozen hebt
25 om deel te krijgen aan deze bediening, namelijk aan het apostelschap, waarvan Judas afgeweken is om naar zijn eigen plaats te gaan.
26 En zij wierpen hun loten en het lot viel op Matthias; en hij werd met instemming van allen aan de elf apostelen toegevoegd.


Hier werd geen orakeltekst gebruikt. Laat staan dat de Schrift als orakel werd opgevat.
Werk je wel met een orakeltekst dan moet je gaan interpreteren, met het gevaar dat je alleen maar invult wat je zelf graag wilt horen.
En als je de Schrift als orakeltekst gebruikt, hoe kun je zo'n orakelschriftwoord dan nog toetsen aan de Schrift?
« Laatst bewerkt op: mei 24, 2012, 10:06:47 am door pyro »