Auteur Topic: Vragen en gedachten rondom het thema: dopen  (gelezen 29114 keer)

yvon777

 • Berichten: 171
  • Bekijk profiel
Vragen en gedachten rondom het thema: dopen
« Reactie #15 Gepost op: mei 29, 2012, 04:53:08 pm »

quote:

* Wat was in het OT de lijn van het verbond. Was dat incl. de kinderen of excl. de kinderen?

Met Noah sluit Hij het verbond met de regenboog als het teken dat Hij de wereld nooit meer zo laat overstromen als toen (Gen 9:15)
Met abraham sluit Hij een verbond over het stuk land dat Hem toe zal behoren (gen 15:18)
Met Abraham sluit hij het verbond dat Hij voor hem en zijn nakomelingen God zal zijn, in elke komende generatie. Het land waar je nu als vreemdeling woont, zal ik jullie geven. Je nakomelingen zullen heel Kanaän blijvend bezitten en ik zal hun God zijn.En dit is wat jij moet doen, jij moet je houden aan het verbond met mij. Niet alleen jij, maar ook al je nakomelingen in de komende generaties. Jullie moeten de verplichting op je nemen alle mannen te besnijden.De voorhuid moeten jullie wegnemen als teken van het verbond tussen mij en jullie.

Je duidt waarschijnlijk op het laatste verbond wat goldt voor abraham en zijn  nakomelingen dat God hen tot God zal zijn en ze het uiterlijk zichtbaar teken dragen dat zijn Zijn volk zijn (Wat een eer overigens!) Daarin werden kinderen meegerekend (althans alleen zonen) omdat zij van nature ook nakomelingen van abraham waren en nieuw nageslacht voortbrachten

quote:

* Wat was het teken van het verbond in het OT?

De besnijdenis aan het mannelijk geslacht

quote:

* Was dat voor kinderen of was dat voor mondigen die zelf aangaven het teken te willen ontvangen?

Dat was voor abraham en al zijn nakomelingen, zowel jong als oud en allen die bij hen hoorden (slaven e.d)

quote:

* Waar lezen we in het NT dat het verbond niet meer voor de kinderen geldt?
Niet zozeer voor kinderen,we lezen in het nieuwe testament niet dat het oude verbond nog geldt, sterker nog er staat: Wat zijn dat voor lieden die u dwingen u te laten besnijden? Allemaal mensen die naar buiten een goede indruk willen maken, alleen maar om te ontkomen aan vervolging om het kruis van Christus. Zelf leven die aanhangers van de besnijdenis de wet niet na, maar ze willen wel dat u zich laat besnijden. Dan kunnen ze zich beroemen op de uiterlijke ceremonie die u hebt ondergaan. 14 Maar ík; er is geen sprake van dat ik mij op iets anders beroem dan op het kruis van onze Heer Jezus Christus, waardoor de wereld voor mij is gekruisigd en ik voor de wereld gekruisigd ben. 15 Het doet er niets toe, of men besneden is of niet. Het gaat erom of men een nieuwe schepping is! (Gal 6)    
Het oude is voorbij, er zijn  geen 2 soorten meer zoals vooorheen, we worden allen gerechtvaardigd door het geloof
Want Hij is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt en de tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap, weggebroken heeft, 15 doordat Hij in zijn vlees de wet der geboden, in inzettingen bestaande, buiten werking gesteld heeft, om in Zichzelf, vrede makende, de twee tot één nieuwe mens te scheppen(Ef 2)

quote:

* Waarom zouden kinderen in het OT incl. zijn en sinds de wederopstanding excl. zijn?
Dat lijkt zo omdat het eerste vleselijk nageslacht was en het tweede geestelijk. De eerste was een schaduw van het tweede : de besnijdenis van het hart (Rom 2 vanaf vers 25) De kinderen delen in de heiligheid van de gelovige ouders zodat ze heilig zijn (1 Kor 7) zodat zij Hem mogen leren kennen hun eigen natuur om wanneer ze tot volwassenheid zijn gekomen mogen sterven aan hun oude leven en mogen delen in Christus in wie het leven ligt

quote:

* Waarom geeft Jezus nadrukkelijk aan dat de kinderen bij Hem horen als de discipelen ze willen weren? Het gaat daar namelijk om kinderen die door de moeders gedragen werden, is ga er van uit dat het baby's waren?

Kinderen wandelen in blind vertrouwen, Jezus wil dat wij ook zo wandelen. Daarom zegt hij meerdere malen: voor zodanigen is het koninkrijk, wie vertrouwt zoals zij. Jezus spreeekt hier niet over bekering of afleggen van hun oude leven (die ze nog niet eens hebben of kennen) Maar ze hoeven geen bepaalde visie's te hebben voordat ze bij Hem mochten komen, in tegenstelling tot wat de discipelen dachten...

quote:

* Waar in het NT lezen we na de opstanding van de volwassendoop aan een geboren Jood?
Hand 2: Joden, en u allen die hier in Jeruzalem woont, dit wil ik u zeggen, luister goed. Het hele volk van Israël moet dus weten: deze Jezus die u gekruisigd hebt, is door God tot Heer en Christus gemaakt!
Toen ze dit alles gehoord hadden, waren ze verslagen en ze vroegen aan Petrus en de andere apostelen: Broeders, wat moeten we doen? Begin een nieuw leven, antwoordde Petrus, en laat u dopen, ieder van u, in de naam van Jezus Christus, om vergeving te krijgen van uw zonden; en u zult de heilige Geest als geschenk ontvangen. Want God heeft bovenstaande belofte (dat een iedere die een nieuw leven begint, en zicht laat dopen vergeving en de Heilige Geest ontvangt) gedaan aan u en uw kinderen, en aan alle mensen, hoe ver ze ook wonen, aan zovelen als de Heer, onze God, roepen zal.
Vervolgens staat er dat allen die zijn woorden aanvaarden zich lieten dopen: 3.000man! dus dat was niet 1 doop aan een jood

quote:

* Waarom lezen we in het NT de besnijdenis aan het lichaam nergens meer?
Omdat Jezus gekomen is om de mens buiten de wet om te rechtvaardigen.

Want besneden te zijn heeft wel betekenis, indien gij de wet volbrengt, maar indien gij een overtreder van de wet zijt, is uw besnijdenis tot onbesnedenheid geworden(Rom 2) laat staan als de wet niet meerdat doel heeft te rechtvaardigen

quote:

En wat heeft dat dan vervangen?
Uiterlijk gezien niets, want de mens wordt niet meer rechtvaardigt naar afstammeling maar door geloof alleen (maakt ons geestelijk nageslacht) ( gal 3)
dus wordt iedereen die gelooft samen met Abraham, de gelovige, gezegend. Maar iedereen die op de wet vertrouwt is vervloek. Dat niemand door de wet voor God rechtvaardig wordt, is volkomen duidelijk, want er staat ook geschreven:De rechtvaardige zal leven door geloof
« Laatst bewerkt op: mei 29, 2012, 05:03:46 pm door yvon777 »
www.inchristus.nl , omdat er buiten Hem niets is

itsmetoo

 • Berichten: 1082
 • Itsmetoo
  • Bekijk profiel
Vragen en gedachten rondom het thema: dopen
« Reactie #16 Gepost op: mei 29, 2012, 05:24:21 pm »

quote:

yvon777 schreef op 29 mei 2012 om 16:53:
[...]
Je duidt waarschijnlijk op het laatste verbond wat goldt voor abraham en zijn  nakomelingen dat God hen tot God zal zijn en ze het uiterlijk zichtbaar teken dragen dat zijn Zijn volk zijn (Wat een eer overigens!) Daarin werden kinderen meegerekend (althans alleen zonen) omdat zij van nature ook nakomelingen van abraham waren en nieuw nageslacht voortbrachten

Alleen zonen, omdat de vrouwen de kinderen voortbrengen en daarmee het Joods bloed doorgeven. Een besneden Joodse man kan bij een niet Joodse vrouw, geen Joods nageslacht verwekken. Andersom schijnt dat wel te kunnen. De moeder geeft dus het nageslacht door, de man krijgt het teken.


quote:

Niet zozeer voor kinderen,we lezen in het nieuwe testament niet dat het oude verbond nog geldt, sterker nog er staat: Wat zijn dat voor lieden die u dwingen u te laten besnijden? Allemaal mensen die naar buiten een goede indruk willen maken, alleen maar om te ontkomen aan vervolging om het kruis van Christus.

Het oude verbond geldt nog steeds, alleen voor wie zijn leven aan Jezus geeft (ook besneden Joden) vervalt dit oude verbond en is het nieuwe verbond geldig.
Jezus immers zegt:

Matteüs 5
17 Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.
18 Want, voorwaar, Ik zeg u:  Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is.
19   Wie dan een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen.


- Ook heeft Paulus Timoteüs meende ik laten besnijden (moet ff zoeken waar het staat).


quote:

Zelf leven die aanhangers van de besnijdenis de wet niet na, maar ze willen wel dat u zich laat besnijden. Dan kunnen ze zich beroemen op de uiterlijke ceremonie die u hebt ondergaan. 14 Maar ík; er is geen sprake van dat ik mij op iets anders beroem dan op het kruis van onze Heer Jezus Christus, waardoor de wereld voor mij is gekruisigd en ik voor de wereld gekruisigd ben. 15 Het doet er niets toe, of men besneden is of niet. Het gaat erom of men een nieuwe schepping is! (Gal 6)    
Het oude is voorbij, er zijn  geen 2 soorten meer zoals vooorheen, we worden allen gerechtvaardigd door het geloof
Want Hij is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt en de tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap, weggebroken heeft, 15 doordat Hij in zijn vlees de wet der geboden, in inzettingen bestaande, buiten werking gesteld heeft, om in Zichzelf, vrede makende, de twee tot één nieuwe mens te scheppen(Ef 2)
Dit is allemaal van toepassing op de Joden die Jezus in hun leven aannamen, hiermee vielen ze onder Jezus Zijn Genade en werden niet meer geoordeeld naar werken.
Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,

yvon777

 • Berichten: 171
  • Bekijk profiel
Vragen en gedachten rondom het thema: dopen
« Reactie #17 Gepost op: mei 29, 2012, 05:49:55 pm »
Ja dat van timoteus dacht ik ook, maar kon het niet zo snel vinden, geeft ook niet.

quote:

Het oude verbond geldt nog steeds, alleen voor wie zijn leven aan Jezus geeft (ook besneden Joden) vervalt dit oude verbond en is het nieuwe verbond geldig.
En wat geldt er dan nog aan het oude verbond als het nieuwe van kracht is?
En wat heeft het oude verbond dan nog voor uitwerking als Heb 8 het beschrijft alszijnde verouderden verjaart en iets dat spoedig zal verdwijnen?
« Laatst bewerkt op: mei 29, 2012, 05:56:45 pm door yvon777 »
www.inchristus.nl , omdat er buiten Hem niets is

yvon777

 • Berichten: 171
  • Bekijk profiel
Vragen en gedachten rondom het thema: dopen
« Reactie #18 Gepost op: mei 29, 2012, 06:07:19 pm »
(ik laat het overigens hier eerst even bij,
even alles laten bezinken en mn gezin wat aandacht geven,
das ook bijbels toch :) )
www.inchristus.nl , omdat er buiten Hem niets is

itsmetoo

 • Berichten: 1082
 • Itsmetoo
  • Bekijk profiel
Vragen en gedachten rondom het thema: dopen
« Reactie #19 Gepost op: mei 29, 2012, 06:15:04 pm »

quote:

yvon777 schreef op 29 mei 2012 om 17:49:
Ja dat van timoteus dacht ik ook, maar kon het niet zo snel vinden, geeft ook niet.

[...]
 mag ik vragen waar je dat vind? Ik weet overigens dat het nog wordt toegepast. Maar wat heeft het oude verbond dan nog voor uitwerking als Heb 8 het beschrijft alszijnde verouderden verjaart en iets dat spoedig zal verdwijnen?
Dat vind ik o.a. in (De duidelijkste)
Matteüs 5
17 Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.
18 Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is.
19 Wie dan een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen.


Hebreeën 8
7 Immers, als dat eerste verbond onberispelijk geweest was, zou er voor een tweede geen plaats zijn gezocht.
--> Hier spreekt Paulus over een eerste en een tweede verbond. Veel betere namen dan het oude en nieuwe verbond dat impliceert dat het oude door het nieuwe is vervangen.
--> Het eerste verbond voldeed niet geheel, omdat de mens te zondig is en daarvoor is er een tweede verbond bij gekomen, geen ander of vervangend verbond.

8 Want hen berispend zegt Hij tegen hen: Zie, de dagen komen, spreekt de Heere, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten,
--> Wanneer de Schrift spreekt over de dagen die komen, dan is dat een verwijzing naar het einde der tijden.
--> Op het moment van spreken van Paulus tegen de toehoorders, bestaat het tweede verbond al, in vers 7 het tweede verbond genoemd. Er komt dus buiten dit tweede verbond dat er al is (na Jezus opstanding van kracht) een nieuw verbond dat WEL het eerste verbond tussen JHWH en de Joden zal vervangen.

10 Want dit is het verbond dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na die dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven en Ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.
--> Verbond dat Ik met het huis Israël ZAL sluiten NA DIE DAGEN.
Het verbond is nog niet gesloten.

12 Want Ik zal wat hun ongerechtigheden betreft genadig zijn en aan hun zonden en hun wetteloos gedrag beslist niet meer denken.
--> De ongerechtigheden van Israël zal de HEER hen genadig zijn en er niet meer aan denken !

13 Als Hij spreekt van een nieuw verbond, heeft Hij daarmee het eerste voor verouderd verklaard. En wat oud is verklaard en wat veroudert, staat op het punt te verdwijnen.
--> Dit nieuwe nog te sluiten verbond zal dan het eerste verbond tussen JHWH en Israël laten verdwijnen.

Wat een trouwe Liefdevolle GOD hebben wij toch? Prijs Hem ! :-)
De Beloften van JHWH zijn immers Eeuwig! Evenals Zijn Woord.
Vele vele OT profetieën sluiten zo ook aan bij Hebreeën 8.

Zelf vind ik dit een hele duidelijke aanwijzing:
Romeinen 3
29 Is God een God der Joden alleen? en is Hij het niet ook der heidenen? Ja, ook der heidenen;
--> JHWH is niet een GOD der Joden alleen, OOK van de heidenen.
Er staat niet, nu alleen van de heidenen.
Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,

yvon777

 • Berichten: 171
  • Bekijk profiel
Vragen en gedachten rondom het thema: dopen
« Reactie #20 Gepost op: mei 29, 2012, 06:54:51 pm »
je hebt gelijk wat betreft het tweede verbond.. ik ga dat later nog eens rustig nalezen  Zowieso blijf het natuurlijke volk israel Gods volk, want het is een eeuwigdurend verbond . ik geloof dat romeinen dat ook heel duidelijk uitlegt rond romeinen 12 geloof ik. Leesvoer genoeg.
wat betreft dat we een liefdevolle God hebben: zeker weten!! (L)
« Laatst bewerkt op: mei 29, 2012, 08:07:30 pm door yvon777 »
www.inchristus.nl , omdat er buiten Hem niets is

itsmetoo

 • Berichten: 1082
 • Itsmetoo
  • Bekijk profiel
Vragen en gedachten rondom het thema: dopen
« Reactie #21 Gepost op: mei 29, 2012, 08:03:43 pm »

quote:

yvon777 schreef op 29 mei 2012 om 18:54:
je hebt gelijk wat betreft het tweede verbond.. ik ga dat later nog eens rustig nalezen :) Zowieso blijf het natuurlijke volk israel  Gods volk, want het is een eeuwigdurend verbond . ik geloof dat romeinen dat ook heel duidelijk uitlegt rond romeinen 12 geloof ik. Leesvoer genoeg.
en wat betreft dat we een liefdevolle God hebben: zeker weten!! (L) fijne avond :)
Romeinen 11 denk ik dat je bedoeld, jij ook fijne avond
Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,

yvon777

 • Berichten: 171
  • Bekijk profiel
Vragen en gedachten rondom het thema: dopen
« Reactie #22 Gepost op: mei 29, 2012, 09:41:16 pm »
Het spijt me maar ik vind een verbond naast het nieuwe verbond niet terug. Alleen door Christus ontvangt men (jood of niet jood) een nieuw hart door Zijn Geest waardoor men kan volbrengen wat God van hen vraagt. Het is niet meer door mensen maar enkel door Hem uit genade. Zodat zijn naam niet nogmaals ten schande wordt gemaakt vanwege verbroken verbonden. Dat zei verblind zijn en wij mogen  delen daarin, zullen ze tot naijver gewekt worden zegt de Bijbel, omdat ze in niet-joden het verbond zien welke God hen had beloofd, en hun uiteindelijk door datzelfde verbond (Christus) zal redden vanwege zijn belofte aan hun voorvaderen.

Want Hij is het die de twee tot één heeft gemaakt en de tussenmuur, die scheiding maakte, weggebroken heeft, doordat Hij in zijn vlees de wet der geboden, in inzettingen bestaande, buiten werking gesteld heeft, om in Zichzelf, vrede makende, de twee tot één nieuwe mens te scheppen(Ef 2)

met als doel: Samen als 1 lichaam onder 1 hoofd, namelijk Christus.
www.inchristus.nl , omdat er buiten Hem niets is

elle

 • Moderator
 • Berichten: 7583
 • The way of the leaf
  • Bekijk profiel
Vragen en gedachten rondom het thema: dopen
« Reactie #23 Gepost op: mei 29, 2012, 10:28:07 pm »
Modbreak:
Paar niet nuttige one-liners verwijderd.
Geef anderen ook de mogelijkheid het wiel opnieuw uit te vinden.
"Ask not what the Body can do for you. Ask what you can do for the Body."[/]

itsmetoo

 • Berichten: 1082
 • Itsmetoo
  • Bekijk profiel
Vragen en gedachten rondom het thema: dopen
« Reactie #24 Gepost op: mei 29, 2012, 10:33:54 pm »

quote:

yvon777 schreef op 29 mei 2012 om 21:41:
Het spijt me maar ik vind een verbond naast het nieuwe verbond niet terug. Alleen door Christus ontvangt men (jood of niet jood) een nieuw hart door Zijn Geest waardoor men kan volbrengen wat God van hen vraagt. Het is niet meer door mensen maar enkel door Hem uit genade. Zodat zijn naam niet nogmaals ten schande wordt gemaakt vanwege verbroken verbonden. Dat zei verblind zijn en wij mogen  delen daarin, zullen ze tot naijver gewekt worden zegt de Bijbel, omdat ze in niet-joden het verbond zien welke God hen had beloofd, en hun uiteindelijk door datzelfde verbond (Christus) zal redden vanwege zijn belofte aan hun voorvaderen.

Want Hij is het die de twee tot één heeft gemaakt en de tussenmuur, die scheiding maakte, weggebroken heeft, doordat Hij in zijn vlees de wet der geboden, in inzettingen bestaande, buiten werking gesteld heeft, om in Zichzelf, vrede makende, de twee tot één nieuwe mens te scheppen(Ef 2)

met als doel: Samen als 1 lichaam onder 1 hoofd, namelijk Christus.


Verschil van inzicht is niet erg, dus niets aan de hand.

Zelf zie ik deze vezen in Romeinen ook duidelijk:
Het gaat over Genade vs werken voor redding.
-Het eerste verbond tussen JHWH en de Joden is op basis van goede werken, toch?
-Het tweede verbond is op tussen Jezus en Zijn volgelingen op basis van Genade door Zijn Kruisoffer, toch?

Romeinen 11
5   Zo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel ontstaan, overeenkomstig de verkiezing van de genade.
6   Maar als het door genade is, is het niet meer uit de werken, anders is genade geen genade meer. En als het uit de werken is, is het geen genade meer, anders is het werk geen werk meer.


Paulus zegt hier niet dat voor de Joden de werken vervallen zijn, nee hij geeft daarentegen duidelijk het verschil aan tussen beide verbonden. Het eerste verbond op basis van werken en het tweede verbond op basis van Genade.

Dit sluit ook aan bij de fysieke besnijdenis en de geestelijke besnijdenis mijns inziens, wie gaat voor de Genade in het tweede verbond dient niet meer doormiddel van de werken uit het eerste verbond dit te bereiken. Wie op Genade vertrouwd en TOCH nog werken doet, zal weer onder de Wet komen.

Hieruit bijkt voor mij dat het eerste verbond nog bestaat en sluit ook aan bij het feit dat de Beloften van JHWH Eeuwig zijn.

Jesaja 49
14 Sion zegt echter: De HEERE heeft mij verlaten,
de Heere heeft mij vergeten
15 Kan een vrouw haar zuigeling vergeten,
zich niet ontfermen over het kind van haar schoot?
Zelfs al zouden die het vergeten,
Ík zal u niet vergeten.

16 Zie, Ik heb u in beide handpalmen gegraveerd,
uw muren zijn steeds vóór Mij.


De redding zal uiteindelijk door Jezus gebeuren zoals Ezechiel 37 meldt, maar dat heb ik al met Gaitema in een ander topic uitgediept, wellicht kunnen we daar verder gaan. Als ik het terug kan vinden, om niet helemaal off topic te gaan.

Over Ezechiel 37
God versus Jezus nav vraag

quote:

Alleen door Christus ontvangt men (jood of niet jood) een nieuw hart door Zijn Geest waardoor men kan volbrengen wat God van hen vraagt

Klopt, wat betreft de Genade tijd, waarin we ons nu nog bevinden.

Immers:
Allen die door Christus Zijn Kruisoffer worden gered, zullen niet veroordeeld worden.
2 Korintiërs 5
19   God was het namelijk Die in Christus de wereld met Zichzelf verzoende, en aan hen hun overtredingen niet toerekende; en Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd.

Het blijkt ook nog duidelijker hieruit:
1 Korintiërs 3
11 Want niemand kan een ander fundament leggen dan  wat gelegd is, dat is Jezus Christus.
12 Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro,
13 ieders werk zal openbaar worden.  De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven.
14 Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen.
15 Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hijzelf echter zal behouden worden, maar wel zo: als door vuur heen.


2 Timoteüs 2
13   Als wij ontrouw zijn, blijft Hij getrouw. Hij kan Zichzelf niet verloochenen.

Toch spreekt de Schrift over oordeel na werken bij Zijn Wederkomst en eerste opstanding
Openbaringen 20
4 En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten,  en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag  de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, die het beest en  zijn beeld niet hadden aangebeden, die  het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand.  En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang.
--> Het oordeel geveld op basis van het wel of niet aanbidden van het beest.

Verderop het Laatste Oordeel naar werken!
12 En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek  des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond,  naar hun werken.

Nog eens hier oordeel naar werken.
Matteus 25
32 En voor Hem zullen al de volken bijeengebracht worden,  en Hij zal ze van elkaar scheiden zoals de herder de schapen van de bokken scheidt.
33 En Hij zal de schapen aan Zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan Zijn linkerhand.

--> Bokken en schapen geschieden in het laatste oordeel, op basis van goede werken zoals uit de verzen erna blijkt.

Kortom, voor mij maakt de Schrift dan duidelijk dat er een Genade tijd is met Jezus Zijn Kruisoffer, tot de opname, daarna de grote verdrukking gevolgd door de Jezus Wederkomst als Koning der Joden om Israël te redden uit de grote verdrukking en de vijanden van Israël te vernietigen, zoals vele oudtestamentische profeten hebben geprofeteerd.

Wie dus niet de Genade van Christus aanneemt in de Genade tijd, zal alsnog op basis van de gedane werken worden geoordeeld.
« Laatst bewerkt op: mei 29, 2012, 11:05:20 pm door itsmetoo »
Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,

Peter68

 • Berichten: 477
  • Bekijk profiel
Vragen en gedachten rondom het thema: dopen
« Reactie #25 Gepost op: mei 30, 2012, 01:17:17 pm »
Ik lees nergens in de Bijbel dat specifiek kinderen moeten worden gedoopt, aan de andere kant staan er wel teksten dat mensen met hun hele gezin gedoopt worden dus zouden kinderen daar ook bij kunnen horen. Al met al is het dopen van kinderen een zeer lange traditie en de vraag is of dat verkeerd is. Aan de andere kant vindt ik geloofsdoop ook prachtig. Vraag is dan: ben ik 'verkeerd' gedoopt en moet het daarom over? Ik denk het niet. Ik heb de belofte van God ontvangen en dat is voor mij genoeg!

itsmetoo

 • Berichten: 1082
 • Itsmetoo
  • Bekijk profiel
Vragen en gedachten rondom het thema: dopen
« Reactie #26 Gepost op: mei 30, 2012, 02:52:56 pm »
Persoonlijk haal ik uit de Schrift dat de manier waarop dus meer belangrijk is dan de leeftijd waarop. Dus een waterdoop is pas een doop door onderdompeling. Besprenkeling is daarvan een "slap" aftreksel, waarbij men niet symbolisch sterft en opstaat uit de dood.

Mijn motivatie om me te laten dopen na mijn bekering, was:
- omdat ik behoorlijk verdwaald ben geweest van GOD vanaf mijn pubertijd.
- omdat ik niet was gedoopt door onderdompeling zoals de Schrift dopen beschrijft.
Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,

yvon777

 • Berichten: 171
  • Bekijk profiel
Vragen en gedachten rondom het thema: dopen
« Reactie #27 Gepost op: mei 30, 2012, 03:08:02 pm »

quote:

aan de andere kant staan er wel teksten dat mensen met hun hele gezin gedoopt worden dus zouden kinderen daar ook bij kunnen horen
ze kwamen tot geloof en lieten zich dopen. Het 1 is een gevolg van het ander.

Een doop is nooit verkeerd, een doop is een doop.
De inhoud is het uiterlijke teken van een geestelijk gestorven zijn.
Zoals je de Geest mag ontvangen als geestelijk teken.

Is de doop niet een begraven geweest van je oude ik dan is dat geen begrafenis geweest, zo wel, dan is het klaar
(door Jezus wordt duidelijk dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens, die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten, moet afleggen - Ef 4)

Dat is voor ons - heidenen - de enige weg tot God en onze enige hoop. Meer dan dat is het niet. De dingen die vroeger golden (waar heel veel dingen van afgeleid zijn) waren alleen voor het volk israel en houd ons nu alleen maar af van Christus.

Bedenkt daarom dat gij, die vroeger heidenen was naar het vlees, en onbesneden genoemd, dat gij toen zonder Christus was, uitgesloten van het burgerrecht Israëls en vreemd aan de verbonden der belofte, zonder hoop en zonder God in de wereld.
Maar thans in Christus Jezus zijt gij, die eertijds veraf waart, dichtbij gekomen door het bloed van Christus.
« Laatst bewerkt op: mei 30, 2012, 03:08:24 pm door yvon777 »
www.inchristus.nl , omdat er buiten Hem niets is

Peter68

 • Berichten: 477
  • Bekijk profiel
Vragen en gedachten rondom het thema: dopen
« Reactie #28 Gepost op: mei 30, 2012, 03:22:25 pm »
Over het besprenkelen met water vindt ik in elk geval niets terug in de Bijbel, achteraf gezien zou ik denk ik nu kiezen voor het onderdompelen van mijn kinderen. Ook omdat dat beter aansluit bij de symboliek van de doop.

Zou ik op grond van het feit dat ik niet kopje onder ben geweest als baby niet 'goed' gedoopt zijn? En moet ik het daarom maar overdoen op de juiste manier? Zoeken we het dan niet te veel in de vorm? Zou God's belofte afhankelijk zijn van de hoeveelheid water.

Jij ziet het in elk geval wel als een motivatie, ik kan daar inkomen maar het zou niet mijn keuze zijn. Verder denk ik niet dat als je verdwaald bent geweest van God en weer terugkomt dat je daarom (opnieuw of beter) gedoopt zou moeten worden, dan wordt het denk ik een dagelijks of wekelijks ritueel.

itsmetoo

 • Berichten: 1082
 • Itsmetoo
  • Bekijk profiel
Vragen en gedachten rondom het thema: dopen
« Reactie #29 Gepost op: mei 30, 2012, 03:33:35 pm »

quote:

yvon777 schreef op 30 mei 2012 om 15:08:
[...]

Bedenkt daarom dat gij, die vroeger heidenen was naar het vlees, en onbesneden genoemd, dat gij toen zonder Christus was, uitgesloten van het burgerrecht Israëls en vreemd aan de verbonden der belofte, zonder hoop en zonder God in de wereld.
Maar thans in Christus Jezus zijt gij, die eertijds veraf waart, dichtbij gekomen door het bloed van Christus.


Klopt, de heidenen waren vroeger niet in de picture bij GOD, er was voor hen geen redding. Totdat Jezus Christus het offer OOK voor de doden bracht, niet voor niets heeft Hij de doden eveneens het evangelie verkondigd.

Jezus zegt niet voor niets dat Hij de wet heeft vervuld, Hij heeft dus alles gedaan wat nodig was , waar alle (Joodse) mensen begrijpelijk faalden. Op dat "succesvol" volbrengen van de Joodse Wet door Jezus mogen wij heidenen en Joden vervolgens "meeliften".

Maar omdat Jezus Zelf sterk benadruk, lijkt het toch belangrijk te zijn.
Johannes 3
5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:  Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan.

Daarentegen zegt Paulus weer dit over dopen. Het vervolg ervan past weer geheel in jou visie.
Romeinen 6
17 Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het Evangelie te verkondigen,  niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus zijn inhoud niet verliest.
Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,