Auteur Topic: Jezus de Koning der Joden  (gelezen 20077 keer)

itsmetoo

 • Berichten: 1082
 • Itsmetoo
  • Bekijk profiel
Jezus de Koning der Joden
« Reactie #30 Gepost op: juni 12, 2012, 07:17:40 pm »

quote:

Baptizo schreef op 12 juni 2012 om 10:53:

Als ik een pro Joods blad/site lees dan is het vaak zo dat de Joden helemaal niets verkeerds doen. Als ik reguliere krant lees dan is het al vaker een genuanceerder verhaal waarbij ook nog wel eens een anti-Joods geluid te horen valt.
En zou ik naar een anti-Joodse site gaan, Palestijnen of neo-nazis o.i.d. dan kunnen de Joden helemaal nooit iets goeds doen...

Als ik de reguliere linkse media lees, dan zie ik alleen maar propaganda en verdraaiing van de waarheid. De linkse media blijft maar over bezette gebieden spreken, zoals meester terrorist arafat ooit heeft uitgedacht. terwijl het heroverde gebieden zijn.

Als een Israëlische grensacht een vergeldende en brutale Palestijn slaat met geweer dan is dat wereldnieuws.

Als het Turkse leger zoals begin dit jaar een wraakactie op de Koerden begint en genocide op 1.500 tot 2.000 Koerden laat plegen, blijft het in de linkse Nederlandse media oorverdovend stil. Nada niets.

Daarom is het zaak om objectief nieuws te vergaren in deze.

quote:

Wel, ik probeer te zien wat er nu echt aan de hand is. In de Bijbel lees ik dat het volk Israel (incl. Judeeers) keer op keer van God afdwaalt en daarvoor heftig gestraft wordt. Ik lees dus dat zij niet alleen maar goed doen en dat God ze juist overgeeft aan hun vijanden als zij maar grof blijven zondigen. Toch belooft God redding voor Zijn volk.
Maar het is wel een restant, een overblijfsel wat gered zal worden. Die teksten ken je wel toch?
Ja en het is aan de HEEr om te bepalen wie er afstammelingen van Abraham, Isaac en Jacob zijn en dus gered zullen worden. Allemaal leert de Schrift in Exzechiel 37.

quote:

Dus pas op met het verdedigen van 'geheel Israel' en 'alle Joden'. Uiteindelijk gaat het erom of iemand echt de God v.d. Bijbel wil gehoorzamen.

Ik kan niet zien wie er in Israël wel of niet de juiste bloedlijn heeft voor JHWH, dus ik steun ze tot die tijd allemaal, zoals de Schrift ons oproept te doen.

quote:

Misschien eens goed om wat meer 'de andere kant' te onderzoeken als het gaat om de invloed van Joden in deze wereld? Misschien zijn zij wel machtiger dan jij denkt?

Israël is niet machtig, de Joden zijn niet machtig, JHWH de GOD van Abraham, Isaac en Jacob, de GOD van Israël, Die is machtig.

quote:

Zou toch goed nieuws voor jou moeten zijn nietwaar? Neem nu de Joodse invloed in de politiek v.d. Verenigde Staten waardoor zij o.a. grote financiele hulp ontvangen, of het Joodse monopolie in het internationale bankwezen.

Maar goed ook anders waren de Joden nu al uitgeroeid geweest, even negerend dat JHWH dat NOOIT zou toelaten uiteraard, Zijn Oogappel.
Kijk eens naar het feit dat Israël de meeste Nobelprijzen en andere positieve bijdragen levert aan wereld, waar islam alleen maar dood en verderf zaait.

quote:

Of zijn dat maar 'anti-Joodse verzinsels'? Oordeel rechtvaardig!

Ja linkse propaganda die de wereld wordt ingeschoten, van het zelfde kaliber als de onzin dat Jezus geen Jood zou zijn geweest.
Natuurlijk zijn er ook foute Israëli's ! Een heilig volk op aarde bestaan nog niet. Ook wij christenen niet, we zijn voor GOD heilig gemaakt door Jezus, maar gedragen ons er heelaas niet (altijd) na.
Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,

itsmetoo

 • Berichten: 1082
 • Itsmetoo
  • Bekijk profiel
Jezus de Koning der Joden
« Reactie #31 Gepost op: juni 12, 2012, 07:27:51 pm »
De HEER noemt in de Schrift de Palestijnen al bastaarden.

Zacharia 9

3 Tyrus heeft voor zichzelf een vestingwal gebouwd, zilver opgehoopt als stof, en bewerkt goud als slijk op straat.
4 Zie, de Heere zal het in bezit nemen, Hij zal zijn vesting in de zee verslaan, zelf zal het door vuur verteerd worden.
5 Askelon zal het zien en bevreesd zijn, evenals Gaza, en het zal hevig beven, ook Ekron, omdat zijn verwachting wordt beschaamd. De koning zal uit Gaza verdwijnen en Askelon zal onbewoond zijn.
6 De bastaard zal in Asdod wonen; Ik zal de trots van de Filistijnen uitroeien.

Gaza is duidelijk, Tyrus is Libanon.
Denk aan de terroristen hamas in Gaza en hezbollah in Libanon
« Laatst bewerkt op: juni 12, 2012, 07:29:16 pm door itsmetoo »
Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,

Baptizo

 • Berichten: 111
  • Bekijk profiel
Jezus de Koning der Joden
« Reactie #32 Gepost op: juni 12, 2012, 08:04:24 pm »
@Itsmetoo

Over Ez. 37:

Ja als dat het enige is wat er over dit onderwerp staat zou ik het eens zijn met je. Maar hoe zit het met de volgende teksten?

"27 En Jesaja roept over Israël uit:
Al was het getal der kinderen Israëls als het zand der zee,
het overschot zal behouden worden;
28 want wat Hij gesproken heeft, zal de Here doen op de aarde, volledig en snel.
29 En gelijk Jesaja tevoren gezegd had:
Indien de Here Sebaot ons geen zaad overgelaten had,
als Sodom zouden wij geworden zijn en aan Gomorra zouden wij gelijk gemaakt zijn. " (Rom.9)

"4 Maar wat zegt de godsspraak tot hem? Ik heb Mij zevenduizend man doen overblijven, die hun knie voor Baäl niet hebben gebogen. 5 Zo is er dan ook in de tegenwoordige tijd een overblijfsel gelaten naar de verkiezing der genade." (Rom. 11)

"6 En het overblijfsel van Jakob zal te midden van vele volkeren zijn als dauw van de HERE, als regenstromen op het groene kruid, dat niet wacht op de mens, noch mensenkinderen verbeidt. 7 En het overblijfsel van Jakob zal zijn onder de natiën, te midden van vele volkeren als een leeuw onder de dieren des wouds, als een jonge leeuw onder de schaapskudden, die, wanneer hij er binnendringt, neerslaat en verscheurt, zonder dat iemand redt. " (Micha 5)

"2 Ik zal u, Jakob, zeker verzamelen, geheel en al.
Ik zal het overblijfsel van Israël zeker bijeenbrengen.
Ik zal het samenbrengen als schapen van Bozra,
als een kudde midden in zijn weide.
Het zal er gonzen van de mensen. " (Micha 2)


Heel Israel wordt wel verzameld, maar wat is heel israel he. Volgens Paulus niet bar veel als het net zo is als toen met die 7000 man op een heel volk.
Het is hetgeen God overlaat, een overblijfsel een restant is wat het zal zijn. Over al die eeuwen gezien is het echter toch een ontzettend grote mensenmassa als ze allemaal opgewekt worden... zo kun je het ook zien.


PS: en niet zoveel linkse media lezen raad ik je aan, rechtse trouwens ook niet, e n die leugens in het midden moet je helemaal mijden als de pest
« Laatst bewerkt op: juni 12, 2012, 08:07:24 pm door Baptizo »

Baptizo

 • Berichten: 111
  • Bekijk profiel
Jezus de Koning der Joden
« Reactie #33 Gepost op: juni 12, 2012, 08:10:42 pm »
Oh ja, ik zal binnenkort nog wat meer posten over de onzin dat Jezus geen Jood is.

Nunc

 • Berichten: 5825
 • En terstond kraaide een haan.
  • Bekijk profiel
Jezus de Koning der Joden
« Reactie #34 Gepost op: juni 12, 2012, 08:42:36 pm »

quote:

itsmetoo schreef op 11 juni 2012 om 20:41:
[...]


Oke kan gebeuren.

Ook voor deze vers geldt dat alle gebruikelijke vertalingen spreken over u zegt het.

http://www.biblija.net/bi...&id35=1&id7=1&l=nl&set=10

Daar komt bij !
In de Schrift wordt meermalen over Jezus gesproken als Koning der Joden en van Israël, maar nergens wordt Jezus als koning van de kerk genoemd.
Jezus wordt koning van alles genoemd:
en van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden en de Vorst van de koningen der aarde, Hem Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed (Opb.1:5)

en:
Er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn dij deze naam geschreven: Koning der koningen en Heere der heren. (Opb.19:16)

zie ook de profetie in Daniel 7:
14 Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap,
en alle volken, natiën en talen moesten Hem vereren.
 Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die Hem niet ontnomen zal worden,
en Zijn koningschap zal niet te gronde gaan.---
daarnaast, er is niet iets apparts als 'de kerk' tegenover 'Israel'. Ja natuurlijk is er de gemeente, de kerk, maar dat is niet iets anders dan Israel, het is juist het ware Israel (i.e. alle gelovigen) waar Paulus het in Romeinen over heeft.

Rom.2:
28 Want niet híj is Jood die het in het openbaar is, en niet dát is besnijdenis die in het openbaar in het vlees plaatsvindt, 29 maar híj is Jood die het in het verborgene is,  en dát is besnijdenis, die van het hart is, naar de geest, niet naar de letter. Zijn lof is niet uit mensen maar uit God.

Rom.3
29 Of is God alleen de God van Joden? En niet ook van heidenen? Ja, ook van heidenen. 30 Het is toch immers één en dezelfde God, Die besnedenen rechtvaardigen zal uit het geloof en onbesnedenen door het geloof.

Rom.9:
4   Zij zijn immers Israëlieten; voor hen geldt de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid  en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften. 5 Tot hen behoren de vaderen, en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus voortgekomen,  Die God is, boven alles, te prijzen tot in eeuwigheid. Amen!
6 Ik zeg dit niet  alsof het Woord van God vervallen is,  want niet allen die uit Israël voortgekomen zijn, zijn Israël. 7   Ook niet omdat zij Abrahams nageslacht zijn, zijn zij allen kinderen.  Maar: Alleen dat van Izak zal uw nageslacht genoemd worden. 8 Dat is: niet de kinderen van het vlees zijn kinderen van God, maar de kinderen van de belofte worden als nageslacht gerekend.


Rom.10:
12 Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek. Want Een en dezelfde is Heere van allen en Hij is rijk voor allen die Hem aanroepen. 13  Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden.

Rom.11:
17 Als nu enige van die takken afgerukt zijn, en u, die een wilde olijfboom bent, in hun plaats bent geënt en mede deel hebt gekregen aan de wortel en de vettigheid  van de olijfboom,
18 beroem u dan niet tegenover de takken. En als u zich beroemt: U draagt de wortel niet, maar de wortel u.
19 U zult dan zeggen: De takken zijn afgerukt, opdat ik zou worden geënt.
20 Dat is waar. Door ongeloof zijn zij afgerukt en u staat door het geloof. Heb geen hoge dunk van uzelf, maar vrees.
21 Want als God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, dan is het ook mogelijk dat Hij u niet spaart.
22 Zie dan de goedertierenheid en de strengheid van God: strengheid over hen die gevallen zijn, over u echter goedertierenheid, als u in de goedertierenheid blijft. Anders zult ook u afgehouwen worden.
23   En ook zij zullen, als zij niet in het ongeloof blijven, geënt worden, want God is machtig hen opnieuw te enten.
24 Want als u afgehouwen bent uit de olijfboom die van nature wild was, en tegen de natuur in op de tamme olijfboom geënt bent, hoeveel te meer zullen zij die natuurlijke takken zijn, geënt worden op hun eigen olijfboom.


2 Korinte 6, Paulus tegen voornamelijk heidenen, niet Joden:
14   Vorm geen ongelijk span met ongelovigen,  want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? 15 En welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial? Of wat deelt een gelovige met een ongelovige?
16 Of welk verband is er tussen de tempel van God  en de afgoden?  Want u bent de tempel van de levende God, zoals God gezegd heeft:  Ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn.
17   Ga daarom uit hun midden weg en zonder u af, zegt de Heere, en raak het onreine niet aan, en Ik zal u aannemen, 18 en Ik zal u tot een Vader zijn, en u zult Mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heere, de Almachtige.


Titus 2, Paulus tegen de heiden (griek) Titus (zie Gal.2:3):
14 Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven, opdat Hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor Zichzelf een eigen volk zou reinigen,  ijverig in goede werken.

1 Petrus 2:
7 Voor u dan, die gelooft, is Hij kostbaar; maar voor de ongehoorzamen geldt:  De steen die de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden, en  een steen des aanstoots en een struikelblok; 8 voor hen namelijk die zich aan het Woord stoten, door ongehoorzaam te zijn, waartoe zij ook bestemd zijn.
9  Maar u bent een uitverkoren geslacht,  een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht,
10   u, die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent; u, die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent.


Efeze 2:
11 Bedenk daarom dat u die voorheen heidenen was in het vlees en die onbesnedenen genoemd werd door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees, die met de hand gebeurt, 12 dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen  wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld.
13 Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen.
14   Want Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken,


Allemaal voorbeelden van waar Paulus en andere apostelen stellen dat:
- 'jood' / 'Israel' niet alleen maar biologische betenis heeft, maar geestelijk gezien moet worden.
- wij (heidenen) onderdeel van Gods volk zijn
- er geen onderscheid is tussen jood en heiden
- we zonder Jezus geen deel hadden aan het 'burgerschap van Israel'.

itsmetoo

 • Berichten: 1082
 • Itsmetoo
  • Bekijk profiel
Jezus de Koning der Joden
« Reactie #35 Gepost op: juni 12, 2012, 09:19:49 pm »

quote:

Baptizo schreef op 12 juni 2012 om 20:04:
@Itsmetoo

Over Ez. 37:

Ja als dat het enige is wat er over dit onderwerp staat zou ik het eens zijn met je. Maar hoe zit het met de volgende teksten?

"27 En Jesaja roept over Israël uit:
Al was het getal der kinderen Israëls als het zand der zee,
het overschot zal behouden worden;
28 want wat Hij gesproken heeft, zal de Here doen op de aarde, volledig en snel.
29 En gelijk Jesaja tevoren gezegd had:
Indien de Here Sebaot ons geen zaad overgelaten had,
als Sodom zouden wij geworden zijn en aan Gomorra zouden wij gelijk gemaakt zijn. " (Rom.9)
In de SV
29 En gelijk Jesaja te voren gezegd heeft: Indien de Heere Sebaôth ons geen zaad had overgelaten, zo waren wij als Sódom geworden, en Gomórra gelijk gemaakt geweest.
Hier wordt niet gesproken over de opkomst maar over het verleden. Maar inderdaad zullen alleen de afstammelingen van Abraham, Isaac naar Jacob worden gered, omwille van de Beloften aan de voorvaderen. Hoeveel dat er zijn is aan de HEER, dat is voldoende.

quote:

"4 Maar wat zegt de godsspraak tot hem? Ik heb Mij zevenduizend man doen overblijven, die hun knie voor Baäl niet hebben gebogen. 5 Zo is er dan ook in de tegenwoordige tijd een overblijfsel gelaten naar de verkiezing der genade." (Rom. 11)
vers 11 zelfde hoofdstuk!
11 Ik zeg dan: Zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat zij vallen zouden? Volstrekt niet! Door hun val echter is de zaligheid tot de heidenen gekomen om hen tot jaloersheid te verwekken.
12 Als dan hun val voor de wereld rijkdom betekent en het feit dat zij achteropkomen rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid![/i]
verderop!

25 Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis (opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog), dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan.
--> De verharding van Israël voor het evangelie is zo voorbestemd door JHWH totdat ieder die christen zal worden christen geworden is.

26 En zo zal heel Israël zalig worden,  zoals geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob.Heel Israël zal zalig worden, dus de ongerechtigheid zal hen niet worden aangerekend, gelijk de christenen die door Jezus zalig worden.
27 En dit is het verbond van Mij met hen, wanneer Ik hun zonden zal wegnemen.
--> Hier is dat nieuwe verbond met Israël weer. Het verbond van Genade van Christus bestond immers al op het moment van spreken.

28 Zij zijn weliswaar wat het Evangelie betreft vijanden vanwege u, maar wat de verkiezing betreft geliefden vanwege de vaderen.
--> Voorbestemd vijanden van het evangelie gemaakt, maar nog altijd Geliefden van GOD vanwege de voorvaderen.

Wat een trouwe Vader GOD hebben wij toch?

quote:

"6 En het overblijfsel van Jakob zal te midden van vele volkeren zijn als dauw van de HERE, als regenstromen op het groene kruid, dat niet wacht op de mens, noch mensenkinderen verbeidt. 7 En het overblijfsel van Jakob zal zijn onder de natiën, te midden van vele volkeren als een leeuw onder de dieren des wouds, als een jonge leeuw onder de schaapskudden, die, wanneer hij er binnendringt, neerslaat en verscheurt, zonder dat iemand redt. " (Micha 5)


Dit is de profetie van de verstrooiing,
Maar de vers erna weer de trouwe Belofte:
8. Uw hand zal verhoogd zijn boven uw tegenstanders
en al uw vijanden zullen uitgeroeid worden
.


Om te eindigen met:
14 Ik zal in toorn en in grimmigheid wraak doen
aan de heidenvolken die niet willen luisteren.

quote:

"12 Ik zal u, Jakob, zeker verzamelen, geheel en al.
Ik zal het overblijfsel van Israël zeker bijeenbrengen.
Ik zal het samenbrengen als schapen van Bozra,
als een kudde midden in zijn weide.
Het zal er gonzen van de mensen. " (Micha 2)

Inderdaad zal de HEER Israël louteren, dat laten we dan ook maar aan hem over, het is niet aan ons.

Want hetzelfde wordt gezegd als Jezus meldt dat niet een ieder die Heere Heere roept, gered zal worden.

Matteüs 7
21   Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is.
22   Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan?
23   Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!


Het is niet aan ons om te bepalen wie dat wel of niet zijn, dat is OOK aan de HEER !

quote:

Heel Israel wordt wel verzameld, maar wat is heel israel he. Volgens Paulus niet bar veel als het net zo is als toen met die 7000 man op een heel volk.
Het is hetgeen God overlaat, een overblijfsel een restant is wat het zal zijn. Over al die eeuwen gezien is het echter toch een ontzettend grote mensenmassa als ze allemaal opgewekt worden... zo kun je het ook zien.
Romeinen 11
1 Ik zeg dan:  Heeft God Zijn volk verstoten? Volstrekt niet! Ik ben immers ook een Israëliet, uit het nageslacht van Abraham, van de stam Benjamin.
2 God heeft Zijn volk, dat Hij van tevoren kende, niet verstoten. Of weet u niet wat de Schrift zegt in de geschiedenis van Elia, hoe hij God aanspreekt over Israël en zegt:
--> De Schrift verwijst naar Elia terug naar een gebeurtenis in de geschiedenis.

3   Heere, Uw profeten hebben zij gedood en Uw altaren afgebroken, en ik ben alleen overgebleven. Ook staan zij mij naar het leven.
4 Maar wat zegt het Goddelijk antwoord tegen hem?  Ik heb voor Mijzelf nog zevenduizend mannen overgelaten, die de knie voor het beeld van Baäl niet gebogen hebben.
--> Deze 7000 mannen waren overgelaten uit een hele schare verlorenen. Het is een verwijzing naar de geschiedenis.

5   Zo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel ontstaan, overeenkomstig de verkiezing van de genade.
6   Maar als het door genade is, is het niet meer uit de werken, anders is genade geen genade meer. En als het uit de werken is, is het geen genade meer, anders is het werk geen werk meer.
7 Wat dan?  Wat Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen, maar het uitverkoren deel heeft het verkregen en de anderen zijn verhard,
--> JHWH heeft een deel verhard omwille van het Heil naar de heidenen, zoals het volgende vers verklaart.

8 zoals geschreven staat:  God heeft hun een geest van diepe slaap gegeven,  ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot op de dag van heden.
Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,

Adinomis

 • Berichten: 1813
  • Bekijk profiel
Jezus de Koning der Joden
« Reactie #36 Gepost op: juni 12, 2012, 09:27:31 pm »
Jes. 14:1 Want de HEERE zal Zich over Jakob ontfermen, en Hij zal Israël nog verkiezen, en Hij zal hen in hun land zetten; en de vreemdeling zal zich tot hen vervoegen, en zij zullen het huis van Jakob aanhangen.

Zach.2:10 ‘Kom! Vlucht weg uit het land van het Noorden! – spreekt de HEER. Als de vier winden van de hemel heb ik jullie verspreid – spreekt de HEER. 11 Kom nu, Sion; jullie die in Babel wonen, breng je in veiligheid.’ 12 Want de HEER van de hemelse machten, die mij zijn grootheid heeft geopenbaard en die mij gezonden heeft, zegt over de volken door wie jullie geplunderd zijn: ‘Wie aan mijn volk komt, komt aan mijn oogappel! 13 Ik zal mijn hand dreigend naar hen uitstrekken, zodat zij op hun beurt geplunderd worden door degenen die zij hadden geknecht.’ Dan zullen jullie inzien dat de HEER van de hemelse machten mij gezonden heeft. 14 ‘Jubel, Sion, en verheug je, want ik kom in jouw midden wonen – spreekt de HEER. 15 Er komt een tijd dat vele volken zich bij mij zullen aansluiten. Zij zullen mijn volk zijn, en bij jou, Sion, zal ik wonen.’ Dan zullen jullie inzien dat de HEER van de hemelse machten mij naar jullie gezonden heeft. 16 Op heilige grond zal de HEER het volk van Juda voorgoed in bezit nemen en opnieuw zal hij Jeruzalem uitverkiezen. 17 Wees stil voor de HEER, al wat leeft, want hij komt uit zijn heilige woning naar buiten.

Rom. 11:17 En als nu sommige takken van de edele olijfboom zijn afgebroken en u, loten van een wilde olijfboom, tussen de overgebleven takken bent geënt en mag delen in de vruchtbaarheid van de wortel, 18 dan moet u zich niet boven de takken verheffen. Als u dat doet, moet u goed bedenken dat niet u de wortel draagt, maar de wortel u.

Gen. 12:2 Ik zal je tot een groot volk maken,
ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven,
een bron van zegen zul je zijn.
3 Ik zal zegenen wie jou zegenen,
wie jou bespot, zal ik vervloeken.
Alle volken op aarde zullen wensen
gezegend te worden als jij.’  

Zomaar een greep bijbelteksten, waaruit de liefde van God voor zijn volk blijkt.
Daarom wil ik Israël liefhebben. Het gaat om de 12 stammen, van Jacob. Of ze nu Joden, Israëliers of Judeeërs heten, dat maakt mij niet uit.

En Jezus komt terug als Koning der Joden (van mij mag je ook zeggen Koning van Israël):

Zach.14:3 Daarna zal de HEER uittrekken en de strijd tegen die volken aanbinden, net als weleer. 4 Die dag zal hij zijn voeten op de Olijfberg planten, ten oosten van Jeruzalem. De Olijfberg zal in tweeën splijten: de ene helft glijdt weg naar het noorden en de andere naar het zuiden, zodat er een breed dal ontstaat van oost naar west

Jer. 23:5 De dag zal komen – spreekt de HEER – dat ik aan Davids stam een rechtmatige telg laat ontspruiten, die als koning een wijs beleid zal voeren en die in het land recht en gerechtigheid zal handhaven. 6 Dan wordt Juda verlost en zal Israël in vrede leven. Zijn naam zal zijn “De HEER is onze gerechtigheid”.

Luc.1:32 Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. 33 Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’

Hosanna voor de grote Koning! Laten we ons voor Hem neerbuigen en Hem eren.
Rom.12:21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

itsmetoo

 • Berichten: 1082
 • Itsmetoo
  • Bekijk profiel
Jezus de Koning der Joden
« Reactie #37 Gepost op: juni 12, 2012, 10:38:39 pm »

quote:

Nunc schreef op 12 juni 2012 om 20:42:

Jezus wordt koning van alles genoemd:
en van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden en de Vorst van de koningen der aarde, Hem Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed (Opb.1:5)

en:
Er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn dij deze naam geschreven: Koning der koningen en Heere der heren. (Opb.19:16)

zie ook de profetie in Daniel 7:
14 Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap,
en alle volken, natiën en talen moesten Hem vereren.
 Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die Hem niet ontnomen zal worden,
en Zijn koningschap zal niet te gronde gaan.


Klopt ook, Jezus zal als Koning der Joden vanuit Jeruzalem Israël regeren over de hele wereld als Koning der Koningen in het 1000 jarig vredesrijk.
---

quote:

daarnaast, er is niet iets apparts als 'de kerk' tegenover 'Israel'. Ja natuurlijk is er de gemeente, de kerk, maar dat is niet iets anders dan Israel, het is juist het ware Israel (i.e. alle gelovigen) waar Paulus het in Romeinen over heeft.
Je reinste vervangingsleer naar mijn mening.
Romeinen 3
29 Is God een God der Joden alleen? en is Hij het niet ook der heidenen? Ja, ook der heidenen;
Wij christenen zijn mede-erfgenamen van met de Joden. GOD is door Jezus nu OOK een GOD van ons Christenen. Niet alleen een GOD van Christenen. GOD is een GOD van Joden en OOK van Christenen.

quote:

Rom.2:
28 Want niet híj is Jood die het in het openbaar is, en niet dát is besnijdenis die in het openbaar in het vlees plaatsvindt, 29 maar híj is Jood die het in het verborgene is,  en dát is besnijdenis, die van het hart is, naar de geest, niet naar de letter. Zijn lof is niet uit mensen maar uit God.
Voorafgaand.
25 Want de besnijdenis heeft wel nut als u de wet houdt, maar als u een overtreder van de wet bent, is uw besneden zijn tot onbesneden zijn geworden.
Duidelijk dat de besnijdenis voor de Joden die er naar leven dus nut heeft.
De vers die je aandraagt borduurt voort op het feit dat alleen besnijden geen zin heeft, als men JHWH niet eert en zondig leeft. De fysieke handeling op zich zegt niets zonder er ook na te leven.

Net als met dopen dus, een klets water in je gezicht, of zelfs correct onderdompelen, zonder oprecht geloof en trouw zal niets opleveren. Het zijn geen toverkunstjes dus die ons Joden of Christenen redden zullen.


quote:

Rom.3
29 Of is God alleen de God van Joden? En niet ook van heidenen? Ja, ook van heidenen. 30 Het is toch immers één en dezelfde God, Die besnedenen rechtvaardigen zal uit het geloof en onbesnedenen door het geloof.

Dit duidt toch duidelijk dat er verschillen zijn?
-1. Die besnedenen rechtvaardigen zal uit het geloof {Joden}
-2. en onbesnedenen door het geloof   {Christenen}

quote:

Rom.9:
4   Zij zijn immers Israëlieten; voor hen geldt de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid  en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften. 5 Tot hen behoren de vaderen, en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus voortgekomen,  Die God is, boven alles, te prijzen tot in eeuwigheid. Amen!
6 Ik zeg dit niet  alsof het Woord van God vervallen is,  want niet allen die uit Israël voortgekomen zijn, zijn Israël. 7   Ook niet omdat zij Abrahams nageslacht zijn, zijn zij allen kinderen.  Maar: Alleen dat van Izak zal uw nageslacht genoemd worden. 8 Dat is: niet de kinderen van het vlees zijn kinderen van God, maar de kinderen van de belofte worden als nageslacht gerekend.

-De Joden zijn kinderen van GOD,
-Uit de Joden is Jezus Christus voortgekomen !
-Het Woord van GOD en de Beloften aan Israël zijn niet vervallen.

vers 6:
Hier stat dus duidelijk dat alleen degenen met een bloedlijn terug naar Abraham, Isaac en Jacob het echte nageslacht zijn. Islamieten die claimen nageslacht van Abraham te zijn vallen hiermee dus buiten de boot ! Daarom noemt JHWH zich ook steeds GOD van Abraham, Isaac en Jacob !
Kinderen van het vlees uit alleen Abraham zijn niet van de Belofte. De Beloften aan de voorvaderen door JHWH zijn afstammelingen van Abraham, Isaac en Jacob, aan wie de Belofte door JHWH zijn gedaan. Dit gaat absoluut niet over de Beloften voor de Christenen, die krijgen Genade. Zie ook Romeinen 9 over de Belofte en wie die toekomt. Je hebt het zelf ook gebruikt.

Zie Rom 9
4   Zij zijn immers Israëlieten; voor hen geldt de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid  en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften.

quote:

Rom.10:
12 Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek. Want Een en dezelfde is Heere van allen en Hij is rijk voor allen die Hem aanroepen. 13  Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden.
Inderdaad vallen de Joden niet onder dezelfde genade als ware christenen. Daarom ook worden de Joden niet door Jezus opgehaald met de opname, voor de grote verdrukking in Israël begint. Daarom ook zullen de Joden daaronder moeten leiden. Maar uiteindelijk als Jezus wederkomt om Israël uit de grote verdrukking te bevrijden en alle oudtestamentische profetieën vervuld waarin Hij alle vijanden van Israël vernietigd, zullen 144.000 families of bloedlijnen gespaard blijven. En alle doden van Israël zullen worden opgewekt uit de dood als dode beenderen zoals de Schrift in Ezechiel 37 profeteert.
http://www.biblija.net/bi...id47=1&id37=1&l=nl&set=10

Rom.11:
17 Als nu enige van die takken afgerukt zijn, en u, die een wilde olijfboom bent, in hun plaats bent geënt en mede deel hebt gekregen aan de wortel en de vettigheid  van de olijfboom,
--> enige takken.
--> christenen een wilde olijfboom, waar de Joden de tamme olijfboom zijn.

18 beroem u dan niet tegenover de takken. En als u zich beroemt: U draagt de wortel niet, maar de wortel u.
--> Roem u niet christenen,

19 U zult dan zeggen: De takken zijn afgerukt, opdat ik zou worden geënt.
--> Precies wat je doet met vervangingsleer ! Hier wordt er voor gewaarschuwd.

20 Dat is waar. Door ongeloof zijn zij afgerukt en u staat door het geloof. Heb geen hoge dunk van uzelf, maar vrees.
--> Behoeft geen betoog, maar hierna komt het !

21 Want als God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, dan is het ook mogelijk dat Hij u niet spaart.
--> GOD heeft enkele natuurlijke takken (Joden) niet gespaard, maar datzelfde  zal Hij ook doen met naam-christenen.

22 Zie dan de goedertierenheid en de strengheid van God: strengheid over hen die gevallen zijn, over u echter goedertierenheid, als u in de goedertierenheid blijft. Anders zult ook u afgehouwen worden.
--> Ook christenen kan en zullen hetzelfde lot ondergaan, namelijk afgehouwen worden. De Jood en Christen staan hiermee op 1 lijn voor JHWH. JHWH maakt gen onderscheid, Hij is GOD van ware Joden en OOK van Christenen.

23   En ook zij zullen, als zij niet in het ongeloof blijven, geënt worden, want God is machtig hen opnieuw te enten.
--> Zowel de oprecht gelovige Jood en Christen zullen geënt blijven.

Citaat
24 Want als u afgehouwen bent uit de olijfboom die van nature wild was, en tegen de natuur in op de tamme olijfboom geënt bent, hoeveel te meer zullen zij die natuurlijke takken zijn, geënt worden op hun eigen olijfboom.
-->Let hier op !
De voorkeur die JHWH heeft voor de Joden, zij als tamme olijftakken, wij christenen als wilde olijftakken afgeschilderd. De Joden kunnen dus makkelijker terug wanneer ze afgesneden zijn in tegenstelling tot ons christenen. Of te wel, JHWH zal de Joden weer enten op de olijfboom waar zij thuishoren, in het verlengde van o.a. Ezechiel 37.

quote:

2 Korinte 6, Paulus tegen voornamelijk heidenen, niet Joden:
14   Vorm geen ongelijk span met ongelovigen,  want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? 15 En welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial? Of wat deelt een gelovige met een ongelovige?
16 Of welk verband is er tussen de tempel van God  en de afgoden?  Want u bent de tempel van de levende God, zoals God gezegd heeft:  Ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn.
17   Ga daarom uit hun midden weg en zonder u af, zegt de Heere, en raak het onreine niet aan, en Ik zal u aannemen, 18 en Ik zal u tot een Vader zijn, en u zult Mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heere, de Almachtige.

Dit handelt over de gelovige christen tov de ongelovige of de afgoden dienaren. Joden worden hierin als zodanig niet genoemd. En inderdaad zijn ware christen OOK Zijn volk en is Hij OOK onze GOD. Er staat immers niet zoiets als vanaf nu u alleen tot een GOD Zijn. GOD Zijn loefde behelst zowel de ware Joden als de ware Christenen door Jezus Christus.

quote:

Titus 2, Paulus tegen de heiden (griek) Titus (zie Gal.2:3):
14 Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven, opdat Hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor Zichzelf een eigen volk zou reinigen,  ijverig in goede werken.

Daarom ook zijn ware christenen de bruid van Jezus en de Joden de bruid van GOD.

1 Petrus 2:

quote:

7 Voor u dan, die gelooft, is Hij kostbaar; maar voor de ongehoorzamen geldt:  De steen die de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden, en een steen des aanstoots en een struikelblok;
8 voor hen namelijk die zich aan het Woord stoten, door ongehoorzaam te zijn, waartoe zij ook bestemd zijn.

--> JHWH heeft het voorbestemd dat de Joden ongehoorzaam zijn omwille van het heil ook te kunnen brengen aan de heidenen

quote:

9  Maar u bent een uitverkoren geslacht,  een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht,
10   u, die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent; u, die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent.

Door Jezus Christus kunnen heidenen die eerst niets waren en hadden zich nu ook tot GOD Zijn volk rekenen. Prijs de HEER !


Efeze 2:
11 Bedenk daarom dat u die voorheen heidenen was in het vlees en die onbesnedenen genoemd werd door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees, die met de hand gebeurt,
--> Duidelijk, we waren slechts heidenen en onbesneden.

12 dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen  wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld.
--> Als heidenen was er geen deel aan het burgerschap van Israël en daardoor slechts vreemdelingen voor GOD, want we hadden geen verbond en Belofte (daar is de Belofte voor Israël weer!) Dus geen enkele hoop.
Dit is de scheiding waarover later wordt gesproken!

quote:

13 Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen.

--> Door Jezus dichtbij gekomen tot GOD.

quote:

14   Want Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken,

Hier steekt de vervangingsleer altijd weer de kop op.
Beiden 1 gemaakt. We waren niets, nu niets meer of minder dan de Joden voor GOD. De scheiding die er was voor GOD tussen Joden en heidenen,
De Joden zijn dus niet opgenomen in het christendom, zoals men wil doen geloven, nee we staan naast elkaar (Jood en Griek) zonder scheiding die we hadden als heiden tov de Joden.

quote:

Allemaal voorbeelden van waar Paulus en andere apostelen stellen dat:
- 'jood' / 'Israel' niet alleen maar biologische betenis heeft, maar geestelijk gezien moet worden.
- wij (heidenen) onderdeel van Gods volk zijn
- er geen onderscheid is tussen jood en heiden
- we zonder Jezus geen deel hadden aan het 'burgerschap van Israel'.
Nu dus aangetoond dat dit onjuist is en de val van de vervangingsleer is die nog in vele kerkgenootschappen rondwaart, spijtig genoeg.
Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,

itsmetoo

 • Berichten: 1082
 • Itsmetoo
  • Bekijk profiel
Jezus de Koning der Joden
« Reactie #38 Gepost op: juni 12, 2012, 10:40:19 pm »

quote:

Adinomis schreef op 12 juni 2012 om 21:27:
Jes. 14:1 Want de HEERE zal Zich over Jakob ontfermen, en Hij zal Israël nog verkiezen, en Hij zal hen in hun land zetten; en de vreemdeling zal zich tot hen vervoegen, en zij zullen het huis van Jakob aanhangen.
Zo is het maar net !   _O_
Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,

small brother

 • Berichten: 1309
  • Bekijk profiel
Jezus de Koning der Joden
« Reactie #39 Gepost op: juni 12, 2012, 11:47:10 pm »
Lucas 22:30
En Ik verordineer u het Koninkrijk, gelijkerwijs Mijn Vader dat Mij verordineerd heeft; Opdat gij eet en drinkt aan Mijn tafel in Mijn Koninkrijk, en zit op tronen, oordelende de twaalf geslachten Israëls.  

Hand.26:7
Tot dewelke onze twaalf geslachten, geduriglijk nacht en dag God dienende, verhopen te komen; over welke hoop ik, o koning Agrippa, van de Joden word beschuldigd

Vraag: vertegenwoordigen de apostelen ook 12 stammen, elke apostel van één stam, of heeft zich iets van een vervanging voorgedaan?

itsmetoo

 • Berichten: 1082
 • Itsmetoo
  • Bekijk profiel
Jezus de Koning der Joden
« Reactie #40 Gepost op: juni 13, 2012, 12:00:22 am »
Openbaringen 21:
12 Zij had een grote en hoge muur met twaalf poorten, en bij die poorten twaalf engelen. Ook waren er namen op geschreven, namelijk van de twaalf stammen van de Israëlieten.
13 Drie poorten op het oosten, drie poorten op het noorden, drie poorten op het zuiden, en drie poorten op het westen.
14   En de muur van de stad had twaalf fundamenten met daarop de twaalf namen van de twaalf apostelen van het Lam.
Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,

Adinomis

 • Berichten: 1813
  • Bekijk profiel
Jezus de Koning der Joden
« Reactie #41 Gepost op: juni 13, 2012, 12:32:02 am »

quote:

small brother schreef op 12 juni 2012 om 23:47:
Lucas 22:30
En Ik verordineer u het Koninkrijk, gelijkerwijs Mijn Vader dat Mij verordineerd heeft; Opdat gij eet en drinkt aan Mijn tafel in Mijn Koninkrijk, en zit op tronen, oordelende de twaalf geslachten Israëls.  

Hand.26:7
Tot dewelke onze twaalf geslachten, geduriglijk nacht en dag God dienende, verhopen te komen; over welke hoop ik, o koning Agrippa, van de Joden word beschuldigd

Vraag: vertegenwoordigen de apostelen ook 12 stammen, elke apostel van één stam, of heeft zich iets van een vervanging voorgedaan?


In het Nieuw Jeruzalem wordt de functie van beide twaalftallen omschreven:

quote:

Op. 21:12 Ze had een grote, hoge muur met twaalf poorten en bij elke poort stond een engel. Op de poorten waren namen geschreven: de namen van de twaalf stammen van Israëls zonen. 13 Vanuit het oosten gezien waren er drie poorten, vanuit het noorden drie, vanuit het zuiden drie en vanuit het westen drie. 14 De stadsmuur had twaalf grondstenen, met daarop de namen van de twaalf apostelen van het lam.
De hierboven genoemde "grondstenen" worden in de NBV vertaling fundamenten genoemd. In Efeze 2 lezen we dat de geestelijke tempel gebouwd is op de fundamenten van de 12 apostelen.

Israël en de gemeente vormen dus samen het Nieuwe Jeruzalem dat als een bruid op aarde neerdaalt. Geen vervanging dus.
Rom.12:21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Baptizo

 • Berichten: 111
  • Bekijk profiel
Jezus de Koning der Joden
« Reactie #42 Gepost op: juni 13, 2012, 12:03:47 pm »
Als het gaat om vervangingsleer het volgende:

1.) We moeten oppassen om niet van het letterlijke Israel een soort geestelijk Israel te maken.

2.) We moeten oppassen om de 12 stammen van Israel niet te vervangen door 2 stammen van Israel. (kort gezegd) Dit is nl. ook een vervangingsleer. Diverse brieven zijn bedoeld voor de 12 stammen, niet (of niet alleen) voor de Judeeers (Joden zo je wilt).

zie bijv. dit:

"1 Jakobus, een dienstknecht van God en van de Here Jezus Christus, groet de twaalf stammen in de verstrooiing. " (Jak. 1)

en dit:

"1 Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen, die in de verstrooiing zijn in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bitynië, 2 de uitverkorenen naar de voorkennis van God, de Vader, in heiliging door de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenging met het bloed van Jezus Christus: genade en vrede worde u vermenigvuldigd. " (1 Petr. 1)

In de ballingschap, verstrooiing, uitverkorenen, Israelieten dus. Schriftuitleg begint met weten aan WIE er geschreven wordt heb ik gehoord van slimme mensen...

Die 12 stammen werden geen Joden genoemd maar heidenen of Grieken. Ze waren immers verstrooid onder de heiden volken en door God van Israel afgesneden. Dus voor een periode waren de Judeeers (huis van Juda) inderdaad het enige dat van Israel was overgebleven en nog Israel mocht heten, zij hadden nog een tempel en een landstreek en beperkt zelfbestuur waarin ze godsdienstig bezig konden zijn.
Totdat Jezus kwam om de 2 olijven weer 1 te maken, d.w.z. gelijk voor God als Zijn verbondsvolk.
Olijfboom/tak slaat op Israel zoals in Jer. 11:16 duidelijk wordt. En na de splitsing van Israel waren er 2 olijfbomen.
Waarvan 1 olijfboom verworpen werd (huis Israels) en in het nieuwe verbond weer aangenomen.

Een iets andere uitleg dan we meestal horen nietwaar? Bijbels? Oordeel zelf.

itsmetoo

 • Berichten: 1082
 • Itsmetoo
  • Bekijk profiel
Jezus de Koning der Joden
« Reactie #43 Gepost op: juni 13, 2012, 12:14:38 pm »
Ezechiel 11
16 Zeg daarom: Zo zegt de Heere HEERE: Hoewel Ik hen ver weggedreven heb onder de heidenvolken en hoewel Ik hen in de landen verspreid heb, toch zal Ik voor hen een heiligdom zijn, hoekort ook, in de landen waarin zij gekomen zijn.
17 Zeg daarom: Zo zegt de Heere HEERE: Ik zal u verzamelen uit de volken, en Ik zal u bijeenbrengen uit de landen waarover uoveral verspreid bent, en Ik zal u het land van Israël geven.

In 1948 heeft de HEER een einde gemaakt aan de verstrooiing en de Joden het Beloofde Land terug gegeven. Hiermee is bovenstaande profetie in vervulling gegaan.
Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,

Riemer Lap

 • was: okidoki
 • Berichten: 8804
 • @ werkt altijd.
  • Bekijk profiel
Jezus de Koning der Joden
« Reactie #44 Gepost op: juni 13, 2012, 12:19:50 pm »
Knip je nu niet een profetie in stukken?
De totale profetie in dat hoofdstuk is meen ik:

quote:

...toch zeg ik hun dit: Ik zal jullie weghalen bij die volken, ik zal jullie terugbrengen uit de landen waarover jullie verspreid zijn en ik zal jullie je land teruggeven! 18 Dan zullen zij daarheen terugkeren en alle afschuwelijke afgoden uit het land verwijderen. 19 Dan zal ik hen eensgezind maken en hun een nieuwe geest geven; ik zal hun versteende hart uit hun lichaam halen en hun er een levend hart voor in de plaats geven. 20 Dan zullen ze mijn wetten gehoorzamen en mijn regels in acht nemen. Zij zullen mijn volk zijn en ik zal hun God zijn.

Alle keren "dan" is volgens mij nog niet gebeurd.
Toch?
Mail me maar als je wat wilt weten