Auteur Topic: Jezus de Koning der Joden  (gelezen 19696 keer)

Baptizo

 • Berichten: 111
  • Bekijk profiel
Jezus de Koning der Joden
« Reactie #60 Gepost op: juni 14, 2012, 08:44:18 pm »

quote:

Ozombi schreef op 14 juni 2012 om 20:06:

Ik ben het overigens totaal niet eens met de stelling dat slechts één mens
- Jezus - de Wet zou kunnen vervullen en alle anderen niet. Wat namelijk voor de één geldt , moet ook voor alle anderen kunnen gelden.
God prefereert niet bij voorbaat 1 enkeling boven alle anderen, dat is niet de aard van het goddelijke. Als er slechts 1 de Wet zou hebben vervuld
dan is dat mogelijk, maar dat is dan aan zn eigen inspanningen te danken.
Als een ander dezelfde inspanningen doet zal God dit op dezelfde wijze
waarderen. Christus als universele kracht die in allen is. Juist dat is wat de bijbel vermeldt i.t.t het op een voetstuk zetten van 1 uitverkorene.


Jaja er zijn hier zat mensen die zelf hun Godsbeeld samen stellen zonder alleen de Bijbel als bron te nemen of zonder alles wat in de Bijbel staat met elkaar in evenwicht proberen te brengen. Dat is menselijk, dat ligt in onze natuur. Die natuur die tegenstrijdig is aan het goddelijke, Bijbels gezien dan. En dat geloof ik natuurlijk. Dat weet ik ook uit eigen ervaring. Als ik nl. in de Bijbel lees wat het goddelijke is en hoe ik dan veelvuldig in smerige zonde ben vervallen...

Ik denk dat het unieke aan de Bijbel is dat het laat zien dat wij het zelf nu juist niet kunnen bereiken op eigen kracht. Helemaal niets doen is dan het andere uiterste waar ik ook niet in wil vervallen hoor. Ik zie daar wel een balans in. Geloof en werken.
Maar uiteindelijk met deze woorden  van de Meester:

"7 En wie van u die een slaaf heeft die ploegt of de kudde weidt, zal meteen, als hij van de akker komt, tegen hem zeggen: Kom maar en ga aanliggen?
8 Zal hij echter niet tegen hem zeggen: tref voorbereidingen, zodat ik vanavond de maaltijd kan gebruiken, omgord u en bedien mij, totdat ik gegeten en gedronken heb, en eet en drinkt u daarna?
9 Hij bedankt die slaaf toch zeker niet, omdat hij gedaan heeft wat hem opgedragen was? Ik meen van niet.
10 Zo moet ook u, wanneer u gedaan hebt al wat u opgedragen is, zeggen: Wij zijn onnutte slaven, want wij hebben slechts gedaan wat wij moesten doen." (Luk. 17)

Alleen hier kunnen we al zoveel uithalen. Wel werken, maar niet omdat we het
zelf kunnen verdienen maar gewoon omdat we het moeten en willen doen.
De dienaar-heer verhouding is hier duidelijk. Maar wie eigen meester/koning wil zijn... ik i.i.g. niet.

itsmetoo

 • Berichten: 1082
 • Itsmetoo
  • Bekijk profiel
Jezus de Koning der Joden
« Reactie #61 Gepost op: juni 14, 2012, 09:01:24 pm »

quote:

Qohelet schreef op 14 juni 2012 om 17:56:
[...]
In Rom. 9 heeft Paulus gezegd dat niet alle afstammelingen van Israël het ware Israël vormen. Hij heeft laten zien dat dat niets nieuws is. Ismaël was immers ook zoon van Abraham, maar met Isaak ging de verbondslijn verder. In Jakob liet God zijn liefde zien, in Esau zijn haat. Door de geschiedenis van de Hebreeërs heen heeft God steeds selecties gemaakt. De profeten hadden het zelfs over een "rest", een "overblijfsel" dat behouden wordt. De Judeeërs in Jezus' tijd kwamen bijna uitsluitend van één van de twaalf stammen van Israël.
Vandaar dat we het niet vreemd moeten vinden dat, opnieuw, onder al deze Judeeërs maar een klein aantal getrouwen zijn die de Messias dienen. Als altijd representeert dit "overblijfsel" het ware Israël. Het gaat niet om de natie of de natuurlijke afstammelingen, maar om hen die trouw zijn aan God-- en zijn Gezalfde, zijn Messias, zijn Christus.
Vele verzen uit de Schrift verhalen over de 12 stammen van Israël en de 144.000 Joden uit de 12 stammen bij name genoemd, die de grote verdrukking gespaard zullen worden door JHWH. Deze hebben allen een bloedlijn terug naar Jacob en zullen oprecht in het Jodendom JHWH dienen.

In Ezechiel 37 wordt uitgelegd dat de HEER alle dode beenderen van heel het volk Israël tot leven zal wekken en ze de Geest van geloof geven. De HEER neemt dan de verblinding van het volk Israël weg. Vele oudtestamentische profetieën zullen dan in vervulling gaan waarin wordt beloofd door de HEER dat Hij Zijn Uitverkoren Volk, het wormpje Jacob zal redden.

quote:

Paulus gaat verder: Israël is net een olijfboom. Takken die geen vrucht dragen worden gesnoeid en verbrand (zie ook Joh. 15); dit Israelieten die ontrouw zijn aan de Christus. En als er teveel kale plekken aan de boom zitten, worden takken van een andere olijf ingeënt.
De Schrift spreekt daar over enkele takken van de natuurlijke takken (Joden) en wilde takken (heidenen die Christen worden).
21 Want als God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, dan is het ook mogelijk dat Hij u niet spaart.
Ook christenen zij afgehouwen, het heeft dus niet perse een negatieve betekenis.

24 Want als u afgehouwen bent uit de olijfboom die van nature wild was, en tegen de natuur in op de tamme olijfboom geënt bent, hoeveel te meer zullen zij die natuurlijke takken zijn, geënt worden op hun eigen olijfboom.

Romeinen 11
12 Als dan hun val voor de wereld rijkdom betekent en het feit dat zij achteropkomen rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid!
15 Want als hun verwerping verzoening voor de wereld betekent, wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden?

quote:

Hoewel niet oorspronkelijk "uit Israël" worden deze takken deel van Israël. Want wie is het ware Jakob? -- lees Psalm 24, bijvoorbeeld.
Nee, er staat immers dat dat de wilde takken nu natuurlijke takken zijn geworden? Christenen zijn nog steeds wilde takken op de natuurlijke olijfboom, waar de gelovige Joden de natuurlijke takken op de natuurlijke olijfboom zijn.

quote:

En zó zal heel Israël behouden worden. Aan het eind van de geschiedenis zal er een volle vruchtdragende olijfboom zijn-- Gods volk,

Bestaande uit natuurlijke takken en wilde takken !

quote:

het ware Israël. Hun identiteit is niet natuurlijke afstamming maar het horen bij God.
Romeinen 3:
29 Is God een God der Joden alleen? en is Hij het niet ook der heidenen? Ja, ook der heidenen;
Er staat niet dat GOD nu de GOD is van de heidenen, maar nog steeds van de Joden en OOK van de heidenen. De GOD van de tamme olijftakken en OOK van de wilde mee geënte takken.

quote:

Ik denk dat twee fouten vaak gemaakt worden: 1. Door Joden en Zionisten, die meer waarde hechten aan nationaal/etnisch Israël dan aan het geestelijk Israël;

Joden en christendom kan niet vergeleken worden, het zijn 2 verschillende volken van GOD.

quote:

2. door de kerk, die het inzicht of het lef mist om zichzelf te zien in de lijn van Israël. Israël is niet vervangen door de kerk, en bestaat niet naast de kerk; Israël was de kerk, en nu zijn het ook de niet-Joodse gelovigen in Christus die door geloof aan dit Israël zijn toegevoegd.

De Kerk bestond niet voor Handelingen. Israël bestond al eeuwen en bestaat nog steeds. De bovenstaande vervangingstheologie die nog veel in kerken van diverse pluimage heerst, neem gelukkig beetje bij beetje af doordat vele broeders en zusters beginnen in te zien dat ze misleid zijn geweest.

De kerk is pas begonnen na Handelingen en is niet in de vorm bedoeld zoals de mensen het gemaakt hebben.
Want als de kerk Israël was, zijn dan alle vervloekingen en straffen ook op de kerk?
« Laatst bewerkt op: juni 14, 2012, 09:05:17 pm door itsmetoo »
Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,

Baptizo

 • Berichten: 111
  • Bekijk profiel
Jezus de Koning der Joden
« Reactie #62 Gepost op: juni 14, 2012, 09:11:55 pm »

quote:

Qohelet schreef op 14 juni 2012 om 20:37:
[...]

Als het vastligt, moeten we dan niet Paulus laten bepalen welke betekenis vastligt? Hij heeft het over een tamme en wilde olijf


Begrijp dan dat Jezus en de discipelen vaak termen gebruiken die al vastliggen.
In de oude geschriften. Zo staat die olijf al beschreven in Jeremia 11:16.

quote:

(ἀγριελάιον), die duidelijk symbool staan voor de natie Israël en... de "heidenen" (ἔθνη, niet-joden). Het enten van de wilde olijftakken op de tamme olijf kan toch alleen maar betekenen dat de niet-Israëlieten nu echt bij Israël horen?


Begrijp dan dat God een deel van Zijn volk verstoten had.
Lees daarover Hosea 1.
Zie ook dat God ze toch weer samenvoegt uiteindelijk. Dat is het goede nieuws.

quote:

Of, in de lijn van Ps. 87, dat zelfs de Syriërs en Filisteinen bij God nu te boek staan als burgers van Israël?


Dat zijn interesante teksten, daar zal ik wellicht nog eens wat meer inzicht in mogen ontvangen hoop ik. Overigens zeg ik niet dat God geen redding bied voor niet Israel volken. Ik zeg alleen dat de beloften zoals in de Bijbel beschreven voor Israel bedoeld waren en nog steeds voor een letterlijk Israel zijn mits zij ook daadwerkelijk in hun hart besneden zijn, ware Judeeer etc.


quote:

Het grootste belang van deze scheiding is te laten zien dat ontrouw aan Gods Gezalfde (toen: David's lijn) van kwaad tot erger leidt en uiteindelijk op verwerping uitloopt. Is dat niet beschreven in het boek van de Koningen van Israël en Juda?

Maar dan ook-- en dat is de spits van de Kronieken van de koningen van Juda --dat het koningshuis van David zich voortdurend moet reformeren. Doet ze dat niet, dan is ze niet beter dan haar "zuster", niet beter dan een jonge vrouw die haar Redder en Man ontrouw is geworden om hoererij te bedrijven. De ballingschap van Juda en de verwoesting van Israël maakten wel duidelijk dat het niet gaat om een politiek bolwerk, maar om eenvoudige gehoorzaamheid. Je ziet dan ook dat na de ballingschap veel Joden, zelfs onder de stricte Farizeeën, snapten dat het niet gaat om tempel, stad, of afkomst, maar om het hart.


Correct. Toch kun je met een iets andere bril de teksten ontdekken waarin de discipelen EN Jezus zelf het belang van ras aangeven. En laten we de wetten en de profeten ook niet vergeten. Daar wordt enorm veel naar verwezen in het NT. Alles wordt bewezen en verklaard door het OT. Er is geen inzicht mogelijk in het NT zonder eerst het OT te begrijpen.

quote:

Als je de profetieën over Israel wilt blijven toepassen op het land of het volk, dan mis jij volgens mij een sleutel. De sleutel van de NT pesher, die zegt: "Israël-- dat is, zij die geloven dat Jezus de Messias is."


Ik zoek de balans en wil niet in een vals uiterste vervallen. Dus ik zeg niet: ras is het! En ik zeg ook niet: alleen geloof is het!
Ik zie een God die zich drukt maakt om zowel een volk/ras mensen en de geestelijke gesteldheid van dat volk. God veranderd niet. Ras was en is belangrijk.
Net als gehoorzaamheid aan Zijn wil.
« Laatst bewerkt op: juni 14, 2012, 10:01:39 pm door Baptizo »

Qohelet

 • Berichten: 1736
 • Vanitas vanitatum...
  • Bekijk profiel
Jezus de Koning der Joden
« Reactie #63 Gepost op: juni 14, 2012, 09:13:28 pm »
In Christus is er geen onderscheid tussen jood en niet-jood.

(Zeg niet ik, maar Paulus.)
als iemand eet en drinkt en het goede geniet bij al zijn zwoegen, dan is dat een gave Gods.


Baptizo

 • Berichten: 111
  • Bekijk profiel
Jezus de Koning der Joden
« Reactie #64 Gepost op: juni 14, 2012, 09:25:15 pm »

quote:

itsmetoo schreef op 14 juni 2012 om 20:36:

Dit impliceert alsof JHWH Zijn Beloften en Woord die Eeuwig zijn zou weinigen, wat niet het geval is. Was jij het ook niet die elders in een reactie aangaf dat GOD niet veranderd? GOD heft Zijn Verbond NOOIT en zal het ook niet wijzigen.


Ik raad je aan eens goed de Hebreeen brief te bestuderen vriend. Dan zul je hopelijk ontdekken dat er zoiets bestaat als 'het verkrijgen van de belofte' wat iets anders is dan 'het krijgen v.d. belofte'.

Heel israel kreeg de belofte om in te gaan in het beloofde land. Weinigen verkregen die belofte echter.

Esau had Gods belofte gekregen, maar verspilde zelf zijn eerstgeborenrecht.

Daarom mogen gelovigen nooit laks zijn terwijl er nog een belofte bestaat om in te gaan.

itsmetoo

 • Berichten: 1082
 • Itsmetoo
  • Bekijk profiel
Jezus de Koning der Joden
« Reactie #65 Gepost op: juni 14, 2012, 09:26:59 pm »

quote:

Qohelet schreef op 14 juni 2012 om 21:13:
In Christus is er geen onderscheid tussen jood en niet-jood.

(Zeg niet ik, maar Paulus.)

Dat zeg je goed, in Christus.
maar voor JWHW wel.

Wie christen wordt zal voor Jezus gelijk zijn aan iedere broedt/zuster, dus ook een Jood die Christen wordt heeft geen voorkeur meer zoals de Jood dat vroger wel tov heidenen had.
Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,

Baptizo

 • Berichten: 111
  • Bekijk profiel
Jezus de Koning der Joden
« Reactie #66 Gepost op: juni 14, 2012, 09:29:18 pm »

quote:

Qohelet schreef op 14 juni 2012 om 21:13:
In Christus is er geen onderscheid tussen jood en niet-jood.

(Zeg niet ik, maar Paulus.)


Ja die teksten ken uiteraard. Het hangt er maar vanaf welke betekenis je toekent aan het woord niet-jood. Kan dat alleen maar betekenen 'de rest v.d. wereld'?

Je moet weten dat er een ontzettend groot verschil bestond tussen 'het ware Israel' de Judeeers die nog een tempel hadden en een stukje grond. En die lage verachte Israeliteten in de verstrooiing die God verstoten had en die de wet niet meer goed hielden etc.

itsmetoo

 • Berichten: 1082
 • Itsmetoo
  • Bekijk profiel
Jezus de Koning der Joden
« Reactie #67 Gepost op: juni 14, 2012, 09:31:11 pm »

quote:

Baptizo schreef op 14 juni 2012 om 21:25:
[...]


Ik raad je aan eens goed de Hebreeen brief te bestuderen vriend. Dan zul je hopelijk ontdekken dat er zoiets bestaat als 'het verkrijgen van de belofte' wat iets anders is dan 'het krijgen v.d. belofte'.

Heel israel kreeg de belofte om in te gaan in het beloofde land. Weinigen verkregen die belofte echter.

Esau had Gods belofte gekregen, maar verspilde zelf zijn eerstgeborenrecht.
Romeinen 9
13 Zoals geschreven staat:  Jakob heb Ik liefgehad en Ezau heb Ik gehaat.
De Schrift doet niet uit de doeken waarom, en de HEER hoeft geen verantwoording af te leggen aan wie dan ook, maar de HEER haatte Esau. Wellicht omdat de satan middels hem probeerde GOD Zijn Plan te dwarsbomen en Esau als eerste geboren te laten worden.
Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,

Baptizo

 • Berichten: 111
  • Bekijk profiel
Jezus de Koning der Joden
« Reactie #68 Gepost op: juni 14, 2012, 09:37:58 pm »

quote:

itsmetoo schreef op 14 juni 2012 om 21:31:
[...]

Romeinen 9
13 Zoals geschreven staat:  Jakob heb Ik liefgehad en Ezau heb Ik gehaat.
De Schrift doet niet uit de doeken waarom, en de HEER hoeft geen verantwoording af te leggen aan wie dan ook, maar de HEER haatte Esau. Wellicht omdat de satan middels hem probeerde GOD Zijn Plan te dwarsbomen en Esau als eerste geboren te laten worden.
Je gaat niet in op wat ik zeg. Wat de Bijbel aangeeft over de beloften.

itsmetoo

 • Berichten: 1082
 • Itsmetoo
  • Bekijk profiel
Jezus de Koning der Joden
« Reactie #69 Gepost op: juni 14, 2012, 09:39:58 pm »

quote:

Baptizo schreef op 14 juni 2012 om 21:29:
[...]
Ja die teksten ken uiteraard. Het hangt er maar vanaf welke betekenis je toekent aan het woord niet-jood. Kan dat alleen maar betekenen 'de rest v.d. wereld'?

Je moet weten dat er een ontzettend groot verschil bestond tussen 'het ware Israel' de Judeeers die nog een tempel hadden en een stukje grond. En die lage verachte Israeliteten in de verstrooiing die God verstoten had en die de wet niet meer goed hielden etc.
Komt er nog eens een aap uit je mouw baptist, dat de ware Judeeers de Palestijnen zijn, of? :P
Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,

itsmetoo

 • Berichten: 1082
 • Itsmetoo
  • Bekijk profiel
Jezus de Koning der Joden
« Reactie #70 Gepost op: juni 14, 2012, 09:42:37 pm »
De Hebreeën heb ik veel gelezen juist omdat de vervangingstheologie hiervan graag onterecht gebruik maakt.
Aan gaande de Beloften voor Israël in het Beloofde land en dat Zelfs Mozes er niet in mocht, doel je daarop? Wat wil je daarmee aantonen?
Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,

Baptizo

 • Berichten: 111
  • Bekijk profiel
Jezus de Koning der Joden
« Reactie #71 Gepost op: juni 14, 2012, 09:47:13 pm »

quote:

itsmetoo schreef op 14 juni 2012 om 21:39:
[...]


Komt er nog eens een aap uit je mouw baptist, dat de ware Judeeers de Palestijnen zijn, of? :P
Nee wees maar niet bang, dat satanszaad van jou zie ik als gewone mensen en niet als Gods verbondsvolk.
« Laatst bewerkt op: juni 14, 2012, 09:47:31 pm door Baptizo »

Baptizo

 • Berichten: 111
  • Bekijk profiel
Jezus de Koning der Joden
« Reactie #72 Gepost op: juni 14, 2012, 09:49:12 pm »

quote:

itsmetoo schreef op 14 juni 2012 om 21:42:
De Hebreeën heb ik veel gelezen juist omdat de vervangingstheologie hiervan graag onterecht gebruik maakt.
Aan gaande de Beloften voor Israël in het Beloofde land en dat Zelfs Mozes er niet in mocht, doel je daarop? Wat wil je daarmee aantonen?


Nou leek het me heel erg makkelijk te begrijpen... God geeft wel de beloften
aan heel Israel... maar niet heel Israel verkreeg die beloften ook daadwerkelijk he?

Nunc

 • Berichten: 5825
 • En terstond kraaide een haan.
  • Bekijk profiel
Jezus de Koning der Joden
« Reactie #73 Gepost op: juni 14, 2012, 09:58:10 pm »

quote:

Baptizo schreef op 14 juni 2012 om 20:15:
[...]


Ik vind dat je hele goede dingen zegt over de uitverkiezing. Het ware Israel zijn diegenen die echt geloven. Maar let wel: onder de Israelieten. Olijf is beeldspraak voor Israel. Dat is zo'n betekenis die vast ligt. Dat kan je zelf niet invullen.
Dat deed hij ook niet. Hij - en ik ook - volgde de lijn van Paulus' betoog. Het is Paulus (en niet wij) die het beeld van de edele olijfboom (Israel) gebruikt, en het is Paulus (en niet wij) die stelt dat er wilde (heidense) takken op die edele olijfboom (Israel) geënt worden.

quote:

Je mist bepaalde.... Bijbelsleutels om het zo maar te zeggen. De meeste mensen hier overigens.
Je bedoelt, dat wij niet dezelfde vooraannames lijken te hebben als jij. Maar stel je zelf ook eens de vraag, of die aannames wel correct zijn. Je komt er bij Paulus' olijfboom namelijk flink mee in de knoei. Want je moet een andere interpretatie hooghouden, tegen Paulus in. Want die is helder:
joden (edele takken) + heidenen (takken van wilde olijf) samen het volk Israel (edele olijfboom)

quote:

Men kent het belang niet meer van de 2 koningshuizen. Van de scheiding van God met 1 van deze huizen. En van de verlossing, de terugkoping van dit volk van God wat verheidenst was onder de heiden volken.
Leg ons het belang uit, zou ik zeggen. En laat zien hoe deze koningshuizen een heel ander licht zouden moeten werpen op wat bij Paulus in Rom.11 zou duidelijk is.

Baptizo

 • Berichten: 111
  • Bekijk profiel
Jezus de Koning der Joden
« Reactie #74 Gepost op: juni 14, 2012, 10:09:34 pm »

quote:

Nunc schreef op 14 juni 2012 om 21:58:
[...]


Dat deed hij ook niet. Hij - en ik ook - volgde de lijn van Paulus' betoog. Het is Paulus (en niet wij) die het beeld van de edele olijfboom (Israel) gebruikt, en het is Paulus (en niet wij) die stelt dat er wilde (heidense) takken op die edele olijfboom (Israel) geënt worden.


[...]


Je bedoelt, dat wij niet dezelfde vooraannames lijken te hebben als jij. Maar stel je zelf ook eens de vraag, of die aannames wel correct zijn. Je komt er bij Paulus' olijfboom namelijk flink mee in de knoei. Want je moet een andere interpretatie hooghouden, tegen Paulus in. Want die is helder:
joden (edele takken) + heidenen (takken van wilde olijf) samen het volk Israel (edele olijfboom)


[...]


Leg ons het belang uit, zou ik zeggen. En laat zien hoe deze koningshuizen een heel ander licht zouden moeten werpen op wat bij Paulus in Rom.11 zou duidelijk is.
Beste Nunc, de olijf kwestie heb ik al behandeld in een vorige post. Hoop dat je ziet wat ik bedoel. En ik heb zojuists iets gepost over het belang v.d. koningshuizen.
« Laatst bewerkt op: juni 14, 2012, 10:10:03 pm door Baptizo »