Auteur Topic: Nicea  (gelezen 4160 keer)

Riemer Lap

 • was: okidoki
 • Berichten: 8804
 • @ werkt altijd.
  • Bekijk profiel
Nicea
« Gepost op: juni 19, 2012, 11:58:22 pm »
Voor de lokale omroep ben ik momenteel de belijdenis van Nicea aan het gebruiken voor de lezingen.
Nu ben ik benieuwd naar gereformeerde en katholieke zienswijzen over dit deel:

En in één Here Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, Licht uit Licht, waarachtig God uit waarachtig God;
geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader; door Hem zijn alle dingen geworden.


Hoe leg ik dit uit aan mensen die geen idee hebben dat Nicea ooit bestaan heeft?
Hoe vertaal ik deze kerktaal naar "Jan met de Pet" zeg maar?


Let wel: het staat in GL en niet voor niets: Nicea wordt erkend binnen de reformatiekerken en binnen de RKK naar ik meen onder de naam Credo van Nicea - Constantinopel. Ik wil graag voorkomen dat we hier een discussie krijgen over of het juist is wat deze belijdenis zegt: dat is voor mij geen onderwerp namelijk.
Wel zou ik graag zienswijzen en ideeën krijgen over hoe ik dit vertaal naar "normaal" Nederlands :)
« Laatst bewerkt op: juni 20, 2012, 12:06:12 am door Riemer Lap »
Mail me maar als je wat wilt weten

Riemer Lap

 • was: okidoki
 • Berichten: 8804
 • @ werkt altijd.
  • Bekijk profiel
Nicea
« Reactie #1 Gepost op: juni 20, 2012, 12:23:15 am »
Let wel: ik sluit opmerkingen uit andere kringen niet uit maar zou het op prijs stellen dat er rekening gehouden wordt met de uitgangspunten in GL.
Mijn ervaring is dat dat voor leden van de RKK goed te doen is vandaar ook de vraag aan hen om hier op te reageren.
Val je niet binnen de genoemde groepen dan is ook je opmerking meer dan welkom mits er respect is voor het kader van GL.
Mail me maar als je wat wilt weten

Qohelet

 • Berichten: 1736
 • Vanitas vanitatum...
  • Bekijk profiel
Nicea
« Reactie #2 Gepost op: juni 20, 2012, 06:35:46 am »
Lees het begin van A. van der Beeks "Jezus Kurios". Hij geeft niet alleen een dogmenhistorisch overzicht van die tijd maar weet het ook levendig in context te plaatsen.
als iemand eet en drinkt en het goede geniet bij al zijn zwoegen, dan is dat een gave Gods.


Qohelet

 • Berichten: 1736
 • Vanitas vanitatum...
  • Bekijk profiel
Nicea
« Reactie #3 Gepost op: juni 20, 2012, 06:54:34 am »
De kernvraag is wie Jezus is.
- Hij is Heer, en wordt als zodanig door de gelovigen erkent.
- Het is niet toevallig dat "Heer" (κύριος) dezelfde titel is al die gebruikt wordt voor God, in het OT en in de Joodse traditie. Jezus is Heer net als God-- hij is God.
- Hij is Christus, dat is, gezalfde, door God aangestelde drager van het ambt. Hij is koning, priester, profeet.
- Hij verhoudt zich tot God de Vader als Zoon. Hoewel wij ook "kinderen van God" zijn, is Jezus de Zoon bij uitstek. Hij is als het ware direct uit God voorgekomen (als moet dit niet als een historische gebeurtenis worden gezien), en is niet op een of andere manier geadopteerd. Wij zijn schepsels, maar Jezus is geen schepsel; hij is God van huis uit.
- Door zijn goddelijke afkomst en identiteit is Jezus evenzeer God als de Vader. Alle goddelijke eigenschappen en titels van de Vader zijn ook op hem van toepassing.
- Jezus is niet een tweede god naast of onder de Vader. Hoewel Hij zeker een eigen persoonlijke identiteit heeft, zijn Hij en de Vader zó zeer één dat ze als eenheid functioneren. Ze zijn het altijd met elkaar eens; ze communiceren met elkaar maar in de meeste intieme eensgezindheid. Dit wordt uitgewerkt door Jezus in het evangelie van Johannes: "De eniggeboren zoon die aan de boezem van de Vader ligt heeft hem ons doen kennen." "Niemand komt tot de Vader dan door mij." "Ik en de Vader zijn één." enzovoort.
- Hoewel Jezus mens is geworden "voor ons mensen en ons behoud" was de Zoon er al vanaf het begin. Hij was ten diepste betrokken in de schepping. Niets kwam tot bestaan dan door hem (Joh. 1:3). Alle dingen zijn uit hem en door hem, en ook tot hem-- de Vader betrok hem in het maken van de wereld, en heeft alles gemaakt vóór hem.

Al deze diepe goddelijke gedachten over Jezus komen uiteindelijk tot ons in de figuur van de vleesgewordene, de gekruisigde en opgestane. Voor het begrijpen van Jezus' lijden en verheerlijking is het belangrijk te weten wie hij is. Wat met hem gebeurde heeft per definitie kosmische betekenis. Hij was niet maar een man of profeet; hij was niet eens alleen de vertegenwoordiger van de hele mensheid; maar hij was God die het menselijk bestaan ten diepste doormaakte, de dood indroeg, en ook uit het graf het nieuwe leven in; terwijl hij op aarde God vertegenwoordigde onder de mensen, vetegenwoordigd hij nu de mens in zijn glorierijke bestaan bij God de Vader.

Jezus' gebed, "laat hen in mij zijn zoals ik in u, Vader" (Joh 17) krijgt zo een hele diepe betekenis. Hoewel wij altijd geschapen mens zullen zijn, en de Vader altijd de schepper-God, hebben we in Jezus als God-mens een diepe, mystieke verbinding naar beide kanten.
als iemand eet en drinkt en het goede geniet bij al zijn zwoegen, dan is dat een gave Gods.


Thorgrem

 • Berichten: 3000
  • Bekijk profiel
Nicea
« Reactie #4 Gepost op: juni 20, 2012, 10:28:07 am »
Hoe dat te vertalen naar mensen die er nog nooit van gehoord hebben is lastig. Je zou dan denk ik het beste kunnen kijken hoe binnen jouw gemeente kinderen hiermee bekend raken. Vaak zijn er binnen de gemeente/parochie wel boekenkasten waar ook onderwijzend materiaal voor kinderen ligt.

Over het bestaan van Nicea is denk ik wat makkelijker te vertellen. Je kan gewoon vertellen dat er in die tijd geen snelle communicatie mogelijk was en dat door het gebrek aan communicatie en de moeilijke teksten in de verschillende boeken mensen dingen totaal anders interpreteerden. Om de kaders wat duidelijker aan te geven werd besloten een hele grote vergadering/bijeenkomst te houden met vertegenwoordigers uit alle streken. Die hebben toen samen vastgesteld wat nou eigenlijk wel bij het geloof hoorde en wat niet. Ze hebben duidelijke kaders neergezet maar met toch genoeg vrijheid voor een ieder om zijn eigen weg te vinden in Christus.

Hendrik-NG

 • Berichten: 3757
  • Bekijk profiel
Nicea
« Reactie #5 Gepost op: juni 20, 2012, 10:42:51 am »
Misschien zou een andere insteek ook kunnen zijn dat je probeert uit te leggen WAAROM men het toendertijd nodig vond om die duidelijke kaders neer te zetten. Dat er een discussie gaande was over de vraag of Jezus Christus nu God was of een enkel een mens... Of "iets daar tussenin": een "verhevener schepsel dan de mens" of iets dergelijks...

En dat de kerkleiding destijds gelukkig door had dat hierover heel "gevaarlijke" gedachten de ronde deden, die afbreuk deden aan Gods eer...

B.v. omdat de gedachte dat Jezus Christus minder was dan God de Vader, en een schepsel zou zijn, als vanzelf zou moeten leiden tot kritiek op God; immers: als Hij een "voorbeeld" had kunnen scheppen van de "volmaakte mens", waarom had Hij dan niet "in den beginne" ALLE mensen zo geschapen dat ze God volledig gehoorzaam konden zijn?? Was die schepping dan niet goed in het begin???


Of iets in die richting... Misschien hebben anderen nog een zinvolle aanvulling of betere suggesties...??
'De roeping van de mens is mens te zijn!'

Riemer Lap

 • was: okidoki
 • Berichten: 8804
 • @ werkt altijd.
  • Bekijk profiel
Nicea
« Reactie #6 Gepost op: juni 20, 2012, 10:43:54 am »
De eerste lezing begint met een korte uitleg.
Ik heb daarvoor gebruik gemaakt van wat dogmatische boeken :) en mezelf enige vrijheid gegeven op grond van Wikipedia en andere bronnen.
Ik begin die lezing met:

Sinds eeuwen formuleert de kerk van God haar belijden en de belijdenis van Nicea is daar één van.
Voor een belijdenis geldt dat deze God na moet spreken zoals God in het Woord tot ons komt.
En Nicea is zo’n belijdenis van de kerk der eeuwen en tijden.
Zowel katholieken als protestanten erkennen de waarheid van deze belijdenis.
Het is iets wat ons bindt aan elkaar.
Net zoals we in de doop een onderlinge band erkennen en elkaar herkennen.

De belijdenis van NIcea heeft een geschiedenis in haar waar veel mensen ook geen weet van hebben.
Het is goed om daar kennis van te nemen.
Tijdens het eerste “oecumennische concillie” in Nicea tijdens het jaar 325 werd door een aantal kerkleiders een aanzet gegeven om te komen tot een gezamenlijk belijden. Het was een reactie op de leer van Arius die van mening was dat Christus geen goddelijke natuur had en ondergescihikt was aan de Vader.
Christus werd daarmee lager van orde dan de Vader en de drie-eenheid werd ondermijnd.
In Nicea werd daar zeg maar mee “afgerekend” door een belijdenis vast te leggen.
Geen “sneldocument” maar een gedegen verklaring van wat we geloven als kinderen van de Vader.

De komende tijd wil ik deze “Belijdenis der kerk van eeuwen” eens met u doornemen.
Mail me maar als je wat wilt weten

grondig christelijk

 • Berichten: 3071
 • Wat was, Dat is, Zal zijn
  • Bekijk profiel
Nicea
« Reactie #7 Gepost op: juni 22, 2012, 12:22:02 pm »

quote:

Riemer Lap schreef op 20 juni 2012 om 10:43:
De eerste lezing begint met een korte uitleg.
Ik heb daarvoor gebruik gemaakt van wat dogmatische boeken :) en mezelf enige vrijheid gegeven op grond van Wikipedia en andere bronnen.
Ik begin die lezing met:

Sinds eeuwen formuleert de kerk van God haar belijden en de belijdenis van Nicea is daar één van.
Voor een belijdenis geldt dat deze God na moet spreken zoals God in het Woord tot ons komt.
En Nicea is zo’n belijdenis van de kerk der eeuwen en tijden.
Zowel katholieken als protestanten erkennen de waarheid van deze belijdenis.
Het is iets wat ons bindt aan elkaar.
Net zoals we in de doop een onderlinge band erkennen en elkaar herkennen.

De belijdenis van NIcea heeft een geschiedenis in haar waar veel mensen ook geen weet van hebben.
Het is goed om daar kennis van te nemen.
Tijdens het eerste “oecumennische concillie” in Nicea tijdens het jaar 325 werd door een aantal kerkleiders een aanzet gegeven om te komen tot een gezamenlijk belijden. Het was een reactie op de leer van Arius die van mening was dat Christus geen goddelijke natuur had en ondergescihikt was aan de Vader.
Christus werd daarmee lager van orde dan de Vader en de drie-eenheid werd ondermijnd.
In Nicea werd daar zeg maar mee “afgerekend” door een belijdenis vast te leggen.
Geen “sneldocument” maar een gedegen verklaring van wat we geloven als kinderen van de Vader.

De komende tijd wil ik deze “Belijdenis der kerk van eeuwen” eens met u doornemen.


als je ongelovigen wil bereiken ben je die met deze communicatiestijl binnen 3 zinnen kwijt. Ik adviseer je iets toegankelijker te zijn in je taalgebruik.

just my two cents

grondig christelijk

 • Berichten: 3071
 • Wat was, Dat is, Zal zijn
  • Bekijk profiel
Nicea
« Reactie #8 Gepost op: juni 22, 2012, 12:43:30 pm »
Zo zou ik het doen...

Sinds enkele honderden jaren heeft de kerk wat ze gelooft op papier vastgelegd. Een daarvan is de zogenaamde belijdenis van Nicea, zoals die eeuwen lang in de kerken werd uitgesproken. Een belijdenis heeft als doel God na te spreken, precies zoals deze zichzelf in de bijbel beschrijft. Op deze manier werd in de kerk hardop uitgesproken wat men feitelijk geloofde.
Katholieken en protestanten erkennen dat wat in deze belijdenis staat de waarheid is.
Het is een belijdenis die zorgt voor een verbinding tussen beide geloofstromingen, net zoals zij elkaar door de doop erkennen en herkennen.

Velen heb ben geen weet van de geschiedenis van de  belijdenis van Nicea.
Het is een zeer interessante geschiedenis en het waard om daar kennis van te nemen.

In het jaar 325, tijdens het eerste “oecumenische concillie” gehouden in Nicea, werd door een aantal kerkleiders een aanzet gegeven om te komen tot een gezamenlijk op papier zetten van wat ze geloofden op grond van de bijbel.
Die behoefte ontstond als een reactie op de leer van Arius (wie was Arius?)die van mening was dat Christus geen goddelijke natuur had en ondergeschikt was aan de Vader. De toenmalige kerkleiders waren het niet met hem eens en noemden wat Arius beweerde een dwaling.
Christus werd daarmee  immers van een lagere rangorde dan God zijn Vader.
In Nicea wilde men met die dwaling, die onwaarheid afrekenen.
Zo ontstond een gedegen verklaring van wat we geloven als volgelingen van God, die onze Vader is.

De komende tijd wil ik deze “Belijdenis van de kerk van eeuwen” stap voor stap met u doornemen, doet u mee?

(Maar dat hoeft natuurlijk niet...)
« Laatst bewerkt op: juni 22, 2012, 12:48:48 pm door grondig christelijk »

Riemer Lap

 • was: okidoki
 • Berichten: 8804
 • @ werkt altijd.
  • Bekijk profiel
Nicea
« Reactie #9 Gepost op: juni 22, 2012, 03:05:37 pm »

quote:

grondig christelijk schreef op 22 juni 2012 om 12:22:
[...]


als je ongelovigen wil bereiken ben je die met deze communicatiestijl binnen 3 zinnen kwijt. Ik adviseer je iets toegankelijker te zijn in je taalgebruik.

just my two cents

Het gaat niet om "de heidenen onder den volken" .
Je tekstopmerkingen in de andere post neem ik zeker mee!!!!
Mail me maar als je wat wilt weten

grondig christelijk

 • Berichten: 3071
 • Wat was, Dat is, Zal zijn
  • Bekijk profiel
Nicea
« Reactie #10 Gepost op: juni 22, 2012, 03:33:06 pm »

quote:

Riemer Lap schreef op 22 juni 2012 om 15:05:
[...]

Het gaat niet om "de heidenen onder den volken" .
Je tekstopmerkingen in de andere post neem ik zeker mee!!!!
is mijn vak, dus als je nog eens wat hebt

Ozombi

 • Berichten: 716
  • Bekijk profiel
Nicea
« Reactie #11 Gepost op: juni 23, 2012, 02:06:34 am »
Ik zou het dus zo doen......trouwens, laat maar.

Nunc

 • Berichten: 5825
 • En terstond kraaide een haan.
  • Bekijk profiel
Nicea
« Reactie #12 Gepost op: juni 24, 2012, 08:54:14 am »

quote:

Riemer Lap schreef op 19 juni 2012 om 23:58:
(...)
Wel zou ik graag zienswijzen en ideeën krijgen over hoe ik dit vertaal naar "normaal" Nederlands :)
het lijkt mij, dat je in ieder geval zult moeten uitleggen waarom mensen in Nicea in hemelsnaam op zulke onbegrijpelijke filosofische formuleringen uitkwamen. Anders geef je mensen die vinden dat het christendom nu compleet anders is dan hoe het in bijbelse tijden was, een schot voor open doel...


In het kort:
1.> God is één (Deut.6:4)
2.> Vader is God (zoek maar een tekst)
3.> Jezus is God (Joh.1:1, 20:28, Mattheus 11:10, Hebr.1:10-12, etc)
4.> Geest is God (Hand.5:3-4)
5.> Vader en Zoon en Geest zijn niet identiek, ongelijk aan elkaar. (teksten over Vader die Jezus zendt, Jezus die de Geest zendt, etc)

1 t/m 5 lijken samen tegenstrijdig (al zijn er natuurlijk wel metaforen te bedenken), maar liever iets geloven dat we niet helemaal kunnen begrijpen (waarom zouden we God helemaal kunnen snappen?), dan 1 van de bovenstaande punten laten vallen.

Riemer Lap

 • was: okidoki
 • Berichten: 8804
 • @ werkt altijd.
  • Bekijk profiel
Nicea
« Reactie #13 Gepost op: juni 24, 2012, 02:00:53 pm »

quote:

Nunc schreef op 24 juni 2012 om 08:54:
[...]


het lijkt mij, dat je in ieder geval zult moeten uitleggen waarom mensen in Nicea in hemelsnaam op zulke onbegrijpelijke filosofische formuleringen uitkwamen. Anders geef je mensen die vinden dat het christendom nu compleet anders is dan hoe het in bijbelse tijden was, een schot voor open doel...


In het kort:
1.> God is één (Deut.6:4)
2.> Vader is God (zoek maar een tekst)
3.> Jezus is God (Joh.1:1, 20:28, Mattheus 11:10, Hebr.1:10-12, etc)
4.> Geest is God (Hand.5:3-4)
5.> Vader en Zoon en Geest zijn niet identiek, ongelijk aan elkaar. (teksten over Vader die Jezus zendt, Jezus die de Geest zendt, etc)

1 t/m 5 lijken samen tegenstrijdig (al zijn er natuurlijk wel metaforen te bedenken), maar liever iets geloven dat we niet helemaal kunnen begrijpen (waarom zouden we God helemaal kunnen snappen?), dan 1 van de bovenstaande punten laten vallen.
Dat wordt lastig in 5-7 minuten zendtijd :(
Edoch zal ik kijken wat ik met je opmerkingen kan, het is waardevol om er iets mee te doen.
Zeker de manier waarop je het direct aan het Woord linkt!
Mail me maar als je wat wilt weten

Riemer Lap

 • was: okidoki
 • Berichten: 8804
 • @ werkt altijd.
  • Bekijk profiel
Nicea
« Reactie #14 Gepost op: juni 24, 2012, 02:01:13 pm »

quote:

Ozombi schreef op 23 juni 2012 om 02:06:
Ik zou het dus zo doen......trouwens, laat maar.
Ehh, wat bedoel je?
Mail me maar als je wat wilt weten