Auteur Topic: Bestaat God, en zo ja, wat is zijn aard?  (gelezen 19083 keer)

Adinomis

 • Berichten: 1813
  • Bekijk profiel
Bestaat God, en zo ja, wat is zijn aard?
« Reactie #180 Gepost op: augustus 07, 2012, 06:58:46 pm »

quote:

dingo schreef op 07 augustus 2012 om 18:09:
Ik ben benieuwd waar jij Jordanïe, Gazastrook, Palestina, Syrie, Iran, Koerdistan en Irak in het OT leest. Of dat in de bijbel er iets staat over de islam. Buiten dat is OT profetieen vertalen naar de islam pure inlegkunde: Profetiën komen ongetwijfeld uit maar de uitleg van die profetiën kun je projecteren op elk tijdperk van 500 voor Christus tot op heden. Pas op de jongste dag zullen we weten wat elke profetie voor wanneer betekende.
Maar God heeft ons ook dingen geopenbaard waaraan we de tekenen van de tijd kunnen herkennen. In Daniël 12:4 wordt geschreven dat in de eindtijd velen onderzoek zullen doen en dat de kennis zal toenemen. Lees als antwoord op je vraag het volgende schriftgedeelte maar eens....

quote:

Psalm 83:4 Tegen uw volk smeden zij een complot, ze spannen tegen uw lieveling samen, 5 en zeggen: ‘Kom, wij verdelgen dit volk, Israëls naam zal nooit meer worden genoemd.’ 6 Zij hebben samen plannen gesmeed en zich tegen u verenigd: 7 de tenten van Edom en de Ismaëlieten, Moab en de zonen van Hagar, 8 Gebal en Ammon en Amalek, Filistea en de bewoners van Tyrus. 9 Zelfs Assyrië heeft zich aangesloten en de hand gereikt aan de zonen van Lot.

Als we op de tegenwoordige wereldkaart kijken hebben deze oude namen allemaal betrekking op de eerste gesloten ring rondom Israël, zoals Libanon, Syrië, Jordanië, de Palestijnse gebieden, en Irak (Assyrië) daarachter. Een gecombineerde oorlog tegen Israel. De uitspraak dat Israël de zee ingedreven zal worden is het motto in deze landen. De nakomelingen van Hagar zijn over het algemeen moslims. Deze profetie is nog niet vervuld. Maar alles wat in de bijbel staat wordt vervuld.

In Ezechiël 38 en 39 staan ook profetieën die hieraan verwant zijn. Zie ook Zach. 12:2-4.
Rom.12:21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

dingo

 • Berichten: 3483
  • Bekijk profiel
Bestaat God, en zo ja, wat is zijn aard?
« Reactie #181 Gepost op: augustus 07, 2012, 07:20:40 pm »
En zo zijn weer aan het begin van mijn opmerking namelijk dat je de tekenen van de tijd al 2000 jaar kunt herkennen. Maar ik heb niet zo zin om in deze rondjes te blijven draaien.

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Bestaat God, en zo ja, wat is zijn aard?
« Reactie #182 Gepost op: augustus 07, 2012, 08:34:51 pm »

quote:

dingo schreef op 07 augustus 2012 om 18:09:
[...]

Zoals ik al zei de opdracht aan de Joden wordt niet meer herhaald.

[...]

Ik ben benieuwd waar jij Jordanïe, Gazastrook, Palestina, Syrie, Iran, Koerdistan en Irak in het OT leest. Of dat in de bijbel er iets staat over de islam. Buiten dat is OT profetieen vertalen naar de islam pure inlegkunde: Profetiën komen ongetwijfeld uit maar de uitleg van die profetiën kun je projecteren op elk tijdperk van 500 voor Christus tot op heden. Pas op de jongste dag zullen we weten wat elke profetie voor wanneer betekende.
Ezechiel 32
15 Als Ik van het land Egypte een woestenij maak,

Ezechiel 29
8 Daarom, zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik ga een zwaard over u brengen en Ik zal mens en dier onder u uitroeien.
9 Het land Egypte zal een woestenij en een puinhoop worden. Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben, omdat hij heeft gezegd: De Nijl is van mij, ik heb die zelf gemaakt.
10 Daarom, zie, Ik zál u, met uw Nijl! Ik zal van het land Egypte puinhopen maken, puin in een woestenij, vanaf Migdol tot Syene, tot aan de grens met Cusj.

Ezechiel 30
4 Het zwaard zal in Egypte komen,
pijnscheuten zullen Cusj bevangen,
als er dodelijk gewonden in Egypte vallen,
men zijn overvloed meeneemt
en zijn fundamenten afbreekt.
5 Cusj, Put en Lud, en alle mensen van allerlei herkomst,
Kub en de zonen van het land van het verbond
zullen met hen door het zwaard vallen.
6 Zo zegt de HEERE: Zij die Egypte ondersteunden, zullen vallen,
zijn sterke trots zal wegzinken.
Van Migdol tot Syene
zullen zij daar vallen door het zwaard,
spreekt de Heere HEERE.
7 Zij zullen verwoest te midden van verwoeste landen liggen.
Zijn steden zullen te midden van verwoeste steden liggen.

Joel 3
19 Egypte zal worden tot een woestenij,
Edom zal worden tot een woeste wildernis
vanwege het geweld tegen de Judeeërs:
in hun land hebben zij onschuldig bloed vergoten.
20 Maar Juda zal voor eeuwig blijven,
Jeruzalem van generatie op generatie.


Jeremia 25
19 aan de farao, de koning van  Egypte, zijn dienaren, zijn vorsten en heel zijn volk,
19 Faraö, den koning van Egypte, en zijn knechten, en zijn vorsten, en al zijn volk;
20 aan alle mensen van allerlei herkomst en al de koningen van het land Uz, aan al de koningen van het land van de  Filistijnen, aan Askelon, Gaza, Ekron en het overblijfsel van Asdod,
21 aan  Edom,  Moab en de  Ammonieten,
22 aan al de koningen van  Tyrus, al de koningen van Sidon, en de koningen van de kustlanden die liggen aan de overkant van de zee,
23 aan  Dedan, Tema, Buz, en allen die kaalgeschoren zijn aanhun  slapen,
24 aan al de koningen van Arabië en al de koningen van de gemengde bevolking die in de woestijn woont,
25 aan al de koningen van Zimri, al de koningen van  Elam en al de koningen van Medië,

Zacharia 9
5 Askelon zal het zien en bevreesd zijn, evenals Gaza, en het zal hevig beven, ook Ekron, omdat zijn verwachting wordt beschaamd. De koning zal uit Gaza verdwijnen en Askelon zal onbewoond zijn.

Sefanja 2
4 Want Gaza zal verlaten worden
en Askelon tot woestenij zijn;
Asdod, midden op de dag zal men het verdrijven,
en Ekron zal ontworteld worden.
5 Wee u, bewoners van het gebied aan de zee,
volk van Kretenzers,
het woord van de HEERE is tegen u!
Kanaän, land van de Filistijnen!
Ik zal u verdelgen, zodat er geen inwoner meer is.

http://www.freerepublic.com/focus/f-news/2529941/posts

http://www.freerepublic.com/focus/f-news/2529941/posts

Zolderworm

 • Berichten: 638
  • Bekijk profiel
Bestaat God, en zo ja, wat is zijn aard?
« Reactie #183 Gepost op: augustus 08, 2012, 10:15:32 am »
Learsi, Dingo en Adinomis,
Zou het niet goed zijn om over jullie stokpaardjes een nieuw topic te starten? In dit topic gaat het namelijk over de vraag: "Bestaat God en zo ja, wat is zijn aard?" Het is maar een ideetje.
« Laatst bewerkt op: augustus 08, 2012, 10:17:06 am door Zolderworm »
Tato na vicikitsate

dingo

 • Berichten: 3483
  • Bekijk profiel
Bestaat God, en zo ja, wat is zijn aard?
« Reactie #184 Gepost op: augustus 08, 2012, 11:13:41 am »

quote:

Zolderworm schreef op 08 augustus 2012 om 10:15:
Learsi, Dingo en Adinomis,
Zou het niet goed zijn om over jullie stokpaardjes een nieuw topic te starten? In dit topic gaat het namelijk over de vraag: "Bestaat God en zo ja, wat is zijn aard?" Het is maar een ideetje.
Ten eerste heb ik een bepaalde mening gebaseerd op feiten en is het redelijk kort door de bocht om  dat een stokpaardje te noemen. Ten tweede heb ik al aangegeven niet in een cirkel rond te willen draaien dus had ik mijn laatste bijdrage al gepost dus je mag nu weer verder met je eigen stokpaardje.

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Bestaat God, en zo ja, wat is zijn aard?
« Reactie #185 Gepost op: augustus 08, 2012, 11:54:41 am »
Ik sluit me aan bij Dingo wat dat betreft, geen belang bij het openen van een speciaal topic hierover en jou topic zullen we uiteraard met rust laten. Helaas zit Israël nu eenmaal verweven in het Christelijke geloof en de bijbel, waardoor het moeilijk is om het te omzeilen als het ter sprake komt. Veel plezier met de voortzetting van je topic,

vrolijke

 • Berichten: 1104
 • bekennende pantheïst
  • Bekijk profiel
Bestaat God, en zo ja, wat is zijn aard?
« Reactie #186 Gepost op: augustus 08, 2012, 02:26:27 pm »

quote:

Zolderworm schreef op 07 augustus 2012 om 10:14:
[...]

En als je even niet oplet, begint de stoel onder je bibs te praten. Dat is dan de stem van God.
Dat alles wat er is, God is, is jouw opvatting. Zeker is het niet; en beslist niet expliciet zichtbaar. Dus of je gelijk hebt? Het zou kunnen, maar het zou ook kunnen van niet.


[...]

Als het gaat om de vraag waarom godsdienst is ontstaan, is het inderdaad niet van belang of je aan bedrog gelooft. Als je eraan gelooft, dan geloof je eraan en is dat dus het begin van geloof. Dan heb je het antwoord op de vraag. Of het al of niet bedrog is, is vervolgens een geheel andere discussie.
Om het nog even te verduidelijken. Deze discussie ontstond naar aanleiding van jouw bericht:
"De neiging der mensen, zich een religie aan te sluiten stamt uit zijn hang naar zekerheid.
Je kunt het als een soort "verzekering" zien.

Het ging dus om de vraag waarom mensen zich aansluiten bij een religie. En ik zeg dat dat mede komt omdat ze het gevoel hebben dat er meer dan stof alleen is. Of dat gevoel terecht is doet bij de vraag waarom mensen zich aansluiten bij een religie niet ter zake. Is het nu duidelijk? Het is ingewikkeld; ik weet het. Het ging om de vraag waarom mensen zich aansluiten bij een religie, niet of de inhoud van die religie klopt. Als je meteen al gaat afwijken van het feitelijke onderwerp, dan wordt het een zinloos gesprek.


[...]

Jij beweert met zekerheid te kunnen zeggen dat het slechts hersenschimmen zijn. Het is mooi dat je zegt dat het zo is. Maar als het daarbij blijft, dan hebben we er zo weinig aan. Oké, Vrolijke beweert dat het slechts hersenschimmen zijn. Mooi, klaar, fijn. Nu weten we het. We hoeven het er verder niet over te hebben. We gaan naar het strand.
Leuk, maar op een discussieforum werkt het zo niet. Je zult je opvattingen toch op z'n minst moeten onderbouwen. Ik zeg niet dat je het moet bewijzen. Maar je moet wel met argumenten komen. Anders hoeven het er verder niet over te hebben, en is het: ik geloof dit en jij gelooft dat, en klaar. Dat weten we dan. Discussie gesloten. Dan gaan we nu wat anders doen. Op naar de Efteling. Dus graag wat meer onderbouwing.
Dat het slechts hersenschimmen zijn is een wetenschappelijke opvatting, onder meer ondersteund door het onderzoek van Michael Persinger. Zou kunnen, maar waarom kan ik dan tijdens een uittreding dingen op afstand zien waarvan ik het bestaan niet wist, zoals een beschadigde dakpan? Of waarom ziet Maria een gymschoen liggen op een richel aan de buitenkant van het ziekenhuis terwijl ze door aangesloten apparatuur aan haar bed is gekluisterd? http://www.txtxs.nl/artikel.asp?artid=543
Waarom nemen sommige mensen tijdens hun operatie, terwijl zij onder narcose zijn, de operatiekamer en zichzelf daarin van bovenaf waar en kunnen ze de details van de operatie achteraf beschrijven?


[...]

Als je het hebt over iets dat je niet kunt bewijzen, dan is het dat. Als er een probleem in de hersenen is en het gedrag verandert, dan kun je op z'n best vermoeden dat er een verband is. Bewijzen kun je het niet. Het zou namelijk ook kunnen zijn dat de hersenen slechts een soort radio zijn, en dat door de hersenbeschadiging de ontvangst van de persoonlijkheid niet goed meer werkt. Ik zeg niet dat het per se zo is, maar het is ook niet uit te sluiten. Ik wil nu graag van je horen waarom dit wel uit te sluiten is. Als je daar niet op in gaat, dan gaan we naar de Efteling en laten deze discussie voor wat het is. Als je alleen maar je mening verkondigt zonder verdere argumenten, dan heeft een verder gesprek niet zoveel zin.Het probleem is, dat jij andere boeken geloofd, als ik.

Lees eens wat van Susan Blackmore. Zij heeft het "buiten het lichaam zijn" als promoveerde parapsychologin onderzocht. http://en.wikipedia.org/wiki/Susan_Blackmore Sorry. Niets in het nederlands gevonden.

Of ook nog James Randy. Die heeft zelfs een millioen dollar uitgeloofd, aan iemand, die het bewijs kan leveren voor een "bovennatuurlijk eksperiment" http://nl.wikipedia.org/wiki/James_Randi

Ook interessant is het boek: Het woordenboek van de skepticus van Robert Todd Carroll. http://nederlands.skepdic.com/images/cover_wdb.jpg

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Bestaat God, en zo ja, wat is zijn aard?
« Reactie #187 Gepost op: augustus 08, 2012, 03:22:35 pm »
De situatie is als volgt te vergelijken denk ik:
Stel iemand heeft een infra rood kijker en kan 's nachts gewoon alles zien alsof het dag is, behalve kleuren. Hoe legt degene met infrarood kijker nu aan iemand uit zonder infrarood kijker, wat er allemaal gebeurd in het donker. Want voor degene die de nachtkijker niet heeft, is het gewoon inkt zwart en donker. Als dan de persoon zonder infrarood kijker ook nog eens weigert om door de infraroodkijker te loeren, wordt het helemaal erg moeilijk.

Uiteraard zal degene zonder infrarood kijker degene met infrarood kijker voor idioot verklaren en al wat deze ziet als onzin afdoen. Andersom rest degene met de infrarood kijker alleen maar medelijden te hebben.

Trajecto

 • Berichten: 4990
 • Nulla aetas ad discendum sera
  • Bekijk profiel
Bestaat God, en zo ja, wat is zijn aard?
« Reactie #188 Gepost op: augustus 08, 2012, 10:17:44 pm »
Ik ga het zo kort mogelijk houden want we zitten aan de rand van wat nog on-topic is (en ook aan de rand van wat qua lengte van een post kan, vind ik. :P ).
Als er een topic was "wat is geloof" dan zou het daarin passen. Maar goed, dit topic is sowieso al in vele posts steeds breed gehouden.

quote:

small brother schreef op 02 augustus 2012 om 15:45:

Wat je niet als zekerheid ...
(...)
... En dat wat je weet, is de kern van je geloof. Niet dat wat je betwijfelt.
Hmmm, het blijft voor mij onduidelijk wat je onder twijfel verstaat. Kun je het niet in meer kernachtige kortere bewoording weergeven dan die die ik maar even niet helemaal gequote heb. Je lijkt er iets anders onder te verstaan dan ik maar wát blijft voor mij tamelijk ongrijpbaar.
Wat we weten in geloof is niet iets bestaands want zodra we iets weten is het géén onderdeel van geloof (+ vertrouwen) maar weten en dus al helemaal niet de kern van het geloof. Dus je spreekt bizarre taal tot mij...
De kern is een vertrouwen dat diep en vast verankerd is en een gevoel dat het zo is maar geen weten.

quote:

Voor een buitenstaander is een gelovige iemand met een verknipt beeld van de werkelijkheid. Maar dat is niet een werkelijkheid van twijfel. Maar van een verknipt beeld. Dan kun je wel zeggen dat het werkwoord "weten"niet aan de orde is omdat niemand dit kan "weten", maar dat soort filosofieën is helemaal niet aan de orde. Aan de orde is dat een gelovige een bepaalde kijk heeft op de werkelijkheid. Dat is een zeker weten, maar dan een zeker weten in het hart van die gelovige. Het woord geloof als een onzeker iets komt daarbij niet aan de orde. Een zogenaamde objectieve waarheid eroverheen leggen dat dit geloof niet zeker kan zijn mist de kern: namelijk dat het voor een gelovige niet uitmaakt dat een ander het niet méér noemt dan een geloof. Want een gelovige wéét wat hij gelooft. Dan kunnen we wel de gelovige van de wijs proberen te brengen door de hogere objectieve redenering dat wat zeker niet geweten kan worden in objectieve zin, ook subjectief niet zeker waar kan zijn. Maar het is een redering vanuit het eigen geloof in het hogere en het eigen beperkte zicht. Niets meer dan dat.
O, maar ik zeg toch ook niet dat de gelovige niet zeker is of kan zijn. Nee, als hij niet twijfelt is hij zeker. (Zeker in zichzelf dus, niet noodzakelijk verzekerd op de juiste koers vanuit objectief standpunt beschouwd; daar gaat de uitspraak niet over.)

quote:

Dat hoeft ook niet. Noem het geloof maar vertrouwen, of aannemen, of hopen, of handelen in onzekerheid uit liefde tot God. Maar breng nooit het begrip twijfel in als het gaat om een typering van de kern van een geloof. Je weet wat of wie je vertrouwt. Je weet wat je aanneemt. Je weet dat je onzekerheid of je liefde gaat over de vaste werkelijke levende God. Daarbij twijfel toelaten als bestanddeel is een vorm van wantrouwen of van liefdeloosheid, of van ongeloof dat wat wordt gebracht ook echt waar is.
Twijfel is geen onderdeel van (de kern van) het geloof. Daar ben ik het mee eens. Het geloof staat zolang iemand het heeft maar er kunnen momenten zijn dat men twijfelt of het geloof in de vaste werkelijke levende God met werkelijkheid van doen heeft of toch niet. En dan is er twijfel.

quote:

quote:

Trajecto:
Daar moet je mij een illustrerend voorbeeld bij geven, misschien dat ik dat geloof(!), of toch eigenlijk wel weet als het iets is wat mij nu even ontschoten is maar wat weer boven komt als jij het aanduidt.
In het algemeen biedt je waarnemingsvermogen een basis. Maar niet meer dan dat. Wat we waarnemen is niet wat we geloven, maar wat we aan de waarneming als waarheid toekennen, dàt is wat we geloven. Als een goochelaar een tafel laat zweven, neem je waar - maar je gelooft het toch niet. Als Christus wonderen doet, nemen de joden waar; maar ze geloven niet alles en blijven steken ion het vertwijfeld spreken met elkaar over die gebeurtenissen. Door ongeloof worden getuigenissen ineens tot onbegrijpelijke gebeurtenissen. Zacharias nam waar; en geloofde niet en stelde vragen uit ongeloof en de engel sloeg hem met stomheid omdat het in ongeloof was. Maria naam waar en ze geloofde wel en stelde vragen in geloof en het werd haar toegerekend als zaligheid. Tomas geloofde zonder waar te nemen, maar toen hij waarnam bleek zijn geloof van vóór de waarneming groot te zijn geweest. De centurion bij het kruis nam waar en stelde vast dat Christus rechtvaardig was, en de joden namen het gebeurtenissen rondom de kruisiging waar, maar de waarneming bracht niet (iedereen) het geloof dat God het is die hier om aandacht vraagt en een Werk bracht.
Oké

quote:

quote:

Trajecto:
Zien en weten maar nog niet geloven vind ik klinken als iets wat in zichzelf tegenstrijdig is. (Zoiets als een Spawater-fles die leeggegoten is maar die nog steeds niet vol is; ongeveer zo klinkt het.)

Het is de taal van de bijbel. Van de grote profeten. Van het geloof in Christus. Dat is de taal van het geloof: horende doof, en ziende blind, en sprekende stom. Of ook: horen, zien, en spreken wat van de Geest is; terwijl de wereld spreekt van dwaasheid en kleinmenselijkheid. De schepping biedt een palet van tekenen van de geesten. Wie uit de Geest is heeft een heilige bril en wordt niet geraakt door wat in de mens, maar niet uit de Geest is. En wie niet in de Geest is, die wordt geraakt door het vlees, ook als is het omgeven door werken van de Geest.

Er is gezaaid, en het gewas is opgekomen. Het goede brengt nieuw zaad en het kwade brengt ook nieuw zaad. Maar de bodem waarin het terecht komt bepaalt wat er van welk zaad iets geworden zal. Niet de menselijke werken waarmee het zaaisel wordt gestrooid.

Horende doof, en ziende blind zijn zaken die in het roepingsvisioen van Jesaja voorkomen in hoofdstuk 6, maar daar juist niet in verband met weten staan, maar voor het zorgen dat het volk blijft dwalen. Dat is een moeilijk hoofdstuk omdat het zo vreemd is.
Maar dat is niet wat jij nu zegt.

quote:

IK zie het als volgt: in jouw voorstelling is er een opklimmende gradatie van: ongeloof -  geloof -  weten. Maar de werkelijkheid leert ons om te komen tot: ongeloof - weten (kennis) - geloof Onze kennis is beperkt; maar de kennis brengt geen onzekerheid van een wazige spiegel, maar zekerheid van een spiegel van iets wat wij nog niet in werkelijkheid zien. Maar de spiegel geeft geen wazig, maar juist een scherp beeld. Vlijmscherp om er maar een ander bijbels beeld op los te laten...
ongeloof - weten (kennis) - geloof
Op zo'n manier gesteld komt het op me over of je bij "weten" denkt aan het kennen van de inhoud van de Bijbel, het kennen zoals je de inhoud van een willekeurig boek kunt kennen. Dat is dan wel een geheel ander soort weten dan waar ik steeds aan dacht. Op het weten van de inhoud kan dan inderdaad ook het geloven van wat de boodschap is die vervat is in de teksten gaan volgen. Dat wel natuurlijk.
Het weten/kennen van wat er in een boek staat heeft niet rechtstreeks van doen met waarheid eraan toekennen of weten dat het waar is of onwaar.
Maar wellicht volg ik je niet goed.

quote:

Het geloof is de ontsluitingsdeur vanuit het weten om dingen te zien die er nog niet zijn en dingen te weten die alleen maar bestaan omdat God het je nog geven zal. Denk bijvoorbeeld aan de zegeningen die werden uitgesproken bij het sterven door de aartsvaders: Zij spraken uit kennis over zaken van de toekomst van hun zonen. De Heilige Geest sprak door hen, dat wel. Maar de heilige geest dicteerde hun de zegeningen niet. De zegeningen komen voort uit de kennis leidende tot geloof van dingen die nog niet worden gezien en samen wordt het tot een ongrijpbaar geheel van zekerheid die leidt tot een gelofsverwachting die door God zal worden bevestigd. Natuurlijk is het voorbeeld maar een voorbeeld gekozen uit hetgeen leidde tot een vastgesteld Werk van de Heilige Geest. Enige ootmoed is dus op de plaats. Maar niettemin is dit wel de bedeling en het tijdperk van de Heilige Geest waarin ook jij en ik nu leven mogen.

quote:

quote:

Trajecto:
"Geloof is een positieve hartsgesteldheid van zéker weten.(?)
Nee, je zou het "grootgeloof" kunnen noemen maar dat zeggen we niet. Bij geloof zonder verdere toevoeging gaan we er al van uit dat het behoorlijk groot is.
Twijfel is niet een onderdeel van het geloof daar ben ik het wel mee eens. Geloof zonder twijfel is accepteren en vertrouwen maar het is niet weten.
O.K. Daarin kan ik meegaan. Je opmerking over twijfel beaam ik. Het is daarbij ook een beetje een keuze hoe om te gaan met woorden. Vertrouwen en aannemen is denk ik van doorslaggevende betekenis bij het geloof. Wetenschap niet; hoewel in mijn beleving steeds wetenschap aan alle geloof ten grondslag ligt.
Mja, maar het lijkt me verwarrend in gesprekken. Als je aan de woorden een ongebruikelijke betekenis toekent dan zaait dat zaad voor niet-volgen van wat je bedoelt. Geheimtaal maakt ons niet geloofwaardiger.

Zolderworm

 • Berichten: 638
  • Bekijk profiel
Bestaat God, en zo ja, wat is zijn aard?
« Reactie #189 Gepost op: augustus 09, 2012, 01:11:49 pm »

quote:

learsi schreef op 08 augustus 2012 om 15:22:
De situatie is als volgt te vergelijken denk ik:
Stel iemand heeft een infra rood kijker en kan 's nachts gewoon alles zien alsof het dag is, behalve kleuren. Hoe legt degene met infrarood kijker nu aan iemand uit zonder infrarood kijker, wat er allemaal gebeurd in het donker. Want voor degene die de nachtkijker niet heeft, is het gewoon inkt zwart en donker. Als dan de persoon zonder infrarood kijker ook nog eens weigert om door de infraroodkijker te loeren, wordt het helemaal erg moeilijk.

Uiteraard zal degene zonder infrarood kijker degene met infrarood kijker voor idioot verklaren en al wat deze ziet als onzin afdoen. Andersom rest degene met de infrarood kijker alleen maar medelijden te hebben.
Dus jij denkt dat je een helderziende profeet bent...
Tato na vicikitsate

Zolderworm

 • Berichten: 638
  • Bekijk profiel
Bestaat God, en zo ja, wat is zijn aard?
« Reactie #190 Gepost op: augustus 09, 2012, 01:13:28 pm »

quote:

vrolijke schreef op 08 augustus 2012 om 14:26:
[...]Het probleem is, dat jij andere boeken gelooft, als ik.

Lees eens wat van Susan Blackmore. Zij heeft het "buiten het lichaam zijn" als promoveerde parapsychologin onderzocht. http://en.wikipedia.org/wiki/Susan_Blackmore Sorry. Niets in het nederlands gevonden.

Of ook nog James Randy. Die heeft zelfs een millioen dollar uitgeloofd, aan iemand, die het bewijs kan leveren voor een "bovennatuurlijk eksperiment" http://nl.wikipedia.org/wiki/James_Randi

Ook interessant is het boek: Het woordenboek van de skepticus van Robert Todd Carroll. http://nederlands.skepdic.com/images/cover_wdb.jpg
Help Vrolijke, moet ik nu met websites gaan discussiëren? Heb je zelf geen argumenten?
Tato na vicikitsate

vrolijke

 • Berichten: 1104
 • bekennende pantheïst
  • Bekijk profiel
Bestaat God, en zo ja, wat is zijn aard?
« Reactie #191 Gepost op: augustus 09, 2012, 03:27:28 pm »

quote:

Zolderworm schreef op 09 augustus 2012 om 13:13:
[...]

Help Vrolijke, moet ik nu met websites gaan discussiëren? Heb je zelf geen argumenten?Waarom ik met websites discussieer?

Over jou beweringen heb ik zelf geen studies gemaakt.
Jij ook niet, jij beweerd gewoon, dat dit boek waar is:


quote:

Zolderworm schreef op 07 augustus 2012 om 10:14:
 Of waarom ziet Maria een gymschoen liggen op een richel aan de buitenkant van het ziekenhuis terwijl ze door aangesloten apparatuur aan haar bed is gekluisterd? http://www.txtxs.nl/artikel.asp?artid=543
Waarom nemen sommige mensen tijdens hun operatie, terwijl zij onder narcose zijn, de operatiekamer en zichzelf daarin van bovenaf waar en kunnen ze de details van de operatie achteraf beschrijven?


Jij was er ook niet bij.

Die websites, die ik aanhaal, verklaren precies, waar al die "onverklaarbare Fenomenen" vandaan komen. En waarom er zoveel mensen intrappen.

Men kan niet in alles een specialist zijn. Het komt erop aan wat logisch kan verklaard worden, en wat niet.

James Randi is voor mij gepredestineerd, om oplichters te betrappen. Hij was zelf goochelaar, en kent der trucs.

Raar is ook, dat scharlatannen steeds volgelingen hebben, eender hoe dikwijls zij de leugen betrapt worden.

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Bestaat God, en zo ja, wat is zijn aard?
« Reactie #192 Gepost op: augustus 09, 2012, 05:11:43 pm »
Zolderworm, een profeet van God is per definitie niet helderziend.
Een helderziende is per definitie geen profeet van God.

Dus je conclusie is vreemd.
« Laatst bewerkt op: augustus 09, 2012, 05:13:37 pm door learsi »

Zolderworm

 • Berichten: 638
  • Bekijk profiel
Bestaat God, en zo ja, wat is zijn aard?
« Reactie #193 Gepost op: augustus 12, 2012, 07:41:57 pm »

quote:

vrolijke schreef op 09 augustus 2012 om 15:27:
[...]Waarom ik met websites discussieer?
Als je met behulp van websites zou discussiëren, dan zou ik dat uiteraard prima vinden. Dat doe ik zelf ook wel eens. Maar jij discussieerde door alleen maar websites te noemen. En verder niets. Dan denk ik: zijn we een beetje lui vandaag? Maar een website noemen om nog wat toelichting te geven, of om een verhaal weer te geven dat te uitgebreid is om zelf in te typen, lijkt me goed.

quote:

Over jouw beweringen heb ik zelf geen studies gemaakt.
Jij ook niet, jij beweerd gewoon, dat dit boek waar is:
Jij was er ook niet bij.

Tja, ik ga ervan uit dat het verhaal klopt. Evenals dat van Pat Reynolds. Ik was ook niet bij de Frans Duitse oorlog. En bij de opening van het Panamakanaal ben ik ook niet geweest.

quote:

Die websites, die ik aanhaal, verklaren precies, waar al die "onverklaarbare Fenomenen" vandaan komen. En waarom er zoveel mensen intrappen.

Gein, op de website over Susan Blackmore die jij opgeeft kan ik niets daarover vinden. Integendeel. Zij beschrijft dat ze zelf een uittreding heeft gehad en helemaal overtuigd was van de werkelijkheid daarvan. Je moet voortaan wel eerst zelf even naar de websites kijken voordat je ze noemt :P .

quote:

Men kan niet in alles een specialist zijn. Het komt erop aan wat logisch kan verklaard worden, en wat niet.

Enkel via logica kun je niet de werkelijkheid verklaren, omdat logica betekent: gevangen zijn in denkkaders.

quote:

James Randi is voor mij gepredestineerd, om oplichters te betrappen. Hij was zelf goochelaar, en kent der trucs.

Er is inderdaad heel wat kaf onder het koren. En Randi heeft sommige van die kafgevallen ontmaskerd, al is zijn waslijst wat dat betreft niet echt indrukwekkend. Op die manier kan ik ook de slechte autogarages ontmaskeren, die een auto niet echt goed repareren of geld vragen voor niet uitgevoerde reparaties. Als mij dat een paar keer gelukt is, is dan de conclusie gerechtvaardigd dat alle garages slecht zijn? Bewijst het feit dat Randi enkele paranormale performers als bedriegers ontmaskerd heeft, dat alle paranormale performers, mediums enzovoort bedriegers zijn? Het lijkt me niet.
Randi heeft een prijs uitgeloofd voor de persoon die kan aantonen dat het paranormale een feit is. Probleem is echter dat Randi zelf precies bepaalt wie de proef wel mag doen en wie niet. En als hij het vermoeden heeft dat iemand zou kunnen slagen, dan gaat het feest niet door. Dat overkwam onder meer Dick Bierman. Want hij wil z'n miljoen immers niet kwijt. Op die manier heeft Randi natuurlijk altijd gelijk. En indien hij dan wel een medium uittest, die zou kunnen slagen, dan geeft hij hem een opdracht waarvan hij bij voorbaat weet dat de proef niet slaagt, omdat het niet tot de bekwaamheden van de betreffende persoon behoort. Randi verandert dan op het laatste moment de voorwaarden. Hij wil immers zijn miljoen niet kwijt.

quote:

Raar is ook, dat charlatannen steeds volgelingen hebben, eender hoe dikwijls zij op de leugen betrapt worden.
Wat moet ik met deze zin? Welke charlatannen hebben steeds volgelingen? De meeste paranormale begaafden, in het bijzonder van wie langs parapsychologische weg is aangetoond dat zij werkelijk talent hebben, zoals Gerard Croiset, hebben helemaal geen volgelingen. Dus dit slaat nergens op.
« Laatst bewerkt op: augustus 12, 2012, 07:47:39 pm door Zolderworm »
Tato na vicikitsate

Ozombi

 • Berichten: 716
  • Bekijk profiel
Bestaat God, en zo ja, wat is zijn aard?
« Reactie #194 Gepost op: augustus 12, 2012, 10:59:45 pm »
De grootste zieners en wijzen leven anoniem onder de mensheid. Zij proberen ook geen geld te verdienen met hun vermogens. Zij helpen slechts, daar waar het nodig is en daar waar zij het tegenkomen. Er is namelijk een groot verschil tussen psychische helderziendheid en geestelijke helderziendheid. Eerstgenoemde wordt vaak verkeerd gebruikt en misbruikt, en faalt regelmatig. Laatstgenoemde is onfeilbaar en wordt enkel ten goede gebruikt.