Auteur Topic: Israël en de Gemeente uit de heidenen  (gelezen 14972 keer)

Adinomis

 • Berichten: 1813
  • Bekijk profiel
Israël en de Gemeente uit de heidenen
« Gepost op: juli 29, 2012, 06:13:01 pm »
Gaitema schreef  op zondag 29 juli 2012 16:57

quote:


.............
Om een voorbeeld te noemen: de profeten uit het oude testament profeteren over Israël best wel veel. Nu is het gangbaar evangelisch om dit puur op Israël van toepassing te laten zijn, terwijl uit het nieuwe testament heel duidelijk aanwijzingen staan dat wij ook door ons geloof bij het volk van God horen.

De profetieën in het oude testament hebben voor het grootste gedeelte inderdaad betrekking op Israël.
Christus heeft ons - als wilde takken - door het geloof geënt op de edele olijfboom. Zie Rom. 11. Daarom mogen wij met Israël delen in die beloften. Wij zijn medeburgers en medeërfgenamen (ef. 2 en 3)
We zijn daarom verbonden met het Joodse volk.

quote:

Daardoor gaan de verwijten aan het adres van Israël al gauw ook over ons. De joden dienen hierin het voorbeeld. Zoals zij God moesten dienen, zo moesten wij Hem dienen. zoals zij het hebben verzaakt, hebben wij het verzaakt. Zoals door hun zonden de genade naar ons toegekomen is, zo is door onze zonden de genade naar hen terug gegaan. Opdat Jezus ons allemaal genadig zou zijn, al waren wij Hem allen ontrouw gebleken.

Inderdaad zijn verwijten aan Israël veelal ook op ons van toepassing. We zijn geen haar beter. Als God Israël zou hebben verworpen - wat sommigen denken die de oordeelsprofetieën uitsluitend op Israël toepassen - dan kunnen wij net zo min zeker van onze redding zijn.
Het is fout om de oordelen in de bijbel op Israël van toepassing te laten zijn en de genade en de beloften de gelovigen uit de heiden toe te eigenen.

quote:


God beloofde Israël dat Hij hun stenen hart zou inruilen voor een hart van vlees.
Ons beloofde Hij ook heel duidelijk dat Hij van zijn Geest zal uitstorten over al het vlees in de laatste dagen.

De periode van "de laatste dagen" begon met Pinksteren. Toen is Gods geest in eerste instantie uitgestort op de Joden. Pas met de geschiedenis van de bekering van Cornelius en zijn gezin, kwamen ook de heidenen in beeld.
Zij werden geënt op de edele olijfboom.
De belofte van het stenen hart dat vervangen wordt door een hart van vlees
vinden we in Ezechiël 11. en in Ezechiël 36. In beide schriftplaatsen is deze gebeurtenis gekoppeld aan de terugkomst van de Joden naar het land dat door JHWH aan hen gegeven is. Een proces wat nog steeds gaande is. De vervulling van deze belofte is aanstaande.

quote:

Dus Israël is voor ons allen een voorbeeld. De ervaringen ten overstaande van God (als een getuigenis van zonde en genade, slavernij en bevrijding) zijn er ook opdat wij ons zelf er in zouden herkennen.
Behalve dat Israël een voorbeeld is, wordt het volk ook vergeleken met onze oudste broer. De Stichting Yachad omschrijft het als volgt:

quote:


Stel, je verloren gewaande broer lééft.
 
Je omgeving heeft altijd over hem gezwegen, maar nu weet je dat hij ergens op deze aardbol rondloopt. Wat is je eerste reactie? Je wilt weten hoe hij eruitziet, hem leren kennen, samen het verleden inhalen en hem al die dingen vertellen die voor jou belangrijk zijn.
Rom.12:21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Israël en de Gemeente uit de heidenen
« Reactie #1 Gepost op: juli 29, 2012, 06:33:59 pm »

quote:

Adinomis schreef op 29 juli 2012 om 18:13:
Gaitema schreef  op zondag 29 juli 2012 16:57

[...]

De profetieën in het oude testament hebben voor het grootste gedeelte inderdaad betrekking op Israël.
Christus heeft ons - als wilde takken - door het geloof geënt op de edele olijfboom. Zie Rom. 11. Daarom mogen wij met Israël delen in die beloften. Wij zijn medeburgers en medeërfgenamen (ef. 2 en 3)
We zijn daarom verbonden met het Joodse volk.

[...]

Inderdaad zijn verwijten aan Israël veelal ook op ons van toepassing. We zijn geen haar beter. Als God Israël zou hebben verworpen - wat sommigen denken die de oordeelsprofetieën uitsluitend op Israël toepassen - dan kunnen wij net zo min zeker van onze redding zijn.
Het is fout om de oordelen in de bijbel op Israël van toepassing te laten zijn en de genade en de beloften de gelovigen uit de heiden toe te eigenen.

[...]

De periode van "de laatste dagen" begon met Pinksteren. Toen is Gods geest in eerste instantie uitgestort op de Joden. Pas met de geschiedenis van de bekering van Cornelius en zijn gezin, kwamen ook de heidenen in beeld.
Zij werden geënt op de edele olijfboom.
De belofte van het stenen hart dat vervangen wordt door een hart van vlees
vinden we in Ezechiël 11. en in Ezechiël 36. In beide schriftplaatsen is deze gebeurtenis gekoppeld aan de terugkomst van de Joden naar het land dat door JHWH aan hen gegeven is. Een proces wat nog steeds gaande is. De vervulling van deze belofte is aanstaande.

[...]

Behalve dat Israël een voorbeeld is, wordt het volk ook vergeleken met onze oudste broer. De Stichting Yachad omschrijft het als volgt:

[...]


Heel mooie bijdrage, vind ik  _O_
Zelf in een preek eens gehoord dat de dominee ons uitdaagde om met andere ogen naar de gelijkenis van de verloren zoon te kijken. Dat de verloren zoon Israël zou zijn. De verloren zoon Israël die uiteindelijk weer bij Zijn Vader terugkomt en waar dan (helaas) een broeder (sommige christenen) jaloers en boos van wordt.

De reden om er zo naar te kijken was omdat in deze gelijkenis juist voorbeelden worden aangehaald die in het Jodendom (van toen) ondenkbaar waren.
Een erfenis opeisen en varkens hoeden. Een enorm onrein dier voor Joden.

Adinomis

 • Berichten: 1813
  • Bekijk profiel
Israël en de Gemeente uit de heidenen
« Reactie #2 Gepost op: juli 29, 2012, 07:13:53 pm »

quote:

learsi schreef op 29 juli 2012 om 18:33:

Heel mooie bijdrage, vind ik  _O_
Zelf in een preek eens gehoord dat de dominee ons uitdaagde om met andere ogen naar de gelijkenis van de verloren zoon te kijken. Dat de verloren zoon Israël zou zijn. De verloren zoon Israël die uiteindelijk weer bij Zijn Vader terugkomt en waar dan (helaas) een broeder (sommige christenen) jaloers en boos van wordt.
Die toepassing van de gelijkenis heb ik ook wel eens gehoord. Een waarschuwing voor ons om ons niet boven Israël te verheffen.

quote:


De reden om er zo naar te kijken was omdat in deze gelijkenis juist voorbeelden worden aangehaald die in het Jodendom (van toen) ondenkbaar waren.
Een erfenis opeisen en varkens hoeden. Een enorm onrein dier voor Joden.
Enorm onrein alleen voor Joden? Jesaja 66:17b: die varkensvlees eten, afschuwelijk gedierte en muizen, tezamen zullen zij weggevaagd worden, spreekt de HEERE.
Zou God er nu anders over denken?
Rom.12:21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Israël en de Gemeente uit de heidenen
« Reactie #3 Gepost op: juli 29, 2012, 08:00:19 pm »

quote:

Adinomis schreef op 29 juli 2012 om 19:13:
Enorm onrein alleen voor Joden? Jesaja 66:17b: die varkensvlees eten, afschuwelijk gedierte en muizen, tezamen zullen zij weggevaagd worden, spreekt de HEERE.
Zou God er nu anders over denken?


Zelf denk ik wel, op basis van dit:
Handelingen 10
10 en hij kreeg honger en wilde iets nuttigen. En terwijl zij het eten bereidden, raakte hij in geestvervoering.
11 En hij zag de hemel geopend en een voorwerp naar zich toe komen, dat leek op een groot linnen laken, dat aan de vier hoeken vastgebonden was en neergelaten werd op de aarde,
12 waarin zich al de viervoetige dieren van de aarde bevonden, de wilde en de kruipende dieren en de vogels in de lucht.
13 En er kwam een stem tot hem: Sta op, Petrus, slacht en eet!
14 Maar Petrus zei: Beslist niet, Heere, want  ik heb nooit iets gegeten wat onheilig of onrein is.
15 En er kwam opnieuw, voor de tweede keer, een stem tot hem:  Wat God gereinigd heeft, mag u niet voor onheilig houden!
16 En dit gebeurde tot driemaal toe; en het voorwerp werd weer opgenomen in de hemel.

En hierom
Matteus 15
11   Hetgeen de mond ingaat, verontreinigt de mens niet; maar hetgeen de mond uitgaat, dat verontreinigt de mens.

Adinomis

 • Berichten: 1813
  • Bekijk profiel
Israël en de Gemeente uit de heidenen
« Reactie #4 Gepost op: juli 29, 2012, 08:50:38 pm »

quote:

learsi schreef op 29 juli 2012 om 20:00:
Zelf denk ik wel, op basis van dit:
Handelingen 10
10 en hij kreeg honger en wilde iets nuttigen. En terwijl zij het eten bereidden, raakte hij in geestvervoering.
11 En hij zag de hemel geopend en een voorwerp naar zich toe komen, dat leek op een groot linnen laken, dat aan de vier hoeken vastgebonden was en neergelaten werd op de aarde,
12 waarin zich al de viervoetige dieren van de aarde bevonden, de wilde en de kruipende dieren en de vogels in de lucht.
13 En er kwam een stem tot hem: Sta op, Petrus, slacht en eet!
14 Maar Petrus zei: Beslist niet, Heere, want  ik heb nooit iets gegeten wat onheilig of onrein is.
15 En er kwam opnieuw, voor de tweede keer, een stem tot hem:  Wat God gereinigd heeft, mag u niet voor onheilig houden!
16 En dit gebeurde tot driemaal toe; en het voorwerp werd weer opgenomen in de hemel.
Ik ken dit argument. Heb dat ook altijd zelf als argument gehanteerd. Toch gaat het hier niet om wat er gegeten zou worden. Het was een aanwijzing voor Petrus om bij een onreine heiden naar binnen te gaan. Als Petrus zegt: "Beslist niet, Heere, want  ik heb nooit iets gegeten wat onheilig of onrein is" betekent dat ook dat hij niets heeft geleerd van wat Jezus in Math. 15 en Marcus 7 zei.

quote:


En hierom
Matteus 15
11   Hetgeen de mond ingaat, verontreinigt de mens niet; maar hetgeen de mond uitgaat, dat verontreinigt de mens.

In dit schriftgedeelte gaat het niet over rein en onrein voedsel, maar over het eten met ongewassen handen. Dit was de rituele handwassing waarop de Farizeeërs de nadruk legden, maar het betrof een gebod van mensen.

In Marcus 7:19 staat ook nog: "Hiermee verklaarde Hij (Jezus) alle spijzen rein".
In de oorspronkelijke tekst in de Griekse taal staat dit er helemaal ook niet.
In de Statenvertaling is het beter vertaald:  "Want het gaat niet in zijn hart, maar in den buik, en gaat in de heimelijkheid uit, reinigende al de spijzen." D.w.z. het eten dat met ongewassen handen naar binnen is gewerkt komt vanzelf gereinigd door de ingewanden er weer uit (op de wc :-) )

Het was niet mijn bedoeling om de forummers een gebod op te leggen. Ik zie het persoonlijk zo, nadat de Heilige Geest mij bepaalde bij de genoemde tekst uit Jesaja 66.
Rom.12:21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Ozombi

 • Berichten: 716
  • Bekijk profiel
Israël en de Gemeente uit de heidenen
« Reactie #5 Gepost op: juli 30, 2012, 04:19:11 am »
" dat wat de mond uitgaat " slaat op datgene wat de mens spreekt
en inderdaad, dat is wat een mens kan verontreinigen in de figuurlijke zin,
kwaadsprekerij, leugens , dat is wat een mens bezoedelt.

Daar laat ik het even bij want ik lees in enkele posts tamelijk stompzinnige uitleg van één en ander. Over het begrip ' Israel ' om iets te noemen.

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Israël en de Gemeente uit de heidenen
« Reactie #6 Gepost op: juli 30, 2012, 10:38:50 am »

quote:

Adinomis schreef op 29 juli 2012 om 20:50:
Ik ken dit argument. Heb dat ook altijd zelf als argument gehanteerd. Toch gaat het hier niet om wat er gegeten zou worden. Het was een aanwijzing voor Petrus om bij een onreine heiden naar binnen te gaan. Als Petrus zegt: "Beslist niet, Heere, want  ik heb nooit iets gegeten wat onheilig of onrein is" betekent dat ook dat hij niets heeft geleerd van wat Jezus in Math. 15 en Marcus 7 zei.

Maar er staat toch duidelijk een opdracht: Slacht ! ? Waarom gaat dat dan niet over eten?

[...]

quote:

In dit schriftgedeelte gaat het niet over rein en onrein voedsel, maar over het eten met ongewassen handen. Dit was de rituele handwassing waarop de Farizeeërs de nadruk legden, maar het betrof een gebod van mensen.

Ik zie het hier inderdaad wel dat de context is handen wassen.

quote:

In Marcus 7:19 staat ook nog: "Hiermee verklaarde Hij (Jezus) alle spijzen rein".
In de oorspronkelijke tekst in de Griekse taal staat dit er helemaal ook niet.
In de Statenvertaling is het beter vertaald:  "Want het gaat niet in zijn hart, maar in den buik, en gaat in de heimelijkheid uit, reinigende al de spijzen." D.w.z. het eten dat met ongewassen handen naar binnen is gewerkt komt vanzelf gereinigd door de ingewanden er weer uit (op de wc :-) )

Het was niet mijn bedoeling om de forummers een gebod op te leggen. Ik zie het persoonlijk zo, nadat de Heilige Geest mij bepaalde bij de genoemde tekst uit Jesaja 66.

Maar jij meent dus dat ook christenen geen varkensvlees meer zouden moeten eten. zoals de Here ook de Joden heeft geboden?

Er staat toch ergens dat God alles heeft gemaakt en dat we er alleen maar God Zijn Zegen voor hoeven te vragen?

Adinomis

 • Berichten: 1813
  • Bekijk profiel
Israël en de Gemeente uit de heidenen
« Reactie #7 Gepost op: juli 30, 2012, 03:53:22 pm »

quote:

learsi schreef op 30 juli 2012 om 10:38:
Maar jij meent dus dat ook christenen geen varkensvlees meer zouden moeten eten. zoals de Here ook de Joden heeft geboden?

Er staat toch ergens dat God alles heeft gemaakt en dat we er alleen maar God Zijn Zegen voor hoeven te vragen?


Daar heb je gelijk in. Dat staat in 1 Tim.4:5. Ik zeg het ook niet als een gebod.
Maar we gebruiken geen drugs en andere producten die schadelijk voor onze gezondheid zijn.

Wij zijn niet onder de wet, maar de wet is niet vervallen.
Als we door de Heilige Geest geleid worden komen we niet in conflict met de wet. (Gal.5:23 Tegen de zodanigen is de wet niet. )
Ik weet me door de Heilige Geest bepaald bij Jesaja 66:17. Als God zwijnenvlees zo verfoeilijk vond, is Hij dan veranderd?
Ik zeg niet dat de christenen iets moeten. Het is mijn beslissing ten opzichte van God, die ik in de bijbel onderbouwd zie. We gaan toch ook niet al het kruipend gedierte (slangen, schorpioenen enz.) die in het visioen gezien werden eten?

Het is aangetoond dat varkensvlees ook helemaal niet gezond is voor de mens.
God's geboden hebben een doel.

Eigenlijk betreur ik het dat ik erover ben begonnen, want nu dwalen we van het onderwerp af.

We hadden het over de gelijkenis van de verloren zoon. Dat zou ook Israëlieten kunnen zijn, die verstrooid werden onder de heidenen en daardoor varkensvlees moesten eten.
Rom.12:21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Israël en de Gemeente uit de heidenen
« Reactie #8 Gepost op: juli 30, 2012, 05:51:35 pm »

quote:

Adinomis schreef op 30 juli 2012 om 15:53:

Daar heb je gelijk in. Dat staat in 1 Tim.4:5. Ik zeg het ook niet als een gebod.
Maar we gebruiken geen drugs en andere producten die schadelijk voor onze gezondheid zijn.

Ja die bedoel ik  :)
Je doelt dus meer erop dat uit onderzoek blijkt dat koosjer eten ook nog gezond blijkt te zijn?

quote:

Wij zijn niet onder de wet, maar de wet is niet vervallen.

Klopt, we zijn door Christus van de Wet ontslagen, dat betekend voor ij dan ook dat de Wet nog steeds geld, zeker voor de Joden.

Romeinen 7
6 Maar nu zijn wij ontslagen van de wet, gestorven aan dat waaraan wij vastgebonden zaten, zodat wij  in nieuwheid van Geest dienen, en niet in oudheid van letter.

Als we door de Heilige Geest geleid worden komen we niet in conflict met de wet. (Gal.5:23 Tegen de zodanigen is de wet niet. )
Ik weet me door de Heilige Geest bepaald bij Jesaja 66:17. Als God zwijnenvlees zo verfoeilijk vond, is Hij dan veranderd? [/quote]
Tsja, God Zijn Woord en Beloften zijn eeuwig, dus dan zal dit ook wel eeuwig zijn? :-) Maar daarom moeten we Hem ook dankzeggen voordat we gaan eten en erna.


quote:

Ik zeg niet dat de christenen iets moeten. Het is mijn beslissing ten opzichte van God, die ik in de bijbel onderbouwd zie. We gaan toch ook niet al het kruipend gedierte (slangen, schorpioenen enz.) die in het visioen gezien werden eten?

Dan zou het weer wettisch worden inderdaad. Maar dan zouden we ook beter de Joodse feesten kunnen gaan vieren, want die heeft God ook ingesteld. En ook daar is Zijn Woord eeuwig denk ik? Uiteindelijk staan die wel vermeld om te vieren en niet eens kerst en paasfeest.........

quote:

Eigenlijk betreur ik het dat ik erover ben begonnen, want nu dwalen we van het onderwerp af.

Toch wel interessant, anders beginnen we een nieuw topic hierover?

quote:

We hadden het over de gelijkenis van de verloren zoon. Dat zou ook Israëlieten kunnen zijn, die verstrooid werden onder de heidenen en daardoor varkensvlees moesten eten.
Ja, zo had ik er nog nooit tegenaan gekeken.

Adinomis

 • Berichten: 1813
  • Bekijk profiel
Israël en de Gemeente uit de heidenen
« Reactie #9 Gepost op: juli 30, 2012, 11:16:58 pm »

quote:

learsi schreef op 30 juli 2012 om 17:51:
Dan zou het weer wettisch worden inderdaad. Maar dan zouden we ook beter de Joodse feesten kunnen gaan vieren, want die heeft God ook ingesteld. En ook daar is Zijn Woord eeuwig denk ik? Uiteindelijk staan die wel vermeld om te vieren en niet eens kerst en paasfeest.........
Daar is best wat voor te zeggen. Nu is Pasen en Pesach natuurlijk een mooie combinatie. Jezus stierf op de voorbereidingsdag van Pasen als "ons Paaslam".(1 Kor.5:7)

De grote verzoendag (jom kippoer) zag uit naar de verzoening tussen Israël en zijn Messias. Zo'n dag zou nu een diepere lading kunnen krijgen omdat de verzoening aan het kruis inmiddels heeft plaatsgevonden.

Het Loofhuttenfeest is vooral een feest dat door ons gevierd zou kunnen worden. De bijbel laat ook zien dat dit in het toekomstige Vrederijk een belangrijke plaats inneemt. Het feest is dus niet iets van "vroeger", maar zeker ook voor de toekomst, waaraan de gelovigen uit de heidenen zich niet mogen onttrekken.

quote:

Zach. 14:16 De overlevenden van de volken die Jeruzalem hebben belaagd, zullen dan jaarlijks naar de stad komen om de HEER van de hemelse machten als koning te vereren en het Loofhuttenfeest te vieren. 17 En is er op aarde een volk dat niet naar Jeruzalem komt om de HEER van de hemelse machten als koning te vereren, dan zal er in dat land geen regen vallen. 18 Ook Egypte zal, wanneer zijn volk niet naar Jeruzalem komt, stellig worden getroffen door deze plaag, waarmee de HEER de volken straft die het Loofhuttenfeest niet komen vieren. 19 Dat zal de straf zijn voor Egypte en de andere volken die niet deelnemen aan het Loofhuttenfeest.
Rom.12:21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Israël en de Gemeente uit de heidenen
« Reactie #10 Gepost op: juli 31, 2012, 06:23:59 pm »
Adinomis,

Intressant, hoe zou het dan komen dat er in onze kerken geen aandacht aan wordt besteed? Dat het totaal genegeerd wordt? Überhaupt vind ik dat veel kerken verhoudingsgewijs minder aandacht geven aan het oude testament en aan Israël in het bijzonder. Misschien is het ontstaan uit angst om wettisch te worden?

Adinomis

 • Berichten: 1813
  • Bekijk profiel
Israël en de Gemeente uit de heidenen
« Reactie #11 Gepost op: juli 31, 2012, 07:24:25 pm »

quote:

learsi schreef op 31 juli 2012 om 18:23:
Adinomis,

Intressant, hoe zou het dan komen dat er in onze kerken geen aandacht aan wordt besteed? Dat het totaal genegeerd wordt? Überhaupt vind ik dat veel kerken verhoudingsgewijs minder aandacht geven aan het oude testament en aan Israël in het bijzonder. Misschien is het ontstaan uit angst om wettisch te worden?


Het heeft te maken met de (vroegere?) veroordeling van de Joden. Ten diepste heeft het te maken met de haat van Satan ten aanzien de God van het Joodse volk. De strijd in de hemelse gewesten heeft zijn uitwerking op aarde. Satan vindt het prima als de kerken Israël negeren. Het behoort tot zijn strategie.

Het christendom stelde de Joden aansprakelijk voor de kruisdood van Jezus. Toen werd er - door ons als christenen - van alles veranderd: de sabbath werd verplaatst naar de zondag, het Paasfeest moest op een andere dag gevierd worden dan het Pascha van de Joden. De kinderdoop kwam in plaats van de besnijdenis, de kerk kwam in plaats van Israël. De Joodse feesten waren natuurlijk ook niet bekend onder de gelovigen uit de heidenen.

In plaats van het zoeken naar gelovigen in Israël om daarmee samen de bijbelse werkelijkheid van de olijfboom te beleven, ging ons christelijk geloof een eigen leven lijden, los van onze oudste broer.  

Het was natuurlijk zo dat het overgrote deel van het Joodse volk Jezus als hun Messias niet had aangenomen. Maar er was toch een deel dat Jezus wel had aanvaard. In de ogen van de gelovigen uit de heidenen moesten ze zich maar bij de christenen aanpassen, in plaats van andersom.

Dat is volgens mij in grote trekken de reden. We zijn uit elkaar gegroeid.
« Laatst bewerkt op: juli 31, 2012, 09:45:11 pm door Adinomis »
Rom.12:21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Israël en de Gemeente uit de heidenen
« Reactie #12 Gepost op: juli 31, 2012, 07:37:26 pm »
Adinomis,

Dat doet mij een preek herinneren van een dominee, die zei dat de olijfboom bestond uit tamme en wilde takken. De Joden zijn de tamme takken, zoals de boom tam is. De christenen zijn de wilde takken geënt op de tamme boom. Maar door arrogantie menen de wilde takken nu dat de boom ook wild is en dat de tamme takken maar geënt moeten worden op onze wilde boom.
Nadien was er veel negatief commentaar op deze preek, helaas.

Dat het Joodse volk de Messias niet kent is toch ook omdat de bijbel ergens zegt dat God de Joden opzettelijk heeft verblind voor het evangelie ten gunste van de heidenen?

Adinomis

 • Berichten: 1813
  • Bekijk profiel
Israël en de Gemeente uit de heidenen
« Reactie #13 Gepost op: juli 31, 2012, 10:06:16 pm »

quote:

learsi schreef op 31 juli 2012 om 19:37:
Adinomis,

Dat doet mij een preek herinneren van een dominee, die zei dat de olijfboom bestond uit tamme en wilde takken. De Joden zijn de tamme takken, zoals de boom tam is. De christenen zijn de wilde takken geënt op de tamme boom. Maar door arrogantie menen de wilde takken nu dat de boom ook wild is en dat de tamme takken maar geënt moeten worden op onze wilde boom.
Nadien was er veel negatief commentaar op deze preek, helaas.
De vertaling heeft het ook over "edele" takken. Dat klinkt nog mooier. Maar die dominee had zeker een punt.

quote:

Dat het Joodse volk de Messias niet kent is toch ook omdat de bijbel ergens zegt dat God de Joden opzettelijk heeft verblind voor het evangelie ten gunste van de heidenen?
Dat staat in Romeinen 11:11:

quote:


 Maar nu vraag ik weer: ze zijn toch niet gestruikeld om ten val te komen? Dat in geen geval, maar door hun overtreding konden de heidenen worden gered en daarop moesten zij afgunstig worden.

en

Rom.11:28 Zij zijn naar het evangelie vijanden om uwentwil, naar de verkiezing zijn zij geliefden om der vaderen wil.

Je zou er haast van maken dat de heidenen alleen maar gered worden omdat God Israël terug wil hebben. Dat is waarschijnlijk niet zo. Maar als je bovenstaande verzen leest krijg je die indruk. God had alle verbonden alleen met Israël gesloten. Heidenen die er geen recht op hadden kregen toch deel aan die verbonden, door Jezus aan te nemen. We zijn mede-erfgenamen en medeburgers volgens de Efezebrief. God wil ons gebruiken om Israël jaloers te maken.

Helaas hebben we een slecht imago als christenen bij de Joden.

Maar God komt tot zijn doel, daar kunnen we zeker van zijn.
Rom.12:21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Israël en de Gemeente uit de heidenen
« Reactie #14 Gepost op: juli 31, 2012, 11:43:13 pm »

quote:

Adinomis schreef op 31 juli 2012 om 22:06:
[...]

De vertaling heeft het ook over "edele" takken. Dat klinkt nog mooier. Maar die dominee had zeker een punt.

Edele takken, ja dat klinkt nog indrukwekkender.  :)

quote:

Dat staat in Romeinen 11:11:

Dank je,

quote:

We zijn mede-erfgenamen en medeburgers volgens de Efezebrief. God wil ons gebruiken om Israël jaloers te maken.

Mede-erfgenamen, ja inderdaad en dat past het niet om te menen dat de Joden zich aan ons moeten aanpassen, want zij zijn de erfgenamen? Staat dat ook zo ergens in de bijbel?

quote:

Maar God komt tot zijn doel, daar kunnen we zeker van zijn.
Bij ons in de kerk is men de laatste jaren steeds meer aandacht voor Israël gaan krijgen en hun bijzondere positie. Vreemde is dat het van onderaf gebeurde. De kerkleden zelf voelden het verlangen voor Israël wekelijks te bidden in de kerk. Zo is het eigenlijk "van onderaf" ontstaan ipv dat een leer van "bovenaf" is gebracht.

Ozombi

 • Berichten: 716
  • Bekijk profiel
Israël en de Gemeente uit de heidenen
« Reactie #15 Gepost op: augustus 01, 2012, 11:59:41 pm »
Men bedoelt toch niet het geografische Israel en zijn inwoners? Die hebben inderdaad goddelijke steun nodig want dat gaat al jaren helemaal niet goed met dat land. Hoe je zo kan afzakken zonder het in de gaten te hebben is mij een raadsel. Een grote catastrofe , het ware Israel onwaardig.

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Israël en de Gemeente uit de heidenen
« Reactie #16 Gepost op: september 01, 2012, 02:42:11 pm »

quote:

Ozombi schreef op 01 augustus 2012 om 23:59:
Men bedoelt toch niet het geografische Israel en zijn inwoners? Die hebben inderdaad goddelijke steun nodig want dat gaat al jaren helemaal niet goed met dat land. Hoe je zo kan afzakken zonder het in de gaten te hebben is mij een raadsel. Een grote catastrofe , het ware Israel onwaardig.


Ja dat wordt wel bedoeld.
De belofte van G'd in aan Zijn uitverkoren Volk Israël om hen terug te halen uit alle uithoeken van de wereld is gestart in 1948 met de heroprichting van de staat Israël en is nog steeds in volle gang. Nog dagelijks keren vele Joden terug naar het beloofde land Israël, waarvan Jeruzalem de onverdeelde hoofdstad is en zal blijven.

Adinomis

 • Berichten: 1813
  • Bekijk profiel
Israël en de Gemeente uit de heidenen
« Reactie #17 Gepost op: september 01, 2012, 03:58:29 pm »

quote:

learsi schreef op 31 juli 2012 om 23:43:

Bij ons in de kerk is men de laatste jaren steeds meer aandacht voor Israël gaan krijgen en hun bijzondere positie. Vreemde is dat het van onderaf gebeurde. De kerkleden zelf voelden het verlangen voor Israël wekelijks te bidden in de kerk. Zo is het eigenlijk "van onderaf" ontstaan ipv dat een leer van "bovenaf" is gebracht.

Hierover las ik ook iets in een nieuwsbrief van Dirk van Genderen van mei dit jaar.
Ik citeer:

quote:


Op diverse plaatsen in ons land zijn gebedsgroepen voor Israel actief. De afgelopen week vertelde iemand mij dat in zijn gemeente enkele jaren geleden zo´n gebedsgroep voor Israel is begonnen, die op regelmatige basis samenkomt om te bidden. Omdat er steeds meer bidders kwamen, is de groep inmiddels gesplitst en zijn er nu twee gebedsgroepen in die ene gemeente. Toen gebeurde er iets bijzonders.
 
Omdat hun eigen voorganger vrijwel nooit sprak over Israel of bad voor Israel, zijn ze speciaal voor hem gaan bidden. Ze vroegen aan de Here of Hij zo in zijn hart wilde werken, dat hij dat wel zou gaan doen.
 En het wonder gebeurde. Onlangs vertelde deze voorganger in zijn gemeente dat hij bezig was met zijn preek, maar dat het niet wilde lukken. Toen voelde hij zich geleid om over Israel te preken en voor Israel te bidden. We hebben een levende God. De Here hoort en verhoort gebeden.
 
Als ik ergens spreek over Israel of over de eindtijd en daarbij ook Bijbelse profetieën over Israel betrek, krijg ik regelmatig de vraag hoe het toch komt dat daarover in hun samenkomsten vrijwel nooit wordt gesproken.
 Weet u wat mijn antwoord dan vaak is? ‘Ga maar op je knieën voor je voorganger, voor je predikant. De Here kan verandering geven en zijn ogen openen voor Israel, voor de toekomst en voor de toekomst van het Joodse volk.’

Te snel wijzen wij met de veroordelende vinger naar kerken en voorgangers die nauwelijks oog hebben voor wat God doet in Israel en onder het Joodse volk wereldwijd, alsof God hen al verworpen zou hebben. Doe daar nooit aan mee!
 Weet u, die voorgangers hebben het nooit anders geleerd. Ze staan in een traditie van vele eeuwen, waar velen Israel en het Joodse volk uit het oog waren verloren.
 Het is toch enkel genade als de Here onze ogen heeft geopend voor de plaats die Israel en het Joodse volk in Zijn heilsplan hebben? Ooit waren wij daarvoor toch ook blind? Ik wel, hoor.


Eigenlijk sprak ik ook wel eens veroordelend op die manier. Maar bovenstaand getuigenis sprak me aan. We hebben het in ons gebedstrio in praktijk gebracht. We hebben beleden dat we gauw met kritiek klaar staan en vergeten ervoor te bidden. Toen zijn we gaan bidden.

Op 21 september a.s. is er een startavond georganiseerd waar een spreker komt van de Stichting Yachad. Dit gaat over de verhouding kerk - Israël. Er zijn zelfs meer ontwikkelingen. Dit gebeurde dan ook van onder af, maar in feite gebeurde dit van BOVEN af. God verhoort als we bidden naar zijn wil.
« Laatst bewerkt op: september 01, 2012, 03:59:14 pm door Adinomis »
Rom.12:21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

vrolijke

 • Berichten: 1104
 • bekennende pantheïst
  • Bekijk profiel
Israël en de Gemeente uit de heidenen
« Reactie #18 Gepost op: september 01, 2012, 06:54:13 pm »

quote:

learsi schreef op 01 september 2012 om 14:42:
[...]


Ja dat wordt wel bedoeld.
De belofte van G'd in aan Zijn uitverkoren Volk Israël om hen terug te halen uit alle uithoeken van de wereld is gestart in 1948 met de heroprichting van de staat Israël en is nog steeds in volle gang. Nog dagelijks keren vele Joden terug naar het beloofde land Israël, waarvan Jeruzalem de onverdeelde hoofdstad is en zal blijven.


En iedereen die zich daar tegen weerd, bestraft god die?
Of doen dat mensen "in opdracht van god"?

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Israël en de Gemeente uit de heidenen
« Reactie #19 Gepost op: september 01, 2012, 08:12:15 pm »

quote:

vrolijke schreef op 01 september 2012 om 18:54:
[...]


En iedereen die zich daar tegen weerd, bestraft god die?
Of doen dat mensen "in opdracht van god"?


De bijbel is inderdaad uiterst duidelijk over de toorn van G'd die een ieder over zich zelf en haar naties zal afroepen, wanneer men hem tegenwerkt in Zijn Plan.

Voorbeelden van aardbevingen in Turkije onlangs en zeer recent in Iran, zijn daarvan goede voorbeelden. Serieuze waarschuwingen van de Almachtige aan deze naties. Blijft af van Israël en laat het land onverdeeld.

Ezechiel 36
2 Zo zegt de Heere HEERE: Omdat de vijand over u gezegd heeft: Haha! Zelfs de eeuwige hoogten zijn ons tot  erfelijk bezit geworden,
3 profeteer daarom, en zeg: Zo zegt de Heere HEERE: Daarom, omdat men u van rondom verwoest en opgeslokt heeft, zodat u een erfelijk bezit werd voor het overblijfsel van de heidenvolken, u over de tong ging en er kwaad gerucht bij het volk was
4 – luister daarom, bergen van Israël, naar het woord van de Heere HEERE. Zo zegt de Heere HEERE tegen de bergen en tegen de heuvels, tegen de waterstromen en tegen de dalen, tegen de verwoeste puinhopen en tegen de verlaten steden, die tot buit en tot een voorwerp van spot geworden zijn voor het overblijfsel van de heidenvolken die rondom u zijn –
5 daarom, zo zegt de Heere HEERE: Voorwaar, in het vuur van Mijn na-ijver heb Ik gesproken tot het overblijfsel van de heidenvolken en tot heel Edom, die zichzelf Mijn land tot erfelijk bezit hebben gegeven met de blijdschap van heel hun hart, met leedvermaak, zodat zijn weidegrond tot buit zou zijn.
6 Profeteer daarom over het land van Israël, en zeg tegen de bergen en tegen de heuvels, tegen de waterstromen en tegen de dalen: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, in Mijn na-ijver en in Mijn grimmigheid heb Ik gesproken, omdat u de  smaad van de heidenvolken gedragen hebt.


Joel 3
2 zal Ik alle heidenvolken bijeenbrengen
en hen doen afdalen naar het dal van Josafat.
Daar zal Ik met hen een rechtszaak voeren,
vanwege Mijn volk en Mijn eigendom Israël,
dat zij onder de heidenvolken verstrooid hebben.
Mijn land hebben zij verdeeld.

3 Zij hebben het lot geworpen over Mijn volk.
Zij gaven een jongen voor een hoer;
zij verkochten een meisje voor wijn, zodat zij konden drinken.
12 Laten de heidenvolken opgewekt worden en oprukken
naar het dal van Josafat,
want daar zal Ik zitten om te berechten
alle heidenvolken van rondom!


Het is dus G'd Die zal ingrijpen en niet de mens.
Mogelijk zal G'd zoals veel vaker wel de juiste mensen of volken inzetten om Zijn doel te bereiken.

vrolijke

 • Berichten: 1104
 • bekennende pantheïst
  • Bekijk profiel
Israël en de Gemeente uit de heidenen
« Reactie #20 Gepost op: september 01, 2012, 08:35:04 pm »

quote:

learsi schreef op 01 september 2012 om 20:12:
[...]


De bijbel is inderdaad uiterst duidelijk over de toorn van G'd die een ieder over zich zelf en haar naties zal afroepen, wanneer men hem tegenwerkt in Zijn Plan.

Voorbeelden van aardbevingen in Turkije onlangs en zeer recent in Iran, zijn daarvan goede voorbeelden. Serieuze waarschuwingen van de Almachtige aan deze naties. Blijft af van Israël en laat het land onverdeeld.Ik werk "hem" ook tegen. (euh, in mijn haar krabbend; die van de Joden, of die van de christenen?)
Heb ik ook met sancties te rekenen?

Wat is er eigenlijk met dat aardbeven in Haiti? Als straf voor wat?
En al die landen, waar er heel erg tegen "god" gewerkt word, en waar geen aardbeven is?

Sorry, ik wil je niet verder storen in het duiden van de tekens.

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Israël en de Gemeente uit de heidenen
« Reactie #21 Gepost op: september 02, 2012, 12:46:39 pm »

quote:

vrolijke schreef op 01 september 2012 om 20:35:
[...]
Ik werk "hem" ook tegen. (euh, in mijn haar krabbend; die van de Joden, of die van de christenen?)
Heb ik ook met sancties te rekenen?

Als je Jezus niet hebt aangenomen als je Verlosser dan is het antwoord ja.

quote:

Wat is er eigenlijk met dat aardbeven in Haiti?
In Haiti wordt zeer veel voodoo en Santeria gedaan, zwarte afgoderij dus en demomen verering.

quote:

En al die landen, waar er heel erg tegen "god" gewerkt word, en waar geen aardbeven is?

Vraag je me nu vrolijke om uit te leggen waarom G'd niet ingrijpt?
Het is de beslissing van G'd en niet van mij, gelukkig.

Als je de moeite neemt om de bijbel te lezen dan zal je zien dat G'd bij 2 zaken zeer hardhandig ingrijpt:
- Wie afgoden aanbidt.
- Wie Zijn oogappel Israël kwaad (wil) aandoen of doet.

vrolijke

 • Berichten: 1104
 • bekennende pantheïst
  • Bekijk profiel
Israël en de Gemeente uit de heidenen
« Reactie #22 Gepost op: september 02, 2012, 04:18:56 pm »

quote:

learsi schreef op 02 september 2012 om 12:46:
[...]

Als je Jezus niet hebt aangenomen als je Verlosser dan is het antwoord ja.
De joden hebben Jezus toch ook niet als verlosser aangenomen?

Hoe zit dat nu, als er ergens een aardbeven is, zoals in Italie?
Kun je dat a.u.b. voor mij duiden?
« Laatst bewerkt op: september 02, 2012, 04:21:22 pm door vrolijke »

Ozombi

 • Berichten: 716
  • Bekijk profiel
Israël en de Gemeente uit de heidenen
« Reactie #23 Gepost op: september 02, 2012, 05:31:11 pm »
Het lijkt er op dat men hier eindelijk de wet van Karma aan het onderstrepen is.
Toch is het op deze manier wat simpel gesteld. Natuurrampen waarbij hele groepen mensen worden getroffen hebben meer met het karma van al die getroffen individuen te maken, waarvan de oorzaken meestal duizenden aardse jaren in het verleden liggen. Bepaalde geografische locaties hebben nu eenmaal meer last van natuurrampen dan andere. Men zou moeten nadenken over de reden waarom bepaalde individuen op een bepaald tijdstip juist dáár zijn verzameld ten tijde van een natuurramp.

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Israël en de Gemeente uit de heidenen
« Reactie #24 Gepost op: september 02, 2012, 05:49:07 pm »

quote:

vrolijke schreef op 02 september 2012 om 16:18:
[...]
De joden hebben Jezus toch ook niet als verlosser aangenomen?

het volk Israël heeft het oude Verbond welke gesloten is door JHWH tussen Hem en het volk Israël. Dit Verbond is nog nooit opgeheven, immers G'd Zijn Woord en beloften zijn Eeuwig.

quote:

Hoe zit dat nu, als er ergens een aardbeven is, zoals in Italie?
Kun je dat a.u.b. voor mij duiden?

Nee dat kan ik niet, wel weet ik dat G'd zonden straft.
G'd kent de zonden van alle mensen en naties, ik niet.
Maar ik zeg ook niet dat alle rampen van G'd komen. Wie G'd negeert zal door G'd ook genegeerd worden. Daarmee verdwijnt Zijn zegen en heeft het kwaad alle vrijheid om te handelen. Als het Licht Zich terug trekt, komt de duisternis.

vrolijke

 • Berichten: 1104
 • bekennende pantheïst
  • Bekijk profiel
Israël en de Gemeente uit de heidenen
« Reactie #25 Gepost op: september 02, 2012, 07:25:17 pm »

quote:

learsi schreef op 02 september 2012 om 17:49:
[...]

het volk Israël heeft het oude Verbond welke gesloten is door JHWH tussen Hem en het volk Israël. Dit Verbond is nog nooit opgeheven, immers G'd Zijn Woord en beloften zijn Eeuwig.


[...]

Nee dat kan ik niet, wel weet ik dat G'd zonden straft.
G'd kent de zonden van alle mensen en naties, ik niet.
Maar ik zeg ook niet dat alle rampen van G'd komen. Wie G'd negeert zal door G'd ook genegeerd worden. Daarmee verdwijnt Zijn zegen en heeft het kwaad alle vrijheid om te handelen. Als het Licht Zich terug trekt, komt de duisternis.Dat het bij Iran, Turkeie en Haiti ook anders is, als jij denkt, daaraan twijfel je niet?
Misschien is het gewoon een kwestie van Platentektoniek, en god zit er voor niks tussen.  

Die skandinaviers mogen nog zoveel tegen god zijn. Daar komt niet zo gouw een aardbeving.
De groenlanders nog veel meer. :+

Kijk es hier:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/be/Aardbevingen.gif/800px-Aardbevingen.gif
« Laatst bewerkt op: september 02, 2012, 07:31:52 pm door vrolijke »

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Israël en de Gemeente uit de heidenen
« Reactie #26 Gepost op: september 02, 2012, 07:43:59 pm »
Ik lees deze draad net voor het eerst en er valt heerlijk veel op te reageren voor me  :9~
Uiteraard ben ik het met de eerste openingspost helemaal eens  d:)b

Eerst met het laatste beginnen.
Ik geloof dat alle rampen op aarde wel band houden met wat God bewust met deze aarde doet. Alleen niet door een boze god die vanuit zijn woede iedereen wil pletten, zoals deze meneer graag zou willen: http://www.grenswetenschap.nl/images/artikelfoto/boze-rechter-oordelen.jpg

Maar eerder zoals hij dat doet met honden: http://cdn.static.ovimg.com/episode/2270271.jpg
Het is te doen om de genen die het allemaal overleven. Door tegenslagen gaan ze eerder na denken over de wezenlijke belangrijke dingen in het leven en laten ze meer een individualistische kijk op het leven los. Een manier van africhten eigenlijk :)

Daarnaast veroorzaken de mensen vaak zelf de grootste rampen en dat zal nog eens haar ondergang worden.
« Laatst bewerkt op: september 02, 2012, 07:46:32 pm door gaitema »
Een nieuwe start is een nieuw begin

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Israël en de Gemeente uit de heidenen
« Reactie #27 Gepost op: september 02, 2012, 07:49:08 pm »
Wat varkensvleees betreft. Het was God volgens mij inderdaad puur te doen om een zo gezond mogenlijke manier van eten. Dan kan je beter inderdaad niet te veel varkensvlees eten. Maar een beetje is nu ook weer niet direct dodelijk.
Een nieuwe start is een nieuw begin

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Israël en de Gemeente uit de heidenen
« Reactie #28 Gepost op: september 02, 2012, 07:59:24 pm »

quote:

vrolijke schreef op 02 september 2012 om 19:25:

Dat het bij Iran, Turkeie en Haiti ook anders is, als jij denkt, daaraan twijfel je niet?
Misschien is het gewoon een kwestie van Platentektoniek, en god zit er voor niks tussen.  

Die skandinaviers mogen nog zoveel tegen god zijn. Daar komt niet zo gouw een aardbeving.
De groenlanders nog veel meer. :+

Kijk es hier:

[afbeelding]


Er is voor G'd meer mogelijk dan alleen maar aardbevingen alleen.
Zo zou G's ons in NL vermoedelijk niet treffen met een vulkaanuitbarsting als straf, maar eerder met een watersnoodramp. En Zwitserland niet met een watersnoodramp maar met ongekende lawines?

Misschien heeft G'd de foute volken al tevoren geplaatst op plekken waar Hij kan toeslaan met aardbevingen indien nodig? G'd is immers alwetend. De Schrift geeft daarover geen uitsluitsel, dus is het gissen.

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Israël en de Gemeente uit de heidenen
« Reactie #29 Gepost op: september 02, 2012, 08:01:27 pm »
Israël als grote broer vind ik een mooi beeld.

Maar ook hierin komt precies naar voren wat ik bedoel. Dat Israël de verloren zoon in dit geheel is, lijkt me een mooie gedachte, maar dan nog herken ik mezelf in dat beeld.

Kan ik wel aardig uitbeelden:


als kind ging ik heerlijk naar Gods Huis en het was er heerlijk:
http://dronrijp.ruslandkinderhulp.nl/Projecten/Kind_2007/Fotomap/K07_kerk/kerk-Kristina-167-_3_.jpg

Tot een jaar of 16, te druk nu:
http://imagene.youropi.com/sasazu-uitgaan-praag-1(p:club,11528)(c:0).jpg

Maar het bracht me niets anders dan een nieuwe overtuiging, ik ben namelijk een:
http://ericmclaughlin.net/wp-content/uploads/2012/08/loser1.jpg

Dus opweg met een leeg gevoel naar het Vaderhuis. Daar ben ik thuis:
http://3.bp.blogspot.com/-_WnTLYOSbsQ/ThmSdYraoVI/AAAAAAAAADg/ODk2o55KQFM/s760/parel%252Bin%252BGods%252Bhand.jpg

Nog steeds drink ik nog wel een biertje met mijn vrienden in de kroeg, zoals Jezus op de bruiloft te Kana ook gerust toe liet, maar je bent in je hart na een zwerftocht weer terug bij de Vader.
Een nieuwe start is een nieuw begin

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Israël en de Gemeente uit de heidenen
« Reactie #30 Gepost op: september 02, 2012, 08:02:24 pm »

quote:

gaitema schreef op 02 september 2012 om 19:43:
Ik lees deze draad net voor het eerst en er valt heerlijk veel op te reageren voor me  :9~
Uiteraard ben ik het met de eerste openingspost helemaal eens  d:)b

Eerst met het laatste beginnen.
Ik geloof dat alle rampen op aarde wel band houden met wat God bewust met deze aarde doet. Alleen niet door een boze god die vanuit zijn woede iedereen wil pletten, zoals deze meneer graag zou willen: [afbeelding]

Maar eerder zoals hij dat doet met honden: [afbeelding]
Het is te doen om de genen die het allemaal overleven. Door tegenslagen gaan ze eerder na denken over de wezenlijke belangrijke dingen in het leven en laten ze meer een individualistische kijk op het leven los. Een manier van africhten eigenlijk :)

Daarnaast veroorzaken de mensen vaak zelf de grootste rampen en dat zal nog eens haar ondergang worden.
Toch is G'd in de bijbel erg duidelijk wat betreft Zijn toorn, zelfs over Zijn  brandende toorn. Dat gaat denk ik iets verder dan opvoedkundig. Niet voor niets zegt G'd in de bijbel in Romeinen 12, laat de wraak aan mij.

19   Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven:  Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heere.

In wezen is G'd niet alleen de knuffel-God die sommigen van Hem maken. G'd is OOK Liefde, maar ook Wraak.
« Laatst bewerkt op: september 02, 2012, 08:03:25 pm door learsi »

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Israël en de Gemeente uit de heidenen
« Reactie #31 Gepost op: september 02, 2012, 08:06:29 pm »
Wat de afscheiding van de kerken ten opzichte van Israël betreft: culturen speelden ook een rol. De Rooms Katholieke Kerk werd gesticht in het romeinse rijk, waarin er al speciale dagen gevierd werden in de oude godsdiensten, die door een christelijke invulling vervangen werden. Hierdoor is het één en andere ook verschoven.
« Laatst bewerkt op: september 02, 2012, 08:07:06 pm door gaitema »
Een nieuwe start is een nieuw begin

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Israël en de Gemeente uit de heidenen
« Reactie #32 Gepost op: september 02, 2012, 08:11:39 pm »

quote:

learsi schreef op 02 september 2012 om 20:02:
[...]


Toch is G'd in de bijbel erg duidelijk wat betreft Zijn toorn, zelfs over Zijn  brandende toorn. Dat gaat denk ik iets verder dan opvoedkundig. Niet voor niets zegt G'd in de bijbel in Romeinen 12, laat de wraak aan mij.

19   Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven:  Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heere.

In wezen is G'd niet alleen de knuffel-God die sommigen van Hem maken. G'd is OOK Liefde, maar ook Wraak.Waarop strafte God Israël? Met de bedoeling dat ze zich zouden bekeren. Ook om de wereld er om heen te waarschuwen. Zo doet Hij dat steeds. Het is altijd met een doel om de vrese des Heeren aan te wakkeren en mensen tot een beter inzicht te brengen.

Zoals het gedonder van de bliksen toen de tien geboden werden opgesteld door God en aan Mozus gegeven werd. Het volk sidderde en beefde, respecteerde daarom Mozus enorm, die als enige in staat leek een confrontatie met God te overleven.
Strond eigenwijs dat volk, dat wel, maar het kwam na een hoop gedoe onderweg wel een generatie later in het beloofde land aan. En nu ook weer. Duizenden jaren geduvel later komen ze weer in het beloofde land aan.
« Laatst bewerkt op: september 02, 2012, 08:14:00 pm door gaitema »
Een nieuwe start is een nieuw begin

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Israël en de Gemeente uit de heidenen
« Reactie #33 Gepost op: september 02, 2012, 08:26:27 pm »

quote:

gaitema schreef op 02 september 2012 om 20:11:
Waarop strafte God Israël? Met de bedoeling dat ze zich zouden bekeren. Ook om de wereld er om heen te waarschuwen. Zo doet Hij dat steeds. Het is altijd met een doel om de vrese des Heeren aan te wakkeren en mensen tot een beter inzicht te brengen.

G'd gaat nu eenmaal  anders om met Zijn uitverkoren volk en met zijn kinderen door Christus dan met ongelovigen of goddelozen. En zelfs hoe Hij met Zijn uitverkoren volk omgaat is niet mals. Laat staan hoe Hij handelt tegen Goddelozen en lieden die tegen hem strijden, zoals islam.

quote:

Zoals het gedonder van de bliksen toen de tien geboden werden opgesteld door God en aan Mozus gegeven werd. Het volk sidderde en beefde, respecteerde daarom Mozus enorm, die als enige in staat leek een confrontatie met God te overleven.
Strond eigenwijs dat volk, dat wel, maar het kwam na een hoop gedoe onderweg wel een generatie later in het beloofde land aan. En nu ook weer. Duizenden jaren geduvel later komen ze weer in het beloofde land aan.

Ik vrees Gailtema, dat wij het nu geen haar beter zouden doen en mogelijk nog veel slechter. Op zich vind ik de straf voor het gouden kalf nog wel mals. De voorbede en het op de bres springen voor het vol Israël dat Mozes heeft gedaan heeft JHWH milder gemaakt dan Hij oorspronkelijk van plan was. Iets wat Noach overigens niet heeft gedaan.

Maar zoek maar eens de passages in de bijbel op over toorn en wraak van G'd.

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Israël en de Gemeente uit de heidenen
« Reactie #34 Gepost op: september 02, 2012, 10:17:25 pm »

quote:

learsi schreef op 02 september 2012 om 20:26:
[...]

G'd gaat nu eenmaal  anders om met Zijn uitverkoren volk en met zijn kinderen door Christus dan met ongelovigen of goddelozen. En zelfs hoe Hij met Zijn uitverkoren volk omgaat is niet mals. Laat staan hoe Hij handelt tegen Goddelozen en lieden die tegen hem strijden, zoals islam.


Ja, dat ben ik met je eens. Ik zeg eigenlijk ook, dat door rampen die God over de aarde laat gaan er mensen tot Hem kunnen bekeren of dichter bij Hem kan brengen. Ik zag zelfs dat de vuurwerkramp in Enschede (wat de mensen zelf veroorzaakt hebben) een Enschedeeër tot het christelijke geloof gebracht heeft. Daar stond iets over in het Twentse dagblad Tubantia. Ik geloof ook dat er moslims zijn die door dat soort zaken ijverig gaan zoeken naar wie Allah nu 'echt' is. Snap je wat ik bedoel?

Nood leert bidden.

quote:


Ik vrees Gailtema, dat wij het nu geen haar beter zouden doen en mogelijk nog veel slechter. Op zich vind ik de straf voor het gouden kalf nog wel mals. De voorbede en het op de bres springen voor het vol Israël dat Mozes heeft gedaan heeft JHWH milder gemaakt dan Hij oorspronkelijk van plan was. Iets wat Noach overigens niet heeft gedaan.

Maar zoek maar eens de passages in de bijbel op over toorn en wraak van G'd.


Volgens mij praten we langs elkaar heen. Hoe verkeerd een mens ook doet, God zou nooit wrok tegen een mens koesteren. Hij zou eerder om hen huilen en rouwen. Zo las ik dat vandaag nog in de profetiën van Jeremia. Hij voorspelde de val van Moab omdat ze zo arrogant het getroffen Israël altijd stond uit te lachen en honend na te wijzen (Jeremia 48: 27). En wat zegt God daar ook: dat Hij zou jammeren om Moab, zal Hij huilen om dat hele land. Er staat vervolgens dat Hij zal treuren  om hun Koir-Cheres en om hun wijnstokken van Sibma, zal Hij luider huilen dan om Jazer (Jeremia 48: 31-32). Maar Hij beloofd dat Hij eens het lot van de Moab zal laten keren (Jeremia 48: 47).
Dus Hij mag dan wel hard van zich afslaan, maar vanuit groot verdriet om de duisternis dat er is en het val er van, om het lot dat de mensen helaas moet treffen. Alles om hen zelf zo veel mogelijke verdere leed te besparen.

God straft nooit om iets slechter te maken, maar altijd om het beter te maken.

God is geen God die mensen in de hel gooit, maar een God die de mensen uit de hel red. Wat me ook op valt is dat God 4 kantjes in de bijbel aan de profetie over Moab laat opschrijven door Jeremia, terwijl  Hij over de Filistijnen maar één kantje besteed. Het is me noch al een emotie wat God over Moab uit stort. Hij gaat zelfs zo ver dat Hij het omschrijft als een vrouw. "Kom van je verheven zetel af, vrouwe Dibon, en je zult van dorst versmachten." (vers 18)

"Het is uit met Moabs machtvertoon, gebroken is zijn machtige arm - spreekt de HEER. Voer het dronken, het heeft de HEER getart." (vers 25 en 26)

Dus het tarte Hem hoe ze Israël uit lachten en hoe arrogant ze deden en Hij huild luid om de val van dit land Moab. Zijn vrouwe Dibon. Alsof Hij het over Zijn bruid Israël heeft. Hij beloofd haar ook betere tijden toe. Na regen komt zonneschijn.
Weer de overéénkomst met  hoe God ook Israël benaderd.

In vers 11 zei God het zelfs zo: "Moab had vanaf zijn jeugd geen zorgen, het was als wijn dat op de broesem rustte. Nooit werd het van het ene in het andere vat gegoten, nooit ging het in ballingschap."

Vrouwe Dibon en haar jeugd.

Toch zeggen het aantal woorden ook niet alles. Over Damascus spreekt Hij maar 5 versen waarin hun val beschreven wordt met daarin één opmerkelijke vers (Jer. 49: 25) "Waarom toch wordt Damascus nog verdedigd, die schitterende stad waarin Ik vreugde vond?"

Valt me trouwens op dat God over Damascus geen goede ommekeer profeteerd. Het eindigd echt met de zin: "Ik zal de muren van Damascus in vlammen doen opgaan, vuur verteert de burchten van Benhedad."
Wie hen aanvalt staat er ook niet.

Haast actueel.
« Laatst bewerkt op: september 02, 2012, 11:15:15 pm door gaitema »
Een nieuwe start is een nieuw begin

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Israël en de Gemeente uit de heidenen
« Reactie #35 Gepost op: september 02, 2012, 11:07:21 pm »

quote:

gaitema schreef op 02 september 2012 om 22:17:
[...]
Ja, dat ben ik met je eens. Ik zeg eigenlijk ook, dat door rampen die God over de aarde laat gaan er mensen tot Hem kunnen bekeren of dichter bij Hem kan brengen. Ik zag zelfs dat de vuurwerkramp in Enschede (wat de mensen zelf veroorzaakt hebben) een Enschedeeër tot het christelijke geloof gebracht heeft. Daar stond iets over in het Twentse dagblad Tubantia. Ik geloof ook dat er moslims zijn die door dat soort zaken ijverig gaan zoeken naar wie Allah nu 'echt' is. Snap je wat ik bedoel?

Ja, al weet ik zelf niet zo zeker of G'd een dergelijke ramp veroorzaakt, zoals je zelf ok al aangeeft, door mensen zelf veroorzaakt. Wel zou het zo kunnen zijn dat de getroffenen geen echte band hadden met Hem? Waardoor G'd er niet was (of Zijn engelen) om het te voorkomen....

quote:

Volgens mij praten we langs elkaar heen. Hoe verkeerd een mens ook doet, God zou nooit wrok tegen een mens koesteren. Hij zou eerder om hen huilen en rouwen. Zo las ik dat vandaag nog in de profetiën van Jeremia. Hij voorspelde de val van Moab omdat ze zo arrogant het geplaagde Israël al eeuwen stond uit te lachen (Jeremia 48: 27). En wat zegt God daar ook: dat Hij zou jammeren om Moab, zal Hij huilen om dat hele land. Er staat vervolgens dat Hij zal treuren  om hun Koir-Cheres en om hun wijnstokken van Sibma, zal Hij luider huilen dan om Jazer (Jeremia 48: 31-32). Maar Hij beloofd dat Hij eens het lot van de Moab zal laten keren (Jeremia 48: 47).
Dus Hij mag dan wel hard van zich afslaan, maar vanuit groot verdriet om de duisternis dat er is en het val er van, om het lot dat de mensen helaas moet treffen. Alles om hen zelf zo veel mogelijke verdere leed te besparen.

Zoals je het nu uitlegt zie ik het ook wel G'd staat niet te lachen wanneer Hij Zijn toorn over volken laat gaan en hen straft. Hij heeft er geen plezier aan.

Maar als ik onderstaande lees:
2 Thessalonicenzen 1
8   wanneer Hij met vlammend vuur wraak oefent  over hen die God niet kennen, EN over hen die het Evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn.

Het maakt voor mij het woord Godvrezend heel duidelijk in ieder geval.

quote:

God straft nooit om iets slechter te maken, maar altijd om het beter te maken.

Volgens mij straft G'd (soms) ook omdat het het loon van de zonde is die we doen.
Zeker voor de mensen die Jezus Christus niet hebben als Bemiddelaar en advocaat.

quote:

God is geen God die mensen in de hel gooit, maar een God die de mensen uit de hel red.

Als je zou hebben geschreven Gaitema, zou ik het met je eens zijn geweest.
God is geen God die graag mensen in de hel gooit, maar een God die de liever mensen uit de hel red

Uiteindelijk zal G'd pas op het allerlaatste moment de hel openen.
- Na de opname
- Na Jezus Zijn Wederkomst als Messias om israel te bevrijden uit de grote verdrukking, waarin het dan verkeert.
- Na het 1000 jarig vredesrijk en opsluiten van de satan
- Na het vrijlaten van satan en tot leven wekken van alle ongelovigen
- Na Zijn eindoordeel, pas de hel openen om de satan erin te werpen, voor wie de hel eigenlijk bedoeld is, met hem allen die de satan hebben gediend, geoordeeld na hun werken. (Openbaringen 20).

quote:

Wat me ook op valt is dat God 4 kantjes in de bijbel aan de profetie over Moab laat opschrijven door Jeremia, terwijl  hij over de Filistijnen maar één kantje besteed.
Blijkbaar heeft G'd over Zijn toorn naar Moab meer verdriet dan over Zijn toorn naar de Filistijnen. Immers G'd kent de ware reden van zonde bij allen.

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Israël en de Gemeente uit de heidenen
« Reactie #36 Gepost op: september 02, 2012, 11:16:06 pm »
Ik heb nog iets bij geschreven over Damascus, vond ik ook boeiend.

Morgen lees ik weer verder :)
Een nieuwe start is een nieuw begin

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Israël en de Gemeente uit de heidenen
« Reactie #37 Gepost op: september 02, 2012, 11:19:00 pm »
Ware reden van zonden: "ze weten niets en zien niets."

Gebrek aan Licht door de zondeval (in de leugen van de slang trappen).
Een nieuwe start is een nieuw begin

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Israël en de Gemeente uit de heidenen
« Reactie #38 Gepost op: september 03, 2012, 05:15:04 pm »

quote:

learsi schreef op 02 september 2012 om 23:07:
[...]

Ja, al weet ik zelf niet zo zeker of G'd een dergelijke ramp veroorzaakt, zoals je zelf ok al aangeeft, door mensen zelf veroorzaakt. Wel zou het zo kunnen zijn dat de getroffenen geen echte band hadden met Hem? Waardoor G'd er niet was (of Zijn engelen) om het te voorkomen....


Doet me direct denken aan een opmerking dat Jezus maakte toen er wat mannen omkwamen bij de instorting van een toren of zo iets. Toen vroegen de mensen zich ook zo iets af. Maar Jezus wees dan weer op de mensen die niet omkwamen. Dat die niet anders waren.

Ik geloof denk ik wel dat God i.d.d bepaalde mensen bewust laat ontkomen bij zo'n ramp, omdat Hij een plan met ze heeft. Echter schiet me nu nog iets te binnen. In ons dorp was er een echtpaar door de bliksem eens getroffen in het bos en kwamen te overlijden. Het waren echter hele trouwe gelovige mensen.
De man zou zelfs een keer een droom van God hebben gehad waarin hij Jezus zag huilen over ons dorp vanaf de Nijverdalse berg (een heuvel), omdat het licht er aan het verdwijnen was. Die bliksem werd hem dus niet bespaard.
Ook David Wilkerson, een bekende evangelist in New York is overleden bij een auto-ongeluk. Maar wel weer een wonderbaarlijke verhaal bij Majoor Bosshardt van het L.D.H. destijds die in het KRO programma "Wonderen" vertelde hoe ze eens met de auto de snelweg op was gegaan na een bijeenkomst te hebben bezocht als uitgenodigde gast en later wonderwel slapend veilig geparkeerd bij een parkeerhaven langs de snelweg wakker werd. Ze kon zich niets herinderen van haar gang naar die parkeerhaven. Eénmaal weer thuis kwam ze in haar garage een engel tegen die haar zei dat ze het in het vervolg wat kalmer aan moest doen op haar hoge leeftijd.

Wat en hoe het ook gegaan is, zij kreeg wel weer hulp. Tja, het is maar net wat God in de planning heeft, geloof ik.

quote:


Zoals je het nu uitlegt zie ik het ook wel G'd staat niet te lachen wanneer Hij Zijn toorn over volken laat gaan en hen straft. Hij heeft er geen plezier aan.

Maar als ik onderstaande lees:
2 Thessalonicenzen 1
8   wanneer Hij met vlammend vuur wraak oefent  over hen die God niet kennen, EN over hen die het Evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn.

Het maakt voor mij het woord Godvrezend heel duidelijk in ieder geval.


Mij ook :)


quote:


Volgens mij straft G'd (soms) ook omdat het het loon van de zonde is die we doen.
Zeker voor de mensen die Jezus Christus niet hebben als Bemiddelaar en advocaat.  


Dat geloof ik ook.


quote:


Als je zou hebben geschreven Gaitema, zou ik het met je eens zijn geweest.
God is geen God die graag mensen in de hel gooit, maar een God die de liever mensen uit de hel red

Uiteindelijk zal G'd pas op het allerlaatste moment de hel openen.
- Na de opname
- Na Jezus Zijn Wederkomst als Messias om israel te bevrijden uit de grote verdrukking, waarin het dan verkeert.
- Na het 1000 jarig vredesrijk en opsluiten van de satan
- Na het vrijlaten van satan en tot leven wekken van alle ongelovigen
- Na Zijn eindoordeel, pas de hel openen om de satan erin te werpen, voor wie de hel eigenlijk bedoeld is, met hem allen die de satan hebben gediend, geoordeeld na hun werken. (Openbaringen 20).


Deze uitspraak heb ik van Pater Amadeüs, een Rooms Katholieke exorgist die ik eens gehoord heb toen hij nog leefde. Ik verstond het in de context zoals de pater het op me deed over komen: dat God er zeg maar er niet de Persoon naar is om mensen in de hel te gooien, maar Iemand is die mensen uit de slavernij van de duisternis bevrijdt. Natuurlijk weet hij als geen ander dat mensen in de hel belanden als exorgist en toch zei hij: "God is geen God die mensen in de hel gooit, maar een God die mensen uit de hel red."

Het gaat dan over Gods karakter en insteek ten opzichte van onze nood, geloof ik.
Niet gericht op de ondergang, maar op de bevrijding. Niet een God met een harpoen, maar met een reddingsboei, met de naam Jezus.

De duivel is de aanklager en de gene die er voor plijt een zo hoog mogelijke straf aan ons op te leggen. Maar Jezus is de vrijplijter die de bemiddelaar is om ons vrij te krijgen. En Jezus, ja, Hij is God :)

De Vader zal rechtvaardig oordelen. Als de Rechter in dit geding.
Zijn houding is natuurlijk: als het kan, vrij die man!  :)

quote:Blijkbaar heeft G'd over Zijn toorn naar Moab meer verdriet dan over Zijn toorn naar de Filistijnen. Immers G'd kent de ware reden van zonde bij allen.
Het lijkt er op.
Een nieuwe start is een nieuw begin

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Israël en de Gemeente uit de heidenen
« Reactie #39 Gepost op: september 03, 2012, 05:26:37 pm »
ps: die toren die instorte moest Adinomis in God dienen en of de Mammon ook al aan denken, zie ik :)
Een nieuwe start is een nieuw begin

vrolijke

 • Berichten: 1104
 • bekennende pantheïst
  • Bekijk profiel
Israël en de Gemeente uit de heidenen
« Reactie #40 Gepost op: september 03, 2012, 07:42:16 pm »

quote:

learsi schreef op 02 september 2012 om 19:59:
[...]


Misschien heeft G'd de foute volken al tevoren geplaatst op plekken waar Hij kan toeslaan met aardbevingen indien nodig?
http://www.gif-bilder.de/img/artikel/lachen.jpg https://www.aok-care.de/images/assets_575_x/wdv-369195_575x290.jpg

Sory. Ik kon´t niet laten. http://www.hundeschulecanis.de/trickdogging/mali.jpg

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Israël en de Gemeente uit de heidenen
« Reactie #41 Gepost op: september 03, 2012, 08:36:24 pm »

quote:

gaitema schreef op 03 september 2012 om 17:15:
[...]
Doet me direct denken aan een opmerking dat Jezus maakte toen er wat mannen omkwamen bij de instorting van een toren of zo iets. Toen vroegen de mensen zich ook zo iets af. Maar Jezus wees dan weer op de mensen die niet omkwamen. Dat die niet anders waren.

Dat ken ik eigenlijk niet.

Ik geloof denk ik wel dat God i.d.d bepaalde mensen bewust laat ontkomen bij zo'n ramp, omdat Hij een plan met ze heeft. Echter schiet me nu nog iets te binnen. In ons dorp was er een echtpaar door de bliksem eens getroffen in het bos en kwamen te overlijden. Het waren echter hele trouwe gelovige mensen.
De man zou zelfs een keer een droom van God hebben gehad waarin hij Jezus zag huilen over ons dorp vanaf de Nijverdalse berg (een heuvel), omdat het licht er aan het verdwijnen was. Die bliksem werd hem dus niet bespaard.
Ook David Wilkerson, een bekende evangelist in New York is overleden bij een auto-ongeluk. Maar wel weer een wonderbaarlijke verhaal bij Majoor Bosshardt van het L.D.H. destijds die in het KRO programma "Wonderen" vertelde hoe ze eens met de auto de snelweg op was gegaan na een bijeenkomst te hebben bezocht als uitgenodigde gast en later wonderwel slapend veilig geparkeerd bij een parkeerhaven langs de snelweg wakker werd. Ze kon zich niets herinderen van haar gang naar die parkeerhaven. Eénmaal weer thuis kwam ze in haar garage een engel tegen die haar zei dat ze het in het vervolg wat kalmer aan moest doen op haar hoge leeftijd. [/quote]
Denk ik ook, mogelijk heeft G'd met zo iemand die het wonderbaarlijk overleeft nog een plan. Of heeft zo iemand trouw gebeden voor een veilige reis? Hoe vaak vergeten we niet om voor zo iets simpels te bidden?

quote:

Deze uitspraak heb ik van Pater Amadeüs, een Rooms Katholieke exorgist die ik eens gehoord heb toen hij nog leefde. Ik verstond het in de context zoals de pater het op me deed over komen: dat God er zeg maar er niet de Persoon naar is om mensen in de hel te gooien, maar Iemand is die mensen uit de slavernij van de duisternis bevrijdt. Natuurlijk weet hij als geen ander dat mensen in de hel belanden als exorgist en toch zei hij: "God is geen God die mensen in de hel gooit, maar een God die mensen uit de hel red."

Het gaat dan over Gods karakter en insteek ten opzichte van onze nood, geloof ik.
Niet gericht op de ondergang, maar op de bevrijding. Niet een God met een harpoen, maar met een reddingsboei, met de naam Jezus.

Ha de Reddingsboei Jezus  :)
Maar wie dan G'd Zijn reddingsboei blijft afwijzen, zonder een eerder Verbond om op terug te vallen, zal door G'd uiteindelijk wel in ruiger water worden gebracht met als doel te verdrinken. Dat dan wel weer......

quote:

De duivel is de aanklager en de gene die er voor plijt een zo hoog mogelijke straf aan ons op te leggen. Maar Jezus is de vrijplijter die de bemiddelaar is om ons vrij te krijgen. En Jezus, ja, Hij is God :)

De Vader zal rechtvaardig oordelen. Als de Rechter in dit geding.
Zijn houding is natuurlijk: als het kan, vrij die man!  :)
Absoluut, daarom staat in Openbaringen 20 ook dat G'd zelfs de ongelovigen in Zijn Eindoordeel zal oordelen op basis van hun werken. Maar tot die tijd zullen dezen verblijven in het dodenrijk (niet hel en niet de Hemel). Hoe het daar is laat de bijbel weinig over kwijt.

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Israël en de Gemeente uit de heidenen
« Reactie #42 Gepost op: september 03, 2012, 08:37:27 pm »

quote:

Dit plaatje is wel grappig  :)

Ozombi

 • Berichten: 716
  • Bekijk profiel
Israël en de Gemeente uit de heidenen
« Reactie #43 Gepost op: september 04, 2012, 01:43:52 am »
De meest trouwe,gelovige,liefdevolle,vredige en meest ideale mens die nu leeft kan getroffen worden door de grootste ellende. De oorzaak daarvan kan tot wel 7 levens terug in het verleden liggen. Karma - of de wet der rechtvaardigheid - moet worden uitgewerkt en niemand wordt daarbij uitgezonderd. Hetzelfde geldt voor ziekte. Ziekte brengt symptomen met zich mee. Indien deze worden onderdrukt of uitgesteld dmv medicijnen, dan zal het zich hoe dan ook een andere keer openbaren, zelfs als daar één of enkele levens overheen gaan. Dat wat moet worden uitgewerkt kan niet worden tegengehouden.

Ozombi

 • Berichten: 716
  • Bekijk profiel
Israël en de Gemeente uit de heidenen
« Reactie #44 Gepost op: september 04, 2012, 01:50:52 am »
@learsi :
Absoluut, daarom staat in Openbaringen 20 ook dat G'd zelfs de ongelovigen in Zijn Eindoordeel zal oordelen op basis van hun werken. Maar tot die tijd zullen dezen verblijven in het dodenrijk (niet hel en niet de Hemel). Hoe het daar is laat de bijbel weinig over kwijt.

Als je toch eens wist hoe dit alles moet worden begrepen.....dan valt er heel veel over te vertellen. Ik vrees echter dat dit hier onbegonnen werk is. Zelf wil je er ook niet veel over kwijt, want ik lees nergens enige verklaring wat dit dan wel te betekenen heeft. De letterlijk opgevatte betekenis is in ieder geval ONZIN

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Israël en de Gemeente uit de heidenen
« Reactie #45 Gepost op: september 04, 2012, 06:03:19 pm »

quote:

learsi schreef op 03 september 2012 om 20:36:

Denk ik ook, mogelijk heeft G'd met zo iemand die het wonderbaarlijk overleeft nog een plan. Of heeft zo iemand trouw gebeden voor een veilige reis? Hoe vaak vergeten we niet om voor zo iets simpels te bidden?

Dat is altijd lastig na te gaan. Ik ken een verhaal van zendelingen die het evangelie wilden brengen bij een moordlustige indianen stam  ten anzien van mensen die niet bij hun stam hoorden die leefden onder het motte: "dood met het speer of wordt gedood door een speer." Deze zendelingen vonden er de dood, maar één van die indianen zag toen hoe engelen hen weg voer. Toen later de vrouwen van de zendelingen kwamen met ook nog eens een oud-stamlid die om een bepaalde reden zoek was geraakt en door hen geaddopteerd, toen was er eerst wat verwarring om haar terugkomst (ze dachten dat ze een spook was) en later kwam toch het evangelie vanwege die hele voorgeschiedenis en het bijleggen van misverstanden de stam in. Ze bekeerden zich als nog en braken met het geweld.

Wat De majoor betreft: door dit ingrijpen door een engel, kon ze getuigen zijn op de tv :)
 In het oude testament zei God tegen het volk:""vertel je kinderen van de wonderen die Ik gedaan heb. Van hoe ik jullie uit de slavernij heb gehaald."

De majoor vertelde het ook door op tv, van het wonder dat God gedaan had.

quote:Ha de Reddingsboei Jezus  :)
Maar wie dan G'd Zijn reddingsboei blijft afwijzen, zonder een eerder Verbond om op terug te vallen, zal door G'd uiteindelijk wel in ruiger water worden gebracht met als doel te verdrinken. Dat dan wel weer......

Het is het gevolg van een leven zonder God, die liefde is. Het gevolg kan niet anders zijn dan het tegenovergestelde van liefde treffen, helaas.

quote:


Absoluut, daarom staat in Openbaringen 20 ook dat G'd zelfs de ongelovigen in Zijn Eindoordeel zal oordelen op basis van hun werken. Maar tot die tijd zullen dezen verblijven in het dodenrijk (niet hel en niet de Hemel). Hoe het daar is laat de bijbel weinig over kwijt.

De bijbel noemt het ook: "de gevangenis" en "de duisternis".
Dat is wat anders dan de tweede dood inderdaad. Wat anders dan het vuur.
Een nieuwe start is een nieuw begin

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Israël en de Gemeente uit de heidenen
« Reactie #46 Gepost op: september 04, 2012, 06:07:46 pm »

quote:

Ozombi schreef op 04 september 2012 om 01:43:
De meest trouwe,gelovige,liefdevolle,vredige en meest ideale mens die nu leeft kan getroffen worden door de grootste ellende. De oorzaak daarvan kan tot wel 7 levens terug in het verleden liggen. Karma - of de wet der rechtvaardigheid - moet worden uitgewerkt en niemand wordt daarbij uitgezonderd. Hetzelfde geldt voor ziekte. Ziekte brengt symptomen met zich mee. Indien deze worden onderdrukt of uitgesteld dmv medicijnen, dan zal het zich hoe dan ook een andere keer openbaren, zelfs als daar één of enkele levens overheen gaan. Dat wat moet worden uitgewerkt kan niet worden tegengehouden.


Dat zie ik zelf weer wat anders. God is altijd de gene die geneest. Ook als medicijnen gebruikt wordt en er genezing plaats vindt, dan is God de gene die geneest. Wanneer Jezus een blinde liet zien, een dove liet horen en een melaatse genas, dan bleef die beter. Zo geneest God niet met de intentie dat het terug komt.

De duivel kan dat echter wel doen. Hij kan genezen om je aandacht te trekken, maar je krijgt iets rottigs vervolgens als cadeau toe.
Een nieuwe start is een nieuw begin

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Israël en de Gemeente uit de heidenen
« Reactie #47 Gepost op: september 04, 2012, 06:22:53 pm »

quote:

Ozombi schreef op 04 september 2012 om 01:50:
@learsi :
Absoluut, daarom staat in Openbaringen 20 ook dat G'd zelfs de ongelovigen in Zijn Eindoordeel zal oordelen op basis van hun werken. Maar tot die tijd zullen dezen verblijven in het dodenrijk (niet hel en niet de Hemel). Hoe het daar is laat de bijbel weinig over kwijt.

Als je toch eens wist hoe dit alles moet worden begrepen.....dan valt er heel veel over te vertellen. Ik vrees echter dat dit hier onbegonnen werk is. Zelf wil je er ook niet veel over kwijt, want ik lees nergens enige verklaring wat dit dan wel te betekenen heeft. De letterlijk opgevatte betekenis is in ieder geval ONZIN


Wat G'd ons niet heeft nagelaten aan kennis in Zijn Woord, kunnen we alleen maar gevaarlijk over gissen. Daarom lees je ook geen verdere verklaringen. Als JHWH had gewild dat we het wisten, zou Hij het hebben meegedeeld in de bijbel.
Als christen ben ik uiterst voorzichtig met invloeden van andere religies. Sommige leer uit de Joodse Kabbala is interessant, maar ook hiermee ben ik uiterst voorzichtig.

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Israël en de Gemeente uit de heidenen
« Reactie #48 Gepost op: september 04, 2012, 06:32:08 pm »

quote:

gaitema schreef op 04 september 2012 om 18:03:
Dat is altijd lastig na te gaan. Ik ken een verhaal van zendelingen die het evangelie wilden brengen bij een moordlustige indianen stam  ten anzien van mensen die niet bij hun stam hoorden die leefden onder het motte: "dood met het speer of wordt gedood door een speer." Deze zendelingen vonden er de dood, maar één van die indianen zag toen hoe engelen hen weg voer. Toen later de vrouwen van de zendelingen kwamen met ook nog eens een oud-stamlid die om een bepaalde reden zoek was geraakt en door hen geaddopteerd, toen was er eerst wat verwarring om haar terugkomst (ze dachten dat ze een spook was) en later kwam toch het evangelie vanwege die hele voorgeschiedenis en het bijleggen van misverstanden de stam in. Ze bekeerden zich als nog en braken met het geweld.

Het goede willen doen en gaan doen, zonder dat G'd daar opdracht voor heeft gegeven, dwingt geen bescherming af van G'd. Immers dat christenen op slangen kunnen trappen en gif eten, zoals Jezus zegt, geldt alleen voor degenen die in Zijn opdracht het evangelie brengen.

Op eigen houtje actie ondernemen kan verkeerd uitpakken, ook al zijn de bedoelingen goed. Zo hoorde ik eens een verhaal van de pastor die op Familiy 7 TV vaak is, over een pas bekeerde die in zijn enthousiasme op zijn vakantie in Mexico de demonen daar in Jezus Naam trachtte uit te drijven. De beste man werd ernstig ziek naar het schijnt en overleefde het doordat een andere Christen voor hem ging bidden om genezing.

Je ziet dat ook in het OT, wanneer het volk Israël meende op eigen houtje een tweede aanval te doen, na een voorgaande succesvolle aanval, met Zijn Hulp. Maar die hulp bleef dan weg, omdat men het zonder G'd ging doen.

quote:

De bijbel noemt het ook: "de gevangenis" en "de duisternis".
Dat is wat anders dan de tweede dood inderdaad. Wat anders dan het vuur.
Precies, in het Hebreeuws schijnt daar ook echt een andere naam voor te zijn gebruikt, wat in onze vertalingen allemaal met hel is vertaald.... Maar ik praat nu na wat ik heb gehoord, ik ken noch Hebreeuws, nog Grieks.

Ozombi

 • Berichten: 716
  • Bekijk profiel
Israël en de Gemeente uit de heidenen
« Reactie #49 Gepost op: september 04, 2012, 07:32:59 pm »
@learsi::
Natuurlijk kan men in de bijbel wel lezen hoe één en ander begrepen kan worden.
Waarom zou God voor de mens een boek samenstellen, terwijl niemand mag begrijpen wat er in staat? Dat is onlogisch, nietwaar? In de bijbel kan men elke betekenis achterhalen, maar dat kan NIET door de tekst letterlijk te begrijpen.
Ik geloof dat ik dat nu al wel vaak genoeg heb proberen te zeggen.

Als ik je een advies mag geven, verdiep je nog wat meer in de Kabala en in de theosofie en het Boedhisme en de Vedische geschriften. Als je dat hebt gedaan weet ik zeker dat je veel meer uit de bijbel kan halen, dan nu het geval is.
Er zullen veel punten van herkenning zijn, en zelfs woordelijke overeenkomsten zul je tegenkomen. Doe ermee wat je wilt verder. Noch de bijbel, noch de kabala,noch de Veda`s zijn te begrijpen door de bijbel,de kabala of de Veda`s alleen!