Auteur Topic: Israël en de Gemeente uit de heidenen  (gelezen 13531 keer)

Adinomis

 • Berichten: 1813
  • Bekijk profiel
Israël en de Gemeente uit de heidenen
« Gepost op: juli 29, 2012, 06:13:01 pm »
Gaitema schreef  op zondag 29 juli 2012 16:57

quote:


.............
Om een voorbeeld te noemen: de profeten uit het oude testament profeteren over Israël best wel veel. Nu is het gangbaar evangelisch om dit puur op Israël van toepassing te laten zijn, terwijl uit het nieuwe testament heel duidelijk aanwijzingen staan dat wij ook door ons geloof bij het volk van God horen.

De profetieën in het oude testament hebben voor het grootste gedeelte inderdaad betrekking op Israël.
Christus heeft ons - als wilde takken - door het geloof geënt op de edele olijfboom. Zie Rom. 11. Daarom mogen wij met Israël delen in die beloften. Wij zijn medeburgers en medeërfgenamen (ef. 2 en 3)
We zijn daarom verbonden met het Joodse volk.

quote:

Daardoor gaan de verwijten aan het adres van Israël al gauw ook over ons. De joden dienen hierin het voorbeeld. Zoals zij God moesten dienen, zo moesten wij Hem dienen. zoals zij het hebben verzaakt, hebben wij het verzaakt. Zoals door hun zonden de genade naar ons toegekomen is, zo is door onze zonden de genade naar hen terug gegaan. Opdat Jezus ons allemaal genadig zou zijn, al waren wij Hem allen ontrouw gebleken.

Inderdaad zijn verwijten aan Israël veelal ook op ons van toepassing. We zijn geen haar beter. Als God Israël zou hebben verworpen - wat sommigen denken die de oordeelsprofetieën uitsluitend op Israël toepassen - dan kunnen wij net zo min zeker van onze redding zijn.
Het is fout om de oordelen in de bijbel op Israël van toepassing te laten zijn en de genade en de beloften de gelovigen uit de heiden toe te eigenen.

quote:


God beloofde Israël dat Hij hun stenen hart zou inruilen voor een hart van vlees.
Ons beloofde Hij ook heel duidelijk dat Hij van zijn Geest zal uitstorten over al het vlees in de laatste dagen.

De periode van "de laatste dagen" begon met Pinksteren. Toen is Gods geest in eerste instantie uitgestort op de Joden. Pas met de geschiedenis van de bekering van Cornelius en zijn gezin, kwamen ook de heidenen in beeld.
Zij werden geënt op de edele olijfboom.
De belofte van het stenen hart dat vervangen wordt door een hart van vlees
vinden we in Ezechiël 11. en in Ezechiël 36. In beide schriftplaatsen is deze gebeurtenis gekoppeld aan de terugkomst van de Joden naar het land dat door JHWH aan hen gegeven is. Een proces wat nog steeds gaande is. De vervulling van deze belofte is aanstaande.

quote:

Dus Israël is voor ons allen een voorbeeld. De ervaringen ten overstaande van God (als een getuigenis van zonde en genade, slavernij en bevrijding) zijn er ook opdat wij ons zelf er in zouden herkennen.
Behalve dat Israël een voorbeeld is, wordt het volk ook vergeleken met onze oudste broer. De Stichting Yachad omschrijft het als volgt:

quote:


Stel, je verloren gewaande broer lééft.
 
Je omgeving heeft altijd over hem gezwegen, maar nu weet je dat hij ergens op deze aardbol rondloopt. Wat is je eerste reactie? Je wilt weten hoe hij eruitziet, hem leren kennen, samen het verleden inhalen en hem al die dingen vertellen die voor jou belangrijk zijn.
Rom.12:21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Israël en de Gemeente uit de heidenen
« Reactie #1 Gepost op: juli 29, 2012, 06:33:59 pm »

quote:

Adinomis schreef op 29 juli 2012 om 18:13:
Gaitema schreef  op zondag 29 juli 2012 16:57

[...]

De profetieën in het oude testament hebben voor het grootste gedeelte inderdaad betrekking op Israël.
Christus heeft ons - als wilde takken - door het geloof geënt op de edele olijfboom. Zie Rom. 11. Daarom mogen wij met Israël delen in die beloften. Wij zijn medeburgers en medeërfgenamen (ef. 2 en 3)
We zijn daarom verbonden met het Joodse volk.

[...]

Inderdaad zijn verwijten aan Israël veelal ook op ons van toepassing. We zijn geen haar beter. Als God Israël zou hebben verworpen - wat sommigen denken die de oordeelsprofetieën uitsluitend op Israël toepassen - dan kunnen wij net zo min zeker van onze redding zijn.
Het is fout om de oordelen in de bijbel op Israël van toepassing te laten zijn en de genade en de beloften de gelovigen uit de heiden toe te eigenen.

[...]

De periode van "de laatste dagen" begon met Pinksteren. Toen is Gods geest in eerste instantie uitgestort op de Joden. Pas met de geschiedenis van de bekering van Cornelius en zijn gezin, kwamen ook de heidenen in beeld.
Zij werden geënt op de edele olijfboom.
De belofte van het stenen hart dat vervangen wordt door een hart van vlees
vinden we in Ezechiël 11. en in Ezechiël 36. In beide schriftplaatsen is deze gebeurtenis gekoppeld aan de terugkomst van de Joden naar het land dat door JHWH aan hen gegeven is. Een proces wat nog steeds gaande is. De vervulling van deze belofte is aanstaande.

[...]

Behalve dat Israël een voorbeeld is, wordt het volk ook vergeleken met onze oudste broer. De Stichting Yachad omschrijft het als volgt:

[...]


Heel mooie bijdrage, vind ik  _O_
Zelf in een preek eens gehoord dat de dominee ons uitdaagde om met andere ogen naar de gelijkenis van de verloren zoon te kijken. Dat de verloren zoon Israël zou zijn. De verloren zoon Israël die uiteindelijk weer bij Zijn Vader terugkomt en waar dan (helaas) een broeder (sommige christenen) jaloers en boos van wordt.

De reden om er zo naar te kijken was omdat in deze gelijkenis juist voorbeelden worden aangehaald die in het Jodendom (van toen) ondenkbaar waren.
Een erfenis opeisen en varkens hoeden. Een enorm onrein dier voor Joden.

Adinomis

 • Berichten: 1813
  • Bekijk profiel
Israël en de Gemeente uit de heidenen
« Reactie #2 Gepost op: juli 29, 2012, 07:13:53 pm »

quote:

learsi schreef op 29 juli 2012 om 18:33:

Heel mooie bijdrage, vind ik  _O_
Zelf in een preek eens gehoord dat de dominee ons uitdaagde om met andere ogen naar de gelijkenis van de verloren zoon te kijken. Dat de verloren zoon Israël zou zijn. De verloren zoon Israël die uiteindelijk weer bij Zijn Vader terugkomt en waar dan (helaas) een broeder (sommige christenen) jaloers en boos van wordt.
Die toepassing van de gelijkenis heb ik ook wel eens gehoord. Een waarschuwing voor ons om ons niet boven Israël te verheffen.

quote:


De reden om er zo naar te kijken was omdat in deze gelijkenis juist voorbeelden worden aangehaald die in het Jodendom (van toen) ondenkbaar waren.
Een erfenis opeisen en varkens hoeden. Een enorm onrein dier voor Joden.
Enorm onrein alleen voor Joden? Jesaja 66:17b: die varkensvlees eten, afschuwelijk gedierte en muizen, tezamen zullen zij weggevaagd worden, spreekt de HEERE.
Zou God er nu anders over denken?
Rom.12:21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Israël en de Gemeente uit de heidenen
« Reactie #3 Gepost op: juli 29, 2012, 08:00:19 pm »

quote:

Adinomis schreef op 29 juli 2012 om 19:13:
Enorm onrein alleen voor Joden? Jesaja 66:17b: die varkensvlees eten, afschuwelijk gedierte en muizen, tezamen zullen zij weggevaagd worden, spreekt de HEERE.
Zou God er nu anders over denken?


Zelf denk ik wel, op basis van dit:
Handelingen 10
10 en hij kreeg honger en wilde iets nuttigen. En terwijl zij het eten bereidden, raakte hij in geestvervoering.
11 En hij zag de hemel geopend en een voorwerp naar zich toe komen, dat leek op een groot linnen laken, dat aan de vier hoeken vastgebonden was en neergelaten werd op de aarde,
12 waarin zich al de viervoetige dieren van de aarde bevonden, de wilde en de kruipende dieren en de vogels in de lucht.
13 En er kwam een stem tot hem: Sta op, Petrus, slacht en eet!
14 Maar Petrus zei: Beslist niet, Heere, want  ik heb nooit iets gegeten wat onheilig of onrein is.
15 En er kwam opnieuw, voor de tweede keer, een stem tot hem:  Wat God gereinigd heeft, mag u niet voor onheilig houden!
16 En dit gebeurde tot driemaal toe; en het voorwerp werd weer opgenomen in de hemel.

En hierom
Matteus 15
11   Hetgeen de mond ingaat, verontreinigt de mens niet; maar hetgeen de mond uitgaat, dat verontreinigt de mens.

Adinomis

 • Berichten: 1813
  • Bekijk profiel
Israël en de Gemeente uit de heidenen
« Reactie #4 Gepost op: juli 29, 2012, 08:50:38 pm »

quote:

learsi schreef op 29 juli 2012 om 20:00:
Zelf denk ik wel, op basis van dit:
Handelingen 10
10 en hij kreeg honger en wilde iets nuttigen. En terwijl zij het eten bereidden, raakte hij in geestvervoering.
11 En hij zag de hemel geopend en een voorwerp naar zich toe komen, dat leek op een groot linnen laken, dat aan de vier hoeken vastgebonden was en neergelaten werd op de aarde,
12 waarin zich al de viervoetige dieren van de aarde bevonden, de wilde en de kruipende dieren en de vogels in de lucht.
13 En er kwam een stem tot hem: Sta op, Petrus, slacht en eet!
14 Maar Petrus zei: Beslist niet, Heere, want  ik heb nooit iets gegeten wat onheilig of onrein is.
15 En er kwam opnieuw, voor de tweede keer, een stem tot hem:  Wat God gereinigd heeft, mag u niet voor onheilig houden!
16 En dit gebeurde tot driemaal toe; en het voorwerp werd weer opgenomen in de hemel.
Ik ken dit argument. Heb dat ook altijd zelf als argument gehanteerd. Toch gaat het hier niet om wat er gegeten zou worden. Het was een aanwijzing voor Petrus om bij een onreine heiden naar binnen te gaan. Als Petrus zegt: "Beslist niet, Heere, want  ik heb nooit iets gegeten wat onheilig of onrein is" betekent dat ook dat hij niets heeft geleerd van wat Jezus in Math. 15 en Marcus 7 zei.

quote:


En hierom
Matteus 15
11   Hetgeen de mond ingaat, verontreinigt de mens niet; maar hetgeen de mond uitgaat, dat verontreinigt de mens.

In dit schriftgedeelte gaat het niet over rein en onrein voedsel, maar over het eten met ongewassen handen. Dit was de rituele handwassing waarop de Farizeeërs de nadruk legden, maar het betrof een gebod van mensen.

In Marcus 7:19 staat ook nog: "Hiermee verklaarde Hij (Jezus) alle spijzen rein".
In de oorspronkelijke tekst in de Griekse taal staat dit er helemaal ook niet.
In de Statenvertaling is het beter vertaald:  "Want het gaat niet in zijn hart, maar in den buik, en gaat in de heimelijkheid uit, reinigende al de spijzen." D.w.z. het eten dat met ongewassen handen naar binnen is gewerkt komt vanzelf gereinigd door de ingewanden er weer uit (op de wc :-) )

Het was niet mijn bedoeling om de forummers een gebod op te leggen. Ik zie het persoonlijk zo, nadat de Heilige Geest mij bepaalde bij de genoemde tekst uit Jesaja 66.
Rom.12:21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Ozombi

 • Berichten: 716
  • Bekijk profiel
Israël en de Gemeente uit de heidenen
« Reactie #5 Gepost op: juli 30, 2012, 04:19:11 am »
" dat wat de mond uitgaat " slaat op datgene wat de mens spreekt
en inderdaad, dat is wat een mens kan verontreinigen in de figuurlijke zin,
kwaadsprekerij, leugens , dat is wat een mens bezoedelt.

Daar laat ik het even bij want ik lees in enkele posts tamelijk stompzinnige uitleg van één en ander. Over het begrip ' Israel ' om iets te noemen.

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Israël en de Gemeente uit de heidenen
« Reactie #6 Gepost op: juli 30, 2012, 10:38:50 am »

quote:

Adinomis schreef op 29 juli 2012 om 20:50:
Ik ken dit argument. Heb dat ook altijd zelf als argument gehanteerd. Toch gaat het hier niet om wat er gegeten zou worden. Het was een aanwijzing voor Petrus om bij een onreine heiden naar binnen te gaan. Als Petrus zegt: "Beslist niet, Heere, want  ik heb nooit iets gegeten wat onheilig of onrein is" betekent dat ook dat hij niets heeft geleerd van wat Jezus in Math. 15 en Marcus 7 zei.

Maar er staat toch duidelijk een opdracht: Slacht ! ? Waarom gaat dat dan niet over eten?

[...]

quote:

In dit schriftgedeelte gaat het niet over rein en onrein voedsel, maar over het eten met ongewassen handen. Dit was de rituele handwassing waarop de Farizeeërs de nadruk legden, maar het betrof een gebod van mensen.

Ik zie het hier inderdaad wel dat de context is handen wassen.

quote:

In Marcus 7:19 staat ook nog: "Hiermee verklaarde Hij (Jezus) alle spijzen rein".
In de oorspronkelijke tekst in de Griekse taal staat dit er helemaal ook niet.
In de Statenvertaling is het beter vertaald:  "Want het gaat niet in zijn hart, maar in den buik, en gaat in de heimelijkheid uit, reinigende al de spijzen." D.w.z. het eten dat met ongewassen handen naar binnen is gewerkt komt vanzelf gereinigd door de ingewanden er weer uit (op de wc :-) )

Het was niet mijn bedoeling om de forummers een gebod op te leggen. Ik zie het persoonlijk zo, nadat de Heilige Geest mij bepaalde bij de genoemde tekst uit Jesaja 66.

Maar jij meent dus dat ook christenen geen varkensvlees meer zouden moeten eten. zoals de Here ook de Joden heeft geboden?

Er staat toch ergens dat God alles heeft gemaakt en dat we er alleen maar God Zijn Zegen voor hoeven te vragen?

Adinomis

 • Berichten: 1813
  • Bekijk profiel
Israël en de Gemeente uit de heidenen
« Reactie #7 Gepost op: juli 30, 2012, 03:53:22 pm »

quote:

learsi schreef op 30 juli 2012 om 10:38:
Maar jij meent dus dat ook christenen geen varkensvlees meer zouden moeten eten. zoals de Here ook de Joden heeft geboden?

Er staat toch ergens dat God alles heeft gemaakt en dat we er alleen maar God Zijn Zegen voor hoeven te vragen?


Daar heb je gelijk in. Dat staat in 1 Tim.4:5. Ik zeg het ook niet als een gebod.
Maar we gebruiken geen drugs en andere producten die schadelijk voor onze gezondheid zijn.

Wij zijn niet onder de wet, maar de wet is niet vervallen.
Als we door de Heilige Geest geleid worden komen we niet in conflict met de wet. (Gal.5:23 Tegen de zodanigen is de wet niet. )
Ik weet me door de Heilige Geest bepaald bij Jesaja 66:17. Als God zwijnenvlees zo verfoeilijk vond, is Hij dan veranderd?
Ik zeg niet dat de christenen iets moeten. Het is mijn beslissing ten opzichte van God, die ik in de bijbel onderbouwd zie. We gaan toch ook niet al het kruipend gedierte (slangen, schorpioenen enz.) die in het visioen gezien werden eten?

Het is aangetoond dat varkensvlees ook helemaal niet gezond is voor de mens.
God's geboden hebben een doel.

Eigenlijk betreur ik het dat ik erover ben begonnen, want nu dwalen we van het onderwerp af.

We hadden het over de gelijkenis van de verloren zoon. Dat zou ook Israëlieten kunnen zijn, die verstrooid werden onder de heidenen en daardoor varkensvlees moesten eten.
Rom.12:21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Israël en de Gemeente uit de heidenen
« Reactie #8 Gepost op: juli 30, 2012, 05:51:35 pm »

quote:

Adinomis schreef op 30 juli 2012 om 15:53:

Daar heb je gelijk in. Dat staat in 1 Tim.4:5. Ik zeg het ook niet als een gebod.
Maar we gebruiken geen drugs en andere producten die schadelijk voor onze gezondheid zijn.

Ja die bedoel ik  :)
Je doelt dus meer erop dat uit onderzoek blijkt dat koosjer eten ook nog gezond blijkt te zijn?

quote:

Wij zijn niet onder de wet, maar de wet is niet vervallen.

Klopt, we zijn door Christus van de Wet ontslagen, dat betekend voor ij dan ook dat de Wet nog steeds geld, zeker voor de Joden.

Romeinen 7
6 Maar nu zijn wij ontslagen van de wet, gestorven aan dat waaraan wij vastgebonden zaten, zodat wij  in nieuwheid van Geest dienen, en niet in oudheid van letter.

Als we door de Heilige Geest geleid worden komen we niet in conflict met de wet. (Gal.5:23 Tegen de zodanigen is de wet niet. )
Ik weet me door de Heilige Geest bepaald bij Jesaja 66:17. Als God zwijnenvlees zo verfoeilijk vond, is Hij dan veranderd? [/quote]
Tsja, God Zijn Woord en Beloften zijn eeuwig, dus dan zal dit ook wel eeuwig zijn? :-) Maar daarom moeten we Hem ook dankzeggen voordat we gaan eten en erna.


quote:

Ik zeg niet dat de christenen iets moeten. Het is mijn beslissing ten opzichte van God, die ik in de bijbel onderbouwd zie. We gaan toch ook niet al het kruipend gedierte (slangen, schorpioenen enz.) die in het visioen gezien werden eten?

Dan zou het weer wettisch worden inderdaad. Maar dan zouden we ook beter de Joodse feesten kunnen gaan vieren, want die heeft God ook ingesteld. En ook daar is Zijn Woord eeuwig denk ik? Uiteindelijk staan die wel vermeld om te vieren en niet eens kerst en paasfeest.........

quote:

Eigenlijk betreur ik het dat ik erover ben begonnen, want nu dwalen we van het onderwerp af.

Toch wel interessant, anders beginnen we een nieuw topic hierover?

quote:

We hadden het over de gelijkenis van de verloren zoon. Dat zou ook Israëlieten kunnen zijn, die verstrooid werden onder de heidenen en daardoor varkensvlees moesten eten.
Ja, zo had ik er nog nooit tegenaan gekeken.

Adinomis

 • Berichten: 1813
  • Bekijk profiel
Israël en de Gemeente uit de heidenen
« Reactie #9 Gepost op: juli 30, 2012, 11:16:58 pm »

quote:

learsi schreef op 30 juli 2012 om 17:51:
Dan zou het weer wettisch worden inderdaad. Maar dan zouden we ook beter de Joodse feesten kunnen gaan vieren, want die heeft God ook ingesteld. En ook daar is Zijn Woord eeuwig denk ik? Uiteindelijk staan die wel vermeld om te vieren en niet eens kerst en paasfeest.........
Daar is best wat voor te zeggen. Nu is Pasen en Pesach natuurlijk een mooie combinatie. Jezus stierf op de voorbereidingsdag van Pasen als "ons Paaslam".(1 Kor.5:7)

De grote verzoendag (jom kippoer) zag uit naar de verzoening tussen Israël en zijn Messias. Zo'n dag zou nu een diepere lading kunnen krijgen omdat de verzoening aan het kruis inmiddels heeft plaatsgevonden.

Het Loofhuttenfeest is vooral een feest dat door ons gevierd zou kunnen worden. De bijbel laat ook zien dat dit in het toekomstige Vrederijk een belangrijke plaats inneemt. Het feest is dus niet iets van "vroeger", maar zeker ook voor de toekomst, waaraan de gelovigen uit de heidenen zich niet mogen onttrekken.

quote:

Zach. 14:16 De overlevenden van de volken die Jeruzalem hebben belaagd, zullen dan jaarlijks naar de stad komen om de HEER van de hemelse machten als koning te vereren en het Loofhuttenfeest te vieren. 17 En is er op aarde een volk dat niet naar Jeruzalem komt om de HEER van de hemelse machten als koning te vereren, dan zal er in dat land geen regen vallen. 18 Ook Egypte zal, wanneer zijn volk niet naar Jeruzalem komt, stellig worden getroffen door deze plaag, waarmee de HEER de volken straft die het Loofhuttenfeest niet komen vieren. 19 Dat zal de straf zijn voor Egypte en de andere volken die niet deelnemen aan het Loofhuttenfeest.
Rom.12:21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Israël en de Gemeente uit de heidenen
« Reactie #10 Gepost op: juli 31, 2012, 06:23:59 pm »
Adinomis,

Intressant, hoe zou het dan komen dat er in onze kerken geen aandacht aan wordt besteed? Dat het totaal genegeerd wordt? Überhaupt vind ik dat veel kerken verhoudingsgewijs minder aandacht geven aan het oude testament en aan Israël in het bijzonder. Misschien is het ontstaan uit angst om wettisch te worden?

Adinomis

 • Berichten: 1813
  • Bekijk profiel
Israël en de Gemeente uit de heidenen
« Reactie #11 Gepost op: juli 31, 2012, 07:24:25 pm »

quote:

learsi schreef op 31 juli 2012 om 18:23:
Adinomis,

Intressant, hoe zou het dan komen dat er in onze kerken geen aandacht aan wordt besteed? Dat het totaal genegeerd wordt? Überhaupt vind ik dat veel kerken verhoudingsgewijs minder aandacht geven aan het oude testament en aan Israël in het bijzonder. Misschien is het ontstaan uit angst om wettisch te worden?


Het heeft te maken met de (vroegere?) veroordeling van de Joden. Ten diepste heeft het te maken met de haat van Satan ten aanzien de God van het Joodse volk. De strijd in de hemelse gewesten heeft zijn uitwerking op aarde. Satan vindt het prima als de kerken Israël negeren. Het behoort tot zijn strategie.

Het christendom stelde de Joden aansprakelijk voor de kruisdood van Jezus. Toen werd er - door ons als christenen - van alles veranderd: de sabbath werd verplaatst naar de zondag, het Paasfeest moest op een andere dag gevierd worden dan het Pascha van de Joden. De kinderdoop kwam in plaats van de besnijdenis, de kerk kwam in plaats van Israël. De Joodse feesten waren natuurlijk ook niet bekend onder de gelovigen uit de heidenen.

In plaats van het zoeken naar gelovigen in Israël om daarmee samen de bijbelse werkelijkheid van de olijfboom te beleven, ging ons christelijk geloof een eigen leven lijden, los van onze oudste broer.  

Het was natuurlijk zo dat het overgrote deel van het Joodse volk Jezus als hun Messias niet had aangenomen. Maar er was toch een deel dat Jezus wel had aanvaard. In de ogen van de gelovigen uit de heidenen moesten ze zich maar bij de christenen aanpassen, in plaats van andersom.

Dat is volgens mij in grote trekken de reden. We zijn uit elkaar gegroeid.
« Laatst bewerkt op: juli 31, 2012, 09:45:11 pm door Adinomis »
Rom.12:21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Israël en de Gemeente uit de heidenen
« Reactie #12 Gepost op: juli 31, 2012, 07:37:26 pm »
Adinomis,

Dat doet mij een preek herinneren van een dominee, die zei dat de olijfboom bestond uit tamme en wilde takken. De Joden zijn de tamme takken, zoals de boom tam is. De christenen zijn de wilde takken geënt op de tamme boom. Maar door arrogantie menen de wilde takken nu dat de boom ook wild is en dat de tamme takken maar geënt moeten worden op onze wilde boom.
Nadien was er veel negatief commentaar op deze preek, helaas.

Dat het Joodse volk de Messias niet kent is toch ook omdat de bijbel ergens zegt dat God de Joden opzettelijk heeft verblind voor het evangelie ten gunste van de heidenen?

Adinomis

 • Berichten: 1813
  • Bekijk profiel
Israël en de Gemeente uit de heidenen
« Reactie #13 Gepost op: juli 31, 2012, 10:06:16 pm »

quote:

learsi schreef op 31 juli 2012 om 19:37:
Adinomis,

Dat doet mij een preek herinneren van een dominee, die zei dat de olijfboom bestond uit tamme en wilde takken. De Joden zijn de tamme takken, zoals de boom tam is. De christenen zijn de wilde takken geënt op de tamme boom. Maar door arrogantie menen de wilde takken nu dat de boom ook wild is en dat de tamme takken maar geënt moeten worden op onze wilde boom.
Nadien was er veel negatief commentaar op deze preek, helaas.
De vertaling heeft het ook over "edele" takken. Dat klinkt nog mooier. Maar die dominee had zeker een punt.

quote:

Dat het Joodse volk de Messias niet kent is toch ook omdat de bijbel ergens zegt dat God de Joden opzettelijk heeft verblind voor het evangelie ten gunste van de heidenen?
Dat staat in Romeinen 11:11:

quote:


 Maar nu vraag ik weer: ze zijn toch niet gestruikeld om ten val te komen? Dat in geen geval, maar door hun overtreding konden de heidenen worden gered en daarop moesten zij afgunstig worden.

en

Rom.11:28 Zij zijn naar het evangelie vijanden om uwentwil, naar de verkiezing zijn zij geliefden om der vaderen wil.

Je zou er haast van maken dat de heidenen alleen maar gered worden omdat God Israël terug wil hebben. Dat is waarschijnlijk niet zo. Maar als je bovenstaande verzen leest krijg je die indruk. God had alle verbonden alleen met Israël gesloten. Heidenen die er geen recht op hadden kregen toch deel aan die verbonden, door Jezus aan te nemen. We zijn mede-erfgenamen en medeburgers volgens de Efezebrief. God wil ons gebruiken om Israël jaloers te maken.

Helaas hebben we een slecht imago als christenen bij de Joden.

Maar God komt tot zijn doel, daar kunnen we zeker van zijn.
Rom.12:21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Israël en de Gemeente uit de heidenen
« Reactie #14 Gepost op: juli 31, 2012, 11:43:13 pm »

quote:

Adinomis schreef op 31 juli 2012 om 22:06:
[...]

De vertaling heeft het ook over "edele" takken. Dat klinkt nog mooier. Maar die dominee had zeker een punt.

Edele takken, ja dat klinkt nog indrukwekkender.  :)

quote:

Dat staat in Romeinen 11:11:

Dank je,

quote:

We zijn mede-erfgenamen en medeburgers volgens de Efezebrief. God wil ons gebruiken om Israël jaloers te maken.

Mede-erfgenamen, ja inderdaad en dat past het niet om te menen dat de Joden zich aan ons moeten aanpassen, want zij zijn de erfgenamen? Staat dat ook zo ergens in de bijbel?

quote:

Maar God komt tot zijn doel, daar kunnen we zeker van zijn.
Bij ons in de kerk is men de laatste jaren steeds meer aandacht voor Israël gaan krijgen en hun bijzondere positie. Vreemde is dat het van onderaf gebeurde. De kerkleden zelf voelden het verlangen voor Israël wekelijks te bidden in de kerk. Zo is het eigenlijk "van onderaf" ontstaan ipv dat een leer van "bovenaf" is gebracht.