Auteur Topic: topic over Maria  (gelezen 8340 keer)

Trajecto

 • Berichten: 4990
 • Nulla aetas ad discendum sera
  • Bekijk profiel
topic over Maria
« Gepost op: augustus 04, 2012, 08:25:54 pm »
topic over Maria

Dit is een afsplitsing van het topic:
Goede discussie op het forum; protestanten en katholieken

quote:

small brother schreef op 04 augustus 2012 om 18:53:

quote:

grondig christelijk schreef op 03 augustus 2012 om 13:26:
even op katholiek nederland gekeken. Daar staat inderdaad dat er geen sprake is van aanbidden.
Wat is bidden?
De God van het christendom is een God die een persoonlijke relatie met je wilt opbouwen.
Bidden is een dialoog aan gaan met God. Praten met God als het ware.
Bron: KATHOLIEK.NL-WAT IS BIDDEN

quote:

Jij hebt iets waargenomen, waarvan Oogje zegt dat het met een intense uiting te maken heeft.
Ik neem aan dat de KK dan als uitgangspunt neemt niet aanbidden. Doch kennelijk is een grensbepaling kennelijk een terrein die moeilijk is aan te geven.
Het onderscheid tussen bidden tot Maria of tot God is m.i. zó arbitrair, dat ook een katholiek er niet uit komt. Spreken met Maria is volgens mij alléén maar geen Aanbidding omdat er een volstrekt theoretisch-formeel onderscheid wordt gemaakt dat aanbidding tot God alleen echt aanbidding wordt genoemd, en aanbidding tot Maria wordt formeel niet dezelfde definitieklank gegeven als aanbidding tot God. Maar de aanbidding van heiligen wordt formeel minder aanstootgevend 'verering' genoemd. In de praktijk kom je dat onderscheid echter niet tegen, zoals mag blijken uit de formeel kerkelijke gebeden tot Maria die overal zijn te vinden. En praktisch máákt het ook helemaal geen enkel verschil, omdat Maria zo dicht bij God is, dat er van wordt uitgegaan dat zij één is met Christus of God. Maar dan wel een méér geschikte aanspreekpartner dan Christus of God.  Ik ben wel benieuwd hoe een katholiek zelf hier tegenaan kijkt.

Alma Redemporis
Verheven Moeder van de Verlosser,
die de open deur des hemels blijft en de sterre der zee,
snel het volk te hulp, dat valt en probeert op te staan.
Gij die tot verbazing der natuur uw heilige Schepper hebt gebaard,
Maagd tevoren en daarna, die uit de mond van Gabriël het Ave hebt vernomen, ontferm u over de zondaars.Gebed tot Maria
Tot U nemen wij onze toevlucht: wees onze bescherming, heilige Moeder van God, wijs onze gebeden niet af als wij in nood zijn, maar verlos ons uit alle gevaren, Gij, glorierijke en gezegende Maagd.


Gebed tot Maria, Sterre der Zee
O Maria, Sterre der Zee, zie mij hier neergeknield voor Uw genadetroon,
waar reeds ontelbare minnaren van Uw moederhart de grootste gunsten door U hebben ontvangen;
waar Gij voor de bedroefden troost,
voor de noodlijdenden hulp,
voor de zieken genezing,
voor de zondaars vergiffenis verkrijgt.

O liefste Moeder, ik kom thans tot U met het grootste vertrouwen.
De menigvuldige wonderen die hier op Uw voorspraak geschied zijn,
vervullen mij, ellendige zondaar, met de zoetste hoop,
dat Gij, Moeder van barmhartigheid, ook mijn bede zult verhoren.
Ja, ik smeek en bid U, o zoetste Moeder,
o genaderijke "Sterre der Zee",
laat mij van hier niet weggaan zonder verhoord te zijn.
Gij kunt mij helpen, gij zijt immers de machtigste na God;
gij wilt mij helpen, omdat Gij zo vol liefde zijt voor al Uw kinderen.
Herinner U, o goedertierenste Maagd, dat het nooit gehoord is,
dat iemand die vertrouwvol tot U zijn toevlucht nam,
door U verlaten is;
zou ik dan de eerste ongelukkige zijn, die Gij onverhoord van U liet heengaan?

Neen, neen, o goede Moeder, op deze heilige plaats zult Gij,
door uw alvermogende voorspraak, mij hulp in mijn nood en troost in mijn lijden verwerven.
Amen.


BRON: Gebeden tot Maria - katholiek.nl

quote:

grondig christelijk schreef op 04 augustus 2012 om 19:01:
@SB

Ik ben niet diepgaand op de site gegaan. Ben benieuwd naar de reactie van Oogje.
Als ik lees dan Maria de machtigste na God is, frons ik uiteraard enorm de wenkbrauwen en herken mij daar totaal niet in.

Trajecto

 • Berichten: 4990
 • Nulla aetas ad discendum sera
  • Bekijk profiel
topic over Maria
« Reactie #1 Gepost op: augustus 04, 2012, 08:55:20 pm »

quote:

small brother schreef op 04 augustus 2012 om 18:53:
Het onderscheid tussen bidden tot Maria of tot God is m.i. zó arbitrair, dat ook een katholiek er niet uit komt. Spreken met Maria is volgens mij alléén maar geen Aanbidding omdat er een volstrekt theoretisch-formeel onderscheid wordt gemaakt dat aanbidding tot God alleen echt aanbidding wordt genoemd, en aanbidding tot Maria wordt formeel niet dezelfde definitieklank gegeven als aanbidding tot God. Maar de aanbidding van heiligen wordt formeel minder aanstootgevend 'verering' genoemd. In de praktijk kom je dat onderscheid echter niet tegen, zoals mag blijken uit de formeel kerkelijke gebeden tot Maria die overal zijn te vinden. En praktisch máákt het ook helemaal geen enkel verschil, omdat Maria zo dicht bij God is, dat er van wordt uitgegaan dat zij één is met Christus of God. Maar dan wel een méér geschikte aanspreekpartner dan Christus of God. Ik ben wel benieuwd hoe een katholiek zelf hier tegenaan kijkt.

Nou, ik moet zeggen dat het inderdaad wel subtiel is maar je maakt in dit stukje gebruik van de wat wazige uitdrukkingswijze van  "aanbidding tot God" en "aanbidding tot Maria".

Je kunt spreken van
1 God aanbidden
2 bidden tot God  
3 aanbidding tot God  « onduidelijk
4 aanbidden van God
5 in gebed je richten tot God

God aanbidden is Hem loven en prijzen en bidden tot God kan dat ook zijn maar het kan ook een vraag zijn aan God.
1 en 4 is hetzelfde. 5 is erg algemeen het kan zowel loven en prijzen als een vrag aan God inhouden.

Wat betreft Maria kun je spreken van:
1 Maria aanbidden  « mag niet
2 bidden tot Maria  
3 aanbidding tot Maria  « onduidelijk
4 aanbidden van Maria  « mag niet
5 in gebed je richten tot Maria

Maria aanbidden mag niet (dus 1 en 4 die hetzelfde zijn mag niet), maar bidden tot Maria (2) mag wel, zolang het niet toch als inhoud het aanbidden van haar heeft. 5 is hetzelfde en er geldt hetzelfde voor.
« Laatst bewerkt op: augustus 04, 2012, 09:16:59 pm door Trajecto »

Oogje

 • Berichten: 477
  • Bekijk profiel
topic over Maria
« Reactie #2 Gepost op: augustus 04, 2012, 08:59:41 pm »
Verplaatste reactie op wat in het topic over de dialoog tussen protestanten en katholieken werd gezegd.

Small brother, de gemiddelde katholiek heeft dus geen enkel probleem met het aanvoelen wat aanbidding en wat verering is. Voor jou kan dat verschil misschien arbitrair lijken, omdat je dat niet gewend bent, maar voor gewone katholieken is dat verschil iets zo volstrekt vanzelfsprekends, dat zij waarschijnlijk niet erg begrijpen waar je je druk om maakt.

Ook die gebeden doen daar niets aan af. Je leest daarin dat men Maria om hulp kan vragen zoals men een medegelovige op aarde ook om hulp kan vragen en dat men haar om voorspraak kan vragen, dus of ze voor ons wil bidden om dit en dat. Omdat Maria inderdaad de belangrijkste persoon na Christus is, daar zij de Moeder Gods is en ook beeld van de Kerk, wendt men zich inderdaad graag tot haar. Maar is dat erg? Kun je dan niet ook met iemand een intense liefdesrelatie hebben, elkaar het hof maken en elkaar bedanken voor de gegeven hulp, zonder dat het de relatie met God tekort doet?

small brother

 • Berichten: 1309
  • Bekijk profiel
topic over Maria
« Reactie #3 Gepost op: augustus 04, 2012, 10:32:00 pm »

quote:

Bumblebee schreef op 04 augustus 2012 om 19:39:
Oogje vertélt nota bene één post erboven hoe het zit..
Dit is wat Oogje schreef:

quote:

Oogje schreef op 03 augustus 2012 om 10:44:
Je geeft als mooi voorbeeld het knielen voor een Mariabeeld (en ik weet welk beeld je bedoeld). Voor protestanten is knielen een houding die absolute aanbidding aanduidt en dus enkel aan God toebehoort. Maar voor katholieken is het een "gewone" gebedshouding dat respect uitdrukt, maar niet zonder meer enkel aanbidding. We knielen inderdaad in aanbidding voor God, vooral tijdens de eucharistie, maar er kan dus ook geknield gebeden worden tot Maria, ter verering. Knielen heeft binnen het katholicisme dus meerdere betekenissen. Het is een respectvolle gebedshouding dat zowel aanbidding als verering kan uitdrukken, afhankelijk van de context.

Nu zul je altijd hier en daar wel katholieken hebben die Maria bijna wél aanbidden, maar dat is hun eigen verantwoordelijkheid en de Kerk roept al eeuwenlang dat dát niet de bedoeling is. Iemand die Maria aanbidt handelt dus in strijd met de katholieke Kerk, want enkel God komt aanbidding toe.

Helder. Geen aanbidding van Maria dus.

Is dan de conclusie dat de gebeden waar Katholiek.nl vol mee staan en waarvan ik er vrij willekeurig drie pakte, allemaal in strijd zijn met de leer van de kerk?

Trajecto

 • Berichten: 4990
 • Nulla aetas ad discendum sera
  • Bekijk profiel
topic over Maria
« Reactie #4 Gepost op: augustus 04, 2012, 10:43:34 pm »

quote:

Oogje schreef op 04 augustus 2012 om 20:59:
(...)
Ook die gebeden doen daar niets aan af. Je leest daarin dat men Maria om hulp kan vragen zoals men een medegelovige op aarde ook om hulp kan vragen en dat men haar om voorspraak kan vragen, dus of ze voor ons wil bidden om dit en dat. (...)
Gebed tot Maria
Tot U nemen wij onze toevlucht: wees onze bescherming, heilige Moeder van God, wijs onze gebeden niet af als wij in nood zijn, maar verlos ons uit alle gevaren, Gij, glorierijke en gezegende Maagd.

Uit dit gebed lijkt me wel te spreken dat men van Maria veel verder gaande mogelijkheden verwacht dan men van de gemiddelde medegelovige verwachten kan. Hieruit spreekt het geloof dat Maria iemand uit alle gevaren kan verlossen  of minimaal dat ze grote invloed kan uitoefenen om dat te bewerken.
Is dat algemeen katholiek geloof of bestaat er misschien  grote variatie in dit opzicht; dat sommigen dit geloven en anderen toch weer in geringere mate dan uit het gebed te lezen valt? (Mij valt het in ieder geval op dat men bij Maria haast almacht in zo'n kwestie lijkt te verwachten in dit gebed.)

Oogje

 • Berichten: 477
  • Bekijk profiel
topic over Maria
« Reactie #5 Gepost op: augustus 05, 2012, 09:17:38 am »
Trajecto, het algemeen katholieke geloof leert dat Maria de Moeder Gods is, het Tabernakel van het nieuwe Verbond, het beeld van de Kerk en de heilige Maagd die nooit zonde heeft gekend, daar zij vanaf haar ontvangenis al verlost werd door de erfzonde. Zij heeft zodoende als Moeder van de Heer een speciale positie bij Hem; Hij luistert heel graag naar zijn Moeder en zal haar gebeden graag verhoren. Zij wordt als beeld van de Kerk beschouwd, omdat zij net als de Kerk Christus voortbrengt. Zoals zij het Lichaam van Christus voortbracht door de geboorte, zo brengt de Kerk het Lichaam van Christus voort door de Eucharistie. Zoals zij voortdurend naar Jezus wijst, zo doet de Kerk dat ook.

Wij geloven ook dat zij als Koningin des Hemels is gekroond in de hemel, juist vanwege haar speciale positie. Niet dat zij gelijk is aan God of boven Hem zou staan, dat zeker niet, maar omdat zij God gedragen en gevoed heeft in haar schoot en een speciale, unieke liefdesband met Hem heeft als zijn Moeder. "Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiedde naar uw woord," is een zeer belangrijke kerntekst voor de katholieke Kerk, want met haar fiat begon de Verlossing van de mensheid. En toen zij onder het Kruis stond, heeft Hij haar ook óns als Moeder gegeven, daar wij zijn geliefde leerling zijn, met Maria staande onder het Kruis.

Je kunt haar rol binnen de Kerk het beste beschouwen aan de hand van de bruiloft van Kana. Maria gaf bij Jezus aan dat de wijn op was. Daarop zei Jezus op plechtige toon tegen haar dat zijn uur nog niet gekomen was. Waarop Maria tegen de anderen de mooie woorden sprak: "Wat Hij u ook zegt, doe het maar." Met als gevolg dat Jezus alsnog het wonder voltrekt en water dus in wijn veranderd. En zo wijst Maria altijd naar Jezus: "Wat Hij u ook zegt, doe het maar." En uit het verhaal leren wij dus dat zij invloed kan uitoefenen op de plannen van de Heer. Zijn uur was nog niet gekomen, maar door Maria's voorspraak trok Hij zich daar ineens maar weinig van aan.

Dat is dus allemaal nogal wat. Maria speelt daarom een heel belangrijke rol in de katholieke theologie en zo ook in de geloofsbeleving van veel katholieken. De ene katholiek is daarbij weer véél marialer dan de ander. Sommigen zijn zelfs door Maria naar de Kerk gewezen en zo dus naar Christus. Men verwacht dus geen "almacht" van haar, want zij is beslist niet almachtig, maar men vertrouwt er wel op dat haar gebeden altijd vehoord worden en dat zij met haar gebed, met haar voorspraak, inderdaad mensen kan helpen zich op Jezus te richten en zo van alle gevaren geholpen te worden. En zou de Moeder van de Heer, die door zijn Verlossing nooit de zonde heeft gekend en die ook ons als Moeder is gegeven, dan geen veilige toevlucht kunnen zijn voor ons kinderen?

grondig christelijk

 • Berichten: 3071
 • Wat was, Dat is, Zal zijn
  • Bekijk profiel
topic over Maria
« Reactie #6 Gepost op: augustus 05, 2012, 10:23:10 am »

quote:

Oogje schreef op 04 augustus 2012 om 20:59:
Verplaatste reactie op wat in het topic over de dialoog tussen protestanten en katholieken werd gezegd.

Small brother, de gemiddelde katholiek heeft dus geen enkel probleem met het aanvoelen wat aanbidding en wat verering is. Voor jou kan dat verschil misschien arbitrair lijken, omdat je dat niet gewend bent, maar voor gewone katholieken is dat verschil iets zo volstrekt vanzelfsprekends, dat zij waarschijnlijk niet erg begrijpen waar je je druk om maakt.

Ook die gebeden doen daar niets aan af. Je leest daarin dat men Maria om hulp kan vragen zoals men een medegelovige op aarde ook om hulp kan vragen en dat men haar om voorspraak kan vragen, dus of ze voor ons wil bidden om dit en dat. Omdat Maria inderdaad de belangrijkste persoon na Christus is, daar zij de Moeder Gods is en ook beeld van de Kerk, wendt men zich inderdaad graag tot haar. Maar is dat erg? Kun je dan niet ook met iemand een intense liefdesrelatie hebben, elkaar het hof maken en elkaar bedanken voor de gegeven hulp, zonder dat het de relatie met God tekort doet?
moet wat men biddend uitspreekt niet de waarheid zijn of die op het minst benaderen? Hoe zit dat met Maria als machtigste na God?

Oogje

 • Berichten: 477
  • Bekijk profiel
topic over Maria
« Reactie #7 Gepost op: augustus 05, 2012, 11:22:27 am »
Dat heb ik in mijn bericht hierboven proberen uit te leggen, Grondig christelijk. En wat het bidden betreft: binnen de katholieke Kerk geldt ook het credo dat de wet van het bidden de wet van het geloven is. Kortom, men bidt wat men gelooft. Men kan dus ook nagaan wat men gelooft door wat men bidt. Als dan blijkt dat in het vroege christendom ook al tot Maria en tot de heiligen werd gebeden, dan mogen we er vanuit gaan dat het vroege christendom ook al over Maria leerde wat ik net omschreef, hoewel misschien nog niet zo gedetailleerd als nu.

grondig christelijk

 • Berichten: 3071
 • Wat was, Dat is, Zal zijn
  • Bekijk profiel
topic over Maria
« Reactie #8 Gepost op: augustus 05, 2012, 03:10:27 pm »

quote:

Oogje schreef op 05 augustus 2012 om 11:22:
Dat heb ik in mijn bericht hierboven proberen uit te leggen, Grondig christelijk. En wat het bidden betreft: binnen de katholieke Kerk geldt ook het credo dat de wet van het bidden de wet van het geloven is. Kortom, men bidt wat men gelooft. Men kan dus ook nagaan wat men gelooft door wat men bidt. Als dan blijkt dat in het vroege christendom ook al tot Maria en tot de heiligen werd gebeden, dan mogen we er vanuit gaan dat het vroege christendom ook al over Maria leerde wat ik net omschreef, hoewel misschien nog niet zo gedetailleerd als nu.


Beste Oogje,

Wellicht dat je me even niet begrijpt,

Er staat in een geciteerd gebed "Gij (Maria) zijt de machtigste na God". Hoe staat dat in verhouding tot Jezus Christus? Kun je me dat toelichten.

Oogje

 • Berichten: 477
  • Bekijk profiel
topic over Maria
« Reactie #9 Gepost op: augustus 05, 2012, 03:44:18 pm »
Het is wellicht een wat, ja, minder subtiele bewoording, maar de bedoeling is hetzelfde, Grondig christelijk. Wij belijden dat Christus God is, namelijk God de Zoon. Als het gebed dus jubelend uitroept dat Maria de machtigste na God is, dan is zij dus ook de machtigste na Christus. Er bevindt zich dan nog oneindig veel afstand tussen Christus' macht en die van Maria, die ook enkel door Christus' genade gegeven is. Maar het houdt dus wel in dat Christus het meest graag haar gebeden verhoort, omdat zij zijn Moeder is en ook ónze Moeder is.

Niet dat onze gebeden minder waard zouden zijn, integendeel, Christus hoort ook net zo graag ons. Maar van Jakobus leren we dat het gebed van een rechtvaardige veel vermag. Dus de gebeden van hen in de hemel kunnen ons daarom tot enorme steun zijn, omdat hun gebeden immers volmaakt naar Gods wil zijn, daar zij volmaakt met Hem verenigd zijn. Hoeveel termeer mag het gebed van Maria, Christus' en onze Moeder, die ook op aarde zonder zonde was, ons dan wel niet van onschatbare waarde zijn? Daarom vragen we graag of zij voor ons wil bidden.

Zwever

 • Berichten: 2249
 • Naar Azië gevlogen
  • Bekijk profiel
topic over Maria
« Reactie #10 Gepost op: augustus 05, 2012, 03:55:10 pm »
Vraagje: wat te denken van de opmerking van Jezus tegen Maria op de bruiloft: "Vrouw, wat wilt u van me?".

Of als de broers (of neven als je het eeuwig maagd-zijn van Maria vast wilt houden) met Maria bij Jezus willen komen, en Jezus zegt dat diegenen die hem geloven zijn broers en moeders zijn? De tekst lijkt zelfs te impliceren dat Jezus ze niet eens door de menigte wilden leiden.

Hoe worden die teksten in het algemeen uitgelegd binnen de RKK?
Mission = finding out what God is doing, and joining in!

grondig christelijk

 • Berichten: 3071
 • Wat was, Dat is, Zal zijn
  • Bekijk profiel
topic over Maria
« Reactie #11 Gepost op: augustus 05, 2012, 04:50:18 pm »

quote:

Oogje schreef op 05 augustus 2012 om 15:44:
Het is wellicht een wat, ja, minder subtiele bewoording, maar de bedoeling is hetzelfde, Grondig christelijk. Wij belijden dat Christus God is, namelijk God de Zoon. Als het gebed dus jubelend uitroept dat Maria de machtigste na God is, dan is zij dus ook de machtigste na Christus. Er bevindt zich dan nog oneindig veel afstand tussen Christus' macht en die van Maria, die ook enkel door Christus' genade gegeven is. Maar het houdt dus wel in dat Christus het meest graag haar gebeden verhoort, omdat zij zijn Moeder is en ook ónze Moeder is.

Niet dat onze gebeden minder waard zouden zijn, integendeel, Christus hoort ook net zo graag ons. Maar van Jakobus leren we dat het gebed van een rechtvaardige veel vermag. Dus de gebeden van hen in de hemel kunnen ons daarom tot enorme steun zijn, omdat hun gebeden immers volmaakt naar Gods wil zijn, daar zij volmaakt met Hem verenigd zijn. Hoeveel termeer mag het gebed van Maria, Christus' en onze Moeder, die ook op aarde zonder zonde was, ons dan wel niet van onschatbare waarde zijn? Daarom vragen we graag of zij voor ons wil bidden.


oogje, ik heb inderdaad een dergelijk antwoord van je verwacht. Ook ik bedacht deze mogelijkheid, feitelijke bedoeling  van het woord God in die passage al.
De machtigste na God is dus de Vader, Zoon en Heilige Geest. Interpreteer ik dat goed?

Overigens dank voor je inspanning gerichte antwoorden te geven.

grondig christelijk

 • Berichten: 3071
 • Wat was, Dat is, Zal zijn
  • Bekijk profiel
topic over Maria
« Reactie #12 Gepost op: augustus 05, 2012, 04:52:03 pm »

quote:

grondig christelijk schreef op 05 augustus 2012 om 16:50:
[...]


oogje, ik heb inderdaad een dergelijk antwoord van je verwacht. Ook ik bedacht deze mogelijkheid, feitelijke bedoeling  van het woord God in die passage al.
De machtigste na God is dus de Vader, Zoon en Heilige Geest. Interpreteer ik dat goed?

Overigens dank voor je inspanning gerichte antwoorden te geven.


Overigens kom ik nog met een andere vraag, maar moet ff tennis kijken (hahahaha)

aanvullend

kan het niet terug vinden...ging over passage uitspraak aan het kruis door jezus...vrouw zie uw zoon...maar ik kan me ook vergissen
« Laatst bewerkt op: augustus 05, 2012, 05:28:36 pm door grondig christelijk »

Bumblebee

 • Berichten: 6100
 • Zzzzzoem
  • Bekijk profiel
topic over Maria
« Reactie #13 Gepost op: augustus 05, 2012, 05:05:49 pm »

quote:

grondig christelijk schreef op 04 August 2012 om 19:01:
Ik ben niet diepgaand op de site gegaan. Ben benieuwd naar de reactie van Oogje.
Als ik lees dan Maria de machtigste na God is, frons ik uiteraard enorm de wenkbrauwen en herken mij daar totaal niet in.


Ik zal het je sterker vertellen: Maria is zelfs machtiger dan God in zeker opzicht. Wat beeldt het verhaal van Jezus nou duidelijker uit dan dat God zich van de mens afhankelijk maakt, zich overgeeft? Waar die afhankelijkheid nogal beroerde gevolgen heeft gehad:

http://www.eo.nl/db.images/10497598/jezus-kruisiging.jpg

werd Hij bij Maria geknuffeld, getroost en gevoed. Als zij hem niet gevoed had met haar lichaam, tijdens de zwangerschap en later haar melk, was Hij van de honger omgekomen. Als zij hem niet had verschoond was Hij verkommerd in zijn eigen vuiligheid. Hij heeft óns gevoed met zijn lichaam en doet dit nog steeds, hij wast óns schoon, maar dit allemaal kan Hij alleen omdat zij het 't eerste voor Hém deed. Jezus, die God is, maakt zich afhankelijk van Maria, beeld van de Kerk, van de mens dus. Vrijwillig legt Hij zijn almacht af en wordt het meest kwetsbare mensje denkbaar: een vruchtje, een kleine baby, een bespot, geslagen en gekruisigd man.
Bombus terrestris Reginae

grondig christelijk

 • Berichten: 3071
 • Wat was, Dat is, Zal zijn
  • Bekijk profiel
topic over Maria
« Reactie #14 Gepost op: augustus 05, 2012, 05:25:34 pm »

quote:

Bumblebee schreef op 05 augustus 2012 om 17:05:
[...]


Ik zal het je sterker vertellen: Maria is zelfs machtiger dan God in zeker opzicht. Wat beeldt het verhaal van Jezus nou duidelijker uit dan dat God zich van de mens afhankelijk maakt, zich overgeeft? Waar die afhankelijkheid nogal beroerde gevolgen heeft gehad:

[afbeelding]

werd Hij bij Maria geknuffeld, getroost en gevoed. Als zij hem niet gevoed had met haar lichaam, tijdens de zwangerschap en later haar melk, was Hij van de honger omgekomen. Als zij hem niet had verschoond was Hij verkommerd in zijn eigen vuiligheid. Hij heeft óns gevoed met zijn lichaam en doet dit nog steeds, hij wast óns schoon, maar dit allemaal kan Hij alleen omdat zij het 't eerste voor Hém deed. Jezus, die God is, maakt zich afhankelijk van Maria, beeld van de Kerk, van de mens dus. Vrijwillig legt Hij zijn almacht af en wordt het meest kwetsbare mensje denkbaar: een vruchtje, een kleine baby, een bespot, geslagen en gekruisigd man.


bumbelbee,

ik raak je kwijt in de beredenering die je hier beschrijft. Overigens met respect voor je beschrijving, dat mag ook duidelijk zijn. Ik sta open voor een verder toelichting...
« Laatst bewerkt op: augustus 05, 2012, 05:30:43 pm door grondig christelijk »