Auteur Topic: Bidden en preken over Israël  (gelezen 65006 keer)

HarryK

 • Berichten: 288
  • Bekijk profiel
Bidden en preken over Israël
« Reactie #1380 Gepost op: januari 25, 2013, 05:59:44 pm »

quote:

learsi schreef op 25 januari 2013 om 15:38:
Het gaat erom dat nog niet alle heidenvolken tegen Israël zijn opgerukt, dat heeft nog niet plaatsgevonden.
Zacharia 12:
9 Op die dag zal het gebeuren dat Ik alle heidenvolken die tegen Jeruzalem oprukken, zal willen wegvagen.
Nu maak je de verwarring nog groter, want zoals jij de tekst nu citeert, staat er niet dat "alle heidenvolken" ooit allemaal tegelijkertijd tegen Jeruzalem zullen optrekken, maar dat er (een onbekend aantal) heidenvolken zullen zijn die tegen Jeruzalem zullen optrekken, en dat God die zal willen wegvagen.
Maar daarnaast: dat zal tezelfdertijd zijn als wat in vers 10 staat, en dat gaat over de uitstorting van de Heilige Geest op Pinksteren.
En daar staan overigens TWEE profetieën, en niet 1.
Ook de verwijzing naar Zacharius 12.

quote:

Huis van David is Israël, of dacht jij dat het gaza was?

(Wat heeft Gaza er nu weer mee te maken?)
Als God "Israël" had bedoeld, had Hij ook "Israël" gezegd.
Hier staat "huis van David" , en dat is maar een (klein) deel van Israël.
Als God "Israël" had bedoeld, waarom worden de inwoners van Jeruzalem dan nog weer apart genoemd? Zijn dat geen Israëlieten dan?
Nee Learsi, jij maakt er nu iets van wat er niet staat.

quote:

Sorry, maar de vers stelt duidelijk dat heel Israël, Jezus, Die zij doorstoken hebben, zullen aanschouwenn. Jezus zullen Zien dus met wonden en al  ! Dat was niet aan de orde bij de uitstorting van de Heilige Geest. Dus je herhaalde opmerking over goed lezen, zou je eens zelf moeten doen, misschien?

In de aangehaalde tekst staat dat er twee profetieën in vervulling gaan, waaronder die van Zacharia 12.
En dat was op het moment dat Jezus stierf.

In Zacharia 12 wordt de uitstorting van de Heilige Geest geprofeteerd, dat is op Pinksteren.

Zo staat het in de bijbel.
Ga nu niet die dingen door elkaar gooien en vervolgens concluderen dat het niet aan de orde is.

quote:

Nee, maar je past het oneigenlijk toe-eigenen van vervangingsleer wel toe. Mensen kunnen dingen doen zonder het te zeggen. Zoals ik laat zien houden je aangedragen argumenten echt geen stand, als je aan alle woorden het Gezag geeft die het toekomt.
[...]
Dat kan je wel zeggen en schrijven, maar zoals ik laat zien, pas je het (onbewust) wel toe.

Ik heb je nu vaak genoeg gevraagd dit soort onzin achterwege te laten.
Ik zal voor één keer nu eens op dezelfde manier naar jou reageren.
Jij wijzigt de betekenis van bijbelteksten om jouw eigen mening te onderbouwen, zoals ik vaker heb laten zien, wat één van de kenmerken is van dwaalleraars.
Jij geeft aan dat Joden zalig kunnen worden zonder geloof in Christus, terwijl de bijbel zegt dat dat de enige weg is.
Jij loochent daarmee het unieke karakter van zijn offer, en toont daarmee aan anti-christelijk te zijn.


En na deze reactie meteen de vragen:
- Wil jij op zo'n manier met elkaar ruzieën onder het mom christen te zijn?
- Draag jij op deze manier bij aan de Heilige Naam van God?
- Komen we er op deze manier ook echt achter wat er nu bedoeld is?

Ik hoop dat jij ziet dat het antwoord op alle drie vragen "Nee" is, en dat je daar je consequenties uit trekt.
Anders zal ik voortaan altijd op deze manier, en ook alleen op deze manier naar jou reageren.

quote:

De profetie zou maar gedeeltelijk zijn uitgekomen en G'd Zijn Woord komt altijd helemaal uit, niet een beetje.

Dan wil ik je graag dit voorbeeld voorleggen.
In Maleachi staat deze profetie: "Zie, Ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende dag."
In Mattheüs 11 spreekt Jezus over Johannes, en zegt over hem: "En voor wie het wil aannemen: hij is Elia die komen zou."
Jij bent nu iemand die zegt: nou, Jezus, je kan het wel zeggen, maar ik neem het niet voor waar aan, want in Maleachi staat toch echt Elia, en niet Johannes.

quote:

Omdat veel kerkleer de Opname en de Wederkomst, die 2 verschillende zaken zijn, onterecht bij elkaar voegen.
Daar zou ik ook nog wel eens een boom over op willen zetten, want wat je hier allemaal door elkaar heen gooit, zelfs als het klopt wat je zegt, is onbegrijpelijke logica. Dus een nieuwe thread?
Dear Jesus, i have a problem ... it's me

Dear child, I have the answer ... it's Me

Pottenbakker

 • Berichten: 82
  • Bekijk profiel
Bidden en preken over Israël
« Reactie #1381 Gepost op: januari 25, 2013, 10:37:00 pm »

quote:

Adinomis schreef op 25 januari 2013 om 17:22:
[...]


Dat gaat over de Israëlieten in de woestijn, die daar zouden moeten sterven en het doel van de reis niet zouden bereiken.  Maar Jozua en Kaleb die God geloofden mochten er wel komen met hun gezinnen.

Deut.1:35 Niemand van deze mannen, van deze slechte generatie, zal het goede land zien dat Ik gezworen heb aan uw vaderen te geven!
 36 Behalve Kaleb, de zoon van Jefunne: die zal het zien en aan hem zal Ik het land geven dat hij betreden heeft, en aan zijn kinderen, omdat hij erin volhard heeft de HEERE na te volgen.


Numwei 14:30 U zult beslist niet in dat land komen waarover Ik Mijn hand opgeheven heb, dat Ik u daarin zou laten wonen, behalve Kaleb, de zoon van Jefunne, en Jozua, de zoon van Nun.
 31 Uw kleine kinderen, van wie u zei: Zij zullen tot prooi worden van de vijand! hen zal Ik erin brengen; zij zullen dat land, dat u verworpen hebt, leren kennen.


Hier staat ook dat die generatie het goede land verworpen had dat God hen wilde geven. We kunnen de goedheid en genade die God ons wil geven naast ons neerleggen. Er is geloof (vertrouwen) nodig als de hand om de geschenken van God aan te nemen.
Maar de volgende generatie krijgt de kans opnieuw. Dus dat "nooit" gold alleen voor de desbetreffende ongelovige generatie.

Beste Adinomis,
Ik reageerde op de bijdrage van Learsi van: 25 januari 2013 om 12:48. enz.
En mijn antwoord daarop om 13:55.
Learsi schreef, ....
Maar waarom geloven we als christen wel in de letterlijke opstanding van Jezus Christus uit de dood en zelfs in onze eigen opstanding bij de opname, maar NIET van alle Joden in heel Israël? Wie kan mij dat uitleggen waarom wij christenen hier zo met 2 maten meten? Is ons geloof en vertrouwen misschien niet sterk genoeg om te geloven dat G-d alle generaties uit heel Israël uit de dood kan opwekken?

Mijn bijdrage beoogde te zeggen, dat dat wel zal gebeuren op de jongstedag, als CHRISTUS zal weer komen.
Maar dat dan niet alle joden, 'TOT DE RUST BIJ DE VADER" zullen kunnen komen, wegens hun ongeloof.
Daarmee doelde ik ook op de eerdere bijdrage, dat ik niet geloof in een tweede komst van CHRISTUS, waardoor dan toch alle joden behouden zullen worden.
Deze Leer komt niet overeen met de Bijbel.
Hopende op een goede ontvangst,
Een hartelijke groet.

Adinomis

 • Berichten: 1813
  • Bekijk profiel
Bidden en preken over Israël
« Reactie #1382 Gepost op: januari 25, 2013, 11:29:37 pm »

quote:

Pottenbakker schreef op 25 januari 2013 om 22:37:
Beste Adinomis,
Ik reageerde op de bijdrage van Learsi van: 25 januari 2013 om 12:48. enz.
En mijn antwoord daarop om 13:55.
Learsi schreef, ....
Maar waarom geloven we als christen wel in de letterlijke opstanding van Jezus Christus uit de dood en zelfs in onze eigen opstanding bij de opname, maar NIET van alle Joden in heel Israël? Wie kan mij dat uitleggen waarom wij christenen hier zo met 2 maten meten? Is ons geloof en vertrouwen misschien niet sterk genoeg om te geloven dat G-d alle generaties uit heel Israël uit de dood kan opwekken?

Mijn bijdrage beoogde te zeggen, dat dat wel zal gebeuren op de jongstedag, als CHRISTUS zal weer komen.
Maar dat dan niet alle joden, 'TOT DE RUST BIJ DE VADER" zullen kunnen komen, wegens hun ongeloof.
Daarmee doelde ik ook op de eerdere bijdrage, dat ik niet geloof in een tweede komst van CHRISTUS, waardoor dan toch alle joden behouden zullen worden.
Deze Leer komt niet overeen met de Bijbel.
Hopende op een goede ontvangst,
Een hartelijke groet.
In de Romeinenbrief wordt gesteld dat heel Israël (gans Israël) zalig zal worden. Er staan inderdaad heel veel beloften in de bijbel voor Israël. Als je er oog voor krijgt, ga je er steeds meer zien. Zo gaat het mij tenminste.

Jesaja 60:21 zegt daarover: ‘Uw volk zal geheel uit rechtvaardigen bestaan, voor altoos zullen zij het land bezitten: een scheut die Ik geplant heb, een werk Mijner handen, tot Mijn verheerlijking.’

Ik geloof dat er in Israël ook mensen rondlopen die niet tot Israël behoren maar die de duivel tot vader hebben en door Jezus en Johannes adderengebroed genoemd worden.

In Zach.13 staat: 8 In het gehele land, luidt het woord des HEREN, zullen twee derden uitgeroeid worden en de geest geven, maar een derde zal daarin overblijven.
9 Dat derde deel zal Ik in het vuur brengen, en Ik zal hen smelten, zoals men zilver smelt, ja hen louteren, zoals men goud loutert. Zij zullen mijn naam aanroepen en Ik zal hen verhoren. Ik zeg: Dat is mijn volk; en zij zullen zeggen: De HERE is mijn God.


Ik denk dat dus dat er eerst een loutering plaatsvindt en het overblijfsel is dan "gans Israël".

De geschiedenis van Jozef biedt een mooie parallel met Jezus t.o.v. zijn broers. Jozef - de liefste zoon van zijn vader - sprak over zijn koningschap, wat God hem in een droom had laten zien. Zijn broers accepteerden dat niet en hebben hem verraden en verkocht, nadat ze hem eerst wilden vermoorden. Ze hadden met hem afgerekend.
Zijn vernedering onderging hij en maakte hem niet bitter.
Toen de broers honger hadden werden ze - zonder het te weten - naar Jozef gedreven. Jozef nam geen wraak, gaf geen straf, maar onderzocht hun hartsgesteldheid (loutering). Hij hield zijn identiteit eerst verborgen (ze waren blind voor wie hij was). Toen kwam het mooie moment dat hij zich aan zijn broers bekend maakte. Ze huilden en vielen elkaar in de armen.
Door Jozef kregen ze voedsel en land om in te wonen, maar ook alle mensen werden gezegend door het voedsel waarin Jozef voorzag.

Ik weet dat we in onze gereformeerde kerken het duizendjarig rijk/het Vrederijk niet kennen. Men zegt soms dat we nu daarin leven, maar dit is verre van het Vrederijk waarover Jesaja 2, 65, Ez. 47 en nog veel meer plaatsen gesproken wordt. Dat gaat nog vooraf aan de "nieuwe hemel en de nieuwe aarde". In die tijd wordt satan tijdelijk gebonden, zodat hij niet meer kan verleiden. Maar de zonde en dood zijn in die tijd nog niet verdwenen.

Het blijft altijd moeilijk om met zekerheid te spreken over de toekomst. We mogen Gods woord naspreken en daarop vertrouwen. Ons openstellen voor wat God ons bekend wil maken en Hem daarvoor loven en prijzen.

We zullen verwonderd staan over wat God tot stand brengt!
Rom.12:21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

dingo

 • Berichten: 3483
  • Bekijk profiel
Bidden en preken over Israël
« Reactie #1383 Gepost op: januari 25, 2013, 11:37:30 pm »
Ik ben toch wel benieuwd wat je doet met een tekst als Matt.8:10 Toen Jezus dit hoorde, verbaasde hij zich en hij zei tegen degenen die hem volgden: ‘Ik verzeker jullie: bij niemand in Israël heb ik zo’n groot geloof gevonden. 11 Ik zeg jullie dat velen uit het oosten en uit het westen zullen komen en met Abraham, Isaak en Jakob zullen aanliggen in het koninkrijk van de hemel, 12 maar de erfgenamen van het koninkrijk zullen worden verbannen naar de uiterste duisternis; daar zullen zij jammeren en knarsetanden.’ Dat lijkt me toch duidelijke taal dat niet heel Israel zalig zal worden.

Adinomis

 • Berichten: 1813
  • Bekijk profiel
Bidden en preken over Israël
« Reactie #1384 Gepost op: januari 26, 2013, 12:02:59 am »

quote:

dingo schreef op 25 januari 2013 om 23:37:
Ik ben toch wel benieuwd wat je doet met een tekst als Matt.8:10 Toen Jezus dit hoorde, verbaasde hij zich en hij zei tegen degenen die hem volgden: ‘Ik verzeker jullie: bij niemand in Israël heb ik zo’n groot geloof gevonden. 11 Ik zeg jullie dat velen uit het oosten en uit het westen zullen komen en met Abraham, Isaak en Jakob zullen aanliggen in het koninkrijk van de hemel, 12 maar de erfgenamen van het koninkrijk zullen worden verbannen naar de uiterste duisternis; daar zullen zij jammeren en knarsetanden.’ Dat lijkt me toch duidelijke taal dat niet heel Israel zalig zal worden.


We hebben het ook al over de Israëlieten in de woestijn gehad, waarvan een generatie het beloofde land niet bereikte. Een latere generatie bereikte wel het beloofde land. Bovengenoemde tekst geeft aan dat er Joden verloren gaan.
Dezelfde geschiedenis wordt in Lucas 13 beschreven. Maar in datzelfde hoofdstuk zegt Jezus:

quote:


34 Jeruzalem, Jeruzalem! gij, die de profeten doodt, en stenigt, die tot u gezonden zijn, hoe menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens onder de vleugelen vergadert; en gijlieden hebt niet gewild?
35 Ziet, uw huis wordt ulieden woest gelaten. En voorwaar, Ik zeg u, dat gij Mij niet zult zien, totdat de tijd zal gekomen zijn, als gij zult zeggen: Gezegend is Hij, Die komt in den Naam des Heeren!
Er komt dus een tijd dat er in Jeruzalem gezegd zal worden "Gezegend is Hij, die komt in de naam des Heren!".
Rom.12:21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Riemer Lap

 • was: okidoki
 • Berichten: 8804
 • @ werkt altijd.
  • Bekijk profiel
Bidden en preken over Israël
« Reactie #1385 Gepost op: januari 26, 2013, 01:44:12 am »

quote:

Er staat een bericht in je mail en in Praatvaria.
« Laatst bewerkt op: januari 26, 2013, 01:44:37 am door Riemer Lap »
Mail me maar als je wat wilt weten

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Bidden en preken over Israël
« Reactie #1386 Gepost op: januari 26, 2013, 11:20:15 am »
@ Riemer, sorry, maar ik zie niets staan en heb ook geen email van jou ontvangen.

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Bidden en preken over Israël
« Reactie #1387 Gepost op: januari 26, 2013, 11:29:08 am »

quote:

dingo schreef op 25 januari 2013 om 23:37:
Ik ben toch wel benieuwd wat je doet met een tekst als Matt.8:10 Toen Jezus dit hoorde, verbaasde hij zich en hij zei tegen degenen die hem volgden: ‘Ik verzeker jullie: bij niemand in Israël heb ik zo’n groot geloof gevonden. 11 Ik zeg jullie dat velen uit het oosten en uit het westen zullen komen en met Abraham, Isaak en Jakob zullen aanliggen in het koninkrijk van de hemel, 12 maar de erfgenamen van het koninkrijk zullen worden verbannen naar de uiterste duisternis; daar zullen zij jammeren en knarsetanden.’ Dat lijkt me toch duidelijke taal dat niet heel Israel zalig zal worden.


Dit gaat over het feit dat de Joden na hun sterven niet onmiddellijk in Zijn Koninkrijk komen, zoals degenen die Jezus wel aannemen. Maar ze zullen moeten "wachten" in het dodenrijk tot Jezus wederkomt als de Messias die men verwachtte. Daar in het dodenrijk zal het tandengeknars zijn en wenen? Dat tandengeknars en wenen is t.g.v. van spijt dat ze Jezus niet hebben herkent als Messias.

Maar TOTDAT zijn de vele Beloften van G-d aan Israël waarin Hij beloofd heel Israël Genade te schenken om bij de wederkomst van Jezus vervuld te worden. Indien G-d namelijk hier vanaf zou zien, zou dat betekenen dat Zijn vele Eeuwige Beloften daarover aan Israël, gelogen of een vergissing zouden zijn, of teruggetrokken. Niets is minder waar natuurlijk ! G-d is Eeuwig trouw en Zijn Beloften zijn Eeuwig.

Riemer Lap

 • was: okidoki
 • Berichten: 8804
 • @ werkt altijd.
  • Bekijk profiel
Bidden en preken over Israël
« Reactie #1388 Gepost op: januari 26, 2013, 11:41:07 am »
offtopic:
Citaat
learsi schreef op 26 januari 2013 om 11:20:
@ Riemer, sorry, maar ik zie niets staan en heb ook geen email van jou ontvangen.

Je mail is toch echt verzonden. Mogelijk dat je mij even kunt mailen.
Er zijn een aantal zaken die ik los van hier met je zou willen uitwisselen.
Niet uit haat of boosheid maar meer om zaken op de rit te zetten.
« Laatst bewerkt op: januari 26, 2013, 02:14:42 pm door Riemer Lap »
Mail me maar als je wat wilt weten

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Bidden en preken over Israël
« Reactie #1389 Gepost op: januari 26, 2013, 12:00:23 pm »

quote:

HarryK schreef op 25 januari 2013 om 17:59:

Nu maak je de verwarring nog groter, want zoals jij de tekst nu citeert, staat er niet dat "alle heidenvolken" ooit allemaal tegelijkertijd tegen Jeruzalem zullen optrekken, maar dat er (een onbekend aantal) heidenvolken zullen zijn die tegen Jeruzalem zullen optrekken, en dat God die zal willen wegvagen.
Maar daarnaast: dat zal tezelfdertijd zijn als wat in vers 10 staat, en dat gaat over de uitstorting van de Heilige Geest op Pinksteren.
En daar staan overigens TWEE profetieën, en niet 1.
Ook de verwijzing naar Zacharius 12.

Er zijn nog niet vele heiden-volken geweest die Israël wilden wegvagen, dat is zich nu helaas pas aan het ontwikkelen tgv het oprukkende antisemitisme in de wereld.
Dat is nog niet met Pinksteren gebeurd.
Dus niet ik haal zaken door elkaar, maar jij gooit alles op 1 grote hoop !

Kijk eens naar de verzen voorafgaand in Zacharia 12 (over context lezen gesproken)
2 Zie, Ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom, ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem.
3 Op die dag zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Allen die hem optillen, zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen, en al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen.
4 Op die dag, spreekt de HEERE, zal Ik alle paarden met schichtigheid slaan en hun ruiters met krankzinnigheid. Maar over het huis van Juda zal Ik Mijn ogen openhouden en alle paarden van de volken zal Ik met blindheid slaan.

--> Hoezo was Jeruzalem bij Pinksteren al een bedwelmende beker dan Harry?
--> Hoezo hebben alle heidenvolken die de steen Jeruzalem hebben opgetild, zich al vertild? Hoe zijn deze daardoor al verwond dan?
--> Hier staat toch dat al de volken zullen zich tegen haar verzamelen?
--> Hoezo de volken met blindheid slaan na Pinksteren? Dat was toch met Pinksteren juist niet de bedoeling?

Zie je nu dat Zacharia 12 niets te maken kan hebben Harry, met Pinksteren.
Dus het is het oneigenlijk toe-eigenen van bijbel-verzen door de Christelijke kerkinstituten, die gewoon voor de Joden bestemd zijn en dat is een (milde) vorm van Vervangingsleer, Harry, echt !

quote:

(Wat heeft Gaza er nu weer mee te maken?)
Als God "Israël" had bedoeld, had Hij ook "Israël" gezegd.

Er zijn vele plaatsen waar G-d zijn Israël aanspreekt met huis van David, of wormpje Jacob, huis van Jacob etc.
Vertel eens, wie is volgens jou dan het huis van David?


quote:

Hier staat "huis van David" , en dat is maar een (klein) deel van Israël.

Vader G-d weet wie wel en niet tot het ware volk Israël behoort, wie een nakomeling is van Jacob en wie niet, immers Hij Zelf heeft dat bepaald. Laten we dat gewoon aan G-d overlaten en Hem er op vertrouwen.


quote:

Ga nu niet die dingen door elkaar gooien en vervolgens concluderen dat het niet aan de orde is.

Zoals ik heb aangetoond boven, haal ik niets door elkaar, maar eigen jij je verzen toe als Christen die geheel niet voor ons bestemd zijn en nog niet geschied, broeder.

quote:

Ik heb je nu vaak genoeg gevraagd dit soort onzin achterwege te laten.
Ik zal voor één keer nu eens op dezelfde manier naar jou reageren.

Ik zal met een voorbeeld verduidelijken:
Veel kerkinstituten verwerpen officieel de vervangingsleer. Dat houdt helaas niet meer in dan deze stelling poneren.
Neem onze Gereformeerde kerk eens als voorbeeld:

In de belijdenis staat: Aangezien de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen ..... etc.. Dit is mogelijk niet bewust kwetsend bedoeld, maar het is vervangingsleer en dwaalleer. Want de doop is is niet in de plaats gekomen van de besnijdenis namelijk.

Inmiddels loopt de discussie intern, of dit niet beter gewijzigd kan worden in:
Aangezien de doop na de besnijdenis is gekomen..... etc

Lijkt een goed stap.
Maar nog steeds wekt deze zin de indruk dat de doop de besnijdenis heeft vervangen. Het is op het randje. Een voorstel mijnerzijds om er niet na maar naast van te maken is (vooralsnog) afgewezen.
Dan zou het worden:
Aangezien de doop naast de besnijdenis is gekomen..... etc

Je ziet dat het monster vervangingstheologie dus heel erg diep in onze kerkleer ingevreten zit. men wil misschien niet bewust Israël vervangen, maar het komt in vele zaken toch steeds tot uiting, helaas !

quote:

Jij geeft aan dat Joden zalig kunnen worden zonder geloof in Christus, terwijl de bijbel zegt dat dat de enige weg is.

Nee, de Joden zullen bij Jezus Wederkomst massaal uit de dood worden opgewekt en de geest van geloof ontvangen van G-d, zoals Hij Eeuwig beloofd heeft te zullen doen.Het is dus geen weg zonder Jezus, maar juist door Jezus. Daarom ook was Jezus Zijn primaire doel, Zijn volk Israël zalig maken, zoals de Schrift ons leert. Die Genade is OOK na ons uit de heidenen gekomen, maar dan met een ander Verbond. Een ander Verbond dat het eerste tussen G-d en de Joden niet vervangt.

quote:

Jij loochent daarmee het unieke karakter van zijn offer, en toont daarmee aan anti-christelijk te zijn.[/b]

Ik laat juist zien hoe enorm groots het offer van Christus is, terwijl jij het Grootse Offer van Christus indamt en beperkt en daarbij de vele Eeuwige Beloften van G-d aan Zijn Uitverkoren Israël, verwerpt.

Niet realiserend dat we als christenen uit de heidenen slechts mogen mee-profiteren in de genade die G-d door Jezus aan Israël heeft geschonken.

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Bidden en preken over Israël
« Reactie #1390 Gepost op: januari 26, 2013, 12:49:20 pm »
.
« Laatst bewerkt op: januari 26, 2013, 12:50:09 pm door gaitema »
Een nieuwe start is een nieuw begin

HarryK

 • Berichten: 288
  • Bekijk profiel
Bidden en preken over Israël
« Reactie #1391 Gepost op: januari 26, 2013, 01:38:17 pm »

quote:

learsi schreef op 26 januari 2013 om 12:00:
Ik zal met een voorbeeld verduidelijken:
Veel kerkinstituten verwerpen officieel de vervangingsleer. Dat houdt helaas niet meer in dan deze stelling poneren.
Neem onze Gereformeerde kerk eens als voorbeeld:

In de belijdenis staat: Aangezien de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen ..... etc.. Dit is mogelijk niet bewust kwetsend bedoeld, maar het is vervangingsleer en dwaalleer. Want de doop is is niet in de plaats gekomen van de besnijdenis namelijk.

Inmiddels loopt de discussie intern, of dit niet beter gewijzigd kan worden in:
Aangezien de doop na de besnijdenis is gekomen..... etc

Lijkt een goed stap.
Maar nog steeds wekt deze zin de indruk dat de doop de besnijdenis heeft vervangen. Het is op het randje. Een voorstel mijnerzijds om er niet na maar naast van te maken is (vooralsnog) afgewezen.
Dan zou het worden:
Aangezien de doop naast de besnijdenis is gekomen..... etc

Je ziet dat het monster vervangingstheologie dus heel erg diep in onze kerkleer ingevreten zit. men wil misschien niet bewust Israël vervangen, maar het komt in vele zaken toch steeds tot uiting, helaas !


Even afzonderlijk reagerend op de 3 onderwerpen in jouw reactie.

Je hoeft mij niet uit te leggen wat de vervangingsleer is.
Ik probeer steeds aan te geven dat ik die 'leer' graag eens eerlijk zou willen narekenen, omdat de kern van de vervangingsleer (God die zijn verbond met Israël verbreekt en heeft overgegeven aan de christelijke kerk) onbijbels is.
Maar ook geef ik steeds aan dat er door/in Christus iets is veranderd. Er is een nieuw verbond. Wat houdt dat in ten opzichte van het eerste verbond?

En die discussie komt niet van de grond, omdat jij die continu doodgooit door te stellen dat elke twijfel aan jouw visie van de bijbel een bewijs is van de vervangingstheorie.
Dear Jesus, i have a problem ... it's me

Dear child, I have the answer ... it's Me

HarryK

 • Berichten: 288
  • Bekijk profiel
Bidden en preken over Israël
« Reactie #1392 Gepost op: januari 26, 2013, 01:51:04 pm »

quote:2e aspect in jouw reacties :
Wij komen elke keer terug op een zelfde discussie over bijbelgebruik.
Ik wilde daar eerst hier op reageren, maar ik heb besloten om over dit belangrijke aspect, maar hier geheel off-topic, in een aparte thread een discussie te openen. (komt later vanmiddag.)

Afhankelijk daarvan kom ik wel of niet terug op Zacharia 12 en andere teksten.
Dear Jesus, i have a problem ... it's me

Dear child, I have the answer ... it's Me

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Bidden en preken over Israël
« Reactie #1393 Gepost op: januari 26, 2013, 01:52:57 pm »
Ik vraag me nog steeds af of er echt mensen bestaan die in de vervangingsleer geloven. Ik hoor ze namelijk nooit.
Een nieuwe start is een nieuw begin

St. Ignatius

 • Berichten: 1753
 • Fiat mihi secundum verbum Tuum
  • Bekijk profiel
Bidden en preken over Israël
« Reactie #1394 Gepost op: januari 26, 2013, 03:25:50 pm »

quote:

learsi schreef op 25 januari 2013 om 12:30:

Welke voorwaarden zie jij dan in deze verzen St. Ignatius? Vertel mij dat eens?
We hadden het over de voorwaarden van het verbond. Jouw dominee beweerde dat het verbond onvoorwaardelijk is, weet je nog? Ik had al aangegeven waar de voorwaarden stonden in Genesis 17.
"Men zou een pleister op vele wonden willen zijn..." (Etty Hillesum, 1942)