Auteur Topic: Bidden en preken over Israël  (gelezen 64892 keer)

nicodemus

 • Berichten: 156
  • Bekijk profiel
Bidden en preken over Israël
« Reactie #1425 Gepost op: januari 29, 2013, 01:42:03 pm »
Hallo Gaitema en Adinomus,

Hebreeën 4
 

quote:

1 Aangezien de belofte om binnen te gaan in Gods rust nog steeds van kracht is, moeten we ervoor waken dat iemand van u ook maar de schijn wekt deze gelegenheid aan zich voorbij te laten gaan. 2 Want aan ons is het goede nieuws verkondigd, net als indertijd aan hen; maar anders dan voor wie het in geloof aannemen, was het verkondigde woord voor hen niet heilzaam. 3 Omdat wij echter geloven, gaan we binnen in de rust waarvan eerder sprake was: ‘In mijn toorn heb ik gezworen: “Nooit zullen ze binnengaan in mijn rust,”’ – en dat terwijl zijn werk toch al met de grondvesting van de wereld voltooid werd! 4 Over de zevende dag wordt immers ergens gezegd: ‘En op de zevende dag rustte God van al zijn werk,’ 5 terwijl hier wordt gezegd: ‘Nooit zullen ze binnengaan in mijn rust.’ 6 Het staat dus vast dat er wel mensen in kúnnen binnengaan. En omdat zij aan wie vroeger het goede nieuws verkondigd is, er vanwege hun ongehoorzaamheid niet zijn binnengegaan, 7 legt God nu opnieuw een dag vast, een ‘vandaag’, waarover hij, zoals eerder is opgemerkt, lange tijd later David heeft laten zeggen: ‘Horen jullie vandaag zijn stem, wees dan niet koppig.’ 8 Was de rust hun al door Jozua gegeven, dan zou God daarna niet meer over een andere dag hebben gesproken. 9 Er wacht het volk van God dus nog steeds een sabbatsrust. 10 En wie is binnengegaan in zijn rust, vindt rust na zijn werk zoals God na het zijne. 11 Laten we dus alles op alles zetten om te kunnen binnengaan in die rust, en zo voorkomen dat ook maar iemand dit voorbeeld van ongehoorzaamheid volgt en te gronde gaat. 12 Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden. 13 Niets van wat geschapen is blijft voor hem verborgen, alles is onverhuld en volkomen zichtbaar voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap moeten afleggen.


Die rust, waar de Allerhoogste God door de Hebreeënbrief sprekt is gewoon de wekelijkse Sabbat van het 4e gebod maar ook 'de rust die men vindt in de 'slaap' met het gegeven, dat men trouw was aan de geboden, omdat de werken ons, immers, navolgen! Nergens spreekt de Schrift dus over een eigenmachtige inzetting die als Sabbat gerekend kan worden. Want we zien in Hebreeën 4 dat alle andere 'dagen van rust', anders dan de feestdagen van de Allerhoogste, tot ongehoorzaamheid leiden. Dus zondagviering is niet van Goddelijke oorsprong als 'een Sabbat'. Dus ik weet niet wat jullie nu anders zien. Wie de geboden op één punt bewust overtreedt, overtreed alle geboden.

Hebreeën 4 verwijst dus naar een rust als gevolg van ongehoorzaamheid en gehoorzaamheid aan de wet der 10 geboden.
Zie ook eens deze studie daarover, inetressant voor hen die de wekelijkse Sabbat (nu al) onderhouden; Jood of Griek
http://igitur-archive.lib...gaan%20in%20de%20rust.pdf

Hartelijke groet

Riemer Lap

 • was: okidoki
 • Berichten: 8804
 • @ werkt altijd.
  • Bekijk profiel
Bidden en preken over Israël
« Reactie #1426 Gepost op: januari 29, 2013, 01:47:52 pm »
offtopic:
Citaat
nicodemus schreef op 29 januari 2013 om 13:42:
txt
Hartelijke groet
Hoi Nicodemus;

Er zijn hier andere draden over sabbath of zondag, mogelijk dat je het verhaal daar kunt droppen.

via de zoekfunctie kun je daar wel achter komen en door zaken te scheiden blijft deze draad mogelijk nog een beetje te volgen :)
Mail me maar als je wat wilt weten

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Bidden en preken over Israël
« Reactie #1427 Gepost op: januari 29, 2013, 04:21:41 pm »
Reacties heb ik geplaatst in "zondag of Sabbath"
Een nieuwe start is een nieuw begin

nicodemus

 • Berichten: 156
  • Bekijk profiel
Bidden en preken over Israël
« Reactie #1428 Gepost op: januari 29, 2013, 04:46:09 pm »
Hallo Gaitema,

Okay, maar de wekelijkse Sabbat als zodanig behoort wel degelijk in dit forum, als het betreft "bidden en preken' over Israël', want de essentie van de verwarring over een natuurlijk Israël 'in het vlees' en de vermeende 1000 vredesjaren, op aarde, staan mede in verband met het overtreden van de wet van de Allerhoogste. Beide zijjn namelijk helemaal niet aan de orde, als het om de Wederkomst van Christus gaat. Want wat afgeschaft is door Christus, namelijke het ceremoniële, dan is ook voor het volk van het OT, haar functie voorbij! Zie Efeziërs 2
Dat wil dan zeggen naar mijn mening dat we het niet geheel of verder over de Sabbat van het 4e gebod moeten hebben, maar over de Thora en/of de gehele wet!

Graag wil ik er nog aan toevoegen, dat we eens moeten nagaan wat er daadwerkelijk 'verloren' is gegaan van het 'volk' t.o.v. bijv. de rol die het Sanhedrin heeft gespeeld. Want ik mis, ten ene male, hier een reactie, die mij er van overtuigd dat de zaken zijn, zoals sommigen hier voorstellen.
Ik mis de profetische verklaring aangaande dat vredes millenium van 1000 jaren, alhoewel ik al daar eens een opmerking over gemaakt heb.
Als we gewoon de chronologie van de profetieën volgen, dan zien we dat Jezus zelf een grote rol speelde t.a.v. het volk "Israël" na en aansluitend op de 490 afgesneden jaren van de 2300, die Daniël aan ons voor houd. In dat verband is er dan ook een directe relatie tussen Daniêl en zijn droom en Openbaringen.

Ik wil daar zeker dieper op ingaan, omdat we meer en een beter inzicht krijgen van de kern van de zaak op grond van relevante zaken. Er wordt te veel naar 'het geheel' gekeken in plaats van eens dieper en consequenter de zaak uit te diepen.

Waarnemend geloof staat in schril contrast met het Geloof dat we "niet zien".

Zo zijn er meerdere stromingen die de 1000 jaren vanuit en verschillend zichtpunt aanschouwen terwijl de Bijbel het er maar over één heeft! Mensen lijken de Bijbel te veel naar hun eigen beperkte (in-) zicht te willen opdelen, inplaats van de Heilige Geest te laten spreken.

Nu, ik wil beginnen met een opmerking:

quote:

Niet het volk (Israël) was 'schuldig' aan de uitlevering van Christus aan de Romeinen, maar een klein deel er van. Het volk (Israël) werd hun Koning ontnomen! ......


Ik zal leter wijzen op de Bijbelse weergave van die visie!
Hartelijke groet


Hartelijke groet
« Laatst bewerkt op: januari 30, 2013, 08:33:12 am door nicodemus »

nicodemus

 • Berichten: 156
  • Bekijk profiel
Bidden en preken over Israël
« Reactie #1429 Gepost op: februari 04, 2013, 05:07:04 pm »
Hallo Iearsi,
 
Hier eens een flinke eye-opener. Misschien verruimd dit iets meer je -Geestelijke- zichtsveld en blijf je niet doordrammen over zaken, die er helemeel niet (meer) toe doen!
 
Ik heb nog eens een Bijbelstudie opgediept, die het verschil aanduidt tussen het Israël "in het vlees", dus al OT gemeente en de betekenis van Israël vanaf het begin van de NT periode, tot nu toe aan:
 
Israël volgens de Bijbel

quote:

Het woord ‘Israël’ heeft verschillende betekenissen in
de Bijbel. In het Oude Testament is ‘Israël’ de naam van de aartsvader Jakob (Genesis 32:29), een Arameeër(Deuteronomium 26:5) en de naam van het volk datbestaat uit de natuurlijke afstammelingen van Jakob
 (Genesis 46:2-3; Exodus 19:3-6). Later is het de naamvan het noordelijke koninkrijk bestaande uit tien van de twaalf stammen van het oorspronkelijke Israël (1 Koningen 12:19-21).
Maar naast een natuurlijke betekenis (Romeinen 9:6a) heeft het woord ‘Israël’ ook een geestelijke betekenis in de Bijbel (Romeinen 9:6b). ‘Israël’: natuurlijk en geestelijk
Citaat
1. Het natuurlijke Israël: Gods theocratische volk en Gods verbondsvolk in het Oude Testament. In de tijd van het Oude Testament was het nationale of
 natuurlijke volk Israël het theocratische volk van God. God heerste over Israël door middel van profeten, priesters, rechters en koningen (Lees Deuteronomium
 17:14–18:22) om zo door Israël zijn verlossingsplan
 in de hele wereld te realiseren door het aan die wereld bekend te maken (Johannes 4:22; Romeinen 9:4-5; 15:8-9).
 

quote:

In de tijd van het Oude Testament was het nationale volk Israël ook het volk met wie God een verbond gesloten had. Maar Israël zou alleen Gods ‘heilige verbondsvolk’ blijven onder voorwaarde dat ze God en zijn verbond zouden gehoorzamen (Exodus 19:3-6; Deuteronomium 7:6-8a; 26:18). Dan zou God Israël zegenen (Deuteronomium 28:1-2). Maar als Israël ongehoorzaam zou worden, dan zou God het volk met vervloekingen
treffen en hen als volk vernietigen (Lees Deuteronomium 27:15–28:68)! Helaas werd Israël ongelovig en ongehoorzaam (Hebreeën 4:2,6) en is het nationale volk Israël niet meer Gods theocratische volk en ook niet meer Gods verbondsvolk (Hosea 1:9).
De gelovigen in de oudtestamentische periode (Jood zowel als niet-Jood) horen echter wel tot Gods theocratische verbondsvolk dat in de nieuwtestamentische
periode uitgebreid wordt tot de gelovigen  uit alle volken. Het GEESTELIJKE ISRAëL: Overblijfsel van het OT én het NT:


Het geestelijke Israël:

Gods verloste volk van het Oude en Nieuwe Testament, de profeten in het Oude Testament zagen Israël in de eerste plaats als een geestelijke en niet als een nationale gemeenschap. ‘Israël’ was voor hen de gemeenschap die de HEER (Hebreeuws: JaHWeH) tot God had.

quote:

Gods volk bestond in hun ogen uit Israëlieten die hun knieën niet bogen voor afgoden (1 Koningen 19:18; vgl. Romeinen 11:4) of goden van andere godsdiensten (Exodus 20:3). Het bestond uit een ‘rest’ van het
 natuurlijke Israël (Jesaja 1:9; 10:20-22; Joël 3:5 of NBG 2:32; vgl. Romeinen 11:5). Deze ‘rest’ van Israël zou eens weer groter worden, maar dan alleen in geestelijke zin (Hosea 2:1-3; Micha 2:12-13; vgl. Johannes 10:16). God beschouwt als zijn volk alleen mensen in het Oude
 Testament die met de misdaad breken
(die zich van hun
 overtredingen bekeerden) (Jesaja 59:20-21) en die in Hem
 en zijn Messias geloofden en gehoorzaamden (Lees Psalm 2)!

quote:

Alleen zulke Joden hoorden bij dit ‘Israël’ in geestelijke zin (Romeinen 9:6). Zij vormden het begin van ‘Gods volk’ in de betekenis van ‘Gods verloste volk’.
Zij werden door hun geloof gerechtvaardigd (Genesis 15:6; vgl. Habakuk
 2:4). Maar ook de heidenen in de periode van het
 Oude Testament die leefden vóór en na het ontstaan van
 het natuurlijke Israël en die geloofden in de HEER en zijn
 beloofde Messias hoorden bij ‘Gods (verloste) volk’.

Denk aan Adam en Eva, Abel en Set, Henoch (Genesis 5:22) en
 Noach (Genesis 6:9), Abraham en Sara, Isaak en Rebekka
 (Lees Hebreeën 11:4-20,39-40), Rachab de Kanaäniet
 (Jozua 2:1,11; 6:25), Ruth de Moabiet (Ruth 1:16;
 Matteüs 1:5) en de vreemdelingen, die zich tijdens en na
 de ballingschap bij Israël aansloten (Jesaja 56:3-8).
Maar niet alle Joden uit het natuurlijke volk Israël (Romeinen 9:6a) hoorden bij Gods geestelijke volk Israël (Romeinen 9:6b)! Er waren veel Israëlieten die de Joodse godsdienst bedreven met een hart ver van God (Lees Jesaja
 1:2-20). En er waren veel Israëlieten die afgoderij en onrecht pleegden, die de Messias verwierpen en die zich voortdurend verhardden tegen God. Tegen hen zei God:
 
Jullie zijn mijn volk niet meer en Ik zal er voor jullie niet
meer zijn&#8221
; (Lees Hosea 1:2-9). Zij werden uiteindelijk, net
zoals alle andere niet-gelovigen buiten Gods volk gesloten

(Lees Jesaja 65:1-7,11-17; vgl. Romeinen 10:16-21;
Matteüs 8:11-12; 21:42-44; Matteüs 21:33-41 en Matteüs 25:31-46).
 

quote:

In het Nieuwe Testament wordt het woord ‘Israël’ ook
gebruikt voor mensen, zowel Joden als niet-Joden, die geloven in de HEER, de enige ware en levende God die zich geopenbaard heeft in Jezus Christus (Romeinen 2:28-29; 1 Korintiërs 12:12-13; Galaten 6:14-16; Hebreeën 12:22-24; Jakobus 1:1; 1 Petrus 2:9-10).

Zij horen ook bij ‘Gods volk’ in de betekenis van ‘Gods
 verloste volk’. Ook hier gaat het om een ‘geestelijk’ Israël.
 Zij vormen ‘de Gemeente’ en zijn een voortzetting en
 uitbreiding van het geestelijke Israël uit het Oude Testament
. (Overblijfsel)
 
Maar ook Israël werd in het Oude Testament een
‘Gemeente’ (Grieks: ekklesia) genoemd (Psalm 22:23
NBG; Psalm 107:32 NBG; 2 Kronieken 29:28 NBG; vgl.Matteüs 16:18 NBG).

Het geestelijke volk ‘Israël’, d.w.z. Gods verloste volk, heeft in tegenstelling tot het natuurlijke volk ‘Israël’ God nooit verstoten! Het geestelijke ‘Israël’ blijft voor eeuwig Gods theocratische verbondsvolk.
God heeft zijn geestelijke volk ‘Israël’ voor eeuwig uitverkoren (Lees Romeinen 8:29-30,33; 9:6-18; 11:1-5,28-29;
Efeziërs 1:4; 2 Tessalonicenzen 2:13-14; 2 Timoteüs 1:9-10) en geroepen door de verkondiging van het evangelie in zowel de oudtestamentische periode (Romeinen 10:18-21; Galaten 3:8; Hebreeën 4:1-3) als de nieuwtestamentische
 periode (Handelingen 13:44-49).
 
Hartelijke groet

(ZIE OOK draad over Israël het beloofde land!)

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Bidden en preken over Israël
« Reactie #1430 Gepost op: februari 05, 2013, 06:54:15 pm »

callista

 • Berichten: 529
  • Bekijk profiel
Bidden en preken over Israël
« Reactie #1431 Gepost op: februari 05, 2013, 07:02:32 pm »

quote:

word jij nu niet eens een keer moe van jezelf leersi?

met dat verketteren van andere zienswijzen dan die van jou - waar je overigens niet eens duidelijk over wilt zijn [je doet net alsof je alles zelf bedacht hebt]  - haal je alleen jezelf naar beneden.
 
de site van Marc Verhoeven is trouwens rubbish, zoals ik je al eerder vermeld heb.
Marcje denkt dat hij God zelf is en een ieder die hem afwijst wordt verketterd door dit heerschap .

niks deugt, alleen Marc zelf is heilig...
te treurig voor woorden.
en niet serieus te nemen.

Riemer Lap

 • was: okidoki
 • Berichten: 8804
 • @ werkt altijd.
  • Bekijk profiel
Bidden en preken over Israël
« Reactie #1432 Gepost op: februari 05, 2013, 08:14:53 pm »

quote:

callista schreef op 05 februari 2013 om 19:02:
[...]


word jij nu niet eens een keer moe van jezelf leersi?

met dat verketteren van andere zienswijzen dan die van jou - waar je overigens niet eens duidelijk over wilt zijn [je doet net alsof je alles zelf bedacht hebt]  - haal je alleen jezelf naar beneden.
 
de site van Marc Verhoeven is trouwens rubbish, zoals ik je al eerder vermeld heb.
Marcje denkt dat hij God zelf is en een ieder die hem afwijst wordt verketterd door dit heerschap .

niks deugt, alleen Marc zelf is heilig...
te treurig voor woorden.
en niet serieus te nemen.
offtopic:ik  mis de "vin'ikleuk" knop  :P
« Laatst bewerkt op: februari 05, 2013, 08:15:07 pm door Riemer Lap »
Mail me maar als je wat wilt weten

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Bidden en preken over Israël
« Reactie #1433 Gepost op: februari 06, 2013, 10:07:23 am »

quote:

callista schreef op 05 februari 2013 om 19:02:

de site van Marc Verhoeven is trouwens rubbish, zoals ik je al eerder vermeld heb.
Marcje denkt dat hij God zelf is en een ieder die hem afwijst wordt verketterd door dit heerschap .

niks deugt, alleen Marc zelf is heilig...
te treurig voor woorden.
en niet serieus te nemen.


Dat jij er zo over denkt als ongelovig mens begrijp ik wel callista, iemand die het Woord recht snijdt heeft bij jou überhaupt afgedaan.
Ook ik ben het net altijd met alles met hem eens.
Dat is overal, ik neem niets aan omdat welk mens het zegt, maar alleen als deze het kan aantonen in de Schrift.
Marc zegt nergens dat hij heilig is, maar hij biedt zijn kennis geheel vrijblijvend en kosteloos aan, probeert er geen slaatje uit te slaan zoals vele "christen" broeders.

Maar je mocht willen dat je maar 1% van het bijbel inzicht had als Marc Verhoeven. Mijn advies, lees zijn website en leer !

callista

 • Berichten: 529
  • Bekijk profiel
Bidden en preken over Israël
« Reactie #1434 Gepost op: februari 06, 2013, 10:42:28 am »

quote:

learsi schreef op 06 februari 2013 om 10:07:
[...]


Maar je mocht willen dat je maar 1% van het bijbel inzicht had als Marc Verhoeven. Mijn advies, lees zijn website en leer !


ik heb Zijn website grotendeels gelezen en er inderdaad  heel veel van geleerd. O-)
wat dat betreft ben ik Marc V. zeer dankbaar.

nicodemus

 • Berichten: 156
  • Bekijk profiel
Bidden en preken over Israël
« Reactie #1435 Gepost op: februari 06, 2013, 05:20:12 pm »
Hallo Iearsi,

Callista schreef dit:

quote:

de site van Marc Verhoeven is trouwens rubbish, zoals ik je al eerder vermeld heb.
 Marcje denkt dat hij God zelf is en een ieder die hem afwijst wordt verketterd door dit heerschap .
niks deugt, alleen Marc zelf is heilig...
te treurig voor woorden.
en niet serieus te nemen.


En daar heeft Callista volkomen gelijk. Het is een spiegelbeeld van jouw pretenties Iearsi, ook bij jou duigt niemand dan allen jij. Want ik zie dat je weer zit tezeueren over de ZDA gemeenschap. Wat ben je toch blind en vooral doof!
Je leert van niemand, niet van ons noch van de Bijbel, noch van de Heilige Geest!

Ik zie trouwens dat je ook nog eens twee linken hebt aangebracht, terugvoerend naar een posting van mij. Wat wil je daar nu mee zeggen?
Wat staat dààr nu verkeerd in?

Hartelijke groet
« Laatst bewerkt op: februari 06, 2013, 05:22:25 pm door nicodemus »