Auteur Topic: Bidden en preken over Israël  (gelezen 81651 keer)

grondig christelijk

 • Berichten: 3071
 • Wat was, Dat is, Zal zijn
  • Bekijk profiel
Bidden en preken over Israël
« Reactie #50 Gepost op: september 09, 2012, 12:00:37 pm »

quote:

gaitema schreef op 09 september 2012 om 05:19:
Ik moet dit door een drukke week rustig overdenken. Ik zelf krijg wel kippenvel van het pro-Israëlstandpunt, omdat God toch de schepper is van alle mensen en het me onrechtvaardig lijkt dat God één volk boven andere stelt.

Wat mij eerder overtuigen kan is om te laten zien waarom God een Palestijn zal verafschuwen en een Israëliet zou prijzen.


God maakt zijn eigen soevereine keuzes, zie onder..en onder....dat is een geheimenis in deze tijd..

15 Verder zei God tegen Abraham: ‘Wat je vrouw Sarai betreft, voortaan moet je haar niet Sarai noemen maar Sara. 16 Ik zal haar zegenen en jou bij haar een zoon geven. Ik zal haar zo rijk zegenen dat er volken uit haar zullen voortkomen en er koningen van haar zullen afstammen.’ 17 Abraham boog zich diep neer, maar lachte en dacht: Hoe zou iemand van honderd nog een kind kunnen krijgen? En Sara, zou zij op haar negentigste nog een kind ter wereld kunnen brengen? 18 En hij antwoordde God: ‘Ik zou al gelukkig zijn als Ismaël onder uw bescherming mocht staan.’ 19 Maar God zei: ‘Nee, je vrouw Sara zal je een zoon baren, die je Isaak moet noemen, en met hem zal ik mijn verbond voortzetten. Het zal een eeuwigdurend verbond zijn, dat ook voor zijn nakomelingen zal gelden. 20 En wat Ismaël betreft, ik verhoor je: ik zal hem zegenen, hem vruchtbaar maken en hem veel, heel veel nakomelingen geven. Twaalf stamvorsten zal hij verwekken en er zal een groot volk uit hem voortkomen. 21 Maar mijn verbond zal ik voortzetten met Isaak, de zoon die Sara je volgend jaar omstreeks deze tijd zal baren.’ 22 Nadat God zo met hem gesproken had, ging hij bij Abraham vandaan.

en wat dacht je van deze


16 Op die dag zullen de Egyptenaren op vrouwen lijken: ze sidderen van angst voor de dreigende hand die de HEER van de hemelse machten tegen hen opheft. 17 Telkens als Juda ter sprake komt, zal Egypte door schrik worden bevangen; wat de HEER van de hemelse machten over Egypte besloten heeft, vervult hen met angst.
18 Op die dag zullen er in Egypte vijf steden zijn waar men de taal van Kanaän spreekt en de HEER van de hemelse machten erkent; een ervan zal ‘Stad van de zon’ genoemd worden. 19 Op die dag zal er midden in Egypte een altaar voor de HEER staan en aan de grens een aan hem gewijde steen, 20 die als teken zullen dienen om de HEER van de hemelse machten aan Egypte te herinneren. Wanneer de Egyptenaren de HEER aanroepen omdat ze onderdrukt worden, zal hij hun een bevrijder sturen, die voor hen opkomt en hen zal bevrijden. 21 Zo zal de HEER zich aan Egypte laten kennen. Op die dag zullen de Egyptenaren de HEER erkennen, hem dienen met vredeoffers en graanoffers, hem geloften doen en die inlossen. 22 De HEER zal hen slaan en hen helen; zij zullen naar hem terugkeren, hij zal hun gebeden verhoren en hen genezen.
23 Op die dag zal er een weg lopen van Egypte naar Assyrië. Dan zullen de Assyriërs naar Egypte komen en de Egyptenaren naar Assyrië, en samen zullen zij de HEER dienen. 24 Op die dag zal Israël zich als derde bij Egypte en Assyrië voegen, tot zegen voor de hele wereld. 25 Want de HEER van de hemelse machten zal hen zegenen met de woorden: ‘Gezegend is Egypte, mijn volk, en Assyrië, werk van mijn handen, en Israël, mijn bezit.’
« Laatst bewerkt op: september 09, 2012, 12:04:59 pm door grondig christelijk »

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Bidden en preken over Israël
« Reactie #51 Gepost op: september 09, 2012, 12:34:21 pm »

quote:

gaitema schreef op 09 september 2012 om 05:19:
Ik moet dit door een drukke week rustig overdenken. Ik zelf krijg wel kippenvel van het pro-Israëlstandpunt, omdat God toch de schepper is van alle mensen en het me onrechtvaardig lijkt dat God één volk boven andere stelt.

Wat mij eerder overtuigen kan is om te laten zien waarom God een Palestijn zal verafschuwen en een Israëliet zou prijzen.


-Kijk inderdaad na de voorbeelden van grondig christelijk, gaitema.
-Kijk na hoe G'd heel bewust kiest voor Jacob en niet voor Esau. de laatste haatte G'd al voor zijn geboorte leert de bijbel.
-Kijk naar hoe G'd heel bewust kiest voor Isaac en niet voor Ismael. Zelfs niet toen Zijn vriend Abraham G'd hierom vroeg.
-Kijk hoe G'd heel bewust koos voor Abel en niet Kaïn.
Enz.

Het duidelijkste voorbeeld is de uittocht uit Egypte.
G'd versteende het hart opzettelijk van de Farao, opdat Hij Zijn Macht tonen kon aan het volk Israël met de plagen waarmee G'd Egyptenaren van plan was om te treffen. Uiteindelijk verhardt G'd de Farao het hart omdat Hij Zijn eindplaag wil uitvoeren, namelijk alle eerstgeborenen van Egypte doden. Denk erover na, hele gezinnen werden gedood door G'd. Als een gezin pech had verloor het vader moeder (als ze beiden eerstgeboren waren) en hun eigen eerstgeboren kind.

Of je het nu wilt of niet, onze G'd van Israel, JHWH is niet alleen maar ene knuffel-G'd. Als het moet gaat JHWH over lijken als Hij Zijn doel wil halen, letterlijk.

Niet voor niets laat JHWH Zich talloze malen de G'd van Israël noemen?
http://www.biblija.net/bi...set=10&q1=1&qall=0&qids=1
« Laatst bewerkt op: september 09, 2012, 12:35:18 pm door learsi »

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Bidden en preken over Israël
« Reactie #52 Gepost op: september 09, 2012, 12:45:19 pm »

quote:

gaitema schreef op 09 september 2012 om 05:19:
Wat mij eerder overtuigen kan is om te laten zien waarom God een Palestijn zal verafschuwen en een Israëliet zou prijzen.
Joel 3
2 zal Ik alle heidenvolken bijeenbrengen
en hen doen afdalen naar het dal van Josafat.
Daar zal Ik met hen een rechtszaak voeren,
vanwege Mijn volk en Mijn eigendom Israël,
dat zij onder de heidenvolken verstrooid hebben.
Mijn land hebben zij verdeeld.

3 Zij hebben het lot geworpen over Mijn volk.
Zij gaven een jongen voor een hoer;
zij verkochten een meisje voor wijn, zodat zij konden drinken.
4 En ook,
wat wilt u van Mij, Tyrus en Sidon,
en alle gebieden van Filistea?
Wilt u Mij Mijn handelwijze vergelden?
Als u Mij dat wilt aandoen,
zal Ik snel en onmiddellijk
uw vergelding op uw hoofd doen terugkeren,


De Schrift staat vol met profetieën gaitema, waarin G'd zegt dat Hij de islamitische staten zal vernietigen, tot woestenij maken vanwege hun verzet tegen Zijn Uitverkoren volk Israël en Zijn Beloofde Land Israël.

Ook in Joel 3, zie je overduidelijk dat G'd de Palestijnen straft omdat ze "palestijn" zijn. Maar Hij zal ze straffen omdat ze tegen het volk strijden en Zijn Plan trachten tegen te werken.

Zacharia 9
Tot slot, G'd noemt de palestijnen al bastaarden in de bijbel.
4 Zie, de Heere zal het in bezit nemen, Hij zal zijn vesting in de zee verslaan, zelf zal het door vuur verteerd worden.
5 Askelon zal het zien en bevreesd zijn, evenals Gaza, en het zal hevig beven, ook Ekron, omdat zijn verwachting wordt beschaamd. De koning zal uit Gaza verdwijnen en Askelon zal onbewoond zijn.

6 De bastaard zal in Asdod wonen; Ik zal de trots van de Filistijnen uitroeien.

Het verdelen van het Beloofde land israel en Zijn Stad Jeruzalem, welke Hij voor Eeuwig heeft geschonken aan het volk israel, wekt de toorn op van G'd.

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Bidden en preken over Israël
« Reactie #53 Gepost op: september 09, 2012, 12:48:23 pm »

quote:

Ozombi schreef op 09 september 2012 om 02:25:
@Riemer::
prima, het is goed te weten dat men hier de zelfbedachte regels van het christelijke leven meer respecteert dan de werkelijke regels die in de geest der mensen ten alle tijden aanwezig zou moeten zijn, althans , je zou dat hier wel verwachten

Ik zeg simpelweg:
Verdoe je tijd en energie niet met het land Israel, het toont enkel hoe het niet moet


Verheugd ben ik dat jij dit schrijft Ozombi. Hopelijk zien de christenen die dit forum bezoeken en ook nog een beetje misleid zijn wat betreft Israël, nu in dat zij dezelfde mening daarin hebben als jij. Iemand die maar van het Woord wil afwijken en een eigen draai eraan wil geven. Hopelijk zal dat een aanleiding zijn voor de ware broeders om het Israël verhaal nog eens te overdenken.

Want eenzelfde israel-strekking horen we ook bij de islam namelijk.

Adinomis

 • Berichten: 1813
  • Bekijk profiel
Bidden en preken over Israël
« Reactie #54 Gepost op: september 09, 2012, 01:37:07 pm »

quote:

gaitema schreef op 09 september 2012 om 05:19:
Ik moet dit door een drukke week rustig overdenken. Ik zelf krijg wel kippenvel van het pro-Israëlstandpunt, omdat God toch de schepper is van alle mensen en het me onrechtvaardig lijkt dat God één volk boven andere stelt.

Wat mij eerder overtuigen kan is om te laten zien waarom God een Palestijn zal verafschuwen en een Israëliet zou prijzen.


Het is goed Gaitema dat je dit overdenkt. Je zult het vast en zeker aan de Here voorleggen. In deze tijd betekent de naam "Palestijn" dat het om een Arabisch persoon gaat die aanspraak wil maken op het land dat God aan Israël heeft gegeven. Die aanspraak verafschuwt God.

Maar Jezus is ook voor Palestijnen gestorven. Zij mogen in Christus medeburgers zijn  der heiligen, en huisgenoten Gods; gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus de uiterste Hoeksteen is, net zoals wij.

Er zijn ook veel personen in Arabische en Palestijnse gebieden die Jezus hebben aangenomen. God houdt van hen net zo als hij van gelovige Joden houdt.

Alle verbonden in de bijbel zijn met Israël gemaakt en daar mag ieder christen deel aan hebben, waar hij ook woont in de wereld. God blijft trouw aan zijn verbond met Abraham, Izak en Jacob. Het is een eeuwig verbond dat niet ongeldig werd in het nieuwe testament.

God prijst ook de Israëliet niet die Hem afwijst. Integendeel...
Rom.12:21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Bidden en preken over Israël
« Reactie #55 Gepost op: september 09, 2012, 02:20:02 pm »

quote:

Adinomis schreef op 09 september 2012 om 13:37:

Maar Jezus is ook voor Palestijnen gestorven. Zij mogen in Christus medeburgers zijn  der heiligen, en huisgenoten Gods; gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus de uiterste Hoeksteen is, net zoals wij.

Er zijn ook veel personen in Arabische en Palestijnse gebieden die Jezus hebben aangenomen. God houdt van hen net zo als hij van gelovige Joden houdt.

Mag ik hier een kleine nuance maken?
Veel palestijnse en Arabische christenen steunen de leuge-club van Sabeel, waar men het evangelie naar hun hand wil zetten in het belang van de palestijnse zaak, met leugens als dat Jezus een palestijn zou zijn geweest.

grondig christelijk

 • Berichten: 3071
 • Wat was, Dat is, Zal zijn
  • Bekijk profiel
Bidden en preken over Israël
« Reactie #56 Gepost op: september 09, 2012, 02:23:42 pm »

quote:

learsi schreef op 09 september 2012 om 12:34:
[...]


-Kijk inderdaad na de voorbeelden van grondig christelijk, gaitema.
-Kijk na hoe G'd heel bewust kiest voor Jacob en niet voor Esau. de laatste haatte G'd al voor zijn geboorte leert de bijbel.
-Kijk naar hoe G'd heel bewust kiest voor Isaac en niet voor Ismael. Zelfs niet toen Zijn vriend Abraham G'd hierom vroeg.
-Kijk hoe G'd heel bewust koos voor Abel en niet Kaïn.
Enz.

Het duidelijkste voorbeeld is de uittocht uit Egypte.
G'd versteende het hart opzettelijk van de Farao, opdat Hij Zijn Macht tonen kon aan het volk Israël met de plagen waarmee G'd Egyptenaren van plan was om te treffen. Uiteindelijk verhardt G'd de Farao het hart omdat Hij Zijn eindplaag wil uitvoeren, namelijk alle eerstgeborenen van Egypte doden. Denk erover na, hele gezinnen werden gedood door G'd. Als een gezin pech had verloor het vader moeder (als ze beiden eerstgeboren waren) en hun eigen eerstgeboren kind.

Of je het nu wilt of niet, onze G'd van Israel, JHWH is niet alleen maar ene knuffel-G'd. Als het moet gaat JHWH over lijken als Hij Zijn doel wil halen, letterlijk.

Niet voor niets laat JHWH Zich talloze malen de G'd van Israël noemen?
http://www.biblija.net/bi...set=10&q1=1&qall=0&qids=1


je leest over de belofte aan Ismael heen, dat is ook een mysterie, wat betekent dat voor deze tijd? Het is bekend dat in de arabische wereld mensen tot bekering komen doordat zij Jezus bijvoorbeeld ontmoeten in hun dromen. Lees wat Gods plan is met Egypte, Syrië.
Als het om godsdienst gaat kunnen veel christenen nog wat leren van arabieren, daar staat God in veel meer dingen in het dagelijks leven centraal (los van hoe je tegen het idee God van hen aankijkt). Veel christenen beperken dat vaak maar tot 2 x anderhalf uur op een zondag en that's it. (dit is geen lans breken voor de Islam)
« Laatst bewerkt op: september 09, 2012, 02:29:20 pm door grondig christelijk »

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Bidden en preken over Israël
« Reactie #57 Gepost op: september 09, 2012, 02:42:15 pm »

quote:

grondig christelijk schreef op 09 september 2012 om 14:23:

je leest over de belofte aan Ismael heen, dat is ook een mysterie, wat betekent dat voor deze tijd? Het is bekend dat in de arabische wereld mensen tot bekering komen doordat zij Jezus bijvoorbeeld ontmoeten in hun dromen. Lees wat Gods plan is met Egypte, Syrië.

Ik doel op Genesis 17
18 En Abraham zei tegen God: Och, zou Ismaël voor Uw aangezicht mogen leven!
19 God zei: Integendeel,  uw vrouw Sara zal u een zoon baren en u moet hem de naam Izak geven. Ik zal Mijn verbond met hem maken, tot een eeuwig verbond voor zijn nageslacht na hem.
20 Wat Ismaël betreft, heb Ik u verhoord. Zie,  Ik heb hem gezegend en zal hem vruchtbaar maken en hem uitermate talrijk maken: twaalf vorsten zal hij verwekken en Ik zal hem tot een groot volk maken.
21 Mijn verbond echter zal Ik met Izak maken, de zoon die Sara u volgend jaar  op deze vastgestelde tijd zal baren.

quote:

Als het om godsdienst gaat kunnen veel christenen nog wat leren van arabieren, daar staat God in veel meer dingen in het dagelijks leven centraal (los van hoe je tegen het idee God van hen aankijkt).

Er zijn wel meer afgoderijen te noemen waar men veel intenser betrokken is bij hun afgod dan wij Christenen dat zijn bij onze Vader G'd, JHWH. Maar dat is niet iets om je aan te spiegelen, denk ik.

Laten we niet vergeten dat de satan ook altijd net zo aanbeden wilde worden als de Joden G'd (moesten) aanbidden. Ook de satan wil met eerbied worden behandeld alsof hij G'd Zelf zou zijn.

quote:

Veel christenen beperken dat vaak maar tot 2 x anderhalf uur op een zondag en that's it. (dit is geen lans breken voor de Islam)
Hier ben ik het met je eens. Maar wanneer men deze ijver an de dag legt voor een afgod als allah, is het nietszeggend.

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Bidden en preken over Israël
« Reactie #58 Gepost op: september 09, 2012, 05:59:41 pm »

quote:

learsi schreef op 09 september 2012 om 12:45:
[...]


Joel 3
2 zal Ik alle heidenvolken bijeenbrengen
en hen doen afdalen naar het dal van Josafat.
Daar zal Ik met hen een rechtszaak voeren,
vanwege Mijn volk en Mijn eigendom Israël,
dat zij onder de heidenvolken verstrooid hebben.
Mijn land hebben zij verdeeld.

3 Zij hebben het lot geworpen over Mijn volk.
Zij gaven een jongen voor een hoer;
zij verkochten een meisje voor wijn, zodat zij konden drinken.
4 En ook,
wat wilt u van Mij, Tyrus en Sidon,
en alle gebieden van Filistea?
Wilt u Mij Mijn handelwijze vergelden?
Als u Mij dat wilt aandoen,
zal Ik snel en onmiddellijk
uw vergelding op uw hoofd doen terugkeren,


De Schrift staat vol met profetieën gaitema, waarin G'd zegt dat Hij de islamitische staten zal vernietigen, tot woestenij maken vanwege hun verzet tegen Zijn Uitverkoren volk Israël en Zijn Beloofde Land Israël.

Ook in Joel 3, zie je overduidelijk dat G'd de Palestijnen straft omdat ze "palestijn" zijn. Maar Hij zal ze straffen omdat ze tegen het volk strijden en Zijn Plan trachten tegen te werken.

Zacharia 9
Tot slot, G'd noemt de palestijnen al bastaarden in de bijbel.
4 Zie, de Heere zal het in bezit nemen, Hij zal zijn vesting in de zee verslaan, zelf zal het door vuur verteerd worden.
5 Askelon zal het zien en bevreesd zijn, evenals Gaza, en het zal hevig beven, ook Ekron, omdat zijn verwachting wordt beschaamd. De koning zal uit Gaza verdwijnen en Askelon zal onbewoond zijn.

6 De bastaard zal in Asdod wonen; Ik zal de trots van de Filistijnen uitroeien.

Het verdelen van het Beloofde land israel en Zijn Stad Jeruzalem, welke Hij voor Eeuwig heeft geschonken aan het volk israel, wekt de toorn op van G'd.
Ja, zo stel ik een scherpe vraag en krijg ik erdoor een helder antwoord. Dank je :)
Een nieuwe start is een nieuw begin

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Bidden en preken over Israël
« Reactie #59 Gepost op: september 09, 2012, 06:00:35 pm »

quote:

Adinomis schreef op 09 september 2012 om 13:37:
[...]


Het is goed Gaitema dat je dit overdenkt. Je zult het vast en zeker aan de Here voorleggen. In deze tijd betekent de naam "Palestijn" dat het om een Arabisch persoon gaat die aanspraak wil maken op het land dat God aan Israël heeft gegeven. Die aanspraak verafschuwt God.

Maar Jezus is ook voor Palestijnen gestorven. Zij mogen in Christus medeburgers zijn  der heiligen, en huisgenoten Gods; gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus de uiterste Hoeksteen is, net zoals wij.

Er zijn ook veel personen in Arabische en Palestijnse gebieden die Jezus hebben aangenomen. God houdt van hen net zo als hij van gelovige Joden houdt.

Alle verbonden in de bijbel zijn met Israël gemaakt en daar mag ieder christen deel aan hebben, waar hij ook woont in de wereld. God blijft trouw aan zijn verbond met Abraham, Izak en Jacob. Het is een eeuwig verbond dat niet ongeldig werd in het nieuwe testament.

God prijst ook de Israëliet niet die Hem afwijst. Integendeel...
Goed voor de overdenking dit. Dank je.
Een nieuwe start is een nieuw begin

grondig christelijk

 • Berichten: 3071
 • Wat was, Dat is, Zal zijn
  • Bekijk profiel
Bidden en preken over Israël
« Reactie #60 Gepost op: september 09, 2012, 06:20:32 pm »

quote:

learsi schreef op 09 september 2012 om 14:42:
[...]

Ik doel op Genesis 17
18 En Abraham zei tegen God: Och, zou Ismaël voor Uw aangezicht mogen leven!
19 God zei: Integendeel,  uw vrouw Sara zal u een zoon baren en u moet hem de naam Izak geven. Ik zal Mijn verbond met hem maken, tot een eeuwig verbond voor zijn nageslacht na hem.
20 Wat Ismaël betreft, heb Ik u verhoord. Zie,  Ik heb hem gezegend en zal hem vruchtbaar maken en hem uitermate talrijk maken: twaalf vorsten zal hij verwekken en Ik zal hem tot een groot volk maken.
21 Mijn verbond echter zal Ik met Izak maken, de zoon die Sara u volgend jaar  op deze vastgestelde tijd zal baren.


[...]

Er zijn wel meer afgoderijen te noemen waar men veel intenser betrokken is bij hun afgod dan wij Christenen dat zijn bij onze Vader G'd, JHWH. Maar dat is niet iets om je aan te spiegelen, denk ik.

Laten we niet vergeten dat de satan ook altijd net zo aanbeden wilde worden als de Joden G'd (moesten) aanbidden. Ook de satan wil met eerbied worden behandeld alsof hij G'd Zelf zou zijn.


[...]

Hier ben ik het met je eens. Maar wanneer men deze ijver an de dag legt voor een afgod als allah, is het nietszeggend.
het is goed te bedenken dat wij allen gelijk zijn, en nooit op een andere etniciteit neer te zien, en te beseffen dat wij allen gezondigd hebben en de dood verdienen en dat voor allen redding mogelijk is en te weten dat God niet wil dat er één verloren gaat, maar dat de Joden ook een soort kompas zijn, een tijdklok in het midden (letterlijk de navel) van de volken. Wees geen blinde volgeling, bid voor hun bekering, zegen hen, maar bid ook voor je vijanden...wees dus de minste in alle opzicht

grondig christelijk

 • Berichten: 3071
 • Wat was, Dat is, Zal zijn
  • Bekijk profiel
Bidden en preken over Israël
« Reactie #61 Gepost op: september 09, 2012, 06:31:33 pm »

quote:

learsi schreef op 09 september 2012 om 14:42:
[...]

Ik doel op Genesis 17
18 En Abraham zei tegen God: Och, zou Ismaël voor Uw aangezicht mogen leven!
19 God zei: Integendeel,  uw vrouw Sara zal u een zoon baren en u moet hem de naam Izak geven. Ik zal Mijn verbond met hem maken, tot een eeuwig verbond voor zijn nageslacht na hem.
20 Wat Ismaël betreft, heb Ik u verhoord. Zie,  Ik heb hem gezegend en zal hem vruchtbaar maken en hem uitermate talrijk maken: twaalf vorsten zal hij verwekken en Ik zal hem tot een groot volk maken.
21 Mijn verbond echter zal Ik met Izak maken, de zoon die Sara u volgend jaar  op deze vastgestelde tijd zal baren.


[...]

Er zijn wel meer afgoderijen te noemen waar men veel intenser betrokken is bij hun afgod dan wij Christenen dat zijn bij onze Vader G'd, JHWH. Maar dat is niet iets om je aan te spiegelen, denk ik.

Laten we niet vergeten dat de satan ook altijd net zo aanbeden wilde worden als de Joden G'd (moesten) aanbidden. Ook de satan wil met eerbied worden behandeld alsof hij G'd Zelf zou zijn.


[...]

Hier ben ik het met je eens. Maar wanneer men deze ijver an de dag legt voor een afgod als allah, is het nietszeggend.
betreffende de tekst genesis 17 lees ik liever de naardense vertaling en lees ook in het verband

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Bidden en preken over Israël
« Reactie #62 Gepost op: september 09, 2012, 06:35:15 pm »

quote:

grondig christelijk schreef op 09 september 2012 om 18:20:

het is goed te bedenken dat wij allen gelijk zijn, en nooit op een andere etniciteit neer te zien,

Dat doe ik ook niet, niet op de mensen (dat zijn slachtoffers) maar wel op de afgoderij die dezen aanhangen.

quote:

en te beseffen dat wij allen gezondigd hebben en de dood verdienen en dat voor allen redding mogelijk is

Bid ik dagelijks voor, dus ben ik met je eens.

quote:

en te weten dat God niet wil dat er één verloren gaat,

Zoals ik aal gaitema uitlegde:
G'd heft niet tegen de palestijnse mensen, maar wel tegen mensen die Hem in Zijn Wil menen te kunnen tegenwerken. Dat wekt Zijn toorn op. De Schrift is overduidelijk over die toorn van G'd.

quote:

maar dat de Joden ook een soort kompas zijn, een tijdklok in het midden (letterlijk de navel) van de volken.

Absoluut, het is begonnen met Israël en het zal eindigen met Israël.

quote:

Wees geen blinde volgeling, bid voor hun bekering, zegen hen, maar bid ook voor je vijanden...wees dus de minste in alle opzicht
waarvan akte  :)

Ozombi

 • Berichten: 716
  • Bekijk profiel
Bidden en preken over Israël
« Reactie #63 Gepost op: september 10, 2012, 06:32:06 pm »
De mens die de één boven de ander stelt , het ene volk prijst en het andere volk minacht  -  in dit forum zie je enkele blinden dit vrij duidelijk doen - verdient het niet zichzelf een (ware) christen te noemen.

Ik zie iemand het voorbeeld geven van Jakob en Esau. De twee zonen van Izaak.
De ene werd gehaat, de ander geliefd.
Conclusie van de blinde: " Ook God stelt de een boven de ander " .

Nu is het zo dat met Jakob en Esau net zo min personen worden bedoeld als
met het bijbelse Israel en Egypte (Exodus)  landen worden aangeduid.
Dat is niet het persoonlijke bedenksel van ozombi, maar kennis en geestelijk inzicht in de zaak die al zeer lang geleden door velen is opgetekend!

Dus tja, wat is de waarde van allerlei bijbelse argumenten die men aanvoert, terwijl men zelf de hele strekking ervan niet inziet ( in WIL zien).
De overdenking van de door mij zeer geachte Gaitema was méér dan terecht en
voor hem is het dan ook onnodig aandacht te slaan op enige uitleg die men aan hem tracht te geven. Alsof ie gek is. Wie wel gek zijn, zijn degenen die aan God enige vorm van menselijke emotie toekennen. Toorn,vreugde,boosheid,moordlust,uit voorkeur handelen,willekeurig de een verkiezen boven de ander etc etc etc, dat alles is niet van en door God. Worden dergelijke uitdrukkingen al gebruikt, dan zijn deze enkel figuurlijk bedoeld , maar zeker niet om een bewuste handeling of gedachte uit te drukken zoals dat bij mensen voorkomt.

waarvan akte

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Bidden en preken over Israël
« Reactie #64 Gepost op: september 10, 2012, 07:10:11 pm »
Citaat
Ozombi schreef op 10 september 2012 om 18:32:

quote:

De mens die de één boven de ander stelt , het ene volk prijst en het andere volk minacht  -  in dit forum zie je enkele blinden dit vrij duidelijk doen - verdient het niet zichzelf een (ware) christen te noemen.

Gelukkig oordeelt Christus daarover en niet Ozombi.....

quote:

Ik zie iemand het voorbeeld geven van Jakob en Esau. De twee zonen van Izaak.
De ene werd gehaat, de ander geliefd.
Conclusie van de blinde: " Ook God stelt de een boven de ander " .

Nu is het zo dat met Jakob en Esau net zo min personen worden bedoeld als
met het bijbelse Israel en Egypte (Exodus)  landen worden aangeduid.
Dat is niet het persoonlijke bedenksel van ozombi, maar kennis en geestelijk inzicht in de zaak die al zeer lang geleden door velen is opgetekend!

Tuurlijk, de bijbel is een geestelijk verhaal, het is allemaal niet echt gebeurd. Ook de schepping niet, wat we hier doen is een grote illusie.....  :*)

quote:

Wie wel gek zijn, zijn degenen die aan God enige vorm van menselijke emotie toekennen. Toorn,vreugde,boosheid,moordlust,uit voorkeur

Tsja, deze woorden staan voor de gein in de bijbel, of nee.... ze zijn geestelijk bedoeld, het is allemaal niet echt. ;)

quote:

handelen,willekeurig de een verkiezen boven de ander etc etc etc, dat alles is niet van en door God. Worden dergelijke uitdrukkingen al gebruikt, dan zijn deze enkel figuurlijk bedoeld , maar zeker niet om een bewuste handeling of gedachte uit te drukken zoals dat bij mensen voorkomt.

Figuurlijk toornig zijn? Leg eens uit !
Figuurlijk een voorkeur hebben voor iets? Leg eens uit?
Figuurlijk vreugde hebben? Leg eens uit.

Nu kan ik wel vragen aan jou Ozombi, waarom G'd dan zo rigoureus handelde, ook tegen het Volk Israël wanneer ze afgoden aanbaden en zondigden? Maar ja dat was in jou visie uiteraard allemaal niet echt gebeurd..... :nee:

Ozombi

 • Berichten: 716
  • Bekijk profiel
Bidden en preken over Israël
« Reactie #65 Gepost op: september 10, 2012, 09:47:15 pm »
@learsi ::  Inderdaad oordeelt Christus over hoe verschillende volkeren tegemoet moeten worden getreden. Dat is niet zoals ik dat hier zie gebeuren. Wie de schoen past trekke hem aan , das bij alles zo. Ik denk dat niet dat Christus over de palestijnen zou oordelen, als zouden zij een " nepvolkje " zij of geen bestaansrecht hebben , omdat het niet hun land is/was maar dat van de Israelieten. Zo zou ook Jezus, een Meester en Koning der Mensheid, daar niet over spreken. Vandaar dat ik sommige commentaren niet echt....christelijk vond.
---------------------------
Dat in (bijbelse) verhalen geestelijke wijsheid verborgen zit, en vaak met die bedoeling zo zijn opgetekend, wil niet zeggen dat het " niet echt " is. Sterker nog, de les die wordt geleerd wil enkel 'de realiteit' tonen die door mensen zou moeten worden gevolgd. Ook in de huidige tijd dus. Of het bijbelse verhaal nu wel of niet echt zo is gebeurd, is daarom voor ons die in déze tijd leven, van minder belang dan de les die wordt gegegeven.
----------------------------------------------------------
Ik heb al vaker met voorbeelden aangegeven hoe ' goddelijke toorn ' of 'goddelijke vreugde ' kan worden begrepen. Dat dit niet in de letterlijke zin is - als ware er een opperwezen die emotionele menselijke reacties heeft - is toch niet zo moeilijk in te zien? God is Geest. God is Volmaakt. God is de Liefde en het Geluk zelf. Vertel mij eens hoe dit te rijmen is met een (fysieke?) toornige God die mensen als vliegen neerslaat? Voor iemand die een persoonlijk Godsbeeld heeft zouden dergelijke bijbelse beweringen tegenstrijdig moeten zijn. Het opmerkelijke is, dat juist bij deze groep gelovigen dat niet het geval lijkt te zijn. Hoe men God ook voor zichzelf wil definieren, een bewust handelende God met (menselijk aandoende) emoties behoort niet tot de mogelijkheden.

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Bidden en preken over Israël
« Reactie #66 Gepost op: september 10, 2012, 10:13:30 pm »

quote:

Ozombi schreef op 10 september 2012 om 21:47:
@learsi ::  Inderdaad oordeelt Christus over hoe verschillende volkeren tegemoet moeten worden getreden. Dat is niet zoals ik dat hier zie gebeuren. Wie de schoen past trekke hem aan , das bij alles zo. Ik denk dat niet dat Christus over de palestijnen zou oordelen, als zouden zij een " nepvolkje " zij of geen bestaansrecht hebben , omdat het niet hun land is/was maar dat van de Israelieten. Zo zou ook Jezus, een Meester en Koning der Mensheid, daar niet over spreken. Vandaar dat ik sommige commentaren niet echt....christelijk vond.

Het is G'd Zelf uiteindelijk die in Zijn Woord de bijbel, de palestijnen al bastaards noemt. Stevige taal, maar de bijbel neemt nooit een blad voor de mond. Waarschijnlijk komt er het op neer of je geloofd dat de bijbel het letterlijke Woord van G'd is of niet. De laatsen zouden zo'n vers dan kunnen afdoen als een eigen mening van de menselijke schrijver en even niet door G'd geïnspireerd?
---------------------------

quote:

Dat in (bijbelse) verhalen geestelijke wijsheid verborgen zit, en vaak met die bedoeling zo zijn opgetekend, wil niet zeggen dat het " niet echt " is. Sterker nog, de les die wordt geleerd wil enkel 'de realiteit' tonen die door mensen zou moeten worden gevolgd. Ook in de huidige tijd dus. Of het bijbelse verhaal nu wel of niet echt zo is gebeurd, is daarom voor ons die in déze tijd leven, van minder belang dan de les die wordt gegegeven.

Volgens mij is de les dat G'd streng is, hij houdt van de mensen, maar Hij is ook streng. Alleen door Christus Zijn Kruisoffer kunnen we as christenen in de luwte van Zijn Strengheid blijven. Zonder Christen is er voor de Joden alleen nog de Wet waar G'd hen op afrekent, zoals Hij ook altijd al deed in het oude Verbond. Wie geen Jood is en en ook Christus niet heeft, staat geheel alleen voor de strenge G'd van Israël, JHWH.

----------------------------------------------------------

quote:

Ik heb al vaker met voorbeelden aangegeven hoe ' goddelijke toorn ' of 'goddelijke vreugde ' kan worden begrepen. Dat dit niet in de letterlijke zin is - als ware er een opperwezen die emotionele menselijke reacties heeft - is toch niet zo moeilijk in te zien? God is Geest. God is Volmaakt. God is de Liefde en het Geluk zelf. Vertel mij eens hoe dit te rijmen is met een (fysieke?) toornige God die mensen als vliegen neerslaat? Voor iemand die een persoonlijk Godsbeeld heeft zouden dergelijke bijbelse beweringen tegenstrijdig moeten zijn. Het opmerkelijke is, dat juist bij deze groep gelovigen dat niet het geval lijkt te zijn. Hoe men God ook voor zichzelf wil definieren, een bewust handelende God met (menselijk aandoende) emoties behoort niet tot de mogelijkheden.
Om toornig te zijn hoef je niet fysiek te zijn. G'd Zijn Geest is ook toornig of zelfs jaloers of verdrietig. En ook de satan als geest is boos en haatdragend. Volgens mij zijn we juist hierin naar Zijn evenbeeld geschapen en niet met ons fysiek.

Adinomis

 • Berichten: 1813
  • Bekijk profiel
Bidden en preken over Israël
« Reactie #67 Gepost op: september 10, 2012, 10:45:12 pm »

quote:

learsi schreef op 10 september 2012 om 22:13:

Het is G'd Zelf uiteindelijk die in Zijn Woord de bijbel, de palestijnen al bastaards noemt. Stevige taal, maar de bijbel neemt nooit een blad voor de mond. Waarschijnlijk komt er het op neer of je geloofd dat de bijbel het letterlijke Woord van G'd is of niet. De laatsen zouden zo'n vers dan kunnen afdoen als een eigen mening van de menselijke schrijver en even niet door G'd geïnspireerd?


Waar staat het in de bijbel dat God de Palestijnen bastaards noemt?

Bovendien zijn de tegenwoordige Palestijnen een andere bevolkingsgroep dan degenen die in het oude testament ter sprake komen.
Rom.12:21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Ozombi

 • Berichten: 716
  • Bekijk profiel
Bidden en preken over Israël
« Reactie #68 Gepost op: september 11, 2012, 04:00:58 am »
@learsi::

Het is prima dat je jouw begrip van de bijbel verdedigd. Je moet wel de meest letterlijke bijbellezer zijn die er bestaat. Bij jou slaat de letter letterlijk dood en dat kan toch niet de bedoeling zijn? Als je enige voorstelling hebt van Jezus Christus en je gelooft oprecht in Hem dan weet je wat je als mens te doen staat.

Hem volgen is Hem zijn. Dat besef klinkt niet in jouw woorden door. Teksten uit de bijbel die als een lege echo klinken , dat is wat ik van je hoor. God heeft zijn geest in de mens gelegd en Jezus heeft dit als een mens van vlees en bloed uitgedrukt. Datzelfde te doen is waardevoller dan de bijbel onder je arm dragen.

grondig christelijk

 • Berichten: 3071
 • Wat was, Dat is, Zal zijn
  • Bekijk profiel
Bidden en preken over Israël
« Reactie #69 Gepost op: september 11, 2012, 07:01:08 am »

quote:

Ozombi schreef op 11 september 2012 om 04:00:
Hem volgen is Hem zijn. Dat besef klinkt niet in jouw woorden door. Teksten uit de bijbel die als een lege echo klinken , dat is wat ik van je hoor. God heeft zijn geest in de mens gelegd en Jezus heeft dit als een mens van vlees en bloed uitgedrukt. Datzelfde te doen is waardevoller dan de bijbel onder je arm dragen.
Lees eens psalm 119 beste Ozombi. En Jezus deed niets anders dan citeren uit de schriften. Die liep er als het ware mee onder de arm....

Adinomis

 • Berichten: 1813
  • Bekijk profiel
Bidden en preken over Israël
« Reactie #70 Gepost op: september 11, 2012, 03:23:55 pm »
Om wat GC schrijft te onderstrepen wil ik aangeven hoe de Here Jezus zelf tewerk ging in de geestelijke strijd.

Juist nadat de Heilige Geest op Jezus was neergedaald bestreed Hij de aanvallen van satan met "er staat geschreven...".

quote:

Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden. Nadat hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, had hij grote honger. Nu kwam de beproever naar hem toe en zei: ‘Als u de Zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen.’ Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.”’ Vervolgens nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste punt van de tempel. Hij zei tegen hem: ‘Als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: “Zijn engelen zal hij opdracht geven om u op hun handen te dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen.”’ Jezus antwoordde: ‘Er staat ook geschreven: “Stel de Heer, uw God, niet op de proef.”’ De duivel nam hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht en zei: ‘Dit alles zal ik u geven als u voor mij neervalt en mij aanbidt.’ Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem.”’ Daarna liet de duivel hem met rust, en meteen kwamen er engelen om voor hem te zorgen" (Matteüs 4:1-11).
De beste manier om de aanvallen van satan te bestrijden heeft Jezus ons laten zien. Het gebeurt door het Levende Woord, dat wordt ingegeven door de Heilige Geest. Zonder Gods Geest is het Woord een dode letter, waarmee onheil en dood wordt bewerkt. De duivel imiteert Jezus door ook te zeggen "er staat geschreven". Maar hij sprak niet door de Heilige Geest. Het is Woord èn Geest tezamen! De duivel is niet bestand tegen het zwaard van de Geest, het Woord van de Levende God.
Rom.12:21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Bidden en preken over Israël
« Reactie #71 Gepost op: september 11, 2012, 05:20:45 pm »

quote:

grondig christelijk schreef op 08 september 2012 om 18:51:
Even wat informatie

Listige Leugens en Nuchtere Feiten

Het is verbijsterend te merken hoeveel en hoe hard er wordt geschreeuwd en gelogen als het om Israël gaat. Vooral over de Joodse dorpen in Judea en Samaria zijn er rookgordijnen van leugens en mythen gelegd.
Alleen al het zinnetje “Israël bezet Palestijnse grondgebied” bevat drie leugens.

Op wie heeft Israël Judea en Samaria in 1967 veroverd?
Op de echte bezetter, op Jordanië. In 1948, toen vijf Arabische landen de pas opgerichte Joodse staat in de zee wilden verdrinken,bezette Jordanië de zogenaamde Westbank en Egypte de Strook van Gaza. Die gebieden werden meteen “Judenfrei” gemaakt.
Palestijns grondgebied bestaat niet. Allereerst omdat Palestijnen niet bestaan. De mensen die nu Palestijnen worden genoemd zijn afstammelingen van Arabieren, die in de eerste helft van de vorige eeuw uit omringende Arabische landen naar het toenmalige Israël trokken, omdat ze hoopten daar de kost konden verdienen.
De roep om een Palestijnse staat was er niet toen Jordanië het gebied had bezet. Het gaat nu gewoon om een 23e Arabische moslim staat en wel in heel Israël.
Vandaar dat Arafat het ruime aanbod van Rabin van zo goed als heel de Westbank afsloeg en de bloedige intifada tegen Israël begon. Vandaar dat Abbas het ruime aanbod van Olmert afsloeg. En dat alle pogingen om het zgn. vredesproces weer op gang te trekken, op niets uitlopen.
Het gaat echt niet om de ‘rechten van de Palestijnen’. Het hele gedoe om de Joodse dorpen enom de Westbank is onderdeel van de Arabische en islamitische strijd tegen Israël.

Er is nog veel meer leugen en gezeur van internationale leiders. Lees maar: De ”nederzettingen” zijn een gevaar voor de (wereld) vrede, een struikelblok in het vredesproces. Een paar huizen bouwen is “in strijd met het internationale recht”. Men weet niet hoe gek men het moet verzinnen om Israël en de Joodse bewoners van “de gebieden” in een kwaad daglicht te zetten.

Als Israël besluit weer een paar huizen te bouwen, krijgen internationale leiders weer een kans om voor hun medestanders en collega-vijanden van Israël in de internationale media, hun zeurderige gezwets tegen Israël over de gewone mensen uit te strooien.
Vraag zo’n leider eens, welk internationaal recht hij/zij bedoelt?
Of vraag ze eens door over de uitdrukking “bezette gebieden”. (© www.eindtijd.nl)

Laten we eens een paar nuchtere feiten op een rij zetten.

Nadat, in 1918, het toenmalige Palestina (waar ook het huidige Jordanië bij hoorde) op de Turken werd veroverd kreeg in 1922 Engeland het Mandaat (zeggenschap) over dat gebied.
Engeland, dat in 1918 door de Balfour Verklaring dat gebied al had beloofd als een “nationaal tehuis voor het Joodse volk ten Westen van de Jordaan”.
In 1922 werd dit door de toenmalige Volkenbond (voorganger van de huidige VN) officiëel en volkenrechtelijkbevestigd.
In 1947 nam de VN de plaats van de Volkenbond over. Wat Palestina betreft werd het land weer verdeeld.
Eerder was het gebied ten Oosten van de Jordaan aan Trans-Jordanië toegekend.
Dat was in 1922, toen Engeland emir Abdullah, de grootvader van de huidige koning van Jordanië, koning maakte van het grootste deel van het mandaatgebied. Joden mochten daar niet wonen.
Het Verdelingsplan van de VN (1947) wilde het land nog eens in tweeën splitsen.
Israël ging akkoord. Maar het plan ging niet door, omdat de Palestijnse Hoge Raad en de Arabische Liga het plan verwierpen en een vernietigingsoorlog tegen israël begonnen. De Onafhankelijkheidsoorlog brak uit. Israël won en overleefde deze Arabische overval. Maar Jordanië bezette de Westbank en Egypte de Gazastrook. Zij maakten die gebieden ook "Judenfrei” en vernietigden veel Joodse graven en heiligdommen.
In 1967 was er een gezamenlijke poging van de Palestijnse Bevrijdingbeweging, Jordanië, Egypte, Syrië, Irak en Libanon om Israël te vernietigen. Israël won weer en heroverde Gaza en Judea en Samaria. Israël was weer compleet.
In 1988 gaf Jordanië zijn, internationaal nooit erkende claims op de Westbank op. Israël bleef in die betwiste gebieden en ging door met het stichten en soms opnieuw opbouwen van Joodse dorpen op staatslanden van de zogenaamde Westbank.
Zelfs in de beroemde resolutie 242 (land voor vrede), waarin Israël opgeroepen werd om in 1967 veroverde gebieden te verlaten.
Er staat in die resolutie niet de gebieden, maar gebieden, zonder het lidwoord ‘de’. Wie dan die gebieden moest beheren werd ook niet vermeld. Alle VN documenten die verband houden met resolutie 242 noemen het woordje “Palestijns” niet eens.
Wel komen de namen Judea en Samaria erin voor.
Israël kan dus rustig bouwen op staatsland (niet op land dat van Arabische boeren is) in die gebieden. Kopen is moeilijk omdat de Palestijnse Autoriteit de doodstraf heeft bepaald voor Arabieren die land aan Joden verkopen.
De meeste Joods-Israëlische bewoners in Judea en Samaria zien het toch wel wat anders. “Niet het Britse Mandaat, of resoluties van de VN, maar de Bijbel geeft ons het recht hier te wonen” is hun Bijbelse visie. Inderdaad heeft God aan Israël “het hele land Kanaän” beloofd als een “altijddurende bezitting”.
Daarom is 1967 een profetisch jaartal. Toen heeft de God van Israël zijn landbelofte compleet gemaakt met Samaria, Judea en Benjamin.
Dat zegt de wereld natuurlijk niets. Die, en vooral de westelijke wereld, gaat serieus door met het politiek en financiëel steunen van de Palestijnse Autoriteit en via hen ook van de Hamas. Als we dan toch bij profetie blijven, dan zien we hier iets van de geestelijke achtergrond van de financiële problemen van de Westelijke wereld.
Wij steunen de vijanden van Israël door ze financiëel in staat te stellen hun strijd tegen God volk door te zetten. Dus worden wij in onze economie getroffen.

Interessant is ook dat er in Israël steeds luider gesproken wordt over annexatie van die gebieden. Doordat de wereld en vooral de Arabische wereld gefixeerd is door de slachtpartijen in Syrië en problemen in andere landen rond Israël, krijgen deze annexatieplannen weinig internationale aandacht.
In rustiger tijden zouden we allang protesten gehoord hebben en zeurend geklaag over “internationaal” recht enz. Arabische bewoners in de “gebieden” zouden, net als hun broeders in Israël, gewone burgerrechten aangeboden krijgen. Ook het grondige Levy rapport stelt dit voor.
President Peres zei, in een reactie op dat rapport, dat hij vreesde voor bedreigende demografische (volkenkundige) veranderingen, waardoor de Joodse meerderheid in israël in gevaar zou komen.
In een reactie dan Danny Dayan, hoofd van de Raad van Joodse Gemeenschappen in Judea en Samaria reageerde daarop: “Het enige gevaar voor de staat Israël als Joodse natie is als we ons geloof in ons historische recht op ons land verzaken”.
Anderen wijzen op de mogelijkheid om de aliya, Joodse immigratie, te bevorderen. Immers ook Efraïmen de stammen die daarbij horen moeten terugkomen. Die zouden dan weer kunnen gaan wonen in hun oude stamgebieden. Voor goedwillende Arabieren is er genoeg plaats. Dat zien we nu al in Israël, waar Arabische Israëli’s gewoon burgerrechten hebben.

Opvallend is dat bevolkingonderzoeken uitwijzen dat steeds meer Arabieren in Judea en Samaria Israël prefereren boven hun eigen corrupte en gewelddadige leiders. Dit geldt ook en vooral voor Arabische inwoners van Oost Jeruzalem. Hier spelen economische factoren een grote rol.

In elk geval zien we dat de HERE, de God van Israël, gewoon doorgaat met zijn herstelplan voorland en volk van Israël. Kerken proberen door de vervangingstheologie Israël uit Gods plan en Gods verbonden te werken. De kerk in de plaats van Israël. De wereld is bezig israël uit het beloofde land te werken. Ook een soort vervangingspolitiek. De “Palestijnen” in plaats van Israël.

Maar god, de HERE regeert.


Bron: janvanbarneveld.nl
De laatste twee zinnen lijken me schromelijk overdreven, maar de rest van het artikel vind ik boeiend en geloof ik :)
Een nieuwe start is een nieuw begin

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Bidden en preken over Israël
« Reactie #72 Gepost op: september 11, 2012, 05:33:41 pm »

quote:

grondig christelijk schreef op 09 september 2012 om 12:00:
[...]


God maakt zijn eigen soevereine keuzes, zie onder..en onder....dat is een geheimenis in deze tijd..

15 Verder zei God tegen Abraham: ‘Wat je vrouw Sarai betreft, voortaan moet je haar niet Sarai noemen maar Sara. 16 Ik zal haar zegenen en jou bij haar een zoon geven. Ik zal haar zo rijk zegenen dat er volken uit haar zullen voortkomen en er koningen van haar zullen afstammen.’ 17 Abraham boog zich diep neer, maar lachte en dacht: Hoe zou iemand van honderd nog een kind kunnen krijgen? En Sara, zou zij op haar negentigste nog een kind ter wereld kunnen brengen? 18 En hij antwoordde God: ‘Ik zou al gelukkig zijn als Ismaël onder uw bescherming mocht staan.’ 19 Maar God zei: ‘Nee, je vrouw Sara zal je een zoon baren, die je Isaak moet noemen, en met hem zal ik mijn verbond voortzetten. Het zal een eeuwigdurend verbond zijn, dat ook voor zijn nakomelingen zal gelden. 20 En wat Ismaël betreft, ik verhoor je: ik zal hem zegenen, hem vruchtbaar maken en hem veel, heel veel nakomelingen geven. Twaalf stamvorsten zal hij verwekken en er zal een groot volk uit hem voortkomen. 21 Maar mijn verbond zal ik voortzetten met Isaak, de zoon die Sara je volgend jaar omstreeks deze tijd zal baren.’ 22 Nadat God zo met hem gesproken had, ging hij bij Abraham vandaan.

en wat dacht je van deze


16 Op die dag zullen de Egyptenaren op vrouwen lijken: ze sidderen van angst voor de dreigende hand die de HEER van de hemelse machten tegen hen opheft. 17 Telkens als Juda ter sprake komt, zal Egypte door schrik worden bevangen; wat de HEER van de hemelse machten over Egypte besloten heeft, vervult hen met angst.
18 Op die dag zullen er in Egypte vijf steden zijn waar men de taal van Kanaän spreekt en de HEER van de hemelse machten erkent; een ervan zal ‘Stad van de zon’ genoemd worden. 19 Op die dag zal er midden in Egypte een altaar voor de HEER staan en aan de grens een aan hem gewijde steen, 20 die als teken zullen dienen om de HEER van de hemelse machten aan Egypte te herinneren. Wanneer de Egyptenaren de HEER aanroepen omdat ze onderdrukt worden, zal hij hun een bevrijder sturen, die voor hen opkomt en hen zal bevrijden. 21 Zo zal de HEER zich aan Egypte laten kennen. Op die dag zullen de Egyptenaren de HEER erkennen, hem dienen met vredeoffers en graanoffers, hem geloften doen en die inlossen. 22 De HEER zal hen slaan en hen helen; zij zullen naar hem terugkeren, hij zal hun gebeden verhoren en hen genezen.
23 Op die dag zal er een weg lopen van Egypte naar Assyrië. Dan zullen de Assyriërs naar Egypte komen en de Egyptenaren naar Assyrië, en samen zullen zij de HEER dienen. 24 Op die dag zal Israël zich als derde bij Egypte en Assyrië voegen, tot zegen voor de hele wereld. 25 Want de HEER van de hemelse machten zal hen zegenen met de woorden: ‘Gezegend is Egypte, mijn volk, en Assyrië, werk van mijn handen, en Israël, mijn bezit.’

Enorm mooi!
Echt waar! Ik denk dat dit in het duizendjarige vredesrijk is. Op de nieuwe aarde, waar Jezus regeren zal.
Een nieuwe start is een nieuw begin

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Bidden en preken over Israël
« Reactie #73 Gepost op: september 11, 2012, 05:44:17 pm »

quote:

learsi schreef op 09 september 2012 om 12:34:
[...]


-Kijk inderdaad na de voorbeelden van grondig christelijk, gaitema.
-Kijk na hoe G'd heel bewust kiest voor Jacob en niet voor Esau. de laatste haatte G'd al voor zijn geboorte leert de bijbel.
-Kijk naar hoe G'd heel bewust kiest voor Isaac en niet voor Ismael. Zelfs niet toen Zijn vriend Abraham G'd hierom vroeg.
-Kijk hoe G'd heel bewust koos voor Abel en niet Kaïn.
Enz.

Het duidelijkste voorbeeld is de uittocht uit Egypte.
G'd versteende het hart opzettelijk van de Farao, opdat Hij Zijn Macht tonen kon aan het volk Israël met de plagen waarmee G'd Egyptenaren van plan was om te treffen. Uiteindelijk verhardt G'd de Farao het hart omdat Hij Zijn eindplaag wil uitvoeren, namelijk alle eerstgeborenen van Egypte doden. Denk erover na, hele gezinnen werden gedood door G'd. Als een gezin pech had verloor het vader moeder (als ze beiden eerstgeboren waren) en hun eigen eerstgeboren kind.

Of je het nu wilt of niet, onze G'd van Israel, JHWH is niet alleen maar ene knuffel-G'd. Als het moet gaat JHWH over lijken als Hij Zijn doel wil halen, letterlijk.

Niet voor niets laat JHWH Zich talloze malen de G'd van Israël noemen?
http://www.biblija.net/bi...set=10&q1=1&qall=0&qids=1

Je zal mij niet horen zeggen dat God een knuffelgod is. Ik geloof dat Hij straft om de wereld tot inkeer te brengen. Alles hangt daar in samen. Israël is voor ons een zichtbaar beeld van een strijd in de hemelsde gewesten tussen God en zijn tegenstander. Geestelijk gezien kan heel de mensheid kiezen: sta ik aan de kant van Israël en gaan we opweg naar het nieuw Jeruzalem of aan de kant van Babel en komen we ten val. Dat geld ook voor de Israëlieten. Maar Israël zal wel door God blijven gebruikt worden om de profetiën waar te maken. Net zo mooi vind ik de profetiën over bijvoorbeeld Egypte wat we lezen. Of wat dacht je van Iran: dat daar de laatste jaren honderden duizenden moslims Jezus als hun Heer, redder en Meester aannemen, hun Heiland is ook geprofeteerd.
Wat dacht je van de snelle groei van het aantal orthodoxe joden in Israël dat geloofd dat Jezus voor hun zonden gestorven is? Het maakt nu al ééntiende van het aantal orthodoxe joden uit die dat geloofd. Dat heeft veel te maken met de steun die christenen hen in de westbank geven. Des al niet te min zijn de problemen groot. De haat van de joden naar Palestijnen en Palestijnen naar Israël is een groot probleem. Dat is de voedingsbodum van veel onnodig geweld en afslachtingen. God huild ook om de getroffenen onder de palestijnen.

Vergeet niet: zolang Israël bestond hebben zij afgoden aanbeden en Gods hart getart. Over andere volken zei God het zelfde, maar Israël deed iets wat de andere volken toen niet deden. Hun eigen God inruilen voor andere goden.
« Laatst bewerkt op: september 11, 2012, 05:46:34 pm door gaitema »
Een nieuwe start is een nieuw begin

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Bidden en preken over Israël
« Reactie #74 Gepost op: september 11, 2012, 05:49:27 pm »

quote:

learsi schreef op 09 september 2012 om 14:20:
[...]

Mag ik hier een kleine nuance maken?
Veel palestijnse en Arabische christenen steunen de leuge-club van Sabeel, waar men het evangelie naar hun hand wil zetten in het belang van de palestijnse zaak, met leugens als dat Jezus een palestijn zou zijn geweest.
Waarom zou dat zijn denk je?
Een nieuwe start is een nieuw begin

Ozombi

 • Berichten: 716
  • Bekijk profiel
Bidden en preken over Israël
« Reactie #75 Gepost op: september 11, 2012, 06:03:21 pm »
Jezus zegt " Er staat geschreven ...... "
maar hij zegt er niet bij WAAR het geschreven staat.

Denk je werkelijk dat ie verwijst naar een geschreven boekwerk
als ie zelf Christus is? NEE ,  dat zou belachelijk zijn.
Men gaat er maar vanuit dat hiermee geschreven woorden worden bedoeld
maar geef me 1 reden waarom Jezus dat zou bedoelen?

In het diepste van de mens staat geschreven .......
In het hart van de mens staat geschreven .......
In de ziel van de mens staat geschreven .......

God heeft zijn Geest in de mens gelegd.
Zodoende staat in de mens " geschreven " wat er van hem wordt verlangd.
Wie het NT goed leest weet wat er wordt verlangd, want in het NT wordt
 dát door Jezus aangetoond door zijn woorden en daden.

Dat is wat er bedoeld wordt, papieren gelovigen !
« Laatst bewerkt op: september 11, 2012, 06:16:12 pm door Ozombi »

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Bidden en preken over Israël
« Reactie #76 Gepost op: september 11, 2012, 06:12:51 pm »

quote:

grondig christelijk schreef op 09 september 2012 om 14:23:
[...]


je leest over de belofte aan Ismael heen, dat is ook een mysterie, wat betekent dat voor deze tijd? Het is bekend dat in de arabische wereld mensen tot bekering komen doordat zij Jezus bijvoorbeeld ontmoeten in hun dromen. Lees wat Gods plan is met Egypte, Syrië.
Als het om godsdienst gaat kunnen veel christenen nog wat leren van arabieren, daar staat God in veel meer dingen in het dagelijks leven centraal (los van hoe je tegen het idee God van hen aankijkt). Veel christenen beperken dat vaak maar tot 2 x anderhalf uur op een zondag en that's it. (dit is geen lans breken voor de Islam)


Heb je toevallig de bijbelgedeelte?

Ik ben niet met al die beloften aan het lezen namelijk en vind dat heel interessant.
Een nieuwe start is een nieuw begin

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Bidden en preken over Israël
« Reactie #77 Gepost op: september 11, 2012, 06:13:04 pm »

quote:

gaitema schreef op 11 september 2012 om 17:44:
[...]

Je zal mij niet horen zeggen dat God een knuffelgod is.

Gelukkig dan maar, het gebeurd wel namelijk onder christenen.

quote:

Ik geloof dat Hij straft om de wereld tot inkeer te brengen. Alles hangt daar in samen. Israël is voor ons een zichtbaar beeld van een strijd in de hemelsde gewesten tussen God en zijn tegenstander. Geestelijk gezien kan heel de mensheid kiezen: sta ik aan de kant van Israël en gaan we opweg naar het nieuw Jeruzalem of aan de kant van Babel en komen we ten val. Dat geld ook voor de Israëlieten. Maar Israël zal wel door God blijven gebruikt worden om de profetiën waar te maken.

ik hou het op dat G'd het volk Israël inzet ipv gebruikt, maar ik begrijp wat je bedoelt. ;)

quote:

Net zo mooi vind ik de profetiën over bijvoorbeeld Egypte wat we lezen

Waar doel je precies op, dat G'd vele keren zegt dat Hij Egypte tot een woestenij zal maken?


quote:

Of wat dacht je van Iran: dat daar de laatste jaren honderden duizenden moslims Jezus als hun Heer, redder en Meester aannemen, hun Heiland is ook geprofeteerd.

inderdaad, heb ik meer dan een jaar voor de Iraanse Joesef Naderkhani gebeden, net als vele christenen gelukkig. Joesef die de islamieten wilde executeren (vermoorden) omdat hij van islam naar Christendom gestapt was. G'd heeft al onze gebeden verhoord en Joesef is sinds eergisteren vrij op borgtocht. Prijs de Heer !
Wie Jezus aanneemt in zijn leven is een christen en dan doet de afkomst er inderdaad niet meer toe.  

quote:

Wat dacht je van de snelle groei van het aantal orthodoxe joden in Israël dat geloofd dat Jezus voor hun zonden gestorven is? Het maakt nu al ééntiende van het aantal orthodoxe joden uit die dat geloofd. Dat heeft veel te maken met de steun die christenen hen in de westbank geven.

Juist, een vriendschappelijke en steunende Christenarm om de Joodse schouders heeft hiertoe veel bijgedragen. Als straks de bijbel-getrouwe christenen alleen nog de vrienden van de Joden zijn, zoals G'd het wil, dan zal dat deel nog flink groeien.

quote:

Des al niet te min zijn de problemen groot. De haat van de joden naar Palestijnen en Palestijnen naar Israël is een groot probleem. Dat is de voedingsbodum van veel onnodig geweld en afslachtingen

Als je het nieuws hierover goed volgt en dan bij voorkeur niet bij de gekleurde linkse media in ons land (ook in Israël zelf trouwens), dan zul je zien dat Israël alleen "aanvalt" wanneer het de bevolking na vaak wekenlange beschietingen moet verdedigen. Israel MOET wel terugslaan om de agressor uit Gaza of de Westbank, uit te schakelen.

Het is de media die de boel tgv de valse palestijnse propaganda ophitst. Alle aandacht voor een handje vol terroristen in gaza, terwijl een regelrechte genocide op de Koerden (meer dan 2.000 Koerden uitgemoord uit wraak en niet eens uit verdediging) door de Turken dit jaar in de doofpot verdween. Zowel in de politiek als de media.  

quote:

God huild ook om de getroffenen onder de palestijnen.

Om het even bot te stellen, ik denk dat Vader G'd niet zo'n huilebalk is eigenlijk.

quote:

Vergeet niet: zolang Israël bestond hebben zij afgoden aanbeden en Gods hart getart. Over andere volken zei God het zelfde, maar Israël deed iets wat de andere volken toen niet deden. Hun eigen God inruilen voor andere goden.
Daarom ook de vele en vele profetieën in de bijbel waarin G'd zegt hen te zullen verspreiden over de wereld tot in alle hoeken en weer terughalen. Daarom ook de profetieën waarin G'd alvast beloofd dat hij Zelf de zonden van de Joden zal wegnemen en hen zal reinigen van al hun zonden en ongerechtigheden. Uiteindelijk zal elk ander volk hetzelfde hebben gedaan en wellicht nog ernstiger dan dat.

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Bidden en preken over Israël
« Reactie #78 Gepost op: september 11, 2012, 06:15:04 pm »

quote:

learsi schreef op 09 september 2012 om 14:42:


Hier ben ik het met je eens. Maar wanneer men deze ijver an de dag legt voor een afgod als allah, is het nietszeggend.
Tenzij het een barmhartige Moslim is.
Een nieuwe start is een nieuw begin

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Bidden en preken over Israël
« Reactie #79 Gepost op: september 11, 2012, 06:15:18 pm »

quote:

Ozombi schreef op 11 september 2012 om 18:03:
Jezus zegt " Er staat geschreven ...... "
maar hij zegt er niet bij WAAR het geschreven staat.

Denk je werkelijk dat ie verwijst naar een door mensen geschreven boekwerk
als ie zelf Christus is? NEE ,  dat zou belachelijk zijn.

In het diepste van de mens staat geschreven .......
In het hart van de mens staat geschreven .......
In de ziel van de mens staat geschreven .......

Dat is wat er bedoeld wordt, papieren gelovigen !
Het is dat graffiti toen nog niet bestond, anders zou je nog claimen dat Jezus verwees naar de graffiti op de muren  :ja:

Ozombi

 • Berichten: 716
  • Bekijk profiel
Bidden en preken over Israël
« Reactie #80 Gepost op: september 11, 2012, 06:19:30 pm »
@learsi::
denk er maar eens goed over na , als je dat vermogen nog bezit als het over deze zaken gaat. Jij bent het die naar " graffiti " verwijst, niet ik.

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Bidden en preken over Israël
« Reactie #81 Gepost op: september 11, 2012, 06:21:02 pm »

quote:

gaitema schreef op 11 september 2012 om 17:49:
[...]

Waarom zou dat zijn denk je?
De haat van de moslims naar de Joden zit heel diep en dat is er niet bij iedereen zomaar uit. Uitzonderingen daargelaten zoals Walid Shoebat, de voormalig palestijnse terrorist die Christen werd en nu lesgeeft.

Neem eens rustig de tijd en bekijk deze film eens van hem. Wallid legt hier uit hoezeer hij schrok nadat hij christen was geworden, van de islamitische gebieden, die hij kende en in onze bijbel met naam en al werden vermeld als plaatsen welke onze Vader G'd zal gaan vernietigen bij de wederkomst van Jezus.
http://www.youtube.com/watch?v=XJUBGd6mnv4&feature=related

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Bidden en preken over Israël
« Reactie #82 Gepost op: september 11, 2012, 06:22:44 pm »

quote:

Ozombi schreef op 11 september 2012 om 18:19:
@learsi::
denk er maar eens goed over na , als je dat vermogen nog bezit als het over deze zaken gaat. Jij bent het die naar " graffiti " verwijst, niet ik.
Veelal verwees Jezus Christus naar de Schift, de Tora, als er onder de toehoorders ook schriftgeleerden e.d. waren. De Schrift (Tora) had toen veel en veel meer gezag dan de bijbel nu heeft namelijk.

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Bidden en preken over Israël
« Reactie #83 Gepost op: september 11, 2012, 06:23:29 pm »

quote:

Ozombi schreef op 10 september 2012 om 18:32:
De mens die de één boven de ander stelt , het ene volk prijst en het andere volk minacht  -  in dit forum zie je enkele blinden dit vrij duidelijk doen - verdient het niet zichzelf een (ware) christen te noemen.

Ik zie iemand het voorbeeld geven van Jakob en Esau. De twee zonen van Izaak.
De ene werd gehaat, de ander geliefd.
Conclusie van de blinde: " Ook God stelt de een boven de ander " .

Nu is het zo dat met Jakob en Esau net zo min personen worden bedoeld als
met het bijbelse Israel en Egypte (Exodus)  landen worden aangeduid.
Dat is niet het persoonlijke bedenksel van ozombi, maar kennis en geestelijk inzicht in de zaak die al zeer lang geleden door velen is opgetekend!

Dus tja, wat is de waarde van allerlei bijbelse argumenten die men aanvoert, terwijl men zelf de hele strekking ervan niet inziet ( in WIL zien).
De overdenking van de door mij zeer geachte Gaitema was méér dan terecht en
voor hem is het dan ook onnodig aandacht te slaan op enige uitleg die men aan hem tracht te geven. Alsof ie gek is. Wie wel gek zijn, zijn degenen die aan God enige vorm van menselijke emotie toekennen. Toorn,vreugde,boosheid,moordlust,uit voorkeur handelen,willekeurig de een verkiezen boven de ander etc etc etc, dat alles is niet van en door God. Worden dergelijke uitdrukkingen al gebruikt, dan zijn deze enkel figuurlijk bedoeld , maar zeker niet om een bewuste handeling of gedachte uit te drukken zoals dat bij mensen voorkomt.

waarvan akte
Rustig maar, er is wel een tussenweg. Ieder die goed doet laat het beeld van God zien. God heeft zich eerst geopenbaard aan de joden en vervolgens aan andere volken, maar is de joden ook niet vergeten. Het is alleen met de joden zo net als met de andere volken, dat ze graag leven alsof ze uit Babilon zijn.
Een nieuwe start is een nieuw begin

grondig christelijk

 • Berichten: 3071
 • Wat was, Dat is, Zal zijn
  • Bekijk profiel
Bidden en preken over Israël
« Reactie #84 Gepost op: september 11, 2012, 06:30:11 pm »

quote:

gaitema schreef op 11 september 2012 om 17:33:
[...]

Enorm mooi!
Echt waar! Ik denk dat dit in het duizendjarige vredesrijk is. Op de nieuwe aarde, waar Jezus regeren zal.
ik denk eerder dat dit in de nabije toekomende tijd plaats zal vinden, jesaja 19

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Bidden en preken over Israël
« Reactie #85 Gepost op: september 11, 2012, 06:31:56 pm »

quote:

gaitema schreef op 11 september 2012 om 18:23:
Het is alleen met de joden zo net als met de andere volken, dat ze graag leven alsof ze uit Babilon zijn.

Hier bedoel je denk ik wat anders dan je schrijft.
Je bedoelt denk ik: Israëliërs

Het is alleen met de seculiere Israëliërs zo, net als met de andere volken, dat ze graag leven alsof ze uit Babilon zijn.
Want de wijze hoe een diepgelovige Jood leeft tov de 10 geboden en in vrees voor G'd, is iets waar menig christen alleen maar van kan dromen. De mensen van hetzelfde kaliber werden in de katholieke kerk vroeger heilig verklaart.

grondig christelijk

 • Berichten: 3071
 • Wat was, Dat is, Zal zijn
  • Bekijk profiel
Bidden en preken over Israël
« Reactie #86 Gepost op: september 11, 2012, 06:37:40 pm »
@learsy,

welk mens loopt niet zijn eigen afgod achterna? welke christen wandelt gelijk henoch? Hebben wij allen niet vergeving nodig? Dwalen wij allen niet bij tijd en wijle? Wordt de redding niet elk mens aangeboden? Zijn wij niet soms gelijk Jona, wachtend op het oordeel Gods? Is zondigen tegen één gebod, niet zondigen tegen alle geboden? Kunnen wij een steen werpen? Moeten wij niet rechtvaardig zijn, doch ook niet al te rechtvaardig, opdat het oordeel niet over ons zelf komt?

grondig christelijk

 • Berichten: 3071
 • Wat was, Dat is, Zal zijn
  • Bekijk profiel
Bidden en preken over Israël
« Reactie #87 Gepost op: september 11, 2012, 06:39:39 pm »

quote:

learsi schreef op 11 september 2012 om 18:31:
[...]

Hier bedoel je denk ik wat anders dan je schrijft.
Je bedoelt denk ik: Israëliërs

Het is alleen met de seculiere Israëliërs zo, net als met de andere volken, dat ze graag leven alsof ze uit Babilon zijn.
Want de wijze hoe een diepgelovige Jood leeft tov de 10 geboden en in vrees voor G'd, is iets waar menig christen alleen maar van kan dromen. De mensen van hetzelfde kaliber werden in de katholieke kerk vroeger heilig verklaart.
Is de wet niet krachteloos geworden, heerst in ons niet een andere wet, die van de Geest? Waar herkennen wij die Geest aan? Galaten 5 vers 22?

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Bidden en preken over Israël
« Reactie #88 Gepost op: september 11, 2012, 06:50:01 pm »

quote:

learsi schreef op 10 september 2012 om 22:13:
Volgens mij is de les dat G'd streng is, hij houdt van de mensen, maar Hij is ook streng. Alleen door Christus Zijn Kruisoffer kunnen we as christenen in de luwte van Zijn Strengheid blijven. Zonder Christen is er voor de Joden alleen nog de Wet waar G'd hen op afrekent, zoals Hij ook altijd al deed in het oude Verbond. Wie geen Jood is en en ook Christus niet heeft, staat geheel alleen voor de strenge G'd van Israël, JHWH.


Je legt wel de klemtoon wat vreemd , want juist Paulus wees erop dat joden verloren gaan aan de hand hand van de wet en de heidenen zonder dat er naar de wet verwezen wordt, als men niet doet wat God wil. Of je gered wordt of niet, hangt af van of je Gods wil uitvoert of niet. Of je de wet nu wel of niet kent. Zo omschrijft Paulus dat. We zijn altijd afhankelijk van de liefde, die door Jezus Christus alleen tot de mensen komt.

sterker nog: wie weet wat God wil, omdat het hem dat geleerd is en toch zondigd, zo iemand is er beroerder aan toe, dan een onwetende die zondigd.
Nog mooier: een onwetende die goed doet is gezegender dan iemand die goed doet, na dat het hem geleerd is.

Zalig zijn de genen die geloven, zonder Hem gezien te hebben.
De waarachtige aanbidders in Geest en in Waarheid, zoals de samaritaanse vrouw bij de waterput. Zei aanbid de God, die ze niet kende. Ze aanbad Hem al, voor dat zei Hem zag bij de waterput.
God openbaard zich zeker aan hen die Hem aanroepen, terwijl zij Hem niet eens kennen. Geen wonder dat vooral Moslims Hem zien in hun dromen, terwijl dat onder christenen een stuk lager ligt.

Geen wonder dat in deze tijd waarin ook kerken God amper nog echt kennen, er wel mensen onder hen zijn die Hem geloven, al kennen ze Hem eigenlijk ook nog niet. Zo hebben veel mensen in de kerken de afgelopen tientallen jaren een vernieuwd geloof gekregen. Een grotere Jezus leren kennen, dan de Jezus waarvan zij geleerd hadden. Een nieuwe opleving. Veel kerken leiden onder een diepe slaap, maar God raakt de zijnen aan.
« Laatst bewerkt op: september 11, 2012, 06:59:17 pm door gaitema »
Een nieuwe start is een nieuw begin

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Bidden en preken over Israël
« Reactie #89 Gepost op: september 11, 2012, 07:00:12 pm »

quote:

grondig christelijk schreef op 11 september 2012 om 18:39:
[...]


Is de wet niet krachteloos geworden, heerst in ons niet een andere wet, die van de Geest? Waar herkennen wij die Geest aan? Galaten 5 vers 22?
Inderdaad zijn wij christenen ontslagen van de Wet, maar de Wet bestaat nog steeds. Het gaat erom dat we als christen niet moeten onderschatten hoe een gelovig Jood leeft tov de 10 geboden, waar deze niet van ontslagen is door Jezus Christus. In de katholieke kerk zouden ze dergelijke mensen heilig hebben verklaart.

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Bidden en preken over Israël
« Reactie #90 Gepost op: september 11, 2012, 07:00:47 pm »

quote:

grondig christelijk schreef op 11 september 2012 om 18:30:
[...]


ik denk eerder dat dit in de nabije toekomende tijd plaats zal vinden, jesaja 19
Het 1000 jarige rijk is nabij broeder :)
Een nieuwe start is een nieuw begin

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Bidden en preken over Israël
« Reactie #91 Gepost op: september 11, 2012, 07:02:44 pm »

quote:

learsi schreef op 11 september 2012 om 18:31:
[...]

Hier bedoel je denk ik wat anders dan je schrijft.
Je bedoelt denk ik: Israëliërs

Het is alleen met de seculiere Israëliërs zo, net als met de andere volken, dat ze graag leven alsof ze uit Babilon zijn.
Want de wijze hoe een diepgelovige Jood leeft tov de 10 geboden en in vrees voor G'd, is iets waar menig christen alleen maar van kan dromen. De mensen van hetzelfde kaliber werden in de katholieke kerk vroeger heilig verklaart.
Nee joden. Want de hoer van Babilon werkt via geld. Joden zijn net als de westerse mensen dol op geld.
Een nieuwe start is een nieuw begin

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Bidden en preken over Israël
« Reactie #92 Gepost op: september 11, 2012, 07:03:24 pm »
De uitzonderingen na gelaten :)
Een nieuwe start is een nieuw begin

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Bidden en preken over Israël
« Reactie #93 Gepost op: september 11, 2012, 07:05:27 pm »
Over het algemeen: ik heb veel gelezen en vrijwel deze hele topic gelezen vandaag en ik heb hierdoor wel een helder beeld opgedaan van Gods wil. Al blijf ik het altijd een rol geven. Israël speelt een rol in het geheel en de ene jood is de andere niet.
Een nieuwe start is een nieuw begin

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Bidden en preken over Israël
« Reactie #94 Gepost op: september 11, 2012, 07:09:48 pm »

quote:

gaitema schreef op 11 september 2012 om 19:02:
[...]

Nee joden. Want de hoer van Babilon werkt via geld. Joden zijn net als de westerse mensen dol op geld.

Is dat geen aanname, dat geld?
De Hoer van babylon zal juist met de antichrist tegen het volk Israël strijden.
Het zijn de verdwaalde christenen die zich tot de wereld kerk laten verleiden. Het zou heel goed olie kunnen zijn (indirect ook geld).

Als ik bij onze kerk kijk naar de dure auto's die er staan en in welke huizen sommigen wonen, dan zijn ook veel christenen dol op geld. Dat kan je de Joden niet massaal verwijten, denk ik.

Het volk Israël zal zichzelf denk ik toch niet bestrijden omwille van geld?
De grote verdrukking gaat in Israël plaatsvinden leert de bijbel namelijk.

grondig christelijk

 • Berichten: 3071
 • Wat was, Dat is, Zal zijn
  • Bekijk profiel
Bidden en preken over Israël
« Reactie #95 Gepost op: september 11, 2012, 07:58:03 pm »

quote:

learsi schreef op 11 september 2012 om 19:09:
[...]

Is dat geen aanname, dat geld?
De Hoer van babylon zal juist met de antichrist tegen het volk Israël strijden.
Het zijn de verdwaalde christenen die zich tot de wereld kerk laten verleiden. Het zou heel goed olie kunnen zijn (indirect ook geld).

Als ik bij onze kerk kijk naar de dure auto's die er staan en in welke huizen sommigen wonen, dan zijn ook veel christenen dol op geld. Dat kan je de Joden niet massaal verwijten, denk ik.

Het volk Israël zal zichzelf denk ik toch niet bestrijden omwille van geld?
De grote verdrukking gaat in Israël plaatsvinden leert de bijbel namelijk.


Jacobus 2 zegt iets over christen-joden in de verstrooiing, over joden die onder de volken verspreidt waren...en lees eens jesaja 9....de israëlieten daar ergerde
God zich met regelmaat en Hij sloeg hen met harde hand...heden ten dage zijn zij niet beter als toen......maar wij ook niet.....dus ook daar is geen onderscheid...zoals ik al schreef....het is niet de rechtvaardigheid van dat volk maar de eer van God die een belofte deed die in het geding zal zijn. De volken die zijn landbelofte bijvoorbeeld teniet willen doen..dan zal God zijn hand heffen tegen die volken omdat het gaat om Hem, die machtig is, regeert en God is...

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Bidden en preken over Israël
« Reactie #96 Gepost op: september 11, 2012, 08:18:45 pm »

quote:

grondig christelijk schreef op 11 september 2012 om 19:58:

Jacobus 2 zegt iets over christen-joden in de verstrooiing, over joden die onder de volken verspreidt waren...en lees eens jesaja 9....de israëlieten daar ergerde
God zich met regelmaat en Hij sloeg hen met harde hand...heden ten dage zijn zij niet beter als toen......maar wij ook niet.....dus ook daar is geen onderscheid...zoals ik al schreef....het is niet de rechtvaardigheid van dat volk maar de eer van God die een belofte deed die in het geding zal zijn. De volken die zijn landbelofte bijvoorbeeld teniet willen doen..dan zal God zijn hand heffen tegen die volken omdat het gaat om Hem, die machtig is, regeert en God is...
Eens! G'd zegt dat immers ook tegen hen overduidelijk.
Ezechiel 20
42 Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben, wanneer Ik u op het grondgebied van Israël breng, in het land waarover Ik Mijn hand opgeheven heb om het aan uw vaderen te geven.
43 Daar zult u dan denken aan uw wegen en aan al uw daden waarmee u uzelf verontreinigd hebt. U zult van uzelf walgen vanwege al uw slechte daden, die u gedaan hebt.
44 Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben, wanneer Ik omwille van Mijn Naam met u niet zal doen overeenkomstig uw slechte wegen en uw verdorven daden, huis van Israël, spreekt de Heere HEERE.

Zoals een eigen kind dat fouten maakt en het slechter doet dan een ander kind. Maar toch zal je van je kind bijven houden en het als een goed ouder voor je kind opnemen.

Jesaja 43
24 U hebt voor Mij met geld geen kalmoes gekocht,
en met het vet van uw slachtoffers hebt u Mij niet verzadigd.
Integendeel, u bent Mij tot last geweest met uw zonden,
u hebt Mij vermoeid met uw ongerechtigheden.

25 Ik, Ik ben het Die uw overtredingen uitdelgt  omwille van Mijzelf,
en aan uw zonden denk Ik niet.

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Bidden en preken over Israël
« Reactie #97 Gepost op: september 12, 2012, 01:33:47 pm »

quote:

learsi schreef op 11 september 2012 om 19:09:
[...]

Is dat geen aanname, dat geld?
De Hoer van babylon zal juist met de antichrist tegen het volk Israël strijden.
Het zijn de verdwaalde christenen die zich tot de wereld kerk laten verleiden. Het zou heel goed olie kunnen zijn (indirect ook geld).

Als ik bij onze kerk kijk naar de dure auto's die er staan en in welke huizen sommigen wonen, dan zijn ook veel christenen dol op geld. Dat kan je de Joden niet massaal verwijten, denk ik.

Het volk Israël zal zichzelf denk ik toch niet bestrijden omwille van geld?
De grote verdrukking gaat in Israël plaatsvinden leert de bijbel namelijk.

Als ik Openbaring lees, dan lees ik dat de hoer van Bibilon er één is waar alle volken mee gehoereerd heeft met de wereldhandel. Lees maar na. Dat doen de joden ook en dat doen inderdaad de christenen ook. Dat is de valkuil die de duivel voor jood en christen neer legt, om ze te laten struikelen en in slaap te sukkelen. We verstikken in onze welvarende levens, zoals in dorens en distels. Er is dan geen tijd meer voor God. Joden staan er om bekend zakenmensen te zijn. Nederlanders ook. De crisis na crisis waar de wereldeconomie toon van geeft laat in zich de hoer van Babilon zien.
Dat God uiteindelijk Israël red, is ondanks dat zij zich ook met de hoer van Babilon inlaten.
« Laatst bewerkt op: september 12, 2012, 01:35:33 pm door gaitema »
Een nieuwe start is een nieuw begin

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Bidden en preken over Israël
« Reactie #98 Gepost op: september 12, 2012, 08:10:30 pm »

quote:

gaitema schreef op 12 september 2012 om 13:33:
[...]

Als ik Openbaring lees, dan lees ik dat de hoer van Bibilon er één is waar alle volken mee gehoereerd heeft met de wereldhandel. Lees maar na. Dat doen de joden ook en dat doen inderdaad de christenen ook. Dat is de valkuil die de duivel voor jood en christen neer legt, om ze te laten struikelen en in slaap te sukkelen. We verstikken in onze welvarende levens, zoals in dorens en distels. Er is dan geen tijd meer voor God. Joden staan er om bekend zakenmensen te zijn. Nederlanders ook. De crisis na crisis waar de wereldeconomie toon van geeft laat in zich de hoer van Babilon zien.
Dat God uiteindelijk Israël red, is ondanks dat zij zich ook met de hoer van Babilon inlaten.
Als ik Openbaringen lees, dan zie ik o.a.
Openbaringen 13
3 En in de geest bracht hij mij weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood  beest, dat vol van godslasterlijke namen was, met zeven koppen en tien horens.
--> De hoer van babylon komt dus uit de woestijn.

7 En  het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen, en hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk.
--> De heiligen, dat is het volk Israël.
--> Over elk stam, taal en volk de macht. Welke afgoderij is momenteel hard bezig de wereld te veroveren doormiddel van infiltratie? (wat sommigen integratie noemen)

8 En allen die op de aarde wonen, zullen het aanbidden, althans  van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het Lam Dat geslacht is,  van de grondlegging van de wereld af.
--> Welk mens zal anno 2012 en nog verreweg, en persoon aanbidden?
Wordt hier niet bedoeld dat de wereld allah zal aanbidden in ruil voor olie?


Openbaringen 17
2   Met haar hebben de koningen van de aarde hoererij bedreven, en de bewoners van de aarde zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij.
--> Dronken van de noodzaak om olie? is de westerse wereld straks niet tot alles in staat in ruil voor islamitische olie? Zien we dat nu al niet?

3 En in de geest bracht hij mij weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood  beest, dat vol van godslasterlijke namen was, met zeven koppen en tien horens.
--> Wederom dat de hoer van babylon uit de woestijn afkomstig zal zijn.

6 En ik zag dat de vrouw dronken was van  het bloed van de heiligen, en van het bloed van de getuigen van Jezus. En ik was bovenmate verwonderd toen ik haar zag.
--> Bloed van de heiligen = Joden
--> Bloed van de getuigen van Jezus = christenen, die de hoer niet gaan aanbidden en niet zullen knielen voor allah?

Tot slot even een stapje terug in de tijd met een profetie van joel:

Joel 3
2 zal Ik alle heidenvolken bijeenbrengen
en hen doen afdalen naar het dal van Josafat.
Daar zal Ik met hen een rechtszaak voeren,
vanwege Mijn volk en Mijn eigendom Israël,
dat zij onder de heidenvolken verstrooid hebben.
Mijn land hebben zij verdeeld.

--> De wereld is bereid om het Beloofde land Israël te verdelen, tegen de Wil van Vader G'd in, omwille van de olie.

3 Zij hebben het lot geworpen over Mijn volk.
Zij gaven een jongen voor een hoer;
zij verkochten een meisje voor wijn, zodat zij konden drinken.

--> De wereld geeft het Beloofde land Israël weg aan de antichrist in ruil voor de Hoer en haar bedwelmende wijn. In ruil voor allah en olie?

Ozombi

 • Berichten: 716
  • Bekijk profiel
Bidden en preken over Israël
« Reactie #99 Gepost op: september 12, 2012, 11:30:47 pm »
learsi, je lijkt wel gehypnotiseert ?! Je haalt van alles door elkaar, m'n beste
« Laatst bewerkt op: september 12, 2012, 11:31:55 pm door Ozombi »