Auteur Topic: Spreken over God  (gelezen 6498 keer)

pjotr

  • Berichten: 388
    • Bekijk profiel
Spreken over God
« Reactie #30 Gepost op: december 03, 2012, 05:26:46 pm »

quote:

small brother schreef op 03 december 2012 om 12:47:
[...]

Nu kwam ook degene die één talent ontvangen had naar hem toe, hij zei: “Heer, ik wist van u dat u streng bent, dat u maait waar u niet hebt gezaaid en oogst waar u niet hebt geplant, en uit angst besloot ik uw talent te begraven; alstublieft, hier hebt u het terug.”
Zijn heer antwoordde hem: “Je bent een slechte, laffe dienaar. Je wist dus dat ik maai waar ik niet heb gezaaid en oogst waar ik niet heb geplant?"

Inderdaad. Spreken over God is niet zonder risico’s. Maar het is wel een talent dat ons is gegeven en waarvan rekenschap wordt gevraagd.
Mee eens.

quote:

Maar gevaren duchten en risico’s zien, is niet terecht.
Dit is wel terecht. De Bijbel waarschuwt ons wel. Heel duidelijk bijvoorbeeld in Jakobus 3. Dat wordt niet gezegd over of tegen ongelovigen, maar juist tegen gelovigen:

Laat niet zovelen uwer leraars zijn, mijn broeders; gij weet immers, dat wij er des te strenger om geoordeeld zullen worden. Want wij struikelen allen in velerlei opzicht; wie in zijn spreken niet struikelt, is een volmaakt man, in staat zelfs zijn gehele lichaam in toom te houden. Als wij paarden de toom in de bek leggen, zodat zij ons gehoorzamen, kunnen wij ook hun gehele lichaam besturen. Zie, ook de schepen, ofschoon zij zo groot zijn en door sterke winden voortgedreven worden, worden door een zeer klein roer gestuurd, waarheen maar het believen van de stuurman wil. Zo is ook de tong een klein lid en voert toch een hoge toon. Zie, hoe weinig vuur een groot bos in brand steekt. Ook de tong is een vuur, zij is de wereld der ongerechtigheid; de tong neemt haar plaats in onder onze leden, als iets, dat het gehele lichaam bezoedelt en het rad der geboorte in vlam zet, terwijl zij zelf in vlam gezet wordt door de hel. Want alle soorten van wilde dieren en vogels, van kruipende dieren en zeedieren worden bedwongen en zijn bedwongen door de menselijke natuur, maar de tong kan geen mens bedwingen. Zij is een onberekenbaar kwaad, vol dodelijk venijn. Met haar loven wij de Here en Vader en met haar vervloeken wij de mensen, die naar de gelijkenis Gods geschapen zijn: uit dezelfde mond komt zegening en vervloeking voort. Dit moet, mijn broeders, niet zo zijn. Doet soms een bron uit dezelfde ader zoet en bitter water opwellen? Kan soms, mijn broeders, een vijgeboom olijven of een wijnstok vijgen opleveren? Evenmin kan een zilte bron zoet water geven.

quote:

Want de bijbel leert ons niet om zo voorzichtig te zijn dat we geen lering durven te trekken uit de bijbel.
Lering trekken is horen (en er vervolgens naar doen). Het gaat mij om het spreken. Zie ook:
Jak 1: 19 en 20:

Weet (dit) wel, mijn geliefde broeders: ieder mens moet snel zijn om te horen, langzaam om te spreken, langzaam tot toorn; want de toorn van een man brengt geen gerechtigheid voor God voort.

quote:

Integendeel; de bijbel leert om de bijbel niet dicht te laten, maar open te doen en alles in ons eigen leven eraan te toetsen.
Wie heeft het over de Bijbel dicht laten? Beetje off-topic?

quote:

Daarom zullen alle gelovigen graag een mening aanhangen die met de bijbel overeen komt. En de eigen mening met Gods woord kracht bij zetten lijkt mij ook een vrij normaal als uitgangspunt.
De Heer Jezus leert: Laat het ja, dat gij zegt, ja zijn, en het neen, neen; wat daar bovenuit gaat, is uit den boze (Matt 5:37)

quote:

Immers: als je mening niet spoort met Gods Woord, dan zul je als gelovige toch graag die mening bijstellen?!
Dat is de basis. Als gelovigen samen praten over wat Gods Woord ons te zeggen heeft. Want waar twee of drie vergaderd zijn in Jezus' naam, daar is Hij in hun midden. Dat zou de toon toch moeten matigen. Als we samen over God spreken, dan is God voor ons de ander, die niet samenvalt met één van de personen in het gesprek. En door Gods Woord zullen beiden aangeraakt en versterkt worden.

quote:

En evenzo zullen je argumenten toch meer kracht worden bijgezet als ze steun en inbedding vinden in Gods Woord?!
Juist, als je je voor je argumenten baseert op de Bijbel, dan zul je de Bijbel moeten laten spreken.

quote:

Vind je dat ook niet een logische zaak?
Samenvattend: waar twee gelovigen samen het Woord openen, laten ze het Woord spreken. Dat is een logische zaak. Wanneer één van de personen zichzelf op een voetstuk zet, dan overschat hij zichzelf. Zie ook 2 Kor 10, waarin ook Paulus zich bescheiden opstelt (om de lengte van deze post beperkt te houden, citeer ik hem niet).

quote:

Maar de bijbel laten buikspreken, of bijbelteksen gebruiken om macht uit te oefenen, of om niet aanspreekbaar te zijn, is een heel andere zaak.
Dit is de zaak die ik bedoel, blij dat je er toch nog mee komt.

quote:

Maar zelfs dan is de boodschap; wat doet het ertoe; zolang het evangelie maar verkondigd wordt.
Ik maak er druk om, omdat ik liever een evangelieverkondiging heb die ook evangelie is. Ik ben in de veronderstelling dat ik met medechristenen te maken heb op dit forum. En degenen die op dit forum overduidelijk een niet-christelijke filosofie aanhangen, heb ik tot nog toe niet op vloeken of laster kunnen betrappen. Hun vragen en bijdragen geven christenen juist de ruimte om te getuigen van Wie en wat zij geloven.

quote:

De dwaling wordt bestreden en de strijd brengt het goede effect dat werd ingezet door de dwaling.
Het doel - dwaling bestrijden - heiligt niet het middel - Gods naam misbruiken.

quote:

Bijbelteksten plukken zonder samenhang of context is op dezelfde manier een gevaar en een dreiging.
Nee, niet op dezelfde manier. Onkunde is niet van dezelfde orde als bijvoorbeeld suggestief bijbelgebruik dat de ander buiten spel wil zetten.

quote:

Dat beeld van een opgesloten God, vind ik niet zo goed te volgen.

quote:

Wat de steun van God betreft, het klopt wel dat iedereen behalve Samuel dacht dat er nu wel iets goeds ging gebeuren met de aanwezigheid van God.
Je begrijpt het punt van vergelijking dus wel. Je neemt iets heiligs, bijvoorbeeld Gods Woord, en denkt het dan van de ander te winnen. Je verzekert je van Gods steun, maar vergeet, dat God niet in de Bijbeltekst zit. Het belangrijkste in de manier van verkeerd spreken over God is namelijk dat de liefde daarin ontbreekt (zie 1 Kor 13). En dan kun je zeggen dat je het uit liefde doet, maar dat is motief, dat is mooi gepraat. Het gaat om de liefde doen.

quote:

Maar dat over-geven en geheel vertrouwen op God, dat lukt zo vaak niet. De mens denkt dat God zich laat bestellen en inzetten voor het karretje van de mens. De mens dwingt. De mens rekent met eigen begrippen van haalbaarheid en eigen sterkte en eigen inzichten wat de waarheid van God is. De mens rekent zich rijk. Dat is wat er gebeurde in de legerplaats. Dat is wat er gebeurt in 2012 als de mensen zaken van God toeëigenen en gaan bezitten en inzetten als was het in opdracht van God Zelf.
Nu zeg je weer met andere woorden het punt dat ik wilde maken.

quote:

Daarom is deze geschiedenis volgens mij niet zozeer een ondersteuning van jouw mening en angst om Gods Woord niet na te durven spreken.
Ik spreek voortdurend Gods Woord na, zoals ik dat heb ontvangen. Het verbaast me dan ook dat je dit stelt, aangezien ik toch deelgenomen heb aan meerdere discussies en in mijn reacties ook veelvuldig verwezen heb naar of geciteerd uit de Bijbel.

quote:

Want deze geschiedenis leert niet om voorzichtig te zijn met het vertrouwen op Gods Woord. Het leert het tegendeel: hecht méér waarde aan het Woord van God. Want als iemand Gods Woord correct citeert, en daarvan spreekt: "dit is het onfeilbare niet te logenstraffen Woord van God", dan is dat waarheid tot in de eeuwigheid.
Dan wijs ik je alsnog naar brief van Jakobus en de andere teksten die ik hiervoor heb genoemd.

quote:

Want veel meer van belang is de gesteldheid van het hart en de geest van degene die spreekt in de Naam van God. En elk woord dat wordt uitgesproken onder aanroeping van Gods naam, zal worden gewogen en uitgelegd en beoordeeld in de gemeente.
Voor zover je op dit forum kunt spreken van een gemeente, ja. Daarom ben ik ook blij dat je eigenlijk mijn punt wel hebt begrepen, ondanks dat je zo in de aanval gaat.

quote:

Want als de geesten eensgezind zijn in de Heere, dan is er al veel venijn en twist weg uit de gesprekken. Maar daarnaast komt dan een verdieping in kennis en begrip, en dat gaat over schijven van nuchterheid en waakzaamheid en bedachtzaamheid. Volharding in het goede. Snel in het meedenkend begrijpen. Langzaam in het toerekenen van het kwaad aan een ander.
_O_

quote:

Want wie voorzichtig is laat de bijbel minder spreken en minder toetsen en in voorzichtigheid laat hij de bijbel liever dicht.
De voorzichtigheid die ik bedoel, is dat je christen bent uit één stuk. Wat je met het Woord zegt, moet ook waarheid zijn in je leven en in je daden. Sommigen die met zulke grote woorden uit de Schrift citeren, komen in hun spraak op mij over als onveranderde mensen. Mensen die de liefde naar anderen nog niet doen. Het Woord is bij hun dicht gebleven, naar het schijnt.

quote:

Jij komt daarbij met een voorbeeld, dat de Farizeeën, met al hun Bijbelkennis, het Woord van God via Mozes niet herkenden. Is dit een waarschuwing om de bijbel meer, of minder, goed te leren kennen?
Dit is voor ieder een waarschuwing die de Bijbel verabsoluteert en de relatie met Christus verwaarloost.

quote:

De goede weg lopen is niet de bijbel voorzichtig op een voetstuk plaatsen en te heiligen en het ver buiten het praktische leven te houden. Vergelijk het met de talenten: zorg ervoor dat er opbrengsten zijn en dat je vruchten brengt. Alles beter dan het goede diep in de grond te stoppen, of achter de koperen sluitingen van een prachtig ingelegd boekwerk.
De goede weg lopen is dat je wel eens ontspoort. Ik had dus wel wat meer instemming verwacht op mijn oproep. Ieder kent toch dat je achteraf denkt van "heb ik dit wel goed gezegd?".

Maar ja dan had ik waarschijnlijk ook niet de drang gevoeld om deze oproep te doen.

learsi

  • Berichten: 2002
    • Bekijk profiel
Spreken over God
« Reactie #31 Gepost op: december 03, 2012, 05:54:11 pm »
@ Pjotr en small brother,

Er is een groot verschil in als bijbel leraar iets leren aan leerlingen, of als voorganger en daarbij citaten uit de Schrift gebruiken en gelovigen onderling die in een bijbel-studiegroep of op een forum onderling van gedachten en visies wisselen over hoe G'd het bedoeld zal hebben.

Gelukkig maar dat G'd het nooit verboden heeft om samen de Schrift te bestuderen en er over te discussiëren, omdat we het verkeerd mochten begrijpen.

Nergens staat dat we ons alleen door bijbel leraars mogen late onderwijzen en nooit zelf mogen lezen en onderling erover discussiëren, gelukkig.

Volgens mij heeft er hier zich hier op het forum ook nog niemand opgeworpen als bijbel leraar.

quote:

Citaat Pjotr,

De voorzichtigheid die ik bedoel, is dat je christen bent uit één stuk. Wat je met het Woord zegt, moet ook waarheid zijn in je leven en in je daden. Sommigen die met zulke grote woorden uit de Schrift citeren, komen in hun spraak op mij over als onveranderde mensen. Mensen die de liefde naar anderen nog niet doen. Het Woord is bij hun dicht gebleven, naar het schijnt.

Vergelijk maar eens de dienaren van G'd in de bijbel en hun woorden met de "vrome" Schriftgeleerden en Farizeeërs waarbij je in de Schrift duidelijk terug vinden kunt wie G'd Zijn voorkeur had om Hem te dienen.

Het gaat om de gesteldheid van het hart en alleen G'd de Vader kan in het binnenste onze harten kijken.
« Laatst bewerkt op: december 03, 2012, 06:04:03 pm door learsi »

wimnusselder

  • Berichten: 727
    • Bekijk profiel
Spreken over God
« Reactie #32 Gepost op: december 05, 2012, 09:43:11 am »
Hoi Zoldeworm,

quote:

Zolderworm schreef op 25 november 2012 om 21:34:
Of: derde optie. Jezus heeft nooit echt bestaan, en de Evangeliën zijn niet meer dan verzonnen verhalen. Ik houd het op deze laatste optie.

Dat is geen derde optie, want sluit goddelijke inspiratie niet uit...
De historische juistheid van de Bijbel is niet per se relevant voor de bruikbaarheid ervan om God te leren kennen.

Met v&Vriendengroet,

Wim