Auteur Topic: Hoer van Babylon  (gelezen 11919 keer)

Oogje

 • Berichten: 477
  • Bekijk profiel
Hoer van Babylon
« Reactie #15 Gepost op: oktober 18, 2012, 04:06:00 pm »
God wil de joden redden van hun zonden door Christus. Dát is zijn heilsplan, die voor iedereen geldt. Hóé de joden ook gered worden, het zal door Christus zijn en door niets of niemand anders. En de Palestijnse christenen hoeven helemaal niet onder te doen voor welke jood ook, want "het beloofde land" is overal waar gelovigen Hem in geest en waarheid aanbidden. Het christendom is een universele godsdienst, het Volk van God gaat over alle grenzen en bestaat uit Jood en Griek, dus er is geen enkele reden om niet net zo kritisch naar Israëls handelen te kijken als naar wat de Palestijnen doen. Dat oudtestamentische en discriminerende stamdenken hadden we twintig eeuwen geleden toch al allang van ons af moeten werpen.

Ik blijf het heel vreemd vinden dat sommige christenen de joden onvoorwaardelijk menen te moeten steunen, maar hun Palestijnse medegelovigen negeren of een tweede plaats toebedelen. Die moeten alles maar accepteren, ook als ze gediscrimineerd en geminacht worden door Israël? En maak je maar geen illusies, dat worden ze. De liefde is lang niet altijd wederzijds. Gaan we zó met onze broeders en zusters in Christus om? De hele kwestie is nu eenmaal enorm complex en het is mijns inziens absoluut niet gepast om daar zomaar partij in te kiezen. Sowieso moet je nooit partij kiezen in conflicten waar jij helemaal niet bij betrokken bent, of echt verstand van hebt. Wie weet nu écht wat daar allemaal speelt? Haast niemand toch?

Daarbij mag men rustig vragen stellen over de leerstelling dat het huidige Israël het Beloofde Land zou zijn. Waar is dan het Davidische koningshuis? Waar is de tempel? Waar zijn dan de joden die echt nog heel zuiver afstammen van de twaalf stammen? Waarom heeft Israël die volken dan niet allang verdreven, wat volgens de Schrift toch het geval zou moeten zijn als Israël weer terug zou mogen komen in het land? Maar in plaats daarvan zetelt daar een seculiere, democratische regering (heeft God in de Schrift ooit een seculiere democratie ingesteld?), met enige kleinere farizeeïsche partijen die echter toch veel invloed hebben, staat er een moskee op de plaats van de tempel, stammen veel joden niet meer per se uit die twaalf stammen, zitten de meeste joden nog gewoon in Amerika en wordt er alleen maar oorlog gevoerd.

Daarbij hebben veel joden Christus dus (nog) niet erkend als hun Verlosser. Zou God daar dan zomaar overheen kijken en voor hen doen alsof er nooit een Verlosser is geweest? Alsof men kan kiezen zonder Christus verder te gaan en tóch met God verbonden te blijven! Nee, het is heel vreemd dat we eerst vroom belijden dat Christus voor iedereen gestorven is en dat iedereen Hem moet erkennen als Verlosser, maar dat de joden blijkbaar dat niet hoeven en gewoon verder mogen gaan op de oudtestamentische, farizeeïsche weg. Met alle discriminerende maatregelen die daar onlosmakelijk mee verbonden zijn, zelfs ten koste van onze broeders en zusters daar. De wet is blijkbaar voor hen toch niet helemaal vervuld, zij hoeven blijkbaar toch niet beter te weten?

Let wel, ik geloof zeer zeker dat God met het joodse volk een speciaal plan heeft en dat we hen mogen respecteren als onze geestelijke voorvaderen. Zonder jodendom geen Christus. Dat leert de katholieke Kerk ook. Maar dat heeft Hij ook met bijvoorbeeld het islamitische volk, dat Hem ook als de ene God aanbidt. En wat het plan ook mag zijn, het zal door Christus zijn. Uiteindelijk zullen zij Christus erkennen en beminnen; voor minder doet God het niet. Door Christus dus, niet door welke oorlog of door welk landbezit ook.

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Hoer van Babylon
« Reactie #16 Gepost op: oktober 18, 2012, 05:24:34 pm »

quote:

dingo schreef op 18 oktober 2012 om 13:33:
Het lijkt me dat je een erg rooskleurig beeld van Israel hebt. Israeli's zijn gewoon mensen

Joden zijn inderdaad in gedrag geen haar beter dan christenen, het zijn net mensen :-)
Maar het is niet onze voorkeur, het is G'd de Vader Zijn voorkeur, Hij kiest overduidelijk voor Israël, het Beloofde Land en het uitverkoren Volk. De Schrift staat er VOL mee !

quote:

Daar komt bij dat in Israel nog niet eens de helft van het Joodse volk woont en dat is maar goed ook want er zou niet genoeg ruimte voor ze zijn.

Omdat het eigenlijke Israël (Transjordanie) en het oude Israël vele malen groter was en weer zal worden dan het nu is, zo leert G'd ons immers in Zijn Woord.

quote:

De Palestijnen waren er en zijn er op het grondgebied van de staat die zich Israel noemt.

Pardon? Die zich Israël noemt? Mijn broek zakt af! ;)
Waarom zou op exact de plek waar Israël ook door G'd aan Zijn uitverkoren Volk heeft geschonken, geen Israël mogen heten? Staan de ruïnes van de tempel niet nog steeds in Jeruzalem, Sion? Hoeveel meer bewijs is nodig?

quote:

Er is geen enkele grondslag, ook geen bijbelse grondslag om hun rechten te ontzeggen. Sterker nog als er één ding duidelijk is uit de bijbel is het wel dat we recht moeten doen.

Staat de Schrift ook niet bol van de vele en vele profetieën waarin Vader G'd beloofde het uitverkoren Volk Israël over de wereld te verspreiden en weer terug te laten keren naar datzelfde Israël en beloofde land? is dat al niet geschied in 1948? De profetieën van G'd over Zijn zegeningen ten aanzien van het Beloofde land? Dat de woestijn zal bloeien (is een feit), dat steden herbouwd worden (is een feit), dat men eigen wijn zal drinken (is een feit), en vele meer. Ontkennen we niet de wonderen van G'd die Hij nog steeds doet in de wereld?
Staat niet de strijd om Sion al op vele plaatsen beschreven in de Schrift?

quote:

En één ding mag duidelijk zijn zonder enig uitzicht op werk of een beetje welvaart en met een voortdurend gebrek aan water voor de Palestijnen zal er nooit er vrede komen met Israel.
Dit zijn fabels die je nu verteld hoor, misleidende Sabeel-propaganda.
http://www.youtube.com/watch?v=gVRrOeBGyu0
http://joodsactueel.be/20...-van-nieuw-waterpretpark/

Als er al schaarste is dan komt dat door de onderdrukking van hun eigen terroristische "regering" Hamas en niet dor Israël !

Werk?
palestijnen houden de hand graag op ipv zelf te werken.
Als de Joden niet in Israël waren gekomen dan zou het nu nog een verlaten woestenij zijn geweest. Want "palestijnen" breken alleen maar af en bouwen niets op ! Ook zou de Zegen van g;d op het land er niet zijn geweest uiteraard, want de Schrift leert dat G'd de Vader heeft bepaald dat het beloofde land ten tijde van de afwezigheid van het Uitverkoren volk israel, een woestenij zal zijn en braak zou liggen !

Leviticus 26
30 Ik zal uw offerhoogten wegvagen en  uw wierookaltaren uitroeien. Ik zal uw dode lichamen op de dode lichamen van uw stinkgoden werpen en Mijn ziel zal van u walgen.
31 Ik zal van uw steden een puinhoop maken en uw heiligdommen verwoesten. Ik wil de aangename geur van uw offers niet ruiken.
32 Ik Zelf zal het land verwoesten, zodat uw vijanden die daarin zijn gaan wonen, zich erover zullen ontzetten.
33 Ik zal u dan onder de heidenvolken verstrooien en Ik zal achter u een zwaard trekken. Uw land zal een woestenij worden en uw steden een puinhoop.
34 Dan zal het land behagen scheppen in zijn  sabbatsjaren, alle dagen dat het verwoest ligt en u in het land van uw vijanden bent. Dan zal het land rusten en zal het behagen scheppen in zijn sabbatsjaren.
35 Alle dagen dat het verwoest ligt, zal het rusten, omdat het niet rustte gedurende uw sabbatten, toen u het bewoonde.


42 dan zal Ik denken aan Mijn verbond met Jakob. En ook aan Mijn verbond met Izak, en ook aan Mijn verbond met Abraham zal Ik denken, en Ik zal denken aan het land.
43 Terwijl het land door hen verlaten is en behagen schept in zijn sabbatsjaren – het ligt er immers omwille van hen verlaten bij – hebben zijzelf behagen in de straf voor hun ongerechtigheid, omdat, ja, omdat zij Mijn bepalingen verwierpen en hun ziel van Mijn verordeningen walgde.
44 Maar bovendien: wanneer zij in het land van hun vijanden zijn, dan  zal Ik hen niet verwerpen en niet van hen walgen door hen te vernietigen en Mijn verbond met hen te verbreken, want Ik ben de HEERE, hun God.

quote:

Daar helpt een nieuwe Berlijnse muur echt niet tegen, het enige resultaat zal verdere radicalisering zijn.

Het aantal laffe terroristische aanslagen is drastisch verminderd dor deze muur, goede zaak dus om je eigen volk te beschermen tegen terroristisch tuig.
Ik zou je willen horen als de Belgen ons land met laffe terroristische aanvallen lam legden. Wij lopen al te huilen bij een ramp als in Enschede, met alle respect.

quote:

En zolang een vredesduif in Israel nog vermoord wordt door de haviken zal die vrede er niet komen.
Het is een geestelijke strijdt die gevoerd wordt, de satan met zijn islam en "palestijnen" tegen vader G'd en Zijn uitverkoren volk Israël. dat zullen wij mensen nooit kunnen oplossen. Zeker christenen niet, laten wij eerst trachten orde op zaken te stellen in onze eigen parochie voordat we naar een ander wijzen. We zijn niet eens in staat om met kleine verschillen door 1 deur te kunnen en verwachten dat G'd Zijn Uitverkoren Volk wel door 1 deur kan met satans volgelingen?

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Hoer van Babylon
« Reactie #17 Gepost op: oktober 18, 2012, 05:29:55 pm »

quote:

gaitema schreef op 18 oktober 2012 om 14:20:
Precies. Zonder Gods hulp zal Israël verdeeld blijven.
Maar daar horen ook de christenen bij en zij die dat nog moeten worden.
Het is mij een raadsel wat God van plan is.
Echt waar.


Volgens mij leert de bijbel dat Jezus Zijn volgelingen ophaalt met de opname voor de grote verdrukking, om erna als Messias en Koning der Joden weder te keren om Israël uit de grote verdrukking te halen, waarin de heidense wereld, afgoderij wereld en hoer van babylon, haar zal brengen. In 3 van de 4 evangeliën vertelt Jezus erover,

-1. eerst de vernietiging van de Joodse tempel (die dus nog weer gebouwd moet gaan worden),
-2. dan over de grote verdrukking
-3 dan over Zijn Wederkomst als Koning der Joden.

Dan zullen alle profetieën waaronder Ezechiel 37 in vervulling gaan. Heel Israël zal als dode beenderen tot leven worden gewekt met een massale opstanding. Ze zullen de geest van geloof krijgen waardoor ze dan allen Jezus zullen erkennen en herkennen als hun Messias.

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Hoer van Babylon
« Reactie #18 Gepost op: oktober 18, 2012, 06:19:26 pm »

quote:

Oogje schreef op 18 oktober 2012 om 16:06:
God wil de joden redden van hun zonden door Christus. Dát is zijn heilsplan, die voor iedereen geldt. Hóé de joden ook gered worden, het zal door Christus zijn en door niets of niemand anders.
Is dat al niet gebeurd?
Matteus 1
21 en zij zal een Zoon baren, en  u zult Hem de naam Jezus geven, want  Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.

Johannes 1
49 Maar een van hen, Kajafas, die de hogepriester van dat jaar was, zei tegen hen: U weet niets,
50 en u overweegt niet  dat het nuttig voor ons is dat één mens sterft voor het volk, en niet heel het volk verloren gaat.
51 Dit zei hij echter niet uit zichzelf, maar als hogepriester van dat jaar profeteerde hij dat Jezus sterven zou voor het volk,


Wie was Zijn Volk? De Joden.
Heeft Jezus al niet de Joden met Zijn kruisoffer gered? En mogen wij heidenen mee profiteren daarvan als mede-erfgenaam geënt te zijn als wilde takken op de tamme olijfboom, waarvan Israël de tamme takken zijn?

quote:

En de Palestijnse christenen hoeven helemaal niet onder te doen voor welke jood ook, want "het beloofde land" is overal waar gelovigen Hem in geest en waarheid aanbidden.

Dit is toch onzin? dan zou het Beloofde Land niet perse Israël zijn genoemd, maar paradijs of welke naam ook. Dus "palestijnse" christenen doen niet onder voor de Joden maar dienen net als elk waar christen de de speciale positie van Israël te erkennen, omdat Vader G'd en dus Jezus ook, zo gewild heeft.


quote:

Het christendom is een universele godsdienst, het Volk van God gaat over alle grenzen en bestaat uit Jood en Griek.

Juist, Jood en Griek. Maar er staat niet dat de Jood een Griek worden moet. Nee, de Jood en Griek naast elkaar, zoals een mens ook twee benen heeft. Zoals een getrouwd stel 1 is, maar toch verschillend van en met een eigen identiteit.


quote:

dus er is geen enkele reden om niet net zo kritisch naar Israëls handelen te kijken als naar wat de Palestijnen doen.

Scheid de Sabeel propaganda van de waarheid svp.
israel verdedigd altijd alleen maar tegen laffe terroristische aanvallen.
Nem Turkije, dat beschiet nu Syrië omwille van een paar verdwaalde raketten en een handje vol doden. Stel als Israël al zo snel op gelijke wijze had gehandeld?
Kijk naar hoe Turkije omgaat met de Koerden, een guerrilla aanval (geen terroristen aanval) wordt met overdonderend geweld beantwoord en meer dan 2.500 Koerdische burgers worden vermoord. Geen haan die kraait ! Niet in de media en niet in de politiek. Stel dat Israël zo had gehandeld? Dat zal ze niet doen uit vrees voor de schepper !

quote:

Dat oudtestamentische en discriminerende stamdenken hadden we twintig eeuwen geleden toch al allang van ons af moeten werpen.

Hoezo? Zelf in het Openbaringen komen deze stammen weer terug. Je wilt dus iets wat G'd heeft gemaakt en bedacht gaan verwerpen en negeren?

quote:

Ik blijf het heel vreemd vinden dat sommige christenen de joden onvoorwaardelijk menen te moeten steunen, maar hun Palestijnse medegelovigen negeren of een tweede plaats toebedelen. Die moeten alles maar accepteren, ook als ze gediscrimineerd en geminacht worden door Israël?

Ze moeten accepteren datgene wat in de Schrift staat en dat is dat Israël het beloofde land is door G'd de Vader aan de Joden gegeven voor Eeuwig !
We zouden hier maar last hebben van Turken of Marokkanen in NL die zichzelf opblazen in winkelcentra e.d. Je zou maar zelf zo een of meerdere dierbaren hebben verloren? Kijken of je dan nog zo denkt. Ik weet het antwoord al.

quote:

En maak je maar geen illusies, dat worden ze. De liefde is lang niet altijd wederzijds. Gaan we zó met onze broeders en zusters in Christus om?

Als ze niet accepteren datgene wat in de Schrift staat en de beloften die G'd de Vader aan Israël geeft gedaan niet willen erkennen, maar alleen wat ze leuk vinden, dan zijn dat niet onze ware geloofsbroeders, maar valse broeders. Met alle respect ! We moeten ervoor waken dat we als christenen ons hierdoor laten misleiden en ons voor hun karretje laten spannen.

quote:

De hele kwestie is nu eenmaal enorm complex en het is mijns inziens absoluut niet gepast om daar zomaar partij in te kiezen. Sowieso moet je nooit partij kiezen in conflicten waar jij helemaal niet bij betrokken bent, of echt verstand van hebt. Wie weet nu écht wat daar allemaal speelt? Haast niemand toch?

Lees de Schrift en je ziet dat G'd de Vader wel degelijk partij koos en zal kiezen als het gaat om Zijn oogappel Israël. Struisvogel politiek hoort niet bij een volgeling van Jezus zijn denk ik. We zouden als christen op de barricaden moeten staan voor onze oudere broeder Israël en in liefde de "palestijnse" christenen uitleggen dat de Schrift ons leert dat de Joden en Israël speciaal zijn. Daar kunnen we met ze voor bidden opdat de Heilige Geest hen dat inzicht mag geven, maar niet de Schrift aanpassen en ontkennen omwille van de "palestijnse" zieltjes.

quote:

Daarbij mag men rustig vragen stellen over de leerstelling dat het huidige Israël het Beloofde Land zou zijn. Waar is dan het Davidische koningshuis? Waar is de tempel?

De klaagmuur is overduidelijk een restant van de tempel, niet?

quote:

Waar zijn dan de joden die echt nog heel zuiver afstammen van de twaalf stammen?

Dat weet Vader G'd, Wie wel en niet een afstammeling is van Abraham, Isaac en Jacob en niet aan ons.

quote:

Waarom heeft Israël die volken dan niet allang verdreven, wat volgens de Schrift toch het geval zou moeten zijn als Israël weer terug zou mogen komen in het land?

Nee hoor, alles op Zijn tijd. Er staat immers geen tijdslijn in de Schrift.
Het wordt opgebouwd tot een climax waarin de anti-christ door de hoer van babylon gesteund, steeds meer macht krijgt.


quote:

Maar in plaats daarvan zetelt daar een seculiere, democratische regering (heeft God in de Schrift ooit een seculiere democratie ingesteld?), met enige kleinere farizeeïsche partijen die echter toch veel invloed hebben,

Hebben ook wij in NL geen seculiere regering? Of een van schijn-christenen die de C van CDA misbruiken? Heeft G'd de Vader Zich ooit ingelaten met politiek?

quote:

staat er een moskee op de plaats van de tempel
Dit staat zelfs voorspelt.
2 Tessalonicenzen 2
4 de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten  en zichzelf als God voordoet.
De tegenstander die zich allah noemt, als afgod dat hij hoger is en meer is dan G'd de Vader, de G'd van Israel, zijn volgelingen laten roepen allah akbar, of te wel, allah is groter (dan G'd)!

quote:

stammen veel joden niet meer per se uit die twaalf stammen, zitten de meeste joden nog gewoon in Amerika en wordt er alleen maar oorlog gevoerd.

Alleen Vader G'd weet wie er van de juiste afstammeling zijn, maar feit is dat er jaarlijks duizenden Joden uit de hele wereld terugkeren naar het beloofde land, zoals is geprofeteerd.

quote:

Daarbij hebben veel joden Christus dus (nog) niet erkend als hun Verlosser. Zou God daar dan zomaar overheen kijken en voor hen doen alsof er nooit een Verlosser is geweest?
ja, Romeinen 11
25 Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis (opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog), dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen,  totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan.
--> Paulus legt uit om te voorkomen dat christenen trots zouden worden, dat JHWH een verharding op Israël heeft gelegd om het evangelie niet aan te nemen, in beginsel hadden de Joden anders NOOIT Jezus Christus geofferd, zoals het heilsplan was.

26 En zo zal heel Israël zalig worden,  zoals geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob.
--> Israel wordt dus zalig wanneer alle mensen waarvan JHWH weet dat ze Christus zullen aannemen, dat hebben gedaan, als de laatste bekeerd is. Als Jezus terug komt naar Jeruzalem, zal Hij alle goddeloosheid van de Joden wegnemen.

quote:

[Zalig = niet geoordeeld worden.
Romeinen 4:7-8
7   Welzalig zijn zij van wie de ongerechtigheden vergeven, en van wie de zonden bedekt zijn                                  
8 welzalig is de man aan wie de Heere de zonde niet toerekent.

quote:

27 En dit is het verbond van Mij met hen, wanneer Ik hun zonden zal wegnemen[/i].
--> JHWH beloofd de zonden van de Joden in de eindtijd weg te halen !

28 Zij zijn weliswaar wat het Evangelie betreft vijanden vanwege u, maar wat de verkiezing betreft geliefden vanwege de vaderen.
--> Joden dienen evangelie niet, maar worden door JHWH geliefd omwille van hun voor vaderen, waarmee JHWH Zijn eerste verbond heeft gesloten.

29 Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk.
--> JHWH Zijn Genade is enorm en onbevattelijk.

30 Zoals ook u immers voorheen God ongehoorzaam was, maar nu ontferming verkregen hebt door hun ongehoorzaamheid,
--> Christenen zijn ook ongehoorzaam en zondig, we zondigen immers omdat we zondig zijn, we zijn niet zondig doordat we zondigen. Door de ongehoorzaamheid van de Joden kon JHWH Jezus door hen laten kruisigen om ons te redden !

31 zo zijn ook zij nu ongehoorzaam geworden, opdat ook zij door de ontferming die u bewezen is, ontferming zouden verkrijgen.
--> De Joden moesten ongehoorzaam zijn, maar ontvangen uiteindelijk dezelfde ontferming die wij als christenen hebben mogen ontvangen.

32   Want God heeft hen allen in ongehoorzaamheid opgesloten om Zich over allen te ontfermen.
--> Behoefd geen betoog meer denk ik zo.


quote:

Alsof men kan kiezen zonder Christus verder te gaan en tóch met God verbonden te blijven!
Ook jij hebt niet gekozen voor Christus, maak je geen illusies, want het is Vader G'd Die jou en mij kiest om tot Christus te komen. Niemand komt tot Christus die niet door Vader G'd daarvoor is uitgekozen. het is geen eigen keuze.
Johannes 17:9
9 Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die U Mij gegeven hebt, want zij zijn van U.

Johannes 6:65
65 En Hij zei:  Daarom heb Ik u gezegd dat niemand tot Mij komen kan, tenzij het hem door Mijn Vader gegeven is.

quote:

Nee, het is heel vreemd dat we eerst vroom belijden dat Christus voor iedereen gestorven is en dat iedereen Hem moet erkennen als Verlosser, maar dat de joden blijkbaar dat niet hoeven en gewoon verder mogen gaan op de oudtestamentische, farizeeïsche weg.

Zie boven, eerder, het Offer van Christus was al per definitie voor het Volk Israël, wij mogen meeliften op die genade als heiden, maar zijn verwaand geworden en zijn afgedwaald naar Rome ipv bij Jeruzalem te blijven.

Romeinen 3
29 Of is God alleen de God van Joden? En niet ook van heidenen? Ja, ook van heidenen.
Zie, hier is de christen nog bescheiden? is G'd dan alleen de G'd van de Joden? Nee, weest gerust, door Jezus ook van de heidenen. Maar Rome heeft hiervan gemaakt dat G'd de G'd van de heidnenen is en niet eens meer van de Joden !  ;(

quote:

Let wel, ik geloof zeer zeker dat God met het joodse volk een speciaal plan heeft en dat we hen mogen respecteren als onze geestelijke voorvaderen. Zonder jodendom geen Christus. Dat leert de katholieke Kerk ook. Maar dat heeft Hij ook met bijvoorbeeld het islamitische volk, dat Hem ook als de ene God aanbidt.

Weer een onwaarheid is dit, sorry. Want allah is een afgod en zeker niet de G'd van Israël. Vraag maar een sof de islamiet ook de G'd van Israël aanbidt? Of de G'd van Abraham, Isaac en Jacob. Nee allah splitst zich af naar ismael. Wie de koran leest ziet dat het een anti-bijbel is, allah een afgod ene anti-god en de islam is daarmee een anti-Christen en Jodendom.
Elke afgoderij aanbid haar afgod als G'd, maar toch is ie dat niet.

quote:

En wat het plan ook mag zijn, het zal door Christus zijn. Uiteindelijk zullen zij Christus erkennen en beminnen; voor minder doet God het niet. Door Christus dus, niet door welke oorlog of door welk landbezit ook.
Lees de profetieën en zie dat Jezus uiteindelijk alle omliggend islamitische landen zal vernietigen tot een woestenij !
« Laatst bewerkt op: oktober 18, 2012, 06:34:14 pm door learsi »

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Hoer van Babylon
« Reactie #19 Gepost op: oktober 18, 2012, 06:21:55 pm »
.
« Laatst bewerkt op: oktober 18, 2012, 06:22:19 pm door learsi »

dingo

 • Berichten: 3483
  • Bekijk profiel
Hoer van Babylon
« Reactie #20 Gepost op: oktober 18, 2012, 07:19:51 pm »

quote:

learsi schreef op 18 oktober 2012 om 17:24:
[...]

Joden zijn inderdaad in gedrag geen haar beter dan christenen, het zijn net mensen :-)
Maar het is niet onze voorkeur, het is G'd de Vader Zijn voorkeur, Hij kiest overduidelijk voor Israël, het Beloofde Land en het uitverkoren Volk. De Schrift staat er VOL mee !


[...]

Omdat het eigenlijke Israël (Transjordanie) en het oude Israël vele malen groter was en weer zal worden dan het nu is, zo leert G'd ons immers in Zijn Woord.
Nee dat is de bij zionisten populaire uitleg van Zijn Woord

quote:[...]

Pardon? Die zich Israël noemt? Mijn broek zakt af! ;)
Waarom zou op exact de plek waar Israël ook door G'd aan Zijn uitverkoren Volk heeft geschonken, geen Israël mogen heten? Staan de ruïnes van de tempel niet nog steeds in Jeruzalem, Sion? Hoeveel meer bewijs is nodig?
Het huidige Israel is een gewone seculiere staat en niet representatief voor het Joodse volk.

quote:[...]

Staat de Schrift ook niet bol van de vele en vele profetieën waarin Vader G'd beloofde het uitverkoren Volk Israël over de wereld te verspreiden en weer terug te laten keren naar datzelfde Israël en beloofde land? is dat al niet geschied in 1948? De profetieën van G'd over Zijn zegeningen ten aanzien van het Beloofde land? Dat de woestijn zal bloeien (is een feit), dat steden herbouwd worden (is een feit), dat men eigen wijn zal drinken (is een feit), en vele meer. Ontkennen we niet de wonderen van G'd die Hij nog steeds doet in de wereld?
Staat niet de strijd om Sion al op vele plaatsen beschreven in de Schrift?
Als je dit beetje welvaart, die alleen mogelijk is door Amerikaanse steun, in dit met bloed doordrenkte land als vervulling van de profetie ziet, heb je geen oog voor Gods grote daden.

quote:[...]

Dit zijn fabels die je nu verteld hoor, misleidende Sabeel-propaganda.
http://www.youtube.com/watch?v=gVRrOeBGyu0
http://joodsactueel.be/20...-van-nieuw-waterpretpark/

Als er al schaarste is dan komt dat door de onderdrukking van hun eigen terroristische "regering" Hamas en niet dor Israël !
Natuurlijk, de verdere verzilting van de Jordaan tot aan de Dode zee toe is ook propaganda, dat gebeurt natuurlijk niet echt.  8)7

quote:


Werk?
palestijnen houden de hand graag op ipv zelf te werken.
Net zoiets als die honderduizenden mensen in de bijstand in Nederland zeker, die zijn zeker ook te lui om te werken? En de bouw van een haven die nog steeds door Israel verhinderd wordt is ook alleen maar propaganda.

quote:

Als de Joden niet in Israël waren gekomen dan zou het nu nog een verlaten woestenij zijn geweest. Want "palestijnen" breken alleen maar af en bouwen niets op ! Ook zou de Zegen van g;d op het land er niet zijn geweest uiteraard, want de Schrift leert dat G'd de Vader heeft bepaald dat het beloofde land ten tijde van de afwezigheid van het Uitverkoren volk israel, een woestenij zal zijn en braak zou liggen !
En weer mooie zionistische propaganda, Palestina was geen leeg land maar de Israeli's hebben de landbouw inderdaad gemoderniseerd en uitgebreid omdat ze daar de kennis en de middelen voor hadden.

quote:

Leviticus 26
30 Ik zal uw offerhoogten wegvagen en  uw wierookaltaren uitroeien. Ik zal uw dode lichamen op de dode lichamen van uw stinkgoden werpen en Mijn ziel zal van u walgen.
31 Ik zal van uw steden een puinhoop maken en uw heiligdommen verwoesten. Ik wil de aangename geur van uw offers niet ruiken.
32 Ik Zelf zal het land verwoesten, zodat uw vijanden die daarin zijn gaan wonen, zich erover zullen ontzetten.
33 Ik zal u dan onder de heidenvolken verstrooien en Ik zal achter u een zwaard trekken. Uw land zal een woestenij worden en uw steden een puinhoop.
34 Dan zal het land behagen scheppen in zijn  sabbatsjaren, alle dagen dat het verwoest ligt en u in het land van uw vijanden bent. Dan zal het land rusten en zal het behagen scheppen in zijn sabbatsjaren.
35 Alle dagen dat het verwoest ligt, zal het rusten, omdat het niet rustte gedurende uw sabbatten, toen u het bewoonde.


42 dan zal Ik denken aan Mijn verbond met Jakob. En ook aan Mijn verbond met Izak, en ook aan Mijn verbond met Abraham zal Ik denken, en Ik zal denken aan het land.
43 Terwijl het land door hen verlaten is en behagen schept in zijn sabbatsjaren – het ligt er immers omwille van hen verlaten bij – hebben zijzelf behagen in de straf voor hun ongerechtigheid, omdat, ja, omdat zij Mijn bepalingen verwierpen en hun ziel van Mijn verordeningen walgde.
44 Maar bovendien: wanneer zij in het land van hun vijanden zijn, dan  zal Ik hen niet verwerpen en niet van hen walgen door hen te vernietigen en Mijn verbond met hen te verbreken, want Ik ben de HEERE, hun God.


[...]

Het aantal laffe terroristische aanslagen is drastisch verminderd dor deze muur, goede zaak dus om je eigen volk te beschermen tegen terroristisch tuig.
Ik zou je willen horen als de Belgen ons land met laffe terroristische aanvallen lam legden. Wij lopen al te huilen bij een ramp als in Enschede, met alle respect.
Je wilt dus zeggen dat de Palestijnen achter die muur niet verder radicaliseren en heel gelaten achter die muur blijven zitten? Gewoon een kwestie van tijd hoor, meer niet.

quote:[...]

Het is een geestelijke strijdt die gevoerd wordt, de satan met zijn islam en "palestijnen" tegen vader G'd en Zijn uitverkoren volk Israël. dat zullen wij mensen nooit kunnen oplossen. Zeker christenen niet, laten wij eerst trachten orde op zaken te stellen in onze eigen parochie voordat we naar een ander wijzen. We zijn niet eens in staat om met kleine verschillen door 1 deur te kunnen en verwachten dat G'd Zijn Uitverkoren Volk wel door 1 deur kan met satans volgelingen?
En ook dat is een grote misvatting, recht doen aan mensen is niet gebonden aan een goddienst of ras of sexuele voorkeur maar een plicht voor iedere christen en iedere jood die de profeten serieus neemt, lees Micha er maar eens op na. Satan heeft de strijd al verloren en is bezig met zijn laatste stuiptrekkingen. Hevige stuiptrekkingen maar even goed wel zijn laatsten.
« Laatst bewerkt op: oktober 18, 2012, 07:20:15 pm door dingo »

grondig christelijk

 • Berichten: 3071
 • Wat was, Dat is, Zal zijn
  • Bekijk profiel
Hoer van Babylon
« Reactie #21 Gepost op: oktober 18, 2012, 07:45:28 pm »

quote:

learsi schreef op 18 oktober 2012 om 12:03:
@ Adinomis,

Je hebt gelijk, wij mensen kunnen het niet tegenhouden en dat zou ook wel niet de bedoeling zijn, omdat het MOET gebeuren. Maar eigenlijk bedoelde ik meer dat we zoveel mogelijk broeders en zusters moeten tegenhouden om zich bij dergelijke valse leiders aan te sluiten, door de waarheid te onthullen.

Maar aan de andere kant denk ik ook dat wie werkelijk de Heilige Geest heeft vanzelf ook dezelfde liefde voor Israël voelt als G'd de vader dat heeft.

Wat betreft je opmerking over "palestijnse" christenen. (Ik zet even "palestijnen" tussen haakjes, want "palestijnen" bestaan helemaal niet het is een verzonnen naam en volk dat na 1967 is ontstaan)
Inderdaad denk ik dat we als christen broeders en zusters hen er JUIST heel duidelijk op moeten wijzen dat Israël voor Eeuwig door de Eeuwige beloofd is aan de Joden. Dat hebben ze dan maar te pikken of ze het leuk vinden of niet. Het kan niet zo zijn dat we ons DUS kritisch gaan opstellen ten aan zien van het Beloofde Land, omdat anders deze "christenen" weg zouden kunnen lopen. We aanvaarden het evangelie of niet en niet alleen die delen die wij prettig vinden.

Wat ik zo vreselijk jammer vind is dat door dergelijke valse leiders het christendom en met name de kerk in het algemeen een hele slechte naam krijgt.
Aan de andere kant denk ik wel dat het NU ergens over gaat, in tegenstelling met de bijzaken die ons in het verleden hebben verdeeld.

Zoals in WW-II, waar Limburger en Hollander zij aan zij streden tegen het as van het kwaad, de nazi's, ongeacht herkomst, dat voorheen wel van belang leek.
Het lijkt erop dat met de komst van deze hoer van babylon de Heer de bokken van de schapen aan het scheiden is......


ik kan hier eigenlijk voor een deel in meegaan. De joden keren terug naar het beloofde land, en op onverklaarbare manier heb ik na een bepaalde innerlijke verandering een enorme liefde voor GODS WERK rond de joden gekregen en daarmee ook naar de joden. Zij zijn nog blind en zij zullen leren de vreemdeling in hun land lief te hebben. Nu nog niet altijd, maar straks als God zij  Geest ook in hen OPNIEUW heeft ingeblazen zullen zij dat gaan doen.

Voorts is niet voor niets geschreven dat waar twee of drie vergaderd zijn Hij in ons midden is. Maar die situaties zullen ontstaan onder verdrukking. Ik denk dat God ons daarin voor een deel meeneemt. Een verdrukking dus die wij ook nog gaan ervaren. Die wordt ingezet door een systeem die alleen nog maar een algemene religie aanvaard, die de enige Weg loochent.
En ja, er zullen christenen zijn die deel hebben aan dat systeem, in aantal meer dan ons lief zou zijn. Een combinatie van wereld- en kerkregering.
« Laatst bewerkt op: oktober 18, 2012, 07:52:42 pm door grondig christelijk »

grondig christelijk

 • Berichten: 3071
 • Wat was, Dat is, Zal zijn
  • Bekijk profiel
Hoer van Babylon
« Reactie #22 Gepost op: oktober 18, 2012, 07:50:06 pm »
waarom wordt toch zo voorbij gegaan dat God Israël eerst fysiek hersteld en daarna pas geestelijk?

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Hoer van Babylon
« Reactie #23 Gepost op: oktober 18, 2012, 09:10:41 pm »

quote:

dingo schreef op 18 oktober 2012 om 19:19:
[...]

Nee dat is de bij zionisten populaire uitleg van Zijn Woord
Niet voor niets gaan vele profetieën over Sion, wie Sion haat, haar daarmee ook G'd de Vader en Zijn Plan.
Pslam 129
5 Laat beschaamd worden en terugwijken
allen die Sion haten.

quote:

Het huidige Israel is een gewone seculiere staat en niet representatief voor het Joodse volk.

Bestaat er ergens in de wereld dan een Christen-land? Nee! Vader G'd doet niet aan politiek, maar wel aan het vervullen van Zijn beloften.

Deuteronomium 30
3 Dan zal de HEERE, uw God, een omkeer brengen in  uw gevangenschap en Zich over u ontfermen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken waarheen de HEERE, uw God, u verspreid had.
4   Al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, toch zal de HEERE, uw God, u vandaar bijeenbrengen en u vandaar weghalen.
5 En de HEERE, uw God, zal u naar het land brengen dat uw vaderen in bezit hadden, en u zult het weer in bezit nemen; en Hij zal u goeddoen en u talrijker maken dan uw vaderen.
6 De HEERE, uw God,  zal uw hart en het hart van uw nageslacht besnijden, om de HEERE, uw God, lief te hebben met heel uw hart en met heel uw ziel, zodat u leven zult.
7 De HEERE, uw God, zal al deze vervloekingen op uw vijanden leggen en op hen die u haten en die u vervolgd hebben.
8 En ú zult zich bekeren, de stem van de HEERE gehoorzaam zijn en al Zijn geboden, die ik u heden gebied, houden.


[...]

quote:

Als je dit beetje welvaart, die alleen mogelijk is door Amerikaanse steun, in dit met bloed doordrenkte land als vervulling van de profetie ziet, heb je geen oog voor Gods grote daden.

USA zit zelf financieel diep in de problemen, terwijl israel zonder kleerscheuren door de crisis komt. OOK nog eens gezegend met immense voorraden olie ter grootte van Saudie Arabie en gas groter dan in Nederland.  :) Precies op tijd !
Prijs de Heer voor Zijn Eeuwige trouw aan het uitverkoren Volk.

Want als Vader G'd niet trouw zou zijn aan Zijn beloften aan Israël, hoe zouden wij dan kunnen vertrouwen op Hem inzake Jezus? Een christen zou hier JUIST bemoediging uit moeten halen.

[...]

quote:

Natuurlijk, de verdere verzilting van de Jordaan tot aan de Dode zee toe is ook propaganda, dat gebeurt natuurlijk niet echt.  8)7

G'd de vader zegent Gaza waar de satan regeert duidelijk niet !

[...]

quote:

Net zoiets als die honderduizenden mensen in de bijstand in Nederland zeker, die zijn zeker ook te lui om te werken? En de bouw van een haven die nog steeds door Israel verhinderd wordt is ook alleen maar propaganda.

De havens moeten worden beschermd om te voorkomen dat islamitisch terroristisch tuig en hun nep-hulp konvooien wapens smokkelen. Alles mag door na controle. Maar ze breken in Gaza liever alles af dan iets op te bouwen. Elke cent hulpgeld gaat naar wapentuig om terreur te zaaien.

[...]

quote:

En weer mooie zionistische propaganda, Palestina was geen leeg land maar de Israeli's hebben de landbouw inderdaad gemoderniseerd en uitgebreid omdat ze daar de kennis en de middelen voor hadden.

Nee hoor het staat geprofeteerd in de Schrift:
Leviticus 26
30 Ik zal uw offerhoogten wegvagen en  uw wierookaltaren uitroeien. Ik zal uw dode lichamen op de dode lichamen van uw stinkgoden werpen en Mijn ziel zal van u walgen.
31 Ik zal van uw steden een puinhoop maken en uw heiligdommen verwoesten. Ik wil de aangename geur van uw offers niet ruiken.
32 Ik Zelf zal het land verwoesten, zodat uw vijanden die daarin zijn gaan wonen, zich erover zullen ontzetten.
33 Ik zal u dan onder de heidenvolken verstrooien en Ik zal achter u een zwaard trekken. Uw land zal een woestenij worden en uw steden een puinhoop.
34 Dan zal het land behagen scheppen in zijn  sabbatsjaren, alle dagen dat het verwoest ligt en u in het land van uw vijanden bent. Dan zal het land rusten en zal het behagen scheppen in zijn sabbatsjaren.
35 Alle dagen dat het verwoest ligt, zal het rusten, omdat het niet rustte gedurende uw sabbatten, toen u het bewoonde.

42 dan zal Ik denken aan Mijn verbond met Jakob. En ook aan Mijn verbond met Izak, en ook aan Mijn verbond met Abraham zal Ik denken, en Ik zal denken aan het land.
43 Terwijl het land door hen verlaten is en behagen schept in zijn sabbatsjaren – het ligt er immers omwille van hen verlaten bij – hebben zijzelf behagen in de straf voor hun ongerechtigheid, omdat, ja, omdat zij Mijn bepalingen verwierpen en hun ziel van Mijn verordeningen walgde.
44 Maar bovendien: wanneer zij in het land van hun vijanden zijn, dan  zal Ik hen niet verwerpen en niet van hen walgen door hen te vernietigen en Mijn verbond met hen te verbreken, want Ik ben de HEERE, hun God.
45 Ik zal ter wille van hen denken aan het verbond met de voorouders, die Ik voor de ogen van de heidenvolken uit het land Egypte geleid heb om hun tot een God te zijn. Ik ben de HEERE.


[...]

quote:

Je wilt dus zeggen dat de Palestijnen achter die muur niet verder radicaliseren en heel gelaten achter die muur blijven zitten? Gewoon een kwestie van tijd hoor, meer niet.

Het gaat niet om dat stukje Gaza of Judea en Samaria dat de wereld liever Westbank noemt. Het gaat erom dat satan alles in het werk stelt om het Plan van G'd de Vader tegen te werken, omdat in Israël zijn satans-kop zal vallen.

[...]

quote:

En ook dat is een grote misvatting, recht doen aan mensen is niet gebonden aan een goddienst of ras of sexuele voorkeur maar een plicht voor iedere christen en iedere jood die de profeten serieus neemt, lees Micha er maar eens op na. Satan heeft de strijd al verloren en is bezig met zijn laatste stuiptrekkingen. Hevige stuiptrekkingen maar even goed wel zijn laatsten.

Satan heeft de strijd verloren mbt tot Israël dat door het Kruisoffer van Jezus al van de schuld van hun zonden is verlost, net als de heidenen die op deze Genade van Christus meeliften en zo mede erfgenamen worden. Door Christus geënt op de tamme Olijfboom als wilde takken, waar Israël de tamme taken zijn. Al zijn aanklachten, dag en nacht bij de Vader G'd tegen de boven genoemden zijn nutteloos door Christus Zijn Kruisoffer. Amen !

Maar helemaal verloren heeft de satan niet, want hij krijgt zijn laatste kans immers
in de eindtijd, waar hij helaas meer christenen zal meesleuren in de leugens van de hoer van babylon, dan ons christenen lief is. De hoer van babylon die de anti-christ zal steunen in de strijd tegen het Uitverkoren Israël. Helaas maar waar !

Het vreemde is dat 20 jaar terug we nog geen idee hadden hoe en wat de hoer van babylon zou kunnen ontstaan onder christenen. Maar nu 20 jaar later, zien we het voor onze ogen geschieden en degenen die er deel van uit maken zien het niet.
;(

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Hoer van Babylon
« Reactie #24 Gepost op: oktober 18, 2012, 09:15:09 pm »

quote:

grondig christelijk schreef op 18 oktober 2012 om 19:50:
waarom wordt toch zo voorbij gegaan dat God Israël eerst fysiek hersteld en daarna pas geestelijk?
Tsja, hierom?
Zacharia 12
2 Zie, Ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom, ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem.
3 Op die dag zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Allen die hem optillen, zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen, en al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen.
8 Op die dag zal de HEERE de inwoners van Jeruzalem beschermen. Wie onder hen wankelt, zal op die dag als David zijn, en het huis van David zal zijn als goden, als de Engel van de HEERE voor hun ogen.
9 Op die dag zal het gebeuren dat Ik alle heidenvolken die tegen Jeruzalem oprukken, zal willen wegvagen.

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Hoer van Babylon
« Reactie #25 Gepost op: oktober 18, 2012, 09:18:15 pm »

quote:

grondig christelijk schreef op 18 oktober 2012 om 19:45:
[...]


ik kan hier eigenlijk voor een deel in meegaan. De joden keren terug naar het beloofde land, en op onverklaarbare manier heb ik na een bepaalde innerlijke verandering een enorme liefde voor GODS WERK rond de joden gekregen en daarmee ook naar de joden.

De Heilige Geest lijkt hard aan het werk onder G'd Zijn kinderen  :)
Het mooie is dat dit vanuit de kerk-stoeltjes gebeurd en niet vanaf de kansel !

grondig christelijk

 • Berichten: 3071
 • Wat was, Dat is, Zal zijn
  • Bekijk profiel
Hoer van Babylon
« Reactie #26 Gepost op: oktober 18, 2012, 09:45:32 pm »

quote:

learsi schreef op 18 oktober 2012 om 21:18:
[...]

De Heilige Geest lijkt hard aan het werk onder G'd Zijn kinderen  :)
Het mooie is dat dit vanuit de kerk-stoeltjes gebeurd en niet vanaf de kansel !
_O_

dingo

 • Berichten: 3483
  • Bekijk profiel
Hoer van Babylon
« Reactie #27 Gepost op: oktober 18, 2012, 11:25:48 pm »
@learsi Het thema de hoer van Babylon is zo oud al de pinkstergemeente en aanverwante charismatische stromingen en dat is al langer dan 20 jaar zo. Voor de rest laat ik je optimistische visie op Israel voor wat het is. In mijn beeld zal Israel weer ten onder gaan is het niet door de Palestijnen dan wel door zijn eigen interne verdeeldheid. Dat kan 20 jaar duren of 50 jaar wie zal het zeggen maar de kans dat het gaat gebeuren is zeer groot. En ik ben zeer benieuwd waar al dat evangelisch en charismatisch optimisme dan blijft.

Ik heb meer problemen met hoe je de Palestijnen bekijkt. Uit het demoniseren van een bevolkingsgroep is nooit wat goeds gekomen, de joden zijn daar zelf het sprekende voorbeeld van maar kennelijk is dat nog nooit bij je opgekomen.

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Hoer van Babylon
« Reactie #28 Gepost op: oktober 19, 2012, 12:35:33 am »

quote:

learsi schreef op 18 oktober 2012 om 17:29:
[...]


Volgens mij leert de bijbel dat Jezus Zijn volgelingen ophaalt met de opname voor de grote verdrukking, om erna als Messias en Koning der Joden weder te keren om Israël uit de grote verdrukking te halen, waarin de heidense wereld, afgoderij wereld en hoer van babylon, haar zal brengen. In 3 van de 4 evangeliën vertelt Jezus erover,

-1. eerst de vernietiging van de Joodse tempel (die dus nog weer gebouwd moet gaan worden),
-2. dan over de grote verdrukking
-3 dan over Zijn Wederkomst als Koning der Joden.

Dan zullen alle profetieën waaronder Ezechiel 37 in vervulling gaan. Heel Israël zal als dode beenderen tot leven worden gewekt met een massale opstanding. Ze zullen de geest van geloof krijgen waardoor ze dan allen Jezus zullen erkennen en herkennen als hun Messias.


Ja dat staat er, al betwijfel ik het of dit al helemaal in het 1000 jarig vredesrijk gaat plaats vinden, te denken aan joden met een atheïstische instelling.
Het zijn van die dingen dat ik denk: hoe en wanneer God dit precies doet is afwachten. Immers hadden de meeste joden in Jezus ook niet de verlosser herkent.

ps. wat Oogje zegt vind ik ook. Israël speelt vooral een rol voor God, maar evengoed de christelijke palestijnen.
De moslims vind ik een meer samaritaans onderwerp.
Een nieuwe start is een nieuw begin

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Hoer van Babylon
« Reactie #29 Gepost op: oktober 19, 2012, 12:41:03 am »

quote:

learsi schreef op 18 oktober 2012 om 18:19:
[...]

Is dat al niet gebeurd?
Matteus 1
21 en zij zal een Zoon baren, en  u zult Hem de naam Jezus geven, want  Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.

Johannes 1
49 Maar een van hen, Kajafas, die de hogepriester van dat jaar was, zei tegen hen: U weet niets,
50 en u overweegt niet  dat het nuttig voor ons is dat één mens sterft voor het volk, en niet heel het volk verloren gaat.
51 Dit zei hij echter niet uit zichzelf, maar als hogepriester van dat jaar profeteerde hij dat Jezus sterven zou voor het volk,


Wie was Zijn Volk? De Joden.
Heeft Jezus al niet de Joden met Zijn kruisoffer gered? En mogen wij heidenen mee profiteren daarvan als mede-erfgenaam geënt te zijn als wilde takken op de tamme olijfboom, waarvan Israël de tamme takken zijn?


De tamme takken die zijn afgebroken en verdorden?
Jezus zei over de joden: "dit is een slecht geslacht. Op de dag van het oordeel zijn de inwoners van Sodom en Gemorra er minder slecht aan toe dan zij en zullen over haar oordelen. Dit volk is slecht en wil alleen wonderen en tekenen zien, maar het enige teken dat ze krijgen te zien is dat van Jona."

Ik weet wat het teken van Jona is.
Jona ging als jood naar de meest zondige stad van die tijd (erger dan Hietlers natie) en deed de kortste profetie die er ooit uitgesproken was, waarin in één volzin met de geringste moeite die Jona nam gezegd werd dat als ze zich niet bekeerden, dat God de stad zou keren.
Hoewel menig Jood bij zo'n uitspraak de schouders zouden ophalen (ze negeerden en doden hun profeten toch ook), bekeerde de hele stad en werd door God gespaard. Op grote verzoendag gedenken de joden het dat God daarmee de heidenen redt.
« Laatst bewerkt op: oktober 19, 2012, 12:47:33 am door gaitema »
Een nieuwe start is een nieuw begin