Auteur Topic: Spijswetten  (gelezen 14931 keer)

Adinomis

 • Berichten: 1813
  • Bekijk profiel
Spijswetten
« Gepost op: november 08, 2012, 11:03:11 am »
Omdat in de discussie over homofilie telkens de spijswetten ter sprake komen, wil ik deze eens aan de orde stellen.

Jaren geleden las ik deze tekst:

quote:

Jesaja 66:17 Zij, die zich heiligen en reinigen, om achter de ene man in het midden naar de hoven te gaan, die zwijnevlees eten, gruwelijke beesten en muizen, zullen tezamen verdwijnen, luidt het woord des HEREN.


Ik was me ervan bewust dat we sinds het offer van Jezus niet meer "onder de wet" waren. In Galaten 5:18 staat: "Indien gij u echter door de Geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet." Maar.... de Geest bepaalde mijn aandacht wel bij boven geciteerde tekst uit Jesaja 66.

Ik dacht, als God varkensvlees toen zo gruwelijk vond, is Hij dan veranderd? Vindt Hij dat nu dan geen gruwelijke (weer dat woord: gruwelijk) beesten meer?
Vanaf dat moment at ik geen varkensvlees meer. Van mosselen gruwde ik van nature al bij het zien ervan. :)

Sinds ik contact heb met Messiaanse Joden heb ik ook een ander zicht op de wet gekregen. Als ik de bijbelgetrouwe studies van Werner Stauder lees, bemerk ik dat er in de loop van de tijd behoorlijk wat dwaalleer in de kerken is geslopen.

Dit is een aanzet om hierover eens van gedachten te wisselen.
Rom.12:21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

penguin1978

 • Berichten: 555
 • Kind van de Alverzoener !!!
  • Bekijk profiel
Spijswetten
« Reactie #1 Gepost op: november 08, 2012, 11:21:57 am »

quote:

Adinomis schreef op 08 november 2012 om 11:03:
Omdat in de discussie over homofilie telkens de spijswetten ter sprake komen, wil ik deze eens aan de orde stellen.
Jaren geleden las ik deze tekst:
[...]
Ik was me ervan bewust dat we sinds het offer van Jezus niet meer "onder de wet" waren. In Galaten 5:18 staat: "Indien gij u echter door de Geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet." Maar.... de Geest bepaalde mijn aandacht wel bij boven geciteerde tekst uit Jesaja 66.

Ik dacht, als God varkensvlees toen zo gruwelijk vond, is Hij dan veranderd? Vindt Hij dat nu dan geen gruwelijke (weer dat woord: gruwelijk) beesten meer?
Vanaf dat moment at ik geen varkensvlees meer. Van mosselen gruwde ik van nature al bij het zien ervan. :)

Sinds ik contact heb met Messiaanse Joden heb ik ook een ander zicht op de wet gekregen. Als ik de bijbelgetrouwe studies van Werner Stauder lees, bemerk ik dat er in de loop van de tijd behoorlijk wat dwaalleer in de kerken is geslopen.

Dit is een aanzet om hierover eens van gedachten te wisselen.


Jesaja 66:17 Zij, die zich heiligen en reinigen, om achter de ene man in het midden naar de hoven te gaan, die zwijnevlees eten, gruwelijke beesten en muizen, zullen tezamen verdwijnen, luidt het woord des HEREN.

Wellicht zit er een betekenis in:
"Zij, die zich heiligen en reinigen, om achter de ene man in het midden naar de hoven te gaan,"

Het gaat om meer dan het eten van onrein vlees denk ik in deze tekst, het eerste gedeelte laat zien dat er sprake is van een heiligen en reinigen niet als doel om God te dienen maar om achter de ene man in het midden naar de hoven te gaan.

Wie is die ene man?
Waarom naar het midden van de hoven, welke hoven?

Heb zelf geen flauw idee ... waarover dit gaat, wellicht hebben anderen hier ideeen over?

toevoeging Jesaja 65:3:
3 een volk, dat Mij bestendig openlijk krenkt door te offeren in de hoven en offers te ontsteken op de tichelstenen;

De hoven stonden blijkbaar niet bekend om lekker te bbq'en, er werden offers gebracht ... maar niet ter ere van God. Het eten van onrein vlees hoorde mogelijk bij de rituelen daarbij of waren deel van het afgodenoffer (wat het vlees tot aan afgoden gewijd vlees zou maken).
« Laatst bewerkt op: november 08, 2012, 11:40:56 am door penguin1978 »
fil 2:9- 11 Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden:

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Spijswetten
« Reactie #2 Gepost op: november 08, 2012, 08:03:47 pm »

quote:

Adinomis schreef op 08 november 2012 om 11:03:
Omdat in de discussie over homofilie telkens de spijswetten ter sprake komen, wil ik deze eens aan de orde stellen.

Jaren geleden las ik deze tekst:


[...]


Ik was me ervan bewust dat we sinds het offer van Jezus niet meer "onder de wet" waren. In Galaten 5:18 staat: "Indien gij u echter door de Geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet." Maar.... de Geest bepaalde mijn aandacht wel bij boven geciteerde tekst uit Jesaja 66.

Ik dacht, als God varkensvlees toen zo gruwelijk vond, is Hij dan veranderd? Vindt Hij dat nu dan geen gruwelijke (weer dat woord: gruwelijk) beesten meer?
Vanaf dat moment at ik geen varkensvlees meer. Van mosselen gruwde ik van nature al bij het zien ervan. :)

Sinds ik contact heb met Messiaanse Joden heb ik ook een ander zicht op de wet gekregen. Als ik de bijbelgetrouwe studies van Werner Stauder lees, bemerk ik dat er in de loop van de tijd behoorlijk wat dwaalleer in de kerken is geslopen.

Dit is een aanzet om hierover eens van gedachten te wisselen.


Romeinen 14 door Elle aangedragen gaat wel hierover denk ik zelf.
We moeten niet vergeten dat veel van die spijs wetten waren mbt Zijn Verbond met Israël. Wij zitten als heiden-christenen helemaal niet in dat eerste Verbond opgesloten immers?

Zie ook Kolossenzen 2:16 daarover.

G'd is dus niet veranderd, want Hij is Eeuwig Dezelfde, maar heeft met ons heiden-christenen een ander Verbond afgesloten dan met Zijn uitverkoren Volk Israël.

elle

 • Moderator
 • Berichten: 7583
 • The way of the leaf
  • Bekijk profiel
Spijswetten
« Reactie #3 Gepost op: november 08, 2012, 09:03:44 pm »
Adinomis, waar leg jij de grens dan? Bij dat wat in de bijbel als gruwel benoemd wordt? Ik neem tenminste aan dat je niet alle spijswetten naleeft.
"Ask not what the Body can do for you. Ask what you can do for the Body."[/]

Adinomis

 • Berichten: 1813
  • Bekijk profiel
Spijswetten
« Reactie #4 Gepost op: november 08, 2012, 09:18:21 pm »

quote:

learsi schreef op 08 november 2012 om 20:03:

Romeinen 14 door Elle aangedragen gaat wel hierover denk ik zelf.
We moeten niet vergeten dat veel van die spijs wetten waren mbt Zijn Verbond met Israël. Wij zitten als heiden-christenen helemaal niet in dat eerste Verbond opgesloten immers?
N.a.v. haar post over Rom. 14 heb ik ook een reactie met link geplaatst.

quote:

Zie ook Kolossenzen 2:16 daarover.
De tekst luidt: Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken of het vieren van feestdagen, nieuwemaan en sabbat.

Het is ook niet mijn bedoeling iets voor te schrijven, maar over Gods geboden na te denken, want die zijn niet vervallen. En ons te laten leiden door de Heilige Geest.

Ik citeer nu een stukje van de Jood Werner Stauder:

De woorden “het stuk des feestdags” (Statenvertaling) laten duidelijk zien, dat Sha’ul het hier had over de praktische indeling van een feestdag en de overige inzettingen. Dat blijkt ook uit de tussenkop: “De dwaasheid van menselijke inzettingen” (NBG-vertaling). Wie de Bijbel serieus neemt als het Woord van G’d, moet erkennen dat zowel de spijswetten alsook de bijbelse feestdagen en de Shabat geen menselijke, maar g’ddelijke inzettingen zijn en derhalve in bovenstaande tekst niet bedoeld kunnen zijn! Sha’ul heeft het dus over de praktische invulling daarvan, waarvoor allerlei regels werden opgesteld, die zo vèrgaand waren, dat de Joden als het ware een juk werd opgelegd. Zijn kritiek sluit dus naadloos aan bij die van Yeshua. Voor de Eeuwige gaat het er niet om hoe men bepaalde dingen doet, maar waarom men ze doet en dat men ze doet! Ze moeten allemaal wijzen naar het hoofd van het lichaam: Yeshua! We hoeven ons daarom door de rabbijnen geen dingen laten voorschrijven die helemaal niet in de Tora staan zoals bijvoorbeeld de scheiding van melk- en vleesproducten of het scheuren van velletjes wc-papier en alvast klaarleggen op de dag voor de Shabat en zo kan ik nog een tijdje doorgaan met al die regels en voorschriften die G’d nooit bedoeld heeft. Daar had Sha’ul het over toen hij schreef: “Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken of het vieren van feestdagen, nieuwemaan en sabbat.” In de Tora vinden wij heel gedetailleerde instructies omtrent G’ds wil hoe wij met deze zaken moeten omgaan en daarom hoeven wij ons geen menselijke regels hieromtrent laten voorschrijven buiten de Tora om. Dat bedoelde Sha’ul, maar helaas wordt deze tekst door velen zo opgevat dat Paulus de christenen daarmee wilde zeggen dat zij deze dingen helemaal niet hoeven te doen en dat zij zich door de Joden niets moeten laten opleggen.

Deze denkhouding zien wij heel duidelijk in de vertaling van Het Boek: “Laat u dus door niemand bekritiseren over wat u eet of drinkt. En of u zich al of niet aan feestdagen en rustdagen moet houden. Dit soort dingen zijn immers maar tijdelijk. Zij zijn slechts een schaduw van toekomstige zaken. Maar ons lichaam behoort aan Christus toe”. Deze interpretatie (want een vertaling kan men het niet noemen) gaat wel heel erg ver: hierin wordt niet alleen gesteld, dat je mag eten en drinken wat je maar wilt, het staat je zelfs vrij of je feestdagen en rustdagen überhaupt wilt houden of niet. Je mag het helemaal zelf weten! Verder wordt ons hier wijsgemaakt dat dit soort dingen maar tijdelijk zijn. Wel, dat is dus iets heel anders dan wat er in de oorspronkelijke Griekse grondtekst staat en wat Sha’ul bedoeld heeft. Laten we daarom voor vers 16 ook nog twee andere vertalingen raadplegen, te beginnen bij de Willibrord-vertaling: “Laat niemand aanmerkingen op u maken inzake eten en drinken of het vieren van feestdagen, nieuwe maan of sabbat” en de Groot-Nieuws-vertaling: “Trek u dus niets aan van kritiek als het gaat om eten en drinken, het vieren van feestdagen, nieuwe maan of sabbat”. Dit zinnetje kan men op twee manieren opvatten: a) negatief: “laat je niet bekritiseren dat je deze dingen niet doet, want we zijn vrij van de wet en hoeven ze niet te doen” en b) positief: trek je niets aan van de kritiek en doe het gewoon, want wij moeten G’d meer gehoorzamen dan de mensen.”

Ziet u het verschil? Gezien het feit dat G’d niet veranderd is en Zijn geboden en inzettingen onverminderd van kracht zijn zowel voor de Jood, maar ook voor de Griek, want G’d maakt geen onderscheid, lijkt mij opvatting b) het meest voor de hand liggend. We moeten dus erg zorgvuldig leren omgaan met de keuze van de juiste bijbelvertaling om G’ds woord en Zijn bedoelingen goed te kunnen verstaan!
 

quote:

G'd is dus niet veranderd, want Hij is Eeuwig Dezelfde, maar heeft met ons heiden-christenen een ander Verbond afgesloten dan met Zijn uitverkoren Volk Israël.
Alle verbonden zijn alleen met Israël gesloten. Wij zijn medeburgers en medeerfgenamen van Israël.
Rom.12:21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Adinomis

 • Berichten: 1813
  • Bekijk profiel
Spijswetten
« Reactie #5 Gepost op: november 08, 2012, 09:27:29 pm »

quote:

elle schreef op 08 november 2012 om 21:03:
Adinomis, waar leg jij de grens dan? Bij dat wat in de bijbel als gruwel benoemd wordt? Ik neem tenminste aan dat je niet alle spijswetten naleeft.


Ik zit in een soort grensgebied wat mijn denken betreft. Ik begin meer en meer te beseffen dat Gods geboden niet hebben afgedaan. Ik geloof dat ik niet met de spijswetten in conflict kom. Ik eet geen paling, geen garnalen en oesters. Dat deed ik toch al niet. Ik eet dus geen varkensvlees.

Maar ik besef goed dat ik niets verdien door het houden van de geboden. Dat ik ook niet verloren kan gaan omdat ik de geboden niet volmaakt nakom. Nee, omdat Christus voor me is gestorven is er de liefde tot God die maakt dat ik graag wil doen wat Hij wil. Ik begrijp nu ook veel beter Psalm 119 waarin de liefde tot de wet door David bezongen wordt.
Rom.12:21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Adinomis

 • Berichten: 1813
  • Bekijk profiel
Spijswetten
« Reactie #6 Gepost op: november 08, 2012, 09:32:26 pm »

quote:

penguin1978 schreef op 08 november 2012 om 11:21:

Jesaja 66:17 Zij, die zich heiligen en reinigen, om achter de ene man in het midden naar de hoven te gaan, die zwijnevlees eten, gruwelijke beesten en muizen, zullen tezamen verdwijnen, luidt het woord des HEREN.

Wellicht zit er een betekenis in:
"Zij, die zich heiligen en reinigen, om achter de ene man in het midden naar de hoven te gaan,"

Het gaat om meer dan het eten van onrein vlees denk ik in deze tekst, het eerste gedeelte laat zien dat er sprake is van een heiligen en reinigen niet als doel om God te dienen maar om achter de ene man in het midden naar de hoven te gaan.

Wie is die ene man?
Waarom naar het midden van de hoven, welke hoven?

Heb zelf geen flauw idee ... waarover dit gaat, wellicht hebben anderen hier ideeen over?

toevoeging Jesaja 65:3:
3 een volk, dat Mij bestendig openlijk krenkt door te offeren in de hoven en offers te ontsteken op de tichelstenen;

De hoven stonden blijkbaar niet bekend om lekker te bbq'en, er werden offers gebracht ... maar niet ter ere van God. Het eten van onrein vlees hoorde mogelijk bij de rituelen daarbij of waren deel van het afgodenoffer (wat het vlees tot aan afgoden gewijd vlees zou maken).


In hoofdstuk 66 gaat het over het oordeel. Mogelijk is die éne man de antichrist die in de laatste dagen zal verschijnen. Maar dat is wat mij betreft niet zeker.
Als dit over het oordeel gaat dan besef je des te meer dat die weerzin van God tegen "zwijnenvlees" ook voor de eindtijd geldt.

Ik las dat je griep te pakken hebt. Beterschap gewenst!
Rom.12:21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Spijswetten
« Reactie #7 Gepost op: november 08, 2012, 09:40:45 pm »

quote:

Adinomis schreef op 08 november 2012 om 21:18:
[...]

N.a.v. haar post over Rom. 14 heb ik ook een reactie met link geplaatst.

Ik zal het gaan doorlezen  ;)

[...]


quote:

De tekst luidt: Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken of het vieren van feestdagen, nieuwemaan en sabbat.

Het is ook niet mijn bedoeling iets voor te schrijven, maar over Gods geboden na te denken, want die zijn niet vervallen. En ons te laten leiden door de Heilige Geest.

Volgens mij is deze vers niet alleen bedoeld om aan te geven dat we niemand erop mogen aanspreken (leidend), maar ook dat we ons er niet op moeten laten aanspreken (lijdend).

quote:

Dit zinnetje kan men op twee manieren opvatten: a) negatief: “laat je niet bekritiseren dat je deze dingen niet doet, want we zijn vrij van de wet en hoeven ze niet te doen” en b) positief: trek je niets aan van de kritiek en doe het gewoon, want wij moeten G’d meer gehoorzamen dan de mensen.”

Ziet u het verschil? Gezien het feit dat G’d niet veranderd is en Zijn geboden en inzettingen onverminderd van kracht zijn zowel voor de Jood, maar ook voor de Griek, want G’d maakt geen onderscheid, lijkt mij opvatting b) het meest voor de hand liggend. We moeten dus erg zorgvuldig leren omgaan met de keuze van de juiste bijbelvertaling om G’ds woord en Zijn bedoelingen goed te kunnen verstaan!
vers 18 lijkt voor mij dat toch optie 1 meer bedoeld wordt, er staat namelijk:
18   Laat u niet de prijs ontzeggen door iemand die behagen schept in nederigheid en engelenverering, intreedt in wat hij niet gezien heeft, zonder reden gewichtig doet door zijn vleselijke denken,
Dat impliceert volgens mij datgene waar Paulus zich tegenover Petrus wel vaker juist verzette, tegen wettisch en vleselijk denken. Het zogenaamde gewichtig doen met deze eetregels, terwijl er belangrijker zaken zijn dat dat. (Niet tegen jou bedoeld overigens ;) ).
Ben je dat met me eens dat vers 18 dus eigenlijk optie 2 omver gooit?
 

[...]

quote:

Alle verbonden zijn alleen met Israël gesloten. Wij zijn medeburgers en medeerfgenamen van Israël.

Dat ben ik eens met je inderdaad.

 Zelf heb ik ook wel met het idee gelopen om de spijs-wetten zo goed mogelijk te handhaven, puur om G'd te behagen, om Zijn Wil te doen. Maar de aangedragen Romeinen 14 door Elle, doen mij daarover nu toch sterk twijfelen. Ik lust wel graag mosselen namelijk  ;)
« Laatst bewerkt op: november 08, 2012, 09:58:51 pm door learsi »

elle

 • Moderator
 • Berichten: 7583
 • The way of the leaf
  • Bekijk profiel
Spijswetten
« Reactie #8 Gepost op: november 08, 2012, 10:05:04 pm »

quote:

Adinomis schreef op 08 november 2012 om 21:27:
[...]


Ik zit in een soort grensgebied wat mijn denken betreft. Ik begin meer en meer te beseffen dat Gods geboden niet hebben afgedaan. Ik geloof dat ik niet met de spijswetten in conflict kom. Ik eet geen paling, geen garnalen en oesters. Dat deed ik toch al niet. Ik eet dus geen varkensvlees.

Maar ik besef goed dat ik niets verdien door het houden van de geboden. Dat ik ook niet verloren kan gaan omdat ik de geboden niet volmaakt nakom. Nee, omdat Christus voor me is gestorven is er de liefde tot God die maakt dat ik graag wil doen wat Hij wil. Ik begrijp nu ook veel beter Psalm 119 waarin de liefde tot de wet door David bezongen wordt.

De spijswetten zijn idd niet erg ingrijpend.
Leg je dan qua wetten de grens bij dat wat duidelijk een 'voorafschaduwing' van Christus' heilswerk is? De (offer)wetten en feesten (Pascha) die op Christus wijzen, daarvan bestrijdt Paulus dat ze nog nuttig zijn. Het gescheurde voorhang illustreert imho dat God zelf er klaar mee is.
"Ask not what the Body can do for you. Ask what you can do for the Body."[/]

Adinomis

 • Berichten: 1813
  • Bekijk profiel
Spijswetten
« Reactie #9 Gepost op: november 08, 2012, 11:16:46 pm »

quote:

learsi schreef op 08 november 2012 om 21:40:
Volgens mij is deze vers niet alleen bedoeld om aan te geven dat we niemand erop mogen aanspreken (leidend), maar ook dat we ons er niet op moeten laten aanspreken (lijdend).
klopt.

quote:

vers 18 lijkt voor mij dat toch optie 1 meer bedoeld wordt, er staat namelijk:
18   Laat u niet de prijs ontzeggen door iemand die behagen schept in nederigheid en engelenverering, intreedt in wat hij niet gezien heeft, zonder reden gewichtig doet door zijn vleselijke denken,
Dat impliceert volgens mij datgene waar Paulus zich tegenover Petrus wel vaker juist verzette, tegen wettisch en vleselijk denken. Het zogenaamde gewichtig doen met deze eetregels, terwijl er belangrijker zaken zijn dat dat. (Niet tegen jou bedoeld overigens ;) ).
Ben je dat met me eens dat vers 18 dus eigenlijk optie 2 omver gooit?
Dit waren de opties:

quote:

Dit zinnetje kan men op twee manieren opvatten: a) negatief: “laat je niet bekritiseren dat je deze dingen niet doet, want we zijn vrij van de wet en hoeven ze niet te doen” en b) positief: trek je niets aan van de kritiek en doe het gewoon, want wij moeten G’d meer gehoorzamen dan de mensen.”

Ik denk dat optie a (negatief) niet van toepassing is. We zijn niet vrij van de wet.
Maar we zijn niet gebonden aan allerlei regeltjes die uit de talmoed en andere bronnen komen.
optie b:
Laat je niet imponeren door mensen die gewichtig doen met allerlei zaken die niet op Gods woord gegrond zijn.(vs 18) Houd je gewoon aan de geboden.

Maar ik vind het overzichtelijker om gewoon de tekst uit de bijbel te onderzoeken dan beide stellingen die aangeven hoe het ook zou kunnen zijn.

Wettisch zijn betekent niet dat we Gods wetten onderhouden, maar dat we allerlei menselijke wetjes onderhouden en zelfs daardoor Gods wet buiten werking kunnen stellen.
Rom.12:21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Adinomis

 • Berichten: 1813
  • Bekijk profiel
Spijswetten
« Reactie #10 Gepost op: november 08, 2012, 11:23:59 pm »

quote:

elle schreef op 08 november 2012 om 22:05:

De spijswetten zijn idd niet erg ingrijpend.
Leg je dan qua wetten de grens bij dat wat duidelijk een 'voorafschaduwing' van Christus' heilswerk is? De (offer)wetten en feesten (Pascha) die op Christus wijzen, daarvan bestrijdt Paulus dat ze nog nuttig zijn. Het gescheurde voorhang illustreert imho dat God zelf er klaar mee is.

Ik heb (nog) geen grenzen gelegd. Alles wat met het offeren te maken had zag op Christus en is in Hem vervuld. De feesten van Pascha en Wekenfeest hebben een diepere betekenis gekregen in het Paas- en Pinksterfeest.
Het Loofhuttenfeest is in de bijbel nog iets van de toekomst. Zach. 14. Dat heeft niet afgedaan. We zijn op weg naar de grote toekomst.
Rom.12:21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

pjotr

 • Berichten: 388
  • Bekijk profiel
Spijswetten
« Reactie #11 Gepost op: november 08, 2012, 11:34:50 pm »

quote:

Adinomis schreef op 08 november 2012 om 21:18:
Wie de Bijbel serieus neemt als het Woord van G’d, moet erkennen dat zowel de spijswetten alsook de bijbelse feestdagen en de Shabat geen menselijke, maar g’ddelijke inzettingen zijn en derhalve in bovenstaande tekst niet bedoeld kunnen zijn!
Wat denk je dan van de wet van Mozes ten aanzien van de scheidbrief: betreft dit een goddelijke inzetting of een menselijke inzetting? (Zie Deut 24, Matt 19: 8 en Marcus 10: 5).

Riemer Lap

 • was: okidoki
 • Berichten: 8804
 • @ werkt altijd.
  • Bekijk profiel
Spijswetten
« Reactie #12 Gepost op: november 09, 2012, 12:03:21 am »

quote:

pjotr schreef op 08 november 2012 om 23:34:
[...]

Wat denk je dan van de wet van Mozes ten aanzien van de scheidbrief: betreft dit een goddelijke inzetting of een menselijke inzetting? (Zie Deut 24, Matt 19: 8 en Marcus 10: 5).

Ik zou een stap verder willen gaan: is het stenigen van wetsovertreders (bv Num 15)  een Goddelijke opdracht? Zo ja, hoe gaan we dat invoeren?
Zo nee, waarom dan niet?

Moeten wij ook nog dieren offeren? In leviticus staan vele "Goddelijke opdrachten" daartoe.
Zo ja: hoe gaan we dat organiseren? Zo nee: waarom dan niet?

En zo zijn er vele.
Graag antwoord op bovenstaande zaken.
Mail me maar als je wat wilt weten

Adinomis

 • Berichten: 1813
  • Bekijk profiel
Spijswetten
« Reactie #13 Gepost op: november 09, 2012, 12:20:38 am »

quote:

pjotr schreef op 08 november 2012 om 23:34:

Wat denk je dan van de wet van Mozes ten aanzien van de scheidbrief: betreft dit een goddelijke inzetting of een menselijke inzetting? (Zie Deut 24, Matt 19: 8 en Marcus 10: 5).

Niet zulke moeilijke vragen stellen.... :nee:
Dat was een noodwet vanwege de hardheid van de harten.
Rom.12:21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Adinomis

 • Berichten: 1813
  • Bekijk profiel
Spijswetten
« Reactie #14 Gepost op: november 09, 2012, 12:24:14 am »

quote:

Riemer Lap schreef op 09 november 2012 om 00:03:
[...]

Ik zou een stap verder willen gaan: is het stenigen van wetsovertreders (bv Num 15)  een Goddelijke opdracht? Zo ja, hoe gaan we dat invoeren?
Zo nee, waarom dan niet?
Ongetwijfeld weet je het antwoord van Jezus: "Wie van u zonder zonde is, werpe de eerste steen."

quote:


Moeten wij ook nog dieren offeren? In leviticus staan vele "Goddelijke opdrachten" daartoe.
Zo ja: hoe gaan we dat organiseren? Zo nee: waarom dan niet?
Dat heb ik hierboven al verteld in een reactie op Elle.
Rom.12:21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.