Auteur Topic: Spijswetten  (gelezen 14044 keer)

Adinomis

 • Berichten: 1813
  • Bekijk profiel
Spijswetten
« Reactie #45 Gepost op: november 11, 2012, 06:16:46 pm »

quote:

learsi schreef op 11 november 2012 om 14:42:
[...]

Sommige zaken lopen als een rode draad door de boeken heen, zonder bij naam genoemd te worden. Een heel krachtig voorbeeld hiervan is de drie-eenheid van het NT. Het woord Drie-eenheid wordt in de Schrift dan ook nergens genoemd.

Zo is het hier ook, er staat nergens direct dat de spijs-wetten een bekrachtiging van het verbond is.
Dit komt er zover ik terug kan vinden het dichts bij, Leviticus 17
10 Iedereen uit het huis van Israël en van de vreemdelingen die in hun midden verblijven,  die wat voor bloed dan ook gegeten heeft, tegen die persoon die dat bloed gegeten heeft, zal Ik Mijn aangezicht keren, en Ik zal hem uit het midden van zijn volk uitroeien.
Er wordt duidelijk aangegeven dat deze wet geld voor het huis van Israël en allen die inwonen bij hen. De wet geldt dus niet voor degenen die niet uit het huis Israël zijn. Elders lezen we dat G'd Zijn Eerste Verbond sluit met het huis Israël en niet met de rest van de wereld.
en ook hier
12 Daarom heb Ik tegen de Israëlieten gezegd: Niemand van u mag bloed eten. Ook de vreemdeling die in uw midden verblijft, mag geen bloed eten.

We zien deze wetten ook komen op het moment dat Vader G'd heel erg dicht bij Zijn uitverkoren Volk gaat wonen en bij hen is. Hoe dichter G''d bij de mens is, hoe heiliger deze mens moet zijn. Al deze wetten zijn dus voorgeschreven om dat te benaderen in deze zo enorme nabijheid van G'd bij de mensen. Bij geen ander volk op aarde dan het volk Israël, is G'd letterlijk zo nabij geweest. Dat vergde een speciale behandeling en het apart gezet te worden voor G'd tov de rest van de wereld. Niet voor niets hebben al deze wetten met reinheid te maken tov G'd de Vader.


Je geeft een voorbeeld van "bloed". Laat dat nu juist iets zijn waarvan in het Nieuwe Testament onthouding wèl aan de heidenen is geboden:
 
Hand. 15:19 Daarom oordeel ik, dat men degenen, die uit de heidenen zich tot God bekeren, niet beroere; 20 Maar hun zal aanschrijven, dat zij zich onthouden van de dingen, die door de afgoden besmet zijn, en van hoererij, en van het verstikte, en van bloed.
 21 Want Mozes heeft er van oude tijden in elke stad, die hem prediken, en hij wordt op elken sabbat in de synagogen gelezen.  


Deze tekst wordt trouwens ook vaak aangevoerd om aan te tonen dat varkensvlees "dus" wel OK is. Maar ik heb met de Messiaanse Joden hierover gesproken en die vertelden me dat dit een opstapje voor de heidenen is om te beginnen. Ze horen de rest immers ook wel als ze op de sabbat in de synagoge komen.

De tekst die SB citeerde (en die jij eerder ook eens doorgaf) vind ik wel voor jouw standpunt pleiten.

1 Tim.4:1 Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen; Verbiedende te huwelijken, gebiedende van spijzen te onthouden, die God geschapen heeft, tot nuttiging met dankzegging, voor de gelovigen, en die de waarheid hebben bekend. Want alle schepsel Gods is goed, en er is niets verwerpelijk, met dankzegging genomen zijnde;


Ik kan deze niet rijmen met de bedoelde tekst uit Jesaja en de woorden van Jezus. Ik wil daar eens over nadenken.

quote:

Klopt zover ik ook weet, maar net zoals de Drie-eenheid nergens letterlijk wordt genoemd, staat ook dit nergens direct beschreven, maar loopt het als een rode lijn door het OT, zoals de Drie-eenheid als een rode draad door het NT loopt.
Hoewel ik wel wat zie in deze term, vermijd ik het deze te gebruiken. Ik vind het een enigszins kleinmenselijk wiskundige formule om de onbegrijpelijke grootheid van God te formuleren.
« Laatst bewerkt op: november 11, 2012, 06:17:42 pm door Adinomis »
Rom.12:21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Spijswetten
« Reactie #46 Gepost op: november 11, 2012, 07:12:57 pm »

quote:

Adinomis schreef op 11 november 2012 om 18:16:

Ik kan deze niet rijmen met de bedoelde tekst uit Jesaja en de woorden van Jezus. Ik wil daar eens over nadenken.

Dan zal ik met je meedenken en bidden Adinomus, want Handelingen 15 lijkt no inderdaad tegengesteld te zijn aan de anderen. Dus zullen we het wel niet juist begrijpen?
Ik kom nu niet verder dan een zwakke uitleg dat we geen bloed direct mogen nuttigen.
In de satanisme en duivels aanbidding en sommige afgoderij rituelen wordt bloed juist wel genuttigd, vaak in combinatie van orgiën.  Dit staat min of meer in dezelfde zin met afgoderij en ontucht namelijk?

HarryK

 • Berichten: 288
  • Bekijk profiel
Spijswetten
« Reactie #47 Gepost op: november 11, 2012, 09:08:23 pm »
Even enkele algemene notities voor deze discussie.

1. In Genesis 2:16 geeft God aan de mens alle bomen te eten (behalve die ene boom, maar dat is nu niet terzake).
In Genesis 9, na de zondvloed, mag de mens alles eten ("Alles wat leeft en beweegt zal jullie tot voedsel dienen; dit alles geef ik je, zoals ik je ook de planten heb gegeven" - vers 3).
Bij de wetten in Leviticus worden hier weer enkele beperkingen aan toegevoegd.
Om te beginnen in Leviticus 3:17 "Vet en bloed mogen jullie niet eten."
En dan in Leviticus 11 het onderscheid tussen rein en onrein.

2. Bijzonder vind ik dat in Leviticus 11 steeds wordt gezegd: dat moeten jullie als weerzinwekkend, oneetbaar beschouwen.
De mens moet ze als 'gruwel' beschouwen.
Er staat niet dat God ze als weerzinwekkend beschouwd.
Hier wordt steeds het woord "sheqet" gebruikt.

Bij zo ongeveer alle andere 'gruwelen' (waaronder sexuele zonden) staat dat God het gruwelijk vindt. Omdat het gaat om ontucht en afgoderij. Daar staat een ander woord voor weerzinwekkend, nl. "tow'ebah", waar een meer morele betekenis bij hoort.

Weet iemand nog andere teksten uit het Oude Testament die hierover gaan?
Het maakt namelijk best wel verschil of God iets zelf weerzinwekkend vind, of dat God aangeeft dat wij iets als weerzinwekkend moeten beschouwen.
Dear Jesus, i have a problem ... it's me

Dear child, I have the answer ... it's Me

Priscilla en Aquila

 • Hero Member
 • *****
 • Berichten: 10069
 • u hebt Mijn woord bewaard
  • Bekijk profiel
Spijswetten
« Reactie #48 Gepost op: november 11, 2012, 11:05:47 pm »

quote:

Adinomis schreef op 09 november 2012 om 18:26:

Het bewijsstuk wat aan het kruis genageld werd, was onze schuldig verklaring aan Gods wet. Het was het bewijs dat satan en zijn trawanten gebruikten om hun recht op ons te doen gelden: "ziet u wel God, ze kunnen het niet." Door onze schuld waren we het eigendom van satan. We waren in zijn macht.

Toen in Deut. 27 op de berg Ebal tot twaalf maal vervloekingen werden uitgesproken voor allerlei onderdelen van de wet, antwoordde het volk:
Deut. 27:26 “Vervloekt is een ieder die zich niet houdt aan de bepalingen van deze wet.” Dan antwoordt heel het volk: “Amen.”’


Maar in het Nieuwe Testament bleef de wet van kracht:

Jezus zei in Math. 5:18 Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn.

De wet was goed, maar wij waren niet goed. We verdienden de vloek die we over onszelf hadden uitgeroepen. Daarom werd niet de wet met Christus gekruisigd, maar de vloek van de wet. Eigenlijk is die wet een wetmatigheid, (zoiets als bijv. de wet van de communicerende vaten) Er is een wetmatigheid van zonde die tot de dood leidt en dat is de vloek van de wet. De wet van God is niet aan het kruis genageld. God laat zijn eigen woorden niet kruisigen. God heeft ook niets fout gedaan wat teniet gedaan moet worden. Aan het kruis werd genageld de wetmatigheid van zonde die tot de dood leidt: de vloek der wet.

Hier aan het kruis hing Iemand die wel Gods geboden volkomen had gehouden. De schuldigverklaring van satan werd hierdoor vernietigd. Satan en zijn trawanten werden openlijk in het ongelijk gesteld. Tegelijk rustte de vloek van God op Hem vanwege onze zonden.

Wij moeten nu sterven aan ons eigen "ik", dan zijn we samen met Christus gekruisigd. Nu moeten we leren luisteren naar de Geest die in ons woont en niet meer naar de oude Adam. Zo mogen we delen met Christus in de vrijspraak

Dit wordt bevestigd in Galaten 3:13 waar wordt gezegd, dat "Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet".

Hieronder nog een schriftgedeelte, waarin tot uitdrukking komt dat de wet goed en heilig is. God vond de wet nodig om ons te doen beseffen hoe erg de zonde is.
Maar de wet gaf ook voorschriften tot ons welzijn. De mens zag de wet als een soort arbeidscontract, waarmee je het heil kon verdienen. Het was de bedoeling dat we zouden weten hoe we God nodig hadden en dat we zouden merken dat God ons zo innig liefheeft.

Rom. 7:11 De zonde heeft gebruikgemaakt van het gebod: ze heeft mij misleid en mij door het gebod gedood. 12 Kortom, de wet zelf is heilig en de geboden zijn heilig, rechtvaardig en goed.
12 Kortom, de wet zelf is heilig en de geboden zijn heilig, rechtvaardig en goed.
13 Is het dan het goede dat mij heeft gedood? Natuurlijk niet, het is de zonde. Maar om mij te doden heeft ze van het goede gebruikgemaakt; alleen zo kon duidelijk worden wat de zonde is. Door het gebod te gebruiken laat de zonde zien hoe verderfelijk ze is. 14 Wij weten dat de wet het werk van de Geest is, maar door mijn natuur ben ik uitgeleverd aan de zonde.

Hoi Adinomis. :)

Ik lees deze discussie door en heb zo even een opmerking.
Als ik Kolossenzen lees, zie ik daar die tekst over het bewijsstuk...
Even citeren:

quote:


Kol 2
 13 Ook u heeft Hij, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met Hem, toen Hij ons al onze overtredingen kwijtschold,
14 door het bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft Hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen:

Een vraagje (en ik ben ook bereid hier opnieuw over na te denken :) )
Wat is hier het bewijsstuk van onze overtredingen?
Wat zijn de inzettingen die tegen ons getuigden?
Die inzettingen zijn weggedaan door ze aan het kruis te nagelen staat er...

Ik denk toch dat het de wet is, die tegen ons zei: Dit mag je niet en dat mag je niet...
Ze roepen als het ware: schuldig! En die wet die ons schuldigverklaarde... is aan het kruis genageld.
Dat zou God nooit doen zeg je...

Hoe lees jij deze tekst?

In Efeze 2 wordt hetzelfde gezegd met iets andere woorden:

quote:


Ef 2: 15
doordat Hij in zijn vlees de wet der geboden, in inzettingen bestaande, buiten werking gesteld heeft...
|
« Laatst bewerkt op: november 11, 2012, 11:35:51 pm door Priscilla en Aquila »
Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.   Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Spijswetten
« Reactie #49 Gepost op: november 11, 2012, 11:57:30 pm »

quote:

HarryK schreef op 11 november 2012 om 21:08:
Even enkele algemene notities voor deze discussie.

1. In Genesis 2:16 geeft God aan de mens alle bomen te eten (behalve die ene boom, maar dat is nu niet terzake).
In Genesis 9, na de zondvloed, mag de mens alles eten ("Alles wat leeft en beweegt zal jullie tot voedsel dienen; dit alles geef ik je, zoals ik je ook de planten heb gegeven" - vers 3).
Bij de wetten in Leviticus worden hier weer enkele beperkingen aan toegevoegd.
Om te beginnen in Leviticus 3:17 "Vet en bloed mogen jullie niet eten."
En dan in Leviticus 11 het onderscheid tussen rein en onrein.

2. Bijzonder vind ik dat in Leviticus 11 steeds wordt gezegd: dat moeten jullie als weerzinwekkend, oneetbaar beschouwen.
De mens moet ze als 'gruwel' beschouwen.
Er staat niet dat God ze als weerzinwekkend beschouwd.
Hier wordt steeds het woord "sheqet" gebruikt.

Bij zo ongeveer alle andere 'gruwelen' (waaronder sexuele zonden) staat dat God het gruwelijk vindt. Omdat het gaat om ontucht en afgoderij. Daar staat een ander woord voor weerzinwekkend, nl. "tow'ebah", waar een meer morele betekenis bij hoort.

Weet iemand nog andere teksten uit het Oude Testament die hierover gaan?
Het maakt namelijk best wel verschil of God iets zelf weerzinwekkend vind, of dat God aangeeft dat wij iets als weerzinwekkend moeten beschouwen.
Bijzonder invalshoek, jij kunt Hebreeuws en Grieks lezen, Harry?

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Spijswetten
« Reactie #50 Gepost op: november 12, 2012, 12:00:56 am »

quote:

Priscilla en Aquila schreef op 11 november 2012 om 23:05:

Een vraagje (en ik ben ook bereid hier opnieuw over na te denken :) )
Wat is hier het bewijsstuk van onze overtredingen?
Wat zijn de inzettingen die tegen ons getuigden?
Die inzettingen zijn weggedaan door ze aan het kruis te nagelen staat er...

Ik denk toch dat het de wet is, die tegen ons zei: Dit mag je niet en dat mag je niet...
Ze roepen als het ware: schuldig! En die wet die ons schuldigverklaarde... is aan het kruis genageld.

Ik neem de vrijheid om ook even hierop te reageren,
Volgens mij is de wet zeker niet aan het kruis genageld, want zoals Adinomis vaak aangeeft, zegt Jezus duidelijk dat hij de Wet niet komt opheffen.

Maar de terechte veroordeling is aan het kruis genageld door Christus, daardoor zijn wij dood voor de Wet, maar de Wet zelf is niet dood en bestaat nog steeds. Het is immers die Wet die ook de ongelovigen en afgodendienaren zal oordelen.

Riemer Lap

 • was: okidoki
 • Berichten: 8804
 • @ werkt altijd.
  • Bekijk profiel
Spijswetten
« Reactie #51 Gepost op: november 12, 2012, 12:16:56 am »

quote:

learsi schreef op 11 november 2012 om 23:57:
[...]

Bijzonder invalshoek, jij kunt Hebreeuws en Grieks lezen, Harry?
offtopic:
Jij niet dan?
Ik lees het ook, begrijp er echter weinig van ;)
Mail me maar als je wat wilt weten

pjotr

 • Berichten: 388
  • Bekijk profiel
Spijswetten
« Reactie #52 Gepost op: november 12, 2012, 08:58:56 am »
Dank Prisca en Aquila,

Dat zou ook mijn reactie zijn op Adinomis. Nog eentje: Romeinen 3: 19 en 20:
door de wet is de hele wereld strafwaardig. De wet is het document dat ons aanklaagt.

pjotr

 • Berichten: 388
  • Bekijk profiel
Spijswetten
« Reactie #53 Gepost op: november 12, 2012, 09:14:30 am »

quote:

learsi schreef op 12 november 2012 om 00:00:
[...]

Ik neem de vrijheid om ook even hierop te reageren,
Volgens mij is de wet zeker niet aan het kruis genageld, want zoals Adinomis vaak aangeeft, zegt Jezus duidelijk dat hij de Wet niet komt opheffen.

Maar de terechte veroordeling is aan het kruis genageld door Christus, daardoor zijn wij dood voor de Wet, maar de Wet zelf is niet dood en bestaat nog steeds. Het is immers die Wet die ook de ongelovigen en afgodendienaren zal oordelen.

De Bijbel spreekt in verschillende beelden. In Kolossenzen gaat het om een bewijsstuk dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde. Duidelijk moge zijn dat het door Adinomis genoemde onderscheid tussen menselijke en goddelijke inzettingen hier niet opgaat. Zoveel waarde hecht de Bijbel niet aan menselijke inzettingen. Het kan mijns inziens alleen gaan om inzettingen die goddelijke geldigheid hebben. Waar vinden we die inzettingen? In Gods wet.

De wet houdt stand tot de komst van de Messias. Uit de Bijbel valt een eerste en een tweede komst de destilleren. In dezelfde lijn kan er staan dat de wet niet vergaat tot "alles zal zijn geschied" en "zolang de hemel en aarde bestaan". Voor wie in Christus zijn, heeft het oordeel al plaats gevonden, zij leven het eeuwige leven en zijn dood voor de zonde. Met Christus is alles immers al geschied en is wat er nu nog gebeurt naspel. De realiteit van de wereld waarin we leven is een andere. Wie niet in Christus is, gaat met of zonder wet, al dan niet geoordeeld door die wet, verloren.

Priscilla en Aquila

 • Hero Member
 • *****
 • Berichten: 10069
 • u hebt Mijn woord bewaard
  • Bekijk profiel
Spijswetten
« Reactie #54 Gepost op: november 12, 2012, 09:15:56 am »

quote:

learsi schreef op 12 november 2012 om 00:00:
[...]

Ik neem de vrijheid om ook even hierop te reageren,
Volgens mij is de wet zeker niet aan het kruis genageld, want zoals Adinomis vaak aangeeft, zegt Jezus duidelijk dat hij de Wet niet komt opheffen.

Maar de terechte veroordeling is aan het kruis genageld door Christus, daardoor zijn wij dood voor de Wet, maar de Wet zelf is niet dood en bestaat nog steeds. Het is immers die Wet die ook de ongelovigen en afgodendienaren zal oordelen.
Ja, je hebt gelijk dat de wet er nog steeds is voor de mens die niet met Christus gekruisigd is...
En die wet zal over ieder het schuldig uitspreken...

Maar voor ons hoort de wet die in letters bij ons oude leven. Omdat de wet er is voor zondaars en overtreders.

Wat met de mensen die er waren voordat de 10 geboden gegeven zijn? Die hadden een geweten en werden aan de hand van dat geweten geoordeeld.
Maar God wilde verder gaan en de wet geven in de geboden en inzettingen - een andere manier om de mensen zover te krijgen God te gehoorzamen.
Maar ook om te laten zien dat we het niet konden.
Om de overtredingen te laten blijken is ze erbij gevoegd. (Galaten)

In Romeinen 7 zien we toch ook dat de dood de scheiding brengt?
Tussen de wet als hardvochtige man, waar we niet af konden komen omdat we ermee waren getrouwd, en die van ons eiste wat we niet konden, staat de dood. We zijn medegekruisigd met Christus.
Om eigendom te worden van een Ander, van Hem die dood was en weer is opgestaan.

quote:


 3 Zo zal zij dan, indien zij bij het leven van haar man een ander tot man neemt, echtbreekster heten; wanneer echter de man sterft, is zij vrij van de wet, zodat zij geen echtbreekster is, indien zij zich aan een andere man geeft. 4 Bijgevolg, mijn broeders, zijt ook gij dood voor de wet door het lichaam van Christus om het eigendom te worden van een ander, van Hem, die uit de doden opgewekt is, opdat wij Gode vrucht zouden dragen.

 6 maar thans zijn wij van de wet ontslagen, dood voor haar, die ons gevangen hield, zodat wij dienen in de nieuwe staat des Geestes en niet in de oude staat der letter.
Want de wet is goed, bestaat nog steeds maar omdat wij dood zijn, is de wet dat voor ons ook. Hij hoort bij dat andere zondige leven om ons aan te klagen...
De nieuwe staat van de Geest zorgt ervoor dat we niet zullen moorden stelen, echtbreken... en alles wat God niet wil dat we doen...

En het zijn natuurlijk allemaal manieren van zeggen die je niet letterlijk 100% op elkaar kunt leggen...
In die zin heb je gelijk dat je zegt: Maar de wet die leeft toch nog? Ja, maar tussen ons en de wet staat de dood van Christus.
Zogauw wij nieuw leven ontvangen geldt de wet in geboden en inzettingen niet meer. Die is buiten werking gesteld.
En dat is wat ons, gelovigen betreft in de praktijk precies hetzelfde alsof de wet niet meer zou bestaan
Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.   Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan

Priscilla en Aquila

 • Hero Member
 • *****
 • Berichten: 10069
 • u hebt Mijn woord bewaard
  • Bekijk profiel
Spijswetten
« Reactie #55 Gepost op: november 12, 2012, 09:53:27 am »

quote:

pjotr schreef op 12 november 2012 om 09:14:
[...]

De Bijbel spreekt in verschillende beelden. In Kolossenzen gaat het om een bewijsstuk dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde. Duidelijk moge zijn dat het door Adinomis genoemde onderscheid tussen menselijke en goddelijke inzettingen hier niet opgaat. Zoveel waarde hecht de Bijbel niet aan menselijke inzettingen. Het kan mijns inziens alleen gaan om inzettingen die goddelijke geldigheid hebben. Waar vinden we die inzettingen? In Gods wet.

De wet houdt stand tot de komst van de Messias. Uit de Bijbel valt een eerste en een tweede komst de destilleren. In dezelfde lijn kan er staan dat de wet niet vergaat tot "alles zal zijn geschied" en "zolang de hemel en aarde bestaan". Voor wie in Christus zijn, heeft het oordeel al plaats gevonden, zij leven het eeuwige leven en zijn dood voor de zonde. Met Christus is alles immers al geschied en is wat er nu nog gebeurt naspel. De realiteit van de wereld waarin we leven is een andere. Wie niet in Christus is, gaat met of zonder wet, al dan niet geoordeeld door die wet, verloren.

De spijswetten hadden ook goddelijke geldigheid, maar tot de dood van Christus.
Alleen was dat voor Petrus en alle andere Joodse gelovigen een heel mooeilijk te verteren zaak.
Maar die spijswetten waren er ook allemaal om iets aan te geven: de aparte plek van Israel, hun exclusiviteit. Maar nu ging het heil naar de heidenen en er staat niet voor niks bij de visioen van Petrus: Slacht en EET. Al die beesten waar Petrus van gruwde, moest hij hier gaan eten.
God had ook kunnen zeggen: Petrus je moet naar de heidenen gaan, al die onreine mensen. Daarom laat ik je nu deze onreine dieren zien. En nu haal ik het kleed weer op en je moet naar de heidenen.
Zo was het nog wel voordat Jezus was gestorven en opgestaan. De heidenen waren onrein. Mochten niet bij Gods volk horen, Jezus zegt zelf dat de kruimeltjes voor de honden zijn...
Dat gaat ver!!!
Maar dat is hier voorbij! Het hele evangelie gaat naar de heidenen, en als bewijs daarvan moet Petrus al die vreselijk onreine dieren ETEN.

En zegt Paulus in Kolosse 2 als je verder leest:

quote:


 13 Ook u heeft Hij, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met Hem, toen Hij ons al onze overtredingen kwijtschold, 14 door het bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft Hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen: 15 Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd.

16 Laat dan niemand u blijven oordelen inzake eten en drinken of op het stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat, 17 dingen, die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest,¨ terwijl de werkelijkheid van Christus is. 18 Laat niemand u de prijs doen missen door gewilde nederigheid en engelenverering, als ingewijde in wat hij heeft aanschouwd, zonder reden opgeblazen door zijn vleselijk denken, 19 terwijl hij zich niet houdt aan het hoofd, waaruit het gehele lichaam, door pezen en banden ondersteund en samengehouden, zijn goddelijke wasdom ontvangt.
20 Indien gij met Christus afgestorven zijt aan de wereldgeesten, waartoe laat gij u, alsof gij in de wereld leefdet, geboden opleggen: 21 raak niet, smaak niet, roer niet aan; 22 dat alles zijn dingen, die door het gebruik teloorgaan, zoals het gaat met voorschriften en leringen van mensen. 23 Dit toch is, al staat het in een roep van wijsheid met zijn eigendunkelijke godsdienst, zijn nederigheid en zijn kastijding van het lichaam, zonder enige waarde (en dient slechts) tot bevrediging van het vlees.

En ik weet zeker, Adinomis, dat jij het niet doet als een eigendunkelijke godsdienst zoals hier staat, en zeg je, ik laat het me niet opleggen... Maar Paulus veegt het allemaal op één hoop.

Elkaar er niet over oordelen, staat er ook bij. Ik denk dat het als eerste betekent dat al die mensen die tot geloof kwamen. heidenen en Joden, allemaal moesten wennen dat ze geen rituelen meer hadden van feesten (sorry :)), spijswetten en wat er allemaal nog meer bestond in heidendom en Joden dom.
Ze mochten elkaar er niet op veroordelen ...
Je kunt het ook omdraaien, wie aan een dag hecht, doet het om de Heer, en wie eet of niet eet doet het om de Heer. We mogen in die zin elkaar niet veroordelen, en dat doe ik ook niet! :)

Maar als we het er over hebben zie ik het als in z'n geheel behorende bij de oude bedeling....

Het jezelf opleggen, dat je vrijwillig wil gaan voldoen maakt geen verschil, je gaat even weer buurten bij je vorige 'man' zoals Rom 7 aangeeft.
Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.   Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan

Priscilla en Aquila

 • Hero Member
 • *****
 • Berichten: 10069
 • u hebt Mijn woord bewaard
  • Bekijk profiel
Spijswetten
« Reactie #56 Gepost op: november 12, 2012, 09:54:58 am »

quote:

pjotr schreef op 12 november 2012 om 08:58:
Dank Prisca en Aquila,

Dat zou ook mijn reactie zijn op Adinomis. Nog eentje: Romeinen 3: 19 en 20:
door de wet is de hele wereld strafwaardig. De wet is het document dat ons aanklaagt.
:)
Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.   Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Spijswetten
« Reactie #57 Gepost op: november 12, 2012, 12:01:08 pm »

quote:

pjotr schreef op 12 november 2012 om 09:14:

De wet houdt stand tot de komst van de Messias. Uit de Bijbel valt een eerste en een tweede komst de destilleren. In dezelfde lijn kan er staan dat de wet niet vergaat tot "alles zal zijn geschied" en "zolang de hemel en aarde bestaan". Voor wie in Christus zijn, heeft het oordeel al plaats gevonden, zij leven het eeuwige leven en zijn dood voor de zonde. Met Christus is alles immers al geschied en is wat er nu nog gebeurt naspel. De realiteit van de wereld waarin we leven is een andere. Wie niet in Christus is, gaat met of zonder wet, al dan niet geoordeeld door die wet, verloren.
Jezus zegt Zelf dat hij niet is gekomen om de Wet af te schaffen.
Matteus 5
17 Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.

Jezus geeft hier Zelf de opdracht om de Wet van de profeten te DOEN !
Matteus 23
3   daarom, al wat zij u zeggen dat u in acht moet nemen, neem dat in acht en doe het; maar doe niet naar hun werken,  want zij zeggen het, maar doen het zelf niet.

Wederom de oproep dat we nog steeds een dader van de Wet moeten proberen te zijn.
Jacobus 1
25   Hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid, en daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtig hoorder geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet.

Door Christus zijn we ontslagen van de Wet, maar de Wet bestaat nog steeds.

Tot slot je citaat:

quote:

Wie niet in Christus is, gaat met of zonder wet, al dan niet geoordeeld door die wet, verloren
Hierbij ga je compleet voorbij aan het feit dat er in de Schrift veelvuldig wordt gesproken over een oordeel en niet veroordelen.

Pas in het eindoordeel, na opname, na Wederkomst Jezus als Messias, na 1000 jarig vredesrijk op aarde als satan is opgesloten, na weer vrijlaten van satan en laatste beproeving van alle ongelovigen, zal G'd de Vader Zelf oordelen naar hun werken..

Openbaringen 20
12 En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God; en de boeken werden geopend; en een ander boek werd geopend, datdes levens is: en de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken.
13 En de zee gaf de doden, die in haar waren; en de dood en de hel gaven de doden, die in hen waren; en zij werden geoordeeld, een iegelijk naar hun werken.

De doden (degenen nog zonder het Eeuwige Leven) worden geoordeeld (niet veroordeeld) naar hun werken. Immers degenen in Christus zullen hier met zekerheid niet worden veroordeeld. Allen zonder Christus, naar hun werken
worden geoordeeld. (Niet perse veroordeeld).

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Spijswetten
« Reactie #58 Gepost op: november 12, 2012, 12:03:46 pm »

quote:

Priscilla en Aquila schreef op 12 november 2012 om 09:15:
[...]

Ja, je hebt gelijk dat de wet er nog steeds is voor de mens die niet met Christus gekruisigd is...
En die wet zal over ieder het schuldig uitspreken...


Zie mijn reactie op Pjotr in deze.
Niet allen in Christus (valse kerk/hoer van Babylon) zullen worden vrijgesproken.
Niet allen zonder Christus worden veroordeeld, maar geoordeeld naar hun werken.

pjotr

 • Berichten: 388
  • Bekijk profiel
Spijswetten
« Reactie #59 Gepost op: november 12, 2012, 01:17:14 pm »

quote:

learsi schreef op 12 november 2012 om 12:01:
[...]


Jezus zegt Zelf dat hij niet is gekomen om de Wet af te schaffen.
Matteus 5
17 Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.

Jezus geeft hier Zelf de opdracht om de Wet van de profeten te DOEN !
Matteus 23
3   daarom, al wat zij u zeggen dat u in acht moet nemen, neem dat in acht en doe het; maar doe niet naar hun werken,  want zij zeggen het, maar doen het zelf niet.


Zolang Jezus nog niet alles volbracht had, is het inderdaad opdracht je te onderwerpen aan de wettige opvolgers van Mozes, in Hebreeën de ordening van Aaron. Onze Heer Jezus liep de weg van de gehoorzaamheid.

quote:

Wederom de oproep dat we nog steeds een dader van de Wet moeten proberen te zijn.
Jacobus 1
25   Hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid, en daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtig hoorder geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet.

Door Christus zijn we ontslagen van de Wet, maar de Wet bestaat nog steeds.

Welke wet? Die der vrijheid. Dit is niet echt een bewijstekst in dit verband, aangezien we van mening verschillen of de wet in deze tekst gelijkgesteld mag worden met de wet van Mozes.

quote:


Tot slot je citaat:

[...]

Hierbij ga je compleet voorbij aan het feit dat er in de Schrift veelvuldig wordt gesproken over een oordeel en niet veroordelen.

Pas in het eindoordeel, na opname, na Wederkomst Jezus als Messias, na 1000 jarig vredesrijk op aarde als satan is opgesloten, na weer vrijlaten van satan en laatste beproeving van alle ongelovigen, zal G'd de Vader Zelf oordelen naar hun werken..
Johannes 3: 18
Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

quote:

Openbaringen 20
12 En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God; en de boeken werden geopend; en een ander boek werd geopend, dat des levens is: en de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken.
13 En de zee gaf de doden, die in haar waren; en de dood en de hel gaven de doden, die in hen waren; en zij werden geoordeeld, een iegelijk naar hun werken.

De doden (degenen nog zonder het Eeuwige Leven) worden geoordeeld (niet veroordeeld) naar hun werken. Immers degenen in Christus zullen hier met zekerheid niet worden veroordeeld. Allen zonder Christus, naar hun werken worden geoordeeld. (Niet perse veroordeeld).
De Bijbel spreekt veelvuldig over een Dag des Heren, een dag van oordeel, etc. Als we kijken naar de komst van Jezus Christus in deze wereld, dan is dat nogal wat anders dan men zich dat voorstelde. Jezus komst was immers niet het einde van de wereld. Vandaar dat men kan spreken van een eerste en een tweede komst. De beslissende slag is echter al uitgedeeld. De draak is uit de hemel gegooid en vecht nu nog tegen de volgelingen van Jezus Christus. Ja er blijft nog een oordeel over. Gods Koninkrijk is immers nog niet ten volle gerealiseerd. Maar voor wie in Christus is, heeft dat oordeel al 2000 jaar geleden plaatsgevonden.