Auteur Topic: Spijswetten  (gelezen 14043 keer)

Priscilla en Aquila

 • Hero Member
 • *****
 • Berichten: 10069
 • u hebt Mijn woord bewaard
  • Bekijk profiel
Spijswetten
« Reactie #60 Gepost op: november 12, 2012, 01:27:20 pm »

quote:

learsi schreef op 12 november 2012 om 12:03:
[...]


Zie mijn reactie op Pjotr in deze.
Niet allen in Christus (valse kerk/hoer van Babylon) zullen worden vrijgesproken.
Niet allen zonder Christus worden veroordeeld, maar geoordeeld naar hun werken.
De hoer, de valse kerk is niet IN CHRISTUS. Hij kent ze zelfs niet... Al hebben ze in Zijn naam misschien heel wat gezegd en gedaan... lees hiervoor maar Op 3 de brief aan Laodicea, Jezus staat buiten en klopt aan...
Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.   Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Spijswetten
« Reactie #61 Gepost op: november 12, 2012, 05:20:20 pm »

quote:

Priscilla en Aquila schreef op 12 november 2012 om 13:27:
[...]

De hoer, de valse kerk is niet IN CHRISTUS. Hij kent ze zelfs niet... Al hebben ze in Zijn naam misschien heel wat gezegd en gedaan... lees hiervoor maar Op 3 de brief aan Laodicea, Jezus staat buiten en klopt aan...


Probleem is dat de Hoer van Babylon wel zal denken dat ze Christus kennen EN dienen. Ze laten zich meeslepen door de valse profeet, die de anti-christ helpt.

Een teken zal duidelijk zijn, ze zullen zich tegen het uitverkoren Volk Israël keren of Israël op zijn best niet steunen en zogenaamd neutraal blijven.

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Spijswetten
« Reactie #62 Gepost op: november 12, 2012, 07:06:11 pm »

quote:

pjotr schreef op 12 november 2012 om 13:17:

 Johannes 3: 18
Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.


Johannes is de apostel van de Liefde:

1 Johannes 4:7-21


7 Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. 8 Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde. 9 En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. 10 Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden.
11 Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben. 12 Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden. 13 Dat wij in hem blijven en hij in ons, weten we doordat hij ons heeft laten delen in zijn Geest. 14 En we hebben zelf gezien waarvan we nu getuigen: dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft als redder van de wereld. 15 Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God. 16 Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem.
17 Zo is de liefde bij ons werkelijkheid geworden, en daardoor kunnen we op de dag van het oordeel vol vertrouwen zijn, want hoewel wij nog in deze wereld zijn, zijn we als Jezus. 18 De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden. 19 Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad. 20 Als iemand zegt: ‘Ik heb God lief,’ maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God, die hij nooit gezien heeft, liefhebben als hij de ander, die hij wel ziet, niet liefheeft. 21 We hebben dan ook dit gebod van hem gekregen: wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben.

Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Het is helder dat geloof en liefde hier in relatie met elkaar staan. Geloof kan niet los van de liefde staan en de liefde uit zich in daden.

dus terecht de schapen en bokken-oordeel in Mattheüs 25: 31 t/m 46
« Laatst bewerkt op: november 12, 2012, 07:07:01 pm door gaitema »
Een nieuwe start is een nieuw begin

Adinomis

 • Berichten: 1813
  • Bekijk profiel
Spijswetten
« Reactie #63 Gepost op: november 12, 2012, 08:14:05 pm »

quote:

Priscilla en Aquila schreef op 11 november 2012 om 23:05:

Hoi Adinomis. :)

Ik lees deze discussie door en heb zo even een opmerking.
Als ik Kolossenzen lees, zie ik daar die tekst over het bewijsstuk...
Even citeren:

Kol.2:14 Uitgewist hebbende het handschrift, dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, hetwelk, zeg ik, enigerwijze ons tegen was, en heeft datzelve uit het midden weggenomen, hetzelve aan het kruis genageld hebbende;
15 En de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft Hij die in het openbaar tentoongesteld, en heeft door hetzelve over hen getriomfeerd.


Een vraagje (en ik ben ook bereid hier opnieuw over na te denken :) )
Wat is hier het bewijsstuk van onze overtredingen?
Wat zijn de inzettingen die tegen ons getuigden?
Die inzettingen zijn weggedaan door ze aan het kruis te nagelen staat er...
Het bewijsstuk is niet de wet, maar het handschrift: de schuldigverklaring. Hetzelfde woord voor handschrift wordt ook gebruikt in Lucas 16:6,7.

In dat handschrift staat beschreven aan welke wetten we schuldig staan. Net zo als in Lucas 16 de schulden gespecificeerd zijn. De straf op het niet nakomen van de wet was de vloek.

Toen in Deut. 27 op de berg Ebal tot twaalf maal vervloekingen werden uitgesproken voor allerlei onderdelen van de wet, antwoordde het volk:
 Deut. 27:26 “Vervloekt is een ieder die zich niet houdt aan de bepalingen van deze wet.” Dan antwoordt heel het volk: “Amen.”’

Jezus zei in Math. 5:18 Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn.

De wet was goed, maar wij waren niet goed. We verdienden de vloek die we over onszelf hadden uitgeroepen. Daarom werd niet de wet met Christus gekruisigd, maar de vloek van de wet. Eigenlijk is die wet een wetmatigheid, (zoiets als bijv. de wet van de communicerende vaten) Er is een wetmatigheid van zonde die tot de dood leidt en dat is de vloek van de wet. De wet van God is niet aan het kruis genageld. God laat zijn eigen woorden niet kruisigen. God heeft ook niets fout gedaan wat teniet gedaan moet worden. Aan het kruis werd genageld de wetmatigheid van zonde die tot de dood leidt: de vloek der wet.
 
Hier aan het kruis hing Iemand die wel Gods geboden volkomen had gehouden. De schuldigverklaring werd hierdoor vernietigd. Satan en zijn trawanten werden openlijk in het ongelijk gesteld. Tegelijk rustte de vloek van God op Hem vanwege onze zonden.

Wij moeten nu sterven aan ons eigen "ik", dan zijn we samen met Christus gekruisigd. Nu moeten we leren luisteren naar de Geest die in ons woont en niet meer naar de oude Adam. Zo mogen we delen met Christus in de vrijspraak

Dit wordt bevestigd in Galaten 3:13 waar wordt gezegd, dat "Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet".  Dat handschrift werd aan het kruis genageld.

quote:


Ik denk toch dat het de wet is, die tegen ons zei: Dit mag je niet en dat mag je niet...
Ze roepen als het ware: schuldig! En die wet die ons schuldigverklaarde... is aan het kruis genageld.
Dat zou God nooit doen zeg je...

De wet zegt inderdaad: dit mag je niet en dat mag je niet. Maar de 10 geboden bijvoorbeeld beginnen met: Ik heb je bevrijd....
Ik weet niet dat ik gezegd heb: "Dat zou God nooit doen". In welk verband heb ik dat gezegd?
Een wet kan ons in feite niet schuldig verklaren. Dat doet de Maker van de wet.
En die schuld heeft Hij op Christus gelegd.

Nu is het geloof in Christus de bron van waaruit we leven. Jezus heeft de wet volmaakt gehouden en dat wordt ons toegerekend. Wij groeien toe naar zijn beeld en daar hoort ook het houden van de wet bij, zoals Hij dat volmaakt heeft gedaan. Die wet is er nog. God vernietigt geen wet die heilig en goed is, door deze aan het kruis te nagelen.

Door Christus gaat in vervulling wat Galaten 5 zegt: we gaan vrucht dragen door de Heilige Geest en daardoor komen we niet in conflict met de wet. 27 Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet? Der werken? Neen, maar door de wet des geloofs.

Rom.3:28 Wij besluiten dan, dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet.
29 Is God een God der Joden alleen? en is Hij het niet ook der heidenen? Ja, ook der heidenen;
30 Nademaal Hij een enig God is, Die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof, en de voorhuid door het geloof.
31 Doen wij dan de wet te niet door het geloof? Dat zij verre; maar wij bevestigen de wet.


Als we de wet bevestigen blijkt dat deze niet weggedaan is aan het kruis.
 
De rechtvaardiging is door het geloof, niet door de wet. De uitgangspunten zijn veranderd. We benaderen de wet vanuit een andere invalshoek. Niet door een rijtje geboden, maar door de leiding van de Heilige Geest:

Rom. 8:1 Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. 2 De wet van de Geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood. 3 Waartoe de wet niet in staat was, machteloos als hij was door de menselijke natuur, dat heeft God tot stand gebracht. Vanwege de zonde heeft hij zijn eigen Zoon als mens in dit zondige bestaan gestuurd; zo heeft hij in dit bestaan met de zonde afgerekend, 4 opdat in ons wordt volbracht wat de wet van ons eist.


De wet van zonde en dood betekent een wetmatigheid: Zonde leidt tot de dood.
Wetsovertreding leidt tot vervloeking. Dat is ongedaan gemaakt, doordat de vloek op Jezus was, want een gehangene is door God vervloekt.
 
Gal.3:13 Christus heeft ons verlost van den vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons; want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die aan het hout hangt.
Rom.12:21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

grondig christelijk

 • Berichten: 3071
 • Wat was, Dat is, Zal zijn
  • Bekijk profiel
Spijswetten
« Reactie #64 Gepost op: november 12, 2012, 08:23:34 pm »

quote:

Priscilla en Aquila schreef op 12 november 2012 om 13:27:
[...]

De hoer, de valse kerk is niet IN CHRISTUS. Hij kent ze zelfs niet... Al hebben ze in Zijn naam misschien heel wat gezegd en gedaan... lees hiervoor maar Op 3 de brief aan Laodicea, Jezus staat buiten en klopt aan...
hoera, jullie bent er weer, hopelijk geen incident

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Spijswetten
« Reactie #65 Gepost op: november 12, 2012, 09:09:45 pm »

quote:

pjotr schreef op 12 november 2012 om 13:17:
Johannes 3: 18
Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

Dit zie ik zo eigenlijk:
Inderdaad, geen mens kan de wet zelf volbrengen of heeft de Wet zelf kunnen volbrengen en is daarmee schuldig. De Wet veroordeeld die mens, of beter, want een wet kan niet veroordelen, de Schepper van de Wet veroordeeld met de Wet deze mens.

Maar we lezen ook in het evangelie oa. dat Jezus spreekt over de hemel waar zich bevinden de oude bekende Joodse dienaren uit het OT en de bekende profeten. Toch hebben dezen allen zeker niet de Wet geheel volbracht, de Schrift wint daarom ook geen doekjes. Maar TOCH heeft G'd de Vader dezen op basis van Zijn individuele Genade vrijgesproken ook al aren ze veroordeeld op basis van de Wet.
Wel is hier een feit dat dit geen ongelovige heidenen waren maar gelovigen in en dienaren van Vader G'd.

Wanneer ik dan in openbaringen lees dat de Vader G'd in Zijn Eindoordeel oordeelt op basis van werken en er niet staat veroordeeld op basis van werken, geeft dat toch te kennen dat nog niet zeker is welk oordeel G'd de Vader zal vellen?

pjotr

 • Berichten: 388
  • Bekijk profiel
Spijswetten
« Reactie #66 Gepost op: november 12, 2012, 09:18:02 pm »

quote:

Adinomis schreef op 12 november 2012 om 20:14:

[...]
Het bewijsstuk is niet de wet, maar het handschrift: de schuldigverklaring. Hetzelfde woord voor handschrift wordt ook gebruikt in Lucas 16:6,7.

In dat handschrift staat beschreven aan welke wetten we schuldig staan. Net zo als in Lucas 16 de schulden gespecificeerd zijn. De straf op het niet nakomen van de wet was de vloek.

Hierin wil ik wel met je meegaan. Deze kwestie is eigenlijk een zijspoortje over inzettingen. Ik vind het ook wel logisch om een wet niet aan het kruis te nagelen.

quote:

Als we de wet bevestigen blijkt dat deze niet weggedaan is aan het kruis.
We hoeven het Oude Testament ook niet uit de Bijbel te halen. Door ons niet aan de wet te houden en toch te doen wat de wet gebiedt, blijkt dat de wet in onze harten geschreven is. De wet was tuchtmeester tot Christus kwam, nu dienen we niet naar de letter, maar naar de Geest.

quote:

De rechtvaardiging is door het geloof, niet door de wet. De uitgangspunten zijn veranderd. We benaderen de wet vanuit een andere invalshoek. Niet door een rijtje geboden, maar door de leiding van de Heilige Geest:

Juist. En zo lang mensen de wet blijven gebruiken als maatstaf en voorschrift, blijft het nodig om ze er op te wijzen dat de wet niet ons houvast is. Jezus Christus is ons houvast. Maar omdat mensen zo verstrengeld zijn met het oude gebruik van de wet, worden er in het Nieuwe Testament harde woorden gebruikt om die weg af te sluiten.

Ik denk dat de betekenis van de wet ligt in de profetie van de komst van Jezus, van de nieuwe mens en de nieuwe hemel en aarde. Net als dat de tabernakel gemaakt werd naar het voorbeeld dat op de berg werd getoond, zo zijn ook de voorschriften gericht op de mens die door God is bedoeld. Dat is in de eerste plaats de Heer Jezus. Met Hem begint de herschepping. Maar hoewel de tabernakel en later de tempel indrukwekkend waren om te zien, staken ze pover af bij het voorbeeld, het hemelse heiligdom. Zo is het ook met de wet.

Nu Jezus is gekomen, hoeven we ons niet meer te richten op de schaduw die de wet is, want Jezus, de nieuwe mens, is gekomen. Maar als wij meer op Jezus gaan lijken, zal ook blijken dat we niet tegen de wet ingaan. De wet was immers profetie en voorafschaduwing van Jezus. De Geest van Christus die God ons geeft, werkt in ons en maakt dat we kunnen onderscheiden. Als we nog willen spreken over wet, dan is er de wet om vrij te zijn en om lief te hebben. Christus heeft ons immers bevrijd en bedoeld om weer in liefde met God en de naaste te leven.

pjotr

 • Berichten: 388
  • Bekijk profiel
Spijswetten
« Reactie #67 Gepost op: november 12, 2012, 09:49:04 pm »

quote:

learsi schreef op 12 november 2012 om 21:09:
[...]
Maar we lezen ook in het evangelie oa. dat Jezus spreekt over de hemel waar zich bevinden de oude bekende Joodse dienaren uit het OT en de bekende profeten. Toch hebben dezen allen zeker niet de Wet geheel volbracht, de Schrift wint daarom ook geen doekjes. Maar TOCH heeft G'd de Vader dezen op basis van Zijn individuele Genade vrijgesproken ook al waren ze veroordeeld op basis van de Wet.
Wel is hier een feit dat dit geen ongelovige heidenen waren maar gelovigen in en dienaren van Vader G'd.

Wanneer ik dan in openbaringen lees dat de Vader G'd in Zijn Eindoordeel oordeelt op basis van werken en er niet staat veroordeeld op basis van werken, geeft dat toch te kennen dat nog niet zeker is welk oordeel G'd de Vader zal vellen?
God regeert in zijn Koninkrijk. In dit Koninkrijk kan geen zonde bestaan en is geen lijden. Als Jezus op aarde komt, dan breekt het Koninkrijk van God zich baan. Allerlei wonderen gebeuren, demonen worden uitgedreven, zonden vergeven en Jezus zegt ergens (Marcus?) dat Hij de duivel als een bliksem uit de Hemel ziet vallen. Als je alles wat in de evangeliën gebeurt naast de profetieën legt, dan klopt het deels wel, deels niet. Want in de profetieën is sprake van één komst. Maar als Jezus er is, blijkt dat alles niet tegelijk of kort na elkaar plaatsvindt. De tekenen zijn er wel, maar de profetieën worden niet als een soort programma afgewerkt. Het Koninkrijk is beperkt tot één persoon. Jezus moet naar de hemel gaan, zodat de Geest kan worden uitgestort.

Als Jezus' offer voor ons vrijspraak is, dan betekent dat voor mij dat daar het oordeel al heeft plaatsgevonden. Vandaar ook dat Jezus ook naar de geesten in de gevangenis gaat om het goede nieuws te brengen. Alleen in wie Christus toelaten, kan Gods Koninkrijk gestalte krijgen. Om in te gaan in het Koninkrijk, moet je door het oordeel heen. Maar in Christus is er vrijspraak. Voor dat deel van de wereld dat niet in Christus is, blijft het oordeel aan het einde van de tijd over.

Hoe het oordeel er aan het einde van de tijd uitziet, wie zal het zeggen? Openbaring is een boek waarin heel wat profetieën uit het Oude Testament zijn verwerkt, en situeert het oordeel aan het einde van de tijd. Zo is het ook met de beelden die de Heer Jezus gebruikt in zijn gelijkenissen.

Er zijn wat betreft het oordeel twee lijnen: eentje die samenhangt met Jezus' offer en eentje die samenhangt met de voltooiing van Gods Koninkrijk. Voor Gods kinderen, ook die uit het Oude Testament, is het niet onzeker. Jezus zegt tegen de misdadiger die naast Hem aan het kruis hangt: Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Zo zijn de gelovigen uit het OT nu al bij de Heer.

Priscilla en Aquila

 • Hero Member
 • *****
 • Berichten: 10069
 • u hebt Mijn woord bewaard
  • Bekijk profiel
Spijswetten
« Reactie #68 Gepost op: november 12, 2012, 10:52:45 pm »

quote:

grondig christelijk schreef op 12 november 2012 om 20:23:
[...]


hoera, jullie bent er weer, hopelijk geen incident
Haha, als het een beetje gezellig blijft... wil ik af en toe wel es weer kijken... :) Misschien... slagje om de arm...
Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.   Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Spijswetten
« Reactie #69 Gepost op: november 12, 2012, 11:44:37 pm »

quote:

learsi schreef op 12 november 2012 om 21:09:
[...]

Dit zie ik zo eigenlijk:
Inderdaad, geen mens kan de wet zelf volbrengen of heeft de Wet zelf kunnen volbrengen en is daarmee schuldig. De Wet veroordeeld die mens, of beter, want een wet kan niet veroordelen, de Schepper van de Wet veroordeeld met de Wet deze mens.

Maar we lezen ook in het evangelie oa. dat Jezus spreekt over de hemel waar zich bevinden de oude bekende Joodse dienaren uit het OT en de bekende profeten. Toch hebben dezen allen zeker niet de Wet geheel volbracht, de Schrift wint daarom ook geen doekjes. Maar TOCH heeft G'd de Vader dezen op basis van Zijn individuele Genade vrijgesproken ook al aren ze veroordeeld op basis van de Wet.
Wel is hier een feit dat dit geen ongelovige heidenen waren maar gelovigen in en dienaren van Vader G'd.

Wanneer ik dan in openbaringen lees dat de Vader G'd in Zijn Eindoordeel oordeelt op basis van werken en er niet staat veroordeeld op basis van werken, geeft dat toch te kennen dat nog niet zeker is welk oordeel G'd de Vader zal vellen?


En het schapen en bokkenoordeel van Matt. 25?
Hoe lees je dat?

De profeten kwamen er omdat ze geloofden in de messias die komen zou en in God. Zij hadden de kracht om toch de geboden veelal wel te gehoorzamen, vanwege hun sterke liefde voor God. Mozus zondigde maar zelden. Het was pas bij zijn woeste stokslag op de rots, waardoor God hem zei dat hij ook niet het land mocht in trekken. Hoewel hij wel met de hemelvaart nog eens een kijkje over het land mocht nemen.
« Laatst bewerkt op: november 12, 2012, 11:45:02 pm door gaitema »
Een nieuwe start is een nieuw begin

Priscilla en Aquila

 • Hero Member
 • *****
 • Berichten: 10069
 • u hebt Mijn woord bewaard
  • Bekijk profiel
Spijswetten
« Reactie #70 Gepost op: november 13, 2012, 12:05:46 am »

quote:

Adinomis schreef op 12 november 2012 om 20:14:

[...]


Het bewijsstuk is niet de wet, maar het handschrift: de schuldigverklaring. Hetzelfde woord voor handschrift wordt ook gebruikt in Lucas 16:6,7.

In dat handschrift staat beschreven aan welke wetten we schuldig staan. Net zo als in Lucas 16 de schulden gespecificeerd zijn. De straf op het niet nakomen van de wet was de vloek.
Ja in mijn post daarna, heb ik dat al wat meer genuanceerd. :)

quote:

Jezus zei in Math. 5:18 Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn.

De wet was goed, maar wij waren niet goed. We verdienden de vloek die we over onszelf hadden uitgeroepen. Daarom werd niet de wet met Christus gekruisigd, maar de vloek van de wet.

Hij werd een vloek voor ons. Mee eens. :)
Om wat duidelijkheid te krijgen over wat er dan eigenlijk aan het kruis is genageld: de schuldigverklaring...
Is er ook een tekst in Efeze die het met iets andere woorden uitlegt:

quote:


Ef 2: 15
doordat Hij in zijn vlees de wet der geboden, in inzettingen bestaande, buiten werking gesteld heeft...

In Zijn Lichaam, heeft Christus de wet der geboden (duidelijk dat dit de wet is waar we het over hebben, buiten werking gesteld. Dat betekent: de wet geldt niet meer voor ons, is buiten werking. (belangrijk om dit te zien, dat hier de wet van de geboden wordt bedoeld, want de formulering 'wet' wordt ook wel eens ander bedoeld en daardoor kan er verwarring ontstaan. Maar hier zijn het de geboden en inzettingen...

En ik bedoel inderdaad zoals jij hier het hebt over wetmatigheid...

quote:

Eigenlijk is die wet een wetmatigheid, (zoiets als bijv. de wet van de communicerende vaten) Er is een wetmatigheid van zonde die tot de dood leidt en dat is de vloek van de wet. De wet van God is niet aan het kruis genageld. God laat zijn eigen woorden niet kruisigen. God heeft ook niets fout gedaan wat teniet gedaan moet worden. Aan het kruis werd genageld de wetmatigheid van zonde die tot de dood leidt: de vloek der wet.
 
Hier aan het kruis hing Iemand die wel Gods geboden volkomen had gehouden. De schuldigverklaring werd hierdoor vernietigd. Satan en zijn trawanten werden openlijk in het ongelijk gesteld. Tegelijk rustte de vloek van God op Hem vanwege onze zonden.

Wij moeten nu sterven aan ons eigen "ik", dan zijn we samen met Christus gekruisigd. Nu moeten we leren luisteren naar de Geest die in ons woont en niet meer naar de oude Adam. Zo mogen we delen met Christus in de vrijspraak

Dit wordt bevestigd in Galaten 3:13 waar wordt gezegd, dat "Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet".  Dat handschrift werd aan het kruis genageld.

Mee eens, dat Christus ons heeft bevrijd van de vloek der wet.

En dan kunnen we het hebben over dat de Geest ons nu leidt, en de wet in ons wordt vervuld... etc.
Maar de kern zit 'em hierin: Jij ziet het zo dat we nu uit dankbaarheid de wet weer moeten houden, eigenlijk zoals de GKV het leert. :) En dat gaat door de Geest... en ook neem je de spijswetten etc er weer bij. Hierin ga je verder dan de GKV. :)

Ik kan dat helemaal gaan becommentariëren maar denk ineens aan iets anders:

Christus is niet gekomen om de wet af te schaffen, maar om die te vervullen.
Maar je moet ons niet in Zijn plaatst zien!! God eiste vanaf dat de 10 geboden werden gegeven op de Sinai, dat de mens die Goddelijke volmaakte wet, vervat in de 10 geboden, zou vervullen.
Maar zoals je al zei, dat konden we niet. Daarom kwam Christus ook: Om te laten zien dat Hij de mens was die volmaakt Gods wil kon doen.
Hij had dan ook dat geheim: de Geest.

Maar er staat nog iets anders in de Bijbel: Christus droeg niet alleen de vloek van de wet, Hij is ook HET EINDE DER WET. Rom 10: 4.
Er staat niet: Christus maakt een einde aan de vloek der wet, nee, Hij is het einde van de wet.
En in het stukje daarna wordt er nergens weer gezegd dat we de wet weer moeten gaan houden (al zouden we het nu door de Geest kunnen)...

Dit stemt ook overeen met Galaten 3

quote:


 16 Nu werden aan Abraham de beloften gedaan en aan zijn zaad. Hij zegt niet: en aan zijn zaden, in het meervoud, maar in het enkelvoud: en aan uw zaad, dat wil zeggen: aan Christus. 17 Ik bedoel dit: de wet, die vierhonderd dertig jaar later is gekomen, maakt het testament, waaraan door God tevoren rechtskracht verleend was, niet ongeldig, zodat zij de belofte haar kracht zou doen verliezen.
19 Waartoe dient dan de wet? Om de overtredingen te doen blijken is zij erbij gevoegd, totdat het zaad zou komen, waarop de belofte sloeg,
 21 Is de wet dan in strijd met de beloften [Gods]? Volstrekt niet! Want indien er een wet gegeven was, die levend kon maken, dan zou inderdaad uit een wet de gerechtigheid voortgekomen zijn. 22 Neen, de Schrift heeft alles besloten onder de zonde, opdat ten gevolge van het geloof in Jezus Christus de belofte het deel zou worden van hen, die geloven.
23 Doch voordat dit geloof kwam, werden wij onder de wet in verzekerde bewaring gehouden met het oog op het geloof, dat geopenbaard zou worden. 24[ De wet is dus een tuchtmeester voor ons geweest tot Christus, opdat wij uit geloof gerechtvaardigd zouden worden. 25 Nu echter het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. /b]
26 Want gij zijt allen zonen van God, door het geloof, in Christus Jezus.  29 Indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij zaad van Abraham, en naar de belofte erfgenamen.

Kijk naar het laatste zinnetje, het gaat om geloof en dan ineens hebben we het niet meer over de wet, maar over de belofte, en is het dat geloof wat ons kinderen van Abraham maakt! Niets over de wet hier! Ook niets over de volmaakte Jood, die de wet volmaakt houdt!

Als je twee perioden door elkaar gaat halen, oude en nieuwe testament om het even grofweg te zeggen, dan kom je in de knoop.
Het is dan geloof en genade mixen met werken.... want al gaat de wet houden door de Geest (en is dat al raar gezegd, wat werken horen bij de wet, en geloof hoort bij de Geest) , je moet toch werken doen: varkensvlees laten staan, allerlei andere zaken misschien dan ook wel...

Rom 7 heeft het over twee mannen, de ene man is de wet, die hardvochtige man die alles van ons eist. En die kon niet dood, maar we wilden wel van hem af. Daarom was de oplossing dat WIJ dood gingen, om het eigendom te worden van een Ander...
Dan ga je toch niet weer terug naar die hardvochtige eiser? Dan pleeg je eigenlijk een soort overspel. Want, de wet eist, en dat blijft hij doen, al zeg je: ik doe dat nu door de Geest.

Zoals Paulus ook zegt tegen de Galaten: als je je gaat besnijden, dan ben je verplicht de hele wet weer te houden en lig je weer onder de vloek. Christus doet je dan geen nut. En dat terwijl die Galaten misschien helemaal niet vonden dat ze door zich te laten besnijden, ze de hele wet weer moesten houden.

Alleen Jezus kon dat als mens op die manier. Hij werd als Jood geboren toen alles van die godsdienst nog gewoon bestond, en dat gaf Hem ook juist de gelegenheid om te laten zien dat Hij die wet met alles wat erbij kwam kon houden - volmaakt.
Maar, de pedagoog is nu overbodig, de werkelijkheid, Christus, is gekomen.
Die is onze leermeester nu Zelf, alles op een Geestelijke manier. Hij in ons...
En dan kom je aan Matt 5. Dat is de geestelijke 'manier/wet' door geloof...
Maar daarvoor hoef ik niet meer de wetten van het OT te gaan volgen. Matt 5 gaat een heel stuk verder en laat de Geest zien waarin God wil dat we leven.
Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.   Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan

Adinomis

 • Berichten: 1813
  • Bekijk profiel
Spijswetten
« Reactie #71 Gepost op: november 13, 2012, 12:18:17 pm »
Antwoord aan Priscilla en Aquila

Efeze 2:13 Maar nu in Christus Jezus, zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus.
14 Want  Hij is onze vrede, Die deze beiden één gemaakt heeft, en den middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende,
15 Heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees te niet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande; opdat Hij die twee in Zichzelven tot een nieuwen mens zou scheppen, vrede makende;
16 En opdat Hij die beiden met God in één lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelve gedood hebbende.
17 En  komende, heeft Hij door het Evangelie vrede verkondigd u, die verre waart, en dien, die nabij waren.
18 Want  door Hem hebben wij beiden den toegang door één Geest tot den Vader.
19 Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen, en huisgenoten  Gods;

(omdat enkele forumleden de voorkeur geven aan de SV ivm betrouwbaarheid, gebruik ik die hier)

Gij die veraf waart = dat zijn de gelovigen uit de heidenen. Deze zijn één gemaakt . Er “was” vijandschap tussen Joden en heidenen, maar in Christus is die vijandschap opgeheven. Maar zonder Christus bestaat die vijandschap nog, dat zien we vandaag en door alle tijden heen.

Door het kruis zijn die beiden in één lichaam verzoend. Hier staat dóór het kruis en niet aan het kruis. Het is een gevolg van de kruisdood, waardoor de wet ons niet meer kan veroordelen. Dat is nu precies de reden waarom ik contacten leg met de Messiaanse Joden. We horen bij elkaar. We zijn één Lichaam, het lichaam van Christus. Door de Heilige Geest hebben we samen toegang tot de Vader. De Joden moeten niet bij ons komen, maar wij moeten naar de gelovige Joden, want we zijn medeburgers van hen.
Die tussenmuur is eigenlijk weer tussen ons opgetrokken. Ik wil een brug zijn naar beide groepen. Die muur heeft inderdaad met de wet te maken.

Als de Heilige Geest me wijst op Jesaja 66:17, wijst Hij me niet op een wetsartikel, maar op Gods gedachten. Ik word daardoor aangesproken en uiteindelijk doe ik wat Gods wet al eerder bepaalde. Dat gebeurde uit liefde tot God en niet om rechtvaardigheid te zoeken door het nakomen van bepalingen. Op die manier ben ik ook anders gaan denken over de kwestie sabbat/zondag. Eigenlijk is dit volgens de wet van Christus, de wet van Liefde en de wet van de Geest, die de vervulling van de wet in ons tot stand brengt. (Rom.8: 4)

Christus is het einde der wet. Wat betekent dat? Niet dat de wet is afgeschaft. De werking ervan is beëindigd. De wet tot rechtvaardiging liep uit op de vloek. De wet was niet bedoeld als onze verlossing. Christus is de voltooiing van de wet. Maar door de wet hebben we wel leren begrijpen wat God wil.

Ik voel ook wel het spanningsveld tussen jouw en mijn opvatting. Ik zal ook niet beweren dat mijn inzicht de enig juiste is. Het is iets wat ik voortdurend in gebed breng en waarvoor ik wijsheid vraag,

Ik zou je willen vragen wat Jesaja 66:17 jou te zeggen heeft.

quote:


Rom 7 heeft het over twee mannen, de ene man is de wet, die hardvochtige man die alles van ons eist. En die kon niet dood, maar we wilden wel van hem af. Daarom was de oplossing dat WIJ dood gingen, om het eigendom te worden van een Ander...
Dan ga je toch niet weer terug naar die hardvochtige eiser? Dan pleeg je eigenlijk een soort overspel. Want, de wet eist, en dat blijft hij doen, al zeg je: ik doe dat nu door de Geest.
We moeten Romeinen 6 lezen in verband met de hoofdstukken 7 en 8. Die éne man is niet Gods wet waarvan geen tittel of jota zal worden weggedaan, maar dat is weer die wetmatigheid van de wet van zonde die tot de dood, de vloek leidt. Jezus is zelf het vleesgeworden Woord, dus incl. de wet. Het Woord is de Torah. En Hij is niet dood, Hij leeft.
In plaats van de wetmatigheid die tot de vloek leidt hebben we nu de wet van de Geest.

 Rom.8: 2 Want  de wet des Geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods.

We moeten nu leren luisteren naar de Geest die in ons woont, i.p.v. naar onze oude Adam, zodat de eis der wet in ons wordt vervuld, die naar de Geest wandelen.,
« Laatst bewerkt op: november 13, 2012, 12:21:04 pm door Adinomis »
Rom.12:21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

pjotr

 • Berichten: 388
  • Bekijk profiel
Spijswetten
« Reactie #72 Gepost op: november 13, 2012, 12:43:02 pm »

quote:

Adinomis schreef op 13 november 2012 om 12:18:
Antwoord aan Priscilla en Aquila
Christus is het einde der wet. Wat betekent dat? Niet dat de wet is afgeschaft. De werking ervan is beëindigd. De wet tot rechtvaardiging liep uit op de vloek. De wet was niet bedoeld als onze verlossing. Christus is de voltooiing van de wet. Maar door de wet hebben we wel leren begrijpen wat God wil.

Ik ben zo vrij om even op deze post te reageren. Als de werking beëindigd is, houdt de wet dan niet op wet te zijn? Ik heb twee aspecten genoemd die volgens mij horen tot de werking der wet, namelijk als maatstaf en als voorschrift. Met maatstaf bedoel ik dat de wet iets is waaraan je je zelf kan spiegelen en waar je ook een ander aan kan vergelijken.
Met voorschrift bedoel ik het gezag dat de formuleringen hebben en daaraan gekoppeld de sanctie. Ik kan immers aan de hand van de wet constateren of ik er wel of niet aan voldoe. Maar door het gezag, het feit dat het voorgeschreven is, maakt dat ik al dan niet schuldig ben.

Ongewenste situaties ontstaan bijvoorbeeld als mijn broer of zus in de gemeente vaststelt dat ik iets anders doe dan hij of zij, mijn gedrag langs de maatlat legt en ziet dat ik daarvan afwijk en vervolgens een beroep doet op het voorschrift, zodat ik in overtreding ben. Ongewenst, maar dat is nog licht uitgedrukt. We hebben elkaar niet te oordelen inzake van bijvoorbeeld de spijswetten.

Ik ben het met je eens als je zegt dat we door de wet hebben leren begrijpen wat God wil. Hij wil geen offerande, maar Hij wil ons hart. Hij wil ons helemaal.

small brother

 • Berichten: 1309
  • Bekijk profiel
Spijswetten
« Reactie #73 Gepost op: november 13, 2012, 02:12:57 pm »

quote:

Riemer Lap schreef op 09 november 2012 om 00:03:
Ik zou een stap verder willen gaan:
(1) is het stenigen van wetsovertreders (bv Num 15)  een Goddelijke opdracht? Zo ja, hoe gaan we dat invoeren?
(2) Zo nee, waarom dan niet?
(3) Moeten wij ook nog dieren offeren? In leviticus staan vele "Goddelijke opdrachten" daartoe.
(4) Zo ja: hoe gaan we dat organiseren? Zo nee: waarom dan niet?

En zo zijn er vele.
Graag antwoord op bovenstaande zaken.

De Liefde is niet een tegenstander van de dodelijke straffen, maar een erkenner van de juistheid van de dodelijke straffen !!

(1) Ja; maar de stenen  worden niet gegooid door de mens, maar door God Zelf. Christus om precies te zijn. Want in NIETS is de zonde verminderd zonde te zijn.

Als God ZELF de stenen gooit, dan is het liefde om te waarschuwen dat de vreselijke toorn van God zal komen.
De invoering heeft al plaatsgevonden. We leven nu onder de geestelijke wet. Stenen stapelen zich reeds nu op op de hoofden van hen die niet in de liefde zijn of er niet in willen blijven. En evenzovele lege onbezwaarde hoofden worden gevonden als er genade hebben ontvangen in Christus Naam in bekering en vergeving van de zonden.

(2) Het stenigen van de wetsovertreders kan niet de geest doden, maar wel het vlees. De ambitie en het enthousiasme om Gods Wil te doen en deze te waarborgen is daarom een slag in de lucht van het werkelijke leven, dat is het geestelijke leven voor het aangezicht van een Levende God. Daarom zal alleen God zelf een dergelijk bevel uit kunnen doen gaan, zoals Hij deed uitgaan tot Mozes en het Joodse volk.

Hoewel een en ander onverlet laat dat ook een overheid gesteld is om juist het vlees gedurende dit tijdelijke verblijf te regeren en dit te onderwerpen aan de regels en orde van de Liefde.

(3) Het offeren dat wij doen is het werkelijke waarover het voor-geschaduwde getuigde hoe het werkt. De verzoening is in het Zoen-offer van Christus. De heiliging is in alles. De wet is in alles. Dat betekent dat wij in alle facetten van dit leven ons de offers van toen indachtig horen te zijn om in de geestelijke werkelijkheid van nu, te kunnen beoordelen welke geestelijke offers Gode welgevallig zullen zijn, en welke offers God een gruwel zullen zijn.

(4) Het organiseren van dierenoffers is de morele overweging hoe een leven in reinheid en heiligheid zich onderscheidt van een leven in vermengeling met onheiligheid en onreinheid. Als er rook opstijgt naar de hemelen, dan is er altijd een vraag naar de voorafgegane heiliging en naar de heiligheid van het offer zelf. Zodoende kan het ene offer zijn als het offer van Abel, terwijl het andere gelijk-lijkende offer als het offer is van Kain.
Een grote fout zou dus zijn om heel de offerdienst als archaisch residu van vergane volken te verwijzen naar het land van afgedane zaken. Het oude testament is de enige erkende leerschool tot kennis van God en begrip van het nieuwe testament.

small brother

 • Berichten: 1309
  • Bekijk profiel
Spijswetten
« Reactie #74 Gepost op: november 13, 2012, 02:13:10 pm »

quote:

pjotr schreef op 12 november 2012 om 13:17:
Maar voor wie in Christus is, heeft dat oordeel al 2000 jaar geleden plaatsgevonden.

In Christus zijn is geen station waar de trein waarin wij zitten reeds is voorbijgegaan, maar het is de voettocht in het spoor van de trein die ons is voorgegaan, en die met ijzeren banden ons leidt op de weg van volkomen zekerheid en vastheid om in vrijheid te volgen; of om dat spoor te verlaten en andere wegen te gaan....

De Geest doet ons de weg kunnen lopen; maar de Geest is niet voor te stellen als een wagon die zich laat trekken door de locomotief die is voorgegaan.

Jouw gebruik van het woord "NA-spel" is in dat verband dus wellicht een beetje te ongedwongen en vrijblijvend. En het is ook niet bijbels. Want leven onder de wetten van Mozes is voorspel. Immers slechts een schaduw van het werkelijke. En het leven in de Geest is het waarlijke SPEL. En het ware na-spel, daarvan zal nog blijken in de toekomst dat dat is wat ons nog staat te wachten. Want de zegeviering is niet de vreugde van de zege alleen, maar ook de vreugde van terugkijken op de wedren in volkomen begrip van de toegevoegde waarde van het rennen.