Auteur Topic: Verbod op Godslastering  (gelezen 16482 keer)

Harmoniezoeker

 • Berichten: 678
  • Bekijk profiel
Verbod op Godslastering
« Reactie #100 Gepost op: december 31, 2012, 02:24:11 am »
learsi, ik begrijp je mening goed;  deze uitspraken vinden hun oorsprong in de slechte relaties en wantrouwen die mensen 1400 geleden vaak met elkaar hadden, de wrede conflicten slavernij etc.

In essentie, wat pure dienstbaarheid aan God en thiek betreft leren de religies hetzelfde.
Het Christendom is meer `centraal` in de Voorzienigheid van God, dat is zeker, maar de Islam is geen afgoderij - meer een religie die wedergeboorte nodig heeft;  maar kan niet hetzelfde worden gezegd van het wereldwijde Christendom nu, waar ontuchtelijke seksuele relaties, fraude zoals het onrechtmatige innen van uitkeringen, luiheid mbt uitslapen en passiviteit, gulzigheid mbt veel en lekker eten iedere dag ipv vasten en dipe innig gebed, vrij algemeen is geworden?

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Verbod op Godslastering
« Reactie #101 Gepost op: december 31, 2012, 03:24:14 pm »

quote:

Harmoniezoeker schreef op 31 december 2012 om 02:24:
learsi, ik begrijp je mening goed;  deze uitspraken vinden hun oorsprong in de slechte relaties en wantrouwen die mensen 1400 geleden vaak met elkaar hadden, de wrede conflicten slavernij etc.

In essentie, wat pure dienstbaarheid aan God en thiek betreft leren de religies hetzelfde.
Het Christendom is meer `centraal` in de Voorzienigheid van God, dat is zeker, maar de Islam is geen afgoderij - meer een religie die wedergeboorte nodig heeft;  maar kan niet hetzelfde worden gezegd van het wereldwijde Christendom nu, waar ontuchtelijke seksuele relaties, fraude zoals het onrechtmatige innen van uitkeringen, luiheid mbt uitslapen en passiviteit, gulzigheid mbt veel en lekker eten iedere dag ipv vasten en dipe innig gebed, vrij algemeen is geworden?

Islam is wel een afgoderij, want er wordt een valse godheid aanbeden, niet JHWH, de G'd van Israël, maar de afgod allah. De koran druist op vele punten in tegen hetgeen G'd ons gegeven heeft in Zijn Woord in de Schrift.

Sterker nog, Jezus Christus als Zoon van G'd die voor ons christenen Zich gruwelijk heeft laten kruisigen en is opgestaan uit de dood, wordt met geweld bestreden.
Koran Soera 9

29. Bestrijdt diegenen onder de mensen van het Boek, die in Allah noch in de laatste Dag geloven, noch voor onwettig houden wat Allah en Zijn boodschapper voor onwettig hebben verklaard, noch de ware godsdienst belijden totdat zij de belasting met eigen hand betalen, terwijl zij onderdanig zijn.

123. O, gij die gelooft, bestrijdt de ongelovigen die in uw nabijheid zijn en laat hen hardheid in u vinden en weet, dat Allah met de godvruchtigen is.

2 Tessalonicenzen 2
3 en elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God;  maar dat is de geest van de antichrist,  waarvan u gehoord hebt dat hij komt,  en die nu al in de wereld is.

Volgens deze definitie is de islam doordrenkt met de antichrist(elijke) leugens.

Wat betreft je opgesomde zonden kan ik alleen maar stellen dat Jezus Christus juist daarvoor Zijn Offer heeft gebracht, om de schuld over onze zonden weg te nemen. Inderdaad maakt het christen zijn veruit de meesten niet beter als mens mbt onze daden. Daarom ook is Christus gekomen voor de zondaars.

tin

 • Berichten: 71
  • Bekijk profiel
Verbod op Godslastering
« Reactie #102 Gepost op: december 31, 2012, 05:26:10 pm »

quote:

learsi schreef op 31 december 2012 om 15:24:
[...]

Islam is wel een afgoderij, want er wordt een valse godheid aanbeden, niet JHWH, de G'd van Israël, maar de afgod allah. De koran druist op vele punten in tegen hetgeen G'd ons gegeven heeft in Zijn Woord in de Schrift.
 
 


Nooit gedacht nog eens een lans te breken voor de Islam. Maar ja dit is en blijft toch te kinderachtig voor woorden.
God is god. Het woord dat door velen wordt gebruikt als uitdrukking voor het Hoogste. Uitgaande van non-dualiteit is God één. Iedere invulling van God wordt door de mens verminkt en zo wordt God tot afgod gemaakt. Door Christen en Islamiet gelijk.
Laten we daar nu eens mee ophouden! Wanneer we menen de de ander minder in overeenstemming met het hogere (goddelijke) leeft, laten we hem/haar daar op wijzen. Maar laten we niet zo kinderachtig zijn met dit woordenspel de ander te kwetsen. Daarin zie ik niets goddelijks.
Ahdoeb

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Verbod op Godslastering
« Reactie #103 Gepost op: december 31, 2012, 06:38:14 pm »

quote:

tin schreef op 31 december 2012 om 17:26:
[...]


Nooit gedacht nog eens een lans te breken voor de Islam. Maar ja dit is en blijft toch te kinderachtig voor woorden.
God is god. Het woord dat door velen wordt gebruikt als uitdrukking voor het Hoogste. Uitgaande van non-dualiteit is God één. Iedere invulling van God wordt door de mens verminkt en zo wordt God tot afgod gemaakt. Door Christen en Islamiet gelijk.
Laten we daar nu eens mee ophouden! Wanneer we menen de de ander minder in overeenstemming met het hogere (goddelijke) leeft, laten we hem/haar daar op wijzen. Maar laten we niet zo kinderachtig zijn met dit woordenspel de ander te kwetsen. Daarin zie ik niets goddelijks.


Er is inderdaad maar Een Allerhoogste G'd, JHWH, de G'd van Israël, Abraham, Isaac en Jacob. Nergens noemt G'd Zich in de Schrift allah.

Uiteraard meent elke afgodsdienst dat zijn afgod de hoogste is.
Lees de geschiedenis eens over de islam en hun maangoden.

Lees eens de koran helemaal door en zie de haatdragende oproepen van hun afgod allah jegens Joden en Christenen.

Schaf anders een het boek aan van jan van Barneveld, islam en de eindtijd, zodat je gemakkelijker en sneller door de oproepen van satan als afgod allah kunt lezen

Zie eens http://bijbelgetrouw.nl/index.php?itemid=664

Lees hier eens hoe de volgelingen van satan gehoor geven aan waar afgod allah toe oproept in zijn koran. Dus praat me AUB niet over kwetsende gevoelens....
http://www.franklinterhor...mt%20wereldwijd%20toe.htm

tot slot (Bron niet meer bekend)

quote:


De kernvraagGeloven de moslims in dezelfde God als de christenen en de joden? Dat is een vraag die op dit ogenblik veel mensen bezig houdt. Voor christenen is het antwoord van essentieel belang voor de manier waarop moslims benaderd worden. Voor moslims is het geen vraag, want de Koran stelt in Soera 29 vers 46 duidelijk: "Onze God en uw God is Eén."

Ondanks hun vijandige opstelling tegenover judaïsme en christendom rekenen moslims de aanhangers van deze godsdiensten ook tot de volgelingen van Allah. Onder de mantel van één monotheïstische religie worden stappen ondernomen om ook hen te brengen onder de banier van islam. De prijs voor deze eenmaking is dan wel dat zij de godheid van Christus verwerpen en God aanspreken als Allah. Ook moeten zij erkennen dat de Bijbel veel fouten en vervalsingen bevat en dat de Koran de uiteindelijke en authentieke openbaring van God is. Een gedeelte in de Koran waar dit soort eenheid wordt beschreven is Soera 2:136, waar staat: "Wij geloven in Allah en in hetgeen ons is geopenbaard en in hetgeen tot Abraham, Ismaël, Izaäk, Jacob en de stammen werd nedergezonden en in hetgeen aan Mozes en Jezus werd gegeven en in hetgeen aan alle andere profeten werd gegeven door hun Heer. Wij maken geen onderscheid tussen hen en aan Hem onderwerpen wij ons"

Wij kunnen dus stellen dat moslims ervan uitgaan dat de God van joden en christenen dezelfde is als hun Allah, maar dat dezen een verkeerd beeld van Hem hebben. Hun geschriften (Oude en Nieuwe Testament) zouden vervalsingen bevatten, namelijk overal waar ze afwijken van wat de Koran over Allah zegt, in het bijzonder over Jezus Christus (Isa) dat Hij Gods Zoon zou zijn.
Veel christenen hebben er moeite mee wanneer zij moslims over God horen praten. Als we bijvoorbeeld naar het karakter van God kijken, zoals Hij zich in de Bijbel heeft geopenbaard en dat vergelijken met Allah van de Koran, blijken de verschillen zo groot te zijn dat het onmogelijk om dezelfde God kan gaan. Zij kunnen niet anders dan concluderen dat Allah, de God van de Koran aan wie de moslims zich onderwerpen, onmogelijk dezelfde kan zijn als de God van de Bijbel, die christenen hun Vader mogen noemen.

Eén ding moet duidelijk zijn. Hoewel mensen het bovennatuurlijke menen te verklaren vanuit een filosofie der religies, is het wezen van religie zelf geen filosofie maar openbaring.Moslims stellen dat zij Allah niet kunnen beschrijven want dat is onmogelijk. Alles wat een moslim kan doen is zijn handen opheffen naar de hemel of diep ter aarde buigen en uitroepen: Allahu Akbar! Allah is te groot om door mensen te worden beschreven, want Allah is niet door mensen bedacht maar aan mensen geopenbaard (Arabisch tanzil), iets dat ‘neergezonden’ is (Soera 53:4). Zelfs zijn ‘negenennegentig schoonste namen’ in de Koran gelden als openbaringen van Allah zelf.

Hiermee is de discussie gebracht op het juiste niveau, nl. openbaring van Allah tegenover openbaring van JHWH, Boek tegenover Boek. Menselijke en godsdienstfilosofische over-wegingen hebben dan niet meer de eerste plaats.
De naam AllahBij de discussie over de Allah van de moslims en de God van joden en christenen moeten we bedenken dat de term ‘God’ geen eigennaam is maar een soortnaam of titel. Hetzelfde geldt nu voor ‘Allah’, afkomstig van ‘al-Illah’, Arabisch voor ‘de God’. Daar kan dus de God van de Bijbel mee bedoeld worden, zoals in de Arabische Bijbelvertaling, maar er kan ook een andere God mee aangeduid worden, zoals de God van de Koran.

In zijn boek ‘De eeuwigheid in hun hart‘ wijst de cultureel antropoloog Don Richardson (pag. 48) op een analoge ontwikkeling van de Griekse algemene term voor God: Theos (Latijn: Deus) naar de specifieke naam van de Griekse oppergod Zeus. Een titel zoals Heer (Kurios) of God (Theos) moet dus verder worden gekwalificeerd, omdat die verschillende toepassingen kan hebben. Zo gebruikt de Bijbel in Exodus 20:2 de naam Elohim voor God, maar in Exodus 20:3 verwijst deze term naar de andere goden, namelijk de afgoden. De psalmdichter stelt het zo: "Alle elohim der amim zijn elilim", Alle goden der volken zijn afgoden, Ps. 96:5.
De naam Allah die gebruikt wordt in de Koran, stamt uit de Arabische wereld van ver voor de islam. In de polytheïstische religie van Mekka werden destijds 360 goden vereerd. Na zijn ervaringen in de grot van Mekka riep Mohammed de god Allah van zijn eigen stam (de Kuraisj) uit tot oppergod. Daarmee verkondigde Mohammed dus niet de ware God aan de dienaars van de afgoden, zoals Paulus dat eerder in Athene had gedaan, maar verhief hij de status van zijn eigen stamgod binnen het pantheon (godentempel) van Mekka en sloot daarmee alle andere goden uit. In de strikte betekenis van het woord is dit geen monotheïsme maar henotheïsme: het verkiezen van één god uit velen. Ook veel hindoes vereren slechts één god uit vele goden.

De gedachte van een hoogste God boven alle andere goden nam Mohammed van de joden en de christenen over, nadat hij met hun godsdienst en heilige boeken kennis had gemaakt. Vervolgens modelleerde hij zijn Allah tot God de Schepper, de ene God van Abraham, Isaäk en Jakob. Zodoende kreeg de God van de Koran een karakter dat totaal verschillend was van de God van de Bijbel en werd zijn Allah verheven tot opperheerser van het heelal. Dit proces is door Konrad Meyer uitgelegd in zijn boek ‘The Middle East at the Crossroads’, pag. 11: "In de tijd voor Mohammed werden in de Kaäba in Mekka vele goden vereerd. Tijdens de religieuze feesten in de stad stond Mohammed op en riep dan luid: "La alla illa allahu!" (Er is geen andere god dan Allah). Later werd deze uitspraak een geloofsfundament van de islam. De Kaäba werd hun eerste heiligdom. De kern van de islam betekent ‘toewijding aan Allah’. De islam is een godsdienst die zich altijd zal verzetten tegen Jezus Christus, de gekruisigde, opgestane en komende Heer."
Een andere islamvorser is de Amerikaan Robert A. Morey, wiens boek ‘The Islamic Invasion’ in brede kringen bekend (maar ook weersproken) is. Van hem is de uitspraak: "Simplistisch denken dat de wezenlijke verschillen tussen de wereldgodsdiensten wil negeren, is een belediging van het unieke van deze religies."

Al-Kindi, een van de eerste christelijke apologeten (verdedigers van het geloof) tegen de islam, heeft erop gewezen dat de islam en hun god Allah niet afkomstig zijn van de Bijbel maar van de heidense Sabeeërs, waarvan we lezen in Job 1:15 en Jes. 45:14. Die aanbaden niet de waarachtige God van de Bijbel maar de maangod en zijn drie dochters, de godinnen (Al)Uzza, (Al)Lat en Manat (zie Soera 53:19-20). Het hoeft ons dan ook niet te verbazen dat het symbool van de islam de halve maan is, die ook voorkomt in de vlaggen van veel moslimlanden. Ook het kussen van de zwarte steen in de Kaäbah en het werpen van stenen naar de duivel komt hier vandaan, zoals ook de vastenmaand begint en eindigt met de wassende maan.

Allah en het zoonschap van Jezus ChristusDe relatie van Jezus Christus met God is de voornaamste aanstoot voor de moslims. Is Jezus de Zoon van God? Kan God een Zoon hebben? De Bijbel zegt JA, Allah zegt NEE. Alleen al hieruit blijkt het totaal andere wezen van Allah.
Omdat christenen Jezus erkennen als de Zoon van God, zegt de Koran: "De vloek van Allah zij op hen" (Soera 9:30). Het is onmogelijk voor een moslim om alle woorden van de Koran te geloven en tegelijkertijd te belijden dat Jezus de Zoon van God is. Dat heeft een dubbele oorzaak, die zowel ligt in de manier waarop Mohammed met de geschiedenis omging als in de openbaring die hij van Allah zou hebben ontvangen.

Mohammed keerde zich tegen de heidense leringen die hij in Mekka tegenkwam, dat de god ‘Al-Illah’ zonen en dochters had. Vandaar de woorden: "Heer, schepper van de hemelen en de aarde, hoe kan hij een zoon hebben als hij geen vrouw had?" Toen hij dan ook hoorde dat de Almachtige God van de christenen een Zoon had met de naam Jezus, verwierp hij dit, samen met het Mekkaanse denken over het ‘vaderschap’ van Allah, als ketterij.

Een verdere verwarring waar Mohammed mee te maken had was de leer van de Maryamiyya beweging in de vijfde tot de zevende eeuw. Zij geloofden dat de schepper een vrouw had, Venus of Al-Zahrah, die zij vereerden als ‘koningin des hemels’. Toen deze mensen overgingen tot het christendom, sloot dit aan bij de Oosterse (en later ook Rooms katholieke) kerkleer waarbij Maria als ‘Moeder Gods’ werd vereerd. Op die manier kwam Mohammed ertoe om de christelijke leer van de Drie-eenheid uit te leggen als de Vader, Maria en Jezus, wat hem als godslastering in de oren moet hebben geklonken.

Op die manier zou de leer van de Mekkanen en de Marianen hebben bijgedragen tot de afwijzing in de Koran van Jezus Christus (in de Koran ‘Isa’ genoemd) als de Zoon van God. In dat geval zou de afwijzing slechts berusten op een diepgeworteld misverstand, dat mogelijk met het juiste onderricht had kunnen worden weggenomen. Het probleem ligt echter niet bij Mohammed maar bij Allah, wanneer wij ervan uitgaan dat Mohammed gelijk had toen hij zei dat Allah door hem sprak. In plaats van de Arabische naam voor Jezus (Yashu’u) gebruikt de Koran echter de Arabische naam voor Esau: Isa, die mogelijk van de joden van Medina is overgenomen.

heb Ik liefgehad, en Ezau heb Ik gehaat. Vanuit de Koran gezien is het probleem niet zozeer de Drie-eenheid als wel het zoonschap van Jezus Christus dat Allah ten diepste haat. In Soera 2:116 lezen wij: "Zij zeggen dat Allah een Zoon heeft? NOOIT!" "Zeg, Hij alleen is Allah, God de eeuwige. Hij verwekt niet en hij is niet verwekt. En niemand is hem gelijk" (Soera 112). "Het past Allah niet om een Zoon te verwekken." (Soera 19:35).

De gedachte alleen is voor hen een onvergeeflijke zonde of sjirk die hen bijt, ergert en misselijk maakt, iets dat absoluut ondenkbaar en onmogelijk is. Het enige antwoord dat een moslim hierop kan geven, is het doodvonnis uit te spreken over degene die deze sjirkveroorzaakt, door hem te plaatsen onder fatwa.
Gods Woord over Jezus ChristusDe Bijbel leert nadrukkelijk dat Jezus niet Gods Zoon werd omdat hij uit Maria geboren is. Van eeuwigheid is Hij God, van voor de grondlegging der wereld Gods Zoon, zoals alleen al blijkt uit de eerste twee hoofdstukken van de brief aan de Hebreeën. Lang voordat hij op aarde kwam, zei Hij door de profeet David:

Slachtoffer en offergave hebt Gij niet gewild,
Maar Gij hebt Mij een lichaam bereid. (Psalm 40:7 geciteerd in Hebr. 10:5).
Hetzelfde lezen wij in Johannes 1 (vs 1 en 14):
In den beginne was het Woord
en het Woord was bij God en het Woord was God.
Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond
en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd,
een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders,
vol van genade en waarheid.

Op diverse plaatsen in de Koran zegt Mohammed, Allah citerend, dat de ‘mensen van het boek’ (joden en christenen) gedood moeten worden omdat zij de vijanden van Allah zijn en dat allen die hen doden helpers van Allah zijn die daarvoor in al Jannah, het paradijs van de moslims, zullen worden beloond. "Daarom, vecht voor de religie van Allah." (Soera 4:84).Als nu een christen door het Evangelie van Jezus Christus uit te dragen de vijand van Allah wordt, wie kan deze Allah dan zijn? Wie is deze Allah die zo beledigd wordt door het evangelie van Christus? Kan hij de God van de Bijbel zijn die aan het begin en het eind van Jezus’ openbaar optreden heeft verklaard: "Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb. Hoort naar Hem"? (Mattheus. 3:17, Lukas. 9:35)
In het Oude Testament is Jezus Christus nog een verborgenheid, vandaar dat de joden Hem niet (h)erkenden (Johannes 1:11). In het Nieuwe Testament is Hij ten volle geopenbaard als Heiland der wereld en Messias der joden. Zo kan Jezus na zijn opstanding zeggen dat "alles wat over Mij geschreven staat in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen moet vervuld worden. Toen opende Hij hun verstand, zodat zij de Schriften begrepen," Lukas 24:44b-45).
De Bijbel is dus een geheel en spreekt zichzelf niet tegen, want "de Schrift kan niet gebroken worden," Joh. 10:35. Maar de woorden van Allah, die Mohammed heeft opgetekend in de Koran, zijn geen vervulling van de Bijbel, maar breken de Schrift doordat de kern ervan: verzoening door de kruisdood van Jezus Christus als het Lam van God en verlossing door het geloof van Hem, wordt ontkend en zelfs als vervloeking wordt beschouwd.

Galaten 1:8-9 8 Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit den hemel u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. 9 Gelijk wij te voren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom: Indien u iemand een Evangelie verkondigt, buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt.

De conclusie kan niet anders zijn dan dat de God van joden en christenen gedurende de eeuwen waarin de Bijbel tot stand kwam, Zichzelf steeds verder heeft geopenbaard door Mozes en de profeten, met als hoogtepunt de openbaring in de Zoon, Jezus Christus (Hebr. 1:1-4), waarvan de apostelen getuigen. Daarna is de openbaring afgesloten (Op. 22:18-19) en is iedereen die hieraan toevoegt of ervan afneemt een valse profeet.


Als JHWH, de G'd van Israel, Abraham, Isaac en Jacob ook maar iets allah zou zijn  dan zou schizofrenie de enige juiste conclusie kunnen zijn.
De koran is namelijk alleen maar bedoeld om de Thora, Tenech en Bijbel te ontkennen en verdraaien, gelijk de wil van satan. Kijk naar de Hamas en de Hezbollah strijders en je ziet strijders van satan !
« Laatst bewerkt op: december 31, 2012, 06:42:49 pm door learsi »

Harmoniezoeker

 • Berichten: 678
  • Bekijk profiel
Verbod op Godslastering
« Reactie #104 Gepost op: januari 01, 2013, 03:42:43 am »
learsi, Jezus moest sterven vanwege de zonde van het ontkennen van hem, de Messias zijn de door het Joodse volk.  Geestelijke redding kan slechts plaatsvinden als we tot berouw komen, en pogingen ondernemen om niet opnieuw te zondigen.

Uiteindelijk is het geheel overwinnen van zonde het einddoel.  Vandaar maken mensen ieder jaar goede voornemens, maar vanwege een verkeerde instelling wat  de zonde betreft komt er vaak weinig van terecht.

In de Islam zijn er bepaalde straffen voor zonde.  Het is, net zoals het Jodendom een oud-testamentische religie.  Abraham is ook de Vader des geloofs voor de Islamieten.

Uiteindelijk zullen de joden en de Islamieten zich met elkaar moeten verenigen, maar dat is alleen mogelijk na de Wederkomst, die nu reeds in Korea heeft plaatsgevonden overigens ... Eerst zullen de Christenen dit moeten doen echter Learsi en ik nodig je daarom uit om de Goddelijke Beginselen te bestuderen.

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Verbod op Godslastering
« Reactie #105 Gepost op: januari 01, 2013, 01:18:38 pm »

quote:

Harmoniezoeker schreef op 01 januari 2013 om 03:42:

Uiteindelijk is het geheel overwinnen van zonde het einddoel.  

Jezus Christus heeft de zonde met Zijn Kruisoffer reeds overwonnen, door de schuld over onze zonden weg te nemen, heeft de zonde en daarmee de aanklager die ons dag en nacht aanklaagt, na ons dag en nacht ver-en misleid te hebben, buiten spel gezet.

quote:

In de Islam zijn er bepaalde straffen voor zonde.  
Het is, net zoals het Jodendom een oud-testamentische religie.

-Zoals je weet is aapt de satan alles na van G'd maar keert het veelal om.
-Zoals je weet is het feit dat satan boven G'd wilde verheffen (wat hij als allah doet), de reden geweest dat de satan is neergeworpen.

Dus heeft satan als een valse engel des lichts (gebeurd in meer afgoderijen en sektes) de valse boodschap gebracht aan mohammed de valse profeet. De satan heeft hierbij met liefde de gewelddadige zaken gestolen uit de Schrift, om ze na zijn eigen hand te zetten.

quote:

Abraham is ook de Vader des geloofs voor de Islamieten.

Dat zegt niets, Abraham had ismael immers als bastaard voortgebracht bij de slavin Harag, waar G'd Zijn Verbond NIET mee wilde voortzetten, hoe Abraham in zijn onwetendheid dat ismael een trucje van satan was, tegenstribbelde.

Niet voor niets heeft G'd Harag en ismael weg laten zenden.

quote:

Uiteindelijk zullen de Joden en de islamieten zich met elkaar moeten verenigen, maar dat is alleen mogelijk na de Wederkomst,

Lol, De Joden zullen bij Jezus Zijn Wederkomst worden gered door hem ut de grote verdrukking leert de Schrift. Daarbij zal Jezus alle vijanden van het volk Israël vernietigen, dus vooral de islamieten, leert de Schrift. De volken staan met naam en toenaam genoemd in de Schrift.

Ik neem aan dat ook jij een gewone bijbelvertaling leest? Of hebben jullie een aangepaste bijbelvertaling zoals de Jehova getuigen ook hebben?
Ik weet dat jullie gelijk gezag hebben voor een bijboek "boek van de Mormon"

quote:

die nu reeds in Korea heeft plaatsgevonden overigens
De wederkomst van Jezus bedoel je? of het samengaan van Joden en islamieten?

Harmoniezoeker

 • Berichten: 678
  • Bekijk profiel
Verbod op Godslastering
« Reactie #106 Gepost op: januari 02, 2013, 05:54:47 am »
Jezus gaf zijn leven agv van het ontkennen van Zijn Messias zijn door de Joden.  Dat was een zeer tragische zonde.  Allerlei andere zonden gaan gewoon door, zoals in Joh 1 wordt beschreven, dat degene zegt dat er geen zonde is, hem als leugenaar maakt.  Paulus klaagt ook over zijn zonden in Romeinen 7, en hij leert dat we voortdurend behoren te bidden vanwege de zonde;  dit is natuurlijk onmogelijk ...

Je hebt gelijk dat Satan altijd het ideaal van te voren immiteert, zoals het met het Socialisme en Communisme.  Dit is niet zo met de Islam echter, en zpals je weet was de Islam cultuur tijden de Middeleeuwen een hoogstaande cultuur.  Islamieten waren vaak ook rechtvaardig, en ook hun leiders in de geschiedenis.  Ze gaven vaak ook vrijheid van religie aan Christenen en Joden.

De Islamieten zijn geen vijanden maar meer de Goddeloze atheisten in de samenleving die al het kwade tolereren in de samenleving.

De wederkomst heeft reeds plaatsgevonden, (zie studie onder) en het samengaan van de Islam en Christenen is gaande, in bepaalde delen van de wereld.  Niet zo zeer in NL, want de goddeloosheid heerst in dit land.

learsi, bestudeer de volgende korte studie maar eens;  ik neem aan dat je de Engelse taal goed kent.


This is probably one of the shortest but definitely the most important bible study you ever did.

It`s about the Second Coming.

The first coming of the Messiah took place, not miraculously coming from the sky, as was prophesied in the book of Daniel 7:13, but normally, born of a woman, as was prophesied in the book of Micah 5:2. Some people say that Daniel prophesied for the 2 nd Coming, but in the Romans 10 :4 we read that “ Christ is the end of the law ” , and in Matt.11:13 we read that “ ..all prophesies are until John ”, where it becomes clear that Daniel prophesied until the time of Jesus .  So this prophecy was clearly meant for the first coming, and terms like  `clouds` and `sky` (words that are used in connection with the second coming in the  OT and the NT), we ought to understand in a symbolic way, namely a holy and pure sphere.  After all clouds are being formed out of pure water vapor, and leave behind dirty parts in the water from which it comes, and when we loose all hopes we lift our eyes to the sky.  Moreover, in the book of Hebrew 12:1, we read that clouds can mean big groups of people, who have relatively seperated themselves from evil.

People have usually directed their eyes to the sky and the heavens (which are often used of symbols for goodness and purity e.g. jesus said He came from `heaven`, but in reality was born from a woman like all of us), as they expected nothing good to come from the earth. Yet, God always worked through people of faith, so also in the Messiah`s case, he was born from a mother, on the earth.
One example of a second coming we see in the story of John the Baptist. In the book of Malechi 4:5, we read that God wanted to send the prophet of Elijah again, who died 900 years before that time. Jesus` words in Matthew 11:14 and 17:13, make it clear that John the Baptist took that position, as both he and Elijah had the same mission, namely to connect the people of Israel with God.

Here we see a clear example that a `second coming` doesn`t have to be the same person. In Revelation 2:17 and 19:13, therefore,it is written that Christ will come with a new name, that only the one who bears it will know.  People of faith will have the challenge of course to recoqnize him, when he appears.

This is exactly what happened on the Easter morning of 1936, when Jesus appeared to the young Sun Myung Moon. He was desperately praying on a Korean hilltop and Jesus asked him to continue with the mission of establishing the Kingdom of heaven by building ideal families as the new Christ, the True parents of Heaven and Earth and mankind.
 
What do you think?
Don`t brush it off please!!! Please, Pray, meditate and fast!!! (and respond if you can please)

See www. Reverendsunmyungmoon.org

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Verbod op Godslastering
« Reactie #107 Gepost op: januari 02, 2013, 03:59:59 pm »

quote:

Harmoniezoeker schreef op 02 januari 2013 om 05:54:
Islam cultuur tijden de Middeleeuwen een hoogstaande cultuur.  Islamieten waren vaak ook rechtvaardig, en ook hun leiders in de geschiedenis.  Ze gaven vaak ook vrijheid van religie aan Christenen en Joden.
maar natuurlijk stonden ze in het verleden ook al eens aan de poorten van Wenen te rammelen om Europa te helpen hun geweldige cultuur aan ons te geven op te dringen door ons te overmeesteren en te islamiseren. De kuistochten hebben hier gelukkig een flinke stok voor gestoken.

quote:

De wederkomst heeft reeds plaatsgevonden, (zie studie onder) en het samengaan van de Islam en Christenen is gaande, in bepaalde delen van de wereld.  Niet zo zeer in NL, want de goddeloosheid heerst in dit land.

Als de islamieten Jezus massaal aan gaan nemen, hulde !
Maar als de Christenen Jezus zullen degraderen tot een menselijke profeet, dan is het goed mis.
Water bij de wijn tussen de religie van Jezus en G'd (christendom) en dat van de satan (islam) kan nooit iets goeds brengen. Het is de weg naar de oecumene kerk, de wereld kerk, waarvoor de Schrift waarschuwt.

quote:

learsi, bestudeer de volgende korte studie maar eens;  ik neem aan dat je de Engelse taal goed kent.
Inderdaad, gelezen maar zie veel misbruik van de Schrift, sorry geen belangstelling.

vrolijke

 • Berichten: 1104
 • bekennende pantheïst
  • Bekijk profiel
Verbod op Godslastering
« Reactie #108 Gepost op: januari 02, 2013, 06:06:21 pm »

quote:

learsi schreef op 02 januari 2013 om 15:59:
[...]

De kuistochten hebben hier gelukkig een flinke stok voor gestoken.

Je bedoelt die bende, die moordend en brandend door Europa trok?

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Verbod op Godslastering
« Reactie #109 Gepost op: januari 02, 2013, 07:12:15 pm »

quote:

vrolijke schreef op 02 januari 2013 om 18:06:
[...]

Je bedoelt die bende, die moordend en brandend door Europa trok?

Niet alleen door Europa hoor.
En nee het verdient geen schoonheidsprijs.
Maar dat verdienen de geallieerden ook niet met het verdrijven van de nazi's !

En toch was het brood nodig !

Harmoniezoeker

 • Berichten: 678
  • Bekijk profiel
Verbod op Godslastering
« Reactie #110 Gepost op: januari 03, 2013, 12:26:12 am »
Learsi, dat laatste commentaar mee eens!
De voorgaande niet helaas.
Vasten is niet gemakkelijk, noch is diep nederig gebed ...

tin

 • Berichten: 71
  • Bekijk profiel
Verbod op Godslastering
« Reactie #111 Gepost op: januari 03, 2013, 04:33:55 pm »

quote:

learsi schreef op 31 december 2012 om 18:38:
[...]


Er is inderdaad maar Een Allerhoogste G'd, JHWH, de G'd van Israël, Abraham, Isaac en Jacob. Nergens noemt G'd Zich in de Schrift allah.Dank voor je antwoord, en de meegestuurde teksten/ links.
Met interesse gelezen. Heb helaas niet zo veel tijd te reageren.
Had uiteraard niet verwacht dat je het met mij eens zou zijn. Jammer is dat wel. Hoewel Islam en Christendom dus best veel gemeen hebben (en het begrip God sowieso universeel is), vind ik het prettig dat het Christendom over het algemeen, zeker in deze tijd, zich minder aggressief opstelt dan de Islam. Het gaat m.i. om de goede boodschap in een religie, en volgens mij heeft de Islam daar nog steeds weinig van begrepen. Maar helaas ook niet ieder Christen.
Gelukkig hebben we de tijden der kruistochten wel achter ons gelaten, maar ook dat zie je anders......

quote:

learsi schreef op 31 december 2012 om 18:38:
[...]

Uiteraard meent elke afgodsdienst dat zijn afgod de hoogste is.


Helemaal mee eens.
Helaas zijn er velen die verstrikt raken in wat een afgodsdienst is en wat niet. Wij kunnen er in feite slechts in geloven dat onze visie (godsbeeld) de waarheid dichter benaderd dan andermans visie. Wij kunnen derhalve een goedwillende medemens die dit evenzo doet niet veroordelen.
Ahdoeb

vrolijke

 • Berichten: 1104
 • bekennende pantheïst
  • Bekijk profiel
Verbod op Godslastering
« Reactie #112 Gepost op: januari 03, 2013, 06:49:09 pm »

quote:

tin schreef op 03 januari 2013 om 16:33:
[...]


 vind ik het prettig dat het Christendom over het algemeen, zeker in deze tijd, zich minder aggressief opstelt dan de Islam. Het gaat m.i. om de goede boodschap in een religie, en volgens mij heeft de Islam daar nog steeds weinig van begrepen. Maar helaas ook niet ieder Christen.
Gelukkig hebben we de tijden der kruistochten wel achter ons gelaten, maar ook dat zie je anders......


Dat hangt alleen maar af van het feit, dat de christenen im moment geen echte politische macht hebben.

En het zou goed zijn, als de islamische staten na de "islamische lente" (ik weet niet, hoe de diverse revoluties in´t nederlands genoemt worden) sekulier worden, en demokratisch regeerd worden.

Harmoniezoeker

 • Berichten: 678
  • Bekijk profiel
Verbod op Godslastering
« Reactie #113 Gepost op: januari 05, 2013, 01:25:22 am »
Tin, je hebt een goede benadering btreffende interreligieuze relaties, en dat kan ik niet zeggen van Learsi die zegt dat Islam afgoderij is, NB een Abraham religie die de mensen tot God leifdt dmv een hoge ethiek van gastvrijheid, bescherming van eer, kleding code, afkeer van alcoholen verdovende middelen etc.