Auteur Topic: Gradaties in zonden  (gelezen 12934 keer)

small brother

 • Berichten: 1309
  • Bekijk profiel
Gradaties in zonden
« Reactie #45 Gepost op: december 12, 2012, 10:01:12 am »

quote:

St. Ignatius schreef op 12 december 2012 om 02:19:
Hier zou ik een aspect van het christelijk leven willen vermelden dat, naar ik denk, geheel is vergeten: de broederlijke terechtwijzing met het oog op het eeuwige heil. Vandaag zijn wij in het algemeen zeer gevoelig voor de idee van de liefdadigheid en het zorgen voor het lichamelijk en materieel welzijn van de ander, maar wij hullen ons bijna geheel in stilzwijgen wanneer het gaat om onze geestelijke verantwoordelijkheid voor onze broeders en zusters. Dit was niet het geval in de vroege Kerk of in die gemeenschappen die waarlijk volwassen zijn in het geloof, die niet alleen bezorgd zijn om de lichamelijke gezondheid van hun broeders en zusters, maar ook om hun geestelijke gezondheid en hun uiteindelijke bestemming. De Schriften vertellen ons: “Maak een spotter geen verwijten: hij gaat u maar haten. Doe het een wijze: die zal u waarderen. Deel mee aan een wijze en hij zal nog wijzer worden, onderricht een rechtvaardige en hij zal zijn geweten nog vermeerderen” (Spr. 9,8-9).

Christus zelf gebiedt ons een broeder terecht te wijzen die een zonde begaat (vgl. Mat. 18,15). Het werkwoord dat wordt gebruikt om broederlijke terechtwijzing aan te geven – elenchein – is hetzelfde als het werkwoord dat wordt gebruikt om de profetische zending aan te duiden van de christenen, namelijk zijn stem verheffen tegen een generatie die toegeeft aan het kwaad (vgl. Ef. 5,11). De traditie van de Kerk heeft “zondaars vermanen” opgenomen in de werken van barmhartigheid. Het is belangrijk deze dimensie van de christelijke liefde opnieuw te ontdekken. Wij moeten ten opzichte van het kwaad niet zwijgen. Ik denk aan al die christenen die vanuit menselijk standpunt of uit louter persoonlijk gemakzucht zich aanpassen aan de heersende mentaliteit in plaats van hun broeders en zusters te waarschuwen tegen een manier van denken en handelen die tegengesteld zijn aan de waarheid en niet de weg van het goede volgen.

Christelijke vermaning wordt, wat dit betreft, nooit gemotiveerd door een geest van wederzijdse beschuldiging. Zij wordt altijd gedreven door liefde en barmhartigheid en komt voort uit een echte bezorgdheid voor het welzijn van de ander. Zoals de apostel Paulus zegt: “Als iemand op een misstap betrapt wordt, moet gij, geestelijke mensen, zo iemand in een geest van zachtmoedigheid oprichten; let tegelijk op jezelf, jij kunt ook in verzoeking komen” (Gal. 6,1). In een wereld die is doortrokken van individualisme is het essentieel het belang van de broederlijke terechtwijzing opnieuw te ontdekken, zodat wij samen de weg naar heiligheid kunnen gaan.

In 'kerken zoals de mijne' gebuiken we een bijbel waarin God in Genesis ons al oproept om “hoeders” van onze broeders en zusters te zijn (Gen. 4,9) en relaties aan te gaan die zijn gebaseerd op wederzijdse aandacht en attentie voor het welzijn, het algehele welzijn van anderen. Het grote gebod van de liefde voor elkaar vraagt dat wij onze verantwoordelijkheid erkennen voor hen die evenals wij schepselen en kinderen van God zijn. Het feit dat wij broeders en zusters zijn in het mens-zijn en in veel gevallen ook in het geloof, zou ons moeten helpen in anderen een waar alter ego, oneindig bemind door de Heer, te herkennen.

Als wij deze manier van anderen te zien als onze broeder en zuster ontwikkelen, dan zullen in ons hart solidariteit, gerechtigheid, barmhartigheid en medelijden opwellen. De dienaar Gods Paulus VI zei dat de wereld vandaag vooral lijdt aan een gebrek aan broederlijkheid: “De wereld is ziek. Haar ziekte bestaat niet zo zeer in het verkwisten van de natuurlijke hulpbronnen of de inbeslagname ervan door enkelen, als wel in het gebrek aan broederlijke gezindheid tussen de mensen en tussen de volkeren” (Populorum progressio, 66).

bron: Vastenboodschap 2012 - (Benedictus XVI). Hier staat precies wat ik wilde zeggen, maar dan stukken beter verwoord!
Mooie bijdrage!

wimnusselder

 • Berichten: 727
  • Bekijk profiel
Gradaties in zonden
« Reactie #46 Gepost op: december 12, 2012, 10:14:12 am »
Hoi learsi,

quote:

learsi schreef op 11 december 2012 om 23:47:
Ik ging ervan uit dat je zou begrijpen dat het antwoord niets is.
Behalve mbt onszelf richting G'd de Vader.
En onze christenbroeders te wijzen, aanspreken op eventuele zonden, niet veroordelen, maar wijzen op.
Eens; in lijn met wat ik Ignatius gisteren 9:36 schreef dus.

quote:

Vertel?

Jezus noch zijn mede-gekruisigden werden gemarteld om informatie uit hen te krijgen.

Met v&Vriendgroet,

Wim

wimnusselder

 • Berichten: 727
  • Bekijk profiel
Gradaties in zonden
« Reactie #47 Gepost op: december 12, 2012, 10:17:30 am »
Hoi learsi,

quote:

learsi schreef op 11 december 2012 om 23:54:
Want Jezus is het levende Woord en dus was Jezus er al in den beginne.
Tot slot, G'd geeft Zich aan ons "bloot" in Zijn Woord.

Ik zou "Christus" schrijven i.p.v. "Jezus", maar verder eens.
De Bijbel is wat anders dan Christus, toch?
De Bijbel is op een bepaald moment op schrift gesteld en was er dus nog niet in den beginne.
Dus het is verwarrend om de Bijbel "het Woord van God" te noemen.

Met v&Vriendengroet,

Wim
« Laatst bewerkt op: december 12, 2012, 10:17:49 am door wimnusselder »

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Gradaties in zonden
« Reactie #48 Gepost op: december 12, 2012, 10:23:26 am »

quote:

wimnusselder schreef op 12 december 2012 om 10:17:

Ik zou "Christus" schrijven i.p.v. "Jezus", maar verder eens.
De Bijbel is wat anders dan Christus, toch?
De Bijbel is op een bepaald moment op schrift gesteld en was er dus nog niet in den beginne.
Dus het is verwarrend om de Bijbel "het Woord van God" te noemen.
Voor mij is Jezus het vleesgeworden Woord, waar de Schrift als het Woord van G'd dat op papier is. Voor mij is dat niet verwarrend. Wanneer de zondeval niet zou hebben plaatsgevonden, dan zouden we als mens geen Schrift nodig hebben gehad.

Hendrik-NG

 • Berichten: 3757
  • Bekijk profiel
Gradaties in zonden
« Reactie #49 Gepost op: december 12, 2012, 10:26:22 am »

quote:

St. Ignatius schreef op 12 december 2012 om 02:44:
[...]
En opnieuw kom je met opmerkingen over ‘hierarchie’ en ‘organisatie’ wanneer het de RKK betreft. Het was me in het verleden al eerder opgevallen, maar ik ken werkelijk geen enkele katholiek die de Kerk in bovenstaande termen beschrijft, laat staan ervaart! Enkele uitzonderingen wellicht daargelaten.  Als het over de Kerk gaat dan worden meestal termen als ‘Sacrament in de wereld’, ‘Bruid van Christus’, of ‘ Mystiek Lichaam van Christus’ gebruikt. Het is een typische reformatorische trek om de eerst genoemde termen te gebruiken. Vanuit mijn optiek is dat vanuit een ‘werelds’ denken en daarom worden ook ‘wereldse’ etiketten geplakt.
Ik zie de KKK inderdaad niet spreken over ‘hierarchie’ en ‘organisatie’ maar over ‘hierarchie’ en ‘structuur’...

quote:

771 'De enige Middelaar, Christus, heeft zijn heilige kerk, gemeenschap van geloof, hoop en liefde, hier op aarde gevestigd als een zichtbaar geheel, dat Hij voortdurend ondersteunt en waardoor Hij aan allen genade en waarheid meedeelt'. De kerk is tegelijkertijd:
- 'een gemeenschap met een hiërarchische structuur en het mystiek lichaam van Christus;
- een zichtbare vergadering en een geestelijke gemeenschap;
- een aardse kerk en een met hemelse gaven bedeelde kerk'.
Deze dimensies vormen tezamen 'één complexe werkelijkheid, samengesteld uit een menselijk en een goddelijk element'.

bron
Er is dus wel degelijk een katholieke kerk die zich in deze termen beschrijft... Rest een verschil in perceptie binnen die Kerk van Rome (tussen het Reformatorische deel en het Tridentijnse deel ervan...): hoe kan het dat jij dit zo niet, maar de Reformatoren het (blijkbaar) zo wel beleefden...??

Dan kan misschien gesteld worden:  "Dat is de wereld die de Kerk binnensluipt... Leve de breuk, want nu is mijn deel der Kerk in ieder geval zuiver..."

Maar we kunnen ook nog eens verder lezen in die KKK:

quote:

876 Wezenlijk verbonden met de sacramentele natuur van het kerkelijk ambt is zijn karakter van dienstbaarheid. Immers, geheel afhankelijk van Christus die zijn dienaren hun zending en gezag geeft, zijn zij werkelijk 'dienstknechten van Christus' {Rom. 1,1}, naar het beeld van Christus die uit vrije wil voor ons 'het bestaan van een slaaf' heeft aangenomen {Fil. 2,7}. Omdat het woord en de genade waarvan zij de bedienaren zijn, niet van henzelf, maar van Christus zijn, die hun deze ten dienste van de anderen heeft toevertrouwd, moeten zij uit vrije wil slaaf van allen worden.


Ik denk dat we het heel snel eens zullen zijn dat het met die "dienstbaarheid" aan elkaar flink mis zat (en zit) binnen die "Kerk van Rome, Reformatorische en Tridentijnse delen"...

Misschien moeten we elkaar, na 500 jaar, nu eens werkelijk gaan dienen... In navolging van Christus...

Wie weet wat er dan allemaal gaat gebeuren?!
'De roeping van de mens is mens te zijn!'

Zolderworm

 • Berichten: 638
  • Bekijk profiel
Gradaties in zonden
« Reactie #50 Gepost op: december 12, 2012, 10:55:41 am »

quote:

wimnusselder schreef op 11 december 2012 om 14:07:
Hoi Zolderworm,
Misschien is dat niet zo'n gek idee, om 'reëel bestaand christendom' en 'christendom zoals het bedoeld is' van elkaar te onderscheiden (naar anologie van het onderscheid dat tijdens de koude oorlog werd gemaakt tussen 'reëel bestaand' en 'echt' socialisme).
Op basis waarvan constateer jij waar de bijbel tekortschiet?
Met v&Vriendengroet,
Wim
Op basis waarvan constateer ik dat de bijbel tekortschiet? Onder meer op basis van de tegenstrijdigheden in het beeld van God. Meedogenloos versus liefdevol.
Tato na vicikitsate

wimnusselder

 • Berichten: 727
  • Bekijk profiel
Gradaties in zonden
« Reactie #51 Gepost op: december 12, 2012, 11:05:11 am »
Hoi Ignatius,

Uit wat je 12/10 2:11 schreef blijkt dat we op één lijn zitten t.a.v. het citaat van mij waar je mee begint; mooi.
Met wat je 12/10 2:19 schreef ben ik het 100% eens, alleen ben ik geneigd wat andere woorden te gebruiken (in mijn context) en dat 'karma'-idee lijkt een misverstand dat daaruit voortvloeit.

quote:

St. Ignatius schreef op 12 december 2012 om 02:44:
En opnieuw kom je met opmerkingen over ‘hierarchie’ en ‘organisatie’ wanneer het de RKK betreft. Het was me in het verleden al eerder opgevallen, maar ik ken werkelijk geen enkele katholiek die de Kerk in bovenstaande termen beschrijft, laat staan ervaart!

De roomskatholieken die ik ken erkennen en herkennen het zonder uitzondering; let wel: als beschrijving van jouw kerk, niet van de Kerk.
Mogelijk maakt jouw positie in jouw kerk dat ze dat minder gauw tegen jou zeggen.

quote:

Als het over de Kerk gaat dan worden meestal termen als ‘Sacrament in de wereld’, ‘Bruid van Christus’, of ‘ Mystiek Lichaam van Christus’ gebruikt.
Prachtig. Geen moeite mee.

quote:

Het is een typische reformatorische trek om de eerst genoemde termen te gebruiken. Vanuit mijn optiek is dat vanuit een ‘werelds’ denken en daarom worden ook ‘wereldse’ etiketten geplakt.

Je moet wat, als reformatorische christen om de Reformatie te rechtvaardigen, nietwaar?
De Rooms-Katholieke kerk is nu eenmaal, naast (imperfecte) belichaming van de Kerk ook een werelds fenomeen, dat dus met wereldse termen te beschrijven en als zodanig te ervaren valt.
Heel begrijpelijk dat dat wat lastig te zien is voor jou.
Je moet wat, als orthodox katholiek christen, om het (ook) wereldse fenomeen waarmee je je identificeert te rechtvaardigen, toch?

quote:

De Kerk erkent al veel langer dat er andere religies bestaan, of andere kerken. Maar de relatie met die andere religies en kerken is pas expliciet verwoord sinds Vaticanum II. Het zou goed kunnen dat mensen in die andere kerken God liefhebben. Met dien verstande dat zij een onvolledig godsbeeld hebben, dan wel een gemankeerd idee van God’s Kerk. Daarmee kunnen zij best superdevoot zijn, dat staat daar los van.
Mooi.

quote:

Dat ‘superieur’ achten is een subjectieve waarneming.
Intersubjectief, ja, gedeeld door velen buiten jouw kerk.

quote:

Wij hebben dat niet,
Het is inderdaad lastig om een splinter in je eigen oog te zien.

quote:

maar we weten wel dat God één kerk heeft gesticht
Eens.

quote:

en dat die in haar volheid zich bevind in de Katholieke Kerk.
Dat ziet er vanuit het perspectief van niet-orthodox katholieke christenen dus iets anders uit.

quote:

Wij hoeven ons daarmee niet tegen anderen af te zetten. Sterker nog, er is geen enkel geschrift vanuit het magisterium die dat beweerd. Het is slechts de perceptie van enkele christelijke gemeenschappen, voornamelijk vanuit de reformatie.
Eens.

quote:

De Kerk denkt zéér inclusief, omdat deze wereld en elk schepsel daarop nu eenmaal van God afkomstig zijn. Ongeacht de religie die men al dan niet aanhangt.
Mooi. Ga zo door.

quote:

Maar we kunnen er nu eenmaal niet omheen dat Christus de ENIGE weg, waarheid en het leven is. Met alle respect voor andere religies... dus dat verkondigen wij ook.
Eens.

quote:

De Kerk heeft eerlijk gezegd niet zo heel veel boodschap aan wat men van haar denkt.
Jullie tonen inderdaad een bewonderenswaardige verantwoordelijkheid voor anderen, zonder veel behoefte te tonen aan dienovereenkomstige verantwoordelijkheid van anderen voor jullie; ook die kan aanleiding zijn tot wat jij 'vermaning' noemt.

quote:

Als dat zo was hadden we vast al zwarte lesbische bisschoppen die condoom verkopen in de abortuskliniek. Het zou vast de populariteit verhogen in bepaalde kringen, maar wij marchanderen nu eenmaal niet met God’s leer.

Inderdaad; dat gaat nog even duren.
Condooms inzetten om de behoefte aan abortus te voorkomen is op zich niet zo'n gek idee, toch?
Ik ben het met je eens dat die zwarte lesbiennes zich beter geen bisschop kunnen noemen (net zo min als blanke heterosexuele mannen).
In elk geval in de kringen waarin ik verkeer.
Dat suggereert namelijk dat ze de waarheid in pacht hebben en van Godswege als toezichthouders aangesteld zijn om condooms te verspreiden, terwijl ze beter ieder mens kunnen wijzen op haar eigen directe toegang tot de Geest, die tenslotte over allen is uitgestort.
Of ze dan condooms willen gebruiken of op andere wijze abortus willen voorkomen is dan tussen God en hen direct, waar geen kerk in hoeft te bemiddelen.
Celibataire mannen zijn sowieso niet de meest voor de hand liggende boodschappers waar het de ontwikkeling en verspreiding van God's leer aangaande de voorkoming van abortus (bij vrouwen!) betreft.

Met v&Vriendengroet,

Wim

wimnusselder

 • Berichten: 727
  • Bekijk profiel
Gradaties in zonden
« Reactie #52 Gepost op: december 12, 2012, 11:11:06 am »
Hoi learsi,

quote:

learsi schreef op 12 december 2012 om 10:23:
Voor mij is Jezus het vleesgeworden Woord
Eens.

quote:

, waar de Schrift als het Woord van G'd dat op papier is.
Opgevat als exclusieve zwart-op-wit-vastlegging van Gods Woord in de Bijbel lijkt mij dat te beperkend; dan lijkt er geen plaats meer te zijn voor de Geest waar de Bijbel ons zelf op wijst.

Met v&Vriendengroet,

Wim

Zolderworm

 • Berichten: 638
  • Bekijk profiel
Gradaties in zonden
« Reactie #53 Gepost op: december 12, 2012, 11:11:25 am »

quote:

grondig christelijk schreef op 11 december 2012 om 18:52:
[...]De bijbel barst van de voorbeelden over de vrije wil, daarbij is zonde een staat waarin de schepping verkeert en zonden het gevolg van die staat. Tegen de staat kunnen we niets doen, vechten tegen de gevolgen wel. Ik troost me altijd maar weer aan Romeinen 7.

Tegen die staat kunnen we niets doen, tegen de gevolgen wel. Dat is wel de grootste misvatting die ik in dit topic tot nu toe gelezen heb. Dit is, volgens mij, nou juist die totaal verkeerde opvatting, die het huidige christendom zo leeg en betekenisloos maakt. Maar laat ik niet emotioneel worden.
Christus is m.i. op Aarde gekomen (of feitelijk de kracht van Christus) juist om ons de mogelijkheid te bieden onze zondige staat van zijn (dus niet onze zonden, maar onze zondige staat van zijn) op te heffen.
Wat heeft het voor zin te vechten tegen de gevolgen als de staat van zijn op zich niet verandert? Dan heet het: dweilen met de kraan open. En dat is nu juist niet waarom Christus op Aarde is gekomen. Christus is gekomen om ons een vermogen te verlenen de staat van zijn te wijzigen. Dat was zijn enige doel. En om daarmee de verbinding tussen mens en God te herstellen. Als gesproken wordt van de zonden van u wegnemen, dan wordt bedoeld de zonde als de zondige staat van zijn. En uiteraard niet de zondige daden. Want dat laatste heeft geen enkele zin en is volkomen nutteloos als de kraan niet wordt dichtgedraaid, om het maar zo te zeggen.
Tato na vicikitsate

grondig christelijk

 • Berichten: 3071
 • Wat was, Dat is, Zal zijn
  • Bekijk profiel
Gradaties in zonden
« Reactie #54 Gepost op: december 12, 2012, 02:27:59 pm »

quote:

Zolderworm schreef op 12 december 2012 om 11:11:
[...]

Tegen die staat kunnen we niets doen, tegen de gevolgen wel. Dat is wel de grootste misvatting die ik in dit topic tot nu toe gelezen heb. Dit is, volgens mij, nou juist die totaal verkeerde opvatting, die het huidige christendom zo leeg en betekenisloos maakt. Maar laat ik niet emotioneel worden.
Christus is m.i. op Aarde gekomen (of feitelijk de kracht van Christus) juist om ons de mogelijkheid te bieden onze zondige staat van zijn (dus niet onze zonden, maar onze zondige staat van zijn) op te heffen.
Wat heeft het voor zin te vechten tegen de gevolgen als de staat van zijn op zich niet verandert? Dan heet het: dweilen met de kraan open. En dat is nu juist niet waarom Christus op Aarde is gekomen. Christus is gekomen om ons een vermogen te verlenen de staat van zijn te wijzigen. Dat was zijn enige doel. En om daarmee de verbinding tussen mens en God te herstellen. Als gesproken wordt van de zonden van u wegnemen, dan wordt bedoeld de zonde als de zondige staat van zijn. En uiteraard niet de zondige daden. Want dat laatste heeft geen enkele zin en is volkomen nutteloos als de kraan niet wordt dichtgedraaid, om het maar zo te zeggen.
wij hebben het hier echter over een met vallen en opstaan toenemend vermogen met haar beperkingen. Het vermogen is vooral het besef van de staat waarin wij leven, de betekenis van genade leren kennen en ons zelf steeds meer haten in het vlees waarin wij nu leven. Haten is dan niet het haten van ons als bestaan, maar het haten van de gevolgen van de zonden die op ons vlees drukt en het verlangen naar de volledige verlossing in Christus, het compleet naar zijn beeld willen zijn. Het besef dat dit bestaan daartoe ontoereikend is en jezelf vreemdeling voelen.  Zo ervaar ik het op dit moment

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Gradaties in zonden
« Reactie #55 Gepost op: december 12, 2012, 07:56:56 pm »

quote:

wimnusselder schreef op 12 december 2012 om 11:11:

Opgevat als exclusieve zwart-op-wit-vastlegging van Gods Woord in de Bijbel lijkt mij dat te beperkend; dan lijkt er geen plaats meer te zijn voor de Geest waar de Bijbel ons zelf op wijst.

Wim

waarom beperkend, Wim?
De Schrift beperkt helemaal niet, het Woord van G'd bevestigd alleen maar.
Elke uiting die men de Geest toeschrijft en de Schrift weerspreekt, is duidelijk NIET van de Geest. De Schrift is dus geen beperking, maar een bescherming, juist in onze tijd.

St. Ignatius

 • Berichten: 1753
 • Fiat mihi secundum verbum Tuum
  • Bekijk profiel
Gradaties in zonden
« Reactie #56 Gepost op: december 13, 2012, 04:31:55 am »

quote:

Hendrik-NG schreef op 12 december 2012 om 10:26:

Ik zie de KKK inderdaad niet spreken over ‘hierarchie’ en ‘organisatie’ maar over ‘hierarchie’ en ‘structuur’...


Er is dus wel degelijk een katholieke kerk die zich in deze termen beschrijft... Rest een verschil in perceptie binnen die Kerk van Rome (tussen het Reformatorische deel en het Tridentijnse deel ervan...): hoe kan het dat jij dit zo niet, maar de Reformatoren het (blijkbaar) zo wel beleefden...??


Er zijn ook anatomie atlassen te vinden die 'de mens' beschrijven in termen van botten, organen etc. Als jij naar een feestje gaat stel jij je vrouw dan voor met: 'deze zak botten en organen is al 15 jaar mijn vrouw' ?

Uiteraard is er al 20 eeuwen een hierarchie aanwezig en staat die beschreven in kerkelijke documentatie. Waar we het over hadden is dat katholieken onderling, de Kerk niet in die termen beschrijven omdat dat voor ons niet het eerste, in het oog springende, kenmerk is. Maar voor buitenstaanders, of minder betrokkenen, blijkbaar des te meer... daarmee zeg ik dus niet dat er geen hierarchie is of dat die onbelangrijk is...

In het geval van dwaling is het niet zo verwonderlijk dat die hierarchie zich sterker laat voelen. De Geest werkt in de Kerk namelijk niet alleen bottom-up, maar laat zich ook top-down gelden. Als er van 'beneden' dwalingen de Kerk binnenkomen dan laat de top zich meer gelden. Dat geldt ook voor ambtsbekleders binnen de Kerk. Nu is dat transparanter dan ten tijde van de Reformatie, maar toen was het wangedag ook veel omvangrijker.

quote:

Dan kan misschien gesteld worden:  "Dat is de wereld die de Kerk binnensluipt... Leve de breuk, want nu is mijn deel der Kerk in ieder geval zuiver..."


Uiteraard, de apostolische successie en het Petrus ambt bevinden zich in het Tridentijnse deel. En laat Christus nu net dáár de sleutels overhandigd hebben!

quote:

Ik denk dat we het heel snel eens zullen zijn dat het met die "dienstbaarheid" aan elkaar flink mis zat (en zit) binnen die "Kerk van Rome, Reformatorische en Tridentijnse delen"...

Misschien moeten we elkaar, na 500 jaar, nu eens werkelijk gaan dienen... In navolging van Christus...

Wie weet wat er dan allemaal gaat gebeuren?!


Zolang je in de verleden tijd van 500 jaar geleden spreekt heb je gelijk. Maar wat het heden betreft sla je behoorlijk de plank mis. Me dunkt dat de Kerk in de recente geschiedenis ontelbaar vaak  een  hand heeft uitgestoken naar de reformatorische geloofsgemeenschappen. Maar die werden keer op keer weggeslagen (m.u.v. Lutheranen en Anglicanen).

Je zou voor de grap eens wat dagboek aantekingenen moeten lezen van Kardinaal Willebrands, destijds hoofd van het secretariaat voor de eenheid van de christenen in het Vaticaan. In die hoedanigheid had hij te maken met de protestantse voorman van de Wereldraad van Kerken, dhr. Visser 't Hooft. De onbeschofte schofferingen jegens 'Rome' waren niet van de lucht. Uiteindelijk is hij akkoord gegaan met het opzetten van een 'gesprekscommissie' met het Vaticaan.

In schril contrast stonden de diverse uitnodigingen van paus Johannes XXIII aan diverse protestantse theologen en waarnemers bij het Tweede Vaticaans Concilie om mee te denken en mee te praten over de eenheid onder de christenen en de rol van de katholieke kerk daarin. De laatste twee pausen hebben zelfs het petrus ambt n hun eigen rol ter discussie gesteld om tegemoet te komen aan 'de reformatie'. Aan de andere kant bleef en blijft het ijzig stil... en wordt arrogant elke uitgestoken hand weggemept.
"Men zou een pleister op vele wonden willen zijn..." (Etty Hillesum, 1942)

St. Ignatius

 • Berichten: 1753
 • Fiat mihi secundum verbum Tuum
  • Bekijk profiel
Gradaties in zonden
« Reactie #57 Gepost op: december 13, 2012, 04:47:59 am »

quote:

quote:

wimnusselder schreef op 12 december 2012 om 11:05:
Hoi Ignatius,

Uit wat je 12/10 2:11 schreef blijkt dat we op één lijn zitten t.a.v. het citaat van mij waar je mee begint; mooi.
Met wat je 12/10 2:19 schreef ben ik het 100% eens, alleen ben ik geneigd wat andere woorden te gebruiken (in mijn context) en dat 'karma'-idee lijkt een misverstand dat daaruit voortvloeit.
Dank! Het was weliswaar niet geheel van mijzelf. Ik had zelf twee bijbelversen in het hoofd waar ik mee wilde antwoorden, maar toen herrinnerde ik me opeens die brief van onze ceo (om dan maar in hierarchische organisatietermen te spreken  :+ ) en hij is vele malen beter in het overbrengen van de kern.
"Men zou een pleister op vele wonden willen zijn..." (Etty Hillesum, 1942)

Hendrik-NG

 • Berichten: 3757
  • Bekijk profiel
Gradaties in zonden
« Reactie #58 Gepost op: december 13, 2012, 08:35:11 am »

quote:

St. Ignatius schreef op 13 december 2012 om 04:31:
[...]
Zolang je in de verleden tijd van 500 jaar geleden spreekt heb je gelijk. Maar wat het heden betreft sla je behoorlijk de plank mis. Me dunkt dat de Kerk in de recente geschiedenis ontelbaar vaak  een  hand heeft uitgestoken naar de reformatorische geloofsgemeenschappen. Maar die werden keer op keer weggeslagen (m.u.v. Lutheranen en Anglicanen).

Je zou voor de grap eens wat dagboek aantekingenen moeten lezen van Kardinaal Willebrands, destijds hoofd van het secretariaat voor de eenheid van de christenen in het Vaticaan. In die hoedanigheid had hij te maken met de protestantse voorman van de Wereldraad van Kerken, dhr. Visser 't Hooft. De onbeschofte schofferingen jegens 'Rome' waren niet van de lucht. Uiteindelijk is hij akkoord gegaan met het opzetten van een 'gesprekscommissie' met het Vaticaan.

In schril contrast stonden de diverse uitnodigingen van paus Johannes XXIII aan diverse protestantse theologen en waarnemers bij het Tweede Vaticaans Concilie om mee te denken en mee te praten over de eenheid onder de christenen en de rol van de katholieke kerk daarin. De laatste twee pausen hebben zelfs het petrus ambt n hun eigen rol ter discussie gesteld om tegemoet te komen aan 'de reformatie'. Aan de andere kant bleef en blijft het ijzig stil... en wordt arrogant elke uitgestoken hand weggemept.
Als je mijn bijdrage nu eens zou lezen met de gedachte "hier steekt hij ook een hand in eigen boezem" in het achterhoofd, zou je dan een andere toon hebben aangeslagen in je reactie??
'De roeping van de mens is mens te zijn!'

Zolderworm

 • Berichten: 638
  • Bekijk profiel
Gradaties in zonden
« Reactie #59 Gepost op: december 13, 2012, 10:42:10 am »

quote:

grondig christelijk schreef op 12 december 2012 om 14:27:
[...]Wij hebben het hier echter over een met vallen en opstaan toenemend vermogen met haar beperkingen. Het vermogen is vooral het besef van de staat waarin wij leven, de betekenis van genade leren kennen en ons zelf steeds meer haten in het vlees waarin wij nu leven. Haten is dan niet het haten van ons als bestaan, maar het haten van de gevolgen van de zonden die op ons vlees drukt en het verlangen naar de volledige verlossing in Christus, het compleet naar zijn beeld willen zijn. Het besef dat dit bestaan daartoe ontoereikend is en jezelf vreemdeling voelen.  Zo ervaar ik het op dit moment
Ja, daar kan ik me eigenlijk wel in vinden. Zo ervaar ik het ook wel, al vind ik "haten" wel een te expliciete term. De wereld en ons bestaan daarin blijven natuurlijk heel verleidelijk, zeker zolang het min of meer goed gaat. Maar op den duur overheerst toch het lijden. Wat dat betreft spreekt het boeddhisme (zoals oorspronkelijk bedoeld) me ook wel aan. Maar ik denk niet dat ik daarmee op dit forum moet aan komen.
Tato na vicikitsate