Auteur Topic: Matteus over de Koning der Joden  (gelezen 15336 keer)

pjotr

 • Berichten: 388
  • Bekijk profiel
Matteus over de Koning der Joden
« Gepost op: december 12, 2012, 01:01:36 pm »
Nu Kerst er weer aankomt, staat de christenheid stil bij de komst van Christus in deze wereld. Met het leven, sterven en opstaan van Jezus werden de profetieën uit het Oude Testament vervuld. De evangelist Matteüs besteedt veel aandacht aan het benoemen van die vervulling.

In Matteus 1 komen we de vervulling van de profetie over Immanuel uit Jesaja 7-9 tegen.
Achaz krijgt het teken dat de jonkvrouw zwanger zal worden, en een zoon baren; en zij zal hem de naam Immanuel geven.

quote:

Boter en honing zal hij eten, zodra hij het kwade weet te verwerpen en het goede te verkiezen. Maar voordat de jongen weet het kwade te verwerpen en het goede te verkiezen, zal het land ontvolkt zijn, voor welks beide koningen gij angstig zijt.
[...]
En het zal op die dag geschieden, dat een man een jonge koe en twee schapen in het leven zal behouden, en dat hij wegens de overvloed van melk die zij geven, boter eten zal; want boter en honing zal ieder eten, die in het land is overgebleven.
[...]
En ik was tot de profetes genaderd, en zij was zwanger geworden en baarde een zoon. En de HERE zeide tot mij: Noem hem: Maher-Salal Chas-Baz, want voordat de jongen zal kunnen roepen: Mijn vader en mijn moeder, zal men de rijkdom van Damascus en de buit van Samaria vóór de koning van Assur dragen.
[...]
Woedt, o volken, en weest verslagen; ja, neemt ter ore, alle verre streken der aarde; gordt u aan en weest verslagen; gordt u aan en weest verslagen. Beraamt een plan, maar het wordt verbroken; spreekt een woord, maar het zal niet tot stand komen, want God is met ons.

(Hierbij de opmerking: in Matteüs wordt gesproken over maagd, in plaats van jonkvrouw. Dit is waarschijnlijk het gevolg van citeren uit de Griekse vertaling van het OT (Septuaginta)).

Op welke wijze kan een profetie als deze vervuld zijn met de komst van Jezus?
Matt 1: 24: Want Hij is het die zijn volk zal redden van hun zonden.
In Jesaja 7-9 gaat het om redding van angsten/vijanden. De vijanden Damascus en Samaria, hoe bedreigend ook, betekenen echter niets. God is immers de HEER van de legerscharen. Assur staat in zijn dienst om de vijanden van Israël te verslaan.

Angst komen we ook tegen in Heb 2: 14,15:

quote:

Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook Hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen, opdat Hij door zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel, zou onttronen, en allen zou bevrijden, die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren.
Israël ervoer de macht van satan in de gedaante van de volken rondom. Daarom de profetie van Immanuel - God met ons. Jezus is daarvan de vervulling. In Hem is God op aarde gekomen en heeft de macht van de vijanden gebroken.

Zolderworm

 • Berichten: 638
  • Bekijk profiel
Matteus over de Koning der Joden
« Reactie #1 Gepost op: december 12, 2012, 01:41:55 pm »
Ik zou dit alles niet te letterlijk nemen. Het gaat m.i. om de kracht van Christus die indaalt in de bezoedelde natuur. Bij de maagdelijke geboorte daalt de zuivere kracht in in de onreine natuur. Het is dus zogezegd geen geboorte van de natuur uit (waarbij het maagdenvlies wordt doorbroken).
Christus redt ons niet van de zonden in de zin van zondige daden. De zonde is onze binding met de natuur, waardoor wij feitelijk een soort diermensen zijn met verlangens, dus met de neiging te zondigen. In die zin zou je de Satan als de zuivere kracht van de natuur kunnen zien. Het is feitelijk de natuur in ons die ons verleidt. Christus redt ons van die verbondenheid met de zondige natuur in ons. Of feitelijk de natuur in ons die ons tot zonden brengt. Niet van de zonde op zich, als verkeerde daad. Daarmee bevrijdt Christus ons ook van de angst. Want ook het hebben van angst is een natuur-emotie.
« Laatst bewerkt op: december 12, 2012, 01:42:19 pm door Zolderworm »
Tato na vicikitsate

pjotr

 • Berichten: 388
  • Bekijk profiel
Matteus over de Koning der Joden
« Reactie #2 Gepost op: december 12, 2012, 03:21:48 pm »

quote:

Zolderworm schreef op 12 december 2012 om 13:41:
Ik zou dit alles niet te letterlijk nemen. Het gaat m.i. om de kracht van Christus die indaalt in de bezoedelde natuur. Bij de maagdelijke geboorte daalt de zuivere kracht in in de onreine natuur. Het is dus zogezegd geen geboorte van de natuur uit (waarbij het maagdenvlies wordt doorbroken).
In de zin van uit de Geest geboren zijn? (Joh 1: 12 en 13). Daar kan ik mee instemmen.

quote:

Christus redt ons niet van de zonden in de zin van zondige daden. De zonde is onze binding met de natuur, waardoor wij feitelijk een soort diermensen zijn met verlangens, dus met de neiging te zondigen. In die zin zou je de Satan als de zuivere kracht van de natuur kunnen zien. Het is feitelijk de natuur in ons die ons verleidt. Christus redt ons van die verbondenheid met de zondige natuur in ons. Of feitelijk de natuur in ons die ons tot zonden brengt. Niet van de zonde op zich, als verkeerde daad. Daarmee bevrijdt Christus ons ook van de angst. Want ook het hebben van angst is een natuur-emotie.
Hier heb ik wel moeite mee. Het Woord, Christus, is tot het zijne gekomen (1 Joh. 1: 1-11). Wij hoeven niet van onze natuur, onze menselijkheid, verlost te worden. De Bijbel gaat niet uit van de Griekse scheiding tussen lichaam en geest, waarbij de geest het hogere is. Jezus geneest mensen van ziekten en vergeeft zonden, vaak op hetzelfde moment. Lichaam en geest horen bij elkaar en worden samen verlost.
Zonde is juist iets dat van buiten de schepping komt en de boel heeft verziekt. In het scheppingsverhaal staat 7 keer dat God zag dat de schepping goed was. De zonde moeten we dus niet vereenzelvigen met de natuur.

Trajecto

 • Berichten: 4990
 • Nulla aetas ad discendum sera
  • Bekijk profiel
Matteus over de Koning der Joden
« Reactie #3 Gepost op: december 12, 2012, 06:10:24 pm »
@ Pjotr

Lees eens wat Paulus schrijft in Rom 7 en ook wel in Rom 8.
Daar staat toch niet dat "het vlees" verlost wordt of zoiets?
Wel kun je daar lezen van een soort strijd.
Rom 7
18 Want ik weet, dat in mij, dat is, in mijn vlees, geen goed woont; want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet.
19 Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik.
20 Indien ik hetgene doe, dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelve niet meer, maar de zonde, die in mij woont.


Is dat de toverslag waarbij alles opeens rond is? Ik dacht het niet. En egocentrisme zijn we meestal niet zomaar opeens kwijt. We willen onszelf handhaven en als het even kan willen we meer dan een ander en als we dat hebben willen we nóg meer.
« Laatst bewerkt op: december 12, 2012, 06:13:36 pm door Trajecto »

Adinomis

 • Berichten: 1813
  • Bekijk profiel
Matteus over de Koning der Joden
« Reactie #4 Gepost op: december 12, 2012, 07:26:15 pm »

quote:

pjotr schreef op 12 december 2012 om 13:01:

In Matteus 1 komen we de vervulling van de profetie over Immanuel uit Jesaja 7-9 tegen.
Achaz krijgt het teken dat de jonkvrouw zwanger zal worden, en een zoon baren; en zij zal hem de naam Immanuel geven.
[...]

(Hierbij de opmerking: in Matteüs wordt gesproken over maagd, in plaats van jonkvrouw. Dit is waarschijnlijk het gevolg van citeren uit de Griekse vertaling van het OT (Septuaginta)).

Op welke wijze kan een profetie als deze vervuld zijn met de komst van Jezus?
Matt 1: 24: Want Hij is het die zijn volk zal redden van hun zonden.
In Jesaja 7-9 gaat het om redding van angsten/vijanden. De vijanden Damascus en Samaria, hoe bedreigend ook, betekenen echter niets. God is immers de HEER van de legerscharen. Assur staat in zijn dienst om de vijanden van Israël te verslaan.

Je vraag is dus hoe de betekenis van wat er in Jesaja is gezegd kan slaan op de komst van Jezus.
De profeet Jesaja heeft heel veel geprofeteerd voor de nabije en verre toekomst.
Soms ziet een profeet de beelden in één keer. Zoals je een landschap bekijkt. Je ziet in één oogopslag een boom die vlak voor je staat en een kerktorentje dat 20 km verderop te vinden is, met allerlei beelden daar tussenin.

Het kind dat bij de jonkvrouw in Jesaja 7 verwekt is, is ook een kind van die tijd. Maar in zekere zin een type voor wat komen gaat. In Jesaja 7 wordt niet over een "maagd" gesproken. Maar dat is ook niet het belangrijkste. Waarschijnlijk is dit een normale geboorte en had het kind een aardse vader. De vervulling zit voornamelijk in de naam: "Immanuel" dat is "God met ons". Dat is ten volle in Jezus tot vervulling gekomen gekomen. Het kind van toen mocht een heenwijzing zijn naar de "God met ons" die als Jezus werd geboren. Dat wordt dan ook in Math. 1:24 benadrukt. De moeders waren allebei nog meisjes.

In de tijd van Jesaja was er dreiging van Assyrië. Koning Resin had een verbond gesloten met Pekah de koning van het broederrijk van de 10 stammen. Dat boezemde koning Achaz angst in. Hij had zijn vertrouwen niet op God gesteld maar had de afgodendienst ingevoerd. Toch kwam Jesaja kwam met een politieke voorzegging dat Achaz niet bang hoefde te zijn omdat de rijken van Resin en Pekah ontvolkt zouden worden.  Achaz mocht een teken vragen om daar zeker van te zijn. Dat was het teken van "Immanuel". In Jezaja 7:16 lezen we:  Maar voordat de jongen weet het kwade te verwerpen en het goede te verkiezen, zal het land ontvolkt zijn, voor welks beide koningen gij angstig zijt.

In 2 Kon. 16:9 lezen we dat het volk van de beide rijken in ballingschap ging, waarmee de profetie van Jesaja in vervulling ging.

In de tijd van Jezus geboorte was er ook dreiging en onderdrukking door de Romeinen.  Dat de Joden verwachtten dat Jezus als koning de vijanden zou verslaan, was zo gek nog niet. Er waren meerdere profetieën die de Messias aanwezen als hun Koning, de zoon van David, die de vijanden zou verjagen. Dat is ook één van de redenen dat de Joden in Hem teleurgesteld waren.

Het zijn profetieën die nog op vervulling wachten. Mogelijk is het uitgesteld door hun ongehoorzaamheid. Ze hebben niet begrepen dat Hij ook de lijdende Messias zou zijn, die eerst moest afrekenen met de zonde.

Toen de engel de geboorte van Maria aankondigde sprak hij de volgende woorden:
Luc.1:29 ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. 31 Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. 32 Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. 33 Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen. ’

Het eerste deel van die profetie is letterlijk uitgekomen, op dezelfde wijze zal ook de rest van die profetie letterlijk uitkomen.

De tijd dat Jezus als koning de vijanden zal verslaan staat voorzegd in Joël 3:1-3a – ‘Want zie, in die dagen en in die tijd, als Ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Juda en Jeruzalem, zal Ik alle heidenvolken bijeenbrengen en hen doen afdalen naar het dal van Josafat. Daar zal Ik met hen een rechtszaak voeren, vanwege Mijn volk en Mijn eigendom Israël, dat zij onder de heidenvolken verstrooid hebben. Mijn land hebben zij verdeeld. Zij hebben het lot geworpen over Mijn volk.’

De hedendaagse internationale politiek maakt zich druk om de verdeling van het land dat God aan Israël beloofd heeft. Joël wist toen al dat het zou gaan gebeuren en mocht Gods woord spreken: Mijn land hebben zij verdeeld. Zij hebben het lot geworpen over Mijn volk.’

Maar Zacharia 2:8a – ‘Want zo zegt de HEERE van de legermachten: Nadat Hij heerlijkheid heeft beloofd, heeft Hij mij gezonden tot die heidenvolken die u beroven, want wie u aanraakt, raakt Zijn oogappel aan.’

En dan: Zacharia 12:2-4: – ‘Zie, Ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom, ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Op die dag zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Allen die hem optillen, zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen, en al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen. Op die dag, spreekt de HEERE, zal Ik alle paarden met schichtigheid slaan en hun ruiters met krankzinnigheid. Maar over het huis van Juda zal Ik Mijn ogen openhouden en alle paarden van de volken zal Ik met blindheid slaan.’

quote:

Israël ervoer de macht van satan in de gedaante van de volken rondom. Daarom de profetie van Immanuel - God met ons. Jezus is daarvan de vervulling. In Hem is God op aarde gekomen en heeft de macht van de vijanden gebroken.

De macht van de vijand is in feite al verbroken. De uitvoering moet nog plaatsvinden. Toen de overgave van de Duitsers in 1945 een feit was, de handtekeningen waren gezet, gingen ze nog als een briesende leeuw tekeer, omdat ze wisten dat de strijd verloren was. Zo is het ook met de macht van satan. Hij weet dat hij verloren heeft en zoekt wie hij nog kan verslinden, om God zoveel mogelijk te dwarsbomen.

Maar.... een heerlijke belofte "Immanuel", God met ons. Laten we daar Israël mee troosten.
Rom.12:21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

pjotr

 • Berichten: 388
  • Bekijk profiel
Matteus over de Koning der Joden
« Reactie #5 Gepost op: december 13, 2012, 03:40:48 pm »

quote:

Trajecto schreef op 12 december 2012 om 18:10:
@ Pjotr

Lees eens wat Paulus schrijft in Rom 7 en ook wel in Rom 8.
Daar staat toch niet dat "het vlees" verlost wordt of zoiets?
Wel kun je daar lezen van een soort strijd.
Rom 7
18 Want ik weet, dat in mij, dat is, in mijn vlees, geen goed woont; want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet.
19 Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik.
20 Indien ik hetgene doe, dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelve niet meer, maar de zonde, die in mij woont.


Is dat de toverslag waarbij alles opeens rond is? Ik dacht het niet. En egocentrisme zijn we meestal niet zomaar opeens kwijt. We willen onszelf handhaven en als het even kan willen we meer dan een ander en als we dat hebben willen we nóg meer.

Ik ben ook wel benieuwd hoe jouw standpunt zich dan verhoudt tot die van Zolderworm.

De apostolische geloofsbelijdenis spreekt van een wederopstanding des vlezes/ opstanding van het lichaam. De natuur/het lichamelijke is niet inherent fout. De opgestane Christus heeft een lichaam, wel een verheerlijkt lichaam, maar een echt lichaam dat je kunt voelen (Thomas) en dat vis kan eten (aan het meer).

Ik heb moeite met Zolderworms voorstelling, omdat ik de indruk krijg dat natuur bij hem iets slechts is. Ik kan er alleen net niet vat op krijgen, want hij heeft over "binding aan de natuur", -die is zeker aan de orde en "Satan als zuivere natuurkracht" - dat is in zekere zin ook zo, omdat Adam over de dieren moest heersen, maar hij is daarin tekort geschoten tegenover de slang (Satan).

"binding aan de natuur": daar gaat het ook in Romeinen om. Even terug naar wat Jezus zegt:    Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het vinden (Mat 16,25). De binding met het leven moet worden doorgesneden om het leven weer te vinden. Zo ook in Romeinen 7 en 8. Over de verzen die je citeert, wil ik best wel wat zeggen, maar in deze topic niet. In deze topic wil het hebben over verhouding OT en NT.

pjotr

 • Berichten: 388
  • Bekijk profiel
Matteus over de Koning der Joden
« Reactie #6 Gepost op: december 13, 2012, 04:32:47 pm »

quote:

Adinomis schreef op 12 december 2012 om 19:26:
Soms ziet een profeet de beelden in één keer. Zoals je een landschap bekijkt. Je ziet in één oogopslag een boom die vlak voor je staat en een kerktorentje dat 20 km verderop te vinden is, met allerlei beelden daar tussenin.
Dit is een mooi beeld. Wat daarbij ook speelt, is dat dingen die in de verte bij elkaar zijn, in werkelijkheid ver uit elkaar blijken te zijn. Bovendien kunnen kleuren op afstand vervagen. Als je uitgaat van beelden, door de zieners gezien en in de Bijbel opgetekend, hoe verhoudt zich dat tot het letterlijk interpeteren? Als in het Nieuwe Testament dezelfde elementen opnieuw gezien worden, maar in een andere volgorde opgeschreven, verstoort dat dan het beeld? Of verstoort het slechts de letterlijke weergave van dat beeld?

quote:

De vervulling zit voornamelijk in de naam: "Immanuel" dat is "God met ons".
Dat is ook mijn indruk.

quote:

In de tijd van Jezus geboorte was er ook dreiging en onderdrukking door de Romeinen.  Dat de Joden verwachtten dat Jezus als koning de vijanden zou verslaan, was zo gek nog niet. Er waren meerdere profetieën die de Messias aanwezen als hun Koning, de zoon van David, die de vijanden zou verjagen. Dat is ook één van de redenen dat de Joden in Hem teleurgesteld waren.
Ja, de Messias was anders dan ze op grond van de "vergezichten" hadden geconcludeerd. Tussen het begin van de vervulling van de komst van de Messias en het (aller)laatste oordeel bleek heel veel tijd te zitten, maar op de horizon leek het zo dichtbij.

quote:

Toen de engel de geboorte van Maria aankondigde sprak hij de volgende woorden:
Luc.1:29 ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. 31 Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. 32 Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. 33 Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen. ’

Het eerste deel van die profetie is letterlijk uitgekomen, op dezelfde wijze zal ook de rest van die profetie letterlijk uitkomen.
Ik denk dat de profetie al wat verder vervuld is: Jezus zit al op de troon van David: Want David is niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt zelf: De Here heeft gezegd tot mijn Here: Zet U aan mijn rechterhand (o.a. Hand 2:34). Zijn koningschap is al begonnen en daaraan zal geen einde komen.

quote:

De macht van de vijand is in feite al verbroken. De uitvoering moet nog plaatsvinden. Toen de overgave van de Duitsers in 1945 een feit was, de handtekeningen waren gezet, gingen ze nog als een briesende leeuw tekeer, omdat ze wisten dat de strijd verloren was. Zo is het ook met de macht van satan. Hij weet dat hij verloren heeft en zoekt wie hij nog kan verslinden, om God zoveel mogelijk te dwarsbomen.
d:)b

quote:

Maar.... een heerlijke belofte "Immanuel", God met ons. Laten we daar Israël mee troosten.
3 Zalig de armen van geest,
want hunner is het Koninkrijk der hemelen.
4 Zalig die treuren,
want zij zullen vertroost worden.
5 Zalig de zachtmoedigen,
want zij zullen de aarde beërven.
6 Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
7 Zalig de barmhartigen,
want hun zal barmhartigheid geschieden.
8 Zalig de reinen van hart,
want zij zullen God zien.
9 Zalig de vredestichters,
want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.
10 Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil,
want hunner is het Koninkrijk der hemelen.
11 Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil. 12 Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij de profeten vóór u vervolgd.
(Matt 5:3-12)

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Matteus over de Koning der Joden
« Reactie #7 Gepost op: december 13, 2012, 04:59:00 pm »
Wat betreft Israël, dat verwachtte een Messias zoals is omschreven door de vele profetieën. Israël mocht van G;d (nog) niet begrijpen dat Jezus pas deze Messias zal zijn bij Zijn Wederkomst naar Israël als Leeuw van Juda en nog niet bij Zijn eerste komst als Lam om de zonde weg te dragen voor hen.

Adinomis

 • Berichten: 1813
  • Bekijk profiel
Matteus over de Koning der Joden
« Reactie #8 Gepost op: december 13, 2012, 08:02:13 pm »

quote:

pjotr schreef op 13 december 2012 om 16:32:
 Dit is een mooi beeld. Wat daarbij ook speelt, is dat dingen die in de verte bij elkaar zijn, in werkelijkheid ver uit elkaar blijken te zijn. Bovendien kunnen kleuren op afstand vervagen. Als je uitgaat van beelden, door de zieners gezien en in de Bijbel opgetekend, hoe verhoudt zich dat tot het letterlijk interpeteren?
Soms kun je aan de manier waarop een profetie geschreven opmaken dat het geestelijk moet worden uitgelegd. Maar als dat niet zo is moeten we voorzichtig zijn, want al lijkt iets in onze ogen niet reëel, bij God is niets onmogelijk. Laten we het eerst letterlijk nemen. Soms kan er ook een geestelijke waarheid in zitten, dan heeft zo'n profetie meer elementen. Van belang is dat we bij het lezen om verlichting van de Heilige Geest vragen.

quote:

Als in het Nieuwe Testament dezelfde elementen opnieuw gezien worden, maar in een andere volgorde opgeschreven, verstoort dat dan het beeld? Of verstoort het slechts de letterlijke weergave van dat beeld?
Heb je voorbeelden van profetieën in verschillende volgorden? Alles wat door middel van profetieën tot ons komt kan verkeerd geïnterpreteerd worden. Misschien ben ik ook wel eens stellig in mijn interpretatie, maar ik ben me ervan bewust dat het niet onmogelijk is dat het anders in elkaar steekt. Niettemin is het goed om te overdenken wat ons is geopenbaard, zodat we het herkennen als het zijn vervulling nadert.

quote:

Ja, de Messias was anders dan ze op grond van de "vergezichten" hadden geconcludeerd. Tussen het begin van de vervulling van de komst van de Messias en het (aller)laatste oordeel bleek heel veel tijd te zitten, maar op de horizon leek het zo dichtbij.
klopt.

quote:

Ik denk dat de profetie al wat verder vervuld is: Jezus zit al op de troon van David: Want David is niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt zelf: De Here heeft gezegd tot mijn Here: Zet U aan mijn rechterhand (o.a. Hand 2:34). Zijn koningschap is al begonnen en daaraan zal geen einde komen.

Inderdaad Jezus is nu al Koning op Gods troon. Hij deelt in het koningschap van zijn Vader. Maar de troon van David stond op de aarde en niet in de hemel. David is niet opgevaren naar de hemel. En de engel zegt tegen Maria dat haar zoon koning zal zijn over Jacob (Israël) op de troon van David.

 
Op het kruis stond profetisch: "Koning der Joden". Jezus werd ook in de "stad van David" geboren. Hij wordt steeds de zoon van David genoemd.

Micha 5:1 En u, Bethlehem-Efratha, al bent u klein onder de duizenden van Juda, uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn in Israël.


Nathan zegt tegen David:

2 Sam.7:12   Wanneer uw dagen voorbij zijn en u met uw vaderen ontslapen bent, zal Ik uw nakomeling na u, die uit uw lichaam voortkomt, doen opstaan en Ik zal zijn koningschap bevestigen.
 13   Die zal voor Mijn Naam een huis bouwen, en Ik zal de troon van zijn koningschap voor eeuwig bevestigen.
16 Uw huis en uw koningschap zullen voor uw ogen voor eeuwig vaststaan, uw troon zal voor eeuwig zeker zijn.  


Dit is de profetie over het Vrederijk in Micha 4:
(Het Vrederijk is nog niet de nieuwe aarde)

1 Het zal echter in het laatste der dagen geschieden
dat de berg van het huis van de HEERE
vast zal staan als de hoogste van de bergen,
en dat hij verheven zal worden boven de heuvels,
en dat de volken ernaartoe zullen stromen.
2 Vele heidenvolken zullen op weg gaan
en zeggen:
Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE,
naar het huis van de God van Jakob;
dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen,
en zullen wij Zijn paden bewandelen.
Want uit Sion zal de wet uitgaan
en het woord van de HEERE uit Jeruzalem.
3 Hij zal oordelen tussen vele volken
en machtige heidenvolken vonnissen, tot ver weg.
Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen
en hun speren tot snoeimessen.
Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen.
Oorlog voeren zullen zij niet meer leren.
4 Maar zij zullen zitten, ieder onder zijn wijnstok
en onder zijn vijgenboom, niemand zal ze schrik aanjagen,
want de mond van de HEERE van de legermachten heeft het gesproken.
Rom.12:21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Trajecto

 • Berichten: 4990
 • Nulla aetas ad discendum sera
  • Bekijk profiel
Matteus over de Koning der Joden
« Reactie #9 Gepost op: december 14, 2012, 02:43:09 am »

quote:

pjotr schreef op 13 december 2012 om 15:40:
[...]

Ik ben ook wel benieuwd hoe jouw standpunt zich dan verhoudt tot die van Zolderworm.

De apostolische geloofsbelijdenis spreekt van een wederopstanding des vlezes/ opstanding van het lichaam. De natuur/het lichamelijke is niet inherent fout. De opgestane Christus heeft een lichaam, wel een verheerlijkt lichaam, maar een echt lichaam dat je kunt voelen (Thomas) en dat vis kan eten (aan het meer).
Wat Zolderworm schrijft lijkt me wel een verwoording waar ik voor een groot deel mee instem. (zie ook opmerking in volgend blokje)
We moeten niet alles letterlijk opvatten maar de dingen die jij noemt staan inderdaad zo in de Bijbel en dat het moeilijk is om er niet gewoon de letterlijke betekenis aan te hechten, vind ik ook wel. Daar ben ik voor mezelf nog niet uit. Wel denk ik dat juist de belangrijkste aanwijzingen gevonden moeten worden in de geestelijke zaken. En waar tipjes van die dingen zichtbaar worden zijn de belangrijkste plekken voor mij in de Bijbel.

quote:

Ik heb moeite met Zolderworms voorstelling, omdat ik de indruk krijg dat natuur bij hem iets slechts is. Ik kan er alleen net niet vat op krijgen, want hij heeft over "binding aan de natuur", -die is zeker aan de orde en "Satan als zuivere natuurkracht" - dat is in zekere zin ook zo, omdat Adam over de dieren moest heersen, maar hij is daarin tekort geschoten tegenover de slang (Satan).

De natuur is vooral maar beperkt liefdevol, denk ik. Liefde en erbarmen is niet wat we in een complete volheid in de natuur zien, toch? In een beperkte setting wel -- het moederdier met haar jong bijvoorbeeld -- maar breder wordt het moeilijker.
Of je "satan/Satan" als zuivere kracht van de natuur moet zien (zoals Zolderworm zei) dat is nog wel weer een aparte beschouwing waard, denk  ik. De satan in het OT verschilt wat van Satan in het NT. Maar dat even terzijde.
Ik laat het nu even bij Genesis en daar wordt van een slang gesproken. Is dat de satan opgevat als de personificatie van het kwaad? Ik weet het niet. Ik houd het op de slang.
Over de dieren heersen doen we wel in toenemende mate, maar hoe is het gesteld met onze eigen "dier"-kant? Wij zijn geneigd te doen wat de natuur (bij ons dan bijvoorbeeld omschreven als "de natuur des vlezes") wil.
Echter, ook zijn we ons nu juist toch wel enigermate bewust van goed en kwaad (denk ook aan de boom van goed en kwaad) -- een goed ook dat niet beperkt hoeft te blijven tot "goed voor mij en mijn ego" -- hopelijk zijn we bereikbaar en "aanraakbaar" voor/door Christus.

Alhoewel ik dat laatste nogal overdrachtelijk bedoel kun je hier ook even aan Thomas denken die omgekeerd meer dan de andere apostelen een wat "stoffelijker" aanwijzing (aanraking) nodig had om zelf tot geloof te geraken.
Misschien is er op dergelijke manier symbolisch iets in het evangelie bedoeld. Ik geef echter direct toe dat het een gedachte van mij is die een mogelijkheid voor mij aanduidt bij het zoeken van de betekenis. Het kan best zijn dat er een betere verklaring is.

quote:

"binding aan de natuur": daar gaat het ook in Romeinen om. Even terug naar wat Jezus zegt:  
Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het vinden (Mat 16,25). De binding met het leven moet worden doorgesneden om het leven weer te vinden. Zo ook in Romeinen 7 en 8. Over de verzen die je citeert, wil ik best wel wat zeggen, maar in deze topic niet. In deze topic wil het hebben over verhouding OT en NT.
Oké prima.

Ozombi

 • Berichten: 716
  • Bekijk profiel
Matteus over de Koning der Joden
« Reactie #10 Gepost op: december 14, 2012, 04:54:05 am »
Christus mbt de mens betekent het vermogen in de mens zijn ideale (zelf) zijn te ontwikkelen en uit te drukken. Het goddelijke zelf dat in de mens is, en dat hoog verheven is boven het lagere dierlijke zelf dat eveneens in de mens is, als gevolg van de lichamelijke neigingen en aantrekking tot het stoffelijke.

Het is in de ziel van de mens waar de " magie " moet gaan werken. In de ziel is het dat "de tempel van God" steen voor steen moet worden opgebouwd. Christus is de werkende kracht die dit een mens mogelijk maakt te doen.


Voor elke ware gelovige zijn er heden ten dage nog steeds 1000 papieren gelovigen. Het goddelijke verlangt ernaar deze verhouding om te draaien. Een mens kan niet anders dan met het verstand te beginnen en over deze zaken na te denken, net zolang totdat men er niet meer over na hoeft te denken en het zijn geest heeft bereikt. Alleen geloof in Christus (zie hierboven) krijgt dat voor elkaar.

pjotr

 • Berichten: 388
  • Bekijk profiel
Matteus over de Koning der Joden
« Reactie #11 Gepost op: december 14, 2012, 04:48:55 pm »

quote:

Zolderworm schreef op 12 december 2012 om 13:41:
Ik zou dit alles niet te letterlijk nemen.

quote:

Trajecto schreef op 14 december 2012 om 02:43:
We moeten niet alles letterlijk opvatten maar de dingen die jij noemt staan inderdaad zo in de Bijbel en dat het moeilijk is om er niet gewoon de letterlijke betekenis aan te hechten, vind ik ook wel. Daar ben ik voor mezelf nog niet uit. Wel denk ik dat juist de belangrijkste aanwijzingen gevonden moeten worden in de geestelijke zaken. En waar tipjes van die dingen zichtbaar worden zijn de belangrijkste plekken voor mij in de Bijbel.
Ik ben deze topic in het Bijbelstudieforum gestart, omdat Matteüs verwijst naar het Oude Testament, en deze verwijzingen gebruikt om zijn verhaal te versterken. De manier waarop hij dat doet, is in mijn ogen geen letterlijke overzetting. Ik probeer Matteüs te begrijpen in hoe hij dat doet. Daarin zijn, denk ik, de geestelijke zaken te ontdekken. In het OT is God de bevrijder van degenen die onderdrukt worden. Voor Matteüs is Jezus de Koning der Joden, zoals in het OT voorzegd. Ik ga mee in de conclusie om dan niet letterlijk te lezen, maar hoe dan wel? Een aanwijzing daarvoor kan gevonden worden in hoe Matteus de teksten gebruikt.

quote:

De natuur is vooral maar beperkt liefdevol, denk ik. Liefde en erbarmen is niet wat we in een complete volheid in de natuur zien, toch? In een beperkte setting wel -- het moederdier met haar jong bijvoorbeeld -- maar breder wordt het moeilijker.
Ik pleit niet voor naturalisme, dat de natuur als maat neemt. Het gaat om de binding aan de natuur. Jezus' verkondiging maakt het spreekwoord "Wie niet werkt, zal ook niet eten" tot een wereldse dwaasheid. We ontvangen toch alles om niet van God. We moeten niet naar beneden kijken, maar naar boven. Wie dat niet doet, vervalt in afgoderij. Dan wordt de natuur bepalend. Maar voor wie naar boven kijkt, is ook alles goed, mits onder dankzegging aanvaard:

quote:

1 Tim 4: 1-5 Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen, door de huichelarij van leugensprekers, die in hun eigen geweten gebrandmerkt zijn, het huwelijk verbieden en het genot van spijzen, welke God toch geschapen heeft om met dankzegging te worden gebruikt door de gelovigen, die tot erkentenis der waarheid gekomen zijn. Want alles wat God geschapen heeft, is goed en niets daarvan is verwerpelijk, als het met dankzegging aanvaard wordt: want het wordt geheiligd door het woord Gods en door gebed.

Ozombi

 • Berichten: 716
  • Bekijk profiel
Matteus over de Koning der Joden
« Reactie #12 Gepost op: december 14, 2012, 05:41:02 pm »
Een evangelie waarin de kwestie omtrent de diverse naturen van de mens duidelijker wordt verklaard is dat van Thomas. Mattheus,Lucas en Markus zijn erg vaag en in sluiers gehuld , ofwel nauwelijks te begrijpen voor de leek. In Johannes schemert er wat meer door, maar van Thomas zou men veel kunnen opsteken.

De bijbelse evangelien zijn nu niet bepaald de meest praktische.

St. Ignatius

 • Berichten: 1753
 • Fiat mihi secundum verbum Tuum
  • Bekijk profiel
Matteus over de Koning der Joden
« Reactie #13 Gepost op: december 15, 2012, 05:54:14 am »

quote:

Adinomis schreef op 12 december 2012 om 19:26:

... Toen de engel de geboorte van Maria aankondigde sprak hij de volgende woorden:
Luc.1:29 ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. 31 Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. 32 Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. 33 Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen. ’

Het eerste deel van die profetie is letterlijk uitgekomen, op dezelfde wijze zal ook de rest van die profetie letterlijk uitkomen.
... die is al uitgekomen.
"Men zou een pleister op vele wonden willen zijn..." (Etty Hillesum, 1942)

grondig christelijk

 • Berichten: 3071
 • Wat was, Dat is, Zal zijn
  • Bekijk profiel
Matteus over de Koning der Joden
« Reactie #14 Gepost op: december 15, 2012, 07:24:51 am »

quote:

zijn wij het volk van Jacob dan