Auteur Topic: Matteus over de Koning der Joden  (gelezen 15338 keer)

St. Ignatius

 • Berichten: 1753
 • Fiat mihi secundum verbum Tuum
  • Bekijk profiel
Matteus over de Koning der Joden
« Reactie #15 Gepost op: december 15, 2012, 08:01:36 am »

quote:

wij niet nee
"Men zou een pleister op vele wonden willen zijn..." (Etty Hillesum, 1942)

pjotr

 • Berichten: 388
  • Bekijk profiel
Matteus over de Koning der Joden
« Reactie #16 Gepost op: december 15, 2012, 10:12:07 am »

quote:

Ozombi schreef op 14 december 2012 om 04:54:
Christus mbt de mens betekent het vermogen in de mens zijn ideale (zelf) zijn te ontwikkelen en uit te drukken. Het goddelijke zelf dat in de mens is, en dat hoog verheven is boven het lagere dierlijke zelf dat eveneens in de mens is, als gevolg van de lichamelijke neigingen en aantrekking tot het stoffelijke.
Het lijkt me nogal een spanning: in hetzelfde lichaam wordt iets hoogs, goddelijks gecombineerd met iets laags, dierlijks. Het doet haast denken aan innerlijke verdeeldheid. Of dat het lage, dierlijke het hoge, goddelijke in de weg staat. Hoe ga je met die spanning om?

quote:

Een mens kan niet anders dan met het verstand te beginnen en over deze zaken na te denken, net zolang totdat men er niet meer over na hoeft te denken en het zijn geest heeft bereikt. Alleen geloof in Christus (zie hierboven) krijgt dat voor elkaar.

Waarom alleen Christus? Kan je een belangrijk verschil met het boedhisme noemen? Is Christus voor jou een kracht die je de goede kant ophelpt?

quote:

Ozombi schreef op 14 december 2012 om 17:41:
Een evangelie waarin de kwestie omtrent de diverse naturen van de mens duidelijker wordt verklaard is dat van Thomas. Mattheus,Lucas en Markus zijn erg vaag en in sluiers gehuld , ofwel nauwelijks te begrijpen voor de leek. In Johannes schemert er wat meer door, maar van Thomas zou men veel kunnen opsteken.

De bijbelse evangeliën zijn nu niet bepaald de meest praktische.

Ik heb het evangelie van Thomas gelezen. Het is wat korter, maar het vergt ook wel studie om daar samenhang in te ontdekken. Dus of het voor een leek nu zoveel eenvoudiger is? Jouw visie tot het lage, aardse, is die ook hoe je tegen vrouwen aankijkt ten opzicht van mannen? (Thomas vers 114).

Dat het evangelie van Thomas korter en eenvoudiger is, heeft misschien te maken met de doelgroep? Matteüs schreef voor de Joden. Daarom is de link met het OT zo belangrijk. Thomas vond dat misschien niet zo belangrijk voor zijn doelgroep. In het evangelie naar Johannes is trouwens te lezen dat Thomas Jezus erkende als "mijn Heer en mijn God". Dat miste ik in zijn evangelie.

pjotr

 • Berichten: 388
  • Bekijk profiel
Matteus over de Koning der Joden
« Reactie #17 Gepost op: december 15, 2012, 01:02:06 pm »

quote:

(Ik knip mijn reactie op. Eerst over profetieën. Later een reactie over Davids Zoon).

quote:

Heb je voorbeelden van profetieën in verschillende volgorden?


Daaronder vallen de teksten die we in andere topics hebben bediscussieerd (Israël/ Tekenen der tijden).
Duizend jarig rijk en grote verdrukking is voor mij dezelfde tijd, maar jij kiest anders. Voor mijn gevoel gebruik jij teksten die gaan over de komst van Christus (Kerst) voor de wederkomst. Het Godsrijk op aarde is voor mij hetzelfde als de nieuwe aarde, maar jij kiest voor twee perioden.

Het boek Zacharia eindigt in jouw interpretatie in het duizendjarig rijk. Het vergezicht gaat niet ver genoeg om een nieuwe aarde te zien. Voor Zacharia is wat hij ziet de situatie waarin God Koning is en alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. Voor hem is het klaar. Voor het nieuwe testament is het klaar met de nieuwe aarde. Voor mij is de wederkomst de dag van het oordeel. Als ik jou goed begrijp, zit er nog duizend jaar tussen wederkomst en oordeel.

Ik vroeg je: Als in het Nieuwe Testament dezelfde elementen opnieuw gezien worden, maar in een andere volgorde opgeschreven, verstoort dat dan het beeld? Of verstoort het slechts de letterlijke weergave van dat beeld? Ik kan je (nog) geen voorbeelden in deze zin geven. Het is dus meer een hypothetische vraag.

Wel een ander voorbeeld over volgorde:
Openb. 6: 12: de zon werd zwart, de maan rood als bloed.
Openb. 6: 15: de koningen der aarde; bergen valt op ons; de grote dag van hun toorn is gekomen;
Openb. 7: verzegelen uitverkorenen
Openb. 8-10: uitvoering van het oordeel
Openb. 21: 3: Zie de tent van God is bij de mensen;

De volgorde komt overeen met resp. Joël 2:31, Joël 2: 32 en Joël 3: 1-17 en Joël 3: 18-21.

pjotr

 • Berichten: 388
  • Bekijk profiel
Matteus over de Koning der Joden
« Reactie #18 Gepost op: december 15, 2012, 01:50:02 pm »

quote:

Eerst over koningschap over Israël. Zo vanzelfsprekend is een aardse koning niet (1 Sam 8:6-8):

quote:

Toen zij zeiden: Geef ons een koning om ons te richten, mishaagde dat aan Samuël, en hij bad tot de HERE. De HERE zeide tot Samuël: Luister naar het volk, in alles wat zij tot u zeggen, want niet ú hebben zij verworpen, maar Mij hebben zij verworpen, dat Ik geen koning over hen zou zijn. Juist zoals zij gedaan hebben van de dag af, toen Ik hen uit Egypte leidde, tot op de huidige dag, dat zij Mij hebben verlaten en andere goden gediend, zó doen zij nu ook tegen u.


Het verbaast me dat Jezus, die nu al koning is op Gods troon, ook nog op Davids troon moet komen. Davids troon is, als er sprake is van een aparte troon, een ondergeschikte troon. Een implicatie zou kunnen zijn dat God wel koning is over de wereld, maar niet over Israël.

Als verlangen dat Gods heerschappij voorgoed gevestigd en erkend zal worden, dat begrijp ik. Dat verlangen heb ik ook.

quote:

Inderdaad Jezus is nu al Koning op Gods troon. Hij deelt in het koningschap van zijn Vader. Maar de troon van David stond op de aarde en niet in de hemel. David is niet opgevaren naar de hemel. En de engel zegt tegen Maria dat haar zoon koning zal zijn over Jacob (Israël) op de troon van David.
Hand 2: 34, 35 Want David is niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt zelf: "De Here heeft gezegd tot mijn Here: Zet U aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden gemaakt heb tot een voetbank voor uw voeten.
Het heeft inderdaad niet betrekking op David zelf, maar op zijn Zoon.

In Hand 1: 6-8 gaat het ook over het herstel van het koningschap voor Israël:

quote:

Zij dan, die daar bijeengekomen waren, vroegen Hem en zeiden: Here, herstelt Gij in deze tijd het koningschap voor Israël? Hij zeide tot hen: Het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten, waarover de Vader de beschikking aan Zich gehouden heeft, maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde.
Hier zie ik twee uitlegmogelijkheden:
1. Door de Heilige Geest zien de discipelen dat het Koninkrijk zich baan breekt in de wereld, tot aan het uiterste der aarde. Door de Geest krijgen ze een beter zicht op het koningschap.
2. Het koningschap zal werkelijk zichtbaar worden, maar door de kracht van de Geest kunnen ze daarop wachten (verwachten en volharden) en ondertussen doen wat hen bevolen is.

quote:


Dit is de profetie over het Vrederijk in Micha 4:
(Het Vrederijk is nog niet de nieuwe aarde)
Ik ontdek geen essentiële verschillen. Of de periode na de wederkomst nog is zoals door Micha beschreven of zoals de nieuwe aarde in Openbaring dat maakt niets uit. Ik vraag me dan alleen af waarom er nog een nieuwe aarde moet komen.

Adinomis

 • Berichten: 1813
  • Bekijk profiel
Matteus over de Koning der Joden
« Reactie #19 Gepost op: december 15, 2012, 02:48:12 pm »

quote:

pjotr schreef op 15 december 2012 om 13:02:

Duizend jarig rijk en grote verdrukking is voor mij dezelfde tijd, maar jij kiest anders. Voor mijn gevoel gebruik jij teksten die gaan over de komst van Christus (Kerst) voor de wederkomst. Het Godsrijk op aarde is voor mij hetzelfde als de nieuwe aarde, maar jij kiest voor twee perioden.
Dat duizendjarig rijk en de grote verdrukking hetzelfde is, lijkt me in tegenspraak met wat de bijbel het Vrederijk noemt. In de hoofdstukken 2, 11 en 65 van Jesaja lees je over dit vrederijk. Maar inderdaad ook de beelden van de nieuwe aarde zie je daarin beschreven en zelfs de "kerst"aankondiging waarmee Jesaja 11 begint: "er zal een Rijsje voortkomen uit den afgehouwen tronk van Isaï, en een Scheut uit zijn wortelen zal Vrucht voortbrengen. "
De verschillende tijdperken buitelen over elkaar heen in het vergezicht van de profeet.

Ik ben vanuit mijn achtergrond ook niet onderwezen met het begrip "duizendjarig rijk". Maar ik kreeg bij het lezen van Jesaja 65 wel vragen. Hoe kan het dat er op de Nieuwe Aarde wel mensen sterven en vervloekt worden? (Jes. 65:20) Boven dit gedeelte staat het - toegevoegde - opschrift "de nieuwe hemel en de nieuwe aarde".
We zouden toch eeuwig leven ontvangen en er zou altijd vrede en geluk zijn.
Hierover begon ik na te denken.

quote:

Het boek Zacharia eindigt in jouw interpretatie in het duizendjarig rijk. Het vergezicht gaat niet ver genoeg om een nieuwe aarde te zien. Voor Zacharia is wat hij ziet de situatie waarin God Koning is en alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. Voor hem is het klaar. Voor het nieuwe testament is het klaar met de nieuwe aarde. Voor mij is de wederkomst de dag van het oordeel. Als ik jou goed begrijp, zit er nog duizend jaar tussen wederkomst en oordeel.

Er worden in de bijbel meerdere oordelen beschreven:
Het oordeel over de volkeren (Math.25:31-46)
De rechterstoel van Christus (Rom. 14:10, Hebr. 9:27, 10:27)
De vergelding naar de werken (Rom. 2:5-10)
Het oordeel voor de wiite troon, waarbij de boeken worden geopend (Op.20:11,12)

quote:

Ik vroeg je: Als in het Nieuwe Testament dezelfde elementen opnieuw gezien worden, maar in een andere volgorde opgeschreven, verstoort dat dan het beeld? Of verstoort het slechts de letterlijke weergave van dat beeld? Ik kan je (nog) geen voorbeelden in deze zin geven. Het is dus meer een hypothetische vraag.
Persoonlijk krijg ik een beeld door het lezen van de bijbel, maar daarin was de volgorde niet zo duidelijk. Ons kennen is ook onvolkomen. Er bestaan schema's waarin één en ander in een volgorde is geplaatst, gebruik makende van bijbelse aanwijzingen. Hier vind je bijv. zo'n schema.
Ik moet zeggen dat ik daardoor meer aanknopingspunten kreeg bij het lezen van de bijbel en dat daardoor een begrijpelijker beeld ontstond.
Tegelijk begreep ik dat deze schema's geen dogma's mochten worden, maar alleen als een soort hulpmiddel mochten dienen. Want wij kunnen Gods wegen niet in kaart brengen. Dingen kunnen heel anders verlopen dan wij verwachten.

Als we ons vastbijten aan een bepaalde volgorde en het gaat anders, dan zullen we in verwarring komen of we worden fanatieke bestrijders van degenen die het anders beleven. Niettemin staat de bijbel vol met aanwijzingen en die zijn niet voor niets aan ons geopenbaard. We kunnen er met elkaar over praten, daarbij om wijsheid en inzicht bidden. Als de voorzeggingen tot werkelijkheid worden zullen we ze moeten herkennen.

quote:


Wel een ander voorbeeld over volgorde:
Openb. 6: 12: de zon werd zwart, de maan rood als bloed.
Openb. 6: 15: de koningen der aarde; bergen valt op ons; de grote dag van hun toorn is gekomen;
Openb. 7: verzegelen uitverkorenen
Openb. 8-10: uitvoering van het oordeel
Openb. 21: 3: Zie de tent van God is bij de mensen;

De volgorde komt overeen met resp. Joël 2:31, Joël 2: 32 en Joël 3: 1-17 en Joël 3: 18-21.
Dat zijn leerzame aanwijzingen die aangeven dat God bezig is met het uitwerken van zijn heilsplan. Uiteindelijk zal de tent van God bij de mensen zijn. Maranatha!
Rom.12:21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Matteus over de Koning der Joden
« Reactie #20 Gepost op: december 15, 2012, 03:59:48 pm »

quote:

pjotr schreef op 15 december 2012 om 13:02:

Duizend jarig rijk en grote verdrukking is voor mij dezelfde tijd,

Ligt het lammetje dan al bij de leeuw zonder te worden opgevreten?
Speelt het kindje al met de giftige adder zonder gebeten te worden?

Verre van dat, dus het duizend jarig rijk is zeker niet dezelfde tijd als de grote verdrukking. De Grote Verdrukking gaat immers vooraf aan het 10000 jarig vredesrijk en zal geheel draaien om Israël.......

Adinomis

 • Berichten: 1813
  • Bekijk profiel
Matteus over de Koning der Joden
« Reactie #21 Gepost op: december 15, 2012, 05:46:12 pm »

quote:

pjotr schreef op 15 december 2012 om 13:50:
Eerst over koningschap over Israël. Zo vanzelfsprekend is een aardse koning niet (1 Sam 8:6-8)

Het verbaast me dat Jezus, die nu al koning is op Gods troon, ook nog op Davids troon moet komen. Davids troon is, als er sprake is van een aparte troon, een ondergeschikte troon. Een implicatie zou kunnen zijn dat God wel koning is over de wereld, maar niet over Israël.


Je hebt gelijk dat God geen aards koninkrijk wilde zoals dat bij andere volken het geval was. God was koning in de hemel en de mensen wilden een zichtbare koning. Dan waarschuwt God dat zo'n koning zware lasten zal opleggen en inwoners tot slaven zal maken en dat hij oorlogen gaat voeren.

Je gevolgtrekking is dan ook "we hebben alleen een Koning in de hemel nodig" en dat dacht ik eerder ook. Dat is ook de wijdverbreide opvatting in de kerken.

 Maar de Joden hadden vanuit de profetieën wel een aardse koning voor ogen, en niet onterecht. De kerken hebben zich van zoveel Joodse inzichten losgemaakt omdat ze dachten het beter te weten. Israël was in hun ogen door God verworpen en de kerk was ervoor in de plaats gekomen. In dat beeld paste geen Koning die vanuit Israël zou regeren.

Maar als we Psalm 2 lezen zien we dat God zijn Koning heeft gezalfd over Sion. Maar daarvoor is wel eerst de menswording nodig, waarvan de psalmdichter zegt: "Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd."

In Psalm 110 vertelt David - geïnspireerd door de Heilige Geest - dat God sprak tot mijn Here. In deze zin wordt het woord "Here" tweemaal gebruikt. De eerste maal betekent het JHWH en de tweede keer is de aanspraak "Here" een titel die gebruikt wordt voor iemand die het over je te zeggen heeft. Hiermee drukt David zijn enorme respect uit voor de Zoon die uit zijn lendenen zal voortkomen. Het gaat over de Zoon die aan de rechterhand van God op de troon zit, totdat..... de vijanden een voetbank voor zijn voeten zullen zijn en Hij regeert vanuit Sion.
Dit is zo'n belangrijke psalm. In de NBV vertaling staan er ook heel veel verwijsteksten onder. Daar wordt ook verwezen naar de tekst die jij hieronder noemt:  Hand 2: 34, 35 Want David is niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt zelf: "De Here heeft gezegd tot mijn Here: Zet U aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden gemaakt heb tot een voetbank voor uw voeten.

Nu het volk Israël een koning wil hebben zal het eerst ervaren wat het is om een aardse koning te hebben. God doet wat het volk vraagt, maar ook om daarvan te leren. David is een man naar Gods hart, ondanks de zonden die hij deed. Maar omdat David zijn zonden beleed en van God afhankelijk wilde zijn, kon Hij toch al een beeld worden van het toekomstig koningschap van de Messias. De Messias zou een Zoon van David zijn.

Jezus werd uit de maagd Maria geboren, was een nazaat van David, maar tegelijkertijd is God zijn Vader, en is Hij dus Zoon van God, door God zelf verwekt. Daarom bewijst David hem eer.

quote:

Als verlangen dat Gods heerschappij voorgoed gevestigd en erkend zal worden, dat begrijp ik. Dat verlangen heb ik ook.
Mooi, dan delen we dat verlangen!!  :-)

quote:


 In Hand 1: 6-8 gaat het ook over het herstel van het koningschap voor Israël:

 Hier zie ik twee uitlegmogelijkheden:
1. Door de Heilige Geest zien de discipelen dat het Koninkrijk zich baan breekt in de wereld, tot aan het uiterste der aarde. Door de Geest krijgen ze een beter zicht op het koningschap.
2. Het koningschap zal werkelijk zichtbaar worden, maar door de kracht van de Geest kunnen ze daarop wachten (verwachten en volharden) en ondertussen doen wat hen bevolen is.
Hier wordt geen koningschap in het algemeen bedoeld (hoewel dat koningsschap vanuit Sion zich wereldwijd gaat uitstrekken) maar er wordt duidelijk gevraagd "het koningschap voor Israël" vs. 6.  Inderdaad ze moeten intussen doen wat hun bevolen is: getuigen in de eerste plaats in Jeruzalem, Judea en Samaria en van daaruit naar de hele wereld.

quote:

Ik ontdek geen essentiële verschillen. Of de periode na de wederkomst nog is zoals door Micha beschreven of zoals de nieuwe aarde in Openbaring dat maakt niets uit. Ik vraag me dan alleen af waarom er nog een nieuwe aarde moet komen.
Tijdens het duizendjarig rijk zal Israël zijn roeping vervullen om de hele wereld bekend te maken met het Koninkrijk van God. De Satan is gebonden en kan de volken niet meer verleiden. Maar hij is nog niet weg. De mensen zijn ook nog niet zondeloos. (Jes. 65:20) (Zach.14:16-19) Dat zal wel het geval zijn als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde een feit zijn. Dan zal God alles in allen zijn!!
Rom.12:21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

St. Ignatius

 • Berichten: 1753
 • Fiat mihi secundum verbum Tuum
  • Bekijk profiel
Matteus over de Koning der Joden
« Reactie #22 Gepost op: december 16, 2012, 03:15:30 am »

quote:

Adinomis schreef op 15 december 2012 om 17:46:

Je hebt gelijk dat God geen aards koninkrijk wilde zoals dat bij andere volken het geval was. God was koning in de hemel en de mensen wilden een zichtbare koning. Dan waarschuwt God dat zo'n koning zware lasten zal opleggen en inwoners tot slaven zal maken en dat hij oorlogen gaat voeren.

Je gevolgtrekking is dan ook "we hebben alleen een Koning in de hemel nodig" en dat dacht ik eerder ook. Dat is ook de wijdverbreide opvatting in de kerken.


Is dat zo? ... Wijdverbreid?.... welke dan?

quote:

Maar de Joden hadden vanuit de profetieën wel een aardse koning voor ogen, en niet onterecht.
Dat is inderdaad een wijdverbreide misvatting, die slechts ten dele waar is....

quote:

De kerken hebben zich van zoveel Joodse inzichten losgemaakt omdat ze dachten het beter te weten.


Is dat zo?... welke kerken zijn dat dan?

quote:

Hier wordt geen koningschap in het algemeen bedoeld (hoewel dat koningsschap vanuit Sion zich wereldwijd gaat uitstrekken) maar er wordt duidelijk gevraagd "het koningschap voor Israël" vs. 6.  Inderdaad ze moeten intussen doen wat hun bevolen is: getuigen in de eerste plaats in Jeruzalem, Judea en Samaria en van daaruit naar de hele wereld.


Intussen?... wat loopt eraan parallel dan?

Zomaar even wat vraagjes die bij me opkomen, als ik met verbazing door dit draadje scan...
"Men zou een pleister op vele wonden willen zijn..." (Etty Hillesum, 1942)

Adinomis

 • Berichten: 1813
  • Bekijk profiel
Matteus over de Koning der Joden
« Reactie #23 Gepost op: december 16, 2012, 09:01:53 am »

quote:

St. Ignatius schreef op 16 december 2012 om 03:15:

Is dat zo? ... Wijdverbreid?.... welke dan?
Ik zie het nut er niet van in kerken bij hun naam te noemen. Ik bedoel kerken in het algemeen. Wie (of welke kerk) de schoen past trekke hem aan.

quote:

Dat is inderdaad een wijdverbreide misvatting, die slechts ten dele waar is....
Wat is volgens de bijbel dan de juiste opvatting?

quote:

Is dat zo?... welke kerken zijn dat dan?
Zie mijn antwoord op je eerste vraag.

quote:

Intussen?... wat loopt eraan parallel dan?
De verwachting van de komst van de Mensenzoon die op de troon plaatsneemt en de volken zal scheiden als bokken en schapen. Math. 25:31-46 Een vraag aan jou: in dit bijbelgedeelte staat dat Koning Jezus tot de volken zegt: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.” Wie zouden die onaanzienlijke broeders en zusters zijn?

quote:


De verwachting van de komst van de Messias als Koning over Jacob,
Zomaar even wat vraagjes die bij me opkomen, als ik met verbazing door dit draadje scan...
Rom.12:21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Matteus over de Koning der Joden
« Reactie #24 Gepost op: december 16, 2012, 12:28:09 pm »

quote:


Mooie uitleg ! _O_


quote:

Tijdens het duizendjarig rijk zal Israël zijn roeping vervullen om de hele wereld bekend te maken met het Koninkrijk van God. De Satan is gebonden en kan de volken niet meer verleiden. Maar hij is nog niet weg. De mensen zijn ook nog niet zondeloos. (Jes. 65:20) (Zach.14:16-19) Dat zal wel het geval zijn als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde een feit zijn. Dan zal God alles in allen zijn!!
Zie ook Jesaja 11
Een profetie over Jezus Christus als Messias bij Zijn Wederkomst die het 1000-jarige vredesrijk opricht.

Het is waar ik eerder op doelde: Geplaatst op zaterdag 15 december 2012 15:59

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Matteus over de Koning der Joden
« Reactie #25 Gepost op: december 16, 2012, 12:31:02 pm »

quote:

St. Ignatius schreef op 16 december 2012 om 03:15:

Is dat zo? ... Wijdverbreid?.... welke dan?

Dat is inderdaad een wijdverbreide misvatting, die slechts ten dele waar is....

Is dat zo?... welke kerken zijn dat dan?


Wil je dan zo graag lezen dat deze "leer" voornamelijk is ontstaan in de Katholieke Kerk? Of weet je het en vraag je naar de bekende weg.
Niet voor niets komen steeds meer Christenen door de Geest tot de ontdekking dat we van Jeruzalem afgedwaald zijn naar Rome.....

pjotr

 • Berichten: 388
  • Bekijk profiel
Matteus over de Koning der Joden
« Reactie #26 Gepost op: december 16, 2012, 12:56:46 pm »

quote:

learsi schreef op 16 december 2012 om 12:28:
Zie ook Jesaja 11
Een profetie over Jezus Christus als Messias bij Zijn Wederkomst die het 1000-jarige vredesrijk opricht.

Het is waar ik eerder op doelde: Geplaatst op zaterdag 15 december 2012 15:59

Deze tekst gaat maar over één komst. (Wederkomst impliceert een eerdere komst). Jesaja 11:1 en 2 zijn betrokken op de komst van de Messias in deze wereld, in de persoon van Jezus. Van een periode van 1000 jaar is in dit hoofdstuk al helemaal geen sprake.

In Openbaring 5: 5 wordt er naar Jesaja 11: 1 verwezen: de wortel Davids, die is het Lam dat geslacht is (Openb. 5: 12). In Openb. 22: 16 wordt nogmaals bevestigd dat Jezus de wortel en het geslacht van David is.

De profetie uit Jesaja 11 is van toepassing op beide komsten van Jezus, simpelweg omdat Jesaja geen onderscheid maakt in eerste komst en wederkomst.

pjotr

 • Berichten: 388
  • Bekijk profiel
Matteus over de Koning der Joden
« Reactie #27 Gepost op: december 16, 2012, 01:49:39 pm »
Ik sla enkele verwijzingen aan het begin van Matteüs over en kom nu bij Matt. 3: 3. Over Johannes de Doper wordt gezegd:

quote:

Hij toch is het, van wie door de profeet Jesaja gesproken werd, toen hij zeide: De stem van een, die roept in de woestijn: Bereidt de weg des Heren, maakt recht zijn paden.
Deze verwijzing grijpt terug op Jesaja 40:

quote:

Troost, troost mijn volk, zegt uw God. Spreekt tot het hart van Jeruzalem, roept het toe, dat zijn lijdenstijd volbracht is, dat zijn ongerechtigheid geboet is, dat het uit de hand des HEREN dubbel ontvangen heeft voor al zijn zonden.
Hoor, iemand roept: Bereidt in de woestijn de weg des HEREN, effent in de wildernis een baan voor onze God. Elk dal worde verhoogd en elke berg en heuvel geslecht, en het oneffene worde tot een vlakte en de rotsbodem tot een vallei. En de heerlijkheid des HEREN zal zich openbaren, en al het levende tezamen zal dit zien, want de mond des HEREN heeft het gesproken.
Hoor, iemand zegt: Roep. En de vraag klinkt: Wat zal ik roepen? – Alle vlees is gras, en al zijn schoonheid als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af, als de adem des HEREN daarover waait. Voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God houdt eeuwig stand.
Klim op een hoge berg, vreugdebode Sion; verhef uw stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem; verhef ze, vrees niet; zeg tot de steden van Juda: Zie, hier is uw God! Zie, de Here HERE zal komen met kracht en zijn arm zal heerschappij oefenen; zie, zijn loon is bij Hem en zijn vergelding gaat voor Hem uit. Hij zal als een herder zijn kudde weiden, in zijn arm de lammeren vergaderen en ze in zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtkens leiden.
Johannes bereidde de weg voor God die naar zijn volk kwam.

Jeruzalem, heel Judea en de Jordaanstreek liepen uit tot Johannes, om zich te laten dopen, onder belijdenis van hun zonden. Johannes predikte dat het Koninkrijk nabij is gekomen. Zonder bekering zul je de komende toorn niet ontgaan.
Johannes doopte met water tot bekering, maar Degene die na hem komt, doopt met de heilige Geest en met vuur (d.i. Pinksteren). De wan is in zijn hand en Hij zal zijn dorsvloer geheel zuiveren en zijn graan in de schuur bijeenbrengen, maar het kaf zal Hij verbranden met onuitblusbaar vuur (Matt 3:11 en 12).

Later gaat Johannes twijfelen (Matt 11):

quote:

2 Johannes nu hoorde in de gevangenis de werken van de Christus en liet Hem door zijn discipelen de vraag overbrengen: Zijt Gij het, die komen zou, of hebben wij een ander te verwachten? En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Gaat heen en boodschapt Johannes wat gij hoort en ziet: blinden worden ziende en lammen wandelen, melaatsen worden gereinigd en doven horen en doden worden opgewekt en armen ontvangen het evangelie. En zalig is wie aan Mij geen aanstoot neemt.
Terwijl dezen heengingen, begon Jezus tot de scharen te zeggen van Johannes: Wat zijt gij in de woestijn gaan aanschouwen? Een riet, door de wind bewogen? Maar wat zijt gij gaan zien? Een mens in weelderige kleding? Zie, die weelderige kleding dragen, zijn aan de hoven der koningen. Maar waarom zijt gij dan gegaan? Om een profeet te zien? Ja, Ik zeg u, zelfs meer dan een profeet. Deze is het, van wie geschreven staat:
Zie, Ik zend mijn bode voor uw aangezicht uit, die uw weg voor U heen bereiden zal.
Voorwaar, Ik zeg u, onder hen, die uit vrouwen geboren zijn, is er niemand opgestaan, groter dan Johannes de Doper, maar de kleinste in het Koninkrijk der hemelen is groter dan hij. Sinds de dagen van Johannes de Doper tot nu toe breekt het Koninkrijk der hemelen zich baan met geweld en geweldenaars grijpen ernaar. Want al de profeten en de wet hebben geprofeteerd tot Johannes toe; en indien gij het wilt aanvaarden: Hij is Elia, die komen zou. Wie oren heeft, die hore!

Waarom twijfelt Johannes? Wat Jezus doet, klopt niet met zijn beeld dat Jezus moet doen. Johannes heeft gepreekt in de lijn van de profeten van het OT. Waar blijft het dopen met vuur en waar blijft het oordeel?
Wat is Jezus' antwoord?

Jezus wijst op de tekenen die Hij doet: genezing, opwekking van doden, het evangelie. Deze tekenen wijzen erop dat de heilstijd begonnen is. Doden worden niet zomaar opgewekt en zieken niet zomaar genezen. Jezus wijst ook op andere plaatsen aan dat het Koninkrijk met Hem is gekomen: je kunt niet het huis van een sterke binnengaan en zijn huisraad te roven, zonder eerst die sterke te overwinnen. Nu is er een periode waarin Christus al wel regeert in de hemel, maar dat de volkomen vervulling - ook op aarde - nog moet plaatsvinden.

grondig christelijk

 • Berichten: 3071
 • Wat was, Dat is, Zal zijn
  • Bekijk profiel
Matteus over de Koning der Joden
« Reactie #28 Gepost op: december 16, 2012, 01:58:18 pm »

quote:

worden in de tekst de heidenen of de christenen uit de heidenen benoemd?
« Laatst bewerkt op: december 16, 2012, 02:12:47 pm door grondig christelijk »

grondig christelijk

 • Berichten: 3071
 • Wat was, Dat is, Zal zijn
  • Bekijk profiel
Matteus over de Koning der Joden
« Reactie #29 Gepost op: december 16, 2012, 02:12:22 pm »

quote:

Adinomis schreef op 16 december 2012 om 09:01:
De verwachting van de komst van de Mensenzoon die op de troon plaatsneemt en de volken zal scheiden als bokken en schapen. Math. 25:31-46 Een vraag aan jou: in dit bijbelgedeelte staat dat Koning Jezus tot de volken zegt: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.” Wie zouden die onaanzienlijke broeders en zusters zijn?


leuke vraag

antwoord 1
dat zijn de armen, en de daklozen en de oorlogskinderen en de lepra-lijders en die mensen met een daklozenkrantje bij de winkel (oost-europenanen) en de gevangenen in de gevangenis, de verweesden en, en, en.......

antwoord 2
anders, maar wat

antwoord 3
weet niet