Auteur Topic: Alleen G'd is goed  (gelezen 5780 keer)

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Alleen G'd is goed
« Reactie #15 Gepost op: november 19, 2012, 01:52:05 pm »

quote:

Adinomis schreef op 19 november 2012 om 10:51:
[...]

Daar zit wel wat in. Als je zegt dat Learsi en ik ook wel goede mensen zijn dan kun je die "goedheid" niet op één hoop gooien met de goedheid van Jezus. Van nature zijn Learsi en ik (maar ook jij en de andere forummers) nooit goed genoeg in Gods ogen. De goedheid van Jezus was een openbaring van Gods goedheid. Daarbij valt menselijke goedheid in het niet.

Toch wordt die ons toegerekend. Rom.8:32 Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken?

Toch bid ik dat Gods goedheid door mij heen naar anderen zichtbaar mag zijn. Maar dan is het niet meer "mijn" goedheid. Dan mag ik ook zeggen: "niemand is goed, dan alleen God."
Dat denk ik ook :)
Een nieuwe start is een nieuw begin

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Alleen G'd is goed
« Reactie #16 Gepost op: november 19, 2012, 02:06:10 pm »

quote:

Nunc schreef op 18 november 2012 om 16:07:
[...]


Jezus geeft een ontwijkend antwoord, zoals Hij wel vaker deed (helaas). Zo zegt Hij bij Zijn ondervraging voor de joodse hoge raad "Gij hebt het gezegd" (Mat.26:64) als men Hem vraagt of Hij de messias is (terwijl Hij dat elders wel gewoon erkent, bv. tegen de samaritaanse vrouw in Johannes 4:26). Overigens geeft Jezus na zijn ontwijkende "jullie zeggen het" wel een veel groter antwoord, namelijk dat Hij de Zoon des mensen is, gezeten aan de rechterhand v/d Vader, en komend op de wolken (Mat.26:64). In plaats van gewoon te antwoorden dat Hij de messias is, komt Hij met een verwijzing naar de mensenzoon in Daniel 7, die alle eer ontvangt van alle mensen, en tot in eeuwigheid zal regeren als koning, en met een verwijzing naar hoe God in het oude testament geregeld beschreven wordt, als komend of rijdend op de wolken. Niet zo heel verwonderlijk dat de hogepriester daarna zijn kleren scheurt en concludeert dat op deze godslastering de dood staat (Mat.26:65-66). Interessant eigenlijk, dat het niemand lukte om een consistente aanklacht tegen Hem in te dienen (Mat.6:57,Marcus 14:57) en dat Jezus in feite nog Zijn eigen doodsvonnis moet tekenen ook door te claimen God te zijn, omdat het de joodse raad niet lukt om de valse getuigenissen erdoor te krijgen.
Zoals Jezus zelf zei in Johannes 10
17 Daarom heeft de Vader Mij lief, omdat Ik  Mijn leven geef om het opnieuw te nemen.
18 Niemand neemt het Mij af, maar Ik geef het uit Mijzelf;  Ik heb macht het te geven, en heb macht het opnieuw te nemen. Dit gebod heb Ik van Mijn Vader ontvangen.

quote:

Het lijkt er op, dat je beter maar geen directe vraag aan Jezus kunt stellen, want het antwoord op zo'n vraag is verwarrend en cryptisch. Maar op het moment dat je geen vraag stelt, of iets heel anders vraagt, komt het antwoord vaak vanzelf bovendrijven.  ;)
Dit heeft alles te maken met de opzettelijke verblinding die G'd de Vader over het Uitverkoren volk Israël heeft gelegd.
Marcus 9
9   En toen zij van de berg afdaalden, gebood Hij hun dat zij niemand vertellen zouden wat zij gezien hadden, voordat de Zoon des mensen uit de doden zou zijn opgestaan.

En Lucas 9
21 En Hij sprak hen streng toe en beval dat zij dit tegen niemand zeggen zouden.

Matteus 13:10
10 En de discipelen tot Hem komende, zeiden tot Hem: Waarom spreekt Gij tot hen door gelijkenissen?
11 En Hij, antwoordende, zeide tot hen: Omdat het u gegeven is, de verborgenheden van het Koninkrijk der hemelen te weten, maar dien is het niet gegeven.


Lucas 8:10
10 En Hij zeide: U is het gegeven, de verborgenheden van het Koninkrijk Gods te verstaan; maar tot de anderen spreek Ik in gelijkenissen, opdat zij ziende niet zien, en horende niet verstaan.

quote:

Jezus noemt Zichzelf elders overigens wel degelijk "goed". In Johannes 10 noemt Hij zichzelf meermalen "de goede herder". Als Jezus op de aanspreektitel "goede meester" komt met het antwoord "niemand is goed behalve God", dan vraag ik me af wat Hij anders geclaimd kan hebben dan God te zijn, als Hij zichzelf als "Goede Herder" neerzet. Temeer, omdat het God is die Zich in het oude testament al als de herder had neergezet (ps.23, maar ook Ezechiel 34) die wel goed voor Zijn schaapjes zorgt.

Oké, dat is wel een interessante insteek. Dank je  :)
Door te vragen waarom deze man Hem goed noemt en te vervolgen dat alleen G'd de Vader goed is, laat Hij doorschemeren (zonder gevaar) dat Hij Zelf G'd is, want Die is goed. Maar de Schriftgeleerden meenden dat hij alle eer gaf aan Vader G'd. alleen......
Het past in 1 lijn met wat Adinomus schreef, de man had kunnen antwoorden, omdat U G'd bent, bent U goed.

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Alleen G'd is goed
« Reactie #17 Gepost op: november 19, 2012, 02:07:30 pm »

quote:

Zolderworm schreef op 19 november 2012 om 11:47:
Als m'n moeder en ik het over dit soort zaken hebben, dan zeggen we altijd: "de uiterlijke wereld is alleen maar de uiterlijk manifestatie van een innerlijke, geestelijke werkelijkheid die oneindig veel groter is." En dit geldt zeker in het geval van Jezus.
Omdat de gemiddelde mens nog niet één procent van de innerlijke werkelijkheid kan ervaren, heeft hij per definitie een verkeerd beeld van de werkelijkheid.
Jezus moet je, volgens onder meer de Kabbala, vooral zien als een geestelijke kracht, of een geestelijk vermogen tot transformatie. Jezus is daarmee een bemiddelaar tussen God en mens. En dit omdat een rechtstreeks contact met God voor een mens niet verdragen kan worden zonder dat de mens verbrandt. De kracht van God is voor een mens te sterk. De kracht van Jezus is dat niet. Ik denk dat dat vooral de rol van Jezus is.
Jij bent Kabbalist Ozombi?

Ozombi

 • Berichten: 716
  • Bekijk profiel
Alleen G'd is goed
« Reactie #18 Gepost op: november 19, 2012, 06:27:11 pm »
@learsi:: Zolderworm is iemand anders dan Ozombi

Overigens ben ik het hier wel enigszins met Zolderworm eens.
In wezen wordt Jezus in de bijbel voorgesteld als een mens in wie de Christus-kracht werkzaam is. Christus is de ware Zoon van God. Jezus is een Mensenzoon.

Nunc

 • Berichten: 5825
 • En terstond kraaide een haan.
  • Bekijk profiel
Alleen G'd is goed
« Reactie #19 Gepost op: november 20, 2012, 08:24:15 am »

quote:

learsi schreef op 19 november 2012 om 14:06:
(...)
Het past in 1 lijn met wat Adinomus schreef, de man had kunnen antwoorden, omdat U G'd bent, bent U goed.
ik denk niet dat die man dat door had. Wellicht nadat hij Jezus' antwoord had gehoord (en andere dingen die Jezus zei), dat hij toen is gaan nadenken over wat hij gezegd had.

Hendrik-NG

 • Berichten: 3757
  • Bekijk profiel
Alleen G'd is goed
« Reactie #20 Gepost op: november 20, 2012, 01:20:33 pm »

quote:

Ozombi schreef op 19 november 2012 om 18:27:
@learsi:: Zolderworm is iemand anders dan Ozombi

Overigens ben ik het hier wel enigszins met Zolderworm eens.
In wezen wordt Jezus in de bijbel voorgesteld als een mens in wie de Christus-kracht werkzaam is. Christus is de ware Zoon van God. Jezus is een Mensenzoon.
Alleen al de "proloog" van het Johannesevangelie bewijst je ongelijk. Waar niet staat dat "het Woord" (of "de enige Zoon") "Zich gemanifesteerd heeft in Jezus van Nazareth". Er staat dat dat Woord mens is geworden... Dat evangelie maakt ook helemaal geen onderscheid tussen "Christus" en "Jezus". Maar spreekt gewoon over "Jezus Christus". Messias Jezus...

Joh 1:14 Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. 15 Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik zei: “Die na mij komt is meer dan ik, want hij was er vóór mij!”’ 16 Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. 17 De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen.


Kortom: het is dus gewoon zo dat in jouw uitleg van die Bijbel Jezus in wezen wordt voorgesteld als een mens in wie de Christus-kracht werkzaam is. Christus de ware Zoon van God is. [Maar] Jezus [slechts] een Mensenzoon...

En dan zal ik die bijbel wel weer "verkeerd want ultraletterlijk" lezen... Maar dat heb ik dan liever dan dat ik iemand via die bijbel hoor "buikspreken"...


NB: e.e.a. staat trouwens ook gewoon in de discussierichtlijn voor dit forumonderdeel/het Apostolicum vermeld:
Wij geloven:
in één Christus Jezus, de Zoon van God, onze Heer...


één Christus Jezus; dus niet 1 Christus én 1 Jezus Mensenzoon = 2 "tijdelijk samenvallende entiteiten"...
'De roeping van de mens is mens te zijn!'

Zolderworm

 • Berichten: 638
  • Bekijk profiel
Alleen G'd is goed
« Reactie #21 Gepost op: november 20, 2012, 08:58:04 pm »

quote:

learsi schreef op 19 november 2012 om 14:07:
[...]
Jij bent Kabbalist Ozombi?
Wordt het niet eens tijd voor een bril, Learsi? In ieder geval ben ik geen kabbalist, geen sofist, geen boeddhist, geen communist, geen violist enzovoort. En ook geen christen, moslim of hindoe. Al deze "isten" en gelovigen namelijk hebben de overtuiging dat ze zeker weten hoe de wereld in elkaar zit. En mijn eerste gedachte is dat je zoiets als mens niet kunt weten. Onze zintuigen zijn eenvoudigweg te beperkt. Als mens is het goed je je ervan bewust te zijn dat je gewoon niets zeker weet, of zelfs überhaupt heel weinig weet. En als sommige mensen hier staan te oreren alsof ze de wijsheid in pacht hebben, dan glimlach ik maar een beetje en denk ik: ja, ja, klets maar een eind weg.
Tato na vicikitsate

small brother

 • Berichten: 1309
  • Bekijk profiel
Alleen G'd is goed
« Reactie #22 Gepost op: november 21, 2012, 12:21:52 pm »

quote:

Zolderworm schreef op 20 november 2012 om 20:58:
... dan glimlach ik maar een beetje en denk ik: ja, ja, klets maar een eind weg.

Ik vind dat nog niet zo'n verkeerde manier van omgang die je kiest.
Echter, als je vanuit dat vooroordeel glimlachend freewheelend daarop maar zo wat zegt, loop je wel een groot risico te vallen in een valkuil.

Dat is volgende valkuil:
Het toerekenen van slechte eigenschappen aan een ander, verleidt veel mensen om zelf minder zorgvuldig te zijn. Waardoor hetgeen een ander wordt toegerekend maar zo juist je eigen eigenschap of handicap kan blijken te zijn.

Of anders geformuleerd:

Zoals de waard zijn gasten inschat, gaat hij zichzelf gedragen.

Niemand is heilig, en wij zijn allemaal heel menselijk. Maar wie zich optrekt aan het volgen van Christus, die weet zich gehouden een bepaalde stijl van het koninkrijk hoog te houden.  Ongeacht beproevingen of verleidingen. Tot eer aan, en tot beantwoording van, de bewezen liefde van God. Dus zeg het gerust als je oprecht verbeterpunten opmerkt. Hoe concreter hoe beter.
« Laatst bewerkt op: november 21, 2012, 12:24:15 pm door small brother »

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Alleen G'd is goed
« Reactie #23 Gepost op: november 21, 2012, 02:23:33 pm »

quote:

Zolderworm schreef op 20 november 2012 om 20:58:
[...]

Wordt het niet eens tijd voor een bril, Learsi?
Misschien NOG sterkere glazen? :P

Ozombi

 • Berichten: 716
  • Bekijk profiel
Alleen G'd is goed
« Reactie #24 Gepost op: november 22, 2012, 12:20:44 am »
@Hendrik::  

2 tijdelijk samenvallende entiteiten, tja, dat zijn er  - indien gescheiden - nogaltijd 2 , te weten Christus de universele 'zoon' - feitelijk de uitstraling van het goddelijke - en Jezus de Mensenzoon ,als mens een wezen in de christus-toestand.

Waar het mij om gaat is dat elk mens ter wereld mag geloven dat ook hij - net als Jezus - in die christus-toestand zou kunnen zijn. Is het niet nu al, dan in de toekomst wel. Is het niet nu al volledig, dan in de toekomst wel. Er komt een moment dat een mens zijn eigen potentie inziet, en Jezus werkelijk gaat volgen.

Men doet altijd zo verongelijkt als dergelijke statements naar voren worden gebracht. Alsof daarmee iets aan de grootsheid van Jezus zou worden afgedaan.  Dat is niet zo. Er wordt enkel gezegd dat het geen uniek fenomeen is in de oneindige geschiedenis en toekomst van het levende bestaan. Er zullen nog wel vaker christussen en boeddha's naar de mensen gezonden worden om hen te onderwijzen. Jezus is er zo één, de grootste die .... wij .... kennen omdat hij de laatste is die kwam. Dat wil niet zeggen dat hij de enige is en zal zijn.
« Laatst bewerkt op: november 22, 2012, 12:27:25 am door Ozombi »

Hendrik-NG

 • Berichten: 3757
  • Bekijk profiel
Alleen G'd is goed
« Reactie #25 Gepost op: november 22, 2012, 08:35:56 am »

quote:

Ozombi schreef op 22 november 2012 om 00:20:
Men doet altijd zo verongelijkt als dergelijke statements naar voren worden gebracht. Alsof daarmee iets aan de grootsheid van Jezus zou worden afgedaan. Dat is niet zo. Er wordt enkel gezegd dat het geen uniek fenomeen is in de oneindige geschiedenis en toekomst van het levende bestaan. Er zullen nog wel vaker christussen en boeddha's naar de mensen gezonden worden om hen te onderwijzen. Jezus is er zo één, de grootste die .... wij .... kennen omdat hij de laatste is die kwam. Dat wil niet zeggen dat hij de enige is en zal zijn.
Ozombi... Wij zijn het er nog niet eens over eens dat Hij de enige was... Daar begint al een levensgroot verschil in visie tussen ons beiden over de positie van Jezus Christus...

Het gaat er niet om dat Hij geen uniek fenomeen is "in de oneindige geschiedenis en toekomst van het levende bestaan". Het gaat om de erkenning dat Hij (helaas) wel degelijk een uniek fenomeen was "in de geschiedenis van de mensheid"...

En daar gaan we het, denk ik, niet over eens worden...
'De roeping van de mens is mens te zijn!'

Ozombi

 • Berichten: 716
  • Bekijk profiel
Alleen G'd is goed
« Reactie #26 Gepost op: november 23, 2012, 10:43:27 pm »
@Hendrik::
Zelfs in de geschiedenis van de aardse mensheid - want dat is denk ik wat je bedoeld als jij het over 'mensheid' hebt -  is Jezus niet een uniek fenomeen. Dat komt o.a omdat onze huidige Aarde slechts 1 ' bol ' is van een keten van 7 zich manifesterende bollen. Op alle andere bollen van onze planeetketen Aarde hebben zich zodoende soortgelijke gebeurtenissen voorgedaan, en zullen zich evenzo dergelijke gebeurtenissen gaan plaatsvinden. Maar zelfs als die andere bollen buiten beschouwing worden gelaten en het enkel over onze bol van de Aarde gaat hier, dan nog zullen Avatars zoals Jezus komen en gaan. Één keer in de ongeveer 2140 jaar om precies te zijn, dus mogelijk maken wij dat zelfs nog mee! Het geboortejaar van Jezus werd met terugwerkende kracht rondom het jaar 0 geschat, maar in werkelijkheid is zijn geboortejaar ongeveer 100 jaar eerder. Het is wel zo dat de ene Avatar groter is dan de andere en Jezus was zo`n grote. De volgende zal minder opvallend en mogelijk een kleinere invloed op de mensheid hebben, neemt niet weg dat ie zal komen om verheffende werken te vervullen.

Het ligt allemaal iets ingewikkelder dan men het nu voorstelt.