Auteur Topic: Toetsen of iets van de Geest is  (gelezen 12583 keer)

small brother

 • Berichten: 1309
  • Bekijk profiel
Toetsen of iets van de Geest is
« Reactie #90 Gepost op: januari 15, 2013, 06:57:49 pm »
Kanttekening:

quote:

Trajecto schreef op 15 januari 2013 om 16:59:
Houd er b.v. eens rekening mee dat het NT een verzameling boeken is waar de vroege kerk zijn selectie gemaakt heeft passende in de traditie die opgebouwd werd. Denk niet dat het een canon is die rechtstreeks uit de hemel kwam rollen.

Dat kun je niet serieus als objectief punt brengen aan een protestant.
Objectief in het geloof is dat God doet schrijven en doet selecteren.

Maar de roomse kerk geeft dat vorm door de kerk te zien schrijven en selecteren. Waardoor de kerk gezag krijgt over Gods Woord tot verwerping of aanpassing of ook in de vorm van additionele kerstening van heidense gebruiken.

De protestantse kerk lijkt oppervlakkig hetzelfde te doen. Want ook zij ziet God schrijven (vanzelfsprekend door kinderen van Hem). Maar zij ziet dat niet als bewijs van het eigen goddelijk gezag van de kerk, en ook niet als bewijs dat het door de kerk is gemaakt. Ja, de kerk heeft wel het goddelijke gezag, alleen is dat gezag niet hoger dan het gezag van het Woord, maar onderschikt. (en als het gelijk zou zijn dan zou het alsnog aansluiting in Eenheid van het Woord zoeken)
Daardoor is in de protestantse benadering door de kerk alleen te toetsen of iets uit God is. Dat het er is is een feit waarover de kerk zich slechts buigen kan in verwonderend dankbaar aannemen, of in verwerpende afstandneming. Maar het gezag van hetgeen uit God komt wordt door de kerk nooit aan zichzelf toegerekend. Dat wil zeggen ten opzichte van het Woord, want de protestantse kerken claimen dus wel degelijk goddelijk gezag te vertegenwoordigen.

Dat het Woord van God Gods gezag heeft, heeft een consequentie: Namelijk dat als het van God is, en niet van de mens-op-gezag-van-God, dat het dan ook niet aangepast of veranderd of uitgebreid mag worden. Het maximale wat de kerk mag in protestantse optiek is  dus toetsen of iets uit God is. Is dat zo, dan heeft het ook het hoogste gezag.

Vandaar dat een protestant dus onderscheid maakt tussen het Woord van God, dat is de Heilige Schrift, en andere woorden van God door de kerk (de stoel van Mozes).
En waar het grijze gebied is waarin je in feite een overlap ziet waardoor voor alles wel wat te zeggen lijkt, is de kerkleer. God bewaart zijn kerk. De kerk bewaart Gods Woord. Dus logischerwijs zal wat de kerk leert ook van God zijn. Doe daarbij dat God ook de Geest geeft aan mensen, en dan zeker aan de kerk, en ook Zijn kerk belooft te bewaren, dan is het onomstotelijk eenduidig dat de kerkleer Gods Woord is.

Met dan deze nuance dat de mens héél graag inbreng wil van zichzelf. Zó graag dat de mens in de menselijke praktijk eerder kiest voor God in de mens, dan de mens in onderworpenheid aan God in kerk c.q. in Zijn Woord. Dat is geen paranoia, maar de bittere realiteit waardoor zelfs de joodse schriftgeleerden niet beschouwd konden worden klaar te zijn om Gods Koninkrijk in ontvangst te nemen. Door hun onderwerping aan het gezag van de kerkleer (nette formulering voor usurpering van het gezag voor zichzelf) was er geen ruimte en geen mogelijkheid de profetieën te duiden naar de werkelijke strekking en bedoeling. Zelfs het onderzoek daarnaar was onmogelijk door de emotie van tandenknersing en bittere haat tegen disrespect. Maar wie openheid kreeg door de Geest had aan één bekeringsmoment genoeg om compleet veranderd te zijn. Alles valt op z'n plaats. Zo verging het Paulus. Nergens wordt toegelicht of beschreven dat hij door een scholing van Christus' volgelingen moest. Hij kende de wet en ware kennis van de wet in samenhang van de Geest in het geloof in Christus, is genoeg. Dat is wáár en zéker, voor wie gelooft.

Meer algemeen geldt dat God niet in tegenspraak is met zichzelf, en dat er daarom géén afstand gezocht zal (mag) worden tot Zijn Woord, maar dat er daarom altijd aansluiting gezocht zal (moeten) worden bij Gods Woord. En in dat kader zul je dus prima een kerk kunnen voorstellen die méér leert dan Gods Woord, en dat er pas het moment dat er inbreuken of tegenstrijdigheden of afstandnemingen zijn van Gods Woord, een grens wordt overschreden waar sommige kinderen van God van zullen zeggen: tot hiertoe en niet verder; hier sta ik, ik kan niet anders.

Zodat ik concluderend opmerk dat je opmerking dat de vroege kerk zijn selectie gemaakt heeft "passende in de traditie die opgebouwd werd", geen neutrale  weergave is, maar een weergave volgens een bepaalde niet onomstreden leer, die samenhangt met de katholieke omgang met het begrip "Traditie".
« Laatst bewerkt op: januari 16, 2013, 12:23:56 pm door small brother »

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Toetsen of iets van de Geest is
« Reactie #91 Gepost op: januari 15, 2013, 07:13:33 pm »

quote:

learsi schreef op 15 januari 2013 om 17:22:
[...]

Toch denk ik zelf dat we daarmee zijn gaan vertrouwen op onze vaardigheden en niet (helemaal) op de Heer en de Heilige Geest.

Hoe vaak zien we niet dat G'd JUITS die personen uitzoekt die voor ons mensen voor die taak nu net het meest ongeschikt lijken?
Neem als voorbeeld Mozes, welke moeilijk uit zijn woorden kwam en eigenlijk ongeschikt leek om een volk uit te leiden, laat staan te onderhandelen met een Farao. Toch koos G'd Mozes vanwege Zijn enorme geloof en vertrouwen in Hem.
Beter gezegd, G'd had Mozes al tevoren voorbestemd om deze taak te vervullen, waarbij de in het mensenoog springen tekortkomingen/zwakheden er geheel niet toe doen.

Zo ook Jozef, de kleine nakomeling zonder scholing, een slaaf en een gevangene, die door G'd was voorbestemd om onderkoning te worden. G'd deelt niet alleen Zijn gaven uit aan wie Hij dat wil, maar ook de talenten aan wie Hij dat wil.

Tijdens de bijbelschool in de USA al weer lang geleden, zei men altijd: Werp je zelf in het diepe voor de Heer, werk voor Hem en Hij zal je de gaven en talenten geven die je nodig hebt om Hem te dienen. Vertrouw daarbij alleen op Hem en niet op jezelf. Maar wanneer we afwachten en niets ondernemen, dan zal G'd ons de gaven en talenten ook niet schenken, want we gebruiken ze toch niet. Daarom zie je vaak zendelingen en evangelisten die meerdere gaven hebben ontvangen van G'd, waar predikanten vertrouwend op hun studie inclusief bijzaken, er geen een hebben ontvangen. De eerstgenoemden zijn sterk door G'd in hun eigen zwakte. G'd Zijn Kracht werkt dan door hun zwakte heen.

Bij mijn werkzaamheden voor DPM Derek Prince Ministeries zien we het in praktijk. De focus ligt erop om het Woord te brengen over de hele wereld. De gelovigen die verder zonder opleiding zijn, gaan in vol vertrouwen in G'd hun weg zonder problemen. Wanneer de Zegen van G'd er is gaat het als vanzelf.

Zo heb ik broeders gezien die normaal stotterden en slecht engels kunnen, maar op bijeenkomsten (door de Geest) ineens vloeiend engels spraken. :) Niets is immers voor onze G'd onmogelijk.
Of iemand die niet kon tekenen, maar in de bush met ongeletterde mensen fantastische tekeningen maken kon waarin de kern van het evangelie en de redding door Christus voor hen, duidelijk tot uiting kwam. Bij de laatste was ik overigens niet zelf bij, maar heb het van anderen vernomen.


Zelf ken ik ook voorbeelden waarin ik merk dat God zo werkt, maar ook heb je veel aan organisatorische bekwaamheden. Ik neem aan dat DPM Derek Prince Ministeries op een organisatorische wijze is opgebouwd. Er zal een bestuur zijn die met bestuurlijke vaardigheden er aan het werk is. Jij zal zo je vaardigheden hebben en zo zal je meerdere mensen met bepaalde aangeleerde vaardigheden er aan het werk zien.
Ik zou niet zeggen dat God die vaardigheden niet benut.
Stel je gaat naar een ziekenhuis met een ziekte. De arts die behandeld je en daardoor genees je. Die genezing is niet mogelijk als God dat niet doet. Als jij je botten breekt en de dokter zet pinnen in je botten met uiterste zorgvuldige bekwaamheden en daardoor komen de botten goed aan elkaar te staan, dan is het God die het mogelijk maakt dat de botten aan elkaar groeien.

Hierin gaat het dan samen: bekwaamheden, vakkenis en Gods werk.

Een boer die zijn land op die manier bewerkt, zoals hij het geleerd heeft, net als de hovenier die zo snoeit, zoals die het geleerd heeft, is er getuige van of God dan de wasdom geeft of niet.

Natuurlijk kan een tuinliefhebber ook het één en ander, maar zelfs de tuinliefhebber doet dat met aangeleerde kennis. Zo hangt het samen en versterkt het elkaar.

Maar in het kerkewerkt is er nog iets. Het gaat niet om de grote aantallen.
Het hoeven geen groeiende winstgevende bedrijvigheden te zijn. Het kan zelfs goed gaan met een kerk die leeg stroomt, omdat een smaldeel aan leden juist elkaar vinden en over de kerkmuren heen met andere christenen gaan samenwerken, en niet te vergeten samen bidden :)
Een nieuwe start is een nieuw begin

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Toetsen of iets van de Geest is
« Reactie #92 Gepost op: januari 15, 2013, 07:20:18 pm »

quote:

learsi schreef op 15 januari 2013 om 16:59:

Tsja, zie je wel meer inderdaad.

Toch ook wel goed hoor. Je bijvoorbeeld afvragen of een princiepe wat God aan het joodse volk kenbaar maakte, ook iets over ons zegt. Als ze in de middeleeuwen in het christelijke westen een riolering hadden aangelegd zoals God het gebood aan de joden, dan was ze de pest bespaard gebleven. Om een voorbeeld te noemen.

quote:

Kan je nagaan. :|


Ik zal je besparen wat de dominee dan ook in zijn preek zei.
Als hij dat bij jullie gezegd had, dan wist ik het nog niet.
Het is overigens niet dat hij zozeer verplicht was om er in het kerkblad op terug te komen, maar dat de dominee zichzelf er toe verplicht voelde om in het kerkblad te reageren op de schok van verontruste gemeenteleden die bij de kerkenraad een storm van protest hebben aangetekend. Mijn ouders en ik hebben gezamelijk ook protest aangetekend.
« Laatst bewerkt op: januari 15, 2013, 07:20:48 pm door gaitema »
Een nieuwe start is een nieuw begin

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Toetsen of iets van de Geest is
« Reactie #93 Gepost op: januari 15, 2013, 07:22:55 pm »
Bovendien met goedvinden van een emerituspredikant die ik er ook nog over aan sprak. Hij zei eerst toen ik hem vertelde dat ik het protest opgestuurd had: "goed zo." Toen ik hem vroeg of ik dat zo had moeten doen, zei hij: "dat moet, dat moet."

Toen ik hem zei dat er meerdere bleken gerageerd te hebben bij de kerkeraad, zei hij: "mooi zo."

Hij houdt het graag kort.  :)
« Laatst bewerkt op: januari 15, 2013, 07:25:44 pm door gaitema »
Een nieuwe start is een nieuw begin

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Toetsen of iets van de Geest is
« Reactie #94 Gepost op: januari 15, 2013, 08:51:45 pm »

quote:

Trajecto schreef op 15 januari 2013 om 16:59:
[...]

Aan zulke vaststellingen heb ik niets. Hier heeft een Bijbelschrijver een visioen gehad en schrijft dat neer. Kom niet steeds te pas maar ook te onpas aan met vertrouwen op God.

Voor mij is het Woord van G'd nu eenmaal een kwestie van erop vertrouwen dat Hij ons Zijn Woord heeft gedaan precies zoals Hij wilde. G;d de Vader is Almachtig en dus is Zijn Woord tot ons brengen geen probleem voor Hem.

Met de Tenach is dat ook gelukt, daarvan zegt Jezus Christus immers Zelf dat elke jota zal uitkomen voor het einde van de wereld er zal zijn. Tel daarbij op dat Jezus veelvuldig terug verwijst naar de Tenach, even als Paulus. Dat zal niet het geval zijn geweest als de Tenach niet 100% betrouwbaar zou zijn als Woord van G'd.

Ook geloof ik niet dat G'd zijn kinderen israels een Schrift doet die tot op de jota van hem komt en Zijn Christenkinderen maar wat laat aanmodderen met hun NT.

quote:

De Bijbelboeken zijn in verschillende tijd en door verschillende schrijvers gekomen. Verwacht geen strakke eenvormige behandeling van alle aspecten doorheen al de Bijbelboeken.
De Bijbelboeken zijn in verschillende tijd en door verschillende schrijvers gekomen, door G'd in hun gedachten gelegd, in ieder geval de Tenach en om de reden die ik hierboven aangaf, geloof ik ook het NT.


Verder...:

quote:

Besef dat Egypte als land in een historische setting kan voorkomen en dat de naam er dus staat. Echter..., het gaat niet om historische settingen in ons leven en bewustwording, maar om de geestelijke instelling en waarde en als die blijft hangen bij historische settingen dan gebeurt er weinig in ons.
Kortom: Egypte (in dit geval, omdat jij dat noemde) is steeds slechts een handvat een element in de tekst dat ons iets kan tonen, en het is niet een eindpunt van de weg in begrip die we gaan.

Dat valt bij mij onder het vergeestelijken van de tekst.
De waarschuwingen voor Egypte zijn voor Egypte en die voor Assyrie voor Syrië, en die van Gaza voor Gaza. Anders zou G'd het vast wel allemaal Egypte hebben genoemd, als het beeldspraak zou zijn.

[...]

quote:

Maar toch trek jij er van allerlei conclusies uit die erg letterlijk zijn.

Ja want het visoen is echt aan Johannes geschonken, die het door Jezus geleid heeft opgeschreven. Alle zaken die besproken worden zullen gaan plaatsvinden.
Alleen is duidelijk in Openbaringen dat er geen draken zullen komen en monsters uit zee en land. Vandaar dat expliciet wordt aangegeven dat het om een visioen gaat.
Net als de gelijkenissen van Christus, de gelijkenis is verteld door Christus, maar ze hebben niet echt plaatsgevonden. Wel is de boodschap erin letterlijk te nemen.

[...]

quote:

Fijn. Maar..., Genesis letterlijk nemen zou je ook eens even niet kunnen doen! (In ieder geval de periode vóór de zondvloed is mooi om dit experiment eens te doen).

Ook heel Genesis neem ik inderdaad letterlijk. Ook voor de zondvloed en de zondvloed zelf. Ik weet dat er christenen zijn die meer geloof hechten aan de wetenschap die meldt dat er volgens hen geen sporen zijn op aarde die bewijzen dat de aarde geheel overstroomd is.

quote:

Het scheppingsverhaal is een verhaal dat duidelijk buiten elke getuige-rapportering en -notering staat; helpt dit je misschien een klein beetje op weg? :P
Maar ik vertrouw meer op G'd en Zijn Wijsheid, dan de zogenaamde wijsheid van de mens, want:
1 Kor 3
19 Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid bij God, want er staat geschreven:  Hij vangt de wijzen in hun sluwheid.
20 En opnieuw:  De Heere kent de overwegingen van de wijzen, dat zij zinloos zijn.
21 Laat daarom niemand roemen in mensen, want alles is van u:

quote:

En bedenk:
2 Petrus 3:8 Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, dat een dag bij den Heere is als duizend jaren, en duizend jaren als een dag.

Klopt, geloof stellig dat als G'd de hemel en aarde niet in 6 dagen geschapen had, er niet 6 dagen had gestaan, maar 6 perioden, termijnen of wat dan ook. Want als G'd laat schrijven in Zijn Woord 6 dagen en het zouden 6000 jaren zijn, dan zou G'd niet de waarheid hebben laten opschrijven. Maar G'd liegt nooit, Hij is Heilig.

[...]

quote:

Ik steek er tijd in maar praat tegen een muur... ;(
Jij spreekt weer als iemand die God van haver tot gort kent en precies weet wat Hij allemaal kan en wil en vooral doet.

Neem de Schrift echt 100% serieus en minder met een korreltje zout en dan zie je dat g'd Zich zelf erin aan ons openbaart,


quote:

Word je er nu eens van bewust dat de mens God niet kan omvatten en niet kan zeggen dat dus de Bijbel feilloos en voldoende is, en weet ik wat nog allemaal meer, omdat God dat zéker zo zal hebben ingericht.

Jij zou het tenslotte zo gedaan hebben als je God was, zeker?
Met al die woorden ben jij God aan het scheppen en modelleren, waarom neem je je dat recht?

Ik neem geen recht, G'd heeft ons dat in Zijn Woord allemaal duidelijk gemaakt voor wie het werkelijk geloven. Of heeft volgens jou dan Jezus gelogen toen Hij zei dat elke jota (van de tenach) van zou uitkomen voor het einde komt? vergist misschien? Versproken? Onkundig?

[...]

quote:

Ik heb geen studie van godsdienstbeleving in de USA of Canada gemaakt maar ik heb wel mijn twijfels daarbij.

Dat mag je,
De reden dat ik na de USA gegaan ben voor bijbelstudie nadat mijn eigen kerkgenootschap mij bijna van de Heer had laten afdwalen doordat ze pure onzin verkondigden, die niet eens letterlijk in de Schrift staat. Nadat de Heer Zijn belofte is nakomen uit de Schrift dat Hij Zijn verloren schaapjes weer opzoekt en ik weer en eindelijk echt in het geloof kwam dankzij een volevangelist, vroeg ik in gebed waarom kerken dan niet (allemaal) te vertrouwen zijn en welke onderwerpen nog meer onjuist werden gebracht. In de daarop volgende periode kwamen vele onderwerpen op mijn pad. Daaronder dus de kracht van G'd Zijn Genade door Christus, Israël als beloofde land - vervangingsleer en vertrouwen in Zijn Woord. Uiteindelijk zocht ik naar een bijbelstudie in NL, maar kwam de studie in USA op mijn pad. Gelukkig dat ik het mij financieel kon veroorloven om een twee jarige sabbatical te houden om deze full time studie te doen, waar men zich puur concentreert op de Schrift als letterlijk Woord van G'd. Dat is daar veelal het uitgangspunt, vanwaaruit gestart wordt. Geen tijd verspillen met kerk geschiedenis, want Yanken hebben (gelukkig) niets met Europese bijbelgeschiedenis.


quote:

Voorts klaag ik vooral de manier aan die in de post van sommige forummers lees, (o.a. in jouw post) en daarbij speelt het geen primaire rol wat men in Amerika doet maar gewoon wat ik hier lees. Ik ontmoet dan een instelling met een hoofdzakelijk letterlijke opvatting die godsdienst verlaagd tot een soort vreemde geschiedschrijving die wordt verheerlijkt omdat God het zéker zo allemaal letterlijk bedoeld heeft zoals het er staat.

Dat geldt voor mij net andersom, velen zie ik in meer of mindere mate twijfelen aan G'd en ongeloof aan Zijn letterlijke Woord, waardoor de kracht ervan verloren gaat. Het is mijns inziens de erfenis van de kerkvaders, kerkleer en theologie in Europa, waar onze  kerken nu de zure vruchten van beginnen te plukken.


quote:

Houd er b.v. eens rekening mee dat het NT een verzameling boeken is waar de vroege kerk zijn selectie gemaakt heeft passende in de traditie die opgebouwd werd. Denk niet dat het een canon is die rechtstreeks uit de hemel kwam rollen.
De vroegere kerk heeft de Tenach als OT overgenomen, wat een goed besluit is geweest, want het Woord is aan de Joden toevertrouwd zegt de Schrift.
Romeinen 3
2 Veel, in alle opzichten.  Want in de eerste plaats zijn hun de woorden van God toevertrouwd.
Niet voor niets, want veel van onze broeders maken er helaas een potje van.

quote:

Ga eens nadenken. Neem daar de tijd eens voor!
Zoals je boven kunt lezen heb ik dat al lange tijd gedaan in combinatie met gebed. Wellicht ook een idee voor jou? ;)
« Laatst bewerkt op: januari 15, 2013, 08:53:02 pm door learsi »

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Toetsen of iets van de Geest is
« Reactie #95 Gepost op: januari 15, 2013, 08:58:48 pm »

quote:

small brother schreef op 15 januari 2013 om 18:57:
Kanttekening:


Meer algemeen geldt dat God niet in tegenspraak is met zichzelf, en dat er daarom géén afstand gezocht zal (mag) worden tot Zijn Woord, maar dat er daarom altijd aansluiting gezocht zal (moeten) worden bij Gods Woord. En in dat kader zul je dus prima een kerk kunnen voorstellen die méér leert dan Gods Woord, en dat er pas het moment dat er inbreuken of tegenstrijdigheden of afstandnemingen zijn van Gods Woord, een grens wordt overschreden waar sommige kinderen van God van zullen zeggen: tot hiertoe en niet verder; hier sta ik, ik kan niet anders.
_O_  Dat heb je weer prachtig verwoord.

St. Ignatius

 • Berichten: 1753
 • Fiat mihi secundum verbum Tuum
  • Bekijk profiel
Toetsen of iets van de Geest is
« Reactie #96 Gepost op: januari 16, 2013, 11:39:39 am »

quote:

learsi schreef op 13 januari 2013 om 22:52:
[...]


2 stuks.
Mat 15:31
zodat de menigte zich verwonderde, toen zij zagen dat zij die niet hadden kunnen spreken, konden spreken, de verlamden gezond waren, de kreupelen konden lopen en de blinden konden zien; en zij verheerlijkten de God van Israël./i]

En deze belangrijke vers, waaruit  ook weer blijkt dat G'd door Jezus de verlossing van Zijn volk Israël tot stand heeft gebracht.
Lukas 1:68   
Geprezen zij de Heere, de God van Israël, want Hij heeft naar Zijn volk omgezien en er verlossing voor tot stand gebracht.
2 van de 203, dus dat zou je al enigzins te denken kunnen geven. En bekijk nu eens de context waar deze twee in voorkomen? En hoe vaak komen bijv. 'Mensenzoon' of 'messias' voor in het NT?
"Men zou een pleister op vele wonden willen zijn..." (Etty Hillesum, 1942)

St. Ignatius

 • Berichten: 1753
 • Fiat mihi secundum verbum Tuum
  • Bekijk profiel
Toetsen of iets van de Geest is
« Reactie #97 Gepost op: januari 16, 2013, 12:24:53 pm »

quote:

learsi schreef op 14 januari 2013 om 17:47:

Maar als christelijke kerk moeten we weer gaan inzien dat de satan ons van Jeruzalem naar Rome heeft doen dwalen...
Met satan bedoel je Lucas? Die schrijft over de vroege kerk die zich uitbreid van Jeruzalem (Hnd. 1:4) naar Rome (Hnd. 28:14). Veelzeggend niet? ;)
"Men zou een pleister op vele wonden willen zijn..." (Etty Hillesum, 1942)

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Toetsen of iets van de Geest is
« Reactie #98 Gepost op: januari 16, 2013, 12:34:02 pm »

quote:

St. Ignatius schreef op 16 januari 2013 om 12:24:
[...]


Met satan bedoel je Lucas? Die schrijft over de vroege kerk die zich uitbreid van Jeruzalem (Hnd. 1:4) naar Rome (Hnd. 28:14). Veelzeggend niet? ;)


Nee je verdraait weer mij woorden nu: Je weet wel beter !
Uitbreiding van Jeruzalem naar de wereld (via Rome) is oke,

Dwalen is verdwalen en de weg terug naar Jeruzalem (herkomst) dus niet meer zien.
« Laatst bewerkt op: januari 16, 2013, 12:34:20 pm door learsi »

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Toetsen of iets van de Geest is
« Reactie #99 Gepost op: januari 16, 2013, 12:40:10 pm »

quote:

St. Ignatius schreef op 16 januari 2013 om 11:39:
[...]


2 van de 203, dus dat zou je al enigzins te denken kunnen geven. En bekijk nu eens de context waar deze twee in voorkomen? En hoe vaak komen bijv. 'Mensenzoon' of 'messias' voor in het NT?


Maar Mensenzoon sluit Israël immers geheel niet uit?
En Messias al helemaal niet, want Jezus komt als de Messias voor de Joden terug.

Dus wat bedoel je daar mee?
Het was niet mijn bedoeling als een spelletje wie vindt de meest gebruikte woorden in de Schrift hoor, dan had ik de gekozen.

Wat betreft de context:
De Joden eerden de G'd van Israël toen ze G'd door Jezus wonderen zagen doen....

En de andere vers laat zien dat Jezus in beginsel Zijn volk Israël heeft zalig gemaakt, of te wel, hun zonden bedekt en schuld weggenomen.

St. Ignatius

 • Berichten: 1753
 • Fiat mihi secundum verbum Tuum
  • Bekijk profiel
Toetsen of iets van de Geest is
« Reactie #100 Gepost op: januari 16, 2013, 02:11:22 pm »

quote:

learsi schreef op 16 januari 2013 om 12:34:
[...]


Nee je verdraait weer mij woorden nu: Je weet wel beter !Neuh, ik stelde een vraag... omdat uit jouw woorden niet duidelijk bleek wat je bedoelde. ;)

quote:

Uitbreiding van Jeruzalem naar de wereld (via Rome) is oke,


Precies, ik ben het met je eens hoor: God's woord laat zien dat het centrum van het christendom niet meer in Jeruzalem thuishoort, maar in Rome.

quote:

Dwalen is verdwalen en de weg terug naar Jeruzalem (herkomst) dus niet meer zien.
Precies, als men de apostoliciteit van de Kerk verbreekt dan dwaalt men... ik vind het wel van durf van jou getuigen om dat te zeggen op een reformatorisch forum!  :+
"Men zou een pleister op vele wonden willen zijn..." (Etty Hillesum, 1942)

St. Ignatius

 • Berichten: 1753
 • Fiat mihi secundum verbum Tuum
  • Bekijk profiel
Toetsen of iets van de Geest is
« Reactie #101 Gepost op: januari 16, 2013, 02:15:15 pm »

quote:

learsi schreef op 16 januari 2013 om 12:40:
[...]


Maar Mensenzoon sluit Israël immers geheel niet uit?


Inderdaad, want er is nu een nieuw en beter verbond. Het nieuwe Israel. De Tempel is er niet meer en er is nu het nieuwe teken van het nieuwe altijddurende verbond: het bloed van Christus.


quote:

Dus wat bedoel je daar mee?
Dat lijkt me nu wel voor de hand liggen....  :*)
"Men zou een pleister op vele wonden willen zijn..." (Etty Hillesum, 1942)

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Toetsen of iets van de Geest is
« Reactie #102 Gepost op: januari 16, 2013, 08:37:14 pm »

quote:

St. Ignatius schreef op 16 januari 2013 om 14:15:
[...]


Inderdaad, want er is nu een nieuw en beter verbond. Het nieuwe Israel. De Tempel is er niet meer en er is nu het nieuwe teken van het nieuwe altijddurende verbond: het bloed van Christus.

Inderdaad, G-d heeft Zijn nieuwe beloofde land Israël weer heropgericht en daarmee de vele profetieën in vervulling doen gaan en ons Zijn Eeuwige Trouw getoond.

De Joodse tempel is niet meer, maar nu meent de RK een nieuwe eigen "tempel" te mogen maken, het Vaticaan.  :*)

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Toetsen of iets van de Geest is
« Reactie #103 Gepost op: januari 16, 2013, 08:39:58 pm »
Citaat
St. Ignatius schreef op 16 januari 2013 om 14:11:

quote:

Precies, ik ben het met je eens hoor: God's woord laat zien dat het centrum van het christendom niet meer in Jeruzalem thuishoort, maar in Rome.

Natuurlijk, daarom kom Jezus Christus ook weder naar Rome en niet naar Jeruzalem.... 8)7  ;)


quote:

Precies, als men de apostoliciteit van de Kerk verbreekt dan dwaalt men... ik vind het wel van durf van jou getuigen om dat te zeggen op een reformatorisch forum!  :+
Och, ik heb gevaarlijker dingen gedaan hoor dan dit  :O