Auteur Topic: Verbond Gal. 3:16  (gelezen 8760 keer)

Adinomis

 • Berichten: 1813
  • Bekijk profiel
Verbond Gal. 3:16
« Gepost op: januari 12, 2013, 10:49:09 pm »
Omdat in de andere topics de berichten over elkaar heen buitelen, wil ik hier mijn visie plaatsen over Gal. 3:16

Verbond van Galaten 3:16

Welnu, zo zijn de beloften aan Abraham en aan zijn nageslacht gedaan. Hij zegt niet: En aan de nageslachten, alsof er sprake zou zijn van velen; maar van één: En aan uw Nageslacht; dat is Christus.

Dit bijbelvers lijkt in tegenspraak te zijn met de beloften die God aan Abraham deed in het Oude Verbond.

Gen. 12:1-7: God zal Abram tot een groot volk maken, hij zal zijn nageslacht het beloofde land geven, zijn naam groot maken, zegen voor wie Abraham zegenen en vervloekingen voor wie hem vervloeken.

Gen. 13:14-17: het land dat voor eeuwig aan hem wordt gegeven. Bovendien zoveel nakomelingen als het stof van de aarde. En ook weer de landsbelofte.

Gen. 15:5-6 en 18: een nageslacht talrijk als de sterren. Het geloof werd tot gerechtigheid gerekend. In vers 18 nageslacht en land.

Gen. 17:4-8:  vruchtbaar, volken, koningen, land als eeuwige bezitting.

Gen. 17:10-11: verbond van de besnijdenis. Dus ook niet voor één nakomeling.

Gen. 22:16-18: vers 18 is de sleutel:
En in uw Nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u mijn stem gehoorzaamd geweest bent.  

Zie je hier in de Herziene statenvertaling het woord “Nageslacht” met een hoofdletter staat.
Dit Nageslacht is de persoon van Jezus Christus. In de statenvertaling staat “zaad”, wat dan weer terugslaat op de moederbelofte in Gen. 3:15.

In Genesis 22:18 wordt gesproken over het offer van Izak. Dit wordt ook in verband gebracht met de zegen voor “alle volken”. Dit komt overeen met wat aan de bewuste tekst van Galaten 3 vooraf gaat:

Van Abraham wordt gezegd: ‘Hij vertrouwde op God, en dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend.’ 7 U ziet dus dat zij die geloven kinderen van Abraham zijn. 8 Nu heeft de Schrift voorzien dat God ook andere volken door geloof zou aannemen en daarom aan Abraham verkondigd: ‘In jou zullen alle volken gezegend worden.’

God beloofde Abraham een volk uit hem geboren en een land voor dat volk. Maar uit zijn nageslacht kwam het beloofde zaad tot redding van de volken.

Zoals ik al eerder schreef: De Israëlieten, die èn besneden zijn naar het vlees, èn uit het geloof van Abraham zijn, hebben deze niet slechts als natuurlijke, maar ook als geestelijke vader. Het is in deze zin dat we in Rom. 9:6, 7 lezen: "niet allen, die van Israël afstammen, zijn Israël, en zij zijn ook niet allen kinderen, omdat zij (natuurlijk) zaad van Abraham zijn".
Door het beloofde Zaad, de Nakomeling uit Gen. 22:18 kunnen heidenen. door het geloof toegevoegd worden aan het nageslacht van Abraham.
Rom.12:21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Ken_Yehuwdiy

 • Berichten: 63
 • muwl lebab
  • Bekijk profiel
Verbond Gal. 3:16
« Reactie #1 Gepost op: januari 12, 2013, 11:05:52 pm »
Paulus was een jood naar het vlees maar ook Romein (Hand 22,25) en richtte zich in zijn brief aan de Romeinen tot broeders die de wet kenden (Rom 7,1) en door Christus vrij van de wet waren (Rom 7,4) waar zij voorheen aan toebehoorden. Deze Romeinen waren dus joden beste Adinomis, die Paulus deze dingen schreef. Kortom, je theorie gaat niet op, bovendien zouden het dan meerdere zaden zijn en niet enkelvoud. Geef dan gewoon toe dat je het niet met Paulus eens bent, maar dit gedraai heeft niemand wat aan.

Adinomis

 • Berichten: 1813
  • Bekijk profiel
Verbond Gal. 3:16
« Reactie #2 Gepost op: januari 12, 2013, 11:20:07 pm »

quote:

Ken_Yehuwdiy schreef op 12 januari 2013 om 23:05:
Paulus was een jood naar het vlees maar ook Romein (Hand 22,25) en richtte zich in zijn brief aan de Romeinen tot broeders die de wet kenden (Rom 7,1) en door Christus vrij van de wet waren (Rom 7,4) waar zij voorheen aan toebehoorden. Deze Romeinen waren dus joden beste Adinomis, die Paulus deze dingen schreef. Kortom, je theorie gaat niet op, bovendien zouden het dan meerdere zaden zijn en niet enkelvoud. Geef dan gewoon toe dat je het niet met Paulus eens bent, maar dit gedraai heeft niemand wat aan.

Paulus - apostel der heidenen - spreekt hier tot de Galaten. De gemeenten uit de Galaten bestonden voornamelijk uit gelovigen uit de heidenen.

Als je begint met een zin als "Geef dan gewoon toe dat je het niet met Paulus eens bent, maar dit gedraai heeft niemand wat aan" ga ik niet verder met jou in debat. Gods Woord spreekt zichzelf niet tegen. Ik heb God gevraagd om inzicht.
Rom.12:21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

elle

 • Moderator
 • Berichten: 7583
 • The way of the leaf
  • Bekijk profiel
Verbond Gal. 3:16
« Reactie #3 Gepost op: januari 12, 2013, 11:29:13 pm »
Maar staat er dan niet dat de belofte aan Abraham en aan Christus is gedaan? Impliceert dat niet dat ieder daartussen wordt overgeslagen, qua vervulling vd belofte?
En is het verbond met Abraham dan niet dat waar hij (en zijn kinderen) zich aan moet houden, zodat de belofte in Christus vervuld kan worden?
"Ask not what the Body can do for you. Ask what you can do for the Body."[/]

Adinomis

 • Berichten: 1813
  • Bekijk profiel
Verbond Gal. 3:16
« Reactie #4 Gepost op: januari 13, 2013, 12:30:36 am »

quote:

elle schreef op 12 januari 2013 om 23:29:
Maar staat er dan niet dat de belofte aan Abraham en aan Christus is gedaan?

In Genesis 22:17 belooft God een nageslacht zo talrijk als de sterren van de hemel. In die Oosterse landen zie je veel meer sterren dan bij ons.
In dit vers wordt "nageslacht" in de herziene statenvertaling geschreven met een kleine letter. In vers 18 met een hoofdletter "Nageslacht".
In dit gedeelte van Genesis 22 gaat het over Izaak, die het beeld van de Messias is. In tegenstelling tot de meeste verhalen zal Izaak geen klein jongetje zijn geweest. Abraham was al 137 jaar oud. Izak was bereid om het offer te zijn en wilde de wil van zijn vader doen. Daarin was hij het beeld van God de Vader en de Zoon, die in gehoorzaamheid zijn leven wilde geven. Daarom ook is m.i. hier sprake van Nageslacht in enkelvoud. Bij die gebeurtenis in Gen. 22 spreekt God al over alle volken der aarde.

quote:

Impliceert dat niet dat ieder daartussen wordt overgeslagen, qua vervulling vd belofte?
Je bedoelt het Israël tussen Abraham en de volken? Israël had al op voorhand redding en vergeving ontvangen door de offers. Deze offers werden vervuld door de kruisiging aan het vloekhout. Dus er is niemand overgeslagen die redding zocht in het bloed.

quote:

En is het verbond met Abraham dan niet dat waar hij (en zijn kinderen) zich aan moet houden, zodat de belofte in Christus vervuld kan worden?

Ja zeker, Abraham en zijn nageslacht moesten vanuit dat verbond leven. Je kunt m.i. zeggen dat het nageslacht van Abraham culmineerde in het Nageslacht tot redding der wereld. Zoals in Jesaja 53 met "de lijdende knecht des Heren" zowel Israël als Jezus wordt bedoeld. Zoals zowel Israël als Jezus uit Egypte zijn geroepen. Hosea 11:1 die zegt “Uit Egypte heb Ik mijn Zoon geroepen”
dat wordt toegepast op de Messias in Matt 2:14-15.
God zegt tegen de Farao: "Israël is mijn eerstgeboren zoon; daarom zeg Ik u: laat mijn zoon gaan, opdat hij Mij diene; zoudt gij echter weigeren hem te laten gaan, dan zal Ik uw eerstgeboren zoon doden.” Ex 4:22
Net zoals Israel de zoon van God werd genoemd werd Jezus de Zoon van God genoemd.

quote:


Rom.9:4   Zij zijn immers Israëlieten; voor hen geldt de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften.
5 Tot hen behoren de vaderen, en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus voortgekomen, Die God is, boven alles, te prijzen tot in eeuwigheid. Amen!
Rom.12:21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Ozombi

 • Berichten: 716
  • Bekijk profiel
Verbond Gal. 3:16
« Reactie #5 Gepost op: januari 13, 2013, 03:09:06 am »
A Brahm = vóór het gemanifesteerde (universum)

Egypte = de sferen van het lagere (het persoonlijke)
Israel = de sferen van het hogere (het universele/het goddelijke)

Hosea 11:1 " Uit Egypte heb Ik mijn Zoon geroepen "

Men zou de teksten van de bijbel minder letterlijk en méér geestelijk kunnen begrijpen, zodat er werkelijk iets kan worden geleerd van enige betekenis.

Dat is natuurlijk lastig als de horizon van de leerling niet verder reikt dan de (dode) letter van de bijbel en de dogma`s van de christelijke kerk. Zodoende kunnen oudere bronnen worden geraadpleegd en wie dat ook doet kan stappen zetten op het pad. Wie dat uit misplaatste trots of minachting voor andere vormgevingen weigert , zal over een wel heel sterke natuurlijke intuitie moeten beschikken om ook maar iets van Genesis (en vele andere verhandelingen, waaronder het evangelie) te begrijpen.

Natuurlijk zullen er zijn die onmiddelijk met stenen willen gooien of willen steken en schieten met alle wapenen die zij voorhanden hebben. Uiteindelijk verwonden zij enkel zichzelf , terwijl de goedbedoelde boodschap blijft staan. De bijbel is geschreven in sluiers die afgewikkeld dienen te worden om tot de essenties te komen. De letterlijke letter geeft die essentie in sluiers weer, maar de letterlijke betekenis van de letter, geeft die essenties niet weer.
« Laatst bewerkt op: januari 13, 2013, 03:14:03 am door Ozombi »

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Verbond Gal. 3:16
« Reactie #6 Gepost op: januari 13, 2013, 12:37:42 pm »
Matteus 1
21 en zij zal een Zoon baren, en  u zult Hem de naam Jezus geven, want  Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.

Romeinen 4 - definitie zalig maken.
7   Welzalig zijn zij van wie de ongerechtigheden vergeven, en van wie de zonden bedekt zijn,
8 welzalig is de man aan wie de Heere de zonde niet toerekent

Jezus is gekomen om Zijn volk (Israël) zalig te maken en hun zonden tov de Joodse Wet (die heidenen niet eens kenden) te bedekken en niet toe te rekenen.

Deze Genade is OOK aan de heidenen geschonken, waardoor de heidenen geënt zijn als wilde takken op de Edele Olijfboom, waar Israël al de edele takken zijn. Daardoor zijn we mede-erfgenamen uit de heidenen en niet de erfgenamen.


Wie zijn de erfgenamen?
Efeze 3
6 namelijk dat de heidenen mede-erfgenamen zijn en tot hetzelfde lichaam behoren en mededeelgenoten zijn van Zijn belofte in Christus, door het Evangelie,

Wie zijn dan de erfgenamen en de deelgenoten? De Joden !
In Christus krijgen wij uit de heidenen OOK mede deel aan de Beloften.

Deuteronomium 4:20 - Israel is het erfvolk !
Maar ulieden heeft de HEERE aangenomen, en uit den ijzeroven, uit Egypte, uitgevoerd; opdat gij Hem tot een erfvolk zoudt zijn, gelijk het te dezen dage is.

Romeinen 9 - israel heeft de Beloften
4   Zij zijn immers Israëlieten; voor hen geldt de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid  en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften.

Wij uit de heidenen mogen daarvan OOK mee profiteren, waardoor de G'd van Israël OOK een G'd is voor de heidenen.
Romeinen 3:29   - G'd niet alleen meer G'd van de Joden maar OOK van de heidenen. Niet alleeën maar G'd van de heidenen?
Of is God alleen de God van Joden? En niet ook van heidenen? Ja, ook van heidenen.

Laten we ons als Christen toch niet zoveel verbeelden !

Ken_Yehuwdiy

 • Berichten: 63
 • muwl lebab
  • Bekijk profiel
Verbond Gal. 3:16
« Reactie #7 Gepost op: januari 13, 2013, 02:35:32 pm »

quote:

Adinomis schreef op 12 januari 2013 om 23:20:
Als je begint met een zin als "Geef dan gewoon toe dat je het niet met Paulus eens bent, maar dit gedraai heeft niemand wat aan" ga ik niet verder met jou in debat. Gods Woord spreekt zichzelf niet tegen. Ik heb God gevraagd om inzicht.
Paulus is volstrekt duidelijk en toch verdraai je zijn woorden tot hij iets anders zegt dan wat een aantal users waaronder ik hier op dit forum nota bene bevestigt hebben.

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Verbond Gal. 3:16
« Reactie #8 Gepost op: januari 13, 2013, 05:09:05 pm »

quote:

Ken_Yehuwdiy schreef op 13 januari 2013 om 14:35:
[...]

Paulus is volstrekt duidelijk en toch verdraai je zijn woorden tot hij iets anders zegt dan wat een aantal users waaronder ik hier op dit forum nota bene bevestigt hebben.


Maar je kunt het NT niet lezen zonder begrip van het OT. Veel broeders gaan hier verkeerd helaas, ze zijn zo gefocust op het NT dat ze de basis in het NT geheel verliezen.


Galaten 3:16
Welnu, zo zijn de beloften aan Abraham en aan zijn nageslacht gedaan. Hij zegt niet: En aan de nageslachten, alsof er sprake zou zijn van velen; maar van één: En aan uw Nageslacht; dat is Christus.

Jezus is niet uit alle nageslachten voortgekomen, Ismael is duidelijk ter zijde geschoven. Jezus Christus komt voort uit 1 Nageslacht. De stamboom wordt niet voor niets aangehaald.

En in dat Ene Nageslacht waaruit Jezus is voortgekomen, zijn de voor Eeuwige Beloften voor Israël OOK naar d heidenen gekomen. Niet verplaatst van israel naar de heidenen.

Een nageslacht is nooit 1 persoon, maar altijd een bloedlijn.
Zoals sommige broeders het willen zou dat betekenen dat het volk Israël na Jezus is opgehouden te bestaan en daarmee zou de vervangingsleer compleet zijn.

Dus Adinomis verdraait helemaal de woorden van Paulus niet !

Adinomis

 • Berichten: 1813
  • Bekijk profiel
Verbond Gal. 3:16
« Reactie #9 Gepost op: januari 13, 2013, 06:16:05 pm »
Ja en door de belofte van dat éne Zaad, is het door gemeenschap met dat éne volmaakte Zaad, mogelijk geworden samen met de Israëlieten, zaad van Abraham te worden en naar de belofte erfgenaam van de wereld. (Rom.4:13)

Rom.15:10 ‘Verheug u, heidenen, samen met zijn volk.’
Rom.12:21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

small brother

 • Berichten: 1309
  • Bekijk profiel
Verbond Gal. 3:16
« Reactie #10 Gepost op: januari 13, 2013, 06:21:23 pm »

quote:

learsi schreef op 13 januari 2013 om 17:09:
[...]


Maar je kunt het NT niet lezen zonder begrip van het OT. Veel broeders gaan hier verkeerd helaas, ze zijn zo gefocust op het NT dat ze de basis in het NT geheel verliezen.


Galaten 3:16
Welnu, zo zijn de beloften aan Abraham en aan zijn nageslacht gedaan. Hij zegt niet: En aan de nageslachten, alsof er sprake zou zijn van velen; maar van één: En aan uw Nageslacht; dat is Christus.

Jezus is niet uit alle nageslachten voortgekomen, Ismael is duidelijk ter zijde geschoven. Jezus Christus komt voort uit 1 Nageslacht. De stamboom wordt niet voor niets aangehaald.

En in dat Ene Nageslacht waaruit Jezus is voortgekomen, zijn de voor Eeuwige Beloften voor Israël OOK naar d heidenen gekomen. Niet verplaatst van israel naar de heidenen.

Een nageslacht is nooit 1 persoon, maar altijd een bloedlijn.
Zoals sommige broeders het willen zou dat betekenen dat het volk Israël na Jezus is opgehouden te bestaan en daarmee zou de vervangingsleer compleet zijn.

Dus Adinomis verdraait helemaal de woorden van Paulus niet !

Israël is het gedeelte van Israël dat het verbond met God vasthoudt en volgt en de profeten niet terzijde schuift als niet komende van God.

Als dan de heidenen tot Israël worden gerekend, is dat mooi en heilzaam voor Israël, maar dat is geen excuus voor israël om zich van die belofte te distantiëren en de lijn der profeten te verbreken en terug te keren naar de vleespotten van de wet. Toch?

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Verbond Gal. 3:16
« Reactie #11 Gepost op: januari 13, 2013, 06:26:16 pm »
.
« Laatst bewerkt op: januari 13, 2013, 07:25:38 pm door learsi »

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Verbond Gal. 3:16
« Reactie #12 Gepost op: januari 13, 2013, 07:25:09 pm »

quote:

small brother schreef op 13 januari 2013 om 18:21:
[...]

Israël is het gedeelte van Israël dat het verbond met God vasthoudt en volgt en de profeten niet terzijde schuift als niet komende van God.

Als dan de heidenen tot Israël worden gerekend, is dat mooi en heilzaam voor Israël, maar dat is geen excuus voor israël om zich van die belofte te distantiëren en de lijn der profeten te verbreken en terug te keren naar de vleespotten van de wet. Toch?
Romeinen 11 legt dat toch uit?
27 En dit is het verbond van Mij met hen, wanneer Ik hun zonden zal wegnemen.
--> JHWH beloofd de zonden van de Joden in de eindtijd weg te halen !

28 Zij zijn weliswaar wat het Evangelie betreft vijanden vanwege u, maar wat de verkiezing betreft geliefden vanwege de vaderen.
--> Joden dienen evangelie niet, maar worden door JHWH geliefd omwille van hun voor vaderen, waarmee JHWH Zijn eerste verbond heeft gesloten.

Vader G'd heeft immers opzettelijk Israël verblind voor het evangelie.

30 Zoals ook u immers voorheen God ongehoorzaam was, maar nu ontferming verkregen hebt door hun ongehoorzaamheid,
--> Christenen zijn ook ongehoorzaam en zondig (geweest).

31 zo zijn ook zij nu ongehoorzaam geworden, opdat ook zij door de ontferming die u bewezen is, ontferming zouden verkrijgen.
--> De Joden moesten ongehoorzaam zijn, maar ontvangen uiteindelijk dezelfde ontferming die wij als christenen mogen ontvangen.

Zolderworm

 • Berichten: 638
  • Bekijk profiel
Verbond Gal. 3:16
« Reactie #13 Gepost op: januari 13, 2013, 10:37:34 pm »
.

(Sorry, per ongeluk gepost in bijbelstudie. Vreselijk. Ik moet een black-out hebben gehad.)
« Laatst bewerkt op: januari 14, 2013, 09:47:47 am door Zolderworm »
Tato na vicikitsate

har03

 • Berichten: 61
 • leef, hoop, ervaar
  • Bekijk profiel
Verbond Gal. 3:16
« Reactie #14 Gepost op: januari 14, 2013, 02:15:03 pm »

quote:

Adinomis schreef op 12 januari 2013 om 22:49:
Omdat in de andere topics de berichten over elkaar heen buitelen, wil ik hier mijn visie plaatsen over Gal. 3:16

Verbond van Galaten 3:16

Welnu, zo zijn de beloften aan Abraham en aan zijn nageslacht gedaan. Hij zegt niet: En aan de nageslachten, alsof er sprake zou zijn van velen; maar van één: En aan uw Nageslacht; dat is Christus.

Dit bijbelvers lijkt in tegenspraak te zijn met de beloften die God aan Abraham deed in het Oude Verbond.


Gen. 13:14-17: het land dat voor eeuwig aan hem wordt gegeven. Bovendien zoveel nakomelingen als het stof van de aarde. En ook weer de landsbelofte.
Volgens mij beloofd God geen Land op deze aarde, maar beloofd Hij een nieuwe Hemel en een nieuwe aarde voor ieder die in Christus is verbonden. De Beloften aan Abram, Isaak en Jakob zijn hiervan een schaduw (afspiegeling).
leef vandaag, hoop op morgen, met de ervaring van gisteren.