Auteur Topic: Verbond Gal. 3:16  (gelezen 8759 keer)

St. Ignatius

 • Berichten: 1753
 • Fiat mihi secundum verbum Tuum
  • Bekijk profiel
Verbond Gal. 3:16
« Reactie #30 Gepost op: januari 16, 2013, 11:08:28 am »

quote:

learsi schreef op 15 januari 2013 om 10:26:


Ik doe niet aan theologie ...
Je doet hier bijna niets anders dan uitspraken (logos) over God (theou).  ;)
"Men zou een pleister op vele wonden willen zijn..." (Etty Hillesum, 1942)

St. Ignatius

 • Berichten: 1753
 • Fiat mihi secundum verbum Tuum
  • Bekijk profiel
Verbond Gal. 3:16
« Reactie #31 Gepost op: januari 16, 2013, 11:28:36 am »

quote:

learsi schreef op 15 januari 2013 om 10:51:


De reden hiervan was:
24 Dat zou hun straf zijn, wanneer ze mijn voorschriften en wetten overtraden, de sabbat ontwijdden en de afgoden van hun voorouders vereerden.

Het was dus een straf van G'd voor hen ongehoorzaamheid. We zien dat veel meer in de Schrift. Maar altijd is er weer de Belofte dat G'd hen vergeven zal en hen Zelf zal wassen en reinigen van hun zonen.

Zie jij St. Ignatius, dat dan als een onvolmaaktheid van G'd?

quote:

Adinomis schreef op 15 januari 2013 om 14:19:

Ik moet zeggen dat ik deze tekst nog nooit bewust heb gelezen. Ik heb even gegoogled naar commentaren hierop. Ik vond deze uitleg:

quote:

… It’s not perfectly clear what statutes the Lord is referring to verse 25, but it doesn’t seem he’s referring to the positive statutes spoken of earlier in this chapter (vss. 11 and 13)…

quote:Dit vers is (samen met vers 26) een bekend ‘probleem’ bij bijbelgeleerden. De joden hebben 4 eeuwen lang dit vers genegeerd in hun commentaren. Pas vanaf de 4e eeuw zijn er joodse commentaren bekend over dit vers. Ook de kerkvaders lijken dit vers zoveel mogelijk te mijden.

Pas geleden kreeg ik een link van een boek toegestuurd met een aantal uitstekende artikelen, waar o.a. ook dit vers wordt besproken. ‘Sacred History And Sacred Texts In Early Judaism: A Symposium In Honour Of A.S. Van Der Woude’.  Het is van de RUG. Je kunt het boek eventueel  hier downloaden (groot file!) en dan vind je het op pagina 94.

Ik heb het artikel nog niet gelezen, dus ik weet niet precies wat ik ervan moet vinden. Ik vond het wel een heel frappant vers, die ik net als Adinomis nooit bewust heb gelezen. Vanuit katholiek oogpunt is God per definitie goed en onfeilbaar, en de commentaren die ik tot nu toe heb gelezen komen deels overeen met wat small brother aanhaalt. Maar op een of andere manier vind ik de meeste commentaren toch niet helemaal bevredigend. Maar ik vond het wel een leuke om eens over na te denken…
"Men zou een pleister op vele wonden willen zijn..." (Etty Hillesum, 1942)

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Verbond Gal. 3:16
« Reactie #32 Gepost op: januari 16, 2013, 12:32:05 pm »

quote:

St. Ignatius schreef op 16 januari 2013 om 11:08:
[...]


Je doet hier bijna niets anders dan uitspraken (logos) over God (theou).  ;)
Theologie is een tekst uit de Schrift proberen op een andere wijze uit te leggen dan dat het er staat. ;)

St. Ignatius

 • Berichten: 1753
 • Fiat mihi secundum verbum Tuum
  • Bekijk profiel
Verbond Gal. 3:16
« Reactie #33 Gepost op: januari 16, 2013, 02:04:18 pm »

quote:

learsi schreef op 16 januari 2013 om 12:32:
[...]


Theologie is een tekst uit de Schrift proberen op een andere wijze uit te leggen dan dat het er staat. ;)
Volgens jouw persoonlijke definitie ja ... ;)
"Men zou een pleister op vele wonden willen zijn..." (Etty Hillesum, 1942)

small brother

 • Berichten: 1309
  • Bekijk profiel
Verbond Gal. 3:16
« Reactie #34 Gepost op: januari 16, 2013, 02:42:46 pm »
Even voortbordurend op de tekst in Ez.20. Het is een hoofdstuk dat gaat over het verbond, dat elke generatie opnieuw tot bespiegelende zelfbeproeving zou kunnen brengen:

ONDER DE BAND VAN HET VERBOND

De dwalende weg van de vaderen. Bekering?
Ez.20:27 Daarom, mensenkind, spreek tot het huis Israëls, en zeg tot hen: Alzo zegt de Heere HEERE: Hiermede nog hebben Mij uw vaderen gesmaad, dat zij door overtreding tegen Mij overtreden hebben.
Als Ik hen in het land gebracht had, over hetwelk Ik Mijn hand opgeheven had, om hetzelve hun te geven, zo zagen zij naar allen hogen heuvel, en alle dicht geboomte, en offerden daar hun offeren, en gaven daar hun tergende offeranden, en daar zetten zij hun liefelijken reuk, en daar offerden zij hun drankofferen. En Ik zeide tot hen: Wat is die hoogte, waarhenen gij gaat? Nochtans is de naam daarvan genoemd hoogte, tot op dezen dag toe.
Daarom zeg tot het huis Israëls: Alzo zegt de Heere HEERE: Zijt gij verontreinigd geworden in den weg uwer vaderen, en hoereert gij achter hun verfoeiselen?  

Onbekeerlijkheid brengt de scherpte van de eis van het verbond
31 Ja, met het offeren uwer gaven, met uw kinderen door het vuur te doen doorgaan, zijt gij verontreinigd aan al uw drekgoden tot op dezen dag toe; en zou Ik van u gevraagd worden, o huis Israëls? Zo waarachtig als Ik leef, spreekt de Heere HEERE, zo Ik van u gevraagd worde! Daarom, dat in uw geest opgeklommen is, zal geenszins geschieden, dat gij zegt: Wij zullen als de heidenen en als de geslachten der landen zijn, dienende hout en steen.
Zo waarachtig als Ik leef, spreekt de Heere HEERE: Zo Ik niet met een sterke hand, en uitgestrekten arm, en met een uitgegoten grimmigheid over u zal regeren! Want Ik zal u uit de volken voeren, en u vergaderen uit de landen, waarin gij verstrooid zijt, door een sterke hand, en door een uitgestrekten arm, en door een uitgegoten grimmigheid.


Aanzegging van straf in ballingschap
Ez.20:35 Daartoe zal Ik u brengen in de woestijn der volken, en Ik zal met u aldaar rechten, aangezicht aan aangezicht; Gelijk als Ik gerecht heb met uw vaderen in de woestijn van Egypteland, alzo zal Ik met u rechten, spreekt de Heere HEERE.

Verbondsloutering door schifting van schapen en bokken, van kaf en koren, en van geloof en ongeloof, van persoon tot persoon, tot beproeving en loutering
En Ik zal ulieden onder de roede doen doorgaan, en Ik zal u brengen onder den band des verbonds. Daartoe zal Ik, die rebel zijn, en die tegen Mij overtreden, uit ulieden uitzuiveren; Ik zal hen uit het land hunner vreemdelingschappen uitvoeren, en zij zullen in het landschap Israëls niet wederkomen, en gij zult weten, dat Ik de HEERE ben.

Vloek over eenieder geslacht dat breekt met God
39 En gijlieden, o huis Israëls, alzo zegt de Heere HEERE: Gaat henen, dient een ieder zijn drekgoden, ook hierna, dewijl gijlieden naar Mij niet hoort; doch ontheiligt niet meer Mijn heiligen Naam, met uw giften en met uw drekgoden.

Aanzegging van verbondsdoorwerking tot verlossing
40 Want op Mijn heiligen berg, op den hogen berg Israëls, spreekt de Heere HEERE, daar zal Mij het ganse huis Israëls in het land dienen, zij allen; daar zal Ik welgevallen aan hen nemen, en daar zal Ik uw hefofferen eisen, en de eerstelingen uwer heffingen met al uw geheiligde dingen. Ik zal een welgevallen aan ulieden nemen om den liefelijken reuk, wanneer Ik u van de volken uitvoeren, en u vergaderen zal uit de landen, in dewelke gij zult verstrooid zijn, en Ik zal in u geheiligd worden voor de ogen der heidenen.

Gods gerechtigheid in het verbond - kennis van oordeel en schuld
42 En gij zult weten, dat Ik de HEERE ben, als Ik u in het landschap Israëls gebracht zal hebben, in het land, waarover Ik Mijn hand opgeheven heb, om hetzelve uw vaderen te geven. Daar zult gij dan gedenken aan uw wegen, en aan al uw handelingen waarmede gij u verontreinigd hebt, en gij zult van u zelven een walging hebben over al uw boosheden, die gij gedaan hebt.

Gods Heerlijkheid in het verbond in kennis van schuld en oordeel
42 En gij zult weten, dat Ik de HEERE ben, als Ik u in het landschap Israëls gebracht zal hebben, in het land, waarover Ik Mijn hand opgeheven heb, om hetzelve uw vaderen te geven. 44 Zo zult gij weten, dat Ik de HEERE ben, als Ik met u gedaan zal hebben, om Mijns Naams wil, niet naar uw boze wegen, noch naar uw verdorven handelingen, o huis Israëls, spreekt de Heere HEERE.

Vraag: Heeft God hier nu een schifting gedaan, of zijn alle ongelovige zonen van Israël mede gered met de gelovige?
« Laatst bewerkt op: januari 16, 2013, 02:55:58 pm door small brother »

pjotr

 • Berichten: 388
  • Bekijk profiel
Verbond Gal. 3:16
« Reactie #35 Gepost op: januari 16, 2013, 03:08:50 pm »

quote:

learsi schreef op 15 januari 2013 om 21:24:
Dus jij Pjotr, krijgt niet het beeld van een eeuwig Betrouwbare, Almachtige, Alwetende, Alziende, Alhorende Vader G'd als je de Schrift leest? :?
De Schrift spreekt niet over alwetend, alziend en alhorend, dus die laat ik maar even voor jou eigen godsbeeld. (In de SV-Jongbloed-editie vond ik deze begrippen ook niet terug).
Betrouwbaar en almachtig: God is de Almachtige, daar is de Bijbel helder over. Betrouwbaar wordt niet voor God gebruikt, trouw wel. God is een trouwe God. Maar om te weten wat het inhoudt dat God trouw en almachtig is, lees ik de Schrift. Over de Schrift kunnen we praten, maar als Adinomis zegt: "Zo is God niet", dan duidt dat wat mij betreft op het beeld dat zij zich eigen heeft gemaakt van God. Zij motiveert het met de opmerking dat God volmaakt is. Maar wat is volmaakt?

quote:

Psalm 105
De doorgaande lijn van het verbond met Abraham is dan ook duidelijk zichtbaar in het NT.

quote:

Jacobus 1
17   Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten,  bij Wie er geen verandering is, of schaduw van omkeer.
"Naar Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord der waarheid, opdat wij zouden zijn als eerstelingen Zijner schepselen." Over de betekenis: vgl met Ps 138: 8: "en laat niet varen de werken Uwer handen." God blijft trouw aan het werk van zijn handen.

quote:

Jesaja 46
idem.

quote:

Je geeft hiermee aan dat je dus hele delen van het NT niet begrijpt?
Misschien moet ik in Statenvertalingtaal gaan schrijven om voor jou begrijpelijk zijn. Want het modern Nederlands laat deze conclusie van jou niet toe. Helaas beheers ik geen SV-taal.

quote:

Dan kan je als je rechtvaardig bent hier nooit meer op terugkomen.
Dit is jouw opvatting hoe het hoort.

quote:

Wanneer je nu zou gaan stellen dat nu ook de kinderen met niet Nederlandse partners mogen huwen en ze toch net als de stiefkinderen, de erfenis laat ontvangen, dan is dat nog steeds betrouwbaar.
Eens, je mag die voorwaarde laten vallen, dat doet niet af van de belofte.

quote:

Zolang je maar niet dezelfde nieuwe eis die je aan de stiefkinderen hebt opgelegd (dat ze van je houden) gaat opleggen aan de kinderen, want dat zou wel onbetrouwbaar zijn. Je zou dan namelijk terugkomen op de gedane Beloften aan je eigen kinderen...
Eens.

Nog een erfeniskwestie: Ken je de gelijkenis van de verloren zoon? Wat een schande dat die jongen zijn deel van de erfenis opeiste. Dat was in die cultuur hetzelfde als zijn vader doodwensen. Maar de vader verdeelde het bezit en de jongste zoon verbraste alles. Toen ging hij terug. De vader nam hem aan. Wat een schande, de vader zou moeten vinden dat de jongste zoon voor hem dood is. Maar de vader neemt hem weer aan als zoon. Weet je wat dat betekent voor de erfenis? Dat het sterk geslonken familiebezit nog een keer zal verdeeld worden. Geluk bij een ongeluk is dat er geen precieze bedragen beloofd zijn, anders zouden er ook nog beloften gebroken zijn...

pjotr

 • Berichten: 388
  • Bekijk profiel
Verbond Gal. 3:16
« Reactie #36 Gepost op: januari 16, 2013, 04:38:49 pm »

quote:

Adinomis schreef op 14 januari 2013 om 22:59:
Deze tekst heeft geen betrekking op jouw stelling dat God iets beters zou geven dan wat Hij beloofde. Het gaat om mensen die om Christus vervolgd worden en die de belofte van God voor ogen houden waarbij aardse bezittingen in het niet vallen. Hetzelfde geldt voor de door jou geciteerde tekst uit Heb. 11:39 en 40.
Mijn stelling is, nader gepreciseerd, dat de inhoud van Gods belofte beter is dan verwacht. Zo heeft God de belofte aan Abraham al vervuld (Hebr 6: 15): de nakomelingen zijn in het beloofde land gekomen en zijn inmiddels talrijk als het zand der zee. In de loop der tijd blijkt die belofte aan Abraham steeds rijker te zijn. Het gaat bij de nakomelingen niet alleen om hen die genetisch van Abraham afstammen, maar ook om hen die in zijn geloof van hem afstammen.

Voor wie aardse voorspoed verwacht à la Psalm 1, moet het leven wel een voortdurende teleurstelling zijn. In het aardse lijden, houden de gelovigen de belofte voor ogen. Dat is in lijn met Hebr 11: 39, 40:

quote:

Al deze mensen, die van oudsher om hun geloof geprezen worden, hebben de belofte niet in vervulling zien gaan omdat God voor ons iets beters had voorzien, en hij hen niet zonder ons de volmaaktheid wilde laten bereiken.
Wat dat betere is, staat ook nog in vers 13-16:

quote:

Zij allen zijn in geloof gestorven; wat hun beloofd was zagen ze geen werkelijkheid worden, ze hebben slechts een glimp ervan begroet, en ze zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden als vreemdelingen en gasten. Door zo te spreken lieten ze blijken op doorreis te zijn naar een vaderland. En daarmee bedoelden ze niet het vaderland waaruit ze weggetrokken waren, anders waren ze daarheen wel teruggekeerd. Nee, ze keken reikhalzend uit naar een beter vaderland: het hemelse. Daarom schaamt God zich er niet voor hun God genoemd te worden en heeft hij voor hen een stad gereedgemaakt.
Het hemelse vaderland. Wel land, maar niet aards. Het hoofdstuk noemt Abraham en de anderen zelfs voor de wereld te goed.

quote:

Maar het kan ook gaan over het Vrederijk van Jesaja 2, 11 en 65, Zach.14 etc. En ook het hemels Jeruzalem zal op aarde neerdalen.
Ik denk dat deze tekst ons laat afvragen: "hoe vast zitten we nog aan deze aarde? Beseffen we dat we op weg zijn naar de eeuwigheid of schuiven we dat het liefst zo ver mogelijk voor ons uit?"
In 2 Petrus 3:13 staat het zo: ‘Wij verwachten echter naar Zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont’.
Ja, hier komt volgens mij weer een herhaling van zetten. Voor mij wordt het hemelse in termen van het aardse beschreven, aansluitend bij de belevingswereld van de mensen. Het profetisch vergezicht, waar de aandacht getrokken wordt door dingen op de voorgrond, maar waar het klein en vervaagd is op de horizon.

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Verbond Gal. 3:16
« Reactie #37 Gepost op: januari 16, 2013, 05:15:04 pm »

quote:

small brother schreef op 16 januari 2013 om 14:42:
Even voortbordurend op de tekst in Ez.20. Het is een hoofdstuk dat gaat over het verbond, dat elke generatie opnieuw tot bespiegelende zelfbeproeving zou kunnen brengen:


Vraag: Heeft God hier nu een schifting gedaan, of zijn alle ongelovige zonen van Israël mede gered met de gelovige?


De Schrift staat vol met waarschuwingen en straffen van G'd aan het adres van Israël.
Maar evenzovele Beloften voor Genade voor Israël.

Wanneer nu G'd de Beloften van Genade toch niet zou nakomen, zou G'd Zijn Eeuwige Beloften breken. Iets dat G'd niet doet, Hij is Eeuwig Dezelfde en trouw, dat ben jij wel zeker weten met me eens.

Maar als G'd al Zijn waarschuwingen voor straffen aan Israël gewoon uitvoert (zoals gebeurd is) en aan het einde Zijn vele Beloften voor Genade vervuld, dan heeft Hij Zijn Eeuwig Woord niet gebroken in Zijn oneindige Trouw.

Dus na alle waarschuwingen en uitvoeringen van straf aangaande Israël komt Zijn beloofde Genade.

Wanneer ik Ezechiel 37 lees, dan zie ik dat G'd heel Israël zal opwekken uit de dood.
Alle dode beenderen va Israël worden tot leven gebracht, ook zij die afgesneden zijn vermeldt G'd nog extra.
11 Toen zei Hij tegen mij: Mensenkind, deze beenderen zijn heel het huis van Israël. Zie, ze zeggen: Onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vergaan, wij zijn afgesneden!

In Romeinen 11 wordt nog eens duidelijk gemaakt dat het om heel Israël gaat.
26 En zo zal heel Israël zalig worden,  zoals geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob.

G'd immers bepaalt ook onder ons christenen uit de heidenen, welk mens wel en niet tot Jezus mag komen?
Zo ook bij Israël, alleen pas wanneer Jezus als Messias naar en voor Israël zal wederkeren. G'd is aangevangen met Israël en zal ook weer met hen volbrengen. Voor heel Zijn volk Israël heeft Jezus Christus in eerste instantie het Kruisoffer gebracht. EN die grote Genade is OOK aan de heidenen geschonken.

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Verbond Gal. 3:16
« Reactie #38 Gepost op: januari 16, 2013, 05:48:26 pm »

quote:

pjotr schreef op 16 januari 2013 om 15:08:
[...]
De Schrift spreekt niet over alwetend, alziend en alhorend, dus die laat ik maar even voor jou eigen godsbeeld. (In de SV-Jongbloed-editie vond ik deze begrippen ook niet terug).

De Schrift spreekt ook nergens over drie-eenheid Pjotr, toch geloven christenen in de drie-eenheid, omdat het uit de Schrift blijkt. Zo ook hier, wanneer je de hele Schrift bestudeerd dan zie je dan G'd Betrouwbaar, alziend, alhorend en Almachtig is.

Spreuken 16 - Alwetend
1 Een  mens heeft overleggingen in het hart,
maar het antwoord van de tong komt van de HEERE.
2   Al zijn wegen zijn iemand zuiver in zijn eigen ogen,
maar de HEERE toetst de geesten
.


Jeremia 23 - Alziend
24 Zou iemand zich op  verborgen plaatsen kunnen verbergen
en zou Ík hem niet zien?
spreekt de HEERE.
Vervul Ik niet de hemel en de aarde?
spreekt de HEERE.


Jeremia 29
12 Dan zult u Mij  aanroepen en heengaan, u zult tot Mij bidden en Ik zal naar u luisteren.

Betrouwbaar en almachtig: God is de Almachtige, daar is de Bijbel helder over. Betrouwbaar wordt niet voor God gebruikt, trouw wel. God is een trouwe God. [/quote]
Iemand die trouw is is ook betrouwbaar,toch?

quote:

Maar om te weten wat het inhoudt dat God trouw en almachtig is, lees ik de Schrift. Over de Schrift kunnen we praten, maar als Adinomis zegt: "Zo is God niet", dan duidt dat wat mij betreft op het beeld dat zij zich eigen heeft gemaakt van God. Zij motiveert het met de opmerking dat God volmaakt is. Maar wat is volmaakt?
Zelfs Jezus zegt het !
Marcus 9 - G'd kan alles, dus is Hij Almachtig !
23 En Jezus zei tegen hem: Als u kunt geloven,  alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft.

Matteus 19:26 - Voor G'd is niets onmogelijk, dus is Hij Almachtig
26 En Jezus, hen aanziende, zeide tot hen: Bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk.

Lukas 1 - Geen ding is voor G'd onmogelijk.....
37   Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn.


Citaat
De doorgaande lijn van het verbond met Abraham is dan ook duidelijk zichtbaar in het NT. ]/quote]
Heel goed ! Doorgaande lijn, dat is geen ander lijn, veranderde lijn, aangepaste lijn, maar een doorgaande lijn.


quote:

Dit is jouw opvatting hoe het hoort.

Dus,
als ik jou een riant pensioen beloof met je 65e jaar van 1 miljoen per jaar, zonde voorwaarden.
Je wordt 65 en dan zoek ik je op en meld ik dat ik heb bepaald dat je pensioen 10 miljoen kan worden, alleen is er nu een voorwaarde, namelijk de marathon van new York winnen.
Dat is onbetrouwbaar wanneer je het beloofde pensioen van 1 miljoen zonder voorwaarden intrekt.
Blijft die optie ook over en is het puur een (betere) aanvulling, dan blijf je nog steeds betrouwbaar.


quote:

Nog een erfeniskwestie: Ken je de gelijkenis van de verloren zoon? Wat een schande dat die jongen zijn deel van de erfenis opeiste. Dat was in die cultuur hetzelfde als zijn vader doodwensen. Maar de vader verdeelde het bezit en de jongste zoon verbraste alles. Toen ging hij terug. De vader nam hem aan. Wat een schande, de vader zou moeten vinden dat de jongste zoon voor hem dood is. Maar de vader neemt hem weer aan als zoon. Weet je wat dat betekent voor de erfenis? Dat het sterk geslonken familiebezit nog een keer zal verdeeld worden. Geluk bij een ongeluk is dat er geen precieze bedragen beloofd zijn, anders zouden er ook nog beloften gebroken zijn...
Heb je die gelijkenis wel eens zo gelezen? *!* (sterretje is als reminder voor me om hier later op terug te komen)

Dat de verloren zoon het volk Israël is? Dat zelf denkt met de erfenis op eigen kracht vooruit te kunnen. Waar de zoon die wel achter bleef uiterst jaloers werd op de verloren zoon omdat de Vader hem TOCH nog zijn erfenis geeft en hem nog steeds als zoon erkent.......

pjotr

 • Berichten: 388
  • Bekijk profiel
Verbond Gal. 3:16
« Reactie #39 Gepost op: januari 16, 2013, 06:36:10 pm »

quote:

learsi schreef op 16 januari 2013 om 17:48:
De Schrift spreekt ook nergens over drie-eenheid Pjotr, toch geloven christenen in de drie-eenheid, omdat het uit de Schrift blijkt.
Dat is theologie die geformuleerd is tegen dwaalleer. Ik heb eigenlijk nog nooit meegemaakt dat ik ergens het begrip drie-eenheid voor nodig had. Voor mijn geloof is het begrip tot nog toe irrelevant.

quote:

Zo ook hier, wanneer je de hele Schrift bestudeerd dan zie je dan G'd Betrouwbaar, alziend, alhorend en Almachtig is.
Ja zo ken ik er nog wel wat: alruikend, alvoelend, alverlossend, allerwijst, etc. Het is zoals de nederige, godsdienstige mens zijn God verhoogt, met alle goede begrippen en alles wat de menselijke maat te boven gaat.

quote:

Spreuken 16 - Alwetend
of alantwoordend/altoetsend

quote:

Jeremia 23 - Alziend
24 Zou iemand zich op  verborgen plaatsen kunnen verbergen
en zou Ík hem niet zien?
spreekt de HEERE.
Vervul Ik niet de hemel en de aarde?
spreekt de HEERE.
Zo'n tekst maakt tenminste duidelijk wat je bedoelt met "alziend": je kunt je niet verstoppen voor de HEER, want Hij ziet je, omdat Hij hemel en aarde vervult, zelfs de verborgen plekken.

quote:

Jeremia 29
12 Dan zult u Mij  aanroepen en heengaan, u zult tot Mij bidden en Ik zal naar u luisteren.
O dat bedoel je met alhorend. Maar toch hoort Hij niet alles, bijv Jer 11:11:

quote:

als zij dan tot Mij schreeuwen, zal Ik naar hen niet horen.

quote:

Iemand die trouw is is ook betrouwbaar, toch?
We moeten altijd terug naar de Schrift wat Gods trouw betekent. Het beroep dat de Farizeeën daarop doen, telt in elk geval niet volgens Johannes de Doper (Luc 3: 8): En gaat niet bij uzelf zeggen: Wij hebben Abraham tot vader; want ik zeg u, dat God bij machte is uit deze stenen Abraham kinderen te verwekken.

quote:

Zelfs Jezus zegt het !
Marcus 9 - G'd kan alles, dus is Hij Almachtig !
23 En Jezus zei tegen hem: Als u kunt geloven,  alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft.
Zijn gelovigen dan ook almachtig? Of betekent almacht iets anders?

quote:

Matteus 19:26 - Voor G'd is niets onmogelijk, dus is Hij Almachtig
26 En Jezus, hen aanziende, zeide tot hen: Bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk.

Lukas 1 - Geen ding is voor G'd onmogelijk.....
37   Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn.
Hierin verschilt God dus niet van een Allah of een andere god.

quote:

Heel goed ! Doorgaande lijn, dat is geen ander lijn, veranderde lijn, aangepaste lijn, maar een doorgaande lijn.
Wat is dan de lijn? Dat is de lijn van het geloof, vgl Hebr 11.

quote:

Dus, als ik jou een riant pensioen beloof met je 65e jaar van 1 miljoen per jaar, zonde voorwaarden. Je wordt 65 en dan zoek ik je op en meld ik dat ik heb bepaald dat je pensioen 10 miljoen kan worden, alleen is er nu een voorwaarde, namelijk de marathon van new York winnen. Dat is onbetrouwbaar wanneer je het beloofde pensioen van 1 miljoen zonder voorwaarden intrekt. Blijft die optie ook over en is het puur een (betere) aanvulling, dan blijf je nog steeds betrouwbaar.
Dat pensioen zit je nogal dwars. Alle zekerheden die er waren sinds WOII worden nu al weer afgebroken. Zo mogen we ook Gods beloften niet gebruiken als verzekeringen (1 Kor 9:27: Neen, ik tuchtig mijn lichaam en houd het in bedwang, om niet, na anderen gepredikt te hebben, wellicht zelf afgewezen te worden). We kunnen God niet vastpinnen. Het enige wat we kunnen doen is vertrouwen en hopen, want Hij die belooft heeft is getrouw (Heb 10:23):

quote:

Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is getrouw.

quote:

Heb je die gelijkenis wel eens zo gelezen? *!* (sterretje is als reminder voor me om hier later op terug te komen)

Dat de verloren zoon het volk Israël is? Dat zelf denkt met de erfenis op eigen kracht vooruit te kunnen. Waar de zoon die wel achter bleef uiterst jaloers werd op de verloren zoon omdat de Vader hem TOCH nog zijn erfenis geeft en hem nog steeds als zoon erkent.......
Nee, zo heb ik hem nog nooit gelezen. De jongste zoon komen we tegen in Lucas 15: 1: tollenaars en zondaars. De oudste zoon in Lucas 15: 2: de Farizeeën en schriftgeleerden. Als de jongste zoon Israël is, dan is dat de schare die de wet niet kent (Joh 7: 49), terwijl de oudste zoon de leiding van het volk is. Maar jemag hem van mij zo toepassen als jij doet. Elke gearriveerdheid wordt hier namelijk aan de kaak gesteld.

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Verbond Gal. 3:16
« Reactie #40 Gepost op: januari 16, 2013, 08:33:44 pm »

quote:

pjotr schreef op 16 januari 2013 om 18:36:
[...]
Dat is theologie die geformuleerd is tegen dwaalleer. Ik heb eigenlijk nog nooit meegemaakt dat ik ergens het begrip drie-eenheid voor nodig had. Voor mijn geloof is het begrip tot nog toe irrelevant.

Het gaat erom dat je de drie eenheid niet als woord kunt vinden in de Schrift, maar dat je het wel uit de hele Schrift kunt opmaken.

[...]

quote:

Ja zo ken ik er nog wel wat: alruikend, alvoelend, alverlossend, allerwijst, etc. Het is zoals de nederige, godsdienstige mens zijn God verhoogt, met alle goede begrippen en alles wat de menselijke maat te boven gaat.

Inderdaad, G-d is alles ! Immers de alpha en de omega...

quote:

of alantwoordend/altoetsend

Het gaat in deze vers erom dat G'd weet war er in ieders hart omgaat en dan ben je Alwetend.


quote:

O dat bedoel je met alhorend. Maar toch hoort Hij niet alles, bijv Jer 11:11:
Jawel, hier zegt G-d, Hij hoort hen wel roepen, maar Hij zal niet luisteren !
11 Daarom, zo zegt de HEERE: Zie, Ik ga over hen onheil brengen waaraan zij niet kunnen ontkomen. Als zij dan tot Mij roepen, zal Ik niet naar hen luisteren.

quote:

Zijn gelovigen dan ook almachtig? Of betekent almacht iets anders?

Jezus zegt hier toch niet dat al Zijn volgelingen almachtig zijn? :?
Voor wie oprecht geloofd is alles mogelijk door onze Almachtige G-d, die alles kan.
Er staat niet dat wie oprecht geloofd almachtig zal zijn, toch?

quote:

Hierin verschilt God dus niet van een Allah of een andere god.

Er is maar Een G-d, de G-d van Israël, er bestaan geen andere goden.
Ook allah is de satan die de afgod is en dus geen G'd van Israël.


quote:

Dat pensioen zit je nogal dwars. Alle zekerheden die er waren sinds WOII worden nu al weer afgebroken. Zo mogen we ook Gods beloften niet gebruiken als verzekeringen (1 Kor 9:27: Neen, ik tuchtig mijn lichaam en houd het in bedwang, om niet, na anderen gepredikt te hebben, wellicht zelf afgewezen te worden). We kunnen God niet vastpinnen. Het enige wat we kunnen doen is vertrouwen en hopen, want Hij die belooft heeft is getrouw (Heb 10:23):

We mogen als Christen uit de heidenen vertrouwen in Zijn genade door Christus volbracht, als we oprecht geloven.
[...]

quote:

Nee, zo heb ik hem nog nooit gelezen. De jongste zoon komen we tegen in Lucas 15: 1: tollenaars en zondaars. De oudste zoon in Lucas 15: 2: de Farizeeën en schriftgeleerden. Als de jongste zoon Israël is, dan is dat de schare die de wet niet kent (Joh 7: 49), terwijl de oudste zoon de leiding van het volk is. Maar jemag hem van mij zo toepassen als jij doet. Elke gearriveerdheid wordt hier namelijk aan de kaak gesteld.

Je hebt gelijk hoor, mijn voorstel om het zo te bekijken gaat mank omdat de jongste zoon weggaat en niet de oudste. Daarvoor had ik mijn !*! geplaatst, om daar nog op terug te komen.  :-)

Maar als gelijkenis dat wij christenen de jongste zoon zijn gaat het eveneens mank, want christenen vragen niet alvast de erfenis. Wat dat betreft pas het in beide uitleggingen niet geheel, of beiden een groot deel.
Wel is het zo dat een varken voor een Jood een heel onrein dier is, waar dat voor de christen niet zo is. Maar dat terzijde.

HarryK

 • Berichten: 288
  • Bekijk profiel
Verbond Gal. 3:16
« Reactie #41 Gepost op: januari 16, 2013, 11:40:27 pm »
.
« Laatst bewerkt op: januari 16, 2013, 11:40:45 pm door HarryK »
Dear Jesus, i have a problem ... it's me

Dear child, I have the answer ... it's Me

HarryK

 • Berichten: 288
  • Bekijk profiel
Verbond Gal. 3:16
« Reactie #42 Gepost op: januari 17, 2013, 12:51:49 am »

quote:

Adinomis schreef op 12 januari 2013 om 22:49:
Omdat in de andere topics de berichten over elkaar heen buitelen, wil ik hier mijn visie plaatsen over Gal. 3:16

Verbond van Galaten 3:16

Welnu, zo zijn de beloften aan Abraham en aan zijn nageslacht gedaan. Hij zegt niet: En aan de nageslachten, alsof er sprake zou zijn van velen; maar van één: En aan uw Nageslacht; dat is Christus.

Dit bijbelvers lijkt in tegenspraak te zijn met de beloften die God aan Abraham deed in het Oude Verbond.
[...]


1.
Om te beginnen: ik citeer uit de Herziene Statenvertaling (HSV), tenzij anders aangegeven.

2.
Ik heb de Strongs-concordantie erbij gepakt om te zien wat het gebruikte woord is, en waar dat nog meer wordt gebruikt.
In Genesis wordt het Hebreeuwse woord "zera" gebruikt, dat wordt vertaald als "zaad" of "nageslacht".
Het komt best wel vaak voor in het Oude Testament, meer dan 200 keer.

MEESTAL betekent het inderdaad "nageslacht" in meervoud, zoals eerst aan Abraham beloofd.
• Daarvan lezen we voor het eerst in Gen. 12:7a - Toen verscheen de HEERE aan Abram en zei: Aan uw nageslacht zal Ik dit land geven.
• En iets later concreter: Gen. 13:15,16 - Want al het land dat u ziet, zal Ik voor eeuwig aan u en uw nageslacht geven. En Ik zal uw nageslacht maken als het stof van de aarde; als iemand het stof van de aarde zou kunnen tellen, dan zou ook uw nageslacht geteld kunnen worden.
• En verder: Gen.15:3-6 - Verder zei Abram: Zie, mij hebt U geen nageslacht gegeven, en zie, iemand die in mijn huis geboren is, zal mijn erfgenaam zijn. Maar zie, het woord van de HEERE kwam tot hem: Deze man zal uw erfgenaam niet zijn, maar iemand die uit uw eigen lichaam voortkomt, die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde Hij hem naar buiten en zei: Kijk toch naar de hemel en tel de sterren, als u ze kunt tellen. En Hij zei tegen hem: Zo talrijk zal uw nageslacht zijn. En hij geloofde in de HEERE, en Die rekende hem dat tot gerechtigheid.
• En nog menig keer daarna.

MAAR: Er zijn enkele teksten die ook duiden op gebruik in "enkelvoud".
Gen. 3:15 - En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen.
(Hier gaat het over Jezus, toch?)
Gen. 4:25 - En Adam had opnieuw gemeenschap met zijn vrouw en zij baarde een zoon, en zij gaf hem de naam Seth. Want, zei ze, God heeft mij ander nageslacht gegeven in de plaats van Abel;
(Hier gaat het over de persoon Seth.)
Gen. 21:13 - Maar ik zal ook de zoon van deze slavin tot een volk maken, omdat hij uw nageslacht is.
(Hier gaat het over de persoon Ismaël.)

Het woord "zaad" wordt ook nog wel in andere verbanden gebruikt, maar die zijn hier minder relevant:
• Voor zaad van bomen en vruchten (bijv. Genesis 1:11-12)
• Voor zaad = sperma (bijv. Leviticus 15:16 e.v.)

3.
Galaten 3:16 heeft verband met 2 teksten in Genesis.
Gen. 21:12 - Maar God zei tegen Abraham: Laat deze zaak met betrekking tot de jongen en uw slavin niet kwalijk zijn in uw ogen. Bij alles wat Sara u zegt, luister naar haar stem, want alleen het nageslacht van Izak zal uw nageslacht genoemd worden.
!!! Merk op: de oorspronkelijke Statenvertaling (SV) heeft hier staan: "want in Isaac sal u zaet genoemt worden." En bijv. ook de Engelse King James vertaling vertaalt het op deze wijze.
Dit betekent volgens mij niet hetzelfde, maar dit vind ik op dit moment even niet relevant.
Gen. 22:16-18 - Hij zei: Ik zweer bij Mijzelf, spreekt de HEERE: Omdat u dit gedaan hebt en Mij uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt, zal Ik u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken, als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is. Uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit hebben. En in uw Nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u Mijn stem gehoorzaam geweest bent.

In Gen. 22:1-18 lezen we het verhaal dat God aan Abraham vraagt om Isaäk te offeren. Een korte samenvatting met een bijzondere vergelijking tussen Isaäk en Jezus lezen we in Hebreeën 11:17-19
Hebreeën 11:17-19
HSV: "Door het geloof heeft Abraham, toen hij door God op de proef gesteld werd, Isaäk geofferd. En hij, die de beloften ontvangen had, heeft zijn eniggeborene geofferd. Tegen hem was gezegd: Dat van Isäak zal uw nageslacht genoemd worden. Hij overlegde bij zichzelf dat God bij machte was hem zelfs uit de doden op te wekken. En hij kreeg hem als het ware daaruit ook terug."
SV: "Door het geloof heeft Abraham als hij verzocht werd, Isaäk geofferd, en hij, die de beloften ontvangen had, heeft [zijn] eniggeborene geofferd, (Tot denwelken gezegd was, In Isaäk zal u het zaad genoemd worden) overleggende dat God machtig was [hem] ook uit de doden te verwekken: Waaruit hij hem ook bij gelijkenis wedergekregen heeft.

4.
Eerder in Galaten 3 staat een bijzonder gedeelte. Ik citeer hieronder de verzen 7-9 en 13-14:
Begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn.
En de Schrift, die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen, verkondigde eertijds aan Abraham het Evangelie: In u zullen al de volken gezegend worden.
Daarom worden zij die uit het geloof zijn, gezegend samen met de gelovige Abraham.
...
Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt,
opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen, en opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het geloof.


5.
Ik heb twee conclusies.

• Er van uit gaand dat in Galaten 3:16 en de verwante teksten het woord "nageslacht" enkelvoudig is bedoeld en wijst naar Christus, doet dit geheel niets af aan de beloften aan Abraham, Isaäk en Jakob dat hun nageslacht zeer talrijk zal worden (dus "nageslacht" in meervoud), dat zij het land Kanaän voor eeuwig tot bezit krijgen, en dat God hun God zal zijn.

• In een andere discussie werd ik door "Pottenbakker" gewezen op de link met de moederbelofte.
Al meteen vanaf het begin heeft God Zijn 'reddingsplan' gereed, door "HET" zaad van de vrouw, bedoeld zijnde Christus.
Via Hebreeën 11 zien we een vergelijking tussen Isaäk en Jezus, de vergelijking tussen 2 personen.
In Gen. 22:18 wordt aangegeven dat alle volken zullen worden gezegend in Abraham's zaad.
Gal. 3:14 geeft aan dat dit gebeurt "in Christus".
Dit wijst er op dat in Gal. 3:16 (en de gerelateerde teksten in Genesis), het woord "nageslacht" niet wijst op het talrijke nageslacht (meervoud), ook niet op "één geslachtslijn", maar op die Ene Redder.
Des te mooier dat we zo zien dat aan Abraham dus feitelijk 2 beloften zijn gedaan:
- De belofte van talrijk nageslacht in dat prachtige beloofde land plus het verbond met God.
- De belofte dat hij de vader is van dat ene nageslacht, die Redder zal worden van alle volken.
Dear Jesus, i have a problem ... it's me

Dear child, I have the answer ... it's Me

Harmoniezoeker

 • Berichten: 678
  • Bekijk profiel
Verbond Gal. 3:16
« Reactie #43 Gepost op: januari 17, 2013, 02:03:20 am »
Met Abraham begon een voorzienigheid door welke God de gehele mensheid wilde redden.  Goed je moet ergens beginnen, dus de Here God begon met Abraham, en zijn nageslacht.  Voor die tijd begon Hij met Noach. maar daar ging iets fout met Ham.
Met de kruisiging van Jezus, wat Stafanus vegrleek met een moord, ging dus ook iets fout, want anders zou er in Corinthiers niet staan:  de leieders van deze eeuw begrepen het niet want anders zouden ze de Heer van de de Glorie niet hebben gekruisigd.
Daarna, ging de voorzienigheid natuurlijk verder met het Christendom, en de Joden konden daar natuurlijk deel aan hebben door berouw en geloof in Jezus als de messias, hun unieke bijdragend aan die stroming. Dat faalde dus ook weer, en resultterde in de holocoast.
Nu is er weer hoop vanuit het verre Oosten voor Christenen, en alle andere religies ook want God is ook bezorgd om die andere `kuddes`

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Verbond Gal. 3:16
« Reactie #44 Gepost op: januari 17, 2013, 10:36:49 am »

quote:

Harmoniezoeker schreef op 17 januari 2013 om 02:03:

Met de kruisiging van Jezus, wat Stafanus vegrleek met een moord, ging dus ook iets fout
Jezus zet daarover Zelf in Matteus 10
18 Niemand neemt het Mij af, maar Ik geef het uit Mijzelf;  Ik heb macht het te geven, en heb macht het opnieuw te nemen. Dit gebod heb Ik van Mijn Vader ontvangen.

Lukas 17
25   Eerst moet Hij echter veel lijden en verworpen worden door ditmensengeslacht.

Marcus 9
12 En Hij antwoordde hun: Elia zal wel eerst komen en alles herstellen; en het zal geschieden  zoals geschreven is over de Zoon des mensen, dat Hij veel lijden zal en veracht worden.

Er ging dus niets mis, het ging allemaal volgens Plan van G-d.