Auteur Topic: geloofsgesprekken: Christus delen, de verdeeldheid voorbij  (gelezen 3252 keer)

wimnusselder

 • Berichten: 727
  • Bekijk profiel
geloofsgesprekken: Christus delen, de verdeeldheid voorbij
« Gepost op: januari 18, 2013, 12:52:50 pm »
Hoi GKv-ers en andere christenen,

De afgelopen tijd heb ik me maar beperkt vertoond op dit forum, omdat ik het druk had met het mogelijk maken van lokale geloofsgesprekken tussen christenen uit verschillende kerken.
Maak de "ene heilige algemene christelijke kerk" zichtbaar in je eigen huiskamer door daar samen te komen met andersgelovigen!

Ik heb hier al eens geschreven over de folder die ik daarvoor aan het ontwikkelen was.
Inmiddels is die (inhoudelijk) klaar en is de laatste versie (behalve op www.nationalesynode.nl/geloofsgesprekken) ook  hier te vinden.

Ik krijg graag feedback van jullie op e.e.a.!
Ik hoop natuurlijk ook t.z.t. velen van jullie tegen te komen op de kaart met geloofsgesprekslocaties of als deelnemer bij een geloofsgesprek.
Één van de actieve deelnemers aan dit forum (naast mij) staat al op de kaart; wie zou dat zijn...?!
Degenen die mij het goede antwoord e-mailen, kunnen een leuke verassing tegemoet zien!

Met v&Vriendengroet,

Wim
« Laatst bewerkt op: januari 18, 2013, 06:32:15 pm door wimnusselder »

wimnusselder

 • Berichten: 727
  • Bekijk profiel
geloofsgesprekken: Christus delen, de verdeeldheid voorbij
« Reactie #1 Gepost op: januari 27, 2013, 04:59:51 pm »
Dit is (op verzoek van callista) de tekst van de folder waarnaar ik verwees:

quote:

GELOOFSGESPREKKEN
Christus delen, de verdeeldheid voorbij


Christus is aanwezig waar we in Zijn naam samenkomen. Juist wanneer we samenkomen als christenen vanuit verschillende kerken. De verdeeldheid van Zijn Kerk voorbij.

geloof delen
In een geloofsgesprek delen we met elkaar wat geloven voor ieder persoonlijk betekent. Een groep die besluit samen te blijven komen kan verder gaan. De Geest wijst de weg.

aan de basis
Als initiatiefnemers uit diverse kerken ervaren we die ene Kerk. Onze roeping is het organiseren van interkerkelijk geloofsgesprek. Dergelijke gesprekken, vooral aan de basis, maken die eenheid beter zichtbaar. We voelen ons verbonden met anderen die werken aan eenheid via kerkelijke leiders.
"ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen"

waar dan ook
Geloof delen maakt kwetsbaar. Dat vergt kleine groepen in een vertrouwde, neutrale omgeving. Een huiskamer, een openbare ruimte, eventueel een kerkgebouw, zolang dat geen ‘stempel’ drukt op het initiatief.

voor iedereen
We richten ons primair op leden van kerken met wortels in de Reformatie: een van de meest verdeelde delen van het christendom. Daarnaast op christenen die ons de rug toekeerden wegens onze verdeeldheid.

de verdeelheid van het Protestantisme
Als initiatiefnemers zijn we afkomstig uit kerken die hun wortels hebben in de Reformatie. Christus’ Kerk is breder. We beginnen echter bij onszelf met het zichtbaarder maken van de eenheid van Zijn Kerk. Als dat ergens nodig is, dan is het daar. Onderstaand schema laat nog slechts de verdeeldheid zien die in Nederland zelf ontstond. Daarnaast vestigden zich in de afgelopen eeuwen nog vele andere kerken en bewegingen in Nederland die niet zo makkelijk in dit plaatje passen: migrantenkerken, evangelische gemeenten, de eindtijd beweging, de opwekkingsbeweging, het sabattisme, de heiligingsbeweging, de genezingsbeweging, de apostolische kerken, huisgemeenten, evangelische en christelijke leefgemeenschappen, de pinksterbeweging, oecumenische gemeenten etc..

bron van schaamte, dus terug naar onze inspiratiebron
We schamen ons voor die verdeeldheid. Wij willen daarin echter niet blijven steken. Aan de basis van al die kerken en bewegingen staat Christus. Zijn Geest zal ons verenigen. In bescheidenheid. Door in gesprek te gaan. Door ons geloof met elkaar te delen in plaats van elkaar de maat te nemen over de juiste verwoording ervan. Aarzelend desnoods, of zelfs bij voorkeur. Juist in onze kwetsbaarheid komt de Geest ons te hulp.

vrucht van gedeeld geloof
Waar christenen uit verschillende tradities samenkomen, wijst de Geest de weg naar een vruchtbaarder geloof. Dat begint in eigen buurt, met een huis-aan-huis verspreide uitnodigingsbrief, folders in een openbare ruimte, etc.. Via www.nationalesynode.nl kun je andere geïnteresseerden vinden in je buurt; meld je belangstelling dus ook daar.

veilige gesprekken
Vertrekpunt zijn vragen als: “Wat betekent geloven voor je?”, “Welke ervaring ligt daaraan ten grondslag?” en “Wat betekent dat voor hoe je leeft?”. Alle deelnemers krijgen de kans om die te beantwoorden, zodra ze daar aan toe zijn. Discussie is niet de bedoeling; verduidelijkingsvragen kunnen wel. Stilte tussen bijdragen zorgt voor aandachtig luisteren. Eén iemand treedt op als gespreksbegeleider. Aan het eind bespreek je of en hoe je samen verder wilt. Reken zo’n anderhalf uur voor een groep van 10 à 15 mensen.

leren in de praktijk
Leren hoe je dat organiseert doe je vooral door ervaring. Via de website of telefonisch kun je vinden waar in jouw regio geloofsgesprekken plaatsvinden. Daar kun je de kunst afkijken. Ervaren deelnemers kunnen elders een eerste keer als gespreksbegeleider optreden in een groep die het wil proberen.

diversiteit als kracht
Hoe diverser de groep, hoe beter. In het  lichaam van Christus heeft elke traditie een rol.

van waardeoordelen naar waardering
Kwalificeren van denominaties ontaardt gauw in schelden. Kwaliteiten in elkaar herkennen en erkennen maakt ons zichtbaar als één Kerk.

’Nationale Synode’?
Het organiseren van interkerkelijk geloofsgesprek tussen gewone gelovigen maakt deel uit van het Nationale Synode initiatief. Dat initiatief van 8 christenen uit verschillende kerken wil christenen uit verschillende kerken samenbrengen om te praten over wat hen bindt en daarvan eensgezind te getuigen. Op 10 en 11 december 2010 vond een eerste publieke bijeenkomst plaats in Dordrecht. In Dordrecht, omdat daar in 1618/1619 de laatste ‘Nationale Synode’ plaatsvond van Protestants Nederland vóór de eerste belangrijke splitsing van Nederlandse makelij. Die bijeenkomst omvatte geloofsgesprekken tussen gemengde groepen afgevaardigden uit ruim 50 kerken.

vervolgactiviteiten na december 2010
Op www.nationalesynode.nl is te vinden welke vervolgactiviteiten op stapel staan, in Dordrecht en elders in het land. Nu dus ook in onze eigen huiskamers! Ruwweg in 2013, 2016 en 2018/2019 staan ook weer publieke bijeenkomsten gepland.

wat bindt ons?
De ‘credotekst’ op www.nationalesynode.nl geeft de gezamenlijke visie van de diverse initiatiefnemers op wat christenen bindt. In december 2010 werd bovendien een ´signaaltekst´ aanboden aan minister Donner. Daarin verwoordden we dat we als christenen, hoewel verdeeld over veel verschillende kerken, beter naar elkaar willen luisteren. Vanuit onze herkenning in elkaars geloof willen we bijdragen aan de samenleving als geheel.
Evenmin als wie dan ook hebben wij ... de wijsheid in pacht. Maar wel leven wij uit een bron die ons altijd weer hoop geeft om met die vragen [waar de samenleving voor staat] om te gaan, en nieuwe antwoorden te zoeken.

[hoe kun je meedoen?]
Op www.nationalesynode.nl/geloofsgesprekken vind je deze folder en andere materialen om zelf uit te printen en te verspreiden en actuele landelijke contactgegevens. Je kunt daar ook je gegevens achterlaten en anderen vinden om mee samen te werken in je buurt, stad of regio.

Neem contact op met de initiatiefnemers via geloofsgesprek@nationalesynode.nl als je wilt weten waar je de kunst kunt afkijken en welke ervaren deelnemers beschikbaar zijn om een eerste keer als gespreksbegeleider op te treden in een groep die het wil proberen.

wimnusselder

 • Berichten: 727
  • Bekijk profiel
geloofsgesprekken: Christus delen, de verdeeldheid voorbij
« Reactie #2 Gepost op: januari 27, 2013, 05:15:39 pm »
En dit is de e-mail met onderwerp de ene Kerk begint in eigen huis die ik gisteravond verstuurde aan zo'n 500 mensen:

quote:

Beste mensen,

Deze e-mail gaat naar allen die in december 2010 met hun aanwezigheid bij de Nationale Synode in Dordrecht bijdroegen aan het zichtbaarder worden van de ‘ene heilige, algemene, christelijke (oftewel katholieke) kerk’ uit de apostolische geloofsbelijdenis.
Het belangrijkste onderdeel van die bijeenkomst vormden de geloofsgesprekken in kleine, zo divers mogelijk samengestelde groepen in het Wartburg College.
Die inspirerende ervaring riep de behoefte op om dergelijke interkerkelijke geloofsgesprekken in het hele land, lokaal te organiseren.

De stuurgroep van de Nationale Synode riep daartoe een werkgroep in het leven.
Het resultaat is de (sub)website www.nationalesynode.nl/geloofsgesprekken, die op 18 januari j.l. van start ging.

Lokale interkerkelijke geloofsgesprekken zijn te zien als aanloop naar de volgende bijeenkomst van de Nationale Synode, op 25 en 26 oktober van dit jaar, opnieuw in Dordrecht.
Net zoals het gesprek over de Credo-tekst van de initiatiefgroep in vele kerken vooraf ging aan de bijeenkomst op 10 en 11 december 2010.
We hopen dat die geloofsgesprekken na oktober doorgaan en -als God het wil- een belangrijk aspect worden van de toenemende zichtbaarheid van de ene Kerk.
‘Waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden’. (Mat. 18:20)
Die belofte geldt juist als we samenkomen als christenen vanuit verschillende kerken, zo geloven wij.

Als instrument om de eenheid in verscheidenheid en ‘katholiciteit’ van de Kerk zichtbaar te maken biedt de Nationale Synode deze (sub)website aan.
Daarmee kunnen die eenheid allereerst zichtbaar maken in onze eigen huiskamer, waar we ons veilig genoeg kunnen voelen om het gesprek aan te gaan, ook over dat waarin we ons kwetsbaar voelen in een geseculariseerde samenleving.

Hoe neem je deel aan of organiseer je een lokaal geloofsgesprek?

Op www.nationalesynode.nl/geloofsgesprekken staat een kaart waarop gele vlaggetjes markeren waar mensen hun huiskamers (of andere neutrale ruimtes) beschikbaar stellen.
Sommige mensen hebben al geloofsgesprekken gepland en afgelopen donderdag vond het eerste gesprek plaats in Zwolle.
Geplande gesprekken zijn te zien door te klikken op een vlaggetje (desnoods na ‘uitzoomen’ van de kaart met het plusje).
De lijst met geplande geloofsgesprekken staat ook rechts onderaan op de pagina, rechts onder de kaart.
Na doorklikken op “Aanmelden/Meer informatie” ‘in een vlaggetje’ kun je je aanmelden voor een gepland gesprek of meer contactgegevens vinden van een organisator, zodat je contact op kunt nemen om te overleggen over een datum.

De knop “Meld geloofsgesprek-locatie aan” maakt het mogelijk om je eigen huiskamer ‘op de kaart te zetten’.
De ‘tabbladen’ “Wat zijn geloofsgesprekken?”, “Hoe organiseer ik een geloofsgesprek?” en “Ondersteuning bij het organiseren” bieden verdere hulp.

Ter herinnering

Geloofsgesprekken dienen om elkaar in de eerste plaats te leren kennen en herkennen in onze beleving van het geloof in Christus.
Op basis van herkenning in wat ons bindt komt vervolgens -in vervolggesprekken of in ander verband- ruimte voor constructief omgaan met verschillen in wat we geloven, hoe we dat in de praktijk brengen en hoe we dat organiseren.

Stuur deze e-mail s.v.p. ook door aan anderen die de eenheid van de Kerk aan het hart gaat.
Met Gods zegen zullen de kerkmuren, die hier en daar gegroeid leken tot in de hemel, zover zakken dat we elkaar in elk geval de hand kunnen reiken!

Met hartelijke groet,

Gerrit de Fijter, initiatiefnemer en stuurgroepvoorzitter, telefoon 06-50288380
Wim Nusselder, coördinator en subwebsitebeheerder geloofsgesprekken, telefoon 06-24184801

Mede namens de werkgroep geloofsgesprekken van de Nationale Synode:
Bram Wijnveen, Protestantse Kerk in Nederland
Dicky Haze, Protestantse Kerk in Nederland
Frans Tijssen, Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt
Gerrit de Fijter, Protestantse Kerk in Nederland
Jasper Kuik, Protestantse Kerk in Nederland
Peter Visser, Christelijk Gereformeerde Kerken
Ruud Wahlbrinck, Protestantse Kerk in Nederland
Shawkat Hanna, Arabische Kerken in Nederland
Sjaak van ’t Kruis, Protestantse Kerk in Nederland
Wim Nusselder, Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers)

Droppy

 • Berichten: 223
 • solo christo
  • Bekijk profiel
geloofsgesprekken: Christus delen, de verdeeldheid voorbij
« Reactie #3 Gepost op: februari 10, 2013, 01:57:24 am »
Beste Wim,

Het doet mij goed om deze topic te lezen.

Als buitenkerkelijke (maar niet buitengemeentelijke) ervaringsgelovige heb ik mijn kennis op gebied van theologie en bijbelwetenschap onder andere  opgedaan via materiaal van diverse voorgangers uit diverse kerken, dat zij te boek hebben gesteld, dan wel op cd, dvd, of tv (family7) aan het grotere publiek beschikbaar hebben gesteld.

Als buitenkerkelijke heb ik al die scheidslijnen tussen kerken niet meegemaakt, althans niet inhoudelijk. Ik weet van toeten noch blazen. Maar dat die scheiding enorm groot is, heb ik aan den lijve ondervonden.  Als ik de naam van schrijver a noemde werd er gelijk met modder naar me gegooid. Maar noemde ik dan elders de naam van schrijver b, moest ik ook dekking zoeken. Er werd gelijk veroordeeld.

Je  (men, als onwetende van de kerkscheidingsmuren) moet oh zo uitkijken welk materiaal je waar noemt. En ik wist en weet helemaal van niks. Dit is ook geen kennis die ik wil opdoen, die verschillen, want ik ben AL die verschillende mensen dankbaar dat ze hebben bijgedragen aan mijn kennis. Met hún bijbelkennis hebben ze mij mede geholpen om te groeien in mijn geloof, zodat mijn geloof en vertrouwen in God en in mijn ervaringen, te kunnen omzetten in zekerheid.

Deze topic geeft een burger moed en hoop.  d:)b
« Laatst bewerkt op: februari 10, 2013, 01:57:50 am door Droppy »
....easy does it....