Auteur Topic: Wie zijn de Palestijnen?  (gelezen 17811 keer)

dingo

 • Berichten: 3483
  • Bekijk profiel
Wie zijn de Palestijnen?
« Gepost op: januari 19, 2013, 12:33:30 am »
De term Palestijnen wordt gebruikt voor groepen inwoners van het Midden-Oosten. In principe worden hiermee inwoners van het voormalige Palestina bedoeld. De term kan echter verwarrend werken: in de tijd van het Britse mandaatgebied Palestina golden zowel Joden als Arabieren als Palestijn; tegenwoordig wordt de term Palestijnen meestal specifiek gehanteerd voor Arabieren van wie de families in het mandaatgebied Palestina hebben geleefd.

Vanuit het standpunt van Israel gezien zijn er geen Palestijnen maar wel Arabieren en Drusen. Terugkeer van de Palestijnen uit de vluchtelingenkampen lijkt ook uitgesloten omdat men het aantal (meer dan 3 miljoen) te groot/gevaarlijk vindt. Vertrek naar Jordanie zit er ook niet echt in omdat Jordanie al eerder een staatsgreep bloedig onderdrukt heeft. Waarbij vreemd genoeg Trans Jordanie vroeger ook deel uitmaakte van het Palestina van voor 1920.

Kijken we naar de goddienstige overtuiging dan is 95% aanhanger van de Islam maar is er ook nog 4 % christen. En deze christenen hebben het zwaar want ze zijn zowel bij de islamitische meerderheid als bij Israel niet populair. De omvangrijke steun van het "christelijke" westen voor Israel is er ook debet aan dat de bewoners van de vluchtelingenkampen steeds verder radicaliseren. Gezien het grote aantal islamitische gelovigen lag het voor de hand dat er een radicale islamistische stroming ontstond. De leefomstandigheden geven ook niet echt aanleiding tot genuanceerde opvattingen over Israel.

Al met al een behoorlijk uitzichtloze situatie waar voorlopig nog weinig verandering voor in de lucht zit. Een oplossing lijkt verder weg dan ooit. Als er al een vredestichter opstaat, wordt hij onverschillig tot welke bevolkingsgroep hij behoord, binnen de korste keren om zeep geholpen door de radicalen uit diezelfde bevolkingsgroep.

Wat onbegrijpelijk is, is de houding van sommige christenen die in dit conflict onvoorwaardelijke steun aan Israel geven en zich niet bekommeren om de drie en half miljoen Palestijnse vluchtelingen die geen kant op kunnen. Die vinden dat je vijanden liefhebben niet geldt voor Palestijnen omdat het door satan bezetenen zijn waar je geen medelijden mee hoeft te hebben.

Hoe brengen we deze christenen bij dat het om mensen gaat? En dat ontmenselijken niet de oplossing is maar een recept voor rampspoed?

Ken_Yehuwdiy

 • Berichten: 63
 • muwl lebab
  • Bekijk profiel
Wie zijn de Palestijnen?
« Reactie #1 Gepost op: januari 19, 2013, 12:46:47 am »
Door hen er van te overtuigen dat de staat Israël een seculiere staat is en niets met de vervulling van Bijbelse profetieën te maken heeft.  Pas dan zullen zij oog hebben voor de Palestijnen en tot die tijd steunen ze Israël onvoorwaardelijk.

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Wie zijn de Palestijnen?
« Reactie #2 Gepost op: januari 19, 2013, 02:39:39 am »
Toch geloof ik dat er nog een opvatting is.
Ik las dat ook in de katholieke leer Israël als het heilige land wordt gezien en dat God een verbond met het Joodse volk heeft gesloten.
Maar zij hebben ook als katholieken juist kerken onder de Palestijnen in de westerlijke Jordaanoever en onder arabieren in Israël en zij beschouwen dat ook als een roeping om zo te midden van de arabieren/palestijnen dienende bezig te zijn.

God is ook nog die Gene die naties laat ontstaan en onder laat gaan. Het is wel degelijk door God gegeven dat er een land Israël is ontstaan, maar te gelijk ook dat de Palestijnen daar vertoeven. Te gelijk ook dat er gelovigen die Jezus erkennen als Heer als messiaanse joden en arabische christenen bestaan, even als tegenwoordig ook steeds meer orthodoxe joden die dat belijden. Het is ook door God gegeven dat er een verzoeningsbeweging bestaat tussen arabische christenen en messiaanse joden die elkaar opzoeken en in harmonie met elkaar om kunnen gaan.

Gods wegen gaan heel diep. Ik zou ook hierin het midden opzoeken.
God is de regiseur er van. Zelfs van heel het gedoe over dit thema.
Wat we er mee moeten? Er rest ons ben ik bang niets anders dan geduld te hebben en te hopen op God en te roeien met de riemen die we krijgen.
« Laatst bewerkt op: januari 19, 2013, 02:41:58 am door gaitema »
Een nieuwe start is een nieuw begin

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Wie zijn de Palestijnen?
« Reactie #3 Gepost op: januari 19, 2013, 11:34:04 am »

quote:

Ken_Yehuwdiy schreef op 19 januari 2013 om 00:46:
Door hen er van te overtuigen dat de staat Israël een seculiere staat is en niets met de vervulling van Bijbelse profetieën te maken heeft.  Pas dan zullen zij oog hebben voor de Palestijnen en tot die tijd steunen ze Israël onvoorwaardelijk.

Maar een bijbel getrouwe christen zal daarvan NOOIT kunnen worden overtuigd, omdat de Schrift overduidelijk laat zien dat met de komst van de staat Israël in 1948 wel degelijk vele en vele profetieën vervuld zijn geworden.

Vele andere profetieën zien we juist in Israël van nu in vervulling gaan.

Nergens immers waarschuwt de Schrift voor een vals land Israël? Alleen maar vele aankondigingen van G-d dat Hij Zelf Israël zal heroprichten, zoals vervuld in 1948.

Waar de Schrift wel uitgebreid voor waarschuwt zijn valse christenen die als wolven in schaapsklederen de echte schaapjes misleiden. "Vals" christendom dus.

Ook waarschuwt de Schrift in openbaringen 3 voor christenen die menen het nieuwe Israël te zijn, alsof zij de Joden zijn, maar ze zijn het niet ! Deze worden door Jezus beschreven als afkomstig van de synagoge van satan.

Kijk alleen maar naar hoeveel aandacht dit conflict steeds krijgt. Tijdens de zogenaamde lente revolutie 9islamitische revolutie = horror-winter) zijn er meer doden gevallen dan in het hele conflict sinds de heroprichting van Israël door G-d.
Niemand in de wereld lijkt zich er echt druk over te maken.

Men leed honger in Libië en Syrie, maar alle aandacht was een zogenaamd hulpkonvooi naar gaza, dat bestond uit wapentuig ipv voedsel en medicijnen. Want in gaza leeft men in weelde van alle hulpgeld.

Sefanja 2
4 Want Gaza zal verlaten worden
en Askelon tot woestenij zijn;

Asdod, midden op de dag zal men het verdrijven,
en Ekron zal ontworteld worden.
5 Wee u, bewoners van het gebied aan de zee,
volk van Kretenzers,
het woord van de HEERE is tegen u!
Kanaän, land van de Filistijnen!
Ik zal u verdelgen, zodat er geen inwoner meer is.


Zacharia 9 - G-d noemt Gaza "palestijnen" bastaarden ! Omdat ze geen echt volk zijn maar een verzonnen volk !

5 Askelon zal het zien en bevreesd zijn, evenals Gaza, en het zal hevig beven, ook Ekron, omdat zijn verwachting wordt beschaamd. De koning zal uit Gaza verdwijnen en Askelon zal onbewoond zijn.
5 Askelon zal het zien, en zal vrezen; desgelijks Gaza, en zal grote smart hebben, mitsgaders Ekron, dewijl hetgeen, waar zij op zagen, hen heeft te schande gemaakt; en de koning van Gaza zal vergaan, en Askelon zal niet bewoond worden.
6 De bastaard zal in Asdod wonen; Ik zal de trots van de Filistijnen uitroeien.
« Laatst bewerkt op: januari 19, 2013, 11:43:24 am door learsi »

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Wie zijn de Palestijnen?
« Reactie #4 Gepost op: januari 19, 2013, 11:46:54 am »

quote:

gaitema schreef op 19 januari 2013 om 02:39:
Gods wegen gaan heel diep. Ik zou ook hierin het midden opzoeken.
God is de regiseur er van. Zelfs van heel het gedoe over dit thema.
Wat we er mee moeten? Er rest ons ben ik bang niets anders dan geduld te hebben en te hopen op God en te roeien met de riemen die we krijgen.

G-d zal inderdaad alles naar Zijn hand zetten, maar als ware christenen dienen we wel voor onze oudere broeders in Israël te blijven bidden en hen onvoorwaardelijk te steunen als uitverkoren volk van G-d. Niet mee te gaan met de ongelovigen in deze wereld die zich tegen G-d `zijn Plan verzetten.

Om een vers aan de door jezelf aangebrachte Psalm 82 te citeren.
2 Hoe lang zult gijlieden onrecht oordelen, en het aangezicht der goddelozen aannemen? Sela.

Israel is namelijk niet van de mensen, maar van G-d alleen ! En Hij heeft het voor eeuwig aan de Joden geschonken ! Dat er "broeders" zijn die dat desondanks terzijde schuiven is mij een volkomen raadsel.
« Laatst bewerkt op: januari 19, 2013, 12:18:55 pm door learsi »

HarryK

 • Berichten: 288
  • Bekijk profiel
Wie zijn de Palestijnen?
« Reactie #5 Gepost op: januari 19, 2013, 01:14:40 pm »

quote:

learsi schreef op 19 januari 2013 om 11:34:
Ook waarschuwt de Schrift in openbaringen 3 voor christenen die menen het nieuwe Israël te zijn, alsof zij de Joden zijn, maar ze zijn het niet ! Deze worden door Jezus beschreven als afkomstig van de synagoge van satan.


Even een vraag tussendoor, want je gebruikt deze tekst vaker:
Doel je hier op Openbaring 3:9?
Waar staat "Zie, Ik geef u enigen uit de synagoge van de satan, van hen die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen."
Daar gaat het namelijk niet over "christenen" maar over "Joden".
Preciezer: het gaat niet over mensen die "zeggen" dat ze christen zijn, maar over mensen die "zeggen" dat ze Joden zijn.

Waar het hier om gaat, is dat God aangeeft (in het tweede deel van vers 9) dat Hij "zal maken, dat zij zullen komen en zich nederwerpen voor uw voeten, en erkennen, dat Ik u heb liefgehad."
Het lijkt hier meer te gaan om een belofte dat God 'ongelovigen' zal bekeren, dan dat het hier om een waarschuwing voor valse christenen gaat.
Dear Jesus, i have a problem ... it's me

Dear child, I have the answer ... it's Me

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Wie zijn de Palestijnen?
« Reactie #6 Gepost op: januari 19, 2013, 01:21:22 pm »

quote:

learsi schreef op 19 januari 2013 om 11:46:
[...]

G-d zal inderdaad alles naar Zijn hand zetten, maar als ware christenen dienen we wel voor onze oudere broeders in Israël te blijven bidden en hen onvoorwaardelijk te steunen als uitverkoren volk van G-d. Niet mee te gaan met de ongelovigen in deze wereld die zich tegen G-d `zijn Plan verzetten.

Om een vers aan de door jezelf aangebrachte Psalm 82 te citeren.
2 Hoe lang zult gijlieden onrecht oordelen, en het aangezicht der goddelozen aannemen? Sela.

Israel is namelijk niet van de mensen, maar van G-d alleen ! En Hij heeft het voor eeuwig aan de Joden geschonken ! Dat er "broeders" zijn die dat desondanks terzijde schuiven is mij een volkomen raadsel.


Dat heb ik de meesten niet hier zo concreet zien zeggen. Alleen de meesten hier zitten net als ik ongeveer ergens er tussen in. Zelfs de Rooms Katholieke kerk zitten er ergens tussen in.
We leren niet voor niets in de kerken: "God laat nooit los, wat Zijn hand eens begonnen is.."
Een nieuwe start is een nieuw begin

Pottenbakker

 • Berichten: 82
  • Bekijk profiel
Wie zijn de Palestijnen?
« Reactie #7 Gepost op: januari 19, 2013, 01:44:10 pm »
Citaat
learsi schreef op 19 januari 2013 om 11:34:
[...]

Maar een bijbel getrouwe christen zal daarvan NOOIT kunnen worden overtuigd, omdat de Schrift overduidelijk laat zien dat met de komst van de staat Israël in 1948 wel degelijk vele en vele profetieën vervuld zijn geworden.
...
...
Beste Learsi,
Dat denk ik dus niet!
Ter overdenking het volgende.
Romeinen 4:13-25
Paulus benadrukt hier dat Abrahams gerechtigheid niet voorkomt uit het houden van de wet maar hem toegerekend wordt door het geloof in Gods beloften. En omdat dát zo is kan Abraham ook de vader van besnedenen (Joden) en onbesnedenen (heidenen) zijn (vs 16).
Paulus stelt het heel simpel: de oude beloften aan Abraham dat hij tot vele volken zou worden gaat hier in vervulling, want ieder die gelooft behoort bij Abraham en zijn nageslacht.
Romeinen 9:1-29
Paulus heeft groot verdriet over Israël. Want de Joden, Paulus' natuurlijke verwanten, zijn voor het overgrote deel ongehoorzaam gebleven en hebben Christus niet erkend als Verlosser. Israël heeft Hem verworpen en gedood aan het kruis.
Betekent dat nu dat Gods beloften aan Abraham zouden zijn vervallen? Dat is onmogelijk zegt Paulus (vs 6). En dan openbaart hij een tot dan toe verborgen gebleven geheim (nieuw in het Nieuwe Verbond hoewel al voorzegd!) dat de Joden geschokt zal hebben:
Niet ieder die van Israël (Jacob) afstamt behoort tot Israël, en
ook is niet ieder die lijfelijk nageslacht van Abraham is, kind van God.
Dat was al zo in de tent van Abraham zelf. Ismaël zou Abrahams erfgenaam hebben kunnen zijn. Hij was toch een lijfelijke(!) zoon van Abraham - een echte Jood zou je kunnen zeggen? En hij behoorde ook tot de verbondskring, hij werd immers besneden en ontving zo het teken van het verbond. Maar waar hij daardoor recht op krijgt, 'zijn rechtspositie' was een andere. Want deze zoon werd niet geboren uit het geloof in de belofte van God maar uit menselijke berekening. Daarom zal deze zoon níet het beloofde land erven en zijn zaad zal ook niet de Christus voortbrengen. Maar Izaak geldt: hij is wél de zoon van de belofte. Het beloofde land is voor hem. Uit zijn nageslacht zal de beloofde Messias worden geboren.
We leren hieruit dat niet de natuurlijke afstammelingen maar de kinderen die uit Gods belofte zijn geboren gelden als nageslacht van Abraham (vs 7). God roept soeverein uit Joden en heidenen (vs 24) en beperkt zich niet tot wat naar menselijke en natuurlijke maatstaven mogelijk is.
Hij maakt waar wat al door Hosea is geprofeteerd: 'Niet-mijn-volk' wordt 'mijn-volk en 'niet-geliefde' wordt 'geliefde'! (vs 25-26). Daarin behoudt ook het overschot van het Joodse volk dat Christus aanvaardt de eerste plaats naast andere volkeren die zich bekeren (vs 27-29).
Zó wordt de belofte aan Abram vervuld, zoals aangeduid door zijn nieuwe naam: Abraham, omdat Ik u tot een vader van een menigte volken gesteld heb. Ik zal u uitermate vruchtbaar maken en u tot volken stellen en koningen zullen uit u voortkomen.
Een hartelijke groet.
« Laatst bewerkt op: januari 19, 2013, 02:05:29 pm door Pottenbakker »

callista

 • Berichten: 529
  • Bekijk profiel
Wie zijn de Palestijnen?
« Reactie #8 Gepost op: januari 19, 2013, 01:44:18 pm »
bekijk deze site maar eens zorgvuldig
lees en huiver
en klik ook op de foto's.

Israël heeft lak aan het internationaal recht en desondanks blijven veel christenen Israël onvoorwaardelijk  steunen  en kan Israël geen kwaad doen in hun ogen.
onbegrijpelijk.

http://driesvanagt.nl/index.php?type=fotos&item=1
« Laatst bewerkt op: januari 19, 2013, 01:59:48 pm door callista »

nicodemus

 • Berichten: 156
  • Bekijk profiel
Wie zijn de Palestijnen?
« Reactie #9 Gepost op: januari 19, 2013, 02:09:59 pm »
Hallo Gaitema,

Je schreef:

Toch geloof ik dat er nog een opvatting is:

quote:

Ik las dat ook in de katholieke leer Israël als het heilige land wordt gezien en dat God een verbond met het Joodse volk heeft gesloten.
Maar zij hebben ook als katholieken juist kerken onder de Palestijnen in de westerlijke Jordaanoever en onder arabieren in Israël en zij beschouwen dat ook als een roeping om zo te midden van de arabieren/palestijnen dienende bezig te zijn.


in de docu reeks "De weg naar Mekka" van de Belgische journalist Jan Leyers, blijkt hoe "katholiek" Moslims zijn. In diverse Arabische Staten, vooral Libanon, gaan Islama`s op bedevaart, om Maria te eren en te aanbidden.
De Islam is in die verbondenheid met de RKK Staat, dat zij dezelfde afgoden dient, namelijk de Zonnegod.

Natuurlijk erkent de RKK Staat dat Israël als natuurlijke en nationale Staat nog een 'verbondenheid' zou hebben met JHWH.
Maar uit de weergave van Christus, weten we dat dat niet zo is!
Het is nodig voor de RKK Staat om Israël te erkennen, omdat het Pausdom Jeruzalem nodig heeft, om Christus zelf te kunnen "roepen".
Kijk  hier maar eens, waarom de RKK Staat en de Paus, Israël nodig hebben:

1e ”Het uiteindelijk doel van de oecumene, zoals de katholieken het uitdrukken, is eenheid in geloof, aanbidding en de erkenning
van het geestelijk oppergezag
van de bisschop van Rome.” Priester J. Cornnell

2e:”Het pausdom en zijn gevestigde organisatie, de rooms-katholieke kerk,
hebben bijna 2000 jaar nodig gehad, om een wereldreligie te worden en als
zodanig erkend te zijn. Met een politiek doel en structuur? Ja,
met een wereldpolitieke doel en een wereldpolitieke struktuur. Op de keper
beschouwt, maakt Johannes Paulus II als rechtmatige plaatsvervanger van Christus er aanspraak op, om de hoogste gerechtshof van de statengemeenschap te zijn.” Keys of This Blood, M. Martin, p.p.374-375

Zie je wat daar staat Gaitema? Het Vaticaan zal het Hoogste Gerechtshof zijn, als Europa (en dan de wereld) verenigd zullen zijn. De Paus treed dan op al (of) hij de Christus zelf is!

Kijk maar:

3e:"De paus is niet alleen de plaatsvervanger van Jezus Christus, maar
is Christus zelf, verborgen onder een sluier van vlees.” The Catholic National, juli 1895.

Met andere woorden:

Satan leidt de Nieuwe Wereld Orde

Hartelijke groet

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Wie zijn de Palestijnen?
« Reactie #10 Gepost op: januari 19, 2013, 02:42:29 pm »

quote:

Pottenbakker schreef op 19 januari 2013 om 13:44:
Citaat
learsi schreef op 19 januari 2013 om 11:34:

Beste Learsi,
Dat denk ik dus niet!
Ter overdenking het volgende.
Romeinen 4:13-25
Paulus benadrukt hier dat Abrahams gerechtigheid niet voorkomt uit het houden van de wet maar hem toegerekend wordt door het geloof in Gods beloften. En omdat dát zo is kan Abraham ook de vader van besnedenen (Joden) en onbesnedenen (heidenen) zijn (vs 16).
Paulus stelt het heel simpel: de oude beloften aan Abraham dat hij tot vele volken zou worden gaat hier in vervulling, want ieder die gelooft behoort bij Abraham en zijn nageslacht.

Inderdaad kan de Wet niemand redden in de Genadetijd, want geen mens kan de wet voldoen. Maar Jezus zegt ook dat de Joodse dienaren van G-d uit het OT bij Hem in het Koninkrijk zijn. De Schrift steekt de zonden van deze dienaren van G-d in Zijn Koninkrijk niet onder stoelen of banken. Dus G-d verleende deze dienaren van hem individuele genade, omdat ze in Hem geloofden en hun best deden dader van de wet te zijn.

Abraham is niet degene waar de Belofte puur begint, want zijn nakomelingen via ismael zijn verworpen tav het Verbond. De Beloften van G-d lopen alleen door via nakomelingen Isaac en erna Jacob, niet Esau, die G-d heeft gehaat al voor zijn geboorte.

quote:

Romeinen 9:1-29
Paulus heeft groot verdriet over Israël. Want de Joden, Paulus' natuurlijke verwanten, zijn voor het overgrote deel ongehoorzaam gebleven en hebben Christus niet erkend als Verlosser. Israël heeft Hem verworpen en gedood aan het kruis.
Betekent dat nu dat Gods beloften aan Abraham zouden zijn vervallen? Dat is onmogelijk zegt Paulus (vs 6). En dan openbaart hij een tot dan toe verborgen gebleven geheim (nieuw in het Nieuwe Verbond hoewel al voorzegd!) dat de Joden geschokt zal hebben:
Niet ieder die van Israël (Jacob) afstamt behoort tot Israël, en
ook is niet ieder die lijfelijk nageslacht van Abraham is, kind van God.
Dat was al zo in de tent van Abraham zelf. Ismaël zou Abrahams erfgenaam hebben kunnen zijn. Hij was toch een lijfelijke(!) zoon van Abraham - een echte Jood zou je kunnen zeggen? En hij behoorde ook tot de verbondskring, hij werd immers besneden en ontving zo het teken van het verbond. Maar waar hij daardoor recht op krijgt, 'zijn rechtspositie' was een andere. Want deze zoon werd niet geboren uit het geloof in de belofte van God maar uit menselijke berekening. Daarom zal deze zoon níet het beloofde land erven en zijn zaad zal ook niet de Christus voortbrengen. Maar Izaak geldt: hij is wél de zoon van de belofte. Het beloofde land is voor hem. Uit zijn nageslacht zal de beloofde Messias worden geboren.
We leren hieruit dat niet de natuurlijke afstammelingen maar de kinderen die uit Gods belofte zijn geboren gelden als nageslacht van Abraham (vs 7). God roept soeverein uit Joden en heidenen (vs 24) en beperkt zich niet tot wat naar menselijke en natuurlijke maatstaven mogelijk is.
Hij maakt waar wat al door Hosea is geprofeteerd: 'Niet-mijn-volk' wordt 'mijn-volk en 'niet-geliefde' wordt 'geliefde'! (vs 25-26). Daarin behoudt ook het overschot van het Joodse volk dat Christus aanvaardt de eerste plaats naast andere volkeren die zich bekeren (vs 27-29).
Zó wordt de belofte aan Abram vervuld, zoals aangeduid door zijn nieuwe naam: Abraham, omdat Ik u tot een vader van een menigte volken gesteld heb. Ik zal u uitermate vruchtbaar maken en u tot volken stellen en koningen zullen uit u voortkomen.
Een hartelijke groet.
Alle nakomelingen van Jacob zijn de ware Joden, waar de Beloften op rusten, zo leert ons de Schrift.
Romeinen 9
6 Ik zeg dit niet  alsof het Woord van God vervallen is,  want niet allen die uit Israël voortgekomen zijn, zijn Israël.
--> Niet allen in Israël zijn uit Israël, is de geheimnis welke hier wordt openbaart.

7   Ook niet omdat zij Abrahams nageslacht zijn, zijn zij allen kinderen.  Maar: Alleen dat van Izak zal uw nageslacht genoemd worden.
--> Dus niet alle nageslachten zijn Israël, de nakomelingen van ismael bijvoorbeeld absoluut niet ! Alleen de nakomelingen van Jacob !

8 Dat is: niet de kinderen van het vlees zijn kinderen van God,  maar de kinderen van de belofte worden als nageslacht gerekend.
--> Niet alle kinderen van geboorte in Israël zijn kinderen van G-d, maar wel de kinderen van de Belofte van G-d. Wie zijn die kinderen van de belofte?

--> Dit !
9 Want dit is het woord van de belofte:  Rond deze tijd zal Ik komen, en dan zal Sara een zoon hebben.
10 En dit niet alleen,  maar zo was het ook met Rebekka, die zwanger was van één man, namelijk Izak, onze vader.

Het nageslacht van Isaac zijn de kinderen van G-d, de kinderen van de Belofte.

Want immers, Abraham had Isaac en ismael, ismael werd verstoten.
Want immers Isaac had Esau en Jacob, Esau heeft G-d Zelfs gehaat.
13 Zoals geschreven staat:  Jakob heb Ik liefgehad en Ezau heb Ik gehaat.

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Wie zijn de Palestijnen?
« Reactie #11 Gepost op: januari 19, 2013, 02:46:23 pm »

quote:

callista schreef op 19 januari 2013 om 13:44:
bekijk deze site maar eens zorgvuldig
lees en huiver
en klik ook op de foto's.

Israël heeft lak aan het internationaal recht en desondanks blijven veel christenen Israël onvoorwaardelijk  steunen  en kan Israël geen kwaad doen in hun ogen.
onbegrijpelijk.

http://driesvanagt.nl/index.php?type=fotos&item=1


Mag ik eerlijk zijn?
Dries van Agt is een antisemiet, nagenoeg een nazi en daarmee een schande dat hij zich christen noemt ! Typerend voor de misbruik van de C van Christen als misleiding bij het CDA. (Vergelijk het met het misbruik van de A van Arbeid van de PvdA).

Zelfde verderfelijke kaliber als Anja Meulenbelt en Gretta Duisenberg ! ;(

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Wie zijn de Palestijnen?
« Reactie #12 Gepost op: januari 19, 2013, 02:49:14 pm »

quote:

HarryK schreef op 19 januari 2013 om 13:14:
[...]


Even een vraag tussendoor, want je gebruikt deze tekst vaker:
Doel je hier op Openbaring 3:9?
Waar staat "Zie, Ik geef u enigen uit de synagoge van de satan, van hen die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen."
Daar gaat het namelijk niet over "christenen" maar over "Joden".
Preciezer: het gaat niet over mensen die "zeggen" dat ze christen zijn, maar over mensen die "zeggen" dat ze Joden zijn.
Openbaringen 3
9 Zie, Ik geef u enigen uit de synagoge des satans, dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar liegen; zie, Ik zal maken, dat zij zullen komen, en aanbidden voor uw voeten, en bekennen, dat Ik u liefheb.
--> Er staat niet dat ze zeggen christen te zijn, maar het zijn Joden !
--> Er staat ze zeggen dat ze Joden zijn, maar ze zijn het niet ! Ze liegen daarover
« Laatst bewerkt op: januari 19, 2013, 02:49:29 pm door learsi »

callista

 • Berichten: 529
  • Bekijk profiel
Wie zijn de Palestijnen?
« Reactie #13 Gepost op: januari 19, 2013, 02:51:46 pm »

quote:

learsi schreef op 19 januari 2013 om 14:46:
[...]


Mag ik eerlijk zijn?
Dries van Agt is een antisemiet, nagenoeg een nazi en daarmee een schande dat hij zich christen noemt ! Typerend voor de misbruik van de C van Christen als misleiding bij het CDA. (Vergelijk het met het misbruik van de A van Arbeid van de PvdA).

Zelfde verderfelijke kaliber als Anja Meulenbelt en Gretta Duisenberg ! ;(tuurlijk mag je eerlijk zijn, maar van Agt is geen antisemiet, maar gaat voor eerlijkheid, naastenliefde [of zijn de Palestijnen niet je naaste?] en rechtvaardigheid.
helaas zien velen dat niet in en verwarden opkomen voor de Palestijnen meteen met antisemitisme.
terwijl daar überhaupt geen sprake van is.

maar we moeten wel eerlijk blijven kijken.

Riemer Lap

 • was: okidoki
 • Berichten: 8804
 • @ werkt altijd.
  • Bekijk profiel
Wie zijn de Palestijnen?
« Reactie #14 Gepost op: januari 19, 2013, 02:59:54 pm »

quote:

learsi schreef op 19 januari 2013 om 14:46:
[...]


Mag ik eerlijk zijn?
Dries van Agt is een antisemiet, nagenoeg een nazi en daarmee een schande dat hij zich christen noemt ! Typerend voor de misbruik van de C van Christen als misleiding bij het CDA. (Vergelijk het met het misbruik van de A van Arbeid van de PvdA).

Zelfde verderfelijke kaliber als Anja Meulenbelt en Gretta Duisenberg ! ;(

Jij hebt wel lef zeg! Oordeel op oordeel vel je over anderen.
Naaste liefhebben zit er kennelijk niet in.
Je mag dan het inhoudelijk oneens zijn met anderen maar dat betekent niet dat je ze termen als "nagenoeg nazi" naar het hoofd hoeft te gooien.
« Laatst bewerkt op: januari 19, 2013, 03:00:06 pm door Riemer Lap »
Mail me maar als je wat wilt weten