Auteur Topic: Wie zijn de Palestijnen?  (gelezen 23399 keer)

dingo

 • Berichten: 3483
  • Bekijk profiel
Wie zijn de Palestijnen?
« Gepost op: januari 19, 2013, 12:33:30 am »
De term Palestijnen wordt gebruikt voor groepen inwoners van het Midden-Oosten. In principe worden hiermee inwoners van het voormalige Palestina bedoeld. De term kan echter verwarrend werken: in de tijd van het Britse mandaatgebied Palestina golden zowel Joden als Arabieren als Palestijn; tegenwoordig wordt de term Palestijnen meestal specifiek gehanteerd voor Arabieren van wie de families in het mandaatgebied Palestina hebben geleefd.

Vanuit het standpunt van Israel gezien zijn er geen Palestijnen maar wel Arabieren en Drusen. Terugkeer van de Palestijnen uit de vluchtelingenkampen lijkt ook uitgesloten omdat men het aantal (meer dan 3 miljoen) te groot/gevaarlijk vindt. Vertrek naar Jordanie zit er ook niet echt in omdat Jordanie al eerder een staatsgreep bloedig onderdrukt heeft. Waarbij vreemd genoeg Trans Jordanie vroeger ook deel uitmaakte van het Palestina van voor 1920.

Kijken we naar de goddienstige overtuiging dan is 95% aanhanger van de Islam maar is er ook nog 4 % christen. En deze christenen hebben het zwaar want ze zijn zowel bij de islamitische meerderheid als bij Israel niet populair. De omvangrijke steun van het "christelijke" westen voor Israel is er ook debet aan dat de bewoners van de vluchtelingenkampen steeds verder radicaliseren. Gezien het grote aantal islamitische gelovigen lag het voor de hand dat er een radicale islamistische stroming ontstond. De leefomstandigheden geven ook niet echt aanleiding tot genuanceerde opvattingen over Israel.

Al met al een behoorlijk uitzichtloze situatie waar voorlopig nog weinig verandering voor in de lucht zit. Een oplossing lijkt verder weg dan ooit. Als er al een vredestichter opstaat, wordt hij onverschillig tot welke bevolkingsgroep hij behoord, binnen de korste keren om zeep geholpen door de radicalen uit diezelfde bevolkingsgroep.

Wat onbegrijpelijk is, is de houding van sommige christenen die in dit conflict onvoorwaardelijke steun aan Israel geven en zich niet bekommeren om de drie en half miljoen Palestijnse vluchtelingen die geen kant op kunnen. Die vinden dat je vijanden liefhebben niet geldt voor Palestijnen omdat het door satan bezetenen zijn waar je geen medelijden mee hoeft te hebben.

Hoe brengen we deze christenen bij dat het om mensen gaat? En dat ontmenselijken niet de oplossing is maar een recept voor rampspoed?

Ken_Yehuwdiy

 • Berichten: 63
 • muwl lebab
  • Bekijk profiel
Wie zijn de Palestijnen?
« Reactie #1 Gepost op: januari 19, 2013, 12:46:47 am »
Door hen er van te overtuigen dat de staat Israël een seculiere staat is en niets met de vervulling van Bijbelse profetieën te maken heeft.  Pas dan zullen zij oog hebben voor de Palestijnen en tot die tijd steunen ze Israël onvoorwaardelijk.

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Wie zijn de Palestijnen?
« Reactie #2 Gepost op: januari 19, 2013, 02:39:39 am »
Toch geloof ik dat er nog een opvatting is.
Ik las dat ook in de katholieke leer Israël als het heilige land wordt gezien en dat God een verbond met het Joodse volk heeft gesloten.
Maar zij hebben ook als katholieken juist kerken onder de Palestijnen in de westerlijke Jordaanoever en onder arabieren in Israël en zij beschouwen dat ook als een roeping om zo te midden van de arabieren/palestijnen dienende bezig te zijn.

God is ook nog die Gene die naties laat ontstaan en onder laat gaan. Het is wel degelijk door God gegeven dat er een land Israël is ontstaan, maar te gelijk ook dat de Palestijnen daar vertoeven. Te gelijk ook dat er gelovigen die Jezus erkennen als Heer als messiaanse joden en arabische christenen bestaan, even als tegenwoordig ook steeds meer orthodoxe joden die dat belijden. Het is ook door God gegeven dat er een verzoeningsbeweging bestaat tussen arabische christenen en messiaanse joden die elkaar opzoeken en in harmonie met elkaar om kunnen gaan.

Gods wegen gaan heel diep. Ik zou ook hierin het midden opzoeken.
God is de regiseur er van. Zelfs van heel het gedoe over dit thema.
Wat we er mee moeten? Er rest ons ben ik bang niets anders dan geduld te hebben en te hopen op God en te roeien met de riemen die we krijgen.
« Laatst bewerkt op: januari 19, 2013, 02:41:58 am door gaitema »
Een nieuwe start is een nieuw begin

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Wie zijn de Palestijnen?
« Reactie #3 Gepost op: januari 19, 2013, 11:34:04 am »

quote:

Ken_Yehuwdiy schreef op 19 januari 2013 om 00:46:
Door hen er van te overtuigen dat de staat Israël een seculiere staat is en niets met de vervulling van Bijbelse profetieën te maken heeft.  Pas dan zullen zij oog hebben voor de Palestijnen en tot die tijd steunen ze Israël onvoorwaardelijk.

Maar een bijbel getrouwe christen zal daarvan NOOIT kunnen worden overtuigd, omdat de Schrift overduidelijk laat zien dat met de komst van de staat Israël in 1948 wel degelijk vele en vele profetieën vervuld zijn geworden.

Vele andere profetieën zien we juist in Israël van nu in vervulling gaan.

Nergens immers waarschuwt de Schrift voor een vals land Israël? Alleen maar vele aankondigingen van G-d dat Hij Zelf Israël zal heroprichten, zoals vervuld in 1948.

Waar de Schrift wel uitgebreid voor waarschuwt zijn valse christenen die als wolven in schaapsklederen de echte schaapjes misleiden. "Vals" christendom dus.

Ook waarschuwt de Schrift in openbaringen 3 voor christenen die menen het nieuwe Israël te zijn, alsof zij de Joden zijn, maar ze zijn het niet ! Deze worden door Jezus beschreven als afkomstig van de synagoge van satan.

Kijk alleen maar naar hoeveel aandacht dit conflict steeds krijgt. Tijdens de zogenaamde lente revolutie 9islamitische revolutie = horror-winter) zijn er meer doden gevallen dan in het hele conflict sinds de heroprichting van Israël door G-d.
Niemand in de wereld lijkt zich er echt druk over te maken.

Men leed honger in Libië en Syrie, maar alle aandacht was een zogenaamd hulpkonvooi naar gaza, dat bestond uit wapentuig ipv voedsel en medicijnen. Want in gaza leeft men in weelde van alle hulpgeld.

Sefanja 2
4 Want Gaza zal verlaten worden
en Askelon tot woestenij zijn;

Asdod, midden op de dag zal men het verdrijven,
en Ekron zal ontworteld worden.
5 Wee u, bewoners van het gebied aan de zee,
volk van Kretenzers,
het woord van de HEERE is tegen u!
Kanaän, land van de Filistijnen!
Ik zal u verdelgen, zodat er geen inwoner meer is.


Zacharia 9 - G-d noemt Gaza "palestijnen" bastaarden ! Omdat ze geen echt volk zijn maar een verzonnen volk !

5 Askelon zal het zien en bevreesd zijn, evenals Gaza, en het zal hevig beven, ook Ekron, omdat zijn verwachting wordt beschaamd. De koning zal uit Gaza verdwijnen en Askelon zal onbewoond zijn.
5 Askelon zal het zien, en zal vrezen; desgelijks Gaza, en zal grote smart hebben, mitsgaders Ekron, dewijl hetgeen, waar zij op zagen, hen heeft te schande gemaakt; en de koning van Gaza zal vergaan, en Askelon zal niet bewoond worden.
6 De bastaard zal in Asdod wonen; Ik zal de trots van de Filistijnen uitroeien.
« Laatst bewerkt op: januari 19, 2013, 11:43:24 am door learsi »

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Wie zijn de Palestijnen?
« Reactie #4 Gepost op: januari 19, 2013, 11:46:54 am »

quote:

gaitema schreef op 19 januari 2013 om 02:39:
Gods wegen gaan heel diep. Ik zou ook hierin het midden opzoeken.
God is de regiseur er van. Zelfs van heel het gedoe over dit thema.
Wat we er mee moeten? Er rest ons ben ik bang niets anders dan geduld te hebben en te hopen op God en te roeien met de riemen die we krijgen.

G-d zal inderdaad alles naar Zijn hand zetten, maar als ware christenen dienen we wel voor onze oudere broeders in Israël te blijven bidden en hen onvoorwaardelijk te steunen als uitverkoren volk van G-d. Niet mee te gaan met de ongelovigen in deze wereld die zich tegen G-d `zijn Plan verzetten.

Om een vers aan de door jezelf aangebrachte Psalm 82 te citeren.
2 Hoe lang zult gijlieden onrecht oordelen, en het aangezicht der goddelozen aannemen? Sela.

Israel is namelijk niet van de mensen, maar van G-d alleen ! En Hij heeft het voor eeuwig aan de Joden geschonken ! Dat er "broeders" zijn die dat desondanks terzijde schuiven is mij een volkomen raadsel.
« Laatst bewerkt op: januari 19, 2013, 12:18:55 pm door learsi »

HarryK

 • Berichten: 288
  • Bekijk profiel
Wie zijn de Palestijnen?
« Reactie #5 Gepost op: januari 19, 2013, 01:14:40 pm »

quote:

learsi schreef op 19 januari 2013 om 11:34:
Ook waarschuwt de Schrift in openbaringen 3 voor christenen die menen het nieuwe Israël te zijn, alsof zij de Joden zijn, maar ze zijn het niet ! Deze worden door Jezus beschreven als afkomstig van de synagoge van satan.


Even een vraag tussendoor, want je gebruikt deze tekst vaker:
Doel je hier op Openbaring 3:9?
Waar staat "Zie, Ik geef u enigen uit de synagoge van de satan, van hen die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen."
Daar gaat het namelijk niet over "christenen" maar over "Joden".
Preciezer: het gaat niet over mensen die "zeggen" dat ze christen zijn, maar over mensen die "zeggen" dat ze Joden zijn.

Waar het hier om gaat, is dat God aangeeft (in het tweede deel van vers 9) dat Hij "zal maken, dat zij zullen komen en zich nederwerpen voor uw voeten, en erkennen, dat Ik u heb liefgehad."
Het lijkt hier meer te gaan om een belofte dat God 'ongelovigen' zal bekeren, dan dat het hier om een waarschuwing voor valse christenen gaat.
Dear Jesus, i have a problem ... it's me

Dear child, I have the answer ... it's Me

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Wie zijn de Palestijnen?
« Reactie #6 Gepost op: januari 19, 2013, 01:21:22 pm »

quote:

learsi schreef op 19 januari 2013 om 11:46:
[...]

G-d zal inderdaad alles naar Zijn hand zetten, maar als ware christenen dienen we wel voor onze oudere broeders in Israël te blijven bidden en hen onvoorwaardelijk te steunen als uitverkoren volk van G-d. Niet mee te gaan met de ongelovigen in deze wereld die zich tegen G-d `zijn Plan verzetten.

Om een vers aan de door jezelf aangebrachte Psalm 82 te citeren.
2 Hoe lang zult gijlieden onrecht oordelen, en het aangezicht der goddelozen aannemen? Sela.

Israel is namelijk niet van de mensen, maar van G-d alleen ! En Hij heeft het voor eeuwig aan de Joden geschonken ! Dat er "broeders" zijn die dat desondanks terzijde schuiven is mij een volkomen raadsel.


Dat heb ik de meesten niet hier zo concreet zien zeggen. Alleen de meesten hier zitten net als ik ongeveer ergens er tussen in. Zelfs de Rooms Katholieke kerk zitten er ergens tussen in.
We leren niet voor niets in de kerken: "God laat nooit los, wat Zijn hand eens begonnen is.."
Een nieuwe start is een nieuw begin

Pottenbakker

 • Berichten: 82
  • Bekijk profiel
Wie zijn de Palestijnen?
« Reactie #7 Gepost op: januari 19, 2013, 01:44:10 pm »
Citaat
learsi schreef op 19 januari 2013 om 11:34:
[...]

Maar een bijbel getrouwe christen zal daarvan NOOIT kunnen worden overtuigd, omdat de Schrift overduidelijk laat zien dat met de komst van de staat Israël in 1948 wel degelijk vele en vele profetieën vervuld zijn geworden.
...
...
Beste Learsi,
Dat denk ik dus niet!
Ter overdenking het volgende.
Romeinen 4:13-25
Paulus benadrukt hier dat Abrahams gerechtigheid niet voorkomt uit het houden van de wet maar hem toegerekend wordt door het geloof in Gods beloften. En omdat dát zo is kan Abraham ook de vader van besnedenen (Joden) en onbesnedenen (heidenen) zijn (vs 16).
Paulus stelt het heel simpel: de oude beloften aan Abraham dat hij tot vele volken zou worden gaat hier in vervulling, want ieder die gelooft behoort bij Abraham en zijn nageslacht.
Romeinen 9:1-29
Paulus heeft groot verdriet over Israël. Want de Joden, Paulus' natuurlijke verwanten, zijn voor het overgrote deel ongehoorzaam gebleven en hebben Christus niet erkend als Verlosser. Israël heeft Hem verworpen en gedood aan het kruis.
Betekent dat nu dat Gods beloften aan Abraham zouden zijn vervallen? Dat is onmogelijk zegt Paulus (vs 6). En dan openbaart hij een tot dan toe verborgen gebleven geheim (nieuw in het Nieuwe Verbond hoewel al voorzegd!) dat de Joden geschokt zal hebben:
Niet ieder die van Israël (Jacob) afstamt behoort tot Israël, en
ook is niet ieder die lijfelijk nageslacht van Abraham is, kind van God.
Dat was al zo in de tent van Abraham zelf. Ismaël zou Abrahams erfgenaam hebben kunnen zijn. Hij was toch een lijfelijke(!) zoon van Abraham - een echte Jood zou je kunnen zeggen? En hij behoorde ook tot de verbondskring, hij werd immers besneden en ontving zo het teken van het verbond. Maar waar hij daardoor recht op krijgt, 'zijn rechtspositie' was een andere. Want deze zoon werd niet geboren uit het geloof in de belofte van God maar uit menselijke berekening. Daarom zal deze zoon níet het beloofde land erven en zijn zaad zal ook niet de Christus voortbrengen. Maar Izaak geldt: hij is wél de zoon van de belofte. Het beloofde land is voor hem. Uit zijn nageslacht zal de beloofde Messias worden geboren.
We leren hieruit dat niet de natuurlijke afstammelingen maar de kinderen die uit Gods belofte zijn geboren gelden als nageslacht van Abraham (vs 7). God roept soeverein uit Joden en heidenen (vs 24) en beperkt zich niet tot wat naar menselijke en natuurlijke maatstaven mogelijk is.
Hij maakt waar wat al door Hosea is geprofeteerd: 'Niet-mijn-volk' wordt 'mijn-volk en 'niet-geliefde' wordt 'geliefde'! (vs 25-26). Daarin behoudt ook het overschot van het Joodse volk dat Christus aanvaardt de eerste plaats naast andere volkeren die zich bekeren (vs 27-29).
Zó wordt de belofte aan Abram vervuld, zoals aangeduid door zijn nieuwe naam: Abraham, omdat Ik u tot een vader van een menigte volken gesteld heb. Ik zal u uitermate vruchtbaar maken en u tot volken stellen en koningen zullen uit u voortkomen.
Een hartelijke groet.
« Laatst bewerkt op: januari 19, 2013, 02:05:29 pm door Pottenbakker »

callista

 • Berichten: 529
  • Bekijk profiel
Wie zijn de Palestijnen?
« Reactie #8 Gepost op: januari 19, 2013, 01:44:18 pm »
bekijk deze site maar eens zorgvuldig
lees en huiver
en klik ook op de foto's.

Israël heeft lak aan het internationaal recht en desondanks blijven veel christenen Israël onvoorwaardelijk  steunen  en kan Israël geen kwaad doen in hun ogen.
onbegrijpelijk.

http://driesvanagt.nl/index.php?type=fotos&item=1
« Laatst bewerkt op: januari 19, 2013, 01:59:48 pm door callista »

nicodemus

 • Berichten: 156
  • Bekijk profiel
Wie zijn de Palestijnen?
« Reactie #9 Gepost op: januari 19, 2013, 02:09:59 pm »
Hallo Gaitema,

Je schreef:

Toch geloof ik dat er nog een opvatting is:

quote:

Ik las dat ook in de katholieke leer Israël als het heilige land wordt gezien en dat God een verbond met het Joodse volk heeft gesloten.
Maar zij hebben ook als katholieken juist kerken onder de Palestijnen in de westerlijke Jordaanoever en onder arabieren in Israël en zij beschouwen dat ook als een roeping om zo te midden van de arabieren/palestijnen dienende bezig te zijn.


in de docu reeks "De weg naar Mekka" van de Belgische journalist Jan Leyers, blijkt hoe "katholiek" Moslims zijn. In diverse Arabische Staten, vooral Libanon, gaan Islama`s op bedevaart, om Maria te eren en te aanbidden.
De Islam is in die verbondenheid met de RKK Staat, dat zij dezelfde afgoden dient, namelijk de Zonnegod.

Natuurlijk erkent de RKK Staat dat Israël als natuurlijke en nationale Staat nog een 'verbondenheid' zou hebben met JHWH.
Maar uit de weergave van Christus, weten we dat dat niet zo is!
Het is nodig voor de RKK Staat om Israël te erkennen, omdat het Pausdom Jeruzalem nodig heeft, om Christus zelf te kunnen "roepen".
Kijk  hier maar eens, waarom de RKK Staat en de Paus, Israël nodig hebben:

1e ”Het uiteindelijk doel van de oecumene, zoals de katholieken het uitdrukken, is eenheid in geloof, aanbidding en de erkenning
van het geestelijk oppergezag
van de bisschop van Rome.” Priester J. Cornnell

2e:”Het pausdom en zijn gevestigde organisatie, de rooms-katholieke kerk,
hebben bijna 2000 jaar nodig gehad, om een wereldreligie te worden en als
zodanig erkend te zijn. Met een politiek doel en structuur? Ja,
met een wereldpolitieke doel en een wereldpolitieke struktuur. Op de keper
beschouwt, maakt Johannes Paulus II als rechtmatige plaatsvervanger van Christus er aanspraak op, om de hoogste gerechtshof van de statengemeenschap te zijn.” Keys of This Blood, M. Martin, p.p.374-375

Zie je wat daar staat Gaitema? Het Vaticaan zal het Hoogste Gerechtshof zijn, als Europa (en dan de wereld) verenigd zullen zijn. De Paus treed dan op al (of) hij de Christus zelf is!

Kijk maar:

3e:"De paus is niet alleen de plaatsvervanger van Jezus Christus, maar
is Christus zelf, verborgen onder een sluier van vlees.” The Catholic National, juli 1895.

Met andere woorden:

Satan leidt de Nieuwe Wereld Orde

Hartelijke groet

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Wie zijn de Palestijnen?
« Reactie #10 Gepost op: januari 19, 2013, 02:42:29 pm »

quote:

Pottenbakker schreef op 19 januari 2013 om 13:44:
Citaat
learsi schreef op 19 januari 2013 om 11:34:

Beste Learsi,
Dat denk ik dus niet!
Ter overdenking het volgende.
Romeinen 4:13-25
Paulus benadrukt hier dat Abrahams gerechtigheid niet voorkomt uit het houden van de wet maar hem toegerekend wordt door het geloof in Gods beloften. En omdat dát zo is kan Abraham ook de vader van besnedenen (Joden) en onbesnedenen (heidenen) zijn (vs 16).
Paulus stelt het heel simpel: de oude beloften aan Abraham dat hij tot vele volken zou worden gaat hier in vervulling, want ieder die gelooft behoort bij Abraham en zijn nageslacht.

Inderdaad kan de Wet niemand redden in de Genadetijd, want geen mens kan de wet voldoen. Maar Jezus zegt ook dat de Joodse dienaren van G-d uit het OT bij Hem in het Koninkrijk zijn. De Schrift steekt de zonden van deze dienaren van G-d in Zijn Koninkrijk niet onder stoelen of banken. Dus G-d verleende deze dienaren van hem individuele genade, omdat ze in Hem geloofden en hun best deden dader van de wet te zijn.

Abraham is niet degene waar de Belofte puur begint, want zijn nakomelingen via ismael zijn verworpen tav het Verbond. De Beloften van G-d lopen alleen door via nakomelingen Isaac en erna Jacob, niet Esau, die G-d heeft gehaat al voor zijn geboorte.

quote:

Romeinen 9:1-29
Paulus heeft groot verdriet over Israël. Want de Joden, Paulus' natuurlijke verwanten, zijn voor het overgrote deel ongehoorzaam gebleven en hebben Christus niet erkend als Verlosser. Israël heeft Hem verworpen en gedood aan het kruis.
Betekent dat nu dat Gods beloften aan Abraham zouden zijn vervallen? Dat is onmogelijk zegt Paulus (vs 6). En dan openbaart hij een tot dan toe verborgen gebleven geheim (nieuw in het Nieuwe Verbond hoewel al voorzegd!) dat de Joden geschokt zal hebben:
Niet ieder die van Israël (Jacob) afstamt behoort tot Israël, en
ook is niet ieder die lijfelijk nageslacht van Abraham is, kind van God.
Dat was al zo in de tent van Abraham zelf. Ismaël zou Abrahams erfgenaam hebben kunnen zijn. Hij was toch een lijfelijke(!) zoon van Abraham - een echte Jood zou je kunnen zeggen? En hij behoorde ook tot de verbondskring, hij werd immers besneden en ontving zo het teken van het verbond. Maar waar hij daardoor recht op krijgt, 'zijn rechtspositie' was een andere. Want deze zoon werd niet geboren uit het geloof in de belofte van God maar uit menselijke berekening. Daarom zal deze zoon níet het beloofde land erven en zijn zaad zal ook niet de Christus voortbrengen. Maar Izaak geldt: hij is wél de zoon van de belofte. Het beloofde land is voor hem. Uit zijn nageslacht zal de beloofde Messias worden geboren.
We leren hieruit dat niet de natuurlijke afstammelingen maar de kinderen die uit Gods belofte zijn geboren gelden als nageslacht van Abraham (vs 7). God roept soeverein uit Joden en heidenen (vs 24) en beperkt zich niet tot wat naar menselijke en natuurlijke maatstaven mogelijk is.
Hij maakt waar wat al door Hosea is geprofeteerd: 'Niet-mijn-volk' wordt 'mijn-volk en 'niet-geliefde' wordt 'geliefde'! (vs 25-26). Daarin behoudt ook het overschot van het Joodse volk dat Christus aanvaardt de eerste plaats naast andere volkeren die zich bekeren (vs 27-29).
Zó wordt de belofte aan Abram vervuld, zoals aangeduid door zijn nieuwe naam: Abraham, omdat Ik u tot een vader van een menigte volken gesteld heb. Ik zal u uitermate vruchtbaar maken en u tot volken stellen en koningen zullen uit u voortkomen.
Een hartelijke groet.
Alle nakomelingen van Jacob zijn de ware Joden, waar de Beloften op rusten, zo leert ons de Schrift.
Romeinen 9
6 Ik zeg dit niet  alsof het Woord van God vervallen is,  want niet allen die uit Israël voortgekomen zijn, zijn Israël.
--> Niet allen in Israël zijn uit Israël, is de geheimnis welke hier wordt openbaart.

7   Ook niet omdat zij Abrahams nageslacht zijn, zijn zij allen kinderen.  Maar: Alleen dat van Izak zal uw nageslacht genoemd worden.
--> Dus niet alle nageslachten zijn Israël, de nakomelingen van ismael bijvoorbeeld absoluut niet ! Alleen de nakomelingen van Jacob !

8 Dat is: niet de kinderen van het vlees zijn kinderen van God,  maar de kinderen van de belofte worden als nageslacht gerekend.
--> Niet alle kinderen van geboorte in Israël zijn kinderen van G-d, maar wel de kinderen van de Belofte van G-d. Wie zijn die kinderen van de belofte?

--> Dit !
9 Want dit is het woord van de belofte:  Rond deze tijd zal Ik komen, en dan zal Sara een zoon hebben.
10 En dit niet alleen,  maar zo was het ook met Rebekka, die zwanger was van één man, namelijk Izak, onze vader.

Het nageslacht van Isaac zijn de kinderen van G-d, de kinderen van de Belofte.

Want immers, Abraham had Isaac en ismael, ismael werd verstoten.
Want immers Isaac had Esau en Jacob, Esau heeft G-d Zelfs gehaat.
13 Zoals geschreven staat:  Jakob heb Ik liefgehad en Ezau heb Ik gehaat.

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Wie zijn de Palestijnen?
« Reactie #11 Gepost op: januari 19, 2013, 02:46:23 pm »

quote:

callista schreef op 19 januari 2013 om 13:44:
bekijk deze site maar eens zorgvuldig
lees en huiver
en klik ook op de foto's.

Israël heeft lak aan het internationaal recht en desondanks blijven veel christenen Israël onvoorwaardelijk  steunen  en kan Israël geen kwaad doen in hun ogen.
onbegrijpelijk.

http://driesvanagt.nl/index.php?type=fotos&item=1


Mag ik eerlijk zijn?
Dries van Agt is een antisemiet, nagenoeg een nazi en daarmee een schande dat hij zich christen noemt ! Typerend voor de misbruik van de C van Christen als misleiding bij het CDA. (Vergelijk het met het misbruik van de A van Arbeid van de PvdA).

Zelfde verderfelijke kaliber als Anja Meulenbelt en Gretta Duisenberg ! ;(

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Wie zijn de Palestijnen?
« Reactie #12 Gepost op: januari 19, 2013, 02:49:14 pm »

quote:

HarryK schreef op 19 januari 2013 om 13:14:
[...]


Even een vraag tussendoor, want je gebruikt deze tekst vaker:
Doel je hier op Openbaring 3:9?
Waar staat "Zie, Ik geef u enigen uit de synagoge van de satan, van hen die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen."
Daar gaat het namelijk niet over "christenen" maar over "Joden".
Preciezer: het gaat niet over mensen die "zeggen" dat ze christen zijn, maar over mensen die "zeggen" dat ze Joden zijn.
Openbaringen 3
9 Zie, Ik geef u enigen uit de synagoge des satans, dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar liegen; zie, Ik zal maken, dat zij zullen komen, en aanbidden voor uw voeten, en bekennen, dat Ik u liefheb.
--> Er staat niet dat ze zeggen christen te zijn, maar het zijn Joden !
--> Er staat ze zeggen dat ze Joden zijn, maar ze zijn het niet ! Ze liegen daarover
« Laatst bewerkt op: januari 19, 2013, 02:49:29 pm door learsi »

callista

 • Berichten: 529
  • Bekijk profiel
Wie zijn de Palestijnen?
« Reactie #13 Gepost op: januari 19, 2013, 02:51:46 pm »

quote:

learsi schreef op 19 januari 2013 om 14:46:
[...]


Mag ik eerlijk zijn?
Dries van Agt is een antisemiet, nagenoeg een nazi en daarmee een schande dat hij zich christen noemt ! Typerend voor de misbruik van de C van Christen als misleiding bij het CDA. (Vergelijk het met het misbruik van de A van Arbeid van de PvdA).

Zelfde verderfelijke kaliber als Anja Meulenbelt en Gretta Duisenberg ! ;(tuurlijk mag je eerlijk zijn, maar van Agt is geen antisemiet, maar gaat voor eerlijkheid, naastenliefde [of zijn de Palestijnen niet je naaste?] en rechtvaardigheid.
helaas zien velen dat niet in en verwarden opkomen voor de Palestijnen meteen met antisemitisme.
terwijl daar überhaupt geen sprake van is.

maar we moeten wel eerlijk blijven kijken.

Riemer Lap

 • was: okidoki
 • Berichten: 8804
 • @ werkt altijd.
  • Bekijk profiel
Wie zijn de Palestijnen?
« Reactie #14 Gepost op: januari 19, 2013, 02:59:54 pm »

quote:

learsi schreef op 19 januari 2013 om 14:46:
[...]


Mag ik eerlijk zijn?
Dries van Agt is een antisemiet, nagenoeg een nazi en daarmee een schande dat hij zich christen noemt ! Typerend voor de misbruik van de C van Christen als misleiding bij het CDA. (Vergelijk het met het misbruik van de A van Arbeid van de PvdA).

Zelfde verderfelijke kaliber als Anja Meulenbelt en Gretta Duisenberg ! ;(

Jij hebt wel lef zeg! Oordeel op oordeel vel je over anderen.
Naaste liefhebben zit er kennelijk niet in.
Je mag dan het inhoudelijk oneens zijn met anderen maar dat betekent niet dat je ze termen als "nagenoeg nazi" naar het hoofd hoeft te gooien.
« Laatst bewerkt op: januari 19, 2013, 03:00:06 pm door Riemer Lap »
Mail me maar als je wat wilt weten

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Wie zijn de Palestijnen?
« Reactie #15 Gepost op: januari 19, 2013, 03:14:11 pm »

quote:

Riemer Lap schreef op 19 januari 2013 om 14:59:
[...]

Jij hebt wel lef zeg! Oordeel op oordeel vel je over anderen.
Naaste liefhebben zit er kennelijk niet in.
Je mag dan het inhoudelijk oneens zijn met anderen maar dat betekent niet dat je ze termen als "nagenoeg nazi" naar het hoofd hoeft te gooien.


Ik oordeel niet, ik constateer dingen en meldt die. Net zoals jij mij niet oordeelt maar constateert dat ik lef heb.

Dries Van agt haat de Joden en haat Israël net als de verderfelijke kaliber als Anja Meulenbelt en Gretta Duisenberg. Dan neig je naar het nazisme, je reinste antisemitisme.

Wat dat betreft maakt een link van deze 3 pseudo-nazi's op mij evenveel indruk dan een link van de Neo-nazi's / islamitische link over Israël en de Joden.....

Feit blijft:
- Israel is niet van de mensen maar van G-d Zelf leert de Schrift.
- G'd heeft het Beloofde land voor Eeuwig aan de Joden geschonken. Dat betekent dus dat er geen tijdslimiet op zit.
- G'd waarschuwt voor Zijn Toorn en Wraak ten aanzien van de wereld die Zijn Israël wil opdelen en verdelen.

De enige mogelijkheid die dan voor de vijand van G-d overblijft is de leugen introduceren dat het Israël van nu niet het echte Israël zou zijn. Het trieste is dat dit zo beschreven staat in het afgoden boek koran van de afgoderij islam en niet in de Schrift !

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Wie zijn de Palestijnen?
« Reactie #16 Gepost op: januari 19, 2013, 03:24:44 pm »

quote:

callista schreef op 19 januari 2013 om 14:51:
[...]


tuurlijk mag je eerlijk zijn, maar van Agt is geen antisemiet, maar gaat voor eerlijkheid, naastenliefde [of zijn de Palestijnen niet je naaste?] en rechtvaardigheid.
helaas zien velen dat niet in en verwarden opkomen voor de Palestijnen meteen met antisemitisme.
terwijl daar überhaupt geen sprake van is.

Uiteraard zal iemand als van Agt of Anja of Gretta NOOIT toegeven antisemitisch te zijn. Maar feit blijft dat ze tegen G'd Zijn wil in gaan. G-d wil niet dat Zijn Beloofde land Israël wordt verdeeld.

Joel 3
1 Want zie, in die dagen en in die tijd,
als Ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Juda en Jeruzalem,
2 zal Ik alle heidenvolken bijeenbrengen
en hen doen afdalen naar het dal van Josafat.
Daar zal Ik met hen een rechtszaak voeren,
vanwege Mijn volk en Mijn eigendom Israël,
dat zij onder de heidenvolken verstrooid hebben.
Mijn land hebben zij verdeeld.

--> G'd zal een rechtszak voeren met allen die Israël tegen Zijn Wil wilden verdelen !
3 Zij hebben het lot geworpen over Mijn volk.
Zij gaven een jongen voor een hoer;
zij verkochten een meisje voor wijn, zodat zij konden drinken.

--> Omwille van de olie zal de wereld voor het niet bestaande volk "palestijnen" kiezen waarvan G-d zegt dat het bastaarden zijn die Hij Zelf zal uitroeien !
Zacharia 9
6 De bastaard zal in Asdod wonen; Ik zal de trots van de Filistijnen uitroeien.

Kiezen we als christen nu voor G-d en Zijn volk Israël of voor satan en zijn "oalestijnse" handlangers?
Door deze dwaling denk ik dat G-d Zijn Zegen uit onze (met name) traditionele kerken) heeft getrokken met het gevolg dat het aan het instorten is, as we speak..

Want wat de Heer zegent gaat het goed ! De Schrift laat ons ook dat zien.
Nu, de Europese kerken storten bij bosjes in momenteel, dus als kerk doen we iets gruwelijk fout waardoor onze kerk niet meer gezegend wordt.
Het trieste is dat we het als christen doorgaans wel zien bij de Joden en hen erop willen veroordelen. Niet ziend dat ons als (traditionele) christelijke kerk hetzelfde overkomt. ;(

HarryK

 • Berichten: 288
  • Bekijk profiel
Wie zijn de Palestijnen?
« Reactie #17 Gepost op: januari 19, 2013, 03:35:09 pm »

quote:

learsi schreef op 19 januari 2013 om 14:49:

quote:

HarryK schreef op 19 januari 2013 om 13:14:
 Even een vraag tussendoor, want je gebruikt deze tekst vaker:
 Doel je hier op Openbaring 3:9?
 Waar staat "Zie, Ik geef u enigen uit de synagoge van de satan, van hen die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen."
 Daar gaat het namelijk niet over "christenen" maar over "Joden".
 Preciezer: het gaat niet over mensen die "zeggen" dat ze christen zijn, maar over mensen die "zeggen" dat ze Joden zijn.
Openbaringen 3
9 Zie, Ik geef u enigen uit de synagoge des satans, dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar liegen; zie, Ik zal maken, dat zij zullen komen, en aanbidden voor uw voeten, en bekennen, dat Ik u liefheb.
--> Er staat niet dat ze zeggen christen te zijn, maar het zijn Joden !
--> Er staat ze zeggen dat ze Joden zijn, maar ze zijn het niet ! Ze liegen daarover


Je herhaalt wat ik ook zeg.

Maar mijn punt is: Jij zei dat in Openbaring 3 staat dat het een waarschuwing is "voor christenen die menen het nieuwe Israël te zijn, alsof zij de Joden zijn, maar ze zijn het niet !"
Dat haal ik niet uit deze tekst.
Dear Jesus, i have a problem ... it's me

Dear child, I have the answer ... it's Me

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Wie zijn de Palestijnen?
« Reactie #18 Gepost op: januari 19, 2013, 03:37:32 pm »

quote:

HarryK schreef op 19 januari 2013 om 15:35:

Maar mijn punt is: Jij zei dat in Openbaring 3 staat dat het een waarschuwing is "voor christenen die menen het nieuwe Israël te zijn, alsof zij de Joden zijn, maar ze zijn het niet !"
Dat haal ik niet uit deze tekst.


Ik had het zelfs vetgedrukt Harry. Als ik bij je zou zijn zou ik je vinger vastpakken en het je aanwijzen.
Openbaringen 3
9 Zie, Ik geef u enigen uit de synagoge des satans, dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar liegen; zie, Ik zal maken, dat zij zullen komen, en aanbidden voor uw voeten, en bekennen, dat Ik u liefheb.
--> Er staat niet dat ze zeggen christen te zijn, maar het zijn Joden !
--> Er staat ze zeggen dat ze Joden zijn, maar ze zijn het niet ! Ze liegen daarover

HarryK

 • Berichten: 288
  • Bekijk profiel
Wie zijn de Palestijnen?
« Reactie #19 Gepost op: januari 19, 2013, 03:39:42 pm »

quote:

learsi schreef op 19 januari 2013 om 15:14:
Ik oordeel niet, ik constateer dingen en meldt die. Net zoals jij mij niet oordeelt maar constateert dat ik lef heb.

Dries Van agt haat de Joden en haat Israël
[...]
Kun jij ook maar één tekst of citaat van Van Agt geven waaruit blijkt dat hij de Joden en Israël haat?!!
Wat ik van Van Agt weet, is dat hij streeft naar "gelijke rechten voor alle mensen", dus ook in het Israëlisch-Palestijnse conflict.
Dear Jesus, i have a problem ... it's me

Dear child, I have the answer ... it's Me

HarryK

 • Berichten: 288
  • Bekijk profiel
Wie zijn de Palestijnen?
« Reactie #20 Gepost op: januari 19, 2013, 03:51:41 pm »

quote:

learsi schreef op 19 januari 2013 om 15:37:
Ik had het zelfs vetgedrukt Harry. Als ik bij je zou zijn zou ik je vinger vastpakken en het je aanwijzen.
Openbaringen 3
9 Zie, Ik geef u enigen uit de synagoge des satans, dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar liegen; zie, Ik zal maken, dat zij zullen komen, en aanbidden voor uw voeten, en bekennen, dat Ik u liefheb.
--> Er staat niet dat ze zeggen christen te zijn, maar het zijn Joden !
--> Er staat ze zeggen dat ze Joden zijn, maar ze zijn het niet ! Ze liegen daarover


Door precies hetzelfde nog een keer te zeggen, of door een tekst te onderstrepen in plaats van vet te drukken, wordt het niet duidelijker hoor.

In het stukje dat jij nu onderstreept hebt weergegeven, staat dat er mensen zijn die zeggen dat ze Jood zijn, maar ze zijn het niet.
En daarna staat nog: Maar God zal maken dat zij komen en aanbidden enz.
Dat heb ik echt wel gelezen hoor.

Maar jij maakt een extra stap, een extra conclusie.
De stap die jij maakt is, dat het hier om christenen gaat die zeggen het nieuwe Israël te zijn.
Die betekenis zie ik niet.
Dear Jesus, i have a problem ... it's me

Dear child, I have the answer ... it's Me

St. Ignatius

 • Berichten: 1753
 • Fiat mihi secundum verbum Tuum
  • Bekijk profiel
Wie zijn de Palestijnen?
« Reactie #21 Gepost op: januari 19, 2013, 04:01:21 pm »

quote:

learsi schreef op 19 januari 2013 om 14:46:


Mag ik eerlijk zijn?
Dries van Agt is een antisemiet, nagenoeg een nazi en daarmee een schande dat hij zich christen noemt !...
Toon dit eens aan dan? Ik heb hem nergens anti-semitische uitlatingen zien doen...
"Men zou een pleister op vele wonden willen zijn..." (Etty Hillesum, 1942)

dingo

 • Berichten: 3483
  • Bekijk profiel
Wie zijn de Palestijnen?
« Reactie #22 Gepost op: januari 19, 2013, 04:19:37 pm »

quote:

Ken_Yehuwdiy schreef op 19 januari 2013 om 00:46:
Door hen er van te overtuigen dat de staat Israël een seculiere staat is en niets met de vervulling van Bijbelse profetieën te maken heeft.  Pas dan zullen zij oog hebben voor de Palestijnen en tot die tijd steunen ze Israël onvoorwaardelijk.
Ik ben bang dat dat wat moeilijk ligt. Op het moment dat het op argumenten aan komt zie je de ene Godwin en true Scotsmen na de ander geponeerd worden. Als christen moet je je naaste en zelfs je vijanden liefhebben maar dat geldt kennelijk niet als het om Palestijnen gaat en je een Israel-adept bent. Wat zou volgens jou hen kunnen/moeten overtuigen?

Salomon

 • Berichten: 21
  • Bekijk profiel
Wie zijn de Palestijnen?
« Reactie #23 Gepost op: januari 19, 2013, 04:21:07 pm »
De eerste moslims in Israël waren bekeerde Joden en Christenen. Een x aantal jaar later kan iemand er niets aan doen als hij als Jood, Christen of Moslim geboren word. Het gaat er in mijn ogen om hoe de verschillen kunnen worden verkleind in plaats van continu worden benadrukt en zelfs vergroot worden. Hoe wil je anders vrede vinden?

dingo

 • Berichten: 3483
  • Bekijk profiel
Wie zijn de Palestijnen?
« Reactie #24 Gepost op: januari 19, 2013, 04:31:52 pm »

quote:

gaitema schreef op 19 januari 2013 om 02:39:
Toch geloof ik dat er nog een opvatting is.
Ik las dat ook in de katholieke leer Israël als het heilige land wordt gezien en dat God een verbond met het Joodse volk heeft gesloten.
Maar zij hebben ook als katholieken juist kerken onder de Palestijnen in de westerlijke Jordaanoever en onder arabieren in Israël en zij beschouwen dat ook als een roeping om zo te midden van de arabieren/palestijnen dienende bezig te zijn.

God is ook nog die Gene die naties laat ontstaan en onder laat gaan. Het is wel degelijk door God gegeven dat er een land Israël is ontstaan, maar te gelijk ook dat de Palestijnen daar vertoeven. Te gelijk ook dat er gelovigen die Jezus erkennen als Heer als messiaanse joden en arabische christenen bestaan, even als tegenwoordig ook steeds meer orthodoxe joden die dat belijden. Het is ook door God gegeven dat er een verzoeningsbeweging bestaat tussen arabische christenen en messiaanse joden die elkaar opzoeken en in harmonie met elkaar om kunnen gaan.

Gods wegen gaan heel diep. Ik zou ook hierin het midden opzoeken.
God is de regiseur er van. Zelfs van heel het gedoe over dit thema.
Wat we er mee moeten? Er rest ons ben ik bang niets anders dan geduld te hebben en te hopen op God en te roeien met de riemen die we krijgen.
Ik ben het grotendeels met je eens. Alleen dat laatste, geduld hebben en roeien met de riemen die we hebben vind ik wat afwachtend. Nu weet ik ook dat het merendeel van de betrokkenen het bepaald niet in het midden zoeken en eigenlijk allleen gevoelig zijn voor politieke druk uit respectievelijk de VS dan wel de Arabische Liga. Maar zouden wij als Nederland/Europa vul maar in, de druk via de politiek moeten opvoeren?

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Wie zijn de Palestijnen?
« Reactie #25 Gepost op: januari 19, 2013, 04:45:43 pm »

quote:

HarryK schreef op 19 januari 2013 om 15:39:
[...]


Kun jij ook maar één tekst of citaat van Van Agt geven waaruit blijkt dat hij de Joden en Israël haat?!!
Wat ik van Van Agt weet, is dat hij streeft naar "gelijke rechten voor alle mensen", dus ook in het Israëlisch-Palestijnse conflict.
http://www.elsevier.nl/Cu...-krijgen-ELSEVIER354202W/

http://mijn-kijk-op.infon...an-agt-antisemitisme.html

http://www.welingelichtek...sland-moeten-krijgen.html

http://www.nujij.nl/algem...en-krijgen.19919838.lynkx

http://www.maghreb.nl/201...duitsland-moeten-krijgen/

Uiteraard ontkent van Agt dat hij dit uit antisemitische overwegingen doet.
Maar een zogenaamde christen die dit zegt verloochent G-d en de Schrift !

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Wie zijn de Palestijnen?
« Reactie #26 Gepost op: januari 19, 2013, 04:48:42 pm »

quote:

HarryK schreef op 19 januari 2013 om 15:51:
[...]


Door precies hetzelfde nog een keer te zeggen, of door een tekst te onderstrepen in plaats van vet te drukken, wordt het niet duidelijker hoor.

In het stukje dat jij nu onderstreept hebt weergegeven, staat dat er mensen zijn die zeggen dat ze Jood zijn, maar ze zijn het niet.
En daarna staat nog: Maar God zal maken dat zij komen en aanbidden enz.
Dat heb ik echt wel gelezen hoor.

Maar jij maakt een extra stap, een extra conclusie.
De stap die jij maakt is, dat het hier om christenen gaat die zeggen het nieuwe Israël te zijn.
Die betekenis zie ik niet.

Zijn er buiten christenen en aanverwante sekten als de ZDA en JG  dan groeperingen die zich zelf zien als het nieuwe Israël? Als vervanger van de Joden?

Het woord Christen bestond toen immers nog niet eens.

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Wie zijn de Palestijnen?
« Reactie #27 Gepost op: januari 19, 2013, 04:55:08 pm »

quote:

Salomon schreef op 19 januari 2013 om 16:21:
De eerste moslims in Israël waren bekeerde Joden en Christenen. Een x aantal jaar later kan iemand er niets aan doen als hij als Jood, Christen of Moslim geboren word. Het gaat er in mijn ogen om hoe de verschillen kunnen worden verkleind in plaats van continu worden benadrukt en zelfs vergroot worden. Hoe wil je anders vrede vinden?


Niet door de verschillen tussen afgoderij islam en het ware geloof christendom/Jodendom te verkleinen. Want dat zal betekenen dat er water bij de wijn moet ! Reken maar dat islam als satanische afgoderij NOOIT zal erkennen dat Jezus Christus de Zoon van G-d is en de schuld over de zonden heeft weggenomen. Dan blijft er maar 1 ding over, dat het christendom Jezus zal moeten degraderen tot een heel goede profeet, na mohammed.

In de wereld is nog nooit vrede geweest en die zal er ook niet komen door de mensen bewerkstelligd. Alleen als straks Jezus als Messias voor de Joden zal wederkeren en hen bevrijden uit de grote verdrukking waar de ongelovigen haar brengen te kwade geholpen door de hoer van babylon, dan zal er door Jezus Vrede komen in het 1000 jarig Vredesrijk op aarde, waarin Jezus regeert.
Wel laat de Schrift ons zien dat Christus als lam van G-d eerst G-d Zijn Toorn zal uitvoeren en vele profetieën vervullen waarin Hij landen/volken met naam en toenaam genoemd, zal vernietigen.

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Wie zijn de Palestijnen?
« Reactie #28 Gepost op: januari 19, 2013, 05:01:59 pm »

quote:

dingo schreef op 19 januari 2013 om 16:19:
[...]

Ik ben bang dat dat wat moeilijk ligt. Op het moment dat het op argumenten aan komt zie je de ene Godwin en true Scotsmen na de ander geponeerd worden. Als christen moet je je naaste en zelfs je vijanden liefhebben maar dat geldt kennelijk niet als het om Palestijnen gaat en je een Israel-adept bent. Wat zou volgens jou hen kunnen/moeten overtuigen?


Het houden aan G-d Zij Woord en Zijn Wil ten aanzien van het beloofde land Israël sluit het liefhebben van de "palestijnen" niet uit. Maar deze naastenliefde mogen we niet gebruiken om tegen G-d Zijn Wil in te gaan.

Dat is hetzelfde dat als de islam de macht krijgt in Europa en wij christenen gaan daarop allah ook maar vereren uit naastenliefde voor onze islamitische medebewoners?
Dat we Jezus gaan degraderen tot menselijke profeet uit naastenliefde?

Als Christen zouden we de wereld en met name de "palestijnen" moeten duidelijk maken dat zij geen enkel recht hebben op het beloofde land Israël, omdat G-d het niet aan hen geschonken heeft maar aan het volk Israël.

Dat we de "palestijnen" vervolgens helpen om in Afrika ergens een mooi groot gebied toe te wijzen om te leven ter compensatie is geen probleem en ook naastenliefde.

Niet voor niets laat G'd ons al weten dat "palestjnen" bastaarden zijn, welke Hij Persoonlijk zal vernietigen op het eind.

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Wie zijn de Palestijnen?
« Reactie #29 Gepost op: januari 19, 2013, 05:05:22 pm »

quote:

dingo schreef op 19 januari 2013 om 16:31:
Maar zouden wij als Nederland/Europa vul maar in, de druk via de politiek moeten opvoeren?
G'd zegt hier al over in de Schrift in Zacharia 1
14 De Engel Die met mij sprak, zei tegen mij: Predik: Zo zegt de HEERE van de legermachten:
Met grote na-ijver zet Ik Mij in
voor Jeruzalem en voor Sion.

15 En Ik ben met een zeer groten toorn vertoornd tegen die geruste heidenen; want Ik was een weinig toornig, maar zij hebben ten kwade geholpen.
16 Daarom, zo zegt de HEERE:
Ik ben naar Jeruzalem teruggekeerd met barmhartigheid;
Mijn huis zal erin herbouwd worden,
spreekt de HEERE van de legermachten,
en het meetlint zal over Jeruzalem uitgespannen worden.

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Wie zijn de Palestijnen?
« Reactie #30 Gepost op: januari 19, 2013, 05:31:38 pm »

quote:

dingo schreef op 19 januari 2013 om 16:31:
[...]

Ik ben het grotendeels met je eens. Alleen dat laatste, geduld hebben en roeien met de riemen die we hebben vind ik wat afwachtend. Nu weet ik ook dat het merendeel van de betrokkenen het bepaald niet in het midden zoeken en eigenlijk allleen gevoelig zijn voor politieke druk uit respectievelijk de VS dan wel de Arabische Liga. Maar zouden wij als Nederland/Europa vul maar in, de druk via de politiek moeten opvoeren?
Ik zei met opzet: met de riemen die we krijgen.
Ik geloof dat het altijd goed is als bepaalde inzichten die je meegekregen hebt kunt delen. Daarbij, als je het over politieke druk hebt, ik geloof dat er ook mensen zijn die van God een bepaalde mogelijkheid hebben ontvangen om er iets in te kunnen betekenen. Via kerkelijke instanties of de politiek.
Wat dat betreft zit ik zelf niet op zo'n plek. Voor mij is het vooral interessant om met dit thema wat in de kerk en op de bijbelkring wat te doen.
Op dit moment ben ik vooral ontvankelijk, om het zo maar te noemen :)
« Laatst bewerkt op: januari 19, 2013, 05:33:04 pm door gaitema »
Een nieuwe start is een nieuw begin

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Wie zijn de Palestijnen?
« Reactie #31 Gepost op: januari 19, 2013, 05:43:56 pm »

quote:

learsi schreef op 19 januari 2013 om 16:45:
[...]


http://www.elsevier.nl/Cu...-krijgen-ELSEVIER354202W/

http://mijn-kijk-op.infon...an-agt-antisemitisme.html

http://www.welingelichtek...sland-moeten-krijgen.html

http://www.nujij.nl/algem...en-krijgen.19919838.lynkx
Daar staat niet in dat hij ze haat.

http://www.maghreb.nl/201...duitsland-moeten-krijgen/

Uiteraard ontkent van Agt dat hij dit uit antisemitische overwegingen doet.
Maar een zogenaamde christen die dit zegt verloochent G-d en de Schrift !
Daar staat niet in dat hij ze haat.
« Laatst bewerkt op: januari 19, 2013, 05:44:27 pm door gaitema »
Een nieuwe start is een nieuw begin

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Wie zijn de Palestijnen?
« Reactie #32 Gepost op: januari 19, 2013, 05:46:03 pm »

quote:

learsi schreef op 19 januari 2013 om 16:48:
[...]

Zijn er buiten christenen en aanverwante sekten als de ZDA en JG  dan groeperingen die zich zelf zien als het nieuwe Israël? Als vervanger van de Joden?

Het woord Christen bestond toen immers nog niet eens.

In die tijd gaat het over de joden. Niet over de christenen. Zo simpel is het.
Lezen wat er staat.
Een nieuwe start is een nieuw begin

dingo

 • Berichten: 3483
  • Bekijk profiel
Wie zijn de Palestijnen?
« Reactie #33 Gepost op: januari 19, 2013, 05:46:07 pm »

quote:

gaitema schreef op 19 januari 2013 om 17:31:
[...]

Ik zei met opzet: met de riemen die we krijgen.
Ok maar als je ze gekregen hebt dan heb je toch? :)

quote:


Ik geloof dat het altijd goed is als bepaalde inzichten die je meegekregen hebt kunt delen. Daarbij, als je het over politieke druk hebt, ik geloof dat er ook mensen zijn die van God een bepaalde mogelijkheid hebben ontvangen om er iets in te kunnen betekenen. Via kerkelijke instanties of de politiek.
Wat dat betreft zit ik zelf niet op zo'n plek. Voor mij is het vooral interessant om met dit thema wat in de kerk en op de bijbelkring wat te doen.
Op dit moment ben ik vooral ontvankelijk, om het zo maar te noemen :)
Ik zit zelf ook niet in die positie maar dat is uiteraard geen belemmering om er over na te denken en te discussieren.

Riemer Lap

 • was: okidoki
 • Berichten: 8804
 • @ werkt altijd.
  • Bekijk profiel
Wie zijn de Palestijnen?
« Reactie #34 Gepost op: januari 19, 2013, 05:48:45 pm »
En ook in deze draad mag wederom een persoon zijn fulmineren op de medemens, hetzij een van Agt, hetzij een Palestijn, voortzetten.

Wat is een Palestijn was de vraag.
En het antwoord is dus volgens één persoon dat dit vervloekte mensen zijn.
Dan durf je als mens heel wat op je te nemen door zo de schrift te misbruiken.

Schandalig, buitenproportioneel en niet passen binnen CZDP.
Mail me maar als je wat wilt weten

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Wie zijn de Palestijnen?
« Reactie #35 Gepost op: januari 19, 2013, 05:51:56 pm »

quote:

learsi schreef op 19 januari 2013 om 17:05:
[...]


G'd zegt hier al over in de Schrift in Zacharia 1
14 De Engel Die met mij sprak, zei tegen mij: Predik: Zo zegt de HEERE van de legermachten:
Met grote na-ijver zet Ik Mij in
voor Jeruzalem en voor Sion.

15 En Ik ben met een zeer groten toorn vertoornd tegen die geruste heidenen; want Ik was een weinig toornig, maar zij hebben ten kwade geholpen.
16 Daarom, zo zegt de HEERE:
Ik ben naar Jeruzalem teruggekeerd met barmhartigheid;
Mijn huis zal erin herbouwd worden,
spreekt de HEERE van de legermachten,
en het meetlint zal over Jeruzalem uitgespannen worden.


We hebben het over de middenweg, die jij nooit benoemd. Je hebt het altijd over de twee uitersten. Of alleen Israël liefhebben en alle arabieren volledig aan hun lot over laten, of enkel de kerk lief hebben en Israël negeren.
Geen van deze twee voelen we ons bij thuis. De middenweg is jou niet bekend gebleken.
« Laatst bewerkt op: januari 19, 2013, 05:52:13 pm door gaitema »
Een nieuwe start is een nieuw begin

Salomon

 • Berichten: 21
  • Bekijk profiel
Wie zijn de Palestijnen?
« Reactie #36 Gepost op: januari 19, 2013, 05:52:56 pm »

quote:

Riemer Lap schreef op 19 januari 2013 om 17:48:
En ook in deze draad mag wederom een persoon zijn fulmineren op de medemens, hetzij een van Agt, hetzij een Palestijn, voortzetten.

Wat is een Palestijn was de vraag.
En het antwoord is dus volgens één persoon dat dit vervloekte mensen zijn.
Dan durf je als mens heel wat op je te nemen door zo de schrift te misbruiken.

Schandalig, buitenproportioneel en niet passen binnen CZDP.
Tis idd tenenkrommend om te lezen hoe mensen zo worden weggezet.

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Wie zijn de Palestijnen?
« Reactie #37 Gepost op: januari 19, 2013, 05:55:06 pm »

quote:

dingo schreef op 19 januari 2013 om 17:46:

Ok maar als je ze gekregen hebt dan heb je toch? :)

En dan kan je er mee roeien.
We kunnen ook roeien met de Riemer die we hebben  :P

quote:

Ik zit zelf ook niet in die positie maar dat is uiteraard geen belemmering om er over na te denken en te discussieren.
Dat denk ik ook. We doen allemaal ons ding, om het modern uit te drukken.
Een nieuwe start is een nieuw begin

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Wie zijn de Palestijnen?
« Reactie #38 Gepost op: januari 19, 2013, 05:55:49 pm »

quote:

gaitema schreef op 19 januari 2013 om 17:46:
[...]

In die tijd gaat het over de joden. Niet over de christenen. Zo simpel is het.
Lezen wat er staat.
Hoe kunnen Joden nu net doen alsof ze Joden zijn maar het niet zijn? 8)7

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Wie zijn de Palestijnen?
« Reactie #39 Gepost op: januari 19, 2013, 05:56:44 pm »

quote:

learsi schreef op 19 januari 2013 om 17:55:
[...]


Hoe kunnen Joden nu net doen alsof ze Joden zijn maar het niet zijn? 8)7

Dat snap ik wel, maar heb jij niet begrepen  :+
Het is heel makkelijk. Door je te gedragen als de slang.
Het waren immers echt wel de joden hoor, die de christenen vervolgden en heidenen opstookten tegen Paulus.
« Laatst bewerkt op: januari 19, 2013, 05:58:24 pm door gaitema »
Een nieuwe start is een nieuw begin

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Wie zijn de Palestijnen?
« Reactie #40 Gepost op: januari 19, 2013, 05:58:15 pm »

quote:

Riemer Lap schreef op 19 januari 2013 om 17:48:
En ook in deze draad mag wederom een persoon zijn fulmineren op de medemens, hetzij een van Agt, hetzij een Palestijn, voortzetten.

Wat is een Palestijn was de vraag.
En het antwoord is dus volgens één persoon dat dit vervloekte mensen zijn.
Dan durf je als mens heel wat op je te nemen door zo de schrift te misbruiken.

Schandalig, buitenproportioneel en niet passen binnen CZDP.


Dan zou de vraag niet binnen de CZDP gesteld moeten worden.
De Schrift geeft duidelijk antwoord op wat de "palestijnen" zijn, namelijk bastaarden ! Dat heb niet ik bedacht, maar dat heeft G-d zo door de Heilige geest laten opschrijven.

Riemer Lap

 • was: okidoki
 • Berichten: 8804
 • @ werkt altijd.
  • Bekijk profiel
Wie zijn de Palestijnen?
« Reactie #41 Gepost op: januari 19, 2013, 06:02:30 pm »

quote:

learsi schreef op 19 januari 2013 om 17:58:
[...]


Dan zou de vraag niet binnen de CZDP gesteld moeten worden.
De Schrift geeft duidelijk antwoord op wat de "palestijnen" zijn, namelijk bastaarden ! Dat heb niet ik bedacht, maar dat heeft G-d zo door de Heilige geest laten opschrijven.

Nee, dat is de manier waarop JIJ de bijbel misbruikt en dat in werkelijk elke draad laat zien.
Jij gelooft nog steeds dat de seculiere staat Israel een heilige staat is.
Het gedrag van deze seculiere staat laat zien dat dit beslist NIET heilig is.
Ze treden dagelijks met grote voeten over de liefde voor de naaste.
(En nee, ik zeg niet dat de Palestijnen allemaal lieverdjes zijn voor je weer met dat kulargument gaat komen.)

Kun jij mij aangeven wanneer iets voor jou een feit is?
Mail me maar als je wat wilt weten

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Wie zijn de Palestijnen?
« Reactie #42 Gepost op: januari 19, 2013, 06:02:54 pm »

quote:

gaitema schreef op 19 januari 2013 om 17:56:
[...]

Dat snap ik wel, maar heb jij niet begrepen  :+
Het is heel makkelijk. Door je te gedragen als de slang.
Het waren immers echt wel de joden hoor, die de christenen vervolgden en heidenen opstookten tegen Paulus.


Maar dan nog zouden het gewoon Joden zijn en geen lieden die zich valselijk voor Joden uitgeven maar het niet zijn.

Neem jezelf, je bent een rasechte Nederlander. Wat men ook van je vindt, je bent en blijft een Nederlander. Ook al zou je een boef zijn, dan nog kan men jou nooit verwijten je valselijk uit te geven voor een Nederlander.

Aan de andere kant is Achmed geboren in Verwegnistan, maar hierheen gevlucht, nooit een rasechte Nederlander. Hoe aardig iedereen Achmed ook vindt.
Wanneer Achmed zegt een rasechte Nederlander re zijn, dan geeft hij zich valselijk uit voor een rasechte Nederlander, want hij is het niet !

Het gaat in dit vers om niet-Joden die zich valselijk als zijnde Joden uitgeven !

Salomon

 • Berichten: 21
  • Bekijk profiel
Wie zijn de Palestijnen?
« Reactie #43 Gepost op: januari 19, 2013, 06:06:58 pm »

quote:

learsi schreef op 19 januari 2013 om 17:58:
[...]


Dan zou de vraag niet binnen de CZDP gesteld moeten worden.
De Schrift geeft duidelijk antwoord op wat de "palestijnen" zijn, namelijk bastaarden ! Dat heb niet ik bedacht, maar dat heeft G-d zo door de Heilige geest laten opschrijven.
En wat is er dan bijvoorbeeld slecht aan een Palestijn die zich tot het Christendom  bekeerd heeft? Hij of zij blijft immers een Palestijn. En wie is nou een rasechte Jood, een Oost Europese, een Ethiopische, een West Europese, Noord Afrikaanse of wellicht uit Israël zelf?

Riemer Lap

 • was: okidoki
 • Berichten: 8804
 • @ werkt altijd.
  • Bekijk profiel
Wie zijn de Palestijnen?
« Reactie #44 Gepost op: januari 19, 2013, 06:14:09 pm »

quote:

Salomon schreef op 19 januari 2013 om 18:06:
[...]


En wat is er dan bijvoorbeeld slecht aan een Palestijn die zich tot het Christendom  bekeerd heeft? Hij of zij blijft immers een Palestijn. En wie is nou een rasechte Jood, een Oost Europese, een Ethiopische, een West Europese, Noord Afrikaanse of wellicht uit Israël zelf?
Die moet gedood worden want God verbreekt de vloek niet omwille van 1 bekeerde palestijn.....
Mail me maar als je wat wilt weten

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Wie zijn de Palestijnen?
« Reactie #45 Gepost op: januari 19, 2013, 06:15:34 pm »

quote:

Riemer Lap schreef op 19 januari 2013 om 18:02:
[...]

Nee, dat is de manier waarop JIJ de bijbel misbruikt en dat in werkelijk elke draad laat zien.
Jij gelooft nog steeds dat de seculiere staat Israel een heilige staat is.
Het gedrag van deze seculiere staat laat zien dat dit beslist NIET heilig is.

Over oordelen gesproken !  ;)
Welke staat zou de bevolking, scholen, ziekenhuizen e.d jaren lang laten beschieten zonder in actie te komen?
Ik zou zeggen probeer het eens, richt een partij op in Friesland die zich met geweld wil afscheiden van NL en begin raketten af te schieten. Eens zien wat er gebeurd.

Daarbij maakt G-d ook duidelijk dat Hij voor Israël niet alles doet omdat ze zo goed zijn, want ook zij maken deel uit van de slechte wereld. Maar Hij doet het omwille van de Eeuwige Beloften aan de voorvaderen Abraham, Isaac en Jacob na te komen.

quote:

Ze treden dagelijks met grote voeten over de liefde voor de naaste.
(En nee, ik zeg niet dat de Palestijnen allemaal lieverdjes zijn voor je weer met dat kulargument gaat komen.)

Zie hoe tevreden de Arabische mensen zijn die in Israël wonen? Ze stemmen zelfs Joodse partijden en geen Arabische die er ook zijn.
Maar wie gedreven door islam-haat laf terrorisme pleegt dient te worden uitgeroeid.
Kijk naar de Fatah, Hamas en de Hezbollah? Daar druipt de staan vanaf toch?
Ze hebben het nog net niet op hun voorhoofd staan, maar verbloemen dat door satan allah te noemen,

http://www.theblaze.com/wp-content/uploads/2011/12/Hezbollah1.jpg

http://www.trackingterrorism.org/sites/default/files/image-library/6a00d83451bc4a69e2013484af40a1970c.jpg

Ze hadden van oudsher al banden met de nazi's en streven hetzelfde doel na.
Hun doel is het uitroeien van de Joden en het vernietigen van de Joden. Het gaat hun niet een som een deel van het land, maar om heel het Beloofde land Israel. Dat wil de satan in beslag nemen, omdat Jezus de satan DAAR Zijn kop zal vermorzelen.

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Wie zijn de Palestijnen?
« Reactie #46 Gepost op: januari 19, 2013, 06:21:48 pm »

quote:

Salomon schreef op 19 januari 2013 om 18:06:
[...]


En wat is er dan bijvoorbeeld slecht aan een Palestijn die zich tot het Christendom  bekeerd heeft? Hij of zij blijft immers een Palestijn. En wie is nou een rasechte Jood, een Oost Europese, een Ethiopische, een West Europese, Noord Afrikaanse of wellicht uit Israël zelf?

Er bestaan geen "palestijnen", het is een door meester terrorist Arafatje verzonnen nep-volk. Dus een bekeerde islamiet in Gaza beseft geen "palestijn" te zijn, wetend dat dat volk nooit bestaan heeft.

Degenen die zeggen wel nog "palestijn" te zijn en bekeerd te zijn proberen christenen te lokken en voor hun satanische karretje te spannen. Want elk oprecht christen begrijpt uit de Schrift dat bet Beloofde Land Israël van de Joden is, Eeuwig door G-d aan hen gegeven.

Een goed en bekend voorbeeld is de bekeerde "palestijn" Walid Shoebat, die de christenen nu waarschuwt met gevaar voor eigen leven voor de islam en met name de zogenaamde "palestijnen".

http://www.youtube.com/watch?v=BD_N9t2j9jg

Dat is nu een echt voorbeeld van een bekeerde Arabier die van zijn zonden is bekeerd.

Salomon

 • Berichten: 21
  • Bekijk profiel
Wie zijn de Palestijnen?
« Reactie #47 Gepost op: januari 19, 2013, 06:29:03 pm »

quote:

learsi schreef op 19 januari 2013 om 18:21:
[...]

Er bestaan geen "palestijnen", het is een door meester terrorist Arafatje verzonnen nep-volk. Dus een bekeerde islamiet in Gaza beseft geen "palestijn" te zijn, wetend dat dat volk nooit bestaan heeft.

Degenen die zeggen wel nog "palestijn" te zijn en bekeerd te zijn proberen christenen te lokken en voor hun satanische karretje te spannen. Want elk oprecht christen begrijpt uit de Schrift dat bet Beloofde Land Israël van de Joden is, Eeuwig door G-d aan hen gegeven.

Een goed en bekend voorbeeld is de bekeerde "palestijn" Walid Shoebat, die de christenen nu waarschuwt met gevaar voor eigen leven voor de islam en met name de zogenaamde "palestijnen".

http://www.youtube.com/watch?v=BD_N9t2j9jg

Dat is nu een echt voorbeeld van een bekeerde Arabier die van zijn zonden is bekeerd.
En wie is volgens jou een rasechte Jood? Op die vraag van mij geef je geen antwoord.

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Wie zijn de Palestijnen?
« Reactie #48 Gepost op: januari 19, 2013, 06:34:48 pm »

quote:

Salomon schreef op 19 januari 2013 om 18:29:
[...]


En wie is volgens jou een rasechte Jood? Op die vraag van mij geef je geen antwoord.

tsja Salamon, dat is al uitgebreid in vele topic uit het verleden aan de orde gekomen namelijk.

Maar heel kort dan voor jou speciaal, de ware Jood zijn de nakomeling van Jacob. Dat zijn de kinderen van de Belofte. Het staat in vele topics al uitgelegd namelijk.

Salomon

 • Berichten: 21
  • Bekijk profiel
Wie zijn de Palestijnen?
« Reactie #49 Gepost op: januari 19, 2013, 06:44:47 pm »

quote:

learsi schreef op 19 januari 2013 om 18:34:
[...]

tsja Salamon, dat is al uitgebreid in vele topic uit het verleden aan de orde gekomen namelijk.

Maar heel kort dan voor jou speciaal, de ware Jood zijn de nakomeling van Jacob. Dat zijn de kinderen van de Belofte. Het staat in vele topics al uitgelegd namelijk.
Dus je bedoelt in geestelijke zin (Isaäk, Ismaël) dat Palestijnen bastaarden zijn? Omdat ze niet het geloof van Jakob aanhangen? Want anders kan ik net zo makkelijk zeggen dat er onder Joden ook bastaarden zijn.
« Laatst bewerkt op: januari 19, 2013, 06:45:29 pm door Salomon »