Auteur Topic: Bijbelgebruik volgens Learsi  (gelezen 20500 keer)

small brother

 • Berichten: 1309
  • Bekijk profiel
Bijbelgebruik volgens Learsi
« Reactie #240 Gepost op: februari 13, 2013, 11:56:58 am »
2.Cor.3:6
Die ons ook bekwaam gemaakt heeft, om te zijn dienaars des Nieuwen Testaments, niet der letter, maar des Geestes; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend. En indien de bediening des doods in letteren bestaande, en in stenen ingedrukt, in heerlijkheid is geweest, alzo dat de kinderen Israëls het aangezicht van Mozes niet konden sterk aanzien, om de heerlijkheid zijns aangezichts, die te niet gedaan zou worden,

Hoe zal niet veel meer de bediening des Geestes in heerlijkheid zijn?
Want indien de bediening der verdoemenis heerlijkheid geweest is, veel meer is de bediening der rechtvaardigheid overvloedig in heerlijkheid.
Want ook het verheerlijkte is zelfs niet verheerlijkt in dezen dele, ten aanzien van deze uitnemende heerlijkheid.
Want indien hetgeen te niet gedaan wordt, in heerlijkheid was, veel meer is hetgeen blijft, in heerlijkheid. Dewijl wij dan zodanige hoop hebben, zo gebruiken wij vele vrijmoedigheid in het spreken;

En doen niet gelijkerwijs Mozes, die een deksel op zijn aangezicht legde, opdat de kinderen Israëls niet zouden sterk zien op het einde van hetgeen te niet gedaan wordt.
Maar hun zinnen zijn verhard geworden; want tot op den dag van heden blijft hetzelfde deksel in het lezen des Ouden Testaments, zonder ontdekt te worden, hetwelk door Christus te niet gedaan wordt.
Maar tot den huidigen dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, ligt een deksel op hun hart.

Doch zo wanneer het tot den Heere zal bekeerd zijn, zo wordt het deksel weggenomen. De Heere nu is de Geest; en waar de Geest des Heeren is, aldaar is vrijheid.

HarryK

 • Berichten: 288
  • Bekijk profiel
Bijbelgebruik volgens Learsi
« Reactie #241 Gepost op: februari 13, 2013, 12:11:21 pm »

quote:

learsi schreef op 13 februari 2013 om 10:37:
Nee, want dan negeer je de dingen die nog niet vervuld zijn in de profetie van Jeremia. Kenmerken van valse profetieen zijn dat ze niet geheel uitkomen. Kenmerk van profetie van G-d is dat ze exact uitkomen.


* Nee, jij negeert Gods woord in Hebreeën 8. Zie onder.

* Gods profetieën komen exact uit?
Dus volgens jou is de profetie van Maleachi 4:5 (3:23 in de NBV) nog niet uitgekomen, ondanks het feit dat Jezus zelf zei dat Johannes de doper 'de Elia die komen zou' is (zie o.a. Matt. 11:11-14 en 17:11-13).
Of koppel jij het dan maar voor het gemak aan de verschijning van Mozes en Elia op de berg, en daarmee de woorden van Jezus hier terzijde schuivend?
Of nog erger: denk jij inderdaad dat Elia nog moet komen en dat Jezus hier uit zijn nek stond te l....?!

* En: hoezo "valse profetieën?
Geeft God valse profetieën?
Er is hooguit verkeerde uitleg / verkeerde interpretatie van een profetie.
Ik neem aan dat je dat bedoelt?

quote:

Kijk naar Hebreeen 8:
6   Nu heeft Hij echter een zoveel voortreffelijker bediening ontvangen, zoals Hij ook van een beter verbond Middelaar is: een verbond dat in betere beloften is vastgelegd.
--> Dit gaat over het moment dat het gezegd wordt, een beter verbond dan het eerste verbond tussen G-d en Israel. Dit gaat over het Christenverbond.

Maar hier
8 Want hen berispend zegt Hij tegen hen:  Zie, de dagen komen, spreekt de Heere, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten,
--> Zegt, niet zei ! Het is dus iets wat over de toekomst gaat. Het Verbond in Christus is er al op het moment dat dit wordt uitgesproken. Het oude verbond is er ook nog steeds. Dit gaat dus over een nieuw verbond speciaal met israel in die dagen, of te wel de eindtijd.
10 Want dit is het verbond dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na die dagen, zegt de Heere:  Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven en Ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.
--> Wederom: Ik zal, sluiten zal, het verwijst naar de toekomst.
--> Wederom een verbond gesloten tussen G-d en het huis israel (niet de christelijke kerk = vervangingstheologie).


Hebr. 8:8-12 is het citaat van de profetie.
Dat heeft God toen gezegd over het nieuwe verbond.
En in Hebreeën 8 (en vele andere bijbelteksten) staat dat dat nieuwe verbond er nu is.
Toen verwees het naar de toekomst, en die toekomst is nu dus aangebroken.
En dus gaat het over een 'uitgebreid Israël', en niet alleen over de Joden.
Dat is geen vervangingstheologie, dat is Gods woord.

Het moet nog maar eens gezegd worden:
Het is juist learsi die bezig is met een nieuwe vervangingstheologie:
De beloften voor alle volken alleen toerekenen aan de Joden.
Dear Jesus, i have a problem ... it's me

Dear child, I have the answer ... it's Me

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Bijbelgebruik volgens Learsi
« Reactie #242 Gepost op: februari 13, 2013, 12:45:42 pm »
@ Harry,

Er is een oud en nieuw verbond bekend als oud en nieuw testament.
Maar dat sluit niet uit dat G-d Zelf als Zijn Profetieen zal uit de Schrift zal gaan vervullen op het moment dat Jezus als Messias zal wederkeren naar israel en niet naar Rome. Jezus wijst niet voor niets op het feit dat elke Jota zal worden of zijn vervuld bij Zijn Wederkomst in de laatste der dagen. Daarmee bedoelde Jezus niet Zijn Opstanding en hemelvaart, maar Zijn Wederkomst.
Een wederkomst voor het volk Israel en niet voor ons Christenen, anders zou Jezus wel wederkomen naar Rome toch?

Ware christenen worden tevoren opgenomen in de Lucht en in de wolken met de opname. Hopelijk zullen de broeders die dit ontkennen niet moeten achterblijven...

De vele OT profetieen over een nieuw verbond gaan namelijk specifiek over en verbond met israel. Overal wordt dit duidelijk in de profetieen gespecificeerd, maar door de traditionele kerktheologie genegeerd om zo alles maar onrechtmatig van de Joden trachten in te pikken. Daarmee te vergelijken met een adoptie kind dat het ware kind van een vader probeert de erfenis te ontnemen met leugens en verdraaiingen.

@ Small Brother,

inderdaad wanneer G-d Zelf de bedekking zal wegnemen voor het evangelie welke Hij er opzettelijk heeft opgelegd, zal HET moment zijn bij Jezus Zijn Wederkomst als Messias in israel (niet in Rome) waarop G-d Zijn Geest van geloof aan het volk israel schenken zal en zij de Messias zullen herkennen en erkennen aan Zijn Wonden.
Zacharia 12
10 Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik de Geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen Mij  aanschouwen, Die zij doorstoken hebben. Zij zullen over Hem rouw bedrijven, als met de rouwklacht over een enig kind; en zij zullen over Hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene.

maar alle profetieen met Eeuwige Beloften voor israel worden telkenmale illegaal ingepikt met vervangingsleer en kerktheologie. De vloeken die laat onze traditionele kerkleer lekker liggen bij de Joden. Dat dan weer wel !

Dat er nu getracht wordt om het begrip vervangingsleer om te draaien zodat het zou moeten lijken of de andere broeders aan vervangingsleer doen kan ik alleen maar toeschrijven aan de eeuwige vijand die altijd alles van G-d tracht om te draaien !
« Laatst bewerkt op: februari 13, 2013, 12:52:53 pm door learsi »

Adinomis

 • Berichten: 1813
  • Bekijk profiel
Bijbelgebruik volgens Learsi
« Reactie #243 Gepost op: februari 13, 2013, 01:17:10 pm »

quote:

HarryK schreef op 13 februari 2013 om 12:11:

Hebr. 8:8-12 is het citaat van de profetie.
Dat heeft God toen gezegd over het nieuwe verbond.
En in Hebreeën 8 (en vele andere bijbelteksten) staat dat dat nieuwe verbond er nu is.
Toen verwees het naar de toekomst, en die toekomst is nu dus aangebroken.
En dus gaat het over een 'uitgebreid Israël', en niet alleen over de Joden.
Dat is geen vervangingstheologie, dat is Gods woord.

Ik heb Hebreeën 8 er even bijgezocht in de Naardense bijbelvertaling, en daar staat:

Want hij berispt hen
 als hij zegt:
'zie er komen dagen, zegt de Heer,
 dat ik over het huis Israël en
het huis Juda een nieuw verbond
zal vervolmaken,

Toen Jezus in Lucas 22 sprak over het "nieuwe verbond" zou dat ook het "vernieuwde verbond" kunnen betekenen. Immers een verbond werd met bloed bekrachtigd. Vanaf toen was het bloed van offerdieren niet meer nodig, maar werd het verbond vernieuwd met het bloed van het offerlam "Jezus".

Wij - als gelovigen uit de heidenen - mogen samen met de Messiaanse Joden leven vanuit dat verbond. Dit omdat we Jezus als Verlosser hebben aangenomen. Maar het verbond dat in Jeremia 31 wordt genoemd is nog niet vervolmaakt. De wet ligt nog niet in het binnenste van het hart, de Joden kennen de Here nog niet van de grootste tot de kleinste. Dat blijkt ook uit Jeremia 32. Uit vers 40 van dat hoofdstuk blijkt dat dit verbond in werking treedt als de inwoners uit alle landen zijn samengebracht en één van hart en zin de Here zoeken.

En wat mooi wat God dan belooft: Ik zal Mij over hen verblijden en hun goeddoen. En Ik zal hen in getrouwheid in dit land planten, met heel Mijn hart en met heel Mijn ziel.
Rom.12:21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

St. Ignatius

 • Berichten: 1753
 • Fiat mihi secundum verbum Tuum
  • Bekijk profiel
Bijbelgebruik volgens Learsi
« Reactie #244 Gepost op: februari 13, 2013, 01:27:38 pm »

quote:

Adinomis schreef op 13 februari 2013 om 13:17:
... Toen Jezus in Lucas 22 sprak over het "nieuwe verbond" zou dat ook het "vernieuwde verbond" kunnen betekenen....
Kan niet, er staat καινός. Binnen het semantische veld van kainos ligt de betekenis dat er geen voorgaand precedent is en dus totaal nieuw. De betekenis 'vernieuwd' toekennen aan Christus' verbond is tegelijkertijd de ontkenning van dat verbond.
"Men zou een pleister op vele wonden willen zijn..." (Etty Hillesum, 1942)

Adinomis

 • Berichten: 1813
  • Bekijk profiel
Bijbelgebruik volgens Learsi
« Reactie #245 Gepost op: februari 13, 2013, 01:58:20 pm »

quote:

St. Ignatius schreef op 13 februari 2013 om 13:27:
[...]


Kan niet, er staat καινός. Binnen het semantische veld van kainos ligt de betekenis dat er geen voorgaand precedent is en dus totaal nieuw. De betekenis 'vernieuwd' toekennen aan Christus' verbond is tegelijkertijd de ontkenning van dat verbond.

Wat betreft het Grieks kan ik het niet beoordelen. Mogelijk heb je gelijk. Ik schreef ook "zou kunnen" omdat ik er niet zeker van ben. Ik geloof niet dat het verbond als vernieuwd beschouwen een ontkenning is van dat verbond. Ik zou nooit een verbond van Christus willen ontkennen!

Maar één ding is zeker, het dierenbloed had afgedaan. Dat was een heenwijzing naar het bloed van het Lam. Dus de verbonden hebben wel met elkaar te maken.
Rom.12:21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

HarryK

 • Berichten: 288
  • Bekijk profiel
Bijbelgebruik volgens Learsi
« Reactie #246 Gepost op: februari 13, 2013, 02:04:24 pm »

quote:

learsi schreef op 13 februari 2013 om 12:45:
@ Harry,

Er is een oud en nieuw verbond bekend als oud en nieuw testament.
Maar dat sluit niet uit dat G-d Zelf als Zijn Profetieen zal uit de Schrift zal gaan vervullen op het moment dat Jezus als Messias zal wederkeren naar israel en niet naar Rome. Jezus wijst niet voor niets op het feit dat elke Jota zal worden of zijn vervuld bij Zijn Wederkomst in de laatste der dagen. Daarmee bedoelde Jezus niet Zijn Opstanding en hemelvaart, maar Zijn Wederkomst.
Een wederkomst voor het volk Israel en niet voor ons Christenen, anders zou Jezus wel wederkomen naar Rome toch?

* "Er is een oud en nieuw verbond bekend als oud en nieuw testament."
Klopt. Overigens niet te verwarren met de 2 delen van de bijbel, normaliter ook aangeduid als Oude en Nieuwe Testament.

* "Dat elke jota zal worden of zijn vervuld bij Zijn wederkomst".
Hier ben ik het mee eens.
En dat de Wederkomst ook wel wordt genoemd "het laatste der dagen", klopt ook.
Maar daarna spreek je jezelf tegen: want er staat NIET dat alles alleen maar vervuld WORDT bij de Wederkomst. Die vervulling kan eerder zijn geweest, dus ook tijdens de tijd van Jezus op aarde.
Sterker: Jezus zegt zelf tegen de Emmaüsgangers dat overal in de Schrift (is dan nog het Oude Testament) over Hem wordt geprofeteerd, en dat dat dus allemaal al is vervuld.

En bovendien: in Gods woord lezen we enkele keren dat de tijd van Jezus ook wordt aangeduid als "laatste der dagen" (en ook wel "de dag des Heeren"). Zie bijv. Hand. 2:17, 1 Korinthiërs 10;11, Hebr. 1:1.

quote:

De vele OT profetieen over een nieuw verbond gaan namelijk specifiek over en verbond met israel. Overal wordt dit duidelijk in de profetieen gespecificeerd, maar door de traditionele kerktheologie genegeerd om zo alles maar onrechtmatig van de Joden trachten in te pikken.

Ik heb je nu met een aantal voorbeelden aangetoond dat dit eerder tegenovergesteld is, en daar ga je niet op in.
Je kunt dan wel jouw eigen theologie weer herhalen, maar mijn commentaar blijft staan, en dus wordt Gods woord in het Nieuwe Testament, waarin niet alle maar wel enkele profetieën anders worden geduid, door jou terzijde geschoven.

quote:

Daarmee te vergelijken met een adoptie kind dat het ware kind van een vader probeert de erfenis te ontnemen met leugens en verdraaiingen.

Ook eerder aangegeven dat dat "ware kind" ook geadopteerd is.
En ondertussen ook al vaker aangegeven dat er ook leugens en verdraaiingen plaats vinden om de status van dat 'ware' kind anders te doen voorkomen dat het is.
Weet je, jij lijkt een beetje op de priester in het onderstaande verhaal.
Een priester woont in een polder, en op een gegeven moment breken de dijken van die polder door tijdens storm en hoog water, waarna het nog een kwestie van enkele uren is voordat de hele polder onder water komt te staan.
De priester bidt tot God, en krijgt het antwoord van God: "Vrees niet, ik zal je redden."
De priester staat bij zijn kerkje, als daar de eerste vluchtelingen langskomen in een bus. "Ga met ons mee, het water komt eraan" roepen de mensen in de bus.
"Nee, dat hoeft niet," zegt de priester, "God zal mij redden".
De bus rijdt door. Het eerste water komt bij de kerk aan, als er een paar brandweerwagens langskomen. Eén van de brandweermannen roept: "ga met ons mee, het water komt eraan." De priester weigert weer, met hetzelfde antwoord. Het water komt hoger en hoger, dus de priester klimt op het dak.
Dan komt er een boot aan met een aantal mensen, die ook weer zeggen: "kom in de boot en ga met ons mee." Maar weer zegt de priester: "Nee, ga maar. God zal mij redden."
Maar als ten slotte de kerk ook helemaal onder water staat, en de priester vermoeid raakt, verdrinkt de priester.
In de hemel aangekomen vraagt de priester aan God: "God, waarom hebt u mij niet gered?", waarop God antwoord: "Ik heb een bus naar je toegestuurd, ik heb de brandweer naar je toegestuurd, ik heb een boot naar je toegestuurd, hoeveel reddingspogingen had je nog meer willen hebben dan?"

Er zitten meerdere moralen in dit verhaal, maar één daarvan is:
God werkt vaak op andere manieren dan dat wij denken dat God het gezegd of bedoeld heeft.
Dear Jesus, i have a problem ... it's me

Dear child, I have the answer ... it's Me

St. Ignatius

 • Berichten: 1753
 • Fiat mihi secundum verbum Tuum
  • Bekijk profiel
Bijbelgebruik volgens Learsi
« Reactie #247 Gepost op: februari 13, 2013, 02:19:37 pm »

quote:

Adinomis schreef op 13 februari 2013 om 13:58:

Wat betreft het Grieks kan ik het niet beoordelen. Mogelijk heb je gelijk. Ik schreef ook "zou kunnen" omdat ik er niet zeker van ben. Ik geloof niet dat het verbond als vernieuwd beschouwen een ontkenning is van dat verbond. Ik zou nooit een verbond van Christus willen ontkennen!


Nee, dat begrijp ik. Vandaar ook mijn waarschuwing om betekenissen niet op te rekken maar dicht bij de (grond)tekst te blijven.

Ik zie die 'oprekking' wel als ontkenning overigens. Als men iets als 'vernieuwd' beschouwd, dan bedoeld men dat het oude nog steeds van kracht is maar een opgepoetst vernislaagje heeft gekregen. In dit geval gaat dat niet op want het oude heeft geen vernislaagje gekregen, het is gewoonweg niet meer van toepassing op christenen. Er is een geheel nieuw, verbeterd verbond.

quote:

Maar één ding is zeker, het dierenbloed had afgedaan. Dat was een heenwijzing naar het bloed van het Lam. Dus de verbonden hebben wel met elkaar te maken.
Dat is juist!
"Men zou een pleister op vele wonden willen zijn..." (Etty Hillesum, 1942)

small brother

 • Berichten: 1309
  • Bekijk profiel
Bijbelgebruik volgens Learsi
« Reactie #248 Gepost op: februari 13, 2013, 02:33:56 pm »

quote:

learsi schreef op 13 februari 2013 om 10:37:
Hebreeen 8:
6   Nu heeft Hij echter een zoveel voortreffelijker bediening ontvangen, zoals Hij ook van een beter verbond Middelaar is: een verbond dat in betere beloften is vastgelegd.
--> Dit gaat over het moment dat het gezegd wordt, een beter verbond dan het eerste verbond tussen G-d en Israel. Dit gaat over het Christenverbond.

Niet "christenverbond", maar: een nieuw verbond, met een zoveel uitnemender bediening van eens beteren verbonds Middelaar, hetwelk in betere beloftenissen bevestigd is.

1. Dus: Het eerste verbond is verouderd. Het nieuwe verbond is bevestigd, met betere voorwaarden, en betere beloftenissen. Ook een nieuw verbond heeft verbondsvoorwaarden.
Kun je mij alstjeblieft die voorwaarden beschrijven?
Wat wordt geeist? Welke wet geldt? Wat wordt beloofd?

2. Ten tweede is dus de vraag of het oude verbond gebroken is.
Zal God zijn verbond verbreken? Nee.
Als je gelooft dat het nieuwe verbond betekenis heeft, en het oude de verdwijning nabij, dan moet het oude verbond dus wel vervuld zijn.
Iets anders is niet mogelijk.
« Laatst bewerkt op: februari 13, 2013, 02:37:04 pm door small brother »

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Bijbelgebruik volgens Learsi
« Reactie #249 Gepost op: februari 13, 2013, 06:32:25 pm »

quote:

HarryK schreef op 13 februari 2013 om 14:04:
[...]

* "Er is een oud en nieuw verbond bekend als oud en nieuw testament."
Klopt. Overigens niet te verwarren met de 2 delen van de bijbel, normaliter ook aangeduid als Oude en Nieuwe Testament.

* "Dat elke jota zal worden of zijn vervuld bij Zijn wederkomst".
Hier ben ik het mee eens.
En dat de Wederkomst ook wel wordt genoemd "het laatste der dagen", klopt ook.
Maar daarna spreek je jezelf tegen: want er staat NIET dat alles alleen maar vervuld WORDT bij de Wederkomst. Die vervulling kan eerder zijn geweest, dus ook tijdens de tijd van Jezus op aarde.

Nergens schrijf ik dat alle profetieen dan pas zullen uitkomen. Wel dat alles (wat nog niet is uitgekomen) zal gaan uitkomen. Er blijft gee enkele profetie onvervuld. Dus ik spreek mijzelf absoluut niet tegen.
Daarom is het van groot belang de profetieen grondig te lezen en te zien of we niet krampachtig trachten ze te laten passen, ook al zijn er vele zaken dan niet vervuld. G-d Zijn profetie is juist herkenbaar van G-d omdat het zo precies zal geschieden als het er staat, tot op de jota dus.


quote:

Weet je, jij lijkt een beetje op de priester in het onderstaande verhaal.
Een priester woont in een polder, en op een gegeven moment breken de dijken van die polder door tijdens storm en hoog water, waarna het nog een kwestie van enkele uren is voordat de hele polder onder water komt te staan.
De priester bidt tot God, en krijgt het antwoord van God: "Vrees niet, ik zal je redden."
De priester staat bij zijn kerkje, als daar de eerste vluchtelingen langskomen in een bus. "Ga met ons mee, het water komt eraan" roepen de mensen in de bus.
"Nee, dat hoeft niet," zegt de priester, "God zal mij redden".
De bus rijdt door. Het eerste water komt bij de kerk aan, als er een paar brandweerwagens langskomen. Eén van de brandweermannen roept: "ga met ons mee, het water komt eraan." De priester weigert weer, met hetzelfde antwoord. Het water komt hoger en hoger, dus de priester klimt op het dak.
Dan komt er een boot aan met een aantal mensen, die ook weer zeggen: "kom in de boot en ga met ons mee." Maar weer zegt de priester: "Nee, ga maar. God zal mij redden."
Maar als ten slotte de kerk ook helemaal onder water staat, en de priester vermoeid raakt, verdrinkt de priester.
In de hemel aangekomen vraagt de priester aan God: "God, waarom hebt u mij niet gered?", waarop God antwoord: "Ik heb een bus naar je toegestuurd, ik heb de brandweer naar je toegestuurd, ik heb een boot naar je toegestuurd, hoeveel reddingspogingen had je nog meer willen hebben dan?"

Leuke anekdote, maar zie hem beter zo.

Wanneer Jezus komt voor de opname om zijn ware gemeente op te halen en te ontmoeten in de lucht en de wolken, zullen sommige gristenen (geen christenen) niet worden opgenomen. Zij blijven achter met de vraag waarom. Dan zal misschien het antwoord wel eens kunnen zijn van Christus, het stond toch in de Schrift? Het is toch door vele broeders van je uitgelegd verwijzend naar de Schrift. Maar je wilde toch niet? Je wilde toch wachten op Mijn wederkomst als Messias? Aleen is DIE wederkomst niet voor christenen maar voor de Joden en zal dat pas na de grote verdrukking plaatsvinden..... Laat je mee verdrukken met Mijn Oogappel, Mijn volk israel, kies NU hun zijde en je zal gered worden......

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Bijbelgebruik volgens Learsi
« Reactie #250 Gepost op: februari 13, 2013, 06:36:43 pm »

quote:

small brother schreef op 13 februari 2013 om 14:33:
[...]

Niet "christenverbond", maar: een nieuw verbond, met een zoveel uitnemender bediening van eens beteren verbonds Middelaar, hetwelk in betere beloftenissen bevestigd is.

1. Dus: Het eerste verbond is verouderd. Het nieuwe verbond is bevestigd, met betere voorwaarden, en betere beloftenissen. Ook een nieuw verbond heeft verbondsvoorwaarden.
Kun je mij alstjeblieft die voorwaarden beschrijven?
Wat wordt geeist? Welke wet geldt? Wat wordt beloofd?

2. Ten tweede is dus de vraag of het oude verbond gebroken is.
Zal God zijn verbond verbreken? Nee.
Als je gelooft dat het nieuwe verbond betekenis heeft, en het oude de verdwijning nabij, dan moet het oude verbond dus wel vervuld zijn.
Iets anders is niet mogelijk.

Inderdaad is het oude vebond dat G-d Persoonlijk heeft gesloten met Zijn Oogappel Israel niet verbroken, want G-d verbreekt Zijn Woord nooit.

maar G-d beloofd dat hij in het einde der tijden een nieuw verbond zal sluiten met Zijn volk Israel. Geheel het Verbond zal van Hem Zelf uitgaan! Dit zal G-d pas kunnen gaan doen zonder Zijn Woord te verbreken, als de wereld van nu in het einde der tijden niet meer op de huidige manier bestaat, het 1000 jarig vredesrijk dus.

small brother

 • Berichten: 1309
  • Bekijk profiel
Bijbelgebruik volgens Learsi
« Reactie #251 Gepost op: februari 13, 2013, 07:02:07 pm »
Wat je zegt is dus:
1. Het oude verbond is niet vervuld, maar geldig.
2. God heeft géén nieuw verbond gesloten met Israël.
3. Als God het nieuwe verbond afsluit vóór  het duizend-jarig vredesrijk, dan verbreekt Hij Zijn Woord.

Som ik het correct op?
« Laatst bewerkt op: februari 13, 2013, 11:31:00 pm door small brother »

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Bijbelgebruik volgens Learsi
« Reactie #252 Gepost op: februari 14, 2013, 12:51:33 pm »

quote:

small brother schreef op 13 februari 2013 om 19:02:
Wat je zegt is dus:
1. Het oude verbond is niet vervuld, maar geldig.

Het oude verbond is inderdaad niet opgeheven, maar vervuld door Jezus. Alleen Hij heeft de Joodse Wet geheel uitgevoerd.

quote:

2. God heeft géén nieuw verbond gesloten met Israël.

Voor de afstammelingen van Jacob, het ware Israël zal dat zo zijn TODAT G-d Zelf de verblinding over het evangelie wegneemt en hem de geest van geloof schenkt in de laatste dagen.

quote:

3. Als God het nieuwe verbond afsluit vóór  het duizend-jarig vredesrijk, dan verbreekt Hij Zijn Woord.
Nee want dan is het einde der tijden een feit en begint het 1000 jarige vredesrijk. Dan worden juist de vele Eeuwige Beloften voor Israël vervuld.