Auteur Topic: Hoe zit het met dopen en met de kinderdoop?  (gelezen 21201 keer)

small brother

 • Berichten: 1309
  • Bekijk profiel
Hoe zit het met dopen en met de kinderdoop?
« Reactie #150 Gepost op: februari 13, 2013, 12:17:51 pm »

quote:

learsi schreef op 13 februari 2013 om 11:45:

Klopt. Maar dat wil niet zeggen dat de Heilige Geest uit ons verdwijnt, nadat Deze na de correcte doop als bevestiging van ons geloof eenmaal eeuwig in ons is komen wonen.

Maar wat je beschrijft komt veel meer voor bij ons traditionele christenen, omdat we door de onjuiste kinderdoop de Heilige Geest niet (permanent) ontvangen en dus alleen maar net als de Joden in het OT, tijdelijk vol kunnen worden van de Heilige Geest.

Dit is ook een duivelse zet van je small brother ! Het past niet bij jou niveau.
God heeft israel opzettelijk verblind voor het evangelie, niet om ze tegen te houden aan de poorten van de hemel, maar juist omdat Hij voor het volk Israel al de hemelse poorten heeft opengezet, door middels Christus Zijn volk israel zalig te maken. Dus de zonden te bedekken en deze niet toe te rekenen.

Wij christenen delen niet in de Beloften speciaal voor het volk Israel, dat is nu juist het punt van vroom inpikken van de beloften.
Want als we alles samen delen zouden, waarom deelt de christelijke kerk dan niet in de vele straffen en vervloekingen die Israel heeft ontvangen? Waarom blijven die dan wel bij de Joden volgens onze kerktheologie?

Het illegaal en achterbaks beloften inpikken van degenen wie ze toebehoren is niet christelijk !

Laten we aub niet de Joden trachten te onderwijzen over de profetieen uit het OT, zeker niet als we daar onze misleidende kerktheologie gaan bijhalen ipv wat de Schrift werkelijk zegt.

Omwille van het overzicht in een ander deel verder.

Lezing van jouw woorden, bevestigen mij in mijn woorden.
Ik bestrijd dat je jouw Derde Verbond hebt aangetoond.
Dat heb je niet. Ik rust in mijn geplaatste woorden.

En al was het dat al je overige woorden goud waren, gewogen op engelen-schalen, zolang je een onbijbels verbond wrikt tussen het eerste en tweede verbond in, breek je het eerste en ook het tweede verbond.

Ik hoef jou niet te overtuigen. Maar ik wil het graag.
Ik kan jou ook niet overtuigen volgens je eigen leer.
Maar ik breng de zichzelf dragende overtuigingskracht van de waarheid,
vanuit mijn perspectief.

Vanuit mij perspectief is de waarheid voldoende belicht geworden.
En dat is heel wat, omdat er best wel veel onjuistheid en misleiding voorbijgekomen is.

We hoeven er geen welles-nietes van maken.
De rest is aan ons geweten, en aan
de geesten die komen en gaan;
en het oordeel is aan God.
« Laatst bewerkt op: februari 13, 2013, 12:21:46 pm door small brother »

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Hoe zit het met dopen en met de kinderdoop?
« Reactie #151 Gepost op: februari 13, 2013, 12:35:48 pm »

quote:

small brother schreef op 13 februari 2013 om 01:27:
De doop is de doop. Wat gebeurt, dat gebeurt. Dat was in de eerste gemeente zo en nu ook. Wat goed is kan beter. Wat fout is moet anders. Maar de doop bijft de doop. Voor de een is het een beleving, voor de ander een teken, voor weer een ander een gave van de Geest. Maar kenmerk is, dat het van God is. Accepteer dat. En waar mensen de dienst uitmaken, wordt God geknecht. Maar de mens heeft gezag gekregen om de zaken in de kerk te ordenen en te regelen. Een anders dienstknecht moet jij van afblijven, en ik ook. Een andere gemeenschap moet jij van afblijven en ik ook.

Ik wijs alleen op de Schrift small brother, waar het allemaal duidelijk staat. Wie dat leest en meer gezag toekent aan de Schrift dan aan kerkleer en theologie, zal in actie komen. Wie meer gezag toekent aan de theologie dan aan de Schrift zal het negeren.
De feiten staan opgesomd, niemand kan meer zeggen dat ie het niet wist.

In mijn eigen zeer orthodoxe kerk geven enkele mij visie over de doop ook toe als ik ze de verzen aan rijk. Maar ze kunnen niets veranderen want dan vallen we niet meer onder ons kerkinstituut. Alsof DAT belangrijk is? :? Met alle respect, maar daarmee zijn het in "mijn kerk" meer volgelingen van de "kerk" dan van Christus.

quote:

Maar wel is gemeenschapszin relevant: Jouw gedachten over trouw bewijzen aan joden, zul je ten eerste en ten meeste bewijzen aan je geloofsbroeders. Dat zijn zij waar je zo onophoudelijk op loopt te schelden en te foeteren.

Neem de profeten als voorbeeld, die moesten ook harde woorden gebruiken om de vastgeroeste kliek wakker te schudden. De verwijten waren toen hetzelfde small brother, alleen waren de gevolgen voor hen veel ernstiger dan voor mij. Dus ik scheldt geen broeders uit, maar ik probeer ze wakker te schudden uit hun theologische slaap.

quote:

Want zij zijn broeders in het geloof. Ook al haat je hun werken
je zult hun geloof moeten beproeven. en je liefde als broeder aan hun moeten bewijzen. Want zij zijn de kleinen in het koninkrijk van God, in welke jij je al voelt gearriveerd en bevestigd. Jouw kleine broeders.

Ik haat niets, ook de werken niet van mijn broeders die zijn vastgeroest in hun kerktheologie. Als dat zo zou zijn, was ik gewoon naar een andere gemeente gegaan nadat ik door Jezus als verloren schaapje door toedoen van misleidende kerkleer,ben teruggehaald. De gemakkelijkste keuze zou voor mij zijn geweest om liefdeloos mijn biezen te pakken en mijn traditionele mede-kerkgangers in hun sop te laten gaarkoken. Maar juist de liefde voor mijn traditionele broeders laat mij dat niet doen.

quote:

Maar de joden zijn geen broeders in het geloof. En weet je waarom niet? Omdat zij geen broeder in de Heere Christus zijn. Simpel zat.

Hebben de Joden dan niet dezelfde Vader G-d als ons?
Beter nog, hebben wij christenen uit de heidenen niet het geluk dat wij dezelfde G-d, de G-d van israel mogen aanbidden, dan de Joden?
Zegt G-d Zelf niet daarover in Romeinen 3
29 Of is God alleen de God van Joden? En niet ook van heidenen? Ja, ook van heidenen.
--> G-d de Vader, de G-d van israel was een G-d alleen van de Joden. Maar in Christus is G-d de Vader nu OOK een G-d van ons heidenen. Niet in plaats van de Joden, maar slechts OOK. Als G-d van israel, G-d van de Joden is Hij door Christus nu OOK een G-d van de heidenen.

30 Het is toch immers één en dezelfde God, Die besnedenen rechtvaardigen zal uit het geloof en onbesnedenen door het geloof.
--> Een Vader G-d dus, die OOK onze G-d van de heidenen wil zijn door Christus, en daarmee een G-d de Vader van besnedenen en OOK onbesnedenen.

Als we nu Dezelfde Vader hebben, zijn Joden en Christenen dan geen broeders? Het is een schande wie anders beweert !

quote:

Met een jood kun jij absoluut geen avondmaal vieren. Want zij erkennen Christus niet als hun tegenwoordige Hoofd. In het principe is het simpel zat.

Laten we niet beginnen over de vele verkeerde leer in onze traditionele kerken aangaande het avondmaal, de vele toegevoegde menselijke onbijbelse regels hieromtrent. maar dat is een ander topic, waar ik geen tijd voor heb, gezien de komende vakantie volgende week.

quote:

Prima dat je een wilsbeschikking nodig acht. Erg begrijpelijk. Erg menselijk. Erg individualistisch. Erg modern. Maar dit is gewoon niet wat er is geprofeteerd. Geprofeteerd is de genade voor wie in ellende, Gods genade aanneemt. Tot verlossing. De Genade IS er.  En het aannemen dat doe je zelf.
Alleen deze vers al laat je ongelijk hierin zien. De Schrift zegt duidelijk anders.
Romeinen 9
15 Want Hij zegt tegen Mozes:  Ik zal Mij ontfermen over wie Ik Mij ontferm en zal barmhartig zijn voor wie Ik barmhartig ben.
16 Zo hangt het dan niet af van hem die wil, ook niet van hem die hardloopt, maar van God Die Zich ontfermt.
18 Dus Hij ontfermt Zich over wie Hij wil, en Hij verhardt wie Hij wil.

--> G-d ontfermt Zich tegenover wie Hij wil.
Dat vele Christenen menen dat we G-d kunnen voorschrijven dat G-d Zich over alle mensen ontfermen zal zegt meer over sommigen van ons Christenen.

quote:

Hoewel God het dan toch in ons werkt. Kun jij dan nog bij al die wilsbeschikkingen van boven en van beneden nog wijs worden wie het stuur heeft? Niet de mens. Dus wat is dan het belang om de wilsbeschikking van de mens centraal te stellen? Elke gelovige weet toch dat hij God elk uur en elk kwartier en elke minuut moet blijven volgen en het eigen vlees moet blijven afsterven? En zelfs in die snoeiharde strijd tegen het vlees, weten we dat wij het niet zelf hoeven te doen in eigen kracht maar in de kracht van de Geest. Wie is de Geest? Niet ik. Niet jij. Wat praat je dan over contracten? Wat is je belang? Stel je liever meer open voor de geest van de relevante bijbelteksten.

Dat is wederzijds, stel je open voor de Heilige Geest small brother, laat je dopen op de correcte wijze zoals de Schrift voorschrijft en schenk het gezag aan het Woord van G-d boven de kerktheologie. De hemel zal dan voor je opengaan. Niet langer zal het slechts allemaal theorie voor je zijn, maar praktijk.

quote:

Ja, dat vind ik nou "mooi". :nee: De joden hebben geen verbond nodig, maar een eenzijdige belofte volstaat. Maar de christenen moeten eerst een contract sluiten met God.
Precies, want Christus heeft met Zijn Offer aan het Kruis Zijn volk israel zalig gemaakt ! De verzen heb ik je veelvuldig geschonken.

quote:

Matteus 1:21 en zij zal een Zoon baren, en  u zult Hem de naam Jezus geven, want  Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.
Lucas 1
67 En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde:
--> Hier werd Zacharias al tijdelijk gevuld met de Heilige Geest.
68 Geprezen zij de Heere, de God van Israël, want Hij heeft naar Zijn volk omgezien en er verlossing voor tot stand gebracht.
-->Heeft verlossing tot stand gebracht voor Zijn Volk israel. Is voltooid dus.
69 En Hij heeft een hoorn van zaligheid voor ons opgericht in het huis van David, Zijn knecht,

Jesaja 53
8 Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen,
en wie zal Zijn leeftijd uitspreken?
Want Hij is afgesneden uit het land van de levenden.
Om de overtreding van mijn volk is de plaag op Hem geweest.

--> Het kruisoffer was omwille van de overtredingen van het volk van G-d, israel, Zijn volk. Immers wij heidenen kenden nog geheel niets en waren zeer veraf van G-d.
--> De plaag op Zich genomen vanwege de overtredingen van Zijn volk israel. Niet van de heidenen.

Johannes 11
50 en u overweegt niet  dat het nuttig voor ons is dat één mens sterft voor het volk, en niet heel het volk verloren gaat.
51 Dit zei hij echter niet uit zichzelf, maar als hogepriester van dat jaar profeteerde hij dat Jezus sterven zou voor het volk,

--> Jezus stierf voor Zijn Volk israel.


Omdat G-d deze genade als het ware weggeeft aan Zijn Volk israel dat worstelde met de wet doen, heeft Hij in al Zijn barmhartigheid deze genade OOK aan ons uit de heidenen verleent. Met dat verschil dat we ervoor een contract moeten tekenen. Immers de Joden hadden al een Eeuwig contract met Eeuwige Beloften waarvoor G-d Persoonlijk door het vuur is gegaan, terwijl wij uit de heidenen NIETS hadden en NIETS waren.


quote:

Sorry Learsi, maar dit lijkt rechtstreeks uit de kokers te komen van de schriftgeleerden. Niet uit de gemeente van Christus. Dat is: Het komt Niet uit de bijbel. Want het is theologie dat het christendom een niet-joodse sekte is die geënt is op het oude joodse geloof. Net als de Islam. Maar het in één verlengde zetten van die sekte als voortzetting van dat oude joodse geloof, dat is pure heiligschennis. In die theologie.

Zie boven small brother, je vergelijking raakt kant noch wal. De Schrift spreekt hier en niet de kerktheologie.

quote:

Immers: jij bent ook een jood door afstamming

Als kind ben ik aangenomen small brother, net als jij, maar geen echte fysieke afstammeling van het volk israel of Abraham.


quote:

Sorry, maar ik vind dit hier niet een wezenlijk punt. Het wezenlijke is het geloof. Gehoorzaamheid volgt uit het geloof.

Precies, en in gehoorzaamheid zouden we moeten dopen zoals de Schrift het ons toont en niet op een foute wijze zoals de kerkvaders ons wijsgemaakt hebben met hun theologie.

quote:

Maar het wezenlijke van het geloof wegdoen of toedoen op basis van elementen van vorm, dat gaat mij een station tever. Een jood brandoffert, en dan is het voor hem goed, maar God zegt: Ik heb geen lust aan uw brandofferen: want Ik wil geloof en barmhartigheid. Zie je, dat is nou oud-testamentisch zicht. Zou je dat niet mogen hebben, en kunnen omarmen?
Correctie, een Jood brandofferde !
Dat hoeft niet meer want Christus is juist voor het volk israel Ultieme offer geweest. Dus de oude offers vallen erbij in het niet en zijn onnodig.

Citaat
Het is Hand.11:15
En als ik begon te spreken, viel de Heilige Geest op hen, gelijk ook op ons in het begin. En ik werd gedachtig aan het woord des Heeren, hoe Hij zeide: Johannes doopte wel met water, maar gijlieden zult gedoopt worden met den Heiligen Geest.
Je aangedragen verzen gaan inderdaad niet over de doop in de Heilige geest voor ons christenen en je pleegt hiermee inderdaad vervangingsleer zoals je schrijft, door het op ons christenen onterecht toe te passen.
Dus vervangingsleer staat nergens in de Schrift zoals jij suggereert, maar vervangingsleer eigent zich onterecht profetieen voor israel toe. Een heus verschil !

Peter68

 • Berichten: 477
  • Bekijk profiel
Hoe zit het met dopen en met de kinderdoop?
« Reactie #152 Gepost op: februari 13, 2013, 06:58:29 pm »

quote:

learsi schreef op 12 februari 2013 om 13:09:
[...]

Gaitema, ik schreef dit niet met de intentie jou of wie dan ook te kwetsen, maar schrijft slechts zoals de Schrift het ons leert. Daarop wijs ik vervolgens.

Verbetering: je schrijft slechts wat de Schrift jou leert! En je wijst erop dat je iets anders leest dan een ander.

small brother

 • Berichten: 1309
  • Bekijk profiel
Hoe zit het met dopen en met de kinderdoop?
« Reactie #153 Gepost op: februari 15, 2013, 01:42:58 am »

quote:

learsi schreef op 13 februari 2013 om 12:35:
De feiten staan opgesomd.
Wie gezag toekent aan de Schrift, zal in actie komen.
Wie gezag toekent aan de theologie zal het negeren.

In mijn eigen kerk geven enkelen mijn visie ook toe.
Maar dan vallen we niet meer onder ons kerkinstituut.
Het zijn meer volgelingen van de "kerk" dan van Christus.

Je zegt dat mensen jou niet steunen.
Jij spreekt van jouw "feiten"en jou iets "toegeven";
wie "jouw visie" niet volgt, volgt Christus niet.
Maar wat je bewijst is dat de gemeente voldoende bestand is
tegen jouw heersende visie.

quote:

Ik probeer ze wakker te schudden uit hun theologische slaap.

Wie wakker wil schudden, gaat zelf niet slapen.
Wie de bazuin wil blazen, moet adem halen.
Ik schreef je deze post. Daarin noemde ik onzin-elementen van jouw versie van de vervangingsleer. Waarom hanteer je dat begrip dan nog tegen mij? Daarmee identificeer je mij met een begrip, waarvan ik bij voorbaat heb gezegd mij niet in te herkennen.  
En ik schreef je deze post, waarop je reageerde dat die post uitgaat van een inlijving van Israel in de Christenen. Lees het na; dat klopt niet.

Ik vind het jammer dat je wel druk bent met wakker schudden, maar minder aandacht geeft aan een goed begrip van het onderwerp.
Kun je niet een moment nemen van teruglezen? Wil je het niet nog een moment van studie waardig achten? Zal het zijn nog voor het scheiden van onze wegen en deze site? Het is voor een goed doel: begrip van een ander perspectief op het onderwerp.

quote:

Je aangedragen verzen gaan inderdaad niet over de doop in de Heilige geest voor ons christenen en je pleegt hiermee inderdaad vervangingsleer zoals je schrijft, door het op ons christenen onterecht toe te passen. Dus vervangingsleer staat nergens in de Schrift zoals jij suggereert, maar vervangingsleer eigent zich onterecht profetieën voor israel toe. Een heus verschil !

Ik benoem even wat je zegt:
1- Ik "pleeg" vervangingsleer.
2- Vervangingsleer "staat nergens" in de schrift.
3- Vervangingsleer = "onterecht toeëigenen" van profetieën

Je ziet hier hoe je omgaat met het begrip.
Ik heb je verteld dat ik mij er niet in herken.
Ik heb toegelicht het criminaliserende karakter ervan. In geestelijke termen past ook het woord "demoniserende" karakter.

Sta jezelf om vanuit je slaapstand in de actieve modus te komen.
En - als je dat hebt gedaan - lees dan het volgende:

Vervangingstheologie  = een woord van satan
Want van elke profetie komt een vervulling.
Niet iedereen zal die vervulling precies hetzelfde duiden.
En we weten dat één profetie soms een tweede ronde krijgt.
Want het blijft het Woord van God, en God is machtig Zijn Woord gestand te doen zovaak Hem dat behaagt.

Wie dan de vervulling ziet, die zegt: het is geschied, of het is vervuld. En hij zal God loven.  Maar niemand zal zeggen: het is afgenomen, of afgepikt. Niemand zal zeggen: je mag die vervulling niet zien, want die is exclusief gereserveerd voor iemand anders. Dat Kàn niemand verzinnen, behalve kwaadwillende geesten. Het boosaardige van het kwaad is hier deze, dat jij herkent wat er gebeurt. en je eigen gelijk ziet. Jij wordt dus bevestigt in je vooroordeel. Jij herkent de elementen van de leer. En als door een boze geest bevangen plak je er de label op: "vervangingsleer". Maar dat label is m.i. onjuist, en ongeestelijk. Wil je daar mee ophouden alstjeblieft?!. En dat kan ook, want ik geef je een nieuwe naam: Vanaf nu heet mijn leer bij jou: Vervullingsleer. Als je na deze post nog eens komt met anti-vervangingsbombastische retoriek, dan krijg je van mij een schopje: http://setpro.com/forums/images/smilies/kickass.gif dat zal dan tussen ons voldoende communicatie zijn om je terug te wijzen op dit moment: http://www.trotsevaders.nl/wp-content/uploads/kick-butt-ass-swift-kicking.gif

Alstjeblieft ! :+

Voor het gebruiken van de term "Vervangings-leer"  :+Vervullingsleer
Dan nu de toelichting. De vervullingsleer leert dat er vervulling plaatsvindt van de profetieën uit de bijbel. Alle profetieën. En de Vervullingsleer is niet van mijzelf maar van God. Want De Heilige Schrift leert ons:

Joz.21:43-45 Alzo gaf de HEERE aan Israël het ganse land, dat Hij gezworen had hun vaderen te geven, en zij beërfden het, en woonden daarin.
En de HEERE gaf hun rust rondom, naar alles, wat Hij hun vaderen gezworen had; en er bestond niet één man van al hun vijanden voor hun aangezicht; al hun vijanden gaf de HEERE in hun hand.
Er viel niet één woord van al de goede woorden, die de HEERE gesproken had tot het huis van Israël; het kwam altemaal.

dus: Alles was vervuld.
Joz.24:2 Alzo zegt de HEERE, de God Israëls: Over gene zijde der rivier hebben uw vaders van ouds gewoond, namelijk Terah, de vader van Abraham, en de vader van Nahor; en zij hebben andere goden gediend. Toen nam Ik uw vader Abraham van gene zijde der rivier, en deed hem wandelen door het ganse land Kanaän; Ik vermeerderde ook zijn zaad en gaf hem Izak.
12  ...niet door uw zwaard, noch door uw boog. Dus heb Ik u een land gegeven, waaraan gij niet gearbeid hebt, en steden, die gij niet gebouwd hebt, en gij woont in dezelve; gij eet van de wijngaarden en olijfbomen, die gij niet geplant hebt.

quote:

14 En nu, vreest den HEERE, en dient Hem in oprechtheid en in waarheid; en doet weg de goden, die uw vaders gediend hebben, aan gene zijde der rivier, en in Egypte; en dient den HEERE.
15 Doch zo het kwaad is in uw ogen den HEERE te dienen, kiest u heden, wien gij dienen zult; hetzij de goden, welke uw vaders, die aan de andere zijde der rivier waren, gediend hebben, of de goden der Amorieten, in welker land gij woont; maar aangaande mij, en mijn huis, wij zullen den HEERE dienen!

16 Toen antwoordde het volk en zeide: Het zij verre van ons, dat wij den HEERE verlaten zouden, om andere goden te dienen. Want de HEERE is onze God; Hij is het, Die ons en onze vaderen uit het land van Egypte, uit het diensthuis heeft opgebracht, en Die deze grote tekenen voor onze ogen gedaan heeft, en ons bewaard heeft op al den weg, door welken wij getogen zijn, en onder alle volken, door welker midden wij getrokken zijn.
18 En de HEERE heeft voor ons aangezicht uitgestoten al die volken, zelfs den Amoriet, inwoner des lands. Wij zullen ook den HEERE dienen, want Hij is onze God.

19 Toen zeide Jozua tot het volk: Gij zult den HEERE niet kunnen dienen, want Hij is een heilig God; Hij is een ijverig God; Hij zal uw overtreding en uw zonden niet vergeven. Indien gij den HEERE verlaten en vreemde goden dienen zult, zo zal Hij Zich omkeren, en Hij zal u kwaad doen, en Hij zal u verdoen, naar dat Hij u goed gedaan zal hebben.
21 Toen zeide het volk tot Jozua: Neen, maar wij zullen den HEERE dienen. Jozua nu zeide tot het volk: Gij zijt getuigen over uzelven, dat gij u den HEERE verkoren hebt, om Hem te dienen.
En zij zeiden: Wij zijn getuigen.

23 En nu, doet de vreemde goden weg, die in het midden van u zijn, en neigt uw harten tot den HEERE, den God van Israël. En het volk zeide tot Jozua: Wij zullen den HEERE, onzen God, dienen, en wij zullen Zijner stem gehoorzamen.

25 Alzo maakte Jozua op dienzelven dag een verbond met het volk; en hij stelde het hun tot een inzetting en recht te Sichem. En Jozua schreef deze woorden in het wetboek Gods; en hij nam een groten steen, en hij richtte dien daar op onder den eik, die bij het heiligdom des HEEREN was.
27 En Jozua zeide tot het ganse volk: Ziet, deze steen zal ons tot een getuigenis zijn; want hij heeft gehoord al de redenen des HEEREN, die Hij tot ons gesproken heeft; ja, hij zal tot een getuigenis tegen ulieden zijn, opdat gij uw God niet liegt.

Dus, wat is de les voor de vervullingsleer:
1. God doet zijn Woord gestand
2. God vernieuwt het verbond
3. Verbond = belofte en eis
4. Het volk vernieuwt de trouw; het kiest
5. Een teken wordt opgericht. Een hoeksteen.
6. Rust is er zolang het werk van de Heere wordt onthouden (vers 31)
7. In Christus is vervulling; en het verbond wederom vernieuwd.

Moraal van de vervullingsleer
Er is een keuze te maken en die keuze is Gods verlossing door Christus. Die keuze is een keuze voor God, en voor de profetieën en voor weg van de belofte aan Abraham. Alle beloften worden vervuld, maar de meeste van de meeste beloften is de belofte van Verlossing in Christus. Alleen het leven van Jezus Christus en de liefde die hij in onze harten geeft door de heilige Geest, stellen ons in staat om in goddelijke liefde te leven. Onze liefde voor God kan niet uit onszelf komen. God trekt ons naar zich toe om hem lief te hebben door zijn Geest. Dit is het eerste grootste gebod. Alleen als wij hem liefhebben, hebben wij anderen lief. Dat is het tweede grootste gebod. Als het op gerechtigheid aankomt als gevolg van het houden van deze twee grootste geboden, kan alleen zijn gerechtigheid ons redden, die hij ons vrijelijk aanbiedt na zijn dood aan het kruis en opstanding. Onze eigen gerechtigheid kan dat niet.
En de wet van Mozes kan dat ook niet.

Consequentie van de vervullingsleer - Steen van aanstoot
De vervullingsleer is dat alle profetieën worden vervuld. Dus ook de minder pleasante vervullingen. De bijbel leert dat er een concrete vervulling komt, die ook gekomen is ten tijde van Keizer Augustus, door middel van een verlossing die een steen van aanstoot zal zijn en een bron van ergernis. De vervullingsleer, leert dat dat zal geschieden. Als onmiskenbaar de steen van aanstoot een onderdeel uitmaakt van de vervullingen, dan moet dat ook vervuld worden. DE steen van aanstoot Christus, is dus een vervulling. En die steen MOET ook erkend worden als vervulling. Vanzelfsprekend; anders is de vervulling niet uitgekomen; en dan zou de profetie tot leugen geworden zijn.

Toepassing van de vervullingsleer
Luk.24:44 En Hij zeide tot hen: Dit zijn de woorden, die Ik tot u sprak, als Ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden, wat van Mij geschreven is in de Wet van Mozes, en de Profeten, en Psalmen.

Toen opende Hij hun verstand, opdat zij de Schriften verstonden. En zeide tot hen: Alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden, en van de doden opstaan ten derden dage; En in Zijn Naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden, onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuigen van deze dingen.

En ziet, Ik zende de belofte Mijns Vaders op u; maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. (→ Hand. 2:4 En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.)

quote:

Vervullingsleer:
De verzen in het Oude Testament zijn de profetie; de verzen in het Nieuwe Testament de vervulling. Kijk er zelf maar eens naar!

•Geboren uit een maagd (Jesaja 7:14; Matteüs 1:21-23)
•Een afstammeling van Abraham (Genesis 12:1-3; 22:18; Matteüs 1:1; Galaten 3:16)
•Van de stam van Juda (Genesis 49:10; Lucas 3:23, 33; Hebreeën 7:14)
•Van het huis van David (2 Samuël 7:12-16; Matteüs 1:1)
•Geboren in Betlehem (Micha 5:2, Matteüs 2:1; Lucas 2:4-7)
•Naar Egypte meegenomen (Hosea 11:1; Matteüs 2:14-15)
•Het doden van de baby's door Herodus (Jeremia 31:15; Matteüs 2:16-18)
•Gezalfd door de Heilige Geest (Jesaja 11:2; Matteüs 3:16-17)
•Aangekondigd door de boodschapper van de Heer (Johannes de Doper) (Jesaja 40:3-5; Maleachi 3:1; Matteüs 3:1-3)
•Zou wonderen verrichten (Jesaja 35:5-6; Matteüs 9:35)
•Zou goed nieuws prediken (Jesaja 61:1; Lucas 4:14-21)
•Zou in Galilea prediken (Jesaja 9:1; Matteüs 4:12-16)
•Zou de Tempel zuiveren (Maleachi 3:1; Matteüs 21:12-13)
•Zou Zichzelf 173,880 dagen na de verordening om Jeruzalem te herbouwen als koning presenteren (Daniël 9:25; Matteüs 21:4-11)
•Zou Jeruzalem als koning op een ezel binnengaan (Zacharia 9:9; Matteüs 21:4-9)
•Zou door de Joden worden afgewezen (Psalm 118:22; I Petrus 2:7)
•Stierf een vernederende dood (Psalm 22; Jesaja 53) met hierbij:
1.afwijzing (Jesaja 53:3; Johannes 1:10-11; 7:5,48)
2.verraden door een vriend (Psalm 41:9; Lucas 22:3-4; Johannes 13:18)
3.verkocht voor 30 zilverstukken (Zacharia 11:12; Matteüs 26:14-15)
4.zweeg tegen Zijn aanklagers (Jesaja 53:7; Matteüs 27:12-14)
5.werd bespot (Psalm 22: 7-8; Matteüs 27:31)
6.geslagen (Jesaja 52:14; Matteüs 27:26)
7.bespuugd (Jesaja 50:6; Matteüs 27:30)
8.Zijn handen en voeten werden doorboord (Psalm 22:16; Matteüs 27:31)
9.werd met dieven gekruisigd (Jesaja 53:12; Matteüs 27:38)
10.bad voor Zijn vervolgers (Jesaja 53:12; Lucas 23:34)
11.Zijn zij werd doorboord (Zacharia 12:10; Johannes 19:34)
12.kreeg gal en azijn te drinken (Psalm 69:21, Matteüs 27:34, Lucas 23:36)
13.geen gebroken botten (Psalm 34:20; Johannes 19:32-36)
14.begraven in de graftombe van een rijk mens (Jesaja 53:9; Matteüs 27:57-60)
15.er werd om Zijn kleren geloot (Psalm 22:18; Johannes 19:23-24)
•Zou uit de dood opstaan!! (Psalm 16:10; Marcus 16:6; Handelingen 2:31)
•Steeg op naar de Hemel (Psalm 68:18; Handelingen 1:9)
•Zou aan de rechterhand van God zitten (Psalm 110:1; Hebreeën 1:3)
Bron
Toepassing van de Vervullingsleer - landbeloften
Gods wonderlijke raad is voor ons verborgen. Specifiek voor de  joden gelden verborgenheden. Maar dat is geen excuus om de verbondsdaden te negeren en de weg van Mozes en de profeten te verlaten. Want alle profeten getuigen van bekering en terugkeer tot God. Alle profeten getuigen van bekeringsgezindheid en een geestelijke duiding van al het werkelijke en een geestelijke roeping tot geloof. Dat is niets van een nieuwe bedeling, maar van de alleroudste bedelingen. Daarom leidt elke weg van bekeringsgezindheid en volgen van God naar de verbondsvernieuwing in Christus.

Fantoom-pijn
De vervangingsleer is een fantoom-begrip. Want de vervangingsleer heeft géén aanhangers, maar wel anti-predikers die daarmee aanvallen uitoefenen op de Gemeente van Christus. Dat gaat zover dat ook jij tegen mij hebt gezegd dat ik moet kiezen: ofwel God heeft gelogen, ofwel de wederopgerichte staat Israël is een bewijs van Gods waarheid. "Wànt God had het immers beloofd", zo zeg jij. Hoe ontrouw! Het is in het geloof dat David spreekt dat God vervullig geeft en dat vervulling reeds is gewaarborgd door Gods kracht en majesteit, en dat het enige dat benodigd is, de versterking is van de wankelende voet (David) en de zwakke knieën (Paulus).

Trouw en geloof is dat niets wordt vervangen, dat niet is vervuld. Alles wordt vervuld. De kern van het probleem is niet dat wie vervulling ziet, dat van anderen afpakt. Maar de kern van het probleem is dat sommigen die de vervulling zien, dat niet goed genoeg vinden. "Hij vindt zichzelf niet waardig genoeg aan die vervulling deel te nemen". Ik noemde dit eerder enkele malen en ik citeer met die woorden de Schrift. En de realiteit is dan een steen van aanstoot. Maar God heeft deze tot hoofd des hoeks gelegd. Dus of je nu wel of niet wacht op nadere vervullingen: de hoeksteen is opgericht. De hoeksteen is de sleutel en de deur. En bekering is de weg van weleer. Niets anders.

De oorzaak van de fantoom verschijning is de pijn. Fantoom-pijn. Want de joden zijn verdrukt en het heil is naar de heidenen gegaan. En God heeft gezegd dat de joden met blindheid geslagen zullen worden. En in ergernis klampt de jood zich vast aan beloften die de reeds vervulde en algemeen erkende vervullingen voorbijgaan. Maar dat kàn niet. De vervullingsleer zegt dat alle vervullingen er zijn zullen. De eerste en ook de laatste. Niemand wordt buitengesloten. Niemand krijgt niet wat hem was beloofd. Maar het doet pijn. Zelfs de grootste van alle profeten (Johannes de Doper), kreeg het te horen: Zie wat er staat. Hoor wat er is gezegd. Ken de profeten. En zalig is wie zich niet ergert aan de vervulling in Christus. De pijn is dus niet echt. Want Christus is er evenzo voor de jood als voor de griek. Maar de voorstelling van zaken en de eigen traditie van heiligheid, die wordt zonder meerwaarde. De rijkdom van Gods volk te zijn, blijkt een diensthuis. En de vrijheid die uit dat diensthuis leidt, die doet vreselijk pijn. Want een jood rust in de wet. De jood is gearriveerd. Inderdaad op dezelfde wijze als christenen soms zichzelf gearriveerdheid toerekenen.

Gods bedekking
De vervullingsleer ontkent niet de moeite van de joden. En de vervullingsleer pakt ook nog niet één belofte af. Maar zij vraagt om consequentheid. De bedekking is van de tempel en van het heilige der heilige afgenomen. Er is iets nieuws: De Geest wordt losgelaten over heel de wereld. Niet meer alleen de heiligen en de rechtvaardigen zullen worden gevoed door de Geest. Maar heel de wereld, evenzoveel als Jezus Christus willen aannemen, worden ook gevoed. Niet in graden van rechtvaardighed. Niet in maten van goede werken. Niet in termen van rechte leer. Maar in een wonderlijke vrije gang van de Geest waarbij God genadig verkiezend gaat over de wereld en hier en daar en overal Zijn Geest doet raken en levendscheppende werken brengt tot stichting van losse zielen en redding van een enkeling, tot complete volken van eenstemmige gelovigen. Er is dus geen bedekking. Niet van de kant van God. Niet voor de armzalige, en verlorene, en zwakken van geest en gestel. Maar wèl voor de gearriveerde en de vertrouwende op mensenwerken en de rustende op goede werken. Er is bedekking voor het beredenerende verstand. Er is een bedekking voor wie rust in de bloedverwantschap met Abraham. En dat moet ook want dat is geprofeteerd: uit het geloof alleen zijn zij gerechtvaardigd. Dat is: zonder geloof, geen rechtvaardiging.

Rechtvaardige joden
Een jood die christus kent, maar hem niet wil aannemen omdat de ergernis hem te groot is, is geen rechtvaardige jood. Want de rechtvaardige keert zich tot God. De vervullingsleer leert dat ook de verlossingsprofetieën van de joden zullen uitkomen. En deels of geheel uitgekomen zijn. Het principe is nu dat wie inzicht krijgt, zich bekeert tot God. Dat is vanaf Adam zo geweest, en ook nog niet één profeet heeft dat anders geleerd. Dus de weg van de jood en ook van de griek is altijd om zich tot God te blijven bekeren. De vervullingen dienen een doel: namelijk om de gelovigen te versterken in het leven, en ook te bevestigen als de tijd verstreken is. Een rechtvaardige zal daarom nooit verzinnen om een gedeelte van de profeten over te slaan, of buiten toepassingsbereik te verklaren. Dat kan niet. Want de profeet is niet de issue. De issue is: om recht te staan voor God. Jona had niks te zoeken in Ninevé. God is een God van Israël. Maar als God de mens roept, dan heeft de mens te buigen en te antwoorden. En Ninevé boog. Het zal dus best onzeker zijn of heel de schepping kennis heeft van God. Maar wie God leert kennen, die buigt. En die zal zich niet uit onvrede of ergernis verre houden van het heil dat door God is toebereid. Dat is in het bekeringsgezinde geloof ondenkbaar.

Rechtvaardige mensen.
Maar voor de joden is er troost. Ten eerste blijft God werken aan zijn schepping en zijn verbond en Zijn kinderen. Tot in het duizendste geslacht van hen die Hem liefhebben. En de genade gaat voorop. Er is in de nieuwe bedeling dus "geen man overboord". De rijkdom is dat juist in Christus heel de schepping nieuwe betekenis en nieuwe duiding heeft gekregen. Daarom zal elke duiding van Gods Woord moeten gebeuren in samenhang met de geboorte en het lijden en de opstanding van Jezus Christus.

Antwoord voor Learsi
Zeg jij Vervangingsleer, dan zeg ik vervullingsleer.
Zeg jij: er staat geschreven, dan zeg ik: alles met het oog op Christus.
Zeg jij: belofte aan het zaad, dan zeg ik: belofte aan het Zaad.
Zeg jij: van Sara zijn zij, dan zeg ik: neen, maar van Hagar zijn zij !
Zeg jij: God is vóór Israël, dan zeg ik: Geenszins is God voor onbesnedenen van hart !
Zeg jij: steun voor Israël; dan zeg ik met "de hand van Paulus:
Indien iemand den Heere Jezus Christus niet liefheeft, die zij een vervloeking; Maranatha!"  
 

quote:

VERVULLINGSTHEOLOGIE   Zacharia 13
1 Te dien dage zal er een fontein geopend zijn voor het huis Davids, en voor de inwoners van Jeruzalem, tegen de zonde en tegen de onreinigheid.
2 En het zal te dien dage geschieden, spreekt de HEERE der heirscharen, dat Ik uitroeien zal uit het land de namen der afgoden, dat zij niet meer gedacht zullen worden; ja, ook de profeten, en den onreinen geest zal Ik uit het land wegdoen.
3 En het zal geschieden, wanneer iemand meer profeteert, dat zijn vader en zijn moeder, die hem gegenereerd hebben, tot hem zullen zeggen: Gij zult niet leven, dewijl gij valsheid gesproken hebt in den Naam des HEEREN; en zijn vader en zijn moeder, die hem gegenereerd hebben, zullen hem doorsteken, wanneer hij profeteert.
4 En het zal geschieden te dien dage, dat die profeten beschaamd zullen worden, een iegelijk vanwege zijn gezicht, wanneer hij profeteert; en zij zullen geen haren mantel aandoen, om te liegen;
5 Maar hij zal zeggen: Ik ben geen profeet, ik ben een man, die het land bouwt; want een mens heeft mij daartoe geworven van mijn jeugd aan.
6 En zo iemand tot hem zegt: Wat zijn deze wonden in uw handen? zo zal hij zeggen: Het zijn de wonden, waarmede ik geslagen ben, in het huis mijner liefhebbers.
7 Zwaard! ontwaak tegen Mijn Herder, en tegen den Man, Die Mijn Metgezel is, spreekt de HEERE der heirscharen; sla dien Herder, en de schapen zullen verstrooid worden; maar Ik zal Mijn hand tot de kleinen wenden.
8 En het zal geschieden in het ganse land, spreekt de HEERE, de twee delen daarin zullen uitgeroeid worden, en den geest geven; maar het derde deel zal daarin overblijven.
9 En Ik zal dat derde deel in het vuur brengen, en Ik zal het louteren, gelijk men zilver loutert, en Ik zal het beproeven, gelijk men goud beproeft; het zal Mijn Naam aanroepen, en Ik zal het verhoren; Ik zal zeggen: Het is Mijn volk; en het zal zeggen: De HEERE is mijn God.

Jesaja 35:8 En aldaar zal een verheven baan en een weg zijn, welke de heilige weg zal genaamd worden; de onreine zal er niet doorgaan, maar hij zal voor deze zijn; die dezen weg wandelt, zelfs de dwazen zullen niet dwalen.

Christus is de vervulling van deze profetieën.
Jij zegt: zeg mij wat er van waargeworden is;
en ik zeg: Christus is waar geworden.
Jij zegt: Zal God liegen?
Maar ik zeg: hoe werp je God leugen voor,
als je Hem éérst verwerpt?
Gods Woord is waarachtig.
God zal Zijn Woord bewaren,
en gestand doen.
Verwerp daarom niet Zijn Woord,
maar ontvang Hem;
en stel dàn je vragen.
Hij zal je geest openen,
je leiden op de wegen van heil;
en tot de wateren van rust.
Tot het beloofde land. Tot Sion.

Wil je dus Israël steunen,
leer Israël van de oude wegen der vaderen,
en de beloften van Rust.
En de vervulde belofte van Rust.

Profetieën zijn puzzels. Paulus benoemt dat ook als hij beschrijft hoezeer er in oude dagen is gepiekerd over de vervullingen.
Zacharia 13 brengt m.i. de profetie van een bron van water die de zonde zal afwassen van David's huis en de bewoners van Jeruzalem, door een man die een gewone werkman is; die herder zal zijn, en die de geestelijkheid zal beschaamd doen staan. Zodanig zelfs dat de vaders en moeders die geestelijken zullen verwerpen. Hij is metgezel van God en zal gepijnigd worden en zijn schapen verstrooid, maar God zal een deel de kleinsten redden en dezen louteren en beproeven en opwerken tot goud, en dat deel zal God aanroepen en dat zal Gods volk zijn, en dat zal zeggen: De Heere is mijn God.

De Rust waarin wij nu mogen leven is de rust van Zacharia 14:
komt tot God, Israël. Komt tot God, kinderen van Abraham.
Kinderen van de belofte kom, en vier het loofhuttenfeest:
Wij vieren de doortocht in de woestijn; dat is
de voorbereiding van lichaam en geest, op de heilige RUST.
Dat is de heiligende voorbereiding op de komst
van de Bruidegom ! Maranatha !

toegift:
Je spreekt over opgesomde feiten. Wat vind je van de feiten zonder een verdachtmakende premisse? Kun je er nu op ingaan met een andere wapenrusting? Probeer het ! :

quote:

EZECHIËL 36:25 Feit van Doop-profetie en de Geest:
25 Dan zal Ik rein water op u sprengen, en gij zult rein worden; van al uw onreinigheden en van al uw drekgoden zal Ik u reinigen.
26 En Ik zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwen geest geven in het binnenste van u; en Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een vlesen hart geven.
27 En Ik zal Mijn Geest geven in het binnenste van u; en Ik zal maken, dat gij in Mijn inzettingen zult wandelen, en Mijn rechten zult bewaren en doen.
28 En gij zult wonen in het land, dat Ik uw vaderen gegeven heb, en gij zult Mij tot een volk zijn, en Ik zal u tot een God zijn.
Dit is voor de apostelen toepasbaar: FEIT of ONZEKERHEID ? (Vraag 1)


Het is een FEIT van een tijdperk van de Geest:
2 Cor.3:3 Als die openbaar zijt geworden, dat gij een brief van Christus zijt, en door onzen dienst bereid, die geschreven is niet met inkt, maar door den Geest des levenden Gods, niet in stenen tafelen, maar in vlezen tafelen des harten.

Feit van verbond en besprenging met bloed
1Petr1:2 Den uitverkorenen naar de voorkennis van God den Vader, in de heiligmaking des Geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus.
Besprengen met Christus' bloed: VORM of GEEST? (Vraag 2)

Feit van doop met water
Ef.5:25 Gelijk ook Christus de Gemeente liefgehad heeft, en Zichzelven voor haar heeft overgegeven;
26 Opdat Hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het Woord;
27 Opdat Hij haar Zichzelven heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk.
Doop met water beeld van Christus' offer: VORM of FEIT ? (Vraag 3)

Feit van verbond en besprenging tot reiniging
Heb.9:13 Want indien het bloed der stieren en bokken, en de as der jonge koe, besprengende de onreinen, hen heiligt tot de reinigheid des vleses;
14 Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door den eeuwigen Geest Zichzelven Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om den levende God te dienen?
15 En daarom is Hij de Middelaar des nieuwen testaments, opdat, de dood daartussen gekomen zijnde, tot verzoening der overtredingen, die onder het eerste testament waren, degenen, die geroepen zijn, de beloftenis der eeuwige erve ontvangen zouden.
Het bloed van Christus wast het geweten: FEIT of ONZEKERHEID ?  (Vraag 4)

Feit van vraag om bekering
1 Petr.3:20 Die eertijds ongehoorzaam waren, wanneer de lankmoedigheid Gods eenmaal verwachtte, in de dagen van Noach, als de ark toebereid werd; waarin weinige (dat is acht) zielen behouden werden door het water.
21 Waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt, niet die een aflegging is der vuiligheid des lichaams, maar die een vraag is van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus;
De tijdgenoten van Noach mochten zich 120 jaar lang niet bekeren: FEIT ?
God legde 120 jaar een bedekking op het volk: FEIT ?
God was lankmoedig gedurende 120 jaar: FEIT ? (Vraag 5)
Het volk mocht zich niet bekeren: FEIT ?

Feit van vormen - reiniging door het bloed = door onze levenswandel
1Joh.1:7 Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.

Wie is mijn broeder en mijn zuster?
1Joh.5:1  Een iegelijk, die gelooft, dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren; en een iegelijk, die liefheeft Dengene, Die geboren heeft, die heeft ook lief dengene, die uit Hem geboren is.
5 Wie is het, die de wereld overwint, dan die gelooft, dat Jezus is de Zoon van God?
6 Deze is het, Die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus, de Christus; niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het, Die getuigt, dat de Geest de waarheid is.
12 Die den Zoon heeft, die heeft het leven; die den Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet.

1Joh.4:3 En alle geest, die niet belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet; maar dit is de geest van den antichrist, welken geest gij gehoord hebt, dat komen zal, en is nu alrede in de wereld.
.
« Laatst bewerkt op: februari 15, 2013, 12:12:16 pm door small brother »

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Hoe zit het met dopen en met de kinderdoop?
« Reactie #154 Gepost op: februari 15, 2013, 12:56:51 pm »

quote:

small brother schreef op 15 februari 2013 om 01:42:
[...]

Je zegt dat mensen jou niet steunen.
Jij spreekt van jouw "feiten"en jou iets "toegeven";
wie "jouw visie" niet volgt, volgt Christus niet.
Maar wat je bewijst is dat de gemeente voldoende bestand is
tegen jouw heersende visie.

Nee wederom verdraai je mijn woorden.
Eigenlijk zijn ze het wel met mij eens, de dominee en oudsten, als ik ze op de bijbelse feiten wijs. Ze lezen hetzelfde als ik en dat is precies zoals het in de Schrift staat en daarmee is dat Jezus Zijn Wil. Maar ze zien het als iets dat niet gewijzigd worden kan. Niemand durft die interne "strijd" aan te gaan. Niemand wil de plek van onze kerkgenootschap ervoor opgeven, bang om verwarring te zaaien.
Resultaat is dat ze murmelen dat Jezus het toch vast allemaal niet zo nauw zal nemen. Dat de intentie toch nog goed is, etc.
Het gaat geheel niet om mijn gelijk, maar het gelijk van G-d Zijn Woord. Dat is waar ik op wijs.

quote:

Ik schreef je deze post. Daarin noemde ik onzin-elementen van jouw versie van de vervangingsleer. Waarom hanteer je dat begrip dan nog tegen mij? Daarmee identificeer je mij met een begrip, waarvan ik bij voorbaat heb gezegd mij niet in te herkennen.

Helaas heeft niet ieder mens altijd door waarmee hij/zij bezig is SB, Je denkt het te verwerpen maar ondertussen verspreid je de vervangingsleer gretig. Je bent bezig om de Eeuwige Beloften van G-d aan Israël onrechtmatig toe te eigenen, daarbij het Woord op die punten niet letterlijk lezend, maar theologisch uit te leggen.
Valt je het dan zelf niet op SB, dat je doorgaans trouw bent aan Zijn Woord en het letterlijk neemt, maar aangaande de beloften hierop steeds een ernstige uitzondering maakt?


quote:

Ik vind het wel wat teleurstellend dat je zo druk bent met wakker schudden, dat je geen tijd hebt om te lezen wat ik werkelijk schrijf.
Zou er een moment komen dat je begint met teruglezen? Zul je het nog een moment van studie waardig achten? Zal het zijn nog voor het scheiden van onze wegen en deze site? Zul je een moment krijgen tot bezinning? Laten we het vragen. Want van mij heb je niets nodig.

Zondagavond vertrek in naar mijn vakantiehuis op St Maarten voor een welverdiende vakantie, dus zal de tijd kort zijn.

quote:

Ik benoem even wat je zegt:
1- Ik "pleeg" vervangingsleer.
2- Vervangingsleer "staat nergens" in de schrift.
3- Vervangingsleer = "onterecht toeëigenen" van profetieën

Je ziet hier hoe je omgaat met het begrip.
Ik heb je verteld dat ik mij er niet in herken.
Ik heb toegelicht het criminaliserende karakter ervan. In geestelijke termen past ook het woord "demoniserende" karakter.


Zelfs sommige NSB'ers herkenden zich niet in de gruwelen van de nazi's, op het moment dat ze in de oorlog NBS'er waren. Niet altijd herkent een mens zichzelf ergens in, maar dat zegt op zich zelf niets. Je past het toe SB, je vervangt op vele plaatsen onrechtmatig de kerk voor Israel. Wie dat doet pleegt vervangingsleer, ook als de persoon dat niet bij zichzelf herkent.
Als ik een verkeersovertreding maak zonder het te weten of toe te willen geven, dan blijf ik evengoed een verkeersovertreder. Het feit dat ik me daarin niet herken sluit niet uit dat ik een verkeersovertreder ben.


quote:

Vervangingstheologie  = een woord van satan

Vervangingstheologie is een wapen van de satan.

quote:

Want van elke profetie komt een vervulling.

Want elke profetie is vervuld of zal vervuld zijn bij de Wederkomst van Jezus Christus naar Israel Jeruzalem (niet Rome) als Messias voor Israël (niet de christenen).

quote:

Wie dan de vervulling ziet, die zegt: het is geschied, of het is vervuld. En hij zal God loven.  Maar niemand zal zeggen: het is afgenomen, of afgepikt. Niemand zal zeggen: je mag die vervulling niet zien, want die is exclusief gereserveerd voor iemand anders. Dat Kàn niemand verzinnen, behalve kwaadwillende geesten. Het boosaardige van het kwaad is hier deze, dat jij herkent wat er gebeurt. en je eigen gelijk ziet.

Er wordt in deze profetieën duidelijk steeds gesproken dat ze bestemd zijn voor Israel. Het is onze kerktheologie SB, die hiervan misleidend de kerk maakt en ze om dat te staven, krampachtig plaatst naar de bediening van Christus 2000 jaar geleden. Met als doel ze niet toe te hoeven schrijven aan Israël. DAT SB, is duivelse vervangingsleer ! Nu zeg ik niet dat bovenstaande jou persoonlijke beweegredenen zijn, je bent slachtoffer ervan, gevangen in deze kerktheologie.
Het trieste is dat de kerkvaders die deze theologie ooit bedachten hiermee kwamen om een verklaring te bedenken voor de talloze Eeuwige beloften voor een land dat toen niet meer bestond. Deze kerkvaders konden G-d gewoon niet op Zijn Woord geloven dat Hij Persoonlijk Zijn beloofde land Israël zou heroprichten. Dus bedachten ze een theologie dat wij als kerk het nieuwe Israël waren. Na het glorieuze wonder in 1948 met de vervulling  van de profetieën van de heroprichting van Israel, kwamen veel christen broeders wel tot inzicht, dat de kerkvaders bullshit hadden bedacht in hun kerktheologie. Dat G-d wel degelijk Zijn Woord heeft gehouden aangaande Israël. Maar en deel bleef uit TROTS hardnekkig bij de leer, te TROTS om toe te geven dat onze kerkvaders met hun theologie er een potje van gemaakt hadden, prutswerk afgeleverd !

quote:

Jij wordt dus bevestigt in je vooroordeel. Jij herkent de elementen van de leer. En als door een boze geest bevangen plak je er de label op: "vervangingsleer". Maar dat label is m.i. onjuist, en ongeestelijk. Wil je daar mee ophouden alstjeblieft?!.
Sorry SB, tik het woord vervangingsleer in op Google en je zult een definitie lezen waar je nu eenmaal inpast omdat je het verkondigd. Al dan niet bewust of bereid het toe te geven SB.

quote:

En dat kan ook, want ik geef je een nieuwe naam: Vanaf nu heet mijn leer bij jou: Vervullingsleer. Als je na deze post nog eens komt met anti-vervangingsbombastische retoriek, dan krijg je van mij een schopje: [afbeelding] dat zal dan tussen ons voldoende communicatie zijn om je terug te wijzen op dit moment: [afbeelding]

Alstjeblieft ! :+

Voor het gebruiken van de term "Vervangings-leer"  :+Vervullingsleer
Dan nu de toelichting. De vervullingsleer leert dat er vervulling plaatsvindt van de profetieën uit de bijbel. Alle profetieën. En de Vervullingsleer is niet van mijzelf maar van God. Want De Heilige Schrift leert ons:

Joz.21:43-45 Alzo gaf de HEERE aan Israël het ganse land, dat Hij gezworen had hun vaderen te geven, en zij beërfden het, en woonden daarin.
En de HEERE gaf hun rust rondom, naar alles, wat Hij hun vaderen gezworen had; en er bestond niet één man van al hun vijanden voor hun aangezicht; al hun vijanden gaf de HEERE in hun hand.
Er viel niet één woord van al de goede woorden, die de HEERE gesproken had tot het huis van Israël; het kwam altemaal.
dus: Alles was vervuld.

Ben je nu zo wanhopig SB? Dat je deze vers wenst te misbruiken voor je gelijk?
Deze zin toont aan dat G-d alles wat hij Israël beloofd had inzake het ontvangen van het beloofde Land Israël is nagekomen. Het zegt geheel niets over de profetieën van verspreiding uit het Beloofde Land uit Israël en terughalen van het volk Israël naar het beloofde land Israël. Kom op SM, je weet beter dan dit !

quote:

Dus, wat is de les voor de vervullingsleer:
1. God doet zijn Woord gestand
2. God vernieuwt het verbond
3. Verbond = belofte en eis
4. Het volk vernieuwt de trouw; het kiest
5. Een teken wordt opgericht. Een hoeksteen.
6. Rust is er zolang het werk van de Heere wordt onthouden (vers 31)
7. In Christus is vervulling; en het verbond wederom vernieuwd.

Je leest geloof ik teveel de werken van onze antisemitische arabische "dominee" Jos Strengholt en zijn antisemitische handlangers "dominee" Steven Paas.

Bij 4 ga je fout.
Want daar zou G-d afstand doen van Zijn Eeuwige Beloften door de voorwaarden te wijzigen. Dat is NIET een Eeuwige Belofte van onze Trouwe G-d de Vader. Dat is niet oprechte Liefde ! je weet wel Liefde die er is, ook al wordt deze door de andere partij niet beantwoord.
Vervullings-leer is dus leuk bedacht door beide bovengenoemde antisemitische "dominees" in hun strijd tegen het Woord van G-d, het Woord van G-d daarvoor misbruikend.

quote:

Moraal van de vervullingsleer

Nog lang niet alle profetieën zijn vervuld namelijk. Op de wijze zoals de vervangingstheologen het uitleggen verwordt de profetie van G-d niet van hogere kwaliteit dan die van een doorsnee waarzegger. Nee, juist de profetieën van G-d in Zijn Woord zijn van Hem afkomstig en als zodanig herkenbaar door hun precieze uitkomst.

quote:

Er is een keuze te maken en die keuze is Gods verlossing door Christus. Die keuze is een keuze voor God, en voor de profetieën en voor weg van de belofte aan Abraham. Alle beloften worden vervuld, maar de meeste van de meeste beloften is de belofte van Verlossing in Christus.

Behalve de profetieën waarvan de Schrift duidelijk en nadrukkelijk aangeeft dat ze voor het volk Israël zijn.

quote:

Alleen het leven van Jezus Christus en de liefde die hij in onze harten geeft door de heilige Geest, stellen ons in staat om in goddelijke liefde te leven. Onze liefde voor God kan niet uit onszelf komen. God trekt ons naar zich toe om hem lief te hebben door zijn Geest. Dit is het eerste grootste gebod.

Precies, G-d bepaalt wie in Christus zal gaan geloven en wie niet. Blij dat je het nu ook toegeeft. G-d bepaalt zelfs de mate van ons geloof en vertrouwen in Hem.
En dat geloof, zo leert de Schrift, zal G-d aan Israël schenken bij Jezus Zijn Wederkomst in de laatste dagen, opdat ze zullen herkennen en erkennen Degene die ze doorstoken hebben als de Messias Jezus Christus en alsnog door Christus alle zonden worden weggewassen, zoals in Eeuwigheid beloofd.


quote:

Consequentie van de vervullingsleer - Steen van aanstoot
De vervullingsleer is dat alle profetieën worden vervuld. Dus ook de minder pleasante vervullingen. De bijbel leert dat er een concrete vervulling komt, die ook gekomen is ten tijde van Keizer Augustus, door middel van een verlossing die een steen van aanstoot zal zijn en een bron van ergernis. De vervullingsleer, leert dat dat zal geschieden. Als onmiskenbaar de steen van aanstoot een onderdeel uitmaakt van de vervullingen, dan moet dat ook vervuld worden. DE steen van aanstoot Christus, is dus een vervulling. En die steen MOET ook erkend worden als vervulling. Vanzelfsprekend; anders is de vervulling niet uitgekomen; en dan zou de profetie tot leugen geworden zijn.

Deze Steen des aanstoots is inderdaad Christus voor de Joden, opdat G-d Israël opzettelijk voor het evangelie heeft verblind.
Daartegenover staat dat Israël voor een groot deel van ons christenen een steen is waaraan wij christenen zich ernstig zullen vertillen en verwonden.
Jesaja 60
2 Zie, Ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom, ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem.
3 Op die dag zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Allen die hem optillen, zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen, en al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen.

--> Het trieste is SB, dat waar de Joden door G-d opzettelijk zijn verblind voor het evangelie, dat niet het geval is bij ons christenen. De christenen tegen Israël zullen verblind worden door de eeuwige tegenstander.


quote:

Toepassing van de vervullingsleer
Luk.24:44 En Hij zeide tot hen: Dit zijn de woorden, die Ik tot u sprak, als Ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden, wat van Mij geschreven is in de Wet van Mozes, en de Profeten, en Psalmen.

Toen opende Hij hun verstand, opdat zij de Schriften verstonden. En zeide tot hen: Alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden, en van de doden opstaan ten derden dage; En in Zijn Naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden, onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuigen van deze dingen.

De 2e alinea laat zien waarop Christus doelt: Het lijden van Christus en het opstaan  uit de dood.

Uiteraard zijn vele profetieën in het OT ook over Jezus, maar dar staan dan ook nadrukkelijk Israël niet als Eeuwige ontvanger genoemd !
Daarom ook zaak om die profetieën waar Israël wel nadrukkelijk genoemd is voor Israël te laten en niet krampachtig toe te schrijven aan het Christendom, op eenmanier waarop ze maar gedeeltelijk zouden zijn uitgekomen.

quote:

Toepassing van de Vervullingsleer - landbeloften
Gods wonderlijke raad is voor ons verborgen. Specifiek voor de  joden gelden verborgenheden. Maar dat is geen excuus om de verbondsdaden te negeren en de weg van Mozes en de profeten te verlaten. Want alle profeten getuigen van bekering en terugkeer tot God.

Dat zal dan ook geschieden in de laatste dagen bij de wederkomst van Jezus, zoals diezelfde profeten steeds laten zien in hun profetieën.


quote:

Fantoom-pijn
De vervangingsleer is een fantoom-begrip. Want de vervangingsleer heeft géén aanhangers, maar wel anti-predikers die daarmee aanvallen uitoefenen op de Gemeente van Christus.

Je bent zelf (zonder het te beseffen of willen toegeven) een fanatieke vervangingsleer aanhanger SB. Net als anderen hier en ook "dominees" Stengholt en Paas. Evenals onze kerkvaders fanatieke aanhangers waren van deze leer.
Beide dominees hebben er een leuke naam voor bedacht, om tegengas te kunnen bieden aan de duidelijke naam vervangingsleer. Maar vervullingsleer blijft vervangingsleer. Echter de uitleg van deze vervullingsleer wankelt aan alle kanten.

quote:

Trouw en geloof is dat niets wordt vervangen, dat niet is vervuld. Alles wordt vervuld
Precies SB, alles wordt vervuld, alles IS nog niet vervuld.

quote:

Dat gaat zover dat ook jij tegen mij hebt gezegd dat ik moet kiezen: ofwel God heeft gelogen, ofwel de wederopgerichte staat Israël is een bewijs van Gods waarheid. "Wànt God had het immers beloofd", zo zeg jij. Hoe ontrouw! Het is in het geloof dat David spreekt dat God vervullig geeft en dat vervulling reeds is gewaarborgd door Gods kracht en majesteit, en dat het enige dat benodigd is, de versterking is van de wankelende voet (David) en de zwakke knieën (Paulus).

Sorry SB, maar je probeert er weer een punt aan te draaien hier.
je weigert om antwoord te geven op die vraag van mij. Eenvoudig omdat je het niet kunt. Want OF je ontkent de Beloften van G-d of je erkent deze beloften van G-d. Een tussenweg is er gewoon niet. Maar het doet me deugt te zien dat je met deze vraag hebt geworsteld.  Hopelijk is het een begin.

quote:

De oorzaak van de fantoom verschijning is de pijn. Fantoom-pijn. Want de joden zijn verdrukt en het heil is naar de heidenen gegaan.

Onzin, dit is kerkleer SB !
Jezus heeft in beginsel met Zijn Kruisoffer Zijn Volk Israël zalig gemaakt. De zonden die de Joden hadden tov de Wet ! Een Wet waartegen wij als heidenen niet konden zondigen, wij waren veraf en stelden niets voor. Die Genade van G-d voor Israël is OOK naar ons heidenen gekomen. Wij mogen als adoptiekinderen OOK meedelen in de erfenis.

quote:

En God heeft gezegd dat de joden met blindheid geslagen zullen worden.

Precies, de reden van hun blindheid voor het evangelie, het is zo G-d het wil.


En in ergernis klampt de jood zich vast aan beloften die de reeds vervulde en algemeen erkende vervullingen voorbijgaan. Maar dat kàn niet. De vervullingsleer zegt dat alle vervullingen er zijn zullen. De eerste en ook de laatste. Niemand wordt buitengesloten. Niemand krijgt niet wat hem was beloofd. [/quote]
Precies dus alle Eeuwige Beloften aan Israël komen Israël ten goede. Geen enkele Belofte van G-d zal Hij terugtrekken.

quote:

Maar het doet pijn.

Inderdaad, de satan met name begrijpt helemaal niets van deze immense Liefde van G-d voor het volk Israël. Daarom haat satan ze ook zo vreselijk. Helaas begrijpen ook veel broedt christenen deze immense Liefde van G-d voor Israël nog steeds niet.


quote:

Gods bedekking
De vervullingsleer ontkent niet de moeite van de joden. En de vervullingsleer pakt ook nog niet één belofte af. Maar zij vraagt om consequentheid.

Vervullingsleer = vervangingsleer, het is een satanische poging om het te ontlopen en verwarring te zaaien SB.
Het pikt wel degelijk Eeuwige beloften van G-d voor Israël in, door op slinkse wijze te stellen dat deze profetieën al vervuld zijn in de eerste komst van Christus. Daarom ook wordt de opname ontkent, want dan zouden ze wel moeten toegeven dat Christus Zijn Wederkomst alleen voor de Joden is.
Hoezo consequentheid vragen als christen naar de Joden, terwijl G-d en Jezus dat geheel niet vragen? De Belofte staat voor Eeuwig, Jezus Zijn Kruisoffer was om Zijn volk Israël zalig te maken. Hun zonden niet toe te rekenen. Die genade is OOK naar ons heidenen gekomen in Christus. De Genade is niet alleen naar ons toegekomen.

Als dat zo zou zijn zou God in Romeinen 3 niet gezegd hebben:
29 Of is God alleen de God van Joden? En niet ook van heidenen? Ja, ook van heidenen.
30 Het is toch immers één en dezelfde God, Die besnedenen rechtvaardigen zal uit het geloof en onbesnedenen door het geloof.
--> Dan zou G-d gezegd hebben:
G-d is nu niet meer een G-d van de Joden, maar van de heidenen alleen. Want in Christus zijn immers Joden en heidenen gelijk.
Maar buiten Christus NIET! Daar bestaan nog steeds Joden (besnedenen) uit het geloof en heidenen (onbesnedenen) door het geloof.... Een onderscheid dus, niet beiden door het geloof, maar de Joden uit het geloof.

quote:

De bedekking is van de tempel en van het heilige der heilige afgenomen. Er is iets nieuws: De Geest wordt losgelaten over heel de wereld. Niet meer alleen de heiligen en de rechtvaardigen zullen worden gevoed door de Geest. Maar heel de wereld

Dit geld inderdaad voor christenen, maar zoals boven te zien is bestaan beiden nog. G-d is niet meer een G-d van de Joden alleen, maar nu door Christus OOK van de heidenen.

quote:

evenzoveel als Jezus Christus willen aannemen,
Je spreekt jezelf nu tegen, even terug gaf te toe dat G-d Zelf het geloof in ons bepaalt. G-d bepaalt wie er tot geloof in Christus komt. vele verzen tonen dat aan en die heb ik veelvuldig geciteerd hier.
Handelingen 2
39 Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen  die veraf zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal.

quote:

Rechtvaardige joden
Een jood die christus kent, maar hem niet wil aannemen omdat de ergernis hem te groot is, is geen rechtvaardige jood.

Daarom ook heeft G-d vele profetieën in het OT en NT, waarin Hij in Eeuwigheid beloofd dat Hij Zelf Israël rechtvaardig zal maken, hen Zelf zal reinigen van hun zonden, aan hun zonden niet meer zal denken ! Eerst verzamelen van de joden terug naar Israël en daarna komt de genade van G-d leert de Schrift. Vele en vele verzen heb ik je reeds aangedragen, maar je negeert ze consequent, je verwerpt hier G-d Zijn Woord !

quote:

Want de rechtvaardige keert zich tot God.

Dat zal dus geschieden bij Jezus wederkomst wat betreft het volk Israël.
Ezechiel 37, Zacharia 12 en vele anderen.
Niet een rechtvaardige keert zich tot G-d. Een ieder die zich tot G-d keert in Christus zal Rechtvaardig worden gemaakt door G-d.
Dat kan nu in Christus, of zoals bij Israel, zal dit geschieden bij de wederkomst van Jezus Christus als Messias naar Jeruzalem (niet Rome).


quote:

De vervullingsleer leert dat ook de verlossingsprofetieën van de joden zullen uitkomen. En deels of geheel uitgekomen zijn. Het principe is nu dat wie inzicht krijgt, zich bekeert tot God.

Zolang de bedekking die G-d gelegd heeft op Israël, zal Israël Jezus niet zien. geheel volgens Plan van onze Schepper. Dat zal dus geschieden bij de wederkomst van Jezus Christus als Messias naar Jeruzalem (niet Rome), leert de Schrift.

Antwoord voor Learsi
Zeg jij Vervangingsleer, dan zeg ik vervullingsleer. [/quote]
Het blijft hetzelfde ding, alleen een poging om de waarheid te verhullen en theologisch te verdraaien. Bedacht door antisemiet-dominees Stengolt en Paas.

quote:

Zeg jij: er staat geschreven, dan zeg ik: alles met het oog op Christus.

Christus deed alles volgens het Woord, dus we zijn weer rond.

quote:

Zeg jij: belofte aan het zaad, dan zeg ik: belofte aan het Zaad.
Dat is theologie SB, dat begrijp ik dus. Alles in het werk gesteld om Israël en de Joden de Eeuwige Beloften te ontnemen

quote:

Zeg jij: van Sara zijn zij, dan zeg ik: neen, maar van Hagar zijn zij !

Dat is wat je graag zien wil, want als ware kinderen van G-d, fysieke nageslacht van Sarah kan je niet ineens verworden tot onechte kinderen. Dat is nu je reinste vervangingsleer gedreven door (al dan niet bewuste) antisemitisme.
In het vers staat namelijk duidelijk: zinnebeeldige betekenis
Galaten 4
Deze dingen hebben een zinnebeeldige betekenis; want deze vrouwen zijn de twee verbonden: het ene, dat van de berg Sinaï, dat kinderen voortbrengt voor de slavernij, dat is Hagar.
--> Hier wordt de vergelijking gemaakt met het verbond, in het eerste verbond ben je een slaaf/slavin van de wet, in het tweede verbond ben je vrij van de wet.
--> Ware nakomelingen zijn nu niet ineens niet nakomelingen meer  :*)

quote:

Zeg jij: God is vóór Israël, dan zeg ik: Geenszins is God voor onbesnedenen van hart !
Meer dan 200 maal laat G-d Zich de G-d van Israël noemen. in de Schrift.
Het besneden van hart zijn was ook al gebruikt in het OT voor de Joden.
G-d zal Zelf volgens de vele profetieën die jij ontkent en als leugens afdoet SB, Zelf het hart van Israël besnijden en hun de geest van geloof schenken.

quote:

Zeg jij: steun voor Israël; dan zeg ik met "de hand van Paulus:
Indien iemand den Heere Jezus Christus niet liefheeft, die zij een vervloeking; Maranatha!"  

Totdat G-d Zelf met de wederkomst van Christus zijn geest van geloof zal geven, hun zonden zal reinigen, aan hun zonden niet meer zal denken.

Hoe je ook je best doet de vervangingsleer overeind te houden of het een schijnheiliger naam te geven met vervullingsleer: G-d zegt erover:

Numeri 23
23 Want er bestaat geen bezwering tegen Jakob
of waarzeggerij tegen Israël.


Ezechiel 37, Zacharia 12

Deuteronomium 4
29 Dan zult u daar de HEERE, uw God, zoeken en u zult Hemvinden, als u Hem met heel uw hart en met heel uw ziel zoekt.
--> Hier wordt gesteld door G-d dat israel G-d zal zoeken. (feit). en Hem zal vinden. (feit)

Wanneer?
30 Wanneer u in benauwdheid zult zijn en al deze dingen u getroffen hebben, in later tijd, dan zult u terugkeren naar de HEERE, uw God, en Zijn stem gehoorzamen.
--> In later tijd in grote benauwdheid, dan zal Israël terugkeren naar de HEER (feit).
--> Dan zal Israël Zijn Stem gehoorzamen. (feit)

31 Want de HEERE, uw God, is een barmhartig God; Hij zal u niet loslaten, en u niet te gronde richten; Hij zal het verbond met uw vaderen, dat Hij onder ede met hen gesloten heeft, niet vergeten.
--> G-d is barmhartig, zo barmhartig dat veel van onze broeders er niet bij kunnen met hun verstand en Liefde van G-d verwarren met aardse liefde. Liefde die we alleen maar beantwoorden als de ander ons ook liefheeft. Zelfs Hitler kon dat.

--> Beloften:
-Israel niet loslaten.
-Israel niet ten gronde richten, Israël zal de poel des vuurs dus niet proeven.
-Israel nooit vergeten.
-De verbondseed die G-d eenzijdig heeft gesloten met de voorouderen NOOIT vergeten.

Maar wat zeggen een steeds kleiner wordende groep christenen?
-G-d heeft Israël verlaten en ingeruild door de kerk. Alleen via de kerk kan de Jood nog gered worden.
-Israel is door G-d ten gronde gericht en bestaat niet meer. het huidige Israël is niet echt, de bewoners evenmin.
-G-d heeft Israël vergeten, Hij houdt nu van ons christenen en pas als de Joden ook van Jezus houden, houdt Hij weer van hen. (Echte Liefde en Trouw?)
-G-d heeft het Eeuwige verbond dat hij met de voorouders van Israël heeft gesloten gewijzigd in het nieuwe verbond, met nieuwe voorwaarden.

En DAT noemen ze dan ook nog bijbels, ja ze noemen het vervullingsleer  :9~

SB, gezien mijn aanstaande vakantie in mijn vakantiehuis op St Maarten komende wekken zal ik niet meer in staat zijn om uitgebreid te reageren voor het einde forum een feit is. Maar ik zal voor je bidden dat de Heer ook jou wakker schud uit de diepe theologische slaap.

Ik ben je dankbaar voor de inzichten die je mij gegeven hebt ten aanzien van de hardnekkige vervangingsleer in onze theologie. De beweegredenen, de slinkse wijze waarop het zich als een slang kronkelt om de waarheid heen ipv recht eropaf. Waardevolle materie voor mijn boek/internet website.

Het is uiteindelijk aan elke lezer afzonderlijk om jou en mijn uitleg van de Schrift zelf te toesten en met gebed te bepalen wie werkelijk uit het Woord citeert en wie dat niet doet.

Mijn diepe wens is dan ook dat velen binnen onze traditionele kerkgangers wakker zullen worden uit de theologische slaap en het gezag weer aan de Schrift te durven geven ipv aan de kerktheologie. Zodat onze traditionele kerkgenootschappen wederom de Zegen van onze Vader G-d mogen ontvangen. Dat G-d zal zien dat we weer luisteren naar hem ipv onze kerkvaders en hun theologie. Dit om de instorting van onze traditionele kerken door G-d in gang gezet, te kunnen keren, opdat G-d ons traditionele kerkinstituut niet vredig laat uitsterven om zo het vervangingsleer-probleem liefdevol op te lossen.

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Hoe zit het met dopen en met de kinderdoop?
« Reactie #155 Gepost op: februari 16, 2013, 04:26:23 pm »