Auteur Topic: Hoe zit het met dopen en met de kinderdoop?  (gelezen 17763 keer)

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Hoe zit het met dopen en met de kinderdoop?
« Reactie #75 Gepost op: februari 06, 2013, 04:31:58 pm »

quote:

Riemer Lap schreef op 06 februari 2013 om 15:57:
[...]
Om maar te zwijgen over de ark van Noach, die was ook niet ondergedompeld.
En we leren in het OT bij de tempelrituelen toch écht dat besprenkeling voor reiniging staat. Zelfs in de HSV staat dat...
Net als de Joodse besnijdenis niets met de kinderdoop van doen heeft, dan pure vervangingsleer hebben ook de tempelrituelen met besprenkeling voor reiniging eveneens niets met de kinderdoop te maken. Ook dat is vervangingsleer !

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Hoe zit het met dopen en met de kinderdoop?
« Reactie #76 Gepost op: februari 06, 2013, 04:44:05 pm »

quote:

gaitema schreef op 06 februari 2013 om 16:19:
[...]


Als je hier echt op door zou denken en waarom God de doop in het leven zou hebben geroepen, dan hoef ik jou niet meer uit te leggen dat dit wat je nu doet juist doorgeslagen religieuze uitingen zijn, wat nogal in de menselijke behoeften zitten ingebakken. Mensen willen maar rituelen uitvoeren, waardoor het constant het risico loopt om geplijsterde graven te worden.


Je hebt gelijk wat betreft zelf symbolen bedenken, maar waarom zou je dan in onze kerk überhaupt nog dopen? Dat is toch evenzeer symbolisch bedoeld?

Dit symbolische voorschrift staat namelijk zo in de Schrift met de opdracht het te doen. En zelfs nog op welke manier ! Het is in die wijze niet te vergelijken met het rondslingeren van wierook in de RK, of het hosties eten zonder wijn, etc.

Zie Matteus 3
Jezus gedoopt
13   Toen kwam Jezus van Galiléa naar de Jordaan, tot Johannes, om door hem gedoopt te worden.
--> Naar de Jordaan, niet ergens in een dorp of stad met een bekertje water, nee Jezus ging er speciaal voor naar de Jordaan.

16 En Jezus, gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water; en ziet, de hemelen werden Hem geopend, en hij zag  de Geest Gods neerdalen, gelijk een duif, en op Hem komen.
--> Ook hier weer, Jezus is opgeklommen UIT het water !

17 En ziet, een stem uit de hemelen, zeggende:  a Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!

Marcus 1
Doop en verzoeking van Jezus
9 En het geschiedde in diezelfde dagen, dat Jezus kwam van Názareth, gelegen in Galiléa, en werd door Johannes gedoopt in de Jordaan.
--> Jezus werd gedoopt IN de Jordaan, net bij de Jordaan of in een dorp met een bekertje water. Nee Jezus ging er speciaal voor naar de Jordaan toe !

10   En terstond, toen Hij uit het water opklom, zag Hij de hemelen opengaan, en de Geest, gelijk een duif, op Hem neerdalen.
--> Jezus klom op UIT het water !

Dus, Jezus liet Zich dopen IN de Jordaan, niet bij de Jordaan en klom na de doop op UIT het water ! Duidelijker kan het niet !

Daartegenover staat er nergens een oproep om met besprenkeling te dopen, nergens !

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Hoe zit het met dopen en met de kinderdoop?
« Reactie #77 Gepost op: februari 06, 2013, 05:01:18 pm »

quote:

pyro schreef op 06 februari 2013 om 16:26:
[...]

Zoals je zelf zegt learsi, het is een symbool, het beeldt een werking van het geloof uit. De uitbeelding op zichzelf heeft geen werking, het is het geloof dat werkt, dat maakt dat iemand wedergeboren zal worden.

Iemand kan ondergedompeld zijn en toch niet wedergeboren. Als dat water niet van echt geloof getuigt. Het is alleen maar water, hoor.
Anderzijds kan iemand best wedergeboren zijn en toch niet gedoopt. Om welke reden dan ook, behalve ongeloof.

Staar je niet blind op een symbool, dat an sich een uiterlijkheid is. Alleen geloof maakt de uitbeelding een levend getuigenis.


Dit ben ik niet met je eens hoor Pyro,

Want de Schrift roept op:
En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. (Handelingen 2:38)

Bekeren van zonde en laten dopen in de Naam van Jezus Christus. Dan komt de Heilige Geest en Die zal geloof schenken. Daardoor is iemand wedergeboren.

Maar door een verkeerder manier van sprenkel-doop zal niet de Heilige Geest komen tot de persoon die "gedoopt" wordt. Er vindt dan geen wedergeboorte plaats.

citaat:

quote:

Iemand kan ondergedompeld zijn en toch niet wedergeboren. Als dat water niet van echt geloof getuigt. Het is alleen maar water, hoor.

Bij de juiste doopwijze komt de Heilige Geest en schenkt geloof ! Niet wijzelf doen dat, G-d doet dat !

Romeinen 12
3 Want door de genade  die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid, naar de mate van geloof  zoals God die aan ieder heeft toebedeeld.

quote:

Anderzijds kan iemand best wedergeboren zijn en toch niet gedoopt. Om welke reden dan ook, behalve ongeloof.
Zoals men doet bij de Protestantse Leger des Heils. Men heeft daar onbijbels de waterdoop en elke vorm afgewezen.
Voor wedergeboorte is doop door onderdompeling.

HarryK

 • Berichten: 288
  • Bekijk profiel
Hoe zit het met dopen en met de kinderdoop?
« Reactie #78 Gepost op: februari 06, 2013, 08:47:26 pm »

quote:

learsi schreef op 06 februari 2013 om 10:29:
Handelingen 8
[...]
Romeinen 6 en Kolossenzen 2
[...]
Johannes 3:23

4 teksten over 3 verschillende onderwerpen.
Ik reageer even apart.

quote:

Handelingen 8
36 En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water. En de kamerheer zei: Kijk, daar is water;  wat verhindert mij gedoopt te worden?
37 En Filippus zei: Als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei: Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is.
38 En hij liet de wagen stilhouden, en zij daalden beiden af in het water, zowel Filippus als de kamerheer, en hij doopte hem.
39 En toen zij uit het water opgekomen waren, nam de Geest van de Heere Filippus weg; en de kamerheer zag hem niet meer, want hij vervolgde zijn weg met blijdschap.


Ten eerste: Kijk daar is water !
Destijds reisde men altijd met water bij zich om te drinken, indien dopen door water gieten kon, had men ook het drinkwater kunnen gebruiken.

Ten tweede:
En toen zij uit het water opgekomen water. Uit het water gekomen, nadat men ondergedompeld is geweest.


Allereerst de opmerking "Kijk, daar is water."
Daar kun je volgens mij niet meer inleggen dan dat "het zien van het water" de vraag naar dopen oproept. Het had best zo kunnen zijn, dat wanneer er geen water was geweest, dat de vraag ook (nog) niet gesteld was. Dat weten we gewoon niet.

Het was blijkbaar gebruik om het dopen in een rivier of een meer te doen.
Genoeg water voorhanden.
Net zoals Johannes de doper deed.
Dus daarom de associatie: water > dopen.

Overigens: Jezus ging niet naar de Jordaan toe om gedoopt te worden, Hij ging naar Johannes de doper toe om gedoopt te worden.

Maar goed, dit zegt nog steeds niets over de wijze waarop gedoopt werd, zoals nu juist in dit voorbeeld blijkt.

Want lees wat er precies staat:
zij daalden beiden af in het water,
zowel Filippus als de kamerheer, en hij doopte hem.
En toen zij uit het water opgekomen waren, ...


Het "beiden afdalen in het water" staat tegenover het "beiden uit het water opkomen". En daartussenin vindt de doop plaats.
Dit heeft puur te maken dat zij beiden het water inliepen, en beide weer uit het water klommen, en normaliter is een rivier of een meer lager gelegen dan een weg die er langs gaat. Vandaar afdalen en uit het water opkomen.
Bovendien: als jouw uitleg zou kloppen, zou hier staan dat zij beiden ondergedompeld zijn. Want er staat "toen zij uit het water opgekomen waren". Meervoud.
Gebeurt dopen door onderdompelen op een manier waarbij iedereen geheel onder water gaat? Lijkt mij niet logisch.
Dear Jesus, i have a problem ... it's me

Dear child, I have the answer ... it's Me

pyro

 • Berichten: 779
  • Bekijk profiel
Hoe zit het met dopen en met de kinderdoop?
« Reactie #79 Gepost op: februari 06, 2013, 08:49:17 pm »
learsi,
zoals jij de doop beschrijft is het geen *symbool* maar een techniek die je op een bepaalde manier moet toepassen bij wijze van voorwaarde om in de Geest wedergeboorte te laten plaatsvinden.
Het idee dat de gave van het geloof afhankelijk zou zijn van een bepaalde doopwijze, is mij volledig vreemd.

Bekering en geloof zijn een innerlijk proces dat God werkt in ons hart. Geloof werkt door liefde. De doop is een getuigenis daarvan waarmee je de onzichtbare dingen uiterlijk zichtbaar maakt.

Nogmaals, men kan zich technisch gezien laten dopen / onderdompelen terwijl men toch zijn hart verre van de Heer houdt. Dan werkt het echt niet hoor.

HarryK

 • Berichten: 288
  • Bekijk profiel
Hoe zit het met dopen en met de kinderdoop?
« Reactie #80 Gepost op: februari 06, 2013, 08:50:45 pm »

quote:

learsi schreef op 06 februari 2013 om 10:29:
Johannes 3:23 En Johannes doopte ook in Enon bij Salim, dewijl aldaar vele wateren waren; en zij kwamen daar, en werden gedoopt.

Er staat alleen dat er veel water is.
Het zegt niks over de wijze van dopen.
Dear Jesus, i have a problem ... it's me

Dear child, I have the answer ... it's Me

HarryK

 • Berichten: 288
  • Bekijk profiel
Hoe zit het met dopen en met de kinderdoop?
« Reactie #81 Gepost op: februari 06, 2013, 08:58:36 pm »

quote:

learsi schreef op 06 februari 2013 om 10:29:
Romeinen 6
4 Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo

Ook Kolossenzen 2
12   U bent immers met Hem begraven in de doop, waarin u ook met Hem bent opgewekt,  door het geloof van de werking van God, Die Hem uit de doden heeft opgewekt.
--> De doop symboliseert namelijk het begraven worden en weer opstaan uit de dood met Jezus Christus. Dit gebeurt niet bij een beetje water gieten.
En dit zijn inderdaad teksten die over de symboliek van de doop gaan.
Wat mij betreft alleen al genoeg om de vorm van onderdompelen te handhaven.

Maar er wordt meer symboliek gegeven:
- het volk Israël dat uit Egypte door de Rietze trekt.
Geen onderdompeling, maar wel symbolisch voor het achterlaten van het oude en aankomen in het nieuwe. Niet ondergedompeld in, maar wel "door".
- Noach en de ark: niet ondergedompeld, maar wel "in en door het water".

Als we het alleen van symboliek moeten hebben, is de stap van "mooie vorm om het zo te doen" naar "gebod om het echt alleen op deze manier te doen" wel erg groot. Mogelijk zelfs te groot?
Dear Jesus, i have a problem ... it's me

Dear child, I have the answer ... it's Me

pyro

 • Berichten: 779
  • Bekijk profiel
Hoe zit het met dopen en met de kinderdoop?
« Reactie #82 Gepost op: februari 06, 2013, 09:00:42 pm »

quote:

HarryK schreef op 06 februari 2013 om 20:50:
[...]
Er staat alleen dat er veel water is.
Het zegt niks over de wijze van dopen.
Ach, wat Johannes de Doper deed: in de rivier de Jordaan dompelen, en wat over Jezus werd gezegd: dat Hij uit het water oprees, zet een duidelijk voorbeeld lijkt mij. Maar dat daaruit volgt dat onderdompeling als noodzakelijke voorwaarde voor geloof en Geest zou gelden, daarin gaat learsi veel te ver vind ik.
« Laatst bewerkt op: februari 06, 2013, 09:00:52 pm door pyro »

Peter68

 • Berichten: 477
  • Bekijk profiel
Hoe zit het met dopen en met de kinderdoop?
« Reactie #83 Gepost op: februari 06, 2013, 09:29:12 pm »

quote:

learsi schreef op 06 februari 2013 om 17:01:
[...]
Bekeren van zonde en laten dopen in de Naam van Jezus Christus. Dan komt de Heilige Geest en Die zal geloof schenken. Daardoor is iemand wedergeboren.

Maar door een verkeerder manier van sprenkel-doop zal niet de Heilige Geest komen tot de persoon die "gedoopt" wordt. Er vindt dan geen wedergeboorte plaats.

citaat:

[...]

Bij de juiste doopwijze komt de Heilige Geest en schenkt geloof ! Niet wijzelf doen dat, G-d doet dat !

Dat zou betekenen dat hele volksstammen in de protestante en katholieke kerk, dus niet de Geest hebben gekregen omdat ze als kind zijn gedoopt (net als ik) en dat daar ook geen wedergeboren mensen te vinden zijn enkel omdat ze als kind gedoopt zijn? Dat vindt ik nogal een uitspraak Learsi! Bovendien keur je die doopwijze af en concludeer je dat er dus ook geen geloof is omdat dit door de Geest gegeven wordt. En de Geest krijg je bij doop door onderdompeling. Feitelijk zeg je dat ieder die als kind gedoopt is dus geen Christen is.....(behalve als je als volwassene nog eens gedoopt bent)

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Hoe zit het met dopen en met de kinderdoop?
« Reactie #84 Gepost op: februari 07, 2013, 06:10:39 pm »

quote:

HarryK schreef op 06 februari 2013 om 20:58:
[...]


En dit zijn inderdaad teksten die over de symboliek van de doop gaan.
Wat mij betreft alleen al genoeg om de vorm van onderdompelen te handhaven.

Precies !
En zo dient het dus ook te gescheiden.

Aangaande je andere opmerking dat de vers alleen maar zegt dat er veel water is, is juist. Maar waarom wordt dat gezegd? Niet omdat men door het water herinnerd wordt aan het dopen, maar omdat voor dopen "veel" water noodzakelijk is, ivm de onderdompeling.

Wat betreft je opmerking dat Jezus niet naar de Jordaan ging maar naar Johannes is ook juist. Maar dat brengt ons weer bij de vraag waarom Johannes doopte IN de Jordaan?

Het opkomen uit het water bewijst dat men beiden in het water zijn gegaan. Daarbij is het werkelijk onaannemelijk dat in het water staand een bekertje water over het hoofd wordt gegoten van degene die gedoopt wil worden. :)

De verzen over de doop van Jezus zijn overduidelijk ! Daar kan je niet omheen.
Matteus 3
16 En Jezus, gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water; en ziet, de hemelen werden Hem geopend, en hij zag de Geest Gods neerdalen, gelijk een duif, en op Hem komen.
--> Ook hier weer, Jezus is opgeklommen UIT het water !

Marcus 1
9 En het geschiedde in diezelfde dagen, dat Jezus kwam van Názareth, gelegen in Galiléa, en werd door Johannes gedoopt in de Jordaan.
--> Jezus werd gedoopt IN de Jordaan, net bij de Jordaan of in een dorp met een bekertje water. Nee Jezus ging er speciaal voor naar de Jordaan toe !

10 En terstond, toen Hij uit het water opklom, zag Hij de hemelen opengaan, en de Geest, gelijk een duif, op Hem neerdalen.
--> Jezus klom op UIT het water !

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Hoe zit het met dopen en met de kinderdoop?
« Reactie #85 Gepost op: februari 07, 2013, 06:18:04 pm »

quote:

pyro schreef op 06 februari 2013 om 21:00:
Ach, wat Johannes de Doper deed: in de rivier de Jordaan dompelen, en wat over Jezus werd gezegd: dat Hij uit het water oprees, zet een duidelijk voorbeeld lijkt mij. Maar dat daaruit volgt dat onderdompeling als noodzakelijke voorwaarde voor geloof en Geest zou gelden, daarin gaat learsi veel te ver vind ik.


Hoever ben je bereid deze stellingname door te trekken Pyro?
Ik bedoel:
-hoeven we dan alleen maar te geloven in Jezus om gered te worden? Komt dat dan ook niet zo nauw?
-En het avondmaal? Kunnen we de wijn gerust achterwege laten? Of het brood?

Waarom nu mbt de doop, die toch behoorlijk in detail is beschreven, dit negeren?
Juist omdat het iets van de basis is.
Omwille van de bestaande traditie? Zit daar trots achter misschien?

De kinderdoop op zich brengt in ieder geval geen geloof, niet bij baby's maar ook niet bij volwassenen. Iemand uit onze kerk die zich later heeft laten dopen zonder onderdompeling is nog steeds er twijfelend in zijn geloof. Dat geeft deze man ook toe. Teveel broeders en zusters vallen binnen onze traditionele  kerkgenootschappen af van hun geloof/worden uiterst vrijzinnig. Dat is jammer.

HarryK

 • Berichten: 288
  • Bekijk profiel
Hoe zit het met dopen en met de kinderdoop?
« Reactie #86 Gepost op: februari 07, 2013, 07:28:33 pm »

quote:

learsi schreef op 07 februari 2013 om 18:10:
Precies !
En zo dient het dus ook te gescheiden.
Ik houd het maar bij: En zo kan het dus geschieden.
Ik zie nog steeds niet de opdracht.
Ik zie wel één variant van de symboliek.

quote:

Aangaande je andere opmerking dat de vers alleen maar zegt dat er veel water is, is juist. Maar waarom wordt dat gezegd? Niet omdat men door het water herinnerd wordt aan het dopen, maar omdat voor dopen "veel" water noodzakelijk is, ivm de onderdompeling.

Misschien wel, misschien niet.
Het staat er gewoon niet.
En jij bent altijd degene die zegt dat we er niets bij moeten denken, maar lezen wat er staat. Nou, dit staat er dus niet.

quote:

Wat betreft je opmerking dat Jezus niet naar de Jordaan ging maar naar Johannes is ook juist. Maar dat brengt ons weer bij de vraag waarom Johannes doopte IN de Jordaan?

Ook hier weer: het staat er niet.
Wat we alleen weten is dat Johannes de doper "in de woestijn van Juda" zijn werk deed, zoals geprofeteerd. Misschien was dit wel de enige plek met water in de woestijn. Het was ook niet zo maar een bijbaantje van Johannes. Hij was daar dagen, weken, maanden achtereen. Dan is het gewoon logisch dat je veel water bij de hand wilt hebben.
Meer staat er niet.

quote:

Het opkomen uit het water bewijst dat men beiden in het water zijn gegaan. Daarbij is het werkelijk onaannemelijk dat in het water staand een bekertje water over het hoofd wordt gegoten van degene die gedoopt wil worden.

Maar we doen niet aan aannames, maar lezen wat er staat.
En dan staat er dat zij beiden afdaalden en beiden opklommen.
Dan heeft dat beiden opklimmen niet opeens een andere betekenis voor één van de twee, omdat dat 'aannemelijk' is.

quote:

De verzen over de doop van Jezus zijn overduidelijk ! Daar kan je niet omheen.
Matteus 3
16 En Jezus, gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water; en ziet, de hemelen werden Hem geopend, en hij zag de Geest Gods neerdalen, gelijk een duif, en op Hem komen.
--> Ook hier weer, Jezus is opgeklommen UIT het water !

Marcus 1 ...

Opnieuw lees ik nergens omheen; jij leest er meer in dan er staat.
Het 'gedoopt zijnde' staat apart in de zin.
Dus nadat Jezus is gedoopt, klom hij op uit het water.
Het is overigens dezelfde zin als bij die kamerling in Handelingen 8.
Uit de rivier opklimmen.

Kortom:
Ik lees nergens een opdracht voor dopen door onderdompelen.
Ik kan nergens uit concluderen wat jij beweert, nl. dat een doop alleen maar 'echt' is als het gebeurt door onderdompeling
Dear Jesus, i have a problem ... it's me

Dear child, I have the answer ... it's Me

small brother

 • Berichten: 1309
  • Bekijk profiel
Hoe zit het met dopen en met de kinderdoop?
« Reactie #87 Gepost op: februari 07, 2013, 08:07:40 pm »

quote:

learsi schreef op 06 februari 2013 om 17:01:
Want de Schrift roept op:
En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. (Handelingen 2:38)

Bekeren van zonde en laten dopen in de Naam van Jezus Christus. Dan komt de Heilige Geest en Die zal geloof schenken. Daardoor is iemand wedergeboren.

Maar door een verkeerder manier van sprenkel-doop zal niet de Heilige Geest komen tot de persoon die "gedoopt" wordt. Er vindt dan geen wedergeboorte plaats.

Wat is verkeerd? Jijzelf zegt dat iemand nog niet gelovig is als er vroeggedoopt is. Uit jouzelf komt dus al voort dat de kinderdoop niet over het geloof gaat. Waarom dan niet consequenter?!

Het verbond is het bloed en dat is als het sprenkelen door Mozes.
Het afwassen is het onderdompelen van heel het lcihaam.

Jezus waste de voeten: was mij ook heel het lichaam Heere, zei Petrus. Maar voor het teken was dat niet nodig.

Maar belangrijker dan alle theorieën en leringen is natuurlijk het bijbelse woord. Laten we eens kijken hoe bij de joden de werking van de Geest werd beduid. Ik wil je wijzen op een citaat van een op Israël geöriënteerde forumgenoot   O-)  :

quote:

learsi schreef op 06 februari 2013 om 09:58:
Ezechiel 36:24
Ik zal u uit de heidenvolken halen en u uit alle landen bijeenbrengen. Dan zal Ik u naar uw land brengen en Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal Ik u reinigen.
En Ik zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwen geest geven in het binnenste van u; en Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een vlesen hart geven.
En Ik zal Mijn Geest geven in het binnenste van u; en Ik zal maken, dat gij in Mijn inzettingen zult wandelen, en Mijn rechten zult bewaren en doen.
En gij zult wonen in het land, dat Ik uw vaderen gegeven heb, en gij zult Mij tot een volk zijn, en Ik zal u tot een God zijn.


--> Duidelijk heeft God het steeds over hun land (van de Joden) ook als ze nog verspreid zijn. De ongelovige/kleingelovige wereld wereld denkt dat het land Israël niet meer bestaat, maar voor God is het altijd het Beloofde land van Israël gebleven !

Wat nog ontbrak:
--> Duidelijk heeft God het over water dat wordt gesprenkeld over de gelovigen, tot afwassing van de ongerechtigheden.

Dat is waarom wij (althans de joden) de doop door onderdompeling niet noodzakelijk achten en zullen kiezen voor doop door besprenkeling, en wel als teken van het verbond. God doet het immers. Als we tenminste niet de duidelijke landsbelofte willen verliezen.   ;) :*)
« Laatst bewerkt op: februari 07, 2013, 08:32:08 pm door small brother »

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Hoe zit het met dopen en met de kinderdoop?
« Reactie #88 Gepost op: februari 07, 2013, 09:41:59 pm »
Citaat
small brother schreef op 07 februari 2013 om 20:07:

quote:

Het verbond is het bloed en dat is als het sprenkelen door Mozes.
Het afwassen is het onderdompelen van heel het lcihaam.

Waar lees jij dan in de Schrift dat de doop het afwassen symboliseert small broother? Ik ken namelijk (nog) geen vers. Wel waarin het symbool staat voor begraven worden met Christus en opstaan uit het graf, de feitelijke wedergeboorte.

Je voorbeeld met Mozes is voor het volk israel en niet voor christenen.

quote:

Maar belangrijker dan alle theorieën en leringen is natuurlijk het bijbelse woord. Laten we eens kijken hoe bij de joden de werking van de Geest werd beduid. Ik wil je wijzen op een citaat van een op Israël geöriënteerde forumgenoot   O-)  :

Wat nog ontbrak:
--> Duidelijk heeft God het over water dat wordt gesprenkeld over de gelovigen, tot afwassing van de ongerechtigheden.

Dat is waarom wij (althans de joden) de doop door onderdompeling niet noodzakelijk achten en zullen kiezen voor doop door besprenkeling, en wel als teken van het verbond. God doet het immers. Als we tenminste niet de duidelijke landsbelofte willen verliezen.   ;) :*)

Sorry dat ik er weer mee kom, maar dit is vervaningstheologie wat je hier doet.
Deze profetie in Ezechiel is voor het volk israel en niet voor ons christenen. Hier wordt dus onterecht een profetie voor israel door kerkleer toegeëigend.  ;(

Daarbij staat in deze profetie dat G-d Zelf reinigt, niet de mens voor Hem.
« Laatst bewerkt op: februari 07, 2013, 09:45:40 pm door learsi »

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Hoe zit het met dopen en met de kinderdoop?
« Reactie #89 Gepost op: februari 07, 2013, 09:45:25 pm »

quote:

HarryK schreef op 07 februari 2013 om 19:28:
Kortom:
Ik lees nergens een opdracht voor dopen door onderdompelen.
Ik kan nergens uit concluderen wat jij beweert, nl. dat een doop alleen maar 'echt' is als het gebeurt door onderdompeling


Niet een opdracht, maar wel vele voorbeelden waaruit de christen zou moeten leren dat dopen dient te geschieden door onderdompeling en niet door overgieten. Waarom anders zoude ze afdalen in het water en eruit opklimmen? Wanneer we letterlijk lezen dan lezen we afdalen IN het water en UIT het water opklimmen.

Dus al zou je het letterlijk nemen Harry, dan is een doop door overgieten met water onjuist, want ze staan niet in water zoals dat gebeurd in de Schrift. ;)
« Laatst bewerkt op: februari 07, 2013, 10:25:06 pm door learsi »