Auteur Topic: Bijbelgebruik volgens Learsi  (gelezen 26112 keer)

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Bijbelgebruik volgens Learsi
« Reactie #100 Gepost op: januari 30, 2013, 10:12:09 am »

quote:

Zolderworm schreef op 29 januari 2013 om 22:09:
[...]

Volgens mij gaat het sowieso niet om een opstanding, maar om een proces van transfiguratie. Het is een wedergeboorte, geen opstanding.


Dank je wel zolderworm voor het bevestigen van mijn voorgaande uitleg.
Vele broeder nemen de opstanding van Christus wel letterlijk, maar hanteren dezelfde criteria als jij bij de opstanding van Christus bij de massale opstanding van de Joden bij de wederkomst van Christus, beschreven in Ezechiel 37.

Hopelijk gaan ze dat nu ook eindelijk zien.

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Bijbelgebruik volgens Learsi
« Reactie #101 Gepost op: januari 30, 2013, 10:13:48 am »

quote:

Pottenbakker schreef op 30 januari 2013 om 09:07:
[...]

Beste Learsi,
Je bent toch niet "Een Wolf In Schaapskleren"?
Een "hartelijke"groet.


Ik niet nee, Jij wel dan?

Een wolf in schaapskleren verminkt het Woord van G-d, zoals jij.
Tegen de kerkleer ingaan die van mensen is en niet van G-d, is iets heel anders.
« Laatst bewerkt op: januari 30, 2013, 10:39:48 am door learsi »

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Bijbelgebruik volgens Learsi
« Reactie #102 Gepost op: januari 30, 2013, 10:38:31 am »

quote:

pjotr schreef op 29 januari 2013 om 22:03:
[...]
 De opstanding is ook niet letterlijk beschreven. Het graf was leeg, de engelen vertellen dat Jezus is opgewekt en Maria Magdalena is de eerste aan wie Jezus na zijn opstanding verschijnt.

Is deze uitleg voor jou dan niet voldoende om in Jezus Zijn Opstanding n de dood te geloven?

Of Zijn eigen woorden in Lucas 9 daarover?
22 Hij zei:  De Zoon des mensen moet veel lijden en verworpen worden door de oudsten, overpriesters en schriftgeleerden, en Hij moet gedood en op de derde dag opgewekt worden.

quote:

Het zien van Jezus na zijn dood en opstanding, daar gaat het om.
Is dat echt geloof? Dat was ook de voorwaarde van de ongelovige Thomas is het niet?
Johannes 20
24 En Thomas, een van de twaalven, gezegd Didymus, was met hen niet, toen Jezus daar kwam.
25 De andere discipelen dan zeiden tot hem: Wij hebben den Heere gezien. Doch hij zeide tot hen: Indien ik in Zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vinger steke in het teken der nagelen, en steke mijn hand in Zijn zijde, ik zal geenszins geloven.
26 En na acht dagen waren Zijn discipelen wederom binnen, en Thomas met hen; en Jezus kwam, als de deuren gesloten waren, en stond in het midden, en zeide: Vrede zij ulieden!
27 Daarna zeide Hij tot Thomas: Breng uw vinger hier, en zie Mijn handen, en breng uw hand, en steek ze in Mijn zijde; en zijt niet ongelovig, maar gelovig.
28 En Thomas antwoordde en zeide tot Hem: Mijn Heere en mijn God!
29 Jezus zeide tot hem: Omdat gij Mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd; zalig zijn zij, die niet zullen gezien hebben, en nochtans zullen geloofd hebben.[/i]

quote:

Het onderscheid wat betreft beide opstandingen zit hem allereerst in de tijd: van de ene wordt geprofeteerd, van de andere wordt getuigd. Ik geloof er niet in dat profetieën letterlijk en tot in detail vervuld worden.

Je geloofd dus net als Thomas in het feit dat de profetieen zullen uitkomen wanneer je het ziet met je ogen, vertrouw je niet volledig op G-d Zijn Woord?

quote:

Een profeet is een ziener en de beelden die hij ziet, zijn moeilijk te verwoorden.

Het is G-d Zelf Die de woorden door Zijn Geest in de schrijvers heeft gelegd. Daar zit wederom het grote verschil tussen jou en mijn geloof en mate van vertrouwen in het Woord, waardoor deze verschillen van inzicht ontstaan.

quote:

Ten tweede, maar niet in de minste plaats, is het geloof in de opstanding der doden de kern van het geloof. Wat is anders de zin van geloven? Geloven in de opstanding der Joden voegt aan de essentie van het geloof niets toe.

Dat stuk is juist essentieel mbt de Wederkomst van Jezus Christus als de Messias en koning der Joden, de Leeuw van Juda. Wanneer dat begrepen zou worden zou ook de opname geloofd worden die eraan voorafgaat en hoef deze niet door broeders gemist te worden.

quote:

Dient het tot versterking van het geloof van christenen uit de Joden en uit de heidenen? Nee.

Ja ! Want G-d Zijn Eeuwige Trouw wordt nog duidelijker zichtbaar.

quote:

Heeft God naast Christus nog een vervullingsdoel in de geschiedenis? Nee.

Het vervullingsdoel van Christus is juist het redden van Zijn volk israel en OOK de christenen uit de heidenen. Dat is Een doel.
Zie Handelingen 10
42 En heeft ons geboden den volke te prediken, en te betuigen, dat Hij is Degene, Die van God verordend is tot een Rechter van levenden en doden. 43Dezen geven getuigenis al de profeten, dat een iegelijk, die in Hem gelooft, vergeving der zonden ontvangen zal door Zijn Naam.
--> Den volke, de volken.
Hier kwamen de Joden erachter dat G-d met de kruisiging van Christus OOK de andere heiden-volken wilde redden. Dezen te getuigen dat wanneer dezen (de heidenvolken) geloven in Jezus vergeving van zijn zonden ontvangt in Zijn Naam.

Handelingen 11
18 En als zij dit hoorden, waren zij tevreden, en verheerlijkten God, zeggende: Zo heeft dan God ook den heidenen de bekering gegeven ten leven!

quote:

Doe ik dan tekort aan Gods liefde voor zijn volk? Nee, want ik zeg met Paulus (Rom 10:1): Broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun zaligheid. Want ik getuig van hen dat zij ijver voor God hebben, maar niet met het juiste inzicht.
Waarom niet? Omdat G-d hen Zelf opzettelijk heeft verblind voor het evangelie.
Romeinen 11
8 zoals geschreven staat:  God heeft hun een geest van diepe slaap gegeven,  ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot op de dag van heden.
--> G-d heeft israel een geest van diepe slaap gegeven.
Actieve opzettelijke actie van G-d dus.

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Bijbelgebruik volgens Learsi
« Reactie #103 Gepost op: januari 30, 2013, 10:53:58 am »

quote:

HarryK schreef op 29 januari 2013 om 22:35:
[...]

Jij wekt op z'n minst de indruk dat de oorzaak gelegen is in deze 'dwaalleer'.
Volgens mij heeft Jezus zelf nergens gewaarschuwd voor 'mogelijk verkeerde' visies over Israël. Wel heeft hij het keer op keer over "begeren", geldzucht en dergelijke. Allemaal pijlers van onze huidige kapitalistische maatschappij.
Ik heb wel zo'n vermoeden van oorzaken.

Kijk eens in het OT, hoevelen van G-d Zijn dienaren waren ook niet enorm welvarend voor die tijd? Dat stond hen niet in de weg G-d te dienen.

Daarbij betekent de kerkverlating gelukkig lang niet altijd geloofsverlating. Sterker nog, velen gaan naar een andere kerk of zoeken de Heer nu echt zonder kerk.
Want zoals eerder gesteld, iemand die echt met G-d wandelt kan niet meer terugvallen.
Dus als je stelt dat kerkverlaters uit onze kerken niet meer geloven, dan stel ik ertegenover dat deze kerkgangers nooit echt geloofd hebben. Dat vind ik moeilijk te geloven.
Door het feit dat onze kerkgenootschappen leeglopen maar niet het geloof evenredig afneemt, toont aan dat G-d het op de kerkgenootschappen heeft voorzien en niet op de gelovigen.
Als de kerkverlaters evenredig ook niet meer geloofden, dan zou het kunnen komen door welvaart. Maar of welvaart mensen bij een kerk wegtrekt maar ze wel in het geloof laat blijven betwijfel ik ten zeerste.

Het bij de welvaart zoeken is het wederom buiten onze kerkgenootschappen en kerkinstituut zoeken naar de reden. We moeten binnen onze kerkgenootschappen op zoek gaan naar de reden van massale kerkverlating.
« Laatst bewerkt op: januari 30, 2013, 12:00:32 pm door learsi »

Pottenbakker

 • Berichten: 82
  • Bekijk profiel
Bijbelgebruik volgens Learsi
« Reactie #104 Gepost op: januari 30, 2013, 11:37:04 am »

quote:

learsi schreef op 30 januari 2013 om 10:13:
[...]


Ik niet nee, Jij wel dan?

Een wolf in schaapskleren verminkt het Woord van G-d, zoals jij.
Tegen de kerkleer ingaan die van mensen is en niet van G-d, is iets heel anders.

Beste Learsi,
Een wolf in schaapskleren verminkt het Woord van God, zoals jij!
Ende hy seyde tot haer, Siet wat ghy hoort: Met wat mate ghy metet sal u gemeten worden, ende u die hoort sal [meer] toegelegt worden.
Toon mij aan waar ik Gods WOORD verminkt heb?
Een "hartelijke"groet.

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Bijbelgebruik volgens Learsi
« Reactie #105 Gepost op: januari 30, 2013, 11:48:35 am »

quote:

Pottenbakker schreef op 30 januari 2013 om 11:37:
[...]
 :?
Beste Learsi,
Een wolf in schaapskleren verminkt het Woord van God, zoals jij!

Ik weet dat ik het Woord van G-d rechtsnijd en de kerkleer wel ondergeschikt maak aan het Woord van G-d. Dat ik wel zowel het OT als het NT serieus neem en niet het OT terzijde schuif.

quote:

Een "hartelijke"groet.
Hartelijk "tussen haakjes"? Vind je dit zelf nu ook niet erg schijnheilig ? Zo typerend dit !
« Laatst bewerkt op: januari 30, 2013, 11:53:57 am door learsi »

Pottenbakker

 • Berichten: 82
  • Bekijk profiel
Bijbelgebruik volgens Learsi
« Reactie #106 Gepost op: januari 30, 2013, 12:33:52 pm »
Citaat
learsi schreef op 30 januari 2013 om 11:48:
[...]

Ik weet dat ik het Woord van G-d rechtsnijd en de kerkleer wel ondergeschikt maak aan het Woord van G-d. Dat ik wel zowel het OT als het NT serieus neem en niet het OT terzijde schuif.

Beste Learsi,
Ik vroeg: Toon mij aan waar ik Gods WOORD verminkt heb?
Dat "hartelijk" tussen "en" staat mag toch voor jou wel duidelijk zijn, toch
!
Een "hartelijke"groet!
« Laatst bewerkt op: januari 30, 2013, 02:54:15 pm door Pottenbakker »

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Bijbelgebruik volgens Learsi
« Reactie #107 Gepost op: januari 30, 2013, 02:54:21 pm »

quote:

Pottenbakker schreef op 30 januari 2013 om 12:33:
Dat "hartelijk" tussen "en" staat mag toch voor jou wel duidelijk zijn, toch!
Een "hartelijke"groet!
Zoals ik al schreef, de schijnheilige vroomheid ervan is mij niet ontgaan.....

Pottenbakker

 • Berichten: 82
  • Bekijk profiel
Bijbelgebruik volgens Learsi
« Reactie #108 Gepost op: januari 30, 2013, 03:08:14 pm »

quote:

learsi schreef op 30 januari 2013 om 14:54:
[...]

Zoals ik al schreef, de schijnheilige vroomheid ervan is mij niet ontgaan.....
Beste Learsi,
Ik vroeg: Toon mij aan waar ik Gods WOORD verminkt heb?
Een "hartelijke"groet!

Ozombi

 • Berichten: 716
  • Bekijk profiel
Bijbelgebruik volgens Learsi
« Reactie #109 Gepost op: januari 30, 2013, 07:21:29 pm »
Houdt toch op. Niemand kan iets aantonen tenzij men weet waar het over gaat. Bijbelse tekstjes tonen op zichzelf helemaal niets aan , tenzij men vanuit zichzelf en met eigen woorden de juiste betekenis erbij kan geven. Dat zie ik niet gebeuren en dat zag ik ook nooit gebeuren.

HarryK

 • Berichten: 288
  • Bekijk profiel
Bijbelgebruik volgens Learsi
« Reactie #110 Gepost op: januari 30, 2013, 07:45:18 pm »

quote:

learsi schreef op 30 januari 2013 om 10:53:
Kijk eens in het OT, hoevelen van G-d Zijn dienaren waren ook niet enorm welvarend voor die tijd? Dat stond hen niet in de weg G-d te dienen.
[...]
Het bij de welvaart zoeken is het wederom buiten onze kerkgenootschappen en kerkinstituut zoeken naar de reden. We moeten binnen onze kerkgenootschappen op zoek gaan naar de reden van massale kerkverlating.

Jij begint over oorzaken van kerkverlating, en wekt op z'n minst de indruk dat het komt door de dwaalleer van de vervangingstheorie.
Ik geef alleen maar aan dat Jezus zelf in Zijn onderwijs meer waarschuwt voor gevaar van welvaart, hebzucht en wat al niet meer, dan voor een verkeerde visie op Israël.
"Het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van een naald kruipt, dan dat een rijke het koninkrijk van God binnengaat."
Hmmm: Jezus waarschuwt, Learsi zegt dat het wel meevalt. Wie zal ik geloven?

En voor de rest loop je er weer vanalles bij te halen waar we het niet over hadden, of mij dingen in de mond te leggen die ik niet heb gezegd.
Het begint een beetje irritant te worden.
Dear Jesus, i have a problem ... it's me

Dear child, I have the answer ... it's Me

HarryK

 • Berichten: 288
  • Bekijk profiel
Bijbelgebruik volgens Learsi
« Reactie #111 Gepost op: januari 30, 2013, 07:46:51 pm »

quote:

Ozombi schreef op 30 januari 2013 om 19:21:
Houdt toch op. Niemand kan iets aantonen tenzij men weet waar het over gaat. Bijbelse tekstjes tonen op zichzelf helemaal niets aan , tenzij men vanuit zichzelf en met eigen woorden de juiste betekenis erbij kan geven. Dat zie ik niet gebeuren en dat zag ik ook nooit gebeuren.
Jij ziet dat niet, omdat jij geen respect hebt voor die woorden of voor Degene Die die woorden heeft laten optekenen.
Dear Jesus, i have a problem ... it's me

Dear child, I have the answer ... it's Me

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Bijbelgebruik volgens Learsi
« Reactie #112 Gepost op: januari 30, 2013, 08:07:06 pm »

quote:

HarryK schreef op 30 januari 2013 om 19:45:
[...]

Jij begint over oorzaken van kerkverlating, en wekt op z'n minst de indruk dat het komt door de dwaalleer van de vervangingstheorie.

Ben ik absoluut van overtuigd inderdaad en daarom probeer ik ervoor te waarschuwen. In de wetenschap dat waarschuwen nooit wordt gewaardeerd.

quote:

Ik geef alleen maar aan dat Jezus zelf in Zijn onderwijs meer waarschuwt voor gevaar van welvaart, hebzucht en wat al niet meer, dan voor een verkeerde visie op Israël.
"Het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van een naald kruipt, dan dat een rijke het koninkrijk van God binnengaat."
Hmmm: Jezus waarschuwt, Learsi zegt dat het wel meevalt. Wie zal ik geloven?

Zit er volgens jou dan verschil tussen de rijke kerkganger of de rijke die niet kerkgaande is in dat opzicht? Nee, want ook dit is weer een vers dt tegen de Joden was en niet eens voor christenen bestemd !
Want Jezus immers wast de schuld weg van de zonden van de ware christen, dus ook van de zonde van rijk zijn. Op Zijn Fundament blijven de ware christenen behouden.
Maar dit was tegen de Joden gezegd, dat zij die onder de Wet staan rekening moeten houden dat een kameel makkelijker door het oog van de naald gaat dan een rijke. Hiermee aan te tonend dat de Joden niet zelf met de Wet het eeuwige leven zullen krijgen omdat het te moeilijk is, maar alleen door hem omdat Hij Zijn kruisoffer in beginsel voor hen zal brengen om hen zalig te maken.

Dus dit:

quote:

Hmmm: Jezus waarschuwt, Learsi zegt dat het wel meevalt. Wie zal ik geloven?

Laat zien dat je er weer geen bal van begrijpt Harry.
Ook de bijstand ontvangende Nederlander is rijk tov echt armen in deze wereld. Dan zou geen Nederlander het Koninkrijk van G-d binnen kunnen gaan. 8)7

HarryK

 • Berichten: 288
  • Bekijk profiel
Bijbelgebruik volgens Learsi
« Reactie #113 Gepost op: januari 30, 2013, 11:23:23 pm »

quote:

learsi schreef op 30 januari 2013 om 20:07:
Zit er volgens jou dan verschil tussen de rijke kerkganger of de rijke die niet kerkgaande is in dat opzicht? Nee, want ook dit is weer een vers dt tegen de Joden was en niet eens voor christenen bestemd !
[...]
Maar dit was tegen de Joden gezegd ...

Toe maar!!
Niet alleen bijbelteksten verdraaien, en de woorden van Paulus in twijfel trekken, maar nu is ook nog het onderwijs van Jezus niet voor mij als christen bedoeld.
:r

Learsi,
Ik kan nog veel zeggen over wie wel en wie niet ergens een bal van weet.
Maar het zal van weinig nut blijken.
Ik heb eerlijk heel lang de hoop gehad dat wij op een punt zouden komen dat wij konden zien vanuit de bijbel waarom wij zo verschillend over zaken denken, maar elkaar daarin kunnen respecteren en misschien zelfs elkaars standpunten kritisch toetsen. Ik heb daar lang ook voor gebeden.

Maar op dit moment laat jij je hier steeds meer kennen als iemand die totaal geen respect voor Gods woord hebt, daarin draait en toevoegt en wijzigt waar het jou uitkomt, en iedereen die daar ook maar enige kritiek op geeft, verkettert.
En nu ook nog deze anti-Jezus adviezen: voor mij is de maat meer dan vol.

Ik beëindig mijn reacties op jou, mijn vragen aan jou, mijn 'discussies' met jou.
Ik hoop voor je dat God je ooit nog eens de ogen opent, zoals hij Saulus de ogen opende.
Dear Jesus, i have a problem ... it's me

Dear child, I have the answer ... it's Me

grondig christelijk

 • Berichten: 3071
 • Wat was, Dat is, Zal zijn
  • Bekijk profiel
Bijbelgebruik volgens Learsi
« Reactie #114 Gepost op: januari 30, 2013, 11:54:55 pm »
Alle geschreven letters vanaf nu,,,zinloos...ONDEMOCRATISCH BESLUIT

small brother

 • Berichten: 1309
  • Bekijk profiel
Bijbelgebruik volgens Learsi
« Reactie #115 Gepost op: januari 31, 2013, 01:29:41 am »

quote:

learsi schreef op 29 januari 2013 om 18:12:
Heb je ook nog een antwoord voor mij small brother, de vele verzen waar de liefde van God voor Israël een bewezen feit is? Wat vind je daarvan? Is dat voor jou ook een bewijs dat God dus wel degelijk enorm veel houdt van Israël?

Ik bestrijd de liefde niet. Ik bestrijd dat die liefde, die geldt voor alle zaad uit dat volk, ook héél dat volk zal redden. Twee zullen er op een bed liggen, twee zullen er ploegen, twee zullen er kibbelen op een forum... De rechtvaardige zal niet samen het koninkrijk beërven met de onrechtvaardige.

Gal 3:16 Nu zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. Hij zegt niet: En den zaden, als van velen; maar als van één: En uw zade; hetwelk is Christus.
Gal 3:19 Waartoe is dan de wet? Zij is om der overtredingen wil daarbij gesteld, totdat het zaad zou gekomen zijn, dien het beloofd was; en zij is door de engelen besteld in de hand des Middelaars.
Gal 3:29 En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad, en naar de beloftenis erfgenamen.
Heb 2:16 Want waarlijk, Hij neemt de engelen niet aan, maar Hij neemt het zaad Abrahams aan.

quote:

learsi schreef op 29 januari 2013 om 18:12:
Tot nu toe geeft nog niemand antwoord op mijn vraag hierover, die ik al meerdere malen heb gesteld.
Waarom geloven jullie broeders wel in de opstanding van Christus?
Waarom geloven jullie broeders wel in je eigen opstanding?
Waarom geloven jullie broeders NIET in de opstanding van de Joden? (Ezechiel 37)
Wat stáát er???
Wat beschrijft Ezechiël dat hij ziet: Een vallei met beenderen.
Is er gespecificeerd dat die vallei staat voor heel Israël? Nee.
Is er gespecificeerd dat die vallei staat voor geloofsuitverkorenen? Nee.
Er staat: een vallei met beenderen.

Wie spreekt: Ezechiël.
Wie spreekt: God spreekt door Ezechiël
Wat spreekt God: Gij dorre beenderen! hoort des HEEREN woord.
Alzo zegt de Heere HEERE tot deze beenderen: Ziet, Ik zal den geest in u brengen, en gij zult levend worden.

en:
Zo zegt de Heere HEERE: Gij geest! kom aan van de vier winden, en blaas in deze gedoden, opdat zij levend worden.
en:
Mensenkind! deze beenderen zijn het ganse huis Israëls; ziet, zij zeggen: Onze beenderen zijn verdord, en onze verwachting is verloren, wij zijn afgesneden.

Wie zeggen dit: Zij zeggen dit.
Wie zijn zij: Het ganse huis Israëls.
Dus dat is het ganse huis Israëls dat als beenderen ligt in een vallei, dat zegt: onze beenderen zijn verdord.
Hoort daartoe ook Mozes? Of Elia? En: is Ezechiël hier dan aan het prediken tegen de doden? Spreken de doden hier vanuit het dode gebeente? Maar wee de gebeente die dat doet: want vóórdat Ezechiël sprak was er nog geen vlees en nog geen Geest in die beenderen.

Dus opnieuw:
Mensenkind! deze beenderen zijn het ganse huis Israëls; ziet, zij zeggen: Onze beenderen zijn verdord, en onze verwachting is verloren, wij zijn afgesneden. Wie zeggen dit: Zij zeggen dit.
Wie zijn zij: Het ganse huis Israëls, dat zegt: onze beenderen zijn verdord.

Wat is letterlijk lezen: dat zij zeggen dat hun beenderen zijn verdord.
Zeggen hier de doden die in een vallei liggen dat hun beenderen zijn verdord? Nee, want de doden kunnen niet letterlijk spreken. Daartoe moeten zij eerst vlees en de Geest krijgen.

Dus letterlijk staat er: dit volk dat hier leeft en waartegen Ezechiël moet profeteren, dat volk dat klaagt en dat zegt dat God hen heeft verlaten. Dit is het volk dat God zoekt en God verwacht en op God hoopt, en klaagt dat God vertoeft.

En in deze letterlijke lezing van aanspreken van degenen die klagen dat hun beenderen zijn verdord, die leven en het uitschreeuwen van ellende, wordt dit volk aangesproken door God. Want God heeft een boodschap tot heel Israël. Heel Israël, omdat de klaagzang algemeen is onder het volk. Welk Israël? Het Israël natuurlijk dat antwoordend aangesproken wordt en dat concreet klaagde dat ze als dorre beenderen zijn, verlaten door God.
Is dat dan niet ook het latere Israël? Natuurlijk wel, de belofte en de opwekking geldt voor alle aangesproken gevoelende kinderen van Abraham. Dat is kenmerkend van het Woord van God. Maar het is dan al niet meer de letterlijke lezing. De concrete belofte geldt een concreet aangesproken volk. Het is maar dat je het weet. Alles wat je er meer van maakt is in je eigen terminologie een vorm van inpikken.

Ik benadruk:
1) Kàn Ezechiël toegesproken worden door de beenderen? Nee, dat kan niet. Wat zegt dat dan over de zinsnede: "zij zeggen: onze beenderen zijn verdord?"
2) Kàn Ezechiël spreken met de doden? Nee, dat is de joden verboden door God. Saul deed het en de kerkleer doet het, maar het is de joden verboden. Ezechiël spreekt van de levenden die spreken, en tot de levenden die gesproken hebben.

Ik vat de lear samen:
- De lear is dat de doden toegesproken mogen worden.
- De lear is dat de dode beenderen zonder vlees en zonder Geest kunnen spreken.
- De lear is dat Ezechiël predikt tegen alle dode beenderen van heel het volk Israël van alle geslachten.
Maar wat stáát er?? Een gebeds verhoring en vertroosting voor degenen die God aanroepen in benauwdheid. Lees:
Daarom, profeteer en zeg tot hen: Zo zegt de Heere HEERE: Ziet, Ik zal uw graven openen, en zal ulieden uit uw graven doen opkomen, o Mijn volk! en Ik zal u brengen in het land Israëls.
En gij zult weten, dat Ik de HEERE ben, als Ik uw graven zal hebben geopend, en als Ik u uit uw graven zal hebben doen opkomen, o Mijn volk!
En Ik zal Mijn Geest in u geven, en gij zult leven, en Ik zal u in uw land zetten; en gij zult weten, dat Ik, de HEERE, dit gesproken en gedaan heb, spreekt de HEERE.
Deze tekst is dus een beantwoordende verhoringsprofetie aan een generatie in verdorring en moedeloosheid, in de verwachting en de hoop op God.

quote:

learsi schreef op 29 januari 2013 om 18:12:
Waarop gebouwd: Op profeten (Jodendom) en apostelen (christendom), waarvan Jezus Christus in beide de Hoeksteen is die beide draagt.
Zie je nu small brother hoe vreselijk arrogant en verwaand onze kerkleer is? Die meent dat bovenstaande betekent dat de Joden zich bij ons christenen (adoptiekinderen) moeten voegen, in plaats van in te zien in nederigheid dat wij uit de heidenen (adoptiekinderen) bij Israël (kinderen) zijn gevoegd !

Paulus maakt onderscheid tussen onder de wet en in de Geest, als verbond door Hagar in dienstbaarheid en het verbond in Sara in vrijheid. De dienstbare erft niet met de vrije, en alle kinderen van God zijn bestemd om niet knechten, maar zonen van God genoemd te worden.

Het volgende daarover nog ter verdieping:

quote:

Eenzelfde weg tot zaligheid
Er is geen onderscheid als het gaat om het verkrijgen van de zaligheid:
"Is (God) alleen de God van de Joden? Niet ook van de volken? Ja, ook van de volken; er is immers een enig God, die besnedenen rechtvaardigen zal op grond van geloof, en onbesnedenen door het geloof" (Rom. 3 : 29, 30).
"Want de Schrift zegt: "Een ieder die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden". Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek, want dezelfde Heer van allen is rijk voor allen die hem aanroepen: "want een ieder die de naam van (de) Heer zal aanroepen, zal behouden worden" (Rom. 10 : 11 - 13).
Eerst de Jood, dan de Griek
De Schrift geeft de Jood wel altijd de voorrang als het om de prediking van het evangelie gaat. Dat is echter geen kwestie van rangorde, maar van tijdorde. De volgende tekst heeft daarop betrekking:
"Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is Gods kracht tot behoudenis voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek" (Rom. 1:16).
"Verdrukking en benauwdheid over elke ziel van een mens die het kwade werkt, eerst van de Jood en ook van de Griek; maar heerlijkheid, eer en vrede voor een ieder die het goede werkt, eerst voor de Jood en ook voor de Griek" (Rom. 2:9, 10).
Zowel in oordeel als in beloning gaat de Jood voorop. Maar vers 11 van dit hoofdstuk sluit weer duidelijk elk verder onderscheid uit: "Want er is geen aanzien van de persoon bij God". Sprekend is de uitdrukking die Petrus gebruikt op de "apostelvergadering" te Jeruzalem. Hij getuigt daar, dat God "geen onderscheid gemaakt heeft tussen ons (Joden) en hen (heidenen), daar Hij hun harten gereinigd heeft door het geloof" (Hand. 15:9).
Nog opvallender is de volgende uitspraak die hij bij die gelegenheid deed: "Maar wij (Joden) geloven door de genade van de Heer Jezus behouden te worden op dezelfde wijze als ook zij". Bron
En het zijn de christenen waarvan wordt gezegd, "Het is Mijn volk, en Ik zal onder hen wonen":
2 Korinthe 6:16Of wat samenvoeging heeft de tempel Gods met de afgoden? Want gij zijt de tempel des levenden Gods; gelijkerwijs God gezegd heeft: Ik zal in hen wonen, en Ik zal onder hen wandelen; en Ik zal hun God zijn, en zij zullen Mij een volk zijn.

quote:

learsi schreef op 29 januari 2013 om 18:12:
Schaamte staat mij op mijn wangen, ik schaam me diep voor mijn kerkleer !

De schaamte ontzeg ik je niet. Maar ik geef je een kerklear tot schaamte erbij: het christenzionisme, of de publicaties van "Christenen voor Israël", zij presenteren zich als algemeen christelijk gedachtengoed tot bevordering van Israël, ondertussen stelselmatig versterking bevorderend van een heel specifieke kerklear. Op een manier die kennelijk voor de stelselmatige sturingsmethodieken van de JG niet onderdoet. Sorry.
Mijn persoonlijke mening: Onttrek je liever van learingen zoals het blad van Christenen voor Israël, want het kwaad dat zaait met kiemen van aftrekking, is ernstiger dan het kwaad dat openlijk boos aan de deuren trommelt tot je verderf. Letterlijk lezen, dat is de Bron de bron laten, en deze niet te laten insneeuwen en bedekken door learsels van mensen.
Ik zal onderbouwen met voorbeelden. Een voorbeeld uit Christenen voor Israël:

quote:

Uit Christenen voor Israël :  Israël geen oordeel
Maar hoe moeten we dan Zacharia 13:7-9 lezen? Vers 8 zegt: "…in het gehele land, luidt het woord des Heeren, zullen twee derden uitgeroeid worden…" Dus toch een ‘Auschwitz’ in Israël? Of lezen we verkeerd, en is er verkeerd – en/of tendentieus – vertaald? Wat staat er? "Kol-ha-aretz", ‘het gehele land’ óf ‘de gehele wereld’? Hoe moet je dit vertalen? Want als we Zacharia 14:9 lezen, dan staat er: "… En de HEERE zal koning worden over de gehele AARDE; te dien dage zal de HEERE de Enige zijn, en Zijn Naam de Enige …" Een geweldig toekomstperspectief!
...
wie de getallen van de Jodenslachtingen in de laatste 2000 jaar bij elkaar optelt, zal ontdekken dat ook in de afgelopen eeuwen 2/3 wereldwijd van het Joodse volk uitgeroeid is geworden, en dat er op dit moment nog slechts 1/3 van het Joodse volk over is. Er zijn thans nog slechts ± 15 miljoen Joden over in de wereld. In Israël ± 5 miljoen, in de USA ± 5 miljoen, in de voormalige Sovjet Unie ± 2 miljoen en de rest nog her en der verspreid over de wereld. Dat is alles wat er over is van het Joodse volk na de slachtingen der eeuwen.
Die 1/3 die er over is, zal vervolgens gelouterd – niet vernietigd! – worden, zegt Zacharia. En dat zal ertoe leiden dat Israël "… Mijn Naam zal aanroepen en Ik zal hen verhoren …" zegt vers 9. Dan zal het eindelijk goed zijn tussen de HEERE en Zijn eerstgeboren zoon Israël. Nog grote verdrukking? Ja! Maar vernietiging? Nee! Wel loutering!"
Toorn voor de volken, niet voor IsraëlAls Hij opnieuw verschijnt op aarde, zal Zijn gewaad bespat worden met het bloed van de volkeren – niet het bloed van Israël - die Hij in Zijn toorn vertreden zal. Jesaja 63:6 zegt: "… en Ik vertrapte volken in Mijn toorn, maakte hen dronken in Mijn grimmigheid en deed hun bloed ter aarde stromen …" Vergelijk Openbaring 19:11-16. Geen oordeel of toorn dus voor Israël, maar voor de heidenvolkeren."bron
Begrijp je niet wat hier wordt geleerd? Israël is een modern atheïstisch land. Wat hier wordt gepresenteerd is niets minder dan een stelselmatige verheerlijking van Israël, een modern atheïstisch land. Terwijl de profetie nu juist getuigt van een “Ik zal hen verhoren”. Verhoring kan alleen als er wordt gebeden en uitkomst gevraagd.

Nog een voorbeeld; ook niet kwaadwillend uitgezocht, maar gewoon het volgende dat opdook uit google:

quote:

Uit Christenen voor Israël:
De geschiedenis van de christelijke uitleg van de profetieën wordt vooral gedomineerd door een zogenaamde geestelijke uitleg, dat wil zeggen dat men de concrete Oud--‐Testamentische woorden en beelden op een – wat men dan noemt – geestelijke Nieuw--‐Testamentische wijze interpreteert. Deze uitlegmethode gaat hand in hand met de vervangingstheologie: waar Israel staat wordt de kerk bedoeld. Op deze manier zijn op grote schaal beloften van God aan Israel ontfutseld en door de kerk zich toegeëigend.
Eerbied voor het Woord van de Eeuwige brengt met zich mee de woorden te laten zeggen wat ze kennelijk zeggen willen; Israel is Israel, Jeruzalem is Jeruzalem, de Olijfberg is de Olijfberg enz., met andere woorden: een concrete uitleg naar de kennelijke bedoeling van de woorden, en dan rijst uit profeten en psalmen het beeld op van een heel concrete verwachting van het rijk van God op deze aarde, met een centrale plaats voor een hersteld Israel en voor Jeruzalem onder het voor heel de aarde zegenrijke bewind van de Messias. En precies daarom gaat het in Zacharia 14: het Messiaanse Vrederijk.
(...) Is Hij dan nu geen Koning? Zeker wel – ‘groot Koning is de Heer’ belijden en zingen wij met de psalmen. Maar Zijn koningschap wordt aangevochten, bestreden; te vuur en te zwaard. Er zijn talloze goden en machten die een greep doen naar de heerschappij; en wij mensen laten ons maar al te vaak in met die goden en machten. En hoe dichter het bij de ontknoping van deze bedeling komt, hoe heftiger het verzet tegen het koningschap van de Eeuwige zal zijn, culminerend in het optreden van de antichrist. Maar: te dien dage zal de HERE Koning over de ganse aarde worden! God koning en erkend als koning. Over de ganse aarde. Wereldwijd. Dat zal gebeuren nadat Hij uitgetrokken is en de strijd tegen de volkeren heeft aangebonden (vers 3); de volkeren, die de HERE Zelf naar Jeruzalem heeft samengebracht om ze daar uiteindelijk te verslaan, dat ze aanvankelijk succes hebben geoogst in hun belegering van Jeruzalem.
(...)En nu zegt Zacharia: te dien dage staat dat op alles. Op de potten en de pannen. Zelfs op de bellen van de paarden. En dan moet je weten: paarden staat in die tijd voor "oorlogstuig en oorlogsgeweld" --‐ moet je je voorstellen: den HERE heilig --‐ op de loop van een tank! Dan kan die tank geen kwaad meer doen. De oorlog wordt niet meer geleerd. De zwaarden omgesmeed tot ploegscharen. Heel het leven rein en gewijd aan God. Alles is zo heilig als de hogepriester was in het heilige der heiligen. Op alles staat de Naam van God geschreven! De droom van de profeten. Prachtig visioen van een komende werkelijkheid. Zo kun je het volhouden in alle verwarring in deze wereld! Want uiteindelijk is dat het profetisch perspectief: het rijk van recht en vrede . Bron

Voor mij is het bovenstaande in wezen een verwerping van de werkelijke heilsprofetie, om zo een wereldse heilsstaat te bevorderen met als feitelijk effect de landsgrenzen van het wereldlijke Israël te bevestigen en te versterken en te vergroten tot voorbereiding van een toekomst waarin de hele wereld tot een voetbank van Israël wordt gesteld. Als dat de werkelijkheid was, zou dat toch een heel ander licht werpen op de moslims. Is dat wat je beoogt?
 
Maar wat zegt de Schrift? Lees maar mee:
Ez.33:24 Mensenkind! de inwoners van die woeste plaatsen in het land Israëls spreken, zeggende: Abraham was een enig man, en bezat dit land erfelijk; maar onzer zijn velen; het land is ons gegeven tot een erfelijke bezitting. Daarom zeg tot hen: Zo zegt de Heere HEERE: Gij eet vlees met het bloed, en heft uw ogen op tot uw drekgoden, en vergiet bloed; en zoudt gij het land erfelijk bezitten?
Nee; is het antwoord. Voorzichtigheid lijkt mij dus geboden, zeker als het gaat om een zich vroom en bijbelgetrouw en algemeen christelijk betonende organisatie.

Dus wat ik signaleer is dat de bijbel niet secuur wordt gevolgd, maar via leringen van een richting een heel eigen specifieke duiding krijgt. Terwijl jezelf heel goed weet wat ook de kerken weten, en ook de sekten: dat je aan Gods Woord niets mag toedoen.

Maar de Schrift zegt:

quote:

Alzo zegt de Heere HEERE: Ziet, Ik wil aan de herders, en zal Mijn schapen van hun hand eisen, en zal ze van het weiden der schapen doen ophouden, zodat de herders zichzelven niet meer zullen weiden; en Ik zal Mijn schapen uit hun mond rukken, zodat zij hun niet meer tot spijze zullen zijn.
Want zo zegt de Heere HEERE: Ziet, Ik, ja, Ik zal naar Mijn schapen vragen, en zal ze opzoeken.
Gelijk een herder zijn kudde opzoekt, ten dage als hij in het midden zijner verspreide schapen is, alzo zal Ik Mijn schapen opzoeken; en Ik zal ze redden uit al de plaatsen, waarhenen zij verstrooid zijn, ten dage der wolke en der donkerheid. En Ik zal ze uitvoeren van de volken, en zal ze vergaderen uit de landen, en brengen ze in hun land; en Ik zal ze weiden op de bergen Israëls, bij de stromen en in alle bewoonbare plaatsen des lands.
Op een goede weide zal Ik ze weiden, en op de hoge bergen Israëls zal hun kooi zijn; aldaar zullen zij nederliggen in een goede kooi, en zullen weiden in een vette weide, op de bergen Israëls. Ik zal Mijn schapen weiden, en Ik zal ze legeren, spreekt de Heere HEERE.
Het verlorene zal Ik zoeken, en het weggedrevene zal Ik wederbrengen, en het gebrokene zal Ik verbinden, en het kranke zal Ik sterken; maar het vette en het sterke zal Ik verdelgen, Ik zal ze weiden met oordeel.
(...)
En Ik zal een enigen Herder over hen verwekken, en Hij zal hen weiden, namelijk Mijn knecht David; die zal ze weiden, en Die zal hun tot een Herder zijn. En Ik, de HEERE, zal hun tot een God zijn; en Mijn knecht David zal Vorst zijn in het midden van hen, Ik, de HEERE, heb het gesproken. En Ik zal een verbond des vredes met hen maken, en zal het boos gedierte uit het land doen ophouden; en zij zullen zeker wonen in de woestijn, en slapen in de wouden. Want Ik zal dezelve, en de plaatsen rondom Mijn heuvel, stellen tot een zegen; en Ik zal den plasregen doen nederdalen op zijn tijd, plasregens van zegen zullen er zijn. En het geboomte des velds zal zijn vrucht geven, en het land zal zijn inkomst geven, en zij zullen zeker zijn in hun land; en zullen weten, dat Ik de HEERE ben, als Ik de disselbomen huns juks zal hebben verbroken, en hen gerukt uit de hand dergenen, die zich van hen deden dienen. En zij zullen den heidenen niet meer ten roof zijn, en het wild gedierte der aarde zal ze niet meer vreten; maar zij zullen zeker wonen, en er zal niemand zijn, die ze verschrikke.
En Ik zal hun een plant van naam verwekken; en zij zullen niet meer weggeraapt worden door honger in het land, en den smaad der heidenen niet meer dragen. Maar zij zullen weten, dat Ik, de HEERE, hun God, met hen ben, en dat zij Mijn volk zijn, het huis Israëls, spreekt de Heere HEERE. Gij nu, o Mijn schapen, schapen Mijner weide! gij zijt mensen; maar Ik ben uw God, spreekt de Heere HEERE.

Deze profetie is voor jou en je achterban een profetie van de werkelijkheid waaraan nu moet worden gewerkt en die reeds een begin van ingang heeft gevonden met de stichting van de staat Israël. Heilige intenties, maar met een gezindheid tot aardse macht, die haar gelovigen werft onder de goedwillende kinderen van Abraham.

Dus, Learsi:
Vraag 1)  Zijn Christenen Abraham’s adoptiekinderen ?
Gal 3:29 En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad, en naar de beloftenis erfgenamen.

Vraag 2) Worden alle kinderen Israël’s behouden?
Rom.9:27 En Jesaja roept over Israël: Al ware het getal der kinderen Israëls gelijk het zand der zee, zo zal het overblijfsel behouden worden.

Vraag 3) Voor wie is het duizendjarige rijk bestemd?
Op.20:4 en ik zag de zielen dergenen, die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus, en om het Woord Gods, en die het beest, en deszelfs beeld niet aangebeden hadden, en die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand; en zij leefden en heersten als koningen met Christus, de duizend jaren.
« Laatst bewerkt op: januari 31, 2013, 08:37:54 am door small brother »

Peter68

 • Berichten: 477
  • Bekijk profiel
Bijbelgebruik volgens Learsi
« Reactie #116 Gepost op: januari 31, 2013, 11:15:18 am »

quote:

learsi schreef op 29 januari 2013 om 21:15:
Citaat
Peter68 schreef op 29 januari 2013 om 00:14:
[...]

Er gaan inderdaad kerken dicht Learsi, maar waarom zou je dit direct moeten linken aan dit onderwerp, met het zelfde gemak kun je hard maken dat veel mensen in het verleden vooral door sociale druk naar de kerk gingen. Door het afnemen van deze sociale druk verdwijnen mensen naar de rand van kerk of gaan weg. Je kunt dit ook als een reinigingsproces beschouwen. Het is niet dat ik er zo over denk maar het zou kunnen. Ander punt is dat de gezinnen kleiner worden dus zijn er automatisch minder minder mensen aangesloten bij een kerk. Of wat denk je van al die kerkscheuringen? Of rechtzaken binnen kerkgenootschappen om gebouwen en dat soort zaken? Dus ik vindt je argument nog niet echt steekhoudend


Vraag je jezelf nooit eens af hoe het kan?
Iemand die werkelijk de Heilige Geest heeft en wandelt met de Heer en contact heeft met de Heer. Iemand die werkelijk antwoorden ontvangt op gebed, iemand die Zijn Leiding in het leven waarneemt, of zo iemand de Heer de rug kan toekeren?


Helaas geen antwoord op mijn vraag :nee:


quote:


Wat betreft de cijfers:

[afbeelding]

daling kerkbezoek

daling kerkbezoek

Maar met de kerklidmaatschap is het veel ernstiger gesteld dan met kerkbezoek.
Daling kerklidmaatschap

NL koploper kerkverlating

Nog meer instorten van onze kerkinstituten


Deze cijfers had ik ook al eens gezien, maar ik zie geen oorzaken. Dus nogmaals: waarom zou je dit direct linken aan jouw stokpaardje. Met hetzelfde gemak kan ik zeggen dat het komt omdat de mens steeds meer individualistisch en daardoor geen belang meer hecht aan God en de gemeenschap der Heiligen

[...]

quote:

Pak de Schrift, sla Job open en lees het begin en zie wat Zegen van G-d inhoudt.
Lees dan verder in Jod en zie wat er gebeurd als G-d Zijn Zegen intrekt, de satan krijgt meer ruimte waardoor ellende in het leven komt.


En waarom kun je dit één op één projecteren op de huidige situatie met als achtergrond jouw stokpaardje. Zie je dan werkelijk niet dat dit voor mij (anderen hier) erg gekunsteld overkomt?

[...]

quote:

Volgens mij zijn klokkenluiders altijd in de minderheid.
Volgens mij zijn klokkenluiders altijd tegen machtsbolwerken gericht.
Dus je poging om het om te draaien faalt.


Probeer je nu jezelf in een underdog positie te manoeuvreren? Het Calimero effect?
In mijn optiek is klokkenluider niet het juiste woord, Don Quishot zou beter zijn....

pjotr

 • Berichten: 388
  • Bekijk profiel
Bijbelgebruik volgens Learsi
« Reactie #117 Gepost op: januari 31, 2013, 05:27:14 pm »

quote:

Zolderworm schreef op 29 januari 2013 om 22:09:
Volgens mij gaat het sowieso niet om een opstanding, maar om een proces van transfiguratie. Het is een wedergeboorte, geen opstanding.

Volgens mij heb je zelf ergens de natuurkunde aangehaald. Je kunt het licht beschrijven als een deeltje en ook als een golf. Beide verklaringen zijn goed, maar ze zijn niet onder één noemer te brengen. Daarom stel je het te scherp. Het is én opstanding, én wedergeboorte.

Mensen zonder de Geest zijn doden. Adam en Eva stierven op de dag dat ze aten van de vrucht. Zo waren ook de mensen uit het visioen van Ez 37 doden, omdat ze alle hoop hadden opgegeven.

De volgende tekst heeft naar mijn idee beide aspecten van opstanding (levend worden) en wedergeboorte in zich:
"Zolang we in onze aardse tent verblijven zuchten we onder een zware last, omdat we niet willen dat deze kleding wordt uitgetrokken; we willen dat er nieuwe over wordt aangetrokken, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. Hiervoor heeft God zelf ons gereedgemaakt, door ons de Geest als onderpand te geven." (2kor 5:4,5).

Wedergeboorte en opstanding liggen ook in elkaars verlengde. Wedergeboren mensen doden de leden die op aarde zijn. Opnieuw geboren, is het einde van het leven - de dood- niet meer een einde, maar een laatste afsterven van het lichaam. De dood is de laatste vijand, daarna wacht het eeuwige leven.

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Bijbelgebruik volgens Learsi
« Reactie #118 Gepost op: januari 31, 2013, 05:45:34 pm »

quote:

HarryK schreef op 30 januari 2013 om 23:23:
[...]

Toe maar!!
Niet alleen bijbelteksten verdraaien, en de woorden van Paulus in twijfel trekken, maar nu is ook nog het onderwijs van Jezus niet voor mij als christen bedoeld.
:r

Niet alles wat Jezus zei was voor Christenen bedoeld, Hij zei het allemaal tegen de Zijn volk de Joden ! Daar zit het hem in Harry !
Onder ons christenen zijn er teveel die alles naar ons zelf als christenen toetrekken, alleen de vloeken, die schuiven we vrolijk naar Israël terug.

Ik trek dus nergens de woorden van Jezus in twijfel, maar laat zien dat de woorden tegen de Joden waren en niet voor christenen bedoeld. Die waren er nog geen eens !
Zoals ik aantoonde kunnen die woorden ook niet voor christenen bedoeld zijn, want als dankzij de Kracht van Jezus Zijn Kruisoffer is de weg niet smal en de poort niet eng. Alles wordt namelijk door Jezus Christus gedaan !
Wij stappen als Christenen (ik hoop jij ook) in de Lift Die Jezus heet en gaan op Zijn Kracht omhoog ipv op eigen kracht via de trap omhoog te worstelen middels de Wet te houden, met grote kans op vallen en zwaar verwonden. Dan is de weg smal en de poort eng. Begrijp hij het Fundament dat door Christus gelegd is eigenlijk wel?


quote:

Ik heb eerlijk heel lang de hoop gehad dat wij op een punt zouden komen dat wij konden zien vanuit de bijbel waarom wij zo verschillend over zaken denken, maar elkaar daarin kunnen respecteren en misschien zelfs elkaars standpunten kritisch toetsen. Ik heb daar lang ook voor gebeden.

Ik ook

quote:

Maar op dit moment laat jij je hier steeds meer kennen als iemand die totaal geen respect voor kerkleer en theologie hebt,

Ik heb inderdaad alleen maar respect voor het Woord van G-d en niet voor kerkleer en theologie !
Zou jij ook moeten doen, respect hebben voor het Woord van G-d. Zodat je OOK de profetieën letterlijk zou nemen, wat jij dus niet doet !

quote:

Ik hoop voor je dat God je ooit nog eens de ogen opent, zoals hij Saulus de ogen opende.

Ik bidt ook voor jou dat de Heer jou blindheid mag wegnemen. Bij jou, maar ook in onze traditionele kerken.
Kom eens uit die starre theologische kerkleer en zie dat er meer christenen zijn met de visie als ik hier laat horen, dan dat er zijn zoals jij dat met onze theologische kerkleer doet. Misschien is het een beter idee om je eerst eens te verdiepen in de echte doop-wijze en het dopen in de Heilige Geest en wat de Schrift erover zegt. Want binnen onze traditionele kerken is niemand gedoopt in de Heilige Geest Harry ! Helemaal niemand ! Denk, studeer en bidt daar maar eens over !
« Laatst bewerkt op: januari 31, 2013, 06:11:04 pm door learsi »

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Bijbelgebruik volgens Learsi
« Reactie #119 Gepost op: januari 31, 2013, 06:20:07 pm »

quote:

small brother schreef op 31 januari 2013 om 01:29:
[...]

Ik bestrijd de liefde niet.

quote:

:
small brother schreef op 28 januari 2013 om 14:38:
[...]

God heeft "dat volk" helemaal niet lief. Hij heeft lief degenen die Hem liefhebben.


Hier leek je namelijk sterk te ontkennen dat G-d Israël helemaal niet lief heeft, maar dat Zijn Liefde afhankelijk is van wie Hem liefhebben.

Ten eerste is dat geheel geen echte Liefde, want echte Liefde is er, ongeacht of de ander jou ook liefheeft.

Ten tweede, G-d Zelf bepaalt wie Jezus gaan liefhebben en wie niet. Niemand komt tot Jezus als G-d dezen niet gestuurd heeft, leert de Schrift.

Ten derde, G-d zegt in Zijn Woord dat Hij houdt van wie Hij wil en dat Hij haat wie Hij wil! Hij hoeft hier tegenover niemand verantwoording over af te leggen, Zijn keuzes zijn altijd Rechtvaardig, ook wanneer wij mensen dat (nog) niet zien en (nog) niet begrijpen.

pjotr

 • Berichten: 388
  • Bekijk profiel
Bijbelgebruik volgens Learsi
« Reactie #120 Gepost op: januari 31, 2013, 06:23:49 pm »

quote:

learsi schreef op 30 januari 2013 om 10:38:De opstanding is ook niet letterlijk beschreven. Het graf was leeg, de engelen vertellen dat Jezus is opgewekt en Maria Magdalena is de eerste aan wie Jezus na zijn opstanding verschijnt.

Jouw vraag ging over letterlijk lezen ten aanzien van de opstanding. Feit is dat de opstanding zelf niet beschreven wordt.
Je vraagt me: "Waarom geloof je dan wel letterlijk in de opstanding van Christus? Waarom is dat wel letterlijk beschreven volgens jou en Ezechiel 37 niet?" Er ontbreekt een beschrijving van het dode lichaam van Jezus waarin de Geest geblazen werd. En dat opgestane lichaam was een mysterie: wel de wonden, waardoor hij herkenbaar was, wel vis eten als een mens; maar ook dan hier, dan daar weer verschijnend, zelfs door muren heen. Wij mensen weten niet wat opstanding uit de dood is, want het is maar één keer voorgekomen dat Iemand opstond uit de dood en niet weer stierf. Wat we daarover lezen, is slechts zeer summier beschreven. Dat laat ruimte voor interpretatie.

quote:

Is dat echt geloof? Dat was ook de voorwaarde van de ongelovige Thomas is het niet?
Zonder ooggetuigen stond het niet in de Bijbel.

quote:

Je geloofd dus net als Thomas in het feit dat de profetieën zullen uitkomen wanneer je het ziet met je ogen, vertrouw je niet volledig op G-d Zijn Woord?
Nee, dat doen Israël-fanatiekelingen die 1948 aanhalen als bewijs voor het uitkomen van profetieën.

quote:

Het is G-d Zelf Die de woorden door Zijn Geest in de schrijvers heeft gelegd. Daar zit wederom het grote verschil tussen jou en mijn geloof en mate van vertrouwen in het Woord, waardoor deze verschillen van inzicht ontstaan.
Goed begrepen. Jij haalt het menselijke uit de Schrift. Wat jij zou moeten doen, is alle klinkers uit de tekst weglaten, als je uit het OT citeert. Dat ziet er bijvoorbeeld zo uit:

quote:

nHzdttmPrftrttdngstprftrmnsnkndnzgttdngstZzgtdHrHRGgstkmnvndvrwndnnblsndzgddnpdtzlvndwrdnnkprftrdglklsHmbvlnhdTnkwmdgstnhnnzwrdnlvndnstndnphnvtnngnszrgrthr
Dan kom je dichter bij de grondtekst, de taal van God, of op zijn minst engelentaal.

quote:

Dat stuk is juist essentieel mbt de Wederkomst van Jezus Christus als de Messias en koning der Joden, de Leeuw van Juda. Wanneer dat begrepen zou worden zou ook de opname geloofd worden die eraan voorafgaat en hoef deze niet door broeders gemist te worden.
Dank je dat je het zo duidelijk verwoordt.

quote:

Ja ! Want G-d Zijn Eeuwige Trouw wordt nog duidelijker zichtbaar.
Duidelijker dan door Christus. Ik denk dat jij in je denken over Christus ook nog heel wat kerkelijke theologie kwijt moet. Op één of ander manier heb je de betekenis van Christus versmald. Misschien hang je de verzoeningsleer van de Reformatie aan?

quote:

Het vervullingsdoel van Christus is juist het redden van Zijn volk israel en OOK de christenen uit de heidenen. Dat is Een doel.
Juist, en Jezus' leven en sterven was voldoende.

quote:

Waarom niet? Omdat G-d hen Zelf opzettelijk heeft verblind voor het evangelie.
Romeinen 11
8 zoals geschreven staat:  God heeft hun een geest van diepe slaap gegeven,  ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot op de dag van heden.
--> G-d heeft israel een geest van diepe slaap gegeven.
Actieve opzettelijke actie van G-d dus.
In het voorgaande vers staat:
"Wat dan? Hetgeen Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen; maar de uitverkorenen hebben het verkregen, en de anderen zijn verhard geworden."Ook uit Israël is slechts een deel uitgekozen. Dat is de keuze van God.

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Bijbelgebruik volgens Learsi
« Reactie #121 Gepost op: januari 31, 2013, 06:28:29 pm »

quote:

Peter68 schreef op 31 januari 2013 om 11:15:

Deze cijfers had ik ook al eens gezien, maar ik zie geen oorzaken. Dus nogmaals: waarom zou je dit direct linken aan jouw stokpaardje.

Er komen steeds meer broeders uit de evangelische gemeenten met profetieën van G-d hierover namelijk.
Soms door tongentaal die vertaald wordt door andere broeders.
Helaas wijzen wij uit de traditionele kerkgenootschappen helaas deze wijze van communicatie af.
Immers binnen onze kerkgenootschap hebben onze kerkleiders eigen functies bedacht en hanteren niet meer de bedieningen die G-d ons in de Schrift gegeven heeft.
Ook mist in onze kerkgenootschappen helaas de doop in de Heilige geest die in de Schrift steeds als een aparte handeling tov de doop door onderdompeling wordt beschreven. Om over de correcte doop-wijze door onderdompeling maar te zwijgen, daar hebben we al voldoende bij stil gestaan.

Er rest G-d dus niets anders dan via Zijn kinderen die WEL openstaan voor de bijbelse wijze van communiceren, in te zetten om Zijn dove kinderen te waarschuwen.

Daarom dus !

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Bijbelgebruik volgens Learsi
« Reactie #122 Gepost op: januari 31, 2013, 06:43:05 pm »

quote:

pjotr schreef op 31 januari 2013 om 18:23:
[...]

Jouw vraag ging over letterlijk lezen ten aanzien van de opstanding. Feit is dat de opstanding zelf niet beschreven wordt.
Je vraagt me: "Waarom geloof je dan wel letterlijk in de opstanding van Christus? Waarom is dat wel letterlijk beschreven volgens jou en Ezechiel 37 niet?" Er ontbreekt een beschrijving van het dode lichaam van Jezus waarin de Geest geblazen werd. En dat opgestane lichaam was een mysterie: wel de wonden, waardoor hij herkenbaar was, wel vis eten als een mens; maar ook dan hier, dan daar weer verschijnend, zelfs door muren heen. Wij mensen weten niet wat opstanding uit de dood is, want het is maar één keer voorgekomen dat Iemand opstond uit de dood en niet weer stierf. Wat we daarover lezen, is slechts zeer summier beschreven. Dat laat ruimte voor interpretatie.

Geloof je dan wel dat de christenen tot leven zullen worden gewekt bij de opname? Dat is namelijk hetzelfde dan Ezechiel 37, alleen dan Christenen en voorafgaand aan Zijn Wederkomst als Messias van de Joden.

quote:

Zonder ooggetuigen stond het niet in de Bijbel.

Bedoel je:
- Het staat in de bijbel beschreven als een ooggetuigenverklaring.
of
- Het had zonder ooggetuigen nooit in de Schrift kunnen staan?


quote:

Nee, dat doen Israël-fanatiekelingen die 1948 aanhalen als bewijs voor het uitkomen van profetieën.
Lol, er zijn meer christenen die ook deze profetieën hierover in vervulling zien gaan dan christenen die het niet zien. Alleen ons eigen stugge niet in de Heilige Geest gedoopte deel niet, uit de kerkgenootschappen die steeds meer in elkaar storten. Soms moet ik me inhouden om niet te bidden, "Heer haat U door met het leeghalen van onze dove kerkgenootschappen, want wie niet horen wil moet voelen". Maar ik hou me nog altijd in, hopend op een wonder van G-d dat Hij onze kerkgenootschappen TOCH duidelijk kan maken, ook al wijzen we ZIjn communicatie wijze volledig af. ;(

quote:

Goed begrepen. Jij haalt het menselijke uit de Schrift.
De mens heeft het mogen opschrijven, kopiëren en per taal een keer vertalen. Meer niet ! Als het zoveel mensen werk zou zijn als jij stelt, zou de Schrift niet het Woord van G-d zijn, maar slechts een Woord over G-d !


[...]

quote:

Duidelijker dan door Christus. Ik denk dat jij in je denken over Christus ook nog heel wat kerkelijke theologie kwijt moet.

Kerkelijke theologie? Laat eens zien wat je bedoeld?
De kerkelijke theologie ontkent nu juist d Schrift.

quote:

Op één of ander manier heb je de betekenis van Christus versmald.

Juist verbreed, niet zo dat allen wij Christenen gered worden, maar JUIST in beginsel Zijn volk Israël is gered. Dat is een verbreding, geen versmalling !

quote:

Misschien hang je de verzoeningsleer van de Reformatie aan?

Ik hang alleen de Jezus Christus en de Schrift aan, dat mag inmiddels duidelijk zijn.

[...]

quote:

Juist, en Jezus' leven en sterven was voldoende.

Om ook alle Beloften van G-d tav Israël te kunnen gaan vervullen bij Zijn Wederkomst als Messias.

[...]

quote:

In het voorgaande vers staat:
"Wat dan? Hetgeen Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen; maar de uitverkorenen hebben het verkregen, en de anderen zijn verhard geworden."Ook uit Israël is slechts een deel uitgekozen. Dat is de keuze van God.
Inderdaad, G-d heeft een aantal Joden uitgekozen om het evangelie te brengen naar ons uit de heidenen. De rest heeft Hij verhard, opzettelijk verblind dus.

Peter68

 • Berichten: 477
  • Bekijk profiel
Bijbelgebruik volgens Learsi
« Reactie #123 Gepost op: januari 31, 2013, 09:00:25 pm »

quote:

learsi schreef op 31 januari 2013 om 18:28:
[...]

Er komen steeds meer broeders uit de evangelische gemeenten met profetieën van G-d hierover namelijk.
Soms door tongentaal die vertaald wordt door andere broeders.


Dus wat je eigenlijk zegt: De jarenlange traditie van de kerk is niet te vertrouwen maar wel 'een profetie' van 'een' broeder? En omdat het er steeds meer zijn is het dus waar?

quote:

Helaas wijzen wij uit de traditionele kerkgenootschappen helaas deze wijze van communicatie af.


Is dat echt zo? wijzen we dit af, of zijn sommige kerken er gewoon niet mee vertrouwd. Ik merk bij ons niet dat het afgewezen wordt.

quote:

Immers binnen onze kerkgenootschap hebben onze kerkleiders eigen functies bedacht en hanteren niet meer de bedieningen die G-d ons in de Schrift gegeven heeft.


En over wat voor functies hebben we het dan Learsie?

quote:

Ook mist in onze kerkgenootschappen helaas de doop in de Heilige geest die in de Schrift steeds als een aparte handeling tov de doop door onderdompeling wordt beschreven. Om over de correcte doop-wijze door onderdompeling maar te zwijgen, daar hebben we al voldoende bij stil gestaan.


Al je dit zo zegt dan wek je de indruk dat we dat zo even in kunnen voeren. De Geest ontvang je, het enige wat je kan doen is er voor bidden. Wat voor handeling had je hiervoor in gedachten? En geeft die dan garantie dat je daadwerkelijk de Geest gekregen hebt?

quote:

Er rest G-d dus niets anders dan via Zijn kinderen die WEL openstaan voor de bijbelse wijze van communiceren, in te zetten om Zijn dove kinderen te waarschuwen.
Je wekt nu de indruk dat ik en vele anderen dus ergens niet voor openstaan. Kun je dan eens aangeven wat je daarmee bedoeld en waarvoor we dan precies moeten openstaan?

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Bijbelgebruik volgens Learsi
« Reactie #124 Gepost op: januari 31, 2013, 09:50:54 pm »

quote:

small brother schreef op 31 januari 2013 om 01:29:

Wat stáát er???
Wat beschrijft Ezechiël dat hij ziet: Een vallei met beenderen.
Is er gespecificeerd dat die vallei staat voor heel Israël? Nee.
Is er gespecificeerd dat die vallei staat voor geloofsuitverkorenen? Nee.
Er staat: een vallei met beenderen.
Context small brother - in vers 11 staat"
11 Toen zei Hij tegen mij: Mensenkind, deze beenderen zijn heel het huis van Israël. Zie, ze zeggen: Onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vergaan, wij zijn afgesneden!
--> Dus de beenderen in de vallei zijn van heel Israel !


quote:

Wie spreekt: Ezechiël.
Wie spreekt: God spreekt door Ezechiël
Wat spreekt God: Gij dorre beenderen! hoort des HEEREN woord.
Alzo zegt de Heere HEERE tot deze beenderen: Ziet, Ik zal den geest in u brengen, en gij zult levend worden.

en:
Zo zegt de Heere HEERE: Gij geest! kom aan van de vier winden, en blaas in deze gedoden, opdat zij levend worden.
en:
Mensenkind! deze beenderen zijn het ganse huis Israëls; ziet, zij zeggen: Onze beenderen zijn verdord, en onze verwachting is verloren, wij zijn afgesneden.

Wie zeggen dit: Zij zeggen dit.
Wie zijn zij: Het ganse huis Israëls.
Dus dat is het ganse huis Israëls dat als beenderen ligt in een vallei, dat zegt: onze beenderen zijn verdord.


Eerst laat de profetie zien dat G-d alle dode beenderen van israel tot leven brengt.
De dorre beenderen hebben tot dan toe nog niet gesproken namelijk.


quote:

Hoort daartoe ook Mozes? Of Elia?
Zoals de Schrift aangeeft in de evangelies, komen Elia en Mozes Jezus bezoeken op de berg.
Marcus 9
4 En aan hen verscheen Elia met Mozes en zij spraken met Jezus.

Matteus 17
3 En zie, aan hen verschenen Mozes en Elia, die met Hem spraken.

Dus Mozes en Elia zijn al in het Koninkrijk bij G-d, ondanks dat ook zij niet 100% de Wet hebben gedaan heeft G-d hen TOCH individuele Genade gegeven.

Immers zegt G-d ook door de profeet Ezechiel in Ezechiel 33
12 En u, mensenkind, zeg tegen uw volksgenoten:  De gerechtigheid van de rechtvaardige zal hem niet redden op de dag van zijn overtreding. En wat de goddeloosheid van de goddeloze betreft, hij zal er niet door struikelen op de dag dat hij zich van zijn goddeloosheid bekeert, en de rechtvaardige zal niet door zijn gerechtigheid in leven kunnen blijven op de dag dat hij zondigt.

Wanneer we kijken naar het brengen van de Offers toen, dan zien we dat een offer alleen maar gebracht kon worden als men oprecht spijt had van de zonde en dat in bijzijn van de priester voor G-d beleed, de zondaar de de schade aan het slachtoffer had vergoed + extra boete vergoeding. Pas als aan deze voorwaarden was voldaan kon de priester het slachtdier gaan slachten. De zondaar de hand op de kop van het dier, daarmee heel goed beseffend dat zijn keel eigenlijk zou moeten worden doorgesneden ipv die van het slachtdier. Dit was voor G-d voldoende om de zonde te vergeven. Dus zo zijn Joden voor Jezus Christus gered die wel met JHWH, de G-d van israel leefden, maar ook niet zondeloos waren.

Ezechiel 37 is dus tegen alle dode beenderen van de zielen die niet vergeven zijn door G-d van hun zonden. Daarom ook menen deze dat ze afgesneden zijn van G-d. Ze zijn nog niet bij Hem in het Koninkrijk, maar wachten op Jezus wederkomst in het dodenrijk. Niet hel, want die wordt pas geopend in Openbaring 20.


quote:

En: is Ezechiël hier dan aan het prediken tegen de doden? Spreken de doden hier vanuit het dode gebeente? Maar wee de gebeente die dat doet: want vóórdat Ezechiël sprak was er nog geen vlees en nog geen Geest in die beenderen.

De beenderen spreken pas in vers 11 nadat G-d hen leven in heeft geblazen, vers 7 & 8.
Daarbij, twijfel je eraan dan dat dode beenderen zonder dat G'd Zijn Geest heeft ingeblazen, kunnen spreken tot G'd? Is G-d niet Almachtig dan en is voor Hem niets onmogelijk? Riep ook niet het bloed van Abel uit de aarde naar G-d?
 

Dus opnieuw:
Mensenkind! deze beenderen zijn het ganse huis Israëls; ziet, zij zeggen: Onze beenderen zijn verdord, en onze verwachting is verloren, wij zijn afgesneden. Wie zeggen dit: Zij zeggen dit.
Wie zijn zij: Het ganse huis Israëls, dat zegt: onze beenderen zijn verdord.

quote:

Wat is letterlijk lezen: dat zij zeggen dat hun beenderen zijn verdord.
Zeggen hier de doden die in een vallei liggen dat hun beenderen zijn verdord? Nee, want de doden kunnen niet letterlijk spreken. Daartoe moeten zij eerst vlees en de Geest krijgen.

De beenderen spreken pas in vers 11 nadat G-d hen leven in heeft geblazen, vers 7 & 8.
Daarbij, twijfel je eraan dan dat dode beenderen zonder dat G'd Zijn Geest heeft ingeblazen, kunnen spreken tot G'd? Is G-d niet Almachtig dan en is voor Hem niets onmogelijk? Riep ook niet het bloed van Abel uit de aarde naar G-d?
 

quote:

Dus letterlijk staat er: dit volk dat hier leeft en waartegen Ezechiël moet profeteren, dat volk dat klaagt en dat zegt dat God hen heeft verlaten. Dit is het volk dat God zoekt en God verwacht en op God hoopt, en klaagt dat God vertoeft.

Nee small brother, wat je nu doet is met alle respect niet letterlijk, maar er een theologisch punt aan draaien.

quote:

En in deze letterlijke lezing van aanspreken van degenen die klagen dat hun beenderen zijn verdord, die leven en het uitschreeuwen van ellende, wordt dit volk aangesproken door God.

Weer niet letterlijk small brother.
Niet het volk israel klaagt dat hun dode beenderen zijn verdord.
De dode beenderen (die zijn het volk israel) zeggen dat ze van G-d zijn afgesneden. Waarom zouden dode beenderen die zojuist door G'd tot leven zijn gewekt, moeten klagen dat ze verdord zijn?


quote:

Want God heeft een boodschap tot heel Israël. Heel Israël, omdat de klaagzang algemeen is onder het volk. Welk Israël? Het Israël natuurlijk dat antwoordend aangesproken wordt en dat concreet klaagde dat ze als dorre beenderen zijn, verlaten door God.
11 Toen zei Hij tegen mij: Mensenkind, deze beenderen zijn heel het huis van Israël. Zie, ze zeggen: Onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vergaan, wij zijn afgesneden!
Dit wordt dus pas gezegd door de beenderen na:
10 Ik profeteerde zoals Hij mij geboden had. Toen kwam de geest in hen en zij kwamen tot leven. Zij gingen op hun voeten staan, een zeer, zeer groot leger.

Het is dus niet het gewone volk israel toen, maar de door G-d uit de dood opgewekte dode beenderen.

quote:

Is dat dan niet ook het latere Israël? Natuurlijk wel, de belofte en de opwekking geldt voor alle aangesproken gevoelende kinderen van Abraham. Dat is kenmerkend van het Woord van God. Maar het is dan al niet meer de letterlijke lezing. De concrete belofte geldt een concreet aangesproken volk. Het is maar dat je het weet. Alles wat je er meer van maakt is in je eigen terminologie een vorm van inpikken.

Zoals ik je hopelijk heb laten zoen small brother, is je uitleg niet meer dan theologie, maar is dat niet wat letterlijk in de Schrift staat.

quote:

Ik benadruk:
1) Kàn Ezechiël toegesproken worden door de beenderen? Nee, dat kan niet. Wat zegt dat dan over de zinsnede: "zij zeggen: onze beenderen zijn verdord?"
Ezechiel wordt niet toegesproken small brother, maar tegen G-d.
11 Toen zei Hij tegen mij: Mensenkind, deze beenderen zijn heel het huis van Israël. Zie, ze zeggen: Onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vergaan, wij zijn afgesneden!

quote:

2) Kàn Ezechiël spreken met de doden? Nee, dat is de joden verboden door God.
Zie boven, de beenderen spreken niet tegen Ezechiel, maar tegen G-d. Dus dit argument is onterecht opgevoerd.
11 Toen zei Hij tegen mij: Mensenkind, deze beenderen zijn heel het huis van Israël. Zie, ze zeggen: Onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vergaan, wij zijn afgesneden!

quote:

Saul deed het en de kerkleer doet het, maar het is de joden verboden. Ezechiël spreekt van de levenden die spreken, en tot de levenden die gesproken hebben.
Ezechiel wordt niet toegesproken small brother, maar tegen G-d.
11 Toen zei Hij tegen mij: Mensenkind, deze beenderen zijn heel het huis van Israël. Zie, ze zeggen: Onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vergaan, wij zijn afgesneden!

quote:

Ik vat de lear samen:
- De lear is dat de doden toegesproken mogen worden.
De doden spreken tot G-d, zoals ook het bloed in de aarde van Abel tot G-d riep.

quote:

- De lear is dat de dode beenderen zonder vlees en zonder Geest kunnen spreken.

Nee,
De beenderen spreken pas in vers 11 nadat G-d hen leven in heeft geblazen, vers 7 & 8.
Daarbij, twijfel je eraan dan dat dode beenderen zonder dat G'd Zijn Geest heeft ingeblazen, kunnen spreken tot G'd? Is G-d niet Almachtig dan en is voor Hem niets onmogelijk? Riep ook niet het bloed van Abel uit de aarde naar G-d?
 

quote:

- De lear is dat Ezechiël predikt tegen alle dode beenderen van heel het volk Israël van alle geslachten.

De dode beenderen zijn heel israel inderdaad.

quote:

Daarom, profeteer en zeg tot hen: Zo zegt de Heere HEERE: Ziet, Ik zal uw graven openen, en zal ulieden uit uw graven doen opkomen, o Mijn volk! en Ik zal u brengen in het land Israëls.
En gij zult weten, dat Ik de HEERE ben, als Ik uw graven zal hebben geopend, en als Ik u uit uw graven zal hebben doen opkomen, o Mijn volk!
En Ik zal Mijn Geest in u geven, en gij zult leven, en Ik zal u in uw land zetten; en gij zult weten, dat Ik, de HEERE, dit gesproken en gedaan heb, spreekt de HEERE.
Deze tekst is dus een beantwoordende verhoringsprofetie aan een generatie in verdorring en moedeloosheid, in de verwachting en de hoop op God.

Nee, dit is nog niet geschied, het zal nog geschieden, zoals alle profetieen nog zullen geschieden. Het citaat over het land waarin G-d al de dode beenderen (israel) zal zetten is daarvan een bewijs.
De theologie uit onze kerkleer maakt alle beloften van G-d kapot. Althans dan tracht het te doen, maar het zal nooit gelukken. !

De rest volgt later om het leesbaar te houden,

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Bijbelgebruik volgens Learsi
« Reactie #125 Gepost op: januari 31, 2013, 10:17:39 pm »

quote:

Peter68 schreef op 31 januari 2013 om 21:00:

Dus wat je eigenlijk zegt: De jarenlange traditie van de kerk is niet te vertrouwen maar wel 'een profetie' van 'een' broeder? En omdat het er steeds meer zijn is het dus waar?

Lezen is moeilijk niet?
Nee, traditie is mensenwerk en zegt NIETS ! Kijk naar de Joden die jullie zo verfoeien. Ook zij barstten van de tradities. Waartegen ging Jezus nu juist steeds in? Juist tegen tradities.
Profetieen door G-d gegeven aan sommigen van Zijn kinderen die Hij deze gave schenkt, moeten ten alle tijden worden getoetst aan de Schrift of aan het uitkomen ervan. Nu, deze profetieen over het instorten van onze kerken komen akelig eng uit. Ook rijmen ze met de Schrift, want G-d zegt wie u zegent israel zal Ik zegenen en wie u vervloeken israel, zal ik vervloeken.
Wat onze kerk doet is eigenlijk niet minder dan israel vervloeken. ;( Vastgebeten in tradities, theologie en kerkleer.....

We kunnen wel denken dat het met onze welvaart te maken heeft, maar is er in USA geen welvaart dan? Of is er geen welvaart bij de evangelische kerkgenootschappen? Natuurlijk wel ! Toch storten deze genootschappen niet in.

quote:

Is dat echt zo? wijzen we dit af, of zijn sommige kerken er gewoon niet mee vertrouwd. Ik merk bij ons niet dat het afgewezen wordt.

Nee, heb je in jou kerk wel eens iemand die opstaat midden in een dienst en meldt dat hij/zij een boodschap van G-d heeft? Die dan onmiddellijk naar voren mag komen om het te bespreken met de voorganger? Om daarna de gemeente het mee te delen? Om erna te zien of dit strookt met de Schrift? Binnen onze traditionele kerkgenootschappen worden de geestelijke gaven genegeerd.

We plannen onze diensten van A tot Z en er is geen tijd voor interruptie.

quote:

En over wat voor functies hebben we het dan Learsie?

Kom op ! Ben je kerklid of niet?
Kijk naar 1 Korinthe 12.

quote:

Al je dit zo zegt dan wek je de indruk dat we dat zo even in kunnen voeren. De Geest ontvang je, het enige wat je kan doen is er voor bidden. Wat voor handeling had je hiervoor in gedachten?

Kom op! Ken je de Schrift? Lees de Schrift en zie dat dopen in de Heilige Geest in de Schrift altijd geschied door handen opleggen door andere broeders die de Heilige Geest al hebben. Het is altijd een aparte handeling naast dopen onder water.

quote:

En geeft die dan garantie dat je daadwerkelijk de Geest gekregen hebt?

G-d beloofd ons in de Schrift en laat ons in de Schrift zien dat Hij de Heilige Geest uitstort na handen opleggen van broeders met de Heilige Geest. En ook zien we veel voorbeelden in de Schrift dat spreken in tongentaal :9~  het criterium is, waaraan de apostelen zagen dat iemand daadwerkelijk de Heilige Geest ontvangen had.
Het voert in dit topic te ver om dat uit te diepen. Misschien is er nog tijd voor om hier de laatste maand aandacht aan te besteden.

quote:

Je wekt nu de indruk dat ik en vele anderen dus ergens niet voor openstaan. Kun je dan eens aangeven wat je daarmee bedoeld en waarvoor we dan precies moeten openstaan?

Profetie en andere Geestelijke Gaven als genezing in de gemeenten, zoals het ten tijde van handelingen ging.
Dit is er door onze theologie volkomen uitgehaald en is daarmee helaas verworden tot een doods religieuze instelling. Ik moet de eerste dominee in onze traditionele kerken nog vinden die in zijn kerkdienst zieken durft op te roepen om naar voren te komen, om hen de handen op te leggen voor genezing. Verder dan een gebed in een achterkamertje met een zieke komt de dominee vaak helaas niet. geeft een zieke dan toch naar een evangelische dienst te gaan, dan wordt deze dat afgeraden. Komt deze zieke vervolgens door G-d genezen terug, dan wordt gesteld dat de zieke hiervoor niet naar die dienst had hoeven gaan. Vorig jaar nog meegemaakt in onze eigen kerk. Nu zullen niet alle kerkgenootschappen exact gelijk zijn en de ene dominee is de andere niet. Vaak is niet eens de dominee de kwaaiste, maar het bestuur e.d. De wanne-bee dominees zeg maar.

Adinomis

 • Berichten: 1813
  • Bekijk profiel
Bijbelgebruik volgens Learsi
« Reactie #126 Gepost op: januari 31, 2013, 10:46:54 pm »

quote:

learsi schreef op 31 januari 2013 om 18:43:
 G-d heeft een aantal Joden uitgekozen om het evangelie te brengen naar ons uit de heidenen. De rest heeft Hij verhard, opzettelijk verblind dus.


Ik ben het met je eens dat God voor een deel verblind heeft, om hun ongeloof. Waarom zet je steeds dat woord "opzettelijk" ertussen. Dat vind ik naar klinken. Zo staat het niet in de bijbel. Het lijkt me dat God er verdriet van heeft dat de Joden niet openstonden voor de verlossing door Jezus. Jezus huilde "gij hebt niet gewild". De bijbel heeft ook over een "gedeeltelijke" verharding. Over "sommigen die zijn afgesneden" van de olijfboom.

Je hebt wel eens geschreven dat je het eens bent met Ben Kok, maar kijk eens wat hij daarover schrijft:
(het staat in een reactie onder het onderwerp vam deze site)

quote:door Ben Kok dinsdag, 24 januari 2012 10:13

................ (stukje weggelaten)

Verder maak ik er ernstig bezwaar tegen, om JHWH te beschrijven als God,die het de Joden onmogelijk maakt om tot geloof in Yeshua te komen vanwege de de verblinding, die Hij zou hebben opgelegd.
En het klopt ook niet, want Simon bar Jona (Petrus) zegt als Jood tegen de Joden,dat ons onder de hemel geen andere Naam is gegeven dan die van Yeshua (Jezus), door Wie we behouden kunnen en moeten worden, zie Hand. 4:12
Toen kwamen er 3000, werd 5000, werd "myriads" , tienduizenden, tot geloof in Yeshua, zie Hand. 21:20 tot geloof in Yeshua, vrnl. Joden dus.
Geen goede blinddoek? Half werk van onze hemelse Vader? Dat is ondenkbaar.

Zie vervolg hieronder,
Shalom,
Ben Kok (joods-chr. pastor)
www.tora-yeshua.nl
Rom.12:21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Bijbelgebruik volgens Learsi
« Reactie #127 Gepost op: januari 31, 2013, 10:58:57 pm »

quote:

Adinomis schreef op 31 januari 2013 om 22:46:

Ik ben het met je eens dat God voor een deel verblind heeft, om hun ongeloof. Waarom zet je steeds dat woord "opzettelijk" ertussen. Dat vind ik naar klinken. Zo staat het niet in de bijbel. Het lijkt me dat God er verdriet van heeft dat de Joden niet openstonden voor de verlossing door Jezus. Jezus huilde "gij hebt niet gewild". De bijbel heeft ook over een "gedeeltelijke" verharding. Over "sommigen die zijn afgesneden" van de olijfboom.
Nee, het was de bedoeling van G-d,
Romeinen 11
8 zoals geschreven staat:  God heeft hun een geest van diepe slaap gegeven,  ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot op de dag van heden.

Wanneer je iemand een diepe slaap geeft, opdat (=met de bedoeling dat) ze niet zullen zien, niet zullen horen, dan doe je dat opzettelijk, toch?

Wanneer Jezus zegt tegen Zijn Discipelen, ik spreek in gelijkenissen opdat zij niet zullen begrijpen, maar u Discipelen, zal ik het uitleggen, dan is dat opzettelijk !

quote:

Je hebt wel eens geschreven dat je het eens bent met Ben Kok, maar kijk eens wat hij daarover schrijft:
(het staat in een reactie onder het onderwerp vam deze site)

Ik ken Ben, vooropgesteld of het werkelijk Ben is, want er wordt op meerdere plaatsen met zijn en onder zijn naam geschreven op diverse topics, om zijn lezers in verwarring te brengen. Maar het zijn forumnamen, waardoor het niet verboden is helaas. Dit is ook niet zijn eigen website. Hij bedoelt dat er ook Joden wel tot geloof zijn gekomen, dat de verblinding gedeeltelijk was.
Overigens ben ik het ook niet met alles van Ben eens, net zo dat ik niet altijd met alles van Derek Prince eens was, ook niet met de pastor van de bijbelschool in de USA etc.
« Laatst bewerkt op: januari 31, 2013, 11:02:59 pm door learsi »

Adinomis

 • Berichten: 1813
  • Bekijk profiel
Bijbelgebruik volgens Learsi
« Reactie #128 Gepost op: januari 31, 2013, 11:18:17 pm »

quote:

learsi schreef op 31 januari 2013 om 22:58:
Nee, het was de bedoeling van G-d,
Romeinen 11
8 zoals geschreven staat:  God heeft hun een geest van diepe slaap gegeven,  ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot op de dag van heden.

Wanneer je iemand een diepe slaap geeft, opdat (=met de bedoeling dat) ze niet zullen zien, niet zullen horen, dan doe je dat opzettelijk, toch?

Wanneer Jezus zegt tegen Zijn Discipelen, ik spreek in gelijkenissen opdat zij niet zullen begrijpen, maar u Discipelen, zal ik het uitleggen, dan is dat opzettelijk !

Ik begrijp wel dat het Gods bedoeling is, maar het woord "opzettelijk" roept bij mij het gevoel op dat God hen kwaad wil doen. Dan denk aan Jezus die weende en zei: "gij hebt niet gewild", maar daaraan toevoegde dat er een andere tijd zou komen. Het woord "doelbewust" zou ik beter vinden.
Bovendien kan die blindheid opgeheven worden als men zijn hart voor God opent. En dat zie je ook vaak gebeuren.
Rom.12:21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Bijbelgebruik volgens Learsi
« Reactie #129 Gepost op: januari 31, 2013, 11:25:02 pm »

quote:

Adinomis schreef op 31 januari 2013 om 23:18:
[...]

Ik begrijp wel dat het Gods bedoeling is, maar het woord "opzettelijk" roept bij mij het gevoel op dat God hen kwaad wil doen. Dan denk aan Jezus die weende en zei: "gij hebt niet gewild", maar daaraan toevoegde dat er een andere tijd zou komen. Het woord "doelbewust" zou ik beter vinden.

Inderdaad is dat een mooier woord ! Ook duidelijker _O_  
Nee, ik bedoel het niet als kwaad doen. G-d doet israel opzettelijk verblinden, doelbewust verblinden vanwege een ander Plan met israel.

quote:

Bovendien kan die blindheid opgeheven worden als men zijn hart voor God opent. En dat zie je ook vaak gebeuren.

Ik zie het andersom, die blindheid wordt soms weggenomen en dan kunnen ze het hart wel voor Christus openen.
Met ongelovigen is het niet anders, pas als G-d hun hart opent en hen naar Jezus stuurt gaan ze geloven. Eerder niet !

Peter68

 • Berichten: 477
  • Bekijk profiel
Bijbelgebruik volgens Learsi
« Reactie #130 Gepost op: januari 31, 2013, 11:43:08 pm »

quote:

learsi schreef op 31 januari 2013 om 22:17:
[...]

Lezen is moeilijk niet?
Nee, traditie is mensenwerk en zegt NIETS ! Kijk naar de Joden die jullie zo verfoeien. Ook zij barstten van de tradities. Waartegen ging Jezus nu juist steeds in? Juist tegen tradities.


Jezus ging niet in tegen de tradities maar tegen eigenmachtig oprekken van deze tradities. Natuurlijk is traditie mensenwerk maar je kunt toch niet ontkennen dat deze van oorsprong gestoeld zijn op Gods woord. En ja er zijn inderdaad tradities die nu uit beeld verdwijnen omdat ze niet passen bij God's woord of er tegen in gaan. Maar om nu zoals je zo vaak doet dan alles maar af te schilderen als slecht en anti- weet ik veel wat gaat me veel te ver.

quote:

door G-d gegeven aan sommigen van Zijn kinderen die Hij deze gave schenkt, moeten ten alle tijden worden getoetst aan de Schrift of aan het uitkomen ervan. Nu, deze profetieen over het instorten van onze kerken komen akelig eng uit. Ook rijmen ze met de Schrift, want G-d zegt wie u zegent israel zal Ik zegenen en wie u vervloeken israel, zal ik vervloeken.
Wat onze kerk doet is eigenlijk niet minder dan israel vervloeken. ;( Vastgebeten in tradities, theologie en kerkleer.....


De Bijbel staat vol van voorbeelden van mensen die uit naam van God veel lijken te kunnen en zeer betrouwbaar overkomen maar toch God niet dienen. Maar jij kunt voor deze 'eigentijdse' profeten je handen in het vuur steken? Let op ik zeg niet dat het geen echte profetieen kunnen zijn maar het komt me voor dat je ze klakkeloos overneemt omdat ze uit je 'geestelijke' omgeving komen. Beproefd alles Learsie en behoud het goede.  Dit is niet oordelend bedoeld maar meer als waarschuwing.

quote:

We kunnen wel denken dat het met onze welvaart te maken heeft, maar is er in USA geen welvaart dan? Of is er geen welvaart bij de evangelische kerkgenootschappen? Natuurlijk wel ! Toch storten deze genootschappen niet in.
Ik noem nergens onze welvaart, meer onze instelling. En is de USA nu het juiste voorbeeld? Daar gebeuren ook vreemde dingen Learsie.

quote:

Nee, heb je in jou kerk wel eens iemand die opstaat midden in een dienst en meldt dat hij/zij een boodschap van G-d heeft? Die dan onmiddellijk naar voren mag komen om het te bespreken met de voorganger? Om daarna de gemeente het mee te delen? Om erna te zien of dit strookt met de Schrift? Binnen onze traditionele kerkgenootschappen worden de geestelijke gaven genegeerd.

Ik heb dat inderdaad wel eens meegemaakt. Maar ik begrijp dat als dit maar gebeurt alles goed komt?
Ik heb het nog veel vaker meegemaakt in kleine kring en vaak meegemaakt dat er een profetie in zat. Dus negeren? Nee. Anders dan in jouw kerk, waarschijnlijk. Maar daarom verkeerd?

quote:

Kom op ! Ben je kerklid of niet?
Kijk naar 1 Korinthe 12.
Als het in de Bijbel staat zijn het toch geen verzonnen functies? Ik ben benieuwd wat jij als verzonnen functies ziet en zit niet te wachten op een retorische tegenvraag

quote:

Kom op! Ken je de Schrift? Lees de Schrift en zie dat dopen in de Heilige Geest in de Schrift altijd geschied door handen opleggen door andere broeders die de Heilige Geest al hebben. Het is altijd een aparte handeling naast dopen onder water.
Waaruit maak jij dan op dat dit niet gebeurt. In de kerk waar ik zit in elk geval wel. Maar blijkbaar moeten we er een soort show van maken en tijdens een dienst ineens inbreken en allerlei handelingen doen zodat iedereen kan zien hoe geweldig veel we met de Geest bezig zijn.

quote:

G-d beloofd ons in de Schrift en laat ons in de Schrift zien dat Hij de Heilige Geest uitstort na handen opleggen van broeders met de Heilige Geest. En ook zien we veel voorbeelden in de Schrift dat spreken in tongentaal :9~  het criterium is, waaraan de apostelen zagen dat iemand daadwerkelijk de Heilige Geest ontvangen had.
Het voert in dit topic te ver om dat uit te diepen. Misschien is er nog tijd voor om hier de laatste maand aandacht aan te besteden.
Start eens een topic zou ik zeggen, het kan nu nog

quote:

Profetie en andere Geestelijke Gaven als genezing in de gemeenten, zoals het ten tijde van handelingen ging.
Dit is er door onze theologie volkomen uitgehaald en is daarmee helaas verworden tot een doods religieuze instelling. Ik moet de eerste dominee in onze traditionele kerken nog vinden die in zijn kerkdienst zieken durft op te roepen om naar voren te komen, om hen de handen op te leggen voor genezing. Verder dan een gebed in een achterkamertje met een zieke komt de dominee vaak helaas niet. geeft een zieke dan toch naar een evangelische dienst te gaan, dan wordt deze dat afgeraden. Komt deze zieke vervolgens door G-d genezen terug, dan wordt gesteld dat de zieke hiervoor niet naar die dienst had hoeven gaan. Vorig jaar nog meegemaakt in onze eigen kerk. Nu zullen niet alle kerkgenootschappen exact gelijk zijn en de ene dominee is de andere niet. Vaak is niet eens de dominee de kwaaiste, maar het bestuur e.d. De wanne-bee dominees zeg maar.

Het criterium is dus wederom dat we het vooral moet laten zien. Lees je Bijbel en zie dat Jezus het zelfs verbied aan iemand die Hij genezen heeft er over te praten. Het gaat niet om genezing, tongentaal, handoplegging en profetieen.
Het gaat om Christus die voor ons de enige weg is tot God.
Gaven van de Geest zijn 'slechts' een middel om deze weg aan te wijzen. Het lijkt me dat je niet iets kunt zeggen over het standpunt dat kerken innemen tov Israel door op te tellen hoe vaak deze gaven zichtbaar zijn.

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Bijbelgebruik volgens Learsi
« Reactie #131 Gepost op: februari 01, 2013, 01:55:52 pm »

quote:

Peter68 schreef op 31 januari 2013 om 23:43:
Jezus ging niet in tegen de tradities maar tegen eigenmachtig oprekken van deze tradities.

Een wet voorgeschreven door G-d, zoals de dierenoffers is NOOIT een traditie. Het is een gebod. Kijk eens kritisch naar onze eigen traditionele kerkinstituten en zie hoeveel opgerekte tradities we hebben. Heb ik het nog niet eens over de RK.

quote:

Natuurlijk is traditie mensenwerk maar je kunt toch niet ontkennen dat deze van oorsprong gestoeld zijn op Gods woord. En ja er zijn inderdaad tradities die nu uit beeld verdwijnen omdat ze niet passen bij God's woord of er tegen in gaan. Maar om nu zoals je zo vaak doet dan alles maar af te schilderen als slecht en anti- weet ik veel wat gaat me veel te ver.

Geboden opvolgen en tradities zijn niet dezelfde dingen Peter.


quote:

De Bijbel staat vol van voorbeelden van mensen die uit naam van God veel lijken te kunnen en zeer betrouwbaar overkomen maar toch God niet dienen.

-Daarom moet er ook ten alle tijden getoetst worden aan de Schrift en aan de uitkomst van de profetieën. En onze traditionele kerken storten in als kaartenhuizen.
-De wereld verzet zich steeds meer tegen het volk en Beloofde Land Israel.
-Met name ons kerkinstituut heult mee met deze aardse dwaling.
-De profetieën komen juist op momenten dat er bijeenkomsten zijn voor een opwekking in onze kerken. Maar verhoor van dit verzoek blijft uit en het antwoord waarom lijkt te worden gegeven.
-De traditionele kerkgenootschappen storten in elkaar als een kaartenhuis, terwijl de evangelische en kerken in USA/Canada deze trend nauwelijks volgen.
-De traditionele kerk heeft last van kerk-verlaters, niet van geloof-verlaters.

quote:

Maar jij kunt voor deze 'eigentijdse' profeten je handen in het vuur steken?

Nee natuurlijk niet !
Ik heb de gave van profetie niet, ik kan alleen maar toetsen en bidden voor bevestiging of het klopt wat geprofeteerd is.

Maar waarom storten nu juist onze traditionele kerkgenootschappen in elkaar? En niet de kerken in USA en Canada, waar men de vervangingsleer nauwelijks kent of accepteert.


quote:

Let op ik zeg niet dat het geen echte profetieen kunnen zijn maar het komt me voor dat je ze klakkeloos overneemt omdat ze uit je 'geestelijke' omgeving komen. Beproefd alles Learsie en behoud het goede.  Dit is niet oordelend bedoeld maar meer als waarschuwing.

Zie boven de toetsing Peter. ik neem NIETS en NOOIT iets klakkeloos aan.

quote:

Ik noem nergens onze welvaart, meer onze instelling. En is de USA nu het juiste voorbeeld? Daar gebeuren ook vreemde dingen Learsie.


Door de schuld te schuiven aan de mensen die een verkeerde instelling hebben, of worden verleid door de wereld, zoek je de schuld buiten onze kerk. Waarom zou de wereld minder treken aan kerkgangers in USA/Canada? of aan evangelische kerkgangers? Dat is iets om over na te denken.
Nee in USA/canada gaat ook niet alles goed. Maar wat daar wel veel beter gaat is het antisemitisme en vervangingsleer uit de kerk houden. Net zoals de evangelische kerken in dezelfde omgeving als wijzelf wonen, maar ook veel meer het antisemitisme en vervangingsleer uit de kerk houden. Kijk naar het verschil tussen EO/NCRV en Family 7! Family 7 steun ik financieel, EO/NCRV krijgen geen cent van me.
Het vreemde is dat juist een politieke partij als de SGP (Gereformeerde) wel terdege de positie begrijpt van israel en haar wel door dik en dun steunt, als enige echte Christelijke partij!


quote:

Als het in de Bijbel staat zijn het toch geen verzonnen functies?

Zie jij dan de beschreven functies uit de Schrift terug in onze kerken?


quote:

Waaruit maak jij dan op dat dit niet gebeurt. In de kerk waar ik zit in elk geval wel.

We dopen verkeerd in onze traditionele kerkgenootschappen en er is geen aparte doop in de Heilige Geest, wat wel steeds zo wordt beschreven in de Schrift.

quote:

Maar blijkbaar moeten we er een soort show van maken en tijdens een dienst ineens inbreken en allerlei handelingen doen zodat iedereen kan zien hoe geweldig veel we met de Geest bezig zijn.

Nee geen show, en niet de mens moet het doen, G-d doet dat.
Wanneer je de beschrijvingen van het dopen in de Heilige Geest leest in de Schrift dan lees je dat er o.a. in tongen gesproken wordt door degene die in de Geest gedoopt is. Dat doet niet de mens maar G-d. G-d neemt met Zijn Heilige Geest de macht over van het lid, de tong, waarover wijzelf totaal geen controle hebben. Dit forum (ook andere trouwens) bewijst dat. Hierbij steek ik mijn hand overigens ook in eigen boezem. Wanneer de gedoopte in de Heilige geest in tongen spreekt, is dat een bewijs dat G-d onze tong op dat moment overneemt en laat spreken wat hij wil.

Aan de beschrijving van de uitstorting van de Heilige Geest waar de tovenaar Simon zo van onder de indruk is dat hij de discipelen geld biedt om het ook te kunnen, blijkt dat er op dat moment vreemde zaken gebeuren, wanneer G-d Zijn Geest dan Persoonlijk en permanent in ons komt wonen.

Voor Jezus Opstanding en Hemelvaart werden dienaren van G-d wel eens overweldigd door de Geest van G-d om een bepaalde taak te doen. Maar dat was niet permanent. Dit fenomeen zien we inderdaad wel eens gebeuren binnen onze traditionele kerkgenootschappen.


quote:

Start eens een topic zou ik zeggen, het kan nu nog

Ik zal zien...

quote:

Gaven van de Geest zijn 'slechts' een middel om deze weg aan te wijzen.
Gaven van de Geest zijn er om de Gemeente te dienen.

Adinomis

 • Berichten: 1813
  • Bekijk profiel
Bijbelgebruik volgens Learsi
« Reactie #132 Gepost op: februari 01, 2013, 02:08:54 pm »

quote:

learsi schreef op 31 januari 2013 om 23:25:
Ik zie het andersom, die blindheid wordt soms weggenomen en dan kunnen ze het hart wel voor Christus openen.
Met ongelovigen is het niet anders, pas als G-d hun hart opent en hen naar Jezus stuurt gaan ze geloven. Eerder niet !

Het is niet andersom. Jij lijkt te zijn opgevoed met een harde uitverkiezingsleer, waarbij je maar moet afwachten of God jou wel wil aanvaarden.
Kijk maar wat Paulus zegt en denk i.p.v. voorbestemde afwijzing aan Math. 13.

quote:

2 Kor. 3:14 Maar hun gedachten werden verhard. Want tot heden toe blijft dezelfde bedekking over de voorlezing van het oude verbond zonder weggenomen te worden, omdat zij slechts in Christus verdwijnt. 15 Ja, tot heden toe ligt, telkens wanneer Mozes voorgelezen wordt, een bedekking over hun hart, 16 maar telkens wanneer iemand zich tot de Here bekeerd heeft, wordt de bedekking weggenomen.

PS
In de SV staat het nog duidelijker: 16 Maar telkens als iemand zich tot de Heer wendt, wordt de sluier weggenomen.
« Laatst bewerkt op: februari 01, 2013, 02:14:02 pm door Adinomis »
Rom.12:21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

pjotr

 • Berichten: 388
  • Bekijk profiel
Bijbelgebruik volgens Learsi
« Reactie #133 Gepost op: februari 01, 2013, 02:09:49 pm »

quote:

learsi schreef op 31 januari 2013 om 18:43:
Geloof je dan wel dat de christenen tot leven zullen worden gewekt bij de opname? Dat is namelijk hetzelfde dan Ezechiel 37, alleen dan Christenen en voorafgaand aan Zijn Wederkomst als Messias van de Joden.
Bij de wederkomst gaan christenen hun Koning tegemoet, zoals het gebruik was dat mensen hun koning binnenhaalden. De christenen zullen degenen die eerder ontsliepen, niet voorgaan. Die zullen dus opstaan. Dat mag je van mij zo zien als dat in Ezechiel wordt beschreven. En als Jezus terugkomt, dan komt Hij niet alleen terug als Messias der Joden, maar als Koning der wereld. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde al ontvangen.

quote:


Bedoel je:
- Het staat in de bijbel beschreven als een ooggetuigenverklaring.
of
- Het had zonder ooggetuigen nooit in de Schrift kunnen staan?
Het eerste is zonder meer waar, het tweede is niet de realiteit. De Bijbel hecht er wel belang aan: bijv "aan wie Hij Zich ook na zijn lijden met vele kentekenen levend heeft vertoond, veertig dagen lang hun verschijnende en tot hen sprekende over al wat het Koninkrijk Gods betreft" (Hand 1:3). Zie ook 1 Kor 15.

quote:

Lol, er zijn meer christenen die ook deze profetieën hierover in vervulling zien gaan dan christenen die het niet zien. Alleen ons eigen stugge niet in de Heilige Geest gedoopte deel niet, uit de kerkgenootschappen die steeds meer in elkaar storten. Soms moet ik me inhouden om niet te bidden, "Heer haat U door met het leeghalen van onze dove kerkgenootschappen, want wie niet horen wil moet voelen". Maar ik hou me nog altijd in, hopend op een wonder van G-d dat Hij onze kerkgenootschappen TOCH duidelijk kan maken, ook al wijzen we ZIjn communicatie wijze volledig af. ;(
Ik wijs Zijn communicatie niet af, en ik ben bereid om met iemand als jou in gesprek te gaan. Maar ik herken in jouw woorden niet de stem van de Herder.

quote:

De mens heeft het mogen opschrijven, kopiëren en per taal een keer vertalen. Meer niet ! Als het zoveel mensen werk zou zijn als jij stelt, zou de Schrift niet het Woord van G-d zijn, maar slechts een Woord over G-d !
Voor mij blijkt Gods redding en herstel van de mens uit dat Hij mensen ten volle serieus neemt. Het is genade dat vele auteurs aan de Bijbel hebben mogen werken. Wat jij zegt wat mensen mogen doen - meer niet! - is jouw Learsi-dwaalleer

quote:


Kerkelijke theologie? Laat eens zien wat je bedoeld?
De kerkelijke theologie ontkent nu juist d Schrift.
Zo ontken jij dat Christus alles heeft volbracht. Op één of andere manier vat jij de redding van Golgotha beperkt op, alsof het pleit daar maar deels is beslecht. Daarom ben je blind voor de vervulling van de profetieën door Christus.

quote:

Juist verbreed, niet zo dat allen wij Christenen gered worden, maar JUIST in beginsel Zijn volk Israël is gered. Dat is een verbreding, geen versmalling !
Gods genade is groter dan wij denken. Jouw tekstgebruik ondersteunt die leer echter niet, omdat er andere verklaringen zijn die meer voor de hand liggen en beter passen in het verband van de Bijbel.

quote:

Ik hang alleen de Jezus Christus en de Schrift aan, dat mag inmiddels duidelijk zijn.
Je vergeet Israël te noemen.

quote:

Om ook alle Beloften van G-d tav Israël te kunnen gaan vervullen bij Zijn Wederkomst als Messias.

quote:

Inderdaad, G-d heeft een aantal Joden uitgekozen om het evangelie te brengen naar ons uit de heidenen. De rest heeft Hij verhard, opzettelijk verblind dus.
Israël is niet vol, zonder de heidenen. De heidenen zijn ingelijfd. Paulus hoopt dat de Joden, die dit zien, daardoor jaloers worden. Zo hoopt Paulus dat er nog enigen uit de Joden worden behouden. Begrijpend lezen levert dit op. Maar dat mag niet van jou.

HarryK

 • Berichten: 288
  • Bekijk profiel
Bijbelgebruik volgens Learsi
« Reactie #134 Gepost op: februari 01, 2013, 02:19:49 pm »

quote:

learsi schreef op 31 januari 2013 om 22:17:
Kom op! Ken je de Schrift? Lees de Schrift en zie dat dopen in de Heilige Geest in de Schrift altijd geschied door handen opleggen door andere broeders die de Heilige Geest al hebben. Het is altijd een aparte handeling naast dopen onder water.


Handelingen 2: de 'eerste' uitstorting van de Heilige Geest.
Geen hand-oplegging. Geen doop.
(Zijn de discipelen trouwens gedoopt? Waar staat dat eigenlijk?)

Handelingen 10:44 "Als Petrus nog deze woorden sprak, viel de Heilige Geest op allen, die het Woord hoorden."
Geen hand-oplegging, zelfs nog niet eens gedoopt.

Handoplegging is een mooie traditie die we kunnen overnemen uit de bijbel, want die handoplegging wordt geregeld inderdaad genoemd.
Maar de Heilige Geest "alleen" door handoplegging verkrijgen, en "altijd in combinatie met waterdoop" ?!
Dear Jesus, i have a problem ... it's me

Dear child, I have the answer ... it's Me

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Bijbelgebruik volgens Learsi
« Reactie #135 Gepost op: februari 01, 2013, 02:37:45 pm »

quote:

pjotr schreef op 01 februari 2013 om 14:09:
[...]
 Bij de wederkomst gaan christenen hun Koning tegemoet, zoals het gebruik was dat mensen hun koning binnenhaalden.

Nee, Jezus komt terug als Koning der Joden naar het Beloofde Land Israel voor de Joden.
De Opname die eraan vooraf gaat, waar de ware christenen Jezus zullen ontmoeten in de lucht en in de wolken, (niet in israel) DAT is voor ons Christenen bedoeld. DIT is weer een voorbeeld waar de theologie en kerkleer de hele bijbel toe-eigent


quote:

De christenen zullen degenen die eerder ontsliepen, niet voorgaan. Die zullen dus opstaan.

Dit hoort bij de opname Pjotr.
Waarom zou Jezus wederkomen naar israel als Hij voor de Christenen kwam en niet voor de Joden? Dan zou Jezus toch beter terug kunnen keren naar Rome?


quote:

Dat mag je van mij zo zien als dat in Ezechiel wordt beschreven. En als Jezus terugkomt, dan komt Hij niet alleen terug als Messias der Joden, maar als Koning der wereld.

Koning der Joden is de Koning der koningen.

quote:

Hij heeft alle macht in hemel en op aarde al ontvangen.

Klopt, daarom zal Christus ook het 1000 jarig vredesrijk regeren vanuit israel over de gehele wereld na Zijn Wederkomst als Messias in Israel. De ware christenen opgenomen bij de opname door hem, zullen Hem daarbij volgen.

quote:

Ik wijs Zijn communicatie niet af, en ik ben bereid om met iemand als jou in gesprek te gaan. Maar ik herken in jouw woorden niet de stem van de Herder.

Dat is wederzijds...
Lees het gewoon na in de Schrift en bidt ervoor.


quote:

Voor mij blijkt Gods redding en herstel van de mens uit dat Hij mensen ten volle serieus neemt. Het is genade dat vele auteurs aan de Bijbel hebben mogen werken. Wat jij zegt wat mensen mogen doen - meer niet! - is jouw Learsi-dwaalleer
Jezus zegt het Zelf in Johannes 7:
38 Wie in Mij gelooft, zoals  de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.
Wie in Mij geloofd zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen naar binnen vloeien.
geloven we dus niet zoals de Schrift zegt: Dan zullen er geen stromen van levend water naar binnen vloeien.
Als Jezus aangeeft dat elke jota van de Schrift zal uitkomen, dan is de Schrift toch tot op de jota door G-d ingegeven?

2 Timoteüs 3
16   Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig omdaarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid,
Heel de Schrift, niet een deel, niet stukjes wel en stukjes niet, maar HEEL de Schrift is ingegeven door G-d. Maar het komt er op neer, geloof je dit wat er staat of geloof je je eigen theorie.....

Neem de poging van satan om Jezus te verzoeken. Hoe verdedigd Jezus Zich hiertegen? Precies, met het Woord van G-d. Jezus antwoord steeds, er staat geschreven.... verwijzend naar de Tenach !
Als niet de gehele Schrift door G-d ingegeven is (in de gedachten gelegd van de schrijvers, zou Jezus dan de Schrift gebruiken als verdedigingswapen denk je?
Of zou Jezus precies weten welke delen wel en welke delen van de Schrift niet van G-d Zijn? Zou G-d ons met een dergelijk tweeslachtig Woord opschepen denk je?

quote:

Zo ontken jij dat Christus alles heeft volbracht. Op één of andere manier vat jij de redding van Golgotha beperkt op, alsof het pleit daar maar deels is beslecht. Daarom ben je blind voor de vervulling van de profetieën door Christus.

Neee dat ontken ik absoluut niet.
De theologie (theo loog) maakt een eigen onbijbelse leer door de kerkleer en onze kerkvaders ingegeven. Een kerkleer die christenen buiten onze traditionele kerkinstituten dan ook niet ondersteunen en verwerpen vanwege de vele verkeerde antisemitische leer erin. Meer christenen hangen onze theologie nier aan dan wel.

[...]

quote:

Je vergeet Israël te noemen.

Nee ik hang niet israel aan, ik laat alleen zien dat onze traditionele theologie de fout ingaat mbt israel en afwijkt van wat de Schrift ervan zegt.
Ik hou alleen maar van Israel omdat G-d de Vader, de G-d van israel zo vreselijk veel van Israel houdt. Zij zijn eerste keuze, wij christenen tweede keuze, mogen er OOK bijhoren. Maar helaas menen de traditionele kerkinstituten dat we in de plaats van Israel zijn gekomen, verloren gegaan in onze theologie. Theologie studie die eerder het geloof afneemt dan opbouwt. Theologie die niet als uitgangspunt heeft dat de Schrift het letterlijke Woord van G-d is, maar die leert dat de Schrift het Woord over G-d is.

Adinomis

 • Berichten: 1813
  • Bekijk profiel
Bijbelgebruik volgens Learsi
« Reactie #136 Gepost op: februari 01, 2013, 02:46:40 pm »

quote:

learsi schreef op 01 februari 2013 om 14:37:
Koning der Joden is de Koning der koningen.
Amen!

quote:

Jezus zegt het Zelf in Johannes 7:
38 Wie in Mij gelooft, zoals  de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.
Wie in Mij geloofd zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen naar binnen vloeien.
geloven we dus niet zoals de Schrift zegt: Dan zullen er geen stromen van levend water naar binnen vloeien.
Dat levende water vloeit niet naar binnen, maar naar buiten!! Maar dat zul je ook wel bedoelen.
Rom.12:21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Bijbelgebruik volgens Learsi
« Reactie #137 Gepost op: februari 01, 2013, 03:14:08 pm »

quote:

Adinomis schreef op 01 februari 2013 om 14:08:
[...]

Het is niet andersom. Jij lijkt te zijn opgevoed met een harde uitverkiezingsleer, waarbij je maar moet afwachten of God jou wel wil aanvaarden.
Kijk maar wat Paulus zegt en denk i.p.v. voorbestemde afwijzing aan Math. 13.

PS
In de SV staat het nog duidelijker: 16 Maar telkens als iemand zich tot de Heer wendt, wordt de sluier weggenomen.


Het deksel op het hart is iets dat door G-d op de mens is gelegd, waardoor de mens het evangelie niet uit zichzelf kan zien.
Wat voor zin heeft het om nadat de persoon Jezus heeft aangenomen het deksel weg te nemen? Op het moment dat iemand Jezus aanneemt, is het deksel toch al verwijderd, anders kan een mens onmogelijk Jezus aannemen.

15 Maar tot den huidigen dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, ligt een deksel op hun hart.
16 Doch zo wanneer het tot den Heere zal bekeerd zijn, zo wordt het deksel weggenomen.

Hieruit valt af te leiden dat G-d het deksel op het hart heeft weggenomen, opdat de mens tot de Heere kan bekeren.
Want duidelijk blijkt dat een mens met het deksel op zijn hart niet kan bekeren tot Christus.

In de Luther vertaling staat het duidelijker dit maal:
16  Wenn es aber sich bekerete zu dem HErrn / so würde die Decke abgethan /i]In NL:
Doch zo wanneer het tot den Heere zal bekeerd zijn, zo werd het deksel weggenomen.

Maar goed, ik ga altijd voor de SV, ik moet ergens vanuit gaan.

Maar feit blijft dat:
- de mens door het deksel op zijn hart het evangelie niet zien kan.
- de mens die geen deksel meer heeft op zijn hart, het evangelie wel ziet.
- iemand die dus bekeert tot Jezus geen deksel meer op zijn hart kan hebben !
- iemand die dus bekeert tot Jezus zult verlost is door G-d van het deksel op zijn hart.

Dit ligt ook in een lijn met de vele verzen waaruit blijkt dat G-d bepaalt welk mens wel en welke mens niet tot Jezus kan komen.

quote:

Matteus 15
13 Maar Hij antwoordde en zei:  Elke plant die Mijn hemelse Vader niet geplant heeft, zal uitgetrokken worden.

Romeinen 8
29 Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij  de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders.
30 En hen die Hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen, en hen die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt.


Johannes 17:9
9 Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die U Mij gegeven hebt, want zij zijn van U.

Johannes 6:65
65 En Hij zei:  Daarom heb Ik u gezegd dat niemand tot Mij komen kan, tenzij het hem door Mijn Vader gegeven is.

Johannes 6:44
44   Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekt; en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.
« Laatst bewerkt op: februari 01, 2013, 03:15:04 pm door learsi »

pjotr

 • Berichten: 388
  • Bekijk profiel
Bijbelgebruik volgens Learsi
« Reactie #138 Gepost op: februari 01, 2013, 03:30:26 pm »

quote:

learsi schreef op 01 februari 2013 om 14:37:
Nee, Jezus komt terug als Koning der Joden naar het Beloofde Land Israel voor de Joden.
De Opname die eraan vooraf gaat, waar de ware christenen Jezus zullen ontmoeten in de lucht en in de wolken, (niet in israel) DAT is voor ons Christenen bedoeld. DIT is weer een voorbeeld waar de theologie en kerkleer de hele bijbel toe-eigent
De "opname" is volstrekt vreemd aan de Bijbel.

quote:


Dit hoort bij de opname Pjotr.
Waarom zou Jezus wederkomen naar israel als Hij voor de Christenen kwam en niet voor de Joden? Dan zou Jezus toch beter terug kunnen keren naar Rome?
Het onderscheid in de Bijbel is Joden vs heidenen. Jezus komt terug voor beide. De precieze plek waar Jezus weerkomt, doet niet ter zake, want elk oog zal Hem zien.

quote:

Klopt, daarom zal Christus ook het 1000 jarig vredesrijk regeren vanuit israel over de gehele wereld na Zijn Wederkomst als Messias in Israel. De ware christenen opgenomen bij de opname door hem, zullen Hem daarbij volgen.
Is Christus dan in de hemel of op de aarde? Want:
"daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen" (1 Tess 4).

quote:

Dat is wederzijds...
Lees het gewoon na in de Schrift en bidt ervoor.

quote:

Als Jezus aangeeft dat elke jota van de Schrift zal uitkomen, dan is de Schrift toch tot op de jota door G-d ingegeven?

quote:

Heel de Schrift, niet een deel, niet stukjes wel en stukjes niet, maar HEEL de Schrift is ingegeven door G-d. Maar het komt er op neer, geloof je dit wat er staat of geloof je je eigen theorie.....

quote:

Als niet de gehele Schrift door G-d ingegeven is (in de gedachten gelegd van de schrijvers, zou Jezus dan de Schrift gebruiken als verdedigingswapen denk je? Of zou Jezus precies weten welke delen wel en welke delen van de Schrift niet van G-d Zijn? Zou G-d ons met een dergelijk tweeslachtig Woord opschepen denk je?

Wat jij doet, is de schriften verdraaien: "wat de onkundige en onstandvastige lieden tot hun eigen verderf verdraaien, evenals trouwens de overige schriften." (2 Petr 3)

quote:

Neee dat ontken ik absoluut niet.
De theologie (theo loog) maakt een eigen onbijbelse leer door de kerkleer en onze kerkvaders ingegeven. Een kerkleer die christenen buiten onze traditionele kerkinstituten dan ook niet ondersteunen en verwerpen vanwege de vele verkeerde antisemitische leer erin. Meer christenen hangen onze theologie nier aan dan wel.
wat dus gebaseerd is op onkunde.

quote:

Nee ik hang niet israel aan, ik laat alleen zien dat onze traditionele theologie de fout ingaat mbt israel en afwijkt van wat de Schrift ervan zegt.
Ik hou alleen maar van Israel omdat G-d de Vader, de G-d van israel zo vreselijk veel van Israel houdt. Zij zijn eerste keuze, wij christenen tweede keuze, mogen er OOK bijhoren. Maar helaas menen de traditionele kerkinstituten dat we in de plaats van Israel zijn gekomen, verloren gegaan in onze theologie. Theologie studie die eerder het geloof afneemt dan opbouwt.
Uit al jouw bijdragen is gebleken dat jij de leer over Israël maakt tot een breekpunt tussen christenen. Ik kan dat alleen maar zien als afgoderij.

quote:

Theologie die niet als uitgangspunt heeft dat de Schrift het letterlijke Woord van G-d is, maar die leert dat de Schrift het Woord over G-d is.
Jouw geloof berust dus op een bepaald uitgangspunt over de Bijbel. Dit uitgangspunt kun je niet op waarheid toetsen. Dit zou je bescheiden moeten maken, in plaats van te doen alsof jij precies weet wat God zegt. Alleen als je je ervan bewust bent dat je eigen kennen beperkt is, kan je samen met medegelovigen de rijkdom uit de Bijbel ontdekken. Dan kun je elkaar werkelijk tot een hand en een voet zijn.

Adinomis

 • Berichten: 1813
  • Bekijk profiel
Bijbelgebruik volgens Learsi
« Reactie #139 Gepost op: februari 01, 2013, 03:57:19 pm »

quote:

learsi schreef op 01 februari 2013 om 15:14:

Maar goed, ik ga altijd voor de SV, ik moet ergens vanuit gaan.
Heb je de KJV ook gezien?

quote:

Dit ligt ook in een lijn met de vele verzen waaruit blijkt dat G-d bepaalt welk mens wel en welke mens niet tot Jezus kan komen.

Dit vind ik ook zo'n nare zin die je iedere keer herhaalt. Alsof God tegen mensen zegt: "Ik wil jou niet hebben.."
Het is andersom, degenen die door de vijand gezaaid zijn willen God niet. Zij hebben de duivel tot vader en zijn adderengebroed.

Ik zal onderstaande teksten in verband brengen met Math.13:

quote:


Matteus 15
 13 Maar Hij antwoordde en zei: Elke plant die Mijn hemelse Vader niet geplant heeft, zal uitgetrokken worden.
 
Dit zijn de planten die de vijand gezaaid heeft.

quote:


Romeinen 8
 29 Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders.
Door Jezus is het weer mogelijk voor degenen die God geschapen heeft om kinderen van God te zijn, zoals God het tevoren heeft bedoeld. Jezus is de eerste omdat Hij de mens gelijk is geworden. Degenen die door de vijand op aarde gezaaid zijn waren niet van oorsprong door God bedoeld.

quote:


 30 En hen die Hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen, en hen die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt.
 
Het reddingsplan verloopt precies volgens het oorspronkelijk plan. God roept en zoekt degenen die door Hem bedoeld zijn, om ze tussen de vijandige zaaisels (de dolle tarwe) uit te halen.

quote:


Johannes 17:9
 9 Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die U Mij gegeven hebt, want zij zijn van U.
 
Degenen die de Vader gegeven heeft zijn degenen die God in Zijn heilsplan tot leven wekte. De "dolle tarwe" behoort tot het rijk van de duivel en moet in het vuur geworpen worden.

quote:


Johannes 6:65
 65 En Hij zei: Daarom heb Ik u gezegd dat niemand tot Mij komen kan, tenzij het hem door Mijn Vader gegeven is.

Johannes 6:44
 44 Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekt; en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.
Deze schriftplaatsen maken ons duidelijk dat de redding niet ons werk is, maar dat van de Vader. Bovendien staat er in datzelfde hoofdstuk 6:

quote:

37 Al wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen; en die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen.
De zaaisels van de vijand komen niet tot Jezus. Maar je hoeft niet aan jezelf te twijfelen: als je tot Jezus wilt komen zal Hij je niet afwijzen. Hieruit blijkt al dat God je van oorsprong geroepen heeft.
Rom.12:21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Bijbelgebruik volgens Learsi
« Reactie #140 Gepost op: februari 01, 2013, 05:01:05 pm »

quote:

pjotr schreef op 01 februari 2013 om 15:30:
[...]
 De "opname" is volstrekt vreemd aan de Bijbel.

Grappig, want je citeert zelf even later een vers dat gaat over de Opname...
1 Tess 4 namelijk.
De Opname zal in de lucht en de wolken zijn, de wederkomst van Christus zal op aarde zijn in israel.
De opname door Christus zal een blijde ontmoeting zijn tussen Christus en Zijn ware volgelingen, geen woord over oordelen in die verzen.
De wederkomst van Christus zal zijn als de Leeuw van Juda, waar Jezus alle zal oordelen over de vijanden van israel en deze zal vernietigen. De volken worden immers bij naam genoemd. De Schrift staat er vol mee, alleen slaan we dat in onze kerkgenootschappen liever over.

quote:

Het onderscheid in de Bijbel is Joden vs heidenen. Jezus komt terug voor beide. De precieze plek waar Jezus weerkomt, doet niet ter zake, want elk oog zal Hem zien.
Dat is geen antwoord, waarom kiest Jezus dan Israel uit om naar weder te keren en niet Rome of Parijs? Heb je daar wel eens over nagedacht?
Lukas 1
32   Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en  God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven,
33   en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen.

--> Is de troon en het rijk van David een geestelijk rijk geweest of een rijk in de hemel? Geen van beide toch immers! Welnu, dan zal Christus de regering van David te Jeruzalem herstellen en in letterlijke zin over het huis van Jakob regeren evenals David en tevens over de hele wereld.

Citaat
Is Christus dan in de hemel of op de aarde? Want:
"daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen" (1 Tess 4).]/quote]
Lol, je citeert hier dus een vers over de Opname....

quote:

wat dus gebaseerd is op onkunde.

Maar natuurlijk hebben alleen onze theologen gelijk......
Maar natuurlijk zijn de vele christenen ter wereld die wel gedoopt zijn in de Heilige Geest en zich laten leiden door de Heilige Geest onkundig en hebben wij uit de kerkgenootschappen waarvan onze kerkvaders liters Joods bloed aan hun handen hebben kleven, die niet juist gedoopt zijn, die niet gedoopt zijn in de Heilige geest, die vertrouwen op een studie theologie die geloof afbreekt ipv opbouwt gelijk....  :z

quote:

Uit al jouw bijdragen is gebleken dat jij de leer over Israël maakt tot een breekpunt tussen christenen. Ik kan dat alleen maar zien als afgoderij.
Dit verschil tussen onze kleine traditionele kerkgenootschappen dat op instorten staat doordat G-d Zijn Zegen eruit terugtrekt en de vele andere christenen over de wereld is al heel lang. Ik tracht van binnen uit er alleen maar op te wijzen, broeders wakker te schudden uit hun theo-leugen slaap.

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Bijbelgebruik volgens Learsi
« Reactie #141 Gepost op: februari 01, 2013, 05:24:31 pm »

quote:

Adinomis schreef op 01 februari 2013 om 15:57:
[...]

Heb je de KJV ook gezien?

Uiteraard, altijd leg ik de SV, KJV en de Lutherse vertaling naast elkaar.


quote:

Dit vind ik ook zo'n nare zin die je iedere keer herhaalt. Alsof God tegen mensen zegt: "Ik wil jou niet hebben.."

Zo staat het toch in de Schrift?
G-d heeft voor de grondlegging der wereld al bepaalt welk mens wel en welk mens niet gered gaat worden. Hij zegt immers niet voor niets dat Hij Zelf bepaalt van welk mens Hij houdt en van welk mens niet? Dat Hij Esau al gehaat heeft nog voor deze geboren was. Het is een feit ! Wat G-d doet is ALTIJD Rechtvaardig, ook al begrijpen we de reden niet.
Jezus zegt niet voor niets, ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die U Mij gezonden heeft.

quote:

Het is andersom, degenen die door de vijand gezaaid zijn willen God niet. Zij hebben de duivel tot vader en zijn adderengebroed.

Ik zal onderstaande teksten in verband brengen met Math.13:

Misschien dat G-d deze mensen daarom niet wil? Omdat ze door de satan "gezaaid" zijn. Maar duidelijk is dat G-d niet voor hen kiest ! naar of niet, het staat zo in de Schrift.

Zie ook in Matteus 13
10   En de discipelen kwamen naar Hem toe en zeiden tegen Hem: Waarom spreekt U tot hen door gelijkenissen?
11 Hij antwoordde en zei tegen hen:  Omdat het u gegeven is de geheimenissen van het Koninkrijk der hemelen te kennen, maar  aan hen is het niet gegeven.
12   Want wie heeft, aan hem zal gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben; maar wie niet heeft, van hem zal afgenomen worden, zelfs wat hij heeft.
13 Daarom spreek Ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij niet zien, ook al zien zij, en niet horen, ook al horen zij, en ook niet begrijpen.
--> Dit is toch overduidelijk dat Jezus hier niet wil dat de Joden op dat moment Zijn uitleg kunnen verstaan en begrijpen?
--> Dat wie niet het geloof heeft ontvangen van G-d, de rest zal worden afgenomen.

 

quote:

Door Jezus is het weer mogelijk voor degenen die God geschapen heeft om kinderen van God te zijn, zoals God het tevoren heeft bedoeld. Jezus is de eerste omdat Hij de mens gelijk is geworden. Degenen die door de vijand op aarde gezaaid zijn waren niet van oorsprong door God bedoeld.

Alleen dus degenen die G-d voor de grondlegging der wereld heeft uitgekozen om te redden. Die stuurt Hij naar Jezus en geeft hen geloof in Jezus om gered te worden.

quote:

Het reddingsplan verloopt precies volgens het oorspronkelijk plan. God roept en zoekt degenen die door Hem bedoeld zijn, om ze tussen de vijandige zaaisels (de dolle tarwe) uit te halen.

Hoezo G-d zoekt? Alsof G-d niet weet wie er voor Hem bestemd zijn?
Dat is niet wat de vers vertelt Adinomis.
G-d zoekt niet, G-d bepaalt (heeft al bepaalt voor de grondlegging der wereld) wie er tot geloof komen en wie niet.

Daarom kunnen we in NL evangeliseren tot we een ons wegen met eigen bedachte aardse strategieën en prachtige voorbereide preken en nauwelijks success hebben.
Terwijl in India een evangelist bidt tot de Heer om Zijn Kracht te mogen ontvangen, de straat op gaat, zijn bijbeltje willekeurig openslaan en begint te lezen. "De kennis van mij daar aanwezig dacht nog: dat wordt niets zo, amateurs, we moeten ze maar eens leren hoe ze dat moeten voorbereiden"
Maar velen bleven staan hoorden het Woord van G'd en werden aangeraakt door G-d en kwamen tot geloof in Jezus Christus. Zoveel dat we in onze kerkgenootschappen spontaan zouden spreken van een opwekking denk ik.
Als G-d ons niet het evangelie laat brengen bij de mensen die Hij wil aanraken, dan zal ons evangelie werk niets uithalen. Zeker niet als we op onze aardse hulpmiddelen vertrouwen ipv op de Heer.

quote:

Deze schriftplaatsen maken ons duidelijk dat de redding niet ons werk is, maar dat van de Vader. Bovendien staat er in datzelfde hoofdstuk 6:

Zie bovenstaande voorbeeld.

quote:

De zaaisels van de vijand komen niet tot Jezus. Maar je hoeft niet aan jezelf te twijfelen: als je tot Jezus wilt komen zal Hij je niet afwijzen. Hieruit blijkt al dat God je van oorsprong geroepen heeft.

Als je geen belangstelling hebt voor Jezus dan heeft G-d je niet geroepen.
Heb je wel belangstelling voor Jezus dan heeft G-d je ook geroepen en stuurt je naar Jezus toe.

callista

 • Berichten: 529
  • Bekijk profiel
Bijbelgebruik volgens Learsi
« Reactie #142 Gepost op: februari 01, 2013, 05:31:05 pm »
learsi schreef:

**G-d heeft voor de grondlegging der wereld al bepaalt welk mens wel en welk mens niet gered gaat worden.**

jij moet nog eens tegen de kerkleer ageren -

 haha..dit is n.l.pure kerkleer wat je hier poneert.
een leer die bedacht is door kerkvader Augustinus.

en datzelfde geldt voor de leer van de Opname.
éen leer, die nog maar een paar eeuwen oud is en gebaseerd is op leringen van Scofield en Darby en mede op een visioen van een jong meisje.

m.a.w. niet bijbels.
« Laatst bewerkt op: februari 01, 2013, 05:34:29 pm door callista »

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Bijbelgebruik volgens Learsi
« Reactie #143 Gepost op: februari 01, 2013, 06:00:02 pm »
@ callista,

Ik heb de verzen aangedragen uit de Schrift waar het staat.

Ik verwerp overigens niet per definitie alle traditionele kerkleer, alleen waar deze conflicteert met de Schrift en dus onbijbels is. Het gezag ligt voor mij bij de Schrift en niet bij welke kerkleer dan ook.

Adinomis

 • Berichten: 1813
  • Bekijk profiel
Bijbelgebruik volgens Learsi
« Reactie #144 Gepost op: februari 01, 2013, 07:19:13 pm »

quote:

learsi schreef op 01 februari 2013 om 17:24:

Zo staat het toch in de Schrift?
G-d heeft voor de grondlegging der wereld al bepaalt welk mens wel en welk mens niet gered gaat worden. Hij zegt immers niet voor niets dat Hij Zelf bepaalt van welk mens Hij houdt en van welk mens niet? Dat Hij Esau al gehaat heeft nog voor deze geboren was. Het is een feit ! Wat G-d doet is ALTIJD Rechtvaardig, ook al begrijpen we de reden niet.
Jezus zegt niet voor niets, ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die U Mij gezonden heeft.
Zoals jij het omschrijft staat het niet in de Schrift. Er staat niet "welk mens wel en welk mens niet gered gaat worden:" Je kunt je beter houden aan de omschrijving die de Schrift zelf geeft. Wat betreft Jacob en Ezau gaat het niet om de keuze tot behoud. Ik verwijs naar een site hierover, anders wordt deze posting veel te lang.

quote:

Misschien dat G-d deze mensen daarom niet wil? Omdat ze door de satan "gezaaid" zijn. Maar duidelijk is dat G-d niet voor hen kiest ! naar of niet, het staat zo in de Schrift.
Daar zeg je ook zoiets: "dat God deze mensen daarom niet wil". God wil mensen!
Niet wij, maar de Bijbel zegt, dat God wil dat alle mensen behouden worden. Neem bijv. de volgende teksten:
Joh. 3: 16: ' Want alzo lief heeft God de wereld
gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk
die in Hem gelooft niet verderve, maar eeuwig leven hebbe';
Hand.. 17: 30: 'God dan verkondigt ....aan de mensen, dat zij allen overal tot bekering moeten komen'
 1 Tim. 2: 2,4: 'God wil dat alle mensen behouden worden';

Redding is geen kwestie van keuze van God, Hij heeft geen mensen gemaakt voor de verdoemenis! Na de schepping zei God dat het goed was. De mens maakte Hij zelfs naar zijn eigen beeld. Zou Hij die naar de verdoemenis laten gaan? God werkt volgens Zijn plan. Jouw omschrijving geeft daar een andere invulling aan. Dat is ook wat als leer de kerk is binnengeslopen onder invloed van Augustinus en anderen. God kiest wel mensen voor een bepaalde positie of taak.

Er is er maar één die niet wil dat alle mensen behouden worden. Wat hij wil mogen we niet aan God toeschrijven!

Je kunt wel weer een heel rijtje teksten citeren. Maar ik kan ze ook weer van hetzelfde commentaar voorzien.
'
Vergelijk nu eens wat jij schrijft met wat de bijbel zegt:
jij
Alleen dus degenen die G-d voor de grondlegging der wereld heeft uitgekozen om te redden. Die stuurt Hij naar Jezus en geeft hen geloof in Jezus om gered te worden.
de bijbel:
2 Tim.1:9 Die ons heeft zalig gemaakt, en geroepen met een heilige roeping; niet naar onze werken, maar naar Zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus, vóór de tijden der eeuwen;

De bijbel heeft het niet over "kiezen" en "redden". De bijbel vertelt over het plan van God. Als de zondeval in het Paradijs zich niet had voorgedaan, was redding niet eens noodzakelijk geweest.

de bijbel:
Ef.1:4 Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, vóór de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde;

Math.25:34 Alsdan zal de Koning zeggen tot degenen, die tot Zijn rechterhand zijn: Komt, gij gezegenden Mijns Vaders! beërft dat Koninkrijk, hetwelk u bereid is van de grondlegging der wereld.

24 Vader, Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt; want Gij hebt Mij liefgehad, vóór de grondlegging der wereld.  


Ook hier geen woorden als "kiezen" en "redden". Gewoon Gods plan voordat de zonde in de wereld was. Zoek maar eens in Biblia.net naar de teksten met  het woord "grondlegging". De woorden "kiezen" en "redden" worden daarbij niet gebruikt. Ook die zin "God bepaalt wie wèl en wie niet" kom je daar niet tegen. Dan moet jij die termen er niet inlassen.

quote:


Als je geen belangstelling hebt voor Jezus dan heeft G-d je niet geroepen.
Heb je wel belangstelling voor Jezus dan heeft G-d je ook geroepen en stuurt je naar Jezus toe.

Dat "naar Jezus toesturen" klinkt ook zoveel harder dan wat Jezus zegt: "die
Gij mij hebt gegeven". Trouwens er zijn best kinderen van God die eerst helemaal geen belangstelling hadden. God moest soms een moeilijke weg met hen gaan voordat ze ontdekten dat God een God van liefde is.

Op. 22: 17: 'En wie dorst heeft kome, en wie wil, neme het water des levens om niet'.

Je hebt best goede inzichten wat betreft Israël's toekomst, en ik waardeer het in je dat je alleen Gods woord als richtsnoer wilt nemen. Dat je God gelooft op Zijn Woord. Het is goed om afstand te nemen van menselijke leer als die niet in overeenstemming is met de schrift. Maar je woordgebruik en je gedrag lijkt soms op een "olifant in een porseleinkast". Ik zeg dat niet om je te kwetsen. Ik had het je willen mailen. Maar die gelegenheid heb ik niet.
« Laatst bewerkt op: februari 01, 2013, 07:39:03 pm door Adinomis »
Rom.12:21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Pottenbakker

 • Berichten: 82
  • Bekijk profiel
Bijbelgebruik volgens Learsi
« Reactie #145 Gepost op: februari 01, 2013, 09:44:56 pm »

quote:

learsi schreef op 31 januari 2013 om 18:28:
[...]

Er komen steeds meer broeders uit de evangelische gemeenten met profetieën van G-d hierover namelijk.
Soms door tongentaal die vertaald wordt door andere broeders.
Helaas wijzen wij uit de traditionele kerkgenootschappen helaas deze wijze van communicatie af.
Immers binnen onze kerkgenootschap hebben onze kerkleiders eigen functies bedacht en hanteren niet meer de bedieningen die G-d ons in de Schrift gegeven heeft.
Ook mist in onze kerkgenootschappen helaas de doop in de Heilige geest die in de Schrift steeds als een aparte handeling tov de doop door onderdompeling wordt beschreven. Om over de correcte doop-wijze door onderdompeling maar te zwijgen, daar hebben we al voldoende bij stil gestaan.

Er rest G-d dus niets anders dan via Zijn kinderen die WEL openstaan voor de bijbelse wijze van communiceren, in te zetten om Zijn dove kinderen te waarschuwen.

Daarom dus !

Beste Learsi,
 Een wolf in schaapskleren verminkt het Woord van God, zoals jij!
 Ende hy seyde tot haer, Siet wat ghy hoort: Met wat mate ghy metet sal u gemeten worden, ende u die hoort sal [meer] toegelegt worden.
 Toon mij aan waar ik Gods WOORD verminkt heb?
Een "hartelijke"groet.

Riemer Lap

 • was: okidoki
 • Berichten: 8804
 • @ werkt altijd.
  • Bekijk profiel
Bijbelgebruik volgens Learsi
« Reactie #146 Gepost op: februari 02, 2013, 12:41:34 am »

quote:

learsi schreef op 01 februari 2013 om 18:00:
@ callista,

Ik heb de verzen aangedragen uit de Schrift waar het staat.

Ik verwerp overigens niet per definitie alle traditionele kerkleer, alleen waar deze conflicteert met de Schrift en dus onbijbels is. Het gezag ligt voor mij bij de Schrift en niet bij welke kerkleer dan ook.

Laten we nu wel eerlijk blijven:
Jij aanvaard alleen een Woord van God zolang het past in een zionistische visie en uitleg van dat Woord.
Elke andere uitleg geef je de kwalificatie "niet gezaghebbend" zoals je ook in deze draad wederom doet.
Jouw gezag ligt dus totaal niet bij de Schrift maar bij de inkleuring die je zelf hanteert.
En wie dat niet wil volgen (of: wie aan kan tonen dat je verkeerd zit in je interpretatie) die verwijt je gewoon "antisemitisch" te zijn.
Klaar.
Verder kom je niet en dat is jammer. Je gaat de dialoog dus niet aan.
Mail me maar als je wat wilt weten

small brother

 • Berichten: 1309
  • Bekijk profiel
Bijbelgebruik volgens Learsi
« Reactie #147 Gepost op: februari 02, 2013, 01:31:37 am »

quote:

learsi schreef op 01 februari 2013 om 12:00:
Het is ook wijs om niet klakkeloos iets aan te nemen van welk mens dan ook, maar zelf grondig onderzoek te doen.
Ik hoop echt dat de Heer jou en small brother overtuigen zal, ik bid ervoor. Want jullie beiden zullen zeer geschikt zijn om de boodschap verder te dragen binnen ons kerkinstituut.

Onderzoek. Inderdaad. En gewoon de ogen geopend krijgen en zien. Gods Woord is een licht voor ons pad.  Dat Woord is niet een Woord van domineren of aftroeven of om heel gericht op bepaalde effecten mikken met een bepaalde leer of benadering. Dat is voor het Woord niet nodig. Het licht verdrijft de duisternis. Onze God is een God van het Licht. Van Recht en Waarheid. Van rechtvaardigheid en liefde. Onze God heeft het niet nodig om zich te bedienen van de duisternis. Woorden zijn te vaak niet waardevol in zichzelf. Maar de waarde is dat je gaat ontdekken wie de spreker is, en bij welke geesten welke gesproken woorden passen.

Niemand is perfect. Ik had je graag zover gekregen om je eigen woorden te toetsen, en te beproeven in hoeverre ze uit God zijn. Of een van ons gelijk heeft op het onderwerp is niet interessant als de vruchten niet goed zijn. Want dan zal ook de schijn van een goede boom de boom niet redden. We kunnen denken dat de onbetekenende bijzaken er niet toe doen. Maar die doen er juist heel veel toe. Verslapping van de grondhouding en een verharding op de kernpunten, kan van het evangelie een goede boom maken met vooral slechte vruchten.  Maar pas op: het evangelie ìs niet de boom. Het evangelie is de boodschap. En de boom dat is boodschapper. Het goede van het evangelie behoeft geen krans. Maar de boom, die behoeft juist temeer een krans. Een krans van goede vruchten. Die vruchten zijn juist ook voor onszelf noodzakelijk om überhaupt zicht te krijgen.

En zo bezien hoeven wij helemaal niet een precieze waarheid van elkaar te horen. We hebben het Woord van God en we kunnen waar nodig zelf wel bijelkaar breien of vragen of aanvullen wat wordt bedoeld en wat het Woord van God erover zegt. Maar van elkaar hebben we dan nodig dat de richting wordt gewezen. Dat kan op twee verschillende manieren, nee eigenlijk drie:

Vruchten: Ten eerste hoe we erin staat en hoe we met woorden omgaan;
Boodschappen: Ten tweede door de richting die we wijzen met de onderwerpen die we benoemen;
Schriftbewijs: En ten derde door de argumenten en de fundering van onze woorden.

En laten wij dan hier geen perfectie verwachten op die onderdelen, maar perfectie zoeken in de geest en de gezindheid van elk afzonderlijk woord dat uit ons komt. En laten wij ons dan zo gestemd concentreren op de kern van hetgeen ons met God verbindt: onze Messias Jezus Christus:

quote:

quote:

Christus is de Weg, de waarheid en het leven. Vrede door Christus, door de verkondiging van het evangelie van Christus (Ef.2:14,17).
Absoluut, Christus is Het Die de Joden bij Zijn wederkomst als Messias zal redden, zoals Hij ook de ware christenen nu al redt.
We leven niet na Zijn wederkomst, maar nu. Daarom: Hoezo pas bij Zijn wederkomst?
Want voor nu, voor het heden, voor alle volken, Jood of geen Jood, geldt:
Christus is de Weg, de waarheid en het leven. Vrede door Christus, door de verkondiging van het evangelie van Christus.

Dat betekent dat er een taak is van verkondiging van het evangelie aan de Joden van nu.  

quote:

quote:

Dus,
- De term ‘Israël’ valt niet volkomen samen met degene die afstammen van Israël
- Kinderen van Abraham, valt niet volkomen samen met het zaad van Abraham.
- Maar diegene zijn kinderen, die de kinderen der beloftenis zijn, en niet de kinderen van het vlees
Inderdaad alleen het ware israel en dat zijn de afstammelingen van jacob, waar de Eeuwige Beloften van G-d op rusten. G-d alleen weet wie deze afstammelingen precies zijn, het is in Zijn Handen.

‘Ware Israel’:  niet alle biologische joden horen bij het ware Israël.
Je spreekt over een ‘ware’ Israel. Deze wijkt af van het biologische Israel. En dat is bijbels:
Er zijn biologische afstammelingen van Jacob, die toch niet tot het ware Israel behoren. “niet allen, die van Israël afstammen, zijn Israël” (Rom.9:6)

Dat betekent dat niet alle van Israël afstammende Israëlieten tot Israël kunnen worden gerekend.
« Laatst bewerkt op: februari 02, 2013, 11:58:10 am door small brother »

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Bijbelgebruik volgens Learsi
« Reactie #148 Gepost op: februari 02, 2013, 11:55:08 am »

quote:

Adinomis schreef op 01 februari 2013 om 19:19:

Daar zeg je ook zoiets: "dat God deze mensen daarom niet wil". God wil mensen!
Niet wij, maar de Bijbel zegt, dat God wil dat alle mensen behouden worden. Neem bijv. de volgende teksten:
Joh. 3: 16: ' Want alzo lief heeft God de wereld
gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk
die in Hem gelooft niet verderve, maar eeuwig leven hebbe';

Dit zegt toch niets?
Een iegelijk (die G-d voor de grondlegging der wereld heeft uitgekozen)
Waarom vinden wij christenen het toch zo moeilijk om te aanvaarden dat G-d Zelf bepaalt van welk mens Hij houdt en van welk mens niet? G-d zegt het immers zelf nog in Zijn Woord, Ik hou van wie Ik hou en ik haat wie ik haat !
Wij kunnen dus ook als christenen niet de voorwaarden bepalen van wie G-d houdt en van wie niet !

quote:

Hand.. 17: 30: 'God dan verkondigt ....aan de mensen, dat zij allen overal tot bekering moeten komen'
 1 Tim. 2: 2,4: 'God wil dat alle mensen behouden worden'

Redding is geen kwestie van keuze van God, Hij heeft geen mensen gemaakt voor de verdoemenis!

Dat is wat anders, dat zeg ik ook niet !
Maar G-d heeft alleen al bepaald voordat de aarde geschapen werd welke ziel wel en niet gered wordt. Immers G-d kent ons al voor onze geboorte!
Jeremia 1
5 Eer Ik u in moeders buik formeerde, heb Ik u gekend, en eer gij uit de baarmoeder voortkwaamt, heb Ik u geheiligd; Ik heb u den volken tot een profeet gesteld.
G-d weet echt wel wat en waarom Hij Zijn dingen doet die Hij doet, laten we Hem daarop toch gewoon vertrouwen.
Wat betreft 1 Tim 2, zie vers 8, waar duidelijk wordt wie met alle mensen bedoeld worden.
8 Ik wil dan dat de mannen op alle plaatsen  bidden  met opheffing van heilige handen, zonder toorn en meningsverschil.
Want is de wens dat alle mannen overal ter wereld bidden? Nee, hier wordt gesproken tegen christenen die elkaar ook al meenden te kunnen uitsluiten vanwege onderlinge meningsverschillen en toorn. :9


quote:

Na de schepping zei God dat het goed was. De mens maakte Hij zelfs naar zijn eigen beeld. Zou Hij die naar de verdoemenis laten gaan? God werkt volgens Zijn plan. Jouw omschrijving geeft daar een andere invulling aan. Dat is ook wat als leer de kerk is binnengeslopen onder invloed van Augustinus en anderen. God kiest wel mensen voor een bepaalde positie of taak.

Er is er maar één die niet wil dat alle mensen behouden worden. Wat hij wil mogen we niet aan God toeschrijven!

Je kunt wel weer een heel rijtje teksten citeren. Maar ik kan ze ook weer van hetzelfde commentaar voorzien.

Dat kan, maar er staat wat er staat !
'
Vergelijk nu eens wat jij schrijft met wat de bijbel zegt:
jij
Alleen dus degenen die G-d voor de grondlegging der wereld heeft uitgekozen om te redden. Die stuurt Hij naar Jezus en geeft hen geloof in Jezus om gered te worden.
de bijbel:
2 Tim.1:9 Die ons heeft zalig gemaakt, en geroepen met een heilige roeping; niet naar onze werken, maar naar Zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus, vóór de tijden der eeuwen; [/quote]
Dit gaat over ons, hier spreekt G-d tegen mensen die Christus al kennen en niet tegen de wereld. Hieruit kan dus niet worden geconcludeerd dat G-d het onze keuze is, maar de keuze van G-d. Zijn eigen voornemen.

quote:

de bijbel:
Ef.1:4 Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, vóór de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde;

Math.25:34 Alsdan zal de Koning zeggen tot degenen, die tot Zijn rechterhand zijn: Komt, gij gezegenden Mijns Vaders! beërft dat Koninkrijk, hetwelk u bereid is van de grondlegging der wereld.

24 Vader, Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt; want Gij hebt Mij liefgehad, vóór de grondlegging der wereld.  


Ook hier geen woorden als "kiezen" en "redden". Gewoon Gods plan voordat de zonde in de wereld was. Zoek maar eens in Biblia.net naar de teksten met  het woord "grondlegging". De woorden "kiezen" en "redden" worden daarbij niet gebruikt. Ook die zin "God bepaalt wie wèl en wie niet" kom je daar niet tegen. Dan moet jij die termen er niet inlassen.
Ef.1:4 Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, vóór de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde;
--> is hier het uitverkoren hebben geen kiezen dan?

quote:

Dat "naar Jezus toesturen" klinkt ook zoveel harder dan wat Jezus zegt: "die Gij mij hebt gegeven". Trouwens er zijn best kinderen van God die eerst helemaal geen belangstelling hadden. God moest soms een moeilijke weg met hen gaan voordat ze ontdekten dat God een God van liefde is.

Natuurlijk is de weg soms moeilijk, daaruit blijkt juist dat G-d Zijn Plan en keuze doorzet en het geloof uiteindelijk in de mensen legt zoals Hij voor de grondlegging der wereld heeft bepaald.
Anderzijds komt ook voor, mensen die geloven in "een god" of een godheid, maar nooit verder komen omdat G-d hen niet voor de grondlegging der wereld heeft gekozen.

Zo zijn de geloofs-verlaters uit onze kerkgenootschappen (niet te verwarren met kerk-verlaters) waarschijnlijk dwalend in onze kerkgenootschap verzijlt geraakt, door mogelijk de kinderdoop zonder bewuste keuze. Het echte geloof is er nooit geweest bij deze mensen omdat G-d hen dan toch niet tevoren heeft gekozen.

Anderzijds, zijn er ook voorbeelden te over van kerkgangers die dwalende schaapjes worden, maar die Jezus Christus opzoekt en weer terugbrengt in Zijn Kudde als het verloren schaapje.

quote:

Maar je woordgebruik en je gedrag lijkt soms op een "olifant in een porseleinkast". Ik zeg dat niet om je te kwetsen. Ik had het je willen mailen. Maar die gelegenheid heb ik niet.
Van jou weet ik dat ook, je bent in van de zeer weinigen hier waarin ik duidelijk de Heilige Geest herken. :*)

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Bijbelgebruik volgens Learsi
« Reactie #149 Gepost op: februari 02, 2013, 12:06:37 pm »

quote:

small brother schreef op 02 februari 2013 om 01:31:

We leven niet na Zijn wederkomst, maar nu. Daarom: Hoezo pas bij Zijn wederkomst?

Dit gaat niet over ons christenen, maar over de Joden.
Daar gaat het nu juist steeds verkeerd, veel broeders trekken alles uit de bijbel naar ons christenen toe.

quote:

Want voor nu, voor het heden, voor alle volken, Jood of geen Jood, geldt:
Christus is de Weg, de waarheid en het leven. Vrede door Christus, door de verkondiging van het evangelie van Christus.
Inderdaad beaam ik helemaal, want Jezus heeft met Zijn Kruisoffer in beginsel Zijn volk israel zalig gemaakt, omdat G-d Zijn Eeuwige beloften aan de nakomelingen van Jacob, zijnde israel kan vervullen bij de wederkomst van Christus naar Israel. Welke reden zou er voor Jezus anders zijn om weder te keren naar israel?

quote:

Dat betekent dat er een taak is van verkondiging van het evangelie aan de Joden van nu.  

Nee, vriendschap met het volk israel, hen steunen door dik en dun, zoals G-d dat ook deed en doet. Dat zal tot jaloersheid en vragen gaan leiden bij de Joden naar het waarom. Dan, als G-d het wil, haalt hij de bedekking van hen weg en zullen ze Jezus gaan aannemen. Maar dat zal op het eind zijn leert de Schrift.
Niet voor niets geeft Jezus aan dat de rondgang in Israel om het evangelie te brengen niet volbracht zal zijn voordat het einde der tijden komt.

[...]

quote:

‘Ware Israel’:  niet alle biologische joden horen bij het ware Israël.
Je spreekt over een ‘ware’ Israel. Deze wijkt af van het biologische Israel. En dat is bijbels:
Er zijn biologische afstammelingen van Jacob, die toch niet tot het ware Israel behoren. “niet allen, die van Israël afstammen, zijn Israël” (Rom.9:6)

Dat betekent dat niet alle fysieke Israëlieten tot Israël kunnen worden gerekend.
Het ware israel zijn de nakomelingen van jacob, aan wie G-d de beloften heeft gedaan. G-d weet wie er wel tot de nakomelingen behoren van Jacob en wie niet. Sterker nog, G-d bepaalt immers welke ziel in welk mens waar en wanner geboren gaat worden. Laten we hem daarop gewoon vertrouwen. Wat we wel zien is dat G-d Zijn uitverkoren volk nu an het verzamelen is uit alle windstreken, Afrika, India, overal komen de Joden vandaan.