Auteur Topic: Israël en het beloofde land  (gelezen 10493 keer)

HarryK

 • Berichten: 288
  • Bekijk profiel
Israël en het beloofde land
« Gepost op: januari 30, 2013, 11:59:51 pm »
In de thread over bidden voor Israël zijn erg veel nuttige, maar helaas nog meer onzinnige visies met elkaar gewisseld.
In al dat discussie-geweld liep ik tegen 1 vraag aan waar ik toch nog wel eens serieus wat dieper op door zou willen gaan.
En dat was deze:

In het Oude Testament heeft God vaak beloften gedaan over het bezit van 'het beloofde land'.
Maar in hoeverre zijn die beloften nu nog geldig voor het huidige Israël?

En ondertussen ben ik flink in de bijbel aan het lezen gegaan, speciaal gericht lezend op het onderwerp "Israël" en "Verbond" in het algemeen.

Ik begon deze week te lezen in Richteren, en las daar over de waarschuwing die Jozua aan het volk had doorgegeven (Jozua 23:12-13):
"Want als u zich op enigerlei wijze hiervan afkeert en u vastklampt aan de rest van deze volken, deze hier die bij u overgebleven zijn, en u huwelijksbanden met hen aangaat, en u zich met hen zult inlaten en zij met u, weet dan zeker dat de HEERE, uw God, niet zal doorgaan met het verdrijven van deze volken uit hun bezit van voor uw ogen. Maar zij zullen een strik en een val voor u zijn, een gesel op uw zijden en prikkels in uw ogen, tot u verdwenen bent uit dit goede land, dat de HEERE, uw God, u gegeven heeft."

En dan lees ik Richteren 2.
Het volk wordt nog eens aan deze waarschuwing herinnerd (vers 3), maar het volk blijft God maar de rug toekeren, totdat het God teveel werd en Zijn toorn ontbrandde (ik citeer vanaf vers 20):
"Daarom ontbrandde de toorn van de HEERE tegen Israël, en Hij zei: Omdat dit volk Mijn verbond heeft overtreden, dat Ik hun vaderen geboden heb, en zij naar Mijn stem niet geluisterd hebben,
zal Ik ook geen enkel van de heidenvolken meer voor hun ogen verdrijven die Jozua heeft overgelaten toen hij stierf,
opdat Ik door hen Israël op de proef stel, om te zien of zij de weg van de HEERE in acht zullen nemen door daarin te gaan, zoals hun vaderen die in acht genomen hebben, of niet.
Zo liet de HEERE deze heidenvolken blijven, door hen niet onmiddellijk te verdrijven en hen niet in de hand van Jozua over te geven."


Ik vraag me af:
1. Lees ik hier echt dat het beloofde land niet (meer) exclusief voor Israël is?
2. Heeft God dit later nog ergens herroepen of veranderd?

Wellicht kom ik de bijbel gericht lezend vanzelf wel een antwoord tegen,
maar misschien vinden jullie het ook interessant om hierover na te denken en mee te denken, of weet je 'latere' teksten in de bijbel die hierover ook gaan.
Dear Jesus, i have a problem ... it's me

Dear child, I have the answer ... it's Me

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Israël en het beloofde land
« Reactie #1 Gepost op: januari 31, 2013, 05:29:18 pm »

quote:

HarryK schreef op 30 januari 2013 om 23:59:

Ik vraag me af:
1. Lees ik hier echt dat het beloofde land niet (meer) exclusief voor Israël is?
2. Heeft God dit later nog ergens herroepen of veranderd?

Wellicht kom ik de bijbel gericht lezend vanzelf wel een antwoord tegen,
maar misschien vinden jullie het ook interessant om hierover na te denken en mee te denken, of weet je 'latere' teksten in de bijbel die hierover ook gaan.Zoals op vele plaatsen heeft G-d Zijn Oogappel gewaarschuwd voor de strenge straffen die Hij zal laten komen over Israël als ze ongehoorzaam zouden blijven. Ook dat Hij Zijn Israël zal verspreiden over alle heiden-volken. Dat alles is uiteraard geschied, want alles wat G-d zegt in de Schrift komt uit.

Maar, in alle stukken zijn altijd weer de Eeuwige Beloften te vinden van G-d aan Israël:
- Dat Hij Israël zal vergaderen uit alle heiden-volken
- Dat Hij Israël zal terugbrengen naar het Beloofde Land van hun Voorvaderen (bijbelse Israël dus)
- Dat Hij alle vijanden van Israël Persoonlijk zal vernietigen
- Dat Hij Zelf heel Israël zal vergeven van hun zonden.

Het is echt zeer vreemd dat dit eigenlijk voornamelijk binnen onze Europese traditionele kerken niet wordt gezien. De rest van de christelijke wereld ziet het namelijk wel als ook de vele evangelische kerk-stromingen.
Een Amerikaanse pastor die ik ken, wijt dit grote verschil van de Europese christelijke kerken en onze Europese traditionele kerken aan de theologie, die is doordrenkt met kerkleer en de trots om te erkennen dat onze kerkvaders helaas gruwelijk geblunderd hebben.

Ervan uitgaand dat je met me eens bent dat ALLE profetieën door G-d aan ons gegeven, zullen uitkomen ! Dit is nog niet geschied:
Neem Jesaja 14
11 Zij zullen erin wonen, een banvloek zal er niet meer zijn: Jeruzalem zal onbezorgd wonen.
12 En dit zal de plaag zijn waarmee de HEERE al de volken zal treffen die tegen Jeruzalem hebben gestreden: Hij zal ieders vlees, terwijl hij nog op zijn voeten staat, doen wegteren; de ogen van allen zullen wegteren in hun kassen en de tong van allen zal wegteren in hun mond.
13 Op die dag zal het geschieden
dat er een grote, door de HEERE bewerkte, verwarring onder hen zal ontstaan,
zodat zij elkaars hand zullen vastgrijpen
en tegen elkaar de hand zullen opheffen
.


--> De Banvloek ontstaan door de toorn van G-d tegen Israël zal niet meer zijn.
--> G-d zal alle vijanden van Israël Persoonlijk zwaar straffen. Persoonlijk vrees ik dat hier ook christenen zullen bij horen die ten kwade geholpen hebben.
--> G-d zal de vijanden van Israël waardoor ze zichzelf zullen bestrijden. :*)

Hiervoor moet er weer een Israël zijn zoals in de Schrift omschreven.

Jeremia 30
11 Want Ik ben met u, spreekt de HEERE, om u te verlossen,
want Ik maak een vernietigend einde aan alle heidenvolken
waarheen Ik u verspreid heb,

maar aan u zal Ik geen vernietigend einde maken.
Ik zal u bestraffen met  mate,
maar u beslist niet voor onschuldig houden.

--> G-d zal weer alle heiden-volken straffen die Israël slecht behandeld hebben.

Jermia 46
27 wees niet ontsteld, Israël!
Want zie, Ik ga u verlossen uit verre landen,
uw nageslacht uit het land van hun gevangenschap.

Jakob zal terugkeren, rust hebben en zonder zorgen zijn,
en niemand zal hem schrik aanjagen.
28 U dan, wees niet bevreesd, Mijn dienaar Jakob, spreekt de HEERE,
want Ik ben met u.
Ik ga immers een vernietigend einde maken aan alle heidenvolken
waarheen Ik u verdreven heb
.

--> Weer de beloften dat G-d het volk Israël zal doen wonen in het Beloofde land en alle vijanden (inclusief "christenen" die te kwade helpen), zal vernietigen.

Zacharia 14
14 En de Engel, Die met mij sprak, zeide tot mij: Roep uit, zeggende: Alzo zegt de HEERE der heirscharen: Ik ijver over Jeruzalem en over Sion met een groten ijver.
15 En Ik ben met een zeer groten toorn vertoornd tegen die geruste heidenen; want Ik was een weinig toornig, maar zij hebben ten kwade geholpen.Jesaja 43
5   Wees niet bevreesd, want Ik ben met u.
Vanwaar de zon opkomt, zal Ik uw nageslacht halen
en vanwaar zij ondergaat zal Ik u bijeenbrengen.

6 Ik zal zeggen tegen het noorden: Geef!
En tegen het zuiden: Weerhoud niet!
Breng Mijn zonen van ver,
en Mijn dochters van het einde der aarde.

7 Ieder die genoemd is naar Mijn Naam,
die heb Ik tot Mijn eer geschapen, die heb Ik geformeerd, ja, die heb Ik gemaakt.

--> Wederom een belofte dat G-d Israël, dat Hijzelf heeft verstrooid over de aarde als straf, weer zal bijeen brengen in het Beloofde Land Israël. Dit is geschied in 1948 en nog steeds bezig. Duizenden Joden uit alle uithoeken van de wereld maken de aliya terug naar het Beloofde Land Israël.


Jesaja 54
17 Elk wapentuig dat tegen u wordt vervaardigd, zal niets uitrichten,
en elke tong die in het gericht tegen u opstaat, zult u schuldig verklaren.
Dit is het erfelijk bezit van de dienaren van de HEERE,
en hun gerechtigheid is uit Mij, spreekt de HEERE.

--> Elke tong die valselijk beweert dat het Beloofde Land van G-d niet voor Israël is, zal schuldig zijn voor G-d !
--> Het Beloofde Land is het erfelijke bezit van de Heer aan de Joden !
--> De gerechtigheid van het volk Israël is uit G-d !

Zacharia 8
23 Zo zegt de HEERE van de legermachten: In die dagen zal het gebeuren dat tien mannen uit alle talen van de heidenvolken, vastgrijpen, ja, de punt van de mantel van een Joodse man zullen zij vastgrijpen, en zeggen: Wij gaan met u mee, want wij hebben gehoord dat God met u is.
--> Ook nog nooit geschied en zal dus nog geschieden in die dagen, de laatste dagen.

Zacharia 14
2 Dan zal Ik alle heidenvolken verzamelen
voor de strijd tegen Jeruzalem.

De stad zal ingenomen worden,
 de huizen zullen geplunderd,
en de vrouwen zullen verkracht worden.
De helft van de stad zal in ballingschap wegtrekken,
maar het overige van het volk zal niet uitgeroeid worden uit de stad.
3   Dan zal de HEERE uittrekken en tegen die heidenvolken strijden, zoals de dag dat Hij streed, op de dag van de strijd.
4 Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen. Er zal een zeer groot dal ontstaan, als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft ervan naar het zuiden.

--> Dit is DE reden waarom de satan tracht Oost Jeruzalem (waar de afgodentempel van de islam staat) te behouden. Waarom er strijd is over dit kleine deel van Oost Jeruzalem !
--> Ook dit is nog niet geschied en moet dus nog gebeuren, in Israël, Jeruzalem, Olijfberg. Meer gedetailleerd kan G-d het ons toch niet meedelen? Dit gaat over het fysieke Jeruzalem en Zijn Volk Israël.

Een veel gemaakte vergissing is dat men de vernietigingen die worden opgenoemd mixt met het totaal verloren zijn.
Maar de vernietigingen gaan over de fysieke Joodse mensen, waar helaas een grote slachting onder zal gaan plaatsvinden in Israël, door de heiden-volken, de afgoden-dienaren en de valse Christelijke kerk als Hoer van Babylon.

Al deze verzen daarover hebben namelijk niets te maken met het oordeel over Israël. Zoals Jezus Zijn Lichaam ook heeft laten vernietigen, maar uiteindelijk overwon.

Ozombi

 • Berichten: 716
  • Bekijk profiel
Israël en het beloofde land
« Reactie #2 Gepost op: januari 31, 2013, 07:13:43 pm »
Oh jee daar gaan we weer.

In de bijbel duidt ' het Beloofde Land ' niet een geografische plaats op onze planeet aan. Ook met de termen ' Israel ' en ' Egypte ' wordt in de bijbel vaak iets anders bedoeld dan werkelijke landen. Ik zal dit niet weer met voorbeelden verduidelijken want dat is al zo vaak gedaan. Het Beloofde Land kan begrepen worden als een meer verheven bewustzijnstoestand van een mens. Mogelijk wordt er zelfs het in het oosten welbekende Nirvana mee aangeduid. Nirvana is eveneens niet zozeer een bepaalde plaats, maar een bewustzijnssfeer waar men één is met het universele. De bijbel is een geschrift van geestelijke wijsheden en leringen en die met ogen kan het begrepen worden. Men kan ook de ogen dichthouden en vasthouden aan de fysieke voorstellingen die door de bijbelse taal worden opgeroepen, maar dan kan niets worden geleerd.

Het enige wat in de bijbel op ' een voetstuk ' wordt gezet, is de geestelijke verheffing van de mens. In geen geval probeert de bijbel landen,personen of wat dan ook op voetstukken te zetten. Door de gebruikte taal ( aards van aard)
lijkt dat soms zo, maar de lezer dient daar doorheen te lezen. Als dat niet wordt gedaan krijg je enkel nutteloze informatie met als gevolg een nutteloze discussie met betrekking tot die nutteloze informatie. Dat was niet het doel van de oorspronkelijke auteurs.
« Laatst bewerkt op: januari 31, 2013, 07:14:22 pm door Ozombi »

HarryK

 • Berichten: 288
  • Bekijk profiel
Israël en het beloofde land
« Reactie #3 Gepost op: januari 31, 2013, 09:47:30 pm »

quote:Zoals in de andere thread aangegeven, ga ik niet meer in discussie met een anti-christelijke dwaalleraar zonder respect voor Gods woord, die Gods woord verdraait en toevoegt en weglaat waar het uitkomt, .

Ten behoeve van degenen die daar wel over denken, volsta ik om dat dan maar te herhalen, en bovendien te constateren dat je weer je berg aan pro-Israël dwaalleer-propaganda neerzet zonder in te gaan op mijn vraag over het exclusieve eigendom van het beloofde land.
Dear Jesus, i have a problem ... it's me

Dear child, I have the answer ... it's Me

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Israël en het beloofde land
« Reactie #4 Gepost op: januari 31, 2013, 10:30:05 pm »

quote:

HarryK schreef op 31 januari 2013 om 21:47:

Zoals in de andere thread aangegeven, ga ik niet meer in discussie met een anti-christelijke dwaalleraar zonder respect voor Gods woord, die Gods woord verdraait en toevoegt en weglaat waar het uitkomt, .

Ten behoeve van degenen die daar wel over denken, volsta ik om dat dan maar te herhalen, en bovendien te constateren dat je weer je berg aan pro-Israël dwaalleer-propaganda neerzet zonder in te gaan op mijn vraag over het exclusieve eigendom van het beloofde land.


Je bent vrij in jou keuze, ook als je je krampachtig vastklampt aan theologische kerkleer !
De verzen die ik citeer uit G-d Zijn Woord laten duidelijk zien dat het beloofde land het exclusieve eigendom is van G-d welke Hij voor Eeuwig heeft geschonken aan Zijn oogappel israel. Maar ja, antisemitisme/anti-zionisme maakt blind Harry!!  :9~

HarryK

 • Berichten: 288
  • Bekijk profiel
Israël en het beloofde land
« Reactie #5 Gepost op: januari 31, 2013, 10:54:06 pm »

quote:

learsi schreef op 31 januari 2013 om 22:30:
Je bent vrij in jou keuze, ook als je je krampachtig vastklampt aan theologische kerkleer !
De verzen die ik citeer uit G-d Zijn Woord laten duidelijk zien dat het beloofde land het exclusieve eigendom is van G-d welke Hij voor Eeuwig heeft geschonken aan Zijn oogappel israel. Maar ja, antisemitisme/anti-zionisme maakt blind Harry!!


"Krampachtig vasthouden aan thelologische kerkleer": Ik heb keer op keer aangegeven dat ik op dit punt 'zoekende' ben. Het enige wat ik ondertussen weet is dat jouw blablabla één en al leugen is.

"Laten duidelijk zien":  :nee:
Je hebt veel laten zien over Gods beloften, en straf voor heidense volken (en eerlijk is eerlijk: een aantal van de punten die jij daar neerzet kloppen ook nog; jammer dat bij zo'n onbetrouwbaar type als jij nooit duidelijk is wat klopt en wat niet).
Maar je hebt geen letter geschreven over het exclusieve eigendom van het beloofde land.

Niet voor discussie voor jou, maar voor meelezers:
In de aangedragen teksten waar God spreekt over straf voor heidense volken, gaat het over volken buiten Israël.

"Antisemitisme": dus nu is learsi ontmaskeren als dwaalleraar en anti-wat-al-niet-meer ook al "antisemitisme".
Bijna vermakelijk, zulke wansmakelijke blablabla.
Geloof je die crap die je hier neerzet nou echt?
Dear Jesus, i have a problem ... it's me

Dear child, I have the answer ... it's Me

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Israël en het beloofde land
« Reactie #6 Gepost op: januari 31, 2013, 11:07:56 pm »

quote:

HarryK schreef op 31 januari 2013 om 22:54:

Niet voor discussie voor jou, maar voor meelezers:
In de aangedragen teksten waar God spreekt over straf voor heidense volken, gaat het over volken buiten Israël.

Het gaat om de verzen waarin G-d beloofd dat hij het volk israel uit de heiden volken zal terughalen naar het Beloofde land israel. Het Land van hun voorouders, aan wie G-d het Eeuwig gegeven had.

De woorden zionist en antisemiet zijn voor een ieder hier duidelijk, dat heeft jou uitleg ervan vast niet nodig. Of je moet denken het goed te kunnen vertalen in het Hebreeuws of Grieks... |:(
« Laatst bewerkt op: januari 31, 2013, 11:11:25 pm door learsi »

Riemer Lap

 • was: okidoki
 • Berichten: 8804
 • @ werkt altijd.
  • Bekijk profiel
Israël en het beloofde land
« Reactie #7 Gepost op: januari 31, 2013, 11:24:20 pm »

quote:

learsi schreef op 31 januari 2013 om 23:07:
[...]

Het gaat om de verzen waarin G-d beloofd dat hij het volk israel uit de heiden volken zal terughalen naar het Beloofde land israel. Het Land van hun voorouders, aan wie G-d het Eeuwig gegeven had.

De woorden zionist en antisemiet zijn voor een ieder hier duidelijk, dat heeft jou uitleg ervan vast niet nodig. Of je moet denken het goed te kunnen vertalen in het Hebreeuws of Grieks... |:(

Jij beweert hier elders dat wie geen zionist is direct antisemiet is. Een andere weg bestaat volgens jou niet. Harry en anderen tonen aan dat die andere weg er wel is en verdraait nog aan toe: een bijbelse weg.
Nu kunnen we nog een maand oorlogvoeren hierover, wanneer kijk jij eens naar de motivatie van de ander?
Dat heb ik je namelijk nergens zien doen.

Met groet,

Een aanhanger van het christendom die zijn broers en zussen onder de palestijnen kent....
Geen broeder dus, je hebt me elders al verweten dat ik niet op de heer vertrouw die jij geschapen hebt.
Ik vertrouw echter liever op de HEER dan op verzinsel van zionisten. Maar dat is geen nieuws voor je denk ik.
« Laatst bewerkt op: januari 31, 2013, 11:24:32 pm door Riemer Lap »
Mail me maar als je wat wilt weten

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Israël en het beloofde land
« Reactie #8 Gepost op: januari 31, 2013, 11:27:29 pm »

quote:

Riemer Lap schreef op 31 januari 2013 om 23:24:
Ik vertrouw echter liever op de HEER dan op verzinsel van zionisten. Maar dat is geen nieuws voor je denk ik.
Als jij het zegt.... ik heb het alleen nog nergens teruggezien. Maar dat is verder aan jou.

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Israël en het beloofde land
« Reactie #9 Gepost op: januari 31, 2013, 11:30:15 pm »

quote:

Riemer Lap schreef op 31 januari 2013 om 23:24:
[...]

Jij beweert hier elders dat wie geen zionist is direct antisemiet is. Een andere weg bestaat volgens jou niet.


Zoals ik schreef:
Je bent voor Jezus of tegen Jezus.
Je bent voor G-d of tegen G-d
Je bent voor het uitverkoren volk van G-d of tegen het volk van G-d.

Een tussenweg is er niet.

En andere wegen zijn niet bijbels maar theologische kerkleer van onze eigen traditionele kerkinstituut. :9~  Verdrietig genoeg !

Peter68

 • Berichten: 477
  • Bekijk profiel
Israël en het beloofde land
« Reactie #10 Gepost op: januari 31, 2013, 11:50:43 pm »

quote:

learsi schreef op 31 januari 2013 om 23:30:
[...]


Zoals ik schreef:
Je bent voor Jezus of tegen Jezus.
Je bent voor G-d of tegen G-d
Je bent voor het uitverkoren volk van G-d of tegen het volk van G-d.

Een tussenweg is er niet.

En andere wegen zijn niet bijbels maar theologische kerkleer van onze eigen traditionele kerkinstituut. :9~  Verdrietig genoeg !


We moeten dus aan drie voorwaarden voldoen om een goed Christen te zijn?
Voor Jezus, voor God en voor zijn uitverkoren volk. Lijkt me een vorm van ballotage die niet te staven is met de bijbel in de hand. En bovendien verzonnen door één of ander instituut en wellicht ook te beschouwen als een vorm van theologische kerkleer, verdrietig genoeg !

small brother

 • Berichten: 1309
  • Bekijk profiel
Israël en het beloofde land
« Reactie #11 Gepost op: februari 01, 2013, 12:05:36 am »

quote:

learsi schreef op 31 januari 2013 om 17:29:
Zoals op vele plaatsen heeft G-d Zijn Oogappel gewaarschuwd voor de strenge straffen die Hij zal laten komen over Israël als ze ongehoorzaam zouden blijven. Ook dat Hij Zijn Israël zal verspreiden over alle heiden-volken. Dat alles is uiteraard geschied, want alles wat G-d zegt in de Schrift komt uit.
Maar, in alle stukken zijn altijd weer de Eeuwige Beloften te vinden van G-d aan Israël:

- Dat Hij Israël zal vergaderen uit alle heiden-volken

Inderdaad Learsi. Lees maar:
 
De vergadering van Israël uit alle heiden-volken
“Hij zal een banier oprichten onder de heidenen, en Hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen” ( Jes.11:12)

Het vergaderen van Israël staat dus in het teken van de opgerichte banier.
Wat die banier is staat een vers eerder:

“Want het zal geschieden ten zelven dage, dat de heidenen naar de Wortel van Isaï, Die staan zal tot een Banier der volken, zullen vragen, en Zijn rust zal heerlijk zijn.” (Jes.11:10).

De Banier is hier dus, de Wortel van Isaï, dat is Christus. (Rom.15:12, Openb.22:16, 5:5)

De gedrevenen van Israël worden verzameld onder het Banier van Christus.

quote:

Een andere banier voor het fysieke Israël???
Hier maak ik even een stop. Want jij koppelt aan de banier een aards-messiaans koninkrijk vast, dat voor de joden anders is dan de christenen.

Wat hebben de christenen dan?
De christenen hebben dit: Door Christus is het Evangelie van vrede verkondigd aan de heidenen, die verre waren, en de Israëlieten, die nabij waren. Want door Hem hebben  beiden den toegang door één Geest tot den Vader; (Ef.2:17,18)

Welke jood kan aan die genade deelachtig worden?
Elke jood die zich bekeert.

En waarom verdedig jij dat een jood zich toch niet tot Christus moet bekeren?: Omdat volgens jou de jood opzettelijk blind wordt gehouden door God.
Máár als wij hiervoor hebben gelezen dat beiden toegang hebben; waarom zou jij dan aan de joden niet binnenroepen, onder smeking aan God om hun ogen te openen??

En waarom wordt de vergaderende banier in Christus, dan door jou hier aan de joden onthouden? Omdat de christenen volgens jou verblind zijn, voor de belofte die God aan de joden geeft door ze te verblinden voor het evangelie.
Wat kan dan voor jou een motief zijn om de verblinding van Israël die God genadig kan opheffen, en ook opgeheven heeft voor vele Israëlieten, moedwillig in stand te houden - ja zelfs zodanig dat alle christenen blind worden genoemd die die verblinding niet overeind proberen te houden??
Omdat jij de lear verkondigt dat de belofte voor de joden mooier en groter en concreter is dan onder de banier van de christenen. Want als de belofte van mindere orde was dan het leren kennen van Christus, dan zou je gewoon de christelijke boodschap brengen, en met je vingers afblijven van wat God wel of niet verblindt of in genade de ogen opent.

Dus: de gedrevenen van Israël worden verzameld onder het Banier van Christus. Door het evangelie van Christus vinden de gedrevenen van Israël, Zijn rust.  Christus is de Weg, de waarheid en het leven. Vrede door Christus, door de verkondiging van het evangelie van Christus (Ef.2:14,17).

Christus is de kern:
De Hogepriester Kajafas “ profeteerde dat Jezus sterven zou voor het volk. En niet alleen voor dat volk, maar opdat Hij ook de kinderen Gods die verstrooid waren, tot één zou vergaderen.” (Joh.11:52)
 “er zal een Verlosser tot Sion komen, namelijk voor hen die zich bekeren” (Jes.59:20)

Niet alle individuele Israëlieten zullen worden gered. Paulus verhaalt dat “de verharding voor een deel over Israël gekomen is” (Rom.11:25).

Er zijn er genoeg die afstammen van Israël die geen ware Israëliet zijn.
“niet allen, die van Israël afstammen, zijn Israël” (Rom.9:6)

 En wederom:
“Noch omdat zij Abrahams zaad zijn, zijn zij allen kinderen, maar: In Izak zal u het zaad genoemd worden.” (Rom.9:7)

En wederom:
“Dat is, niet de kinderen des vleses, die zijn kinderen Gods; maar de kinderen der beloftenis worden voor het zaad gerekend.” (Rom.9:8)

Dus,
- De term ‘Israël’ valt niet volkomen samen met degene die afstammen van Israël
- Kinderen van Abraham, valt niet volkomen samen met het zaad van Abraham.
- Maar diegene zijn kinderen, die de kinderen der beloftenis zijn, en niet de kinderen van het vlees.

Het gaat om het Geloof.
“En de Schrift, tevoren ziende dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft tevoren aan Abraham het Evangelie verkondigd, zeggende: In u zullen al de volken gezegend worden. Zo dan, die uit het geloof zijn, worden gezegend met de gelovigen Abraham.” (Gal.3:8,9)

En dan kom je dus uit op:
“Zo verstaat gij dan, dat degenen die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn.” (Gal.3:7).

De slotsom is dan dat het begrip "Christenen voor Israël" hier alleen christelijke inhoud krijgt door gericht te zijn op de verkondiging van het evangelie van Christus: Opdat Israël die in het diensthuis van de wet als onder Hagar wordt gerekend, maar weer terug tot de kinderen der beloftenis van Abraham in Izak mag worden gerekend.
« Laatst bewerkt op: februari 01, 2013, 12:06:23 am door small brother »

Riemer Lap

 • was: okidoki
 • Berichten: 8804
 • @ werkt altijd.
  • Bekijk profiel
Israël en het beloofde land
« Reactie #12 Gepost op: februari 01, 2013, 12:16:13 am »

quote:

learsi schreef op 31 januari 2013 om 23:30:
[...]


Zoals ik schreef:
Je bent voor Jezus of tegen Jezus.
Je bent voor G-d of tegen G-d
Je bent voor het uitverkoren volk van G-d of tegen het volk van G-d.

Een tussenweg is er niet.

En andere wegen zijn niet bijbels maar theologische kerkleer van onze eigen traditionele kerkinstituut. :9~  Verdrietig genoeg !
Jij zegt het, jouw schouders, jouw oordeel en jouw verwijt. Niets meer dan mensenwerk...
Mail me maar als je wat wilt weten

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Israël en het beloofde land
« Reactie #13 Gepost op: februari 01, 2013, 08:19:53 am »

quote:

learsi schreef op 31 januari 2013 om 22:30:
[...]


Je bent vrij in jou keuze, ook als je je krampachtig vastklampt aan theologische kerkleer !
De verzen die ik citeer uit G-d Zijn Woord laten duidelijk zien dat het beloofde land het exclusieve eigendom is van G-d welke Hij voor Eeuwig heeft geschonken aan Zijn oogappel israel. Maar ja, antisemitisme/anti-zionisme maakt blind Harry!!  :9~


Nu ben ik echt getuige er van dat je hem van antisemiet uit maakt.
Ook dat je hem vals beschuldigd van kerkleer, wat je mij ook al in de schoenen schoof. Dat je anti-christelijk wordt genoemd heeft daar onder andere mee te maken. Je extremistische uitschieters. Niets duldend. Alles uit de weg ruimend wat ook maar iets af wijkt of in dit geval gewoon: "onderzoekt"

Daarnij, neem je jouw gesprekspartners ook niet echt inhoudelijk serieus en zit je vast geroest aan je eigen theoriën, waardoor je een houding laat zien van: "men hoeft me niets te leren, want ik weet het allemaal al."

Jammer. Je hebt zo je sterke getuigenissen. Dit zwakt je echt af.
« Laatst bewerkt op: februari 01, 2013, 08:20:15 am door gaitema »
Een nieuwe start is een nieuw begin

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Israël en het beloofde land
« Reactie #14 Gepost op: februari 01, 2013, 08:24:05 am »

quote:

learsi schreef op 31 januari 2013 om 23:30:
[...]


Zoals ik schreef:
Je bent voor Jezus of tegen Jezus.
Je bent voor G-d of tegen G-d
Je bent voor het uitverkoren volk van G-d of tegen het volk van G-d.

Een tussenweg is er niet.

En andere wegen zijn niet bijbels maar theologische kerkleer van onze eigen traditionele kerkinstituut. :9~  Verdrietig genoeg !


Wat ben je dan een draaikont geweest door keer op keer ons wijs te maken dat je Riemer niet voor Antisemiet uitgemaakt hebt. Je hebt hem en ons allemaal er dus wel voor uit gemaakt, omdat we jouw leer niet letterlijk aan namen.
Want ook ik volg een tussenweg. Aangezien "Israël" voor mij wel in "de eerste plaats"betekend: het koninkrijk van God, waarvan Jezus als antwoord gaf op de vraag "bent U de koning der joden?" : "Mijn koninkrijk is niet van hier."

Zaken waar je graag over heen leest.

Pas in de tweede plaats komen aardse rollen aan bod.
« Laatst bewerkt op: februari 01, 2013, 08:24:26 am door gaitema »
Een nieuwe start is een nieuw begin