Auteur Topic: Israël en het beloofde land  (gelezen 13432 keer)

HarryK

 • Berichten: 288
  • Bekijk profiel
Israël en het beloofde land
« Gepost op: januari 30, 2013, 11:59:51 pm »
In de thread over bidden voor Israël zijn erg veel nuttige, maar helaas nog meer onzinnige visies met elkaar gewisseld.
In al dat discussie-geweld liep ik tegen 1 vraag aan waar ik toch nog wel eens serieus wat dieper op door zou willen gaan.
En dat was deze:

In het Oude Testament heeft God vaak beloften gedaan over het bezit van 'het beloofde land'.
Maar in hoeverre zijn die beloften nu nog geldig voor het huidige Israël?

En ondertussen ben ik flink in de bijbel aan het lezen gegaan, speciaal gericht lezend op het onderwerp "Israël" en "Verbond" in het algemeen.

Ik begon deze week te lezen in Richteren, en las daar over de waarschuwing die Jozua aan het volk had doorgegeven (Jozua 23:12-13):
"Want als u zich op enigerlei wijze hiervan afkeert en u vastklampt aan de rest van deze volken, deze hier die bij u overgebleven zijn, en u huwelijksbanden met hen aangaat, en u zich met hen zult inlaten en zij met u, weet dan zeker dat de HEERE, uw God, niet zal doorgaan met het verdrijven van deze volken uit hun bezit van voor uw ogen. Maar zij zullen een strik en een val voor u zijn, een gesel op uw zijden en prikkels in uw ogen, tot u verdwenen bent uit dit goede land, dat de HEERE, uw God, u gegeven heeft."

En dan lees ik Richteren 2.
Het volk wordt nog eens aan deze waarschuwing herinnerd (vers 3), maar het volk blijft God maar de rug toekeren, totdat het God teveel werd en Zijn toorn ontbrandde (ik citeer vanaf vers 20):
"Daarom ontbrandde de toorn van de HEERE tegen Israël, en Hij zei: Omdat dit volk Mijn verbond heeft overtreden, dat Ik hun vaderen geboden heb, en zij naar Mijn stem niet geluisterd hebben,
zal Ik ook geen enkel van de heidenvolken meer voor hun ogen verdrijven die Jozua heeft overgelaten toen hij stierf,
opdat Ik door hen Israël op de proef stel, om te zien of zij de weg van de HEERE in acht zullen nemen door daarin te gaan, zoals hun vaderen die in acht genomen hebben, of niet.
Zo liet de HEERE deze heidenvolken blijven, door hen niet onmiddellijk te verdrijven en hen niet in de hand van Jozua over te geven."


Ik vraag me af:
1. Lees ik hier echt dat het beloofde land niet (meer) exclusief voor Israël is?
2. Heeft God dit later nog ergens herroepen of veranderd?

Wellicht kom ik de bijbel gericht lezend vanzelf wel een antwoord tegen,
maar misschien vinden jullie het ook interessant om hierover na te denken en mee te denken, of weet je 'latere' teksten in de bijbel die hierover ook gaan.
Dear Jesus, i have a problem ... it's me

Dear child, I have the answer ... it's Me

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Israël en het beloofde land
« Reactie #1 Gepost op: januari 31, 2013, 05:29:18 pm »

quote:

HarryK schreef op 30 januari 2013 om 23:59:

Ik vraag me af:
1. Lees ik hier echt dat het beloofde land niet (meer) exclusief voor Israël is?
2. Heeft God dit later nog ergens herroepen of veranderd?

Wellicht kom ik de bijbel gericht lezend vanzelf wel een antwoord tegen,
maar misschien vinden jullie het ook interessant om hierover na te denken en mee te denken, of weet je 'latere' teksten in de bijbel die hierover ook gaan.Zoals op vele plaatsen heeft G-d Zijn Oogappel gewaarschuwd voor de strenge straffen die Hij zal laten komen over Israël als ze ongehoorzaam zouden blijven. Ook dat Hij Zijn Israël zal verspreiden over alle heiden-volken. Dat alles is uiteraard geschied, want alles wat G-d zegt in de Schrift komt uit.

Maar, in alle stukken zijn altijd weer de Eeuwige Beloften te vinden van G-d aan Israël:
- Dat Hij Israël zal vergaderen uit alle heiden-volken
- Dat Hij Israël zal terugbrengen naar het Beloofde Land van hun Voorvaderen (bijbelse Israël dus)
- Dat Hij alle vijanden van Israël Persoonlijk zal vernietigen
- Dat Hij Zelf heel Israël zal vergeven van hun zonden.

Het is echt zeer vreemd dat dit eigenlijk voornamelijk binnen onze Europese traditionele kerken niet wordt gezien. De rest van de christelijke wereld ziet het namelijk wel als ook de vele evangelische kerk-stromingen.
Een Amerikaanse pastor die ik ken, wijt dit grote verschil van de Europese christelijke kerken en onze Europese traditionele kerken aan de theologie, die is doordrenkt met kerkleer en de trots om te erkennen dat onze kerkvaders helaas gruwelijk geblunderd hebben.

Ervan uitgaand dat je met me eens bent dat ALLE profetieën door G-d aan ons gegeven, zullen uitkomen ! Dit is nog niet geschied:
Neem Jesaja 14
11 Zij zullen erin wonen, een banvloek zal er niet meer zijn: Jeruzalem zal onbezorgd wonen.
12 En dit zal de plaag zijn waarmee de HEERE al de volken zal treffen die tegen Jeruzalem hebben gestreden: Hij zal ieders vlees, terwijl hij nog op zijn voeten staat, doen wegteren; de ogen van allen zullen wegteren in hun kassen en de tong van allen zal wegteren in hun mond.
13 Op die dag zal het geschieden
dat er een grote, door de HEERE bewerkte, verwarring onder hen zal ontstaan,
zodat zij elkaars hand zullen vastgrijpen
en tegen elkaar de hand zullen opheffen
.


--> De Banvloek ontstaan door de toorn van G-d tegen Israël zal niet meer zijn.
--> G-d zal alle vijanden van Israël Persoonlijk zwaar straffen. Persoonlijk vrees ik dat hier ook christenen zullen bij horen die ten kwade geholpen hebben.
--> G-d zal de vijanden van Israël waardoor ze zichzelf zullen bestrijden. :*)

Hiervoor moet er weer een Israël zijn zoals in de Schrift omschreven.

Jeremia 30
11 Want Ik ben met u, spreekt de HEERE, om u te verlossen,
want Ik maak een vernietigend einde aan alle heidenvolken
waarheen Ik u verspreid heb,

maar aan u zal Ik geen vernietigend einde maken.
Ik zal u bestraffen met  mate,
maar u beslist niet voor onschuldig houden.

--> G-d zal weer alle heiden-volken straffen die Israël slecht behandeld hebben.

Jermia 46
27 wees niet ontsteld, Israël!
Want zie, Ik ga u verlossen uit verre landen,
uw nageslacht uit het land van hun gevangenschap.

Jakob zal terugkeren, rust hebben en zonder zorgen zijn,
en niemand zal hem schrik aanjagen.
28 U dan, wees niet bevreesd, Mijn dienaar Jakob, spreekt de HEERE,
want Ik ben met u.
Ik ga immers een vernietigend einde maken aan alle heidenvolken
waarheen Ik u verdreven heb
.

--> Weer de beloften dat G-d het volk Israël zal doen wonen in het Beloofde land en alle vijanden (inclusief "christenen" die te kwade helpen), zal vernietigen.

Zacharia 14
14 En de Engel, Die met mij sprak, zeide tot mij: Roep uit, zeggende: Alzo zegt de HEERE der heirscharen: Ik ijver over Jeruzalem en over Sion met een groten ijver.
15 En Ik ben met een zeer groten toorn vertoornd tegen die geruste heidenen; want Ik was een weinig toornig, maar zij hebben ten kwade geholpen.Jesaja 43
5   Wees niet bevreesd, want Ik ben met u.
Vanwaar de zon opkomt, zal Ik uw nageslacht halen
en vanwaar zij ondergaat zal Ik u bijeenbrengen.

6 Ik zal zeggen tegen het noorden: Geef!
En tegen het zuiden: Weerhoud niet!
Breng Mijn zonen van ver,
en Mijn dochters van het einde der aarde.

7 Ieder die genoemd is naar Mijn Naam,
die heb Ik tot Mijn eer geschapen, die heb Ik geformeerd, ja, die heb Ik gemaakt.

--> Wederom een belofte dat G-d Israël, dat Hijzelf heeft verstrooid over de aarde als straf, weer zal bijeen brengen in het Beloofde Land Israël. Dit is geschied in 1948 en nog steeds bezig. Duizenden Joden uit alle uithoeken van de wereld maken de aliya terug naar het Beloofde Land Israël.


Jesaja 54
17 Elk wapentuig dat tegen u wordt vervaardigd, zal niets uitrichten,
en elke tong die in het gericht tegen u opstaat, zult u schuldig verklaren.
Dit is het erfelijk bezit van de dienaren van de HEERE,
en hun gerechtigheid is uit Mij, spreekt de HEERE.

--> Elke tong die valselijk beweert dat het Beloofde Land van G-d niet voor Israël is, zal schuldig zijn voor G-d !
--> Het Beloofde Land is het erfelijke bezit van de Heer aan de Joden !
--> De gerechtigheid van het volk Israël is uit G-d !

Zacharia 8
23 Zo zegt de HEERE van de legermachten: In die dagen zal het gebeuren dat tien mannen uit alle talen van de heidenvolken, vastgrijpen, ja, de punt van de mantel van een Joodse man zullen zij vastgrijpen, en zeggen: Wij gaan met u mee, want wij hebben gehoord dat God met u is.
--> Ook nog nooit geschied en zal dus nog geschieden in die dagen, de laatste dagen.

Zacharia 14
2 Dan zal Ik alle heidenvolken verzamelen
voor de strijd tegen Jeruzalem.

De stad zal ingenomen worden,
 de huizen zullen geplunderd,
en de vrouwen zullen verkracht worden.
De helft van de stad zal in ballingschap wegtrekken,
maar het overige van het volk zal niet uitgeroeid worden uit de stad.
3   Dan zal de HEERE uittrekken en tegen die heidenvolken strijden, zoals de dag dat Hij streed, op de dag van de strijd.
4 Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen. Er zal een zeer groot dal ontstaan, als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft ervan naar het zuiden.

--> Dit is DE reden waarom de satan tracht Oost Jeruzalem (waar de afgodentempel van de islam staat) te behouden. Waarom er strijd is over dit kleine deel van Oost Jeruzalem !
--> Ook dit is nog niet geschied en moet dus nog gebeuren, in Israël, Jeruzalem, Olijfberg. Meer gedetailleerd kan G-d het ons toch niet meedelen? Dit gaat over het fysieke Jeruzalem en Zijn Volk Israël.

Een veel gemaakte vergissing is dat men de vernietigingen die worden opgenoemd mixt met het totaal verloren zijn.
Maar de vernietigingen gaan over de fysieke Joodse mensen, waar helaas een grote slachting onder zal gaan plaatsvinden in Israël, door de heiden-volken, de afgoden-dienaren en de valse Christelijke kerk als Hoer van Babylon.

Al deze verzen daarover hebben namelijk niets te maken met het oordeel over Israël. Zoals Jezus Zijn Lichaam ook heeft laten vernietigen, maar uiteindelijk overwon.

Ozombi

 • Berichten: 716
  • Bekijk profiel
Israël en het beloofde land
« Reactie #2 Gepost op: januari 31, 2013, 07:13:43 pm »
Oh jee daar gaan we weer.

In de bijbel duidt ' het Beloofde Land ' niet een geografische plaats op onze planeet aan. Ook met de termen ' Israel ' en ' Egypte ' wordt in de bijbel vaak iets anders bedoeld dan werkelijke landen. Ik zal dit niet weer met voorbeelden verduidelijken want dat is al zo vaak gedaan. Het Beloofde Land kan begrepen worden als een meer verheven bewustzijnstoestand van een mens. Mogelijk wordt er zelfs het in het oosten welbekende Nirvana mee aangeduid. Nirvana is eveneens niet zozeer een bepaalde plaats, maar een bewustzijnssfeer waar men één is met het universele. De bijbel is een geschrift van geestelijke wijsheden en leringen en die met ogen kan het begrepen worden. Men kan ook de ogen dichthouden en vasthouden aan de fysieke voorstellingen die door de bijbelse taal worden opgeroepen, maar dan kan niets worden geleerd.

Het enige wat in de bijbel op ' een voetstuk ' wordt gezet, is de geestelijke verheffing van de mens. In geen geval probeert de bijbel landen,personen of wat dan ook op voetstukken te zetten. Door de gebruikte taal ( aards van aard)
lijkt dat soms zo, maar de lezer dient daar doorheen te lezen. Als dat niet wordt gedaan krijg je enkel nutteloze informatie met als gevolg een nutteloze discussie met betrekking tot die nutteloze informatie. Dat was niet het doel van de oorspronkelijke auteurs.
« Laatst bewerkt op: januari 31, 2013, 07:14:22 pm door Ozombi »

HarryK

 • Berichten: 288
  • Bekijk profiel
Israël en het beloofde land
« Reactie #3 Gepost op: januari 31, 2013, 09:47:30 pm »

quote:Zoals in de andere thread aangegeven, ga ik niet meer in discussie met een anti-christelijke dwaalleraar zonder respect voor Gods woord, die Gods woord verdraait en toevoegt en weglaat waar het uitkomt, .

Ten behoeve van degenen die daar wel over denken, volsta ik om dat dan maar te herhalen, en bovendien te constateren dat je weer je berg aan pro-Israël dwaalleer-propaganda neerzet zonder in te gaan op mijn vraag over het exclusieve eigendom van het beloofde land.
Dear Jesus, i have a problem ... it's me

Dear child, I have the answer ... it's Me

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Israël en het beloofde land
« Reactie #4 Gepost op: januari 31, 2013, 10:30:05 pm »

quote:

HarryK schreef op 31 januari 2013 om 21:47:

Zoals in de andere thread aangegeven, ga ik niet meer in discussie met een anti-christelijke dwaalleraar zonder respect voor Gods woord, die Gods woord verdraait en toevoegt en weglaat waar het uitkomt, .

Ten behoeve van degenen die daar wel over denken, volsta ik om dat dan maar te herhalen, en bovendien te constateren dat je weer je berg aan pro-Israël dwaalleer-propaganda neerzet zonder in te gaan op mijn vraag over het exclusieve eigendom van het beloofde land.


Je bent vrij in jou keuze, ook als je je krampachtig vastklampt aan theologische kerkleer !
De verzen die ik citeer uit G-d Zijn Woord laten duidelijk zien dat het beloofde land het exclusieve eigendom is van G-d welke Hij voor Eeuwig heeft geschonken aan Zijn oogappel israel. Maar ja, antisemitisme/anti-zionisme maakt blind Harry!!  :9~

HarryK

 • Berichten: 288
  • Bekijk profiel
Israël en het beloofde land
« Reactie #5 Gepost op: januari 31, 2013, 10:54:06 pm »

quote:

learsi schreef op 31 januari 2013 om 22:30:
Je bent vrij in jou keuze, ook als je je krampachtig vastklampt aan theologische kerkleer !
De verzen die ik citeer uit G-d Zijn Woord laten duidelijk zien dat het beloofde land het exclusieve eigendom is van G-d welke Hij voor Eeuwig heeft geschonken aan Zijn oogappel israel. Maar ja, antisemitisme/anti-zionisme maakt blind Harry!!


"Krampachtig vasthouden aan thelologische kerkleer": Ik heb keer op keer aangegeven dat ik op dit punt 'zoekende' ben. Het enige wat ik ondertussen weet is dat jouw blablabla één en al leugen is.

"Laten duidelijk zien":  :nee:
Je hebt veel laten zien over Gods beloften, en straf voor heidense volken (en eerlijk is eerlijk: een aantal van de punten die jij daar neerzet kloppen ook nog; jammer dat bij zo'n onbetrouwbaar type als jij nooit duidelijk is wat klopt en wat niet).
Maar je hebt geen letter geschreven over het exclusieve eigendom van het beloofde land.

Niet voor discussie voor jou, maar voor meelezers:
In de aangedragen teksten waar God spreekt over straf voor heidense volken, gaat het over volken buiten Israël.

"Antisemitisme": dus nu is learsi ontmaskeren als dwaalleraar en anti-wat-al-niet-meer ook al "antisemitisme".
Bijna vermakelijk, zulke wansmakelijke blablabla.
Geloof je die crap die je hier neerzet nou echt?
Dear Jesus, i have a problem ... it's me

Dear child, I have the answer ... it's Me

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Israël en het beloofde land
« Reactie #6 Gepost op: januari 31, 2013, 11:07:56 pm »

quote:

HarryK schreef op 31 januari 2013 om 22:54:

Niet voor discussie voor jou, maar voor meelezers:
In de aangedragen teksten waar God spreekt over straf voor heidense volken, gaat het over volken buiten Israël.

Het gaat om de verzen waarin G-d beloofd dat hij het volk israel uit de heiden volken zal terughalen naar het Beloofde land israel. Het Land van hun voorouders, aan wie G-d het Eeuwig gegeven had.

De woorden zionist en antisemiet zijn voor een ieder hier duidelijk, dat heeft jou uitleg ervan vast niet nodig. Of je moet denken het goed te kunnen vertalen in het Hebreeuws of Grieks... |:(
« Laatst bewerkt op: januari 31, 2013, 11:11:25 pm door learsi »

Riemer Lap

 • was: okidoki
 • Berichten: 8804
 • @ werkt altijd.
  • Bekijk profiel
Israël en het beloofde land
« Reactie #7 Gepost op: januari 31, 2013, 11:24:20 pm »

quote:

learsi schreef op 31 januari 2013 om 23:07:
[...]

Het gaat om de verzen waarin G-d beloofd dat hij het volk israel uit de heiden volken zal terughalen naar het Beloofde land israel. Het Land van hun voorouders, aan wie G-d het Eeuwig gegeven had.

De woorden zionist en antisemiet zijn voor een ieder hier duidelijk, dat heeft jou uitleg ervan vast niet nodig. Of je moet denken het goed te kunnen vertalen in het Hebreeuws of Grieks... |:(

Jij beweert hier elders dat wie geen zionist is direct antisemiet is. Een andere weg bestaat volgens jou niet. Harry en anderen tonen aan dat die andere weg er wel is en verdraait nog aan toe: een bijbelse weg.
Nu kunnen we nog een maand oorlogvoeren hierover, wanneer kijk jij eens naar de motivatie van de ander?
Dat heb ik je namelijk nergens zien doen.

Met groet,

Een aanhanger van het christendom die zijn broers en zussen onder de palestijnen kent....
Geen broeder dus, je hebt me elders al verweten dat ik niet op de heer vertrouw die jij geschapen hebt.
Ik vertrouw echter liever op de HEER dan op verzinsel van zionisten. Maar dat is geen nieuws voor je denk ik.
« Laatst bewerkt op: januari 31, 2013, 11:24:32 pm door Riemer Lap »
Mail me maar als je wat wilt weten

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Israël en het beloofde land
« Reactie #8 Gepost op: januari 31, 2013, 11:27:29 pm »

quote:

Riemer Lap schreef op 31 januari 2013 om 23:24:
Ik vertrouw echter liever op de HEER dan op verzinsel van zionisten. Maar dat is geen nieuws voor je denk ik.
Als jij het zegt.... ik heb het alleen nog nergens teruggezien. Maar dat is verder aan jou.

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Israël en het beloofde land
« Reactie #9 Gepost op: januari 31, 2013, 11:30:15 pm »

quote:

Riemer Lap schreef op 31 januari 2013 om 23:24:
[...]

Jij beweert hier elders dat wie geen zionist is direct antisemiet is. Een andere weg bestaat volgens jou niet.


Zoals ik schreef:
Je bent voor Jezus of tegen Jezus.
Je bent voor G-d of tegen G-d
Je bent voor het uitverkoren volk van G-d of tegen het volk van G-d.

Een tussenweg is er niet.

En andere wegen zijn niet bijbels maar theologische kerkleer van onze eigen traditionele kerkinstituut. :9~  Verdrietig genoeg !

Peter68

 • Berichten: 477
  • Bekijk profiel
Israël en het beloofde land
« Reactie #10 Gepost op: januari 31, 2013, 11:50:43 pm »

quote:

learsi schreef op 31 januari 2013 om 23:30:
[...]


Zoals ik schreef:
Je bent voor Jezus of tegen Jezus.
Je bent voor G-d of tegen G-d
Je bent voor het uitverkoren volk van G-d of tegen het volk van G-d.

Een tussenweg is er niet.

En andere wegen zijn niet bijbels maar theologische kerkleer van onze eigen traditionele kerkinstituut. :9~  Verdrietig genoeg !


We moeten dus aan drie voorwaarden voldoen om een goed Christen te zijn?
Voor Jezus, voor God en voor zijn uitverkoren volk. Lijkt me een vorm van ballotage die niet te staven is met de bijbel in de hand. En bovendien verzonnen door één of ander instituut en wellicht ook te beschouwen als een vorm van theologische kerkleer, verdrietig genoeg !

small brother

 • Berichten: 1309
  • Bekijk profiel
Israël en het beloofde land
« Reactie #11 Gepost op: februari 01, 2013, 12:05:36 am »

quote:

learsi schreef op 31 januari 2013 om 17:29:
Zoals op vele plaatsen heeft G-d Zijn Oogappel gewaarschuwd voor de strenge straffen die Hij zal laten komen over Israël als ze ongehoorzaam zouden blijven. Ook dat Hij Zijn Israël zal verspreiden over alle heiden-volken. Dat alles is uiteraard geschied, want alles wat G-d zegt in de Schrift komt uit.
Maar, in alle stukken zijn altijd weer de Eeuwige Beloften te vinden van G-d aan Israël:

- Dat Hij Israël zal vergaderen uit alle heiden-volken

Inderdaad Learsi. Lees maar:
 
De vergadering van Israël uit alle heiden-volken
“Hij zal een banier oprichten onder de heidenen, en Hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen” ( Jes.11:12)

Het vergaderen van Israël staat dus in het teken van de opgerichte banier.
Wat die banier is staat een vers eerder:

“Want het zal geschieden ten zelven dage, dat de heidenen naar de Wortel van Isaï, Die staan zal tot een Banier der volken, zullen vragen, en Zijn rust zal heerlijk zijn.” (Jes.11:10).

De Banier is hier dus, de Wortel van Isaï, dat is Christus. (Rom.15:12, Openb.22:16, 5:5)

De gedrevenen van Israël worden verzameld onder het Banier van Christus.

quote:

Een andere banier voor het fysieke Israël???
Hier maak ik even een stop. Want jij koppelt aan de banier een aards-messiaans koninkrijk vast, dat voor de joden anders is dan de christenen.

Wat hebben de christenen dan?
De christenen hebben dit: Door Christus is het Evangelie van vrede verkondigd aan de heidenen, die verre waren, en de Israëlieten, die nabij waren. Want door Hem hebben  beiden den toegang door één Geest tot den Vader; (Ef.2:17,18)

Welke jood kan aan die genade deelachtig worden?
Elke jood die zich bekeert.

En waarom verdedig jij dat een jood zich toch niet tot Christus moet bekeren?: Omdat volgens jou de jood opzettelijk blind wordt gehouden door God.
Máár als wij hiervoor hebben gelezen dat beiden toegang hebben; waarom zou jij dan aan de joden niet binnenroepen, onder smeking aan God om hun ogen te openen??

En waarom wordt de vergaderende banier in Christus, dan door jou hier aan de joden onthouden? Omdat de christenen volgens jou verblind zijn, voor de belofte die God aan de joden geeft door ze te verblinden voor het evangelie.
Wat kan dan voor jou een motief zijn om de verblinding van Israël die God genadig kan opheffen, en ook opgeheven heeft voor vele Israëlieten, moedwillig in stand te houden - ja zelfs zodanig dat alle christenen blind worden genoemd die die verblinding niet overeind proberen te houden??
Omdat jij de lear verkondigt dat de belofte voor de joden mooier en groter en concreter is dan onder de banier van de christenen. Want als de belofte van mindere orde was dan het leren kennen van Christus, dan zou je gewoon de christelijke boodschap brengen, en met je vingers afblijven van wat God wel of niet verblindt of in genade de ogen opent.

Dus: de gedrevenen van Israël worden verzameld onder het Banier van Christus. Door het evangelie van Christus vinden de gedrevenen van Israël, Zijn rust.  Christus is de Weg, de waarheid en het leven. Vrede door Christus, door de verkondiging van het evangelie van Christus (Ef.2:14,17).

Christus is de kern:
De Hogepriester Kajafas “ profeteerde dat Jezus sterven zou voor het volk. En niet alleen voor dat volk, maar opdat Hij ook de kinderen Gods die verstrooid waren, tot één zou vergaderen.” (Joh.11:52)
 “er zal een Verlosser tot Sion komen, namelijk voor hen die zich bekeren” (Jes.59:20)

Niet alle individuele Israëlieten zullen worden gered. Paulus verhaalt dat “de verharding voor een deel over Israël gekomen is” (Rom.11:25).

Er zijn er genoeg die afstammen van Israël die geen ware Israëliet zijn.
“niet allen, die van Israël afstammen, zijn Israël” (Rom.9:6)

 En wederom:
“Noch omdat zij Abrahams zaad zijn, zijn zij allen kinderen, maar: In Izak zal u het zaad genoemd worden.” (Rom.9:7)

En wederom:
“Dat is, niet de kinderen des vleses, die zijn kinderen Gods; maar de kinderen der beloftenis worden voor het zaad gerekend.” (Rom.9:8)

Dus,
- De term ‘Israël’ valt niet volkomen samen met degene die afstammen van Israël
- Kinderen van Abraham, valt niet volkomen samen met het zaad van Abraham.
- Maar diegene zijn kinderen, die de kinderen der beloftenis zijn, en niet de kinderen van het vlees.

Het gaat om het Geloof.
“En de Schrift, tevoren ziende dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft tevoren aan Abraham het Evangelie verkondigd, zeggende: In u zullen al de volken gezegend worden. Zo dan, die uit het geloof zijn, worden gezegend met de gelovigen Abraham.” (Gal.3:8,9)

En dan kom je dus uit op:
“Zo verstaat gij dan, dat degenen die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn.” (Gal.3:7).

De slotsom is dan dat het begrip "Christenen voor Israël" hier alleen christelijke inhoud krijgt door gericht te zijn op de verkondiging van het evangelie van Christus: Opdat Israël die in het diensthuis van de wet als onder Hagar wordt gerekend, maar weer terug tot de kinderen der beloftenis van Abraham in Izak mag worden gerekend.
« Laatst bewerkt op: februari 01, 2013, 12:06:23 am door small brother »

Riemer Lap

 • was: okidoki
 • Berichten: 8804
 • @ werkt altijd.
  • Bekijk profiel
Israël en het beloofde land
« Reactie #12 Gepost op: februari 01, 2013, 12:16:13 am »

quote:

learsi schreef op 31 januari 2013 om 23:30:
[...]


Zoals ik schreef:
Je bent voor Jezus of tegen Jezus.
Je bent voor G-d of tegen G-d
Je bent voor het uitverkoren volk van G-d of tegen het volk van G-d.

Een tussenweg is er niet.

En andere wegen zijn niet bijbels maar theologische kerkleer van onze eigen traditionele kerkinstituut. :9~  Verdrietig genoeg !
Jij zegt het, jouw schouders, jouw oordeel en jouw verwijt. Niets meer dan mensenwerk...
Mail me maar als je wat wilt weten

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Israël en het beloofde land
« Reactie #13 Gepost op: februari 01, 2013, 08:19:53 am »

quote:

learsi schreef op 31 januari 2013 om 22:30:
[...]


Je bent vrij in jou keuze, ook als je je krampachtig vastklampt aan theologische kerkleer !
De verzen die ik citeer uit G-d Zijn Woord laten duidelijk zien dat het beloofde land het exclusieve eigendom is van G-d welke Hij voor Eeuwig heeft geschonken aan Zijn oogappel israel. Maar ja, antisemitisme/anti-zionisme maakt blind Harry!!  :9~


Nu ben ik echt getuige er van dat je hem van antisemiet uit maakt.
Ook dat je hem vals beschuldigd van kerkleer, wat je mij ook al in de schoenen schoof. Dat je anti-christelijk wordt genoemd heeft daar onder andere mee te maken. Je extremistische uitschieters. Niets duldend. Alles uit de weg ruimend wat ook maar iets af wijkt of in dit geval gewoon: "onderzoekt"

Daarnij, neem je jouw gesprekspartners ook niet echt inhoudelijk serieus en zit je vast geroest aan je eigen theoriën, waardoor je een houding laat zien van: "men hoeft me niets te leren, want ik weet het allemaal al."

Jammer. Je hebt zo je sterke getuigenissen. Dit zwakt je echt af.
« Laatst bewerkt op: februari 01, 2013, 08:20:15 am door gaitema »
Een nieuwe start is een nieuw begin

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Israël en het beloofde land
« Reactie #14 Gepost op: februari 01, 2013, 08:24:05 am »

quote:

learsi schreef op 31 januari 2013 om 23:30:
[...]


Zoals ik schreef:
Je bent voor Jezus of tegen Jezus.
Je bent voor G-d of tegen G-d
Je bent voor het uitverkoren volk van G-d of tegen het volk van G-d.

Een tussenweg is er niet.

En andere wegen zijn niet bijbels maar theologische kerkleer van onze eigen traditionele kerkinstituut. :9~  Verdrietig genoeg !


Wat ben je dan een draaikont geweest door keer op keer ons wijs te maken dat je Riemer niet voor Antisemiet uitgemaakt hebt. Je hebt hem en ons allemaal er dus wel voor uit gemaakt, omdat we jouw leer niet letterlijk aan namen.
Want ook ik volg een tussenweg. Aangezien "Israël" voor mij wel in "de eerste plaats"betekend: het koninkrijk van God, waarvan Jezus als antwoord gaf op de vraag "bent U de koning der joden?" : "Mijn koninkrijk is niet van hier."

Zaken waar je graag over heen leest.

Pas in de tweede plaats komen aardse rollen aan bod.
« Laatst bewerkt op: februari 01, 2013, 08:24:26 am door gaitema »
Een nieuwe start is een nieuw begin

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Israël en het beloofde land
« Reactie #15 Gepost op: februari 01, 2013, 08:25:42 am »

quote:

Riemer Lap schreef op 01 februari 2013 om 00:16:
[...]
Jij zegt het, jouw schouders, jouw oordeel en jouw verwijt. Niets meer dan mensenwerk...
Hij gooit nog even vlak voor het einde roet in het eten.
Een nieuwe start is een nieuw begin

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Israël en het beloofde land
« Reactie #16 Gepost op: februari 01, 2013, 08:31:51 am »

quote:

HarryK schreef op 30 januari 2013 om 23:59:
In de thread over bidden voor Israël zijn erg veel nuttige, maar helaas nog meer onzinnige visies met elkaar gewisseld.
In al dat discussie-geweld liep ik tegen 1 vraag aan waar ik toch nog wel eens serieus wat dieper op door zou willen gaan.
En dat was deze:

In het Oude Testament heeft God vaak beloften gedaan over het bezit van 'het beloofde land'.
Maar in hoeverre zijn die beloften nu nog geldig voor het huidige Israël?

En ondertussen ben ik flink in de bijbel aan het lezen gegaan, speciaal gericht lezend op het onderwerp "Israël" en "Verbond" in het algemeen.

Ik begon deze week te lezen in Richteren, en las daar over de waarschuwing die Jozua aan het volk had doorgegeven (Jozua 23:12-13):
"Want als u zich op enigerlei wijze hiervan afkeert en u vastklampt aan de rest van deze volken, deze hier die bij u overgebleven zijn, en u huwelijksbanden met hen aangaat, en u zich met hen zult inlaten en zij met u, weet dan zeker dat de HEERE, uw God, niet zal doorgaan met het verdrijven van deze volken uit hun bezit van voor uw ogen. Maar zij zullen een strik en een val voor u zijn, een gesel op uw zijden en prikkels in uw ogen, tot u verdwenen bent uit dit goede land, dat de HEERE, uw God, u gegeven heeft."

En dan lees ik Richteren 2.
Het volk wordt nog eens aan deze waarschuwing herinnerd (vers 3), maar het volk blijft God maar de rug toekeren, totdat het God teveel werd en Zijn toorn ontbrandde (ik citeer vanaf vers 20):
"Daarom ontbrandde de toorn van de HEERE tegen Israël, en Hij zei: Omdat dit volk Mijn verbond heeft overtreden, dat Ik hun vaderen geboden heb, en zij naar Mijn stem niet geluisterd hebben,
zal Ik ook geen enkel van de heidenvolken meer voor hun ogen verdrijven die Jozua heeft overgelaten toen hij stierf,
opdat Ik door hen Israël op de proef stel, om te zien of zij de weg van de HEERE in acht zullen nemen door daarin te gaan, zoals hun vaderen die in acht genomen hebben, of niet.
Zo liet de HEERE deze heidenvolken blijven, door hen niet onmiddellijk te verdrijven en hen niet in de hand van Jozua over te geven."


Ik vraag me af:
1. Lees ik hier echt dat het beloofde land niet (meer) exclusief voor Israël is?
2. Heeft God dit later nog ergens herroepen of veranderd?


Ik reageer maar vanuit wat ik mee gekregen heb laatst op een vol evangelische bijbelkring. Daar zei een man dat volken juist zullen helpen om de joden terug naar Israël te brengen. Ook de Palestijnen. Dat deed me denken aan een tekst die we hier op het forum ook lazen, waarin staat dat de omringende volken Israël hun land zal terug geven en dat dan de tempeldienst zal hervatten.
Ik blijf vragen hebben bij die teksten. Hoe letterlijk en hoe geestelijk je het moet zien. Echter zie ik wel in het Israël van nu getuige de getuigenissen al daar, dat God het hen wel geschonken heeft. Echter is het land nog niet ideaal. Te veel gedoe, onoplosbare conflicten etc...
Het heeft zijn tijd nodig.

De grote beloften liggen er ook voor ons, aangezien we op de druivenrank geënt zijn en kinderen van God zijn. Jezus zou zich immers een volk vergaren door de werking van de Heilige Geest. Je hoort bij zijn volk, door je geloof in Jezus.
Jezus zei tegen Nicodemus dat het er om gaat dat je uit God geboren moet zijn. Op nieuw geboren moet worden.
Een nieuwe start is een nieuw begin

HarryK

 • Berichten: 288
  • Bekijk profiel
Israël en het beloofde land
« Reactie #17 Gepost op: februari 01, 2013, 09:04:09 am »

quote:

gaitema schreef op 01 februari 2013 om 08:31:
Dat deed me denken aan een tekst die we hier op het forum ook lazen, waarin staat dat de omringende volken Israël hun land zal terug geven en dat dan de tempeldienst zal hervatten.
Ik blijf vragen hebben bij die teksten. Hoe letterlijk en hoe geestelijk je het moet zien. Echter zie ik wel in het Israël van nu getuige de getuigenissen al daar, dat God het hen wel geschonken heeft. Echter is het land nog niet ideaal. Te veel gedoe, onoplosbare conflicten etc...
Het heeft zijn tijd nodig.

Eens.
Maar ik moet bijv. ook denken aan de tijd van Ezra en Nehemia.
Nehemia krijgt ruimte en mandaat om Jeruzalem en de tempel te herbouwen.
Daar gebeurt ook wat geprofeteerd is.
Wat slaat nu waarop?
Dear Jesus, i have a problem ... it's me

Dear child, I have the answer ... it's Me

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Israël en het beloofde land
« Reactie #18 Gepost op: februari 01, 2013, 09:18:38 am »
In de bijbel lees ik van die symbolische zaken over Israël, dat ik erdoor dacht aan het duizend jarige vredesrijk of het paradijs. Echter las ik laatst iets hier op het forum dat zo concreet ging over het land geven door omringende landen aan Israël en over het weer offers brengen in de tempel aan God, dat ik erdoor wel denk aan een situatie op deze aarde. Simpelweg vanwege één feit. Dat ze nog steeds offers brengen. In het duizend jarige rijk kent iedereen Jezus, dus hoeft er niet meer geofferd worden. De ware joden hebben Jezus dan ook al leren kennen.
dus moet het een situatie van herstel zijn, nog voor ze zullen roepen: "gezegend Hij die komt in de naam van de Heer."
Daarover zou God gezegd hebben: "je zult Mij niet weer zien, voor je dat zal hebben gezegd."

Het lijkt me allemaal nog voor de wederkomst af, maar op een vredige wijze. De landen werken gewoon mee. Toch snap ik dat ook niet helemaal, want het moet toch radicaal mis gaan voor Jezus weer komt?

Misschien zijn dit wel van die typische raadsels voor ons. We snappen het net zo min niet, zoals de profeten ook de profetiën over Jezus niet snapten. Ze hadden het toen graag willen doorgronden, maar het bleef verborgen tot Jezus kwam.
Toen Hij kwam, dachten velen dat Hij de romeinen zou verdrijven. Want dat maakten ze toch op uit de Thenach. De messias zou hun vijanden verslaan.
Echter bleek Jezus toen te sterven aan het kruis.

Ik weet het niet hoe het precies gaat gebeuren. Maar God is wel iets met de joden van plan.
Een nieuwe start is een nieuw begin

HarryK

 • Berichten: 288
  • Bekijk profiel
Israël en het beloofde land
« Reactie #19 Gepost op: februari 01, 2013, 09:18:54 am »

quote:

learsi schreef op 31 januari 2013 om 23:07:
Het gaat om de verzen waarin G-d beloofd dat hij het volk israel uit de heiden volken zal terughalen naar het Beloofde land israel. Het Land van hun voorouders, aan wie G-d het Eeuwig gegeven had.

Over enkele details zou ik nog wat kunnen ingaan, maar in hoofdlijnen klopt het wat jij hier zegt. Dat heb ik nog steeds nergens ontkend.
Het enige wat ik constateer is dat hierin nog steeds niets staat over het "exclusieve" eigendom van het land, nadat God zelf dat in Rechteren 2 aan de kant lijkt te hebben gezet.

quote:

De woorden zionist en antisemiet zijn voor een ieder hier duidelijk, dat heeft jou uitleg ervan vast niet nodig. Of je moet denken het goed te kunnen vertalen in het Hebreeuws of Grieks...
Om met die laatste opmerking maar weer te beginnen, want je blijft het maar steeds herhalen: Ik ken geen hebreeuws of grieks. Ik vertaal niet. Wel kan ik in een concordantie lezen, en zien waar dezelfde woorden en waar verschillende woorden worden gebruikt, en dat neem ik mee in mijn zoektocht naar de betekenis van teksten.
Over jouw verdraaimethoden heb ik in een andere thread al het nodige aangetoond.

Gods woord is ook voor iedereen duidelijk, toch ben jij in staat om er een hele anti-christelijke dwaalleer op te baseren. "Duidelijkheid" is blijkbaar toch iets minder duidelijk dan jij denkt.
Ik ben er daarom ook erg benieuwd naar wat jouw definitie is van antisemitisme, als je dat uit mijn woorden meent te kunnen afleiden.
Maar ja, dat is zo ongeveer het enige waar jij goed in bent: conclusies trekken uit wat mensen niet zeggen.
Dear Jesus, i have a problem ... it's me

Dear child, I have the answer ... it's Me

Adinomis

 • Berichten: 1813
  • Bekijk profiel
Israël en het beloofde land
« Reactie #20 Gepost op: februari 01, 2013, 10:48:30 am »

quote:

HarryK schreef op 30 januari 2013 om 23:59:

Ik vraag me af:
1. Lees ik hier echt dat het beloofde land niet (meer) exclusief voor Israël is?
2. Heeft God dit later nog ergens herroepen of veranderd?

Wellicht kom ik de bijbel gericht lezend vanzelf wel een antwoord tegen,
maar misschien vinden jullie het ook interessant om hierover na te denken en mee te denken, of weet je 'latere' teksten in de bijbel die hierover ook gaan.

Eigenlijk zou je Ezechiël 36 en 37 in zijn geheel moeten lezen. Ik haal even onderstaande tekst daaruit:

quote:

Ez.36:8 Maar gij, bergen van Israël, zult uw takken voortbrengen en uw vruchten dragen voor mijn volk Israël, want nabij is zijn komst. 9 Want zie, Ik kom bij u en keer Mij tot u, gij zult bewerkt en bezaaid worden. 10 Ik zal de mensen op u talrijk maken: het ganse huis Israëls; de steden zullen weer bewoond en de puinhopen herbouwd worden. 11 Ja, Ik zal mensen en dieren op u talrijk maken, zij zullen zich vermenigvuldigen en vruchtbaar zijn; Ik zal u bevolken als vanouds en u weldoen meer dan vroeger; en gij zult weten, dat Ik de HERE ben. 12 Ik zal mensen op u doen verkeren, en wel mijn volk Israël, die zullen u in bezit krijgen; gij zult hun tot een erfdeel zijn en hen niet langer van kinderen beroven.

God doet dat, ondanks het gedrag van Israël, omdat Hij zich de Heilige zal betonen, omwille van Zijn heilige Naam.

Ook Ez. 39:28 en 29 en Zach.14:28 en 29 laten duidelijk zien hoe het land Israël in de toekomst weer de centrale rol speelt in het wereldgebeuren. Deze profetieën zijn later geschreven dan wat Jozua en Richteren vermeldt.
Citaat

Psalm 105:7 Hij is de HEERE, onze God,
Zijn oordelen gaan over heel de aarde.
8 Hij denkt aan Zijn verbond voor eeuwig,
aan de belofte die Hij gedaan heeft, tot in duizend generaties,
9 aan het verbond dat Hij met Abraham gesloten heeft,
en Zijn eed aan Izak.
10   Voor Jakob heeft Hij het vastgesteld als een verordening,
voor Israël als een eeuwig verbond,
11 door te zeggen: Ik zal u het land Kanaän geven,
het gebied dat uw erfelijk bezit is
.


Een belofte die voor eeuwig gegeven is blijft van kracht, is niet overdraagbaar. Eeuwig houdt niet op bij de komst van Jezus, de Zoon van God! God houdt zich aan Zijn Woord, omwille van Zijn heilige Naam.
Rom.12:21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Israël en het beloofde land
« Reactie #21 Gepost op: februari 01, 2013, 11:10:09 am »

quote:

gaitema schreef op 01 februari 2013 om 08:31:
[...]

Ik reageer maar vanuit wat ik mee gekregen heb laatst op een vol evangelische bijbelkring. Daar zei een man dat volken juist zullen helpen om de joden terug naar Israël te brengen. Ook de Palestijnen.

Waar staat dat volgens jou in de Schrift?

quote:

Dat deed me denken aan een tekst die we hier op het forum ook lazen, waarin staat dat de omringende volken Israël hun land zal terug geven en dat dan de tempeldienst zal hervatten.

Kan je dit dan rijmen tezamen met "palestijnen"?
Wanneer de "palestijnen" het Land israel geheel zouden teruggeven aan de Joden, dan zou het kloppen. Maar voorlopig willen ze het alleen maar afpikken van de Joden, en de Joden uitroeien met terroristisch geweld.

quote:

Ik blijf vragen hebben bij die teksten. Hoe letterlijk en hoe geestelijk je het moet zien.

De Schrift geef altijd zelf aan wanneer iets geestelijk genomen moet worden.


quote:

Echter zie ik wel in het Israël van nu getuige de getuigenissen al daar, dat God het hen wel geschonken heeft. Echter is het land nog niet ideaal. Te veel gedoe, onoplosbare conflicten etc...

Pas na de wederkomst van Jezus Christus naar israel als Messias zal het Beloofde Land israel ideaal zijn? Was het ideaal in het OT? Nee, altijd conflicten en oorlogen. De satan valt met zijn mensen altijd het uitverkoren volk israel aan. In de tijd van het OT en nu nog steeds.


quote:

De grote beloften liggen er OOK voor ons, aangezien we op de druivenrank geënt zijn en kinderen van God zijn. Jezus zou zich immers een volk vergaren door de werking van de Heilige Geest. Je hoort bij zijn volk, door je geloof in Jezus.
Absoluut, met je gebruikte woord OOK, absoluut mee eens ! Ik zal de laatste zijn om dat maar te ontkennen.

HarryK

 • Berichten: 288
  • Bekijk profiel
Israël en het beloofde land
« Reactie #22 Gepost op: februari 01, 2013, 11:11:47 am »

quote:

Adinomis schreef op 01 februari 2013 om 10:48:
Eigenlijk zou je Ezechiël 36 en 37 in zijn geheel moeten lezen. Ik haal even onderstaande tekst daaruit: ...

Thanks. Ik zal me binnenkort toch eens serieus in die teksten uit Ezechiël verdiepen en daar op terug komen.

Ik heb Zacharia 14:28 en 29 niet in mijn bijbel staan.
Typfoutje? Welke teksten bedoel je?

Het citaat van psalm 105 verwijst naar de beloften aan Abraham, Isaäk en Jakob, een herhaling dus van Genesis (en dus vóór Jozua).

Overigens:
De speciale betekenis van Israël zal ik nooit ontkennen of kunnen ontkennen.
Ik krijg alleen soms de indruk dat Israël een grotere betekenis krijgt toegedicht dan dat er staat.
Dat ben ik nu aan het bestuderen.
Dear Jesus, i have a problem ... it's me

Dear child, I have the answer ... it's Me

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Israël en het beloofde land
« Reactie #23 Gepost op: februari 01, 2013, 11:46:08 am »

quote:

small brother schreef op 01 februari 2013 om 00:05:
[...]

Inderdaad Learsi. Lees maar:
 
De vergadering van Israël uit alle heiden-volken
“Hij zal een banier oprichten onder de heidenen, en Hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen” ( Jes.11:12)

Het vergaderen van Israël staat dus in het teken van de opgerichte banier.
Wat die banier is staat een vers eerder:

“Want het zal geschieden ten zelven dage, dat de heidenen naar de Wortel van Isaï, Die staan zal tot een Banier der volken, zullen vragen, en Zijn rust zal heerlijk zijn.” (Jes.11:10).

De Banier is hier dus, de Wortel van Isaï, dat is Christus. (Rom.15:12, Openb.22:16, 5:5)

De gedrevenen van Israël worden verzameld onder het Banier van Christus.

Nee small brother, sorry.
Er staat duidelijk:
12 En Hij zal een banier oprichten onder de heidenen, en Hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen, en de verstrooiden uit Juda vergaderen, van de vier einden des aardrijks.
--> EN, het banier gebeuren is een apart gebeuren tov het verzamelen van de verdrevenen van israel? Of meen je dat wij christenen soms (ooit) uit het Beloofde land Israel verdreven zijn?

[...]

quote:

Dus: de gedrevenen van Israël worden verzameld onder het Banier van Christus. Door het evangelie van Christus vinden de gedrevenen van Israël, Zijn rust.

De banier staat los van de verdrevenen van Israel small brother !
Inderdaad zal Jezus Christus het volk israel de Rust geven bij Zijn Wederkomst als Messias naar israel. Daarom ook komt Jezus terug naar Israel en niet naar Europa of Amerika.

quote:

Christus is de Weg, de waarheid en het leven. Vrede door Christus, door de verkondiging van het evangelie van Christus (Ef.2:14,17).

Absoluut, Christus is Het Die de Joden bij Zijn wederkomst als Messias zal redden, zoals Hij ook de ware christenen nu al redt.

quote:

Christus is de kern:
De Hogepriester Kajafas “ profeteerde dat Jezus sterven zou voor het volk. En niet alleen voor dat volk, maar opdat Hij ook de kinderen Gods die verstrooid waren, tot één zou vergaderen.” (Joh.11:52)
 “er zal een Verlosser tot Sion komen, namelijk voor hen die zich bekeren” (Jes.59:20)

Kajafas heeft het over het volk en dat is israel en zijn niet de christenen.
Daarbij zijn de christenen nooit verdreven door G-d vanuit het Beloofde land israel over de hele wereld. Dus is er ook niets te verzamelen dan verstrooide Joden alleen, die G-d wel heeft verstrooid.
Je laat gelukkig hiermee onbewust zien small brother, hoe enorm diep onze vervangingsleer in onze theologie en kerkleer geworteld zit. Zonder het vaak te beseffen.

quote:

Niet alle individuele Israëlieten zullen worden gered. Paulus verhaalt dat “de verharding voor een deel over Israël gekomen is” (Rom.11:25).

Er zijn er genoeg die afstammen van Israël die geen ware Israëliet zijn.
“niet allen, die van Israël afstammen, zijn Israël” (Rom.9:6)

 En wederom:
“Noch omdat zij Abrahams zaad zijn, zijn zij allen kinderen, maar: In Izak zal u het zaad genoemd worden.” (Rom.9:7)

En wederom:
“Dat is, niet de kinderen des vleses, die zijn kinderen Gods; maar de kinderen der beloftenis worden voor het zaad gerekend.” (Rom.9:8)

Dus,
- De term ‘Israël’ valt niet volkomen samen met degene die afstammen van Israël
- Kinderen van Abraham, valt niet volkomen samen met het zaad van Abraham.
- Maar diegene zijn kinderen, die de kinderen der beloftenis zijn, en niet de kinderen van het vlees.


Inderdaad alleen het ware israel en dat zijn de afstammelingen van jacob, waar de Eeuwige Beloften van G-d op rusten. G-d alleen weet wie deze afstammelingen precies zijn, het is in Zijn Handen.

quote:

Het gaat om het Geloof.
“En de Schrift, tevoren ziende dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft tevoren aan Abraham het Evangelie verkondigd, zeggende: In u zullen al de volken gezegend worden. Zo dan, die uit het geloof zijn, worden gezegend met de gelovigen Abraham.” (Gal.3:8,9)

Daarom zegt de Schrift ook dat het ware volk israel, de afstammelingen van Jacob Jezus Christus zullen herkennen en erkennen bij Zijn Wederkomst, doordat G-d hen massaal uit de doden heeft opgewekt en hen allen de geest van geloof schenkt, met de bijbehorende beloofde vergeving, waarvoor Christus gestorven is.

quote:

En dan kom je dus uit op:
“Zo verstaat gij dan, dat degenen die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn.” (Gal.3:7).

Maar niet alle kinderen van Abraham, zijn ook kinderen van Isaac en Jacob ! En alleen op het nageslacht van Jacob rusten de Eeuwige Beloften. Die gelden niet voor alle nakomelingen van Abraham, daar zit hem nu juist het venijn.

quote:

De slotsom is dan dat het begrip "Christenen voor Israël" hier alleen christelijke inhoud krijgt door gericht te zijn op de verkondiging van het evangelie van Christus: Opdat Israël die in het diensthuis van de wet als onder Hagar wordt gerekend, maar weer terug tot de kinderen der beloftenis van Abraham in Izak mag worden gerekend.

Wat een onzin is dit, zoals ik je eerder heb uitgelegd was in die uitleg het woord beeldspraak doorslaggevend. Het was een gelijkenis om aan te geven dat je onder de wet niet vrij bent.

Maar een nageslacht van Isaac (israel) kan niet ineens niet meer een nageslacht zijn van Isaac en ineens van Hagar. De Schrift laat duidelijk in Romeinen 9 zien dat Israel het nageslacht is van Isaac en Jacob en dat daar de Belofte op rust.
Wederom toont dit aan hoe vreselijk diep de vervangingsleer in onze theologie en kerkleer zit ingebakken.
Ineens claimen we nu inplaats van israel, nu zelf de nakomelingen te zijn van Isaac en ineens durven we israel als nakomelingen af te schilderen van Hagar/Ismael.

Eerder is het andersom:
Toen Abraham leefde en gezegend werd door G-d waren er al vele andere mensen op aarde. Die kregen niet de zegen mee, evenals hun nakomelingen niet. Ook die nakomelingen leven heden ten dage nog op aarde, zonder de Zegen van G-d.

Wat wel kan is dat de christenen uiteindelijk allemaal de nakomelingen van Abraham blijken te zijn (niet uit de tak van Jacob, want dat is het volk Israel).
Het zou zelfs een verklaring kunnen zijn waarom G-d de ene mens wel tot geloof in Jezus laat komen en de ander niet.
« Laatst bewerkt op: februari 01, 2013, 12:16:02 pm door learsi »

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Israël en het beloofde land
« Reactie #24 Gepost op: februari 01, 2013, 12:00:42 pm »

quote:

HarryK schreef op 01 februari 2013 om 11:11:
[...]

Thanks. Ik zal me binnenkort toch eens serieus in die teksten uit Ezechiël verdiepen en daar op terug komen.

Ik heb Zacharia 14:28 en 29 niet in mijn bijbel staan.
Typfoutje? Welke teksten bedoel je?

Het citaat van psalm 105 verwijst naar de beloften aan Abraham, Isaäk en Jakob, een herhaling dus van Genesis (en dus vóór Jozua).

Overigens:
De speciale betekenis van Israël zal ik nooit ontkennen of kunnen ontkennen.
Ik krijg alleen soms de indruk dat Israël een grotere betekenis krijgt toegedicht dan dat er staat.
Dat ben ik nu aan het bestuderen.


Het is ook wijs om niet klakkeloos iets aan te nemen van welk mens dan ook, maar zelf grondig onderzoek te doen. _O_
Ik hoop echt dat de Heer hou en small brother overtuigen zal, ik bid ervoor.
Want jullie beiden zullen zeer geschikt zijn om de boodschap verder te dragen binnen ons kerkinstituut.

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Israël en het beloofde land
« Reactie #25 Gepost op: februari 01, 2013, 12:06:55 pm »

quote:

HarryK schreef op 01 februari 2013 om 09:18:
Ik ben er daarom ook erg benieuwd naar wat jouw definitie is van antisemitisme, als je dat uit mijn woorden meent te kunnen afleiden.

Antisemitisme is een ruim begrip.
Het gaat van broeders die door (onbewuste) vervangingsleer op oneigenlijke wijze Eeuwige Beloften van G-d aan Zijn volk Israel toe-eigenen tot en met nazisme toe.
Veelal wordt onterecht de link met het laatste gelegd, waardoor er zo een taboe op de naam antisemitisch ligt.
Tegenwoordig proberen antisemitische figuren als Dries van Agt, Gretha Duisenberg en Anja Meulenbelt zich te verschuilen achter anti-zionistisch. Maar dat valt gewoon allemaal onder antisemitisch.
Als duidelijk voorbeeld, zelfs Luther was erg antisemitisch op het laatst !

Adinomis

 • Berichten: 1813
  • Bekijk profiel
Israël en het beloofde land
« Reactie #26 Gepost op: februari 01, 2013, 12:17:02 pm »

quote:

HarryK schreef op 01 februari 2013 om 11:11:
[...]

Thanks. Ik zal me binnenkort toch eens serieus in die teksten uit Ezechiël verdiepen en daar op terug komen.

Ik heb Zacharia 14:28 en 29 niet in mijn bijbel staan.
Typfoutje? Welke teksten bedoel je?

Ik denk dat ik Ez. 39 bedoelde en dan vers 27, 28 en 29.
Ik vind Zach. 1:12-17 ook zo mooi: Ik zal Jeruzalem nog verkiezen!
Ook in Jeremia 31 en 32 is veel te lezen.
In Jeremia 31 staat dat Israël het verbond heeft verbroken. Maar God heeft dat niet gedaan. Je leest dan:

quote:

'
37 Zo zegt de HEERE:
Als de hemel hierboven ooit opgemeten zou kunnen worden
en de fundamenten van de aarde beneden onderzocht zouden kunnen worden,
dan zou ook Ik heel het nageslacht van Israël verwerpen,
om alles wat zij gedaan hebben, spreekt de HEERE.
Maar de hemelen kunnen nooit opgemeten worden en de fundamenten der aarde onderzocht worden, zo onmogelijk is het voor de Here om het nageslacht van Israël te verwerpen.

quote:

Het citaat van psalm 105 verwijst naar de beloften aan Abraham, Isaäk en Jakob, een herhaling dus van Genesis (en dus vóór Jozua).
Maar een verwijzing naar eerder gedane beloften - op meerdere plaatsen in de bijbel -  betekent ook het instandhouden ervan.

quote:


Overigens:
De speciale betekenis van Israël zal ik nooit ontkennen of kunnen ontkennen.
Ik krijg alleen soms de indruk dat Israël een grotere betekenis krijgt toegedicht dan dat er staat.
Dat ben ik nu aan het bestuderen.
Het is goed om dat te bestuderen. Mensen kunnen niet overtuigen. Dat kan God door Zijn Geest en Woord doen.
Rom.12:21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

small brother

 • Berichten: 1309
  • Bekijk profiel
Israël en het beloofde land
« Reactie #27 Gepost op: februari 01, 2013, 12:50:00 pm »

quote:

learsi schreef op 01 februari 2013 om 12:06:
Antisemitisme is een ruim begrip.
...Eeuwige Beloften van G-d aan Zijn volk Israel...

Ja; en pro-Israël is ook een ruim begrip..

Want het praktisch geleidelijk of radicaal toe werken naar een Israëlische staat onder de Messias die ook zeker geestelijk en feitelijk komen zal, is gewoon het gedachtengoed van een Joodse Jihad
[Edit, onder excuus:] Learsi-israëlische Jihad... !

Waarbij jij heel specifiek ook de innerlijke jihad wegpoetst met een leer van alverzoening zelfs voor ongelovige en onbekeerlijke joden.
« Laatst bewerkt op: februari 01, 2013, 02:08:29 pm door small brother »

HarryK

 • Berichten: 288
  • Bekijk profiel
Israël en het beloofde land
« Reactie #28 Gepost op: februari 01, 2013, 12:52:11 pm »

quote:

learsi schreef op 01 februari 2013 om 12:06:
Antisemitisme is een ruim begrip.
Het gaat van broeders die door (onbewuste) vervangingsleer op oneigenlijke wijze Eeuwige Beloften van G-d aan Zijn volk Israel toe-eigenen tot en met nazisme toe.
Ach, volgens deze learsi-definitie zou ik er bijna trots op kunnen zijn om voor antisemiet te worden uitgemaakt.

Maar voor de rest van de wereldbevolking heeft antisemitisme toch echt met haat, vijandigheid, racisme en discriminatie te maken. Iets waar jij meer mee bezig lijkt te zijn ten opzichte van christenen (vandaar ook mijn betiteling anti-christelijk), dan dat ik dat doe ten opzichte van de Joden.
Dear Jesus, i have a problem ... it's me

Dear child, I have the answer ... it's Me

callista

 • Berichten: 529
  • Bekijk profiel
Israël en het beloofde land
« Reactie #29 Gepost op: februari 01, 2013, 01:00:44 pm »

quote:

learsi schreef op 01 februari 2013 om 12:06:
[...]

Antisemitisme is een ruim begrip.
Het gaat van broeders die door (onbewuste) vervangingsleer op oneigenlijke wijze Eeuwige Beloften van G-d aan Zijn volk Israel toe-eigenen tot en met nazisme toe.
Veelal wordt onterecht de link met het laatste gelegd, waardoor er zo een taboe op de naam antisemitisch ligt.
Tegenwoordig proberen antisemitische figuren als Dries van Agt, Gretha Duisenberg en Anja Meulenbelt zich te verschuilen achter anti-zionistisch. Maar dat valt gewoon allemaal onder antisemitisch.
Als duidelijk voorbeeld, zelfs Luther was erg antisemitisch op het laatst !je voorbeelden kloppen niet.
Dries van Agt, Gretha Duisenberg en Anja Meulenbelt zijn niet antisemitisch.

daerentegen Luther wel en dat heeft dan ook voor heel veel ellende gezorgd. :'(

deze site had ik eerder gegeven learsi - al eens bekeken?
visie van de Jood Etsel.
[christ.] zionisme zou je zelfs antisemitisch kunnen noemen.

**Wie denkt dat alle christen zionisten uit liefde voor de Joden en Israël handelen heeft het volkomen mis. Veelal komt de christelijke steun voor Israël voort uit het geloof in de wederkomst van Jezus.

Veel christen zionisten zien de terugkeer van Joden naar Israël slechts als tussenstap voor de oprichting van een christelijke staat in Palestina o.l.v. Jezus zonder het rabbijnse Jodendom.**

http://mijn-kijk-op.infon...ten-wederkomst-jezus.html

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Israël en het beloofde land
« Reactie #30 Gepost op: februari 01, 2013, 01:01:45 pm »

quote:

small brother schreef op 01 februari 2013 om 12:50:
[...]

Ja; en pro-Israël is ook een ruim begrip..

Want het praktisch geleidelijk of radicaal toe werken naar een Israëlische staat onder de Messias die ook zeker geestelijk en feitelijk komen zal, is gewoon het gedachtengeod van een Joodse Jihad... !

Waarbij jij heel specifiek ook de innerlijke jihad wegpoetst met een leer van alverzoening zelfs voor ongelovige en onbekeerlijke joden.Joodse Jihad!  Kom op small brother !
Je steelt nu een begrip van pure afgoderij des satans en legt dat bij de Joden neer? ;(

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Israël en het beloofde land
« Reactie #31 Gepost op: februari 01, 2013, 01:12:15 pm »

quote:

callista schreef op 01 februari 2013 om 13:00:

je voorbeelden kloppen niet.
Dries van Agt, Gretha Duisenberg en Anja Meulenbelt zijn niet antisemitisch.

Nee en Hitler was ook geen nazi  8)7


quote:

deze site had ik eerder gegeven learsi - al eens bekeken?
visie van de Jood Etsel.
[christ.] zionisme zou je zelfs antisemitisch kunnen noemen.

**Wie denkt dat alle christen zionisten uit liefde voor de Joden en Israël handelen heeft het volkomen mis. Veelal komt de christelijke steun voor Israël voort uit het geloof in de wederkomst van Jezus.

Veel christen zionisten zien de terugkeer van Joden naar Israël slechts als tussenstap voor de oprichting van een christelijke staat in Palestina o.l.v. Jezus zonder het rabbijnse Jodendom.**

http://mijn-kijk-op.infon...ten-wederkomst-jezus.html
Het Platform infonu kan door een ieder worden gebruikt om een artikel te schrijven. Logisch dat op onze bijdragen, bijdragen volgen van tegenstanders die anders beweren.

Uiteindelijk als Jezus wederkomt naar Israel als Messias dan zullen ze Jezus aannemen als Messias, zoals ik vaak heb laten zien in de Schrift. Dit kan je uitleggen dat er dan geen Jodendom meer bestaat. Maar als Jezus wederkomt is het eindelijk een feit geworden dat er nog maar Een Kudde is Die Hem volgt.

Zie Lukas 24
50En Hij leidde hen buiten tot aan Bethanie, en Zijn handen opheffende, zegende Hij hen.
51En het geschiedde, als Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde, en werd opgenomen in den hemel.
52En zij aanbaden Hem, en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap.
53En zij waren allen tijd in den tempel, lovende en dankende God. Amen.

Na op Hemelvaart van Christus gingen de discipelen gewoon nog naar de Joodse tempel om G-d te eren en te danken. Gewoon het joodse gebruik dus, want Jezus heeft dat niet afgeschaft.
« Laatst bewerkt op: februari 01, 2013, 01:17:14 pm door learsi »

small brother

 • Berichten: 1309
  • Bekijk profiel
Israël en het beloofde land
« Reactie #32 Gepost op: februari 01, 2013, 01:13:54 pm »

quote:

learsi schreef op 01 februari 2013 om 13:01:
Joodse Jihad!  Kom op small brother !
Je steelt nu een begrip van pure afgoderij des satans en legt dat bij de Joden neer? ;(
Nee, zeker niet. Maar bij jou. Jouw terminologie. Jouw benadering. Jouw verstaan. Jouw spreken.
« Laatst bewerkt op: februari 01, 2013, 01:15:42 pm door small brother »

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Israël en het beloofde land
« Reactie #33 Gepost op: februari 01, 2013, 01:22:37 pm »

quote:

small brother schreef op 01 februari 2013 om 13:13:
[...]

Nee, zeker niet. Maar bij jou. Jouw terminologie. Jouw benadering. Jouw verstaan. Jouw spreken.


Je gaat er maar weer aan voorbij dat er meer christenen zijn die mijnmening delen dan de vervangingsleer die jij laat horen. Onze eigen kleine gereformeerde kerkinstituut is een maar klein spatje op het grote christendom schilderij. het is dus niet alleen mijn benadering, maar die van vele christenen die niet vastgeklemd blijven zitten in theologie en kerkleer. Die de Schrift lezen door de bril van de Theologie en niet zoals het er staat. je geeft er talloze voorbeelden van hier.

En in onze theologie is de vervangingsleer ernstig diep doorgevreten, zoals je ook steeds bewijst. Misschien heet het daarom wel Theo loog? ;)

Alleen al het feit dat men door deze studie te volgen vaak van het geloof af valt, geeft ernstig te denken. Een bijbelschool dient juist het geloof op te bouwen en niet af te breken.

nicodemus

 • Berichten: 156
  • Bekijk profiel
Israël en het beloofde land
« Reactie #34 Gepost op: februari 01, 2013, 01:42:00 pm »
Hallo,

Tjonge tjonge Iearsi, je kent geen grenzen vriend. We hebben je hele relaas al eens moeten ervaren in het forum: Bidden en preken voor Israël en nu begin je hier weer hetzelfde verhaaltje opnieuw te verkondigen.

Ziende blind en horende doof!

en dan schreef je nog dit:

quote:

Je gaat er maar weer aan voorbij dat er meer christenen zijn die mijn mening delen dan de vervangingsleer die jij laat horen. Onze eigen kleine gereformeerde kerkinstituut is een maar klein spatje op het grote christendom schilderij


Ik dacht dat je 'joodse roots' had en dat je elke Sabbat (het 4e gebod en de wekelijkse Sabbat die Jezus aan ons voorhoudt) naar de 'synagoghe' ging, die je me zelf hebt aangeduid. Hoe kun je nu vanuit een 'zondags' denken, joodse traditie begrijpen, en notabene op OT gegeven baseren. Die 'kleine gereformeerde gemeente" is dan een dwaalgemeente van jewelste, die zeer klein zal heten in het Koninkrijk der hemelen. Sorry hoor Iearsi met respect echt, maar ik kan er geen touw meer aan vast knopen. Joodje spelen binnen de grenzen van het Grote Babylon leidt onherroeplijk naar de afgrond, het bewijs:

Christus!

Hartelijke groet!
« Laatst bewerkt op: februari 01, 2013, 01:42:56 pm door nicodemus »

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Israël en het beloofde land
« Reactie #35 Gepost op: februari 01, 2013, 01:58:02 pm »

quote:

nicodemus schreef op 01 februari 2013 om 13:42:
Joodje spelen binnen de grenzen van het Grote Babylon leidt onherroeplijk naar de afgrond, het bewijs:
Dat is toch precies wat de sekte ZDA doet ! Denkend en liegend dat zij het geestelijk Israel zijn.

nicodemus

 • Berichten: 156
  • Bekijk profiel
Israël en het beloofde land
« Reactie #36 Gepost op: februari 01, 2013, 02:12:21 pm »
Hallo,

Iearsi spreekt regelmatig over andersdenken in de trant dat zij vermeend anti-semitistsich zouden zijn.
Nu de term antisemitisme wordt veelal gebruikt om vooral Joden onterecht te behandelen in geschrift of houding. We diene zoiets altijd af te wijzen en er zelfs niet aan mogen denken!
Als we de term nu eens veralgemenen, dan zien we het volgenden:

quote:

ongeoorloofd onderscheid of ongelijke behandeling op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid of op welke grond dan ook


Wat leert Jezus als we kijken naar Zijn karakter, dat Hij wil leren aan Zijn volgelingen. Wat zegt de Heiland over 'oorlog' ook geestelijk, als het om Zijn volgelingen gaat:

We hebben het er al over gehad, dat het Koninkrijk der hemelen niet van deze wereld is en dat het niet komt met uiterlijk vertoon zoals bij aardse koningen en keizers. God heeft Zijn koningschap verborgen in de mens (Mat.13:44, Luc.17:20-21). Wie het zoekt, zal het vinden (Mat.7:7-8, Luc.11:13). Het is namelijk Gods eer iets te verbergen, maar de eer van koningen het te ontdekken (Spr.25:2).

Inmiddels hebben we ook ontdekt, hoe het Koninkrijk Gods begint, wat men er voor moet overhebben, wanneer men het kan zien en binnengegaan en hoe het in ons groeit. Er zijn tal van vergelijkingen gemaakt. Exodus beschrijft hoe God Zijn volk roept uit Egypte (=het domein van het vleselijke, Ex.4:22-23, Hos.11:1, Mat.2:15). Het doel was dat het volk Hem als Zoon zou dienen, het beloofde land zou beërven (=het Koninkrijk Gods) én Zijn heilige berg (=Zijn koninklijke macht, Jes.57:13b). Obadja beschrijft het binnengaan van het Koninkrijk Gods als het "bestijgen van de berg Sion, om over het gebergte van Esau (=de macht van het ik) gericht te oefenen" (Ob.1:21).

Jezus zegt, dat de komst van goddelijk koningschap in Gods volk een wordingsproces is, een geboorteproces uit Woord en Geest (Joh.3:3-5). En in tal van beelden en gelijkenissen maakt Hij allerlei aspecten duidelijk van de komst van het Koninkrijk der hemelen.

Geweld – de eerste zonde
 
In de laatste periode van onze heilstijd zal God nog overvloedig van zijn Geest uitstorten over alles wat voor Hem en door Hem leeft. In die tijd is er evenwel ook sprake van een explosie van duivelse kracht. Er komt dus een sterke geesteswerking naar twee richtingen. Er vinden in de hemel wonderen plaats van herstel en vervulling, die de geestelijke christenen verder omhoog stuwen, en er zijn wonderen in de geestelijke wereld die tekenen van ontbinding zijn: bloed, vuur en rookwalm. Daarin komen de leden van de verbasterde kerk allen om, want Babylon zal prijs gegeven worden aan het vuur van de demonen en haar rook die opstijgt, is symbool van het gericht dat aan haar wordt voltrokken. Wij merken dan echter ook dat Christus zijn volk om zich verzamelt met als einddoel de werken van de duivel te verbreken. De tijd is dichtbij dat de zonen van God worden geopenbaard, maar tegelijkertijd staat de draak met opengesperde muil klaar om de mannelijke zonen die voortgebracht worden, te verslinden. Christus met zijn lichaam vertegenwoordigt dan de gezalfden met de Heilige Geest, en de antichrist met zijn gemeente is dan doordrenkt met de geest die uit het dodenrijk opstijgt. Geen wonder dat er voorspeld is: er komt oorlog in de hemel. De duivel kon immers niet verhinderen dat Christus op de troon zit, maar hij zal alles in het werk stellen om te beletten dat wij ons koningschap verwerven. Wij willen enkele facetten van deze apocalyptische tijd aan de hand van Zacharia 4:6,7 belichten[/quote]

Opwekking: niet door kracht

niet door kracht, noch geweld maar door mijn geest , zò spreekt de heer de wapens die wij dragen zijn niet van de wereld maar machtig door God

De kracht van zijn genadede kracht van zijn liefde zijn groter altijd  groter altijd!!! aanbid nu de eenheid Jezus de heer, hij geeft ons zijn woord overwinning steeds meer!!!
Niet door kracht noch geweld maar door mijn geest
zo spreekt de heer. niet door kracht: noch geweld
maar door mijn geest zo spreekt de heer!!![/quote]
 
Israël, natuurlijke staat in het vlees, deel van het Grote Babylon, het geestelijke Egypte. En staat die zich normaal wil, leren gedragen zoals alle andere landen zijn. Wég met de privileges van onverdraagzame Rabbi`s en Orthodoxe geestelijken; Geen voorbeelden van Christus, nee inderdaad.

Gaat uit van haar, mijn volk!

"Hierna zag ik een andere engel, die grote macht had, nederdalen uit de hemel, en de aarde werd door zijn lichtglans verlicht. En hij riep met sterke stem, zeggende: Gevallen, gevallen is de grote (stad) Babylon" (Openbaring 18:1,2). "En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen. Want haar zonden hebben zich opgehoopt tot aan de hemel en God heeft aan haar ongerechtigheid gedacht" (Openbaring 18:4,5).

Als we dus nu anti-semitisme vanuit de de algemene defenitie beschouwen, dan is dus de essenti er van, niet van Christus, maar van degenen, zij die hun medemens haten en denken of menen, meer (Hemels-) rechten te bezitten dan dat het Grote Babylon kan bieden, Je zult maar een Palastijn zijn:

quote:

ongeoorloofd onderscheid of ongelijke behandeling op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid of op welke grond dan ook
Hartelijke groet

callista

 • Berichten: 529
  • Bekijk profiel
Israël en het beloofde land
« Reactie #37 Gepost op: februari 01, 2013, 04:44:28 pm »

quote:

learsi schreef op 01 februari 2013 om 13:12:
[...]

Nee en Hitler was ook geen nazi  8)7


Hitler was een christen , op de belts van de soldaten stond Gott mitt uns.

[...]


quote:

Het Platform infonu kan door een ieder worden gebruikt om een artikel te schrijven. Logisch dat op onze bijdragen, bijdragen volgen van tegenstanders die anders beweren.dit is de visie van een Jood over zijn eigen geloof  en niet van een Christen, die over het geloof van anderen [Joden]  spreekt.


quote:

Uiteindelijk als Jezus wederkomt naar Israel als Messias dan zullen ze Jezus aannemen als Messias, zoals ik vaak heb laten zien in de Schrift. Dit kan je uitleggen dat er dan geen Jodendom meer bestaat. Maar als Jezus wederkomt is het eindelijk een feit geworden dat er nog maar Een Kudde is Die Hem volgt.


daar denken de Joden dus duidelijk anders over - zij willen geen Christen worden.


quote:

Na op Hemelvaart van Christus gingen de discipelen gewoon nog naar de Joodse tempel om G-d te eren en te danken. Gewoon het joodse gebruik dus, want Jezus heeft dat niet afgeschaft.
Jezus niet, maar Paulus, die het christendom heeft gesticht wel.

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Israël en het beloofde land
« Reactie #38 Gepost op: februari 01, 2013, 05:55:58 pm »

quote:

callista schreef op 01 februari 2013 om 16:44:
Hitler was een christen , op de belts van de soldaten stond Gott mitt uns.

Helaas is dit waarheid, een traditioneel christen. Van huis uit Katholiek.
Tegenwoordig schiet men allerlei leugens in de media om dit te verhullen en zou Hitler als jongeman al geen christen meer zijn, om deze inktzwarte bladzijden uit ons traditioneel christendom te verhullen en de bloedrode inktvlekken ervan weg te poetsen.
Maar ook de Protestantse zijde steunde men Hitler, gevangen in de vervangingsleer dat de Joden de moordenaars van G-d zouden zijn.
Het was antisemitisch traditioneel christendom van de ergste soort.

Helaas heeft onze traditionele kerk hiervan nooit en nog steeds niet geleerd. :9~

In hoeverre Hitler werkelijk geloofde blijft uiteraard een vraag, of dat hij slechts traditioneel religieus was zonder echt of met zwak geloof, zoals bij ons kerkinstituut nog teveel voorkomt.


quote:

dit is de visie van een Jood over zijn eigen geloof  en niet van een Christen, die over het geloof van anderen [Joden]  spreekt.

Uiteraard zijn Joden niet blij wanneer christenen zeggen dat ze verblind zijn door G-d. Dat zien ze zelf uiteraard anders. Ook het feit dat ze bij de voor hun komst van de Messias (onze wederkomst van Christus) Jezus zullen gaan (h)erkennen verwerpen ze. Logisch vanuit hun standpunt.

quote:

daar denken de Joden dus duidelijk anders over - zij willen geen Christen worden.

Zie boven de uitleg.
Zolang de verblinding op hen rust zal dat zo blijven, inderdaad.

quote:

Jezus niet, maar Paulus, die het christendom heeft gesticht wel.
Nee, ook paulus heeft niet het Jodendom afgeschaft. :*)
« Laatst bewerkt op: februari 01, 2013, 06:02:47 pm door learsi »

nicodemus

 • Berichten: 156
  • Bekijk profiel
Israël en het beloofde land
« Reactie #39 Gepost op: februari 01, 2013, 07:34:33 pm »
Hallo Iearsi,

Je schreef:

quote:

Dat is toch precies wat de sekte ZDA doet ! Denkend en liegend dat zij het geestelijk Israel zijn


Nu, Ierasi je spreekt ook hier weer, een onwaarheid uit. Je LIEGT er steeds maar op los. Ook nu weer geef je blijk van een gebrek aan kennis, niet alleen over andere geloofsgemeenschappen, maar ook over het volk Israël.
Want Jezus verstrooide het OT volk, omdat Hij hen lief had! Zij, dat OVERBLIJFSEL dat uit zowel Joden als bekeerde heidenen bestond, was het eerste Geestelijke Israël als groep, als de eerste christengemeente; Joden worden dus ware Christenen, als zij Messiaans belijdende volgelingen worden.
Ze zijn danwel geen Christenen in de directe relatie, maar ze zijn één in Hem, omdat de scheidsmuur weggenomen is, door Christus.

Dus, wat je nu weer eens beweert over een andere groep gelovigen, is weer een hersenspinsel van je, dat de mensen eens an het denken moet zetten!

Eerst beweer je dat je joodse roots hebt, vanwege uw moeder. En nu zeg je weer dat je tot een 'kleine groep gereformeerden' behoort. Een Joodse jongen die de zondag viert, ja het Beest aanbidt! Ik zeg dat niet, maar je Heiland Jezus!
Wat weten we uit Openbaring 13:14-17 van dit beeld:
 
(Openbaring 13:14-17)

quote:

….terwijl het tot hen die op de aarde wonen, zegt dat zij een beeld moeten maken voor het wilde beest dat de zwaardslag had en toch weer opgeleefd was. 15 En het werd hem toegestaan adem aan het beeld van het wilde beest te geven, zodat het beeld van het wilde beest niet alleen zou spreken maar ook zou bewerken dat allen die het beeld van het wilde beest op generlei wijze zouden aanbidden, gedood werden. 16 En het oefent dwang uit op alle personen, de kleinen en de groten, en de rijken en de armen, en de vrijen en de slaven, opdat men dezen een merkteken aan hun rechterhand of op hun voorhoofd zou geven, 17 en opdat niemand zou kunnen kopen of verkopen, behalve wie het merkteken heeft, de naam van het wilde beest of het getal van zijn naam.


Hartelijke groet


Hartelijk groet

nicodemus

 • Berichten: 156
  • Bekijk profiel
Israël en het beloofde land
« Reactie #40 Gepost op: februari 01, 2013, 08:04:22 pm »
Iearsi schreef:

quote:

Nee, ook paulus heeft niet het Jodendom afgeschaft
Zie je Iearsi dat je maar "in het vlees" blijft ronddwalen, op onbijbels manier dus een vals evangelie verkondigen, buiten het feit dat er tot aan de wederkomst mensen ui: alle taal, natie, stam en volk in "het vlees" zullen blijven verkondigen, geheel tegen de Schrift in en de profetie van Christus! Paulus waarschuwt voor dwaalleraars die de  bekeerde Joden, weer terug willen voeren naar OT gewoonten, net zoals jij doet in feite Iearsi, want je hebt zelf al eens gezegd, dat je "gelooft in een Israël in het vlees" Echter zonder  de mededeling dat alles dat in het vlees blijft, verloren zal gaan, omdat dezen voor het vlees blijven kiezen! Ze zien het Geestelijke aspect van het Evangelie niet!
Door 'gebrek aan kennis' gaan dezen verloren! Dat zegt Jezus althans.

Je verraad de hele boel dus aan alle kanten en je houdt maar vol, ondanks de waarschuwingen van mij en anderen op dit en andere forums. Ziende blind en wellicht dan ook horende doof, als je in je kerkgemeente bent!

Wie een (ware) Jood is, dat leert Christus:

Een Jood zijn
 ‘Wie is een Jood?’ Omdat veel Joden op zoek zijn naar hun eigen identiteit, is dit een veel gestelde vraag in Israël.
 
Toen ik nog in Israël woonde als ‘gewone’ Jood, las ik het Nieuwe Testament, en kreeg toen het enorme inzicht, dat in wezen niet het uiterlijk leven mij tot Jood maakt; ik ben een Jood als in mijn hart de waarheid wordt geschreven en de wet (de Torah) wordt vervuld.
 
Toen ik deze waarheid inzag, werd ik blij en ging ik mijn leven hiernaar inrichten. In de tijd dat deze woorden werden geschreven, was de apostel Paulus (Saul) een zeer religieuze Jood geweest.

In het Nieuwe Testament schreef hij in zijn brief aan de Romeinen het volgende: ‘Want niet hij is een Jood die het uiterlijk is, en niet dat is besnijdenis wat uiterlijk, aan het vlees, geschiedt, maar hij is een Jood die het in het verborgen is, en de ware besnijdenis is die van het hart, naar de geest, niet naar de letter. Dan komt zijn lof niet van mensen, maar van God.’ Rom. 2:28-29.
 
God van harte dienen
 
Als je een goed religieus Joods leven leidt, kun je sterk worden in jezelf met een sterke eigen gerechtigheid, en daarbij misschien bij alles wat je doet God vergeten. Maar met dit nieuwe inzicht krijg je ook een nieuw verlangen om Gods wil met blijdschap te doen, van harte, en niet omdat je je ertoe verplicht voelt!
 
Hij is een Jood die het in het verborgene is
 
Ik werd christen (een Jood van binnen, in mijn hart) toen ik dit verlangen kreeg om voor God te leven en Hem met blijdschap te dienen, en niet voor mijzelf te leven en een eigen gerechtigheid op te bouwen. Toen ik dit leven ging leven, merkte ik dat mijn hartstochten en de begeerten van het vlees tegenover Gods wetten staan, de wetten die in mijn hart werden geschreven. Door Gods genade verloochende ik nu mijzelf en hield ik ermee op naar die hartstochten en begeerten te leven.

quote:

In Hebreeën 8:10 staat: ‘Want dit is het verbond waarmee Ik Mij verbinden zal aan het huis Israëls na die dagen, spreekt de Here: Ik zal mijn wetten in hun verstand leggen en Ik zal die in hun harten schrijven, en Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn.’
Dezelfde mogelijkheden voor Joden en heidenen
 
Een andere belangrijke openbaring voor mij als Jood was, dat er in de gemeente van de levende God geen onderscheid is tussen een Jood en een heiden. Omdat we allemaal dezelfde zelfzuchtige natuur hebben geërfd, hebben we ook allemaal dezelfde mogelijkheden om verlossing te krijgen en ‘een echte Jood’ te worden, die niet anders is dan andere mensen. Dit was heel belangrijk voor mij, omdat ik niet een speciale positie wilde hebben als Jood.
 
Wij hebben allen dezelfde mogelijkheden om verlost te worden
 
Paulus schrijft hierover in Rom. 3:9: ‘Wat dan? Worden anderen boven ons gesteld? In geen enkel opzicht; wij hebben immers tevoren Joden zowel als Grieken beschuldigd dat zij allen onder de zonde zijn.’ Verder, in vers 10-18, schrijft hij over de zonden, die bij alle mensen aan het licht komen.
 
Om dit nog verder te bevestigen schrijft hij in hoofdstuk 10:12-13: ‘Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Immers één en dezelfde is Heer over allen, rijk voor allen die Hem aanroepen, want: al wie de naam des Heren aanroept zal behouden worden.’

Paulus schrijft ook op andere plaatsen over deze grote openbaring, en als Jood ben ik daar enorm dankbaar voor.

Moge God ook anderen in Israël, die hun zonden moe zijn, moe om slaaf te zijn van hun begeerten en hun huichelachtigheid, de ogen openen voor dit bevrijdende evangelie, zoals ook mijn ogen daarvoor open zijn gegaan.
 
Geschreven door: Yoram Eisenberg| Gepubliceerd: donderdag 30 juni 2011

Nu je ziet dus Iearsi, dat Joden zich een Christen kunnen voelen?. Terwijl jij ergens beweert, op deze site, dat Joden nooit Christen zullen worden
zoals je beweert tegenover Callista, vandaag, want je zegt:

quote:

daar denken de Joden dus duidelijk anders over - zij willen geen Christen worden.
Inderdaad, dat is dan hun keuze, en dienovereenkomstig ontvangen ook zij hun verdiende loon, net zoals de verlosten en zij die de Messias wél hebben aangenomen. Een Overblijfsel in het vlees naar het Beest en de Duivel én een Overblijfsel naar de Geest in Christus en de Hemelse Heilige Vader.
Twee groepen, twee koningen en één Hemelse God en één aardse (Af-)god.

Blijkbaar zijn er misschien wel 144.000 symbolische Joden die, op gelijk dezelfde manier als Yoram Eisenberg, Christen geworden zijn, volgelingen van de Messias.

Hartelijke groet
« Laatst bewerkt op: februari 01, 2013, 08:11:28 pm door nicodemus »

Pottenbakker

 • Berichten: 82
  • Bekijk profiel
Israël en het beloofde land
« Reactie #41 Gepost op: februari 01, 2013, 09:46:42 pm »

quote:

learsi schreef op 01 februari 2013 om 17:55:
[...]

Helaas is dit waarheid, een traditioneel christen. Van huis uit Katholiek.
Tegenwoordig schiet men allerlei leugens in de media om dit te verhullen en zou Hitler als jongeman al geen christen meer zijn, om deze inktzwarte bladzijden uit ons traditioneel christendom te verhullen en de bloedrode inktvlekken ervan weg te poetsen.
Maar ook de Protestantse zijde steunde men Hitler, gevangen in de vervangingsleer dat de Joden de moordenaars van G-d zouden zijn.
Het was antisemitisch traditioneel christendom van de ergste soort.

Helaas heeft onze traditionele kerk hiervan nooit en nog steeds niet geleerd. :9~

In hoeverre Hitler werkelijk geloofde blijft uiteraard een vraag, of dat hij slechts traditioneel religieus was zonder echt of met zwak geloof, zoals bij ons kerkinstituut nog teveel voorkomt.


[...]

Uiteraard zijn Joden niet blij wanneer christenen zeggen dat ze verblind zijn door G-d. Dat zien ze zelf uiteraard anders. Ook het feit dat ze bij de voor hun komst van de Messias (onze wederkomst van Christus) Jezus zullen gaan (h)erkennen verwerpen ze. Logisch vanuit hun standpunt.


[...]

Zie boven de uitleg.
Zolang de verblinding op hen rust zal dat zo blijven, inderdaad.


[...]

Nee, ook paulus heeft niet het Jodendom afgeschaft. :*)

Beste Learsi,
 Een wolf in schaapskleren verminkt het Woord van God, zoals jij!
 Ende hy seyde tot haer, Siet wat ghy hoort: Met wat mate ghy metet sal u gemeten worden, ende u die hoort sal [meer] toegelegt worden.
 Toon mij aan waar ik Gods WOORD verminkt heb?
Een "hartelijke"groet.

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Israël en het beloofde land
« Reactie #42 Gepost op: februari 02, 2013, 11:18:54 am »

quote:

Pottenbakker schreef op 01 februari 2013 om 21:46:
[...]

Beste Learsi,
 Een wolf in schaapskleren verminkt het Woord van God, zoals jij!
 Ende hy seyde tot haer, Siet wat ghy hoort: Met wat mate ghy metet sal u gemeten worden, ende u die hoort sal [meer] toegelegt worden.
 Toon mij aan waar ik Gods WOORD verminkt heb?
Een "hartelijke"groet.


Wanneer persoon B de wegenverkeerswet helemaal kent en zich altijd netjes aan de wegenverkeerswet houdt en persoon A meldt aan persoon B dat hij het fout doet, omdat hij het anders doet, zoals het niet in de wegenverkeerswet staat vermeld, wie is dan een overtreder van de wegenverkeerswet? Persoon A of B

Dus jij pottenbakker, verminkt het Woord van G-d verblind door kerkleer als een waar theo loog.

Zoek even rond op diverse christen fora en je zult ontdekken dat het Christendom juist door deze kwestie Liefde voor israel aan het scheuren is. De bijbel-getrouwe broeder christenen pikken the antisemitische theologische leugens niet langer meer......

Riemer Lap

 • was: okidoki
 • Berichten: 8804
 • @ werkt altijd.
  • Bekijk profiel
Israël en het beloofde land
« Reactie #43 Gepost op: februari 03, 2013, 10:07:05 am »

quote:

learsi schreef op 02 februari 2013 om 11:18:
[...]


Wanneer persoon B de wegenverkeerswet helemaal kent en zich altijd netjes aan de wegenverkeerswet houdt en persoon A meldt aan persoon B dat hij het fout doet, omdat hij het anders doet, zoals het niet in de wegenverkeerswet staat vermeld, wie is dan een overtreder van de wegenverkeerswet? Persoon A of B

Dus jij pottenbakker, verminkt het Woord van G-d verblind door kerkleer als een waar theo loog.

Zoek even rond op diverse christen fora en je zult ontdekken dat het Christendom juist door deze kwestie Liefde voor israel aan het scheuren is. De bijbel-getrouwe broeder christenen pikken the antisemitische theologische leugens niet langer meer......

Waarbij je dus direct beweerd dat JIJ de totale Schrift kent.
Over zelfbeeld gesproken...


Maar goed, zo kennen we je inmiddels in alle draden.
Mail me maar als je wat wilt weten

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Israël en het beloofde land
« Reactie #44 Gepost op: februari 03, 2013, 11:48:53 am »

quote:

Riemer Lap schreef op 03 februari 2013 om 10:07:
[...]

Waarbij je dus direct beweerd dat JIJ de totale Schrift kent.
Over zelfbeeld gesproken...


Maar goed, zo kennen we je inmiddels in alle draden.
Wederom toon je aan dat niets van gelijkenissen begrijpt, begrijp jij daarom ook zo weinig van het Woord?

Riemer Lap

 • was: okidoki
 • Berichten: 8804
 • @ werkt altijd.
  • Bekijk profiel
Israël en het beloofde land
« Reactie #45 Gepost op: februari 03, 2013, 11:51:40 am »

quote:

learsi schreef op 03 februari 2013 om 11:48:
[...]


Wederom toon je aan dat niets van gelijkenissen begrijpt, begrijp jij daarom ook zo weinig van het Woord?

Ach, in jouw aardse en zeer incorrecte gelijkenis ben jij persoon B volgens je eigen  verhaal.
Je doet bij vlagen alsof je "oonz lief Vaderke" zelf bent en dat doe je dan ook nog schaamteloos.
Mail me maar als je wat wilt weten

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Israël en het beloofde land
« Reactie #46 Gepost op: februari 03, 2013, 01:51:12 pm »

quote:

Riemer Lap schreef op 03 februari 2013 om 11:51:
[...]

Ach, in jouw aardse en zeer incorrecte gelijkenis ben jij persoon B volgens je eigen  verhaal.
Je doet bij vlagen alsof je "oonz lief Vaderke" zelf bent en dat doe je dan ook nog schaamteloos.


Bedankt voor het bevestigen van je dyslexie.
Als je nu eens de bijbel net zo letterlijk las als mijn bijdragen........ dan werd het nog eens wat met jou.

Riemer Lap

 • was: okidoki
 • Berichten: 8804
 • @ werkt altijd.
  • Bekijk profiel
Israël en het beloofde land
« Reactie #47 Gepost op: februari 03, 2013, 02:01:56 pm »

quote:

learsi schreef op 03 februari 2013 om 13:51:
[...]


Bedankt voor het bevestigen van je dyslexie.
Als je nu eens de bijbel net zo letterlijk las als mijn bijdragen........ dan werd het nog eens wat met jou.
Ben jij nou écht zo dom dat je je eigen tegenstrijdigheden niet ziet? Echt waar?
Dan heb je toch nog mazzel (Matth.5:3) _O_
Mail me maar als je wat wilt weten

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Israël en het beloofde land
« Reactie #48 Gepost op: februari 03, 2013, 02:26:51 pm »

quote:

Riemer Lap schreef op 03 februari 2013 om 14:01:
[...]
Ben jij nou écht zo dom dat je je eigen tegenstrijdigheden niet ziet? Echt waar?
Dan heb je toch nog mazzel (Matth.5:3) _O_


Is voor jou een arme van geest synoniem voor iemand met dyslexie dan?

Dit wordt met alle andere vormen van zalig zijn tegen de Joden gezegd. In Christus is Hij het Die ons zalig maakt. Niet wijzelf maken ons zelf zalig. Niet uit werken maar uit Genade, toch?

In Romeinen 4 leer de Schrift ons namelijk dit over zalig zijn:
7   Welzalig zijn zij van wie de ongerechtigheden vergeven, en van wie de zonden bedekt zijn,
8 welzalig is de man aan wie de Heere de zonde niet toerekent.


Dus, we kunnen als Christen niet zelf met eigen werken nog meer bewerkstelligen dat onze zonde nog minder niet wordt toegerekend. Want als de zonde al niet wordt toegerekend, dan is dat geheel en niet een beetje. Christus heeft immers alles volbracht.

Dus deze manieren om zalig te worden, zijn voor de Joden bedoeld.

Dat blijkt ook extra uit dit vers:
20 Want Ik zeg u: Als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de Farizeeën, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan.
Hiermee geeft Jezus aan dat alleen maar praten en niet doen ertoe zal leiden dat ze het Koninkrijk der hemelen niet binnen gaan. Dit geldt niet voor de Christenen, immers Jezus is ons Fundament.

1 Korintiërs 3
11 Want niemand kan een ander fundament leggen dan  wat gelegd is, dat is Jezus Christus.
12 Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro,
13 ieders werk zal openbaar worden.  De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven.
14 Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen.
15 Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hijzelf echter zal behouden worden, maar wel zo: als door vuur heen.


verderop wordt dat nog duidelijker:
23 Als u dan uw gave op het altaar offert en u zich daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft,
24 laat uw gave daar bij het altaar achter en ga heen, verzoen u eerst met uw broeder en kom dan terug en offer uw gave.

--> Immers, wij Christenen doen niet aan offergaven.
Jezus laat hier zien dat een offergave voor boetedoening niet een leeg ritueel is, waardoor de zonde automatisch vergeven wordt door G-d. Nee, er is oprecht berouw nodig, een schadeloosstelling van het slachtoffer en dan kan pas de offergave worden aangeboden om vergeving te ontvangen.


Wat mij trouwens opvalt Riemer is dat jij altijd het  _O_ symbool voor je eigen bijdragen toepast ipv voor bijdragen van andere broeders.
Eigenlijk geef je jezelf in hoogmoed voortdurend een applaus met dat symbool. :?
« Laatst bewerkt op: februari 03, 2013, 02:29:48 pm door learsi »

nicodemus

 • Berichten: 156
  • Bekijk profiel
Israël en het beloofde land
« Reactie #49 Gepost op: februari 04, 2013, 07:30:17 am »
Iearsi schreef aan Riemer:

quote:

Als je nu eens de bijbel net zo letterlijk las....


Tja, letterlijk! Dat wordt moeilijk, een robot te zijn, als je 361 wetjes moet onderhouden, de 10 naar de letter van de wet en de andere 351 met pijn en moeite, opm maar niet één foutje te maken en door het 'Sanhedrin' betrapt te worden. Nu Iearsi, de Allerhoogste God vind de wet letterlijk onderhouden een beetje té over hé, kijk maar:

2 Korintiërs 3

quote:

1 Beginnen we onszelf weer aan te bevelen? Of hebben we net als sommige anderen aanbevelingsbrieven voor of van u nodig? 2 U bent zelf onze aanbevelingsbrief, in ons hart geschreven, maar voor iedereen te zien en te lezen: 3 u bent zelf een brief van Christus, door ons opgesteld, niet met inkt geschreven maar met de Geest van de levende God, niet in stenen platen gegrift maar in het hart van mensen. 4 Dit vertrouwen kunnen wij dankzij Christus tegenover God uitspreken. 5 Niet dat wij vanuit onszelf zo bekwaam zijn dat we dit als ons eigen werk kunnen beschouwen; onze bekwaamheid danken we aan God. 6 Hij heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen: niet het verbond van een geschreven wet, maar dat van zijn Geest. Want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.

7 Wanneer wat de dood bracht en met letters in steen werd gegrift, al met zo veel luister verscheen dat het volk van Israël niet naar Mozes kon kijken door de stralende glans op zijn gezicht – een glans die verdween –, 8. zal dan wat de Geest brengt niet nog groter luister hebben? 9 Wanneer wat tot veroordeling leidt al met luister is bekleed, dan is wat tot vrijspraak leidt dat des te meer. 10 De luister van toen is niets in vergelijking met de overweldigende luister van nu. 11 Wanneer wat verdwijnt al luister bezit, geldt dat des te meer voor wat blijft. 12 Dit is onze hoop, en daarom handelen we in alle openheid 13 en zijn we niet als Mozes, die zijn gezicht met een sluier bedekte, zodat de Israëlieten niet konden zien dat de glans verdween. 14 Hun denken verstarde, en dezelfde sluier ligt tot op de dag van vandaag over het oude verbond wanneer het voorgelezen wordt. Hij wordt alleen in Christus weggenomen. 15 Tot op de dag van vandaag ligt er een sluier over hun hart, telkens als de wet van Mozes wordt voorgelezen. 16 Maar telkens als iemand zich tot de Heer wendt, wordt de sluier weggenomen. 17 Welnu, met de Heer wordt de Geest bedoeld, en waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid. 18 Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd.


Nu, Iearsi ik hoop dat je eens die grauwsluier van jouw hart verwijderen laat door de Geest. Dat is pas een vervangsingsleer, die Jezus in het leven heeft geroepen.
Wellicht dat je dan ook wat meer begrijpt van de profetieën die de Heer openbaart aan de harten van mensen die geloven, maar toch niet zien!

Hartelijke groet
« Laatst bewerkt op: februari 04, 2013, 07:32:34 am door nicodemus »