Auteur Topic: Open brief bij het sluiten van het forum...  (gelezen 5509 keer)

Hendrik-NG

 • Berichten: 3757
  • Bekijk profiel
Open brief bij het sluiten van het forum...
« Gepost op: januari 31, 2013, 09:02:42 pm »
(ofwel: mijn "appeltopic": "Zelfs al zou ik weten dat dit forum morgen in stukken uiteenvalt, ik zou toch mijn appèl.. planten"...)


Vandaag heb ik die "Open Brief" uit '66, die als een katalysator werkte bij het ontstaan van "mijn" NGK, voor het eerst in zijn geheel doorgelezen.

Bij alle tijdgebondenheid van een deel van de inhoud trof me een bijzonder tijdloos gedeelte dat ik hier graag wil aanhalen en wil plaatsen in een "nieuwe" tijd en context, waarin "broeders in de Heer" een deur naar de wereld willen sluiten en een deur "naar een van de binnenzalen van 'het eigen gebouw'" lijken te openen: dit forum sluit "de deuren" en men wordt opgeroepen via de "eigen 'vriendennetwerken' met elkaar in contact te blijven".

Het appèl uit de Open Brief uit '66:

quote:

De tijd dringt
Want de geschiedenis gaat verder. Gods volk wordt in deze tijd voor nieuwe opdrachten geplaatst. De verschuivingen in het wereldbestel, geestelijk en materieel, vragen, dat wij de oude taak van het verkondigen van het Evangelie in woord en daad als gemeenschap van discipelen van Jezus in nieuwheid zullen volbrengen. Onder de klem van deze verantwoordelijkheid voor een waarachtige Evangelieverkondiging, afgestemd op onze tijd, staan we allen, vrijgemaakt of synodaal. Hoe dringend nodig is het dan veten te begraven en te komen tot het beleven van Christelijke verantwoordelijkheid voor elkaar. Zulks door wederzijds steunen en sterken van elkaar met oprechte critiek en bemoedigende bijval in zuivere solidariteit. Nog heeft God Zijn volk niet uit de wereldgeschiedenis weggenomen. Hij is er nog op uit om allen tot bekering te brengen. Hij vraagt met grote ernst de Zijnen: Mijn volk, wat doet U nu tot behoud van de velen?

Op weg naar de toekomst
Wij schrijven nu vanuit de kerkelijke situatie in het jaar 1966. De situatie van
gescheurdheid van het reformatorische volksdeel in Nederland, dat zich hier eens liet vergaderen op het fundament van Gods Woord en de drie formulieren van enigheid, samenlevend naar de regels van de Dordtse Kerkenordening; de situatie tevens, waarin dat volk, in velerlei stijl bouwend op dit fundament, zoekt naar de grenzen van zijn kerkelijke gemeenschap; waarin, gestuwd naar het niveau van denken in wereldproporties, ieder zich opnieuw afvraagt, of het historisch fundament van de Nederlandse Gereformeerde Kerken ook samenvalt met het fundament van de heilige, algemene, Christelijke Kerk.

Zo ja, hoe is dan de verhouding tot andere kerken in binnen- en buitenland, die
kennelijk Gods kinderen vergaderen, maar die niet onze belijdenisgeschriften hebben, noch onze samenlevingsregels kennen?

Zo neen, hoe heeft dan dit historisch fundament in eigen gemeenschap en naar buiten te functioneren?

Wij zijn van oordeel, dat de kerkelijke werkelijkheid door deze probleemstellingen in de toekomst zal worden bepaald. We worden met ons vaak klein vaderlands gedoe als Gereformeerde Kerken in Nederland weggeroepen naar het niveau van de wereldkerk. En dat zal steeds meer gebeuren, of we dat wensen of niet. Daarheen dringt ons Christus' leiding van de wereldgeschiedenis.
De discussievraag zou hier in dit topic kunnen zijn: zijn onze Gereformeerde kerken nog steeds op weg naar de toekomst?? Of haalt de geschiedenis ons steeds sneller in??

En ik durf de stelling uit de brief te onderschrijven:
"Wij zijn van oordeel, dat de kerkelijke werkelijkheid door deze probleemstellingen in de toekomst zal worden bepaald. We worden met ons vaak klein vaderlands gedoe als Gereformeerde Kerken in Nederland weggeroepen naar het niveau van de wereldkerk. En dat zal steeds meer gebeuren, of we dat wensen of niet. Daarheen dringt ons Christus' leiding van de wereldgeschiedenis."
'De roeping van de mens is mens te zijn!'

Hendrik-NG

 • Berichten: 3757
  • Bekijk profiel
Open brief bij het sluiten van het forum...
« Reactie #1 Gepost op: februari 02, 2013, 07:17:18 am »
Is er niemand die met mij vindt dat "dat elkaar liken op Facebook e.d." niet in de haak is en dat we als Kerk de wereld in moeten trekken met het Evangelie???

Ik vond die woorden uit de Open Brief wel "profetisch", eigenlijk...
'De roeping van de mens is mens te zijn!'

Adinomis

 • Berichten: 1813
  • Bekijk profiel
Open brief bij het sluiten van het forum...
« Reactie #2 Gepost op: februari 02, 2013, 10:05:43 am »

quote:

Hendrik-NG schreef op 02 februari 2013 om 07:17:
Is er niemand die met mij vindt dat "dat elkaar liken op Facebook e.d." niet in de haak is en dat we als Kerk de wereld in moeten trekken met het Evangelie???

Ik vond die woorden uit de Open Brief wel "profetisch", eigenlijk...

Ik ben het eens met je stelling. Had ook altijd waardering voor de "Open Brief".

Maar of het forum nu een medium is geweest dat met het evangelie de wereld introk... Het was vaak een confrontatie met het stukje wereld in Nederland. Toch kan zelfs in een confrontatie het evangelie doorklinken.

Ik zie soms ook wel mooie boodschappen op Facebook, maar het is niet de plaats om er dieper op in te gaan. Deze tijd vraagt om korte, pakkende boodschappen.
Helaas...
Rom.12:21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Hendrik-NG

 • Berichten: 3757
  • Bekijk profiel
Open brief bij het sluiten van het forum...
« Reactie #3 Gepost op: februari 02, 2013, 10:21:37 am »
De volgende opmerking hoort meer thuis in het topic "forumnostalgie", denk ik... Maar ik zal de "ontmoeting" vooral missen... Met andersdenkenden binnen en vooral ook buiten "de eigen Gereformeerde kring". Dit forum heeft me vooral weggeroepen "naar het niveau van de wereldkerk", maar dan wel in het volle en blijvende bewustzijn van mijn eigen plek binnen die wereldkerk...

Het hebben van een "eigen koffiehoek" is niet verkeerd, als je hem tegelijk ook maar uitserveert aan anderen...

En dat vond (en vind) ik het mooie aan het medium "internetforum": het is een "koek en zopietent aan de rand van de ijsvlakte"... Je komt er bij terug "om je weer op te warmen voor je verdere toertocht over het ijs"...

Inderdaad: het is "een confrontatie met het stukje wereld in Nederland"... En precies DAT moeten "wij Gereformeerden" m.i. voor ogen blijven houden! Want "daarheen dringt ons Christus' leiding van de wereldgeschiedenis"...
'De roeping van de mens is mens te zijn!'

small brother

 • Berichten: 1309
  • Bekijk profiel
Open brief bij het sluiten van het forum...
« Reactie #4 Gepost op: februari 02, 2013, 10:36:46 am »

quote:

Hendrik-NG schreef op 02 februari 2013 om 07:17:
Is er niemand die met mij vindt dat "dat elkaar liken op Facebook e.d." niet in de haak is en dat we als Kerk de wereld in moeten trekken met het Evangelie???

Jawel, zeker wel zelfs. Echter de link naar de open brief is voor mij lastig op te reageren omdat er algemene woorden worden gebruikt die een lading dekken afhankelijk van waar je staat. Kleinvaderlands gedoe.. Wereldkerk... Dus ik weet wel waar ik sta, maar niet hoe dat dan past in termen van die open brief.

Het komt bij dergelijke zaken redelijk nauw: bekering wordt over het algemeen eerder geassocieerd met kleinvaderlands gedoe. En het zijn van wereldkerk kun je zien in termen van wereldraad van kerken, tot als brandoffer dienen in de parken van Rome. Ik vind de brief in die zin vooral sentiment oproepen van een tijd en een geest, waarvan geen getuigenis meekomt, waar die geesten nu voor staan.

Maar je concretisering, dat is helder, en daar ben ik het geheel mee eens. De gelovige zoekt de beschutting van de rust. Maar de praktijlk biedt vokomen bewijs dat de beschutting van de rust en de waarheid in het verleden generaties heeft voortgebracht die niet alleen slaperiger waren dan hun voorvaderen, maar ook nog de eerste liefde kwijt zijn geraakt. Zodanig ernstiglijk zelfs dat buitenkerkelijke kennismakingscursussen met Jezus Christus (Alfa) weer actueel werden als belangrijke voeding voor de gemeente, en het streven van heiligheid en inzet tot zuiverheid, een zaak werd van diepe wrevel, zodanig dat dit een tegenpool werd van liefde en de broederschap. Een gerichtheid met de gehele focus op God, werd een tegenpool van een gerichtheid op het fijn en dragelijk maken met elkaar.

Maar de tegenpolen zijn geen vijanden van elkaar, maar zij zijn beide onmisbare pijlers op het fundament. Daar er tegenpolen van maken, vallen beiden van het fundamentele geloof af.

En de mensen die spreken, dat zijn geen vertegenwoordigers van een bepaalde kant. Er is maar één kant en dat is Gods kant,. En alle mens gebruikt de goddelijke kant tot eigen nut en eigen doel en eigen zaak.

Daarom is het goed dat er een open houding is en een open gesprek. Een open deur. Helaas. Je ziet de ellende over de gelovigen heengestort worden. En de vastigheden hoe we omgaan met Gods Woord zijn verdampt en worden vehikels van extremen. Stiekem ingeruild voor een rusten in een bepaalde voorganger, of een bepaald gevoel, of een bepaalde omgeving met zelf ingeslagen piketpaaltjes. Maar de geschiedenis heeft geleerd dat er geen bescherming wordt geboden door kerkmuren en diepgaande studie van ingehamerde leer. Want waar het gevoel en het hart gaan rusten, daar ontstaat een vorm van onwil en wrevel voor de omgeving erbuiten. Die rustende houding voor hetgeen binnen is, en een verzet tegen hetgeen buiten de rust is, die is ernstiger en kwalijker dan schade van een open deur. Want het goede en het kwade zijn beide te vinden in het hart. Dat vraagt continu om heiliging en zuivering en strijd en liefdewerken. Rust daarvan is niet beloofd en niet gegeven, net zomin als God rust van Zijn werken. Maar elk werk en elk woord en al het wezenlijke vraagt om een actieve voortdurende gerichtheid op de vraag: wat is het vandaag Heere dat ik doen zal tot verheerlijking van Uw Heilige Naam, en Uw Recht en Uw Heerlijkheid? Het is nooit buiten ons, Het is nooit een heilig doel dat ergens in bereikt moet worden. Het is nooit iets concreets. Maar het is het licht dat schijnt naar binnen toe. En wat binnen wordt verlicht dat straalt licht in reflectie ook naar buiten. En dat licht is geen leer en geen waarheid, maar dat is zaad. En in de waarheid en de leer en de omgang met het geloof, groeit dat zaad uit tot Werken van God. Elke actieve of gerichte inbreng daarin van d emens, verstord het Werk van God. Want God maakt juist d emens klein en onnut en betekenisoos en zonder uiterlijke zegen, als Hij daadwerkelijk een Eigen Werk wil doen. Want de werken van God en de werken van de satan, die werken zijn elkaars volkomen tegenpolen. Maar beiden zoeken zij de gunst en de genade te winnen van de mens. En de mens kan daarin niets goeds voortbrengen. Behalve dan het licht niet naar buiten, maar vooral naar binnen te doen schijnen. Want het is Gods Geest en Gods Sterke Rechterhand die werken buiten de mens doen waarvan de mens in verwondering spreekt: hoe is het mogelijk. Elke gedachte aan het zelf iets willen bewerken en elke gedachte aan overwegingen van christelijke haalbaarheid en berekeningen voor God, zijn werken van ongeloof. Van de tegenstander.


En wat jammer is - (in algemeenheid, niet mbt dit forum) - zodanig zelfs dat het mij ook zal raken, is dat de kerken geneigd zijn om gericht zijn op het getal. De kerken stellen zich bij leeglopende kerken de vraag waar de mens is gebleven en hoe de mens komt of blijft. Maar de mens dat is het vlees, en de gerichtheid op het vlees brengt broodgelovigen. Waar het vlees is daar wil ook de kerk zijn. Maar waar het vlees is, daar heeft de satan al een bastion. Maar de centrale vragen zijn: waar God is, en waar God ons dirigeert, en hoe wij Gods Eer bevorderen en Gods getrouwen beschermen. Dat is niet het jaloers maken van het vlees, maar dat is het jaloers maken van de tempels van de Geest. Van de rechtvaardigen. Jaloers maken van de Geest in wie gelooft, zoals de christenen de Joden horen jaloers te maken. Want God zal niet verlaten wat Zijn Hand begon, en niet vergeten die Hem trouw blijven en hun heil alleen in  Hem zoeken.

Niet het getal. Maar geloof.

Joh.6:63
De Geest is het, Die levend maakt; het vlees is niet nut. De woorden, die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven. Maar er zijn sommigen van ulieden, die niet geloven. Want Jezus wist van den beginne, wie zij waren, die niet geloofden, en wie hij was, die Hem verraden zou. En Hij zeide: Daarom heb Ik u gezegd, dat niemand tot Mij komen kan, tenzij dat het hem gegeven zij van Mijn Vader.

Van toen af gingen velen Zijner discipelen terug,
en wandelden niet meer met Hem.
Jezus dan zeide tot de twaalven: Wilt gijlieden ook niet weggaan?
Simon Petrus dan antwoordde Hem:
Heere, tot Wien zullen wij heengaan?
« Laatst bewerkt op: februari 02, 2013, 12:53:50 pm door small brother »

Riemer Lap

 • was: okidoki
 • Berichten: 8804
 • @ werkt altijd.
  • Bekijk profiel
Open brief bij het sluiten van het forum...
« Reactie #5 Gepost op: februari 02, 2013, 10:55:56 am »

quote:

Hendrik-NG schreef op 02 februari 2013 om 10:21:
De volgende opmerking hoort meer thuis in het topic "forumnostalgie", denk ik... Maar ik zal de "ontmoeting" vooral missen... Met andersdenkenden binnen en vooral ook buiten "de eigen Gereformeerde kring". Dit forum heeft me vooral weggeroepen "naar het niveau van de wereldkerk", maar dan wel in het volle en blijvende bewustzijn van mijn eigen plek binnen die wereldkerk...
Daarin ben je niet de enige lijkt mij.

quote:

Het hebben van een "eigen koffiehoek" is niet verkeerd, als je hem tegelijk ook maar uitserveert aan anderen...

En dat vond (en vind) ik het mooie aan het medium "internetforum": het is een "koek en zopietent aan de rand van de ijsvlakte"... Je komt er bij terug "om je weer op te warmen voor je verdere toertocht over het ijs"...
En totaal anders dan de zogenaamde "sociale media".

quote:

Inderdaad: het is "een confrontatie met het stukje wereld in Nederland"... En precies DAT moeten "wij Gereformeerden" m.i. voor ogen blijven houden! Want "daarheen dringt ons Christus' leiding van de wereldgeschiedenis"...
Wat ik jammer vindt is dat de openheid die er hier geboden wordt straks weg is.
Mail me maar als je wat wilt weten

Droppy

 • Berichten: 223
 • solo christo
  • Bekijk profiel
Open brief bij het sluiten van het forum...
« Reactie #6 Gepost op: februari 10, 2013, 01:11:26 am »

quote:

Hendrik-NG schreef op 02 februari 2013 om 10:21:
De volgende opmerking hoort meer thuis in het topic "forumnostalgie", denk ik... Maar ik zal de "ontmoeting" vooral missen... Met andersdenkenden binnen en vooral ook buiten "de eigen Gereformeerde kring". Dit forum heeft me vooral weggeroepen "naar het niveau van de wereldkerk", maar dan wel in het volle en blijvende bewustzijn van mijn eigen plek binnen die wereldkerk...


Ik heb het voor mij belangrijkste stukje er maar even in vetgedrukt. Er zijn naar mijn ervaring maar zeer weinig mensen die zo stevig gevestigd zijn in de Heer, dat ze dát op een goede manier kunnen én willen. Zij voelen zich niet snel bedreigd (of verstaan de kunst om dat in zichzelf eerst te verwerken en dat niet te laten merken, dus als het ware zichzelf even te vergeten) en dat is heel fijn voor buitenkerkelijke ervaringsgelovigen, omdat deze mensen de kunst verstaan om van mensen te houden zoals ze zijn; daarbij hun eigen ongecorrigeerde stukje zoveel mogelijk voor zichzelf te houden, zodat de beginneling zich niet geremd voelt op zijn hobbelige slingerende weg naar God.

En mede dankzij die 'kerkelijke'mensen - die gelukkig wel, zij het spaarzaam, te vinden zijn óók buiten de kerkmuren - heb ik als buitenkerkelijke ervaringsgelovige de juiste ondersteunende kennis kunnen opdoen mede waardoor mijn geloof in en  vertrouwen op God heeft kunnen doorgroeien in zeker weten.

Deze mensen ben ik zeer dankbaar. Een beperkt aantal van de mensen die ik bedoel, schrijft op fora. En van één van hen neem ik al zijn berichten met gretigheid tot mij, het verdiept mijn kennis en Godsbesef, omdat het aansluit op mijn ervaringen en er voor mij de juiste redenering bij geeft. Hem lees ik dan ook waar ik maar kan. Zijn naam is Hendrik-NG.

Daarnaast maak ik gretig gebruik van het materiaal van een aantal andere kerkelijke mensen die buiten hun kerkmuren treden. (ik bedoel het woord 'kerkelijke mensen'  niet denigrerend, maar als om aan te geven versus buitenkerkelijke, puur vanwege de inhoud van wat ik wil duidelijk maken).

quote:

Het hebben van een "eigen koffiehoek" is niet verkeerd, als je hem tegelijk ook maar uitserveert aan anderen...

En dat vond (en vind) ik het mooie aan het medium "internetforum": het is een "koek en zopietent aan de rand van de ijsvlakte"... Je komt er bij terug "om je weer op te warmen voor je verdere toertocht over het ijs"...

Inderdaad: het is "een confrontatie met het stukje wereld in Nederland"... En precies DAT moeten "wij Gereformeerden" m.i. voor ogen blijven houden! Want "daarheen dringt ons Christus' leiding van de wereldgeschiedenis"...
Dat denk ik ook.  Ik behoor dan zelf wel niet tot "wij gereformeerden", maar ik ben van mening dat dit de opdracht is van iedere Christen.
« Laatst bewerkt op: februari 10, 2013, 01:24:09 am door Droppy »
....easy does it....

Fotogravinnetje

 • Moderator
 • Berichten: 3905
 • Crimpen op den Yssel
  • Bekijk profiel
Open brief bij het sluiten van het forum...
« Reactie #7 Gepost op: februari 10, 2013, 09:10:13 am »
Modbreak:
Graag opletten in welk subforum u post. Dit is Gereformeerd Leven, niet Levensbeschouwing. Post is om die reden verwijderd
« Laatst bewerkt op: februari 10, 2013, 09:10:34 am door Fotogravinnetje »
computerfout: een vreemde een in de byte

Pottenbakker

 • Berichten: 82
  • Bekijk profiel
Open brief bij het sluiten van het forum...
« Reactie #8 Gepost op: februari 11, 2013, 03:31:52 pm »

quote:

Hendrik-NG schreef op 31 januari 2013 om 21:02:
(ofwel: mijn "appeltopic": "Zelfs al zou ik weten dat dit forum morgen in stukken uiteenvalt, ik zou toch mijn appèl.. planten"...)


Vandaag heb ik die "Open Brief" uit '66, die als een katalysator werkte bij het ontstaan van "mijn" NGK, voor het eerst in zijn geheel doorgelezen.

Bij alle tijdgebondenheid van een deel van de inhoud trof me een bijzonder tijdloos gedeelte dat ik hier graag wil aanhalen en wil plaatsen in een "nieuwe" tijd en context, waarin "broeders in de Heer" een deur naar de wereld willen sluiten en een deur "naar een van de binnenzalen van 'het eigen gebouw'" lijken te openen: dit forum sluit "de deuren" en men wordt opgeroepen via de "eigen 'vriendennetwerken' met elkaar in contact te blijven".

Het appèl uit de Open Brief uit '66:

[...]


De discussievraag zou hier in dit topic kunnen zijn: zijn onze Gereformeerde kerken nog steeds op weg naar de toekomst?? Of haalt de geschiedenis ons steeds sneller in??

En ik durf de stelling uit de brief te onderschrijven:
"Wij zijn van oordeel, dat de kerkelijke werkelijkheid door deze probleemstellingen in de toekomst zal worden bepaald. We worden met ons vaak klein vaderlands gedoe als Gereformeerde Kerken in Nederland weggeroepen naar het niveau van de wereldkerk. En dat zal steeds meer gebeuren, of we dat wensen of niet. Daarheen dringt ons Christus' leiding van de wereldgeschiedenis."


Beste Hendriks-NG,
Als U nu pas de openbief in zijn geheel hebt gelezen, dan is het geen wonder, dat het in 1966/67 is misgegaan in de Geref. Kerken Vrijgemaakt  in Nederland.
Schaamt u zich niet, dit zomaar te schrijven! (Voor uw mede broeders en zusters.)
Geen wonder dat het tot een scheuring moest komen!
Een hartelijke groet.

Hendrik-NG

 • Berichten: 3757
  • Bekijk profiel
Open brief bij het sluiten van het forum...
« Reactie #9 Gepost op: februari 11, 2013, 03:37:43 pm »

quote:

Pottenbakker schreef op 11 februari 2013 om 15:31:
[...]


Beste Hendriks-NG,
Als U nu pas de openbief in zijn geheel hebt gelezen, dan is het geen wonder, dat het in 1966/67 is misgegaan in de Geref. Kerken Vrijgemaakt  in Nederland.
Schaamt u zich niet, dit zomaar te schrijven! (Voor uw mede broeders en zusters.)
Geen wonder dat het tot een scheuring moest komen!
Een hartelijke groet.
Beste Pottenbakker... Enig idee wanneer deze N(ederlands) G(ereformeerde) (ondergetekende dus...) geboren is?? (Dat was ruim na '66/'67...  :) )

Maar omdat ik die Open Brief niet eerder gelezen heb is het voor mijn geboorte misgegaan in "onze" Gereformeerde Kerken (Vrijg.)?? Dat is me toch echt te veel "eer"...!! :P
'De roeping van de mens is mens te zijn!'

Pottenbakker

 • Berichten: 82
  • Bekijk profiel
Open brief bij het sluiten van het forum...
« Reactie #10 Gepost op: februari 11, 2013, 04:32:38 pm »

quote:

Hendrik-NG schreef op 11 februari 2013 om 15:37:
[...]

Beste Pottenbakker... Enig idee wanneer deze N(ederlands) G(ereformeerde) (ondergetekende dus...) geboren is?? (Dat was ruim na '66/'67...  :) )

Maar omdat ik die Open Brief niet eerder gelezen heb is het voor mijn geboorte misgegaan in "onze" Gereformeerde Kerken (Vrijg.)?? Dat is me toch echt te veel "eer"...!! :P

Beste Hendrik-NG,
Waarom noemt U zich dan Hendrik-NG. U bent toch lid van de NGK had ik begrepen!
Dan bent U toch volledig op de hoogte van de Open-Brief, mag ik aannemen?
Een hartelijke groet.

Fotogravinnetje

 • Moderator
 • Berichten: 3905
 • Crimpen op den Yssel
  • Bekijk profiel
Open brief bij het sluiten van het forum...
« Reactie #11 Gepost op: februari 11, 2013, 06:04:40 pm »
Pottenbakker, ga jij ervan uit dat elke vrijgemaakte precies weet wat er in '44 gebeurd is? Dat ze weten waarom ze lid zijn van de GKv en niet van de PKN?
computerfout: een vreemde een in de byte

Hendrik-NG

 • Berichten: 3757
  • Bekijk profiel
Open brief bij het sluiten van het forum...
« Reactie #12 Gepost op: februari 11, 2013, 06:53:43 pm »

quote:

Pottenbakker schreef op 11 februari 2013 om 16:32:
[...]

Beste Hendrik-NG,
Waarom noemt U zich dan Hendrik-NG. U bent toch lid van de NGK had ik begrepen!
Dan bent U toch volledig op de hoogte van de Open-Brief, mag ik aannemen?
Een hartelijke groet.
Beste Pottenbakker. Als wij binnen de NGK bovenschriftuurlijk gebonden zouden worden aan de inhoud van die Open Brief, dan zou ik een reden tot "vrijmaking" kunnen zien... Maar daar dit niet het geval is en de brief noch onderdeel uitmaakt van de Schrift, noch van de 3FvE, kan men het "een nieuwe generatie" toch niet euvel duiden dat de Brief geen centrale rol meer speelt in ons "kerk zijn"... Hij is voor mij pas een rol gaan spelen bij mijn ontmoeting met leden der GKv. Zoals ook het boekje "Een kerk ging stuk" dat is gaan doen op een zeker moment... Maar e.e.a. is me niet met de "kerkelijke paplepel ingegoten"... Dat zou toch een teken van hoop moeten zijn, zou ik zeggen...

Zoals ik de inhoud van de brief ook liever toepas op "ons huidige gereformeerde leven" dan dat ik er "oude vetes mee zou willen oprakelen"...


NB: zou de kwestie in onze dagen aan de orde zijn geweest en de brief in deze tijd zijn rondgezonden, dan zou ik hem ook hebben ondertekend... Maar ik acht het ook een hoopvol teken dat dit niet het geval is en de inhoud van die Open Brief kan worden toegepast op een voornemen "elkaar" voortaan via bepaalde "social media" te gaan ontmoeten in plaats van via dit forum... Dan hebben we het niet meer over een "breekpunt" maar eerder over "een gemiste kans"...
'De roeping van de mens is mens te zijn!'

Pottenbakker

 • Berichten: 82
  • Bekijk profiel
Open brief bij het sluiten van het forum...
« Reactie #13 Gepost op: februari 11, 2013, 07:48:00 pm »

quote:

Fotogravinnetje schreef op 11 februari 2013 om 18:04:
Pottenbakker, ga jij ervan uit dat elke vrijgemaakte precies weet wat er in '44 gebeurd is? Dat ze weten waarom ze lid zijn van de GKv en niet van de PKN?


Beste Fotogravinnetje,
Voorzover ik begrepen heb, wordt dit bij de behandeling en het doen leren en onderwijzen van de Geloofs Belijdedenissen en de Heidelberger Catechismus enz.
geleerd.
Overigens, is dit m.i., een volkomen vreemde vraag, voor een intellecte outsider!
Een hartelijke groet.