Auteur Topic: vrouwlijke dominee aangeraakt  (gelezen 18003 keer)

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
vrouwlijke dominee aangeraakt
« Reactie #75 Gepost op: februari 24, 2013, 06:07:59 pm »
Je haalt wel een leuke boek naar boven, die heb ik immers ook. Het mooie van Thomas is, dat dit vijfde evangelie  voor de helft zuiver van haar oorspronkelijke werk is overgeleverd. De andere helft is door esoterische christenen destijds verdraait en niet meer betrouwbaar. Dat maakt het boek lastig.
Echter wel de moeite waard om te hebben en er over na te denken.
De stem van de Herder er in te herkennen. In die zuivere helft dan.

Eigenlijk komt dit stukje precies neer op wat mijn moeder dus tegen me zei toen ik klein was:
"we moeten je iets vertellen, we zijn niet je echte pa en ma, maar je broers en zussen. God is je Pa."

Maar hier uitvoeriger gebracht met de uitleg over het Koninkrijk.
Een nieuwe start is een nieuw begin

callista

 • Berichten: 529
  • Bekijk profiel
vrouwlijke dominee aangeraakt
« Reactie #76 Gepost op: februari 24, 2013, 06:13:54 pm »

quote:

gaitema schreef op 24 februari 2013 om 18:07:
Je haalt wel een leuke boek naar boven, die heb ik immers ook. Het mooie van Thomas is, dat dit vijfde evangelie  voor de helft zuiver van haar oorspronkelijke werk is overgeleverd.

 De andere helft is door esoterische christenen destijds verdraait en niet meer betrouwbaar. Dat maakt het boek lastig.


hoe kom je daarbij?
of anders gezegd: wie heeft je dat wijsgemaakt?
en welke helft zou verdraaid zijn?
in wat en waarom?
« Laatst bewerkt op: februari 24, 2013, 06:14:19 pm door callista »

Droppy

 • Berichten: 223
 • solo christo
  • Bekijk profiel
vrouwlijke dominee aangeraakt
« Reactie #77 Gepost op: februari 24, 2013, 06:19:23 pm »

quote:

gaitema schreef op 24 februari 2013 om 18:07:
Je haalt wel een leuke boek naar boven, die heb ik immers ook. Het mooie van Thomas is, dat dit vijfde evangelie  voor de helft zuiver van haar oorspronkelijke werk is overgeleverd. De andere helft is door esoterische christenen destijds verdraait en niet meer betrouwbaar. Dat maakt het boek lastig.
Echter wel de moeite waard om te hebben en er over na te denken.
De stem van de Herder er in te herkennen. In die zuivere helft dan.

Eigenlijk komt dit stukje precies neer op wat mijn moeder dus tegen me zei toen ik klein was:
"we moeten je iets vertellen, we zijn niet je echte pa en ma, maar je broers en zussen. God is je Pa."

Maar hier uitvoeriger gebracht met de uitleg over het Koninkrijk.


dat zijn leugens van "de katholieke kerk" (aangezien men nou eenmaal beweert dat die de bijbel heeft samengesteld, wat naar mijn mening te betwisten valt, maar ze willen die eer, mogen ze hem hebben van mij) om de eerste christenen in diskrediet te kunnen brengen en een heksenjacht op hun boeken te kunnen starten.

Ergens haalde je Drewerman aan, dus hier even een citaatje:

"Belangrijk is dat het geloof in Christus niet meer wordt bemiddeld door de verstandelijke leerstellingen van de kerk, maar dat er een eigen zielservaring is. Het alleenrecht van het verstandelijke, van het ego, van het willen en beslissen maakt plaats voor een houding die ook ruimte geeft aan het irrationele en onbegrijpelijke.

Als de weg die Christus aflegde een voorbeeld wordt voor onze eigen weg tot menswording, tot het vinden van het Zelf binnen in ons, is er geen behoefte meer om anderen te bekeren, maar komt er een aandachtig luisteren naar zichzelf en de ander. Die bereidheid tot luisteren is het wezen van de mystiek.


Wat Jezus wilde overbrengen was de mogelijkheid van een directe Godservaring, zonder tussenkomst van priesters en schriftgeleerden."


Naar: Eugen Drewermann: De leegte, de liefde en het ogenblik. In: Victor Bulthuis en Nol Hogema, ed.,: Spirituele Renaissance. Dabar Luyten, 1999
....easy does it....

Adinomis

 • Berichten: 1813
  • Bekijk profiel
vrouwlijke dominee aangeraakt
« Reactie #78 Gepost op: februari 24, 2013, 06:19:41 pm »

quote:

gaitema schreef op 24 februari 2013 om 16:20:

Maar daarin sla je wel de passages van Paulus over, waarin hij juist die verhoudingen tussen man en vrouw gebruikt om de relatie met de gemeente tot  Christus weer te geven. In zijn passages (heb ik Henk Binnendijk uit horen leggen op een conferentie) komt het beeld voor van: "zoals de vrouw onder de man staat, zo staat de bruid onder de bruidegom", waarin ook helder vermeld wordt dat het om de gemeente als bruid  en Jezus gaat als bruidegom.
Jezus behandeld zijn bruid gelijkwaardig uit liefde, hoewel Hij het hoofd van haar is, zo dient ook de man met zijn vrouw om te gaan.
Daarbij ook nog eens te bedenken dat voor God de man en vrouw die met elkaar getrouwd zijn niet langer twee mensen meer zijn, maar één voor Hem.

Wij mensen uit de twintigste eeuw leven in een cultuur die vreemd is aan verschil in positie. Daarom hebben we ook moeite met zulke passages in de bijbel. Ook ik heb daarin mijn weg moeten vinden.
In de bijbel vinden we deze rangorde:

God (JWH)

Jezus (Yeshua)

man

vrouw


De bijbelse relatie waarin de man het hoofd is binnen het huwelijk komt alleen maar tot zijn recht als man en vrouw ook helemaal op God gericht zijn en van daaruit elkaar van harte liefhebben. Zodra de echtelieden zichzelf in het centrum plaatsen gaat het mis. En het gaat vaak mis.

Heel moeilijk wordt het ook als slechts één van beiden op God gericht is Hem wil gehoorzamen.

De dienende houding van de vrouw moet niet worden afgedwongen door de man of door de kerk. Een vrouw die de Here vreest zal dit - met vallen en opstaan -vanuit de liefde voor God en voor haar man doen. Haar man zal haar er des te meer om liefhebben en haar ook verantwoordelijkheden toevertrouwen.

De rol van de vrouw t.o.v. haar man kun je vergelijken met de positie van Jezus ten opzichte van de Vader. Als je het daarmee kunt vergelijken wordt het al beter hanteerbaar. Jezus "onderwierp" zich uit liefde aan de Vader.

quote:


Joh.5:19 Jezus dan antwoordde en zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:  De Zoon kan niets van Zichzelf doen, als Hij dat niet de Vader ziet doen,  want al wat Deze doet, dat doet ook de Zoon op dezelfde wijze.
20 Want de Vader heeft de Zoon lief en  laat Hem alles zien wat Hij doet, en Hij zal Hem grotere werken laten zien dan deze, opdat u zich verwondert.
Zoals ik schreef, heb ik het ook wel eens moeilijk gehad met mijn positiebepaling. Ik zou me graag aansluiten bij wat Gait eerder van de Mariazusters citeerde: "Heer ik begrijp U niet, maar ik vertrouw U." Laten we maar gewoon gehoorzaam zijn aan wat God in zijn woord zegt, want Satan staat klaar om munt te slaan uit onze ongehoorzaamheid.

Trouwens, aan het schriftgedeelte wat over die "onderdanigheid" (ik gebruik liever het woord "dienstbaarheid") van de vrouw handelt, gaat dit vers vooraf:

quote:

Ef.5:21 Wees elkaar onderdanig in de vreze Gods.
Rom.12:21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Droppy

 • Berichten: 223
 • solo christo
  • Bekijk profiel
vrouwlijke dominee aangeraakt
« Reactie #79 Gepost op: februari 24, 2013, 06:22:02 pm »
Wee over de Farizeeën en wetgeleerden

Luc.11:37-52
37 Terwijl Hij sprak, nodigde een Farizeeër Hem om bij hem te komen eten. En Hij kwam binnen en ging aanliggen. 38 De Farizeeër verwonderde zich, toen hij zag, dat Hij Zich vóór het eten niet eerst wies. 39 Maar de Here zeide tot hem: En gij dan, gij Farizeeën, de buitenzijde van de beker en de schotel reinigt gij, maar van binnen zijt gij vol roof en slechtheid. 40 Onverstandigen, heeft Hij, die de buitenzijde gemaakt heeft, ook niet de binnenzijde gemaakt? 41 Doch geeft de inhoud als aalmoes en zie, alles is u rein. 42 Maar wee u, Farizeeën, want gij geeft tienden van de munt en de ruit en van alle kruiden, en gij gaat voorbij aan het oordeel en de liefde Gods. Dit moest men doen en het andere niet nalaten. 43 Wee u, Farizeeën, want gij zijt gesteld op de ereplaats in de synagogen en op de begroetingen op de markten. 44 Wee u, want gij zijt als de onzichtbare graven: de mensen, die er overheen lopen, weten het niet.

45 Een van de wetgeleerden antwoordde en zeide tot Hem: Meester, door dit te zeggen, beledigt Gij ook òns. 46 Maar Hij zeide: Wee ook u, wetgeleerden, want gij legt de mensen ondraaglijke lasten op, en zelf raakt gij die lasten niet met één uwer vingers aan. 47 Wee u, want gij bouwt de grafsteden der profeten, maar uw vaderen hebben hen gedood. 48 Zo zijt gij dan getuigen, dat gij instemt met de daden uwer vaderen, want zij hebben hen gedood en gij bouwt! 49 Daarom zegt ook de wijsheid Gods: Ik zal tot hen zenden profeten en apostelen en van hen zullen zij sommigen doden en vervolgen, 50 opdat van dit geslacht afgeëist worde het bloed van al de profeten, dat vergoten is sinds de grondvesting der wereld, 51 van het bloed van Abel tot het bloed van Zacharias, die omgebracht is tussen het altaar en het tempelhuis. Ja, Ik zeg u, het zal afgeëist worden van dit geslacht. 52 Wee u, wetgeleerden, want gij hebt de sleutel der kennis weggenomen; zelf zijt gij niet binnengegaan en hen, die trachtten binnen te gaan, hebt gij tegengehouden.
....easy does it....

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
vrouwlijke dominee aangeraakt
« Reactie #80 Gepost op: februari 24, 2013, 06:33:42 pm »

quote:

callista schreef op 24 februari 2013 om 18:13:
[...]


hoe kom je daarbij?
of anders gezegd: wie heeft je dat wijsgemaakt?
en welke helft zou verdraaid zijn?
in wat en waarom?


Dat is onderzocht. Dat staat in de inleiding.
Daarin staat ook dat het wel het best bewaard gebleven evangelieboek is, beter dan de andere 4 evangeliën.
Het was in die tijd gebruikelijk (gek genoeg) dat iedere stroming in het christendom in het overschrijfwerk van de brieven en evangelieboeken het naar de hand van hun eigen theologie zette, om daarmee geen tegenspraken met hun eigen theologie te krijgen.

Als  voorbeeld noemt men in de inleiding voor het boek Thomas een gedeelte waardoor je een tekst uit de bijbelse evangeliën weer redelijk terug kunt zetten naar wat Jezus van oorsprong werkelijk gezegd had, aan de hand van het boek Thomas.

Het volgende gedeelte:
In de evangeliën staat dat Jezus zei na de vraag of je als jood belasting mag betalen aan de keizer: "Geef aan de keizer wat van de keizer is en aan God wat van God is." In Thomas staat echter: " Geef aan de keizer wat van de keizer is, aan God wat van God is en geef aan Mij wat van Mij is."

Aangezien we in het huidige christendom over het algemeen de triniteitsleer hebben, de leer van de drie ene God, werd in het vertaalwerk wellicht het gedeelte "geef aan Mij wat van Mij is" weg gelaten, terwijl het in Thomas er nog wel in stond. Waarom werd het weg gelaten? Men vond het waarscheinlijk dubbel om eerst "geef aan God wat van God is" te zeggen en daarna nog eens "geef aan Mij wat van Mij is", omdat Jezus toch deel is van die drie ene God.
Dus men verbeterde de uitspraak van Jezus  8)7

Zo heb je volgens de onderzoekers heel veel van die theologische aanpassingen in onze bijbel staan.
Neemt niet weg, dat God zich nog steeds wel laat vinden.  ;)

Wie zoekt, die vindt.
« Laatst bewerkt op: februari 24, 2013, 06:45:48 pm door gaitema »
Een nieuwe start is een nieuw begin

Droppy

 • Berichten: 223
 • solo christo
  • Bekijk profiel
vrouwlijke dominee aangeraakt
« Reactie #81 Gepost op: februari 24, 2013, 06:34:47 pm »

quote:

Adinomis schreef op 24 februari 2013 om 18:19:
[...]

Wij mensen uit de twintigste eeuw leven in een cultuur die vreemd is aan verschil in positie. Daarom hebben we ook moeite met zulke passages in de bijbel. Ook ik heb daarin mijn weg moeten vinden.
In de bijbel vinden we deze rangorde:

God (JWH)

Jezus (Yeshua)

man

vrouw


Dit is wat mensen ervan hebben gemaakt. Zie gen.1. Man en vrouw zijn beiden zelfstandig uit God geschapen.

quote:

De bijbelse relatie waarin de man het hoofd is binnen het huwelijk komt alleen maar tot zijn recht als man en vrouw ook helemaal op God gericht zijn en van daaruit elkaar van harte liefhebben.


Dit is kerkleer. Verzinsels door mensen. En dat kun je gelijk ook zien aan wat je verderop schrijft:

 

quote:

Trouwens, aan het schriftgedeelte wat over die "onderdanigheid" (ik gebruik liever het woord "dienstbaarheid") van de vrouw handelt, gaat dit vers vooraf:Ef.5:21 Wees elkaar onderdanig in de vreze Gods.


Jezus zei: Heb uw naaste lief gelijk uzelf en God boven alles.  That's it.

quote:

Zodra de echtelieden zichzelf in het centrum plaatsen gaat het mis. En het gaat vaak mis.

Heel moeilijk wordt het ook als slechts één van beiden op God gericht is Hem wil gehoorzamen.


Heeft niks met man of vrouw te maken. In een partnerschap, van welke aard ook, zullen beiden goed naar de ander moeten luisteren.

quote:

.De rol van de vrouw t.o.v. haar man kun je vergelijken met de positie van Jezus ten opzichte van de Vader.


Dat is naar mijn mening de afgrijselijkste leugen die de geinstitutionaliseerde kerk óóit heeft verzonnen. "NIEMAND komt door de vader dan door MIJ". Dat zei Jezus. En de vrouw gaat dus niet door haar man tot de Vader, maar rechtstreeks door Christus.

quote:

Als je het daarmee kunt vergelijken wordt het al beter hanteerbaar. Jezus "onderwierp" zich uit liefde aan de Vader.


Als je bedoelt dat de kerkleugen dan gemakkelijker in het menselijke verstand wordt ingeprent, dan ben ik het met je eens.  Doch een mens kan geen twee heren dienen. Ook -zelfs -  een vrouw niet  ;)

Ik laat het hierbij  ;)
« Laatst bewerkt op: februari 24, 2013, 06:41:10 pm door Droppy »
....easy does it....

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
vrouwlijke dominee aangeraakt
« Reactie #82 Gepost op: februari 24, 2013, 06:57:24 pm »

quote:

Droppy schreef op 24 februari 2013 om 18:34:

Dit is wat mensen ervan hebben gemaakt. Zie gen.1. Man en vrouw zijn beiden zelfstandig uit God geschapen.
Dat is onjuist hoor, zie Genesis 2
21 Toen liet de HEERE God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel; en Hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees.
22 En de HEERE God bouwde de rib die Hij  uit Adam genomen had, tot een vrouw en Hij bracht haar bij Adam.
23 Toen zei Adam:
Deze is ditmaal
been van mijn beenderen,
en vlees van mijn vlees!
Deze zal mannin genoemd worden,
want uit de man
is zij genomen.


De vrouw is uit de man genomen en niet andersom. Uit slechts een rib van de man is de vrouw gemaakt. De vrouw is niet zelfstandig uit G-d geschapen, ze zijn op verschillende wijzen en met verschillende bedoelingen geschapen.

quote:

Jezus zei: Heb uw naaste lief gelijk uzelf en God boven alles. That's it.

Dit heeft hiermee niets te maken, want:

Duidelijke taal in de Schrift:
34   Laten uw vrouwen in de gemeenten zwijgen. Het is hun immers niet toegestaan te spreken, maar bevolen onderdanig te zijn, zoals ook  de wet zegt.
35 En als zij iets willen leren, laten zij dat dan thuis aan hun eigen man vragen. Het is immers schandelijk voor vrouwen om in de gemeente te spreken.


Efeze 5
22   Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Heere,
23   want de man is hoofd van de vrouw,  zoals ook Christus Hoofd van de gemeente is; en Hij is de Behouder  van het lichaam.
24 Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn.
25   Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft  en Zich voor haar heeft overgegeven,
26 opdat Hij haar zou heiligen, door haar te  reinigen met het waterbad door het Woord,
27 opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks,  maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn.
28 Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen liefhebben als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief.
29 Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het, zoals ook de Heere de gemeente.
30   Want wij zijn leden van Zijn lichaam, van Zijn vlees en van Zijn gebeente.
31   Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen  tot één vlees zijn.
32 Dit geheimenis is groot; maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente.
33 Kortom, ook u moet, ieder in het bijzonder, uw eigen vrouw net zo liefhebben als uzelf; en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man.


Let op ! De vrouw moet haar man onderdanig zijn, de man op zijn beurt moet zijn vrouw liefhebben. Dus de vrouw moet de man onderdanig zijn, niet omdat de kerk dat wil, of de dominee, maar omdat G-d het zo heeft geschapen en bedoeld. Een vrouw vol in geloof en vertrouwen in G-d zal dit doen uit liefde voor G-d en haat man.

Tegenwoordig ligt er een enorme taboe op onderdanig zijn. Maar Jezus Christus deed immers niet anders? Hij waste de voeten onderdanig van Zijn Discipelen ipv dat Hij Zijn Voeten liet wassen door hen. Het is als vrouw dus een eer om onderdanig te zijn.

De Schrift gaat hierin zeer ver, want G-d bepaalt zelfs dat een getouwd stel elkaar seksueel niet mag ontzien. 1 Korinthe 7
2 Maar laat vanwege allerlei vormen van hoererij iedere manzijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man.
3   Laat de man aan zijn vrouw de verschuldigde bereidwilligheid betonen en evenzo ook de vrouw aan haar man.
4 De vrouw heeft niet de beschikking over haar eigen lichaam, maar de man. En evenzo heeft ook de man niet de beschikking over zijn eigen lichaam, maar de vrouw.
5   Onttrek u niet aan elkaar, behalve dan met onderlinggoedvinden voor een bepaalde tijd, om u te wijden aan vasten en bidden. Kom daarna weer bij elkaar, opdat de satan u niet zal verzoeken omdat u zich niet kunt onthouden.


Maar de moderne maatschappij stelt geheel onbijbels de wil van elk individu bovenaan. Alsof de wereld om dat individu draait ipv dat het individu slechts een onbeduidende schakel is in het geel van de wereld.

Kijk naar de zodneval:
Het is Eva die Adam misleid OOK te zondigen zoals zijzelf al gedaan had.
Het is Adam die daarin toegeeft en NIET zijn rol als leider neemt.
Het is dan ook Adam die van G-d ervan langs krijgt, niet Eva. G-d spreekt Adam aan op de zonde die beiden gedaan hebben. Adam draagt alle verantwoordelijkheid voor de zondeval, niet Eva en niet beiden.

17 En tegen Adam zei Hij: Omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten hebt waarvan Ik u gebood: U mag daarvan niet eten,
is de aardbodem omwille van u vervloekt;

met zwoegen zult u daarvan eten,
al de dagen van uw leven;
« Laatst bewerkt op: februari 24, 2013, 07:23:06 pm door learsi »

Adinomis

 • Berichten: 1813
  • Bekijk profiel
vrouwlijke dominee aangeraakt
« Reactie #83 Gepost op: februari 24, 2013, 07:00:55 pm »

quote:

Droppy schreef op 24 februari 2013 om 18:34:
Dit is wat mensen ervan hebben gemaakt. Zie gen.1. Man en vrouw zijn beiden zelfstandig uit God geschapen.
Heeft jouw bijbel dan geen Genesis 2?
Lees hier.

quote:

Dit is kerkleer. Verzinsels door mensen. En dat kun je gelijk ook zien aan wat je verderop schrijft:
Nee, het staat in Gods woord. We moeten Gods Woord niet aanpassen aan onze maatstaven.

quote:

Jezus zei: Heb uw naaste lief gelijk uzelf en God boven alles.  That's it.
Deze uitspraak van Jezus is inderdaad maatgevend. Van de man wordt dan ook veel gevraagd m.b.t. zijn vrouw. Hij moet net zover gaan als Jezus, die zijn leven gaf voor de gemeente (Jezus en de gemeente is beeld van het huwelijk, waarbij ook Jezus het Hoofd is van het Lichaam: de gemeente). Heb je - als man - je vrouw zo lief dat je tot haar welzijn er zelfs voor zou willen sterven? Want dit staat ook in dat hoofdstuk over de positie van man en vrouw in het huwelijk:

quote:


Ef.5:25   Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft  en Zich voor haar heeft overgegeven,
26 opdat Hij haar zou heiligen, door haar te  reinigen met het waterbad door het Woord,
27 opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks,  maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn.
28 Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen liefhebben als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief.
29 Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het, zoals ook de Heere de gemeente.
Dat gaat heel ver. Dit mogen de mannen zich dan ook terdege realiseren.

quote:

Heeft niks met man of vrouw te maken. In een partnerschap, van welke aard ook, zullen beiden goed naar de ander moeten luisteren.
Naar elkaar luisteren is zeker van het grootste belang. Maar de positie man/vrouw is door God bepaald.

quote:

Dat is naar mijn mening de afgrijselijkste leugen die de geinstitutionaliseerde kerk óóit heeft verzonnen. "NIEMAND komt door de vader dan door MIJ". Dat zei Jezus. En de vrouw gaat dus niet door haar man tot de Vader, maar rechtstreeks door Christus.
Met de positiebepaling gaat het niet om behoud, maar wie de leiding en de verantwoordelijkheid heeft.

quote:


Als je bedoelt dat de kerkleugen dan gemakkelijker in het menselijke verstand wordt ingeprent, dan ben ik het met je eens.  Doch een mens kan geen twee heren dienen. Ook -zelfs -  een vrouw niet  ;)
Ik laat het hierbij  ;)
Ook ik besef dat er kerkleugens bestaan. Maar Gods Woord is de waarheid, of je het nu leuk vindt of niet. Het past ons niet Gods Woord aan te passen aan onze denkbeelden van goed en kwaad. Dat wilde de satan al in het Paradijs bewerken.
« Laatst bewerkt op: februari 24, 2013, 11:21:39 pm door Adinomis »
Rom.12:21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
vrouwlijke dominee aangeraakt
« Reactie #84 Gepost op: februari 24, 2013, 07:08:33 pm »

quote:

Adinomis schreef op 24 februari 2013 om 18:19:
[...]

Wij mensen uit de twintigste eeuw leven in een cultuur die vreemd is aan verschil in positie. Daarom hebben we ook moeite met zulke passages in de bijbel. Ook ik heb daarin mijn weg moeten vinden.
In de bijbel vinden we deze rangorde:

God (JWH)

Jezus (Yeshua)

man

vrouw


De bijbelse relatie waarin de man het hoofd is binnen het huwelijk komt alleen maar tot zijn recht als man en vrouw ook helemaal op God gericht zijn en van daaruit elkaar van harte liefhebben. Zodra de echtelieden zichzelf in het centrum plaatsen gaat het mis. En het gaat vaak mis.

Heel moeilijk wordt het ook als slechts één van beiden op God gericht is Hem wil gehoorzamen.

De dienende houding van de vrouw moet niet worden afgedwongen door de man of door de kerk. Een vrouw die de Here vreest zal dit - met vallen en opstaan -vanuit de liefde voor God en voor haar man doen. Haar man zal haar er des te meer om liefhebben en haar ook verantwoordelijkheden toevertrouwen.

De rol van de vrouw t.o.v. haar man kun je vergelijken met de positie van Jezus ten opzichte van de Vader. Als je het daarmee kunt vergelijken wordt het al beter hanteerbaar. Jezus "onderwierp" zich uit liefde aan de Vader.

[...]


Zoals ik schreef, heb ik het ook wel eens moeilijk gehad met mijn positiebepaling. Ik zou me graag aansluiten bij wat Gait eerder van de Mariazusters citeerde: "Heer ik begrijp U niet, maar ik vertrouw U." Laten we maar gewoon gehoorzaam zijn aan wat God in zijn woord zegt, want Satan staat klaar om munt te slaan uit onze ongehoorzaamheid.

Trouwens, aan het schriftgedeelte wat over die "onderdanigheid" (ik gebruik liever het woord "dienstbaarheid") van de vrouw handelt, gaat dit vers vooraf:


[...]

 Zo is dat, alles wat je zegt, klopt als een bus :)
Die verhoudingen zie ik zelfs in die leeuwen.
Een nieuwe start is een nieuw begin

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
vrouwlijke dominee aangeraakt
« Reactie #85 Gepost op: februari 24, 2013, 07:53:29 pm »
Droppy: ik heb het over wetenschappers, niet over Katholieke geestelijken.
Ik heb het over het Evangelie van Thomas die uit de kruik van Nag Hammidi kwam.
Inderdaad koptisch, uit Egypte. De "boekrollen" (geen bijbel dus) waren meestal gnostisch, behalve enkele esoterische boekrollen. De gnostische boekrollen was volgens de onderzoekers één groot knip en plakwerk. Duidelijk mensenwerk.
De esoterische christenen hebben wel het oorsprongelijke Thomas evangelie in handen gehad, maar het dus op een esoterische wijze over geschreven. Dat valt ook wel te vinden in het boek, want dat viel mij ook op.

als voorbeeld: Thomas 30:
"Jezus zei: Waar er drie goden zijn, zijn zij goden;
waar er twee zijn of één, ben ik met hem."

Onbegrijpelijk en duidelijk zal dit esoterisch moeten zijn.
In onze bijbel staat: "waar er twee of drie in Mijn naam bij één zijn, ben Ik met hen."
Houd daar maar aan vast ;)

er staan wel hele wijze dingen in:
zoals Thomas 61: absoluut waar: Jezus komt uit het onverdeelde.
De verdeeldheid van "dit is van jou en dat is van mij" kennen ze in de hemel niet. Daar is alles van iedereen. Daarom is Jezus ook bij God, uit God en zelf God. Hij en Zijn Vader zijn één, en toch weer in die volgorde die Adinomis aangeeft.  Jezus onder de Vader.

dus je hebt wel een interessant leerzaam boek hoor. Je moet alleen goed opletten in wat we lezen.

Ook het volgende boek van deze geschriften is interessant,
het evangelie van Filippus. Ook door esoterische christenen onder handen genomen. Daarvan wordt er in de inleiding vermeld dat een beperk aantal woorden erin van Jezus afkomstig zijn. Zeventien stuks in totaal. De rest dus niet.  Het laatste gedeelte is: Filipus 127. Dus je kan wel na gaan: dat is zoekwerk :)

Wat dat betreft is het evangelie van Thomas gewoon het meest interessante, omdat het voor de helft bestaat uit de woorden van Jezus. Niet iets om weg te gooien dus. Mooi bewaren!
« Laatst bewerkt op: februari 24, 2013, 07:56:53 pm door gaitema »
Een nieuwe start is een nieuw begin

Droppy

 • Berichten: 223
 • solo christo
  • Bekijk profiel
vrouwlijke dominee aangeraakt
« Reactie #86 Gepost op: februari 24, 2013, 07:56:21 pm »

quote:

Adinomis schreef op 24 februari 2013 om 19:00:
[...]

Heeft jouw bijbel dan geen Genesis 2?
Lees hier.

[...]

Nee, het staat in Gods woord. We moeten Gods Woord niet aanpassen aan onze maatstaven.


De bijbel is geschreven door mensen en wordt geinterpreteerd door mensen. Hij is bovendien vele malen herschreven en gewijzigd.  

De bijbel is daarenboven een verzameling literaire teksten van zeer uiteenlopende aard, van diverse verschillende genres en motieven.  

Buitengewoon waardevol, dat zonder meer, en in hoge mate betrouwbaar.  Doch "wat er in Gods woord staat", exact,  dat zal ieder mens uiteindelijk moeten ontdekken in zijn binnenste, waar Christus is te vinden.

quote:


[...]

Deze uitspraak van Jezus is inderdaad maatgevend. Van de man wordt dan ook veel gevraagd m.b.t. zijn vrouw. Hij moet net zover gaan als Jezus, die zijn leven gaf voor de gemeente (Jezus en de gemeente is beeld van het huwelijk, waarbij ook Jezus het Hoofd is van het Lichaam: de gemeente). Heb je - als man - je vrouw zo lief dat je tot haar welzijn er zelfs voor zou willen sterven?
Ook een vrouw die Christus heeft aangenomen (maar ik heb de indruk dat er door kerkmensen wel veel over geluld wordt maar er nog niet zoveel is ervaren, nog geen "vreemde" continuïteitsbreukjes meegemaakt?) zal haar leven geven. Niet alleen voor "haar man", maar voor alle mensen. Dat is namelijk de aard van Christus. En die aard zit diep verscholen IN de mens.  Het vergt veel tijd en moed, maar het Koninkrijk is in de mens. Zoekt en gij zult vinden.
Ieder mens wacht uiteindelijk het kruis. Weliswaar in een andere vorm dan de oorspronkelijke kruisdood van Jezus, die van den beginne Gods Zoon was. Dat was eenmalig, dat heeft Hij voor álle mensen volbracht.

Het is bovendien belangrijk om te beseffen dat Jezus zijn onderwijs gaf in verschillende vormen van verschillende niveau's aan verschillende mensen.  In de "spiritueel overige" wereld spreekt men vaak over oude zielen en jonge zielen. Of je dat concept kunt aanvaarden of niet, het is in elk geval zo dat Jezus zijn geheimenissen aan een zeer beperkt clubje mensen gaf, en voor het overige verpakte hij het in gelijkenissen, zoals we die in de bijbel terugvinden.

quote:

Met de positiebepaling gaat het niet om behoud, maar wie de leiding en de verantwoordelijkheid heeft.


Nogmaals, dat is kerkleer. En godzijdank heeft de moderne mens zich daaraan allang ontworsteld, anders zou de wereld er verrekte lelijk uitzien. Je hoeft maar naar de islamitische landen te kijken om te zien waar dat op uitdraait. Of naar de traditionele plekken in eigen land.  

Nee, een man zal zich moeten laten corrigeren door een vrouw. En andersom, maar met 'andersom' heeft men in het algemeen niet zoveel problemen.
http://www.forumsmilies.nl/Lachen/icon_lol.gif
« Laatst bewerkt op: februari 24, 2013, 08:03:11 pm door Droppy »
....easy does it....

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
vrouwlijke dominee aangeraakt
« Reactie #87 Gepost op: februari 24, 2013, 08:12:29 pm »

quote:

Droppy schreef op 24 februari 2013 om 19:56:
De bijbel is geschreven door mensen en wordt geinterpreteerd door mensen. Hij is bovendien vele malen herschreven en gewijzigd.  

De bijbel is daarenboven een verzameling literaire teksten van zeer uiteenlopende aard, van diverse verschillende genres en motieven.  

Waardevol, dat zonder meer, en in hoge mate betrouwbaar.  Doch "wat er in Gods woord staat", dat zal ieder mens uiteindelijk moeten ontdekken in zijn binnenste, waar Christus is te vinden.

Je draait het nu om Droppy, de Schrift is JUIST om te toetsen of datgene waarvan de mens meent dat het van Jezus/Heilige Geest afkomstig is, ook daadwerkelijk van Hem afkomstig is.
De Schrift is niet bedoeld als een leuk boek dat we terzijde schuiven op het moment dat we menen dat Jezus of de Heiige Geest ons anders laat voelen.
Elke Jota, heel de Schrift is door G-d in de gedachten gelegd van de schrijvers. En de hoge betrouwbaarheid van de oudste manuscripten bezien, ook de handmatige kopie schrijvers.

quote:

Ook een vrouw die Christus heeft aangenomen (maar ik heb de indruk dat er door kerkmensen wel veel over geluld wordt maar er nog niet zoveel is ervaren, nog geen "vreemde" continuïteitsbreukjes meegemaakt?) zal haar leven geven. Niet alleen voor "haar man", maar voor alle mensen. Dat is namelijk de aard van Christus.

Je gaat nu zaken door elkaar mengen. De Schrift is namelijk duidelijk in de plek van de vrouw tov de man. Er is eveneens geen excuus mogelijk dat het in het OT staat en dus niet geldig zou zijn. Nee, het is zelfs na de evangeliën geschreven.
Tenzij je bedoelt dat het goed is dat je vrouw uit naastenliefde het bed deelt met alle mannen in haar omgeving die ze ontmoet. Waarschijnlijk niet, omdat de huwelijkse relatie en de naastenliefde geheel andere zaken zijn.

quote:

Nogmaals, dat is kerkleer. En godzijdank heeft de moderne mens zich daaraan allang ontworsteld, anders zou de wereld er verrekte lelijk uitzien. Je hoeft maar naar de islamitische landen te kijken om te zien waar dat op uitdraait. Of naar de traditionele plekken in eigen land.

De afgoderij islam beroept zich op het valse woord van hun afgod allah, dat is dus niet te vergelijken. De koran roept daadwerkelijk op om Joden en Christenen te doden.

quote:

Nee, een man zal zich moeten laten corrigeren door een vrouw. En andersom, maar met 'andersom' heeft men in het algemeen niet zoveel problemen.
[afbeelding]

De vrouw zal haar man liefdevol moeten wijzen op zaken die mogelijk niet deugen inderdaad. Uit liefde voor zijn vrouw zal haar man dan naar haar luisteren. Maar de man zelf neemt de beslissing, niet de vrouw.
De man kan daarentegen zijn vrouw eveneens corrigeren en een correctie opleggen als hoofd van het gezin.
Eeuwenlang is dit ook nooit een probleem geweest, maar door de softe moderne maatschappij laten de mannen onbijbels hun kaas van het brood eten.

Droppy

 • Berichten: 223
 • solo christo
  • Bekijk profiel
vrouwlijke dominee aangeraakt
« Reactie #88 Gepost op: februari 24, 2013, 08:15:23 pm »

quote:

callista schreef op 24 februari 2013 om 17:12:
[...]


Mooi!! :ja:
maar helaas niet erkend door bijbelschrijvers.

edit: correctie
inderdaad: bijbel samenstellers..

valt geen zieltjes mee te winnen.


Dat hoeft ook niet.  ;)  die zieltjes komen vanzelf op dat pad.  De zieltjes die dit hebben ontdekt, zitten niet in de kerkbanken. De meesten hebben daar ook nooit in gezeten, maar sommigen zijn wel ooit uit die kerkbanken gekomen.

Het is m.i. niet voor niets dat de kerken leeglopen.  :ja:  (waar meteen ook een gevaar in zit, want de kern van de boodschap van Christus is de belangrijkste, maar niet als die gepaard blijft gaan met allemaal oneigenlijke doctrines).
« Laatst bewerkt op: februari 24, 2013, 08:16:39 pm door Droppy »
....easy does it....

Droppy

 • Berichten: 223
 • solo christo
  • Bekijk profiel
vrouwlijke dominee aangeraakt
« Reactie #89 Gepost op: februari 24, 2013, 08:21:09 pm »
....easy does it....